Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185, ,4.198,00 1.9, , , , , I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317, , , , , , , A. VENITURI FISCALE 6.774,4.198, , ,48 1.6, , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 913,00 410,00 00,00 303,00 933,00 953,00 970, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 913,00 410,00 00,00 303,00 933,00 953,00 970, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 913,00 410,00 00,00 303,00 933,00 953,00 970, Cote defalcate din impozitul pe venit 390,00 160,00 100,00 130,00 410,00 430,00 447, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 53,00 50,00 100,00 173,00 53,00 53,00 53, A3 Impozite si taxe pe proprietate 339,00 170,00 86,00 83,00 349,17 350,19 350, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 339,00 170,00 86,00 83,00 349,17 350,19 350, Impozit si taxa pe cladiri 175,00 88,00 44,00 43,00 180,5 180,78 181, Impozit si taxa pe teren 164,00 8,00 4,00 40,00 168,9 169,41 169, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 5.5, , ,50 1.9,48 1.6, , , ,3 110 SUME DEFALCATE DIN TVA 5.463, , , ,48 1.6, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 5.60, , , ,00 1.7, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 03,4 65,50 65,50 36,48 35,76 03,4 03,4 03,4 160 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 59,00 9,00 17,00 13,00 60,77 60,95 61, Impozit pe mijloacele de transport 56,00 7,00 16,00 13,00 57,68 57,85 57, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare,00 1,00 1,00,06,07, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1,00 1,00 1,03 1,03 1, C. Venituri nefiscale 319,00 118,74 97,50 98,5 4,4 38,57 39,53 330, C1. Venituri din proprietate 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8, VENITURI DIN PROPRIETATE 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8,98

2 Tit: * 7 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Venituri din concesiuni si inchirieri 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8, C. Vanzari de bunuri si servicii 91,00 104,74 89,50 9,5 4,4 99,73 300,61 301, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 4,00,00 10,00 10,00 43,6 43,39 43, Taxe extrajudiciare de timbru 4,00,00 10,00 10,00 43,6 43,39 43, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 190,00 6,74 59,50 63,5 4,4 195,70 196,7 196, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 190,00 6,74 59,50 63,5 4,4 195,70 196,7 196, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 190,00 6,74 59,50 63,5 4,4 195,70 196,7 196, DIVERSE VENITURI 59,00 0,00 0,00 19,00 60,77 60,95 61, Alte venituri 59,00 0,00 0,00 19,00 60,77 60,95 61, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -156,00-139,00-8,00-4,00-5,00-33,47-359,11-373, Varsaminte din sectiunea de functionare 156,00 139,00 8,00 4,00 5,00 33,47 359,11 373, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 475,00 41,00 7,00 4,00 10,00 450,1 451,4 45,9 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 475,00 41,00 7,00 4,00 10,00 450,1 451,4 45,9 400 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare 339,00 19,00 60,00 30,00 30,00 310,03 310,93 311, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 100,00 10,00 90,00 103,00 103,30 103, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 450 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII 1.617,00 955,00 331,00 166,00 165, , ,6 1.71, Fondul Social European 1.617,00 955,00 331,00 166,00 165, , ,6 1.71, VENITURI PROPRII 1.630,00 77,74 400,50 497,5 4, , , , TOTAL CHELTUIELI 9.544,4 3.87,4.198,00 1.9, , , , ,59 01 CHELTUIELI CURENTE 9.49, ,4.198,00 1.9, , , , ,01 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.93, , , ,00 956, , , ,47

3 Tit: * Cheltuieli salariale in bani 4.0,5 1.31, ,98 984,0 777,7 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Salarii de baza.645,7 834,51 68,09 655,65 473, Alte sporuri 144,84 45,74 35,75 31,98 31, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1,90 3,30 3,0 3,0 3, Fond aferent platii cu ora 586,91 185,35 144,84 19,59 17, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 55,80 18,60 18,60 18, Indemnizatii de delegare 3,80 0,80 1,00, Alte drepturi salariale in bani 573,00 143,50 143,50 143,00 143, Contributii 909,48 77,0 3,0 1,98 178,8 stat 634,31 194,1 161,0 154,3 14, Contributii de asigurari de somaj 0,8 6,4 5,41 5,1 4,05 sanatate 1,41 64,08 54,67 5,3 41,34 accidente de munca si boli profesionale 6,78,06 1,78 1,67 1,7 indemnizatii 35,16 10,70 9,14 8,55 6,77 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.08,4 310,4 370,00 343,00 59, , , , Bunuri si servicii 875,4 49,4 99,00 68,00 59, Furnituri de birou 36,00 10,00 11,00 11,00 4, Materiale pentru curatenie 9,00 5,00 16,00 4,00 4, Incalzit, iluminat si forta motrica 5,00 61,00 77,00 76,00 11, Apa, canal si salubritate 4,00,00 1,00 0,50 0, Carburanti si lubrifianti 10,00 14,50 30,50 51,00 6, Piese de schimb 14,00 6,00 6,00, Transport 0,00 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 56,80 19,0 17,80 17,40, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0,00 7,00 6,00 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 368,44 104,54 133,70 99,10 31,10 00 Reparatii curente 10,00 10, Deplasari, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Deplasari interne, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Pregatire profesionala 5,00 10,00 10,00 5, Protectia muncii 10,00 10, Contributii ale administratiei publice

4 Tit: * 7 4 locale la realizarea unor lucrari si Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 10,00 3,00 30,00 40, Alte cheltuieli 30,00 9,00 11,00 10, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30,00 9,00 11,00 10,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 00,00 00, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 00,00 00,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.356, ,00 399,00 00,00 00,00.105,80.16,57.144,4 560 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.997, ,00 399,00 00,00 00, Finantarea nationala 339,00 03,00 68,00 34,00 34, Finantarea externa nerambursabila 1.617,00 970,00 33,00 16,00 16, Chletuieli neeligibile 41,00 5,00 8,00 4,00 4, Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 359,00 359, Finantarea externa nerambursabila 89,50 89, Cheltuieli neeligibile 69,50 69,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 799,00 151,00 148,00 163,00 337,00 8,97 85,37 86, Ajutoare sociale 799,00 151,00 148,00 163,00 337, Ajutoare sociale in numerar 799,00 151,00 148,00 163,00 337,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60,00 30,00 0,00 10,00 61,80 61,98 6, Asociatii si fundatii 0,00 0, Sustinerea cultelor 40,00 10,00 0,00 10,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 115,00 115,00 3,35 53,09 53,58 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 115,00 115,00 3,35 53,09 53, Active fixe 115,00 115, Constructii 5,00 5, Masini, echipamente si mijloace de transport 90,00 90, Partea I-a Servicii publice generale 1.055,4 446,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885, AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885,18 01 CHELTUIELI CURENTE 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885,18 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 490,00 14,00 154,00 194,00 504,69 506,17 507, Cheltuieli salariale in bani 404,00 116,00 17,00 161, Salarii de baza 344,40 96,60 107,40 140, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 55,80 18,60 18,60 18, Indemnizatii de delegare 3,80 0,80 1,00,00

5 Tit: * Contributii 86,00 6,00 7,00 33,00 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 stat 59,14 18,19 18,60, Contributii de asigurari de somaj 1,93 0,58 0,60 0,75 sanatate 1,05 6,05 6,60 8,40 accidente de munca si boli profesionale 0,63 0,18 0,1 0,4 indemnizatii 3,5 1,00 0,99 1,6 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 365,4 104,4 11,00 149,00 376,0 377,30 378, Bunuri si servicii 190,4 57,4 55,00 78, Furnituri de birou 0,00 6,00 7,00 7, Materiale pentru curatenie 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 34,00 4,00 4,00 6, Carburanti si lubrifianti 5,00 1,00,00, Piese de schimb 10,00 5,00 3,00, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40,00 13,00 13,00 14, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0,00 7,00 6,00 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 60,4 0,4 0,00 0,00 00 Reparatii curente 5,00 5, Deplasari, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Deplasari interne, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Pregatire profesionala 10,00 5,00 5, Protectia muncii 10,00 10, Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 100,00 30,00 30,00 40, Alte cheltuieli 0,00 7,00 7,00 6, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 7,00 7,00 6, Autoritati executive si legislative 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885, Autoritati executive 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 00,00 00,00 01 CHELTUIELI CURENTE 00,00 00,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 00,00 00, Fond de rezerva bugetara la dispozitia

6 Tit: * 7 6 autoritatilor locale 00,00 00,00 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 00,00 00, Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 134,00 37,00 44,00 41,00 1,00 138,03 138,41 138, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 134,00 37,00 44,00 41,00 1,00 138,03 138,41 138,70 01 CHELTUIELI CURENTE 134,00 37,00 44,00 41,00 1,00 138,03 138,41 138,70 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106,00 31,00 31,00 3,00 1,00 109,19 109,48 109, Cheltuieli salariale in bani 85,67 5,04 5,04 5,89 9, Salarii de baza 85,67 5,04 5,04 5,89 9, Contributii 0,33 5,96 5,96 6,11,30 stat 13,71 4,01 4,01 4,13 1, Contributii de asigurari de somaj 0,51 0,15 0,15 0,15 0,06 sanatate 4,63 1,35 1,35 1,41 0,5 accidente de munca si boli profesionale 0,30 0,09 0,09 0,09 0,03 indemnizatii 1,18 0,36 0,36 0,33 0,13 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,00 6,00 13,00 9,00 8,84 8,93 8, Bunuri si servicii 3,00 6,00 8,00 9, Carburanti si lubrifianti 1,00 4,00 3,00 5, Piese de schimb 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00,00 4,00 4, Pregatire profesionala 5,00 5, Ordine publica 108,00 30,00 36,00 3,00 10,00 111,5 111,56 111, Politie locala 108,00 30,00 36,00 3,00 10,00 111,5 111,56 111, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 6,00 7,00 8,00 9,00,00 6,78 6,85 6, Partea III-a Cheltuieli social-culturale 5.600, , , , , , , , INVATAMANT 4.36, , ,00 930,00 883, , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 4.36, , ,00 930,00 883, , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.804, ,00 939,00 837,00 84, , , , Cheltuieli salariale in bani 3.105,10 983,31 766,49 68,68 67, Salarii de baza 1.787,45 605,4 439,0 374,91 367, Alte sporuri 144,84 45,74 35,75 31,98 31, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1,90 3,30 3,0 3,0 3,0

7 Tit: * Fond aferent platii cu ora 586,91 185,35 144,84 19,59 17,13 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Alte drepturi salariale in bani 573,00 143,50 143,50 143,00 143, Contributii 698,90 0,69 17,51 154,3 151,38 stat 490,64 154,95 11,10 108,33 106, Contributii de asigurari de somaj 15,57 4,91 3,84 3,45 3,37 sanatate 161,4 50,97 39,84 35,63 34,98 accidente de munca si boli profesionale 4,88 1,53 1,1 1,07 1,07 indemnizatii 6,39 8,33 6,5 5,84 5,70 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43,00 10,00 160,00 93,00 59,00 444,00 436,00 447, Bunuri si servicii 4,00 110,00 160,00 93,00 59, Furnituri de birou 16,00 4,00 4,00 4,00 4, Materiale pentru curatenie 8,00 4,00 16,00 4,00 4, Incalzit, iluminat si forta motrica 8,00 18,00 38,00 15,00 11, Apa, canal si salubritate 4,00,00 1,00 0,50 0, Carburanti si lubrifianti 70,00 5,50 19,50 39,00 6, Transport 0,00 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14,80 5,0 4,80,40, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 187,0 51,30 76,70 8,10 31, Pregatire profesionala 10,00 10, Invatamant prescolar si primar 1.480,40 467,48 365,37 36,88 30, , ,6 1.53, Invatamant prescolar 03,10 64,1 50,13 44,84 44,01 09,18 09,81 10, Invatamant primar 1.77,30 403,36 315,4 8,04 76, , , , Invatamant secundar.755,60 856,5 733,63 603,1 56,33.651,19.85,74.930, Invatamant secundar inferior.755,60 856,5 733,63 603,1 56,33.651,19.85,74.930, SANATATE 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 01 CHELTUIELI CURENTE 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37, Cheltuieli salariale in bani 9,5 9,75 9,75 9, Salarii de baza 9,5 9,75 9,75 9, Contributii 6,75,5,5,5 stat 4,68 1,56 1,56 1, Contributii de asigurari de somaj 0,18 0,06 0,06 0,06

8 Tit: * 7 8 sanatate 1,53 0,51 0,51 0,51 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 accidente de munca si boli profesionale 0,09 0,03 0,03 0,03 indemnizatii 0,7 0,09 0,09 0, Servicii de sanatate publica 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 670 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 87,00 4,50 6,50 16,50 1,50 89,61 89,88 90,05 01 CHELTUIELI CURENTE 87,00 4,50 6,50 16,50 1,50 89,61 89,88 90,05 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15,00 4,50 4,50 4,50 1,50 15,45 15,49 15, Cheltuieli salariale in bani 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Salarii de baza 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Contributii 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30 stat 1,90 0,57 0,57 0,57 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01 sanatate 0,70 0,1 0,1 0,1 0,07 accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01 indemnizatii 0,0 0,06 0,06 0,06 0,0 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,00 8,00,00,00 1,36 1,41 1, Bunuri si servicii 10,00 6,00,00, Incalzit, iluminat si forta motrica 7,00 5,00 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1,00 1, Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere,00,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60,00 30,00 0,00 10,00 61,80 61,98 6, Asociatii si fundatii 0,00 0, Sustinerea cultelor 40,00 10,00 0,00 10, Servicii culturale 0,00 6,50 5,50 6,50 1,50 0,60 0,66 0, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 0,00 6,50 5,50 6,50 1,50 0,60 0,66 0, Servicii recreative si sportive 7,00 6,00 1,00 7,81 7,90 7, Sport 7,00 6,00 1,00 7,81 7,90 7,95

9 Tit: * 7 9 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Servicii religioase 40,00 10,00 0,00 10,00 41,0 41,3 41, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.41,00 54,00 56,00 77,00 454, ,3 1.81, ,45 01 CHELTUIELI CURENTE 1.41,00 54,00 56,00 77,00 454, ,3 1.81, ,45 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44,00 103,00 108,00 114,00 117,00 455,6 456,60 457, Cheltuieli salariale in bani 355,00 84,00 87,00 91,00 93, Salarii de baza 355,00 84,00 87,00 91,00 93, Contributii 87,00 19,00 1,00 3,00 4,00 stat 59,31 13,6 13,60 15,80 16, Contributii de asigurari de somaj,8 0,43 0,65 0,60 0,60 sanatate 1,33 4,43 5,60 5,60 5,70 accidente de munca si boli profesionale 0,59 0,14 0,15 0,15 0,15 indemnizatii 3,49 0,74 1,00 0,85 0,90 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 799,00 151,00 148,00 163,00 337,00 8,97 85,37 86, Ajutoare sociale 799,00 151,00 148,00 163,00 337, Ajutoare sociale in numerar 799,00 151,00 148,00 163,00 337, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 958,00 4,00 53,00 75,00 188,00 986,74 989,63 991, Asistenta sociala in caz de invaliditate 958,00 4,00 53,00 75,00 188,00 986,74 989,63 991, Prevenirea excluderii sociale 83,00 1,00 3,00,00 66,00 91,49 9,34 9, Ajutor social 83,00 1,00 3,00,00 66,00 91,49 9,34 9, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape.66, ,50 480,50 89,50 01,50.540,58.568,04.573, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE.16, ,50 456,50 55,50 01,50.6,86.33,35.37,69 01 CHELTUIELI CURENTE.16, ,50 456,50 55,50 01,50.6,86.33,35.37,69 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15,00 4,50 4,50 4,50 1,50 15,45 15,49 15, Cheltuieli salariale in bani 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Salarii de baza 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Contributii 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30 stat 1,90 0,57 0,57 0,57 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01 sanatate 0,70 0,1 0,1 0,1 0,07 accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01

10 Tit: * 7 10 indemnizatii 0,0 0,06 0,06 0,06 0,0 Estimari 016 Estimari 017 Estimari TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150,00 46,00 53,00 51,00 154,50 154,96 155,6 001 Bunuri si servicii 145,00 46,00 48,00 51, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 34,00 34,00 34, Carburanti si lubrifianti,00 1,00 1, Piese de schimb 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40,00 11,00 1,00 17,00 00 Reparatii curente 5,00 5,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 1.997, ,00 399,00 00,00 00,00.056,91.06,90.066, Programe din Fondul Social European (FSE) 1.997, ,00 399,00 00,00 00, Finantarea nationala 339,00 03,00 68,00 34,00 34, Finantarea externa nerambursabila 1.617,00 970,00 33,00 16,00 16, Chletuieli neeligibile 41,00 5,00 8,00 4,00 4, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 55,00 15,50,50 15,50 1,50 56,65 56,8 56, Alimentare cu apa 55,00 15,50,50 15,50 1,50 56,65 56,8 56, Iluminat public si electrificari 110,00 35,00 35,00 40,00 113,30 113,63 113, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 1.997, ,00 399,00 00,00 00,00.056,91.06,90.066, PROTECTIA MEDIULUI 104,00 46,00 4,00 34,00 313,7 334,69 335,36 01 CHELTUIELI CURENTE 79,00 1,00 4,00 34,00 81,37 81,60 81,78 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,00 8,00 8,00 8,00 4,7 4,78 4, Cheltuieli salariale in bani 19,50 6,50 6,50 6, Salarii de baza 19,50 6,50 6,50 6, Contributii 4,50 1,50 1,50 1,50 stat 3,03 1,01 1,01 1, Contributii de asigurari de somaj 0,15 0,05 0,05 0,05 sanatate 1,05 0,35 0,35 0,35 accidente de munca si boli profesionale 0,09 0,03 0,03 0,03 indemnizatii 0,18 0,06 0,06 0,06 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 55,00 13,00 16,00 6,00 56,65 56,8 56, Bunuri si servicii 45,00 11,00 1,00, Carburanti si lubrifianti 5,00 1,00,00, Alte bunuri si servicii pentru

11 Tit: * 7 11 intretinere si functionare 40,00 10,00 10,00 0,00 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Alte cheltuieli 10,00,00 4,00 4, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,00,00 4,00 4,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5,00 5,00 3,35 53,09 53,58 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5,00 5,00 3,35 53,09 53, Active fixe 5,00 5, Constructii 5,00 5, Salubritate si gestiunea deseurilor 79,00 1,00 4,00 34,00 81,37 81,60 81, Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 79,00 1,00 4,00 34,00 81,37 81,60 81, Canalizarea si tratarea apelor reziduale 5,00 5,00 3,35 53,09 53, Partea V-a Actiuni economice 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118, TRANSPORTURI 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118,91 01 CHELTUIELI CURENTE 399,00 37,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118,91 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40,00 13,00 14,00 13,00 41,0 41,3 41, Bunuri si servicii 40,00 13,00 14,00 13, Carburanti si lubrifianti 8,00,00 3,00 3, Piese de schimb,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30,00 10,00 10,00 10,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 359,00 359,00 48,89 63,67 77, Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 359,00 359, Finantarea externa nerambursabila 89,50 89, Cheltuieli neeligibile 69,50 69,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90,00 90,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90,00 90, Active fixe 90,00 90, Masini, echipamente si mijloace de transport 90,00 90, Transport rutier 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118, Drumuri si poduri 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT -359,00-359,00

12 BRAHASESTI 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185, ,4.198,00 1.9, , , , , I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317, , , , , , , A. VENITURI FISCALE 6.774,4.198, , ,48 1.6, , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 913,00 410,00 00,00 303,00 933,00 953,00 970, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 913,00 410,00 00,00 303,00 933,00 953,00 970, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 913,00 410,00 00,00 303,00 933,00 953,00 970, Cote defalcate din impozitul pe venit 390,00 160,00 100,00 130,00 410,00 430,00 447, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 53,00 50,00 100,00 173,00 53,00 53,00 53, A3 Impozite si taxe pe proprietate 339,00 170,00 86,00 83,00 349,17 350,19 350, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 339,00 170,00 86,00 83,00 349,17 350,19 350, Impozit si taxa pe cladiri 175,00 88,00 44,00 43,00 180,5 180,78 181, Impozit si taxa pe teren 164,00 8,00 4,00 40,00 168,9 169,41 169, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 5.5, , ,50 1.9,48 1.6, , , ,3 110 SUME DEFALCATE DIN TVA 5.463, , , ,48 1.6, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 5.60, , , ,00 1.7, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 03,4 65,50 65,50 36,48 35,76 03,4 03,4 03,4 160 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 59,00 9,00 17,00 13,00 60,77 60,95 61, Impozit pe mijloacele de transport 56,00 7,00 16,00 13,00 57,68 57,85 57, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare,00 1,00 1,00,06,07, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1,00 1,00 1,03 1,03 1, C. Venituri nefiscale 319,00 118,74 97,50 98,5 4,4 38,57 39,53 330, C1. Venituri din proprietate 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8, VENITURI DIN PROPRIETATE 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8,98

13 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Venituri din concesiuni si inchirieri 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8,00 14,00 8,00 6,00 8,84 8,9 8, C. Vanzari de bunuri si servicii 91,00 104,74 89,50 9,5 4,4 99,73 300,61 301, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 4,00,00 10,00 10,00 43,6 43,39 43, Taxe extrajudiciare de timbru 4,00,00 10,00 10,00 43,6 43,39 43, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 190,00 6,74 59,50 63,5 4,4 195,70 196,7 196, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 190,00 6,74 59,50 63,5 4,4 195,70 196,7 196, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 190,00 6,74 59,50 63,5 4,4 195,70 196,7 196, DIVERSE VENITURI 59,00 0,00 0,00 19,00 60,77 60,95 61, Alte venituri 59,00 0,00 0,00 19,00 60,77 60,95 61, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -156,00-139,00-8,00-4,00-5,00-33,47-359,11-373, Varsaminte din sectiunea de functionare 156,00 139,00 8,00 4,00 5,00 33,47 359,11 373, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 475,00 41,00 7,00 4,00 10,00 450,1 451,4 45,9 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 475,00 41,00 7,00 4,00 10,00 450,1 451,4 45,9 400 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare 339,00 19,00 60,00 30,00 30,00 310,03 310,93 311, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 100,00 10,00 90,00 103,00 103,30 103, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 450 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII 1.617,00 955,00 331,00 166,00 165, , ,6 1.71, Fondul Social European 1.617,00 955,00 331,00 166,00 165, , ,6 1.71, VENITURI PROPRII 1.630,00 77,74 400,50 497,5 4, , , , TOTAL CHELTUIELI 9.544,4 3.87,4.198,00 1.9, , , , ,59 01 CHELTUIELI CURENTE 9.49, ,4.198,00 1.9, , , , ,01 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.93, , , ,00 956, , , ,47

14 Cheltuieli salariale in bani 4.0,5 1.31, ,98 984,0 777,7 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Salarii de baza.645,7 834,51 68,09 655,65 473, Alte sporuri 144,84 45,74 35,75 31,98 31, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1,90 3,30 3,0 3,0 3, Fond aferent platii cu ora 586,91 185,35 144,84 19,59 17, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 55,80 18,60 18,60 18, Indemnizatii de delegare 3,80 0,80 1,00, Alte drepturi salariale in bani 573,00 143,50 143,50 143,00 143, Contributii 909,48 77,0 3,0 1,98 178,8 stat 634,31 194,1 161,0 154,3 14, Contributii de asigurari de somaj 0,8 6,4 5,41 5,1 4,05 sanatate 1,41 64,08 54,67 5,3 41,34 accidente de munca si boli profesionale 6,78,06 1,78 1,67 1,7 indemnizatii 35,16 10,70 9,14 8,55 6,77 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.08,4 310,4 370,00 343,00 59, , , , Bunuri si servicii 875,4 49,4 99,00 68,00 59, Furnituri de birou 36,00 10,00 11,00 11,00 4, Materiale pentru curatenie 9,00 5,00 16,00 4,00 4, Incalzit, iluminat si forta motrica 5,00 61,00 77,00 76,00 11, Apa, canal si salubritate 4,00,00 1,00 0,50 0, Carburanti si lubrifianti 10,00 14,50 30,50 51,00 6, Piese de schimb 14,00 6,00 6,00, Transport 0,00 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 56,80 19,0 17,80 17,40, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0,00 7,00 6,00 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 368,44 104,54 133,70 99,10 31,10 00 Reparatii curente 10,00 10, Deplasari, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Deplasari interne, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Pregatire profesionala 5,00 10,00 10,00 5, Protectia muncii 10,00 10, Contributii ale administratiei publice

15 4 locale la realizarea unor lucrari si Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 10,00 3,00 30,00 40, Alte cheltuieli 30,00 9,00 11,00 10, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30,00 9,00 11,00 10,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 00,00 00, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 00,00 00,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.356, ,00 399,00 00,00 00,00.105,80.16,57.144,4 560 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.997, ,00 399,00 00,00 00, Finantarea nationala 339,00 03,00 68,00 34,00 34, Finantarea externa nerambursabila 1.617,00 970,00 33,00 16,00 16, Chletuieli neeligibile 41,00 5,00 8,00 4,00 4, Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 359,00 359, Finantarea externa nerambursabila 89,50 89, Cheltuieli neeligibile 69,50 69,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 799,00 151,00 148,00 163,00 337,00 8,97 85,37 86, Ajutoare sociale 799,00 151,00 148,00 163,00 337, Ajutoare sociale in numerar 799,00 151,00 148,00 163,00 337,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60,00 30,00 0,00 10,00 61,80 61,98 6, Asociatii si fundatii 0,00 0, Sustinerea cultelor 40,00 10,00 0,00 10,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 115,00 115,00 3,35 53,09 53,58 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 115,00 115,00 3,35 53,09 53, Active fixe 115,00 115, Constructii 5,00 5, Masini, echipamente si mijloace de transport 90,00 90, Partea I-a Servicii publice generale 1.055,4 446,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885, AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885,18 01 CHELTUIELI CURENTE 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885,18 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 490,00 14,00 154,00 194,00 504,69 506,17 507, Cheltuieli salariale in bani 404,00 116,00 17,00 161, Salarii de baza 344,40 96,60 107,40 140, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 55,80 18,60 18,60 18, Indemnizatii de delegare 3,80 0,80 1,00,00

16 Contributii 86,00 6,00 7,00 33,00 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 stat 59,14 18,19 18,60, Contributii de asigurari de somaj 1,93 0,58 0,60 0,75 sanatate 1,05 6,05 6,60 8,40 accidente de munca si boli profesionale 0,63 0,18 0,1 0,4 indemnizatii 3,5 1,00 0,99 1,6 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 365,4 104,4 11,00 149,00 376,0 377,30 378, Bunuri si servicii 190,4 57,4 55,00 78, Furnituri de birou 0,00 6,00 7,00 7, Materiale pentru curatenie 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 34,00 4,00 4,00 6, Carburanti si lubrifianti 5,00 1,00,00, Piese de schimb 10,00 5,00 3,00, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40,00 13,00 13,00 14, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0,00 7,00 6,00 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 60,4 0,4 0,00 0,00 00 Reparatii curente 5,00 5, Deplasari, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Deplasari interne, detasari, transferari 30,00 10,00 10,00 10, Pregatire profesionala 10,00 5,00 5, Protectia muncii 10,00 10, Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 100,00 30,00 30,00 40, Alte cheltuieli 0,00 7,00 7,00 6, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 7,00 7,00 6, Autoritati executive si legislative 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885, Autoritati executive 855,4 46,4 66,00 343,00 880,89 883,47 885, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 00,00 00,00 01 CHELTUIELI CURENTE 00,00 00,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 00,00 00, Fond de rezerva bugetara la dispozitia

17 6 autoritatilor locale 00,00 00,00 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 00,00 00, Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 134,00 37,00 44,00 41,00 1,00 138,03 138,41 138, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 134,00 37,00 44,00 41,00 1,00 138,03 138,41 138,70 01 CHELTUIELI CURENTE 134,00 37,00 44,00 41,00 1,00 138,03 138,41 138,70 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106,00 31,00 31,00 3,00 1,00 109,19 109,48 109, Cheltuieli salariale in bani 85,67 5,04 5,04 5,89 9, Salarii de baza 85,67 5,04 5,04 5,89 9, Contributii 0,33 5,96 5,96 6,11,30 stat 13,71 4,01 4,01 4,13 1, Contributii de asigurari de somaj 0,51 0,15 0,15 0,15 0,06 sanatate 4,63 1,35 1,35 1,41 0,5 accidente de munca si boli profesionale 0,30 0,09 0,09 0,09 0,03 indemnizatii 1,18 0,36 0,36 0,33 0,13 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,00 6,00 13,00 9,00 8,84 8,93 8, Bunuri si servicii 3,00 6,00 8,00 9, Carburanti si lubrifianti 1,00 4,00 3,00 5, Piese de schimb 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00,00 4,00 4, Pregatire profesionala 5,00 5, Ordine publica 108,00 30,00 36,00 3,00 10,00 111,5 111,56 111, Politie locala 108,00 30,00 36,00 3,00 10,00 111,5 111,56 111, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 6,00 7,00 8,00 9,00,00 6,78 6,85 6, Partea III-a Cheltuieli social-culturale 5.600, , , , , , , , INVATAMANT 4.36, , ,00 930,00 883, , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 4.36, , ,00 930,00 883, , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.804, ,00 939,00 837,00 84, , , , Cheltuieli salariale in bani 3.105,10 983,31 766,49 68,68 67, Salarii de baza 1.787,45 605,4 439,0 374,91 367, Alte sporuri 144,84 45,74 35,75 31,98 31, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1,90 3,30 3,0 3,0 3,0

18 Fond aferent platii cu ora 586,91 185,35 144,84 19,59 17,13 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Alte drepturi salariale in bani 573,00 143,50 143,50 143,00 143, Contributii 698,90 0,69 17,51 154,3 151,38 stat 490,64 154,95 11,10 108,33 106, Contributii de asigurari de somaj 15,57 4,91 3,84 3,45 3,37 sanatate 161,4 50,97 39,84 35,63 34,98 accidente de munca si boli profesionale 4,88 1,53 1,1 1,07 1,07 indemnizatii 6,39 8,33 6,5 5,84 5,70 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43,00 10,00 160,00 93,00 59,00 444,00 436,00 447, Bunuri si servicii 4,00 110,00 160,00 93,00 59, Furnituri de birou 16,00 4,00 4,00 4,00 4, Materiale pentru curatenie 8,00 4,00 16,00 4,00 4, Incalzit, iluminat si forta motrica 8,00 18,00 38,00 15,00 11, Apa, canal si salubritate 4,00,00 1,00 0,50 0, Carburanti si lubrifianti 70,00 5,50 19,50 39,00 6, Transport 0,00 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14,80 5,0 4,80,40, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 187,0 51,30 76,70 8,10 31, Pregatire profesionala 10,00 10, Invatamant prescolar si primar 1.480,40 467,48 365,37 36,88 30, , ,6 1.53, Invatamant prescolar 03,10 64,1 50,13 44,84 44,01 09,18 09,81 10, Invatamant primar 1.77,30 403,36 315,4 8,04 76, , , , Invatamant secundar.755,60 856,5 733,63 603,1 56,33.651,19.85,74.930, Invatamant secundar inferior.755,60 856,5 733,63 603,1 56,33.651,19.85,74.930, SANATATE 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 01 CHELTUIELI CURENTE 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37, Cheltuieli salariale in bani 9,5 9,75 9,75 9, Salarii de baza 9,5 9,75 9,75 9, Contributii 6,75,5,5,5 stat 4,68 1,56 1,56 1, Contributii de asigurari de somaj 0,18 0,06 0,06 0,06

19 8 sanatate 1,53 0,51 0,51 0,51 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 accidente de munca si boli profesionale 0,09 0,03 0,03 0,03 indemnizatii 0,7 0,09 0,09 0, Servicii de sanatate publica 36,00 1,00 1,00 1,00 37,09 37,19 37,5 670 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 87,00 4,50 6,50 16,50 1,50 89,61 89,88 90,05 01 CHELTUIELI CURENTE 87,00 4,50 6,50 16,50 1,50 89,61 89,88 90,05 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15,00 4,50 4,50 4,50 1,50 15,45 15,49 15, Cheltuieli salariale in bani 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Salarii de baza 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Contributii 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30 stat 1,90 0,57 0,57 0,57 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01 sanatate 0,70 0,1 0,1 0,1 0,07 accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01 indemnizatii 0,0 0,06 0,06 0,06 0,0 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,00 8,00,00,00 1,36 1,41 1, Bunuri si servicii 10,00 6,00,00, Incalzit, iluminat si forta motrica 7,00 5,00 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1,00 1, Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere,00,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60,00 30,00 0,00 10,00 61,80 61,98 6, Asociatii si fundatii 0,00 0, Sustinerea cultelor 40,00 10,00 0,00 10, Servicii culturale 0,00 6,50 5,50 6,50 1,50 0,60 0,66 0, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 0,00 6,50 5,50 6,50 1,50 0,60 0,66 0, Servicii recreative si sportive 7,00 6,00 1,00 7,81 7,90 7, Sport 7,00 6,00 1,00 7,81 7,90 7,95

20 9 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Servicii religioase 40,00 10,00 0,00 10,00 41,0 41,3 41, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.41,00 54,00 56,00 77,00 454, ,3 1.81, ,45 01 CHELTUIELI CURENTE 1.41,00 54,00 56,00 77,00 454, ,3 1.81, ,45 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44,00 103,00 108,00 114,00 117,00 455,6 456,60 457, Cheltuieli salariale in bani 355,00 84,00 87,00 91,00 93, Salarii de baza 355,00 84,00 87,00 91,00 93, Contributii 87,00 19,00 1,00 3,00 4,00 stat 59,31 13,6 13,60 15,80 16, Contributii de asigurari de somaj,8 0,43 0,65 0,60 0,60 sanatate 1,33 4,43 5,60 5,60 5,70 accidente de munca si boli profesionale 0,59 0,14 0,15 0,15 0,15 indemnizatii 3,49 0,74 1,00 0,85 0,90 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 799,00 151,00 148,00 163,00 337,00 8,97 85,37 86, Ajutoare sociale 799,00 151,00 148,00 163,00 337, Ajutoare sociale in numerar 799,00 151,00 148,00 163,00 337, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 958,00 4,00 53,00 75,00 188,00 986,74 989,63 991, Asistenta sociala in caz de invaliditate 958,00 4,00 53,00 75,00 188,00 986,74 989,63 991, Prevenirea excluderii sociale 83,00 1,00 3,00,00 66,00 91,49 9,34 9, Ajutor social 83,00 1,00 3,00,00 66,00 91,49 9,34 9, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape.66, ,50 480,50 89,50 01,50.540,58.568,04.573, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE.16, ,50 456,50 55,50 01,50.6,86.33,35.37,69 01 CHELTUIELI CURENTE.16, ,50 456,50 55,50 01,50.6,86.33,35.37,69 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15,00 4,50 4,50 4,50 1,50 15,45 15,49 15, Cheltuieli salariale in bani 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Salarii de baza 1,00 3,60 3,60 3,60 1, Contributii 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30 stat 1,90 0,57 0,57 0,57 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01 sanatate 0,70 0,1 0,1 0,1 0,07 accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,03 0,03 0,03 0,01

21 10 indemnizatii 0,0 0,06 0,06 0,06 0,0 Estimari 016 Estimari 017 Estimari TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150,00 46,00 53,00 51,00 154,50 154,96 155,6 001 Bunuri si servicii 145,00 46,00 48,00 51, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 34,00 34,00 34, Carburanti si lubrifianti,00 1,00 1, Piese de schimb 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40,00 11,00 1,00 17,00 00 Reparatii curente 5,00 5,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 1.997, ,00 399,00 00,00 00,00.056,91.06,90.066, Programe din Fondul Social European (FSE) 1.997, ,00 399,00 00,00 00, Finantarea nationala 339,00 03,00 68,00 34,00 34, Finantarea externa nerambursabila 1.617,00 970,00 33,00 16,00 16, Chletuieli neeligibile 41,00 5,00 8,00 4,00 4, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 55,00 15,50,50 15,50 1,50 56,65 56,8 56, Alimentare cu apa 55,00 15,50,50 15,50 1,50 56,65 56,8 56, Iluminat public si electrificari 110,00 35,00 35,00 40,00 113,30 113,63 113, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 1.997, ,00 399,00 00,00 00,00.056,91.06,90.066, PROTECTIA MEDIULUI 104,00 46,00 4,00 34,00 313,7 334,69 335,36 01 CHELTUIELI CURENTE 79,00 1,00 4,00 34,00 81,37 81,60 81,78 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,00 8,00 8,00 8,00 4,7 4,78 4, Cheltuieli salariale in bani 19,50 6,50 6,50 6, Salarii de baza 19,50 6,50 6,50 6, Contributii 4,50 1,50 1,50 1,50 stat 3,03 1,01 1,01 1, Contributii de asigurari de somaj 0,15 0,05 0,05 0,05 sanatate 1,05 0,35 0,35 0,35 accidente de munca si boli profesionale 0,09 0,03 0,03 0,03 indemnizatii 0,18 0,06 0,06 0,06 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 55,00 13,00 16,00 6,00 56,65 56,8 56, Bunuri si servicii 45,00 11,00 1,00, Carburanti si lubrifianti 5,00 1,00,00, Alte bunuri si servicii pentru

22 11 intretinere si functionare 40,00 10,00 10,00 0,00 Estimari 016 Estimari 017 Estimari Alte cheltuieli 10,00,00 4,00 4, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,00,00 4,00 4,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5,00 5,00 3,35 53,09 53,58 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5,00 5,00 3,35 53,09 53, Active fixe 5,00 5, Constructii 5,00 5, Salubritate si gestiunea deseurilor 79,00 1,00 4,00 34,00 81,37 81,60 81, Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 79,00 1,00 4,00 34,00 81,37 81,60 81, Canalizarea si tratarea apelor reziduale 5,00 5,00 3,35 53,09 53, Partea V-a Actiuni economice 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118, TRANSPORTURI 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118,91 01 CHELTUIELI CURENTE 399,00 37,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118,91 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40,00 13,00 14,00 13,00 41,0 41,3 41, Bunuri si servicii 40,00 13,00 14,00 13, Carburanti si lubrifianti 8,00,00 3,00 3, Piese de schimb,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30,00 10,00 10,00 10,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 359,00 359,00 48,89 63,67 77, Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 359,00 359, Finantarea externa nerambursabila 89,50 89, Cheltuieli neeligibile 69,50 69,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90,00 90,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90,00 90, Active fixe 90,00 90, Masini, echipamente si mijloace de transport 90,00 90, Transport rutier 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118, Drumuri si poduri 489,00 46,00 14,00 13,00 90,09 104,99 118, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT -359,00-359,00

23 BRAHASESTI Subventii de la alte nivele ale Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 administratiei publice 475,00 41,00 7,00 4,00 10,00 450,1 451,4 45,9

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult