Adina TOFAN_lista lui Roberto sept 2011

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Adina TOFAN_lista lui Roberto sept 2011"

Transcriere

1 Lect. univ. dr. Cezarina Adina TOFAN LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINłIFICE CĂRłI, MONOGRAFII, MANUALE, ÎNDRUMARE PUBLICATE 1. INFORMATICĂ DE GESTIUNE BAZE ŞI INTERNET, Editura Europroduct, Piteşti, 2006, ISBN REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 1. CERCETĂRI PRIVIND FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE (S.T.P.R.), Rezumatul tezei de doctorat, Editura UniversităŃii "Transilvania", Braşov, CITĂRI 1-3. Carmen Mihaela NECHITA, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, teza de doctorat cu tema Analiza diagnostic şi optimizarea potenńialului tehnic al întreprinderii pe baza informańiilor contabilităńii, bibliografie pozitia 206, 207, 208, 206. Tofan, Adina Cezarina, Modelarea şi optimizarea deciziilor I, Tribuna Economică nr. 39 / 2007; 207. Tofan, Adina Cezarina, Modelarea şi optimizarea deciziilor II, Tribuna Economică nr. 40 / 2007; 208. Tofan Adina Cezarina, Modelarea şi optimizarea deciziilor III, Tribuna Economică, nr. 41 / 2007; 4. ConferinŃa NaŃională de ÎnvăŃământ Virtual, edińia a V-a, 2007, PiaŃa informańională şi libertatea economică, prof. drd. Doina Muntean, biliografie pozitia 9, [9] Tofan, Cezarina Adina - E-learning si Internet, Tribuna economica v. 18, nr. 17, p , 2007, h t t p : / / w ww.cniv.r o / / d i s c 2 / cn i v / d o c u m ente/pdf/sect i u n ead/7.p d f

2 LISTA ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE 1. THE MANAGEMENT OF THE INFORMATICS SYSTEMS PROJECTION, Review of General Management, Spiru Haret University, Faculty of Management Brasov, vol. 10(2), pages 40-49, november, B+, cod CNCSIS DECIZIE ASISTATĂ, Tribuna economică, nr. 13, 2009, ISSN , categoria C, cod CNCSIS 488 Valabil pentru toate articolele publicate in Tribuna economica 3. SISTEME DE ASISTARE A DECIZIEI BAZATE PE MODELE, Tribuna economică, nr. 6, februarie, 2009, ISSN ADVANCED METHODS FOR SIMULATION AND DESIGNING COMPUTER ASSISTED (FOR STAMPS AND DIES), Revista Metalurgia, nr. 9, 2009, ISSN B+, cod CNCSIS LIMBAJE DE PROGRAMARE PENTRU REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE (II), Tribuna economică, nr , decembrie, 2008, ISSN LIMBAJE DE PROGRAMARE PENTRU REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE (I), Tribuna economică, nr. 50, decembrie, 2008, ISSN NOUA ECONOMIE, Tribuna economică, nr. 42, 2008, ISSN SERVICIILE SOCIETATII INFORMATIONALE, E- LEARNING, Tribuna economică, nr. 41, 2008, ISSN SERVICIILE SOCIETATII INFORMATIONALE, E-GOVERNMENT, Tribuna economică, nr. 40, 2008, ISSN PROIECTAREA DEPOZITELOR DE DATE PENTRU PREVIZIONAREA, CALCULUL SI ANALIZA COSTURILOR, Tribuna economică, nr. 36, 2008, ISSN DEPOZITE DE DATE PRIVIND MANAGEMENTUL PRIN COSTURI, REVISTA MARKETING MANAGEMENT, ASOCIATIA ROMANA DE MARKETING, NR 3-4, 2008, BUCURESTI, ISSN OPERATII OLAP IN SISTEME DE DATE MULTIDIMENSIONALE, Tribuna economică, nr. 18, 2008, ISSN MODELE DE DATE MULTIDIMENSIONALE PENTRU PREVIZIONAREA, CALCULUL SI ANALIZA COSTURILOR, Tribuna economică, nr. 16, 2008, ISSN

3 14. DEPOZITE DE DATE PRIVIND MANAGEMENTUL PRIN COSTURI, Tribuna economică, nr. 15, 2008, ISSN SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENT REVISTA MARKETING MANAGEMENT, ASOCIATIA ROMANA DE MARKETING, NR 1-2, 2008, BUCURESTI, ISSN MODELLING AND OPTIMISATION THE DECISIONS, Revista Megabyte, 2008, ISSN: B+, cod CNCSIS ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU ASISTAREA MANAGEMENTULUI IN IMM-URI, Tribuna economică, nr. 44, octombrie, 2007, ISSN MODELAREA SI OPTIMIZAREA DECIZIILOR (II), Tribuna economică, nr. 40, octombrie, 2007, ISSN MODELAREA SI OPTIMIZAREA DECIZIILOR, Tribuna economică, nr. 39, septembrie, 2007, ISSN SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENT, Tribuna economică, nr. 37 septembrie, 2007, ISSN INSTRUMENTE MODERNE DE REALIZAREA ASISTEMELOR INFORMATICE, Tribuna economică, nr. 35, august, 2007, ISSN PROCEDEE MODERNE DE INSTRUIRE SI EVALUARE, LA DISCIPLINELE INFORMATICE, Tribuna economică, nr. 33, iulie, 2007, ISSN INVATAMANTUL VIRTUAL EVALUAREA, Tribuna economică, nr. 20, mai, 2007, ISSN E-LEARNING SI INTERNET, Tribuna economică, nr. 17, aprilie, 2007, ISSN INVATAMANTUL VIRTUAL INTRE OPTIUNE SI NECESITATE, Tribuna economică, nr. 19, mai, 2007, ISSN INSTRUMENTE MODERNE DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE, ANALELE UNIVERSITATII SPIRU HARET, Seria Economie, Anul 6, nr. 6, 2006, Editura Fundatiei România de Mâine, ISSN: METODA MERISE Metode moderne de proiectare a unui sistem informatic, Tribuna economică, nr. 46, noiembrie, 2005, ISSN METODE MODERNE DE PROIECTARE A UNUI SISTEM INFORMATIC, Tribuna economică, nr. 44, noiembrie, 2005, ISSN

4 28. UNIFIED MODELING LANGUAGE, Tribuna economică, nr. 39, septembrie, 2005, ISSN THE SIMULATION ON THE COMPUTER FOR THE QUALITY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL PROCESSES, UNIVERSITATEA DIN BACĂU şi ACADEMIA DE ŞTIINłE TEHNICE DIN ROMÂNIA, Modelling and optimization in the machine building field - MOCM 11 - OPROTEH 2005, SecŃiunea Proiectarea asistată de calculator, Bacău, ISSN PROCESUL «DATA MINING, Tribuna economică, nr. 33, august, 2005, ISSN CONCEPTUL «DATA MINING, Tribuna economică, nr. 32, august, 2005, ISSN SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE, Tribuna economică, nr. 36, 2003, ISSN INSTRUIREA ŞI EVALUAREA STUDENłILOR, ASISTATE DE CALCULATOR, Tribuna Economică, nr. 1-2, ianuarie 2003, ISSN TEHNICI MODERNE DE CALCUL ÎN ACTIVITATEA FINANCIAR BANCARĂ, Gestiunea şi Contabilitatea Firmei, revistă lunară editată de Tribuna Economică, nr , noiembrie-decembrie 2002, ISSN LUCRĂRI PUBLICATE ÎN BULETINELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINłIFICE NAłIONALE CU PARTICIPARE INTERNAłIONALĂ ŞI LUCRĂRI SUSłINUTE ÎN CADRUL UNOR MANIFESTĂRI NAłIONALE SAU CU PARTICIPARE INTERNAłIONALĂ 2011: 7 1. DECIZIE ASISTATA PENTRU STABILIREA POLITICII DE INVESTIłII ÎNTR-O FIRMĂ, Simpozionului natinal 'Dreptul la bunastare - viitorul economiei romanesti', Facultatea de Marketing si Afaceri Internationale USH, Bucuresti, 20 ianuarie, CD ISBN SOLUTII MODERNE DE PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR A SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE, Simpozionului natinal 'Dreptul la bunastare - viitorul economiei romanesti', Facultatea de Marketing si Afaceri Internationale USH, Bucuresti, 20 ianuarie, CD ISBN A SIAD ACHIEVEMENT BASED ON THE COLLECTION OF THE INDUSTRY COSTS, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management si Institutul National de Cercetari Economice Costin C. Chiritescu» al academiei Romane, Simpozionul international «Managementul dezvoltarii durabile si dezvoltarea durabila a managementului «, Brasov martie. 4. DEVELOPING AN APPLICATION OF THE DECISION, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management si Institutul National de Cercetari Economice Costin C. Chiritescu» 4

5 al academiei Romane, Simpozionul international «Managementul dezvoltarii durabile si dezvoltarea durabila a managementului «, Brasov martie. 5. SOLUTII MODERNE DE PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR, Universitea Alma Mater, Conferinta internationala Challenges for Science and Research in the Crisis Era, Sibiu, martie. Tiparita in volumul coferintei pe care il am acasa! 6. DEVELOPING AN APPLICATION OF THE DECISION SUPPORT BASED ON THE MODEL, USED FOR SETTING THE INVESTMENT POLICY IN A FIRM, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate si Finante, Campulung, "The Annual International Conference in Economics, Informatics and Communications Field" the 20th-21st of May 2011, ISSN , ISSN-L MODERN SOLUTIONS FOR COMPUTER AIDED DESIGN, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate si Finante, Campulung, "The Annual International Conference in Economics, Informatics and Communications Field" the 20th-21st of May 2011, ISSN , ISSN-L : 2 AMERICAN CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS (AMERICAN-MATH '10) The Inn at Harvard Hotel, 1201 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138, Phone: FAX : The Impact of the Virtual Companies using the Distributed Systems in Current Society Eliza Consuela Isbasoiu, Daliana Ecaterina Tascovici, Adina Cezarina Tofan, Bianca Preda, Robert Gabriel Dragomir 2. A Model for the Assets Calculation and Evidence, Robert Gabriel Dragomir, Eliza Consuela Isbasoiu, Daliana Tascovici, Adina Cezarina Tofan, Roxana Sulca 2009: 1 1. THE SIMULATION ON THE COMPUTER FOR THE QUALITY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL PROCESSES, Universitatea TIBISCUS, Timişoara, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Economie, ConferinŃa InternaŃională, MAI : METODE MODERNE DE PROIECTARE A UNUI SISTEM INFORMATIC, I-a EdiŃie a ConferinŃei ŞtiinŃifice InternaŃionale a Tinerilor Cercetători, Cercetarea Economică a Tinerilor SavanŃi în CondiŃiile Edificării SocietăŃii Bazate pe Cunoaştere, 27 Iunie, Institutul de Economie, FinanŃe şi Statistică, Institutul InternaŃional de Management Imi-Nova, Chişinău, 2008, 2. THE MODERN METHODS OF AN INFORMATIC SYSTEM PROJECTION, Universitatea Alma Mater din Sibiu ConferinŃa ŞtiinŃifică InternaŃională a Cadrelor Didactice şi 5

6 Cercetătorilor ŞtiinŃifici - EdiŃia a II a ÎnvăŃământul şi Cercetarea Universitară - Fundamente ale SocietăŃii Bazate pe Cunoaştere, ISBN MODELLING AND OPTIMIZATION OF THE DECISIONS, Universitatea Alma Mater din Sibiu ConferinŃa ŞtiinŃifică InternaŃională a Cadrelor Didactice şi Cercetătorilor ŞtiinŃifici - EdiŃia a II a ÎnvăŃământul şi Cercetarea Universitară - Fundamente ale SocietăŃii Bazate pe Cunoaştere, ISBN VIRTUAL LEARNING - BETWEEN OPTION AND NECESSITY, ICVL THE MODERN METHODS FOR DESIGNING OF AN INFORMATICS SYSTEM, Universitatea Titu Maiorescu, Conferinata Internationala Educatie si creativitate pentru o societate bazata pe cunoastere, noiembrie 2008, 6. MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA DECIZIILOR, Universitatea Titu Maiorescu, Conferinata Internationala Educatie si creativitate pentru o societate bazata pe cunoastere, noiembrie 2008, 7. THE ASSISTANCE OF THE DECISION, UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, ConferinŃa Anuala InternaŃională, A.N. WHITEHEAD, EdiŃia I Ocazionata de deschiderea oficiala a Centrului de Cercetare A.N. Whitehead din cadrul Facultatii de litere si Stiinte Sociale, TG JIU, aprilie OLAPS OPERATIONS IN THE DATA MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, ConferinŃa Anuala InternaŃională, A.N. WHITEHEAD, EdiŃia I Ocazionata de deschiderea oficiala a Centrului de Cercetare A.N. Whitehead din cadrul Facultatii de litere si Stiinte Sociale, TG JIU, aprilie MODELLING AND OPTIMISATION THE DECISIONS, Universitatea din Craiova, 10. THE ASSISTANCE OF THE DECISION, The 4th International scientific Conference else elearning and Software for Education, Bucharest, April 17-18, 2008 B+, COD CNCSIS REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE INSTRUMENTE MODERNE, The 4th International scientific Conference else elearning and Software for Education, Bucharest, April 17-18, 2008 B+, COD CNCSIS SOCIETATEA INFORMAłIONALĂ ÎN ROMÂNIA, Zilele Academice Iesene, Institutul Gh. Zane, Iasi, septembrie, 6

7 13. SERVICIILE SOCIETĂłII INFORMAłIONALE, Zilele Academice Iesene, Institutul Gh. Zane, Iasi, septembrie, THE NEW ECONOMY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITION, Universitatea Romano-Americana, Simpozionul - cu participare internańională - Integrare europeană, dezvoltare regională, globalizare şi dezvoltare durabilă 2008, MODELLING AND OPTIMISATION THE DECISION, International Conference Eco- Trend, Constantin Brancusi University, november 21-23, 2008, 16. DATA BASE CONCERNING THE COSTING MANAGEMENT, Universitatea Spiru Haret - Centrul Universitar Braşov, edińia a XIX-a a Simpozionului internańional al cadrelor didactice şi experńilor are în acest an ca tematică: Strategii postaderare pentru dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial. 17. INSTRUMENTE MODERNE DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finante Banci, Blaj 18. MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA DECIZIILOR, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finante Banci, Blaj 19. Tofan C. A,. Zarnescu Mihaela, Avram Laurentia, EVALUAREA TURISMULUI RURAL DIN ZONA RUCAR-DRAGOSLAVELE VATRA DORNEI, 2008, Eveniment defăşurat cu sprijinul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, prin Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică, ORGANIZAT DE ACADEMIA ROMANA, FILIALA IASI, INSTITUTUL DE CERCETARI ECONOMICE Gh Zane Iasi, Ministerul pentru IMM, Comert Turism si Profesiuni Liberale, Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism, Bucuresti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, CEFIDEC, Asociatie Nationala de turism rural, ecologic si cultural Bucuresti 2007: 4 1 ÎNVĂłĂMÂNTUL VIRTUAL ÎNTRE OPłIUNE ŞI NECESITATE, VIRTUAL EDUCATION BETWEEN THE OPTION AND NECESSITY Sesiune de comunicări ştiinńifice internańionale, aprilie 2007, Universitatea NaŃională de Apărare Carol I, Bucureşti B+, COD CNCSIS E-LEARNING ŞI INTERNET Sesiune de comunicări ştiinńifice internańionale, aprilie 2007, Universitatea nańională de Apărare Carol I, Bucureşti B+ COD CNCSIS THE ASSISTANCE OF DECISIONS (ASISTAREA DECIZIEI) 7

8 ConferinŃa ştiinńifică internańională, ECO-TREND Economie şi Globalizare, EdiŃia a IVa, TG JIU, noiembrie THE REALIZATION OF THE INFORMATIC SYSTEMS MODERN INSTRUMENTS (REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE - INSTRUMENTE MODERNE), ConferinŃa ştiinńifică internańională, ECO-TREND Economie şi Globalizare, EdiŃia a IV-a, TG JIU, noiembrie : 4 1. ÎNVĂłĂMÂNTUL VIRTUAL ÎNTRE OPłIUNE ŞI NECESITATE, VIRTUAL EDUCATION BETWEEN THE OPTION AND NECESSITY, Sesiune de comunicări ştiinńifice internańionale, mai 2006, Universitatea NaŃională de Apărare Carol I, Bucureşti 2. E-LEARNING ŞI INTERNET, Sesiune de comunicări ştiinńifice internańionale, mai 2006, Universitatea nańională de Apărare Carol I, Bucureşti 3. INTERNETUL, O COMPONENTĂ DE BAZĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL MODERN, Sesiune de comunicări ştiinńifice internańionale, mai 2006, Universitatea Petre Andrei, Iaşi 4. E-LEARNING,Sesiune de comunicări ştiinńifice internańionale, mai 2006, Universitatea Petre Andrei, Iaşi 2005: 9 1. DECIZIE ASISTATĂ, SIMPEC 2005, Universitatea Transilvania din Brasov, International Economic Conference, Brasov, DATA MINING, Simpozion ŞtiinŃific InternaŃional, <Provocările Cunoaşterii în contextul Integrării Europene>, UNIVERSITATEA Spiru Haret, Bucureşti, METODE MODERNE DE PROIECTARE A UNUI SISTEM INFORMATIC Simpozion ŞtiinŃific InternaŃional, <Provocările Cunoaşterii în contextul Integrării Europene>, UNIVERSITATEA Spiru Haret, Bucureşti, INSTRUMENTE MODERNE DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Facultatea de Marketing si Comert Exterior, Facultatea de Finante si Banci, Bucuresti, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, cu tema: Cresterea eficientei economice cerinta a finalizarii procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, mai SISTEM DE ASISTARE A DECIZIEI Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Facultatea de Marketing si Comert Exterior, Facultatea de Finante si Banci, Bucuresti, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, cu tema: 8

9 Cresterea eficientei economice cerinta a finalizarii procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, mai PROIECTAREA APLICATIILOR IN VISUAL BASIC STUDIU DE CAZ EVALUAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE, Coordonare colectiv de studenti Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Facultatea de Marketing si Comert Exterior, Facultatea de Finante si Banci, Bucuresti, Sesiunea de comunicări a studentilor, cu tema: Cresterea eficientei economice cerinta a finalizarii procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, mai UNIFIED MODELING LANGUAGE, - CALE DE REUNIRE A CONCEPTELOR ORIENTATE-OBIECT - Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Constanta, LIMBAJE DE PROGRAMARE PENTRU REALIZAREASISTEMELOR INFORMATICE, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Constanta, ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU ASISTAREA MANAGEMENTULUI IN IMM-URI, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Contabilitate si Finante, Râmnicu Vâlcea, :7 1. ASIGURAREA CALITĂłII PRIN SIMULARE COMPUTERIZATĂ A PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Râmnicu Vâlcea, a XI a sesiune de comunicări a cadrelor didactice şi studenńilor, aprilie SISTEME EXPERT, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Râmnicu Vâlcea, a XI a sesiune de comunicări a cadrelor didactice şi studenńilor, aprilie SIMULAREA PE COMPUTER ÎN SPRIJINUL CREŞTERII CALITĂłII PROCESELOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE STUDIU DE CAZ LA S.C. FSM Montana MG SRL, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Câmpulung Muscel, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi studenńilor, cu tema: Rolul învăńământului superior în dezvoltarea comunităńii locale, 14 mai DECIZIE ASISTATĂ, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Câmpulung Muscel, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi 9

10 studenńilor, cu tema: Rolul învăńământului superior în dezvoltarea comunităńii locale, 14 mai INTERNETUL, O COMPONENTĂ DE BAZĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL MODERN, Simpozionul internańional cu tema EDUCATION FACING THE CONTEMPORANY WORLD PROBLEMS (EDUCAłIA FAłĂ ÎN FAłĂ CU PROBLEMATICA LUMII CONTEMPORANE), organizat de Departamentul de Integrare Europeană, din cadrul UniversităŃii din Piteşti, MAI THE SIMULATION ON THE COMPUTER FOR THE QUALITY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL PROCESSES, COSME 2004, Universitatea Transilvania din Brasov, International Conference on Computing and Solution in Manufacturing Engineering, Brasov, B+ 7. EXPERT SYSTEMS MODELATION AND CONCEPTION COSME 2004, Universitatea Transilvania din Brasov, International Conference on Computing and Solution in Manufacturing Engineering, Brasov, :2 1. INTERNETUL ŞI EDUCAłIA LA DISTANłĂ, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Câmpulung Muscel, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi studenńilor, cu tema: Rolul învăńământului superior în dezvoltarea comunităńii locale, 30 mai GESTIONAREA COMPUTERIZATĂ A UNEI BIBLIOTECI, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Câmpulung Muscel, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi studenńilor, cu tema: Rolul învăńământului superior în dezvoltarea comunităńii locale, 30 mai : 5 1. INTERNETUL O COMPONENTĂ DE BAZĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL MODERN, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Râmnicu Vâlcea, a IX-a sesiune ştiinńifică a cadrelor didactice şi studenńilor, aprilie ANALIZA, CONCEPEREA ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INFORMATICE, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, ConstanŃa, a VIII-a sesiune ştiinńifică a cadrelor didactice cu tema: Teorie şi practică în dezvoltarea economică a României, mai

11 3. MODERN METHODS FOR LEARNING IN COMPUTERS LABORATORIES FROM HIGHER EDUCATION, (METODE MODERNE DE INSTRUIRE ÎN LABORATOARELE DE INFORMATICĂ DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR) SIMPEC 2002 SIMPOZION INTERNAłIONAL DE ŞTIINłE ECONOMICE, organizat de Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Brasov, AVANTAJELE SISTEMELOR SOFT EXPERT PENTRU EVELUARE, ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR DIN COMUNITATEA LOCALĂ Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Câmpulung Muscel, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi studenńilor, cu tema: Rolul învăńământului superior în dezvoltarea comunităńii locale, 7 iunie ROLUL INTERNETULUI ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂłII LOCALE Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de FinanŃe şi Contabilitate, Câmpulung Muscel, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi studenńilor, cu tema: Rolul învăńământului superior în dezvoltarea comunităńii locale, 7 iunie

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii 13.12.1973 Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud.

Mai mult

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Catedra de Economie, Management, Marketing Drobeta Turnu Severin LISTA DE LUCRĂRI Candidat: lect.dr. Florentina TEZA DE DOCTORAT

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume prenume Bucur Amelia Adresă Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, bl.16, sc.d, ap.43, România, 550324 E-mail amelia.bucur@ulbsibiu.ro Naţionalitate Română Data naşterii

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Anexa nr. STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU 4 5 6 7

Mai mult

Ungureanu Dragos

Ungureanu Dragos Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume UNGUREANU MIHAI DRAGOŞ Adresă Splaiul Unirii nr. 33, ap. 17,sector3, Bucuresti, România Telefon Mobil: 0744 542 651 E-mail dragos.ungureanu@yahoo.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume  Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume E-mail Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA asemenescu@yahoo.com Asistent universitar doctor Catedra de Finante, Academia

Mai mult

1 Raport cercetare 2011

1 Raport cercetare 2011 UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE FINANłE ŞI BĂNCI BUCUREŞTI Raport privind cercetarea ştiinńifică pe anul 2011 În anul 2011 Facultatea de FinanŃe şi Bănci şi-a concentrat activitatea urmărind realizarea

Mai mult

ANEXA cu lista rezultatelor cercetarii stiintifice 2010

ANEXA cu lista rezultatelor cercetarii stiintifice 2010 Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe Câmpulung Muscel CĂRłI PUBLICATE 1) Nica Dumitru (coautor), - Gestiunea financiară a instituńiilor publice Editura Bren, Bucureşti, 2008 2) Laurentia Avram - Management

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of.   2017 Proces verbal nr. Minutes UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes no. Facultatea de Matematică şi Informatică Faculty

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat L I S T A lucrărilor ştiinţifice Denumirea tezei Domeniul tezei Institutia

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială (A+B). Algoritmica grafurilor. Domeniul de competenta:

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ORGANIZATE ÎN CADRUL DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE An universitar 2016 2017 Semestrul 2 CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC : Managementul strategic al personalului organizaţiei

Mai mult

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea 2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAȚII PERSONALE Olivia Ana Florea Olivia.florea@unitbv.ro, oaflorea@gmail.com http://www.unitbv.ro/fmi/departamentulmi/colectiv/floreaolivia.aspx EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2016 prezent Prodecan la Facultatea

Mai mult

Microsoft Word - raport_dmcs.doc

Microsoft Word - raport_dmcs.doc c. Lucrări publicate in extenso în volumele unor conferinńe ştiinńifice internańionale cu editori, ISBN si edituri internationale, inclusiv inscrise in BDI ( nu sunt luate in considerare rezumatele) lucrarii

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 27.06.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

1

1 CURRICULUM VITAE 1. Nume: CAŞCAVAL Prenume: PETRU 2. Data şi locul naşterii: 14 iulie 1962, Prisăcani, judeţul Iaşi 3. Cetăţenie: Română 4. Stare civilă: Căsătorit 5. Studii: 1973-1981 Colegiul "Costache

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa(e) LUPU Otilia-Alina Miron Costin nr. 1, ap. 3, Bacău (România) Mobil 40-754 054 757 Fax(uri) 0234-535 012 E-mail(uri) otiliawlf@yahoo.com

Mai mult

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist

Mai mult

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: 2019 - Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată

Mai mult

10_Lista anexe

10_Lista anexe LISTA LOR Trimitere anexa Denumire anexa click Anexa 1A la fişa vizitei click Anexa 2 la fişa vizitei click Anexa 2A la fisa vizitei click Anexa 2B la fişa vizitei click Anexa 2C la fişa vizitei click

Mai mult

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ Specialization: Industrial Economic Engineering Titlul absolventului: Inginer diplomat / Conferred titl

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ Specialization: Industrial Economic Engineering Titlul absolventului: Inginer diplomat / Conferred titl ANUL I / st YEAR Semestrul /st Semester Semestrul /nd Semester No. e C S L P Cr Cr Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Linear Algebra, Analitical and Differential Geometry F, I E 5 77

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) E-

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) E- Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0723.30.1809 Fax(uri) E-mail(uri) Barza_silviu@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

13.1_Sisteme_informatice_financiar_contabile_comparate_2014

13.1_Sisteme_informatice_financiar_contabile_comparate_2014 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.InstituŃia de învăńământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume : DOLHA Prenume : MONICA Data naşterii : 24 Mai 1986 Locul naşterii : Cluj-Napoca, jud. Cluj Cetăţenie : Ro

CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume : DOLHA Prenume : MONICA Data naşterii : 24 Mai 1986 Locul naşterii : Cluj-Napoca, jud. Cluj Cetăţenie : Ro CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume : DOLHA Prenume : MONICA Data naşterii : 24 Mai 1986 Locul naşterii : Cluj-Napoca, jud. Cluj Cetăţenie : Română Adresă la locul de muncă: Institutul de Cercetări

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2014- Nr. Perioada de Obiective şi teme de Colectiv

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc Lista completă a lucrărilor publicate de candidat, în format tiparit Lista celor maximum 10 lucrări considerate de către candidat a fi cele mai relevante 1. Drept comercial român, vol. I, ISBN 978-9737845-54-2,

Mai mult

LL Marza Dan

LL Marza Dan Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI din BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINłE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂłII Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115

Mai mult

ANEXA 1 RECOMANDARI LICENTA

ANEXA 1 RECOMANDARI LICENTA UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT: Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei

Mai mult

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE HALCU IONELA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI DATA ŞI LOCUL

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii acreditate şi numărul în anul

Mai mult

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA Naţionalitate Română Data naşterii 15 no

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA  Naţionalitate Română Data naşterii 15 no Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA E-mail carstea.claudia@unitbv.ro Naţionalitate Română Data naşterii 15 noiembrie 1968 DOMENIUL OCUPATIONAL Cadru didactic universitar

Mai mult

Hunyadi Daniel - Lista lucrari

Hunyadi Daniel - Lista lucrari Listă lucrări publicate Daniel Hunyadi 1. Daniel Hunyadi, Transactional system of personal resource evaluation, Articol ştiinţific pentru a VI-a Conferinţă Internaţională în informatică economică, Facultatea

Mai mult

Microsoft Word - strategia de cercetare stiintifica doc

Microsoft Word - strategia de cercetare stiintifica doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ A FACULTĂłII DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ 2007-2013 C U P R I N S 1. Fundamentare

Mai mult

1Managementul_investitiilor_Iatagan

1Managementul_investitiilor_Iatagan FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.InstituŃia de învăńământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" - Sos. Mihai Bravu n

Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament Dr. Victor Babes - Sos. Mihai Bravu n Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" - Sos. Mihai Bravu nr. 281, Sector 3, Telefon 021/317.95.03 Fax 021/317.95.02

Mai mult

Microsoft Word - CURSURIRISEFINALmaivechi.doc

Microsoft Word - CURSURIRISEFINALmaivechi.doc CURSURI, SINTEZE ŞI PUBLICAłII PROPRII 1. Aur Nicu, Andrei Madalina, Gherasim Cezar, Geografie economica si politica universala, Editura 2. Baicu, Mariana, Managementul afacerilor economice internańionale,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Leția Alina Adresă(e) București, str. Carol Davila nr. 93, sector 5 Telefon(oane) 0213149229 Mobil: 0722511303 Fax(uri) 0213132449 E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV_2015_CAPUSNEANU_SORINEL.doc

Microsoft Word - CV_2015_CAPUSNEANU_SORINEL.doc CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea / Titlul tezei de doctorat Conferenţiar universitar Doctor în Economie/Domeniul Contabilitate/Metoda

Mai mult

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019 LISTA DE LUCRĂRI Lect. univ. dr. NIMINEŢ LIVIANA ANDREEA Teza de doctorat European Union involvement in changing the economic parameters of competition environment ( Implicarea Uniunii Europene în modificarea

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 29.03.2012 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

MFC_Craiova_PlanCercetare2010

MFC_Craiova_PlanCercetare2010 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/05.07.2002 FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA Planul de cercetare pentru Facultatea Management Financiar Contabil Craiova şi Centrul

Mai mult

Microsoft Word - Raport cerc st cf vl site.doc

Microsoft Word - Raport cerc st cf vl site.doc Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANłE RÂMNICU VÂLCEA RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL Introducere a. Comparativ cu anii anteriori, din analiza activităńii de cercetare

Mai mult

Microsoft Word - P_Ivan_organiz_arhivei.doc

Microsoft Word - P_Ivan_organiz_arhivei.doc Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Anul universitar 2008-2009 Semestrul I. I. InfomaŃii generale despre curs Titlul disciplinei : Organizarea arhivei curente Codul:

Mai mult

FD Publicitate si promovarea vanzarilor

FD Publicitate si promovarea vanzarilor FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul de studii Marketing

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri)

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri) Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0721824416 E-mail(uri) camelia.surugiu@faa.unibuc.ro, cameliasurugiu@gmail.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius)

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius) CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: Nume: ONU Prenume: DIDA CAMELIA Data naşterii: 12. 07. 1976 Locul naşterii: Gura Humorului, jud. Suceava Starea civilă: căsătorită, doi copii Naţionalitate: română Adresa

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 31.05.2019 Repartizarea cifrei, studii universitare MASTER, Anul I, anul universitar 2018/2019 prioritare zvoltare 1 ȘTIINȚE Chimie Chimia compușilor biologic activi

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.02.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

Activitate st Laura Olteanu.doc

Activitate st Laura Olteanu.doc CURRICULUM VITAE OLTEANU LAURA Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor 1. DATA ȘI LOCUL NAȘTERII, STUDII,

Mai mult

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume MANEA LUDMILA-DANIELA Telefon - Fax E-mail manealudmiladaniela@gmail.com dana.manea@ugal.ro Naţionalitate Română Data naşterii - DOMENII DE

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Economie 1.4

Mai mult

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA Activitatea stiintifică - MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) * Număr: 7 Marketing internaţional - Curs ID-FR ISSN:--------------------

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail Naționalitate BRATU ANCA anca.bratu@faa.unibuc.ro Română Data nașterii 27.04.1976 Sex Feminin Experienţa profesională Perioada Perioada

Mai mult

Microsoft Word - CV_Ioana Mester_EuroPass martie 2018.doc

Microsoft Word - CV_Ioana Mester_EuroPass martie 2018.doc Curriculum vitae Europass InformaŃii personale First name(s) / Surname(s MEŞTER IOANA TEODORA Address(es) Serviciu: 0259408410 NaŃionalitate Română Sex Feminin Dates Occupation or position held Main activities

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Răduț Casiana - Alexandra Adresa(e) Aleea Răsaritului, nr.3, bl 2,ap 2 Arad (România) Telefon(oane) 025728930 Mobil 0748420553 E-mail casiana.radut@gmail.com

Mai mult

FD Contab gestiune CIG

FD Contab gestiune CIG FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea SPIRU HARET 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice, Bucureşti 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice, Bucureşti 1.4.

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri) (uri) ASPC, Str. Petr

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) ASPC, Str. Petr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) +40 256 404014 Fax(uri) E-mail(uri) ASPC, Str. Petre Râmneanţu (Oltul) nr.2, A204, 300596 Timişoara sorisuciu@gmail.com,

Mai mult

RAPORT CERCETARE ANUL 2015_FSEB_

RAPORT CERCETARE ANUL 2015_FSEB_ UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE ŞTIINłE ECONOMICE AVIZAT, Decan, Conf.univ.dr. Diana Crăciunaş RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ ÎN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE

Mai mult

CV BUMBAC GEORGETA.xlsx

CV BUMBAC GEORGETA.xlsx Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Nationalitate Data nasterii Starea civila Experienta Profesionala Bumbac Georgeta Fix: Mobil: Romana aprilie 2018-prezent CN-Aeroporturi SA Bucuresti,

Mai mult

15.1_FD_Sisteme informatice financiar contabile comparate_

15.1_FD_Sisteme informatice financiar contabile comparate_ FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Marcu Niculina Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Arg

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Marcu Niculina Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Arg Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Argeş, România Telefon 0724.00.63.49 E-mail n_marcu@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

Microsoft Word - 6 FD_Informatica SGBD II CIG 2017.doc

Microsoft Word - 6 FD_Informatica SGBD II CIG 2017.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Matematică-Informatică STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ A FACULTĂŢII DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2007-2013 C U P R I N S 1. Fundamentare 2. Misiune 3. Viziune 4.

Mai mult

PREZENTAREA BIBLIOTECII U

PREZENTAREA BIBLIOTECII U PREZENTAREA BIBLIOTECII U.M.F. CRAIOVA Biblioteca Centrală a UMFCV, prin funcţiile pe care le îndeplineşte, răspunde prin structură, funcţionalitate şi servicii, cerinţelor complexe de informare, studiu

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sîntămărian Alina Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca Na

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sîntămărian Alina Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca Na Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sîntămărian Alina Str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca 0264-401261 Alina.Sintamarian@math.utcluj.ro Naţionalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA: ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV Planul de cercetare pentru anul I. Teme colective d

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA: ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV Planul de cercetare pentru anul I. Teme colective d UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA: ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV Planul de cercetare pentru anul 1 I. Teme colective de cercetare fundamentală 2 Tema de cercetare Drept penal

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume Florea Nicoleta Mihaela Adresa(e) Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania Telefon(oane) - Mobil: 0757027000 Fax(uri) - E-mail(uri) niko.2903@yahoo.com

Mai mult

PARTENERI:

PARTENERI: MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI CASA CORPULUI DIDACTIC IAȘI UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA FILIALA IAȘI CENTRUL DE STUDII EUROPENE

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Nicoleta Ciacu Mihai Bravu, nr 323, Brăila (România) Mobil E

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Nicoleta Ciacu Mihai Bravu, nr 323, Brăila (România) Mobil E Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Mihai Bravu, nr 323, 810055 Brăila (România) Mobil 0723196845 E-mail(uri) nicoleta_ciacu@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr. C Plan calitate IFR.doc

Microsoft Word - Anexa nr. C Plan calitate IFR.doc UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU PITEŞTI Plan privind managementul calităńii pentru ÎnvăŃământul cu FrecvenŃă redusă Introducere 1.1. Scop. Domeniu de aplicare Sistemul de management al calităńii implementat

Mai mult

Centrele de Documentare Europeana

Centrele de Documentare Europeana Centrele de Documentare Europeana Cele 15 Centre de Documentare (CDE) promovează şi consolidează studiul şi cercetarea în domeniul integrării europene. CDE funcţionează în cadrul universităţilor şi al

Mai mult

FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea Facultatea de

FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea Facultatea de FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

Programa FCF

Programa FCF Avizat la şedinţa catedrei Contabilitate şi Analiza Economică, ASEM Procesul verbal nr.1 din 30.08.2017 Şef catedră, dr., conf.univ. L.Lazari Examinat la Comisia metodică a facultăţii Contabilitate, ASEM

Mai mult

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA Tematica probei I a examenului de diploma pentru sesiunea iulie 2016: Evalua

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA Tematica probei I a examenului de diploma pentru sesiunea iulie 2016: Evalua UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA Tematica probei I a examenului de diploma pentru sesiunea iulie 2016: Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate Tematica

Mai mult

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_ UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ ACREDITATĂ PRIN LEGEA 274/15 MAI 2002 GHID DE STUDII Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL LOGISTICII FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING Bd. Expoziţiei

Mai mult

Anexa 2 Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar , studii universitare de MASTERAT DE CERCETARE Facultatea Nr. Crt. Programul

Anexa 2 Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar , studii universitare de MASTERAT DE CERCETARE Facultatea Nr. Crt. Programul Anexa 2 Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar 2019-2020, studii universitare de MASTERAT DE CERCETARE Facultatea Nr. Crt. Programul de studii universitare de masterat Limba de predare

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR CATEDRA DE ECONOMIE - TEZĂ DE DOCTORAT - EUROÎNTREPRINDERILE DI

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR CATEDRA DE ECONOMIE - TEZĂ DE DOCTORAT - EUROÎNTREPRINDERILE DI UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR CATEDRA DE ECONOMIE - TEZĂ DE DOCTORAT - EUROÎNTREPRINDERILE DIN ROMÂNIA ŞI MAREA PIAłĂ UNICĂ EUROPEANĂ Conducător

Mai mult

REGULAMENT burse

REGULAMENT burse REGULAMENT PRIVIND BURSELE ŞI FACILITĂłILE ACORDATE STUDENłILOR Bucureşti 2012 CUPRINS Pag. Cap. I DispoziŃii generale 3 Cap. II Tipuri de bursă (bursa de performanńă şi bursa de merit) 3 Cap. III FacilităŃi

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI 1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE 1. Structura activității candidatului:

Mai mult

Planul de cercetare al Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea pentru anul universitar Aspecte generale privind c

Planul de cercetare al Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea pentru anul universitar Aspecte generale privind c Planul de cercetare al Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea pentru anul universitar 2016 2017 Aspecte generale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţii Activitatea

Mai mult

Microsoft Word - REZUMAT RO- VD_D.docx

Microsoft Word - REZUMAT RO- VD_D.docx Universitatea POLITEHNICA din București FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR Departamentul de Antreprenoriat și Management Teză de abilitare REZUMAT CONTRIBUTIONS ON INCREASING

Mai mult

Page 1 of 102 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor superior pentru anul universitar 2018-2019 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara,

Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara, Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist

Mai mult