Exhibition Schedule RO_EN.ExportTypeBPDF.SRATI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Exhibition Schedule RO_EN.ExportTypeBPDF.SRATI"

Transcriere

1 Miercuri, 9 mai 2018 / Wednesday, 9 May 2018 Sala 1 / Hall 1 11:00-13:00 Sesiunea I - Anestezia în obstetrică I Session I - Obstetric anaesthesia I Daniela Cernea (Craiova, Romania) Luminița Chiuțu (Craiova, Romania) Anestezia generală versus anestezia regională la pacienta gravidă cu preeclampsie și eclampsie General anaesthesia versus regional anaesthesia for the pregnant patient with preeclampsia and eclampsia Marius Bogdan Novac Craiova, Romania Managementul perioperator al pacientei gravide cu sindrom HELLP Perioperative management of the pregnant patient with HELLP syndrome Alice Drăgoescu Craiova, Romania Analgezia în timpul naşterii la pacienta gravidă cu patologie cardiacă Analgesia during labor for the pregnant woman with cardiac pathology Maria Stoica Craiova, Romania Serviciul anesteziologic obstetrical în Republica Moldova Obstetric anaesthesia in the Republic of Moldova Ion Chesov Chișinău, Republic of Moldova Noutăți în managementul perioperator al hemoragiilor masive din chirurgia obstetricală Updates on the massive hemorrhage perisurgical management in obstetrics Petre-Octavian Teodorescu, Violeta Gherdan, Denisa Botoș, Mihaela Onița Oradea, Romania 13:00-14:00 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 14:00-16:00 Sesiunea II - Anestezia regională în chirurgia laparoscopică Session II - Regional anaesthesia in laparoscopic surgery Claudiu Zdrehuș (Cluj-Napoca, Romania) Yitzhak Cohen (Tel Hashomer, Israel) 69

2 Miercuri, 9 mai 2018 / Wednesday, 9 May 2018 Sala 1 / Hall 1 Anestezia loco-regională toraco-abdominală Regional anaesthesia of the torso Shai Fein Ashdod, Israel Toxicitatea sistemică a anestezicelor locale - ce știm? Local anaesthetic systemic toxicity - what do we know? Yitzhak Cohen Tel Hashomer, Israel Care este rolul anesteziei regionale pentru chirurgia laparoscopică? Which is the place of regional anaesthesia for laparoscopic surgery? Claudiu Zdrehuș Cluj-Napoca, Romania Anestezia peridurală și rahianestezia în colecistectomia laparoscopică Epi-spinal anaesthesia for laparoscopic cholecistectomy Adina Hadade Cluj-Napoca, Romania Rolul blocului de plan transvers abdominal în chirurgia laparoscopică The role of Tap-block for laparoscopic surgery Caius Mihai Breazu Cluj-Napoca, Romania 16:00-16:30 Prezentare de carte: M-au numit părintele anesteziei Acad. George Litarczek, Editura Cartea Medicală Book presentation: "They called me the father of anaesthesia" Acad. George Litarczek, Cartea Medicală Publishing House Moderator / Chairperson: Dorel Săndesc (Timișoara, Romania) Prezentator / Presenter: Dora Petrilă () 16:30-18:30 Sesiunea III - Educație și cercetare în anesteziologie. Rolul parteneriatelor Session III - Education and research in anaesthesiology. Partenerships' role Șerban Bubenek () Benjamin Drenger (Jerusalem, Israel) 70

3 Miercuri, 9 mai 2018 / Wednesday, 9 May 2018 Sala 1 / Hall 1 Cooperare internațională în cadrul evenimentelor științifice International cooperation through scientific events Șerban Bubenek (1), Benjamin Drenger (2) (1) (2) Jerusalem, Israel Proiecte comune de cercetare Joint research projects Șerban Bubenek Cooperarea româno-israeliană în educația din domeniul anesteziologiei The Romanian-Israeli cooperation in education in anaesthesiology Gabriel Gurman (1), Dana Tomescu (2) (1) Omer, Israel (2) Nevoia de cooperare în domeniul publicării de articole The need for cooperation in scientific publications Iurie Acalovschi Cluj-Napoca, Romania Romanian anaesthesia rocks; perspective educaționale și științifice Romanian anaesthesia rocks; scientific and educational developments Dorel Săndesc Timișoara, Romania Cooperarea la nivelul conducerii Societății Europene de Anesteziologie Cooperation at the level of ESA leadership Zeev Goldik (1), Daniela Filipescu (2) (1) Haifa, Israel (2) 18:30-20:00 Ceremonie de deschidere SRATI 2018 SRATI 2018 Opening Ceremony 71

4

5 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 1 / Hall 1 08:30-09:15 Sesiunea IV - Actualități în injuria renală perioperatorie Session IV - Perioperative acute kidney injury Moderator / Chairperson: Mihai Popescu () Noutăți în injuria renală acută perioperatorie Update on perioperative acute kidney injury Or Goren Tel Aviv, Israel Biomarkerii injuriei renale acute în chirurgia cardiacă AKI biomarkers in cardiac surgery Ilona Bobek Budapest, Hungary 09:15-09:30 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 09:30-11:00 Sesiunea VIII - Conferințe magistrale Session VIII - State of the art conferences Stefan De Hert (Ghent, Belgium) Dana Tomescu () Complicații cardiace postoperatorii Postoperative cardiac complications Stefan De Hert Ghent, Belgium Antibioterapia în infecțiile postoperatorii cu bacterii multirezistente What antibiotic agent for the multi-drug resistant bacteria in postoperative infections Philippe Montravers Paris, France Cele mai bune articole din 2017 Best papers of 2017 Andreas Hoeft Bonn, Germany 11:00-11:15 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 73

6 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 1 / Hall 1 11:15-12:15 Sesiunea X - Terapia intensivă cardiovasculară Session X - Cardiovascular intensive care Moderator / Chairperson: Wanda M. Popescu (New Haven, USA) Trombembolismul pulmonar și tromboliza Pulmonary embolism and thrombolysis Bernd Böttiger, W.A. Wetsch Cologne, Germany Importanța cordului drept - cum recunoaștem și tratăm insuficiența ventriculară dreaptă Right heart matters: how to recognize and respond to a struggling right ventricle Albert Perrino New Haven, USA 12:15-12:30 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 12:30-13:15 Sesiunea XIV - Conferința plenară Dan Tulbure Session XIV - "Dan Tulbure" Plenary lecture Moderator / Chairperson: Șerban Bubenek () Porfiria: ce trebuie să știe anestezistul și intensivistul Porphyria: implications for anaesthesiologists and intensivists Liana Văleanu Un omagiu adus porfiriei An omagial panel on porphiria Gabriel Gurman Omer, Israel Eu și porfiria Porphiria and I George Litarczek Petroșani, Romania 13:15-13:30 74 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break and exhibition visiting

7 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 1 / Hall 1 13:30-14:30 Simpozion satelit & Pauză de prânz Industry sponsored symposium & Lunch break 14:30-16:30 Sesiunea XV - Anestezia la pacientul vârstnic Session XV - Anaesthesia in the elderly Idit Matot (Tel Aviv, Israel) Adriana D. Oprea (New Haven, USA) Declinul cognitiv: activitatea cerebrală la pacientul vârstnic - creierul la risc Cognitive decline: the old age patient's brain - a brain at risk Sergio Bergese Columbus, USA Anestezia la pacientul foarte vârstnic: depășind provocările Super-elderly and anaesthesia: overcoming the challenges Idit Matot Tel Aviv, Israel Complianța medicamentoasă perioperatorie la pacientul vârstnic Perioperative cardiac medications non-adherence in the elderly Benjamin Drenger Jerusalem, Israel Managementul dispozitivelor electrofiziologice Management of rhythm devices (pacemaker, AICD) Adriana D. Oprea New Haven, USA 16:30-16:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 16:45-18:45 Sesiunea XIX - Optimizarea managementului perioperator Session XIX - Optimizing perioperative management Iurie Acalovschi (Cluj-Napoca, Romania) Leonard Azamfirei (Târgu Mureș, Romania) Medicina perioperatorie - o nouă specialitate? Perioperative medicine - a new speciality? Iurie Acalovschi Cluj-Napoca, Romania 75

8 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 1 / Hall 1 Protocoale fast track în chirurgia digestivă Fast track protocols in digestive surgery - still an actual issue Daniela Ionescu Cluj-Napoca, Romania Aplicarea medicinei personalizate și de precizie în anestezie și terapie intensivă Application of precision and personalized medicine into anaesthesia and critical care medicine Leonard Azamfirei Târgu Mureș, Romania Cel mai bun caz - cel mai rău caz: o abordare corectă și accesibilă? Best case - worst case: is this a fair and affordable approach? Constantin Bodolea Cluj-Napoca, Romania 76

9 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 2 / Hall 2 08:30-09:30 Sesiunea V - Anafilaxia perioperatorie Session V - Anaphylaxis in the perioperative setting Moderator / Chairperson: Dan Longrois (Paris, France) Evaluarea practică a pacientului cu reacție de hipersensibilitate la beta-lactamine Practical assessment of the patient with beta-lactam hypersensitivity reactions Natalia Hagău, Nadia Onițiu Gherman, Cristina Petrișor Cluj-Napoca, Romania Aspecte noi în fiziopatologia și tratamentul intraoperator al șocului anafilactic New aspects of the pathophysiology and treatment of intraoperative anaphylactic shock Dan Longrois Paris, France 09:30-09:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 09:45-10:45 Sesiunea IX - Resuscitarea cardiopulmonară Session IX - Cardiopulmonary resuscitation Moderator / Chairperson: Diana Cimpoeșu (Iași, Romania) Update asupra resuscitării cardio-pulmonare în 2017 Cardiopulmonary resuscitation an update Bernd Böttiger, W.A. Wetsch Cologne, Germany Resuscitarea cardiopulmonară în circumstanțe speciale Cardiopulmonary resuscitation in special circumstances Diana Cimpoeșu Iași, Romania 10:45-11:00 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 11:00-12:00 Sesiunea XI - Terapia volemică Session XI - Fluid Therapy Arash Afshari (Copenhagen, Denmark) Gabriela Droc () 77

10 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 2 / Hall 2 Soluții coloide și cristaloide - terapii moderne în resuscitarea volemică Colloids and crystalloids - state of the art in fluid and volume therapy Francisco Carlos Bonofiglio Buenos Aires, Argentina Alegerea fluidului și a strategiei volemice optime la pacienții critici Choosing the right fluid and the right strategy for critically ill patients Arash Afshari Copenhagen, Denmark 13:30-14:30 Simpozion satelit & Pauză de prânz Industry sponsored symposium & Lunch break 14:30-16:30 Sesiunea XVI - Gestionarea sângelui pacientului Session XVI - Patient blood management Daniela Filipescu () Kai Zacharowski (Frankfurt, Germany) Programul Patient Blood Management din perspectiva costurilor The cost perspective of Patient Blood Management Kai Zacharowski Frankfurt, Germany Transfuzia eritrocitară Red blood cells transfusion Ecaterina Scărlătescu Transfuzia de plasmă Plasma transfusion Mihai Ștefan Transfuzia plachetară Platelet transfusion Daniela Filipescu 16:30-16:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 78

11 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 2 / Hall 2 16:45-18:45 Sesiunea XX - Nutriția la pacientul critic Session XX - Nutrition in critically ill patients Dorel Săndesc (Timișoara, Romania) Ioana Marina Grințescu () Nutriția clinică bazată pe dovezi - calorimetria indirectă Indirect calorimetry - evidence based clinical nutrition Dorel Săndesc Timișoara, Romania Nutriția enterală a bolnavului vârstnic chirurgical Enteral nutrition of the elderly undergoing surgery Serghei Șandru Chișinău, Republic of Moldova Nutriția la pacientul critic Clinical nutrition in critically ill patient Ioana Marina Grințescu Hipoxia tisulară şi carenţa energetică în sindromul disfuncției multiple de organe (MODS) Tissue hypoxia and energy deficiency in multiple organ dysfunction syndrome (MODS) Victor Cojocaru Chișinău, Republic of Moldova 79

12 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Hotel Palace / Palace Hotel Sala 3 / Hall 3 08:30-10:30 Sesiunea VI - Suportul cardio-pulmonar Session VI - Cardiopulmonary support Mihai V. Podgoreanu (Durham, USA) Angela Mahdi (Aalborg, Denmark) Utilizarea suportului cardio-pulmonar în oprirea cardiacă refractară Cardiopulmonary support (CPS) used in the treatment of acute heart failure and cardiac arrest Angela Mahdi Aalborg, Denmark Suportul mecanic circulator în șocul cardiogen (ECMO veno-arterial și alte soluții) Mechanical circulatory support for cardiogenic shock (VA ECMO and other non-durable solutions) Mihai V. Podgoreanu Durham, USA Utilitatea ecocardiografiei și a protocoalelor în ECMO: experiența Centrului Duke Application of echocardiography and protocols in ECMO: our experience at Duke Alina Nicoară Durham, USA ECCO2R - o nouă strategie în managementul ARDS ușor și moderat ECCO2R - a new strategy in mild and moderate ARDS management Liana Văleanu 10:30-10:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 10:45-11:45 Sesiunea XII - Monitorizarea profunzimii anesteziei Session XII - Monitoring the depth of anaesthesia Moderator / Chairperson: Ovidiu Bedreag (Timișoara, Romania) Monitorizarea profunzimii anesteziei în 2018 Monitoring depth of anaesthesia in 2018 Dan Longrois Paris, France 80

13 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Hotel Palace / Palace Hotel Sala 3 / Hall 3 Deficiențe în monitorizarea activității cerebrale Deficiencies in monitoring the brain Benjamin Drenger Jerusalem, Israel 11:45-12:00 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 12:00-12:30 Conferință magistrală State of the art conference Anestezia oftalmologică: riscuri și tratament Tips and pitfalls in ophthalmic anaesthesia Bazil Ațeleanu Cardiff, UK 13:30-14:30 Simpozion satelit & Pauză de prânz Industry sponsored symposium & Lunch break 14:30-16:30 Sesiunea XVII - Neuro-anestezia Session XVII - Neuroanaesthesia Haim Berkenstadt (Ramat Gan, Israel) Raluca Ungureanu () Anestezia în chirurgia tumorilor pituitare Anaesthesia for pituitary tumour surgery Haim Berkenstadt Ramat Gan, Israel Craniotomia la pacientul conștient Awake craniotomy - how to make it work Aeyal Raz Haifa, Israel Sângerarea în chirurgia spinală Blood loss in spine surgery Dafna Willner Nahariya, Israel 81

14 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Hotel Palace / Palace Hotel Sala 3 / Hall 3 Managementul pacientului cu AVC acut - rolul anesteziei Managing the acute stroke patient - anaesthesia's role Orit Nahtomi-Shick Jerusalem, Israel 16:30-16:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 16:45-18:45 Sesiunea XXI - Educație și cercetare Session XXI - Education and research Sanda Maria Copotoiu (Târgu Mureș, Romania) Yoram Shapira (Beersheba, Israel) Adevărul despre frauda științifică, utilizarea necorespunzătoare a procesului de recenzie și abuzul statistic. Un adevăr oribil Scientific fraud, misuse of peer-review process and statistical abuse. The horrible truth Arash Afshari Copenhagen, Denmark Etica cercetării animale în acest moment Ethics in animal research: where are we? Sanda Maria Copotoiu Târgu Mureș, Romania De la Osler la educația medicală bazată pe competențe From Osler to competency based medical education Yoram Shapira Beersheba, Israel Educația prin simulare a rezidenților în anestezie și terapie intensivă. Este eficientă? Education by simulation for anaesthesia and intensive care residents. How efficient is it? Janos Szederjesi Târgu Mureș, Romania 82

15 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 4 / Hall 4 08:30-10:00 Sesiunea VII - Canabisul și opioidele în medicina modernă Session VII - Cannabis and opioids in modern medicine Silviu Bril (Tel Aviv, Israel) Irina Ristescu (Iași, Romania) Canabisul în tratamentul durerii - revoluția verde Cannabis in pain management - the green revolution Silviu Bril Tel Aviv, Israel Legislația privind canabisul în Israel: o experiență reușită Cannabis regulation in Israel: a successful experience Itay Goor-Aryeh Tel Hashomer, Israel Adevărul despre opioide în durerea cronică Opioids in chronic pain: the truth Silviu Bril Tel Aviv, Israel 10:00-10:15 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 10:15-12:15 Sesiunea XIII - Probleme profesionale Session XIII - Professional issues Gabriel Gurman (Omer, Israel) Daniela Filipescu () Când trebuie să ne retragem din activitatea clinică zilnică When do we have to stop working and retire from daily clinical practice Zeev Goldik Haifa, Israel Cum să atragem medici tineri în profesia noastră How to attract a young physician to our profession Gabriel Gurman Omer, Israel 83

16 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 4 / Hall 4 Diferențele globale în evoluția postoperatorie: în căutarea unor soluții? Global disparities in surgical outcomes: searching for solutions? Miodrag Milenovic (1), Natasa Petrovic (1), Ivana Budic (1), Dusan Micic (2), Marija Stevic (1), Dusica Simic (1) (1) Belgrade, Serbia (2) Niš, Serbia Managementul riscurilor şi al calităţii - departe de plictis Non-boring risk and quality management Marc Lazarovici Munich, Germany 12:15-12:30 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 13:30-15:00 Workshop asistenți: Tehnici și proceduri curente în manevrarea și transferul pacientului imobilizat Nurses Workshop: Current techniques and procedures for handling and transferring the immobilised patient Instructori / Trainers: Alexander Sirin (Slany, Czech Republic) Anton Filimonov (Slany, Czech Republic) 15:00-17:00 Sesiunea XVIII - Terapia durerii I Session XVIII - Pain treatment I Elena Copaciu () Magdalena Anițescu (Chicago, USA) Proceduri intervenționale în durerea neoplazică Interventional pain procedures for cancer pain Magdalena Anițescu Chicago, USA Managementul minim invaziv al herniei lombare recidivante Minimally invasive treatment of recurrent lumbar hernias Ovidiu N. Palea, Ana M. Ghițoiu, Monica Sandu, Luminița Cociu, Daniel Andrei, Lavinia I. Hefco Terteliu 84

17 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 4 / Hall 4 Durerea malignă. Soluții neurochirurgicale Malignant pain. Neurosurgical solutions Jan Ciurea Aspecte legate de fibromialgie Fibromyalgia related aspects Michael Lottan Tel Aviv, Israel 17:00-17:15 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 17:15-18:00 Sesiunea XXII - PRO/CON: Blocul de plan transvers abdominal versus quadratus lumborum în chirurgia abdominală Session XXII - PRO/CON: TAP block versus quadratus lumborum for regional anaesthesia in abdominal surgery Moderator / Chairperson: Claudiu Zdrehuș (Cluj-Napoca, Romania) Blocul de plan transvers abdominal reprezintă anestezia regională de elecție în chirurgia abdominală TAP block is the regional anaesthesia of choice in abdominal surgery Liliana Mirea Blocul quadratus lumborum - analgezia regională de elecție în chirurgia abdominală Quadratus lumborum block - the regional analgesia of choice in abdominal surgery Dan Dîrzu Cluj-Napoca, Romania 85

18 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 5 / Hall 5 08:30-11:00 Workshop - Ecoghidaj pentru anestezie regională și terapia durerii - Partea I Workshop - Ultrasound for regional anaesthesia and pain - Part I Moderator / Chairperson: Radu Tăbăcaru () Instructori / Trainers: Dan Dîrzu (Cluj-Napoca, Romania) Adela Hilda Onuțu (Cluj-Napoca, Romania) Janos Szederjesi (Târgu Mureș, Romania) Radu Tăbăcaru () Stația 1 / Station 1 Blocul cervical, blocul interscalenic Cervical block, interscalenic block Dan Dîrzu (Cluj-Napoca, Romania) Stația 2 / Station 2 Blocul supraclavicular, blocul subclavicular Supraclavicular block, subclavicular block Adela Hilda Onuțu (Cluj-Napoca, Romania) Stația 3 / Station 3 Blocul axilar Axillary block Janos Szederjesi (Târgu Mureș, Romania) Stația 4 / Station 4 Blocuri la cot și antebraț, Pecs I și Pecs II Blocks at the elbow and forearm, Pecs I and Pecs II Radu Tăbăcaru () 11:00-11:15 86 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting

19 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 5 / Hall 5 11:15-13:30 Workshop - Ecoghidaj pentru anestezie regională și terapia durerii - Partea II Workshop - Ultrasound for regional anaesthesia and pain - Part II Moderator / Chairperson: Adrian Grunfeld (Ramat Gan, Israel) Instructori / Trainers: Adrian Grunfeld (Ramat Gan, Israel) Magdalena Anițescu (Chicago, USA) Liliana Mirea () Monica Sandu () Stația 1 / Station 1 Blocul ilioinghinal / iliohipogastric, blocul de teacă a drepților abdominali Ilioinguinal / iliohypogastric block, rectus sheath block Monica Sandu () Stația 2 / Station 2 Blocul nervului occipital, blocul supraorbital, blocul suprascapular Occipital nerve block, supraobital block, suprascapular block Magdalena Anițescu (Chicago, USA) Stația 3 / Station 3 TAP bloc (transvers abdominal), QL bloc (pătratul lombelor) TAP block, QL block Liliana Mirea () Stația 4 / Station 4 Erector spinae bloc, blocul intercostal Erector spinae block, intercostal block Adrian Grunfeld (Ramat Gan, Israel) 87

20 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Sala 5 / Hall 5 14:30-16:30 Workshop: Folosirea ecografiei perioperatorii în diagnosticul dispneei - Partea I Workshop: Perioperative ecography in dyspnea diagnosis - Part I Adrian Grunfeld (Ramat Gan, Israel) Șerban Bubenek () Instructori / Trainers: Adrian Grunfeld (Ramat Gan, Israel) Mihai Cacoveanu () Monica Sandu () Liana Văleanu () 16:30-16:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 16:45-18:45 Workshop: Folosirea ecografiei perioperatorii in diagnosticul dispneei - Partea a II-a Workshop: Perioperative ecography in dyspnea diagnosis - Part II Adrian Grunfeld (Ramat Gan, Israel) Șerban Bubenek () Instructori / Trainers: Adrian Grunfeld (Ramat Gan, Israel) Mihai Cacoveanu () Monica Sandu () Liana Văleanu () 88

21 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Hotel Caraiman / Caraiman Hotel Sala 6 / Hall 6 14:30-15:30 Workshop: Programul SESAM de acreditare pentru instituţii de educaţie prin simulare - proces, ţeluri, proceduri. Workshop de informare pentru centrele de simulare interesate în a obţine acreditarea SESAM Workshop: Simulation SESAM accreditation program for simulation educational institutions - process, goals, procedures. An informational workshop for simulation centres interested in SESAM accreditation Instructori / Trainers: Janos Szederjesi (Târgu Mureș, Romania) Marc Lazarovici (Munich, Germany) 89

22 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Zona e-postere / e-posters Area 10:00-12:00 Sesiune e-postere I e-posters session I Comitet de evaluare / Evaluation Committee: Dan Corneci () Lavinia Jipa () Avantajele hemirahianesteziei în intervențiile chirurgicale pentru cura herniei inghinale The advantages of hemispinal anaesthesia for inguinal hernia repair Mena-Mădălina Rus, Claudiu Zdrehuș, Nicolae Deneș Cluj-Napoca, Romania Anestezia generală versus anestezia generală cu bloc interscalenic în afecțiunile de umăr tratate artroscopic General anaesthesia versus general anaesthesia with interscalene block in arthroscopically treated shoulder disorders Irina Daniela Rentea, Rely Georgeta Manolescu, Mirela Chivaran, Irina Vlăsceanu, Alexandra Ionescu Anestezia combinată spinală-generală versus anestezia generală pentru colecistectomia laparoscopică Combined spinal-general anaesthesia versus general anaesthesia for laparoscopic colecistectomy Robert Simon, Nicolae Deneș, Mihaela Balazs, Claudiu Zdrehuș Cluj-Napoca, Romania Efectul administrării lidocainei în perfuzie intravenoasă continuă asupra consumului perioperator de opioide în chirurgia bariatrică: un studiu pilot, dublu orb, placebo-control, randomizat Effects of systemic lidocaine infusion on perioperative opioids consumption in patients undergoing bariatric surgery: a double-blind, placebo-controlled, randomised, pilot study Graziela Biter, Els Pastijn, Livia Di Marco, Jaroslava Banovska, Vanessa Van Den Broeck, Panayota Kapessidou Brussels, Belgium Joacă rol măsurarea circumferinţelor pieptului, taliei şi coapselor în intubaţie pe lângă măsurarea circumferinţei gâtului? Does chest, waist and thighs circumferences play a role in intubation besides neck circumference? Lorina-Andreea Badea, Călin-Dinu Hădăreanu, Anca-Lidia Vîlcea, Ionuț-Alin Pătru Craiova, Romania 90

23 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Zona e-postere / e-posters Area Abordarea căii respiratorii la un copil cu diagnosticul de anchiloză temporomandibulară bilateral completă The airway approach to a child diagnosed with complete bilateral temporomandibular joint ankylosis Floriana Izvernariu (1), Cosmina Cucui Cozma (1), N. Srinath (2), Gosla Reddy (3) (1) Timișoara, Romania (2) Bengaluru, Karnateka, India (3) Hyderabad, India Blocul neuromuscular la un pacient cu Boala Ombredanne - Raportare de caz Neuromuscular blockade in a patient with Ombredanne Disease - Case Report Călin-Dinu Hădăreanu, Lorina-Andreea Badea, Ionuț-Alin Pătru, Alexandru Drăgușin, Florin Poenaru Craiova, Romania Evaluarea prin ecografie transesofagiană a poziționării corecte a cateterului venos central la nivelul venei jugulare interne drepte folosind formula Peres Transoesophageal echocardiographic evaluation of right internal jugular central venous catheter positioning using Peres formula Liana Văleanu, Costina Budeanu, Cornel Robu, Ioan Miclea, Șerban Bubenek 15:30-15:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 15:45-17:45 Sesiune e-postere II e-posters session II Comitet de evaluare / Evaluation Committee: Călin Mitre (Cluj-Napoca, Romania) Mădălina Duțu () Impactul clinic al parturientei colonizate în tractul genitourinar și evoluția ei postoperatorie The clinical impact of colonized parturience on the genitourinary tract and its postoperative evolution Gabriela Cătălina Ionescu, Rely Georgeta Manolescu, Diana Toma, Roxana Vasilescu, Ana Maria Pavlicheanu 91

24 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Zona e-postere / e-posters Area Management perioperator al unei gravide cu sindrom Marfan și procedură Bentall asociată cu insuficiență cardiacă progresivă Perioperative management of a pregnant woman with Marfan's syndrome and Bentall procedure associated with progressive cardiac failure Ovidiu Lazăr, Alexandru Stan, Diana Toma, Rely Georgeta Manolescu, Gabriela Cătălina Ionescu Managementul perioperator al pacientului cu dislocare atlanto-axială posttraumatică prin abord transoral (caz clinic) Perioperative management of the patient with post-traumatic atlantoaxial dislocation by transoral approach (clinical case) Iana Cotorcea, Corina Gutium, Alexandru Botizatu, Serghei Borodin, Sergiu Ursul, Doriana Cojocaru, Aurel Bodiu, Victor Cojocaru Chişinău, Republic of Moldova Experienţa de asistenţă perioperatorie la pacienţii supuşi intervenţiilor neuro-chirurgicale pentru patologia gravă a coloanei cervicale Experience of perioperative care in patients undergoing neurosurgical interventions for complex cervical spine pathology Iana Cotorcea, Corina Gutium, Botizatu Alexandru, Sergiu Ursul, Serghei Borodin, Doriana Cojocaru, Aurel Bodiu, Victor Cojocaru Chişinău, Republic of Moldova Evoluția postoperatorie precoce a pacientului oncologic poate fi prezisă de scorul Apgar chirurgical Early postoperative evolution of oncological patients is predicted by the surgical Apgar score Sebastian Tănase, Iulian Buzincu, Cătălina Puf, Ioana Grigoraș Iași, Romania Evoluția funcției renale în perioada postoperatorie precoce la pacientul vârstnic oncologic The evolution of renal function during the early postoperative period in the elderly oncologic patients Emilia Pătrășcanu, Delia Negrescu, Roxana Boca, Bianca-Alexandra Constantineanu, Irina Ristescu, Ioana Grigoraș Iași, Romania 92

25 Joi, 10 mai 2018 / Thursday, 10 May 2018 Zona e-postere / e-posters Area Suportul hepatic extracorporeal - o nouă abordare terapeutică pentru pacienții cu insuficiență hepatică acută în hepatita alcoolică: prezentare de caz Extracorporeal liver support - a new therapeutic approach for patients with acute liver failure in alcoholic hepatitis: a case report Georgiana Cătălina Robu, Adrian Tuță, Monica Grigore, Vasile D. Balaban, Cristiana Roșu, Laura Gaman, Florentina Ioniță-Radu, Mariana Jinga, Dan Corneci Ruptura musculară papilară anterolaterală în absența leziunilor coronariene la o pacientă cu preeclampsie Anterolateral papillary muscle rupture in absence of coronary lesions in a patient with preeclampsia Liana Văleanu, Costina Budeanu, Oana Paraschiv, Cristian Voica, Răzvan Radu, Ovidiu Chioncel, Ioan Miclea, Șerban Bubenek Primele 10 cazuri de ECMO veno-arterial într-o secție de terapie intensivă medico-chirurgicală First ten cases of veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (VA ECMO) in a mixed medical and surgical ICU Mihai Ștefan, Mihai Luchian, Ioana Marinică, Alina Păunescu, Ovidiu Știru, Ovidiu Chioncel, Vlad Anton Iliescu, Daniela Filipescu 93

26

27 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 1 / Hall 1 08:30-10:30 Sesiunea XXIII - Medicină perioperatorie Session XXIII - Perioperative medicine Wolfgang Buhre (Maastricht, The Netherlands) Idit Matot (Tel Aviv, Israel) Optimizarea perioperatorie Optimizing patients undergoing surgery Francisco Carlos Bonofiglio Buenos Aires, Argentina Preabilitarea - un nou concept în medicina perioperatorie Prehabilitation - a new concept in perioperative medicine Haim Berkenstadt Ramat Gan, Israel De ce nu ar trebui măsurată de rutină troponina în perioada postoperatorie? Why we should not measure routinely troponin levels in the postoperative period? Idit Matot Tel Aviv, Israel Ce determină succesul/eșecul? De ce unele spitale au rezultate mai bune la pacienții cu risc crescut? Failure to rescue, why some hospitals do it better in high risk surgery patients Wolfgang Buhre Maastricht, The Netherlands 10:30-10:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 10:45-12:15 Sesiunea XXVI - Optimizare cardiacă perioperatorie Session XXVI - Perioperative cardiac optimization Daniela Filipescu () Stefan De Hert (Ghent, Belgium) Efectele cardioprotective ale agenților anestezici Cardioprotective effects of anaesthetic agents Stefan De Hert Ghent, Belgium 95

28 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 1 / Hall 1 Anestezia în chirurgia de urgență la pacienții cu tratament anticoagulant sau antiagregant Anaesthesia for urgent surgery in patients treated with anticoagulants or antiplatelet agents Pierre Albaladejo Paris, France Troponinita postoperatorie: un eveniment serios sau doar un fenomen de laborator? Postoperative troponinitis: a serious event or just a laboratory phenomenon? Andreas Hoeft Bonn, Germany 12:15-12:30 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 12:30-13:15 Sesiunea XXIX - Conferința plenară Zorel Filipescu Session XXIX - "Zorel Filipescu" Plenary lecture Moderator / Chairperson: Daniela Filipescu () Programul european Patient Blood Management - date prospective de la pacienți The European Patient Blood Management program - prospective data from patients Kai Zacharowski Frankfurt, Germany 13:15-13:30 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break and exhibition visiting 13:30-14:30 Simpozion satelit & Pauză de prânz Industry sponsored symposium & Lunch break 14:30-16:00 Sesiunea XXX - Sepsisul Session XXX - Sepsis Dan Corneci () Philippe Montravers (Paris, France) Noua definiție a sepsisului: ce s-a schimbat? New sepsis definitions: what has changed? Akos Csomos Budapest, Hungary 96

29 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 1 / Hall 1 Optimizarea tratamentului antibiotic și conducerea corectă a acestuia Optimizing antimicrobial therapy and stewardship of antibiotics Philippe Montravers Paris, France Indicatori prognostici în sepsis: modelul PIRO Prognosis indicators in sepsis: PIRO model Mădălina Duțu 16:00-16:15 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 16:15-18:45 Sesiunea XXXIII - Anestezia în chirurgia minim invazivă (un pas în viitor) Session XXXIII - Anaesthesia for minimally invasive surgery: a step into the future Gabriela Droc () Sergio Bergese (Columbus, USA) Provocările anesteziei în chirurgia cardiacă minim invazivă Challenges in anaesthesia for minimally invasive cardiac surgery Șerban Bubenek Anestezia în chirurgia minim invazivă a accidentelor vasculare cerebrale Anaesthesia for minimally invasive STROKE surgery: a step into the future Sergio Bergese Columbus, USA Anestezia și protezarea endovasculară a anevrismelor de aortă Anaesthesia and endovascular repair of aortic aneurysms Violeta Glauber Ramat Gan, Israel Progresele anesteziei în chirurgia robotică Progress in the management of anaesthesia in robotic surgery Gabriela Droc 97

30 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 1 / Hall 1 Particularitățile anesteziei în procedurile toracoscopice Anaesthesia for thoracoscopic procedures Lavinia Jipa 98

31 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 2 / Hall 2 08:30-10:00 Sesiunea XXIV - Este terapia cu oxigen cu flux înalt pentru toți pacienții? Session XXIV - High flow oxygen for all? Marcelo Gama De Abreu (Dresden, Germany) Daniela Godoroja () Pre-oxigenarea: când, unde, cum? Pre-oxygenation: when, who and how? Jay B. Brodsky Stanford, USA Administrarea oxigenoterapiei nazale cu flux înalt: protocol THRIVE High flow nasal oxygen (HFNO): Principles of THRIVE (Transnasal Humidified Rapid Insufflation Ventilatory Exchange) Daniela Godoroja Oxigenoterapia nazală cu flux înalt în unitatea de terapie intensivă High flow nasal oxygen (HFNO) in Intensive Care Unit setting Marcelo Gama De Abreu Dresden, Germany 10:00-10:15 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 10:15-12:15 Sesiunea XXVII - Ficatul în situații acute Session XXVII - The liver in acute situations Dana Tomescu () Gianni Biancofiore (Pisa, Italy) Insuficiența hepatică cronică acutizată Acute on chronic liver failure Dana Tomescu Insuficiența hepatică postoperatorie Postoperative liver failure Gianni Biancofiore Pisa, Italy 99

32 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 2 / Hall 2 Tulburări de hemostază asociate insuficienței hepatice acute Coagulopathy of acute liver failure Ecaterina Scărlătescu De la insuficiența hepatică acută la transplant hepatic Bridging acute liver failure to liver transplantation Mihai Popescu 13:30-14:30 Simpozion satelit & Pauză de prânz Industry sponsored symposium & Lunch break 14:30-16:15 Sesiunea XXXI - Terapie intensivă respiratorie Session XXXI - Respiratory intensive care Radu Stoica () Radmilo Janković (Niš, Serbia) Hipoxemia intraoperatorie în ventilația pe plămân unic Intraoperative hypoxemia during one lung ventilation: still a problem Radmilo Janković Niš, Serbia Prevenția injuriei pulmonare acute în chirurgia toracică Prevention of acute lung injury in thoracic surgery Wanda M. Popescu New Haven, USA Riscul anestezico-chirurgical în chirurgia toracică Anaesthetic risk in thoracic surgery Radu Stoica Cauze rare de insuficiență respiratorie acută severă - nu orice opacitate este o pneumonie! Rare cause of severe acute respiratory failure - not every consolidation is a pneumonia! Dragoș Bumbăcea 100

33 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 2 / Hall 2 16:15-16:30 Prezentări de carte: Urgențe Obstetricale Intrapartum Coordonatori: Gheorghe Peltecu, Radu Botezatu, Anca Maria Panaitescu, George Iancu Editura Academiei Române, 2017 Afecțiuni medicale în sarcină. Editura Academiei Române, 2016 Book presentations: Intrapartum Obstetrical Emergencies Coordinators: Gheorghe Peltecu, Radu Botezatu, Anca Maria Panaitescu, George Iancu Romanian Academy Publishing House, 2017 Medical conditions in pregnancy. Romanian Academy Publishing House, :30-18:30 Sesiunea XXXIV - Anestezia în obstetrică III Session XXXIV - Obstetric anaesthesia III Virgil Șerban Manica (Boston, USA) Gheorghe Peltecu () Operația cezariană la o pacientă cu placenta percreta Cesarean section in a patient with placenta percreta Virgil Șerban Manica Boston, USA Placenta inserată morbid Morbidly adherent placenta. A team approach Gheorghe Peltecu Reintervențiile în practica chirurgicală obstetricală și ginecologică Reinterventions in obstetric and gynecological practice Luciana Stoica Iași, Romania Proiectul Protocolului Național pentru Practică în Anestezia pentru Obstetrică National Protocol for Anaesthesia Practice in Obstetrics Virgil Șerban Manica Boston, USA 101

34 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Hotel Palace / Palace Hotel Sala 3 / Hall 3 08:30-10:30 Sesiunea XXV - Anestezia în obstetrică II Session XXV - Obstetric anaesthesia II Hülya Bilgin (Bursa, Turkey) Silvius Negoiță () Ce este nou în anestezia obstetricală? Obstetric anaesthesia - What's new? Wolfram Engelhardt Offenburg, Germany Ce este nou în analgezia epidurală din timpul nașterii? Epidural analgesia in labor - What's new? Josef Wichelewski Eilat, Israel Analgezia controlată de pacient cu Remifentanil în timpul nașterii: motivele de îngrijorare sunt în creștere! Remifentanil PCA during labor: the concerns are increasing! Marcel Vercauteren Antwerp, Belgium Patologia neurochirurgicală nediagnosticată în timpul anesteziei obstetricale Undiagnosed neurosurgical pathologies during obstetric anaesthesia Hülya Bilgin Bursa, Turkey 10:30-10:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 10:45-12:30 Sesiunea XXVIII - Noutăți în sedare Session XXVIII - Update on sedation Olivier Langeron (Paris, France) Mihai Ștefan () Trebuie sedați pacienții în timpul anesteziei regionale? Should we sedate patients during regional anaesthesia? Marcel Vercauteren Antwerp, Belgium 102

35 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Hotel Palace / Palace Hotel Sala 3 / Hall 3 Sedarea și reabilitarea în unitatea de terapie intensivă Sedation and rehabilitation in ICU Olivier Langeron Paris, France Sedarea conștientă versus anestezia generală pentru tratamentul endovascular al accidentului vascular ischemic Conscious sedation versus general anaesthesia for endovascular treatment of ischemic stroke Alexander Zlotnik Beersheba, Israel Starea de conștiență și anestezia Consciousness and anaesthesia Edmond-Jean Stelian Novara, Italy 13:30-14:30 Simpozion satelit & Pauză de prânz Industry sponsored symposium & Lunch break 14:30-16:30 Sesiunea XXXII - Anestezia pediatrică I Session XXXII - Paediatric anaesthesia I Radu Tăbăcaru () Mostafa Somri (Haifa, Israel) Anestezia la pacientul pediatric obez Anaesthesia for the obese pediatric patient Florin Rusu Considerații anestezice la copiii cu paralizie cerebrală Anaesthetic considerations in children with cerebral palsy Daniel Stocki Tel Aviv, Israel Anestezia pentru proceduri și urgențe ORL la copil Anaesthesia for ENT emergenciens and procedures in children Radu Tăbăcaru 103

36 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Hotel Palace / Palace Hotel Sala 3 / Hall 3 Folosirea dispozitivelor supraglotice de generație nouă în anestezia pediatrică The use of second generation supraglottic airway devices in paediatrics Mostafa Somri Haifa, Israel Terapia lichidiană perioperatorie în pediatrie Perioperative fluid therapy in pediatrics Cosmina Cucui-Cozma Timișoara, Romania 16:30-16:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 16:45-18:45 Sesiunea XXXV - Anestezia pediatrică II Session XXXV - Paediatric anaesthesia II Florin Rusu () Daniel Stocki (Tel Aviv, Israel) Managementul durerii acute la nou-născuții din terapie intensivă Acute pain management for neonates in the intensive care unit Valentin Munteanu Iași, Romania Durerea cronică în pediatrie Chronic pediatric pain Daniel Stocki Tel Aviv, Israel Utilizarea propofolului și fentanylului în delirul postoperator la copil Use of propofol and fentanyl in postoperative delirium in children Florin Rusu, Cristina Oana Daciana Teodorescu Managementul durerii acute postoperatorii Postoperative acute pain management Cristian Tănase 104

37 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Hotel Palace / Palace Hotel Sala 3 / Hall 3 Efectele cognitive ale anestezicelor la copil Anaesthetic cognitive effects in young children Florin Șeicaru New Yok, USA 105

38 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 4 / Hall 4 08:30-10:30 Comunicări orale I - Optimizarea managementului perioperator I Oral presentations I - Optimisation of perioperative management I Claudiu Zdrehuș (Cluj-Napoca, Romania) Ovidiu Bedreag (Timișoara, Romania) Efectele inducției cu propofol asupra tonusului cardiac vegetativ Effects of propofol induction on heart vegetative tonus Iuliana Feghiu, Serghei Șandru, Sergiu Cobilețchi, Svetlana Plămădeală Chișinău, Republic of Moldova Parasimpaticotonia cardiacă preexistentă - factor de risc al instabilității cardiovasculare la inducerea anesteziei cu Midazolam Enhanced parasympathetic heart tonus in baseline - a risk factor for cardiovascular instability in induction of anaesthesia with Midazolam Iuliana Feghiu, Svetlana Plămădeală, Sergiu Cobilețchi, Serghei Șandru Chișinău, Republic of Moldova Analgosedarea la copil în imagistică Sedation of children in radiological examinations Carmen Pantiș, Nicolae Ovidiu Pop, Ștefan Pataki, Petru Cotrău Oradea, Romania Entropia şi sedarea procedurală în explorările endoscopice gastrointestinale Entropy and procedural sedation in gastrointestinal endoscopic procedures Robert Ivașcu, Oana Maria Tudorache, Andra Miron, Alexandru Grecu, Mădălina Duțu, Silvius Negoiță, Dan Corneci Modularea anesteziei generale în funcție de entropie în cazul pacienților critici politraumatizați Entropy-guided depth of hypnosis on general anaesthesia in critically ill polytrauma patients Alexandru Florin Rogobete, Ovidiu Bedreag, Marius Păpurică, Carmen Alina Gizea, Mirela Sarandan, Corina Vernic, Sonia Elena Popovici, Lavinia Melania Bratu, Loredana Luca, Dorel Săndesc Timișoara, Romania 106

39 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 4 / Hall 4 Monitorizarea profunzimii anesteziei în intervenţiile chirurgicale majore în urgenţă şi disfuncţiile cognitive postoperatorii imediate Monitoring depth of anaesthesia in major emergency surgery and the immediate postoperative cognitive dysfunctions Ana-Maria Cotae, Liliana Mirea, Raluca Ungureanu, Ioana Cristina Grințescu, Mirela Ţigliş, Oana Melente, Ioana Marina Grințescu Poate scorul Mini-Cog să prezică delirul după chirurgia oncologică? Can Mini-Cog score predict the delirium after oncologic surgery? Irina Ristescu, Georgiana Pintilie, Mirel Jitca, Ioana Bălan, Emilia Pătrășcanu, Daniel Rusu, Ioana Grigoraș Iași, Romania Doctore, mă simt bine dar nu văd nimic! Doc, I fell good but I can't see anything! Daniela Lazea Boston, USA 10:30-10:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 10:45-12:15 Comunicări orale II - Optimizarea managementului perioperator II Oral presentations II - Optimisation of perioperative management II Ioana Grigoraș (Iași, Romania) Janos Szederjesi (Târgu Mureș, Romania) Există corelație între scorul Apgar chirurgical și evoluția postoperatorie la pacientul oncologic? Does a correlation exist between Surgical Apgar Score (SAS) and the postoperative evolution of the oncological patient? Iulian Buzincu, Sebastian Tănase, Cătălina Puf, Ioana Grigoraș Iași, Romania Date epidemiologice și de evoluție a pacientului oncologic chirurgical peste 65 de ani. Analiza cazuisticii Institutul Regional de Oncologie Iași Epidemiological and outcome data in old oncologic patients. Retrospective analysis of surgical cases in Regional Institute of Oncology Iași in 2017 Emilia Pătrășcanu, Delia Negrescu, Roxana Boca, Bianca-Alexandra Constantineanu, Irina Ristescu, Ioana Grigoraș Iași, Romania 107

40 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 4 / Hall 4 Evoluția postoperatorie la pacienții bătrâni în chirurgia non-cardiacă Postoperative outcome in elderly patients with non-cardiac surgery Daniela Pungă, Cristian-Alexandru Apăvăloaie, Lavinia Jipa, Cristina Martac, Gabriela Droc Efectele pneumoperitoneumului asupra parametrilor ventilatori. Un studiu comparativ între chirurgia laparoscopică și chirurgia robotică Effects of pneumoperitoneum on ventilatory parameters. A comparative study between laparoscopic and robotic surgery Dragoș Dumitrescu, Mihai Popescu, Mihai Tudor, Dana Tomescu Utilizarea bioimpedanței spectroscopice pentru evaluarea compartimentelor hidrice în chirurgia majoră abdominală The utility of bioimpedance spectroscopy for assessment of body fluid composition in major abdominal surgery Adi Ionuț Ciumanghel, Mihaela Blaj, Oana Duca, Răzvan Igna, Ianis Marian Siriopol, Dimitrie Siriopol, Adrian Covic Iași, Romania Șoc anafilactic în timpul intervenției chirurgicale pentru chist hidatic hepatic Anaphylactic shock during surgical intervention for hepatic hydatid cyst Florin-Marius Boitan, Ecaterina Scărlătescu, Dana Tomescu Managementul perioperator al unui pacient cu Sindrom Kasabach Merritt - prezentare de caz Perioperative management of a patient with Kasabach Merritt Syndrome - A case report Lavinia Jipa, Daniela Pungă, Cristina Martac, Mihai Simionescu, Grațiela Manga, Gabriela Droc Hepatectomie dreaptă extinsă cu sindrom small for size postoperator: diagnostic și management Right extensive hepatectomy with postoperatory small for size syndrome: diagnosis and management Cadrie Sibel Nuredin, Lavinia Jipa, Ruxandra Fota, Gabriela Droc Cardiomiopatie Takotsubo la pacientă transplantată hepatic Takotsubo cardiomiopathy post liver transplantation Daniela Pungă, Lavinia Jipa, Grațiela Manga, Gabriela Droc 108

41 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 4 / Hall 4 13:30-15:00 Workshop asistenți: Tehnici și proceduri curente în manevrarea și transferul pacientului imobilizat Nurses Workshop: Current techniques and procedures for handling and transferring the immobilised patient Instructori / Trainers: Alexander Sirin (Slany, Czech Republic) Anton Filimonov (Slany, Czech Republic) 15:00-16:30 Comunicări orale III - Transfuzia sanguină Oral presentations III - Blood transfusion Mihai Popescu () Liliana Mirea () Analiza transfuziei de sânge perioperator în chirurgia oncologică cu risc mare de sângerare Analysis of perioperative blood transfusion in oncologic surgery with high risk of bleeding - a comparative study Irina Ristescu, Diana Filip, Mirel Jitca, Rafaela Fecheta, Emilia Pătrășcanu, Ioana Grigoraș Iași, Romania Studiu retrospectiv al corelaţiei între anemie şi perioada de spitalizare la pacienţii chirurgicali Retrospective study of correlation between anemia and length of hospital stay in surgical patients Esenia Calancea, Ecaterina Scărlătescu, Andrada Tudor, Alexandra Marcu, Ana Grigoraș, Maricica Cîrstea, Elena Victoria Badea, Mirela Andreea Marcu, Dana Tomescu Studiu prospectiv monocentru asupra incidenței anemiei iatrogene în terapie intensivă A prospective monocenter study on the incidence of iatrogenic anaemia in intensive care Corina-Maria Dumbuleu, Alexandra Maria Dulau, Ana Maria Brînzei, Raluca Alda Duma, Dorian Drăgulescu, Ioan Nediglea, Marius Păpurică, Ovidiu Bedreag, Dorel Săndesc Timișoara, Romania Prevalența anemiei feriprive și inflamatorii la pacienții critici la internarea în terapie intensivă. Studiu retrospectiv observațional pe 783 de pacienți Prevalence of iron deficient and inflammatory anaemia in critically ill patients on admission to ICU. An observational retrospective study on 783 patients Robert Szabo, Adrian Prie, Christiana Dumulesc, Cătălin Constantinescu, Sebastian Trancă, Cristina Petrișor Cluj-Napoca, Romania 109

42 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 4 / Hall 4 Programul de Gestionare a Sângelui în Spitalul de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota PBM Program in Prof. Dr. Dimitrie Gerota Hospital Alida Moise Impactul implementării protocolului instituțional de gestiune a sângelui The impact of implementing the Institutional Blood Management Protocol Ghenadie Severin, Ion Chesov, Elena Cechina, Mihailișin Nicolae Chișinău, Republic of Moldova Transplantul în incompatibilitate de grup ABO - opțiune pentru viitor ABO incompatible liver transplantation - an option for the future Grațiela Manga, Mihai Simionescu, Ruxandra Fota, Alexandra Marcu, Dana Tomescu, Gabriela Droc Scorul SCUB de evaluare a riscului de coagulopatie posttraumatică Posttraumatic coagulopathy evaluation risk with SCUB score Ioana Cristina Grințescu 16:30-16:45 Pauză de cafea și vizitare expoziție Coffee break & exhibition visiting 16:45-18:45 Comunicări orale IV - Sepsis Oral Communications IV - Sepsis Constantin Bodolea (Cluj-Napoca, Romania) Marcel Negrău (Oradea, Romania) Rolul procalcitoninei în modularea terapiei antibiotice - Meta-analiză The role of procalcitonin in modulation of antibiotic therapy - Meta-analysis Alexandru Emil Băetu, Ioana Cristina Grințescu, Mihai Vasilescu, Ioana Marina Grințescu Detectarea Clostridium difficile prin intermediul reacției de polimerizare în lanț GeneXpert. Studiu prospectiv observațional monocentric Detection of Clostridium difficile through GeneXpert polymerase chain reaction. A single centre prospective observational study Bettina Buzzi, Ioana Lavinia Trache, Corina Maria Georgescu, Sonia Elena Popovici, Ovidiu Bedreag, Marius Păpurică, Corina Vernic, Lavinia Melania Bratu, Alexandru Florin Rogobete, Dorel Săndesc Timișoara, Romania 110

43 Vineri, 11 mai 2018 / Friday, 11 May 2018 Sala 4 / Hall 4 Analiza infecției cu Clostridium difficile într-un spital universitar de urgență din România Clostridium difficile infection features in an emergency hospital in Romania Laura Mihaela Hostiuc, Mădălina Duțu, Silvius Negoiță, Dan Corneci Caracteristici generale și factori de risc la un lot de pacienți cu infecție fungică invazivă internați în perioada într-un centru terțiar din România Risk factors and patient characteristics in invasive fungal infections from a Romanian tertiary infectious diseases center between 2010 and 2015 Andi Radu Agrosoaie (1), Adrian Streinu-Cercel (2) (1) Rădăuți, Romania (2) Monitorizarea necesarului energetic la pacienții politraumatizați cu sepsis prin intermediul calorimetriei indirecte. Un studiu prospectiv observațional monocentric Monitoring energy demand in the multiple trauma critically ill patient with sepsis based on indirect calorimetry. A prospective observational monocentric study Alexandru Florin Rogobete, Ovidiu Bedreag, Marius Păpurică, Carmen Alina Gizea, Mirela Sarandan, Sonia Elena Popovici, Dorel Săndesc Timișoara, Romania Modularea răspunsului inflamator sistemic cu ajutorul unui filtru de hemoadsorpție (CytoSorb ) la pacienții critici Modulating the inflammatory response syndrome with the use of a hemoadsorption column (CytoSorb ) in critically ill patients Alexandra Marcu, Mihai Popescu, Esenia Calancea, Dana Tomescu Utilizarea filtrelor de absorbție de citokine și endotoxine în terapia intensivă chirurgicală - o experiență clinică Utilization of cytokine and endotoxin hemoabsorbtion filters in surgical intensive care - a clinical experience Cristina Martac, Mihai Simionescu, Lavinia Jipa, Daniela Pungă, Grațiela Manga, Gabriela Droc Plasmafereză și hemodiafiltrare veno-venoasă continuă cu cytosorb în leptospiroză formă severă: prezentare caz clinic Plasmapheresis and continous veno-venous hemodiafiltration with cytosorb in case of severe leptospirosis: clinical presentation Cristian Nicolescu, Liviu Firu, Adrian Crișan, Maria Moca Arad, Romania 111

Endorsement Program Ştiinţific pe Scurt Scientific Program Overview Hol Hotel Palace Palace Hotel Lobby Miercuri, 15 mai / Wednesday, 15 M

Endorsement Program Ştiinţific pe Scurt Scientific Program Overview Hol Hotel Palace Palace Hotel Lobby Miercuri, 15 mai / Wednesday, 15 M Hol Hotel Palace Palace Hotel Lobby 14.00-19.00 Miercuri, 15 mai / Wednesday, 15 May 2013 Centrul Internaţional de Conferinţe Casino Casino International Conference Center 14.00-20.00 16.00-17.30 Sala

Mai mult

Grupul de Lucru “Cardiologie de urgen]\”

Grupul de Lucru “Cardiologie de urgen]\” 96. ISSN 2284-7375 Septembrie 2016 CONeXIUNI SOCIETATEA ROMÂNÃ DE CARDIOLOGIE GRUPUL DE LUCRU CARDIOLOGIE DE URGENTÃ Conexiuni - Colectiv de redac]ie publica]ie a Grupului de Lucru Cardiologie de Urgen]ã

Mai mult

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA SPECIALIST SCUB FLOREASCA BUCURESTI 5 BALOSU MIHAI ALEXANDRU 6 LUCRARE BITERE

Mai mult

RLC-SRATI2015-Anunt-148x210_MPSO.pdf

RLC-SRATI2015-Anunt-148x210_MPSO.pdf Endorsement Program ştiințific detaliat Detailed Scientific Program 13.05.2015 Miercuri, 13 mai 2015 / Wednesday, 13 May 2015 Speakers Lounge 17.00-18.00 Şedinţă Senat SRATI SRATI Senate Meeting Sala 1

Mai mult

Exhibition Schedule RO_EN.ExportTypeBPDF.SRATI

Exhibition Schedule RO_EN.ExportTypeBPDF.SRATI Miercuri, 8 mai 2019 / Wednesday, 8 May 2019 Sala 1 / Hall 1 11:30-13:00 Sesiunea I - Calea aeriană dificilă I Session I - The difficult airway I Flavia Petrini (Chieti, Italy) Daniela Godoroja () Ce putem

Mai mult

Exhibition Schedule RO_EN.ExportTypeBPDF.SRATI

Exhibition Schedule RO_EN.ExportTypeBPDF.SRATI Miercuri, 11 mai 2016 / Wednesday, 11 May 2016 Sala Speakeri / Speakers Lounge 16:00-18:00 Întâlnire Senat SRATI SRATI Senate Meeting 75 Miercuri, 11 mai 2016 / Wednesday, 11 May 2016 Sala 1 / Hall 1 18:30-20:00

Mai mult

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "DAN HULUBEI"- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DAN HULUBEI- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S CLASA a X-a Stiinte ale naturii Numele şi prenumele elevului SCOALA P 1 P 2 P 3 Total PREMIUL 1 SAVIN ANDREI Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 5,00 7,00 5,00 17,00 I 2 BORDEANU GABRIELA CNVA 5,00 5,00

Mai mult

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea 6 1 MIELU GABRIELA 2 COSTEA DIANA-ANTONIA 3 RADU ERIKA-ALEXANDRA

Mai mult

Anexa 2 la Hotărârea nr. 6 din 26 martie 2016 Comisiile pentru posturile scoase la concurs pe perioadă determinată, anul universitar , sesiun

Anexa 2 la Hotărârea nr. 6 din 26 martie 2016 Comisiile pentru posturile scoase la concurs pe perioadă determinată, anul universitar , sesiun Anexa 2 la Hotărârea nr. 6 din 26 martie 2016 Comisiile pentru posturile scoase la concurs pe perioadă determinată, anul universitar 2015-2016, sesiunea a II-a FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul nr.

Mai mult

Anunț CURS 12- IDENTIFICAREA, DECLARAREA ŞI MANAGEMENTUL DONATORULUI AFLAT ÎN MOARTE CEREBRALÃ În data de 03 August 2015 încep programele de formare p

Anunț CURS 12- IDENTIFICAREA, DECLARAREA ŞI MANAGEMENTUL DONATORULUI AFLAT ÎN MOARTE CEREBRALÃ În data de 03 August 2015 încep programele de formare p Anunț CURS 12- IDENTIFICAREA, DECLARAREA ŞI MANAGEMENTUL DONATORULUI AFLAT ÎN MOARTE CEREBRALÃ În data de 03 August 2015 încep programele de formare profesională pentru medici din cadrul proiectului Dezvoltarea

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.09.2019 30.09.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.08.2019 31.08.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI CANDIDAŢI ADMIŞI 1 Matrache M. Irina-Mihaela 02152 60 10.00 40 9.61 admis 2 Popescu N.C. Crina-Ştefania 01950 60 10.00 40 9.40 admis 3 Sfetcu T.V. Iulia-Maria 02406 60 10.00 40 9.38 admis 4 Talapan S.

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.09.2018 30.09.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU 01.06.2017 30.06.2017 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactați pe d-nul av. Ristea Cristian Răzvan, la nr. de telefon

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU Nr.Crt Avocat Telefon Calitate Data Avocati de serviciu din data Andrii Alin Robert 0

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU Nr.Crt Avocat Telefon Calitate Data Avocati de serviciu din data Andrii Alin Robert 0 TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU 01.04.2014 30.04.2014 Avocati de serviciu din data 01.04.2014 1 Andrii Alin Robert 0722.556.172 Avocat definitiv 01.04.2014 2 Argesanu Andreea Codruta 0744.141.076 Avocat

Mai mult

Simpozion PHADER Spring Forum 2-3 martie 2018, SIBIU Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Sala Aula Magna Functia si disfunctia ventriculului stang la pa

Simpozion PHADER Spring Forum 2-3 martie 2018, SIBIU Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Sala Aula Magna Functia si disfunctia ventriculului stang la pa Simpozion PHADER Spring Forum 2-3 martie 2018, SIBIU Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Sala Aula Magna Functia si disfunctia ventriculului stang la pacientii cu hipertensiune pulmonara arteriala Hipertensiunea

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.11.2018 30.11.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ ; CATA

ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ ; CATA ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ 863405 E-MAIL; scoalavaleamarului@yahoo.com CATALOG EVALUARE NAȚIONALĂ 2010-2011 NUME SI PRENUME ELEV

Mai mult

Zilele Medicale ale Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu martie 2019, Restaurant Perla Dunarii Draft Agenda Joi, 14 martie :00 Inregist

Zilele Medicale ale Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu martie 2019, Restaurant Perla Dunarii Draft Agenda Joi, 14 martie :00 Inregist Zilele Medicale ale Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu 14-15 martie 2019, Restaurant Perla Dunarii Draft Agenda Joi, 14 martie 2019 10:00 Inregistrare Participanti si Welcome Coffee 10:30 Deschiderea

Mai mult

TABEL NOMINAL CU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE SI AU SOLICITAT ECHIVALAREA INSPECTIILOR LA CLASA CU INSPECTIILE SUSTINUTE LA EXAMEN

TABEL NOMINAL CU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE SI AU SOLICITAT ECHIVALAREA INSPECTIILOR LA CLASA CU INSPECTIILE SUSTINUTE LA EXAMEN TABEL NOMINAL CU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE SI AU SOLICITAT ECHIVALAREA INSPECTIILOR LA CLASA CU INSPECTIILE SUSTINUTE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI 1 ANDREI

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Domeniul de studii universitare de masterat: FIZICĂ Programul de studii FIZICĂ MATERIALELOR AVANSATE

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Domeniul de studii universitare de masterat: FIZICĂ Programul de studii FIZICĂ MATERIALELOR AVANSATE Programul de studii FIZICĂ MATERIALELOR AVANSATE ŞI NANOSTRUCTURI / PHYSICS OF ADVANCED MATERIALS AND NANOSTRUCTURES 1. Panaitescu Ana-Maria 10 (zece) 2. Măgureanu Alexandru 9.90 (nouă și 90%) 3. Buruiană

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 F

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 F FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea / Departamentul Medicină și Farmacie / Clinic

Mai mult

TEZA de ABILITARE Corelatii intre biomateriale, proteze valvulare cardiace si tehnici chirurgicale folosite in protezarea valvulara aortica Horatiu Mo

TEZA de ABILITARE Corelatii intre biomateriale, proteze valvulare cardiace si tehnici chirurgicale folosite in protezarea valvulara aortica Horatiu Mo TEZA de ABILITARE Corelatii intre biomateriale, proteze valvulare cardiace si tehnici chirurgicale folosite in protezarea valvulara aortica Horatiu Moldovan Rezumat Teza de abilitare cu titlul Corelaţii

Mai mult

CATALOG DREPT FINALL SEPT 2018.xls

CATALOG DREPT FINALL SEPT 2018.xls UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Științe Juridice, Politice și Specializarea Drept Sesiune examen de licență - septembrie 2018 Rezultate finale examen de 1 ANASTASIU T. THEODOR CODRIN 7.30 9.00

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL 1 1 ABABEI-NECULA C ALEXANDRA ALINA 2 BARBU G MARIUS ALEXANDRU 3 BARBU M DRAGOȘ SORIN 4 BĂŢĂUȘ A LORENA CAROLINA 5 BICAN R IOANA SILVIA 6 BOJAN C BIANCA IULIA 7 BOLDEIU I ANDREI GEORGE 8 BREAZU F IOANA

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA Facultatea de Inginerie Electrică Decan: conf.dr.ing. Andrei CZIKER Avizat, PRORECTOR Tehnic, Administratie si P

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA Facultatea de Inginerie Electrică Decan: conf.dr.ing. Andrei CZIKER Avizat, PRORECTOR Tehnic, Administratie si P LISTA STUDENŢILOR anul IV, ciclu I de studii universitare licenţă căminul III, str. Observatorului, nr. 34 an universitar 2016-2017 (doar pentru studenţii neclujeni 1, având vârsta sub 35 ani) 1. Caila

Mai mult

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http:

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http: ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod 920024 Tel/ Fax: 0243234612 e-mail:sc_sanitara_slobozia@yahoo.com web : http://sanitara-slobozia.ro/ NR 343/13.07.2015 Rezultate

Mai mult

Microsoft Word - An_III_21_09_2015

Microsoft Word - An_III_21_09_2015 LISTA STUDENŢILOR care beneficiază de cămin (până la linia roşie, adică de la poziţia 1 până la 42), în condiţiile stabilite de regulamentul de cazare anul III, ciclu I de studii universitare licenţă căminul

Mai mult

CONGRESUL NA?IONAL AL STUDEN?ILOR FRAMACI?TI DIN ROMÂNIA

CONGRESUL NA?IONAL AL STUDEN?ILOR FRAMACI?TI DIN ROMÂNIA CONGRESUL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR FRAMACIȘTI DIN ROMÂNIA Ediția a XIV-a Boli degenerative mecanisme patogenice şi implicaţii terapeutice 30 martie 3 aprilie 2016 Craiova Congresul Național al Studenților

Mai mult

economic-buget-et2

economic-buget-et2 l: Administaea afaceilo Pioit Citeii MedDis 1 4017 DIACONU M. SILVIU-FLORIN 15423 Buget - 9.06 8.75 8.93 Leg - Da 0,00 Pet 2 4010 KELEMEN T. ANDREEA-CRISTINA 15423 Oic - 8.66 9.20 8.87 Oig - Da 0,00 Pet

Mai mult

CĂTĂLINA HUŢANU (născ

CĂTĂLINA HUŢANU (născ Dr. CĂTĂLINA GHEMEȘ Medic primar obstetrică-ginecologie Studii: 2018 atestat de studii complementare în medicină materno-fetală; 2016 atestat de studii complementare în chirurgie laparoscopică ginecologică;

Mai mult

REZULTATE FINALE master zi MATEMATICA, sesiunea iulie 2010

REZULTATE FINALE master zi  MATEMATICA,  sesiunea iulie 2010 Lista candidaţilor declaraţi ADMIŞI pe locuri SUBVENŢIONATE 1. ALEXANDRESCU B. ANDREEA - MĂDĂLINA 10 2. BAIBARAC V. ELENA 10 3. CONSTANTINESCU C.N. MARIA 10 4. DIACONESCU I. IONELA - CAMELIA 10 5. DUMITRU

Mai mult

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR.

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR. Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la 01.07.2017 NR. CRT NR.CERERE NUMELE SI PRENUMELE 1 8109/19.04.2007 Butoi

Mai mult

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografie Tel. +40-1-314 35 08 int 189 +40-1-315 30 74 Fax +40-1-315 30 74 http://geo.unibuc.ro B-dul Nicolae Balcescu Nr. 1 70 111 Bucuresti, Sector 1 Romania

Mai mult

Academia de Studii Economice din București Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Situația repartizării în cămine: Etapa de vară 2019

Academia de Studii Economice din București Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Situația repartizării în cămine: Etapa de vară 2019 Academia de Studii Economice din București Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Situația repartizării în cămine: Etapa de vară 2019 Anul I Licență: Contabilitate si informatica de gestiune

Mai mult

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara Serviciul de Stare Civila PUBLICATIE Astazi 13 septembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara Serviciul de Stare Civila PUBLICATIE Astazi 13 septembrie 2018 Astazi 13 septembrie 2018 a fost înregistrata declaratia de casatorie a domnului IOJA GEORGE în vârsta de 30 ani, cu domiciliul în si al doamnei PETCONI-BERNHARDT TEODORA în vârsta de 26 ani, cu domiciliul

Mai mult

Comitet de organizare

Comitet de organizare Noi abordări în managementul multidisciplinar al cancerului Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca Dragi Colegi, CUVÂNT ÎNAINTE Este o deosebită onoare și bucurie să ne aflăm la al 12-lea

Mai mult

CENTRUL DE EXAMEN PENTRU EVALUARE NAȚIONALĂ COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA, FOCSANI Disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMANA Data de ; OR

CENTRUL DE EXAMEN PENTRU EVALUARE NAȚIONALĂ COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA, FOCSANI Disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMANA Data de ; OR Disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMANA Data de 19.06.2017 ; ORA: 8:30 LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA A 8 1 ANDONE M MARIA 2 ANGHEL F ROBERTA ALESSANDRA 3 ANTONESCU V DARIA 4 APOSTU A BOGDAN ALEXANDRU

Mai mult

Universitatea "Al. I. Cuza" IAŞI Şcoala doctorală de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi Scoala Doct

Universitatea Al. I. Cuza IAŞI Şcoala doctorală de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi Scoala Doct Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi Scoala Doctorala Chimie si Stiinte ale Vietii si Pamantului Data Miercuri, 18 septembrie 2013 Programarea sustinerii prezentarilor orale la admiterea la doctorat

Mai mult

SIMULAREBAC2017_11.xlsx

SIMULAREBAC2017_11.xlsx REZULTATE CLASA A XII-a A 1 BARBU N. CRISTIAN-ANDREI RO_REA 8,40 MI 6,30 ANAT 8,50 7,73 REUSIT 2 BÂIBÂŢĂ E. DAN-RADU-COSTIN RO_REA 7,25 MI 8,50 FIZICA 9,90 8,55 REUSIT 3 BOBOC V. ELENA-GABRIELA RO_REA

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş CLASA a VI-a 1 CERBU CODRUŢ SCOALA GIMNAZIALA "ION AGÂRBICEANU" ALBA IULIA 10,00 7,50 6,25 23,75 I 2 TUNSOIU I.S.ANTONIA EMILIA ŞC. GIMN. "MIHAI EMINESCU" ALBA IULIA 6,50 8,00 9,00 23,50 II MAIERESCU MARIANA

Mai mult

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI AN ȘCOLAR Clasa I Numele concursului Numele elevului Premiul Învățător Comper Limba română Etapa I, 19 ianuarie 2018

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI AN ȘCOLAR Clasa I Numele concursului Numele elevului Premiul Învățător Comper Limba română Etapa I, 19 ianuarie 2018 OLMPADE Ș CONCURSUR AN ȘCOLAR 2017- Clasa Comper Limba română Etapa, 19 ianuarie Albu Alexandra Elena Anghel Sebastian Arsenescu Sabrina Maria Barbu Darius Cristian Nicoiu Alexandra Barbu Flavius onuț

Mai mult

PLANIFICAREA INSPECŢIILOR PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR LA SPECIALITATEA ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR, sector 3 Avizat Inspector Ş

PLANIFICAREA INSPECŢIILOR PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR LA SPECIALITATEA ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR, sector 3 Avizat Inspector Ş PLANIFICAREA INSPECŢIILOR PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 LA SPECIALITATEA ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR, sector 3 Avizat Şcolar General, prof. Constantin TRĂISTARU pentru inspecţie (

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget Nr. Crt Nume şi Prenume Programul de Rezultat 1. BELCIU I. MIRUNA-IOANA Fizică Fizică (în limba engleză) Admis

Mai mult

FINAL_Master_TAXA_iulie2018.xls

FINAL_Master_TAXA_iulie2018.xls învăţământul universitar de MASTERAT PE LOCURI CU TAXĂ DOMENIUL INFORMATICĂ Optiunea 2 1 MANEA E. ADRIAN-COSTIN SLA SAL 9.82 2 ALEXANDRESCU D.A. TUDOR-ALEXANDRU IA AI 9.61 3 OANCEA C. CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Mai mult

Propuneri txbg an3 2 martie 2017.xls

Propuneri txbg an3 2 martie 2017.xls UNIVERSITATEA "Alexandru Ioan Cuza" din IAŞI PROPUNERE BUGET cu studenții de pe locurile finanțate de la "bugetul de stat" în anul 3, semestrul 2 1 TUDOSĂ C. MIHAI 300 2 BREHUESCU C. ŞTEFAN 295 3 COŞNETE

Mai mult

După-amiază / Afternoon Hol Hotel Palace / Palace Hotel Lobby Înregistrare participanţi / Participants Registration Centrul Internaţional

După-amiază / Afternoon Hol Hotel Palace / Palace Hotel Lobby Înregistrare participanţi / Participants Registration Centrul Internaţional După-amiază / Afternoon Hol Hotel Palace / Palace Hotel Lobby 14.00-19.00 Înregistrare participanţi / Participants Registration Centrul Internaţional de Conferinţe / International Conference Center 17.00-18.00

Mai mult

LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHIȘOARA Data: REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE

LICEUL TEORETIC JOSEPH HALTRICH SIGHIȘOARA Data: REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE Data: 29-06-2016 C.Baier&Pușcaș 1 COTOARBĂ SP LEMUËL / XII D 2015-2016 9:00 2 3 4 5 6 DEMETER L HAJNALKA JOLAN / XII D 2015-2016 FISCU CM CONSTANTIN DRAGOȘ / XII D 2015-2016 MUREȘAN I ADRIAN / XII D 2015-2016

Mai mult

U N IU N E A E U R O ĂP E A NG U V E R N U L R O MI Ă NFIoEn d u l S o c ia l E u ro n p e a MINISTERUL MUNCII, POS DRU FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI

U N IU N E A E U R O ĂP E A NG U V E R N U L R O MI Ă NFIoEn d u l S o c ia l E u ro n p e a MINISTERUL MUNCII, POS DRU FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.5

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) GHERGHINESCU MIRCEA CONSTANTIN Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Experienţa profesională

Mai mult

Mihai Codrin Galinescu Medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică Strada Spiru Haret 2-4 Bacău, EDUCATIE

Mihai Codrin Galinescu Medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică Strada Spiru Haret 2-4 Bacău, EDUCATIE Mihai Codrin Galinescu Medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică Strada Spiru Haret 2-4 Bacău, 600114 0234 534 000 contact@pediatrica.ro EDUCATIE 1997-2002 Rezidențiat în specialitatea Chirurgie si

Mai mult

Assessment of patients' satisfaction in a public health service

Assessment of patients' satisfaction in a public health service ASSESSMENT OF PATIENTS' SATISFACTION IN A PUBLIC HEALTH SERVICE Rusu Ionut. MD Bucharest Emergency University Hospital Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest total amount of population

Mai mult

Clasa_12_CATALOG_SIMULARE_BAC_ SEMINARUL_TEOLOGIC_LICEAL_BAIA_MARE_FINAL (1)

Clasa_12_CATALOG_SIMULARE_BAC_ SEMINARUL_TEOLOGIC_LICEAL_BAIA_MARE_FINAL (1) MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ Unitea de invamant BAIA MARE C A T A L O G CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE LA SIMULARE BACALAUREAT 2016

Mai mult

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI DIN TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE CONCURSUL DE ADMITERE MASTER UNIVERSITAR Iulie 2019 ANUNȚ CONTESTAȚII Contestațiile pentru admiterea la studii universitare de licență

Mai mult

/30 /10 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan BĂLAN M. Cezara - Ioana BARBU M. Diana-Costina 7 7

/30 /10 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan BĂLAN M. Cezara - Ioana BARBU M. Diana-Costina 7 7 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan 0 0.5 9 3 8 8 BĂLAN M. Cezara - Ioana 1 4.5 8 5 14.5 14.5 BARBU M. Diana-Costina 7 7.0 30 39 39 BĂRBUŢ V. Alexandru 1 12 1 8 8 CIOARCĂ V. Vasile-Iulian

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU", PITEŞTI OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ) ETAPA JUDEȚEANĂ - LICEU, PROBA A,

COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU ODOBESCU, PITEŞTI OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ) ETAPA JUDEȚEANĂ - LICEU, PROBA A, REZULTATELE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII - LIMBA FRANCEZĂ Nr. Crt. Nume și prenume Clasa Program de predare normal/bi lingv/inte nsiv LICEU PROFESOR PUNCTAJ SUB I PUNCTAJ SUB II PUNCTAJ SUB III PUNCTAJ TOTAL

Mai mult

Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didac

Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didac Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didactic Nume Prenume Coordonator Disciplina didactica la

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI - UNIVERSITATE PUBLICĂ - ACREDITATĂ Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică An studiu /22/17 3:30 PM List

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI - UNIVERSITATE PUBLICĂ - ACREDITATĂ Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică An studiu /22/17 3:30 PM List l: Calculatoae şi tehnologia infomației Pioit Citeii MedDis 1 12 STAN-ARVU I. DENIS-ANDREI 1------ Buget - 8.75 8.05 8.47 Oig - Da 0,00 Pet 2 6 COSTIUC V. OANA-BIANCA 12---3- Buget - 7.86 9.00 8.31 Oig

Mai mult

Conferinta de Pediatrie 2011.indd

Conferinta de Pediatrie 2011.indd Consiliul Ştiinţific Prof. Dr. Eugen Pascal CIOFU Prof. Dr. Adrian GEORGESCU Prof. Dr. Mircea NANULESCU Clinica de Pediatrie III Cluj-Napoca Prof. Dr. Marin BURLEA (Președinte SRP) Spitalul Clinic de Urgență

Mai mult

Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22

Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22 Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22 şi 23 din O.M. 6560/2012, publicat în Mon. Of. 890

Mai mult

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI Data: REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LI

LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE, LOCALITATEA GALATI Data: REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LI Data: 22-02-2018 Comisie LEN1 Nr.Crt. Numele şi prenumele 1 ALEXANDRU S DIANA MIHAELA / XII E 2017-2018 Ora 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ANDREI A BIANCA

Mai mult

Bacalaureat Sesiunea iunie - iulie Centrul de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Municipiul Pl

Bacalaureat Sesiunea iunie - iulie Centrul de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Colegiul Naţional Mihai Viteazul Municipiul Pl Bacalaureat 2018 - Sesiunea iunie - iulie Centrul de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Municipiul Ploieşti Proba C de evaluarea a competenţelor lingvistice

Mai mult

SIMULARE DECEMBRIE BACALAUREAT LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ MATEMATICA PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂ

SIMULARE DECEMBRIE BACALAUREAT LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ MATEMATICA PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂ SALA II.1 NUMELE și PRENUMELE 1 ABABEI V ANDREEA-MARIJOANA 2 ADAMACHE C RADU-CONSTANTIN 3 ADOCHIŢEI F MELANIA-ŞTEFANA 4 AIRINEI C ANDREEA-SABRINA 5 ANTON C.C MIHAI-IULIAN 6 ARHIP M.I ALINA-IOANA 7 ARUŞTEI

Mai mult

SECȚIUNEA A PREMIU NUME PRENUME UNIVERSITATEA Premiul 1 Manea Dragoș Universitatea din București Premiul 2 Totos Gyorgy Universitatea "Babeș-Bolyai",

SECȚIUNEA A PREMIU NUME PRENUME UNIVERSITATEA Premiul 1 Manea Dragoș Universitatea din București Premiul 2 Totos Gyorgy Universitatea Babeș-Bolyai, SECȚIUNEA A Premiul 1 Manea Dragoș Universitatea din București Premiul 2 Totos Gyorgy Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca Premiul 3 Spiridon Călin Universitatea din București Mențiune Megiesan Sergiu

Mai mult

rpt_clinici

rpt_clinici LISTA UNITATILOR DE INDRUMARE METODOLOGICA (pentru repartitia din 18-20 decembrie 2012, Centrul Universitar Bucuresti) ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (7 rezidenti) Spitalul Clinic "N. Malaxa" Bucuresti

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE COMISIA JUDEŢEANĂ VRANCEA CENTRUL DE EXAMEN SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI / FOCŞANI LISTA NOTELOR EVALUAR

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE COMISIA JUDEŢEANĂ VRANCEA CENTRUL DE EXAMEN SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE FOCSANI / FOCŞANI LISTA NOTELOR EVALUAR 1 maternă 1 ABEABOERU M MARIUS SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI 8,60 - - 8,20 8,40 2 ARCAN S MĂDĂLINA GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI 9,05 - - 9,40 9,22 3 BARBU G ANDRA

Mai mult

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 14 IULIE 2015 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 14 IULIE 2015 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 14 IULIE 2015 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea 6 1 HOŞTIUC EMMA 2 IRIMIA ANDREEA / Medie bacalaureat

Mai mult

ANUNŢ PRELIMINAR Stimaţi colegi, SOCIETATEA DE REZONANȚĂ MAGNETICĂ ÎN MEDICINĂ DIN ROMÂNIA (SRMMR) SOCIETATEA DE IMAGISTICĂ MUSCULOSCHELETALĂ DIN ROMÂ

ANUNŢ PRELIMINAR Stimaţi colegi, SOCIETATEA DE REZONANȚĂ MAGNETICĂ ÎN MEDICINĂ DIN ROMÂNIA (SRMMR) SOCIETATEA DE IMAGISTICĂ MUSCULOSCHELETALĂ DIN ROMÂ ANUNŢ PRELIMINAR Stimaţi colegi, SOCIETATEA DE REZONANȚĂ MAGNETICĂ ÎN MEDICINĂ DIN ROMÂNIA (SRMMR) SOCIETATEA DE IMAGISTICĂ MUSCULOSCHELETALĂ DIN ROMÂNIA (SIMSR) GRUPUL DE IMAGISTICĂ ONCOLOGICĂ al SOCIETĂȚII

Mai mult

CERTITUDINI ŞI PERSPECTIVE ÎN NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, DE LA COPIL LA ADULT 5 CONFERINŢA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ cu tema CERTITUDINI ŞI PERSPECTIVE

CERTITUDINI ŞI PERSPECTIVE ÎN NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, DE LA COPIL LA ADULT 5 CONFERINŢA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ cu tema CERTITUDINI ŞI PERSPECTIVE CERTITUDINI ŞI PERSPECTIVE ÎN NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, DE LA COPIL LA ADULT 5 cu tema CERTITUDINI ŞI PERSPECTIVE ÎN NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, DE LA COPIL LA ADULT Ziua I JOI, 8 martie 2018 Program ştiinţific

Mai mult

Investeşte în oameni !

Investeşte în oameni ! Investeşte în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

Mai mult

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti SITUAŢIA EVALUĂRII STUDENŢILOR Anul universitar: Facultatea: ETTI Departamentul: Anul de

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti SITUAŢIA EVALUĂRII STUDENŢILOR Anul universitar: Facultatea: ETTI Departamentul: Anul de 13091 455 0 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti SITUAŢIA EVALUĂRII STUDENŢILOR Anul universitar: 2012-2013 Facultatea: ETTI Departamentul: Anul de studii: 3 Domeniul: Disciplina: Circuite integrate

Mai mult

INSMC ALESSANDRESCU RUSESCU organizează cu sprijinul NestleHealth Science cursul Monitorizarea în pediatrie între teorie și practică ediția a IIa Invi

INSMC ALESSANDRESCU RUSESCU organizează cu sprijinul NestleHealth Science cursul Monitorizarea în pediatrie între teorie și practică ediția a IIa Invi INSMC ALESSANDRESCU RUSESCU organizează cu sprijinul NestleHealth Science cursul Monitorizarea în pediatrie între teorie și practică ediția a IIa Invitație Stimați colegi, Vă invităm să participați la

Mai mult

Universitatea Transilvania din Brasov

Universitatea Transilvania din Brasov Examen de licenţă sesiunea septembrie 2018 Programul de studii: MEDICINĂ Examenul de licenţă este organizat în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare

Mai mult

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică-Informatică Contact Mate: Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică-Informatică Contact Mate: Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică-Informatică Contact Mate: Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu: mmocanu@ub.ro Lector univ. dr. Roxana-Elena Ardeleanu:

Mai mult

Facultatea de Inginerie Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/if / Conducerea avansată a proceselor industriale Tip loc: Roman bugetat LISTA CA

Facultatea de Inginerie Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/if / Conducerea avansată a proceselor industriale Tip loc: Roman bugetat LISTA CA Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/if / industriale Tip loc: Roman bugetat industriale 1 3 IRIZA BOGDAN-ALEXANDRU M. D. 10.0 9.43 10.00 10.00 1 2 - - - - - - 2 7 SĂNDULESCU DRAGOŞ-CĂTĂLIN C.

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BACĂU SALA: A1 PROF. DROMERESCHI IRINA SPECIALITATE: SOCIO-UMANE ORAR AN ŞCOLAR 201

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BACĂU SALA: A1 PROF. DROMERESCHI IRINA SPECIALITATE: SOCIO-UMANE ORAR AN ŞCOLAR 201 SALA: A1 PROF. DROMERESCHI IRINA SPECIALITATE: SOCIO-UMANE LUNI 11Dp 11Bp 11Ep 12C 11Fp MARŢI 12E 9D logica 11Cp 11A 9D dir MIERCURI 12D 11B 12B 10B 11Ap JOI 11C 12A 9A logica 12A 9D VINERI 11A 10A SALA:

Mai mult

Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş. Candidaţii din alte judeţe care participă la r

Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş. Candidaţii din alte judeţe care participă la r Av. Poporului - reg. evidența operatori: 215 reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş. Candidaţii din alte judeţe care participă la repartizare în judeţul TELEORMAN V- lb. 1 MAGARGIU S LIDIA MARINA

Mai mult

Microsoft Word - Tabele tabere vara 2016 final fara CNP.doc

Microsoft Word - Tabele tabere vara 2016 final fara CNP.doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Universitatea din Craiova FACULTATEA DE ŞTIINŢE Str. Al.I.Cuza, nr.13, tel. 40.251.41.37.28, fax: 40.251.41.26.73 A. LISTA STUDENTILOR CARE

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA CAZARE AN UNIVERSITAR 2019/2020 Rezultatele primei etape de cazare Căminul C13 Nr. crt. Nume candidat Tip studii P

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA CAZARE AN UNIVERSITAR 2019/2020 Rezultatele primei etape de cazare Căminul C13 Nr. crt. Nume candidat Tip studii P CAZARE AN UNIVERSITAR 2019/2020 Rezultatele primei etape de cazare Căminul C13 Nr. crt. Nume candidat Tip studii Program de studii Punctaj cazare 1 BORZA F. ALEXANDRU-FLORIN licenţă Informatică (în limba

Mai mult

CONCURSUL NAȚIONAL " VICTOR GIULEANU" MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. "GE

CONCURSUL NAȚIONAL  VICTOR GIULEANU MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. GE CONCURSUL NAȚIONAL " VICTOR GIULEANU" 18-20 MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. "GEORGE ENESCU" BUCURESTI 9.23 Mențiune CRISTACHE FLORENTINA

Mai mult

Programe Nationale Trimestrul IV 2016

Programe Nationale Trimestrul IV 2016 ANEXA - MACHETE DE RAPORTARE A INDICATORILOR SPECIFICI PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII Unitatea care derulează programul*/direcţia de sănătate publică**...

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET Piatra Neamţ INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET Piatra Neamţ INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET Piatra Neamţ INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 162.541 din 14.02.2019 INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ Ex. nr SERVICIUL RESURSE UMANE

Mai mult

nota iniţială nota contestaţii nota finală nota iniţială nota contestaţii nota finală nota iniţială nota contestaţii nota finală iniţială finală MINIS

nota iniţială nota contestaţii nota finală nota iniţială nota contestaţii nota finală nota iniţială nota contestaţii nota finală iniţială finală MINIS nota iniţială nota contestaţii nota finală nota iniţială nota contestaţii nota finală nota iniţială nota contestaţii nota finală iniţială finală MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

Mai mult

Concurs International de Informatica Aplicata CIP 2019 Palatul Copiilor Vaslui Tabel participanti online Nume elev Institutia scolara Nume profesor cl

Concurs International de Informatica Aplicata CIP 2019 Palatul Copiilor Vaslui Tabel participanti online Nume elev Institutia scolara Nume profesor cl Concurs International de Informatica Aplicata CIP 2019 Palatul Copiilor Vaslui Tabel participanti online Nume elev Institutia scolara Nume profesor clasa sectiunea nrsub nota 2 loc LICEUL DE ARTE IONEL

Mai mult

Universitatea,,Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Departametul de Matematică şi Informatică Sesiunea anuală studenţească de comunicări ştiin

Universitatea,,Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Departametul de Matematică şi Informatică Sesiunea anuală studenţească de comunicări ştiin PROGRAM 26 MAI 2017 SALA A 18 ORELE 9.00 Deschiderea sesiunii Cuvânt de salut Workshop ORELE 9.40 12.20 Susţinerea lucrărilor ORELE 12.20 12.30 Pauză ORELE 12.30 Festivitatea de premiere ORELE 9.00 Deschiderea

Mai mult

EVIDENTA

EVIDENTA Page 1 din 10/23 ianuarie 2018 PARCHETUL ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 1. CHEREJI ALEXANDRU- IOAN P.Î.C.C.J. 01.01.2016 HCSM 702/2015 2. STAN GHEORGHE 3. NICA ANDREEA- RUXANDRA 4. RĂDESCU ELENA 5.

Mai mult

Microsoft Word - anunt colectiv 12.doc

Microsoft Word - anunt colectiv 12.doc Nr. 18643 din 29.08.2011 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările

Mai mult

Anexa 2

Anexa 2 CURRICULUM VITAE 1. Nume şi prenume: BUMBU GHEORGHE Data şi locul naşterii: 17.04.1952, Alba Iulia 3. Starea civilă: căsătorit, 2 copii 4. Adresa: Oradea, Aurel Lazăr, nr.5 5. Telefon: 0722257159 / Adresa

Mai mult

Microsoft Word - anunt colectiv 6

Microsoft Word - anunt colectiv 6 NR. 6817 DIN 05.05.2014 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Domeniul: ARTE VIZUALE Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Domeniul: ARTE VIZUALE Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) Locuri speciale pentru ER fara bursa fotografica cu portofoliu si test de cunostinte de istoria artei si fotografie

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2018 Proba eliminatorie Nr. crt. Media de Nr. dosar NU

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2018 Proba eliminatorie Nr. crt. Media de Nr. dosar NU dosar NUME I. PRENUME Optiune 1 Conservare Restaurare- 1. 83 DAVID I. LARISA-ALEXANDRA Icoană, pictură şi restaurare Conservare Restaurare- 2. 14 KRALOWETZ I. ANA-MARIA 8.75 Icoană, pictură şi restaurare

Mai mult

CENTRU DE EXCELENTA IN MEDICINA TRANSLATIONALA Împreună Echipa LCGI Training echipa multidisciplinară pentru instituirea tratamentului cu LCGI s

CENTRU DE EXCELENTA IN MEDICINA TRANSLATIONALA Împreună Echipa LCGI Training echipa multidisciplinară pentru instituirea tratamentului cu LCGI s CENTRU DE EXCELENTA IN MEDICINA TRANSLATIONALA Împreună Echipa LCGI Training echipa multidisciplinară pentru instituirea tratamentului cu LCGI 27-30 septembrie, București CEMT Centru de Excelență în Medicina

Mai mult