structura_SC_an2018_010219

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "structura_SC_an2018_010219"

Transcriere

1 OMFP nr.10/ Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/ 2018 Formulare F10(103), F20(69 70), F30(170), F40(47) din care F10,F30 obligatorii Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. vers.:v8 Cod formula Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp 1. <Bilant1002> Bilant societati comerciale 2. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna=12 3. an Perioada de raportare - An N(4) DA an = cui Cod unic de inregistrare N(10) DA Verificare CUI operator 5. den Denumire entitate C(50) 6. adresa Adresa domiciliu fiscal C(200 ) 7. telefon Telefon C(15) 8. regcom Numar de inregistrare din registrul comertului C(18) DA 9. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN 10a caene Cod CAEN activitate efectiv desfasurata N(4) DA Nomenclator CAEN Ca mp obli g. Precizari / formule 10b bifa_aprob Bifa - Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii bifa_aprob=1 altfel eroare 10. bifamc Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti N(1) DA bifamc=1 pt. Mari contribuabili bifamc=0 pt.restul entitatilor 11. bifadd Bifa pt. Sucursala N(1) DA bifadd=1 pt. Sucursala bifadd=0 pt.restul entitatilor 12. bifagg Bifa pt. GIE - grupuri de interes economic N(1) DA bifagg=1 pt. GIE bifagg=0 pt.restul entitatilor 12a bifaaa Bifa pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris N(1) DA bifaaa=1 pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris bifaaa=0 pt.restul entitatilor 13. bifa_art27 Raportari anuale sau Situatii financiare anuale N(1) DA bifa_art27=0 Situatii financiare anuale 14. tipbil Tip bilant C(2) DA tip_bil=bl 15. interes_public Entitati de interes public N(1) DA interes_public=(0,1) 16. codtt Cod judet sediu (fara cod 41) N(2) DA Nomenclator Judete 17. codjj Cod judet (incl.cod 41) pt. N(2) DA codjj=codtt daca bifa_mc=0 codjj=41 daca bifa_mc=1 18. codpp Cod forma de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 19. nume_admin Nume si prenume Administrator C(75) DA 20. nume_intocmit Nume si prenume Intocmit C(75 DA 1

2 21. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 22. nri_intocmit Numar de inreg.in org.profesional C(15) 23. d_audit oblig_audi 1.Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (D/N) C(1) DA d_audit =(1,2,3) d_audit =(1,2) opt_audi 2.Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? (D/N) 3.Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori (D/N) 24. den_audi Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire C(75) den_audi#null daca (oblig_audi =D sau opt_audi=d) firma de audit 25. nr_audi Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50) 26. cif_audi CNP/NIF C(13) Verificare CIF auditor C(10) si C(13) 27. totalplata_a Suma de control formular DA totalplata_a = F10_0852 (CAPITAL) 28. <F10> 1 aparitie F10_BL (rd.1-103, 301), unde 301=35a 29. </F10> 30. <F20> 0-1 aparitii F20 (rd.1-70) 31. </F20> 32. <F30> 1 aparitie F30_capital _MM (rd.1-152) cap. I-XII F30_dividende_MM_an (rd ) cap.xiii-xiv F30_creante_MM_an (rd ) cap.xv-xvi 33. </F30> 34. <F40> 0-1 aparitii F </F40> 36. </Bilant1002> F30_capital_MM (rd.1-152, 301 la 311) cap. I-XII unde 301=17a, 302=37a, 303=46a, 304=46b, 305=47a, 306=47b, 307=52a, 308=58a, 309=109a, 310=18a, 311=128a F30_dividende_MM_an (rd ,312) cap.xiii-xv, unde 312=165a F30_creante_MM_an (rd ) cap.xvi-xvii S1004 (SL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/ 2018 Formulare F10(103), F20(69 70), F30(170), F40(47) din care F10,F30 obligatorii Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Cod formula Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp 37. <Bilant1004> Bilant societati comerciale 38. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna= an Perioada de raportare - An N(4) DA an = 2018 Ca mp obli g. Precizari / formule 2

3 40. cui Cod unic de inregistrare N(10) DA Verificare CUI operator 41. den Denumire entitate C(50) 42. adresa Adresa domiciliu fiscal C(200 ) 43. telefon Telefon C(15) 44. regcom Numar de inregistrare din registrul comertului C(18) DA 45. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN 45a caene Cod CAEN activitate efectiv desfasurata N(4) DA Nomenclator CAEN 45b bifa_aprob Bifa - Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii N(4) DA bifa_aprob=0 altfel eroare 46. bifamc Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti N(1) DA bifamc=1 pt. Mari contribuabili bifamc=0 pt.restul entitatilor 47. bifadd Bifa pt. Sucursala N(1) DA bifadd=1 pt. Sucursala bifadd=0 pt.restul entitatilor 48. bifagg Bifa pt. GIE - grupuri de interes economic N(1) DA bifagg=1 pt. GIE bifagg=0 pt.restul entitatilor 48a bifaaa Bifa pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris N(1) DA bifaaa=1 pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris bifaaa=0 pt.restul entitatilor 49. bifa_art27 Raportari anuale sau Situatii financiare anuale N(1) DA bifa_art27=1 Raportari anuale 50. tipbil Tip bilant C(2) DA tip_bil=sl 51. tip_rapsl Tip raportare N(1) DA tip_rapsl = (1,2,3) 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/ persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European 52. interes_public Entitati de interes public N(1) DA interes_public=(0,1) 53. codtt Cod judet sediu (fara cod 41) N(2) DA Nomenclator Judete 54. codjj Cod judet (incl.cod 41) pt. N(2) DA codjj=codtt daca bifa_mc=0 codjj=41 daca bifa_mc=1 55. codpp Cod forma de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 56. nume_admin Nume si prenume Administrator C(75) DA 57. nume_intocmit Nume si prenume Intocmit C(75 DA 58. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 59. nri_intocmit Numar de inreg.in org.profesional C(15) 60. oblig_audi Exista obligativitatea auditarii situatiilor financiare C(1) DA oblig_audi =(D,N) anuale? (D/N) 61. den_audi Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire C(75) den_audi#null daca oblig_audi =D firma de audit 62. nr_audi Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50) 63. cif_audi Cod fiscal C(10) Verificare CF auditor 64. totalplata_a Suma de control formular DA totalplata_a = F10_0852 (CAPITAL) 65. <F10> 1aparitie F10_BL (rd.1-103, 301), unde 301=35a 66. </F10> 67. <F20> 0-1 aparitii F20 (rd.1-70) 3

4 68. </F20> 69. <F30> 1 aparitie F30_capital _MM (rd.1-152) cap. I-XII F30_dividende_MM_an (rd ) cap.xiii-xiv F30_creante_MM_an (rd ) cap.xv-xvi 70. </F30> 71. <F40> 0-1 aparitii F </F40> 73. </Bilant1004> F30_capital_MM (rd.1-152, 301 la 311) cap. I-XII unde 301=17a, 302=37a, 303=46a, 304=46b, 305=47a, 306=47b, 307=52a, 308=58a, 309=109a, 310=18a, 311=128a F30_dividende_MM_an (rd ,312) cap.xiii-xv, unde 312=165a F30_creante_MM_an (rd ) cap.xvi-xvii S1003 (BS) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mici An 12/ 2018 Formulare F10(49), F20(69 70), F30(170), F40(47) din care F10,F30 obligatorii Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Cod formula Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp 74. <Bilant1003> Bilant societati comerciale 75. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna= an Perioada de raportare - An N(4) DA an = cui Cod unic de inregistrare N(10) DA Verificare CUI operator 78. den Denumire entitate C(50) 79. adresa Adresa domiciliu fiscal C(200 ) 80. telefon Telefon C(15) 81. regcom Numar de inregistrare din registrul comertului C(18) DA 82. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN 82a caene Cod CAEN activitate efectiv desfasurata N(4) DA Nomenclator CAEN Ca mp obli g. Precizari / formule 82b bifa_aprob Bifa - Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii N(4) DA bifa_aprob=1 altfel eroare 83. bifamc Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti N(1) DA bifamc=1 pt. Mari contribuabili bifamc=0 pt.restul entitatilor 84. bifadd Bifa pt. Sucursala N(1) DA bifadd=1 pt. Sucursala bifadd=0 pt.restul entitatilor 85. bifagg Bifa pt. GIE - grupuri de interes economic N(1) DA bifagg=1 pt. GIE bifagg=0 pt.restul entitatilor 85a bifaaa Bifa pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris N(1) DA bifaaa=1 pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris 4

5 bifaaa=0 pt.restul entitatilor 86. bifa_art27 Raportari anuale sau Situatii financiare anuale N(1) DA bifa_art27=0 Situatii financiare anuale 87. tipbil Tip bilant C(2) DA tip_bil=bs 88. interes_public Entitati de interes public N(1) DA interes_public=0 89. codtt Cod judet sediu (fara cod 41) N(2) DA Nomenclator Judete 90. codjj Cod judet (incl.cod 41) pt. N(2) DA codjj=codtt daca bifa_mc=0 codjj=41 daca bifa_mc=1 91. codpp Cod forma de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 92. nume_admin Nume si prenume Administrator C(75) DA 93. nume_intocmit Nume si prenume Intocmit C(75 DA 94. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 95. nri_intocmit Numar de inreg.in org.profesional C(15) 96. d_audit oblig_audi opt_audi 1.Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (D/N) 2.Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? (D/N) 3.Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori (D/N) N(1) d_audit =(1,2,3) 97. den_audi Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit 98. nr_audi Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50) 99. cif_audi Cod fiscal C(10) Verificare CF auditor 100. totalplata_a Suma de control formular DA totalplata_a = F10_0292 (CAPITAL) 101. <F10> 1 aparitie F10_BS (rd.1-49,301,302), unde 301=06a, 302=06b 102. </F10> 103. <F20> 0-1 aparitii F20 (rd.1-70) 104. </F20> 105. <F30> 1 aparitie F30_capital _MM (rd.1-152) cap. I-XII F30_dividende_MM_an (rd ) cap.xiii-xiv F30_creante_MM_an (rd ) cap.xv-xvi 106. </F30> 107. <F40> 0-1 aparitii F </F40> 109. </Bilant1003> F30_capital_MM (rd.1-152, 301 la 311) cap. I-XII unde 301=17a, 302=37a, 303=46a, 304=46b, 305=47a, 306=47b, 307=52a, 308=58a, 309=109a, 310=18a, 311=128a F30_dividende_MM_an (rd ,312) cap.xiii-xv, unde 312=165a F30_creante_MM_an (rd ) cap.xvi-xvii C(75) den_audi#null daca (oblig_audi =D sau opt_audi=d) 5

6 S1005 (UU) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - microentitati An 12/ 2018 Formulare F10(49), F20(9), F30( ), F40(47) din care F10,F30 obligatorii Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Cod formula Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig <Bilant1005> Bilant societati comerciale 111. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna= an Perioada de raportare - An N(4) DA an = cui Cod unic de inregistrare N(10) DA Verificare CUI operator 114. den Denumire entitate C(50) 115. adresa Adresa domiciliu fiscal C(200) 116. telefon Telefon C(15) 117. regcom Numar de inregistrare din registrul comertului C(18) DA 118. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN Precizari / formule 118 caene Cod CAEN activitate efectiv desfasurata N(4) DA Nomenclator CAEN a 118b bifa_aprob Bifa - Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii N(4) DA bifa_aprob=1 altfel eroare 119. bifamc Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti N(1) DA bifamc=1 pt. Mari contribuabili bifamc=0 pt.restul entitatilor 120. bifadd Bifa pt. Sucursala N(1) DA bifadd=1 pt. Sucursala bifadd=0 pt.restul entitatilor 121. bifagg Bifa pt. GIE - grupuri de interes economic N(1) DA bifagg=1 pt. GIE bifagg=0 pt.restul entitatilor 121 a bifaaa Bifa pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris N(1) DA bifaaa=1 pt. Activ net mai mic de 1/2 din val. capital subscris bifaaa=0 pt.restul entitatilor 122. bifa_art27 Raportari anuale sau Situatii financiare anuale N(1) DA bifa_art27=0 Situatii financiare anuale 123. tipbil Tip bilant C(2) DA tip_bil=uu 124. interes_public Entitati de interes public N(1) DA interes_public= codtt Cod judet sediu (fara cod 41) N(2) DA Nomenclator Judete 126. codjj Cod judet (incl.cod 41) pt. N(2) DA codjj=codtt daca bifa_mc=0 codjj=41 daca bifa_mc= codpp Cod forma de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 128. nume_admin Nume si prenume Administrator C(75) DA 129. nume_intocmit Nume si prenume Intocmit C(75 DA 130. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 131. nri_intocmit Numar de inreg.in org.profesional C(15) 132. d_audit oblig_audi opt_audi 1.Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (D/N) 2.Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? (D/N) 3.Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori (D/N) 133. den_audi Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit N(1) d_audit =(1,2,3) C(75) den_audi#null daca (oblig_audi =D sau opt_audi=d) 6

7 134. nr_audi Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50) 135. cif_audi Cod fiscal C(10) Verificare CF auditor 136. totalplata_a Suma de control formular DA totalplata_a = F10_0292 (CAPITAL) 137. <F10> 1aparitie F10_BS (rd.1-49,301,302) unde 301=06a, 302=06b 138. </F10> 139. <F20> 0-1aparitii F20_micro (rd.1-9) 140. </F20> 141. <F30> 1 aparitie F30_capital (rd.1-148,301,302,303) cap. I-XII unde 301=17a, 302=37a, 303=52a F30_dividende_an (rd ,304) cap.xiii-xv unde 304=161a F30_creante_an (rd ) cap.xvi-xvii F30_micro_an (rd ) cap.xviii 142. </F30> 143. <F40> 0-1 aparitie F </F40> 145. </Bilant1005> F10_BL(rd.1-103,301) 146. <F10> 0-1 aparitie 147. A. ACTIVE IMOBILIZATE 148. I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 149. F10_ Cheltuieli de constituire (ct ) 150. F10_ F10_ Cheltuielile de dezvoltare (ct ) 152. F10_ F10_ Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct ) 154. F10_ F10_ Fond comercial (ct ) 156. F10_ F10_ Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale ( ) 158. F10_ F10_ Avansuri ( ct. 4094) 160. F10_0062 F10_ F10_0071 TOTAL (rd.01 la 06) F10_0071 = F10_0011+ F10_0021+ F10_

8 F10_0041+ F10_0051+ F10_0061 F10_ F10_0072 F10_0072 = F10_0012+ F10_0022+ F10_0032+ F10_0042+ F10_0052+ F10_ II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 164. F10_ Terenuri şi construcţii (ct ) 165. F10_ F10_ Instalaţii tehnice şi maşini (ct ) 167. F10_ F10_ Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct ) 169. F10_ F10_ Investiţii imobiliare (ct ) 171. F10_ F10_ Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct ) 173. F10_ F10_ Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct ) 175. F10_ F10_ Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct ) 177. F10_ F10_ Active biologice productive (ct ) 179. F10_ F10_ Avansuri ( ct. 4093) 181. F10_0162 F10_ F10_0171 TOTAL (rd. 08 la 16) F10_0171 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0161 F10_ F10_0172 F10_0172 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 185. F10_ Acţiuni deţinute la filiale (ct ) 186. F10_ F10_ Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct ) 188. F10_ F10_ Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct ) 190. F10_ F10_ Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct ) 192. F10_0212 8

9 193. F10_ Alte titluri imobilizate (ct ) 194. F10_ F10_ Alte împrumuturi (ct. 2675* * * * * *) 196. F10_0232 F10_ F10_0241 TOTAL (rd. 18 la 23) F10_0241 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0231 F10_ F10_0242 F10_0242 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0232 F10_ F10_0251 ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd ) F10_0251 = F10_ F10_ F10_0241 F10_ F10_0252 F10_0252 = F10_ F10_ F10_ B.ACTIVE CIRCULANTE 202. I. STOCURI 203. F10_ Materii prime şi materiale consumabile (ct / / ) 204. F10_ F10_ Producţia în curs de execuţie (ct /- 348* ) 206. F10_ F10_ Produse finite şi mărfuri (ct /- 348* / / din ct. 4428) 208. F10_ F10_ Avansuri (ct. 4091) 210. F10_0292 F10_ F10_0301 TOTAL (rd. 26 la 29) F10_0301 = F10_ F10_ F10_ F10_0291 F10_ F10_0302 F10_0302 = F10_ F10_ F10_ F10_ II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 214. F10_ Creanţe comerciale 1 (ct. 2675* * * * * * ) 215. F10_ F10_ Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 217. F10_ Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 9

10 218. F10_ Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct *) 219. F10_ F10_ Alte creanţe (ct ** + 437** ** din ct. 4428** + 444** ** + 447** ** ) 221. F10_ F10_ Capital subscris şi nevărsat (ct *) 223. F10_ F10_ Creante F10_3012 F10_ F10_0361 TOTAL (rd. 31 la 35+35a) F10_0361 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_3011 F10_ F10_0362 F10_0362 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 229. F10_ Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct ) 230. F10_ F10_ Alte investiţii pe termen scurt (ct din ct ) 232. F10_0382 F10_ F10_0391 TOTAL (rd ) F10_0391 = F10_ F10_0381 F10_ F10_0392 F10_0392 = F10_ F10_ F10_0401 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct ct ) 236. F10_0402 F10_ F10_0411 ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd ) F10_0411 = F10_ F10_ F10_ F10_0401 F10_ F10_0412 F10_0412 = F10_ F10_ F10_ F10_0402 F10_ F10_0421 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. F10_0421 = F10_ F10_ ) F10_ F10_0422 F10_0422 = F10_ F10_ F10_0431 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 242. F10_ F10_0441 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 244. F10_ D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 246. F10_ Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct ) 247. F10_

11 248. F10_ Sume datorate instituţiilor de credit (ct ) 249. F10_ F10_ Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 251. F10_ F10_ Datorii comerciale - furnizori (ct ) 253. F10_ F10_ Efecte de comerţ de plătit (ct ) 255. F10_ F10_ Sume datorate entităţilor din grup (ct ***) 257. F10_ F10_ Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct ***) 259. F10_ F10_ Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** ) 261. F10_0522 F10_ F10_0531 TOTAL (rd. 45 la 52) F10_0531 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0521 F10_ F10_0532 F10_0532 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0541 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd ) F10_ F10_0522 F10_0541 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0761 F10_ F10_0542 F10_0542 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0762 F10_ F10_0551 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) F10_0551 = F10_ F10_ F10_0541 F10_ F10_0552 F10_0552 = F10_ F10_ F10_ G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 269. F10_ Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile 11

12 (ct ) 270. F10_ F10_ Sume datorate instituţiilor de credit (ct ) 272. F10_ F10_ Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 274. F10_ F10_ Datorii comerciale - furnizori (ct ) 276. F10_ F10_ Efecte de comerţ de plătit (ct ) 278. F10_ F10_ Sume datorate entităţilor din grup (ct ***) 280. F10_ F10_ Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct ***) 282. F10_ F10_ Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** ) 284. F10_0632 F10_ F10_0641 TOTAL (rd. 56 la 63) F10_0641 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0631 F10_ F10_0642 F10_0642 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ H. PROVIZIOANE 288. F10_ Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct ) 289. F10_ F10_ Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 291. F10_ F10_ Alte provizioane (ct ) 293. F10_0672 F10_ F10_0681 TOTAL (rd ) F10_0681 = F10_ F10_ F10_0671 F10_ F10_0682 F10_0682 = F10_ F10_ F10_ I. VENITURI ÎN AVANS F10_ F10_ Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) F10_0691 = F10_ F10_

13 (rd ): F10_ F10_0692 F10_0692 = F10_ F10_ F10_0701 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 300. F10_ F10_0711 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 302. F10_0712 F10_ F10_ Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total F10_0721 = F10_ F10_0741 (rd ), din care: F10_ F10_0722 F10_0722 = F10_ F10_ F10_0731 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 306. F10_ F10_0741 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 308. F10_0742 F10_ F10_ Venituri în avans aferente activelor primite F10_0751 = F10_ F10_0771 prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd ): F10_ F10_0752 F10_0752 = F10_ F10_ F10_0761 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 312. F10_ F10_0771 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 314. F10_ F10_0781 Fond comercial negativ (ct.2075) 316. F10_0782 F10_ F10_0791 TOTAL (rd ) F10_0791 = F10_ F10_ F10_0751+ F10_0781 F10_ F10_0792 F10_0792 = F10_ F10_ F10_0752+ F10_ J. CAPITAL ŞI REZERVE 320. I. CAPITAL F10_ F10_ Capital subscris vărsat (ct. 1012) F10_0801 >= 0 F10_ F10_0802 F10_0802 >= 0 F10_ F10_ Capital subscris nevărsat (ct. 1011) F10_0811 >= 0 F10_ F10_0812 F10_0812 >= 0 F10_ F10_ Patrimoniul regiei (ct. 1015) F10_0821 >= 0 F10_ F10_0822 F10_0822 >= 0 F10_ F10_ Patrimoniul institutelor naţionale de F10_0831 >= 0 cercetare-dezvoltare (ct. 1018) F10_ F10_0832 F10_0832 >= 0 F10_ F10_ Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) F10_0841 >= 0 SOLD C F10_ F10_0842 F10_0842 >= 0 F10_ F10_0851 TOTAL (rd ) F10_0851 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0841 F10_ F10_0852 F10_0852 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_

14 F10_ F10_0861 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) F10_0861 >= 0 F10_ F10_0862 F10_0862 >= 0 F10_ F10_0871 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) F10_0871 >= 0 F10_ F10_0872 F10_0872 >= IV. REZERVE F10_ F10_ Rezerve legale (ct. 1061) F10_0881 >= 0 F10_ F10_0882 F10_0882 >= 0 F10_ F10_ Rezerve statutare sau contractuale (ct. F10_0891 >= ) F10_ F10_0892 F10_0892 >= 0 F10_ F10_ Alte rezerve (ct. 1068) F10_0901 >= 0 F10_ F10_0902 F10_0902 >= 0 F10_ F10_0911 TOTAL (rd. 88 la 90) F10_0911 = F10_ F10_ F10_0901 F10_ F10_0912 F10_0912 = F10_ F10_ F10_0902 F10_ F10_0921 Acţiuni proprii (ct. 109) F10_0921 >= 0 F10_ F10_0922 F10_0922 >= 0 F10_ F10_0931 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri F10_0931 >= 0 proprii (ct. 141) F10_ F10_0932 F10_0932 >= 0 F10_ F10_0941 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri F10_0941 >= 0 proprii (ct. 149) F10_ F10_0942 F10_0942 >= 0 F10_ V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) F10_68 F10_69 F10_70 F10_71 F10_72 F10_73 F10_74 F10_ F10_0951 SOLD C (ct. 117) F10_0951 >= 0 F10_0951 > 0 daca F10_0961 = F10_0952 F10_0952 >= 0 F10_0952 > 0 daca F10_0962 = F10_0961 SOLD D (ct. 117) F10_0961 >= 0 F10_0961 > 0 daca F10_0951 = F10_0962 F10_0962 >= 0 F10_0962 > 0 daca F10_0952 = VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR F10_76 F10_ F10_0971 SOLD C (ct. 121) F10_0971 >= 0 F10_0971 > 0 daca F10_0981 = 0 F10_78 F10_ F10_0972 F10_0972 >= 0 F10_0972 > 0 daca F10_0982 = 0 F10_80 F10_ F10_0981 SOLD D (ct. 121) F10_0981 >= 0 F10_0981 > 0 daca F10_0971 = 0 F10_82 F10_ F10_0982 F10_0982 >= 0 F10_0982 > 0 daca F10_0972 = 0 F10_ F10_0991 Repartizarea profitului (ct. 129) F10_0991 >= 0 F10_ F10_0992 F10_0992 >= 0 F10_ F10_1001 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd ) F10_1001 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_

15 F10_ F10_0991 F10_ F10_1002 F10_1002 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0992 F10_ F10_1011 Patrimoniul public (ct. 1016) F10_1011 >= 0 F10_ F10_1012 F10_1012 >= 0 F10_ F10_1021 Patrimoniu privat (ct. 1017) F10_1021 >= 0 F10_ F10_1022 F10_1022 >= 0 F10_ F10_1031 CAPITALURI - TOTAL (rd ) F10_1031 = F10_ F10_1011+ F10_1021 F10_ F10_1032 F10_1032 = F10_ F10_1012+ F10_ </F10> F10_BS (rd.1-49,301,302) 373. <F10> 1 aparitie 374. A. ACTIVE IMOBILIZATE 375. F10_0011 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct ) 376. F10_ F10_0021 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct ) 378. F10_ F10_0031 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct * - 296*) 380. F10_0032 F10_ F10_0041 ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd ) F10_0041 = F10_ F10_ F10_0031 F10_ F10_0042 F10_0042 = F10_ F10_ F10_ B. ACTIVE CIRCULANTE 384. F10_0051 I. STOCURI (ct / / / / / din ct. 4428) 385. F10_ F10_3011 II. CREANŢE 15

16 (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1.(ct. 267* - 296* ** + 437** ** din ct. 4428** + 444** ** + 447** ** + 453** + 456** ** ) 387. F10_ F10_ Creante repr.dividende F10_3022 F10_ F10_0061 TOTAL (rd. 06a + 06b) F10_0061 = F10_ F10_3021 F10_ F10_0062 F10_0062 = F10_ F10_ F10_0071 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct din ct ) 393. F10_ F10_0081 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct ct ) 395. F10_0082 F10_ F10_0091 ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd ) F10_0091 = F10_ F10_ F10_ F10_0081 F10_ F10_0092 F10_0092 = F10_ F10_ F10_ F10_0082 F10_ F10_0101 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. F10_0101 = F10_ F10_ ) F10_ F10_0102 F10_0102 = F10_ F10_ F10_0111 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 401. F10_ F10_0121 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 403. F10_ F10_0131 D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** + 453*** *** *** ) 405. F10_0132 F10_ F10_0141 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd ) F10_0141 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0261 F10_ F10_0142 F10_0142 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_

17 F10_ F10_0151 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII F10_0151 = F10_ F10_ F10_0141 CURENTE (rd ) F10_ F10_0152 F10_0152 = F10_ F10_ F10_ F10_0161 G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** + 453*** *** *** ) 411. F10_ F10_0171 H. PROVIZIOANE (ct. 151) 413. F10_0172 F10_ F10_0181 I. VENITURI ÎN AVANS (rd F10_0181 = F10_ F10_ ), din care: F10_ F10_0281 F10_ F10_0182 F10_0182 = F10_ F10_ F10_ F10_0282 F10_ F10_ Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), F10_0191 = F10_ F10_0211 (rd ): F10_ F10_0192 F10_0192 = F10_ F10_ F10_0201 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 419. F10_ F10_0211 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 421. F10_0212 F10_ F10_ Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. F10_0221 = F10_ F10_ ): F10_ F10_0222 F10_0222 = F10_ F10_ F10_0231 Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an(ct. 472*) 425. F10_ F10_0241 Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 427. F10_0242 F10_ F10_ Venituri în avans aferente activelor primite F10_0251 = F10_ F10_0271 prin transfer de la clienţi (ct. 478), (rd ): F10_ F10_0252 F10_0252 = F10_ F10_ F10_0261 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 431. F10_ F10_0271 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 433. F10_ F10_0281 Fond comercial negativ (ct. 2075) 17

18 435. F10_ J. CAPITAL ŞI REZERVE F10_ F10_0291 I. CAPITAL (rd ), din care: F10_0291 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0341 F10_ F10_0292 F10_0292 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0342 F10_ F10_ Capital subscris vărsat (ct. 1012) F10_0301 >=0 F10_ F10_0302 F10_0302 >=0 F10_ F10_ Capital subscris nevărsat (ct. 1011) F10_0311 >=0 F10_ F10_0312 F10_0312 >=0 F10_ F10_ Patrimoniul regiei (ct. 1015) F10_0321 >=0 F10_ F10_0322 F10_0322 >=0 F10_ F10_ Patrimoniul institutelor naţionale de F10_0331 >=0 cercetare-dezvoltare (ct. 1018) F10_ F10_0332 F10_0332 >=0 F10_28_ 447. F10_ Alte elemente de capitaluri proprii F10_0341 >=0 1 (ct. 1031) SOLD C F10_ F10_0342 F10_0342 >=0 F10_ F10_0351 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) F10_0351 >=0 F10_ F10_0352 F10_0352 >=0 F10_ F10_0361 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) F10_0361 >=0 F10_ F10_0362 F10_0362 >=0 F10_ F10_0371 IV.REZERVE (ct. 106) F10_0371 >=0 F10_ F10_0372 F10_0372 >=0 F10_ F10_0381 Acţiuni proprii (ct. 109) F10_0381 >=0 F10_ F10_0382 F10_0382 >=0 F10_ F10_0391 Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri F10_0391 >=0 proprii (ct. 141) F10_38_ 458. F10_0392 F10_0392 >=0 1 F10_ F10_0401 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri F10_0401 >=0 proprii (ct. 149) F10_ F10_0402 F10_0402 >= V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI REPORTAT(A) (ct. 117) F10_41 F10_ F10_0411 SOLD C F10_0411 >= 0 F10_0411 > 0 daca F10_0421 = 0 F10_43 F10_ F10_0412 F10_0412 >= 0 F10_0412 > 0 daca F10_0422 = 0 F10_45 F10_ F10_0421 SOLD D F10_0421 >= 0 F10_0421 > 0 daca F10_0411 = 0 F10_47 F10_ F10_0422 F10_0422 >= 0 F10_0422 > 0 daca F10_0412 = VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) F10_ F10_0431 SOLD C F10_0431 >= 0 18

19 F10_50 F10_0431 > 0 daca F10_0441 = 0 F10_51 F10_ F10_0432 F10_0432 >= 0 F10_0432 > 0 daca F10_0442 = 0 F10_53 F10_ F10_0441 SOLD D F10_0441 >= 0 F10_0441 > 0 daca F10_0431 = 0 F10_55 F10_ F10_0442 F10_0442 >= 0 F10_0442 > 0 daca F10_0432 = 0 F10_ F10_0451 Repartizarea profitului (ct. 129) F10_0451 >= 0 F10_ F10_0452 F10_0452 >= 0 F10_ F10_0461 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd ) F10_0461 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0451 F10_ F10_0462 F10_0462 = F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_ F10_0471 Patrimoniul public (ct. 1016) 476. F10_ F10_0481 Patrimoniu privat (ct. 1017) 478. F10_0482 F10_ F10_0491 CAPITALURI - TOTAL (rd ) F10_0491 = F10_ F10_ F10_0481 F10_ F10_0492 F10_0492 = F10_ F10_0472+ F10_ </F10> F20 (rd.1-70) 482. <F20> 0-1 aparitii F20_ F20_ Cifra de afaceri netă (rd ) F20_0011 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0061 F20_ F20_0012 F20_0012 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0021 Producţia vândută (ct ) 486. F20_ F20_0031 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 488. F20_ F20_0041 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 490. F20_ F20_0051 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 19

20 mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 492. F20_ F20_0061 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 494. F20_ F20_ Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct ) Sold C 496. F20_ F20_0081 Sold D 498. F20_ F20_ Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct ) 500. F20_ F20_ Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 502. F20_ F20_ Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 504. F20_ F20_ Venituri din subvenții de exploatare (ct ) 506. F20_ F20_0131 Alte venituri din exploatare (ct ) 508. F20_ F20_ din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 510. F20_ F20_ din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 512. F20_0152 F20_ F20_0161 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd ) F20_0161 = F20_ F20_0071 F20_ F20_ F20_0101+ F20_ F20_0121+ F20_0131 F20_ F20_0162 F20_0162 = F20_ F20_0072 F20_ F20_ F20_0102+ F20_ F20_0122+ F20_ F20_ a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct ) 516. F20_ F20_0181 Alte cheltuieli materiale (ct ) 518. F20_ F20_ b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 20

21 (ct. 605 ) 520. F20_ F20_ c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 522. F20_ F20_0211 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 524. F20_0212 F20_ F20_0221 Cheltuieli cu personalul (rd ), din F20_0221 = F20_ F20_0241 care: F20_ F20_0222 F20_0221 = F20_ F20_ F20_ a) Salarii şi indemnizaţii (ct ) 528. F20_ F20_ b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 530. F20_0242 F20_ F20_ a) Ajustări de valoare privind imobilizările F20_0251 = F20_ F20_0271 corporale şi necorporale (rd ) F20_ F20_0252 F20_0252 = F20_ F20_ F20_0261 a.1) Cheltuieli (ct ) 534. F20_ F20_0271 a.2) Venituri (ct. 7813) 536. F20_0272 F20_ F20_0281 b) Ajustări de valoare privind activele F20_0281 = F20_ F20_0301 circulante (rd ) F20_ F20_0282 F20_0282 = F20_ F20_ F20_0291 b.1) Cheltuieli (ct ) 540. F20_ F20_0301 b.2) Venituri (ct ) 542. F20_0302 F20_ F20_ Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) F20_0311 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0381 F20_ F20_0312 F20_0312 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct ) 546. F20_ F20_ Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct *) 548. F20_ F20_ Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 550. F20_

22 551. F20_ Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 552. F20_ F20_ Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 554. F20_ F20_ Alte cheltuieli (ct ) 556. F20_ F20_0381 Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) 558. F20_0382 F20_ F20_0391 Ajustări privind provizioanele (rd ) F20_0391 = F20_ F20_0411 F20_ F20_0392 F20_0392 = F20_ F20_ F20_ Cheltuieli (ct. 6812) 562. F20_ F20_ Venituri (ct. 7812) 564. F20_0412 F20_ F20_0421 CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 17 la ) F20_0421 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0221+ F20_ F20_0281+ F20_ F20_0391 F20_ F20_0422 F20_0422 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0222+ F20_ F20_0282+ F20_ F20_ PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: F20_ F20_ Profit (rd ) F20_0431 = F20_ F20_0421 Daca F20_ F20_0421 > 0 F20_ F20_0432 F20_0432 = F20_ F20_0422 Daca F20_ F20_0422 > 0 F20_ F20_ Pierdere (rd ) F20_0441 = F20_ F20_0161 Daca F20_ F20_0421 <= 0 F20_ F20_0442 F20_0442 = F20_ F20_0162 Daca F20_ F20_0422 <= F20_ Venituri din interese de participare (ct ) 573. F20_ F20_ din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 575. F20_ F20_ Venituri din dobânzi (ct. 766*) 577. F20_ F20_ din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 22

23 579. F20_ F20_ Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 581. F20_ F20_ Alte venituri financiare (ct ) 583. F20_ F20_ din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 585. F20_0512 F20_ F20_0521 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd ) F20_0521 = F20_ F20_ F20_0491+ F20_0501 F20_ F20_0522 F20_0522 = F20_ F20_ F20_0492+ F20_0502 F20_ F20_ Ajustări de valoare privind imobilizările F20_0531 = F20_ F20_0551 financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd ) F20_ F20_0532 F20_0532 = F20_ F20_ F20_ Cheltuieli (ct. 686) 591. F20_ F20_ Venituri (ct. 786) 593. F20_ F20_ Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 595. F20_ F20_ din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 597. F20_ F20_0581 Alte cheltuieli financiare (ct ) 599. F20_0582 F20_ F20_0591 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd ) F20_0591 = F20_ F20_ F20_0581 F20_ F20_0592 F20_0592 = F20_ F20_ F20_ PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): F20_ F20_ Profit (rd ) F20_0601 = F20_ F20_0591 Daca F20_ F20_0591 > 0 F20_ F20_0602 F20_0602 = F20_ F20_0592 Daca F20_ F20_0592 > 0 F20_ F20_ Pierdere (rd ) F20_0611 = F20_ F20_0521 Daca F20_ F20_0591 <= 0 F20_ F20_0612 F20_0612 = F20_ F20_0522 Daca F20_ F20_0592 <= 0 F20_ F20_0621 VENITURI TOTALE (rd ) F20_0621 = F20_ F20_0521 F20_ F20_0622 F20_0622 = F20_ F20_0522 F20_ F20_0631 CHELTUIELI TOTALE (rd ) F20_0631 = F20_ F20_0591 F20_ F20_0632 F20_0632 = F20_ F20_

24 F20_ F20_ PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd ) F20_0641 = F20_ F20_0631 Daca F20_ F20_0631 > 0 F20_ F20_0642 F20_0642 = F20_ F20_0632 Daca F20_ F20_0632 > 0 F20_ F20_ Pierdere (rd ) F20_0651 = F20_ F20_0621 Daca F20_ F20_0631 <= 0 F20_ F20_0652 F20_0652 = F20_ F20_0622 Daca F20_ F20_0632 <= F20_ Impozitul pe profit (ct.691) 616. F20_ F20_ Impozitul specific unor activitati (ct.695) 618. F20_ F20_ Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 620. F20_0682 F20_ F20_ PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd ) F20_0691 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0671 Daca F20_0641- F20_ F20_ F20_ F20_0671 > 0 F20_ F20_0692 F20_0692 = F20_ F20_ F20_ F20_0682- F20_0672 Daca F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0672 > 0 F20_ F20_ Pierdere (rd ) F20_0701 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0641 Daca F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0641 > 0 F20_ F20_0702 F20_0702 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ </F20> Daca F20_ F20_0662+ F20_ F20_ F20_0642 > 0 F20_micro (rd.1-9) 626. <F20> 0-1 aparitii 627. F20_0011 Cifra de afaceri netă (ct ** + 766***) 628. F20_ F20_0021 Alte venituri (ct **** ) 630. F20_ F20_0031 Costul materiilor prime si al consumabilelor (ct *) 24

25 632. F20_ F20_0041 Cheltuieli cu personalul (ct ) 634. F20_ F20_0051 Ajustări de valoare (ct ) 636. F20_ F20_0061 Alte cheltuieli***** (ct * ) 638. F20_ F20_0071 Impozite (ct ) 640. F20_ PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: F20_ F20_0081 Profit (rd ) F20_0081 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0071 daca F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0071 > 0 F20_ F20_0082 F20_0082 = F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0072 daca F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0072 > 0 F20_ F20_0091 Pierdere (rd ) F20_0091 = - ( F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0071) daca -(F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0071) > 0 F20_ F20_0092 F20_0092 = - (F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0072) daca -(F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_ F20_0072) > </F20> 25

26 F30_capital_MM (rd.1-152, ) cap.i-xii F30_1 F30_ <F30> 1 aparitie 648. I. Date privind rezultatul înregistrat 649. F30_0011 Unităti care au inregistrat profit 650. F30_ F30_0021 Unităti care au inregistrat pierdere 652. F30_ F30_0031 Unităţi care nu au înregistrat nici profit nici pierdere 654. F30_ II. Date privind plăţile restante 656. F30_0041 Plăti restante - total (rd la 18) F30_0041 = F30_ F30_0043 F30_0041 = F30_ F30_ F30_ F30_ F30_ F30_0181 F30_ F30_0042 F30_0042 = F30_ F30_ F30_ F30_ F30_ F30_0182 F30_ F30_0043 F30_0043 = F30_ F30_ F30_ F30_ F30_ F30_0183 F30_5 F30_ F30_0051 Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08) F30_0051 = F30_ F30_0053 F30_0051 = F30_ F30_ F30_0081 F30_ F30_0052 F30_0052 = F30_ F30_ F30_0082 F30_ F30_0053 F30_0053 = F30_ F30_ F30_0083 F30_ F30_ peste 30 de zile F30_0061 = F30_ F30_ F30_ F30_0063 F30_ F30_0071 peste 90 de zile F30_0071 = F30_ F30_ F30_ F30_0073 F30_ F30_ peste 1 an F30_0081 = F30_ F30_

27 F30_12 F30_ F30_ F30_ F30_0091 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14) F30_0091 = F30_ F30_0093 F30_0091 = F30_ F30_ F30_ F30_ F30_0141 F30_ F30_0092 F30_0092 = F30_ F30_ F30_ F30_ F30_0142 F30_ F30_0093 F30_0093 = F30_ F30_ F30_ F30_ F30_0143 F30_ F30_ Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate F30_0101 = F30_ F30_ F30_ F30_0103 F30_ F30_ Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate F30_0111 = F30_ F30_ F30_ F30_0113 F30_ F30_ Contribuţia pentru pensia suplimentară F30_0121 = F30_ F30_ F30_ F30_0123 F30_ F30_ Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj F30_0131 = F30_ F30_ F30_ F30_0133 F30_ F30_ Alte datorii sociale F30_0141 = F30_ F30_ F30_ F30_0143 F30_ F30_0151 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri F30_0151 = F30_ F30_ F30_ F30_0153 F30_ F30_0161 Obligatii restante fata de alti creditori F30_0161 = F30_ F30_ F30_ F30_0163 F30_ F30_0171 Impozite si taxe neplatite la termenul F30_0171 = F30_ F30_

28 stabilit la bugetul de stat, din care: 696. F30_ F30_ F30_3011 -CAM 699. F30_ F30_3013 F30_ F30_0181 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale F30_0181 = F30_ F30_ F30_ F30_ III. Număr mediu de salariaţi 705. F30_0191 Numar mediu de salariati 706. F30_ F30_0201 Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie F30_ IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante 710. F30_0211 Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 711. F30_ redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 712. F30_0231 Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 713. F30_0241 Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 714. F30_0251 Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri ¹ 715. F30_0261 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 716. F30_ impozitul datorat la bugetul de stat 717. F30_0281 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 718. F30_ impozitul datorat la bugetul de stat N( F30_0301 Subvenţii încasate în cursul perioadei de N(15 raportare, din care: 720. F30_ subvenţii încasate în cursul perioadei de N(15 raportare aferente activelor 721. F30_ subvenţii aferente veniturilor, din care: N( F30_ subvenţii pentru stimularea N(15 ocupării forţei de muncă*) 723. F30_0341 Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în N(15 28

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU     Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903) 1 - - 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 18 Date de identificare EVW HOLDING SRL Telefon +40 372 200200 +40 264 407700 +40 732 200100 Principala 1333 Fax +40 372 200003/ +40 264 417099 407310 Gilau Cluj E-mail camioane.gilau@evwholding.ro

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI CHELTUIELI ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA -

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - Situatii Financiare doc

Microsoft Word - Situatii Financiare doc Situatia Pozitiei Financiare lei Active Active Imobilizate Imobilizari corporale BS01 222.637.376 223.297.012 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 94.981.552 94.970.923 Constructii BS03 102.260.014 101.423.262

Mai mult

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Telefon +40 21 2067500 +40 21 2060081 P-ţa Presei Libere 3-5 Fax +40 21 2067580 011028 Bucuresti Sector 1 E-mail office.downstream@rompetrol.com

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - mii lei - Prevederi an precedent (N-1)

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_ ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis din

Mai mult

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/30.03.2017 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

Raport Anual pentru exercițiul financiar 2018 Data raportului :

Raport Anual pentru exercițiul financiar 2018 Data raportului : Raport Anual pentru exercițiul financiar 2018 Data raportului : 31.12.2018 Raport anual pentru exercițiul financiar 2018 Raport anual Conform Regulamentului nr.5/2018 Pentru exercițiul financiar 2018 Data

Mai mult

ANTET EXTERN

ANTET EXTERN SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc SC MOBAM S.A. Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21 ROMANIA J 24 / 391 / 1991 Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258 Fax : 40-262-278217; 0362-418790; Capital social : 1.239.163 RON, C.U.I. : RO2201663,

Mai mult

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=/6 0 1 2 3 4 5 6

Mai mult

Raport semestrial SC ARMATURA SA

Raport semestrial SC ARMATURA SA RAPORT SEMESTRIAL 2011 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/A

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/A AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 nr... Cod unic

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

Anexe la HCL nr 25

Anexe la HCL nr 25 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MUNICIPIUL TG SECUIESC Operatorul economic...sc GOSP - COM SRL... Sediul/Adresa...TG SECUIESC Str.Budai Nagy Antal 1... Cod unic de înregistrare...8510382...

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real

SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Venituri proprii din exploatare (exemplu)

Mai mult