Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT"

Transcriere

1 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct / Buget local ct / la data de 30/06/2017 Buget asigurări sociale de stat ct / Buget asigurări pentru şomaj ct / Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct / Buget Fond pentru mediu ct / Buget trezoreria statului ct / Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct / Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct / Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct / Buget imprumu turi interne şi externe ct / Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct / A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 02 8,533,763 1,150, ,380, , Plati 03 4,797,860 1,150, ,645, , Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04 3,735, ,735, II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati 07 1,341, ,341, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-1,341, ,341, III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) 13 2,393, ,393, ,800, ,602, ,799 - sume recuperate din excedentul anului precedent* sume utilizate din excedentul anului precedent* sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd rd.14.3) ,194, ,995, ,311 Pagina 1 / 1

2 Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI la data de 30/06/ lei- DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Sume in curs de decontare Imprumututi interne si externe Fonduri externe nerambursabil e Depozite bancare Donatii si sponsorizari Garantii gestionari A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAdz?IONALdz? dz?ncasdz?ri 02 3, , Pldz?dz?i 03 4, , , Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02- rd.03) , ,411 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II dz?ncasdz?ri Pldz?dz?i Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE dz?ncasdz?ri Pldz?dz?i Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11) IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? NCEPUTUL ANULUI , , , , ,016 1.Diferendz?e de curs favorabile Diferendz?e de curs nefavorabile VI. NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd ) 17 14, , ,427 Pagina 1 / 1

3 Unitatea CF COMUNA MIHAI VITEAZU Balanta de verificare pana la data 30/06/2017 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public ,378, ,378, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public ,378, ,378, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public ,378, ,378, al unitatilor administrativ - teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat ,787, ,787, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat ,787, ,787, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat ,787, ,787, al unitatilor administrativ - teritoriale 105 Rezerve din reevaluare ,226, ,226, Rezerve din reevaluarea terenurilor si ,925, ,925, amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea terenurilor si ,925, ,925, amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea constructiilor ,095, ,095, Rezerve din reevaluarea constructiilor ,095, ,095, Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, , , mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, , , mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii , , birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii , , birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac 117 Rezultatul reportat ,138, ,360, ,353, ,132, Rezultatul reportat ,138, ,360, ,353, ,132, Rezultatul reportat ,138, ,360, ,353, ,132, Rezultatul patrimonial ,797, , ,277, ,180, ,307, ,925, Rezultatul patrimonial ,797, , ,277, ,180, ,307, ,925, Rezultatul patrimonial ,797, , ,277, ,180, ,307, ,925, Provizioane , , Provizioane peste 1 an , , Pagina 1 din 11

4 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Provizioane pentru litigii din drepturi salariale , , castigate in instanta peste 1 an 1x TOTAL CLASA ,572, , ,277, ,540, ,661, ,693, de dezvoltare 810, , , de dezvoltare 810, , , de dezvoltare 810, , , Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 25, , drepturi si active similare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 25, , drepturi si active similare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 25, , drepturi si active similare 208 Alte active fixe necorporale 2, , Programe informatice 2, , Programe informatice 2, , Terenuri si amenajari la terenuri 34,588, ,588, Terenuri 10,887, ,887, Terenuri 10,887, ,887, Amenajari la terenuri 23,700, ,700, Amenajari la terenuri 23,700, ,700, Constructii 22,940, ,940, Constructii 22,940, ,940, Constructii 22,940, ,940, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale 1,964, ,964, si plantatii Echipamente tehnologice (masini, utilaje si 641, , instalatii de lucru) Aparate si instalatii de masurare, control si 54, , reglare Aparate si instalatii de masurare, control si 54, , reglare Mijloace de transport 1,267, ,267, Mijloace de transport 1,267, ,267, Mobilier, aparatura birotica,echipamente de 846, , , protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 846, , , protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 846, , , protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 231 Active fixe corporale in curs de executie 8,616, , ,021, ,638, Pagina 2 din 11

5 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Active fixe corporale in curs de executie 8,616, , ,021, ,638, Active fixe corporale in curs de executie 8,616, , ,021, ,638, Active fixe necorporale in curs de executie 8, , , Active fixe necorporale in curs de executie 8, , , Active fixe necorporale in curs de executie 8, , , Titluri de participare 90, , Titluri de participare necotate 90, , Titluri de participare necotate 90, , Amortizari privind activele fixe necorporale , , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , , Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, , , , marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, , , , marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Amortizarea altor active fixe necorporale , , Amortizarea altor active fixe necorporale , , Amortizari privind activele fixe corporale ,153, , , ,363, Amortizarea amenajarilor la terenuri , , , , Amortizarea amenajarilor la terenuri , , , , Amortizarea constructiilor , , , Amortizarea constructiilor , , , Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de ,654, , , ,785, transport, animalelor si plantatiilor Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de ,654, , , ,785, transport, animalelor si plantatiilor Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, , , , , echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, , , , , echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co 2x TOTAL CLASA 2 69,893, ,945, , , ,079, , ,973, ,191, Materiale consumabile 13, , , , , , Combustibili , , , , Combustibili , , , , Alte materiale consumabile 13, , , , , , Alte materiale consumabile 13, , , , , , Materiale de natura obiectebr de inventar 1,665, , , ,679, Pagina 3 din 11

6 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Materiale de natura obiectebr de inventarin 38, , magazie Materiale de natura obiectebr de inventarin 38, , magazie Materiale de natura obiectebr de 1,626, , , ,640, inventarinfobsinta Materiale de natura obiectelor de 1,626, , , ,640, inventarinfolosinta 3x TOTAL CLASA 3 1,678, , , , , ,699, Fumizori , , ,451, ,459, , Fumizori sub 1 an , , ,451, ,459, , Fumizori sub 1 an , , ,451, ,459, , Fumizori de active fixe , , ,059, ,064, , Fumizori de active fixe sub 1 an , , ,059, ,064, , Fumizori de active fixe sub 1 an , , ,059, ,064, , Personal - salarii datorate , , , ,638, ,760, , Personal - salarii datorate , , , ,638, ,760, , Personal - salarii datorate , , , ,638, ,760, , Retineri din salarii si din alte drepturi datorate , , , ,157, ,074, , tertilor Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,157, ,074, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,157, ,074, , Alte datorii si creante in legatura cu personalul , , , , Alte datorii si creante in legatura cu personalul 2, , , , sub 1 an Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an , , Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an 2, , Alte datorii si creante in legatura cu personalul , , , , peste 1 an Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an , , , , Asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , de sanatate Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Pagina 4 din 11

7 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru concedii si , , , , , indemnizatii Contributiile angajatorilor pentru concedii si , , , , , indemnizatii 437 Asigurari pentru somaj , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , , , somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , , , somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de , , , , , , somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de , , , , , , somaj 438 Alte datorii sociale , , , , , , Alte datorii sociale , , , , , , Alte datorii sociale , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Alte datorii si creante cu bugetul Alte datorii fata de buget Alte datorii fata de buget Sume avansate si de recuperat de la Agentiile de 122, , , Implementare/Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA, Sume de recuperat de la Agentiile de 122, , , Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA Sume de recuperat de la Agentiile de 122, , , Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor 3,198, ,767, ,966, de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST 3,198, ,767, ,966, Pagina 5 din 11

8 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ 3,198, ,767, ,966, Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS 461 Debitori 275, , Debitori sub 1 an 275, , Debitori sub 1 an - creante comerciale 275, , Creditori , , , Creditori sub 1 an , , Creditori sub 1 an - datorii comerciale , , Creditori peste 1 an , , , Creditori peste 1 an - datorii comerciale , , , Creante ale bugetului local 3,159, , , ,268, ,223, ,203, Creante ale bugetului local 3,159, , , ,268, ,223, ,203, Creante ale bugetului local 3,159, , , ,268, ,223, ,203, Creditori ai bugetelor , , Creditori ai bugetului local , , Creditori ai bugetului local , , x TOTAL CLASA 4 6,756, , ,277, ,159, ,647, ,774, ,446, , Conturi la trezorerii si institutii de credit 11, , , Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei 11, , , Conturi la institutii de creditin lei 11, , , Disponibil al bugetului local 12,602, ,327, ,380, ,983, Disponibil al bugetului local ,327, ,380, ,380, Disponibil al bugetului local ,327, ,380, ,380, Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anii precedenti 12,602, ,602, Rezultatul executiei din anii precedenti 12,602, ,602, Casa , , ,150, ,150, Casa in lei , , ,150, ,150, Casa in lei , , ,150, ,150, Alte valori , , Timbre fiscale si postale , , Timbre fiscale si postale , , Alte valori , , Alte valori , , Avansuri de trezorerie , , Pagina 6 din 11

9 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Avansuri de trezorerie in lei , , Avansuri de trezorerie in lei , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la 3, , , , trezorerie 552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in 197, , depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in 197, , depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in 197, , depozit 581 Viramente interne , , , , Viramente inteme , , , , Viramente inteme - activitatea operationala , , , , x TOTAL CLASA 5 12,815, ,618, , ,452, ,071, ,196, cu materialele consumabile , , , , privind combustibilul , , , , privind combustibilul , , , , privind piesele de schimb , , , , privind piesele de schimb , , , , privind alte materiale consumabile , , , , privind alte materiale consumabile , , , , privind energia si apa , , , , privind energia si apa , , , , privind energia si apa , , , , cu intretinerea si reparatiile , , , , cu intretinerea si reparatiile , , , , cu intretinerea si reparatiile , , , , cu chiriile , , cu chiriile , , cu chiriile , , cu deplasari, detasari, transferari , , cu deplasari, detasari, transferari , , cu deplasari, detasari, transferari , , privind comisioanele si onorariile privind comisioanele si onorariile privind comisioanele si onorariile de protocol, reclama si publicitate , , , , Pagina 7 din 11

10 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare de protocol, reclama si publicitate , , , , de protocol, reclama si publicitate , , , , cu transportul de bunuri si personal , , , , cu transportul de personal , , , , cu transportul de personal , , , , postale si taxe de telecomunicatii , , , , postale si taxe de telecomunicatii , , , , postale si taxe de telecomunicatii , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , cheltuieli curente Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , cheltuieli curente 635 cu alte impozite, taxe si varsaminte , , , , asimilate cu alte impozite, taxe si varsaminte , , , , asimilate cu alte impozite, taxe si varsaminte , , , , asimilate 641 cu salariile personalului , , ,675, ,675, cu salariile personalului , , ,675, ,675, cu salariile personalului , , ,675, ,675, privind asigurarile sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Pagina 8 din 11

11 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributiile angajatorilor pentru concedii si , , , , indemnizatii Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 677 Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Alte cheltuieli , , , , Alte cheltuieli , , , , Alte cheltuieli , , , , operationale privind amortizarile, , , , , provizioanele si ajustarile pentru depreciere operationale privind amortizarea , , , , activelorfixe operationale privind amortizarea , , , , activelorfixe 6x TOTAL CLASA , , ,055, ,055, Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de , , ,746, ,746, la persoane fizice Impozit pe venit , , Impozit pe venit , , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , , ,733, ,733, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , , ,733, ,733, Impozite si taxe pe proprietate , , ,506, ,506, Impozite si taxe pe proprietate , , ,506, ,506, Impozite si taxe pe proprietate , , ,506, ,506, Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , ,446, ,446, Sume defalcate din TVA , , ,761, ,761, Sume defalcate din TVA , , ,761, ,761, Taxe pe servicii specifice , , , , Taxe pe servicii specifice , , , , Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii , , , , bunuribr sau pe desfasurarea de activitati Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii , , , , bunuribr sau pe desfasurarea de activitati 739 Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Venituri din proprietate , , , , Pagina 9 din 11

12 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Venituri din proprietate , , , , Venituri din proprietate , , , , Venituri din vanzari de bunuri si servicii , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din taxe administrative, eliberari permise , , Venituri din taxe administrative, eliberari permise , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Diverse venituri , , Diverse venituri , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) 770 Finantarea de la buget , ,987, ,987, Finantarea de la buget , ,987, ,987, Finantarea de la buget , ,987, ,987, Venituri din subventii , , , , Subventii de la bugetul de stat Subventii de la bugetul de stat Subventii de la alte bugete , , , , Subventii de la alte bugete , , , , Finantarea din fonduri externe nerambursabile ,538, ,538, postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile ,538, ,538, postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile ,538, ,538, postaderare 779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , x TOTAL CLASA ,277, ,262, ,981, ,968, ,987, Disponibil din garantia constituita pentru buna 62, , , , executie Creante fiscale pentru care s-a declarat starea , , de insolvabilitate a debitorului 8x TOTAL CLASA 8 62, , , , , , x TOTAL 91,143, ,143, ,889, ,889, ,832, ,832, ,315, ,315, Ordonator principal de credite Pagina 10 din 11 Contabil

13 Pagina 11 din 11

14 BILANȚ Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) la data de 30/06/ Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale 0 0 (ct ,881 61, *) 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica , ,848 si alte active corporale (ct *) 3. Terenuri si cladiri (ct ,042,887 67,036, ) 4. Alte active nefinanciare 0 0 (ct ) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 0 0 (ct ,326 90, ) din care: Titluri de participare (ct ) 08 90,326 90, Creante necurente? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Creante comerciale necurente? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) 15 66,947,597 67,781,381 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri 0 0 (ct ,678,789 1,699, / / ) 2. Creante curente? sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an- 20 X X Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari , ,862 (ct ** ) din care: Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct ) Creante comerciale si avansuri (ct , , ): din care Avansuri acordate 22.1 X X Creante (ct ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ) din care: 23 3,159,288 5,210,481 Pagina 1

15 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 Creantele bugetului general consolidat (ct. 24 3,159,288 5,203, ) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 25 3,320,296 6,966, ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct ) imprumuturi pe termen scurt acordate (ct ) Total creante curente (rd ) 30 6,758,233 12,454, Investitii pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32 X X din care: 0 0 Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. 0 0 (ct ,800,242 15,194, sd sd sd sd sd sd )din care: Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct ,832 14, ) din care: Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 36 X X Total disponibilitati (rd ) 40 12,815,122 15,208,801 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct ) Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) 6 in avans (ct ) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) 45 21,252,144 29,363,171 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 88,199,741 97,144,552 B. DATORII 50 X X Pagina 2

16 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an 51 X X 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 0 0 (ct ,084 14, ) din care: Datorii comerciale (ct ) ,064 9,324 2 imprumuturi pe termen lung 0 0 (ct ) 3 Provizioane (ct ) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) ,084 14,740 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59 X X 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari 0 0 (ct ,188 17, ) din care: Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct ) ,171 0 Datorii comerciale si avansuri (ct ,188 13, ), din care: Avansuri primite 61.1 X X 2 Datorii catre bugete 0 0 (ct , , ) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete din care 63 X X Contributii sociale (ct , , ) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct ) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale 0 0 (ct ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct ) imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 0 0 (ct ) 5 imprumuturi pe termen lung? sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct ) 6 Salariile angajatilor 0 0 Pagina 3

17 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 (ct ) , ,650 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) 0 0 (ct ,605 45, )din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8 Venituri in avans (ct ) Provizioane (ct ) , , TOTAL DATORII CURENTE (rd ) , , TOTAL DATORII (rd.58+78) , , ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII 0 0 (rd.46-79) r80=r ,328,993 96,449,986 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct ,392,342 65,392, ) 2. Rezultatul reportat 0 0 (ct.sc ) - sold creditor 85 12,138,917 21,132, Rezultatul reportat 0 0 (ct.sd ) - sold debitor Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc ) - sold creditor 87 9,797,734 9,925, Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd ) - sold debitor TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) 90 87,328,993 96,449,986 Pagina 4

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: 4378832 Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. Buget de stat Buget local Buget Buget Buget Fond Buget

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BILANT la data de 31.12.2018 Active fixe necorporaie 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de 31.12.2017 Active fie necorporale 3. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31 COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 46 din 10.0.013 C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alur va inaintam bilantul contabil intocmit la da de 31.1.013. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BILANT 2005.xls

BILANT 2005.xls Nr. rând B I L A N T C O N T A B I L încheiat la 31 DECEMBRIE 2005 - lei - Sold la: Denumirea indicatorilor Cod începutul anului sfârsitul perioadei A C T I V A. ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice (

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice ( NEX nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor ublice (- nexa nr. 2) CLS GRU CONT SINTETIC gr. I, gr. II si gr.

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec ORASUL IANCA BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*) 1.00.507 1.00.505 01004.Instalii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web: cabi

MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web:     cabi MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580 Nr.

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - mii lei - Prevederi an precedent (N-1)

Mai mult

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul perioadei 3 Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult