MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA"

Transcriere

1 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel ing. Eugen VIŞAN Colonel Marcel Sorin LUCACIU A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă în perioada

2 1. ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE AU FOST EMISE : AVIZE 522 AUTORIZAŢII SECURITATE LA INCENDIU 521 SECURITATE LA INCENDIU 36 PROTECŢIE CIVILĂ 1 PROTECŢIE CIVILĂ 185 REGULI ŞI DISPOZIŢII PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 18 PLANURI DE URGENŢĂ INTERNĂ PLANURI DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ PLANURI DE RĂSPUNS LA ACCIDENTE TEHNOLOGICE TRANSPORT DEŞEURI PERICULOASE 6 CENTRE DE FORMARE S-AU DESFĂŞURAT: CONTROALE DE PREVENIRE EXERCIŢII DE ALARMARE ŞI EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ EXERCIŢII ŞI APLICAŢII CU SERVICIILE VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ACŢIUNI DE INFORMARE PREVENTIVĂ LA LOCALITĂŢI, INSTITUŢII ŞI OPERATORI ECONOMICI Pagina 2

3 1.1. SITUAŢIA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU/ PROTECŢIE CIVILĂ Avize emise Securitate la incendiu Cereri de avize respinse Protecţie civilă Autorizaţii emise Cereri de autorizaţii respinse PROCENTUL CERERILOR DE AVIZE ŞI AUTORIZAŢII RESPINSE DIN TOTALUL SOLICITĂRILOR Autorizaţii Protecţie civilă % - 5 solicitări Autorizaţii securitate la incendiu % solicitări Avize Protecţie civilă % - 64 solicitări Avize securitate la incendiu % solicitări Emiteri Respingeri Situaţia comparativă a autorizaţiilor emise comparativ cu totalul cererilor de autorizaţii este prezentată în anexa nr.1 Pagina 3

4 1.2. CONTROALE DE PREVENIRE PE CATEGORII DE OBIECTIVE reprezentând 15% controale executate controale executate SITUAŢIA COMPARATIVĂ A CONTROALELOR DE PREVENIRE PE CATEGORII DE OBIECTIVE Localităţi % Puncte de comandă Construcţii hidrotehnice % +15% Instituţii % Obiective cu substanţe periculoase % Operatori economici % Investiţii % Societăţi/Institute de proiectare % Pagina 4

5 1.4. PROCENTUL DEFICIENŢELOR SOLUŢIONATE PE TIMPUL ACŢIUNILOR PREVENTIVE DIN TOTALUL CELOR CONSTATATE ,3% 38,1 % 37,8 % SITUAŢIA COMPARATIVĂ A DEFICIENŢELOR CONSTATATE ŞI SOLUŢIONATE 100% 50% 0% Deficienţe înlăturate Deficienţe constatate SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE 2012 Cuantum amenzi (mii lei) Amenzi contravenţionale Avertismente Cuantum amenzi (mii lei) Amenzi contravenţionale Avertismente Raportul între numărul de sancţiuni aplicate şi numărul deficienţelor neînlăturate pe timpul activităţilor de control se regăseşte în anexa nr.2. Pagina 5

6 1.6. EXERCIŢII DE ALARMARE ŞI EVACUARE % % În caz de incendiu Alte situaţii de urgenţă Raportul între numărul de exerciţii executate şi numărul controalelor executate la localităţi şi instituţii. Anexa nr MATERIALE DE INFORMARE PREVENTIVĂ +12% +21% +28% -1% +84% -9% +68% Articole presa scrisă Emisiuni radio Emisiuni TV Instruiri Afişe Broşuri Pliante Pagina 6

7 1.8. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE CU SERVICIILE VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exerciţii SPSU % Exerciţii SVSU % Controale SPSU % Controale SVSU % Controale SVSU Controale SPSU Exerciţii SVSU Exerciţii SPSU ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE A CERCURILOR DE ELEVI % -34% SITUAŢIA INTERVENŢIILOR "Cu viaţa mea apăr viaţa" "Prietenii pompierilor" Pagina 7

8 INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ (ÎN MEDIE 797 PE ZI), DIN CARE: CAZURI DE URGENŢĂ ASISTATE DE S.M.U.R.D INCENDII INCENDII DE VEGETAŢIE SI ALTELE ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ 951 ASISTENŢĂ PERSOANE ACŢIUNI PENTRU PROTECŢIA COMUNITĂŢII REPREZENTÂND : 80% 7% 2% 4 % 2 % 5 % 2.1. SITUAŢIA COMPARATIVĂ A INTERVENŢIILOR 60, % +37% +127% +144% +4% +134% 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Incendii S.M.U.R.D. Incendii de vegetaţie şi altele Alte situaţii de urgenţă * Asistenţa persoanelor ** Acţiuni protecţie comunităţi *** ,815 39,171 2,988 1, , ,077 53,611 6,784 2, ,572 * Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.). Pagina 8

9 ** Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.). *** Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.) INTERVENŢII PE TIPURI DE SERVICII PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ În perioada , serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au participat la intervenţii, din care: incendii (7%), arderi necontrolate (8%), alte situaţii de urgenţă (4%), 945 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (2%), acţiuni pentru protecţia comunităţilor (4%), precum şi cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (75%). S-au înregistrat alarme false, 1342 întoarceri de pe traseu şi deplasări fără intervenţii SVSU SPSU SVSU şi SPSU SVSU în cooperare cu S.Prof SPSU în cooperare cu S. Prof SVSU şi SPSU în cooperare cu S.Prof Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la intervenţii, din care la au acţionat singure. Participarea serviciilor voluntare şi private la acţiunile de intervenţie a înregistrat o scădere, atât în ceea ce priveşte totalul intervenţiilor desfăşurate (8,0%), cât şi cele la care au intervenit singure (4,3%), din totalul intervenţiilor. Judeţele în care s-au înregistrat cele mai multe intervenţii la incendii ale serviciilor voluntare şi/sau private pentru situaţii de urgenţă au fost: Neamţ, Bacău, Botoşani şi Iaşi. Un număr de 691 situaţii de urgenţă au fost soluţionate de către populaţie sau salariaţi înainte de sosirea serviciilor profesioniste, voluntare sau private. Pagina 9

10 2.3. TIMPI OPERATIVI ÎNREGISTRAŢI Valorile timpilor medii de deplasare şi timpilor medii de intervenţie înregistrate la intervenţiile pentru stingerea incendiilor de Serviciile profesioniste + 7 minute 72 min 79 min Timp de intervenţie Timp de deplasare + 1 minute 14 min 15 min Valorile timpilor medii de deplasare şi a timpilor medii de intervenţie înregistrate la intervenţiile echipajelor SMURD din cadrul Serviciilor profesioniste +2 min 40 min 42 min Timp de intervenţie 9 min +2 minute 11 min Timp de deplasare Pagina 10

11 2.4. ACŢIUNI DE SALVARE PE TIMPUL INTERVENŢIILOR persoane salvate: adulţi și 369 copii persoane asistate medical intervenţii Bunuri protejate în valoare de peste 1,03 miliarde lei animale și 843 păsări salvate 2.5. INTERVENŢIILE SERVICIILOR MOBILE DE URGENŢĂ, REANIMARE ŞI DESCARCERARE (S.M.U.R.D.) reprezentând 37% intervenţii intervenţii Echipajele S.M.U.R.D. au intervenit în cazuri (în medie 596 pe zi), acordând ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la persoane ( adulţi şi copii), conform anexei nr.3. Faţă de perioada similară 2011, prin activitatea S.M.U.R.D. a crescut numărul intervenţiilor cu 37%, iar al persoanelor asistate cu 38%. Cele mai multe intervenţii S.M.U.R.D. s-au înregistrat în municipiul Bucureşti (13.900) şi judeţele: Mureş (2.419), Sibiu (2.263), Timiş (2.231), Cluj (2.039) şi Constanţa (1.899), conform anexei nr.4. Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la intervenţii SMURD. Timpul mediu de răspuns al S.M.U.R.D. a fost de 11 minute, iar timpul mediu de intervenţie de 42 minute. Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat după cum urmează: afecţiuni medicale - 47%, traumatisme - 22%, boli cardiace - 7%, intoxicaţii - 6%, probleme neurologice-psihiatrice - 6%, prim ajutor la accidente rutiere - 4%, precum şi alte afecţiuni - 8%. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, în perioada numărul intervenţiilor la accidente de circulaţie a scăzut cu 22%. În urma accidentelor rutiere au fost asistate 423 persoane, din care 14 copii. Pagina 11

12 ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ 46% 8% 4% 6% 7% 6% 23% Afecţiuni medicale Intoxicaţii Probleme neurologice psihiatrice Alte afecţiuni Traumatisme Boli cardiace Prim ajutor accidente rutiere 2.6. EVENIMENTE ÎN LUNA MARTIE 2012 În luna februarie s-au înregistrat situaţii de urgenţă (în medie 874 pe zi), din care: incendii (7%), cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (65%), incendii de vegetaţie şi altele (22%), 687 alte situaţii de urgenţă (3%), 263 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (1%) şi 407 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (2%). Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 880 persoane (750 adulţi şi 130 copii) şi au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 310 milioane lei. De asemenea, au mai fost salvate 681 animale şi 238 păsări. 3. INCENDII incendii incendii 3.1. GENERALITĂŢI În perioada , pe teritoriul României au avut loc incendii (în medie 56 pe zi), faţă de incendii produse în perioada similară a anului Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au acţionat singure la 303 incendii (5,9% din totalul incendiilor), iar la (25,3%) au intervenit în cooperare cu serviciile profesioniste. Pagina 12

13 Pe timpul intervenţiilor la incendii au fost salvate 566 persoane (428 adulţi şi 138 copii) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 846 milioane lei. Situaţia detaliată a incendiilor şi distribuţia grafică a acestora este prezentată în anexele 5 şi 6. Rata incendiilor a fost de 22 la suta de mii de locuitori, respectiv 21 la mia de kilometri pătraţi. Situaţia detaliată a acestor indicatori, pe judeţe, se află în anexele 7 şi 8. Repartiţia incendiilor pe domenii de activitate Servicii colective Locuinţe Anexe Proprietate individuală Alte activităţi Industrie Comerţ şi alimentaţie publică Mijloace de transport Alte domenii Din totalul incendiilor, 49% s-au produs la locuinţe, 16% la anexe gospodăreşti, 11% la proprietăţi individuale aflate în afara perimetrului gospodăriei cetăţeneşti, 7% la mijloace de transport (din care 5% sunt mijloace de transport individuale), 4% în industrie, 3% la alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale, 3% în comerţ şi alimentaţie publică, iar 7% în alte domenii de activitate. Faţă de perioada similară a anului 2011 numărul incendiilor la locuinţe a crescut cu 23% (de la în 2011 la în 2012). Pagina 13

14 3.2. CAUZE DE INCENDIU Instalaţii electrice defecte Coș de fum defect sau necurăţat 19% 21% 28% 26% Fumat Acţiune intenţionată Mijloace de încălzire Foc deschis 7% 9% 7% 8% 6% 7% 4% 5% Alte împrejurări 24% 29% % 10% 20% 30% 40% Cauze de incendiu situaţia comparativă 3.3. VICTIME CA URMARE A INCENDIILOR În perioada în urma incendiilor produse au decedat 100 persoane (95 adulţi şi 5 copii), iar alte 163 persoane au fost rănite sau intoxicate cu fum/gaze toxice (149 adulţi şi 14 copii). Din totalul victimelor înregistrate ca urmare a incendiilor la locuinţe, au decedat 87 persoane (82 adulţi şi 5 copil) şi au fost rănite 114 persoane (102 adulţi şi 12 copii). În perioada comparativ cu perioada similară 2011 se constată o creştere a numărului persoanelor decedate cu 27% şi a persoanelor rănite cu 12%. Pagina 14

15 +56% +25% +10% +27% Răniţi copii Decedaţi copii Răniţi adulţi Decedaţi adulţi Situaţia comparativă a victimelor Decedaţi 0-6 ani Răniţi 0-6 ani Decedaţi 7-14 ani Răniţi 7-14 ani Decedaţi Răniţi 15- Decedaţi Răniţi 26- Decedaţi ani 25 ani ani 55 ani ani Răniţi ani Decedaţi > Răniţi > ani ani Situaţia comparativă a victimelor pe categorii de vârstă Pagina 15

16 Cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor de peste 56 ani (73 persoane), ca urmare a incendiilor având drept cauze: jar, scântei de la sistemele de încălzire, instalaţii, echipamente sau aparate electrice defecte sau improvizate; mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate pe timpul funcţionării; coş, burlan de fum defect sau necurăţat şi cenuşă, ceea ce denotă capacitatea redusă de finanţare a lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparare a instalaţiilor utilitare a victimelor. Numărul cel mai mare de răniţi se înregistrează în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 26 şi 55 de ani (74 persoane), îndeosebi ca urmare a faptului că aceştia încearcă să stingă incendiul şi să-şi salveze bunurile în loc să părăsească imediat încăperile afectate. Situaţia victimelor, pe judeţe, este prezentată în anexa nr. 5 şi ierarhizarea acestora în funcţie de incendii este prezentată în anexa nr SITUAŢIA INCENDIILOR LA LOCUINŢE În perioada s-au înregistrat incendii la locuinţe (în medie 25 pe zi), constatându-se o creştere cu 23% faţă de perioada similară a anului precedent. URBAN + 11% RURAL + 33% +2% +2% +2% +2% +2% +2% +2% +2% +2% Urban Rural Din totalul acestora, 59% au avut loc în mediul rural şi 41% în mediul urban. Situaţia incendiilor la locuinţele şi anexele populaţiei şi distribuţia grafică a acestora pe judeţe, este prezentată în anexele nr. 5 şi 9. Incendiile izbucnite la locuinţe au avut loc la poduri şi acoperişuri (54%), spaţii de locuit (24%), bucătărie (14%) şi altele (8%). Pagina 16

17 4. INCENDII DE VEGETAŢIE ŞI ALTELE +127% arderi necontrolate arderi necontrolate Ca urmare a nerespectării măsurilor preventive pe timpul derulării arderilor de gunoi, curăţirii terenurilor, respectiv la utilizarea mijloacelor de încălzire, în perioada s-au produs intervenţii la incendii de vegetaţie şi altele, repartizate după cum urmează: intervenţii la arderi de cenuşă sau funingine în interiorul coşurilor de fum; intervenţii la arderi de vegetaţie uscată; intervenţii la arderi necontrolate pe terenuri virane aparţinând consiliilor locale; intervenţii la arderi necontrolate la gropi de gunoi; intervenţii la arderi necontrolate la mirişti; intervenţii la arderi necontrolate la islazuri şi păşuni comunale; Pagina 17

18 intervenţii la arderi necontrolate diverse (ghene de gunoi, containere, conducte tehnologice, cimitire, etc.) Din totalul intervenţiilor la arderi necontrolate (6.784), serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la (35%). Cele mai multe intervenţii la arderi necontrolate s-au produs în judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Argeş. Situaţia arderilor necontrolate pe judeţe este prezentată în anexa nr ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ În perioada s-au înregistrat intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă (în medie 30 pe zi). Comparativ cu perioada similară a anului 2011, numărul acestora a crescut cu 144%. Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la 122 intervenţii la alte situaţii de urgenţă. Distribuţia intervenţiilor este următoarea: misiuni pirotehnice (9%); fenomene meteorologice periculoase (29%); acţiuni pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren (6%); evenimente publice (44%); sprijin tehnic de protecţie: supravegherea conductelor de gaze fisurate, a scurgerilor de combustibili, a substanţelor periculoase ce pot genera evenimente (12%). 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Evenimente publice Misiuni pirotehnice Fenomene meteo periculoase Înlăturarea efectelor inundaţiilor Sprijin tehnic % 25% 8% 5% 12% % 9% 29% 6% 12% Pagina 18

19 Situaţia comparativă 2011 / 2012 a acestor intervenţii este prezentată în anexa nr. 11 Echipele pirotehnice ale serviciilor de urgenţă profesioniste au intervenit la cercetarea, identificarea, transportul şi depozitarea muniţiei neexplodate din timpul conflictelor militare (în 239 cazuri), distrugerea muniţiei neexplodate (8 cazuri) şi accidente muniţie (1 caz). ANALIZĂ ŞI STRATEGII PREVENTIVE Colonel ing. Felix BULEARCĂ Întocmit Plutonier Dragoş DOBRE Pagina 19

20 ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA-N. BOTOŞANI BRAŞOV BRĂILA BUCUREŞTI BUZĂU CARAŞ-S. CĂLĂRAŞI CLUJ CONSTANŢA COVASNA DÂMBOVIŢA DOLJ GALAŢI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIŢA IAŞI ILFOV MARAMUREŞ MEHEDINŢI MUREŞ NEAMŢ OLT PRAHOVA SATU-MARE SĂLAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIŞ TULCEA VASLUI VILCEA VRANCEA Situaţia autorizaţiilor pe judeţe Anexa nr Număr autorizaţii emise Număr solicitări autorizaţii Pagina 20

21 Nr. crt. Pagina 21 Anexa nr. 2 CENTRALIZAREA CONTROALELOR DE PREVENIRE EFECTUATE DE INSPECTORATELE JUDEŢENE ÎN PERIOADA Judeţul Număr controale de prevenire Deficienţe pe timpul controalelor Sancţiuni contravenţionale Cuantumul amenzilor în mii lei total neînlăturate avertismente amenzi total 1 Alba ,0 2 Arad ,4 3 Argeş ,1 4 Bacău ,4 5 Bihor ,5 6 Bistriţa-N ,5 7 Botoşani ,6 8 Brăila ,8 9 Braşov ,2 10 Bucureşti ,0 11 Buzău ,5 12 Călăraşi ,2 13 Caraş-Severin ,3 14 Cluj ,3 15 Constanţa ,8 16 Covasna ,5 17 Dâmboviţa ,2 18 Dolj ,7 19 Galaţi ,3 20 Giurgiu ,5 21 Gorj ,7 22 Harghita Hunedoara ,0 24 Ialomiţa ,7 25 Iaşi ,1 26 Ilfov ,0 27 Maramureş ,5 28 Mehedinţi ,3 29 Mureş ,1 30 Neamţ ,0 31 Olt ,5 32 Prahova ,0 33 Sălaj ,7 34 Satu Mare ,6 35 Sibiu ,8 36 Suceava ,9 37 Teleorman ,5 38 Timiş ,0 39 Tulcea ,0 40 Vaslui ,3 41 Vâlcea ,0 42 Vrancea ,2

22 Anexa nr. 3 SITUAŢIA INTERVENŢIILOR S.M.U.R.D. ÎN PERIOADA COMPARATIV CU PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI 2011 TIPUL DE INTERVENŢIE Intervenţii % Intervenţii % ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ INCENDII ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE ASISTENŢA PERSOANELOR ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ ALTE INTERVENŢII T O T A L PERSOANE ASISTATE, din care: ADULŢI COPII Pagina 22

23 Anexa nr. 4 SITUAŢIA INTERVENŢIILOR SMURD PE JUDEŢE ÎN PERIOADA Nr.crt. JUDEŢUL SMURD Nr.crt. JUDEŢUL SMURD 1 ALBA HARGHITA ARAD HUNEDOARA ARGEŞ IALOMIŢA BACĂU IAŞI BIHOR ILFOV BISTRIŢA-N MARAMUREŞ BOTOŞANI MEHEDINŢI BRĂILA MUREŞ BRAŞOV NEAMŢ BUCUREŞTI OLT BUZĂU PRAHOVA CĂLĂRAŞI SĂLAJ CARAŞ-S SATU MARE CLUJ SIBIU CONSTANŢA SUCEAVA COVASNA TELEORMAN 5 17 DÂMBOVIŢA TIMIŞ DOLJ TULCEA GALAŢI VASLUI GIURGIU VILCEA GORJ VRANCEA 813 T O T A L Pagina 23

24 SITUAŢIA INCENDIILOR ŞI A ALTOR INDICATORI PE JUDEŢE ÎN PERIOADA Anexa nr. 5 Nr. crt. JUDEŢUL Incendii Rata Rata Incendii Bunuri din care la Victime inc. incendiilor incendiilor stinse de Persoane protejate La La salvate Locuinţe Anexe decedaţi răniţi loc km 2 SVSU-SPSU (mii lei) 1 ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA-N BOTOŞANI BRĂILA BRAŞOV BUCUREŞTI BUZĂU CĂLĂRAŞI CARAŞ-S CLUJ CONSTANŢA COVASNA DÂMBOVIŢA DOLJ GALAŢI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIŢA IAŞI Pagina 24 Timp răsp. Timp Interv

25 Nr. crt. JUDEŢUL Incendii din care la Victime inc. Rata Rata Incendii Bunuri incendiilor incendiilor stinse de Persoane protejate La La salvate Locuinţe Anexe decedaţi răniţi loc km 2 SVSU-SPSU (mii lei) 26 ILFOV MARAMUREŞ MEHEDINŢI MUREŞ NEAMŢ OLT PRAHOVA SĂLAJ SATU MARE SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIŞ TULCEA VASLUI VILCEA VRANCEA T O T A L Timp răsp. Timp Interv Pagina 25

26 NR. CRT. Pagina 26 Anexa nr. 5.1 IERARHIZAREA JUDEŢELOR ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL INTERVENŢIILOR SVSU RAPORTATE LA NUMĂRUL INCENDIILOR PRODUSE JUDEŢUL TOTAL INCENDII INTERVENŢII SVSU PROCENT INTERVENŢII SVSU RAPORTAT LA NUMĂRUL DE INCENDII 1 ARAD ,2% 2 MUREŞ ,8% 3 BRĂILA ,6% 4 HARGHITA ,7% 5 SATU MARE ,3% 6 SĂLAJ ,0% 7 VILCEA ,9% 8 TULCEA ,7% 9 ALBA ,4% 10 NEAMŢ ,3% 11 BISTRIŢA-N ,0% 12 BOTOŞANI ,9% 13 TIMIŞ ,8% 14 IAŞI ,3% 15 CARAŞ-S ,1% 16 GIURGIU ,8% 17 SIBIU ,7% 18 VRANCEA ,5% 19 DOLJ ,4% 20 VASLUI ,1% 21 MARAMUREŞ ,1% 22 COVASNA ,9% 23 BIHOR ,0% 24 CĂLĂRAŞI ,0% 25 OLT ,8% 26 GALAŢI ,4% 27 BACĂU ,2% 28 ARGEŞ ,1% 29 CONSTANŢA ,8% 30 HUNEDOARA ,6% 31 MEHEDINŢI ,5% 32 BRAŞOV ,4% 33 IALOMIŢA ,4% 34 ILFOV ,3% 35 CLUJ ,8% 36 SUCEAVA ,3% 37 BUZĂU ,0% 38 TELEORMAN ,8% 39 PRAHOVA ,4% 40 BUCUREŞTI ,0% 41 DÂMBOVIŢA ,0% 42 GORJ ,0%

27 Anexa nr. 5.2 IERARHIZAREA JUDEŢELOR ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL VICTIMELOR RAPORTATE LA INCENDIILE PRODUSE NR. CRT. JUDEŢUL TOTAL INCENDII VICTIME DECEDAŢI Pagina 27 VICTIME RĂNIŢI TOTAL VICTIME PROCENT VICTIME RAPORTAT LA NUMARUL DE INCENDII 1 VASLUI ,3% 2 ARGEŞ ,9% 3 CĂLĂRAŞI ,7% 4 DÂMBOVIŢA ,6% 5 SUCEAVA ,6% 6 IAŞI ,0% 7 BUZĂU ,8% 8 TIMIŞ ,8% 9 BRAŞOV ,1% 10 IALOMIŢA ,1% 11 BUCUREŞTI ,4% 12 BRĂILA ,3% 13 SĂLAJ ,0% 14 MARAMUREŞ ,0% 15 BOTOŞANI ,9% 16 MEHEDINŢI ,9% 17 CLUJ ,8% 18 GORJ ,8% 19 MUREŞ ,5% 20 PRAHOVA ,9% 21 DOLJ ,8% 22 GIURGIU ,1% 23 BACĂU ,9% 24 HUNEDOARA ,9% 25 OLT ,8% 26 SATU MARE ,5% 27 GALAŢI ,4% 28 TELEORMAN ,3% 29 VRANCEA ,3% 30 BISTRIŢA-N ,7% 31 NEAMŢ ,6% 32 ARAD ,3% 33 TULCEA ,1% 34 VILCEA ,7% 35 HARGHITA ,3% 36 ALBA ,3% 37 ILFOV ,2% 38 SIBIU ,0% 39 CONSTANŢA ,7% 41 CARAŞ-S ,6% 40 BIHOR ,0% 42 COVASNA ,0%

28 Pagina 28

29 Pagina 29

30 Pagina 30

31 Pagina 31

32 Pagina 32

33 Pagina 33

34 Anexa nr. 11 SITUAŢIA INTERVENŢIILOR PRIVIND ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ IN PERIOADA COMPARATIV CU PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI 2011 TIP DE INTERVENŢIE INUNDAŢII FENOMENE METEO PERICULOASE ALUNECĂRI DE TEREN 0 2 EPIZOOTII 0 0 ACCIDENTE CHIMICE - POLUARI 1 0 ACCIDENTE DE TRANSPORT - SUBST. PERICULOASE 0 2 AVARII LA CONSTR. HIDROTEHNICE SAU CONDUCTE MAGISTRALE ACCIDENTE MAJORE LA UTILAJE SI INSTALAŢII TEHN. PERICULOASE 0 0 AVARII MARII LA REŢELE DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ 1 2 ASANĂRI MUNIŢIE NEEXPLODATĂ DISTRUGERI DE MUNIŢIE NEEXPLODATĂ 8 25 ACCIDENTE MUNIŢIE 1 0 FOLOSIREA EXPLOZIVILOR 0 10 EVENIMENTE PUBLICE ALTE SITUAŢII T O T A L Pagina 34

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Ex.nr. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. din INSPECŢIA DE PREVENIRE A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă privind activităţile de prevenire şi intervenţiile

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă privind acţiunile de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă pentru

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 3,160 37,778 9.5 % În perioada 01.01.-31.12., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 14,678 1,485 8.8 % În perioada 01.01-1.05., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Evaluare ISU BT 2012.

Microsoft PowerPoint - Evaluare ISU BT 2012. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII II DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI ULUI BOTOŞANI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR ILOR DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII II DE URGENŢĂ

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

B.I. Situatia operativa pe trimestrul I 2013

B.I. Situatia operativa pe trimestrul I 2013 GalaŃi 28.04.2013 BULETIN INFORMATIV DINAMICA SITUAłIILOR DE URGENłĂ PRODUSE ÎN ZONA DE COMPETENłĂ, CONSECINłELE ACESTORA ŞI CAUZELE CARE LE-AU GENERAT GeneralităŃi În trimestrul I 2013 serviciile profesioniste,

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal-  MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Bistriţa, CENTRU OPERAŢIONAL Exemplar nr. APROB INSPECTO

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Bistriţa, CENTRU OPERAŢIONAL Exemplar nr. APROB INSPECTO INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Bistriţa, 1..2 CENTRU OPERAŢIONAL Exemplar nr. APROB INSPECTOR ŞEF Locotenent colonel Dr.ing.Florea Constantin S T U D

Mai mult

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data 13Mar2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru Structura fisier XML pentru C310 - Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pentru an>=2017 fisier.zip atasat obligatoriu Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului Element/ atribut

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1 Embargo până la 00:01 GMT, 11 iunie 2019 Comunicat de presă Bucureşti, 11 iunie, 2019 Angajatorii români prognozează un climat de angajare favorabil pentru următorul trimestru Studiul ManpowerGroup privind

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap La 31 decembrie 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

Mai mult

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 iunie 2011 La 30 iunie 2011 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul

Mai mult

Analiza incendiilor pe primele sapte luni ale anului

Analiza incendiilor pe primele sapte luni ale anului PROGNOZA PREVENTIVĂ PRIVIND INCENDIILE LUNA FEBRUARIE 2016 PROGNOZA PREVENTIVĂ PRIVIND INCENDIILE ÎN LUNA FEBRUARIE 2016 În urma analizei incendiilor produse în zona de competenţă a Inspectoratului pentru

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

Proiect modificare HG 1340

Proiect modificare HG 1340 GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 05-09 MARTIE 2018 În perioada 05-09 MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând în expuneri tematice ale experţilor voluntari

Mai mult

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII MEDIULUI în intervalul 26.06.2016,

Mai mult

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.1. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori Average number

Mai mult

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p 1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA 2011-2012 ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obligatoriu echipele de juniori aparţinând cluburilor

Mai mult

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To 8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor Total absolvenți Alba : : Arad : : Argeș : : 1 1. Ajofm

Mai mult

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor Suporți pentru prindere sârmă ghimpată Martie 2019

Mai mult

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI ANALIZA EVOLUTIEI BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE IUNIE-OCTOMBRIE 2014 Perioada de supraveghere a cuprins 23 de saptamani, prima saptamana fiind s22 (26.05.2014-01.06.2014), iar ultima

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc GUVERNUL ROMANIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie septembrie

Mai mult

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI 07 LASZLO TUKA Elifarm, ClujNapoca Rezumat Evoluţia numărului farmaciilor din România

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Hotărâre 179 2018-04-04 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Imprimare Ordin nr. 1952 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15/12/2010 Intrare in vigoare: 15/12/2010 Tip Data Publicat 15/12/2010;

Mai mult

Microsoft Word - 15 martie comunicat

Microsoft Word - 15 martie comunicat 15 martie Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor marcheaza Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor printr-o serie de evenimente menite sa readuca

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BARBU CATARGIU AL JUDEŢULUI IALOMIŢA RAPORT

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN ALBA ANEXA NR

CONSILIUL JUDETEAN ALBA ANEXA NR ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREȘEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public judeţean Creşterea eficienței intervențiilor

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 10 aprilie 2015 Domnule Inspector General, Doamnelor și domnilor inspectori de învățământ primar, Doamnelor și domnilor dascali, Vă aducem la cunoștință că, începând cu anul școlar 2013 2014, Banca Națională

Mai mult

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a societăţilor comerciale, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/199, republicată, Legii

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după 01.01.2002) Ediția 2016-2017 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin

Mai mult

ANEXA NR

ANEXA NR F I Ş A L O C A L I T Ă Ţ I I LOCALITATE Denumire localitate GIULVĂZ nr. 172 ADRESA SEDIULUI PRIMĂRIEI Adresa sediului primăriei GIULVĂZ nr.172 Telefon, Fa, E-mail 0256/416201, 0256/416543 OPERATORI ECONOMICI/INSTITU

Mai mult

BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5) Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N

BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5) Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5)7 1994 Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N U M A R U L Ş O M E R1L O R NUMĂRUL PERSOANELOR CUPRINSE

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2017 2018 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE Nr. crt. Data depunerii/înregistrării cererii şi a documentaţiei Denumirea asociaţiei Adresa, telefon

REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE Nr. crt. Data depunerii/înregistrării cererii şi a documentaţiei Denumirea asociaţiei Adresa, telefon REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE Nr. crt. Data depunerii/înregistrării cererii şi a documentaţiei Denumirea asociaţiei Adresa, telefon, fax, e-mail, CIF Judeţul Activităţile Nr./data raportului

Mai mult

Nr

Nr Biroul Licente Autorizari MODIFICARI AVIZE DE RETRANSMISIE cu respectarea prevederilor art.82 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu completarile si modificarile ulterioare si ale deciziei CNA nr.72/2012

Mai mult

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul 2000. Metodologia de supraveghere a fost revizuita si adaptata conform

Mai mult

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 301 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

Microsoft Word - DELGAZ oferta tip anre docx

Microsoft Word - DELGAZ oferta tip anre docx OFERTA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE DIN 01.05.2018 Modalitatea de acceptare si valabilitatea ofertei Valabilitatea ofertei : 01.05.2018 31.12.2018. Modalitatea de acceptare a ofertei : prin telefon,

Mai mult

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu Manual de plati facturi prin Internet Banking BT24 Daca o zi din viata ta arata asa: program foarte incarcat, nu ai timp suficient sa ajungi la banca sa-ti faci operatiunile, ore foarte multe petrecute

Mai mult

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2,

Mai mult

CALENDARUL ORIENTATIV

CALENDARUL ORIENTATIV CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU ÎN LUNA NOIEMBRIE 2011 Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Mai mult

Acte normative ce reglementează desfăşurarea activităţii de protecţie civilă (protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale) A. GENERALE 1. Decretul n

Acte normative ce reglementează desfăşurarea activităţii de protecţie civilă (protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale) A. GENERALE 1. Decretul n Acte normative ce reglementează desfăşurarea activităţii de protecţie civilă (protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale) A. GENERALE 1. Decretul nr. 224 din 11.05.1990 pentru ratificarea protocoalelor

Mai mult

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI Presedinte, Ordonator de credite, Cristiana Barbu CAIET DE SARCINI SERVICII POŞTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENŢEI CPV 64110000-0 Servicii poştale (Rev.2) Caietul de sarcini face parte integrantă din

Mai mult

Nr crt Colector Judet 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA

Nr crt Colector Judet 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA 08.08.2012 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA & CO BIHOR 6 SC GOLDANA SRL BOTOŞANI 7 SC ETAX SRL BRAŞOV 8 SC MIORIŢA COM

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI BOTOŞANI A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă a incendi

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI BOTOŞANI A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă a incendi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI BOTOŞANI A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă a incendiilor la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti la nivelul

Mai mult

ROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,ŞERBAN CANTACUZINO,, AL JUDEŢULUI PRAHOVA

ROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  ,,ŞERBAN CANTACUZINO,, AL JUDEŢULUI PRAHOVA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Şerban Cantacuzino AL JUDEŢULUI PRAHOVA

Mai mult