R O M Â N I A

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "R O M Â N I A"

Transcriere

1 R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PAȘCANI Nr. 68/I/6/ R A P O R T de bilanţ al activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, pe anul

2 PREZENTAREA GENERALĂ A PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PAȘCANI ÎN ANUL 2017 Parchetul de pe Judecătoria Pașcani are sediul în municipiul Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 13 şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată cu modificările şi completările ulterioare, aflându-se în raza teritorial - jurisdicţională a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, respectiv a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani, prin raportare la organizarea administrativ-teritorială a judeţului Iași, deserveşte o arie teritorială repartizată în municipiul Pașcani, orașul Tg. Frumos şi 28 comune, activitatea fiind desfășurată prin unitate proprie. Din punct de vedere al resurselor umane, pentru procurori schema prevăzută este de 10 posturi din care 2 posturi de conducere şi 8 posturi de execuţie, iar pentru personalul auxiliar schema este de 6 grefieri. Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani în cursul anului 2017, până în luna mai a fost asigurată de domnul prim procuror Puha Ioan Sebastian şi doamna prim procuror adjunct E. A. D. Începând cu 1 iunie 2017 conducerea unității de parchet a fost asigurată de domnul prim procuror Puha Ioan Sebastian, întrucât doamna E. A. D. și-a încetat activitatea prin pensionare. 2

3 I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA PARCHETULUI ÎN ANUL 2017 I.1. Volumul de activitate la nivelul parchetului şi pe structuri specializate din cadrul acestuia. a) Volumul total de activitate În analiza volumului de activitate se impune a se menţiona că pe tot parcursul anului 2017 a existat o fluctuație accentuată a gradului de ocupare a schemei de procurori, atât în ceea ce privește funcțiile de execuție cât și cele de conducere, situație existentă și în cazul personalului auxiliar. În anul 2017, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani s-a înregistrat un volum total de lucrări, în scădere față de anul 2016 când au fost înregistrate un număr de lucrări din care dosare de soluționat. Din dosare de soluționat(față de înregistrate în anul 2016 și în scădere cu 0,51%) au fost soluționate de lucrări din care 3905 dosare penale, în scădere cu 9,42% față de 2016 când au fost soluționate 4311 dosare. În acest sens, volumul de lucrări soluţionate pe structuri specializate se prezintă după cum urmează: b) În sectorul urmăririi penale efectuată de procuror: Din cele 100 cauze aflate spre soluţionare în anchetă proprie ( faţă de 133 în anul 2016-în scădere cu 24,81%), s-au soluţionat 15 cauze ( faţă de 54 în anul în scădere cu 72,22%) iar 21 cauze au fost reunite si declinate ( faţă de 27 în anul 2016), rămânând de soluţionat la sfârşitul anului un număr de 64 cauze ( faţă de 32 în anul 2016). 3

4 Din cele 15 de cauze soluţionate, în 2 cauze (față de 4 în anul în scădere cu 50,00%) s-a dispus trimiterea in judecată a 2 inculpaţi. În nicio cauză nu s-a dispus renunțarea la urmărire penală iar în 13 cauze s-au dat soluţii de clasare. c) În sectorul activității supravegherii urmăririi penale. Din cele de cauze ( faţă de în anul 2016 în scădere cu 0,24%) aflate spre soluţionare, într-un număr de cauze s-au dat soluţii după cum urmează: rechizitorii ( faţă de 223 în anul în scădere cu 41,70%) privind 152 inculpaţi( faţă de 266 în anul 2016) din care 24 arestaţi ( în creștere cu 140,00% față de anul 2016); - în 12 dosare au fost încheiate 12 acorduri de recunoaștere a vinovăției(față de 15 dosare în anul 2016); - în 314 dosare s-au dat soluții de renunțare la urmărire penală(față de 282 dosare în anul 2016); - în cauze s-a dispus clasarea cauzei. Au rămas nesoluţionate un număr de cauze cu autori cunoscuţi (faţă de în anul 2016) şi cauze cu autori necunoscuţi (faţă de cauze în anul 2016), deci în total cauze nesoluţionate (faţă de în anul 2016). Se constată o scădere semnificativă la numărul de rechizitorii întocmite la supravegherea urmăririi penale și o scădere la cele pe urmărire penală, scădere cauzată de existența modalității de sesizare a instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, precum și de fluctuațiile de personal frecvente pe tot parcursul anului

5 Fluctuațiile de personal frecvente pe tot parcursul anului 2017, existând situații în care schema de personal a fost sub 50%, precum și de 50%, a condus la scăderea numărului de dosare penale soluționate(9,42%), cât și o creștere a numărului de dosare nesoluționate mai vechi de un an de la sesizare de la 1314 de cauze înregistrate la nivelul anului 2016 la 1823 de cauze în anul 2017, cauză ce se coroborează și cu lipsa lucrătorilor de poliție de la toate unitățile poliție. În ceea ce priveşte cauzele cu inculpaţi minori, în anul 2017, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani au fost trimişi în judecată 12 inculpaţi minori, faţă de 10 inculpați minori în anul Sub aspectul infirmărilor și redeschiderilor în cazul soluțiilor adoptate de procuror, se constată o scădere totală de 53,85%, fiind înregistrate un număr de 12 cauze în cursul anului 2017, față de 26 cauze înregistrate în cursul anului d) În sectorul judiciar(penal și civil) Pe parcursul anului 2017 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani a variat numărul procurorilor care şi-au derulat activitatea, aspect care a influențat și derularea activității judiciare în ceea ce privește soluționarea cauzelor penale și a celor civile. Cu toate acestea procurorii care au activat în sectorul judiciar au manifestat o preocupare sporită pentru perfecționarea activității în acest domeniu, în vederea adoptării de către instanțele judecătorești a unor soluții temeinice și legale. 5

6 În anul 2017 s-au înregistrat un număr de 1469 participări ale procurorului în cauzele penale faţă de în anul Au fost verificate de către procurori un număr 849 hotărâri judecătoreşti penale, cu 24 hotărâri mai mult decât în anul Au fost înregistrate un număr de 4 contestații formulate de către procurori împotriva încheierilor de şedinţă pronunţate de Judecătoria Paşcani. Menționăm că aceste contestaţii au vizat un număr de 4 inculpaţi, toate fiind fost respinse de către Tribunalul Iaşi, astfel că procentul de admisibilitate este de 0%. În ceea ce priveşte numărul de căi de atac calificate ca apel, constatăm că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani au fost înregistrate în cursul anului 2017 ca fiind declarate un număr de 37 apeluri vizând un număr de 47 inculpaţi. În cursul anului 2017 au fost soluţionate un număr de 29 apeluri privind 36 inculpaţi, dintre care : - au fost admise un număr de 22 apeluri vizând un număr de 28 inculpaţi; - au fost respinse 7 apeluri vizând un număr de 8 inculpaţi; - nu a fost retras nici un apel. Procentul de admisibilitate a apelurilor este de 75,86 %. La Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani procurorii au înregistrat un număr de 273 de participări în şedinţele de judecată în cauzele civile(față de 293 cauze în anul 2016), au formulat concluzii pe fond în 161 de cauze(față de 178 cauze în anul 2016) şi au verificat în vederea exercitării căilor de atac un număr de 106 de hotărâri judecătoreşti( față de 154 în anul 2016). 6

7 În ceea ce privește drepturile minorilor, se constată că s-au înregistrat participări în 53 cauze, au fost formulate concluzii pe fond în 31 de cauze şi au fost verificate 10 hotărâri judecătoreşti în vederea exercitării căilor de atac. e) Activitatea de soluţionare a plângerilor şi de primire în audienţă a petenţilor În anul 2017 s-au înregistrat 115 plângeri împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală(față de 181 înregistrate în anul 2016) fiind soluționate 115 plângeri. Un număr 549 de persoane au fost primite în audiență, în scădere cu 170 de persoane. I.2. Încărcătura pe procuror și pe scheme Analizând volumul de activitate din anul 2017 al procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, comparativ cu situaţia unei scheme complet ocupate, respectiv de 10 procurori, situaţia arată astfel: - media lucrărilor de soluţionat pe posturi ocupate efectiv a fost de 2.882,33 lucrări, faţă de 1.729,40 lucrări în situaţia unei scheme ocupate complet; - media lucrărilor soluţionate pe posturi ocupate efectiv a fost de 1.509,00 lucrări, faţă de 905,40 lucrări în situaţia unei scheme ocupate complet; - media dosarelor de soluţionat pe posturi ocupate efectiv a fost de 1.983,83 dosare, faţă de 1.190,30 dosare în situaţia unei scheme ocupate complet; 7

8 - media dosarelor soluţionate pe posturi ocupate efectiv a fost de 650,83 dosare cu un număr de 24,00 trimiteri în judecată, faţă de 390,50 dosare în situaţia unei scheme ocupate complet. I.3. Operativitatea soluționării cauzelor Pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017, indicele general de operativitate pentru soluţionarea cauzelor penale a înregistrat o creștere moderată, situându-se la nivelul de 82,85% comparativ cu 81,77 % în anul I.4. Ponderea cauzelor restituite de către instanţele de judecată în vederea refacerii urmăririi penale din totalul trimiterilor în judecată. În cursul anului 2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani a dispus trimiterea în judecată, prin rechizitoriu, în 132 de cauze privind un număr de 166 inculpați. A fost restituită de către judectătorul de cameră preliminară în baza art. 346 Cod de procedură penală, o cauză privind pe 2 inculpați. Nu s-a putut aprecia în mod definitiv asupra imputabilităţii soluţiei de trimitere în judecată, deoarece nu au fost redactate referatele conform ordinului nr. 213/ al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. I.5 Ponderea inculpaților achitați din totalul inculpaților trimiși în judecată 8

9 În cursul anului 2017, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, nu s-a înregistrat nicio hotărâre judecătorească definitivă de achitare în conformitate cu prevederile noului Cod de procedură penală. I.6 Durata de soluţionare a cauzelor În anul 2017, în ceea ce privește urmărirea penală efectuată de procuror s-au soluţionat 15 cauze din care 4 cauze în termenul de până în 6 luni de la sesizare, 11 cauze în termenul de peste 6 luni și peste 1 an de la sesizare. În ce priveşte activitatea de supraveghere a cercetărilor s- au soluţionat în anul 2017 un număr de cauze din care, cauze în termenul de până în 6 luni de la sesizare, cauze în termen de peste 6 luni și peste 1 an de la sesizare precum 163 cauze cu îndeplinirea termenului de prescripţie( 4 cauze cu autor cunoscut). Se observă atât la urmărirea penală efectuată de procuror cât și la activitatea de supraveghere a cercetărilor o scădere de 21,31% la operativitate, aspect care trebuie avut în vedere în cursul anului Trebuie menționat, faptul că toți procurorii au desfășurat o activitate susținută în scopul solutionării cauzelor prin încadrarea în termenul prevăzut de lege cât și lichidarea stocului de dosare vechi acumulat în anii anteriori. Referitor la soluționarea plângerilor împotriva soluțiilor şi a altor cereri, reclamații, memorii, precum şi în ceea ce priveşte sectorul judiciar, declarare şi motivare căi de atac, toate aceste lucrari au fost soluționate cu respectarea termenelor legale. 9

10 II. DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL PARCHETULUI II. 1 Situația posturilor Întreaga activitate în anul 2017 s-a canalizat pe principiile de bază de organizare şi funcţionare a Ministerului Public, respectiv, principiul imparţialităţii şi principiul subordonării ierarhice, într-o independenţă totală faţă de celelalte autorităţi ale statului, centrale şi locale. Din punct de vedere al resurselor umane, pentru procurori schema prevăzută este de 10 posturi din care 2 posturi de conducere şi 8 posturi de execuţie, iar pentru personalul auxiliar schema este de 6 grefieri. În cursul anului 2017 Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani s-a confruntat începând cu luna ianuarie 2017, la nivelul resurselor umane, cu problema fluctuaţiilor de personal, în ceea ce priveşte personalul de procurori, precum şi personalul auxiliar după cum urmează: În luna ianuarie 2017 au funcționat 7 procurori, fiind ocupate două posturi de conducere și 5 de execuție. Prin continuarea activității la alte unități de parchet a doamnelor procuror D.I.V. și P. G. A., din luna februarie 2017 au funcționat 5 procurori, fiind ocupate două posturi de conducere și 3 de execuție. Schema a fost completată prin încetarea delegării domnului procuror D. A. N. la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, astfel 10

11 încât din luna martie 2017 au funcționat 6 procurori din care două posturi de conducere și 4 de execuție). Începând cu luna iunie 2017, doamna prim procuror adjunct E. A. D. și-a încetat activitatea prin pensionare, astfel încât au funcționat 5 procurori din care un post de conducere și 4 de execuție. Prin aprobarea cererii de transfer a doamnei procuror O. I. la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani, conform Hotărârii nr. 317 din a C.S.M.-Secția de Procurori începând cu data de , unitatea a funcționat cu 6 procurori din care un post de conducere și 5 de execuție. Prin Decretul nr. 735 din dat de Președintele României domnul J. E.-Ș. a fost numit în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani, acesta începându-și efectiv activitatea la data de Începând cu data de , domnul procuror D. A. N. a fost transferat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, astfel încât până la sfârșitul anului 2017, schema a fost ocupată cu 6 procurori din care un post de conducere și 5 de execuție. Din această perspectivă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a venit în sprijinul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani prin preluarea începând cu luna octombrie 2017 a activității de supraveghere a urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni de natură economică, atât cele deja înregistrate la unitatea noastră cât și cele care se vor înregistra ulterior pentru zona municipiului Pașcani și Secția 6 Poliție Rurală Pașcani. Pentru buna desfășurare a activităţii unităţii de parchet, se impune ocuparea posturilor vacante de procurori pentru o perioadă 11

12 cât mai mare de timp, întrucât fluctuația de personal, nu face decât să perturbe activitatea unităţii, iar rezultatul direct al deficitului de personal este scăderea indicatorilor de calitate şi cantitate al activităţii specifice. În ceea ce priveşte schema personalului auxiliar de specialitate, aceasta cuprinde 6 posturi de grefieri, între care şi postul de grefier şef, toate fiind ocupate până la data de , când ulterior acestei date, doamna grefier șef G. L., și-a încetat activitatea prin pensionare, atribuțiile fiind preluate de către doamna grefier D. L. din compartimentul grefă, prin delegare. În aceste condiții, s-a creat o vulnerabilitate reală în activitatea compartimentului de grefă, datorată numărului insuficient de grefieri la unitatea noastră de parchet, fiind remarcate în mod vizibil dificultăți în îndeplinirea activităților specifice. Față de cele expuse mai sus, activitatea de management la nivelul Parchetului s-a axat, în principal, pe împărţirea cât mai echilibrată a resurselor umane, în funcţie de specializarea procurorilor şi cerinţele specifice activităţii judiciare. S-a încercat efectuarea unei sectorizări echilibrate, pe segmentul de supraveghere a activităţii de urmărire penală, în raport de complexitatea cauzelor, fiind asigurata, totodată, continuitatea pe sectorul judiciar doar în ceea ce privește pe doamna procuror V. L.A., participarea în cealaltă ședință fiind asigurată de un procuror de execuție prin rotație, tocmai pentru a se evita îngreunarea activității de urmărire penală și supraveghere de către ceilalți procurori. Dincolo de dificultățile generate de lipsa de personal, se remarcă însă contribuţia tuturor colegilor la actul managerial în 12

13 sensul că fiecare a manifestat interes pentru ca rezultatele pe ansamblu să se înscrie în limitele indicatorilor prezentaţi mai sus precum şi solidaritatea întregului colectiv, procurori si grefieri, pentru a păstra un ritm de lucru şi o rată corespunzătoare de lucrări. II. 2 Formarea profesională a personalului În creşterea gradului de specializare prin formarea profesională a procurorilor un loc important îl ocupă programele de formare profesională organizate în mod centralizat de către Institutul Naţional al Magistraturii sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi programele de pregătire profesională desfăşurate la nivelul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani în cursul anului 2017 au participat ( prin rotaţie) la toate seminariile profesionale organizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. De asemenea, procurorii instituţiei noastre în funcţie de modul în care au fost selectaţi în cadrul programului de pregătire continuă al Institutului Naţional al Magistraturii, au fost prezenţi la seminariile organizate. Subliniem că personalul auxiliar a manifestat de asemenea receptivitate pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională, participând la seminariile organizate de SNG şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. În scopul formării profesionale a procurorilor și grefierilor se poate analiza posibilitatea organizării trimestrial/semestrial de către 13

14 Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a unor întâlniri comune în care să fie abordate anumite teme stabilite în prealabil. II. 3 Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate în cursul anului 2017 pe fiecare categorie de personal A. Răspunderea disciplinară a procurorilor și personalului auxiliar În ceea ce priveşte colectivul de procurori, nu s-au înregistrat în anul 2017 cazuri de abatere disciplinară şi astfel că niciun procuror nu a făcut obiectul anchetei disciplinare din partea conducerilor ierarhic superioare ori a Secţiei judiciare de procurori în materie disciplinară de la Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, nu au fost înregistrate cazuri cu abateri de la îndatoririle de serviciu în rândul personalului auxiliar de specialitate, astfel că nici conducerea parchetului şi nici conducerea parchetelor ierarhic superioare nu au dispus măsuri de sancţionare. B. Răspunderea penală a procurorilor și personalului auxiliar În ceea ce priveşte colectivul de procurori, cât și personalul auxiliar nu s-au înregistrat în anul 2017, cazuri care să atragă răspunderea penală. III. INFRASTRUCTURA PARCHETULUI Acest parchet îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, dată în funcțiune în luna februarie Noua clădire are o suprafață utilă de 788 mp, iar componentele funcţionale si dispunerea spaţiilor asigură o bună fluenţă atât a persoanelor cât şi a documentelor. 14

15 Fiecare procuror şi grefier are propriul birou, dotat cu calculator, imprimantă precum și obiecte de mobilier ceea ce asigură condiții moderne pentru desfășurarea activității. Au fost efectuate demersuri pentru înlocuirea unor mijloace fixe cu unele noi, în condițiile în care cele existente au fost achiziționate cu foarte mulți ani înainte, demersuri ce se impun a fi continuate și pe parcursul anului De asemenea, fiecare procuror poate consulta programul Lex Expert, având astfel acces la legislaţie şi jurisprudenţă, putând culege informaţii utile activităţii desfăşurate. Procurorii au acces la internet, iar grefierii la intranet, sfera posibilităţilor de informare fiind cu mult lărgită. CAPITOUL IV- CONCLUZII Rezultatele obţinute în anul 2017 reprezintă efortul întregului personal, reflectând gestionarea eficientă a resurselor umane - repartizarea cauzelor spre soluţionare la procuror s-a realizat pe criterii obiective, precum: specializarea, aptitudinile, experienţa, numărul de dosare aflate în lucru şi gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz în parte, cazurile de incompatibilitate, în măsura în care au fost cunoscute, precum şi alte situaţii deosebite. Raporturile dintre parchet şi celelalte instituţii şi organisme, inclusiv cu societatea civilă şi mass-media s-au realizat în limita şi competenţele stabilite de lege şi cu respectarea obligaţiilor funcţionale. Astfel, raporturile de colaborare cu organele ierarhic superioare au fost bazate pe promtitudinea din partea acestora în ceea ce priveşte comunicarea datelor solicitate, iar raporturile cu instanţa de judecată s-au desfăşurat în parametri apreciaţi ca fiind 15

16 foarte buni. Cu organele de cercetare penală s-a realizat o conlucrare bună, fiind intensificate activităţile comune pe identificarea de soluţii în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data primei sesizări. În ceea ce priveşte raporturile cu societatea civilă şi cu mass-media, acestea au fost asigurate prin conducerea unității, care a facilitat permanent accesul la informaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, iar cazurile cu rezonanţă în rândul opiniei publice, au fost emise comunicate de presă. Activitatea, în ansamblu, în perioada analizată, şi în condiţiile declarării ca neconstituţionale a multor prevederi a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală, o apreciez ca fiind bună în anumite segmente de activitate, mai ales dacă avem în vedere vulnerabilităţile identificate, în special, în ceea ce priveşte lipsa de personal şi fluctuaţia personalului, precum şi de creşterea volumului de activitate în mod individual. În concluzie, aspectele constatate mai sus, ne determină să ne propunem ca, în anul 2018, să realizăm o creştere a numărului de dosare soluționate, reducerea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare, îmbunătățirea numărului de rechizitorii, precum și prioritizarea dosarelor importante. PRIM PROCUROR Ioan Sebastian Puha 16

120-comunicat-BILANT-2014

120-comunicat-BILANT-2014 SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI ÎN ANUL 2013 Prezentarea generală a parchetului În circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi funcţionează:

Mai mult

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: -

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - 22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - schimbări în conducerea instituției, - schimbări ale

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin 2337 30.05.2018 11.06.2018 Ordin 3624 13.10.2016 21.10.2016 Ordin 1650

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018,

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, la Judecătoria Câmpulung, de la 1 ianuarie 2018 la

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi mai ales pentru evaluare şi apreciere asupra organizării,

Mai mult

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu Cuprins CUPRINS Tema 1 1 Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal Tema 2 4 Principiile fundamentale ale procesului penal Tema 3 29 Participanții în procesul penal Organele judiciare

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Pub

DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Pub DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Publicată în Monitorul Oficial nr.429 din 30.05.2019 Valer

Mai mult

CABINET PREŞEDINTE

CABINET PREŞEDINTE Consideraţii introductive Astfel cum reiese din pct. C al Anexei 1 la Legea nr. 304/2004, în circumscripția Curții de Apel Târgu Mureș se regăsesc două tribunale Tribunalul Mureș și Tribunalul Harghita

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului PHARE/2005/017-553.01.02/02/34 Ghid de evaluare

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea

Mai mult

1. PRIMA PAGINA

1. PRIMA PAGINA R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATĂ DE CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ŞI DE INSTANŢELE ARONDATE ÎN ANUL 2012 BUCUREŞTI 2013 Introducere INTRODUCERE Scurte consideraţii privind

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Nelea Budăi Ion Talpa Dumitru Gherasim Oxana Rotari

Mai mult

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr.

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr. ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare 1. 7453/2016 nr. 328 nr. 329 nr. 330< Descriere lucrare ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE: Curtea de Apel

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE 2018

RAPORT DE ACTIVITATE 2018 MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM 1 Odată cu intrarea în

Mai mult

TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers

TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax 0260611085, e-mail:trsj@just.ro Nr. operator date cu caracter personal 2516 HOTĂRÂREA NR. 5 din 19 iunie 2018 În conformitate

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2016 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2018 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

25 august 2010

25 august 2010 Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Fundaţia Friedrich Ebert, în parteneriat cu Magistrats Européns pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) organizează pe 9-10 noiembrie 2012 conferinţa

Mai mult

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere de hartuire sexuala. Bucurica, o vedeta a protestelor

Mai mult

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

TRIBUNALUL BUCUREŞTI TRIBUNALUL BUCUREŞTI Secţia I Penală Procedura de Cameră Preliminară Dosar nr. 22187/3/2018/a1 Termen de judecată: 25.01.2019 DOAMNĂ JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ, Subsemnatul, CORÂCI IOAN CEZAR... Trimis

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE Raport de activitate

MINISTERUL PUBLIC DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE Raport de activitate Raport de activitate 2018 www.pna.ro 1 Context legislativ, evaluări Modificarea Legii nr. 304/2004 prin Legea nr. 207/2018 și OUG nr. 92/2018 Reducerea competenței Direcției Practică neunitară în participarea

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ: La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea Acestea vă dau posibilitatea să îndreptaţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor la cunoştinţa instanţelor superioare, care

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013 Cuprins Abrevieri... XVII TITLUL I. PARTEA GENERALĂ... 1 Capitolul I. Scopul procesului penal... 1 Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal... 3 Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca. 2018 mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Director executiv Nr. 4 Ă din^-2- îlz 2018 ACORD DE COLABORARE

Mai mult

h_21.doc

h_21.doc HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE cu privire la interpretarea art. 114 din Constituţia Republicii Moldova Nr.21 din 23.06.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.45/24 din 10.07.1997 * * * În numele Republicii

Mai mult

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în

Mai mult

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Muruianu D E C I Z I E 11 mai 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr 407/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XSRL, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul solutionare

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEȚUL HARGHITA RAPORT DE BILANȚ privind activitatea Judecătoriei Odorheiu Secuiesc aferent anului 2014 CAPITOL

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEȚUL HARGHITA RAPORT DE BILANȚ privind activitatea Judecătoriei Odorheiu Secuiesc aferent anului 2014 CAPITOL ROMÂNIA JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEȚUL HARGHITA RAPORT DE BILANȚ privind activitatea Judecătoriei Odorheiu Secuiesc aferent anului 2014 CAPITOLUL I - STAREA INSTANȚEI ÎN ANUL 2014 I.1. Activitatea

Mai mult

xx.pdf

xx.pdf Cuprins Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat... 1 Statutul profesiei de avocat (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011)... 40 Codul deontologic al avocaților din

Mai mult

STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII JURIDICE ŞI PROMOVAREA APLICĂRII UNITARE ŞI TRANSPARENTE A ACTELOR NORMATIVE UN PAS IMPORTANT PENTRU MODERNIZAREA INSTITUŢI

STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII JURIDICE ŞI PROMOVAREA APLICĂRII UNITARE ŞI TRANSPARENTE A ACTELOR NORMATIVE UN PAS IMPORTANT PENTRU MODERNIZAREA INSTITUŢI GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII JURIDICE PROMOVAREA APLICĂRII UNITARE ŞI TRANSPARENTE A ACTELOR NORMATIVE UN PAS IMPORTANT PENTRU MODERNIZAREA INSTITUŢIONALĂ

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea

Mai mult

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales sa elimine unul, cu mana judecatorului Gheorghe Casandrescu

Mai mult R E G U L A M E N T D E O R G A N I Z A R E Ș I F U N C Ț I O N A R E A L C E N T R U L U I N A Ț I O N A L D E P R E G Ă T I R E Ș I P E R F E C Ț I O N A R E A E X E C U T O R I L O R J U D E C Ă T O

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Număr crt. lucrare. 792/205 nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 205 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 287/205 privind

Mai mult

Tribunal Caraş-Severin

Tribunal Caraş-Severin Tribunal Caraş-Severin Reşiţa Nr. 2505 din 08.10.2018 RAPORT privind indicatorii de eficienţă, conform Dispoziţiei 620/Ad/06.05.2015 a Curţii de Apel Timişoara Instanţa : Judecătoria Reşiţa Perioada de

Mai mult

INSTANȚA

INSTANȚA INSTANȚA Judecătoria Panciu Raport privind eficiența activității instanței 2015 1 I. Introducere Prezentul Raport este întocmit în acord cu Hotararea nr. 1305/09.12.2014 a Sectiei pentru judecatori a Consiliului

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

INTRODUCERE

INTRODUCERE CURTEA DE APEL GALAŢI 2013 Pag. 1/108 INTRODUCERE SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2013 Justiţia stă la baza statului de drept şi constituie un pilon fundamental al societăţii democratice,

Mai mult

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitatea nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din

Mai mult

INTRODUCERE

INTRODUCERE CURTEA DE APEL GALAŢI 2014 Pag. 1/99 INTRODUCERE STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 Conform normelor constituţionale, înfăptuirea justiţiei constituie o sarcină primordială ce revine magistraţilor, constând

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

Minuta_Contencios I_2014_portal

Minuta_Contencios I_2014_portal În conformitate cu prevederile art. 26 ind. 1 din Hotărârea nr. 387/22.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti s-a încheiat prezenta minută cu ocazia întâlnirii

Mai mult

h101 Executarea creantelor fiscale.indd

h101 Executarea creantelor fiscale.indd Capitolul I. Competenţa 1 1. 1. Confl ict de competenţă între secţiile tribunalului 1 Competenţa de a judeca apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în contestaţie la executare 1

Mai mult

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc Prezentare comparativă Noul şi vechiul Cod de procedură penală Legislaţie consolidată 15 februarie 2014 Ediţie îngrijită de conf. univ. dr., judecător Dan Lupaşcu Prezentare comparativă Noul şi vechiul

Mai mult

Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017

Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017 Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: 041.000066 Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017 Sedinta camerei de consiliu din data de 02 Noiembrie

Mai mult

JUDECĂTORIA TULCEA RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TULCEA PE ANUL 2016

JUDECĂTORIA TULCEA RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TULCEA PE ANUL 2016 JUDECĂTORIA TULCEA RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TULCEA PE ANUL 2016 2 Cuprins: CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1 Scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2016...3 CAPITOLUL II. JUDECĂTOREŞTI

Mai mult

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURILE DE MONITORIZARE FINANCIARĂ ȘI DE LUARE A DECIZIILOR DE SANCŢIONARE A CLUBURILOR LICENŢIATE DE LIGA I București 2018 P 1 P 2 CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1

Mai mult

INSCENAREA BINOMULUI, DESFIINTATA DUPA 3 ANI – ICCJ l-a achitat definitiv pe procurorul Florian Manache, de la Parchetul Judecatoriei Rosiorii de Vede

INSCENAREA BINOMULUI, DESFIINTATA DUPA 3 ANI – ICCJ l-a achitat definitiv pe procurorul Florian Manache, de la Parchetul Judecatoriei Rosiorii de Vede INSCENAREA BINOMULUI, DESFIINTATA DUPA 3 ANI ICCJ l-a achitat definitiv pe procurorul Florian Manache, de la Parchetul Judecatoriei Rosiorii de Vede, trimis in judecata de DNA pentru pretinse fapte de

Mai mult

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 mai 2017 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp. 123-132 123 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In February 2019, amendments were brought to the Justice laws: Law no. 303/2004

Mai mult

DREPT PROCESUAL PENAL

DREPT PROCESUAL PENAL I. Recidiva postcondamnatorie (după condamnare) a. Noţiune; b. Condiţii; c. Aplicarea pedepsei. II. Intenţia. Forme si modalităţi. DEFINITIVI - Drept Penal III. Speţă Tribunalul a condamnat pe inculpat

Mai mult

Cuprins 7 Cuprins Abrevieri Cuvânt-înainte Capitolul I. Consideraţii generale privind răspunderea juridică a magistraţilor Secţiunea

Cuprins 7 Cuprins Abrevieri Cuvânt-înainte Capitolul I. Consideraţii generale privind răspunderea juridică a magistraţilor Secţiunea Cuprins 7 Cuprins Abrevieri... 19 Cuvânt-înainte... 21 Capitolul I. Consideraţii generale privind răspunderea juridică a magistraţilor... 23 Secţiunea 1. Noţiuni generale privind răspunderea juridică...

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

CONTRACT DE REMUNERARE A ACTIVITĂȚII nr.... Având în vedere faptul că Institutul Național al Magistraturii este beneficiarul Proiectului Justiția 2020

CONTRACT DE REMUNERARE A ACTIVITĂȚII nr.... Având în vedere faptul că Institutul Național al Magistraturii este beneficiarul Proiectului Justiția 2020 CONTRACT DE REMUNERARE A ACTIVITĂȚII nr.... Având în vedere faptul că Institutul Național al Magistraturii este beneficiarul Proiectului Justiția 2020: profesionalism și integritate cod SIPOCA 453, cod

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr ORDIN nr. 5.550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

Mai mult

BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018

BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018 BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018 CUPRINS CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE... pag. 1 I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI... pag. 4 I.1. PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII DE APEL

Mai mult

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 213 I. Analiza volumului de activitate al instanţelor în primul semestru al anului 213... 3 Cuprins 1. Activitatea la nivelul

Mai mult

1 din 9 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 15/2011 din 17 octombrie 2011 Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul

Mai mult

ANUNT

ANUNT Consiliul Superior al Magistraturii Plenul HOTĂRÂRE Nr. 126*) din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 134 alineatul (1) din Codul cu privire la știință și

Mai mult

Romania. miciliul in In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul

Mai mult

UJ_Ticlea-Concedierea paginat.mdi

UJ_Ticlea-Concedierea paginat.mdi Concedierea 1 ALEXANDRU ŢICLEA Academy of Romanian Scientists Splaiul Independenţei 54, 05009 Bucharest Romania Associated member CONCEDIEREA - Teorie şi jurisprudenţă - 2 Alexandru Ţiclea La elaborarea

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CONDIȚIILE DE LUCRU ALE MAGISTRAȚILOR DIN ROMÂNIA. SITUAŢII DIN ALTE STATE. Colaj foto. Asociația Forumul Judecătorilor din România, având în vedere dezbaterile publice în care se aduc în discuție condițiile

Mai mult

Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii S

Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii S Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii Supreme de Justiţie Întru exercitarea eficientă a atribuţiilor

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magi

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magi Ordonanţă de urgenţă 7 2019-02-19 Guvernul României privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor

Mai mult

Microsoft Word - Norme Lege544.doc

Microsoft Word - Norme Lege544.doc HG 123/7.02.2003 -NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1) Prezentele

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/ /Fax.: 021/ Nr.124/

BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/ /Fax.: 021/ Nr.124/ BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal 060012 Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/312.22.78/Fax.: 021/319.60.27 Nr.124/05.02.2018 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE TRIBUNALUL

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevede

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevede Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 201/1 alin. (1) lit. c) din Codul penal,

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

IAR E MORTUL DE VINA? - Legistii spun ca Dinu Damaschin nu a murit de foame pentru ca mancase si avea ciroza si edem pulmonar. Fotografiile releva ins

IAR E MORTUL DE VINA? - Legistii spun ca Dinu Damaschin nu a murit de foame pentru ca mancase si avea ciroza si edem pulmonar. Fotografiile releva ins IAR E MORTUL DE VINA? - Legistii spun ca Dinu Damaschin nu a murit de foame pentru ca mancase si avea ciroza si edem pulmonar. Fotografiile releva insa ca inculpatul a slabit cumplit exact in cele 57 zile

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale 1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale acestora, putem aprecia că prima formă de organizare

Mai mult

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE 1. Identitatea și datele de contact ale creditorului Creditor Adresă Număr d

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE 1. Identitatea și datele de contact ale creditorului Creditor Adresă Număr d INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE 1. Identitatea și datele de contact ale creditorului Creditor Adresă Număr de telefon E-mail Pagina web Intermediar de credit Adresă

Mai mult

Jurisprudenta

Jurisprudenta România Curtea de Apel Cluj Comisia de examinare Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanńele judecătoreşti arondate CurŃii de Apel Cluj 13-14 ianuarie 2012 Baremele de corectare

Mai mult

01.xps

01.xps MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat

Mai mult

GASCA DNA ORADEA S-A INECAT LA MAL – Rasturnare de situatie in cazul fostului judecator Mircea Puscas de la Curtea de Apel Oradea, vanat ani de zile d

GASCA DNA ORADEA S-A INECAT LA MAL – Rasturnare de situatie in cazul fostului judecator Mircea Puscas de la Curtea de Apel Oradea, vanat ani de zile d GASCA DNA ORADEA S-A INECAT LA MAL Rasturnare de situatie in cazul fostului judecator Mircea Puscas de la Curtea de Apel Oradea, vanat ani de zile de DNA. Inalta Curte a desfiintat sentinta judecatoarei

Mai mult

INTELIGENTII DE LA DNA – Judecatorul ICCJ Aurel Ilie a retrimis la DNA dosarul in care fostul administrator al Tel Drum, Marian Fiscuci, a fost trimis

INTELIGENTII DE LA DNA – Judecatorul ICCJ Aurel Ilie a retrimis la DNA dosarul in care fostul administrator al Tel Drum, Marian Fiscuci, a fost trimis INTELIGENTII DE LA DNA Judecatorul ICCJ Aurel Ilie a retrimis la DNA dosarul in care fostul administrator al Tel Drum, Marian Fiscuci, a fost trimis in judecata pentru presupuse infractiuni de coruptie.

Mai mult