CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri"

Transcriere

1 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte guri geometrice. Galileo Galilei 3 Teorema 91 Dou¼a bisectoare exterioare şi una interioar¼a, trecând ecare prin câte un vârf al triunghiului sunt concurente. Demonstraţie. Fie I a este punctul de concurenţ¼a dintre bisectoarele exterioare Figura 3.11: Cercuri exînscrise ale unghiurilor B şi C (Figura 3.11), atunci punctul I a este egal dep¼artat de laturile BC şi AB, respectiv de laturile BC şi AC; deci el este egal dep¼artat şi de laturile AB şi AC, adic¼a I a aparţine bisectoarei interioare a unghiului A. Observaţia 9 Punctul I a ind situat la aceeaşi distanţ¼a notat¼a cu r a - faţ¼a de laturile triunghiului ABC este centrul unui cerc tangent exterior laturii BC şi prelungirilor laturilor AB şi AC: 3 Galileo Galilei ( ) matematician, zician şi astronom italian, profesor la Universitatea din Padova, contribuţii remarcabile în zic¼a şi astronomie

2 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 0 Un cerc care este tangent la o latur¼a a unui triunghi şi la prelungirile celorlalte dou¼a laturi ale triunghiului se numeşte cerc ex^{nscris al triunghiului. Evident, un triunghi are trei cercuri exînscrise Observaţia 93 Cercurile exînscrise şi cercul înscris corespunz¼atoare unui triunghi se mai numesc cercuri tritangente. Not¼am cu A-exînscris, cercul exînscris tangent laturii BC a triunghiului ABC; analog se noteaz¼a cu B-exînscris şi C-exînscris celelalte dou¼a cercuri exînscrise; I a ; I b ; I c sunt centrele cercurilor exînscrise corespunz¼atoare şi not¼am cu r a ; r b ;respectiv r c razele corespunz¼atoare cercurilor exînscrise (Figura 3.11): Triunghiul I a I b I c se numeşte triunghiul antisuplementar corespunz¼ator triunghiului ABC: Teorema 94 Vârfurile triunghiului ABC aparţin laturilor triunghiului antisuplementar. Demonstraţie. Soluţie evident¼a. Teorema 95 Distanţele la laturile triunghiului ABC ale punctului I a sunt egale cu r a. Teorema 96 Distanţele de la punctul I a la vârfurile triunghiului ABC sunt egale cu: AI a = r a sin A ; BI a = r a cos B ; CI a = r a cos C : Demonstraţie. Fie D a ; D b ; D c proiecţiile lui I a pe laturile BC; CA, respectiv AB: Din triunghiul dreptunghic D c I a A rezult¼a r a = AI a sin A, iar din triunghiurile dreptunghice: BI a D c şi CI a D b avem r a = BI a sin(= B=) = BI a cos B şi r a = CI a cos C : Teorema 97 Distanţele de la centrele cercurilor exînscrise respectiv la vârfurile triunghiului ABC sunt egale cu: AI a = p cos A ; BI b = p cos B ; CI c = p cos C : Demonstraţie. Din triunghiul dreptunghic AI a D b rezult¼a cos A = AD b unde rezult¼a concluzia. Teorema 98 Triunghiul ABC este triunghiul ortic al triunghiului I a I b I c. AI a = p AI a, de Demonstraţie. Evident m(^i c AI a ) = m(^i c AB) + m(^bai a ) = 90 ; deci bisectoarea AI a este în¼alţime în triunghiul I a I b I c. Analog, BI b?i a I c şi CI c?i a I b ; deci ABC este triunghiul ortic al triunghiului I a I b I c.

