SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Informatii financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2017

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Informatii financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2017"

Transcriere

1 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Informatii financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2017

2 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA INFORMATII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 Cuprins Situatia consolidata simplificata a pozitiei financiare 1 Situatia consolidata simplificata a profitului sau pierderii 3 Situatia consolidata simplificata a rezultatului global 5 Situatia consolidata simplificata a modificarilor capitalurilor proprii 7 Situatia consolidata simplificata a fluxurilor de numerar 9 Note la informatiile financiare consolidate interimare simplificate 1. Entitatea care raporteaza si informatii generale Bazele contabilitatii Bazele evaluarii Politici contabile semnificative Segmente operationale Venituri Alte venituri Energie electrica achiziționata Rezultat pe acțiune Dividende Impozit pe profit Numerar si echivalente de numerar Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Creante comerciale Alte datorii Imprumuturi bancare Provizioane Datorii contingente Instrumente financiare - valori juste Parti afiliate Filiale cu dificultati financiare 29 i

3 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) ACTIVE Nota 30 iunie decembrie 2016 Active imobilizate Imobilizari necorporale privind acorduri de concesiune Alte imobilizari necorporale Imobilizari corporale Numerar restrictionat Creante privind impozitul amanat Alte active imobilizate Total active imobilizate Active circulante Numerar si echivalente de numerar Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Creante comerciale Alte creante Stocuri Cheltuieli in avans Certificate verzi Creante privind impozitul pe profit curent Total active circulante Total active CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capitaluri proprii Capital social Prime de emisiune Actiuni proprii (75.372) (75.372) Contributii in avans ale actionarilor in natura Rezerva din reevaluare Rezerve legale Rezultat reportat Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Societatii Interese fara control Total capitaluri proprii

4 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Datorii Nota 30 iunie decembrie 2016 Datorii pe termen lung Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune Datorii privind impozitul amanat Beneficiile angajatilor Alte datorii Imprumuturi bancare pe termen lung Total datorii pe termen lung Datorii curente Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune Imprumuturi bancare pe termen scurt Descoperit de cont Datorii comerciale Dividende de plata Alte datorii ,898 Venituri amanate Beneficiile angajatilor Provizioane Datorii privind impozitul pe profit curent Total datorii curente Total datorii Total capitaluri proprii si datorii Notele atasate constituie parte integranta a acestor informatii financiare consolidate interimare simplificate. Director General Dan Catalin Stancu Director Financiar Iuliana Andronache 10 august

5 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A PROFITULUI SAU PIERDERII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, cu exceptia informatiilor pe actiune) Nota Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Venituri Alte venituri din exploatare Energie electrica achizitionata 8 ( ) ( ) Certificate verzi ( ) ( ) Cheltuieli cu constructia retelelor electrice ( ) ( ) Beneficiile angajatilor ( ) ( ) Reparatii, intretinere si materiale (29.803) (23.150) Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ( ) ( ) (Ajustari)/Reluarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net 746 (277) Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net (17.060) (8.717) Modificari in provizioane, net 17 (5.105) (479) Alte cheltuieli de exploatare ( ) ( ) Profit din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare (2.614) (4.492) Rezultatul financiar net Profit inainte de impozitare Cheltuiala cu impozitul pe profit 11 (18.417) (73.103) Profit net Profit net atribuibil: - actionarilor Societatii (6.499) intereselor fara control Profit net Rezultat pe actiune Rezultat pe actiune - de baza si diluat (RON) 9 (0,02) 0,79 Notele atasate constituie parte integranta a acestor informatii financiare consolidate interimare simplificate. Director General Dan Catalin Stancu Director Financiar Iuliana Andronache Perioada de trei luni incheiata la 1

6 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A PROFITULUI SAU PIERDERII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 30 iunie 2017 (neauditat si nerevizuit) 30 iunie 2016 (neauditat si nerevizuit) Venituri Alte venituri din exploatare Energie electrica achizitionata ( ) ( ) Certificate verzi (92.325) (97.106) Cheltuieli cu constructia retelelor electrice ( ) ( ) Beneficiile angajatilor ( ) ( ) Reparatii, intretinere si materiale (15.850) (15.470) Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (99.492) (88.747) (Ajustari)/Reluarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net - (277) (Ajustari)/Reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net (16.774) (8.595) Modificari in provizioane, net (5.677) Alte cheltuieli de exploatare ( ) (94.820) Profit din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare (495) (1.542) Rezultatul financiar net Profit inainte de impozitare Cheltuiala cu impozitul pe profit (8.228) (38.473) Profit net Profit net atribuibil: - actionarilor Societatii intereselor fara control Profit net Rezultat pe actiune Rezultat pe actiune - de baza si diluat (RON) 0,10 0,45 Notele atasate constituie parte integranta a acestor informatii financiare consolidate interimare simplificate. Director General Dan Catalin Stancu Director Financiar Iuliana Andronache 5

7 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Profit net Alte elemente ale rezultatului global - - Total rezultat global Total rezultat global atribuibil: - actionarilor Societatii (6.499) intereselor fara control Total rezultat global Notele atasate constituie parte integranta a acestor informatii financiare consolidate interimare simplificate. Director General Dan Catalin Stancu Director Financiar Iuliana Andronache 6

8 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Perioada de trei luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 (neauditat si (neauditat si nerevizuit) nerevizuit) Profit net Alte elemente ale rezultatului global - - Total rezultat global Total rezultat global atribuibil: - actionarilor Societatii intereselor fara control Total rezultat global Notele atasate constituie parte integranta a acestor informatii financiare consolidate interimare simplificate. Director General Dan Catalin Stancu Director Financiar Iuliana Andronache 7

9 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Capital social Prime de emisiune Actiuni proprii Atribuibile actionarilor Societatii Contributii in avans ale actionarilor in natura Rezerva din reevaluare Alte rezerve Rezultat reportat Total Interese fara control Total capitaluri proprii Sold la 1 ianuarie (75.372) Rezultat global Profit net (6.499) (6.499) Total rezultat global (6.499) (6.499) Tranzactii cu actionarii Societatii Contributii si distribuiri Dividende catre actionarii 10 Societatii ( ) ( ) - ( ) Total tranzactii cu actionarii Societatii ( ) ( ) - ( ) Alte modificari ale capitalurilor proprii Dividende catre interesele fara 10 control (97.869) (97.869) Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale (2.995) Sold la 30 iunie (75.372) (Continuare in pagina 8) Director General Dan Catalin Stancu Director Financiar Iuliana Andronache 8

