Cine organizează pregătirea/ cine răspunde Total personal de pregătit NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cine organizează pregătirea/ cine răspunde Total personal de pregătit NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ"

Transcriere

1 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLTUL AL JUDEŢULUI HARGHITA Anexa nr. 1 la nr /2018 Exemplar nr._1_ 2 exemplare IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Preşedinţe, vicepreşedinţe, secretar consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă Preşedinţii şi vicepreşe-dinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă Reprezentanţi serviciilor deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu Un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, o dată la 2-4 ani (5 zile) Un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, o dată la 2-4 ani (5 zile) Un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, o dată la 2-4 ani (5 zile) I. PREGĂTIREA PERSONALULUI DE CONDUCERE CZ Cluj Judeţ TOTAL CZ Cluj Judeţ TOTAL CZ CLUJ Judeţ TOTAL 37 Sefi ai centrelor operative Secretari ai mun,oraşelor şi comunelor Un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, o dată la 2-4 ani (5 zile) CZ CLUJ Judeţ CZ CLUJ Judeţ Mun.Gheorgheni 1

2 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Conducătorii op.ec. (şef celulă de urgenţă)sursă de risc clasif.conf. Leg. 59/2016 O convocare de anuală (6 ore) ISU HR SC Tohan SA PL Gheorgheni Com. Sândominic SC Maxam SRL Convocare de anuală (6 ore) ISUJ HR TOTAL Mun. Miercurea Ciuc SC Heineken România SA SC Harviz SA Mun.Odorheiu Secuiesc SC Coats Odorhei SRL SC Aqua Nova Harghita SRL Mun.Gheorgheni Conducătorii operatorilor economici sursă de risc incluşi PAAR, clasificaţi conform HGR 642 SC Gospodărie orăşenească SA Mun. Topliţa SC Aqua Călimani SA Or. Cristuru Sec. Convocare de anuală (6 ore) IUJ HR SC Aqua Serv SA Or.Băile Tuşnad SC Gospodarie Comunală Tuşnad SA Or.Bălan Serviciul public de alimentare cu apă,canalizare şi salubritate Com. Ditrău SC Detroit City Import- Export SRL Com. Remetea 2

3 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II SC Industrializarea Laptelui SA TOTAL Conducătorii/ Directorii de unităţi / instituţii de învăţământ şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea * O instruire, annuală (4-6 ore) ISU/Insp. Şcolar Judeţ TOTAL Administratorii/Co nducătorii op.ec.care au ca obiect de activitate colectarea şi comercializa-rea fierului vechi O instruire de anuală (2-3 ore) ISU HR Mun. Miercurea Ciuc SC Remat Harghita SA SC Remat Braşov SA - PL Miercurea Ciuc TOTAL Episcopia Covasnei şi Harghitei M-Ciuc Protopopiatul Ortodox M-Ciuc Administratorii instituţiilor care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă a I.S.U.J - unităţi de cult O instruire de anuală (2-3 ore) ISU HR Protopopiatul Ortodox Toplita Protopopiatul Romano-Catolic M-Ciuc Protopopiatul Romano-Catolic Odorheiu Secuiesc Protopopiatul Romano-Catolic Gheorgheni TOTAL Administratorii/ S.C. Târnava 2000 S.A.Od.Secuiesc 3

4 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Administratorii/ Conducătorii operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă a I.S.U.J - unităţi de turism O instruire de anuală (2-3 ore) ISU HR S.C. Print Impex S.R.L.Od.Secuiesc S.C. HB Hotels S.R.L.Băile Tuşnad S.C. Tuşnad S.A.Băile Tuşnad S.C. Fenyo S.R.L.M- Ciuc TOTAL Ocol Silvic Miercurea Ciuc Ocol Silvic de Regim Miercurea Ciuc Ocol Silvic de Regim Gheorgheni Ocol Silvic de Regim Odorhei Administratorii/ Conducătorii operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă a I.S.U.J - unități silvice O instruire de anuală (2-3 ore) ISU HR Ocol Silvic de Regim Toplița Ocol Silvic Privat Odorhei Ocol Silvic Particular Gheorgheni Ocol Silvic Topliţa Ocol Silvic Homorod Ocol Silvic Privat Praid Ocolul Silvic Frumoasa TOTAL

5 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II II. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a salariaţilor Judeţ Membrii comitetelor pentru situaţii de urgenţă Un instructaj de semestrial, 2-3 ore Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă Municipii Oraşe Comune TOTAL Municipii Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc Topliţa Gheorgheni Oraşe Şefii centrelor operative cu activitate temporară Instructaj de anual (4 ore) ISU Cristuru Secuiesc Bălan Vlăhiţa Borsec Băile Tuşnad TOTAL Comune TOTAL

6 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Program de formare profesională cu scoatere de la locul de muncă CNPPMSU Municipii Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc Topliţa Inspector de protecţie civilă Instructaj de anual (4 ore) ISU Gheorgheni Oraşe Cristuru Secuiesc Bălan Vlăhiţa Borsec Băile Tuşnad TOTAL Comune TOTAL Cadru tehnic cu atribuţii în dom. ap.împ Program de formare profesională cu scoatere de la locul de muncă CNPPMSU Cadru tehnic cu atribuţii în dom. ap.împ. inc. încadraţi potrivit OMAI nr.106/2007 Cadru tehnic cu atribuţii în dom. ap.împ. inc. încadraţi potrivit OMAI nr.106/2007 Instructaj de anual (4 ore) Instructaj de anual (4 ore) ISU ISU Municipii Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc Topliţa Gheorgheni Oraşe Cristuru Secuiesc Bălan Vlăhiţa Borsec Băile Tuşnad TOTAL Comune TOTAL

7 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Municipii Personalul centrelor operative cu activitate temporară Antrenament de specialitate, anual (2-4 ore) Comitetele pt. situaţii de urgenţă/şefi centre op. Oraşe Comune TOTAL Mun.Gheorgheni Cadru tehnic/ Inspector de protecţe civilă a operatorilor economici sursă de risc clasif.conf. Leg. 59/2016 O convocare de anuală (6 ore) ISU HR SC Tohan SA PL Gheorgheni Com. Sândominic SC Maxam SRL TOTAL Mun. Miercurea Ciuc SC Heineken România SA SC Harviz SA Cadru tehnic/ Inspector de protecţe civilă a operatorilor economici sursă de risc incluşi PAAR, clasificaţi conform HG642 Convocare de anuală (6 ore) IUJ HR Mun.Odorheiu Secuiesc SC Coats Odorhei SRL SC Aqua Nova Harghita SRL Mun.Gheorgheni SC Go SA Mun. Topliţa SC Aqua Călimani SA Or. Cristuru Sec SC Aqua Serv SA

8 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Or.Băile Tuşnad SC Gospodarie Comunală Tuşnad SA Or.Bălan Cadru tehnic/ Inspector de protecţe civilă a operatorilor economici sursă de risc incluşi PAAR, clasificaţi conform HR 642 Convocare de anuală (6 ore IUJ HR Serviciul public de alimentare cu apă,canalizare şi salubrutate Com. Ditrău SC Detroit City Import- Export SRL Com. Remetea SC Industrializarea Laptelui SA TOTAL Mun. Miercurea Ciuc SC Heineken România SA Personalul celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 Un instructaj de trimestrial (2-3 ore) Şefii celulelor de urgenţă SC Harviz SA Mun.Odorheiu Secuiesc SC Coats Odorhei SRL SC Aqua Nova Harghita SRL Mun.Gheorgheni SC Go SA Mun. Topliţa SC Aqua Călimani SA Or. Cristuru Sec SC Aqua Serv SA

9 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Or.Băile Tuşnad SC Gospodarie Comunală Tuşnad SA Personalul celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 Un instructaj de trimestrial (2-3 ore) Şefii celulelor de urgenţă Or.Bălan Serviciul public de alimentare cu apă,canalizare şi salubrutate Com. Ditrău SC Detroit City Import- Export SRL Com. Remetea SC Industrializarea Laptelui SA TOTAL Mun. Miercurea Ciuc SC Heineken România SA SC Harviz SA Mun.Odorheiu Secuiesc Personalul celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 O convocare de anual (2-4 ore) Operatorii economici SC Coats Odorhei SRL SC Aqua Nova Harghita SRL Mun.Gheorgheni SC Go SA Mun. Topliţa SC Aqua Călimani SA Or. Cristuru Sec. SC Aqua Serv SA Or.Băile Tuşnad 9

10 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II SC Gospodarie Comunală Tuşnad SA Or.Bălan Personalul celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 O convocare de anual (2-4 ore) Operatorii economici Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi salubritate Com. Ditrău SC Detroit City Import- Export SRL Com. Remetea SC Industrializarea Laptelui SA TOTAL Mun. Miercurea Ciuc SC Heineken România SA SC Harviz SA Mun.Odorheiu Secuiesc Personalul celulelor de urgenţă din cadrul op.ec.incluşi în PAAR, clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 Un antrenament de specialitate, anual (2-4 ore) Operatorii economici SC Coats Odorhei SRL SC Aqua Nova Harghita SRL Mun.Gheorgheni SC Go SA Mun. Topliţa SC Aqua Călimani SA Or. Cristuru Sec. SC Aqua Serv SA Or.Băile Tuşnad SC Gospodarie Comunală Tuşnad SA 10

11 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Personalul celulelor de urgenţă din cadrul op.ec.incluşi în PAAR, clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 Un antrenament de specialitate, anual (2-4 ore) Operatorii economici Or.Bălan Servuciul public de alimentare cu apă, canalizare şi salubritate Com. Ditrău SC Detroit City Import- Export SRL Com. Remetea SC Industrializarea Laptelui SA TOTAL Şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă O convocare de semestrială (6 ore) Un instructaj de semestrial (2-4 ore) ISU HR Preşedinţii comitetelor pt. situaţii de urgenţă 2 Municipii Oraşe Comune TOTAL Municipii Oraşe Comune TOTAL Personalul component al serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă O şedinţă teoreticaplicativă, (2-3 ore), O şedinţă teoreticaplicativă, (2-3 ore) Şefii serviciilor Mun. și orașe LUNAR Comune TRIMESTRIAL TOTAL Personalul component al serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă O şedinţă practicdemonstrativă, (1-2 ore), lunar - mun. şi oraşe/ trimestrial-com. Exerciţiu de alarmare intervenţie cu SVSU Şefii serviciilor TOTAL ISU HR Exerciţiu de alarmare/intervenţie se desfășoară cu ocazia controalelor la localități TOTAL

12 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă Convocare de semestrial (6 ore) Un instructaj de semestrial (2-4 ore) ISU HR Conducătorii operatorilor economici Municipii Oraşe 1 1 TOTAL Municipii Oraşe 1 1 TOTAL Personalul component al serviciilor private pentru situaţii de urgenţă O şedinţă teoreticaplicativă, (2-Şefii serviciilor TOTAL ore) trimestrial Personalul component al serviciilor private pentru situaţii de urgenţă Un exerciţiu de alarmare/ intervenţie, (1-2 ore), semestrial Un exerciţiu de alarmare/intervenţ ie cu SPSU Şefii serviciilor TOTAL Exerciţiu de alarmare/intervenţie se desfășoară cu ocazia controalelor la operatori economici ISU HR TOTAL Salariaţii de la operatorii economici / instituţiile publice Instructaje de pregătire (cf. ordinului MAI nr. 712 /2005 cu modif. ulterioare) Un exerciţiu, pe tipurile de riscuri specifice, semestrial conducătorii operatorilor economici/ instituţiilor publice Operatori ec. Instituţii publice x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Un exerciţiu de alarmare/interve nţie/evacuare ISU HR Se desfăşoară cu ocazia controalelor preventive planificate în anul

13 Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit Anul 2018 Categorii de personal Forma de pregătire/ periodicitatea/ durata Nivelul la care se organizează pregătirea Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. sem.i P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P Nov. Dec. sem. II III. Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi populaţiei Preşcolari Activităţi de pregătire (cf.protocolului încheiat între IGSU ŞI MECT) Conducătorii unităţilor de învăţământ Unităţi de învăţământ Se desfăşoară conform protocolului încheiat între IGSU şi MECT Se desfăşoară conform protocolului încheiat între IGSU şi MECT Un exerciţiu semestrial Elevi Activităţi de pregătire (cf.protocolului încheiat între IGSU ŞI MECT) Conducătorii unităţilor de învăţământ Unităţi de învăţământ Se desfăşoară conform protocolului încheiat între IGSU şi MECT Se desfăşoară conform protocolului încheiat între IGSU şi MECT Preşcolari, elevi Un exerciţiu semestrial Informare preventivă Pregătire cercuri de elevi ISU HR Conducătorii unităţilor de învăţământ/ ISU Unităţi de învăţământ Unităţi de învăţământ Se desfăşoară cu ocazia controalelor preventive planificate în anul 2018 Exerciţii de alarmare/intervenţ ie/evacuare ISU HR Unităţi de învăţământ Populaţia neîncadrată în muncă, bătrâni, copii Informare preventivă Exerciţii de alarmare publică Autoritările publice locale/ ISUJ Autoritările publice locale/ ISUJ Local Local Se desfăşoară cu ocazia controalelor preventive planificate în anul 2018 Se desfăşoară cu ocazia controalelor preventive la localităţile care sunt planificate cu exerciţii de alarmare publică în anul 2018 PRIM- ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF II Colonel DUDU OVIDIU 13

14 l an R 14

15 l an R 15

16 l an R 16

17 l an R 17

18 l an R ă, 18

19 l an R 19

20 l an R 20

21 l an R 21

22 l an R 22

23 l an R 23

24 l an R 24

25 l an R 25

26 l an R 26

NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru

NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru MINISTEUL AFACEILO INTENE DEATAMENTUL ENTU SITUAŢII DE UGENŢĂ INSECTOATUL GENEAL ENTU SITUAŢII DE UGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltul al Judeţului Harghita Anexa nr. 4 la nr.3101862/2018

Mai mult

- INSTITUJIA PREFECTULUI - JUDEJUL BISTRIJA- NASAUD PREFECT 0 RDI N pentru aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in judet

- INSTITUJIA PREFECTULUI - JUDEJUL BISTRIJA- NASAUD PREFECT 0 RDI N pentru aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in judet - INSTITUJIA PREFECTULUI - JUDEJUL BISTRIJA- NASAUD PREFECT 0 RDI N pentru aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in judetul Bistrita-Nasaud pe a nul 2012 Prefectul judetului

Mai mult

JUDEŢUL MARAMUREŞ INSTITUŢIA PREFECTULUI ORDIN nr. 74 Din 22 APRILIE 2013 PENTRU APROBAREA MĂSURILOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PREGĂTIRII ÎN DOME

JUDEŢUL MARAMUREŞ INSTITUŢIA PREFECTULUI ORDIN nr. 74 Din 22 APRILIE 2013 PENTRU APROBAREA MĂSURILOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PREGĂTIRII ÎN DOME JUDEŢUL MARAMUREŞ INSTITUŢIA PREFECTULUI ORDIN nr. 74 Din 22 APRILIE 2013 PENTRU APROBAREA MĂSURILOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2013 PREFECTUL

Mai mult

Calendar evenimente proiect 4141 v Nr. Activ itate Eveniment (activitate) Luna/an TOTAL PARTC. TOTAL PARTICIP ROMANI TOTAL PARTICIP Locatie

Calendar evenimente proiect 4141 v Nr. Activ itate Eveniment (activitate) Luna/an TOTAL PARTC. TOTAL PARTICIP ROMANI TOTAL PARTICIP Locatie Activ itate Eveniment (activitate) Luna/an PARTC ROMANI Locatie (oras) evenim/luna L dec-08 L ian-09 L3 feb-09 L4 mar-09 L5 apr-09 An I L6 L7 mai-09 iun-09 L8 iul-09 L9 aug-09 L0 sep-09 L oct-09 L nov-09

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

Microsoft Word - Imisii NO2 Mintia total.doc

Microsoft Word - Imisii NO2 Mintia total.doc STUDIU DE DISPERSIE PENTRU MODERNIZAREA GRUPULUI IV AL S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. PENTRU Volumul 6, revizia 0 ELECTROCENTRALE DEVA S.A. pentru perioada iulie 2010 iunie 2011 S.C. Landscape Consulting

Mai mult

Microsoft Word - Imisii PM10 Mintia total.doc

Microsoft Word - Imisii PM10 Mintia total.doc STUDIU DE DISPERSIE PENTRU MODERNIZAREA GRUPULUI IV AL S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. PENTRU Volumul 7, revizia ELECTROCENTRALE DEVA S.A. pentru perioada iulie iunie 11 S.C. Landscape Consulting S.R.L.

Mai mult

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti Nr.968/ 03.04.2018 Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni

Mai mult

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Produsul Intern Brut Evoluția Produsului Intern Brut Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An - în

Mai mult

Microsoft Word - grafic ore consiliere elevi si parinti PRIMAR PRESCOLAR GIMNAZIU

Microsoft Word - grafic ore consiliere elevi si parinti PRIMAR PRESCOLAR GIMNAZIU GRAFICUL ACTIVITATII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE A PREȘCOLARILOR Grădinița cu program normal SURDILA GRECI MIXTĂ Zilnic 8,00-13,00 1 MIXTĂ Zilnic 8,00-9,00 și 12,30-13,00 PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINȚII

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna mai 28: Participanţi înregistraţi la : 12 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 56 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna aprilie 28: Participanţi înregistraţi la : 99 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 59 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

Microsoft Word - Raport 2008_PI MDLPL.doc

Microsoft Word - Raport 2008_PI MDLPL.doc Raport privind activitate Punctului de Informare al MDLPL in perioada ianuarie decembrie In perioada ianuarie decembrie 1, 2324 de persoane au solicitat informatii prin Punctul de Informare al MDLPL. Dintre

Mai mult

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Prezentu

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Prezentu Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 2014-2015 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul prevederilor din

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI P R I M A R Cod poştal - 737105 Telefon, fax: 0235/484216, E mail : prim_botesti@yahoo.com RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

INSPEC IA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr INFORMATII DE

INSPEC IA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr INFORMATII DE Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769 INFORMATII DE PRESA In perioada 01.10.2015-31.10.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca

Mai mult

CALENDARUL JUDEȚEAN AL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE ANUL ȘCOLAR AVIZAT INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL Prof. Coca CODREANU Datele de desfăşurare

CALENDARUL JUDEȚEAN AL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE ANUL ȘCOLAR AVIZAT INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL Prof. Coca CODREANU Datele de desfăşurare CALENDARUL JUDEȚEAN AL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE ANUL ȘCOLAR 20142015 AVIZAT INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL Prof. Coca CODREANU Datele de desfăşurare Nr. Crt. Olimpiada şcolară Etapa pe şcoală (data) Etapa

Mai mult

Anexa nr. 13 procedura cooperare institutii.doc

Anexa nr. 13 procedura cooperare institutii.doc INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NESECRET Brăila Anexa nr. 13 APROB INSPECTOR ŞEF AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DUNĂREA AL JUDEŢULUI BRĂILA Lt. col., ION CRISTIAN P R O

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL ŞEF) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fişei postului: Numele şi prenumele

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

HOTĂRÂRE GUVERNULUI nr. 139 din 6 februarie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 Cu

HOTĂRÂRE GUVERNULUI nr. 139 din 6 februarie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 Cu HOTĂRÂRE GUVERNULUI nr. 139 din 6 februarie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 Cu modificările și completările aduse de : - HG nr. 628

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Ex.nr. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. din INSPECŢIA DE PREVENIRE A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă privind activităţile de prevenire şi intervenţiile

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

Componen

Componen Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 17 / 11.10.2007 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE CENTRU CAPITOLUL I Definiţii aplicabile Comitetului Regional

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie noiembrie 2017 Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ; Având în vedere prevederile art. 35, alin.

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

Anexa 1 la HCL nr.102/ Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municip

Anexa 1 la HCL nr.102/ Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municip Anexa 1 la HCL nr.102/28.02.2019 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Targoviste pentru anul 2019 Având în vedere:

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..23. privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..23. privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului H O T Ă R Â R E A NR..23. privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iunie 2018 Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul Nr.3033/15.11. În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX. comparativ cu aceeasi perioadă a anului : volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut cu 14,4% volumul cifrei

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BARBU CATARGIU AL JUDEŢULUI IALOMIŢA RAPORT

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cum a fost făcut Barometrul Barometrul măsoară activitatea curentă din industrie şi aşteptările managerilor despre perioada viitoare. În fiecare lună, începând din 14, IRSOP şi SNSPA Facultatea de Management

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Anexa nr

Anexa  nr Nr. 26/S.S.P.P.P./ 17.01.2019 APROBAT, INSPECTOR GENERAL DE STAT Dantes Nicolae BRATU METODOLOGIE pentru derularea acţiunii nr. 4 din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2019 CAMPANIE

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă privind acţiunile de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă pentru

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

Nr. 1474/ Solicitare de ofertă Referitor la: Servicii de transport persoane Cod CPV Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteți ofertă

Nr. 1474/ Solicitare de ofertă Referitor la: Servicii de transport persoane Cod CPV Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteți ofertă Nr. 1474/12.07.2017 Solicitare de ofertă Referitor la: Servicii de transport persoane Cod CPV 60130000-8 Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteți ofertă financiară și tehnică pentru servicii de transport

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

Acte normative ce reglementează desfăşurarea activităţii de protecţie civilă (protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale) A. GENERALE 1. Decretul n

Acte normative ce reglementează desfăşurarea activităţii de protecţie civilă (protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale) A. GENERALE 1. Decretul n Acte normative ce reglementează desfăşurarea activităţii de protecţie civilă (protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale) A. GENERALE 1. Decretul nr. 224 din 11.05.1990 pentru ratificarea protocoalelor

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Evaluare ISU BT 2012.

Microsoft PowerPoint - Evaluare ISU BT 2012. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII II DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI ULUI BOTOŞANI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR ILOR DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII II DE URGENŢĂ

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

Reforma sistemului de preturi si tarife în sectorul gazelor natuarle

Reforma sistemului de preturi si tarife în sectorul gazelor natuarle Tipul surselor de gaze naturale in anul 2003 GAZE NOI 1% IMPORT 30% GAZE VECHI 69% GAZE NOI IMPORT GAZE VECHI Structura importului de gaze naturale in anul 2003 10% 9% 6% 1% 4% 32% 14% 24% Distrigaz Sud

Mai mult

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIESTI NR.1113./ Av

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIESTI NR.1113./ Av MINISTERUL EDUTIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIESTI NR.1113./24.10. Avizat in CP din 16 OCT Aprobat in C.A. din 24 OCT PLAN MANAGERIAL

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL AN SCOLAR 2018-2019 Scoala Gimnaziala Tureac Nr.1496/16.10.2018. I. ARGUMENT Școala Gimnazială Tureac, în calitate de prestator de servicii educaționale pentru beneficiarii primari, secundari

Mai mult

Anexa

Anexa CURRICULUM VITAE Nume Adresa e-mail Cetăţenia Data şi locul naşterii Funcţia şi locul de muncă Székely Kinga-Katalin szekelykinga@uni.sapientia.ro română/maghiară 14. iunie 1984. Braşov lector universitar,

Mai mult

Prezentare_Raport asupra inflatiei_februarie 2013

Prezentare_Raport asupra inflatiei_februarie 2013 1 8 Rata anuală a inflaţiei a depăşit temporar limita superioară a intervalului-ţintă % 7 6 rata medie anuală a inflaţiei 5 rata anuală a inflaţiei 3 1 Ţintă 1 Ţintă 11 Ţintă 13 Ţintă 1 3, 3,,5,5 dec.11

Mai mult

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Nr

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Nr DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ 1872-1952 fond: 715 inv.: 419 PREFAŢĂ PAROHIA GRECO-CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Parohia greco-catolică

Mai mult

Preţul la produsele agricole

Preţul la produsele agricole Reorganizarea Asociaţiei AMSEM Ce este Asociaţia AMSEM? Asociaţia Amelioratorilor, Producătorilor şi Comercianţilor de Sămânţă şi Material Săditor din România AMSEM-, este o asociaţie interprofesională,

Mai mult

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA STR. CALEA DOMNEASCĂ, NR. 127, TÂRGOVIŞTE Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com ; WEB: www.isj-db.ro Elaborat și aprobat în consiliul

Mai mult

ANEXA NR

ANEXA NR F I Ş A L O C A L I T Ă Ţ I I LOCALITATE Denumire localitate GIULVĂZ nr. 172 ADRESA SEDIULUI PRIMĂRIEI Adresa sediului primăriei GIULVĂZ nr.172 Telefon, Fa, E-mail 0256/416201, 0256/416543 OPERATORI ECONOMICI/INSTITU

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 3,160 37,778 9.5 % În perioada 01.01.-31.12., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA CONTUL DISPONIBIL DIN SUME DE MANDAT Nr crt Data Document (OP, FV, CEC)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA CONTUL DISPONIBIL DIN SUME DE MANDAT Nr crt Data Document (OP, FV, CEC) CONTUL 5005 -DISPONIBIL DIN SUME DE MANDAT Nr crt Data Document (OP, FV, CEC) Explicatii Furnizor/Beneficiar Suma (lei) 1 19.05.2016 5283 cv restituire garantie de participare Pit Abaza SRL 1.763,52 2

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 14,678 1,485 8.8 % În perioada 01.01-1.05., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

Centralizator proiecte: PLAN OPERAŢIONAL BIROUL FACULTĂȚII DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI PROIECTE PRINCIPALE PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2013-

Centralizator proiecte: PLAN OPERAŢIONAL BIROUL FACULTĂȚII DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI PROIECTE PRINCIPALE PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2013- Centralizator e: PLAN OPERAŢIONAL BIROUL FACULTĂȚII DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI PROIECTE PRINCIPALE PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2013-SEPTEMBRIE 2014 Nr. Măsura Denumire 1 Dezvoltarea conceptului

Mai mult

PROIECT

PROIECT PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 2019 privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Avizat Comisia Juridică MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVAŢIEI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA REGULAMENT de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia I. DISPOZIŢII

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ISIDOR TODORAN PR.DRD.PANCIU LAURENȚIU-GABRIEL BIS

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ISIDOR TODORAN PR.DRD.PANCIU LAURENȚIU-GABRIEL BIS UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ISIDOR TODORAN PR.DRD.PANCIU LAURENȚIU-GABRIEL BISERICILE ROMÂNEȘTI DIN JUDEȚELE CIUC, ODORHEI ȘI TREISCAUNE

Mai mult

Forrásközpont-optimalizált

Forrásközpont-optimalizált Solicitare de ofertă Nr. 1144/29.05.2018 Referitor la: Servicii de expertiză contabilă şi de contabilitate Cod CPV: 79211000-6 Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteți o ofertă de preț pentru serviciul sus

Mai mult

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

MUNICIPIUL GALAŢI ROMÂNIA ANEXA nr. 3 SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea a

MUNICIPIUL GALAŢI ROMÂNIA ANEXA nr. 3 SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea a MUNICIPIUL GALAŢI ROMÂNIA ANEA nr. 3 SITUAŢIA privind a rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2019 1. Nr. şi dată

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR 07-08 Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cod My SMIS 106538 Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 07.02.2018 1 Caracteristici generale Program Operational: POCU 2014-2020; Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

Cod F- RU-3

Cod F- RU-3 Page 1 of 5 Cod F- RU-3 Anexa la Contractul Individual de Munca nr. 1. NUME SI PRENUME TITULAR: 2. DENUMIRE POST: 3. OCUPATIE/POZITIE COR: 4. LOCUL DE MUNCA: S.G.A. Arges / Compartiment: Resurse Umane

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECTIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ TELEORMAN Nr. 4182/29.06.2017 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ TELEORMAN 2017 C U P R I N S

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE Anexa nr. 3 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Exemplar nr. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE

Mai mult

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA - DEVA R A P O R T de activitate al Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara în anul 2015 CAP.I STRUCTURA

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA - DEVA R A P O R T de activitate al Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara în anul 2015 CAP.I STRUCTURA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA - DEVA R A P O R T de activitate al Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara în anul 2015 CAP.I STRUCTURA ORGANIZATORICA Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara,

Mai mult

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: 021.250.24.44 Fax: 021.250.59.31 E-mail : scoala_49@yahoo.com Web: www.scoala49.ro CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ NESECRET INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 27^35 lit. a),

Mai mult

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA ȘEDINȚA DE LUCRU A DIRECTORILOR

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA    ȘEDINȚA DE LUCRU A DIRECTORILOR INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA PREZENT! PROIECT DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI / ABANDONULUI ȘCOLAR 16 FEBRUARIE 2018 ORDIN MENCS NR. 5.079 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE HOTĂRÎRE nr. 437 din 20 iunie 1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995 Guvernul României

Mai mult

FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Lic

FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Lic FISA POSTULUI DIRECTOR LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL TIMIȘOARA Numele și prenumele:... Functia: Director Unitatea de învatamânt: Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Timișoara

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mr. CONSTANTIN ENE al Judeţului Bacău NESECRET

Mai mult

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc 78.Tip procedură / tip contract: Procedura simplificata / Contract de lucrări Data depunere oferta : 19.04.2018 15:00 Denumire invitaţie / anunţ: AEE imobil locuinte Cisnadie, str. Irina Rosetti, CF 108910

Mai mult

Nr

Nr HOTĂRÂREA Nr. 65 din Privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de ; Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației

Mai mult

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun!

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! A. FIȘA ACTIVITĂȚII Școala Gimnazială Petőfi Sándor, Târgu Secuiesc Nivelurile de învățământ: ciclul primar: clasa a

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG Nr din Raport privind starea învăţământului Anul şcolar 2014/2015 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG Director TĂLP

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG Nr din Raport privind starea învăţământului Anul şcolar 2014/2015 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG Director TĂLP ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG Nr. 1236 din 05.10.2015 Raport privind starea învăţământului Anul şcolar 2014/2015 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG Director TĂLPĂŞAN ANCA DIANA 1 Numele şi prenumele TĂLPĂŞAN ANCA

Mai mult

Microsoft Word - anexele 1 si 2

Microsoft Word - anexele 1 si 2 ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. / 2019 SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a) Funcţii publice de conducere

Mai mult