AGENDA COMISIILOR

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "AGENDA COMISIILOR"

Transcriere

1 PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de :24:56

2 S I T U A TI A proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare la data de COMISIA SESIZATÃ NUMÃR DE RAPOARTE AVIZE (din care, la propuneri legislative) ( 27 ) 13 6 Comisia economică, industrii şi servicii 5 3 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 2 4 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului 10 1 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 33 1 ( 5 ) ( 5 ) ( 2 ) ( 9 ) ( 3 ) ( 9 ) ( 18 ) Comisia pentru sănătate publică 2 2 Comisia pentru cultură şi media 2 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 2 8 Comisia pentru egalitatea de şanse 1 ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare 1 ( 1 )

3 Comisia pentru afaceri europene 3 Comisia pentru transporturi şi energie 1 1 ( 1 ) Comisia pentru mediu 1 1 ( 1 ) Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 7 6 Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică 2 1 TOTAL 127* (* din care pentru 25 proiecte de lege se elaboreazã rapoarte comune) ( 92 ) ( 3 ) ( 2 )

4 Data sesizării Observaţii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L14/2017 (b19/ ) Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constituţie:

5 2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice Termen pt. depunerea L16/ (b725/ ) -REEXAMINARE- Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 521/ Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 12/ Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor Termen pt. depunerea L550/ (L550/ ) -REEXAMINARE- Comisia pentru egalitatea de şanse Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 31/

6 4. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L55/ (b106/ ) Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 147/ Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 29/ Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 43/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

7 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Adoptat de Camera Deputaţilor) Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L39/2015 (b554/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Europene a Drepturilor Omului Termen pentru transmiterea avizului: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice (Respins de Camera Deputaţilor) Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L558/2015 (b217/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Europene a Drepturilor Omului Termen pentru transmiterea avizului:

8 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 (Respins de Camera Deputaţilor) -raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L122/2015 (b496/ ) 4. Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1122/2004 (Adoptat de Camera Deputaţilor) Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L583/2016 (b154/ )

9 5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată (Adoptat de Camera Deputaţilor) Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L469/2016 (b377/ ) 6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Adoptat de Camera Deputaţilor) Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L43/2017 (b80/ )

10 7. Propunere legislativă privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 (Adoptat de Camera Deputaţilor) -raport comun cu: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pt. depunerea L558/ (b732/ ) Comisia pentru politică externă Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 166/ Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 212/ Comisia pentru egalitatea de şanse Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 126/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L700/ (b611/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 302/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

11 9. Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Respins de Camera Deputaţilor) Restituit la comisie, pt. raport suplimentartermen pt. depunerea L304/ (b74/ ) -raport comun cu: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 10. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen iniþial pt. depunerea L635/ (b378/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 304/ Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Europene a Drepturilor Omului Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor:

12 11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L382/ (b19/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L686/ (b520/ ) -raport comun cu: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru egalitatea de şanse Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 86/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

13 13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L545/ (b57/ ) -raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru cultură şi media Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 117/ Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 320/ Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii -AVIZ DEPUS : 278/ Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe -AVIZ DEPUS : 25/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

14 14. Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen iniþial pt. depunerea L468/ (b376/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: raport comun cu: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 389/ Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 228/ Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 148/ Comisia pentru afaceri europene Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 661/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

15 15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative (Respins de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L566/ (b527/ ) Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 491/ Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 199/ Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 361/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L584/ (b575/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor:

16 17. Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L592/ (b165/ ) -raport comun cu: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 300/ Comisia pentru egalitatea de şanse Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 137/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Termen pt. depunerea L51/ (b2/ ) Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 50/ Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 96/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constituţie:

17 19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală Termen iniþial pt. depunerea L80/ (b29/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 133/ Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Europene a Drepturilor Omului Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 5 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L76/ (b143/ ) Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Europene a Drepturilor Omului Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor:

18 21. Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare (Respins de Camera Deputaţilor) -raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pt. depunerea L78/ (b145/ ) Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 53/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului Termen pt. depunerea L96/ (b48/ ) -raport comun cu: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

19 23. Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Termen pt. depunerea L102/ (b56/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 24. Propunere legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din România Termen pt. depunerea L101/ (b53/ ) -raport comun cu: Comisia pentru mediu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

20 25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Termen pt. depunerea L100/ (b51/ ) -raport comun cu: Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 26. Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate Termen pt. depunerea L104/ (b58/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

21 27. Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin (1) din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor Termen pt. depunerea L107/ (b61/ ) Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru mediu Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul Termen pentru transmiterea avizului: L4/ (b399/ ) -aviz comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

22 2. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul Termen pentru transmiterea avizului: L6/ (b622/ ) -aviz comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica Termen pentru transmiterea avizului: L85/ (b167/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

23 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr.383/ Termen pentru transmiterea avizului: L90/ (b40/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Termen pentru transmiterea avizului: L93/ (b44/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

24 3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Termen pentru transmiterea avizului: L94/ (b45/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia economică, industrii şi servicii Termen pt. depunerea Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 4. Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Termen pentru transmiterea avizului: L111/ (b161/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

25 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari Termen pentru transmiterea avizului: L105/ (b59/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 6. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor Termen pentru transmiterea avizului: L114/ (b116/ ) -aviz comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Comisia sesizatã pentru raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi functionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

26 7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor Termen pentru transmiterea avizului: L115/ (b169/ ) -aviz comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Comisia sesizatã pentru raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi functionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă privind restituirea diferenţelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/ Termen pentru transmiterea avizului: L106/ (b60/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, după caz, din Constituţia României, republicată, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucrătoare în plen şi în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoţite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementează că în perioadele de vacanţă parlamentară a Senatului proiectele de lege şi propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activităţii Senatului.

27 Data sesizării Observaţii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Termen pt. depunerea L5/ (b400/ ) -raport comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Termen pt. depunerea L7/ (b623/ ) -raport comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor:

28 3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul Termen pt. depunerea L4/ (b399/ ) -raport comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Termen pentru transmiterea avizului: Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 15/ Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru politică externă Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 8/ Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 8/ Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 36/ Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 20/ Comisia pentru sănătate publică Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 41/ Comisia pentru cultură şi media Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 17/ Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 5/ Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 49/ Comisia pentru afaceri europene Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru transporturi şi energie Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 40/

29 Comisia pentru mediu Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 8/ Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 6/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

30 4. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul Termen pt. depunerea L6/ (b622/ ) -raport comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Termen pentru transmiterea avizului: Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 16/ Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru politică externă Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 7/ Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 9/ Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 37/ Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 22/ Comisia pentru sănătate publică Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 42/ Comisia pentru cultură şi media Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 18/ Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 6/ Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 50/ Comisia pentru afaceri europene Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru transporturi şi energie Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 41/

31 Comisia pentru mediu Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 9/ Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 7/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative Termen pt. depunerea L63/ (b119/ ) Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 47/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constituţie:

32 6. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Termen pt. depunerea L66/ (b133/ ) Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 189/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constituţie: Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului Termen pt. depunerea L112/ (b389/ ) prioritate legislativă -raport comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Comisia pentru sănătate publică Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor:

33 8. Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul Termen pt. depunerea L113/ (b390/ ) prioritate legislativă -raport comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (Adoptat de Camera Deputaţilor) Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L595/2016 (b219/ ) -raport comun cu:

34 2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Termen pt. depunerea L91/ (b41/ ) Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 266/ Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 58/ Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal Termen pt. depunerea L103/ (b57/ ) Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

35 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Termen pt. depunerea L109/ (b64/ ) Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 5. Propunere legislativă privind restituirea diferenţelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/ Termen pt. depunerea L106/ (b60/ ) Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru egalitatea de şanse Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

36 B) AVIZE b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului Termen pentru transmiterea avizului: L96/ (b48/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Europene a Drepturilor Omului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 2. Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Termen pentru transmiterea avizului: L111/ (b161/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

37 3. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/ Termen pentru transmiterea avizului: L99/ (Adoptat de Camera Deputaţilor) (b172/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie Termen pentru transmiterea avizului: L88/ (b38/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

38 5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Termen pentru transmiterea avizului: L100/ (b51/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Comisia economică, industrii şi servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Termen pentru transmiterea avizului: L110/ (b66/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia economică, industrii şi servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

39 Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, după caz, din Constituţia României, republicată, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucrătoare în plen şi în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoţite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementează că în perioadele de vacanţă parlamentară a Senatului proiectele de lege şi propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activităţii Senatului.

40 Comisia economică, industrii şi servicii Data sesizării Observaţii A) RAPOARTE b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen iniþial pt. depunerea L468/ (b376/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: raport comun cu: Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 389/ Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 228/ Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 148/ Comisia pentru afaceri europene Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 661/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia economică, industrii şi servicii

41 2. Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.l193/1, din data de 19 iulie Termen iniþial pt. depunerea L81/ (b31/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: raport comun cu: Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 185/ Comisia pentru afaceri europene Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 293/ Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 5 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia economică, industrii şi servicii

42 3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Termen pt. depunerea L94/ (b45/ ) -raport comun cu: Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Termen pt. depunerea L100/ (b51/ ) -raport comun cu: Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia economică, industrii şi servicii

43 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Termen pt. depunerea L110/ (b66/ ) Termen pentru transmiterea avizului: Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice Termen pentru transmiterea avizului: L16/ (b725/ ) -REEXAMINARE- Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Comisia economică, industrii şi servicii

44 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Termen pentru transmiterea avizului: L93/ (b44/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 2. Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Termen pentru transmiterea avizului: L111/ (b161/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, după caz, din Constituţia României, republicată, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucrătoare în plen şi în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoţite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementează că în perioadele de vacanţă parlamentară a Senatului proiectele de lege şi propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activităţii Senatului. Comisia economică, industrii şi servicii

45 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Data sesizării Observaţii A) RAPOARTE b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr.383/ Termen pt. depunerea L90/ (b40/ ) Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru mediu Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 80/ Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

46 2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol Termen pt. depunerea L92/ (b42/ ) Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 279/ Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul Termen pentru transmiterea avizului: L4/ (b399/ ) -aviz comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

47 2. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul Termen pentru transmiterea avizului: L6/ (b622/ ) -aviz comun cu Comisia permanentă similară a Camerei Deputaţilor Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din România Termen pentru transmiterea avizului: L101/ (b53/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Comisia pentru mediu Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

48 2. Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin (1) din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor Termen pentru transmiterea avizului: L107/ (b61/ ) Comisia sesizatã pentru raport: Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, după caz, din Constituţia României, republicată, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucrătoare în plen şi în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoţite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementează că în perioadele de vacanţă parlamentară a Senatului proiectele de lege şi propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activităţii Senatului. Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

49 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Data sesizării Observaţii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (Adoptat de Camera Deputaţilor) -raport comun cu: Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L50/2017 (b94/ ) prioritate legislativă Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

50 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 (Respins de Camera Deputaţilor) -raport comun cu: Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L122/2015 (b496/ ) 2. Propunere legislativă privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală (Adoptat de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L700/ (b611/ ) -raport comun cu: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 302/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

51 3. Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare (Respins de Camera Deputaţilor) -raport comun cu: Termen pt. depunerea L78/ (b145/ ) Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 53/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (Respins de Camera Deputaţilor) Termen pt. depunerea L79/ (b146/ ) -raport comun cu: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 187/ Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 54/ Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 132/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

52 5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Termen pt. depunerea L93/ (b44/ ) Termen pentru transmiterea avizului: Comisia economică, industrii şi servicii Termen pentru transmiterea avizului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 177/ Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici *Republicată Termen pt. depunerea L95/ (b46/ ) Termen pentru transmiterea avizului: AVIZ DEPUS : 59/ Termen pentru depunerea amendamentelor: vacanta parlamentarã, la 12 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 18.05.2017 13:55:38

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 30 MAI 2012-11 IUNIE 2012 1 Proiect de lege privind

Mai mult

Microsoft Word - 13 mart

Microsoft Word - 13 mart PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR DEPARTAMENTUL LEGISLATIV INFORMARE cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 1 APRILIE 2019-15 APRILIE 2019 1 Proiect de

Mai mult

LegisNou

LegisNou PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 15 APRILIE 2019-6 MAI 2019 1 Proiect de lege

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 6 MAI 2019-28 MAI 2019 1 Proiect de lege privind

Mai mult

Microsoft Word - MOD 26 ULTIMA26 APROBATA 26 iunie 2019.doc

Microsoft Word - MOD 26 ULTIMA26 APROBATA 26 iunie 2019.doc APROBATĂ 26.06.2019 ORDINEA DE ZI pentru şedinţa Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 26 iunie 2019 - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor, potrivit prevederilor art.94

Mai mult

Microsoft Word - BUNA 5 APROBATA 5-7 martie doc

Microsoft Word - BUNA 5 APROBATA 5-7 martie doc ORDINEA DE ZI pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de luni, 5 și miercuri, 7 martie 2018 APROBATĂ 5.03.2018 1. Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor, potrivit

Mai mult

oz xls

oz xls Parlamentul României Camera Deputaţilor Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Sala Mihai Viteazul, Nivel P1 ORDINEA DE ZI Nr. crt. Nr. înregistrare la CD Denumirea iniţiativei legislative sau a

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc TEMATICĂ DE SPECIALITATE pentru ocuparea postului de consilier din cadrul Secţiei de drept public Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiză constituţională 1. Supremaţia Constituţiei

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

oz- 21 martie 17.xls

oz- 21 martie 17.xls Parlamentul României Camera Deputaţilor Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Sala Mihai Viteazul, Nivel P1 ORDINEA DE ZI Nr. crt. Nr. înregistrare la CD Denumirea iniţiativei legislative sau a

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 22 DECEMBRIE 2015-2 FEBRUARIE 2016 1 Proiect

Mai mult

Microsoft Word - 3MOD PLEN 3.04 APROBATA1,3 aprilie2019.doc

Microsoft Word - 3MOD PLEN 3.04 APROBATA1,3 aprilie2019.doc APROBATĂ 1.04.2019 -modificată Plen 3.04.2019 ORDINEA DE ZI*) pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de luni, 1, marți, 2 și miercuri, 3 aprilie 2019 1. Informare privind distribuirea unor documente

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 18 DECEMBRIE 2017-5 FEBRUARIE 2018 1 Propunere

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, Bucureşti 40, România Telefon: (

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, Bucureşti 40, România Telefon: ( R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725 Bucureşti 40, România Telefon: (+40-21) 414-2121 Fax: (+40-21) 315-9164 18 iulie 2019

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada 07.09.2017 18.09.2017, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut special vacante de inspector de integritate din cadrul

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcţiei de vicepreşedinte

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLATIVĂ PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 22 DECEMBRIE 2009-1 FEBRUARIE 2010 Proiect

Mai mult

Microsoft Word - Matrita martie.doc

Microsoft Word - Matrita martie.doc Stimaţi abonaţi, Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea dumneavoastră. I. SINTEZA LEGISLATIVĂ Direcţia pentru Relaţii

Mai mult

Microsoft Word - avize 2011.doc

Microsoft Word - avize 2011.doc AVIZE 2011 Nr. crt. Titlul proiectului 1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Parlamentul României

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 4 APRILIE 2011-11 APRILIE 2011 1 Propunere legislativă

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA APRILIE 2019

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA APRILIE 2019 PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA NR. 3887/17.04.2019 A N U N T În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică intenţia

Mai mult

Microsoft Word - BILANT.doc

Microsoft Word - BILANT.doc Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor în sesiunea februarie iunie 2005 În prima sesiune a actualei legislaturi s-a urmărit ridicarea calităţii actului de legiferare, îmbunătăţirea indicelui de

Mai mult

Microsoft Word dep.doc

Microsoft Word dep.doc APROBATĂ 12.09.2017 ORDINEA DE ZI pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de marți, 12 și miercuri, 13 septembrie 2017 1. Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor,

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, 4.01.2017 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, raportul

Mai mult

Microsoft Word - BUN-2-19 iulie Schema Bilant FEB IUNIE 2018 nr.18-GRAFICE.doc

Microsoft Word - BUN-2-19 iulie Schema Bilant FEB IUNIE 2018 nr.18-GRAFICE.doc S U M A R I. Sinteza activităţii legislative a Camerei Deputaţilor în prima sesiune ordinară a anului 2018 (februarie-iunie)... pag. 2 II. Centralizatorul iniţiativelor legislative aflate în procedură

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 971 2016-12-15 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de

Mai mult

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 29 FEBRUARIE 2016-7 MARTIE 2016 1 Proiect de

