Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial"

Transcriere

1 Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV bugetare A B 1= SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE 12 TOTAL VENITURI 5,865,3 1,492, 1,476,6 1,431,3 1,465,4 6,422,13 6,714,45 7,5, VENITURI PROPRII 1,83,3 299, 255,6 257,3 271,4 1,161,93 1,214,745 1,267,56 22 I. VENITURI CURENTE 5,855,3 1,482, 1,476,6 1,431,3 1,465,4 6,411,13 6,72,545 6,993,96 32 A. VENITURI FISCALE 5,668,8 1,418,8 1,436,5 1,389,2 1,424,3 6,235,68 6,519,12 6,82,56 42 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 763,2 62 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 763,2 32 Impozit pe venit 2, ,2 2,3 2, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 2, ,2 2,3 2,4 42 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 634, 166, 156, 156, 156, 697,4 729,1 76,8 421 Cote defalcate din impozitul pe venit 17, 5, 4, 4, 4, 187, 195,5 24, 424 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 464, 116, 116, 116, 116, 51,4 533,6 556,8 92 A3. IMPOZITE SI TAE PE PROPRIETATE 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, ,8 72 Impozite si taxe pe proprietate 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, ,8 721 Impozit si taxa pe cladiri 3, 7,5 7,5 7,5 7,5 33, 34,5 36, 7211 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 28, 7, 7, 7, 7, 3,8 32,2 33, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 2, ,2 2,3 2,4 722 Impozit si taxa pe teren 176,5 4,5 4,5 4,2 55,3 194,15 22, , Impozit pe terenuri de la persoane fizice 45, 1, 1, 1, 15, 49,5 51,75 54, 7222 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 1, ,65 1,725 1, Impozitul pe terenul din extravilan 13, 3, 3, 3, 4, 143, 149,5 156, 12 A4. IMPOZITE SI TAE PE BUNURI SI SERVICII 4,813,3 1,21,3 1,229, 1,182, 1,21, 5,294,63 5,535,295 5,775, Sume defalcate din TVA 4,782, 1,193, 1,221, 1,174, 1,194, 5,26,2 5,499,3 5,738, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 3,959, 988, 1,15, 968, 988, 4,354,9 4,552,85 4,75, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 1, 2, 3, 3, 2, 11, 11,5 12, 1126 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 813, 23, 23, 23, 24, 894,3 934,95 975,6 162 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 31,3 8,3 8, 8, 7, 34,43 35,995 37, Impozit pe mijloacele de transport 16,1 4,1 4, 4, 4, 17,71 18,515 19, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16, 4, 4, 4, 4, 17,6 18,4 19, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 15, 4, 4, 4, 3, 16,5 17,25 18, 112 A6. ALTE IMPOZITE SI TAE FISCALE 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15,6 182 Alte impozite si taxe fiscale 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15, Alte impozite si taxe 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15,6 122 C. VENITURI NEFISCALE 186,5 63,2 4,1 42,1 41,1 175,45 183, ,4 132 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 83, 38, 18, 18, 9, 61,6 64,4 67,2 32 Venituri din proprietate 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42,

2 325 Venituri din concesiuni si inchirieri 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 3253 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 142 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 13,5 25,2 22,1 24,1 32,1 113,85 119,25 124,2 332 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43,5 1,2 1,1 1,1 13,1 47,85 5,25 52, Venituri din prestari de servicii 43, 1, 1, 1, 13, 47,3 49,45 51, Taxe din activitati cadastrale si agricultura Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Amenzi, penalitati si confiscari 69, 18, 19, 2, 12, 46,2 48,3 5, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Alte amenzi, penalitati si confiscari 21, 5, 4, 5, 7, 23,1 24,15 25,2 362 Diverse venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46, Alte venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea -175, -45, -4, -5, -4, -192,5-21,25-21, 3724 Varsaminte din sectiunea de functionare 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 152 II. VENITURI DIN CAPITAL 1, 1, 11, 11,5 12, 392 Venituri din valorificarea unor bunuri 1, 1, 11, 11,5 12, 3921 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 1, 1, 11, 11,5 12, 492 TOTAL CHELTUIELI 5,572,64 1,461,29 1,383,452 1,356,495 1,371,43 2,325,77 2,431,424 2,537,135 1 CHELTUIELI CURENTE 5,276,54 1,379,29 1,315,952 1,278,495 1,32,83 1,999,997 2,9,99 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,583, ,48 9,374 98, ,58 736, ,951 83, Cheltuieli salariale in bani 2,818, ,286 78, , , Salarii de baza 2,377, , ,13 599,3 598, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 765,71 189, , ,295 19,1 131 Contributii de asigurari sociale de stat 576, , , , , Contributii de asigurari de somaj 14,3 3,513 3,492 3,56 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 146,96 36,219 36,917 37,26 36, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 4,635 1,256 1,59 1,222 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 23,786 5,882 5,989 6,94 5,821 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,24, ,31 341, , ,573 76,88 795,465 83,51 21 Bunuri si servicii 6,45 174,96 175, , , Furnituri de birou 38, 9, 1, 9, 1, 212 Materiale pentru curatenie 33,2 8,1 8,1 8,9 8,1 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 181,4 33, 74,952 46,976 26, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 48,793 15,258 11,138 11,138 11, Piese de schimb 56, 33, 12, 9, 2, 217 Transport 77, 22, 22, 16, 17, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 53,84 13,451 13,451 13,451 13, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 42,8 17,7 8,7 8,7 7,7 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 64,84 22,951 13,951 13,951 13,951 2,181,815

3 22 Reparatii curente 146,4 23,7 5,7 51, 21, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Alte obiecte de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Daplasari, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 261 Deplasari interne, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 211 Carti, publicatii si materiale documentare 11,9 1,1 4, 2,6 4,2 213 Pregatire profesionala 23, 4, 7,5 7,2 4,3 23 Alte cheltuieli 332,31 11,75 65,25 64,5 91, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 332,31 11,75 65,25 64,5 91,81 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 711 Active fixe 185, 55, 4, 5, 4, 7111 Constructii 55, 55, 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, ,32 81 TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7,8 52 Partea I-a Servicii publice generale 1,14,8 238,7 267,7 274,25 234,15 1,72,28 1,121,2 1,169, Autoritati publice si actiuni externe 1,2,6 234,6 264,3 271,55 232,15 1,58,86 1,16,99 1,155,12 1 CHELTUIELI CURENTE 761,5 27,6 196,8 193,55 163,55 793,65 829, ,8 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 414,3 12,6 12,6 14,55 14,55 455,73 476, ,16 11 Cheltuieli salariale in bani 333,4 82,6 82,6 84,1 84,1 111 Salarii de baza 285, 7,5 7,5 72, 72, 1112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 13 Contributii 8,9 2, 2, 2,45 2, Contributii de asigurari sociale de stat 59,2 14,6 14,6 15, 15, 132 Contributii de asigurari de somaj 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 17,3 4,3 4,3 4,35 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 2, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 347,2 15, 94,2 89, 59, 337,92 353,28 368,64 21 Bunuri si servicii 26, 66, 5, 47, 43, 211 Furnituri de birou 18, 4, 5, 4, 5, 212 Materiale pentru curatenie 2, 5, 5, 5, 5, 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 6, 2, 15, 15, 1, 215 Carburanti si lubrifianti 8, 2, 2, 2, 2,

4 216 Piese de schimb 14, 12, 2, 217 Transport 8, 2, 2, 2, 2, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28, 7, 7, 7, 7, 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 22, 7, 5, 5, 5, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 28, 7, 7, 7, 7, 22 Reparatii curente 72,2 5, 32,2 3, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 253 Alte obiecte de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 26 Daplasari, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 261 Deplasari interne, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 211 Carti, publicatii si materiale documentare 4, 1, 1, 1, 1, 213 Pregatire profesionala 6, 1, 2, 2, 1, 23 Alte cheltuieli 28, 22, 2, 2, 2, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 28, 22, 2, 2, 2, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 711 Active fixe 13, 4, 5, 4, 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7, Autoritati executive si legislative 1,2,6 234,6 264,3 271,55 232,15 1,58,86 1,16,99 1,155, Autoritati executive 1,2,6 234,6 264,3 271,55 232,15 1,58,86 1,16, Dobanzi 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 1 CHELTUIELI CURENTE 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 612 Ordine publica si siguranta nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 1 CHELTUIELI CURENTE 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,7 9,9 9,8 1,5 9,95 43,67 45, Cheltuieli salariale in bani 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 111 Salarii de baza 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 13 Contributii 9, 2,25 2,15 2,35 2, Contributii de asigurari sociale de stat 6,65 1,65 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 156, 133,32 1,155,12 14,64 48,6 47,64

5 632 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 4,99,181 1,56,4 1,29, ,295 1,18,3 726,92 759, , Invatamant 3,44, ,19 92, , ,293 1 CHELTUIELI CURENTE 3,44, ,19 92, , ,293 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,914,342 73,28 732, , ,42 11 Cheltuieli salariale in bani 2,285,71 572, , , , Salarii de baza 1,893,62 473, ,7 473,7 473, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26,6 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 628, , ,41 158, , Contributii de asigurari sociale de stat 475, , , , , Contributii de asigurari de somaj 11,423 2,863 2,872 2,88 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 118,86 29,769 29,867 29,96 29, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 3, Contributii pentru concedii si indemnizatii 19,46 4,862 4,879 4,894 4,771 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 526,19 133,91 169, ,267 94, Bunuri si servicii 35,35 95,56 115,892 81,716 57, Furnituri de birou 12, 3, 3, 3, 3, 212 Materiale pentru curatenie 12, 2,8 2,8 3,6 2,8 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 113,4 11,5 57,452 29,476 14, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 3,793 1,258 7,138 7,138 6, Piese de schimb 35, 18, 9, 8, 217 Transport 69, 2, 2, 14, 15, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 21,4 5,251 5,251 5,251 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2, 1,5 3,5 3,5 2,5 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,54 13,751 6,251 6,251 6, Reparatii curente 3, 7,5 7,5 1, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Alte obiecte de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Daplasari, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 261 Deplasari interne, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 211 Carti, publicatii si materiale documentare 2, 1, Pregatire profesionala 14, 3, 4, 3,7 3,3 23 Alte cheltuieli 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Invatamant prescolar si primar 1,548, ,569 49,93 42, , Invatamant prescolar 627, , ,51 164, , Invatamant primar 921,339 29,255 24, ,15 233, Invatamant secundar 1,891, , ,55 459, , Invatamant secundar inferior 1,397, ,26 37, , , Invatamant secundar superior 493, , , , , Sanatate 3, 3, 3,3 3,45 3,6 1 CHELTUIELI CURENTE 3, 3, 3,3 3,45 3,6 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3, 3, 3,3 3,45 3,6 23 Alte cheltuieli 3, 3,

6 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3, 3, 6625 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 3, 3, 3,3 3,45 3, Alte institutii si actiuni sanitare 3, 3, 3,3 3, Cultura, recreere si religie 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56,58 1 CHELTUIELI CURENTE 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13,79 3,45 3,3 3,57 3,47 15,169 15,859 16, Cheltuieli salariale in bani 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 111 Salarii de baza 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 13 Contributii 3, Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,3 5,6 9,9 9,9 7,9 36,63 38, Bunuri si servicii 23,6 5,4 6,4 6,4 5,4 211 Furnituri de birou 8, 2, 2, 2, 2, 212 Materiale pentru curatenie 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 8, 1,5 2,5 2,5 1,5 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,8 1,2 1,2 1,2 1,2 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,5 1,5 1,5 2,5 213 Pregatire profesionala 3, 1,5 1, Servicii culturale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54, Asigurari si asistenta sociala 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72, ,876 1 CHELTUIELI CURENTE 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72,341 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16,98 29,4 42,2 44,69 44,69 177,78 185, , Cheltuieli salariale in bani 126, 23, 33, 35, 35, 111 Salarii de baza 126, 23, 33, 35, 35, 13 Contributii 34,98 6,4 9,2 9,69 9, Contributii de asigurari sociale de stat 26,29 4,8 6,89 7,3 7,3 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,7 1,2 1,8 1,85 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 1, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8, 5, 1, 1, 1, 5,5 5,75 23 Alte cheltuieli 8, 5, 1, 1, 1, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, 5, 1, 1, 1, 57 TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, Asistenta sociala in caz de invaliditate 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, , Prevenirea excluderii sociale 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199,92 3,6 56,58 39,96 56,58 732,876 6, 532,956

7 Ajutor social 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si 35, 125, 5, 5, 8, 357,5 373,75 39, 72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 35, 125, 5, 5, 8, 357,5 373,75 39, 1 CHELTUIELI CURENTE 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 23 Alte cheltuieli 25, 7, 5, 5, 8, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25, 7, 5, 5, 8, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 55, 55, 6,5 63,25 66, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 55, 55, 6,5 63,25 66, 711 Active fixe 55, 55, 7111 Constructii 55, 55, 725 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 115, 75, 1, 1, 2, 126,5 132,25 138, 7251 Alimentare cu apa 115, 75, 1, 1, 2, 126,5 132,25 138, 726 Iluminat public si electrificari rurale 15, 4, 3, 3, 5, 165, 172,5 18, 725 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 4, 1, 1, 1, 1, 66, 69, 72, 792 Partea a V-a Actiuni economice 113,159 31,45 25,99 26,7 29,1 124,475 13, , Actiuni generale economice, comerciale si de munca 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 CHELTUIELI CURENTE 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,75 9,85 9,8 1,6 1,5 44,825 46,863 48,9 11 Cheltuieli salariale in bani 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2 111 Salarii de baza 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2 13 Contributii 8,99 2,17 2,12 2,4 2,3 131 Contributii de asigurari sociale de stat 6,6 1,6 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32,49 11,6 6,19 6,1 8,6 35,65 37,27 38, Bunuri si servicii 2,5 8, 3,5 3,5 5,5 215 Carburanti si lubrifianti 1, 3, 2, 2, 3, 216 Piese de schimb 7, 3, 1, 1, 2, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,5 2, Reparatii curente 3, 1, 5 5 1, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 253 Alte obiecte de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 26 Daplasari, detasari, transferari 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1, Carti, publicatii si materiale documentare Actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Transporturi 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 1 CHELTUIELI CURENTE 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 22 Reparatii curente 4, 1, 1, 1, 1, 8423 Transport rutier 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48,

8 84231 Drumuri si poduri 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 962 Rezerve, Excedent/Deficit 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468, Excedent 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282, Excedentul sectiunii de functionare 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468,825 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 12 TOTAL VENITURI 5,68,3 1,437, 1,436,6 1,381,3 1,425,4 6,218,63 6,51,295 6,783, VENITURI PROPRII 1,73,3 289, 255,6 257,3 271,4 1,15,93 1,23, I. VENITURI CURENTE 5,68,3 1,437, 1,436,6 1,381,3 1,425,4 6,218,63 6,51,295 6,783,96 32 A. VENITURI FISCALE 5,668,8 1,418,8 1,436,5 1,389,2 1,424,3 6,235,68 6,519,12 42 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 763,2 62 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 636, 166,5 156,5 156,5 156,5 699,6 731,4 32 Impozit pe venit 2, ,2 2,3 2, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 2, ,2 2,3 42 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 634, 166, 156, 156, 156, 697,4 729,1 76,8 421 Cote defalcate din impozitul pe venit 17, 5, 4, 4, 4, 187, 195,5 424 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 464, 116, 116, 116, 116, 51,4 533,6 556,8 92 A3. IMPOZITE SI TAE PE PROPRIETATE 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, Impozite si taxe pe proprietate 26,5 48, 48, 47,7 62,8 227,15 237, ,8 721 Impozit si taxa pe cladiri 3, 7,5 7,5 7,5 7,5 33, 34, Impozit pe cladiri de la persoane fizice 28, 7, 7, 7, 7, 3,8 32,2 33, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 2, ,2 2,3 722 Impozit si taxa pe teren 176,5 4,5 4,5 4,2 55,3 194,15 22, , Impozit pe terenuri de la persoane fizice 45, 1, 1, 1, 15, 49,5 51, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 1, ,65 1,725 1, Impozitul pe terenul din extravilan 13, 3, 3, 3, 4, 143, 149,5 12 A4. IMPOZITE SI TAE PE BUNURI SI SERVICII 4,813,3 1,21,3 1,229, 1,182, 1,21, 5,294,63 5,535,295 5,775, Sume defalcate din TVA 4,782, 1,193, 1,221, 1,174, 1,194, 5,26,2 5,499, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 3,959, 988, 1,15, 968, 988, 4,354,9 4,552,85 4,75, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 1, 2, 3, 3, 2, 11, 11, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 813, 23, 23, 23, 24, 894,3 934,95 975,6 162 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 31,3 8,3 8, 8, 7, 34,43 35, Impozit pe mijloacele de transport 16,1 4,1 4, 4, 4, 17,71 18,515 19, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16, 4, 4, 4, 4, 17,6 18, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 15, 4, 4, 4, 3, 16,5 17,25 18, 112 A6. ALTE IMPOZITE SI TAE FISCALE 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14, Alte impozite si taxe fiscale 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14,95 15, Alte impozite si taxe 13, 3, 3, 3, 4, 14,3 14, C. VENITURI NEFISCALE 11,5 18,2 1-7,9 1,1-17,5-17,825-18,6 132 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 83, 38, 18, 18, 9, 61,6 64,4 32 Venituri din proprietate 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 325 Venituri din concesiuni si inchirieri 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 35, 25, 3, 3, 4, 38,5 4,25 42, 142 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -71,5-19,8-17,9-25,9-7,9-78,65-82, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43,5 1,2 1,1 1,1 13,1 47,85 5,25 52, Venituri din prestari de servicii 43, 1, 1, 1, 13, 47,3 49,45 51,6 48, 4,468,825 1,255,56 6,82,56 763,2 2,4 24, 247,8 36, 2,4 54, 156, 5,738,4 12, 37,56 19, ,6 15,6 67,2 42, -85,8

9 33224 Taxe din activitati cadastrale si agricultura Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Amenzi, penalitati si confiscari 69, 18, 19, 2, 12, 46,2 48,3 5, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii 48, 13, 15, 15, 5, 23,1 24,15 25, Alte amenzi, penalitati si confiscari 21, 5, 4, 5, 7, 23,1 24,15 25,2 362 Diverse venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46, Alte venituri 39, 1, 8, 9, 12, 42,9 44,85 46,8 372 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -175, -45, -4, -5, -4, -192,5-21,25-21, 3723 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea -175, -45, -4, -5, -4, -192,5-21,25-21, 492 TOTAL CHELTUIELI 5,387,64 1,46,29 1,343,452 1,36,495 1,331,43 2,122,27 2,218,674 2,315,135 1 CHELTUIELI CURENTE 5,276,54 1,379,29 1,315,952 1,278,495 1,32,83 1,999,997 2,9,99 2,181,815 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,583, ,48 9,374 98, ,58 736, ,951 83, Cheltuieli salariale in bani 2,818, ,286 78, , , Salarii de baza 2,377, , ,13 599,3 598, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 765,71 189, , ,295 19,1 131 Contributii de asigurari sociale de stat 576, , , , , Contributii de asigurari de somaj 14,3 3,513 3,492 3,56 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 146,96 36,219 36,917 37,26 36, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 4,635 1,256 1,59 1,222 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 23,786 5,882 5,989 6,94 5,821 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,24, ,31 341, , ,573 76,88 795,465 83,51 21 Bunuri si servicii 6,45 174,96 175, , , Furnituri de birou 38, 9, 1, 9, 1, 212 Materiale pentru curatenie 33,2 8,1 8,1 8,9 8,1 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 181,4 33, 74,952 46,976 26, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 48,793 15,258 11,138 11,138 11, Piese de schimb 56, 33, 12, 9, 2, 217 Transport 77, 22, 22, 16, 17, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 53,84 13,451 13,451 13,451 13, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 42,8 17,7 8,7 8,7 7,7 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 64,84 22,951 13,951 13,951 13, Reparatii curente 146,4 23,7 5,7 51, 21, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Alte obiecte de inventar 61,34 14,7 17,827 13,451 15, Daplasari, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 261 Deplasari interne, detasari, transferari 63,99 14,6 2,9 15,9 13,4 211 Carti, publicatii si materiale documentare 11,9 1,1 4, 2,6 4,2

10 213 Pregatire profesionala 23, 4, 7,5 7,2 4,3 23 Alte cheltuieli 332,31 11,75 65,25 64,5 91, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 332,31 11,75 65,25 64,5 91,81 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7,8 52 Partea I-a Servicii publice generale 884,8 238,7 227,7 224,25 194,15 929,28 971,52 1,13, Autoritati publice si actiuni externe 872,6 234,6 224,3 221,55 192,15 915,86 957,49 1 CHELTUIELI CURENTE 761,5 27,6 196,8 193,55 163,55 793,65 829, ,8 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 414,3 12,6 12,6 14,55 14,55 455,73 476, Cheltuieli salariale in bani 333,4 82,6 82,6 84,1 84,1 111 Salarii de baza 285, 7,5 7,5 72, 72, 1112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 48,4 12,1 12,1 12,1 12,1 13 Contributii 8,9 2, 2, 2,45 2, Contributii de asigurari sociale de stat 59,2 14,6 14,6 15, 15, 132 Contributii de asigurari de somaj 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 17,3 4,3 4,3 4,35 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 2, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 347,2 15, 94,2 89, 59, 337,92 353,28 21 Bunuri si servicii 26, 66, 5, 47, 43, 211 Furnituri de birou 18, 4, 5, 4, 5, 212 Materiale pentru curatenie 2, 5, 5, 5, 5, 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 6, 2, 15, 15, 1, 215 Carburanti si lubrifianti 8, 2, 2, 2, 2, 216 Piese de schimb 14, 12, 2, 217 Transport 8, 2, 2, 2, 2, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28, 7, 7, 7, 7, 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 22, 7, 5, 5, 5, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 28, 7, 7, 7, 7, 22 Reparatii curente 72,2 5, 32,2 3, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 253 Alte obiecte de inventar 15, 6, 3, 3, 3, 26 Daplasari, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 261 Deplasari interne, detasari, transferari 16, 4, 4, 4, 4, 211 Carti, publicatii si materiale documentare 4, 1, 1, 1, 1, 213 Pregatire profesionala 6, 1, 2, 2, 1, 23 Alte cheltuieli 28, 22, 2, 2, 2, 133,32 999,12 497,16 368,64

11 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 28, 22, 2, 2, 2, 79 OPERATIUNI FINANCIARE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, ,32 81 TITLUL VI RAMBURSARI DE CREDITE 111,1 27, 27,5 28, 28,6 122,21 127, , Rambursari de credite interne 111,1 27, 27,5 28, 28, Rambursari de credite interne garantate 79,7 19,1 19,6 2,2 2, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 31,4 7,9 7,9 7,8 7, Autoritati executive si legislative 872,6 234,6 224,3 221,55 192,15 915,86 957,49 999, Autoritati executive 872,6 234,6 224,3 221,55 192,15 915,86 957,49 999, Dobanzi 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 1 CHELTUIELI CURENTE 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 3 TITLUL III DOBANZI 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 13,42 14,3 14,64 31 Dobanzi aferente datoriei publice interne 12,2 4,1 3,4 2,7 2, 311 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6,6 1,8 1,7 1,6 1,5 312 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 5,6 2,3 1,7 1, Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 612 Ordine publica si siguranta nationala 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 1 CHELTUIELI CURENTE 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,7 9,9 9,8 1,5 9,95 43,67 45,656 47,64 11 Cheltuieli salariale in bani 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 111 Salarii de baza 3,7 7,65 7,65 7,7 7,7 13 Contributii 9, 2,25 2,15 2,35 2, Contributii de asigurari sociale de stat 6,65 1,65 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 4,5 1,1 1, 1,25 1,15 44,55 46,576 48,6 632 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 4,99,181 1,56,4 1,29, ,295 1,18,3 726,92 759, , Invatamant 3,44, ,19 92, , ,293 1 CHELTUIELI CURENTE 3,44, ,19 92, , ,293 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,914,342 73,28 732, , ,42 11 Cheltuieli salariale in bani 2,285,71 572, , , , Salarii de baza 1,893,62 473, ,7 473,7 473, Alte sporuri 37,5 9,1 9,2 9,6 9,6 111 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 21,47 5,279 5,256 5,256 5, Fond aferent platii cu ora 14, 23,6 26,7 27,1 26,6 113 Alte drepturi salariale in bani 229,552 6,778 6,777 6,777 47,22 13 Contributii 628, , ,41 158, , Contributii de asigurari sociale de stat 475, , , , , Contributii de asigurari de somaj 11,423 2,863 2,872 2,88 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 118,86 29,769 29,867 29,96 29, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 3, Contributii pentru concedii si indemnizatii 19,46 4,862 4,879 4,894 4,771 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 526,19 133,91 169, ,267 94,873

12 21 Bunuri si servicii 35,35 95,56 115,892 81,716 57, Furnituri de birou 12, 3, 3, 3, 3, 212 Materiale pentru curatenie 12, 2,8 2,8 3,6 2,8 213 Încalzit, Iluminat si forta motrica 113,4 11,5 57,452 29,476 14, Apa, canal si salubritate 5, 5 1,5 1,5 1,5 215 Carburanti si lubrifianti 3,793 1,258 7,138 7,138 6, Piese de schimb 35, 18, 9, 8, 217 Transport 69, 2, 2, 14, 15, 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 21,4 5,251 5,251 5,251 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2, 1,5 3,5 3,5 2,5 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,54 13,751 6,251 6,251 6, Reparatii curente 3, 7,5 7,5 1, 5, 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Alte obiecte de inventar 4,4 7, 13,127 8,751 11, Daplasari, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 261 Deplasari interne, detasari, transferari 46,4 1,1 15,8 11,6 8,9 211 Carti, publicatii si materiale documentare 2, 1, Pregatire profesionala 14, 3, 4, 3,7 3,3 23 Alte cheltuieli 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43,31 1,75 12,25 11,5 8, Invatamant prescolar si primar 1,548, ,569 49,93 42, , Invatamant prescolar 627, , ,51 164, , Invatamant primar 921,339 29,255 24, ,15 233, Invatamant secundar 1,891, , ,55 459, , Invatamant secundar inferior 1,397, ,26 37, , , Invatamant secundar superior 493, , , , , Sanatate 3, 3, 3,3 3,45 1 CHELTUIELI CURENTE 3, 3, 3,3 3,45 3,6 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3, 3, 3,3 3,45 23 Alte cheltuieli 3, 3, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3, 3, 6625 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 3, 3, 3,3 3,45 3, Alte institutii si actiuni sanitare 3, 3, 3,3 3, Cultura, recreere si religie 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56,58 1 CHELTUIELI CURENTE 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13,79 3,45 3,3 3,57 3,47 15,169 15,859 16, Cheltuieli salariale in bani 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 111 Salarii de baza 1,6 2,6 2,6 2,7 2,7 13 Contributii 3, Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,3 5,6 9,9 9,9 7,9 36,63 38, Bunuri si servicii 23,6 5,4 6,4 6,4 5,4 211 Furnituri de birou 8, 2, 2, 2, 2, 3,6 3,6 3,6 56,58 39,96

13 212 Materiale pentru curatenie 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 8, 1,5 2,5 2,5 1,5 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,8 1,2 1,2 1,2 1,2 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,5 1,5 1,5 2,5 213 Pregatire profesionala 3, 1,5 1, Servicii culturale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 47,9 9,5 13,2 13,47 11,37 51,799 54,154 56, Asigurari si asistenta sociala 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72, ,876 1 CHELTUIELI CURENTE 68,73 179,8 114, 119,59 195,34 671,83 72, ,876 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16,98 29,4 42,2 44,69 44,69 177,78 185, , Cheltuieli salariale in bani 126, 23, 33, 35, 35, 111 Salarii de baza 126, 23, 33, 35, 35, 13 Contributii 34,98 6,4 9,2 9,69 9, Contributii de asigurari sociale de stat 26,29 4,8 6,89 7,3 7,3 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,7 1,2 1,8 1,85 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii 1, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8, 5, 1, 1, 1, 5,5 5,75 6, 23 Alte cheltuieli 8, 5, 1, 1, 1, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, 5, 1, 1, 1, 57 TITLUL I ASISTENTA SOCIALA 439,75 145,4 7,8 73,9 149,65 489, , ,7 572 Ajutoare sociale 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Ajutoare sociale in numerar 439,75 145,4 7,8 73,9 149, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, , Asistenta sociala in caz de invaliditate 444,13 13,2 112, 117,59 111,34 488,543 51, , Prevenirea excluderii sociale 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199, Ajutor social 164,6 76,6 2, 2, 84, 183,26 191,59 199, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 1 CHELTUIELI CURENTE 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25, 7, 5, 5, 8, 297, 31,5 324, 23 Alte cheltuieli 25, 7, 5, 5, 8, 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25, 7, 5, 5, 8, 725 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 6, 2, 1, 1, 2, 66, 69, 72, 7251 Alimentare cu apa 6, 2, 1, 1, 2, 66, 69, 72, 726 Iluminat public si electrificari rurale 15, 4, 3, 3, 5, 165, 172,5 18, 725 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 4, 1, 1, 1, 1, 66, 69, 72, 792 Partea a V-a Actiuni economice 113,159 31,45 25,99 26,7 29,1 124,475 13, , Actiuni generale economice, comerciale si de munca 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 CHELTUIELI CURENTE 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87,791 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,75 9,85 9,8 1,6 1,5 44,825 46,863 48,9 11 Cheltuieli salariale in bani 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2 111 Salarii de baza 31,76 7,68 7,68 8,2 8,2

14 13 Contributii 8,99 2,17 2,12 2,4 2,3 131 Contributii de asigurari sociale de stat 6,6 1,6 1,6 1,7 1,7 132 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32,49 11,6 6,19 6,1 8,6 35,65 37,27 38, Bunuri si servicii 2,5 8, 3,5 3,5 5,5 215 Carburanti si lubrifianti 1, 3, 2, 2, 3, 216 Piese de schimb 7, 3, 1, 1, 2, 213 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,5 2, Reparatii curente 3, 1, 5 5 1, 24 Medicamente si materiale sanitare 1, Materiale sanitare 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 253 Alte obiecte de inventar 5,5 1,5 1,5 1,5 1, 26 Daplasari, detasari, transferari 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1, Carti, publicatii si materiale documentare Actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 73,159 21,45 15,99 16,7 19,1 8,475 84,133 87, Transporturi 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 1 CHELTUIELI CURENTE 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, 22 Reparatii curente 4, 1, 1, 1, 1, 8423 Transport rutier 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, Drumuri si poduri 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 48, Rezerve, Excedent/Deficit 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468, Excedent 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468, Excedentul sectiunii de functionare 292,66 3,71 93,148 74,85 93,997 4,96,423 4,282,621 4,468,825 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 12 TOTAL VENITURI 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 482 VENITURI PROPRII 1, 1, 11, 11,5 12, 22 I. VENITURI CURENTE 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 122 C. VENITURI NEFISCALE 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 142 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 372 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 3724 Varsaminte din sectiunea de functionare 175, 45, 4, 5, 4, 192,5 21,25 21, 152 II. VENITURI DIN CAPITAL 1, 1, 11, 11,5 12, 392 Venituri din valorificarea unor bunuri 1, 1, 11, 11,5 12, 3921 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 1, 1, 11, 11,5 12, 492 TOTAL CHELTUIELI 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212,75 222, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 185, 55, 4, 5, 4, 23,5 212, Active fixe 185, 55, 4, 5, 4, 7111 Constructii 55, 55, 222, 222,

15 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 52 Partea I-a Servicii publice generale 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 512 Autoritati publice si actiuni externe 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 711 Active fixe 13, 4, 5, 4, 7113 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 13, 4, 5, 4, 5121 Autoritati executive si legislative 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, Autoritati executive 13, 4, 5, 4, 143, 149,5 156, 692 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si 55, 55, 6,5 63,25 66, 72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 55, 55, 6,5 63,25 66, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 55, 55, 6,5 63,25 66, 71 TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE 55, 55, 6,5 63,25 66, 711 Active fixe 55, 55, 7111 Constructii 55, 55, 725 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 55, 55, 6,5 63,25 66, 7251 Alimentare cu apa 55, 55, 6,5 63,25 66, Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult