Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial"

Transcriere

1 Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV bugetare A B 1= SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE 12 TOTAL VENITURI 5,865,3 1,492, 1,476,6 1,431,3 1,465,4 6,422,13 6,714,45 7,5, VENITURI PROPRII 1,83,3 299, 255,6 257,3 271,4 1,161,93 1,214,745 1,267,56 22 I. VENITURI CURENTE 5,855,3 1,482, 1,476,6 1,431,3 1,465,4 6,411,13 6,72,545 6,993,96 32 A. VENITURI FISCALE 5,668,8 1,418,8 1,436,5 1,389,2 1,424,3 6,235,68 6,519,12 6,82,56 42 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 763,2 62 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 763,2 32 Impozit pe venit 2, ,2 2,3 2, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 2, ,2 2,3 2,4 42 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 634, 166, 156, 156, 156, 697,4 729,1 76,8 421 Cote defalcate din impozitul pe venit 17, 5, 4, 4, 4, 187, 195,5 24, 424 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 464, 116, 116, 116, 116, 51,4 533,6 556,8 92 A3. IMPOZITE SI TAE PE PROPRIETATE 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, ,8 72 Impozite si taxe pe proprietate 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, ,8 721 Impozit si taxa pe cladiri 3, 7,5 7,5 7,5 7,5 33, 34,5 36, 7211 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 28, 7, 7, 7, 7, 3,8 32,2 33, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 2, ,2 2,3 2,4 722 Impozit si taxa pe teren 176,5 4,5 4,5 4,2 55,3 194,15 22, , Impozit pe terenuri de la persoane fizice 45, 1, 1, 1, 15, 49,5 51,75 54, 7222 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 1, ,65 1,725 1, Impozitul pe terenul din extravilan 13, 3, 3, 3, 4, 143, 149,5 156, 12 A4. IMPOZITE SI TAE PE BUNURI SI SERVICII 4,813,3 1,21,3 1,229, 1,182, 1,21, 5,294,63 5,535,295 5,775, Sume defalcate din TVA 4,782, 1,193, 1,221, 1,174, 1,194, 5,26,2 5,499,3 5,738, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 3,959, 988, 1,15, 968, 988, 4,354,9 4,552,85 4,75, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 1, 2, 3, 3, 2, 11, 11,5 12, 1126 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 813, 23, 23, 23, 24, 894,3 934,95 975,6 162 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 31,3 8,3 8, 8, 7, 34,43 35,995 37, Impozit pe mijloacele de transport 16,1 4,1 4, 4, 4, 17,71 18,515 19, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16, 4, 4, 4, 4, 17,6 18,4 19, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 15, 4, 4, 4, 3, 16,5 17,25 18, 112 A6. ALTE IMPOZITE SI TAE FISCALE 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15,6 182 Alte impozite si taxe fiscale 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15, Alte impozite si taxe 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15,6 122 C. VENITURI NEFISCALE 186,5 63,2 4,1 42,1 41,1 175,45 183, ,4 132 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 83, 38, 18, 18, 9, 61,6 64,4 67,2 32 Venituri din proprietate 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42,

2 325 Venituri din concesiuni si inchirieri 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 3253 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 142 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 13,5 25,2 22,1 24,1 32,1 113,85 119,25 124,2 332 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43,5 1,2 1,1 1,1 13,1 47,85 5,25 52, Venituri din prestari de servicii 43, 1, 1, 1, 13, 47,3 49,45 51, Taxe din activitati cadastrale si agricultura Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Amenzi, penalitati si confiscari 69, 18, 19, 2, 12, 46,2 48,3 5, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Alte amenzi, penalitati si confiscari 21, 5, 4, 5, 7, 23,1 24,15 25,2 362 Diverse venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46, Alte venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea -175, -45, -4, -5, -4, -192,5-21,25-21, 3724 Varsaminte din sectiunea de functionare 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 152 II. VENITURI DIN CAPITAL 1, 1, 11, 11,5 12, 392 Venituri din valorificarea unor bunuri 1, 1, 11, 11,5 12, 3921 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 1, 1, 11, 11,5 12, 492 TOTAL CHELTUIELI 5,572,64 1,461,29 1,383,452 1,356,495 1,371,43 2,325,77 2,431,424 2,537,135 1 CHELTUIELI CURENTE 5,276,54 1,379,29 1,315,952 1,278,495 1,32,83 1,999,997 2,9,99 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,583, ,48 9,374 98, ,58 736, ,951 83, Cheltuieli salariale in bani 2,818, ,286 78, , , Salarii de baza 2,377, , ,13 599,3 598, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 765,71 189, , ,295 19,1 131 Contributii de asigurari sociale de stat 576, , , , , Contributii de asigurari de somaj 14,3 3,513 3,492 3,56 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 146,96 36,219 36,917 37,26 36, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 4,635 1,256 1,59 1,222 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 23,786 5,882 5,989 6,94 5,821 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,24, ,31 341, , ,573 76,88 795,465 83,51 21 Bunuri si servicii 6,45 174,96 175, , , Furnituri de birou 38, 9, 1, 9, 1, 212 Materiale pentru curatenie 33,2 8,1 8,1 8,9 8,1 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 181,4 33, 74,952 46,976 26, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 48,793 15,258 11,138 11,138 11, Piese de schimb 56, 33, 12, 9, 2, 217 Transport 77, 22, 22, 16, 17, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 53,84 13,451 13,451 13,451 13, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 42,8 17,7 8,7 8,7 7,7 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 64,84 22,951 13,951 13,951 13,951 2,181,815

3 22 Reparatii curente 146,4 23,7 5,7 51, 21, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Alte obiecte de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Daplasari, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 261 Deplasari interne, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 211 Carti, publicatii si materiale documentare 11,9 1,1 4, 2,6 4,2 213 Pregatire profesionala 23, 4, 7,5 7,2 4,3 23 Alte cheltuieli 332,31 11,75 65,25 64,5 91, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 332,31 11,75 65,25 64,5 91,81 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 711 Active fixe 185, 55, 4, 5, 4, 7111 Constructii 55, 55, 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, ,32 81 TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7,8 52 Partea I-a Servicii publice generale 1,14,8 238,7 267,7 274,25 234,15 1,72,28 1,121,2 1,169, Autoritati publice si actiuni externe 1,2,6 234,6 264,3 271,55 232,15 1,58,86 1,16,99 1,155,12 1 CHELTUIELI CURENTE 761,5 27,6 196,8 193,55 163,55 793,65 829, ,8 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 414,3 12,6 12,6 14,55 14,55 455,73 476, ,16 11 Cheltuieli salariale in bani 333,4 82,6 82,6 84,1 84,1 111 Salarii de baza 285, 7,5 7,5 72, 72, 1112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 13 Contributii 8,9 2, 2, 2,45 2, Contributii de asigurari sociale de stat 59,2 14,6 14,6 15, 15, 132 Contributii de asigurari de somaj 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 17,3 4,3 4,3 4,35 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 2, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 347,2 15, 94,2 89, 59, 337,92 353,28 368,64 21 Bunuri si servicii 26, 66, 5, 47, 43, 211 Furnituri de birou 18, 4, 5, 4, 5, 212 Materiale pentru curatenie 2, 5, 5, 5, 5, 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 6, 2, 15, 15, 1, 215 Carburanti si lubrifianti 8, 2, 2, 2, 2,

4 216 Piese de schimb 14, 12, 2, 217 Transport 8, 2, 2, 2, 2, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28, 7, 7, 7, 7, 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 22, 7, 5, 5, 5, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 28, 7, 7, 7, 7, 22 Reparatii curente 72,2 5, 32,2 3, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 253 Alte obiecte de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 26 Daplasari, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 261 Deplasari interne, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 211 Carti, publicatii si materiale documentare 4, 1, 1, 1, 1, 213 Pregatire profesionala 6, 1, 2, 2, 1, 23 Alte cheltuieli 28, 22, 2, 2, 2, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 28, 22, 2, 2, 2, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 711 Active fixe 13, 4, 5, 4, 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7, Autoritati executive si legislative 1,2,6 234,6 264,3 271,55 232,15 1,58,86 1,16,99 1,155, Autoritati executive 1,2,6 234,6 264,3 271,55 232,15 1,58,86 1,16, Dobanzi 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 1 CHELTUIELI CURENTE 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 612 Ordine publica si siguranta nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 1 CHELTUIELI CURENTE 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,7 9,9 9,8 1,5 9,95 43,67 45, Cheltuieli salariale in bani 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 111 Salarii de baza 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 13 Contributii 9, 2,25 2,15 2,35 2, Contributii de asigurari sociale de stat 6,65 1,65 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 156, 133,32 1,155,12 14,64 48,6 47,64

5 632 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 4,99,181 1,56,4 1,29, ,295 1,18,3 726,92 759, , Invatamant 3,44, ,19 92, , ,293 1 CHELTUIELI CURENTE 3,44, ,19 92, , ,293 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,914,342 73,28 732, , ,42 11 Cheltuieli salariale in bani 2,285,71 572, , , , Salarii de baza 1,893,62 473, ,7 473,7 473, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26,6 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 628, , ,41 158, , Contributii de asigurari sociale de stat 475, , , , , Contributii de asigurari de somaj 11,423 2,863 2,872 2,88 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 118,86 29,769 29,867 29,96 29, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 3, Contributii pentru concedii si indemnizatii 19,46 4,862 4,879 4,894 4,771 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 526,19 133,91 169, ,267 94, Bunuri si servicii 35,35 95,56 115,892 81,716 57, Furnituri de birou 12, 3, 3, 3, 3, 212 Materiale pentru curatenie 12, 2,8 2,8 3,6 2,8 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 113,4 11,5 57,452 29,476 14, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 3,793 1,258 7,138 7,138 6, Piese de schimb 35, 18, 9, 8, 217 Transport 69, 2, 2, 14, 15, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 21,4 5,251 5,251 5,251 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2, 1,5 3,5 3,5 2,5 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,54 13,751 6,251 6,251 6, Reparatii curente 3, 7,5 7,5 1, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Alte obiecte de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Daplasari, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 261 Deplasari interne, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 211 Carti, publicatii si materiale documentare 2, 1, Pregatire profesionala 14, 3, 4, 3,7 3,3 23 Alte cheltuieli 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Invatamant prescolar si primar 1,548, ,569 49,93 42, , Invatamant prescolar 627, , ,51 164, , Invatamant primar 921,339 29,255 24, ,15 233, Invatamant secundar 1,891, , ,55 459, , Invatamant secundar inferior 1,397, ,26 37, , , Invatamant secundar superior 493, , , , , Sanatate 3, 3, 3,3 3,45 3,6 1 CHELTUIELI CURENTE 3, 3, 3,3 3,45 3,6 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3, 3, 3,3 3,45 3,6 23 Alte cheltuieli 3, 3,

6 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3, 3, 6625 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 3, 3, 3,3 3,45 3, Alte institutii si actiuni sanitare 3, 3, 3,3 3, Cultura, recreere si religie 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56,58 1 CHELTUIELI CURENTE 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13,79 3,45 3,3 3,57 3,47 15,169 15,859 16, Cheltuieli salariale in bani 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 111 Salarii de baza 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 13 Contributii 3, Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,3 5,6 9,9 9,9 7,9 36,63 38, Bunuri si servicii 23,6 5,4 6,4 6,4 5,4 211 Furnituri de birou 8, 2, 2, 2, 2, 212 Materiale pentru curatenie 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 8, 1,5 2,5 2,5 1,5 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,8 1,2 1,2 1,2 1,2 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,5 1,5 1,5 2,5 213 Pregatire profesionala 3, 1,5 1, Servicii culturale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54, Asigurari si asistenta sociala 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72, ,876 1 CHELTUIELI CURENTE 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72,341 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16,98 29,4 42,2 44,69 44,69 177,78 185, , Cheltuieli salariale in bani 126, 23, 33, 35, 35, 111 Salarii de baza 126, 23, 33, 35, 35, 13 Contributii 34,98 6,4 9,2 9,69 9, Contributii de asigurari sociale de stat 26,29 4,8 6,89 7,3 7,3 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,7 1,2 1,8 1,85 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 1, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8, 5, 1, 1, 1, 5,5 5,75 23 Alte cheltuieli 8, 5, 1, 1, 1, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, 5, 1, 1, 1, 57 TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, Asistenta sociala in caz de invaliditate 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, , Prevenirea excluderii sociale 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199,92 3,6 56,58 39,96 56,58 732,876 6, 532,956

7 Ajutor social 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si 35, 125, 5, 5, 8, 357,5 373,75 39, 72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 35, 125, 5, 5, 8, 357,5 373,75 39, 1 CHELTUIELI CURENTE 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 23 Alte cheltuieli 25, 7, 5, 5, 8, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25, 7, 5, 5, 8, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 55, 55, 6,5 63,25 66, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 55, 55, 6,5 63,25 66, 711 Active fixe 55, 55, 7111 Constructii 55, 55, 725 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 115, 75, 1, 1, 2, 126,5 132,25 138, 7251 Alimentare cu apa 115, 75, 1, 1, 2, 126,5 132,25 138, 726 Iluminat public si electrificari rurale 15, 4, 3, 3, 5, 165, 172,5 18, 725 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 4, 1, 1, 1, 1, 66, 69, 72, 792 Partea a V-a Actiuni economice 113,159 31,45 25,99 26,7 29,1 124,475 13, , Actiuni generale economice, comerciale si de munca 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 CHELTUIELI CURENTE 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,75 9,85 9,8 1,6 1,5 44,825 46,863 48,9 11 Cheltuieli salariale in bani 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2 111 Salarii de baza 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2 13 Contributii 8,99 2,17 2,12 2,4 2,3 131 Contributii de asigurari sociale de stat 6,6 1,6 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32,49 11,6 6,19 6,1 8,6 35,65 37,27 38, Bunuri si servicii 2,5 8, 3,5 3,5 5,5 215 Carburanti si lubrifianti 1, 3, 2, 2, 3, 216 Piese de schimb 7, 3, 1, 1, 2, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,5 2, Reparatii curente 3, 1, 5 5 1, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 253 Alte obiecte de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 26 Daplasari, detasari, transferari 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1, Carti, publicatii si materiale documentare Actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Transporturi 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 1 CHELTUIELI CURENTE 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 22 Reparatii curente 4, 1, 1, 1, 1, 8423 Transport rutier 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48,

8 84231 Drumuri si poduri 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 962 Rezerve, Excedent/Deficit 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468, Excedent 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282, Excedentul sectiunii de functionare 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468,825 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 12 TOTAL VENITURI 5,68,3 1,437, 1,436,6 1,381,3 1,425,4 6,218,63 6,51,295 6,783, VENITURI PROPRII 1,73,3 289, 255,6 257,3 271,4 1,15,93 1,23, I. VENITURI CURENTE 5,68,3 1,437, 1,436,6 1,381,3 1,425,4 6,218,63 6,51,295 6,783,96 32 A. VENITURI FISCALE 5,668,8 1,418,8 1,436,5 1,389,2 1,424,3 6,235,68 6,519,12 42 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 763,2 62 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 32 Impozit pe venit 2, ,2 2,3 2, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 2, ,2 2,3 42 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 634, 166, 156, 156, 156, 697,4 729,1 76,8 421 Cote defalcate din impozitul pe venit 17, 5, 4, 4, 4, 187, 195,5 424 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 464, 116, 116, 116, 116, 51,4 533,6 556,8 92 A3. IMPOZITE SI TAE PE PROPRIETATE 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, Impozite si taxe pe proprietate 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, ,8 721 Impozit si taxa pe cladiri 3, 7,5 7,5 7,5 7,5 33, 34, Impozit pe cladiri de la persoane fizice 28, 7, 7, 7, 7, 3,8 32,2 33, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 2, ,2 2,3 722 Impozit si taxa pe teren 176,5 4,5 4,5 4,2 55,3 194,15 22, , Impozit pe terenuri de la persoane fizice 45, 1, 1, 1, 15, 49,5 51, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 1, ,65 1,725 1, Impozitul pe terenul din extravilan 13, 3, 3, 3, 4, 143, 149,5 12 A4. IMPOZITE SI TAE PE BUNURI SI SERVICII 4,813,3 1,21,3 1,229, 1,182, 1,21, 5,294,63 5,535,295 5,775, Sume defalcate din TVA 4,782, 1,193, 1,221, 1,174, 1,194, 5,26,2 5,499, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 3,959, 988, 1,15, 968, 988, 4,354,9 4,552,85 4,75, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 1, 2, 3, 3, 2, 11, 11, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 813, 23, 23, 23, 24, 894,3 934,95 975,6 162 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 31,3 8,3 8, 8, 7, 34,43 35, Impozit pe mijloacele de transport 16,1 4,1 4, 4, 4, 17,71 18,515 19, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16, 4, 4, 4, 4, 17,6 18, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 15, 4, 4, 4, 3, 16,5 17,25 18, 112 A6. ALTE IMPOZITE SI TAE FISCALE 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14, Alte impozite si taxe fiscale 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15, Alte impozite si taxe 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14, C. VENITURI NEFISCALE 11,5 18,2 1-7,9 1,1-17,5-17,825-18,6 132 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 83, 38, 18, 18, 9, 61,6 64,4 32 Venituri din proprietate 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 325 Venituri din concesiuni si inchirieri 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 142 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -71,5-19,8-17,9-25,9-7,9-78,65-82, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43,5 1,2 1,1 1,1 13,1 47,85 5,25 52, Venituri din prestari de servicii 43, 1, 1, 1, 13, 47,3 49,45 51,6 48, 4,468,825 1,255,56 6,82,56 763,2 2,4 24, 247,8 36, 2,4 54, 156, 5,738,4 12, 37,56 19, ,6 15,6 67,2 42, -85,8

9 33224 Taxe din activitati cadastrale si agricultura Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Amenzi, penalitati si confiscari 69, 18, 19, 2, 12, 46,2 48,3 5, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Alte amenzi, penalitati si confiscari 21, 5, 4, 5, 7, 23,1 24,15 25,2 362 Diverse venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46, Alte venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46,8 372 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -175, -45, -4, -5, -4, -192,5-21,25-21, 3723 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea -175, -45, -4, -5, -4, -192,5-21,25-21, 492 TOTAL CHELTUIELI 5,387,64 1,46,29 1,343,452 1,36,495 1,331,43 2,122,27 2,218,674 2,315,135 1 CHELTUIELI CURENTE 5,276,54 1,379,29 1,315,952 1,278,495 1,32,83 1,999,997 2,9,99 2,181,815 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,583, ,48 9,374 98, ,58 736, ,951 83, Cheltuieli salariale in bani 2,818, ,286 78, , , Salarii de baza 2,377, , ,13 599,3 598, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 765,71 189, , ,295 19,1 131 Contributii de asigurari sociale de stat 576, , , , , Contributii de asigurari de somaj 14,3 3,513 3,492 3,56 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 146,96 36,219 36,917 37,26 36, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 4,635 1,256 1,59 1,222 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 23,786 5,882 5,989 6,94 5,821 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,24, ,31 341, , ,573 76,88 795,465 83,51 21 Bunuri si servicii 6,45 174,96 175, , , Furnituri de birou 38, 9, 1, 9, 1, 212 Materiale pentru curatenie 33,2 8,1 8,1 8,9 8,1 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 181,4 33, 74,952 46,976 26, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 48,793 15,258 11,138 11,138 11, Piese de schimb 56, 33, 12, 9, 2, 217 Transport 77, 22, 22, 16, 17, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 53,84 13,451 13,451 13,451 13, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 42,8 17,7 8,7 8,7 7,7 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 64,84 22,951 13,951 13,951 13, Reparatii curente 146,4 23,7 5,7 51, 21, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Alte obiecte de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Daplasari, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 261 Deplasari interne, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 211 Carti, publicatii si materiale documentare 11,9 1,1 4, 2,6 4,2

10 213 Pregatire profesionala 23, 4, 7,5 7,2 4,3 23 Alte cheltuieli 332,31 11,75 65,25 64,5 91, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 332,31 11,75 65,25 64,5 91,81 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7,8 52 Partea I-a Servicii publice generale 884,8 238,7 227,7 224,25 194,15 929,28 971,52 1,13, Autoritati publice si actiuni externe 872,6 234,6 224,3 221,55 192,15 915,86 957,49 1 CHELTUIELI CURENTE 761,5 27,6 196,8 193,55 163,55 793,65 829, ,8 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 414,3 12,6 12,6 14,55 14,55 455,73 476, Cheltuieli salariale in bani 333,4 82,6 82,6 84,1 84,1 111 Salarii de baza 285, 7,5 7,5 72, 72, 1112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 13 Contributii 8,9 2, 2, 2,45 2, Contributii de asigurari sociale de stat 59,2 14,6 14,6 15, 15, 132 Contributii de asigurari de somaj 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 17,3 4,3 4,3 4,35 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 2, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 347,2 15, 94,2 89, 59, 337,92 353,28 21 Bunuri si servicii 26, 66, 5, 47, 43, 211 Furnituri de birou 18, 4, 5, 4, 5, 212 Materiale pentru curatenie 2, 5, 5, 5, 5, 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 6, 2, 15, 15, 1, 215 Carburanti si lubrifianti 8, 2, 2, 2, 2, 216 Piese de schimb 14, 12, 2, 217 Transport 8, 2, 2, 2, 2, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28, 7, 7, 7, 7, 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 22, 7, 5, 5, 5, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 28, 7, 7, 7, 7, 22 Reparatii curente 72,2 5, 32,2 3, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 253 Alte obiecte de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 26 Daplasari, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 261 Deplasari interne, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 211 Carti, publicatii si materiale documentare 4, 1, 1, 1, 1, 213 Pregatire profesionala 6, 1, 2, 2, 1, 23 Alte cheltuieli 28, 22, 2, 2, 2, 133,32 999,12 497,16 368,64

11 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 28, 22, 2, 2, 2, 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, ,32 81 TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7, Autoritati executive si legislative 872,6 234,6 224,3 221,55 192,15 915,86 957,49 999, Autoritati executive 872,6 234,6 224,3 221,55 192,15 915,86 957,49 999, Dobanzi 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 1 CHELTUIELI CURENTE 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 612 Ordine publica si siguranta nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 1 CHELTUIELI CURENTE 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,7 9,9 9,8 1,5 9,95 43,67 45,656 47,64 11 Cheltuieli salariale in bani 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 111 Salarii de baza 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 13 Contributii 9, 2,25 2,15 2,35 2, Contributii de asigurari sociale de stat 6,65 1,65 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 632 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 4,99,181 1,56,4 1,29, ,295 1,18,3 726,92 759, , Invatamant 3,44, ,19 92, , ,293 1 CHELTUIELI CURENTE 3,44, ,19 92, , ,293 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,914,342 73,28 732, , ,42 11 Cheltuieli salariale in bani 2,285,71 572, , , , Salarii de baza 1,893,62 473, ,7 473,7 473, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26,6 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 628, , ,41 158, , Contributii de asigurari sociale de stat 475, , , , , Contributii de asigurari de somaj 11,423 2,863 2,872 2,88 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 118,86 29,769 29,867 29,96 29, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 3, Contributii pentru concedii si indemnizatii 19,46 4,862 4,879 4,894 4,771 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 526,19 133,91 169, ,267 94,873

12 21 Bunuri si servicii 35,35 95,56 115,892 81,716 57, Furnituri de birou 12, 3, 3, 3, 3, 212 Materiale pentru curatenie 12, 2,8 2,8 3,6 2,8 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 113,4 11,5 57,452 29,476 14, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 3,793 1,258 7,138 7,138 6, Piese de schimb 35, 18, 9, 8, 217 Transport 69, 2, 2, 14, 15, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 21,4 5,251 5,251 5,251 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2, 1,5 3,5 3,5 2,5 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,54 13,751 6,251 6,251 6, Reparatii curente 3, 7,5 7,5 1, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Alte obiecte de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Daplasari, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 261 Deplasari interne, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 211 Carti, publicatii si materiale documentare 2, 1, Pregatire profesionala 14, 3, 4, 3,7 3,3 23 Alte cheltuieli 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Invatamant prescolar si primar 1,548, ,569 49,93 42, , Invatamant prescolar 627, , ,51 164, , Invatamant primar 921,339 29,255 24, ,15 233, Invatamant secundar 1,891, , ,55 459, , Invatamant secundar inferior 1,397, ,26 37, , , Invatamant secundar superior 493, , , , , Sanatate 3, 3, 3,3 3,45 1 CHELTUIELI CURENTE 3, 3, 3,3 3,45 3,6 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3, 3, 3,3 3,45 23 Alte cheltuieli 3, 3, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3, 3, 6625 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 3, 3, 3,3 3,45 3, Alte institutii si actiuni sanitare 3, 3, 3,3 3, Cultura, recreere si religie 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56,58 1 CHELTUIELI CURENTE 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13,79 3,45 3,3 3,57 3,47 15,169 15,859 16, Cheltuieli salariale in bani 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 111 Salarii de baza 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 13 Contributii 3, Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,3 5,6 9,9 9,9 7,9 36,63 38, Bunuri si servicii 23,6 5,4 6,4 6,4 5,4 211 Furnituri de birou 8, 2, 2, 2, 2, 3,6 3,6 3,6 56,58 39,96

13 212 Materiale pentru curatenie 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 8, 1,5 2,5 2,5 1,5 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,8 1,2 1,2 1,2 1,2 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,5 1,5 1,5 2,5 213 Pregatire profesionala 3, 1,5 1, Servicii culturale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56, Asigurari si asistenta sociala 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72, ,876 1 CHELTUIELI CURENTE 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72, ,876 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16,98 29,4 42,2 44,69 44,69 177,78 185, , Cheltuieli salariale in bani 126, 23, 33, 35, 35, 111 Salarii de baza 126, 23, 33, 35, 35, 13 Contributii 34,98 6,4 9,2 9,69 9, Contributii de asigurari sociale de stat 26,29 4,8 6,89 7,3 7,3 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,7 1,2 1,8 1,85 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 1, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8, 5, 1, 1, 1, 5,5 5,75 6, 23 Alte cheltuieli 8, 5, 1, 1, 1, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, 5, 1, 1, 1, 57 TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, , Asistenta sociala in caz de invaliditate 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, , Prevenirea excluderii sociale 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199, Ajutor social 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 1 CHELTUIELI CURENTE 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 23 Alte cheltuieli 25, 7, 5, 5, 8, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25, 7, 5, 5, 8, 725 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 6, 2, 1, 1, 2, 66, 69, 72, 7251 Alimentare cu apa 6, 2, 1, 1, 2, 66, 69, 72, 726 Iluminat public si electrificari rurale 15, 4, 3, 3, 5, 165, 172,5 18, 725 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 4, 1, 1, 1, 1, 66, 69, 72, 792 Partea a V-a Actiuni economice 113,159 31,45 25,99 26,7 29,1 124,475 13, , Actiuni generale economice, comerciale si de munca 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 CHELTUIELI CURENTE 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,75 9,85 9,8 1,6 1,5 44,825 46,863 48,9 11 Cheltuieli salariale in bani 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2 111 Salarii de baza 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2

14 13 Contributii 8,99 2,17 2,12 2,4 2,3 131 Contributii de asigurari sociale de stat 6,6 1,6 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32,49 11,6 6,19 6,1 8,6 35,65 37,27 38, Bunuri si servicii 2,5 8, 3,5 3,5 5,5 215 Carburanti si lubrifianti 1, 3, 2, 2, 3, 216 Piese de schimb 7, 3, 1, 1, 2, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,5 2, Reparatii curente 3, 1, 5 5 1, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 253 Alte obiecte de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 26 Daplasari, detasari, transferari 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1, Carti, publicatii si materiale documentare Actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Transporturi 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 1 CHELTUIELI CURENTE 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 22 Reparatii curente 4, 1, 1, 1, 1, 8423 Transport rutier 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, Drumuri si poduri 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, Rezerve, Excedent/Deficit 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468, Excedent 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468, Excedentul sectiunii de functionare 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468,825 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 12 TOTAL VENITURI 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 482 VENITURI PROPRII 1, 1, 11, 11,5 12, 22 I. VENITURI CURENTE 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 122 C. VENITURI NEFISCALE 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 142 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 372 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 3724 Varsaminte din sectiunea de functionare 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 152 II. VENITURI DIN CAPITAL 1, 1, 11, 11,5 12, 392 Venituri din valorificarea unor bunuri 1, 1, 11, 11,5 12, 3921 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 1, 1, 11, 11,5 12, 492 TOTAL CHELTUIELI 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212, Active fixe 185, 55, 4, 5, 4, 7111 Constructii 55, 55, 222, 222,

15 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 52 Partea I-a Servicii publice generale 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 512 Autoritati publice si actiuni externe 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 711 Active fixe 13, 4, 5, 4, 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 5121 Autoritati executive si legislative 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, Autoritati executive 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 692 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si 55, 55, 6,5 63,25 66, 72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 55, 55, 6,5 63,25 66, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 55, 55, 6,5 63,25 66, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 55, 55, 6,5 63,25 66, 711 Active fixe 55, 55, 7111 Constructii 55, 55, 725 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 55, 55, 6,5 63,25 66, 7251 Alimentare cu apa 55, 55, 6,5 63,25 66, Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului