JUR IF

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "JUR IF"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Aprobat în Şedinţa de Senat din data de Facultatea de STIINŢE SOCIO-UMANE Domeniul de studii universitare de licenţă: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Programul de studii universitare de licenţă: JURNALISM Învăţământ CU FRECVENŢĂ (IF) Durata studiilor: 3 ani, Credite 180 (ECTS) PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( ) ANUL I (se aplică începând cu anul universitar 2015/2016) Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Semestrul I Semestrul II Nr. de ore pe disciplină Forma de evaluare Ore săptămână Ore săptămână Total Curs Seminar/ (E, Cv, Pv) Lp, L C S Lp/L Total C S Lp/L Total sem.i sem.ii A. DISCIPLINE OBLIGATORII I. FUNDAMENTALE 1. Introducere în ştiinţele sociale FSSU E 6 2. Introducere în sistemul mass-media FSSU E 6 3. Introducere în teoria comunicării FSSU E 5 4. Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţele FSSU E 5 comunicării 5. Tehnici de redactare FSSU E 4 II. DE SPECIALITATE 6. Retorică şi comunicare FSSU E 4 7. Istoria presei FSSU Cv Genurile presei scrise FSSU Cv Tehnici de colectare a informaţiilor FSSU E Informatică aplicată FSSU E Comunicare interculturală FSSU E Tehnici de lucru în presa scrisă FSSU E 3 III. COMPLEMENTARE 13. Limba Engleză / Limba Franceză Limba Engleză / Limba Franceză B. DISCIPLINE OPŢIONALE 14. (Optionale de specialitate) Cultură şi civilizaţie românească / Cultură şi civilizaţie europeană 15. (Opţionale complementare) Sociologia comunicării / Psihologia comunicării FSSU 1113/ FSSU 1114 FSSU 1215/ FSSU 1216 FSSU 1117 FSSU 1118 FSSU 1219 FSSU Cv Cv Cv. 3 sem. I Credite Cv 3 C. DISCIPLINE FACULTATIVE 16. Limba română contemporană FSSU 1121 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E) (5) 17. Dreptul Uniunii Europene FSSU 1222 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E) (5) D. DISCIPLINE FACULTATIVE DIN PROGRAMUL UNITAR NAŢIONAL DE PREGĂTIRE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 18. Psihologia educaţiei FSSU 1123 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E) (5) 19. Pedagogie 1. Fundamentele pedagogiei - Teoria şi metodologia curriculum-ului FSSU 1224 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E) (5) Total ore pe săptămână (A+B) Total credite (A+B) Total evaluări semestriale - E, Cv, Pv - (A+B) 5E+3Cv 5E+3Cv Legendă: C = curs; S = seminar; Lp = lucrări practice; L= laborator; E = examen; Cv = colocviu; Pv = probă de verificare; Din fiecare set de discipline opţionale se va alege una la care se va susţine examen sem. II Director departament: Conf. univ. dr. Silviu Şerban DECAN: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac

2 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Aprobat în Şedinţa de Senat din data de Facultatea de STIINŢE SOCIO-UMANE Domeniul de studii universitare de licenţă: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Programul de studii universitare de licenţă: JURNALISM Învăţământ CU FRECVENŢĂ (IF) Durata studiilor: 3 ani, PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( ) Credite 180 (ECTS) ANUL II (se aplică începând cu anul universitar 2016/2017) Nr. Denumirea disciplinei Codul Semestrul III Semestrul IV Nr. de ore pe disciplină Forma de evaluare Credite crt. disciplinei Ore săptămână Ore săptămână Total Curs Seminar (E, Cv, Pv) sem. sem. C S Lp/L Total C S Lp/L Total Lp, L sem.iii sem.iv III IV A. DISCIPLINE OBLIGATORII I. FUNDAMENTALE 1. Filosofia limbajului mediatic FSSU E 5 2. Introducere în relaţiile publice FSSU E 4 3. Etică şi deontologie profesională FSSU E 5 4. Editare în limbaje specializate FSSU E 4 II. DE SPECIALITATE 5. Pragmatica textului jurnalistic FSSU E 3 6. Publicistică radio FSSU E 3 7. Introducere în televiziune FSSU E 3 8. Fotojurnalism FSSU E 3 9. Comunicare organizaţională FSSU E 3 10 Producţia emisiunilor de ştiri FSSU Cv Practică de specialitate FSSU ore x 5 zile x 3 săptămâni Cv. 4 III. COMPLEMENTARE 12. Limba Engleză /Limba Franceză Limba Engleză /Limba Franceză B. DISCIPLINE OPŢIONALE 13. (Opţionale complementare) Imaginar şi identitate socială/ Media şi cultura populară 14. (Opţionale de specialitate) Pamfletul şi satira în presă/ Reportajul de presă 15. (Opţionale de specialitate) Producţia unei publicaţii / Mass-media şi cultura 16. (Opţionale complementare) Teorii ale comunicării de masă / Stilistica presei FSSU 2112/ FSSU 2113 FSSU 2214/ FSSU 2215 FSSU 2116 FSSU 2117 FSSU 2218 FSSU 2219 FSSU 2220 FSSU 2221 FSSU 2122 FSSU Cv. Cv Cv E E Cv 4 C. DISCIPLINE FACULTATIVE 17. Educaţie fizică şi sport FSSU 2224 (2) (2) (22) (22) (Pv) (1) 18. Politici comunitare FSSU 2125 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E) (5) D. DISCIPLINE FACULTATIVE DIN PROGRAMUL UNITAR NAŢIONAL DE PREGĂTIRE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 19. Pedagogie 2. Teoria şi metodologia instruirii (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E) (5) - Teoria şi metodologia evaluării FSSU Didactica specialităţii FSSU 2227 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E) (5) Total ore pe săptămână (A+B) Total credite (A+B) Total evaluări semestriale (A+B) 4E+4Cv 7E +2Cv Legendă: C = curs; S = seminar; Lp = lucrări practice; L= laborator; E = examen; Cv = colocviu; Pv = probă de verificare; Din fiecare set de discipline opţionale se va alege una la care se va susţine examen Practica se desfăşoară în semestrul IV, săptămânile 1 3. Director departament: Conf. univ. dr. Silviu Şerban DECAN: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac

3 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Aprobat în Şedinţa de Senat din data de Facultatea de STIINŢE SOCIO-UMANE Domeniul de studii universitare de licenţă: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Programul de studii universitare de licenţă: JURNALISM Învăţământ CU FRECVENŢĂ (IF) Durata studiilor: 3 ani, PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( ) Credite 180 (ECTS) ANUL III (se aplică începând cu anul universitar 2017/2018) Nr. Denumirea disciplinei Codul Semestrul V Semestrul VI Nr. de ore pe disciplină Forma de evaluare Credite crt. disciplinei Ore săptămână Ore săptămână Total Curs Sem./ (E, Cv, Pv) sem. sem. C S Lp/L Total C S Lp/L Total Lp, L sem.v sem.vi V VI A. DISCIPLINE OBLIGATORII I. FUNDAMENTALE 1. Introducere în publicitate FSSU E 5 II. DE SPECIALITATE 2. Jurnalism de investigaţie FSSU E 4 3. Persuasiune şi manipulare în mass-media FSSU E 4 4. Presa de gen FSSU E 4 5. Televiziune - laborator FSSU Cv 2 6. Multimedia FSSU E 4 7. Comunicare audio-vizuală FSSU E 4 8 Radio - laborator FSSU Cv 3 9. Jurnalism on-line şi noi tehnologii FSSU E Sociologia opiniei publice FSSU E Practică de specialitate FSSU ore x 5 zile x 2 săptămâni Cv Pregătire pentru examen de licenţă FSSU ore x 5 zile x 2 săptămâni Cv. 3 B. DISCIPLINE OPŢIONALE 13. (Opţionale complementare) Presa şi actualitatea/ Comunicare simbolică în mass-media 14. (Opţionale de specialitate) Semiotica mass-media / Limbajul cinematografic 15. (Opţionale de specialitate) Comunicare politică / Interviul artă şi tehnică 16. (Opţionale de specialitate) Managementul instituţiilor de presă/ Jurnalism sportiv FSSU 3213 FSSU 3214 FSSU 3115 FSSU 3116 FSSU 3117 FSSU 3118 FSSU 3219 FSSU Cv Cv Cv Cv 4 C. DISCIPLINE FACULTATIVE 17. Instituţiile Uniunii Europene FSSU 3121 (2) (2) (4) (48) (24) (24) (E) (4) 18. Educaţie fizică şi sport FSSU 3222 (2) (2) (24) (24) (Pv) (1) D. DISCIPLINE FACULTATIVE DIN PROGRAMUL UNITAR NAŢIONAL DE PREGĂTIRE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 19. Instruire asistată de calculator FSSU 3123 (1) (1) (2) (28) (14) (14) (Cv) (2) 20. Managementul clasei de elevi FSSU 3224 (1) (1) (2) (24) (12) (12) (E) (3) 21. Practică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 1 FSSU 3125 (3) (3) (42) (42) (Cv) (3) 22. Practică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 2 FSSU 3226 (3) (3) (36) (36) (Cv) (2) Total ore pe săptămână (A+B) Total credite (A+B) Examen de licenţă 10 Evaluare finală pentru programul de formare psihopedagogică-nivel ul I (5) Total evaluări semestriale (A+B) 4E+4Cv 4E +4Cv Legendă: C = curs; S = seminar; Lp = lucrări practice; L= laborator; E = examen; Cv = colocviu; Pv = probă de verificare; Din fiecare set de discipline opţionale se va alege una la care se va susţine examen Practica se desfăşoară în semestrul V, săptămânile 1 3. Director departament: Conf. univ. dr. Silviu Şerban DECAN: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac

4 CENTRALIZATOR PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, JURNALISM, IF ( ) Număr total ore/an obligatorii opţionale fundamentale de pregătire în domeniu şi în specialitate complementare Nr. ore practică de specialitate Anul I Anul II Anul III Total ore Aracis (79,3 %) 70%-80% (20, 6 %) 20%-30% (24,6 %) 20%-30% (61, 5 %) 55%-65% (13,8 %) 5%-15% (12,5 %) Minim 10% din total ore discipline de pregătire în domeniu şi în specialitate Raportul dintre numărul orelor de curs şi numărul orelor de seminar Număr total ore Total ore curs Total ore seminar Indicator Aracis Situaţie program de studii Jurnalism /1±20% 1/1 cu o abatere de 2% în favoarea orelor de curs DECAN: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac Director departament: Conf. univ. dr. Silviu Şerban

5 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de ŞTIINŢE SOCIO-UMANE Domeniul de licenţă ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ Programul de studii JURNALISM Durata studiilor: 3 ani (6 semestre) Nr. credite: 180 (în urma absolvirii programului) + 10 (în urma obţinerii licenţei) P L A N D E Î N V Ă Ţ Ă M Â N T (valabil începând cu anul universitar ) 1. DESCRIEREA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT Programul de studiu Jurnalism include obiectivele generale şi specifice, planul de învăţământ, cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv pe perioada şcolarizării, programele analitice, modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină, desfăşurarea examenelor, atât a celor din timpul anilor de studii, cât şi a celui de licenţă. Planul de învăţământ este armonizat cu legislaţia internă şi cu cea comunitară şi are la bază sistemul european de credite transferabile, ECTS. El este adecvat cerinţelor de pe pieţa muncii, respectând, în acelaşi timp, principii de bază precum actualitatea, flexibilitatea, dar şi stabilitatea şi continuitatea. Planul de învăţământ cuprinde: - discipline obligatorii (care, la rândul lor, sunt fundamentale, de specialitate şi complementare); - discipline opţionale (de specialitate şi complementare); - discipline facultative (de specialitate şi complementare). Planul de învăţământ al specializării Jurnalism este adaptat continuu criteriilor de performanţă. Disciplinele obligatorii au în vedere însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice domeniului Ştiinţe ale comunicării, iar cele opţionale sunt menite să asigure completarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite de studenţi. Planul de învăţământ este făcut public, prin afişare la avizierul facultăţii, prin postarea pe internet, pe site-ul universităţii şi prin includerea sa în Ghidul de prezentare a programului de studii Jurnalism. Planul de învăţământ s-a întocmit în concordanţă cu planurile unor facultăţi de profil din România (de pildă, Facultăţile de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca etc.) şi din Uniunea Europeană: Universitatea Sorbonne, Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg; Universitatea Aix Marseille III; Universitatea Montreal, Quebec; Universitatea din Helsinki; City University of

6 London, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea din Salamanca, Universitatea din Oxford etc. pentru a se asigura studenţilor o pregătire similară, în paralel cu formarea unor deprinderi şi competenţe solicitate pe piaţa forţei de muncă În planul de învăţământ, disciplinele definesc competenţele generale şi de specialitate, fiind prevăzute într-o succesiune logică. Astfel, în anul I, se studiază discipline care transmit şi fixează cunoştinţele de bază ale domeniului Ştiinţe ale comunicării, precum Introducere în ştiinţele sociale, Introducere în teoria comunicării, Introducere în sistemul mass-media etc. Se introduc şi discipline opţionale, atât de specialitate, cât şi complementare (precum Cultură şi civilizaţie românească/publicistica românească interbelică; Sociologia comunicării, Psihologia comunicării). Disciplinele din anul al II-lea au un grad de complexitate şi deschidere către domenii interferente (precum Filosofia limbajului mediatic, Introducere în publicitate); ca discipline opţionale, propunem studenţilor atât discipline de specialitate, cât şi complementare: Teoria şi analiza textului, Mass-media şi cultura, Semiotica mass-media, Stilistica presei, Managementul instituţiilor de presă, Limbajul cinematografic etc. În anul al III-lea, ponderea cea mai mare este reprezentată de disciplinele opţionale şi de specialitate: Presa de gen, Modele ale presei occidentale, Jurnalism de investigaţie, Comunicare interculturală, Reportajul de presa, Interviul artă şi tehnică, Temele cursurilor opţionale au fost avute în vedere şi în organizarea şi în alegerea tematicii masterale. În programul specializării Jurnalism se regăsesc, conform metodologiei, o disciplină de informatică aplicativă (anul I de studii), două limbi străine oficiale în UE (anul I şi II de studii), dar şi o disciplină de iniţiere în metodologia cercetării ştiinţifice (în anul I de studii). Începând cu anul II, s-au prevăzut stagii de practică: 90 de ore în anul II de studii, semestru III (6 ore x 5 zile x 3 săptămâni) şi 60 de ore în anul III de studiu, semestrul IV de studii 6 ore x 5 zile x 2 săptămâni). În anul III de studii s-a prevăzut un stagiu de pregătire în vederea susţinerii licenţei (6 ore x 5 zile x 2 săptămâni). Raportul dintre orele de curs şi cele aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică etc.) este de 1/1, cu o abaterea admisă de 2 %, în favoarea orelor de curs: Raportul dintre numărul orelor de curs şi numărul orelor de seminar Număr total ore Total ore curs Total ore seminar Indicator Aracis Situaţie program de studii Jurnalism /1±20% 1/1 cu o abatere de 2% în favoarea orelor de curs De asemenea, din planul de învăţământ rezultă şi îndeplinirea altor standarde generale, cum ar fi raportul dintre numărul de ore alocat diferitelor tipuri de discipline (obligatorii, opţionale, fundamentale, de pregătire în domeniu şi în specialitate, complementare): numărul total de ore pentru ciclul

7 este de 2036 dintre care: nr. ore discipline obligatorii: 1560 (79,3 %), nr. ore discipline fundamentale: 478 (24,6 %), nr. ore discipline de pregătire în domeniu şi în specialitate: 1238 (61, 5 %), nr. ore discipline complementare: 320 (13,8 %), nr. ore discipline opţionale: 476 (20, 6 %), nr. ore practică de specialitate: 150. Număr total ore/an obligatorii opţionale fundamentale de pregătire în domeniu şi în specialitate complementare Nr. ore practică de specialitate Anul I Anul II Anul III Total ore Aracis (76,6 %) 70%-80% (23, 4 %) 20%-30% (23,4 %) 20%-30% (61,6 %) 55%-65% (15 %) 5%-15% (12,1 %) Minim 10% din total ore discipline de pregătire în domeniu şi în specialitate Fiecare an de studiu este prevăzut cu 60 de credite. Numărul total de credite transferabile, conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), este de 180. Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în Planul de învăţământ, se încheie cu o probă de verificare, iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor aferente include proceduri de evaluare continuă, pe parcursul semestrului, şi evaluare finală, la sfârşitul acestuia. Punctajul obţinut la testele de evaluare pe parcurs (20%) este luat în considerare la acordarea notei finale, care este media ponderată dintre notele obţinute la aceste evaluări. Evaluarea studenţilor îmbracă diverse forme: examen, colocviu, probă de verificare. Peste 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în planul de învăţământ sunt reprezentate de examene. 2. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI COMPETENŢE:

8 Misiunea programului de studii Jurnalism este didactică şi de cercetare ştiinţifică. Misiunea didactică de formare a specialiştilor în domeniul jurnalismului vizează atât formarea profesională prin studii de licenţă, cât şi formarea continuă prin studii universitate de masterat şi în perspectivă şi de doctorat. Atât misiunea didactică, cât şi cea ştiinţifică se raportează la obiectivele de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică şi profesionale şi se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu cerinţele pieţei forţei de muncă, cu C.O.R. (Clasificarea ocupaţiilor din România) şi cu C.A.E.N. (Clasificarea activităţilor din economia naţională). În conformitate cu prevederile C.O.R. şi CA.E.N., Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Spiru Haret pregăteşte specialişti pentru activităţi ale agenţiilor de ştiri, subgrupa 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale: grupa minoră 231 şi din grupa minoră 245, mai exact specialişti pentru următoarele ocupaţii: comentator publicist, corector, corespondent special (ţară şi străinătate), corespondent radio, corespondent presă, editorialist, fotoreporter, lector presă/editură, publicist comentator, redactor, reporter, reporter operator, secretar de emisie, secretar de redacţie, secretar responsabil de agenţie, tehnoredactor, ziarist, comentator radio Tv., redactor rubrică pentru grupa minoră 244 etc. Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează aspectele formării competenţelor de realizare a unor cercetări şi studii prin antrenarea studenţilor, sub îndrumarea cadrelor didactice, la activitatea de cercetare a facultăţii, în cadrul Centrului propriu de cercetare ştiinţifică, prin participarea la conferinţe naţionale/internaţionale, sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi valorificarea rezultatelor cercetării în revista Analele Universităţii Spiru Haret, unde au o rubrică proprie. Programul de studiu Jurnalism are ca obiectiv general aprofundarea fondului bibliografic şi cunoaşterea autorilor şi a conceptelor celor mai relevante necesare formării şi afirmării profesionale a specialistului în ştiinţele comunicării, compatibil cu cerinţele alinierii la standardele europene / internaţionale în domeniu. Disciplinele din planul de învăţământ formează specialişti în spiritul abordărilor teoretice şi practice, de cercetare şi de interpretare intradisciplinară şi interdisciplinară a cunoştinţelor, la un nivel superior de cunoaştere şi de experienţă. Asigurarea cunoştinţelor, competenţelor şi a nivelului profesional pentru absolvenţii programului presupune (OBIECTIVE GENERALE): stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare; dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural; dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală. În concordanţă cu misiunea programului de studiu (aceea de a forma specialişti în domeniul ştiinţele comunicării), se au în vedere următoarele competenţe (OBIECTIVE SPECIFICE):

9 a) cognitive absolvenţii vor cunoaşte şi vor înţelege: formarea unei culturi generale în aria ştiinţelor comunicării; prezentarea şi însuşirea aparatului conceptual specific domeniului; cunoaşterea instrumentelor, surselor de documentare şi informare în domeniu; inventarierea şi interpretarea problemelor cu care se confruntă acest domeniu. b) aplicativ-practice (instrumental-operaţionale) absolvenţii vor fi capabili: să realizeze produse pentru fiecare tip de media (presă scrisă, audiovizuală); să analizeze obiectiv produsele din mass-media; să coreleze cunoştinţele dobândite în cei trei ani de studiu şi să le aplice creativ, în situaţii profesionale diverse; să identifice şi să utilizeze surse de informaţie pentru rezolvarea unor probleme noi, specifice domeniului de studiu. c) de comunicare şi relaţionale absolvenţii vor fi capabili: să comunice corect şi eficient utilizând moduri şi stiluri de comunicare variate adecvate situaţiilor specifice şi diferitelor tipuri de media; să utilizeze instrumentele de analiză şi interpretare specifice domeniului; să prelucreze informaţia achiziţionată în mod creator şi să prezinte rezultatele într-o formă corectă şi convingătoare; să se adapteze la condiţiile muncii în echipă; să-şi organizeze eficient activitatea profesională Obiectivele şi competenţele urmărite la fiecare disciplină din planul de învăţământ sunt prezentate detaliat în programele analitice / fişele disciplinelor. 3. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ Examenul de licenţă se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare şi în baza Metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor examen de licenţă/ diplomă/ disertaţie, metodologie aprobată anual de Senatul Universităţii Spiru Haret. Potrivit acestei metodologii, înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de parcurgerea integrală a planului de învăţământ în structura sa de bază (disciplinele obligatorii şi opţionale) şi obţinerea celor 180 de credite. Examenul de licenţă, la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, constă din două probe: 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă; timpul alocat pentru susţinerea acestei probe este de 2 ore); 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de diplomă (lucrarea de diplomă trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau în soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora). Decan, Director Departament Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac Conf. univ. dr. Silviu Şerban

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul: Sociologie Specializarea/Programul

Mai mult

Ghid studii

Ghid studii Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Centrul Constanța Ghid de studii INFORMAȚII GENERALE: 2 Facultatea de Drept și Administrație Publică Adresă sediul principal: Constanța,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STAT DIN Aprobat: Senatul USM din "30" august Proces verbal

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Jurnalism-EN_ xlsx

Jurnalism-EN_ xlsx Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: ȘTIINȚE ALE

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă și literatură Specializarea/Programul de studiu: LIMBA

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE  BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

Media Digitala_FINAL-corectat.xlsx

Media Digitala_FINAL-corectat.xlsx Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: ȘTIINȚE ALE

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: MANAGEMENT Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul:

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil începând cu anul universitar 2013-2014 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental:

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii

Mai mult

Microsoft Word - MHK_Kommunikacio_2013_2014.doc

Microsoft Word - MHK_Kommunikacio_2013_2014.doc PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2013-2014 Universitatea apientia din Cluj-Napoca Facultatea: Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureș Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Mai mult

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "30" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din 30 august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN VĂŢĂM ÂNT Nivelul calificării conform ISC E D - 7 Domeniul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 14-15 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Ştiinţe ale comunicării

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat:

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: Senatul U.S.M. din " " 2017 Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Programul de studii (Specializarea): Informatică Durata

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniu

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniu Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații Internaționale și Studii Europene Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2014-2015 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe ale Comunicării

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil începând cu anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul de licenţă:

Mai mult

Plan de invatamant

Plan de invatamant PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2016-2017, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Studii culturale Specializarea/Programul

Mai mult

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu \ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 6 Domeniul general de

Mai mult

Microsoft Word - Jurnalism ENGLEZA

Microsoft Word - Jurnalism ENGLEZA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2013-2014 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe ale comunicării Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2016-2019 Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental: Domeniul de licenţă: Facultatea: Durata studiilor: Forma de învăţământ: MATEMATICĂ

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 38 Drept Program de

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE

Mai mult

Media Digitala FINAL.xlsx

Media Digitala FINAL.xlsx Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: ȘTIINȚE ALE

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: Științe ale educației Specializarea/Programul

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de Master: Artele spectacolului de teatru (Modul I Arta act

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de Master: Artele spectacolului de teatru (Modul I Arta act PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2017-2018 Programul de studii universitare de Master: Artele spectacolului de teatru (Modul I Arta actorului, Modul II Arta actorului de teatru muzical)

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: MANAGEMENT Durata studiilor: 4 semestre Forma de învăţământ: cu frecven

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: MANAGEMENT Durata studiilor: 4 semestre Forma de învăţământ: cu frecven 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 Domeniul: MANAGEMENT Durata studiilor: 4 semestre Forma de învăţământ: cu frecvenţă UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA

Mai mult

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx Pag. 1/11 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE IV.EXAMENUL DE LICENŢĂ - perioada 29 iunie-2 iulie Proba 1: Evaluarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2016-2017 Programul de studii universitare de licenţă economie ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Ramura de ştiinţă

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea Aurel Vlaicu din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2016-2017 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pg. 1 / 5 Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Departamentul: de

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul: Asistenţă socială Programul de studiu:

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ Aprobat la şedinţa Senatului

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUC

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUC PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI Domeniul: Psihologie Specializarea/Programul

Mai mult

Anexa 2

Anexa 2 Denumirea disciplinei FISA DISCIPLINEI MECANISME DE FINANŢARE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE, CONCESIUNI ŞI PARTENERIAT PUBLIC- PRIVAT ŞI RELAŢIA CU PROCEDURILE DE ATRIBUIRE Codul discipline i Anul

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2018 începând cu anul universitar 2015-2016 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Domeniul de licenţă Facultatea SOCIOLOGIE ȘI Durata

Mai mult

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4 - ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI ALE CUMUNICĂRII Standarde specifice ARACIS Aprobat în Consiliul ARACIS STANDARDE SPECIFIC

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4 - ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI ALE CUMUNICĂRII Standarde specifice ARACIS Aprobat în Consiliul ARACIS STANDARDE SPECIFIC Aprobat în Consiliul ARACIS STANDARDE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ACADEMICE A PROGRAMELOR DE STUDII DIN DOMENIILE DE LICENŢĂ ŞI MASTER AFERENTE COMISIEI DE SPECIALITATE NR.4 ŞTIINŢE

Mai mult

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar 2016-2017 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ Specializarea/ Programul de

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, Tel: +40 730 583027, Fax: +40 374 810712 E-mail: secretariat_fse@uem.ro, www.uem.ro PLAN DE

Mai mult

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE JURNALISM, COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE DEPARTAMENT: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA: JURNALISM FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI PROGRAMA ANALITICĂ I. DISCIPLINA:

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: FINANȚE Specializarea/Programul de studiu: BĂNCI ȘI PIEȚE DE CAPITAL Li

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: FINANȚE Specializarea/Programul de studiu: BĂNCI ȘI PIEȚE DE CAPITAL Li 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 Domeniul: FINANȚE Specializarea/Programul de studiu: BĂNCI ȘI PIEȚE DE CAPITAL Limba de predare: Română Titlul absolventului: MASTER'S

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea Aurel Vlaicu din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2014-2015 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pg. 1 / 5 Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Departamentul:de

Mai mult

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţă

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţă APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. ConstantinEdmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE FIZICĂ Domeniul: FIZICĂ Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar Domeniul Inginerie chimică Specializarea Inginerie biochimică, limba de studiu român

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar Domeniul Inginerie chimică Specializarea Inginerie biochimică, limba de studiu român PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar 2016-2017 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ

Mai mult

Fisa LRC - SINTAXA - an 3 sem 2

Fisa LRC - SINTAXA - an 3 sem 2 FIŞA DISCIPLINEI 2014-2015 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea

Mai mult

Plan Maghiara AsiB_FINAL_CORECTAT.xls

Plan Maghiara AsiB_FINAL_CORECTAT.xls Pag. 1/10 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil 2015-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă şi literatură Specializarea/Programul de studiu: LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARA

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Promoția 2017-2020 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea Durata studiilor: Forma de învăţământ: MEDIA DIGITALĂ ŞTIINŢE SOCIALE

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2014-2017 începând cu anul universitar 2014-2015 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Domeniul de licenţă Facultatea SOCIOLOGIE ȘI Durata

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

Microsoft Word - Proiectarea curriculara a domeniilor de continut din învatamântul prescolar _2017.doc

Microsoft Word - Proiectarea curriculara a domeniilor de continut din învatamântul prescolar _2017.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de licență: LIMBI MODERNE APLICATE (limba A = limba română,

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de licență: LIMBI MODERNE APLICATE (limba A = limba română, PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2017-2018 Programul de studii universitare de licență: LIMBI MODERNE APLICATE (limba A = limba română, limba B = prima limbă străină: engleză, franceză,

Mai mult

Microsoft Word - Reg-Masterat final.doc

Microsoft Word - Reg-Masterat final.doc MINISTERUL EDUCATIE, CERCETARII SI INOVARII UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul Carol I, nr.11 Iaşi tel. 40 32 201010 fax 40 32 201201 e-mail rectorat@uaic.ro http://www.uaic.ro R E C T O R A

Mai mult

Regulament privind sistemul creditelor transferabile şi promovarea anilor de studiu

Regulament privind sistemul creditelor transferabile şi promovarea anilor de studiu A u B ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea ARTIFEX din Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69

Mai mult

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2014-2018 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea Durata studiilor: Forma de învăţământ: cu frecvenţă (F)/ cu frecvenţă

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUN

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUN 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea/Programul

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 CUPRINS Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE...3 Capitolul II. CADRUL ORGANIZATORIC...4 Capitolul III. ACTIVITATEA

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII 1.3 Departamentul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL U! ' ^ r > 2 0 16 Proces verbal Facultatea de FIZICĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general studiu -071 Inginerie

Mai mult

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LINIA DE STUDIU: ROMÂNĂ

Mai mult

Microsoft Word - Fisa disciplinei Didactica domeniului Hurduzeu N

Microsoft Word - Fisa disciplinei  Didactica domeniului Hurduzeu N Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timisoara 1.2 Facultatea - 1.3 Departamentul Departamentul pentru Pregătirea Personalului

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (conţine 11 pagi

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (conţine 11 pagi ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (conţine 11 pagini) Domeniul fundamental: Matematică si Știinte ale Naturii Domeniul de licenţă: Matematică

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

MP

MP PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ anul universitar dureaza un an.de aceea am facut cu rosu in prima versiune. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil pentru anii I-II anul universitar 2015-2016 Programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educ

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educ FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihologie 1.4 Domeniul de

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 1.2 Facultatea : FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLIT

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 1.2 Facultatea : FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLIT FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 1.2 Facultatea : FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII 1.3 Departamentul:

Mai mult

FIZICA COMPUTATIONALA_corectat2.xls

FIZICA COMPUTATIONALA_corectat2.xls PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2014-2015 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE FIZICĂ Domeniul: FIZICĂ Specializarea/Programul de studiu: FIZICĂ COMPUTAŢIONALĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUC

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUC PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI Domeniul: PSIHOLOGIE Specializarea/Programul

Mai mult

ACADEMIA DE MUZICĂ “GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA

ACADEMIA DE MUZICĂ “GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA Facultatea Teoretică ACADEMIA DE MUZICĂ GHEORGHE DIMA CLUJ-NAPOCA Str. I.C. Bratianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879 www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com Regulamentul de organizare

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II Anul I 18 16 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ REGULAMENT PRIVIND INITIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIOADICA A PRO

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ REGULAMENT PRIVIND INITIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIOADICA A PRO UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ REGULAMENT PRIVIND INITIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIOADICA A PROGRAMELOR DE STUDII Art.1 Prezentul Regulament privind

Mai mult

planuri-MASTER.xls

planuri-MASTER.xls UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE FIZICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2013-2014 Domeniul: FIZICĂ Specializarea: FIZICĂ COMPUTAŢIONALĂ, în limba engleză Titlul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUC

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUC PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: PSIHOLOGIE Specializarea/Programul

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU GHIDUL MASTERANDULUI SERIA 2018-2020 DOMENIUL DE STUDII ŞTIINŢE MILITARE PROGRAMUL DE STUDII/SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL

Mai mult