Mai mult

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: PARLAMENTUL

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: PARLAMENTUL LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

Parlamentul României Camera Deputaților GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. poştal 5, RO Bucureşti

Parlamentul României Camera Deputaților GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. poştal 5, RO Bucureşti Parlamentul României Camera Deputaților GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. poştal 5, RO-70550 Bucureşti Tel/fax: 004021-3142049; Tel: 004021-4021066, 4021067,

Mai mult

Microsoft Word _2016 Nota de fundamentare-OUG salarizare.doc

Microsoft Word _2016 Nota de fundamentare-OUG salarizare.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ Descrierea situaţiei

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL C

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL C PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, 27.09.2012 Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, Raportul

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul

Mai mult

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului În temeiul art.

Mai mult

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

HA_

HA_ CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ Piaţa VASILE MILEA, Nr.1 PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA Tel.: 0248 / 210056 www.cjarges.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea Camerei Agricole a Județului Argeș ca entitate care să acorde

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate Având în

Mai mult

Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea

Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 883 2017-12-14 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe

Mai mult

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL      ROMANIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13

LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 iulie 1998 Data intrarii in vigoare : 13 iulie 1998

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 116 2017-12-28 Guvernul României privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Monitorul Oficial al României nr 1043

Mai mult

LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei

LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

Mai mult

LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normati

LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normati LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art.1. - Legea

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completa

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completa PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului

Mai mult

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric Hotărâre 95 2016-02-18 Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Monitorul Oficial al

Mai mult

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Mai mult

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin 2337 30.05.2018 11.06.2018 Ordin 3624 13.10.2016 21.10.2016 Ordin 1650

Mai mult

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2018 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. I. Legea nr. 16 din 17

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 22 2019-04-03 Guvernul României pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română - S.A., precum şi pentru modificarea

Mai mult

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Parlamentul

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

Nr

Nr HOTĂRÂREA Nr. 65 din Privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de ; Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară Parlamentul României

Mai mult

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2016 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie Ordin nr. 3774/2008 din 22/08/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11/09/2008 pri

Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie Ordin nr. 3774/2008 din 22/08/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11/09/2008 pri Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie Ordin nr. 3774/2008 din 22/08/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11/09/2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 43 2016-02-03 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp. 123-132 123 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In February 2019, amendments were brought to the Justice laws: Law no. 303/2004

Mai mult

Microsoft Word - LEGE nr. 116_2002, MO 193_2002

Microsoft Word - LEGE nr. 116_2002, MO 193_2002 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE Nr. 116/2002 M.Of. nr. 193 din 21.3.2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale Nr. Titlu Data MO Modificări 1 Lege nr. 250/2013 -

Mai mult

Microsoft Word - GRAFICE-Schema Bilant FEB IUNIE 2019 nr. 20.doc

Microsoft Word - GRAFICE-Schema Bilant FEB IUNIE 2019 nr.  20.doc S U M A R I. Sinteza activităţii legislative a Camerei Deputaţilor în prima sesiune ordinară a anului 2019 (februarie-iunie)... pag. 2 II. Centralizatorul iniţiativelor legislative aflate în procedură

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transpo

HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transpo HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Prezenta

Mai mult

Microsoft Word - legislatie IM.docx

Microsoft Word - legislatie IM.docx A. Legislaţie privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii - Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea si organizarea Inspecţiei Muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 290/03.05.2012

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Hotărâre 179 2018-04-04 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului Secţiunea a

Mai mult

DECIZIA nr.418 din 3 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.i pct.1-6 din Legea pentru modificarea și complet

DECIZIA nr.418 din 3 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.i pct.1-6 din Legea pentru modificarea și complet DECIZIA nr.418 din 3 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.i pct.1-6 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației Nepublicată

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 3 2017-01-06 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial al României nr 16 din 2017-01-06 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la

Mai mult

Codul muncii sept.2016.indd

Codul muncii sept.2016.indd Cuprins general Codul muncii 1 Index 101 Legea nr. 62/2011 a dialogului social 107 Index 159 1. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor 161 2. Legea

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult