Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833, , , , I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98, , , A. VENITURI FISCALE.595,38 610,50 654,00 569,00 761,88.884,05.948, , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 391,00 97,75 97,75 97,75 97,75 48,00 47,00 47, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 391,00 97,75 97,75 97,75 97,75 48,00 47,00 47, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 391,00 97,75 97,75 97,75 97,75 48,00 47,00 47, Cote defalcate din impozitul pe venit 135,00 33,75 33,75 33,75 33,75 135,00 135,00 135, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 56,00 64,00 64,00 64,00 64,00 93,00 9,00 9, A3 Impozite si taxe pe proprietate 9,77 73,84 73,34 73,34 7,5 93,40 94,50 95, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 9,77 73,84 73,34 73,34 7,5 93,40 94,50 95, Impozit si taxa pe cladiri 39,33 10,46 9,96 9,96 8,95 39,00 39,50 40, Impozit si taxa pe teren 51,4 6,8 6,8 6,8 6,78 51,90 5,50 53, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru,0 0,56 0,56 0,56 0,5,50,50, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 1.873,55 49,39 473,39 388,39 58,38.14,45.188,45.56, SUME DEFALCATE DIN TVA 1.796,00 410,00 454,00 369,00 563,00.046,00.110,00.178, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 1.43,00 75,00 31,00 7,00 49, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 8,00 0,00 5,00 5,00 1,00 87,00 84,00 81, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 471,00 115,00 117,00 117,00 1,00 665,00 681,00 696, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 77,55 19,39 19,39 19,39 19,38 78,45 78,45 78, Impozit pe mijloacele de transport 6,7 15,68 15,68 15,68 15,68 63,0 63,0 63, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1,79 0,45 0,45 0,45 0,44 1,75 1,75 1, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

2 Tit: Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 desfasurare de activitati 13,04 3,6 3,6 3,6 3,6 13,50 13,50 13, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38,06 9,5 9,5 9,5 9,50 38,0 38,0 38,0 180 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38,06 9,5 9,5 9,5 9,50 38,0 38,0 38, Alte impozite si taxe 38,06 9,5 9,5 9,5 9,50 38,0 38,0 38, C. Venituri nefiscale 96,8 4, 4,1 4,0 4,19 98,30 98,30 98, C1. Venituri din proprietate 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, VENITURI DIN PROPRIETATE 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, Venituri din concesiuni si inchirieri 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, C. Vanzari de bunuri si servicii 56,80 14,0 14,1 14,0 14,19 57,30 57,30 57, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 10,36,59,59,59,59 10,50 10,50 10, Taxe extrajudiciare de timbru 10,36,59,59,59,59 10,50 10,50 10, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 18,7 4,68 4,68 4,68 4,68 19,00 19,00 19, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 18,7 4,68 4,68 4,68 4,68 19,00 19,00 19, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 18,7 4,68 4,68 4,68 4,68 19,00 19,00 19, DIVERSE VENITURI 7,7 6,93 6,94 6,93 6,9 7,80 7,80 7, Alte venituri 7,7 6,93 6,94 6,93 6,9 7,80 7,80 7, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -8,30-8,30-184,35-185,45-190, Varsaminte din sectiunea de functionare 8,30 8,30 184,35 185,45 190, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 78,68 17,17 7,17 7,17 47,17 79,00 79,00 79,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 78,68 17,17 7,17 7,17 47,17 79,00 79,00 79, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 50,00 10,00 40,00 50,00 50,00 50, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 8,68 7,17 7,17 7,17 7,17 9,00 9,00 9, VENITURI PROPRII 896,0 4,7 4,1 4,0 3,07 936,35 936,45 937, TOTAL CHELTUIELI 3.951, ,54 715,38 630,37 833, , , ,55 01 CHELTUIELI CURENTE.76,58 643,59 685,38 600,37 833,4.877,00.940, ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.811,07 414,07 501,1 377,10 518, ,00.08,00.084, Cheltuieli salariale in bani 1.496,63 341,7 43,3 30,13 49, Salarii de baza 1.84,46 99,4 336,74 67,75 380,73

3 Tit: Sporuri pentru conditii de munca 3,33 7,67 8, 8, 8, Estimari 017 Estimari 018 Estimari Alte sporuri 6,84 6,16 6,16 5,96 8, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 1,0 1,0 1,0 1, Fond aferent platii cu ora 1,00 6,00 6,00,50 6, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 105,00 15,00 60,00 15,00 15, Alte drepturi salariale in bani,00 6,00 5,00 1,50 9, Contributii 314,44 7,80 77,80 74,97 88,87 stat 15,94 50,0 51,68 51,67 6, Contributii de asigurari de somaj 7,13 1,73 1,80 1,80 1,80 sanatate 77,04 17,46 0,46 17,96 1,16 accidente de munca si boli profesionale,9 0,59 0,60 0,60 0,50 indemnizatii 1,04 3,00 3,6,94,84 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 770,71 193,8 165,56 159,57 51,76 774,00 78,00 790, Bunuri si servicii 518,16 10, 100,36 100,87 196, Furnituri de birou 3,00 7,00 4,50 6,50 5, Materiale pentru curatenie 3,00 8,50 3,00 3,00 8, Incalzit, iluminat si forta motrica 130,81 31,50 4,50 3,81 51, Apa, canal si salubritate 7,50 1,70 1,80 1,70, Carburanti si lubrifianti 6,50 6,50 4,50 4,50 11, Piese de schimb 18,50 5,00 4,50 4,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,00 6,50 6,00 5,30 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 17,00 17,50 9,50 3,00 48, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 138,85 36,0,06 0,06 60,71 00 Reparatii curente 0,50 0, Medicamente si materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 11,00 4,50 4,50 1,00 1, Uniforme si echipament 11,00 4,50 4,50 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari 7,40 5,80 8,70 3,70 9, Deplasari interne, detasari, transferari 7,40 5,80 8,70 3,70 9,0 013 Pregatire profesionala,65 4,80 7,00 6,00 4, Alte cheltuieli 169,00 37,50 44,50 47,50 39,50

4 Tit: Prime de asigurare non-viata,00,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 167,00 37,50 44,50 47,50 37,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117,80 33,70 11,70 11,70 60,70 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale 117,80 33,70 11,70 11,70 60, Ajutoare sociale in numerar 117,80 33,70 11,70 11,70 60,70 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 63,00,00 7,00 5,00,00 8,00 8,00 8, Burse 8,00,00,00,00, Sustinerea cultelor 55,00 5,00 50,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.188, ,95 30,00 30,00 184,35 185,45 190,55 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.188, ,95 30,00 30,00 184,35 185,45 190, Active fixe 1.188, ,95 30,00 30, Constructii 1.135, ,65 30,00 30, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 8,30 8, Alte active fixe 45,00 45, Partea I-a Servicii publice generale 787,47 11,50 3,37 168,05 184,55 690,00 690,00 690, AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 78,97 05,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690,00 01 CHELTUIELI CURENTE 708,97 185,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 459,37 111,50 115,77 116,55 115,55 460,00 460,00 460, Cheltuieli salariale in bani 383,75 93,40 96,45 97,45 96, Salarii de baza 87,50 68,50 73,00 73,00 73, Sporuri pentru conditii de munca 5,65 6,00 6,55 6,55 6, Alte sporuri 7,60 1,90 1,90 1,90 1, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 60,00 15,00 15,00 15,00 15, Alte drepturi salariale in bani 3,00,00 1, Contributii 75,6 18,10 19,3 19,10 19,10 stat 50,65 1,10 1,85 1,85 1, Contributii de asigurari de somaj 1,75 0,40 0,45 0,45 0,45 sanatate 19,80 4,80 5,00 5,00 5,00 accidente de munca si boli profesionale 0,48 0,1 0,1 0,1 0,1 indemnizatii,94 0,68 0,90 0,68 0,68 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49,60 74,00 55,10 51,50 69,00 30,00 30,00 30, Bunuri si servicii 159,10 51,00 9,60 8,50 50, Furnituri de birou 16,00 4,00 4,00 4,00 4, Materiale pentru curatenie 1,00 6,00,00,00,00

5 Tit: Incalzit, iluminat si forta motrica,00 3,00,00,00 15,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Apa, canal si salubritate 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Carburanti si lubrifianti 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Piese de schimb 9,50 3,00,50,00, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,50 6,00 5,50 5,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 34,50 10,00 5,00 4,50 15, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 7,60 15,00 4,60 5,00 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00,50, Uniforme si echipament 5,00,50, Deplasari, detasari, transferari 6,50,00 1,50 1,50 1, Deplasari interne, detasari, transferari 6,50,00 1,50 1,50 1, Pregatire profesionala 17,00 3,00 6,00 6,00, Alte cheltuieli 6,00 15,50 15,50 15,50 15, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,00 15,50 15,50 15,50 15,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0, Active fixe 0,00 0, Alte active fixe 0,00 0, Autoritati executive si legislative 78,97 05,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690, Autoritati executive 78,97 05,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 58,50 6,00 5,50 01 CHELTUIELI CURENTE 58,50 6,00 5,50 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47,50 47, Cheltuieli salariale in bani 45,00 45, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 45,00 45, Contributii,50,50 sanatate,50,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11,00 6,00 5, Bunuri si servicii 5,00 5, Furnituri de birou 3,00 3, Materiale pentru curatenie,00, Deplasari, detasari, transferari 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 1, Alte cheltuieli 5,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 5,00

6 Tit: Alte servicii publice generale 58,50 6,00 5,50 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 13,8 3,47 30,79 8,78 31,78 17,00 18,00 18, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 13,8 3,47 30,79 8,78 31,78 17,00 18,00 18,00 01 CHELTUIELI CURENTE 13,8 3,47 30,79 8,78 31,78 17,00 18,00 18,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95,13 3,78 3,79 3,78 3,78 96,00 97,00 97, Cheltuieli salariale in bani 77,40 19,35 19,35 19,35 19, Salarii de baza 73,40 18,35 18,35 18,35 18, Sporuri pentru conditii de munca 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Contributii 17,73 4,43 4,44 4,43 4,43 stat 1,41 3,10 3,11 3,10 3, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 sanatate 4,08 1,0 1,0 1,0 1,0 accidente de munca si boli profesionale 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04 indemnizatii 0,68 0,17 0,17 0,17 0,17 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,69 8,69 7,00 5,00 8,00 31,00 31,00 31, Bunuri si servicii 14,89 4,89 1,00 4,00 5, Carburanti si lubrifianti 4,00 1,00 1,00, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6,89,89,00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 6,00,00,00 1,00 1, Uniforme si echipament 6,00,00,00 1,00 1, Pregatire profesionala 1,80 1, Alte cheltuieli 6,00 4,00, Prime de asigurare non-viata,00, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4,00 4, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 60,4 17,1 13,44 13,43 16,43 61,00 61,00 61, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 63,40 15,35 17,35 15,35 15,35 66,00 67,00 67, Partea III-a Cheltuieli social-culturale 1.817,03 63,80 380,13 307,64 505, , , , INVATAMANT 1.378,87 53,10 76,6 186,6 384, , ,00 1.5,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.085,00 38,3 76,6 186,6 384, , ,00 1.5,00

7 Tit: 7 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 946,00 13,90 48,00 170,70 313,40 994, , , Cheltuieli salariale in bani 77,00 173,90 07,90 130,70 59, Salarii de baza 710,00 159,00 19,00 13,00 36, Alte sporuri 17,00 3,70 3,70 3,50 6, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 1,0 1,0 1,0 1, Fond aferent platii cu ora 1,00 6,00 6,00,50 6, Alte drepturi salariale in bani 19,00 4,00 5,00 0,50 9, Contributii 174,00 40,00 40,10 40,00 53,90 stat 1,00 7,70 7,80 7,80 38, Contributii de asigurari de somaj 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 sanatate 40,00 9,0 9,0 9,0 1,40 accidente de munca si boli profesionale 1,30 0,35 0,35 0,35 0,5 indemnizatii 6,70 1,75 1,75 1,65 1,55 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131,00,33 6,6 13,56 68,85 116,00 118,00 11, Bunuri si servicii 113,00 0,33 19,6 11,56 61, Furnituri de birou 1,50 0,50 1, Materiale pentru curatenie 9,00 0,50 1,00 1,00 6, Incalzit, iluminat si forta motrica 35,00 8,50 7,50 3,00 16, Apa, canal si salubritate 3,50 0,70 0,80 0,70 1, Carburanti si lubrifianti 4,50 0,50 1,50 0,50, Piese de schimb 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,50 0,50 0,50 0,30 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,00 4,50 3,00 3,00 11, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 35,00 5,13 4,46 3,06, Deplasari, detasari, transferari 18,00,00 7,00,00 7, Deplasari interne, detasari, transferari 18,00,00 7,00,00 7,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8,00,00,00,00,00 8,00 8,00 8, Burse 8,00,00,00,00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 93,87 93,87 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 93,87 93, Active fixe 93,87 93, Constructii 85,57 85, Mobilier, aparatura birotica si alte

8 Tit: 8 active corporale 8,30 8,30 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Invatamant prescolar si primar 748,67 39,67 15,80 86,90 143, Invatamant prescolar 47,17 38,6 48,65 33,35 61, Invatamant primar 76,50 64,05 77,15 53,55 81, Invatamant secundar 630,0 139,43 150,46 99,36 40, , ,00 1.5, Invatamant secundar inferior 630,0 139,43 150,46 99,36 40, , ,00 1.5, SANATATE 33,48 9,87 7,87 7,87 7,87 34,00 35,00 35,00 01 CHELTUIELI CURENTE 33,48 9,87 7,87 7,87 7,87 34,00 35,00 35,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8,68 7,17 7,17 7,17 7,17 9,00 30,00 30, Cheltuieli salariale in bani 3,40 5,85 5,85 5,85 5, Salarii de baza 3,40 5,85 5,85 5,85 5, Contributii 5,8 1,3 1,3 1,3 1,3 stat 3,68 0,9 0,9 0,9 0, Contributii de asigurari de somaj 0,1 0,03 0,03 0,03 0,03 sanatate 1,4 0,31 0,31 0,31 0,31 accidente de munca si boli profesionale 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 indemnizatii 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4,80,70 0,70 0,70 0,70 5,00 5,00 5, Bunuri si servicii,00, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,00, Medicamente si materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Deplasari, detasari, transferari 0,80 0,0 0,0 0,0 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,80 0,0 0,0 0,0 0, Servicii de sanatate publica 33,48 9,87 7,87 7,87 7,87 34,00 35,00 35, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 85,00 35,00 50,00 01 CHELTUIELI CURENTE 55,00 5,00 50,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55,00 5,00 50, Sustinerea cultelor 55,00 5,00 50,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30,00 30,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30,00 30, Active fixe 30,00 30, Constructii 30,00 30, Servicii recreative si sportive 30,00 30, Intretinere gradini publice, parcuri

9 Tit: 9 zone verzi, baze sportive si de agrement 30,00 30,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Servicii religioase 55,00 5,00 50, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 319,68 81,83 61,00 63,51 113,34 35,00 38,00 330,00 01 CHELTUIELI CURENTE 319,68 81,83 61,00 63,51 113,34 35,00 38,00 330,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 196,03 48,13 49,30 49,31 49,9 197,00 199,00 01, Cheltuieli salariale in bani 163,88 40,97 40,97 40,98 40, Salarii de baza 158,96 39,74 39,74 39,75 39, Sporuri pentru conditii de munca,68 0,67 0,67 0,67 0, Alte sporuri,4 0,56 0,56 0,56 0, Contributii 3,15 7,16 8,33 8,33 8,33 stat,0 4,95 5,75 5,75 5, Contributii de asigurari de somaj 0,70 0,16 0,18 0,18 0,18 sanatate 7,78 1,7,0,0,0 accidente de munca si boli profesionale 0,3 0,05 0,06 0,06 0,06 indemnizatii 1,4 0,8 0,3 0,3 0,3 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,85,50 3,35 6,00 7,00 7, Bunuri si servicii,50, Furnituri de birou,50, Deplasari, detasari, transferari 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0, Pregatire profesionala,85,85 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117,80 33,70 11,70 11,70 60,70 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale 117,80 33,70 11,70 11,70 60, Ajutoare sociale in numerar 117,80 33,70 11,70 11,70 60, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 08,47 51,4 5,41 5,4 5,40 1,00 13,00 15, Asistenta sociala in caz de invaliditate 08,47 51,4 5,41 5,4 5,40 1,00 13,00 15, Prevenirea excluderii sociale 71,00,00 49,00 7,00 7,00 7, Ajutor social 71,00,00 49,00 7,00 7,00 7, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 40,1 8,59 8,59 11,09 11,94 41,00 43,00 43, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 40,1 8,59 8,59 11,09 11,94 41,00 43,00 43, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 80,95 591,37 53,59 98,40 59,59 71,00 76,00 81, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 71,95 571,37 33,59 68,40 39,59 161,00 165,00 169,00

10 Tit: 10 Estimari 017 Estimari 018 Estimari CHELTUIELI CURENTE 151,77 40,19 33,59 38,40 39,59 161,00 165,00 169,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38,36 9,59 9,59 9,59 9,59 45,00 46,00 47, Cheltuieli salariale in bani 31,0 7,80 7,80 7,80 7, Salarii de baza 31,0 7,80 7,80 7,80 7, Contributii 7,16 1,79 1,79 1,79 1,79 stat 5,00 1,5 1,5 1,5 1, Contributii de asigurari de somaj 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04 sanatate 1,64 0,41 0,41 0,41 0,41 accidente de munca si boli profesionale 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 indemnizatii 0,8 0,07 0,07 0,07 0,07 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113,41 30,60 4,00 8,81 30,00 116,00 119,00 1, Bunuri si servicii 105,81 8,00 3,00 6,81 8, Incalzit, iluminat si forta motrica 73,81 0,00 15,00 18,81 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3,00 3, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9,00 8,00 8,00 5,00 8, Deplasari, detasari, transferari 0,60 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,60 0, Pregatire profesionala 1,00 1, Alte cheltuieli 6,00,00,00, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,00,00,00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 561,18 531,18 30,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 561,18 531,18 30, Active fixe 561,18 531,18 30, Constructii 536,18 506,18 30, Alte active fixe 5,00 5, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 536,18 506,18 30, Alimentare cu apa 436,18 436, Amenajari hidrotehnice 100,00 70,00 30, Iluminat public si electrificari 105,81 8,00 3,00 6,81 8,00 106,00 107,00 108, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70,96 37,19 10,59 11,59 11,59 55,00 58,00 61, PROTECTIA MEDIULUI 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11,00 01 CHELTUIELI CURENTE 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11,00

11 Tit: Alte cheltuieli 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 90,00 0,00 0,00 30,00 0, Salubritate si gestiunea deseurilor 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11, Salubritate 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11, Partea V-a Actiuni economice 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505, TRANSPORTURI 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505,55 01 CHELTUIELI CURENTE 136,36 9,50 7,50 7,50 51,86 31,00 314,00 315,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15,00 153,00 153,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136,36 9,50 7,50 7,50 51,86 160,00 161,00 16, Bunuri si servicii 115,86 9,00 7,50 7,50 51, Carburanti si lubrifianti 6,00,00 4, Piese de schimb 8,00,00,00,00, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 61,50 0,50 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40,36 5,00 5,00 5,00 5,36 00 Reparatii curente 0,50 0,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83,90 83,90 184,35 185,45 190,55 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 83,90 83,90 184,35 185,45 190, Active fixe 83,90 83, Constructii 83,90 83, Transport rutier 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505, Drumuri si poduri 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT , ,65-30,00-30,00

12 CONSILIUL LOCAL BROSCAUTI 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833, , , , I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98, , , A. VENITURI FISCALE.595,38 610,50 654,00 569,00 761,88.884,05.948, , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 391,00 97,75 97,75 97,75 97,75 48,00 47,00 47, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 391,00 97,75 97,75 97,75 97,75 48,00 47,00 47, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 391,00 97,75 97,75 97,75 97,75 48,00 47,00 47, Cote defalcate din impozitul pe venit 135,00 33,75 33,75 33,75 33,75 135,00 135,00 135, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 56,00 64,00 64,00 64,00 64,00 93,00 9,00 9, A3 Impozite si taxe pe proprietate 9,77 73,84 73,34 73,34 7,5 93,40 94,50 95, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 9,77 73,84 73,34 73,34 7,5 93,40 94,50 95, Impozit si taxa pe cladiri 39,33 10,46 9,96 9,96 8,95 39,00 39,50 40, Impozit si taxa pe teren 51,4 6,8 6,8 6,8 6,78 51,90 5,50 53, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru,0 0,56 0,56 0,56 0,5,50,50, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 1.873,55 49,39 473,39 388,39 58,38.14,45.188,45.56, SUME DEFALCATE DIN TVA 1.796,00 410,00 454,00 369,00 563,00.046,00.110,00.178, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 1.43,00 75,00 31,00 7,00 49, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 8,00 0,00 5,00 5,00 1,00 87,00 84,00 81, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 471,00 115,00 117,00 117,00 1,00 665,00 681,00 696, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 77,55 19,39 19,39 19,39 19,38 78,45 78,45 78, Impozit pe mijloacele de transport 6,7 15,68 15,68 15,68 15,68 63,0 63,0 63, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1,79 0,45 0,45 0,45 0,44 1,75 1,75 1, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

13 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 desfasurare de activitati 13,04 3,6 3,6 3,6 3,6 13,50 13,50 13, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38,06 9,5 9,5 9,5 9,50 38,0 38,0 38,0 180 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38,06 9,5 9,5 9,5 9,50 38,0 38,0 38, Alte impozite si taxe 38,06 9,5 9,5 9,5 9,50 38,0 38,0 38, C. Venituri nefiscale 96,8 4, 4,1 4,0 4,19 98,30 98,30 98, C1. Venituri din proprietate 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, VENITURI DIN PROPRIETATE 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, Venituri din concesiuni si inchirieri 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 40,0 10,0 10,00 10,00 10,00 41,00 41,00 41, C. Vanzari de bunuri si servicii 56,80 14,0 14,1 14,0 14,19 57,30 57,30 57, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 10,36,59,59,59,59 10,50 10,50 10, Taxe extrajudiciare de timbru 10,36,59,59,59,59 10,50 10,50 10, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 18,7 4,68 4,68 4,68 4,68 19,00 19,00 19, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 18,7 4,68 4,68 4,68 4,68 19,00 19,00 19, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 18,7 4,68 4,68 4,68 4,68 19,00 19,00 19, DIVERSE VENITURI 7,7 6,93 6,94 6,93 6,9 7,80 7,80 7, Alte venituri 7,7 6,93 6,94 6,93 6,9 7,80 7,80 7, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -8,30-8,30-184,35-185,45-190, Varsaminte din sectiunea de functionare 8,30 8,30 184,35 185,45 190, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 78,68 17,17 7,17 7,17 47,17 79,00 79,00 79,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 78,68 17,17 7,17 7,17 47,17 79,00 79,00 79, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 50,00 10,00 40,00 50,00 50,00 50, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 8,68 7,17 7,17 7,17 7,17 9,00 9,00 9, VENITURI PROPRII 896,0 4,7 4,1 4,0 3,07 936,35 936,45 937, TOTAL CHELTUIELI 3.951, ,54 715,38 630,37 833, , , ,55 01 CHELTUIELI CURENTE.76,58 643,59 685,38 600,37 833,4.877,00.940, ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.811,07 414,07 501,1 377,10 518, ,00.08,00.084, Cheltuieli salariale in bani 1.496,63 341,7 43,3 30,13 49, Salarii de baza 1.84,46 99,4 336,74 67,75 380,73

14 Sporuri pentru conditii de munca 3,33 7,67 8, 8, 8, Estimari 017 Estimari 018 Estimari Alte sporuri 6,84 6,16 6,16 5,96 8, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 1,0 1,0 1,0 1, Fond aferent platii cu ora 1,00 6,00 6,00,50 6, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 105,00 15,00 60,00 15,00 15, Alte drepturi salariale in bani,00 6,00 5,00 1,50 9, Contributii 314,44 7,80 77,80 74,97 88,87 stat 15,94 50,0 51,68 51,67 6, Contributii de asigurari de somaj 7,13 1,73 1,80 1,80 1,80 sanatate 77,04 17,46 0,46 17,96 1,16 accidente de munca si boli profesionale,9 0,59 0,60 0,60 0,50 indemnizatii 1,04 3,00 3,6,94,84 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 770,71 193,8 165,56 159,57 51,76 774,00 78,00 790, Bunuri si servicii 518,16 10, 100,36 100,87 196, Furnituri de birou 3,00 7,00 4,50 6,50 5, Materiale pentru curatenie 3,00 8,50 3,00 3,00 8, Incalzit, iluminat si forta motrica 130,81 31,50 4,50 3,81 51, Apa, canal si salubritate 7,50 1,70 1,80 1,70, Carburanti si lubrifianti 6,50 6,50 4,50 4,50 11, Piese de schimb 18,50 5,00 4,50 4,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,00 6,50 6,00 5,30 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 17,00 17,50 9,50 3,00 48, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 138,85 36,0,06 0,06 60,71 00 Reparatii curente 0,50 0, Medicamente si materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 11,00 4,50 4,50 1,00 1, Uniforme si echipament 11,00 4,50 4,50 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari 7,40 5,80 8,70 3,70 9, Deplasari interne, detasari, transferari 7,40 5,80 8,70 3,70 9,0 013 Pregatire profesionala,65 4,80 7,00 6,00 4, Alte cheltuieli 169,00 37,50 44,50 47,50 39,50

15 Prime de asigurare non-viata,00,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 167,00 37,50 44,50 47,50 37,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117,80 33,70 11,70 11,70 60,70 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale 117,80 33,70 11,70 11,70 60, Ajutoare sociale in numerar 117,80 33,70 11,70 11,70 60,70 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 63,00,00 7,00 5,00,00 8,00 8,00 8, Burse 8,00,00,00,00, Sustinerea cultelor 55,00 5,00 50,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.188, ,95 30,00 30,00 184,35 185,45 190,55 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.188, ,95 30,00 30,00 184,35 185,45 190, Active fixe 1.188, ,95 30,00 30, Constructii 1.135, ,65 30,00 30, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 8,30 8, Alte active fixe 45,00 45, Partea I-a Servicii publice generale 787,47 11,50 3,37 168,05 184,55 690,00 690,00 690, AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 78,97 05,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690,00 01 CHELTUIELI CURENTE 708,97 185,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 459,37 111,50 115,77 116,55 115,55 460,00 460,00 460, Cheltuieli salariale in bani 383,75 93,40 96,45 97,45 96, Salarii de baza 87,50 68,50 73,00 73,00 73, Sporuri pentru conditii de munca 5,65 6,00 6,55 6,55 6, Alte sporuri 7,60 1,90 1,90 1,90 1, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 60,00 15,00 15,00 15,00 15, Alte drepturi salariale in bani 3,00,00 1, Contributii 75,6 18,10 19,3 19,10 19,10 stat 50,65 1,10 1,85 1,85 1, Contributii de asigurari de somaj 1,75 0,40 0,45 0,45 0,45 sanatate 19,80 4,80 5,00 5,00 5,00 accidente de munca si boli profesionale 0,48 0,1 0,1 0,1 0,1 indemnizatii,94 0,68 0,90 0,68 0,68 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49,60 74,00 55,10 51,50 69,00 30,00 30,00 30, Bunuri si servicii 159,10 51,00 9,60 8,50 50, Furnituri de birou 16,00 4,00 4,00 4,00 4, Materiale pentru curatenie 1,00 6,00,00,00,00

16 Incalzit, iluminat si forta motrica,00 3,00,00,00 15,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Apa, canal si salubritate 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Carburanti si lubrifianti 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Piese de schimb 9,50 3,00,50,00, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,50 6,00 5,50 5,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 34,50 10,00 5,00 4,50 15, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 7,60 15,00 4,60 5,00 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00,50, Uniforme si echipament 5,00,50, Deplasari, detasari, transferari 6,50,00 1,50 1,50 1, Deplasari interne, detasari, transferari 6,50,00 1,50 1,50 1, Pregatire profesionala 17,00 3,00 6,00 6,00, Alte cheltuieli 6,00 15,50 15,50 15,50 15, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,00 15,50 15,50 15,50 15,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0, Active fixe 0,00 0, Alte active fixe 0,00 0, Autoritati executive si legislative 78,97 05,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690, Autoritati executive 78,97 05,50 170,87 168,05 184,55 690,00 690,00 690, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 58,50 6,00 5,50 01 CHELTUIELI CURENTE 58,50 6,00 5,50 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47,50 47, Cheltuieli salariale in bani 45,00 45, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 45,00 45, Contributii,50,50 sanatate,50,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11,00 6,00 5, Bunuri si servicii 5,00 5, Furnituri de birou 3,00 3, Materiale pentru curatenie,00, Deplasari, detasari, transferari 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 1, Alte cheltuieli 5,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 5,00

17 Alte servicii publice generale 58,50 6,00 5,50 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 13,8 3,47 30,79 8,78 31,78 17,00 18,00 18, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 13,8 3,47 30,79 8,78 31,78 17,00 18,00 18,00 01 CHELTUIELI CURENTE 13,8 3,47 30,79 8,78 31,78 17,00 18,00 18,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95,13 3,78 3,79 3,78 3,78 96,00 97,00 97, Cheltuieli salariale in bani 77,40 19,35 19,35 19,35 19, Salarii de baza 73,40 18,35 18,35 18,35 18, Sporuri pentru conditii de munca 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Contributii 17,73 4,43 4,44 4,43 4,43 stat 1,41 3,10 3,11 3,10 3, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 sanatate 4,08 1,0 1,0 1,0 1,0 accidente de munca si boli profesionale 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04 indemnizatii 0,68 0,17 0,17 0,17 0,17 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,69 8,69 7,00 5,00 8,00 31,00 31,00 31, Bunuri si servicii 14,89 4,89 1,00 4,00 5, Carburanti si lubrifianti 4,00 1,00 1,00, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6,89,89,00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 6,00,00,00 1,00 1, Uniforme si echipament 6,00,00,00 1,00 1, Pregatire profesionala 1,80 1, Alte cheltuieli 6,00 4,00, Prime de asigurare non-viata,00, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4,00 4, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 60,4 17,1 13,44 13,43 16,43 61,00 61,00 61, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 63,40 15,35 17,35 15,35 15,35 66,00 67,00 67, Partea III-a Cheltuieli social-culturale 1.817,03 63,80 380,13 307,64 505, , , , INVATAMANT 1.378,87 53,10 76,6 186,6 384, , ,00 1.5,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.085,00 38,3 76,6 186,6 384, , ,00 1.5,00

18 7 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 946,00 13,90 48,00 170,70 313,40 994, , , Cheltuieli salariale in bani 77,00 173,90 07,90 130,70 59, Salarii de baza 710,00 159,00 19,00 13,00 36, Alte sporuri 17,00 3,70 3,70 3,50 6, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 1,0 1,0 1,0 1, Fond aferent platii cu ora 1,00 6,00 6,00,50 6, Alte drepturi salariale in bani 19,00 4,00 5,00 0,50 9, Contributii 174,00 40,00 40,10 40,00 53,90 stat 1,00 7,70 7,80 7,80 38, Contributii de asigurari de somaj 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 sanatate 40,00 9,0 9,0 9,0 1,40 accidente de munca si boli profesionale 1,30 0,35 0,35 0,35 0,5 indemnizatii 6,70 1,75 1,75 1,65 1,55 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131,00,33 6,6 13,56 68,85 116,00 118,00 11, Bunuri si servicii 113,00 0,33 19,6 11,56 61, Furnituri de birou 1,50 0,50 1, Materiale pentru curatenie 9,00 0,50 1,00 1,00 6, Incalzit, iluminat si forta motrica 35,00 8,50 7,50 3,00 16, Apa, canal si salubritate 3,50 0,70 0,80 0,70 1, Carburanti si lubrifianti 4,50 0,50 1,50 0,50, Piese de schimb 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,50 0,50 0,50 0,30 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,00 4,50 3,00 3,00 11, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 35,00 5,13 4,46 3,06, Deplasari, detasari, transferari 18,00,00 7,00,00 7, Deplasari interne, detasari, transferari 18,00,00 7,00,00 7,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8,00,00,00,00,00 8,00 8,00 8, Burse 8,00,00,00,00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 93,87 93,87 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 93,87 93, Active fixe 93,87 93, Constructii 85,57 85, Mobilier, aparatura birotica si alte

19 8 active corporale 8,30 8,30 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Invatamant prescolar si primar 748,67 39,67 15,80 86,90 143, Invatamant prescolar 47,17 38,6 48,65 33,35 61, Invatamant primar 76,50 64,05 77,15 53,55 81, Invatamant secundar 630,0 139,43 150,46 99,36 40, , ,00 1.5, Invatamant secundar inferior 630,0 139,43 150,46 99,36 40, , ,00 1.5, SANATATE 33,48 9,87 7,87 7,87 7,87 34,00 35,00 35,00 01 CHELTUIELI CURENTE 33,48 9,87 7,87 7,87 7,87 34,00 35,00 35,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8,68 7,17 7,17 7,17 7,17 9,00 30,00 30, Cheltuieli salariale in bani 3,40 5,85 5,85 5,85 5, Salarii de baza 3,40 5,85 5,85 5,85 5, Contributii 5,8 1,3 1,3 1,3 1,3 stat 3,68 0,9 0,9 0,9 0, Contributii de asigurari de somaj 0,1 0,03 0,03 0,03 0,03 sanatate 1,4 0,31 0,31 0,31 0,31 accidente de munca si boli profesionale 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 indemnizatii 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4,80,70 0,70 0,70 0,70 5,00 5,00 5, Bunuri si servicii,00, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,00, Medicamente si materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Materiale sanitare,00 0,50 0,50 0,50 0, Deplasari, detasari, transferari 0,80 0,0 0,0 0,0 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,80 0,0 0,0 0,0 0, Servicii de sanatate publica 33,48 9,87 7,87 7,87 7,87 34,00 35,00 35, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 85,00 35,00 50,00 01 CHELTUIELI CURENTE 55,00 5,00 50,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55,00 5,00 50, Sustinerea cultelor 55,00 5,00 50,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30,00 30,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30,00 30, Active fixe 30,00 30, Constructii 30,00 30, Servicii recreative si sportive 30,00 30, Intretinere gradini publice, parcuri

20 9 zone verzi, baze sportive si de agrement 30,00 30,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Servicii religioase 55,00 5,00 50, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 319,68 81,83 61,00 63,51 113,34 35,00 38,00 330,00 01 CHELTUIELI CURENTE 319,68 81,83 61,00 63,51 113,34 35,00 38,00 330,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 196,03 48,13 49,30 49,31 49,9 197,00 199,00 01, Cheltuieli salariale in bani 163,88 40,97 40,97 40,98 40, Salarii de baza 158,96 39,74 39,74 39,75 39, Sporuri pentru conditii de munca,68 0,67 0,67 0,67 0, Alte sporuri,4 0,56 0,56 0,56 0, Contributii 3,15 7,16 8,33 8,33 8,33 stat,0 4,95 5,75 5,75 5, Contributii de asigurari de somaj 0,70 0,16 0,18 0,18 0,18 sanatate 7,78 1,7,0,0,0 accidente de munca si boli profesionale 0,3 0,05 0,06 0,06 0,06 indemnizatii 1,4 0,8 0,3 0,3 0,3 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,85,50 3,35 6,00 7,00 7, Bunuri si servicii,50, Furnituri de birou,50, Deplasari, detasari, transferari 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0, Pregatire profesionala,85,85 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117,80 33,70 11,70 11,70 60,70 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale 117,80 33,70 11,70 11,70 60, Ajutoare sociale in numerar 117,80 33,70 11,70 11,70 60, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 08,47 51,4 5,41 5,4 5,40 1,00 13,00 15, Asistenta sociala in caz de invaliditate 08,47 51,4 5,41 5,4 5,40 1,00 13,00 15, Prevenirea excluderii sociale 71,00,00 49,00 7,00 7,00 7, Ajutor social 71,00,00 49,00 7,00 7,00 7, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 40,1 8,59 8,59 11,09 11,94 41,00 43,00 43, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 40,1 8,59 8,59 11,09 11,94 41,00 43,00 43, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 80,95 591,37 53,59 98,40 59,59 71,00 76,00 81, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 71,95 571,37 33,59 68,40 39,59 161,00 165,00 169,00

21 10 Estimari 017 Estimari 018 Estimari CHELTUIELI CURENTE 151,77 40,19 33,59 38,40 39,59 161,00 165,00 169,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38,36 9,59 9,59 9,59 9,59 45,00 46,00 47, Cheltuieli salariale in bani 31,0 7,80 7,80 7,80 7, Salarii de baza 31,0 7,80 7,80 7,80 7, Contributii 7,16 1,79 1,79 1,79 1,79 stat 5,00 1,5 1,5 1,5 1, Contributii de asigurari de somaj 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04 sanatate 1,64 0,41 0,41 0,41 0,41 accidente de munca si boli profesionale 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 indemnizatii 0,8 0,07 0,07 0,07 0,07 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113,41 30,60 4,00 8,81 30,00 116,00 119,00 1, Bunuri si servicii 105,81 8,00 3,00 6,81 8, Incalzit, iluminat si forta motrica 73,81 0,00 15,00 18,81 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3,00 3, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9,00 8,00 8,00 5,00 8, Deplasari, detasari, transferari 0,60 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,60 0, Pregatire profesionala 1,00 1, Alte cheltuieli 6,00,00,00, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,00,00,00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 561,18 531,18 30,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 561,18 531,18 30, Active fixe 561,18 531,18 30, Constructii 536,18 506,18 30, Alte active fixe 5,00 5, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 536,18 506,18 30, Alimentare cu apa 436,18 436, Amenajari hidrotehnice 100,00 70,00 30, Iluminat public si electrificari 105,81 8,00 3,00 6,81 8,00 106,00 107,00 108, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70,96 37,19 10,59 11,59 11,59 55,00 58,00 61, PROTECTIA MEDIULUI 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11,00 01 CHELTUIELI CURENTE 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11,00

22 Alte cheltuieli 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 90,00 0,00 0,00 30,00 0, Salubritate si gestiunea deseurilor 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11, Salubritate 90,00 0,00 0,00 30,00 0,00 110,00 111,00 11, Partea V-a Actiuni economice 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505, TRANSPORTURI 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505,55 01 CHELTUIELI CURENTE 136,36 9,50 7,50 7,50 51,86 31,00 314,00 315,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15,00 153,00 153,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136,36 9,50 7,50 7,50 51,86 160,00 161,00 16, Bunuri si servicii 115,86 9,00 7,50 7,50 51, Carburanti si lubrifianti 6,00,00 4, Piese de schimb 8,00,00,00,00, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 61,50 0,50 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40,36 5,00 5,00 5,00 5,36 00 Reparatii curente 0,50 0,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83,90 83,90 184,35 185,45 190,55 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 83,90 83,90 184,35 185,45 190, Active fixe 83,90 83, Constructii 83,90 83, Transport rutier 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505, Drumuri si poduri 40,6 313,40 7,50 7,50 51,86 496,35 499,45 505, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT , ,65-30,00-30,00

23 CONSILIUL LOCAL BROSCAUTI Subventii de la alte nivele ale Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 administratiei publice 78,68 17,17 7,17 7,17 47,17 79,00 79,00 79,00

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 42.553.100 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 41.910.800

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult