1

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "1"

Transcriere

1 Raport de evaluare a programului de asistenţă din cadrul proiectului Copii cu părinţi deţinuţi - copiii invizibili, RO2014_C4_64 1

2 2

3 Cuprins Introducere... 4 Date socio-demografice ale respondenţilor... 5 Recrutarea beneficiarilor... 8 Tipuri de intervenţii... 9 Lecţii învăţate sau propuneri de schimbare a modului de abordare Nivelul de satisfacţie a beneficiarului (perspectiva copiilor) Nivelul de satisfacţie a beneficiarului ( perspectiva părintelui din libertate) Concluzii Recomandări Anexa 1 Grila de evaluare a programului de asistenţă a copiilor cu părinţi deţinuţi

4 Introducere În cadrul proiectului Copii cu părinţi deţinuţi - copiii invizibili, RO2014_C4_64 finanţat prin granturile SEE , în cadrul Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European , Asociaţia Alternative Sociale, în calitate de Beneficiar, în cadrul activităţii 1.2. Evaluarea programului de asistenţă a copiilor cu părinţi deţinuţi, a aplicat o grilă de evaluarea a acestor servicii. Grila a abordat patru teme principale de discuţie: Recrutarea beneficiarilor (metode folosite, probleme şi soluţii identificate); Tipuri de intervenţii (consiliere specifică asistenţei sociale, referire către instituţii, mediere etc.); Lecţii învăţate sau propuneri de schimbare a modului de abordare (au răspuns asistenţii sociali); Nivelul de satisfacţie a beneficiarului (completat de părintele din libertate şi copii peste 10 ani). Instrumentul de culegere a datelor: Instrumentul a fost creat după ce membrii echipei Alternative Sociale au avut discuţii despre forma pe care acesta trebuie să o aibă, despre întrebările pe care trebuie să le includă şi despre intervalul de timp în care grila va trebuie să fie aplicată. În cadrul chestionarului am folosind întrebări închise, întrebări deschise, întrebări mixte şi date socio-demografice despre respondenţi (copii şi părinţii rămaşi acasă după detenţia partenerului de viaţă). Cele patru teme amintite s-au regăsit în cadrul chestionarului, în ordinea amintită mai sus, pornind de la modalităţi de recrutare a beneficiarilor, tipurile de intervenţii primite de beneficiari, lecţiile învăţate de asistenţii sociali din instrumentarea acestor cazuri, sugestiile specialiştilor pentru problemele identificate pe teren, nivelul satisfacţiei beneficiarului (părintelui din libertate şi copii) şi s-a încheiat cu date socio-demografice despre beneficiari. Menţionam că instrumentul a fost pretestat şi după acest proces, chestionarul a fost modificat, forma finală se regăseşte în Anexa 1 a prezentului raport. 4

5 Metoda de culegere a datelor: Asistenţii sociali împreună cu voluntarii din cadrul proiectului au aplicat acest chestionar beneficiarilor, în cadrul vizitelor pe care le-au făcut la domiciliul lor. Universul cercetării: În cadrul proiectului ne-am propus ca un număr de 25 de copii şi un număr de 25 de părinţi din libertate să răspundă întrebărilor din grila de evaluare din numărul total de 50 de beneficiari prevăzuţi în indicatorii proiectului, din judeţele Iaşi şi Vaslui. Eşantion: În programul de asistenţă cu fost incluşi 62 de copii, acest număr fiind mai mare decât numărul iniţial (50) prevăzut în proiect. Din totalul beneficiarilor proiectului un număr de 56 dintre aceştia au răspuns întrebărilor din grila de evaluare a programului de asistenţă iar pentru acest raport au fost folosite doar chestionarele la care au răspuns copii cu vârsta peste 10 ani 28 în total şi toate chestionarele la care părinţii au răspuns 23 în total. Perioada de culegere a datelor: august 2015 aprilie Date socio-demografice ale respondenţilor Profilul respondenţilor: copii incluşi în cadrul programului de asistenţă au avut vârste cuprinse între 1 an şi 17 ani. Pentru acest raport de evaluare chestionarele la care au răspuns copii peste 10 ani au relevat faptul că aceştia fie stau acasă, fie merg la grădiniţă sau la şcoală. Cei mai mulţi dintre copii respondenţi (31,6%) sunt elevi în clasele a VI-a şi a VIIa, sunt de sex feminin (55,3%) şi locuiesc în mediul rural 86,8%. 5

6 Figura 1: Mediul de rezidenţă a respondenţilor % 90.00% 86.80% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 13.20% Urban Rural Părintele rămas acasă este tânăr, cu vârsta între 19 ani şi 45 ani, de sex feminin (91,3%) şi care a terminat doar o şcoală generală. Figura 2: Nivelul studiilor părintelui rămas acasă Școală primaraă Școală generală 10 clase Liceu 6 Veniturile familiilor chestionate se încadrează sub 400 de lei lunar, ceea ce denotă faptul că beneficiarii serviciilor oferite în cadrul proiectului nu beneficiază decât de banii proveniţi din alocaţii sau alte tipuri de prestaţii sociale. 6

7 Figura 3: Nivelul veniturilor familiilor Sub 400 lei Intre lei Intre lei Peste 1601 lei Veniturile mici sunt un aspect îngrijorător în condiţiile în care în cadrul acestor familii locuiesc de la trei până la 24 de persoane şi în medie câte trei copii. Figura 4: Numărul persoanelor care locuiesc în gospodărie persoane 4 persoane 5 persoane 6 persoane 8 persoane 12 persoane 24 persoane 7

8 Recrutarea beneficiarilor Pentru a ajunge la beneficiari asistenţii sociali care au lucrat în cadrul proiectului în Iaşi şi Vaslui au recurs la o serie de modalităţi, dintre care cele mai întâlnite au fost: prin intermediul SPAS - ului - 63,2%, prin intermediul altor rude sau a soţului din închisoare - 15,8% sau prin auto-referire (persoana rămasă acasă să aibă grijă de copii a apelat la serviciile oferite de Alternative Sociale) - 10,5%. Figura 5: Metode folosite de asistenţii sociali pentru recrutarea beneficiarilor 70.00% 60.00% 63.20% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 15.80% 10.50% 0.00% SPAS Alte situații Auto-referire În ceea ce priveşte problemele identificate de asistenţii sociali în recrutarea beneficiarilor, în cazurile în care acestea au existat, le-au menţionat pe următoarele ca fiind cele mai importante: pericole determinate de mediul de rezidenţă a beneficiarului -26,3%, situaţia din teren era diferită de cea iniţială - 7,9% şi lipsa de colaborare a beneficiarului - 5,3%. Pe lângă aceste situaţii asistenţii sociali au identificat şi alte probleme, care nu se regăseau în grila de răspunsuri, dintre acestea cea mai importantă a fost specificul comunităţilor de romi. 8

9 Figura 6: Probleme identificate de specialişti în recrutarea beneficiarilor 30.00% 25.00% 26.30% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 7.90% 5.30% 0.00% Pericole determinate de mediul de rezidență a beneficiarului Situaţia din teren era diferită de cea iniţială Lipsa de colaborare a beneficiarului La problemele menţionate în ceea ce priveşte recrutarea beneficiarilor, asistenţii sociali din cadrul proiectului, au venit cu soluţii care le-au permis să identifice şi ulterior să poată oferi serviciile de asistenţă acestor familii. Dintre soluţiile identificate menţionăm următoarele: În comunităţile de romi este indicat să se meargă la beneficiari împreună cu mediatorul sanitar pentru a facilita comunicare; Este necesar ca informaţiile iniţiale identificate prin telefon sau de la asistentul social din comunitatea beneficiarului acestea să fie verificate la faţa locului de specialişti; Acordarea unei atenţii sporite din partea asistenţilor sociali pentru prevenirea unor boli. Tipuri de intervenţii Fiecare copil este un caz unic care se confruntă cu o serie de probleme, unii având cumulativ mai multe tipologii de probleme. Această categorie de copii are probleme emoţionale 92,1%, de comunicare 73,7%, în familie 65,8% sau sunt etichetaţi de membrii comunităţii 57,9%. 9

10 Asistenţii sociali au identificat aceste probleme la majoritatea copiilor incluşi în cadrul programului de asistenţă încercând să vină în sprijinul acestora pentru diminuarea efectelor acestora. Toţi beneficiarii au primit sprijin material, însă o parte dintre ei au avut şi alte nevoie pe care asistenţii sociali au reuşit să îi ajute în soluţionarea lor. Intervenţia oferită de specialişti beneficiarilor s-a referit la: Informare cu privire la serviciile sociale de care pot beneficia în comunitatea din care provin 84,2%; Consiliere vocaţională pentru copii 39,5%; Prevenirea delincvenţei juvenile 23,%; Referire către medic 15,8% şi psiholog 18,4%. Informațiile calitative obținute la întrebările deschise au arătat și alte tipuri de intervenție: Consilierea părinților aflați în libertate pentru acceptarea situației, identificarea unor resurse proprii și în comunitate și pentru responsabilizare în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor; Consilierea copiilor privind diminuarea sentimentelor de rușine, auto-culpabilitate și/sau furie împotriva părintelui din închisoare; Colaborarea cu serviciile publice de asistență socială pentru evaluarea situației familiei și obținerea prestațiilor sociale; Colaborarea cu reprezentanți ai cabinetelor medicale și spitalelor pentru intervenții medicale specifice. Lecţii învăţate sau propuneri de schimbare a modului de abordare Am dorit să identificăm dacă asistenţii sociali au întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte instrumentarea cazurilor şi ce ar dori să schimbe pe viitor, dacă programul de asistenţă a copiilor cu părinţi în detenţie va continua prin intermediul altor proiecte. Dintre dificultăţile pe care specialiştii le-au întâmpinat în lucrul cu beneficiarii amintim de: Perioada limitată de timp (trei luni) în care asistenţa este oferită 60,5%; Comportamentul neadecvat a beneficiarilor 15,8%; Comunicarea cu alte instituţii reprezentative pentru sectorul sociale 5,3%. 10

11 Figura 7: Dificultăţi întâmpinate de specialişti în instrumentarea cazurilor 70.00% 60.00% 60.50% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 15.80% 10.00% 5.30% 0.00% Perioada de timp Comportamentul neadecvat a beneficiarilor Comunicarea cu alte instituţii Pentru dificultăţile amintite asistenţii sociali au identificat o serie de soluţii care, pe viitor i-ar putea ajuta pentru a putea să vină în ajutorul acestor beneficiari mai eficient. Dintre soluţiile sugerate de specialiştii Alternative Sociale enumerăm: Un timp mai mare pentru intervenţie - peste trei luni; Grupuri de suport pentru copii de vârste apropiate; Colaborarea cu alte instituţii din domeniul social care s-ar putea implica în ajutorarea acestei categorii vulnerabile; Schimbarea intervenţie de la nivel individual la terapia de grup. Experienţa asistenţilor sociale care au lucrat cu familiile persoanele aflate în detenţie reprezintă punctul de plecare pentru alte proiecte, care ar putea viza asistenţa aceleaşi categorii de beneficiari. În acest sens vom prezenta succint pe ce anume trebuie să se insiste în viitoarele iniţiative care ar viza asistenţa acestor persoane vulnerabile, idei reieşite din ceea ce specialiştii au identificat în instrumentarea cazurilor din cadrul acestui proiect. Asistentul social trebui să cunoască bine nevoile specifice şi caracteristicile vârstei copilului şi a familiei pentru a veni in ajutorul lor într-un mod cât mai eficient, pentru că fiecare individ este unic şi are nevoi diferite. Un element important în asistenţa copiilor cu părinţii în detenţie ar fi asistenţa în grupuri de suport pentru că aceşti copii ar înţelege şi ar depăşi mai uşor perioada în care părintele este în detenţie dacă ar vedea că nu este doar el în această situaţie. 11

12 În unele cazuri părintele rămas acasă după încarcerarea partenerului îşi neglijează copii şi în aceste situaţii asistenţii sociali încurajează persoanele de îngrijire să se responsabilizeze în ceea ce priveşte grija pentru copii lor. Colaborarea cu alte instituţii din domeniul social ajută la soluţionarea cazului în interesul beneficiarului mult mai repede. Cu cât specialiştii din aceste instituţii vor înţelege că muncă în echipă este cea care ajută la sprijinea acestor copii cu părinţi în detenţie cu atât aceşti copii nu vor mai fi invizibili. Încarcerarea unui membru al familiei conduce la stigmatizarea familiei în comunitate fapt care afectează familia dar mai ales copii. Este necesar ca fiecare persoană, indiferent de profesia sau statut social pe care îl are să înţeleagă că aceşti copii nu sunt responsabili pentru că părintele său este în închisoare. Explicarea motivului încarcerării, potrivit vârstei, influenţează pozitiv dezvoltarea copilului. Este necesar ca părintele rămas acasă să nu ascundă motivul lipsei partenerului ci să încerce să explice, pe înţelesul copilului, cauza care a determinat absenţa părintelui de acasă. Lipsa unui părinte conduce la situaţia în care sarcinile părintelui încarcerat sunt preluate, fie de celălalt partener, fie de copii mai mari. În astfel de situaţii copii ajung să îşi neglijeze şcoala pentru a veni în ajutorul părintelui rămas acasă, ceea ce poate determina pe termen lung, probleme de natură educaţională, aşa cum am amintit anterior. Părintele şi copii rămaşi acasă după închiderea membrului familiei au nevoie de suport emoţional şi îndrumare din partea specialiştilor pentru a putea depăşi această perioadă dificilă. În ceea ce priveşte oferirea de asistenţă copiilor de etnie romă specialiştii Alternative Sociale au identificat ca nevoie pe următoarele proiecte asimilarea de cunoştinţe despre particularităţile romilor pentru a putea interveni optim. Nivelul de satisfacţie a beneficiarului (perspectiva copiilor) În ceea ce priveşte percepţia generală a beneficiarilor faţa de asistenţa oferită prin intermediul acestui proiect aceasta a fost una pozitivă, majoritatea afirmând că au fost foarte mulţumiţi (92,1%) de faptul că cineva a venit să îi ajute. 12

