BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA STUDII BIBLICE Duhul Sfânt și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD ianuarie februarie martie 2017 Traducere: Loredana

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA STUDII BIBLICE Duhul Sfânt și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD ianuarie februarie martie 2017 Traducere: Loredana"

Transcriere

1 BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA STUDII BIBLICE Duhul Sfânt și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD ianuarie februarie martie 2017 Traducere: Loredana Sîrbu Pantelimon 2017

2 2016 General Conference of Seventh-day Adventists. Toate drepturile rezervate. Studiile biblice pentru Şcoala de Sabat majori, ediţia standard, integral sau părţi din ele, nu pot fi editate, modificate, adaptate, traduse, reproduse sau publicate de nicio persoană sau instituţie fără un acord scris prealabil al Conferinţei Generale. Logoul şi numele Adventist de Ziua a Şaptea şi Adventist sunt mărci înregistrate ale Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea şi nu pot fi folosite fără autorizarea acesteia. Studiile Şcolii de Sabat pentru majori, ediția standard, sunt pregătite de Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale sub îndrumarea generală a Comitetului Mondial al Şcolii de Sabat. Ele reflectă contribuţia comitetului şi nu reprezintă în exclusivitate punctele de vedere ale autorului/autorilor. Autor: Frank Hasel Pentru ediţia în limba română: Traducere: Loredana Sîrbu Lectura traducerii, adaptare: Florian Ristea Tehnoredactare: George Toncu Copertă: Liliana Dincă Redactare: Alina Badea Corectură: Lavinia Goran Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu, ediția Casa Bibliei, București, La citatele din scrierile lui Ellen G. White, este indicat în paranteză și numărul paginii din original. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României HASEL, FRANK M. Duhul Sfânt și spiritualitatea / Frank M. Hasel ; trad.: Loredana Sîrbu. - Ed. standard. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2016 ISBN I. Sîrbu, Loredana (trad.) 2

3 Cuprins Duhul Sfânt și spiritualitatea...5 Sărbătoarea din ultimul Sabat Duhul Sfânt și Cuvântul Duhul Sfânt o prezenţă permanentă și nevăzută Divinitatea Duhului Sfânt Personalitatea Duhului Sfânt Botezul și umplerea cu Duh Sfânt Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Duhul Sfânt și roada Duhului Duhul Sfânt și darurile date credincioșilor Duhul Sfânt și biserica Duhul Sfânt, Cuvântul și rugăciunea Păcatul împotriva Duhului Sfânt Lucrarea Duhului Sfânt Program RVS/STV

4

5 Duhul Sfânt și spiritualitatea Cei mai mulți dintre noi cunoaștem formula: Te botez în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și, dacă suntem botezați, am auzit-o în mod sigur înainte ca pastorul să ne scufunde în apă (vezi Matei 28:19). Noi suntem botezați în Numele Tatăl, al Fiului și al Duhului Sfânt. Da, Duhul Sfânt este menționat alături de Tatăl și de Fiul. Și nu este deloc de mirare. Punctul fundamental de credință numărul 5 al adventiștilor de ziua a șaptea este următorul: Dumnezeu Duhul cel Veșnic a fost activ împreună cu Tatăl și cu Fiul în lucrarea de creare a lumii, de întrupare și de răscumpărare. El i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi. El a umplut viața Domnul Hristos cu putere. El îi atrage și îi convinge pe oameni, iar pe aceia care răspund îi înnoiește și îi transformă după chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatăl și de Fiul pentru a fi întotdeauna alături de copiii Săi, El revarsă daruri spirituale asupra bisericii, împuternicind-o pentru a da mărturie despre Hristos și, în armonie cu Scripturile, o conduce în tot adevărul. Cu toate acestea, când citim Biblia, și în special Vechiul Testament, remarcăm mai degrabă activitatea și intervenția lui Dumnezeu Tatăl. Pretutindeni sunt amintite faptele Sale. În Noul Testament, și îndeosebi în evanghelii, citim iar și iar despre activitatea și implicarea lui Dumnezeu Fiul, Isus viața, moartea și slujirea Sa din cer domină relatarea. Spre deosebire de activitatea Tatălui și a Fiului, activitatea Duhului Sfânt nu este descrisă explicit în niciunul dintre Testamente. De ce această diferență? De ce ce nu este Duhul Sfânt în centrul atenției? Vrea El să rămână în spatele scenei? Nu știm cu certitudine. Ceea ce știm este că revelația din Cuvânt este cu precădere despre Tatăl și despre Fiul, iar aceasta se datorează Duhului Sfânt, al cărui rol se pare că este acela de a ne îndrepta atenția nu către Sine, ci către Isus și către lucrarea Sa pentru noi. Pe măsură ce vom studia despre Duhul Sfânt, vom observa cât de important este El pentru experiența noastră creștină. Duhul Sfânt, fiind 5

6 Dumnezeu, Îl cunoaște pe Dumnezeu Tatăl ca nimeni altul și ne poate oferi despre El informații fidele și demne de toată încrederea. El i-a inspirat de la bun început pe scriitorii biblici și ne ghidează astăzi în studiul cărților lor. El ne oferă asigurarea mântuirii prin Isus Hristos (Romani 8:16) și dovada lucrării lui Dumnezeu în noi (1 Ioan 3:24). Tot El ne curățeşte de păcat și ne sfințește: Aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru (1 Corinteni 6:11). El generează creșterea noastră în sfințenie pe tot parcursul vieții și aduce în noi roada Sa: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22,23). Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără aceasta, jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea oamenilor faţă de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit şi înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu o putere schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeieşti. Doar Duhul face să aibă efect cele realizate de Mântuitorul lumii. Ellen G. White, Viața lui Iisus, p. 578 (671) (sublinierea autorului) În lumina rolului Său atât de important în viața credincioșilor, studiul din acest trimestru ne va ajuta să cunoaștem mai bine acest mare dar pe care l-am primit în persoana Duhului Sfânt. Frank M. Hasel a obținut titlul de doctor și este decanul Catedrei de teologie de la Seminarul Bogenhofen din Austria și totodată directorul Centrului de Studii Ellen G. White. 6

7 Sărbătoarea din ultimul Sabat Dragi prieteni ai Școlii de Sabat, începând cu acest trimestru, voi renunța la scrierea unei introduceri tematice, așa cum făceam de obicei. Sper că le-ați apreciat pe cele pe care le-am scris până acum și că v-au fost de folos. Deoarece lucrul acesta îl face deja fiecare autor al studiilor trimestriale, cred că nu este nevoie de încă o introducere. Am făcut-o pentru că așa am pomenit! (Chiar dacă vă displace argumentul, aceasta este realitatea.) Da, am făcut-o pentru că așa făceau predecesorii mei, la acest departament. Și nu cred că a fost ceva greșit. În schimb, aș dori ca, în aceste două pagini ale ghidului de studii biblice, să vă (des)scriu în fiecare trimestru crâmpeie din activitatea Școlii de Sabat. Pe de-o parte, sunt atâtea lucruri frumoase care se petrec în bisericile noastre, în și prin grupele Școlii de Sabat! Cred că trebuie să auzim despre ele. Pe de altă parte, sunt atâtea lucruri care lasă de dorit în bisericile noastre, în privința funcționării Școlii de Sabat! Cred că trebuie menționate și ele. Scopul? Evident, nu pentru a umple aceste două pagini (care ar putea conține publicitate sau ar putea lipsi pur și simplu). Ci pentru a conștientiza împreună ce instrument extraordinar este Școala de Sabat, atunci când este folosit corespunzător, dar și ce pierdere înseamnă pentru biserică, atunci când nu i se acordă atenție, considerând că e, așa cum, în mod malițios, spunea cineva, o rutină necesară. Așadar, pe viitor, veți găsi aici idei, experiențe, apreciere și încurajare, dar și indicarea anumitor disfuncționalități și invitația la pocăință, la schimbare. De data aceasta, doar două aspecte: În primul rând, sper că ne-am obișnuit deja cu prezența celor două pagini suplimentare (pentru discuția în grupe) la sfârșitul fiecărei lecții. Începând de acum, vom găsi acest supliment chiar după prima pagină a studiului săptămânal. Motivul este cât se poate de natural: această schiță cu sugestii pentru părtășie, dezbatere și misiune este ceea ce vă sugerăm să folosiți la biserică, în grupele Școlii de Sabat. Restul (secțiunile zilnice, toate întrebările, notele, comentariile) este pentru studiul personal, pe care se presupune că-l vom fi parcurs acasă, în timpul săptămânii. Propunerea 7

8 vine din partea tuturor directorilor Școlii de Sabat (Uniune și Conferințe), de la recentul consiliu al departamentului. Sperăm că tot mai mulți instructori și grupe vor începe s-o folosească! În al doilea rând, vă propun ca, în ultimul Sabat din trimestru, să fie o sărbătoare a Școlii de Sabat în fiecare biserică adventistă! Ideea nu este nouă. Încă mai sunt printre noi bunici și părinți care ne pot confirma că așa era odinioară. Unii ne vor indica și un imn special, ale cărui versuri spuneau cât de așteptat era acel ultim Sabat din trimestru: În Sabatul Treisprezece, Cel de toți mult așteptat Da, înclin să cred că acel Sabat era mult așteptat (în sensul de dorit ) de toți! Dar ne întrebăm și de ce? Poate că ar fi bine să le oferim bunicilor și părinților ocazia să ne povestească. Nu sugerez să facem exact așa cum făceau ei (poate că anumite lucruri nu se mai potrivesc în prezent). Dar, ascultându-i, putem începe să ne alcătuim propriul program pentru Sabatul al Treisprezecelea. Și nu pentru a reînvia vremuri deja apuse ori a cădea în plasa unui festivism ieftin și dulceag, ci pentru a redescoperi scopul Școlii de Sabat și bucuria de a fi parte din ea. Iată și câteva sugestii pentru pregătirea programului: Folosiți timpul rezervat Școlii de Sabat! Implicați toate secțiunile Școlii de Sabat din biserică! Strângeți din timp un fond special și oferiți cadouri și premii! Organizația bisericii recunoaște și încurajează această nevoie: Multe Școli de Sabat strâng daruri la anumite date, pentru cheltuielile proprii (Manualul Bisericii, ed. 2015, p. 120). Fondurile pentru cheltuielile locale ale Școlii de Sabat sunt fonduri încredințate, fiind reglementate de comitetul Școlii de Sabat, pentru a acoperi cheltuielile de rutină ale Școlii de Sabat (Ibidem, p. 98). Dacă se va întâmpla ca în Sabatul Treisprezece să fie programată și Sfânta Cină, sărbătoarea va fi dublă și cu atât mai frumoasă! Florian Ristea, Departamentul Școala de Sabat/Lucrarea Personală 8

9 Cercetați Scripturile Dacă Biblia ar fi citită mai mult, dacă adevărurile ei ar fi înțelese mai bine, noi am fi un popor mult mai luminat și mai inteligent. Sufletul capătă putere prin cercetarea paginilor Scripturii. (Sfaturi pentru biserică, p. 113) Ianuarie 1. Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii 84 Februarie 1. Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii 112 Martie 1. Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii Psalmii 143 9

10

11 STUDIUL 1 31 decembrie 6 ianuarie Duhul Sfânt și Cuvântul Sabat după-amiază, 31 decembrie Completează și memorează: Toată Scriptura este şi de folos ca să, să, să, să, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie şi pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16,17) Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit omenirii prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin ea, Duhul Sfânt ne arată care este voia lui Dumnezeu pentru noi, ne arată cum să ducem o viață plăcută Lui. Dar Duhul Sfânt nu a fost activ doar în trecutul îndepărtat, când a luat naștere Biblia. El are și astăzi un rol activ în ceea ce o privește. Și probabil că cel mai de seamă aspect al rolului Său este legat de ajutorul pe care ni-l dă când citim Cuvântul lui Dumnezeu și de dorința noastră de a-l înțelege corect. Ajutorul Său în acest domeniu este indispensabil. El ne dă dorința de a accepta Cuvântul și de a aplica învățăturile lui la viața noastră. El lucrează prin Cuvântul scris, pentru a ne face făpturi noi în Hristos. Săptămâna aceasta, vom studia despre Duhul Sfânt din perspectiva lucrării Sale legate de Sfintele Scripturi. Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secțiunea Școala de Sabat ) sau YouTube (canalul Scoala de Sabat ). 11

12 SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor! 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii. 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume? 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune: Cineva din familie Cineva dintre rude Cineva dintre prieteni Cineva dintre vecini Cineva din biserică 7 14 ianuarie 2017, Săptămâna de consacrare pentru anul misionar. 12 STUDIUL 1

13 SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE EXPLICAȚIE Ce scrie în Scriptură despre originea mesajului ei profetic? În ce fel au fost inspirați scriitorii Bibliei? Pe ce bază credem despre Cuvântul lui Dumnezeu că este adevărul? Cum poate fi interpretată și înțeleasă corect Scriptura? Cum confirmă Scriptura faptul că Isus este Mesia? APLICAȚIE Cum trebuie să ne raportăm la Scriptură, din perspectiva originii mesajului ei? În ce fel acționează Duhul Sfânt în prezent? Dați exemple! Ce se întâmplă când judecăm Scriptura, în loc să ne lăsăm judecați de ea? Concret, ce înseamnă a interpreta Scriptura în mod spiritual? De ce descoperirile venite azi de la Duhul Sfânt nu pot contrazice Scriptura? SUGESTII PRACTICE 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica? 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați! Duhul Sfânt și Cuvântul 13

14 Duminică, 1 ianuarie Duhul Sfânt și revelația Ce măsuri a luat Dumnezeu pentru ca voința Sa să ajungă nealterată la cunoștința oamenilor căzuți? A luat două măsuri importante care au legătură cu activitatea Duhului Sfânt: revelația și inspirația. În procesul revelației, noi, ca ființe create (și căzute), depindem de ajutorul Cuiva din afara noastră pentru a cunoaște lucrurile la care nu putem ajunge prin propriile forțe. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a afla adevărurile pe care trebuie să le știm (de exemplu, Daniel 2:19-23) și pe care nu le-am putea cunoaște pe căi naturale. Revelația este procesul prin care Dumnezeu li Se face cunoscut oamenilor, prin care îi înștiințează despre voia Sa. Revelația este sinonimă cu descoperirea sau dezvăluirea, cu destăinuirea unui lucru ascuns. Noi avem nevoie de revelație deoarece suntem niște ființe mărginite și căzute, despărţite de Dumnezeu din cauza păcatului, iar capacitatea noastră de cunoaștere este extrem de limitată. Depindem de Dumnezeu pentru a cunoaște voia Lui. Depindem de revelația Sa fiindcă informațiile pe care le putem obține despre El prin intermediul naturii sunt foarte limitate. 1. Ce ne spune Scriptura despre originea mesajului ei profetic? Ce ne spune originea divină a mesajului despre autoritatea Bibliei? 2 Petru 1:19-21 Potrivit apostolului Petru, mesajul profetic din Vechiul Testament nu este de origine umană. Profeții au fost mânați de Duhul Sfânt în aşa fel, încât conținutul mesajului lor să vină de la Dumnezeu. Ei nu au compus ei înșiși acest mesaj. Nu au fost autorii, ci doar purtătorii lui. Petru a subliniat faptul că sursa profețiilor este Duhul Sfânt. Ele au fost scrise de oameni, dar nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului (2 Petru 1:21). Originea aceasta divină îi conferă Bibliei autoritatea supremă asupra vieții noastre. Dumnezeu a proclamat Cuvântul Său în lume prin oameni. Cum ne putem pune la dispoziția Duhului Sfânt noi, astăzi, pentru a proclama ce stă scris în Scriptură? 14 STUDIUL 1

15 Luni, 2 ianuarie Duhul Sfânt și inspirația Inspirația este un termen care se referă la influența exercitată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, asupra oamenilor prin care transmite mesajul Său. Lucrarea Duhului Sfânt în procesul inspirației asigură unitatea fundamentală a întregii Scripturi în ce privește adevărul. Ca Duh al adevărului (Ioan 14:17; 15:26; 16:13), El ne conduce în tot adevărul. 2. Ce ne spun următoarele texte despre scriitorii biblici și despre implicarea lui Dumnezeu în aducerea la existență a Bibliei? 2 Petru 1:21 Deuteronomul 18:18 Mica 3:8 1 Corinteni 2:9-13 Declarația lui Petru că oamenii au fost mânați de Duhul Sfânt arată lucrarea Duhului Sfânt în domeniul inspirației. Nici Pavel nu avea dubii în legătură cu sursa și autoritatea Evangheliei pe care o propovăduia. Multe părți ale Bibliei sunt rodul revelației supranaturale directe a lui Dumnezeu, dar, uneori, Domnul a lucrat prin scriitori biblici care au făcut personal cercetări minuţioase sau au apelat la alte documente existente (Iosua 10:13; Luca 1:1-3). Aceasta înseamnă că toate părțile Bibliei sunt revelate și inspirate (2 Timotei 3:16). De aceea, Pavel afirmă că tot ce a fost scris a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde (Romani 15:4). Dumnezeu, care vorbește și care l-a creat pe om cu capacitatea de a vorbi, le dă unor oameni aleși darul de a comunica idei inspirate, în cuvinte omenești, într-un mod fidel și demn de încredere. Dumnezeu a binevoit să-i transmită lumii adevărul Său prin slujitori omeneşti, iar El Însuşi, prin Duhul Său Sfânt, i-a calificat şi i-a făcut în stare pe oameni să îndeplinească lucrarea Sa. El le-a îndrumat mintea în alegerea lucrurilor pe care să le rostească şi să le scrie. Comoara a fost încredinţată unor vase pământeşti, cu toate acestea, nu este mai puţin de origine cerească. Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, p. 25 (26) Duhul Sfânt și Cuvântul 15

16 Marți, 3 ianuarie Duhul Sfânt și veridicitatea Scripturii Dacă revelaţia este actul supranatural prin care Dumnezeu le descoperă adevărul unor oameni aleşi, inspiraţia este activitatea prin care Duhul Sfânt protejează veridicitatea celor scrise de aceştia, astfel încât cuvintele lor să poată primi aprobarea divină. Dumnezeu urăşte mărturia mincinoasă (Exodul 20:16) şi nu poate minţi (Evrei 6:18). El este numit Dumnezeul adevărului (Isaia 65:16). La fel, Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului (Ioan 14:17). 3. Ce spune psalmistul despre lucrurile pe care ni le descoperă Dumnezeu? Psalmii 119: Ce spune Domnul Isus despre Cuvântul lui Dumnezeu? Ioan 17:17 Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere și merită să fie acceptat fără rezerve. Noi nu avem misiunea de a judeca Scriptura, dimpotrivă, ea are dreptul şi autoritatea să ne judece pe noi. Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii (Evrei 4:12). Sigur că Biblia a fost scrisă de oameni din epoci, zone şi culturi diferite, dar acesta nu este un argument pentru a-i minimaliza importanţa sau pentru a repudia mesajul ei. Dacă apucăm pe acest drum, ajungem să ne supraordonăm ei şi să încercăm să stabilim cât din ea este sau nu este adevărat. Aşa se face că există oameni care, deşi pretind a crede în ea, resping adevăruri precum crearea lumii în şase zile, potopul planetar, naşterea din fecioară, învierea lui Isus în trup şi revenirea Sa literală. Şi acestea sunt numai câteva dintre realităţile biblice pe care nişte fiinţe supuse greşelii le judecă drept ireale. Să evităm cu totul atitudinea aceasta! De ce este atât de important să supunem judecata noastră Cuvântului lui Dumnezeu și nu să spunem Cuvântul lui Dumnezeu judecăţii noastre? 16 STUDIUL 1

17 Miercuri, 4 ianuarie Duhul Sfânt ca Învățător Duhul Sfânt are un rol activ nu doar prin faptul că ne pune la dispoziţie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, ci şi pentru că ne ajută să îl înţelegem. Oamenii se află în întuneric în ce priveşte cunoaşterea adevărului și, prin natura lor, sunt străini de Dumnezeu (Efeseni 4:18). Ca să înţeleagă Cuvântul Său, ei au nevoie de Duhul Sfânt care l-a revelat şi l-a inspirat. Dificultatea de a-l înţelege nu ține de faptul că el ar fi greu de înţeles, ci mai degrabă de atitudinea omului păcătos în faţa Dumnezeului pe care el Îl descoperă. De aceea, Duhul Sfânt are rolul de Învățător. El vrea să ne ajute să cunoaştem mai profund Scriptura şi să o preţuim. El ne prezintă adevărurile ei şi ne deschide noi perspective asupra lor, astfel ca viaţa noastră să fie caracterizată de credincioşie şi de ascultarea din dragoste de voinţa lui Dumnezeu. Dar, pentru aceasta, avem nevoie să deschidem Biblia cu inima smerită şi cu dorința de a primi învăţătură. 5. Cum spune apostolul Pavel că trebuie să fie înțelese lucrurile spirituale? 1 Corinteni 2:13,14 Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a înţelege Biblia. Fără El, nu prindem decât strict sensul lingvistic, nu şi sensul spiritual al cuvintelor ei. Şi, pentru că suntem păcătoşi, tindem să ne opunem adevărului lui Dumnezeu, nu fiindcă nu l-am înţelege, ci fiindcă nu vrem să-l practicăm. Fără El, în sufletul nostru nu ar exista niciun sentiment pozitiv faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-am răspunde cu speranţă, încredere şi dragoste. Numai El poate da naştere în viaţa noastră la gânduri, simţăminte şi fapte în armonie cu adevărul vestit în Biblie. Multele păreri contradictorii cu privire la ceea ce învață Biblia nu se ivesc dintr-o neclaritate a cărții în sine, ci din orbirea și prejudecata interpreților. Oamenii ignoră afirmațiile lămurite ale Bibliei pentru a urma propria rațiune pervertită. Ellen G. White, The Advent and Sabbath Herald, 27 ianuarie 1885 În ce situații te-a împiedicat mândria să practici adevărul Scripturii? În ce domenii dorințele personale te împiedică să accepți adevărul? Cum Îi poţi preda viața ta în întregime lui Dumnezeu? Duhul Sfânt și Cuvântul 17

18 Joi, 5 ianuarie Duhul Sfânt și Cuvântul Duhul Sfânt a revelat și a inspirat conținutul Bibliei şi nu ne va conduce niciodată la idei şi comportamente care neagă Cuvântul lui Dumnezeu. 6. Citește Ioan 5:39,46,47 și 7:38. Ce autoritate invocă Isus? Cum confirmă Biblia faptul că El este Mesia? Unii pretind a fi primit de la Duhul Sfânt descoperiri şi îndrumări care contrazic mesajul clar al Bibliei. Pentru ei, autoritatea Duhului Sfânt ajunge să fie superioară Cuvântului lui Dumnezeu. Însă cine desfiinţează Cuvântul şi evită mesajul lui limpede păşeşte pe un teren periculos şi nu a primit îndemnul acesta de la Duhul Sfânt. Biblia este unica noastră apărare spirituală. Ea este unica normă sigură în toate lucrurile legate de credinţă şi practică. Duhul Sfânt vorbeşte minţii prin Scripturi şi întipăreşte adevărul în inimă. În felul acesta, demască rătăcirea şi o alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului, care lucrează prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Îşi supune poporul Său ales. Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 578 (671) Ellen G. White a precizat că Duhul n-a fost dat şi nici nu va putea fi vreodată revărsat ca să înlocuiască Biblia, căci Scripturile declară clar că standardul pentru verificarea tuturor doctrinelor şi practicilor este Cuvântul lui Dumnezeu. Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 7 (9) Duhul Sfânt nu este dat niciodată pentru a lua locul Cuvântului lui Dumnezeu. Dimpotrivă El lucrează împreună cu Biblia şi prin intermediul ei pentru a ne atrage la Hristos, confirmând astfel rolul ei de unică normă a spiritualităţii autentice. De aceea, când cineva vine la noi cu nişte idei care contestă Scriptura, putem fi siguri că nu spune adevărul. Da, nu suntem îndreptăţiţi să judecăm motivele, dar suntem îndreptăţiţi să judecăm teologia, iar unicul etalon de care dispunem este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce învățături pe care unii încearcă să le aducă în biserică neagă în mod clar Cuvântul lui Dumnezeu? Care ar trebui să fie răspunsul nostru față de cei care promovează aceste idei greşite şi faţă de rătăcirile respective? 18 STUDIUL 1

19 Vineri, 6 ianuarie Un gând de încheiere Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, capitolul 37, Scripturile, apărarea noastră și Viața lui Iisus, capitolul 73, Să nu vi se tulbure inima. Gândeşte-te cât de multe adevăruri cunoaştem doar pentru faptul că ele ne sunt descoperite în Scriptură. Gândeşte-te, de exemplu, la adevărul despre originea vieții pe pământ. Ce diferenţă între ce ne spune ea despre modul cum am apărut şi ce ne spun oamenii despre apariţia vieţii! Observă cât de eronate sunt concluziile oamenilor! Gândeşte-te şi la revenirea Domnului Hristos şi la învierea de la sfârşitul veacului. Singuri, n-am fi reuşit niciodată să ajungem la aceste adevăruri. Ele trebuiau să ne fie descoperite. Şi ne sunt descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu, sub inspiraţia Duhului Sfânt. Singuri, n-am fi reuşit niciodată să cunoaştem cel mai mare adevăr dintre toate, şi anume acela că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre şi că suntem mântuiţi prin credinţa în El şi în ce a făcut El pentru noi. Noi cunoaştem acest adevăr fiindcă ne-a fost descoperit. Gândeşte-te şi la alte adevăruri pe care le cunoaştem doar pentru că sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune faptul că aceste adevăruri atât de importante se găsesc exclusiv în Biblie despre locul pe care ar trebui să-l ocupe ea în viaţa noastră? BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI STUDIU LA RÂND Biblia: Psalmii Ce spune psalmistul că făcea seara, dimineața și la amiază? 2. Când se retrăgeau ( dau înapoi ) vrăjmașii psalmistului? 3. Cum i-a descris psalmistul pe oamenii în mijlocul cărora stătea culcat? 4. Cine este numit cel prea bun de către psalmist? Profeți și regi, capitolul 1 5. În ce anume s-a văzut slava primei părți a domniei lui Solomon? Duhul Sfânt și Cuvântul 19

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În STUDIUL 6 4-10 februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El Însuşi pe deplin şi vostru, vostru şi vostru să fie păzite

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Christian teacher - Vogel RO

Christian teacher - Vogel RO DASCĂLUL CREȘTIN O epistolă lizibilă a lui Hristos DASCĂLUL Care este influența unui dascăl? Are el/ea vreo influență? Cine așteaptă din partea lor să fie o influență? INFLUENȚATORI În top pe Twitter/Instagram

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Juniori_1_2014_BT.pdf

Juniori_1_2014_BT.pdf JUNIORI Ce credem noi (I) > Trimestrul I, 2014 JUNIORI este un ghid alternativ pentru Școala de Sabat. Scopul său este să ofere un mediu de învăţare orientat pe domeniul practic pentru juniori. Juniori_1_2014.indd

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd L E C Ţ I A N O U Ă Înapoi în viitor Referinţe Mica 5,2; Matei 2,1; Isaia 53; Marcu 15,22-39; Fapte 1,9-11; Hristos, Lumina lumii, pag. 231-242, 469, 470, 627, 628, 830, 831 Text de memorat Recunoașteţi...

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 BOTEZUL DESCOPERĂ Botezul reprezintă cufundarea noastră completă în dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea manifestată prin moartea, îngroparea și

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr STUDIUL 6 1 3-9 noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur, tot

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

STUDIUL martie Înnoirea tuturor lucrurilor Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 4:23-26; 1 Corinteni 4:5; Filipeni 2:9-11;

STUDIUL martie Înnoirea tuturor lucrurilor Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 4:23-26; 1 Corinteni 4:5; Filipeni 2:9-11; STUDIUL 13 19-25 martie Înnoirea tuturor lucrurilor Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 4:23-26; 1 Corinteni 4:5; Filipeni 2:9-11; 2 Petru 3:10. Apocalipsa 20:1-3,7-15. Sabat după-amiază

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

sbi2_2012.indd

sbi2_2012.indd 9-15 iunie Lasă biserica să ştie Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Faptele apostolilor 4:1-31; 11:1-18; 21:19-25; 1 Corinteni 9:19-23; Numeri 13:17-33. Sabat după-amiază Text de memorat: Apostolii

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

I_juniori_1_2010.pmd

I_juniori_1_2010.pmd 2014 1 martie Studiul 9 Salvarea din păcat Text de memorat: Efeseni 2,8. Datorită bunătăţii Sale aţi fost mântuiţi, prin credinţa în Hristos. Și nici credinţa nu vine de la voi, ci este tot un dar de la

Mai mult

Epistole_ale_lui_Hristos

Epistole_ale_lui_Hristos Epistole ale lui Hristos Versete călăuzitoare: În epistola 2 Corinteni capitolul 3, apostolul Pavel ne prezintă pe Hristos în trei feluri: În primul rând, Hristos este scris pe inimile credincioşilor care

Mai mult

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte ori adevărat 1 = Câteodată, din când în când 0 = Niciodată

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

Microsoft Word - New Document Microsoft Word

Microsoft Word - New Document Microsoft Word Casa Sindicatelor din Timişoara Sâmbătă - 15 decembrie 2007 1 Ewald Frank Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru! Pentru mine această adunare este o surpriză, dar noi ne-am

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana Succesiunea evenimentelor profetice Lugau Ianuarie 2016 Pentru ce studiem prorocia? 1 Făgăduinţa binecuvântării Apocalipsa 1,3 2 Dumnezeu ne face cunoscut planurile Sale Deuteronom 30,1 4, Matei 24 şi

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Slujir ea lui Samuel Anul A Trimestrul 3 Lecţia 4 SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 7; Patriarhi și profeţi, capitolul 59, partea despre slujirea lui Samuel. Text

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Microsoft Word - Indrumari.docx

Microsoft Word - Indrumari.docx Îndrumări de Jeff Adams STUDIU BIBLIC DE UCENICIZARE Ediția în limba engleză: Directions By Jeff Adams Copyright @ 2006 Reality Living Published by Reality Living Publishing, Inc. 5460 Blue Ridge Cut-off

Mai mult

Collaboration

Collaboration Colaborarea Pentru îmbunătățirea învățării Colaborare? Zidind împreună Lucrând împreună Gândind împreună Crescând împreună Crescând Colaborare împreună Gândind Lucrând Zidind Relații Care este elementul

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ Cuvânt înainte Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penti

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ Cuvânt înainte Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penti CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ Cuvânt înainte Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a avut încă de la organizarea ei

Mai mult

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti Studiul 8 pentru 22 noiembrie 2014 Iacov 3:13-4:10 CUM SĂ FII ÎNȚELEPT Iacov 3:13-14 DOUĂ TIPURI DE ÎNȚELEPCIUNE Iacov 3:15-18 ÎNȚELEPCIUNEA «PASIONALĂ» Iacov 4:1-4 CONFLICTELE ÎNȚELEPCIUNII: PASIONALĂ

Mai mult

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stimate autoritaţi Iubiţi fraţi si surori întru Domnul,

Mai mult

Krefeld

Krefeld Predica de la Krefeld Duminică, 3 septembrie 2017, ora 10 30 Fr. Frank Cuvântul de introducere din Luca 10:21-24: În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: «Tată, Doamne al cerului şi

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 (1) CUI AR TREBUI NOI CREŞTINII SĂ ARĂTĂM BUNĂTATEA, MILA ŞI IUBIREA LUI HRISTOS? Isaia 12:4, 5 Studiu Aprofundat: Isaia 66:19; Ioan 17:18; 1

Mai mult

sbi1_2012.indd

sbi1_2012.indd BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA STUDII BIBLICE PENTRU MAJORI EDIŢIE INSTRUCTORI Dumnezeul nostru minunat ianuarie februarie martie 2012 Traducere: Loredana Sîrbu 2 Traducere: Loredana Sîrbu Lectura

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16 (1) CA NIŞTE PRUNCI NĂSCUŢI DE CURÂND ÎN HRISTOS, CARE AR TREBUI SĂ FIE DORINŢA NOASTRĂ PENTRU CA RELAŢIA NOASTRĂ CU EL SĂ POATĂ FI DEZVOLTATĂ?

Mai mult

De_ce_eu_cred_ca_rapirea_va_avea_loc_inaintea_necazului_cel_mare

De_ce_eu_cred_ca_rapirea_va_avea_loc_inaintea_necazului_cel_mare De ce eu cred că răpirea va avea loc înaintea necazului cel mare 1 Tesaloniceni 4,13-18: Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei care au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care

Mai mult

Instr_prim_2_2017.pmd

Instr_prim_2_2017.pmd L E C Ţ I A O P T Iubire frăţească? Referinţe Geneza 4; Patriarhi și profeţi, pag. 68, 71-79 Text de memorat Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5,9) Obiective

Mai mult

Rapirea_Adunarii

Rapirea_Adunarii Perioada de timp actuală şi cea viitoare (6) Răpirea Adunării (Bisericii) Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.14-18 1 Tesaloniceni 4.14-18: Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că

Mai mult

sbi1_2013.indd

sbi1_2013.indd 26 ianuarie-1 februarie Creaţiunea şi moralitatea Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 2:16,17; 1:26-28; Iacov 3:9; Faptele apostolilor 17:26; Proverbele 14:31; Matei 5:44-48; Apocalipsa

Mai mult

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai CUM CREȘTEM COPII FERICIȚI Ghid practic cu jocuri și activități simple Bianca Gai La ce ne ajută aceste jocuri? Beneficii pentru copii: creșterea încrederii în sine exprimarea emoțiilor în mod iubitor

Mai mult

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print 2017 Biblioteca Respiro Toate drepturile rezervate. Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a cărții în acest format. Distribuirea gratuită sau

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

calendar de stiudiu biblic

calendar de stiudiu biblic Calendar de studiu biblic Ianuarie 1 MATEI 1 GENEZA 1-3 Ianuarie 2 2 4-6 Ianuarie 3 3 7-9 Ianuarie 4 4 10-12 Ianuarie 5 5 1-26 13-15 Ianuarie 6 5 27-48 16-17 Ianuarie 7 6 1-18 18-19 Ianuarie 8 6 19-34

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4 CONFLICT Învățământ primar Regulile ajută la rezolvarea conflictelor 4.1. Totul este în regulă! Chiar așa? Ce probleme sau conflicte putem observa în clasa noastră? 4.2. Așa procedăm

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT Ghid de interviu în vederea admiterii la programul de studii de licență ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (IF, ID) Întrebări orientativ - transversale 1. Care sunt motivele pentru care vă înscrieţi la acest program

Mai mult

Microsoft Word - Legamantul cel vesnic - lucrez in el

Microsoft Word - Legamantul cel vesnic - lucrez in el E.J. Waggoner Legământul cel veşnic Legământul cel veşnic făgăduința lui Dumnezeu pentru Avraam și lume o serie de articole publicate între 7 mai 1896-27 mai 1897 în revista britanică The Present Truth

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx Mai 12, 2019: Duminica a III-a după Paști (a Femeilor Mironosițe) Apostolul: Fapte, 6:1-7: În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor

Mai mult

Microsoft Word - Iosif Ton si pelagianismul.doc

Microsoft Word - Iosif Ton si pelagianismul.doc Iosif Ţon şi pelagianismul Am abordat studiul ereziei pelagiene nu dintr-un interes istoric care să aibă prea puţină relevanţă în vremea în care trăim şi cu problemele cu care se confruntă biserica din

Mai mult

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija Hristos şi Adunarea Sa (4) Partea a 4-a: Hristos şi dragostea Lui, purtarea Lui de grijă şi planul Lui pentru Adunarea Sa Versete călăuzitoare: Efeseni 5.25-27 Introducere Versetele din acest pasaj al

Mai mult

instr_juniori_3_2016.pmd

instr_juniori_3_2016.pmd Mântuirea 2016 9 iulie Studiul 2 TU sau EU 1. Pregătire A. Sursa 2 Samuel 22,20 El m-a scos la loc larg. El m-a mântuit, pentru ca mă iubește. Psalmi 7,10 Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe

Mai mult

owen-death-of-death-vol3-rom

owen-death-of-death-vol3-rom CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND SCOPUL, MIJLOACELE, ACȚIUNILE ȘI REZULTATELE R Ă S C U M P Ă R Ă R I I P R I N H R I S T O S VOLUMUL 3 J O H N O W E N 1684 CU MOARTEA PE MOARTE

Mai mult

The 7 Habits of Successful Families Copyright 1997 Franklin Covey Company Franklin Covey and the FC logo and trademarks are trademarks of FranklinCove

The 7 Habits of Successful Families Copyright 1997 Franklin Covey Company Franklin Covey and the FC logo and trademarks are trademarks of FranklinCove The 7 Habits of Successful Families Copyright 1997 Franklin Covey Company Franklin Covey and the FC logo and trademarks are trademarks of FranklinCovey Co Published by arrangement with St. Martin s Press,

Mai mult

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU JUDECATĂ Cuprins Cap.1 Originea Încercării Eva în Grădina Edenului Marea Controversă Un Înger cu o Solie Vitală Cel Mai Important Proces al Tuturor Timpurilor Cap.2 Biblia Despre

Mai mult

SE-What to Ask and How to Listen

SE-What to Ask and How to Listen Elemente esențiale în vânzări: Cum să pui întrebările și cum să fii un bun ascultător Copyright 2012 by HRDQ Program de studiu individual Modulul 1: O perspectivă asupra ascultării Unde ne aflăm în procesul

Mai mult

A deveni om

A deveni om A DEVENI OM Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BEHR, JOHN A deveni om: meditaţii de antropologie creştină în cuvânt şi imagine/ pr. John Behr; trad. de Dragoş Dâscă. - Iaşi: Doxologia, 2017

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Anul A Trimestrul 3 Lecţia 2 Darul Anei pentru Dumnezeu SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 1,20-28; 2,18-21; Patriarhi și profeţi, capitolul 55, ultima parte. Text

Mai mult

Chestionar parinti

Chestionar parinti Chestionarul pentru părinţi (nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal) Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel

Mai mult

Studiul august O viaţă ca a lui Hristos Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 9:36; 25:31-46; Marcu 10:21; Luca 6:32-35; 10:30-3

Studiul august O viaţă ca a lui Hristos Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 9:36; 25:31-46; Marcu 10:21; Luca 6:32-35; 10:30-3 9-15 august O viaţă ca a lui Hristos Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 9:36; 25:31-46; Marcu 10:21; Luca 6:32-35; 10:30-37; Ioan 15:4-12. Sabat după-amiază Textul de memorat: Vă dau

Mai mult

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) Relig

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) Relig Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) 458-6220 Religious Service Address: Mailing Address: 219 S. Betty

Mai mult

Notă de prezentare

Notă de prezentare Anexa nr... la ordinul ministrului educației naționale nr. /.2014 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Programa școlară pentru disciplina RELIGIE CULTUL ORTODOX Clasele a III-a - a IV-a Aprobată prin ordin al

Mai mult

21550_03_PSQ_L00.qxd

21550_03_PSQ_L00.qxd Primara_3_2019_21550_03_PSQ_L00.qxd 3/27/2019 12:37 PM Page 1 Studii biblice pentru copii 2019 iulie august septembrie 1 Ghid de studii biblice pentru copiii de la Primară Anul B3, iulie august septembrie

Mai mult

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 Dezbinare II Samuel 2 şi I Corinteni 12 Pastorul Paul Hamilton Introducere Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper

Mai mult

Instr_prim_2_2015.pmd

Instr_prim_2_2015.pmd L E C Ţ I A D O I S P R E Z E C E Referinţe 1 Regi 19 Profeţi și regi, pag. 167-176, orig. Text de memorat Urechile tale vor auzi... glasul care va zice: Iată drumul, mergeţi pe el! (Isaia 30,21) Obiective

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

STUDIUL februarie Cele șapte trâmbițe Sabat după-amiază Completează şi memorează: În zilele în care îngerul al va suna din trâmbița lui, se v

STUDIUL februarie Cele șapte trâmbițe Sabat după-amiază Completează şi memorează: În zilele în care îngerul al va suna din trâmbița lui, se v STUDIUL 7 1 9-15 februarie Cele șapte trâmbițe Sabat după-amiază Completează şi memorează: În zilele în care îngerul al va suna din trâmbița lui, se va sfârși lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de

Mai mult

Microsoft Word - BAC sociologie

Microsoft Word - BAC sociologie Colecţia SUBIECTE POSIBILE Editura Paralela 45 Lucrarea este elaborată conform programei şcolare în vigoare pentru bacalaureat. Redactare: Daniel Mitran Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregătire de tipar &

Mai mult

sbi1_2014.indd

sbi1_2014.indd 18-24 ianuarie Chemarea la ucenicie adresată copiilor Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Psalmii 127:3-5; Deuteronomul 6:6,7; Luca 2:40-52; Matei 18:1-6,10-14; Marcu 10:13-16. Sabat după-amiază

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx Nov. 27, 2016: Duminica a XXX-a după Rusalii (a dregătorului bogat - păzirea poruncilor) Apostolul: Coloseni 3:12-16: Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL INSTITUŢIONAL pentru anul Consideraţii generale: Institutul Teologic Adventist este unica instituție de învățământ superior

PLAN OPERAŢIONAL INSTITUŢIONAL pentru anul Consideraţii generale: Institutul Teologic Adventist este unica instituție de învățământ superior PLAN OPERAŢIONAL INSTITUŢIONAL pentru anul 2017-2018 Consideraţii generale: Institutul Teologic Adventist este unica instituție de învățământ superior aparținând Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din

Mai mult

Nevinovat până la proba contrarie Copiii sunt frumoși. Nu este aceasta ceea ce gândește orice părinte mândru uitându-se la un omuleț care doarme liniș

Nevinovat până la proba contrarie Copiii sunt frumoși. Nu este aceasta ceea ce gândește orice părinte mândru uitându-se la un omuleț care doarme liniș Nevinovat până la proba contrarie Copiii sunt frumoși. Nu este aceasta ceea ce gândește orice părinte mândru uitându-se la un omuleț care doarme liniștit? Imaginea nevinovăției! Probabil nu este niciun

Mai mult

STRATÉGIE D’EMPRUNT POUR LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

STRATÉGIE D’EMPRUNT  POUR LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE MISIUNEA CREDINŢEI CREŞTINE ÎNTR-O LUME SECULARIZATĂ ŞI MULTICULTURALĂ. O ABORDARE DIN PERSPECTIVĂ VECHI-CATOLICĂ 1 Arh. Jooris A. Vercaamen Traducere din engleză de Pr.Lect.Dr. Dan Sandu, George Colibaba

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc Ascultati-L pe Tapul Ispasitor Luca 4:1-13 29 februarie anul Domnului 2004 Prima duminica din Postul Pastelui Pastor Michael L. McCoy Predica tradusa de un membru al Bisericii Lutherane Our Redeemer din

Mai mult

Scrisoare Circulara Martie-Aprilie 2014

Scrisoare Circulara Martie-Aprilie 2014 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci (Evrei 13:8). SCRISOARE CIRCULARĂ Martie/Aprilie 2014 Doresc să transmit salutări din inimă tuturor adevăraţilor credincioşi biblici din toată lumea în

Mai mult

Experienţă de perfecţionare a procesului de învăţare în cadrul institutului

Experienţă de perfecţionare a procesului de învăţare în cadrul institutului Experienţă de perfecţionare a procesului de învăţare Publicat de Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă Salt Lake City, Utah Comentariile şi corecturile sunt binevenite. Vă rugăm să

Mai mult

Copilul_Isus_sta_inaintea_usii

Copilul_Isus_sta_inaintea_usii Copilul Isus stă înaintea uşii Crăciunul din perspectiva lui Iosif Versete călăuzitoare: Matei 1; 2; Luca 1; 2 Introducere În timpul adventului şi până în seara de crăciun vom auzi iarăşi sub forme diferite:

Mai mult

Ochelarii dintre terapeut şi clientul său Carpiuc Mihai Cristian Abstract Prezenta lucrare a pornit de la o observaţie personală din practica, avută c

Ochelarii dintre terapeut şi clientul său Carpiuc Mihai Cristian Abstract Prezenta lucrare a pornit de la o observaţie personală din practica, avută c Ochelarii dintre terapeut şi clientul său Carpiuc Mihai Cristian Abstract Prezenta lucrare a pornit de la o observaţie personală din practica, avută cu câţiva clienţi, şi din experienţa împărtăşită de

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax , web: liceulastra.ro Chestionaru

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax ,   web: liceulastra.ro Chestionaru LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro Chestionarul pentru părinţi (nivelurile profesional, liceal) Răspunsurile

Mai mult

brosura PF_iunie 2016_web

brosura PF_iunie 2016_web Fericirea înseamnă să te poţi bucura de lucrurile simple. La orice vârstă. Fără griji. BROȘURĂ PERSOANĂ FIZICĂ Economisiţi pentru viitorul dumneavoastră! economii Economisirea pentru perioada retragerii

Mai mult

I_juniori_2_2017.pmd

I_juniori_2_2017.pmd 2017 24 iunie Studiul 13 Speranţă pentru familie Obiective Lecţia aceasta își propune să-i asigure pe tineri că, în ciuda problemelor care apar în familie, Dumnezeu le oferă pace pe pământ și nădejdea

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Lectii biblice

Lectii biblice Cuprins 5 Creatorul şi Stăpânitorul 10 Dătătorul suprem 15 Slujire voluntară, din toată inima 20 Zel în slujire 26 Energie şi eficienţă 31 Banii 36 Zecimea 41 Darurile 47 Visteria lui Dumnezeu: Biserica

Mai mult

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 63 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Rugăciunea lui Iisus este cuprinsă într-o epistolă

Mai mult

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motivaţia :,,Relaţiile de orice fel sunt ca nisipul pe care-l

Mai mult