10 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Capital social Prime de emisiune Actiuni proprii Atribuibile actionarilor Societatii Contributii in avans ale actionarilor in natura Rezerva din reevaluare Alte rezerve Rezultat reportat Total Interese fara control Total capitaluri proprii Sold la 1 ianuarie (75.372) Rezultat global Profit net Total rezultat global Tranzactii cu actionarii Societatii Contributii si distribuiri Dividende catre actionarii Societatii ( ) ( ) - ( ) Total tranzactii cu actionarii Societatii ( ) ( ) - ( ) Alte modificari ale capitalurilor proprii Dividende catre interesele fara control ( ) ( ) Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale (5.056) Pierderea controlului asupra filialelor cu dificultati financiare (6.426) Sold la 30 iunie (75.372) Notele atasate constituie parte integranta a acestor informatii financiare consolidate interimare simplificate. 9

11 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Perioada de sase luni incheiata la Nota 30 iunie iunie 2016 Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare Profit net Ajustari pentru: Amortizarea imobilizarilor corporale Amortizarea imobilizarilor necorporale Ajustari/(Reluarea ajustarilor) pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net (746) 277 Castig din cedarea de imobilizari corporale (498) (213) Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net Modificari in provizioane, net Rezultatul financiar net (8.888) (8.596) Castig din pierderea controlului asupra filialelor cu dificultati financiare 21 - (73.693) Cheltuiala cu impozitul pe profit Modificari in: Creante comerciale Alte creante Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale (1.091) Cheltuieli in avans (938) Certificate verzi (5.699) Stocuri (1.761) (1.967) Datorii comerciale ( ) (77.953) Alte datorii (6.508) (23.522) Beneficiile angajatilor (19.776) (19.123) Numerar restrictionat ( ) - Venituri amanate (692) Numerar (utilizat in)/ generat in activitatea de exploatare ( ) Dobanzi platite (881) (3.078) Impozit pe profit platit (18.708) (57.728) Numerar net (utilizat in)/ din activitatea de exploatare ( ) (Continuare in pagina 10) 10

12 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA SITUATIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Nota Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Plati pentru achizitia de imobilizari corporale (18.306) (27.357) Plati pentru constructia de retele in legatura cu acordurile de concesiune ( ) ( ) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale Plati pentru achizitia de certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale ( ) ( ) Incasari la scadenta certificatelor de trezorerie si obligatiunilor guvernamentale Constituirea de depozite cu maturitate mai mare de 3 luni (21.085) ( ) Incasari la scadenta depozitelor cu maturitate mai mare de 3 luni Efectul pierderii controlului asupra filialelor asupra numerarului detinut - (1.609) Dobanzi incasate Numerar net din/ (utilizat in) activitatea de investitii (26.259) Fluxuri de numerar din activitatea de finantare Trageri din imprumuturi bancare pe termen lung Trageri din imprumuturi bancare pe termen scurt Rambursarea imprumuturilor bancare pe termen scurt (10.000) (55.321) Rambursarea finantarilor pentru constructia de retele in legatura cu acordurile de concesiune (48.256) (45.621) Dividende platite ( ) (147) Numerar net utilizat in activitatea de finantare ( ) ( ) (Descresterea)/ Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar (45.928) Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie Numerar si echivalente de numerar la 30 iunie Notele atasate constituie parte integranta a acestor informatii financiare consolidate interimare simplificate. Director General Dan Catalin Stancu Director Financiar Iuliana Andronache 11

13 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 1 Entitatea care raporteaza si informatii generale Aceste informatii financiare sunt informatiile financiare consolidate interimare simplificate ale Societatii Energetice Electrica S.A. ( Societatea ) si ale filialelor sale (impreuna Grupul ) la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie Adresa de inregistrare a Societatii este Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, Bucuresti, Romania. Societatea are codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare la Registrul Comentului J40/7425/2000. La 30 iunie 2017 actionarul principal al Societatii Energetice Electrica SA este statul roman, reprezentat prin Ministerul Energiei (48,78%) dupa ce participatia sa a fost diminuata ca urmare a unei oferte publice initiale in iulie Urmatorul actionar ca procent de detinere este BERD, cu 8,66%. Filialele Societatii sunt urmatoarele: Filiala Activitatea Cod unic de inregistrare Sediu social % participatie la 30 iunie 2017 % participatie la 31 decembrie 2016 Electrica Distributie Distributia energiei electrice in Muntenia Nord SA zona geografica Muntenia Nord Ploiesti 78, % 78, % Electrica Distributie Distributia energiei electrice in Cluj Transilvania Nord SA zona geografica Transilvania Nord Napoca 77,99999% 77,99999% Electrica Distributie Distributia energiei electrice in Transilvania Sud SA zona geografica Transilvania Sud Brasov 78, % 78, % Electrica Furnizare SA Comercializarea energiei electrice Bucuresti 77,99997% 77,99997% Electrica Serv SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii) Bucuresti 100% 100% Servicii Energetice Servicii in sectorul energetic Muntenia SA (intretinere, reparatii, constructii) Bucuresti 100% 100% Servicii Energetice Servicii in sectorul energetic Oltenia SA (intretinere, reparatii, constructii) Craiova 100% 100% Servicii Energetice Servicii in sectorul energetic Moldova SA* (intretinere, reparatii, constructii) Bacau n/a n/a *Societatea Energetica Electrica SA a pierdut controlul asupra Servicii Energetice Moldova incepand cu ianuarie 2016 ca urmare a inceperii procedurii de faliment a filialei (a se vedea Nota 21). Activitatile principale ale Grupului sunt operarea si constructia retelelor de distributie a energiei electrice si furnizarea energiei electrice consumatorilor finali. Grupul este operatorul de distributie a energiei electrice si principalul furnizor de energie electrica in regiunile Muntenia Nord (judetele Prahova, Buzau, Dambovita, Braila, Galati si Vrancea), Transilvania Nord (judetele Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor si Bistrita- Nasaud) si Transilvania Sud (judetele Brasov, Alba, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna), operand cu statii de transformare si linii electrice cu tensiuni intre 0,4 kv si 110 kv. Tarifele de distributie a energiei electrice aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ( ANRE ) sunt dupa cum urmeaza (RON/MWh, prezentate cumulat pentru medie si joasa tensiune): 12

14 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Ordin 113, 114, 112/ Ordin 171, 172, 173/ ianuarie-31 decembrie ianuarie-31 decembrie 2016 Inalta tensiune Medie tensiune Joasa tensiune Inalta tensiune Medie tensiune Joasa tensiune Transilvania Nord 19,05 60,98 157,71 19,93 64,20 167,74 Transilvania Sud 20,63 61,64 165,37 21,22 63,58 172,02 Muntenia Nord 14,79 48,46 157,81 15,93 52,60 171,38 2 Bazele contabilitatii Aceste informatii financiare consolidate interimare simplificate ( informatii financiare interimare ) au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 Raportarea financiara interimara adoptat de Uniunea Europeana. Acestea nu includ toate informatiile necesare pentru un set complet de situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ( IFRS ) adoptate de Uniunea Europeana ( IFRS- EU ). Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzactiile care sunt semnificative pentru intelegerea modificarilor survenite in pozitia financiara si performanta Grupului de la ultimele situatii financiare anuale consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie Aceste informatii financiare consolidate interimare simplificate au fost intocmite in vederea depunerii la Bursa de Valori Bucuresti. Aceste informatii financiare consolidate interimare simplificate au fost autorizate pentru emitere de catre Consiliul de Administratie in data de 10 august Rationamente profesionale si estimari Pentru intocmirea acestor informatii financiare interimare, conducerea a elaborat rationamente profesionale, estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile ale Grupului si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de aceste estimari. Rationamentele profesionale semnificative elaborate de catre conducere in aplicarea politicilor contabile ale Grupului si incertitudinile semnificative datorate estimarilor sunt aceleasi cu cele aplicate in situatiile financiare anuale consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie Bazele evaluarii Informatiile financiare consolidate interimare simplificate au fost intocmite pe baza costului istoric, cu exceptia terenurilor si cladirilor, care sunt evaluate pe baza modelului reevaluarii. Activele si datoriile filialelor cu dificultati financiare nu sunt evaluate pe baza principiului continuitatii activitatii, ci pe o baza alternativa. 4 Politici contabile semnificative Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare consolidate interimare sunt aceleasi ca cele aplicate in situatiile financiare consolidate la 31 decembrie

15 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 5 Segmente operationale (a) Informatii cu privire la segmentele raportabile Furnizare de energie electrica Distributie de energie electrica Servicii aferente retelelor de distributie externe Total pentru segmentele raportabile Eliminari si ajustari de consolidare Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 Sediul Central Total consolidat Venituri de la clientii externi Venituri din tranzactii cu alte segmente ( ) - Veniturile segmentului raportabil ( ) Profitul/ (pierderea) segmentului raportabil inainte de impozitare (38.769) ( ) Rezultatul financiar net 869 (1.526) ( ) Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, net (6.413) ( ) (513) (461) ( ) - ( ) EBITDA** (33.225) (52.135) Profitul/(pierderea) neta a segmentului (33.703) ( ) Beneficiile angajatilor (42.099) ( ) (11.544) (9.838) ( ) - ( ) Cheltuieli de capital Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016 Venituri de la clientii externi Venituri din tranzactii cu alte segmente ( ) - Veniturile segmentului raportabil ( ) Profitul segmentului raportabil inainte de impozitare ( ) Rezultatul financiar net 596 (109) ( ) Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, net (5.081) ( ) (1.855) (2.822) ( ) - ( ) Castig din pierderea controlului asupra filialelor EBITDA** (30.890) Profitul net al segmentului ( ) Beneficiile angajatilor (38.852) ( ) (11.405) (9.170) ( ) - ( ) Cheltuieli de capital

16 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Furnizare de energie electrica Distributie de energie electrica Servicii aferente retelelor de distributie externe Total pentru segmentele raportabile Eliminari si ajustari de consolidare Sediul Total La 30 iunie 2017 Central consolidat Activele segmentului ( ) Creante comerciale si alte creante ( ) Numerar si echivalente de numerar Numerar restrictionat Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Datorii comerciale, alte datorii, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor ( ) Descoperiri de cont Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune si imprumuturi bancare La 31 decembrie 2016 Activele segmentului ( ) Creante comerciale si alte creante ( ) Numerar si echivalente de numerar Numerar restrictionat Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Datorii comerciale, alte datorii si beneficii pe termen scurt ale angajatilor ( ) Descoperiri de cont Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune si imprumuturi bancare

17 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Componenta segmentului raportabil Distributia energiei electrice este dupa cum urmeaza: Distributie Muntenia Nord Distributie Transilvania Nord Distributie Transilvania Sud Mentenanta retelei de distributie Total Distributie de energie electrica Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 Eliminari Venituri de la clienti externi Venituri din tranzactii cu alte segmente ( ) Veniturile segmentului ( ) Profitul inainte de impozitare (2) Rezultatul financiar net 145 (488) (1.089) (94) - (1.526) Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, net (56.896) (65.265) (64.156) (5.223) ( ) EBITDA** (2.789) Profitul net Beneficiile angajatilor (64.738) (63.506) (59.197) (70.792) ( ) Cheltuieli de capital Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016 Venituri de la clienti externi Venituri din tranzactii cu alte segmente ( ) Veniturile segmentului ( ) Profitul inainte de impozitare Rezultatul financiar net (558) (366) (268) - (109) Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, net (47.238) (55.486) (57.237) (6.853) - ( ) EBITDA** Profitul net Beneficiile angajatilor (59.836) (58.981) (53.770) (86.675) - ( ) Cheltuieli de capital

18 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Distributie Muntenia Nord Distributie Transilvania Nord Distributie Transilvania Sud Mentenanta retelei de distributie Total Distributie de energie electrica La 30 iunie 2017 Eliminari Activele segmentului (61.787) Creante comerciale si alte creante (61.787) Numerar si echivalente de numerar Datorii comerciale, alte datorii, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor (61.787) Descoperiri de cont Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune si imprumuturi bancare La 31 decembrie 2016 Activele segmentului (80.775) Creante comerciale si alte creante (80.775) Numerar si echivalente de numerar Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Datorii comerciale, alte datorii si beneficii pe termen scurt ale angajatilor (80.775) Descoperiri de cont Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune si imprumuturi bancare ** EBITDA (Profitul inainte de dobanzi, impozitare, amortizare si depreciere) pentru segmentele operationale este definita si calculata pornind de la profitul (pierderea) inainte de impozitare pentru un segment operational ajustat(a) cu i) amortizarea si deprecierea/ reluarea deprecierii imobilizarilor corporale si necorporale aferente segmentului operational si ii) rezultatul financiar aferent segmentului operational. EBITDA nu este un indicator IFRS si nu trebuie tratat ca o alternativa la indicatorii IFRS. Mai mult, EBITDA nu este definit in mod unitar. Metoda de calcul al EBITDA utilizata de alte societati poate fi diferita semnificativ de cea utilizata de Grup. In consecinta, EBITDA prezentata in aceasta nota nu poate fi utilizata, ca atare, in scopul comparatiei cu EBITDA al altor societati. 17

19 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) (b) Reconcilierea informatiilor pe segmente raportabile cu valorile IFRS 30 iunie decembrie 2016 Total active Total active pentru segmentele raportabile Eliminarea activelor intre segmente ( ) ( ) Sume nealocate Total active consolidate Creante comerciale si alte creante Creante comerciale si alte creante pentru segmentele raportabile Eliminarea creantelor comerciale si altor creante intre segmente ( ) ( ) Sume nealocate (1.249) (1.249) Creante comerciale si alte creante consolidate Datorii comerciale, alte datorii, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor Datorii comerciale, alte datorii, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor pentru segmentele raportabile Eliminarea datoriilor comerciale, altor datorii, dividende de plata si beneficiilor pe termen scurt ale angajatilor intre segmente ( ) ( ) Sume nealocate (1.249) (1.249) Datorii comerciale, alte datorii consolidate, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor consolidate Venituri Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Furnizarea si distributia energiei electrice Venituri aferente constructiei retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune Reparatii, intretinere si alte servicii prestate Taxe de reconectare Vanzari de marfuri Total

20 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 7 Alte venituri Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Venituri din chirii Penalitati pentru intarziere la plata de la clienti Comisioane pentru colectarea taxelor radio si TV Castig din pierderea controlului asupra filialelor (Nota 21) Altele Total Energie electrica achizitionata Costul energiei electrice achizitionate a crescut in perioada incheiata la 30 iunie 2017, ca urmare a cresterii semnificative a preturilor pe piata romaneasca a energiei electrice, in principal in ianuarie si februarie, cand s-au atins valori maxime istorice in contextul evenimentelor nefavorabile de pe piata de energie. 9 Rezultat pe actiune Calculul rezultatului pe actiune - de baza si diluat - are la baza urmatoarele valori ale profitului atribuibil actionarilor ordinari si numarul mediu ponderat de actiuni ordinare in circulatie. Profit atribuibil actionarilor ordinari Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2017 Profit/ pierdere net(a) atribuibil(a) actionarilor Societatii (6.499) Profit/ (pierdere) net(a) atribuibil(a) actionarilor ordinari (6.499) Numarul mediu ponderat de actiuni ordinare in circulatie (exprimat in numar de actiuni) Pentru calculul rezultatului pe actiune de baza si diluat actiunile proprii rascumparate de Societate ( actiuni) nu sunt considerate ca fiind actiuni in circulatie si sunt deduse din numarul total al actiunilor ordinare emise. Numarul mediu ponderat de actiuni ordinare in circulatie la 30 iunie 2017 este (30 iunie 2016: actiuni). Rezultat pe actiune Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Rezultat pe actiune - de baza si diluat (RON pe actiune) (0,02) 0,79 19

21 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 10 Dividende In 27 aprilie 2017 Adunarea Generala a Actionarilor Societatii a aprobat distribuirea dividendelor in suma de mii RON. Valoarea dividendelor pe actiune distribuite este 0,7415 RON pe actiune. De asemenea, in cursul perioadei, dividende in suma de mii RON au fost aprobate pentru distribuire intereselor fara control Fondul Proprietatea, de catre Adunarea Generala a Actionarilor a urmatoarelor filiale: Electrica Furnizare, Electrica Distributie Muntenia Nord, Electrica Distributie Transilvania Nord, Electrica Distributie Transilvania Sud. 11 Impozit pe profit Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Cheltuiala cu impozitul curent al perioadei (Venituri)/ Cheltuieli cu impozitul amanat (477) Ajustari aferente anilor anterior privind impozitul curent Total cheltuiala cu impozitul pe profit Numerar si echivalente de numerar 30 iunie iunie 2016 Total numerar si echivalente de numerar in situatia consolidata simplificata a pozitiei financiare Descoperiri de cont utilizate in scopul gestionarii lichiditatilor ( ) ( ) Total numerar si echivalente de numerar in situatia consolidata simplificata a fluxurilor de numerar La 30 iunie 2017 Electrica SA are depozite colaterale la BRD - Groupe Societe Generale constituite drept garantii pentru imprumuturile pe termen lung primite de la BRD de catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud, Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord. Valoarea depozitelor colaterale la 30 iunie 2017 este mii RON (31 decembrie 2016: mii RON). Aceste depozite colaterale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare ca numerar restrictionat pe termen lung. Urmatoarele informatii sunt relevante in legatura cu situatia fluxurilor de numerar: Tranzactiile fara numerar includ compensari intre creante si datorii comerciale in suma de 33 milioane RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 (perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016: 39 milioane RON). 20

22 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 13 Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale 30 iunie decembrie 2016 Certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale denominate in RON cu maturitatea mai mare de trei luni Depozite cu maturitatea mai mare de trei luni Total depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Certificatele de trezorerie si obligatiunile guvernamentale cu maturitatea mai mare de trei luni au o rata medie a dobanzii (randament mediu) de 1,34%. Certificatele de trezorerie si obligatiunile guvernamentale au fost clasificate ca investitii detinute pana la scadenta. 14 Creante comerciale 30 iunie decembrie 2016 Creante comerciale, valoare bruta Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale ( ) ( ) Total creante comerciale, net Creantele de la parti afiliate sunt prezentate in Nota 20. Reconcilierea dintre soldul initial si soldul final al ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale este dupa cum urmeaza: Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale Sold la 1 ianuarie Ajustari recunoscute Ajustari reversate (21.848) Sume anulate (65.099) Sold la 30 iunie O parte semnificativa a ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale se refera la clienti in litigiu, insolventa sau faliment, multe dintre aceste creante fiind mai vechi de trei ani. Grupul derecunoaste aceste creante impreuna cu ajustarile aferente dupa finalizarea procedurilor de faliment. Ajustarile recunoscute in cursul perioadei se refera in principal la creante incerte de la Fidelis Energy ( mii RON), Transenergo Com S.A. (5.587 mii RON), Electra Management (2.100 mii RON), precum si alti 21

23 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) traderi de energie electrica ce au intrat in procedura de insolventa in contextul recentelor evolutii nefavorabile pe piata spot de energie. Ajustarile anulate se refera in principal la Filiala Balan S.A. (filiala a C.N.C.A.F. MINVEST S.A.) ( mii RON) si Metal S.R.L. ( mii RON), clienti ai Electrica Furnizare care au finalizat procedura de faliment. 15 Alte datorii 30 iunie decembrie 2016 Curente Pe termen lung Curente Pe termen lung TVA de plata Datorii catre Stat Datorii privind taxa radio si TV Datorii privind obligatia de achizitie de certificate verzi Alte datorii Total In conformitate cu Legea 533/2003, care a modificat Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, taxele radio si TV sunt colectate de catre Electrica Furnizare SA in numele acestor societati. Datoria Grupului fata de cele doua institutii mentionate mai sus este reprezentata de taxele radio si TV incasate care trebuie virate conform contract in luna urmatoare celei de raportare. Incepand cu 1 februarie 2017, Legea nr. 1/2017 modifica Legea nr. 41/1994 in sensul eliminarii taxelor radio si TV. Alte datorii includ in principal garantii si creditori diversi. Alte datorii pe termen lung se refera la garantiile incasate de la clienti in legatura cu furnizarea energiei electrice. 22

24 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 16 Imprumuturi bancare a) Imprumuturi bancare pe termen scurt si facilitati de overdraft Facilitatile de descoperit de cont utilizate de companie sunt: Banca Data contractului Tipul facilitatii Scadenta descoperire de cont pentru finantarea 27-ian-17 activitatii curente Limita de descoperire (mii RON) Sold la 30 iunie 2017 Pana la 26 ianuarie BCR descoperire de cont pentru finantarea Pana la 25 mai BCR 25-mai-17 activitatii curente finantarea 1 an pentru ING Bank N.V. si capitalului de lucru descoperit de cont, BRD - Groupe si emiterea de 2 ani pentru Societe angajamente angajamente Generale 8-dec-16 potentiale potentiale Total In septembrie 2015 Electrica Serv a contractat un imprumut pe termen scurt de la OTP Bank Romania in valoare de mii RON pentru finantarea capitalului de lucru. In septembrie 2016 a fost semnat un act aditional, iar valabilitatea imprumutului a fost prelungita pana in septembrie Imprumutul este garantat prin gajuri si ipoteci asupra unei parti din activele filialei (conturi bancare, creante comerciale din contractele incheiate cu parti afiliate). Soldul imprumutului la 30 iunie 2017 este de mii RON (31 decembrie 2016: zero). b) Imprumuturi bancare pe termen lung 30 iunie decembrie 2016 Imprumuturi bancare pe termen lung Total La data de 17 octombrie 2016 filialele de distributie ale Societatii (Electrica Distributie Muntenia Nord, Electrica Distributie Transilvania Nord si Electrica Distributie Transilvania Sud) au incheiat contracte de imprumut pe termen lung cu BRD - Groupe Société Générale, in care Electrica SA are calitatea de garant. Acestea sunt rambursabile integral la scadenta (16 octombrie 2021). Imprumuturile bancare pe termen lung sunt sunt detaliate mai jos: 23

25 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Beneficiar Tipul facilitatii Scadenta credite la termen nonrevolving pentru finantarea deficitului rezultat din activitatea de investitii Electrica Distributie Muntenia Nord Electrica Distributie Transilvania Nord credite la termen nonrevolving pentru finantarea deficitului rezultat din activitatea de investitii credite la termen nonrevolving pentru finantarea deficitului rezultat din activitatea de investitii Valoare imprumut Sold la 30 iunie 2017 Sold la 31 decembrie octombrie octombrie Electrica 16 Distributie octombrie Transilvania Sud Total Provizioane Provizioane Sold la 1 ianuarie Provizioane recunoscute Provizioane utilizate (6.001) Provizioane reluate (1.094) Sold la 30 iunie La 30 iunie 2017, provizioanele se refera in principal la: mii RON pentru obligatii fiscale potentiale ale Grupului (inclusiv dobanzi si penalitati); mii RON provizion pentru restructurarea Electrica Serv; mii RON pentru pretentii ale anumitor persoane fizice asupra rambursarii taxelor de racordare. Provizioanele recunoscute in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 in suma de mii RON reprezinta estimarea Grupului privind majorari si penalitati aditionale care ar putea rezulta din disputatele Grupului cu ANAF (pentru detalii suplimentare a se vedea Nota 18). Provizioanele utilizate in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 se refera in principal beneficii platite la desfacerea contractului de munca in cadrul programului de restructurare a Electrica Serv in suma de RON mii RON. La 31 decembrie 2016, provizioanele se refera in principal la: mii RON pentru obligatii fiscale potentiale ale Grupului (inclusiv dobanzi si penalitati); mii RON provizion pentru restructurarea Electrica Serv; mii RON pentru pretentii ale anumitor persoane fizice asupra rambursarii taxelor de racordare. 24

26 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 18 Datorii contingente Raport de inspectie fiscala la Electrica Serv In mai 2017 a fost finalizata o inspectie fiscala la Electrica Serv, iar autoritatile fiscale au stabilit obligatii fiscale suplimentare de mii RON. Aceasta suma reprezinta TVA (inclusiv dobanzi si penalitati aferente) care a fost dedusa in perioada , aferenta unor facturi emise de un furnizor de leasing care era inactiv la acea data. Conducerea urmeaza sa deschida o procedura judiciara impotriva raportului autoritatilor fiscale. Conducerea estimeaza ca este probabil sa obtina un rezultat favorabil din acest litigiu, estimare care se bazeaza, printre altele, pe un caz similar aflat in derulare la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Dobanzi si penalitati privind impozitul pe profit la Electrica SA In mai 2017, dupa revizuirea fisei fiscale a Societatii, autoritatile fiscale au emis un titlu executoriu pentru dobanzi si penalitati suplimentare in suma de mii RON in urma unor alocari ale platilor efectuate in perioadele anterioare. Societatea a inaintat o contestatie administrativa autoritatilor fiscale impotriva titlului executoriu si a inceput de asemenea o actiune judiciara pentru suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei mentionate mai sus. Aceste dobanzi si penalitati suplimentare se refera la titlurile executorii primite de Societate in anii anteriori in suma de mii RON si care au fost executate silit in anul Deoarece Societatea a epuizat toate caile legale de atac in Romania pentru anularea acestor titluri executorii, in mai 2017 a formulat o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in acest scop. Intrucat exista incertitudini cu privire la rezultatul acestor actiuni legale, Grupul a recunoscut un provizion in suma de mii RON in informatiile financiare interimare consolidate condensate (a se vedea Nota 17), suma care reprezinta cea mai buna estimare a conducerii. 19 Instrumente financiare valori juste (a) Clasificari contabile si valori juste Tabelul urmator prezinta valorile contabile si valorile juste ale activelor financiare si datoriilor financiare, inclusiv nivelurile ierarhiei valorii juste. Tabelul nu include informatii despre valoarea justa a activelor financiare si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa, daca valoarea contabila reprezinta o aproximare rezonabila a valorii juste. 25

27 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Credite si creante Valoare contabila Active financiare detinute pana la scadenta Alte datorii financiare Total Nivelul 1 Valoare justa Nivelul 2 Nivelul 3 Total 30 iunie 2017 Active financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Creante comerciale Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Numerar si echivalente de numerar Numerar restrictionat Total Datorii financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Descoperiri de cont Imprumuturi bancare pe termen scurt Imprumuturi bancare pe termen lung Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune Datorii comerciale Dividende de plata Total decembrie 2016 Active financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Creante comerciale Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Numerar si echivalente de numerar Numerar restrictionat Total

28 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 31 decembrie 2016 Credite si creante Valoare contabila Active financiare detinute pana la scadenta Alte datorii financiare Total Nivelul 1 Valoare justa Nivelul 2 Nivelul 3 Total Datorii financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Descoperiri de cont Finantare pentru constructia retelelor electrice in legatura cu acordurile de concesiune Imprumuturi bancare pe termen lung Datorii comerciale Total (b) Evaluarea valorilor juste Ierarhia valorilor juste Evaluarile valorilor juste sunt clasificate in cadrul diferitelor niveluri ale ierarhiei valorilor juste pe baza datelor de intrare folosite in tehnicile de evaluare, dupa cum urmeaza: Nivelul 1: preturi cotate (neajustate) pe piete active pentru active sau datorii identice pe care Grupul le poate accesa la data evaluarii; Nivelul 2: date de intrare, altele decat preturile cotate incluse in Nivelul 1, care sunt observabile pentru un activ sau datorie, fie direct, fie indirect; Nivelul 3: date de intrare pentru un activ sau datorie care nu au la baza date observabile pe piata. Tabelul urmator prezinta metodele de evaluare utilizate pentru determinarea valorilor juste de Nivelul 2. Instrumente financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa Tip Alte datorii financiare Metoda de evaluare Metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF) Ratele de actualizare folosite sunt mediile ratelor dobanzii ROBID-ROBOR la 12 luni, respectiv 0,96% la 30 iunie 2017 (31 decembrie 2016: 0,98%). 27

29 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 20 Parti afiliate (a) Remunerarea directorilor si administratorilor Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Remunerarea conducerii Remuneratiile acordate membrilor Consiliului de Administratie si reprezentantilor in Adunarea Generala a Actionarilor au fost dupa cum urmeaza: Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2016 Membrii Consiliului de Administratie Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor 3 16 Total (b) Tranzactii cu societati in care Statul detine control sau influenta semnificativa In cursul normal al activitatii sale, Grupul are tranzactii cu societati in care Statul detine control sau influenta semnificativa, referitoare in principal la achizitia de energie electrica, servicii de transport si sistem si vanzari de energie electrica. Achizitiile si soldurile semnificative sunt in principal cu furnizori de energie electrica, dupa cum urmeaza: Achizitii (fara TVA) Sold (cu TVA) Perioada de sase luni Perioada de sase luni 30 iunie decembrie Furnizor incheiata la 30 iunie 2017 incheiata la 30 iunie 2016 (neauditat ) 2016 Nuclearelectrica Transelectrica Complexul Energetic Oltenia Hidroelectrica OPCOM Electrocentrale Bucuresti SNGN ROMGAZ CN Posta Romana SA Enel Distributie Muntenia Enel Distributie Banat Enel Distributie Dobrogea Altii Total

30 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) De asemenea, Grupul efectueaza vanzari catre societati in care Statul detine control sau influenta semnificativa, reprezentand vanzari de energie electrica, din care cele mai importante tranzactii sunt dupa cum urmeaza: Vanzari (fara TVA) Sold, valoare bruta (cu TVA) Ajustare Sold, valoare neta Client Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie iunie 2017 OPCOM Cupru Min S.A. Abrud Transelectrica CN Romarm CN Remin SA (71.148) 35 C.N.C.A.F. MINVEST S.A (29.903) - Oltchim ( ) - Baita SA (4.485) 29 SNGN Romgaz SA CFR Telecomunicatii (53) 101 CFR Electrificare E.ON Energie Romania Enel Distributie Muntenia Others (6.777) Total ( ) Vanzari (fara TVA) 29 Sold, valoare bruta (cu TVA) Ajustare Sold, valoare neta Client Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie decembrie 2016 CFR Telecomunicatii (53) CFR Electrificare SNGN Romgaz OPCOM Cupru Min S.A. Abrud Transelectrica CN Romarm CN Remin SA (71.148) 32 C.N.C.A.F. MINVEST S.A (78.735) - Oltchim ( ) - Baita SA (4.334) 668 CN Posta Romana SA E.ON Energie Romania Enel Distributie Muntenia Altii (6.713) Total ( )

31 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 21 Filiale cu dificultati financiare In ianuarie 2016 Servicii Energetice Moldova a intrat in faliment si, in consecinta, Societatea a incetat consolidarea acestei entitati la aceasta date intrucat nu mai detine controlul asupra acesteia. Activele si datoriile individuale ale Servicii Energetice Moldova la data la care Societatea a incetat consolidarea acestei entitati (31 ianuarie 2016) au fost dupa cum urmeaza: Valoare contabila Servicii Energetice Moldova la 31 ianuarie 2016 Imobilizari corporale Creante comerciale Numerar si echivalente de numerar Total active Datorii comerciale Alte datorii Beneficiile angajatilor Datorii privind impozitul amanat Total datorii Castig din pierderea controlului In ianuarie 2014 Consiliul de Administratie al Servicii Energetice Oltenia si in octombrie 2014 Consiliul de Administratie al Servicii Energetice Muntenia au decis inceperea procedurii insolventei in vederea reorganizarii. Deschiderea procedurilor de insolventa a fost initiata in Din cauza conditiilor mentionate mai sus care indica existenta unor incertitudini semnificative care ridica indoieli semnificative cu privire la capacitatea acestor filiale de a-si continua activitatea, Grupul a evaluat valorile contabile ale activelor si datoriilor acestor filiale pe o baza alternativa incepand cu initierea procedurilor de insolventa. La 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016, valorile contabile ale activelor si datoriilor acestor societati, incluse in informatiile financiare consolidate, sunt dupa cum urmeaza: 30

32 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA NOTE LA INFORMATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Servicii Energetice Muntenia Servicii Energetice Oltenia 30 iunie 2017 Total Imobilizari corporale Creante comerciale Numerar si echivalente de numerar Total active Datorii comerciale (17.314) (3.000) (20.314) Datorii catre bugetul de stat (355) (6.264) (6.619) Contributii la asigurari sociale si alte taxe in legatura cu salariile (495) (5.698) (6.193) Provizioane, beneficiile angajatilor si datorii privind impozitul pe profit amanat (23.980) (12.459) (36.439) Total datorii (42.144) (27.421) (69.565) 31 decembrie 2016 Servicii Energetice Muntenia Servicii Energetice Oltenia Imobilizari corporale Creante comerciale Numerar si echivalente de numerar Total active Datorii comerciale (21.615) (4.232) (25.847) Datorii catre bugetul de stat (183) (8.859) (9.042) Contributii la asigurari sociale si alte taxe in legatura cu salariile (434) (5.916) (6.350) Provizioane, beneficiile angajatilor si datorii privind impozitul pe profit amanat (24.412) (12.572) (36.984) Total datorii (46.644) (31.579) (78.223) Total 31

33 1

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 m

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 m Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportarea Financiara

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite Situatii financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor

Mai mult

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare consolidate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare consolidate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite Situatii financiare consolidate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc Situaţii financiare anuale individuale IFRS la 31 decembrie 2013 SSIF Broker SA Situaţii financiare individuale IFRS SSIF Broker SA - Situatii financiare individuale IFRS 2 Cuprins Pagina Situatii financiare

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Calea Rahovei 266-268 Sector 5 Bucuresti 050912 Telefon : (021) 4042 131 Fax: (021) 4042 195 E-mail: juridic@electromagnetica.ro www.electromagnetica.ro Anunt de disponibilitate a rezultatelor financiare

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

ELECTROMAGNETICA SA SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea

ELECTROMAGNETICA SA SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare

Mai mult

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017 SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE CUPRINS: PAGINA: SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL 3 SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE 4 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR

Mai mult

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, si-a

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERATORUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 1 S I T UAȚ I I F I NA N C I A R E N EAU D I TAT E T R I M E S T RU L I 2 0 1 4 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU IFRS - UE Cuprins 2 1.

Mai mult

x

x COMUNICAT DE PRESA Grupul Teraplast: rezultate pentru perioada ianuarie-iunie 2015 Profit net de 14 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu 19%, fata de perioada similara a anului trecut Bistrita,

Mai mult

Microsoft Word - Situatii Financiare doc

Microsoft Word - Situatii Financiare doc Situatia Pozitiei Financiare lei Active Active Imobilizate Imobilizari corporale BS01 222.637.376 223.297.012 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 94.981.552 94.970.923 Constructii BS03 102.260.014 101.423.262

Mai mult

Purcari Wineries Ltd. (anterior Bostavan Wineries Ltd.) Informatii financiare interimare consolidate simplificate 30 septembrie 2017

Purcari Wineries Ltd. (anterior Bostavan Wineries Ltd.) Informatii financiare interimare consolidate simplificate 30 septembrie 2017 Purcari Wineries Ltd. (anterior Bostavan Wineries Ltd.) Informatii financiare interimare consolidate simplificate 30 septembrie 2017 Informatii financiare interimare consolidate simplificate pentru perioada

Mai mult

Purcari Wineries Public Company Limited Situații financiare consolidate neauditate 31 Martie 2019

Purcari Wineries Public Company Limited Situații financiare consolidate neauditate 31 Martie 2019 Purcari Wineries Public Company Limited Situații financiare consolidate neauditate 31 Martie 2019 Situatii financiare consolidate neauditate pentru exercitiile financiare incheiate la 31 Martie 2019 Denumirea

Mai mult

Microsoft Word - Situatii financiare IFRS_SEPT_2017.doc

Microsoft Word - Situatii financiare IFRS_SEPT_2017.doc SITUATII FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale

Mai mult

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĀ

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

Microsoft Word - Altur_Situatii financiare IFRS_MARTIE2015.doc

Microsoft Word - Altur_Situatii financiare IFRS_MARTIE2015.doc SITUATII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2015 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1286 / 2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

Banca Transilvania S

Banca Transilvania S Situatii Financiare Individuale 31 decembrie 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana CUPRINS Declaratie privind responsabilitatea

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

ANTET EXTERN

ANTET EXTERN SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

ELECTrica DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NoRD S.a. – principalele elemente ale BVC 2016

ELECTrica DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NoRD S.a. – principalele elemente ale BVC 2016 Anexa 2 la Nota AGA 15.137/16.03.2017 PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC PENTRU ANUL 2017 SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. 1 1. Prezentare Generala Societatea

Mai mult

Banca Transilvania S.A. Situatii Financiare Consolidate 31 decembrie 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financi

Banca Transilvania S.A. Situatii Financiare Consolidate 31 decembrie 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financi Situatii Financiare Consolidate 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana CUPRINS Raportul auditorului independent Contul de profit

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si cheltuielilor SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 2015 31 martie 30 iunie

Mai mult

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2 CONTABILITATEA REZULTATULUI, A PROVIZIOANELOR ȘI A ÎMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE Rezultatul exerciţiului (curent) şi reportat Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă

Mai mult

Explicații privind diferențele dintre situațiile financiare întocmite conform IFRS și situațiile financiare statutare

Explicații privind diferențele dintre situațiile financiare întocmite conform IFRS și situațiile financiare statutare Explicații privind diferențele dintre situațiile financiare întocmite conform IFRS și situațiile financiare statutare - 2018 GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A. Societate administrata in sistem dualist Monografia

Mai mult

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2019 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2019 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2019 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA CUPRINS PAGINA RAPORTUL

Mai mult

Microsoft Word - BCR_Financial_results_Q1_2013_RO[1].doc

Microsoft Word - BCR_Financial_results_Q1_2013_RO[1].doc Bucureşti, 29 aprilie 2013 Rezultatele BCR în Trimestrul 1 2013 CIFRE RELEVANTE 1 : Rezultatul operaţional în Trimestrul 1 2013 a atins valoarea de 595,2 milioane RON (135,7 milioane EUR), în scădere cu

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Note la situatiile financiare consolidate

Note la situatiile financiare consolidate Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest Situaţii financiare anuale IFRS preliminare la 31 decembrie 218 FII BET-FI Index Invest - Situații financiare anuale IFRS 2 Cuprins Pagina Situaţii financiare

Mai mult

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA CUPRINS PAGINA RAPORTUL

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

SIF Muntenia S

SIF Muntenia S 1. Entitatea care raportează SIF Muntenia S.A. ( Societatea ) este un organism de plasament colectiv înfiinţat în 1996 prin reorganizarea şi transformarea Fondului Proprietăţii Private IV Muntenia, în

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare 31 DECEMBRIE 2018 și situații financiare consolidate

Mai mult

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx TERAPLAST S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 şi modificările

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare Individuale interimare simplificate la 31 martie 2018 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare Individuale interimare simplificate la 31 martie 2018 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare Individuale interimare simplificate la 31 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situatiile financiare ale fondului STK Europe 31 decembrie 2017 1.Entitatea care raporteaza 2. Bazele intocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situatia

Mai mult

Servicii Energetice Muntenia S.A. SITUATII FINANCIARE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificari

Servicii Energetice Muntenia S.A. SITUATII FINANCIARE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificari Servicii Energetice Muntenia S.A. SITUATII FINANCIARE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare la data si pentru exercitiul financiar

Mai mult

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA C.U.I J16/91/1991 Denumirea elementului de imobilizare *) NOTA 1 LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011 Active imo

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA C.U.I J16/91/1991 Denumirea elementului de imobilizare *) NOTA 1 LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011 Active imo CRAIOVA J16/91/1991 Denumirea elementului de imobilizare *) NOTA 1 LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011 Active imobilizate Sold la începutul exerciţiului financiar - Lei - Valoarea brutǎ **) Ajustări

Mai mult

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare interimare simplificate la 30 septembrie 2016 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobar

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare interimare simplificate la 30 septembrie 2016 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobar SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare interimare simplificate la întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/ pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare

Mai mult

0F Banca Comerciala Romana S.A. Situatii Financiare Consolidate si Individuale (Grupul si Banca) Intocmite in conformitate cu Standardele Internationa

0F Banca Comerciala Romana S.A. Situatii Financiare Consolidate si Individuale (Grupul si Banca) Intocmite in conformitate cu Standardele Internationa 0F Comerciala Romana S.A. Situatii Financiare Consolidate si Individuale (ul si ) Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana 31 decembrie

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembr

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembr TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembrie 2012 1 Cuprins Situatia rezultatului global... 3

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

PLEASE READ FIRST

PLEASE READ FIRST Situatii Financiare Interimare Consolidate Simplificate la data si pentru perioada de sase luni Intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportarea financiara interimara

Mai mult

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC PENTRU ANUL 2018 SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A.

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC PENTRU ANUL 2018 SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC PENTRU ANUL 2018 SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. 1. Indicatori macroeconomici Indicatori U.M. 2017 2018 2019 Rata inflatiei

Mai mult

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR - aferent primului semestru al anului 2019 (perioada ianuarie iunie 2019) Întocmit în conformitate cu Legea

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR - aferent primului semestru al anului 2019 (perioada ianuarie iunie 2019) Întocmit în conformitate cu Legea RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR - aferent primului semestru al anului 2019 (perioada ianuarie iunie 2019) Întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul CNVM 1/2006 Date generale Raport

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare semestriale pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioar

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare semestriale pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioar Situatii financiare semestriale pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 30 IUNIE 2016 CUPRINS SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL..3 SITUATIA POZITIEI

Mai mult

Blank document

Blank document Situatii Financiare Individuale 2018 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana Cuprins Raportul auditorului independent Situatia individuala

Mai mult

ING ASIGURARI DE VIATA S

ING ASIGURARI DE VIATA  S 2 3 4 NN ASIGURARI DE VIATA SA Situatii Financiare individuale Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS) La data de 31 decembrie

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situaţiile financiare ale fondului STK Europe 30 iunie 2018 1. Entitatea care raportează 2. Bazele întocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situaţia

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_ FONDUL INCHIS DE INVESTITII GLOBAL INVESTING FUND Situatii financiare intocmite in conformitate cu IFRS Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Continut: Pagina 3 Situatia pozitiei financiare

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare consolidate pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr / DECEMBRIE 2016

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare consolidate pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr / DECEMBRIE 2016 Situatii financiare consolidate pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.844/2016 31 DECEMBRIE 2016 CUPRINS SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL..3 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE...4 SITUATIA MODIFICARILOR

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc SC MOBAM S.A. Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21 ROMANIA J 24 / 391 / 1991 Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258 Fax : 40-262-278217; 0362-418790; Capital social : 1.239.163 RON, C.U.I. : RO2201663,

Mai mult

Prezentare generală:

Prezentare generală: SOCIETATEA F E P E R SA BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREŞTI, ROMÂNIA, COD DE ÎNREGISTRARE FISCALǍ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991, CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON,

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

Microsoft Word - Zentiva SA - FS IFRS - Ro v _form final

Microsoft Word - Zentiva SA -  FS IFRS - Ro v _form final Zentiva S.A. Situatii financiare PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1286 / 2012, ce aporba reglementarile contabile in conformitate

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

SC CLIENT SA Situații financiare individuale 2

SC CLIENT SA Situații financiare individuale 2 SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNATIONALE

Mai mult

Am citit multe articole despre fotografierea iernii

Am citit multe articole despre fotografierea iernii NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 31.12.2018 NOTA 1 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 1. ENTITATEA RAPORTOARE RoCredit IFN S.A. a fost înfiinţată în 31 Ianuarie 2007, în România prin

Mai mult

ANEXA 3 LA RAPORTUL DE PROGRES 2 SITUAŢII FINANCIARE ILUSTRATIVE GENERALE Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, c

ANEXA 3 LA RAPORTUL DE PROGRES 2 SITUAŢII FINANCIARE ILUSTRATIVE GENERALE Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, c ANEXA 3 LA RAPORTUL DE PROGRES 2 SITUAŢII FINANCIARE ILUSTRATIVE GENERALE Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, care a fost întocmit în limba engleză. Au fost luate

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

PLEASE READ FIRST

PLEASE READ FIRST Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 2017 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Situ uatii finan nciare ind dividuale e into ocmite in n conform mitate cu Stan ndardele Internati I ionale de e Rapo ortare Fin nanciara adoptate e d

Situ uatii finan nciare ind dividuale e into ocmite in n conform mitate cu Stan ndardele Internati I ionale de e Rapo ortare Fin nanciara adoptate e d Situ uatii finan nciare ind dividuale e into ocmite in n conform mitate cu Stan ndardele Internati I ionale de e Rapo ortare Fin nanciara adoptate e de c catre Uniiunea Eurropeana ( I IFRS ) la 31 dec

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult