18_HS_169_ _Anexa_06

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "18_HS_169_ _Anexa_06"

Transcriere

1 Aprobat in HS nr. din R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI U N I V E R S I T A T E A D I N O R A D E A Adresa: Str. Universităţii nr., Oradea, România Telefon: sau Fax: Pagina web: T A B E L cuprinzând taxele de şcolarizare pentru anul universitar Ciclul I Studii universitare de licenţă. Taxa de înscriere la concursul de admitere licenţă 50 lei. 2. Taxa pentru contestatii admitere licenta 50 lei. 3. Taxă procesare dosar licenta (pentru studenti străini) 50Euro. Nr crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt.. Facultatea de Arhitectură şi Construcţii Arhitectură Arhitectură IVI ZI Inginerie civilă 3 Inginerie geodezică Inginerie sanitară şi protecţia mediului Construcţii civile, industriale şi agricole Măsurători terestre şi cadastru I,II, III, IV ZI I,II, III, IV ZI I,II, III, IV ZI Facultatea de Arte Vizuale Arte Toate specializările I, II, III ZI 2800 Educaţie Fizică şi Sport 3. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Trunchi comun I ZI Trunchi comun II ZI Educaţie fizică şi sport III ZI Kinetoterapie şi motricitate specială III ZI 2.400

2 Nr crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt. 4. Facultatea de Energetică Toate domeniile Toate specializările toţi anii ZI Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică 2 Toate domeniile Toate specializările I, II, III, IV ZI 2300 Toate domeniile Toate specializările I, II, III, IV ID Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei Trunchi comun I, II ZI 2300 Inginerie Electrică Electromecanică III,IV ZI 2300 ElectromecanicăBeiuş I, II, III, IV ZI 2400 Sisteme Electrice III, IV ZI Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Trunchi comun I, II ZI Ingineria Sistemelor şi Calculatoarelor Calculatoare III, IV ZI 2300 Tehnologia Informaţiei III, IV ZI 2300 Trunchi comun I, II ZI Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii 5 Ştiinţe Inginereşti Aplicate 6 Ingineria Sistemelor Electronică Aplicată III, IV ZI 2300 Inginerie, Reţele şi Software de Telecomunicaţii III, IV ZI 2300 Trunchi comun I, II ZI 2300 Inginerie Medicală III, IV ZI 2300 Trunchi comun I, II ZI 2300 Automatică şi Informatică Aplicată III, IV ZI 2300 Trunchi comun I, II ZI Inginerie şi Management Inginerie Economică în domeniu Electric, Electronic şi Energetic III, IV ZI Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale Geografie Geografie I, II,III ZI 200 Geografia turismului I, II,III ZI 200 2

3 Nr crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt. Planificare Teritorială I, II,III ZI 200 Tourism geography numai in cazul in care va fi acreditat I ZI Istorie Istorie I, II, III ZI Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Relatii intern. si studii europene (in limba engleza) I, II,III ZI 2000 I,II ZI Ştiinţa mediului Geografia mediului I, II,III ZI Stiinte sociale si politice Studii de securitatenumain in cazul in care va fi acreditat I ZI Facultatea de Litere Toate domeniile Toate specializările I, II, III ZI Facultatea de Medicină şi Farmacie Sănătate Medicină Medicină în limba engleză Farmacie I ZI 5700 II ZI 5700 III ZI 5700 IV ZI 500 V ZI 4500 VI ZI 2400 I ZI 7300 II ZI 7300 III ZI 7300 IV ZI 500 V ZI 4500 VI ZI 2400 I ZI 5700 II ZI 5700 III, ZI

4 Nr crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt. IV ZI 3700 V ZI 3200 I ZI 5700 II ZI 5700 Medicina Dentara Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Asistenţă medicală generală Radiologie şi imagistică III ZI 5700 IV ZI 500 V ZI 4500 VI ZI 2400 I ZI 2500 II ZI 2500 III ZI 2500 I ZI 2500 II ZI 2500 III ZI 2500 IV ZI 2300 I ZI 2500 II ZI 2500 III ZI 2500 Tehnică dentară 2 Sănătate Studenţi străini din tari nonue, SEE, CE Muzică 0. Facultatea de Muzică I ZI 2500 II ZI 2500 III ZI 2500 I,II,III,IV,V, VI ZI Conform HS 29/ Pedagogie Muzicală I, II, III ZI 3300 Interpretare muzicală (Instrumente, canto) 2 Teatru Artele spectacolului (Actorie). Facultatea de Protecţia Mediului I, II, III, IV ZI 3300 III ZI 3300 Agronomie Agricultură I, II, III, IV ZI Horticultură Horticultură I, II, III, IV ZI 2300 Peisagistica I, II, III, IV ZI

5 Nr crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt. 3 Zootehnie Zootehnie I, II, III, IV ZI Silvicultură Silvicultură I, II, III, IV ZI 2300 Exploatari forestiere I, II, III, IV ZI Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului I, II, III, IV ZI Ingineria produselor alimentare 7 Ingineria mediului 8 Inginerie şi management Toate domeniile (cu excepţia Ştiinţei mediului ) Controlul şi expertiza produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 2. Facultatea de Ştiinţe I, II, III, IV ZI 2300 I, II, III, IV ZI 2300 I, II, III, IV ZI 2300 I, II, III, IV ZI 2300 Toate specializările I, II, III ZI Ştiinţa mediului Toate specializările I, II, III ZI Facultatea de Ştiinţe Economice Toate domeniile Toate specializările I, II, III ZI Toate domeniile Toate specializările I, II, III ID Facultatea de Ştiinţe Juridice Drept Drept I, II, III, IV ZI Ştiinţe administrative Administraţie publică I, II, III ZI Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice I, II, III ZI Ştiinţe ale comunicării Jurnalism I, II, III ZI 6. Facultatea de Ştiinţe SocioUmane 2000 Sociologie Sociologie I, II, III ZI Asistenţă socială Asistenţă socială I, II, III ZI

6 Nr crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt. 3 Filosofie Filosofie I, II, III ZI Psihologie Psihologie I, II, III ZI 2000 Psihopedagogie specială I, II, III ZI Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia înv. primar şi preşc., secţia română, Oradea Pedagogia înv. primar şi preşc., secţia română, Beiuş Pedagogia înv. primar şi preşc., sectia maghiară Oradea Pedagogia înv. primar şi preşc., secţia română, Oradea I, II. III ZI 2000 I, II, III ZI 2200 I, II, III ZI 2200 I, II, III FR 2000 Toate domeniile Toate specializările I, II, III ZI 2000 IV ZI 2000 Inginerie industriala Toate specializările I, II, III,IV ZI Inginerie si management IEI I, II, III,IV ZI

7 Ciclul II Studii universitare de Masterat an univ.. Taxa de înscriere la concursul de admitere masterat 50 lei. 2. Taxa pentru contestatii admitere masterat 50 lei. 3. Taxă procesare dosar masterat (pentru studenti străini) 50Euro. crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt Arte plastice, decorative si design Educatie fizica si sport. Facultatea de Arhitectură şi Construcţii 2. Facultatea de Arte Sculptura si Ambient I, II ZI 2800 Pictura multimedia I ZI Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi antrenament sportive Kinetoterapie în reeducare funcţională 4. Facultatea de Energetică I, II ZI 2200 I, II ZI 2200 Inginerie energetica Managementul sistemelor de energie Sisteme electroenergetice performante Energii regenerabile 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică Toate domeniile Toate specializările 6. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei Inginerie Electrică Tehnici informatice in ingineria electrica Sisteme avansate in ingineria electrica 2 Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Securitatea sistemelor de calcul Management in Tehnologia Informatiei 3 Inginerie Electronică şi Sisteme electronice avansate 7

8 crt. Domeniul Programul de studiu Telecomunicaţii Tehnologii AudioVideo şi Telecomunicaţi An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt. 4 Ingineria Sistemelor 5 Inginerie şi Manage. Sisteme Automate Avansate Sisteme Informatice Complexe Management si Comunicare in Inginerie 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale Tourism management and planning (in engleza) I ZI 2400 Geografie Gestiune şi amenajare turistică I,II ZI 200 Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS I, II ZI 200 Evaluarea calităţii şi protecţia mediului I, II ZI 200 Istoria vestului românesc I, II ZI Istorie Integrarea europeană I, II ZI 200 Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere I, II ZI 200 Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI Dezvoltare regionala si comunicare institutionala in Uniunea Europeana I, II ZI 200 I, II ZI Relatii Internationale si Studii Europene Securitate europeana I, II ZI 200 Relatii internationale (partial engleza) numai in cazul in care va fi acreditat I ZI 200 Studii europene (engleza) numai in cazul in care va fi acreditat 4 Stiinta mediului Gestiunea, evaluarea, conservarea si protectia mediului I ZI 2400 I, II ZI Facultatea de Litere Ştiinţe umaniste Limbă şi literatură Cultura si civilizatie europeana Limbă şi literatură Literatura romana Relevante europene Limbă şi literatură Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon I, II, ZI 200 I, II ZI 200 I, II ZI 200 8

9 crt. Domeniul Programul de studiu 9. Facultatea de Muzică An de studii Muzică Toate specializarile I, II ZI Silvicultura 0. Facultatea de Protecţia Mediului Valorificarea durabila a resurselor pasurii Taxe şc. aprobate de Senat pt. 2 Agronomie Tehnologii moderne in exploatatiile agricole si zootehnice 3 Horticultura Tehnologii horticole moderne 4 Ingineria mediului Factori de mediu in siguranta alimentara si sanatatea publica Dezvoltare durabila regionala si agroturistica Politici noi de mediu privind integrarea europeana Managementul situatiilor de urgenta, crizelor si dezastrelor in agricultura, silvicultura si industria alimentara Ingineria Mediului si Securitate in munca. Facultatea de Ştiinţe Biologie 2 Biologia celulelor procariote şi eucariote Biodiversitatea şi monitorizarea exosistemelor I, II ZI 200 I, II ZI 200 Chimie Chimie structurală şi aplicativă I, II ZI Fizică Matematică Fizica computaţională I, II ZI 200 Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale I, II ZI 200 Fizica didactică I, II ZI 200 Matematică didactică I ZI 200 Matematică aplicară în informatică I ZI 200 Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii 2. Facultatea de Ştiinţe Economice I ZI 200 9

10 crt. Domeniul Programul de studiu An de studii Taxe şc. aprobate de Senat pt. Toate domeniile Toate specializările 3. Facultatea de Ştiinţe Juridice In curs de acreditare Drept Drept penal si procedura penala I ZI 2300 Drept european I ZI 2300 Drept civil si procedura civila I ZI 2300 Dreptul afacerilor si relatii de munca I ZI Ştiinţe administrative Administraţie publică I ZI Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării Ştiinţe politice şi ştiinţele comunicării Politici publice europene I, II ZI Facultatea de Ştiinţe SocioUmane Toate domeniile Toate specializările I, II ZI Facultatea de Teologie Ortodoxă Toate domeniile Toate specializările 2000 I, II ZI 7. Facultatea de Textile şi Pielărie Toate domeniile Toate specializările I, II ZI

11 Ciclul III Studii universitare de doctorat 4. Taxa de înscriere la doctorat, pentru angajaţii Universităţii din Oradea 00 lei. 5. Taxa de înscriere la doctorat, pentru candidaţii care nu sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea 300 lei 6. Taxa pentru susţinerea testului de limbă pentru angajaţii Universităţii Oradea 50 lei. 7. Taxa pentru susţinerea testului de limbă pentru candidaţii care nu sunt angajaţi ai Universităţii Oradea 70 lei. 8. Taxa pentru susţinerea tezei 3500 lei, se plăteşte de către următorii doctoranzi: doctoranzii de la forma fără frecvenţă fără taxă care nu şiau susţinut teza de doctorat în termen de 6 (şase) ani de la data înscrierii şi doctoranzii la forma cu taxă. 9. Taxele pentru doctoranzii la forma cu taxă pentru anul universitar crt. Domeniul de doctorat Doctoranzii înmatriculati oct.2005, oct.2006, oct.2007 Doctoranzii înmatriculati în oct.2008 Doctoranzii înmatriculaţi în oct, 2009, oct.200 Taxe şc. aprobate de Senat pt. 202/202 Taxa anuală [LEI] Taxa anuală [LEI] Taxa anuală [LEI] Taxa anuală [LEI]. Biologie Economie Inginerie energetică Filologie / Geografie / Inginerie electrică Inginerie industrială Istorie / Medicină / Sociologie

12 IV. Alte cursuri crt. Domeniul Programul de studiu Taxe şc. aprobate de Senat pt. Facultatea de Energetică Inginerie Energetica Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării ca electrician care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii din sistemul electroenergetic 500 Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic Pregătirea pentru concursul de ocupare a funcţiilor didactice din preuniversitar 200/sem Pregătirea pentru definitivat şi gradul didactic II 200/sem Ştiinţe ale educaţiei Examene şi cursuri de pregătire Procesare pentru examenul de definitivare în învăţământ Examen de grad didactic II 300/sem 400/sem Colocviu de admitere la gradul didactic I 200/sem Inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I 400/sem Inspecţii speciale pentru recunoaşterea gradului didactic I 500/sem crt. Domeniul Programul de studiu Taxe şc. aprobate de Senat pt. Modul de formare psihopedagogică şi metodică (MODUL I si II) ZI I sem. modular 600/sem Ştiinţe ale educaţiei Modul de formare psihopedagogică specială ZI I sem. modular 600/sem Cursuri de pedagogia adulţilor ZI I sem. modular 600/sem Cursuri de mentorat ZI I sem. modular 600/sem 2

13 Crt. Denumirea taxei V. Alte taxe 3 Nivelul actual HS nr. 6 din Nivel propus de către Comisia BugetFinanţe Termen de plată Taxă de înmatriculare 80 lei 80 lei 5 octombrie 2 Taxă de reînmatriculare 50 lei 50 lei 5 octombrie 3. Taxă retragere dosar 50 lei 50 lei Taxă de transfer la Univ. Oradea şi de la Univ. Oradea. Studenţilor care sunt înmatriculaţi şi au semnat contractul anul de studii dar nu au frecventat activităţile didactice aferente anului în care au fost înscrişi, în caz de transfer, li se percepe taxa de şcolarizare. Taxa pentru recuperarea activităţilor practice, de laborator sau stagii, permise conform Regulamentului de activitate profesională sau Hotărârii Consiliului facultăţilor. Taxa pentru refacerea disciplinei restante, se calculează astfel: (taxa anuală/60 credite) x nr. de credite alocate disciplinei. (taxa anului de studiu pentru care se reface materia pentru anul universitar în care se plăteşte taxa de refacere) Taxa pentru discipline facultative Taxa pentru parcurgerea disciplinei de diferenţă este identică cu taxa pentru refacerea disciplinei restante. Taxa pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor (pentru absolvenţii universităţii care susţin a doua oară examenul). Taxa pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor (licenţă, masterat, pentru absolvenţii din alte universităţi). Taxă pentru eliberarea programei analitice. Taxă pentru eliberare Duplicat Diplomă de: Licenţă, Masterat, Inginer, Arhitect, Absolvire, 200 lei 200 lei 5 octombrie 25 lei/oră 25 lei/oră taxa anuală/60 credite x nr. de credite alocate dis. taxa anuală/60 credite x nr. de credite alocate disciplinei. taxa anuală/60 credite x nr. de credite alocate disciplinei. taxa anuală/60 credite x nr. de credite alocate dis. taxa anuală/60 credite x nr. de credite alocate disciplinei. taxa anuală/60 credite x nr. de credite alocate disciplinei. 500 lei 500 lei 3 octombrie pentru disciplinele din sem I, respectiv 3 martie pentru disciplinele din sem II 3 octombrie pentru disciplinele din sem I, respectiv 3 martie pentru disciplinele din sem II 000 lei 000 lei 5 lei/programă 5 lei/programă 200 lei 200 lei

14 Certificat de acordare a gradelor didactice şi Certificat de absolvire a Departamentului pt. Perfecţionarea Personalului Didactic. Taxă pentru eliberare duplicat foaie matricolă / Supliment la Diplomă 50 lei 50 lei a). Taxă pentru obţinere certificat de 200 lei 200 lei competenţă lingvistică b). Absolvenţii din Oradea vor achita o taxă de 0 lei pentru obţinerea Certificatului de 0 lei 0 lei competenţă lingvistică valabil exclusiv pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate diplomă şi anunţ M.O. 20 lei 20 lei 6. Taxa pierdere carnet student 5 lei 5 lei 7. Taxa pierdere legitimatie de transport 5 lei 5 lei 8. Taxa abonament biblioteca 2 lei 2 lei Taxă stocare certificate definitivat, grad didactic II, grad didactic I, modul pedagogic, începând cu data de septembrie a anului următor obţinerii certificatului. Taxă stocare foi matricole / suplimente la diplomă începând cu data de 0 decembrie a anului următor obţinerii actului. Taxă adeverinţă care atestă parcurgerea disciplinelor din Modulul Pedagogic în regim de ugenţă (maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii). Taxa şedinţe de pregătire pentru candidaţii la admiterea la Facultatea de Medicina si Farmacie Pot beneficia de reduceri de taxă următoarele categorii de studenţi: Reducerea taxei de şcolarizare cu 50% copiilor angajaţilor titulari ai Univ. Oradea, studenţi de la forma de învăţământ zi, studii de licenţă sau masterat sistem Bologna; au vârsta până în 25 de ani. Reducerea se aplica o singura data pentru fiecare program de studiu (licenta si masterat). Scutirea taxei de şcolarizare pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial, orfanii de ambii părinţi. Beneficiază de drepturile menţionate studenţi de la forma de învăţământ zi, studii de licenţă sau masterat sistem Bologna; au vârsta până în 25 de ani. Reducerea se aplica o singura data pentru fiecare program de studiu (licenta si masterat). Reducerea taxei de şcolarizare de până la 25 lei/ an 25 lei/ an 25 lei/ an 25 lei/ an 20 lei 20 lei 00 lei/sedinta 4

15 50 % pentru studenţii consideraţi cazuri sociale şi/sau medicale foarte grave. Reducerea taxei pentru eliberare certificat de competenţă lingvistică pentru angajatii Univeritatii la 50 lei. 24. Nu se acordă reduceri ale taxei de şcolarizare pentru alte cursuri (educatie permanenta) 25. Taxă Tinuta academică de ceremonie (roba si toca) 34 lei Aprobarea scutirilor sau reducerilor de la plata taxelor se face de către Rector după ce solicitările au fost analizate şi au primit avizul Comisiei Sociale. Plata taxelor de scolarizare se va face în transe conform Procedurii de incasare si evidenta a taxelor aferente procesului de invatamant. 5

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018 Nr. crt. Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 0 1 2 3 4 Ingineria autovehiculelor

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei, studii universitare LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 prioritare zvoltare licee stinate 1 ȘTIINȚE Chimie Biochimie tehnologică A/ IF 50

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2017 Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 1 de Inginerie Mecanică

Mai mult

HOTĂRÂREA nr

HOTĂRÂREA nr Taxe învăţământ pentru anul universitar 2019/2020 Art. 1. Taxe privitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ: lei 1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU: - studii de licenţă (ciclul I), zi

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Ştiinţe Chimie Fizica Biochimie tehnologică A IF 50 Chimie farmaceutică AP IF 30 Fizică informatică A IF 50 Fizică medicală A IF 45 Informatică Informatică A IF 200 Matematică Ştiinţa mediului Geografie

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 3097/ 21.02.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

cifra_scolarizare_licenta_2012

cifra_scolarizare_licenta_2012 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 14 iunie 2012 STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ CONCURS DE ADMITERE anul I, anul universitar 2012-2013 crt Locuri repartizate 2012/2013 CondiŃii Criterii partajare FACULTATEA

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii solicitate. 7. Eliberare diplomă/ certificat de studii,

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 31.05.2019 Repartizarea cifrei, studii universitare MASTER, Anul I, anul universitar 2018/2019 prioritare zvoltare 1 ȘTIINȚE Chimie Chimia compușilor biologic activi

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ARTE din BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  DE  ARTE  din  BUCUREŞTI LISTA TAXELOR ŞI TARIFELOR PENTRU SERVICII UNIVERSITARE VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 Aprobate în ședința Senatului din data de 09.04.2019 conform Hotărârii nr. 94 I. Taxe înscriere la concursul

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Științe Matematică Informatică Matematici aplicate Meto și mole în inteligența artificială Fizică Fizică aplicată/applied Physics 100 Chimie Chimia compuşilor biologic activi 100 Condiţii admitere Concurs

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu de Inginerie mecanică cu Autovehicule rutiere 50 20 28 Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba engleză) **) 60 26 34 Inginerie mecanică 90 63 24 Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 447/15.01.2018 Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 20182019 I. Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar: 1. Înmatricularea studenţilor

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Anexa nr. STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU 4 5 6 7

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Taxe de scolarize UAD

Taxe de scolarize UAD HOTĂRÂREA nr. 57 Senatului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca privind taxele universitare valabile pentru anul universitar 2016/2017 Art. 1. Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 27.06.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 3998 din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 29.03.2012 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 23.07.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea Anexă la Hotărârea Senatului nr. 4.619/14.03.2016 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016-2017 1. Prezentul regulament

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR Ciclul II MASTER

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR Ciclul II MASTER UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR 20182018-2019 Ciclul II MASTER OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CICLUL II - STUDII DE MASTER Pentru anul universitar 2018/2019, oferta educațională

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa, România Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă Anexa nr. 1 la Hotărârea Senatului nr. 2 386/18.02.2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020 1. Prezentul regulament

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

1

1 Anexa nr. Structura instituţiilor superior stat, domeniile studii universitare şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu Electrică Energetică Automatică şi Calculatoare Electronică,

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020 CADRUL GENERAL CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII Concursul de admitere

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER la FACULTATEA DE

Mai mult

EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VO

EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VO EXTRAS din Procesul Verbal al Şedinţei Senatului din data de 25.06.2015 Către, RECTORAT BIROUL ELECTORAL UNIVERSITAR BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE Hotărârea Nr. 1 Senatul a votat şi aprobat rezultatul

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menționate distinct) DOMENIUL DE LICENȚĂ Specializări LICENȚĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 universitare (limba de DP + CD) studii finanţate de la bugetul de stat Absolvenţi de licee situate în mediul rural ******

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 2.88/FMF/19.03.2019 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul universitar

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr

HOTĂRÂRE   Nr HOTĂRÂRE Nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr /FMF/ METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licen

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr /FMF/ METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licen UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 3.415/FMF/16.04.2018 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență la Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA lb.străine Calendarul ului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2013, / a lor Confirmar e ocupate după redistribuire. Taxa de semnare de studii Probe de

Mai mult

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / 11.04. 2013 1. Senatul a aprobat domeniile de studii universitare de masterat şi structura acestora pe programe evaluate

Mai mult

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2012/2013

Mai mult

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [ de Agricultur` admitere 2019 de Horticultur` de Îmbun`t`]iri Funciare [i Mediului de [i Gestiunea Produc]iilor Animaliere de de Medicin` Veterinar` de Management, Inginerie Economic` în Agricultur` [i

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 Studii universitare de LICENŢĂ CUPRINS 1. DISPOZIŢII

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat 1 2 3 4 de mecanică de tehnologică și management industrial de Ştiinţa şi ingineria materialelor de electrică și știința calculatoarelor autovehiculelor mecanică și management materialelor electrică sistemelor

Mai mult

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I 2019-2020 Methodology for Organizing the enrollment in Psycho- Pedagogical Education Program for Certification

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr Anexa nr. 3. 1. de Matematică şi Informatică 2. de Fizică 3. de Chimie şi Inginerie Chimică 4. de Biologie şi Geologie Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015 / 2016 pentru cetăţeni români, UE

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE  BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program Cuprins Anexa nr.... Structura instituţiilor învăţământ superior stat, domeniile universitare licenţă şi specializările/programele acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti, ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro METODOLOGIE PRIVIND

Mai mult

ACADEMIA DE ARTÃ TEATRALÃ

ACADEMIA DE ARTÃ TEATRALÃ UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM M E T O D O L O G I E PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ examenul

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru studii universitare de licenţă/master/doctorat în anul universitar 2019-2020 a cetăţenilor străini 1 Dispoziţii generale Concursul de admitere

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.02.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din 28.06.2017) Domeniul științific (HG nr. 199 din 13.03.2013) Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

Mai mult

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc METODOLOGIE de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 1. Norme de organizare Concursul de admitere, din anul 2019 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va desfășura în conformitate

Mai mult

NF HG

NF HG Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010 Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010 Emitent: Guvernul României Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului

Mai mult

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile 1 Aneă la educaţiei naţionale nr. 363505.03.2019 Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal

Mai mult

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi ORDIN nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România * actualizare

Mai mult

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fundamental Cod de ştiinţă Cod de studii Cod de licenţă

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305 UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021)3053738; +4(021)3053740; +4(021)3053741; +4(021)3053743; +4(021)3053745;

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 326/2019 din 23 mai 2019 Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor al specializărilor/programelor de studii universitare a structurii instituţiilor

Mai mult

Nr. crt Denumire taxă Taxă de studii Facultatea de Educație Fizică și Sport - ciclul I, studii universitare de licență Taxă de studii Facult

Nr. crt Denumire taxă Taxă de studii Facultatea de Educație Fizică și Sport - ciclul I, studii universitare de licență Taxă de studii Facult Nr. crt. 1. 2. 3. Denumire taxă Taxă de studii Facultatea de Educație Fizică și Sport - ciclul I, studii universitare de licență Taxă de studii Facultatea de Educație Fizică și Sport - ciclul I, studii

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 I. PRINCIPII Art. 1 (a) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Mai mult

Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar

Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar Pagina: 1 din 18 Documente de referinţă: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.123, 138, 142, 145, 156, 199, 200, 205, 277; Legea nr.288/2004 privind organizarea

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 CUPRINS Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE...3 Capitolul II. CADRUL ORGANIZATORIC...4 Capitolul III. ACTIVITATEA

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

about:blank

about:blank Guvernul României Hotărâre nr. 58/08 din 9/0/08 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. din /04/08 Hotărârea nr. 58/08 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

Mai mult

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI SI TURISM / STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL SI EXPERTIZA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENT-NUTRITIE UMANA PRODUSELOR ALIMENTARE PRODUSELOR ALIMENTARE ALIMENTARE STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL

Mai mult

Nr. crt. Denumire taxă TAXE AN UNIVERSITAR Forma de învățământ IF Precizări Cuantum Taxă* Observaţii 1. Taxă de studii Facultatea de Educați

Nr. crt. Denumire taxă TAXE AN UNIVERSITAR Forma de învățământ IF Precizări Cuantum Taxă* Observaţii 1. Taxă de studii Facultatea de Educați Nr. crt. Denumire taxă TAXE AN UNIVERSITAR 2016-2017 Forma de învățământ IF Precizări Cuantum Taxă* Observaţii 1. Taxă de studii Facultatea de Educație Fizică și Sport - ciclul I, studii universitare de

Mai mult

Page 1 of 102 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor superior pentru anul universitar 2018-2019 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Procedura UTI.POB-01

Procedura UTI.POB-01 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE ŞII POSTUNIIVERSIITARE COD UTII.POB.11 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Prorectoratul Prorectoratul Consiliul

Mai mult

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SENATUL UNIVERSITAR LISTA TAXELOR APLICATE ÎN UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SENATUL UNIVERSITAR LISTA TAXELOR APLICATE ÎN UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR LISTA TAXELOR APLICATE ÎN UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 Aprobat în Ședința Senatului din 22 mai 2019 I. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 1.1 Pentru

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult