CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIER

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIER"

Transcriere

1 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIERII JUDEŢENI: CĂLINOIU ION 1. ANGHELOIU RADU ADRIAN 2. BARBULEA VALERICĂ 3. BĂLAN VASILE 4. BĂLOI TUDOR 5. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 6. COJOCARU ELENA 7. CRĂCIUNESCU ION 8. DASCĂLU DUMITRU 9. DIACONESCU PUIU 10. DRĂGOI ALECU 11. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 12. GAVRILESCU DAN 13. GLOMNICU ALEXANDRU 14. GRIVEI GHEORGHE 15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 16. MANŢOG IONEL 17. MAREŞ DUMITRU 18. MILOSTEANU GHEORGHE 19. MITESCU GHEORGHE 20. NEAŢĂ GHEORGHE 21. ORZAN GHEORGHE 22. PAVEL NELU 23. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 24. POPA VALENTIN 25. POPESCU CORNELIU 26. RĂDUCU ION 27. RÂBU VASILE 28. RETEZEANU CONSTANTIN 29. ŞARAPATIN ELVIRA 30. TEODORESCU ION CLAUDIU 1

2 31. TROTEA TIBERU 32. VULPE ION A lipsit motivat doamna Zoica Zamfirescu, fiind în concediu de odihnă, şedinţa desfăşurându-se în prezenţa domnului Marcău Costel- şef serviciu juridic-contencios, secretariat. Invitaţi: Cârciumaru Florin- primarul Municipiului Tg-Jiu: Stricescu Daniela- director, Directia tehnico-economică; Bajmatără Cosmin- director adjunct, Directia tehnico-economică; Giurgiulescu Claudia- director, Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe; Mischie Dorela- director economic DGASPC Gorj; Popescu Camelia Ica- reprezentant DGASPC Gorj: Grofu Despina- consilier superior, compartiment Mass-media; Reprezentanţi ai mass-mediei locale. Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Andrei Vasile Liviu, prefect. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.15/2010, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară. Înainte de a se prezenta ordinea de zi, domnul Ion Călinoiu, preşedinte, face următoarele precizări: De la ultima şedinţă din anul 2009 şi până la şedinţa ordinară a consiliului judeţean de astăzi a fost timp suficient pentru noi de a face o evaluare a ceea ce s-a realizat în anul 2009 şi cum putem realiza obiectivele ce ne revin pe anul Nu insist acum asupra rolului consiliului judeţean şi importanţei hotărârilor adoptate de către noi, ele având o mare importanţă asupra întregii comunităţi gorjene. Este vorba de responsabilitatea fiecăruia cum priveşte munca ce trebuie depusă în consiliul judeţean. De aceea, vă invit să ne îndreptăm atenţia asupra sarcinilor ce revin judeţului Gorj într-o perioadă extrem de dificilă. Fără a avea la dispoziţie fonduri generoase, va trebui să asigurăm funcţionarea unităţilor din subordinea consiliului judeţean şi printr-o colaborare bună să acţionăm împreună pentru realizarea proiectelor începute la nivel judeţean şi să demarăm obţinerea de noi proiecte. Acestea ar fi gândurile noastre pentru anul 2010 pentru fiecare dintre dumneavoastră. Şedinţa noastră de astăzi, potrivit prezenţei este regulamentar constituită şi declar deschise lucrările şedinţei. Aş face câteva precizări pe marginea ordinii de zi; la punctul Diverse propun următoarele proiecte de hotărâri: 2

3 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui membru supleant din lista Partidului Democrat Liberal; Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.9/ privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi completările ulterioare; Supuse la vot propunerile, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate. În continuare, se prezintă următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj al domnului Corneliu Popescu; 2. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Gorj; 3. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor bugetare dispuse de ordonatorul principal de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj prin Dispoziţia nr.578/ ; 4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr.5/ a ordonatorului principal de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj pentru acoperirea definitivă din Fondul de rulment a deficitului bugetar înregistrat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2009; 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj; 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.89 din privind aprobarea proiectului,, Implementarea unei soluţii de e-guvernare în cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a unităţilor subordonate pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie,,reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj ; 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului,,reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Gorj prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj; 10. Diverse. Supusă la vot ordinea de zi, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate. Se trece la primul punct al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui membru supleant din lista Partidului Democrat Liberal 3

4 Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Serviciul juridic-contencios, secretariat. Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean- prezintă Raportul comisiei de validare. Se propune validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GAVRILESCU DAN, membru supleant din lista Partidului Democrat Liberal. Urmează momentul în care domnul GAVRILESCU DAN este chemat să depună JURĂMÂNTUL. După citirea textului, juramântul, întocmit în două exemplare, se semnează de persoana validată în funcţia de consilier judeţean, unul dintre acestea păstrându-se la compartimentul Secretariat. Domnul Ion Călinoiu îl felicită pe domnul Gavrilescu Dan şi îi urează succes în activitatea de consilier judeţean. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor bugetare dispuse de ordonatorul principal de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj prin Dispoziţia nr.578/ ; Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe favorabil. Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 33 Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 4

5 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr.5/ a ordonatorului principal de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj pentru acoperirea definitivă din Fondul de rulment a deficitului bugetar înregistrat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2009; Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe favorabil. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj; Se prezintă Referatul întocmit de secretarul judeţului. Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Serviciul juridic-contencios, secretariat. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.89 din privind aprobarea proiectului,, Implementarea unei soluţii de e-guvernare în cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a unităţilor subordonate pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 5

6 Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe favorabil. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională favorabil. Se prezintă art.1, alin.1, art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.1, alin.2, art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie,,reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj ; Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe favorabil. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială favorabil. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului favorabil. Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se trece la punctul 7 al ordinii de zi 6

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului,,reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe favorabil. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială favorabil. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională favorabil. Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 33 Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se trece la punctul 8 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Gorj prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj; Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Serviciul juridic-contencios, secretariat. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe favorabil. Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului favorabil. Discuţii Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- numărul de oameni pe funcţiile de execuţie nu acoperă cele 70 de localităţi ale judeţului, nu vor fi satisfăcute cerinţele Guvernului. 7

8 Această cameră agricolă are 29 posturi, din care 24 personal (funcţionari publici) plus 5 funcţii de conducere. Dacă se merge pe această organigramă în continuare, nu am făcut nimic pentru agricultura judeţului Gorj. Dacă consilierii judeţeni îşi asumă răspunderea încât la 2 comune să existe o cameră agricolă, cu redistribuirea specialiştilor de la comune, pentru a avea rezultate, dacă nu, nu vor fi rezultate. Există specialişti la nivelul localităţilor care pot ajuta aceste camere agricole, astfel că sunt cadre, specialişti agronomi, care sunt pe alte funcţii în localităţi şi care pot fi cooptate să facă parte din camera agricolă. Soluţii pentru viitor nu prea sunt, după părerea mea. Această cameră agricolă, potrivit statului de funcţii, are un director executiv, dar şi un director adjunct, la un număr mic de oameni, poate se reduce postul de director adjunct. Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- intervenţia este binevenită, sunt unele lucruri esenţiale pentru susţinerea agriculturii. Pentru rezolvarea acestei probleme, în continuare va trebui intervenit pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ la nivelul Parlamentului României. Această cameră agricolă trebuie înfiinţată, trebuie mers înainte, aceasta trebuie să devină eficientă. Ea va fi susţinută de Direcţia de dezvoltare regională pentru realizarea obiectivelor de producţie şi prelucrarea produselor agricole. O colaborare bună va exista şi cu Serviciul de salubrizare, care pot ajuta camera agricolă în teritoriu. Legat de numărul de personal, dacă sunt puţini, colaborarea din teritoriu trebuie să fie bună. Activitatea se va axa pe elaborarea de proiecte şi urmărirea activităţii din teritoriu, asigurarea cadrului organizatoric ca această instituţie să funcţioneze. Dacă sunteţi de acord cu desfiinţarea postului de director adjunct la această cameră? În urma supunerii la vot a propunerii, au fost exprimate 18 Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 32 voturi pentru şi un vot împotrivă (BARBULEA VALERICĂ). Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 33 Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 8

9 Se prezintă art.6, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.6, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.6, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.7, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.7, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.10 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.11 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 23 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, GAVRILESCU DAN, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE, NEAŢĂ GHEORGHE, TROTEA TIBERU, BARBULEA VALERICĂ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj al domnului Corneliu Popescu; Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Serviciul juridic-contencios, secretariat. Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- pentru felul cum şi-a îndeplinit atribuţiile domnul Corneliu Popescu, îl felicit şi îi mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru Consiliul Judeţean. Voinţa dânsului este clară, este vorba de demisie, astfel că nu am putut să-l fac să renunţe la această demisie. Dânsul a cerut să fie în continuare în jurul nostru şi îşi va păstra calitatea de consilier judeţean. Domnul Corneliu Popescu -ex-vicepreşedinte- toată lumea se gândeşte la următorul punct al ordinii de zi. Mulţumesc domnului preşedinte pentru aprecierile făcute asupra activităţii ele, poate a exagerat puţin în favoarea mea. Ce pot spune, acolo unde am lucrat, am trăit munca pe care am făcut-o. Am ajuns la concluzia că, odată în activitate, trebuie să pui punct, ceea ce am şi făcut şi lucrând cu normă redusă. 9

10 Îţi poţi aduce din experienţa ta în calitatea de consilier judeţean. Mulţumesc public colegilor, consilierilor judeţeni şi celor cu care am lucrat, de la înfiinţarea Consiliului Judeţean în 1992, colegilor mei consilieri, aparatului propriu, unităţilor subordonate, instituţiilor deconcentrate, primarilor, viceprimarilor, consiliilor locale, salariaţiilor din primării cu care am conlucrat în această perioadă. Voi încerca pe viitor să nu mă schimb şi în calitatea mea de consilier judeţean, puteţi conta pe mine, voi rămâne acelaşi Corneliu Popescu. Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- mulţumim domnului Popescu pentru colaborare, iar cuvintele au scos în evidenţă colaborarea noastră. Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 33 Domnul Andrei Vasile Liviu, prefect- nu pot să nu spun şi eu câteva cuvinte despre domnul Corneliu Popescu, care m-a primit când am terminat facultatea, era la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi îmi atrăgea atenţia atunci când greşeam. De-a lungul timpului am colaborat foarte bine cu domnul Popescu, ca dascăl, atât la Inspectoratul Şcolar Judeţean, când eram inspector şcolar general, apoi subprefect şi prefect. Decizia luată de dânsul o consider bună, oricine care se respectă lua o asemenea decizie. Şi pe viitor cred că vom colabora bine şi de aceea îi mulţumesc şi să aibă pensie măcar atât cât a slujit statul român. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Gorj; Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Serviciul juridic-contencios, secretariat. Se fac următoarele propuneri pentru funcţia de vicepreşedinte: Domnul Corneliu Popescu îl propune pe domnul Vasile Râbu. Doamna Cojocaru Elena îl propune pe domnul Mareş Dumitru. Se trece la redactarea buletinelor de vot cu cele două propuneri făcute şi se multiplică pentru toţi cei 33 consilieri. 10

11 Procedura va fi cea a votului secret. Se taie cu o linie orizontală numele candidatului care nu se doreşte a fi a ales. Vor vota toţi cei 33 consilieri în funcţie, în ordine alfabetică. Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu propunerea făcută. Comisia de validare numără buletinele de vot şi înmânează fiecărui consilier judeţean, în ordine alfabetică, un buletin de vot pentru a-şi exprima opţiunea. Rezultatul final al votului secret este prezentat de domnul Milosteanu Gheorghe, pe baza procesului-verbal întocmit de Comisia de validare după numărarea voturilor. Voturi valabil exprimate-33; Domnul Râbu Vasile- 19 voturi pentru; Domnul Mareş Dumitru- 14 voturi pentru; Se prezintă articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu 33 Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- ţin să-l felicit pe domnul Râbu Vasile pentru alegerea în funcţia de vicepreşedinte şi pot spune că activitatea desfăşurată de dânsul este destul de complexă şi laborioasă. Îi doresc să continue activitatea bună şi la consiliul judeţean. Mulţumesc consilierilor judeţeni care l-au votat pe domnul Râbu, cât şi celor care au votat împotrivă, conform celor impuse de electoratul dânşilor. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.9/ privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi completările ulterioare; Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Serviciul juridic-contencios, secretariat. Se face precizarea că locul rămas vacant în comisiile de specialitate, ca urmare a încetării mandatului de consilier judeţean al domnului Mălăescu Ion, va fi ocupat de domnul Corneliu Popescu. Cele două comisii de specialitate sunt: Comisia buget-finanţe; Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; Domnul Râbu Vasile, vicepreşedinte- în primul rând ţin să vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Mulţumesc consilierilor judeţeni care m-au votat şi celor care nu m-au votat. Sper să facem împreună o treabă bună pentru judeţul Gorj. Vă mulţumesc! 11

12 Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 33 Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- este o perioadă foarte dificilă în acest an. Mă refer la munca ce trebuie desfăşurată permanent în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean. Un accent deosebit pus pe prezenţa la comisiile de specialitate, poate analizăm şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean şi absenţa la comisie înseamnă şi neplata şedinţei. Prezenţa la şedinţe înseamnă plata, însă consilierul trebuie să stea pe toată perioada şedinţei, numai când are probleme deosebite poate pleca de la comisie, dar şi atunci să vină cu acte doveditoare la secretariat. Să fim riguroşi cu noi înşine, să luăm hotărâri în cunoştinţă de cauză. Vă mulţumesc pentru modul cum s-a desfăşurat această şedinţă şi vă asigur de o deschidere totală în continuare faţă de toţi, iar criticile să fie obiective. Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces- verbal. PREŞEDINTE, Ion Călinoiu SECRETAR AL JUDEŢULUI, Zoica Zamfirescu 12

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, 31.08.2010, la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIERII JUDEŢENI: CĂLINOIU ION 1. ANGHELOIU RADU ADRIAN

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Nr / PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Nr / PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Nr. 13706/02.11.2017 PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, 30.10.2017, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care participă: I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

Mai mult

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice 1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată Sunt prezenţi 30 de

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş R O M Â N I A Nr. 1843 din 22.06.2016 PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 22.06.2016, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja Şedinţa de constituire are loc, potrivit

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Nr. 1467/ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Nr. 1467/ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Nr. 1467/04.02.2019 PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, 31.01.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care participă: I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

Mai mult

Microsoft Word - Proces-Verbal

Microsoft Word - Proces-Verbal PROCES-VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din data de 31 mai 2013 Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României. Dl Preşedinte: Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 12 ianuarie 2007, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora 16,00 ORA 16,00, preşedinte

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA JUDEŢULGORJ PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU H O T Ă R Â R E privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la Ansamblul

Mai mult

01 SEI PV Branistea

01 SEI PV Branistea ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIȚA COMUNA BRANIȘTEA CONSILIUL LOCAL Web: www.primaria-branistea.ro Nr. 5865/22.08.2019 Proces-verbal privind ședința extraordinară a Consiliului local Braniștea, județul Dâmbovița

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA PROCES VERBAL Încheiat astăzi 29.11.2017 în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.409 din 28.11.2017, la care participă

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

Mai mult

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1 MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1 2 C U P R I N S Pag. H O T Ă R Â R I 5-23 Hotărârea nr. 1 din 01.07.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

=

= Nr. 16.203/28.06.2019 Dosar VI D/1 PROCES VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 30 mai 2019, ora 13.00 Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost

Mai mult

R O M Â N I A J U D E Ţ U L S I B I U C O M U N A O R L A T C O N S I L I U L L O C A L : H O T Ă R Â R E A Nr. 46 / 2016 privind aprobarea Regulament

R O M Â N I A J U D E Ţ U L S I B I U C O M U N A O R L A T C O N S I L I U L L O C A L : H O T Ă R Â R E A Nr. 46 / 2016 privind aprobarea Regulament R O M Â N I A J U D E Ţ U L S I B I U C O M U N A O R L A T C O N S I L I U L L O C A L : H O T Ă R Â R E A Nr. 46 / 2016 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD ORAŞUL SEBIŞ CONSILIUL LOCAL SEBIŞ H O T Ă R Â R E A nr. 1 din privind constituirea comisiei de validare a alegerii co

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD ORAŞUL SEBIŞ CONSILIUL LOCAL SEBIŞ H O T Ă R Â R E A nr. 1 din privind constituirea comisiei de validare a alegerii co H O T Ă R Â R E A nr. 1 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 05 iunie 2016, întruniţi în şedinţa de constituire la 22 iunie

Mai mult

Microsoft Word - hotarare ROF SINTEREAG SEPTEMBRIE 2011 BUN

Microsoft Word - hotarare ROF SINTEREAG SEPTEMBRIE 2011 BUN ROMÂNIA JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Şintereag Consiliul local

Mai mult

R O F C.L

R O F  C.L de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Maureni În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale

Mai mult

ORDONANŢĂ Nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Text în vigoare începând

ORDONANŢĂ Nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Text în vigoare începând ORDONANŢĂ Nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Text în vigoare începând cu data de 24 decembrie 2002 REALIZATOR: COMPANIA

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PROCES-VERBAL încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de 28 iulie 2016 Domnul Viceprimar Mihai Costel convoacă o şedinţă de

Mai mult

Proces- verbal şedinţă CL din

Proces- verbal şedinţă CL   din ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA ŞTIUCA CONSILIUL LOCAL PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 14 ianuarie 2019, cu prilejul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ştiuca În baza dispoziţiei primarului

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie noiembrie 2017 Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ; Având în vedere prevederile art. 35, alin.

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal , judeţul Arad, Tel ; Fax ; p

CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal , judeţul Arad, Tel ; Fax ;   p CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal 317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100; Fax.+4 0257 358 112; e-mail: primaria@socodor.ro, ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro

Mai mult

Microsoft Word - pv ordinara.doc

Microsoft Word - pv ordinara.doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ Nr. din F- SAPL- 03 PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 16.09.2013 în şedinţa ordinară Local al Municipiului Piatra Neamţ În conformitate cu prevederile art.39, alin.1

Mai mult

JUDEŢUL COVASNA

JUDEŢUL COVASNA ROMÂNIA JUDEŢUL COVASNA COMUNA VALEA CRIŞULUI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL NR 2/2018 Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Crişului,

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februarie 2016 Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele

Mai mult

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE, DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE, LUNI, 15 APRILIE 2013 La şedinţa din data de 15 APRILIE 2013, au participat următorii

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere : - proiectul de hotărâre; rapoartele

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE C.L.PÎRȘCOVENI.docx

Microsoft Word - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE C.L.PÎRȘCOVENI.docx AEXA La HCL nr.7/29.07.2016 REGULAMETUL DE ORGAIZARE ŞI FUCŢIOARE A COSILIULUI LOCAL AL COMUEI PIRSCOVEI CAPITOLUL I COSTITUIREA ŞI ATRIBUŢIILE COSILIULUI LOCAL ART. 1 ( 1 ) Potrivit art. 30 ( 1 ) din

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Mai mult

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legii nr.176/2010 - CAPITOLUL I Dispoziţii generale Articolele

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal din data de doc

Microsoft Word - Proces verbal din data de doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.09.2010 D-na Secretar: Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri,

Mai mult

ROMANIA PRIMARIA COMUNEI FLORE$TI-STOENE$TI COMUNA FLORE$TI-STOENE$TI, JUDETUL GIURGIU str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 123, Sat STOENE fl, cod postal 08707

ROMANIA PRIMARIA COMUNEI FLORE$TI-STOENE$TI COMUNA FLORE$TI-STOENE$TI, JUDETUL GIURGIU str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 123, Sat STOENE fl, cod postal 08707 ROMANIA PRIMARIA COMUNEI FLORE$TI-STOENE$TI COMUNA FLORE$TI-STOENE$TI, JUDETUL GIURGIU str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 123, Sat STOENE fl, cod postal 087078 Id/Fax: 0244256258,0246256.005, email: primarie@floresfrstoenesti.ro

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult

ROMNIA

ROMNIA HOTĂRÂREA Nr. / 2007 privind înfiinţarea Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Negreşti, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Mai mult

Regulament din forma sintetica pentru data

Regulament din forma sintetica pentru data REGULAMENT din 24 februarie 1994 al Camerei Deputaţilor *) - Republicare CAPIT OLUL I: Organizarea Camerei Deputaţilor SECŢ IUNEA 1: Constituirea Camerei Deputaţilor Art. 1 Camera Deputaţilor nou-aleasă

Mai mult

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu; Având în vedere:

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 1 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 28 noiembrie 2013, ora 12,00 Tamás Sándor Preşedintele

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Bd. A.I. Cuza - 4 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 Tel : 0249 / 43.0.80-43..0-43.28.07 Fax : 43..22 H O T Ă R Â R E cu privire la: transformare posturi în statul de funcții

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

PROCES VERBAL Incheiat astazi, , la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta s

PROCES VERBAL Incheiat astazi, , la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta s PROCES VERBAL Incheiat astazi, 11.12.2013, la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor.

Mai mult

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d al şedinţei ordinare din 29.08.2012 Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei de zi al şedinţei de astăzi avem aprobarea, validarea

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMANIA JUDEŢUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale Pieţe Târguri şi Oboare S.A. Buzău Consiliul Local al

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

Microsoft Word - PV plen aprilie docx

Microsoft Word - PV plen aprilie docx ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL JUDEŢEAN PROCES VERBAL încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş din 20 aprilie 2016 Doamnelor şi domnilor, Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului

Mai mult

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA STR. CALEA DOMNEASCĂ, NR. 127, TÂRGOVIŞTE Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com ; WEB: www.isj-db.ro Elaborat și aprobat în consiliul

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECTIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ TELEORMAN Nr. 4182/29.06.2017 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ TELEORMAN 2017 C U P R I N S

Mai mult

1

1 ROMÂNIA JUDEŢUL OLT CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 28.05.2015 la Şedinţa ordinară a Consiliului local Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal,

Mai mult

Microsoft Word _ANEXA_II_CRESC - final.doc

Microsoft Word _ANEXA_II_CRESC - final.doc Anexa nr.2 REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE CAPITOLUL I Definiţii aplicabile Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare

Mai mult

HOTĂRÂREA NR

HOTĂRÂREA NR PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 30 mai 2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului

Mai mult

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 25 octombrie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publ

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 25 octombrie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publ 1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 25 octombrie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată Sunt prezenţi

Mai mult

PRIMĂRIA ORAŞULUI

PRIMĂRIA ORAŞULUI ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL 437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722, Tel:0262-258685, Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro site: www.primariagrosi.ro

Mai mult

ROMÂNIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT A

ROMÂNIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT A ROMÂNIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT ANEXA la Hot\r^rea Consiliului Local al ora[ului T`rgu

Mai mult

Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet l

Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet l Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA privind validarea unui mandat de consilier local Avand in vedere: -Existenta Hotararii nr. 16/ 30.03.2010 a Consiliului local al comunei Cermei prin care se constată incetarea de drept, inainte de expirarea

Mai mult

HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Fun

HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Fun HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriuşi al serviciilor sociale

Mai mult

Consilier Tilvan Gheorghe secretar Buta Rodica COMUNA TURNU ROSU CONSILIUL LOCAL JUDETUL SIBIU PROCES- VERBAL Încheiat astazi, Comunei Turnu Rosu. 25

Consilier Tilvan Gheorghe secretar Buta Rodica COMUNA TURNU ROSU CONSILIUL LOCAL JUDETUL SIBIU PROCES- VERBAL Încheiat astazi, Comunei Turnu Rosu. 25 Consilier Tilvan Gheorghe secretar Buta Rodica COMUNA TURNU ROSU CONSILIUL LOCAL JUDETUL SIBIU PROCES- VERBAL Încheiat astazi, Comunei Turnu Rosu. 25 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI FACULTĂŢII Secţiunea 1: Constituirea consiliului facultăţii

Mai mult

Nr

Nr HOTĂRÂREA Nr. 65 din Privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de ; Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 2, tel/fax 0269/5714, 0269/571455 P R O C E S - V E R B A L încheiat azi 28 septembrie 17 în şedinţa ordinara

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU M E T O D O L O G I A DE DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE LA IOSUD

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie 2012 Dată revizuire 1: martie 2016 Dată revizuire 2:

Mai mult

Componen

Componen Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 17 / 11.10.2007 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE CENTRU CAPITOLUL I Definiţii aplicabile Comitetului Regional

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 12 aprilie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data

Mai mult

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 26 iulie 2012.doc

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 26 iulie 2012.doc MUNICIPIUL IAŞI CONSILIUL LOCAL M I N U T A şedinţei ordinare din data de 26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai susmenţionată,

Mai mult

R O M Â N I A COMUNA STRUNGA JUDEŢUL IAŞI D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primar

R O M Â N I A COMUNA STRUNGA JUDEŢUL IAŞI D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primar COMUNA STRUNGA D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începand cu data de 01.01.2019 Primarul comunei

Mai mult

Microsoft Word - PARTILE I-II__final

Microsoft Word - PARTILE I-II__final II. CAMERA NOTARILOR PUBLICI 1. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANE DE CONDUCERE În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor Publici, cu personalitate juridică. La nivelul

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

Microsoft Word - LEGE (A)

Microsoft Word - LEGE (A) LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**)(*actualizata*) administratiei publice locale (actualizata pana la data de 27 iulie 2012*) EMITENT: PARLAMENTUL -- ATENTIE: Prezentul act normativ va suferi

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SUCEAVA ANUL XXVI I Nr.10 OCTOMBRIE 2018 S U M A R HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA Hotărârea nr.151/2018 privind constatarea încetării de drept a

Mai mult

Microsoft Word - Reg de funct CL Miercurea Nirajului reactualizat 2011

Microsoft Word - Reg de funct CL Miercurea Nirajului reactualizat 2011 Anexa 1 la Hotărârea Consiliului local al oraşului Miercurea irajului nr. 61/31.08. 2011 R E G U L A M E T DE ORGA IZARE ŞI FU CŢIO ARE A CO SILIULUI LOCAL MIERCUREA IRAJULUI CAPITOLUL I Constituirea consiliului

Mai mult

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.:

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr. 55-57, Bucureşti, sector 3, cod 030671 Tel.: 0374.189.125; Fax: 0374.189.152 COMUNICAT DE PRESĂ În acord cu

Mai mult

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a s

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a s ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv"

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În tem

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În tem GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Mai mult

REGULAMENT-CADRU

REGULAMENT-CADRU CAP. 1 Constituirea consiliului local ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 21 IULIE 2016 REGULAMENTUL de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bolotesti, judeţul Vrancea ART.1 (1) În conformitate

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

Microsoft Word - ProcesVerbal doc

Microsoft Word - ProcesVerbal doc DE ACORD, Subprefect GHEORGHE CIOBANU PROCES VERBAL Încheiat azi, 22 mai 2007 cu ocazia întâlnirii de lucru cu reprezentanţii unor instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale din judeţul Timiş,

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 Tel/fax: ,

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 Tel/fax: , ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com Nr. 3696 din 02.07.2018 A N U N Ţ În conformitate cu

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI HOTĂRÂREA NR. /2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Vasile Pârvan Bârlad având în vedere expunerea de motive a preşedintelui

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL sunt stabilite prin legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - actualizata. Atribuţiile consiliului local Art. 36. - (1) Consiliul local are iniţiativa si hotaraste,

Mai mult

ROMĂNIA

ROMĂNIA - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub

Mai mult

Proces verbal

Proces verbal Romania Judetul Satu Mare Consiliul local al Comunei Bixad/CUI:3963986 Strada Principala nr. 252; Cod Postal : 447055 Telefon:0261/843752;0261/843715; fax:0261/843800 E-mail:primaria_bixad@yahoo.com Minuta

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014 ORDIN nr. 1463 din 26 septembrie 2014 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI 1. Constituirea Senatului universitar Art. 1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iulie 2017 Consiliul

Mai mult

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul

Mai mult

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 13 MAI 2011.docx

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 13 MAI 2011.docx MUNICIPIUL IA I CONSILIUL LOCAL M I N U T A şedinței ordinare din data de 13.05.2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi Consiliul Local a fost convocat în şedință ordinară la data mai sus-menționată,

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA MUNICIPIUL ONEŞTI HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul Municipiului Oneşti Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de

Mai mult