13 Percepţia copiilor legat de informaţiile primite de la asistenţii sociali cei mai mulţi au fost foarte mulţumiţi (92,1%) sau mulţumiţi (7,9%). Bunurile materiale au fost binevenite pentru ajutorarea acestor copii în 94,7% dintre cazuri. Figura 8: Gradul de mulţumire a beneficiarilor referitor la informaţiile primite de la asistentul social % 90.00% 92.10% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 7.90% Mulțumit Foarte mulțumit Intervenţia asistenţilor sociali a produs schimbări în bine a vieţii acestor copii incluşi în programul de asistenţă - 97,4%. Aceste schimbări au vizat următoarele aspecte: Ajutorul material le-a uşurat viaţa copiilor, chiar dacă acesta a fost oferit pe o perioadă limitată de timp; Înţelegerea situaţiei în care se află ei prin prisma exemplelor date de asistenţii sociali a altor copii cu părintele în închisoare; Sfaturile oferite de specialişti copiilor i-au ajutat să poată trece de această perioadă grea din viaţa lor; Beneficiarii au devenit mai informaţi despre aspecte care îi vizează, cum ar fi importanţa şcolii, importanţa relaţiilor din cadrul familiei sau modalităţi de a găsi un loc de muncă; Copii s-au simţit bine ca au putut să vorbească despre perioada încarcerării părintelui cu asistenţii sociali 13

14 Beneficiarii au fost rugaţi să detalieze modul în care asistenţii sociali s-au comportat cu ei pe parcursul intervenţiei şi cei mai mulţi au apreciat că aceştia au fost atenţi, au avut răbdare atunci când le-au explicat diverse situaţii, s-au comportat frumos cu toată familia şi sfaturile pe care le-au oferit i-au ajutat să înţeleagă şi să depăşească mai uşor situaţia în care se aflau ca urmare a detenţiei părintelui. Nivelul de satisfacţie a beneficiarului ( perspectiva părintelui din libertate) Am fost interesaţi să aflăm părerea părintelui rămas acasă despre asistenţa pe care familia sa a primit-o din partea specialiştilor Alternative Sociale. În ceea ce priveşte informaţiile pe care copii le-au primit de la asistenţii sociali părinţii au fost foarte mulţumiţi de acestea (94,7%) şi consideră că acestea i-au ajutat să înţeleagă mai bine situaţia în care se regăseau. Bunurile oferite prin intermediul proiectului i-au ajutat în foarte mare măsură pe părinţi în îngrijirea copiilor. Aşa cum am descris la începutul acestui raport cei mai mulţi dintre beneficiari au venituri foarte mici raportate la numărul de persoane aflat în gospodărie. Figura 9: În ce măsură bunurile primite v-au ajutat în îngrijirea copilului dvs.? % 90.00% 92.10% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2.60% 5.30% În mică măsuă În mare măsură În foarte mare măsura 14

15 Părinţii rămaşi acasă după detenţia partenerului au apreciat că după intervenţia asistenţilor sociali situaţia copiilor s-a îmbunătăţit şi comportamentul acestora s-a schimbat în bine. Dintre schimbările observate de părinţi la copii lor după enumerăm: Copii comunică mai mult cu ei; Copii îşi exprimă mai uşor sentimentele şi au înţeles că nu sunt singurii copii care au părintele în detenţie. Faptul că există şi alţi copii ca ei i-a ajutat să depăşească starea de tristeţe cauzată de detenţia părintelui lor; Ajutorul material le-a permis copiilor să meargă mai încrezători la şcoală deoarece au primit cele necesare pentru activitatea didactică; Copii au devenit mai calmi şi mai înţelegători după ce asistenţii sociali le-au oferit sfaturi pentru viaţă; Unii dintre copii au devenit mai responsabili în ceea ce priveşte resursele financiare ale familiei şi au înţeles că este o perioadă dificilă pe care doar uniţi în familie o pot depăşi; A fost un singur caz în intervenţia asistenţilor sociali nu a produs niciun efect asupra comportamentului copilului; Sfaturile primite de la asistenţii sociali i-au motivat pe copii mai mult să meargă la şcoală. Comportamentul asistenţilor sociali a fost apreciat ca fiind unul foarte bun, consideră părinţii rămaşi acasă după detenţia partenerului. Mulţumirea beneficiarilor a provenit din faptul că asistenţii sociali au vorbit frumos şi pe înţelesul copiilor, au câştigat prin felul lor de a fi încrederea copiilor şi a contat foarte mult că cineva a venit în familia lor, le-a ascultat problemele şi le-au oferit ajutor material dar mai ales sfaturi utile pentru depăşirea situaţiei dificile în care se aflau. 15

16 Concluzii Copii care au un părinte în închisoare, beneficiarii de serviciile de asistenţă oferită în cadrul proiectului Copii cu părinţi deţinuţi - copiii invizibili, RO2014_C4_64 provin, în special, din familii care locuiesc în mediul rural. Aceste familii se află într-o situaţie financiară precară, veniturile lunare încadrându-se sub 400 de lei, în condiţiile în care în aceeaşi locuinţă sunt de la trei până la 24 de membrii, ceea ce face şi mai dificilă situaţia acestor copii. Părintele rămas acasă este de obicei mama, care este tânără şi a urmat doar o şcoală generală. Această situaţie determină preluarea sarcinilor tatălui fie de către soţie fie de către copii mai mari, care ajung să îşi neglijeze şcoala pentru a-şi ajuta mama şi fraţii mai mici. În recrutarea beneficiarilor specialiştii Alternative Sociale au identificat câteva probleme precum pericolele determinate de mediul de rezidenţă sau lipsa de colaborare a acestora pentru care au găsit soluţii ca lucrul în echipă cu specialiştii din serviciile sociale din comunitate sau prin explicarea clară a intervenţiei oferite părintelui rămas acasă. Copii cu un părinte încarcerat au probleme emoţionale, de comunicare, de etichetare sau familiale. Intervenţia asistenţilor sociali a ajutat beneficiarii să depăşească mai uşor situaţia în care se aflau prin intermediul bunurilor oferite dar mai ales prin informaţiile furnizate. Intervenţia specialiştilor Alternative Sociale a s-a concretizat în comunicarea constantă cu aceşti copii furnizându-le informaţii despre riscurile la care se expun dacă nu îşi ascută părintele, despre avantajele terminării unei şcoli în găsirea unui loc de muncă sau i-au consiliat vocaţional. În ceea ce priveşte părinţii care au rămas acasă după încarcerarea partenerului a fost sfătuiţi de asistenţii sociali să acorde o atenţie deosebită copiilor lor care suferă o traumă şi să îi sprijine, despre cât de important este pentru dezvoltarea pozitivă a copiilor comunicarea adevăratului motiv al lipsei tatălui de acasă sau despre depăşirea ruşinii de a cere ajutorul specialiştilor dacă se află într-o situaţie de criză cauzată de împovărarea cu sarcini în familie. Viaţa copii prinşi în programul de asistenţă s-a schimbat în bine, părinţii rămaşi acasă observând că aceştia au devenit mai comunicativi, mai sociabili, mai veseli, au devenit mai interesaţi de şcoală şi au reuşit să înţeleagă că nu din vina lor părintele este închis. 16

17 Beneficiarii au apreciat intervenţia specialiştilor Alternative Sociale ca fiind una extrem de benefică pentru ei deoarece i-au ajutat să depăşească perioada de criză cauzată de detenţia unui membru al familiei. Comportamentul asistenţilor sociali a fost catalogat de copii şi părinţii incluşi în programul de asistenţă ca fiind unul exemplar, aceştia le-au explicat clar, dar mai ales pe înţelesul lor ce anume au de făcut pentru a depăşi situaţia în care se aflau. Calmul şi răbdarea cu care specialiştii s-au comportat a venit în sprijinul beneficiarilor care s- au simţit în siguranţă să discute despre problemele lor şi astfel intervenţia a fost una mult mai rapidă şi lipsită de incidente. Cei mai mulţi dintre beneficiarii acestui program de asistenţă au subliniat faptul că s- au simţit importanţi, că în sfârşit cuiva îi pasă de ei. Plecând de la această situaţie de fapt asistenţii sociali au identificat ca nevoie pentru următoarele proiecte care ar vizează această categorie de copii o perioadă mai mare de timp pentru oferirea asistenţei deoarece aceştia au nevoie de o atenţie specială pentru a putea depăşi situaţia de criză în care se află împreună cu familia lor. 17

18 Recomandări În urma aplicării grilei de evaluare la care au răspuns asistenţii sociali implicaţi în cadrul proiectului, copii cu părintele încarcerat dar şi părintele rămas acasă propunem o serie de recomandări în lucrul cu această categorie vulnerabilă: Fiecare beneficiar este unic şi are nevoi diferite iar în acest context este necesar ca specialistul din domeniul social să cunoască foarte bine nevoile şi caracteristicile copiilor cu părinţi în detenţie înainte de a interveni; Copii cu părinţi deţinuţi se simt marginalizaţi iar intervenţia în grupuri de suport i-ar ajuta să înţeleagă mai bine conjunctura în care se află dar mai ales să conştientizeze că nu sunt singurii copii care se confruntă cu situaţie; Pentru ca intervenţia să fie mai eficientă perioada de acordare a serviciilor sociale trebuie să fie de lungă durată, nu doar de trei luni; Familiile care se confruntă cu această situaţie sunt etichetate şi este necesar ca fiecare om, indiferent de statutul social pe care să conştientizeze că aceşti copii nu trebuie pedepsiţi pentru fapta săvârşită de părintele său; Pentru a putea veni în ajutorarea acestor familii este necesar ca specialiştii din mediul non-guvernamental să colaboreze cu specialiştii din comunitate, respectiv asistentul sociale, profesori, medicul de familie, poliţist pentru a putea lucra eficient şi rapid în aceste cazuri; Persoanele de etnie romă şi comunităţile în care trăiesc preponderent romi au anumite caracteristici pe care asistenţii sociali trebuie să le cunoască înainte de a interveni pentru ajutorarea copiilor cu părintele în detenţie. 18

19 Anexa 1 Grila de evaluare a programului de asistenţă a copiilor cu părinţi deţinuţi Nr. chestionar: Cod familie: Localitate: Grilă 1 de evaluare a programului de asistenţă a copiilor cu părinţi deţinuţi I. Recrutarea beneficiarilor (se completează de către asistenţii sociali) Q1. Ce metode aţi folosit pentru a ajunge la acest beneficiar? (răspuns multiplu) Identificare teren 1 Poliţie 5 SPAS 2 Şcoală 6 Penitenciar 3 Alte situaţii. Care? Auto-referire 4 9 Q2. Care au fost problemele identificate în recrutarea beneficiarului? (răspuns multiplu) Lipsa de colaborare a beneficiarului Situaţia din teren este diferită de cea iniţială 1 2 Pericole determinate de mediul de rezidenţă a beneficiarului Colaborarea defectuoasă cu instituţia de Altele. Care? 3 referire 4 9 Q3. Care sunt soluţiile identificate pentru răspunsurile de la Q2? II. Tipuri de intervenţii oferite (se completează de către asistenţii sociali) Q4. Care au fost problemele pe care le-aţi identificat la acest beneficiar? (răspuns multiplu) Comportamentale 1 Emoţionale 5 Educaţionale 2 Probleme în familie 6 De sănătate 3 Etichetare/stigmatizare 7 De comunicare 4 Altele. Care? 9 Q5. Care este tipul de intervenţie oferit beneficiarului şi familiei acestuia? (răspuns multiplu) Suport material 1 Prevenirea delincvenţei juvenile 5 Referire către medic 2 Consiliere vocaţională 6 Referire către psiholog 3 Referire către alte instituţii. Care? Informare cu privire la serviciile sociale 9 4 de care poate beneficia III. Lecţii învăţate (se completează de către asistenţii sociali) Q6. Ce vreţi să schimbaţi în ceea ce priveşte modul în care aţi manageriat acest caz? Metodele de recrutare 1 Comportament neadecvat al beneficiarul 5 Comunicarea cu instituţiile implicate 2 Tipul de intervenţie 6 Comunicarea cu părintele aflat în libertate 3 Nimic 7 Perioada limitată de timp pentru lucrul cu Altceva. Ce? 4 beneficiarul 8 7. Soluţii propuse pentru situaţiile identificate la Q6? 1 Grilă realizată în cadrul proiectului,,copii cu părinţi deţinuţi - copiii invizibili RO2014_C4_64, finanţat prin granturile SEE , în cadrul Fondului ONG in Romania ( 19

20 Q8. Lecţii învăţate din acest caz? IV. Nivelul de satisfacţie a beneficiarului (se completează de către beneficiar_copil) Q9. Cât de mulţumit ai fost de informaţiile primite de la asistentul social? Foarte Nici mulţumit/nici Nemulţumit Mulţumit Foarte mulţumit Q10. Cât de mulţumit ai fost de lucrurile/bunurile primite? Foarte Nici mulţumit/nici Nemulţumit Mulţumit Foarte mulţumit Q11. Cum s-a schimbat viaţa ta după ce a venit asistentul social la tine? În rău În niciun fel În bine Q 12. Te rog detaliază răspunsul! Q13. Cât de mulţumit aţi fost de comportamentul asistentului social cu tine? Foarte Nici mulţumit/nici Nemulţumit Mulţumit Foarte mulţumit Q.14. Te rog sa detaliezi răspunsul! V. Nivelul de satisfacţie a beneficiarului (se completează de către beneficiar_părinte) Q15. Cât de mulţumit aţi fost de informaţiile primite de copilul dvs. de la asistentul social? Foarte Nici mulţumit/nici Nemulţumit Mulţumit Foarte mulţumit Q16. În ce măsură lucrurile/bunurile primite v-au ajutat în îngrijirea copilului dvs.? În foarte mică În mică În foarte mare Nici într-un fel În mare măsură măsură măsură măsură Q17. Cât de mulţumit aţi fost de ceea ce s-a întâmplat cu copilul dvs. după intervenţia asistentului social? Foarte Nici mulţumit/nici Nemulţumit Mulţumit Foarte mulţumit Q18. Detaliaţi răspunsul de la Q17. 20

21 Q19. Cum apreciaţi comportamentul copilului dvs. după intervenţia asistentului social? S-a schimbat în rău Nicio schimbare S-a schimbat în bine Q20. Vă rog să detaliaţi răspunsul dvs. Q21. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care asistentul social s-a comportat cu copilul dvs.? Foarte Nici mulţumit/nici Nemulţumit Mulţumit Foarte mulţumit Q22. Vă rog să detaliaţi răspunsul dvs. Date socio-demografice copil: D.1.Vârsta copilului D.2. Nivelul educaţiei D.3. Sex: Feminin Masculin D.4 Mediul de rezidenţă: Urban Rural Date socio-demografice părinte din libertate/persoana de îngrijire: D.1. Vârsta părintelui / persoana de îngrijire D.2. Nivelul educaţiei / persoana de îngrijire D.3. Sex: Feminin Masculin D.4. Nivelul veniturilor din familie Fără venit 1 Între lei 4 Sub 400 lei 2 Între lei 5 Între lei 3 Peste 1601 lei 6 D.5. Câte persoane locuiesc în gospodăria dvs.? D.6. Câţi copii minori locuiesc? 21

22 22

23 Material realizat în cadrul proiectului Copii cu părinţi deţinuţi copiii invizibili finanţat prin granturile SEE , în cadrul Fondului ONG în România ( Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi 23

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era de 535.140 de persoane. Cercetătorii și activiștii

Mai mult

CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI

CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI RAPORT DE ANALIZĂ A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENŢILOR PENTRU AL Acest chestionar este menit să ne sprijine în ameliorarea performanţei activităţii spitalului; răspunsurile la acest chestionar

Mai mult

CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI

CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI RAPORT DE ANALIZĂ AALĂ A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENŢILOR PENTRU AL 8 Acest chestionar este menit să ne sprijine în ameliorarea performanţei activităţii spitalului; răspunsurile la acest

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Analiză privind condițiile de viață, locuire și stare de sănătate a copiilor și mamelor cu copii sub 5 ani, din mediul rural București Aprilie 2018 Metodologie Tipul studiului: Anchetă sociologică / Sondaj

Mai mult

Anexa nr.3 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului public de asistență socială la nivelul comunelor Art. 1 Serviciul public de

Anexa nr.3 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului public de asistență socială la nivelul comunelor Art. 1 Serviciul public de Anexa nr.3 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului public de asistență socială la nivelul comunelor Art. 1 Serviciul public de asistență socială este structura specializată în administrarea

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa Studiu privind efectul migrației părinților la muncă în străinătate asupra copiilor rămași acasă Profesor învățământ primar Băcican Codruța Școala Gimnazială,,Virgil Iovănaș, Șofronea, Arad Fenomenul globalizării

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

ISJ BISTRIȚA-NĂSĂUD ASOCIAȚIA AUTISM CCD BISTRIȚA-NĂSĂUD CONSILIUL JUDEȚEAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUROPA BISTRIȚA BISTRIȚA-NĂSĂUD NR. 4 BISTRIȚA Titlul pr

ISJ BISTRIȚA-NĂSĂUD ASOCIAȚIA AUTISM CCD BISTRIȚA-NĂSĂUD CONSILIUL JUDEȚEAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUROPA BISTRIȚA BISTRIȚA-NĂSĂUD NR. 4 BISTRIȚA Titlul pr Studiu privind gradul de integrare al persoanelor cu dificultăți de învățare În cadrul proiectului,,dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prezentarea sumară a studiului național PERCEPȚIA POPULAȚIEI DESPRE MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA ANGELA VACARU M&E / Program Officer Internews în Moldova avacaru@internews.org Acest studiu este parte

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AVOCATURA ȘI MEDIUL DE AFACERI STUDIU extras Av.Dan Livescu, Av.Monica Livescu Alexandru Zodieru director Cult Market Research Consultant stiintific - prof. univ. dr. Septimiu Chelcea Anchetă sociologică

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax , web: liceulastra.ro Chestionaru

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax ,   web: liceulastra.ro Chestionaru LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro Chestionarul pentru părinţi (nivelurile profesional, liceal) Răspunsurile

Mai mult

Microsoft Word - Chestionar pt. parinti I-VIII

Microsoft Word - Chestionar pt. parinti I-VIII CHESTIONAR pentru PĂRINȚI (I-VIII) Chestionarul adresat părinților elevilor Școlii Gimnaziale Grigore Silași a avut ca scop evaluarea gradului de satisfacție al părinților în raport cu școala unde învață

Mai mult

Chestionar parinti

Chestionar parinti Chestionarul pentru părinţi (nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal) Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât de ambiţios ar fi un elev şi oricât de mult şi-ar dori

Mai mult

STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ŞI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR Proiect finanţat cu sprijinul financia

STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ŞI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR Proiect finanţat cu sprijinul financia STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE ŞI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name Sondaj național Ianuarie-februarie 2019 1 Metodologia sondajului Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat de INSCOP Research la comanda Societății Naționale de Medicina Familiei Sondajul a

Mai mult

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat un set de caracteristici psihologice specifice copiilor cu tendinţe de abandon şcolar şi social.

Mai mult

Microsoft Word - fisa monitorizare primarii-model (1).doc

Microsoft Word - fisa monitorizare  primarii-model (1).doc DATE GENERALE Tabel 1 structuri comunitare consultative înfiinţate Serviciu Public de Asistenţă Socială? (da/nu) Personal angajat cu atribuţii de asistenţă socială? (da/nu) angajaţi ai SPAS, din care:

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S155. Persoane aflate în risc de sărăcie

Mai mult

Strategia serviciilor sociale _ varianta_de_scris-

Strategia serviciilor sociale _ varianta_de_scris- ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL RASTOACA Anexa la HCL15/25.04.2018 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ŞI PRIVAŢI LA NIVELUL COMUNEI RASTOACA JUDETUL VRANCEA

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

Manual clasa a Xa bun de tipar George

Manual clasa a Xa bun de tipar George CAPITOLUL IX NOŢIUNI LEGISLATIVE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă. Definiţie. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică (salariat)

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Parlamentu

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Parlamentu PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Legea nr.

Mai mult

Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii Raport anual de activitate Ianuarie - Decembrie 2016 SUMARUL RAPORTULUI: I. Profilul a

Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii Raport anual de activitate Ianuarie - Decembrie 2016 SUMARUL RAPORTULUI: I. Profilul a Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii 116 111 Raport anual de activitate Ianuarie - Decembrie 016 SUMARUL RAPORTULUI: I. Profilul apelurilor recepționate, consiliate şi referite pentru

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Consumul produselor din tutun și politici de control în sistemul de plasament din România Dr. Schmidt Loránd Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Mureș București noiembrie 2016

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S157. Servicii funcționale oferite la nivelul

Mai mult

Vreau şansa mea DOMENIU: Educație LOCALITATE: Botoșani DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni INIȚIATOR: Geanina Olga Ipate "Proiectul Vreau Şansa Mea! este un

Vreau şansa mea DOMENIU: Educație LOCALITATE: Botoșani DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni INIȚIATOR: Geanina Olga Ipate Proiectul Vreau Şansa Mea! este un Vreau şansa mea DOMENIU: Educație LOCALITATE: Botoșani DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni INIȚIATOR: Geanina Olga Ipate "Proiectul Vreau Şansa Mea! este un proiect şansa pe care o dăm semenilor noştri şi despre

Mai mult

Microsoft Word - AFTER SCOOL doc

Microsoft Word - AFTER SCOOL doc AFTER SCHOOL SCOALA 71 IOVAN DUCICI Incepand cu anul scolar 2009-2010 Scoala cu clasele I-VIII nr. 71 Iovan Ducici, trece la functionarea intr-un singur schimb cu program intre orele 08 00 14 00. Acest

Mai mult

Microsoft Word - Corrigendum 1_GSCS_Oferte_final_ docx

Microsoft Word - Corrigendum 1_GSCS_Oferte_final_ docx Corrigendum nr. 1 la GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII VARIANTA INIȚIALĂ VARIANTA MODIFICATĂ 1.2.

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Consilierea şcolară Cojanu Elena Expert Educarea/Consilierea grupului ţintă Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12, Buzău Motto: Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la om. Aşa, bazinul se umple cu apă, focul

Mai mult

Microsoft Word - Studiul 2_Analiza nevoilor la nivelul UVT.doc

Microsoft Word - Studiul 2_Analiza nevoilor la nivelul UVT.doc CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CCPOC) UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CERCETARE STUDIUL 2 ANALIZA NEVOILOR DE STRUCTURĂ, COMPETENŢĂ ŞI RELAŢIONARE ALE STUDENŢILOR

Mai mult

Chestionarul MOSPS

Chestionarul MOSPS Chestionar de evaluare a siguranței pacienților în cabinetele de consultații de medicină primară (AHRQ MOSPS) INSTRUCȚIUNI Gândește-te la modul în care se fac lucrurile în cabinetul de consultații și exprimă-ți

Mai mult

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare Adresă: RO-Satu Mare, Str. Lükő Béla Nr. 15 Tel: , Fax: carit

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare Adresă: RO-Satu Mare, Str. Lükő Béla Nr. 15 Tel: , Fax: carit Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare Adresă: RO-Satu Mare, 440061 Str. Lükő Béla Nr. 15 Tel: 0261-710464, Fax: 0261-712011 e-mail: caritas@caritas-sm.ro, www.caritas-satumare.ro CENTRUL DE

Mai mult

Family Survey - final

Family Survey - final Family Survey - final Identificarea, diagnosticul și intervenția precoce pentru copiii mici cu tulburare de spectru autist (TSA) Un studiu pentru îmbunătățirea măsurilor support pentru copiii mici cu TSA

Mai mult

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Ce se întâmplă cu mine? Am născut şi am un copil, sunt fericită, dar în acelaşi timp mă simt tristă, neliniştită

Mai mult

Slide 1

Slide 1 RAPORT DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general privind Regio - Programul Operaţional Regional Iulie Iunie A s p e c t e m e t o d o l o g

Mai mult

Concluzii şi recomandări Examinarea preliminară privind activitatea de racordare la rețelele de energie electrică și la reţelele de gaze naturale de i

Concluzii şi recomandări Examinarea preliminară privind activitatea de racordare la rețelele de energie electrică și la reţelele de gaze naturale de i Concluzii şi recomandări Examinarea preliminară privind activitatea de racordare la rețelele de energie electrică și la reţelele de gaze naturale de interes public Analiza preliminară privind activitatea

Mai mult

BRAŞOV

BRAŞOV Conducător ştiinţific, Conf. univ. dr. Voiculescu Elisabeta Absolvent, Faur (Comşa )Călina Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale PETSM Statisticile oficiale raportează

Mai mult

Chestionar privind despăgubiri collective

Chestionar privind despăgubiri collective Chestionar privind despăgubiri colective Răspunsuri chestionar despăgubiri colective (collective redress) 1. Ce valoare adaugată ar aduce introducerea unui nou mecanism de despăgubire colectivă (încetarea

Mai mult

Microsoft Word - ProcesVerbal doc

Microsoft Word - ProcesVerbal doc DE ACORD, Subprefect GHEORGHE CIOBANU PROCES VERBAL Încheiat azi, 22 mai 2007 cu ocazia întâlnirii de lucru cu reprezentanţii unor instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale din judeţul Timiş,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU HOTĂRÂRE privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile la intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică

Mai mult

Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele public

Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele public Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr. 1.501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 18 din 9 ianuarie

Mai mult

Manual de proceduri

Manual de proceduri CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE Manual de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014 (EN 2014) mai 2014 CUPRINS:

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F.P.S.P.V. CORESPUNZĂTORI PERIOADEI 2005-2014 București

Mai mult

ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Str. Domnească nr. 111 T

ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Str. Domnească nr. 111 T Aprobat în Consiliul Facultății din 6.03.2019 RAPORT EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL ABSOLVENŢILOR PROGRAMELOR UNIVERSITARE DE MASTER DIN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE PROMOȚIA 2018 FACULTATEA

Mai mult

Doar 7% dintre romani nu sunt ingrijorati de efectele actualei crize economice

Doar 7% dintre romani nu sunt ingrijorati de efectele actualei crize economice Doar 7% dintre romani nu sunt ingrijorati de efectele actualei crize economice 16 Jan 2011 de admin [1] Cercetarea, realizata de compania de cercetari de piata Synovate Romania, a avut un dublu obiectiv:

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura insta

DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura insta DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor

Mai mult

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci Bucureşti Nr. 155 din 15.07.2019 CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificaţiile tehnice. Caietul de sarcini

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

POLITICA DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

POLITICA DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ Avenor College Complex Greenfield Str. Drumul Pădurea Pustnicu nr. 125 A, Sector 1, București 014042 Tel: 021 386 02 12; 021 386 02 10 office@avenor.ro, www.avenor.ro POLITICA PRIVIND NEVOILE EDUCAȚIONALE

Mai mult

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motivaţia :,,Relaţiile de orice fel sunt ca nisipul pe care-l

Mai mult

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială BOGAŢI ŞI SĂRACI Percepții și atitudini ale populației României privind sărăcia și incluziunea socială LOGO martie 2012 Metodologia cercețării: Volumul eșantionului: 1.073 subiecți 18+ Tipul eșantionului:

Mai mult

Business Services Conference

Business Services Conference ISM Institutul de Standardizare din Moldova LOGO Serviciu presupune un set de activități intelectuale multidisciplinare, în cadrul activităților de management, care urmăresc să creeze sau să promoveze

Mai mult

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) reprezintã o componentã importantã a obligaţiilor serviciului universal, fiind prevãzut şi în

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) reprezintã o componentã importantã a obligaţiilor serviciului universal, fiind prevãzut şi în Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) reprezintã o componentã importantã a obligaţiilor serviciului universal, fiind prevãzut şi în una din Directivele semnificative pentru politicile

Mai mult

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi-

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi- Satoshi UMENO s manuscript for the Romanian Speech Contest (Acesta este un translator manual.) Kon'ichiwa. Bună ziua. (Oops, versiunea în limba engleză). Kon'ichiwa. (Bună Dimineața.) Gogo, Gogo ( după-amiaza

Mai mult

ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 4/ LA TEATRALE CU MATALE - proiect de prevenire a delincvenţei juvenile

ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 4/ LA TEATRALE CU MATALE - proiect de prevenire a delincvenţei juvenile ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 4/27.01.2011 LA TEATRALE CU MATALE - proiect de prevenire a delincvenţei juvenile 1. DESCRIERE I. PROIECTUL 1.1 Titlul La Teatrale cu Matale 1.2 Localizare: Bucureşti sector6 1.3

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi: a) toţi

Mai mult

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON Concepţie grafică: Atelierul de creaţie grafică al Consiliului Europei Realizare: Serviciul de producere a documentelor și publicaţiilor Consiliul Europei,

Mai mult

Microsoft PowerPoint - REZULTATE intermediare Egalitate de sanse.ppt

Microsoft PowerPoint - REZULTATE intermediare Egalitate de sanse.ppt Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale DMI 6.2. Îmbunătățirea accesului și a

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 104 2018-11-29 Guvernul României privind implementarea Programului guvernamental growth - Contul individual de economii Junior Centenar Monitorul Oficial al României nr 1029 din 2018-12-04

Mai mult

Grafice romana martie 2004.xls

Grafice romana martie 2004.xls Partea I. Atitudini civice Au fost utilizate patru tipuri de întrebari pentru a evalua influenta media asupra atitudinilor civice. Aprilie 2004 pag. 1 CURS-SA pentru CNA 1. Perceptia populatiei cu privire

Mai mult

Studiu de calibrare a produsului “ZF - Simulator de business”

Studiu de calibrare  a produsului “ZF - Simulator de business” Studiu de calibrare a produsului ZF - Simulator de business June 2014 1 CUPRINS: Obiectivele cercetarii Metodologie Concluzii Structura esantionului Analiza simulatorului de business 2 Obiectivele cercetarii

Mai mult

Ghid de identificare a comunitatilor la risc de imbolnavire cu hepatita virala A Hepatita virala A (HVA) este o boala favorizata de conditiile igienic

Ghid de identificare a comunitatilor la risc de imbolnavire cu hepatita virala A Hepatita virala A (HVA) este o boala favorizata de conditiile igienic Ghid de identificare a comunitatilor la risc de imbolnavire cu hepatita virala A Hepatita virala A (HVA) este o boala favorizata de conditiile igienico-sanitare precare, fie din cauza accesului limitat

Mai mult

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11 DECIZIE nr. 286./ 19.05.2015 Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11.04.2013; Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006

Mai mult

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est CUPRINS REZUMAT EXECUTIV... 3 REZULTATE... 9 Graficul 1. Gradul de acord - suport financiar... 9 Graficul 2. Factorii pe care tocmai i-am

Mai mult

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last Profilul formatorului secolului XXI Prezentul document este un rezumat al studiului de cercetare O1 - Profilul formatorului secolului XXI Pentru a defini profilul formatorilor VET, cercetarea a analizat

Mai mult

Nr / STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE Ancheta

Nr / STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE Ancheta Nr.21 / 29..213 STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE Ancheta s-a realizat în perioada 212 213, folosindu-se ca tehnică

Mai mult

PROIECT -TABǍRA COPILǍRIEI! FIŞA ACTIVITǍȚII ScoalaGimnaziala nr.1 Lehliu, judcalarasi, com lehliu Nivelul de invatamant: inv. primar - clasa a III-a

PROIECT -TABǍRA COPILǍRIEI! FIŞA ACTIVITǍȚII ScoalaGimnaziala nr.1 Lehliu, judcalarasi, com lehliu Nivelul de invatamant: inv. primar - clasa a III-a PROIECT -TABǍRA COPILǍRIEI! FIŞA ACTIVITǍȚII ScoalaGimnaziala nr.1 Lehliu, judcalarasi, com lehliu Nivelul de invatamant: inv. primar - clasa a III-a si a IV-a Numarul elevilor : 20 Numarul cadrelor didactice

Mai mult

Microsoft Word - RO_Guidelines GC_2017.docx

Microsoft Word - RO_Guidelines GC_2017.docx GHIDUL DE APLICARE Granturi pentru Acțiuni mici și Proiecte culturale (2017-2019) 03.04.2017 1. Introducere Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) este o agenție de cooperare internațională

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 76, sector 4, Bucureşti Tel: +40--07900, Fax: +40--08774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT, RECTOR

Mai mult

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino Târgovişte Adresa: Târgovişte, strada George Cair, nr.3, judeţul Damboviţa Telefon/Fax: (0372)

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

CONCURSUL OLIMPIADELE PREȘCOLARILOR REGULAMENT Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului Concursul este organizat și

CONCURSUL OLIMPIADELE PREȘCOLARILOR REGULAMENT Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului Concursul este organizat și CONCURSUL OLIMPIADELE PREȘCOLARILOR 2018-2019 REGULAMENT Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului Concursul este organizat și desfășurat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea

Mai mult

[imas] barometrul socio-politic aprilie 2019

[imas] barometrul socio-politic aprilie 2019 barometrul socio-politic Republica Moldova aprilie 2019 raport elaborat de: Doru Petruţi doru.petruti@imas.md metodologie eşan%onare: stra*ficat, probabilist, tri-stadial; volum eşan%on: 1110 respondenţi,

Mai mult

Data intrãrii în vigoare: 06

Data intrãrii în vigoare: 06 Pag. 1/8 CUPRINS 1 Scop...2 2 Domeniul de aplicare...2 3 Definiţii şi prescurtări...2 4 Documente de referinţă...2 5 Descrierea procedurii...2 6 Responsabilităţi...3 7 Înregistrări...4 8. Anexe.. 4 Elaborat:

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT BURSE SEM II docx

Microsoft Word - ANUNT BURSE SEM II docx ANUNȚ BURSE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSELOR SOCIALE PE SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2018 2019 SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE INGINERIE PANA ÎN DATA DE 15 MARTIE 2019, ORA

Mai mult

Ești un copil dacă ai mai puțin de 18 ani copii singuri în Marea Britanie Care sunt DREPTURILE TALE? câteva sfaturi și contact

Ești un copil dacă ai mai puțin de 18 ani copii singuri în Marea Britanie Care sunt DREPTURILE TALE? câteva sfaturi și contact Ești un copil dacă ai mai puțin de 18 ani copii singuri în Marea Britanie Care sunt DREPTURILE TALE? câteva sfaturi și contacte utile în sprijinul tău Co-finanțat de Uniunea Europeană BINE DE ȘTIUT Ai

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Smaranda Coşbuc Şef Birou Managementul

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituţională CNFIS-FDI-2017 Titlul proiectului: Universitatea din Bucureşti şi piaţa muncii (UniBucPM) CNF

Proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituţională CNFIS-FDI-2017 Titlul proiectului: Universitatea din Bucureşti şi piaţa muncii (UniBucPM) CNF Proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituţională CNFIS-FDI-2017 Titlul proiectului: Universitatea din Bucureşti şi piaţa muncii (UniBucPM) CNFIS-FDI-2017-0194 UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Perspective

Mai mult

Nici nu a intrat în vigoare Legea românească anti-risipă alimentară că autoritățile europene vin cu noi recomandări

Nici nu a intrat în vigoare Legea românească anti-risipă alimentară că autoritățile europene vin cu noi recomandări Nici nu a intrat în vigoare Legea românească anti-risipă alimentară că autoritățile europene vin cu noi recomandări 26 Apr 2017 de Nicolae Oprea [1] Parlamentarii din Comisia pentru Mediu, sănătate publică

Mai mult

Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale

Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale Horațiu Sasu, jurist și economist, consultant în afaceri în Sibiu Modificările Codului muncii elimină prevederea

Mai mult

1 Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015

1   Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015 1 Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015 2 Metodologie Sondajul Barometrul INSCOP Adevărul despre România a fost realizat de INSCOP Research la comanda Adevărul Sondajul a fost realizat

Mai mult

O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie Ancon

O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie Ancon O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie 2015 - Ancona Modelul italian de asistență stomatologică Modelul

Mai mult

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ care cuprinde cele mai importante reglementări referitoare

Mai mult

REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V.

REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V. REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V. VALOAREA ADĂUGATĂ VI. CONCLUZII I. PARTNERI PROIECT

Mai mult

H. 103 A1

H. 103 A1 CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU Anexa nr. 1 la HCJ Sibiu nr. 103/ 2018 PROIECT de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor,,vreau să ştiu! Cap. I - Analiza situaţiei operative - Dacă privim

Mai mult

OBICEIURI DIGITALE SĂNĂTOASE CEVA CE CREĂM ÎMPREUNĂ Sfaturi utile pentru părinții copiilor cu vârsta între 0-18 ani

OBICEIURI DIGITALE SĂNĂTOASE CEVA CE CREĂM ÎMPREUNĂ Sfaturi utile pentru părinții copiilor cu vârsta între 0-18 ani OBICEIURI DIGITALE SĂNĂTOASE CEVA CE CREĂM ÎMPREUNĂ Sfaturi utile pentru părinții copiilor cu vârsta între 0-18 ani I BUNI STABILESC LIMITE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ ȘTIM CUM SĂ NE COMPORTĂM ATUNCI CÂND CREȘTEM

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre testul de screening cu recoltarea mostrelor de sânge la nou-născuţi - „înţepătură în călcâi“

Ce trebuie să ştiţi despre testul de screening cu recoltarea mostrelor de sânge la nou-născuţi - „înţepătură în călcâi“ Ce trebuie să ştiţi despre testul de screening cu recoltarea mostrelor de sânge la nou-născuţi - înţepătură în călcâi Informaţii pentru părinţi şi tutori În prima săptămână după naşterea bebeluşului, vi

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag. 1 din 3 SISTEMUL ID/FR EVALUAREA PERFORMANŢELOR CADRELOR

Mai mult

Ochelarii dintre terapeut şi clientul său Carpiuc Mihai Cristian Abstract Prezenta lucrare a pornit de la o observaţie personală din practica, avută c

Ochelarii dintre terapeut şi clientul său Carpiuc Mihai Cristian Abstract Prezenta lucrare a pornit de la o observaţie personală din practica, avută c Ochelarii dintre terapeut şi clientul său Carpiuc Mihai Cristian Abstract Prezenta lucrare a pornit de la o observaţie personală din practica, avută cu câţiva clienţi, şi din experienţa împărtăşită de

Mai mult

„Hand in Hand for the Environment Protection” „Mână-n mână pentru protejarea mediului înconjurător”

„Hand in Hand for the Environment Protection”  „Mână-n mână pentru protejarea mediului înconjurător” Formarea de viitori profesionişti prin stagii de pregătire practică la nivel european 2015-1-RO01-KA102-014891 Programul Erasmus+ Mobilităţi de formare profesională / VET Acțiunea Cheie 1 20 ianuarie 2017,

Mai mult

programă şcolară pentru clasa a 11a, liceu

programă şcolară pentru clasa a 11a, liceu Anexă la OMECI nr. 5099 din 09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Școală fără violență, viață fără violență Campanie Anti-bullying Ce ne propunem? Prin campania noastră ne-am propus să demontăm niște mituri din cercurile de elevi: - Bullyingul dezvoltă caracterul - Bâtele

Mai mult