3 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 1 Teorema 99 Centrul cercului înscris în triunghiul ABC este ortocentrul triunghiului I a I b I c. Demonstraţie. Vezi teorema 98. Teorema 930 În¼alţimile unui triunghi sunt bisectoarele triunghiului ortic al triunghiului dat. Demonstraţie. Vezi teorema 98. Teorema 931 Fie D a ; D b ; D c ;E a ; E b ; E c ; F a ; F b ; F c punctele de contact dintre cercurile A exînscris, B exînscris, respectiv C exînscris cu dreptele BC; CA şi AB. Atunci, AD c = AD b = p; BD a = BD c = p c şi CD a = CD b = p b, unde p este semiperimetrul triunghiului ABC: Demonstraţie. Avem: AD c = AB+BD c = c+bd c ; AD b = AC+CD b = b+cd b (i) (Figura 3.1). Sumând relaţiile precedente şi ţinând cont c¼a AD b = AD c ; BD a = Figura 3.1: Distanţe BD c ; CD a = CD b rezult¼a AD c = b + c + a = p; adic¼a AD c = p: Analog se arat¼a c¼a BE a = BE c = p şi CF a = CF b = p: Din relaţiile (i) rezult¼a BD c = p c şi CD b = p b: Observaţia 93 Analog CE a = CE b = p a şi AE c = AE b = p c:

4 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI Teorema 933 Distanţele dintre punctele de contact a ate în prelungirea aceeaşi laturi determinate de câte dou¼a cercuri exînscrise sunt egale cu a + b; b + c; respectiv c + a: Demonstraţie. Avem E a F a = E a C +CB +BF a = p a+a+p a =p a = b+c: Analog, D b F b = a + c şi E c D c = a + b: Teorema 934 Distanţa între punctele interioare C a şi D a este egal¼a cu diferenţa celorlalte laturi. Demonstraţie. Avem: D a C a = CD a CC a = (p b) (p c) = c b: Analog se arat¼a c¼a E b C b = ja cj şi F c C c = ja bj : Teorema 935 Distanţa de la punctul de contact C a al cercului înscris la punctele exterioare E a şi F a sunt respectiv egale cu b şi c: Demonstraţie. Avem, C a E a = C a C + CE a = (p c) (p a) = b şi analog C a F a = c: Teorema 936 (Teorema lui Nagel) Perpendicularele pe laturile unui triunghi duse din centrele cercurilor exînscrise sunt concurente. Demonstraţie. Soluţia 1. Deoarece perpendicularele duse din vârfurile unui triunghi ABC pe laturile triunghiului ortic corespunz¼ator sunt concurente în centrul cercului circumscris triunghiului ABC, rezult¼a c¼a perpendicularele duse din centrele cercurilor exînscrise I a ; I b ; I c pe laturile BC; CA; respectiv AB sunt concurente în centrul cercului circumscris triunghiului I a I b I c. Soluţia. Triunghiul ABC este triunghiul ortic al triunghiului I a I b I c (Figura 3.1). Fie D a ; E b ; F c proiecţiile punctelor I a ; I b, respectiv I c pe laturile BC; AC, respectiv AB. Atunci, BD a = p c; CD a = p b; AF c = p b; BF c = p a;ae b = p c;ce b = p a, de unde rezult¼a c¼a BD a + CE b + AF c = (p c) + (p a) + (p b) = AE b + BF c + CD a şi din teorema lui Carnot rezult¼a c¼a dreptele I a D a ; I b E b şi I c F c sunt concurente. Teorema 937 Dac¼a O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC; R şi r a razele cercului circumscris, respectiv A-exînscris în triunghiul ABC, atunci: OI a = R + Rr a : Demonstraţie. Fie A 00 cel de-al doilea punct în care dreapta AI a intersecteaz¼a cercul circumscris triunghiului ABC. Utilizând puterea punctului I a faţ¼a de cercul circumscris triunghiului ABC obţinem: OI a R = AI a A 00 I a (i) În triunghiul AI a A c ; sin A = ra AI a sau AI a = ra (ii) iar în triunghiul ABA 00 din sin A teorema sinusurilor rezult¼a BA00 = R, adic¼a BA 00 = R sin A sin A = A00 I a (iii). Din relaţiile (i) - (iii) rezult¼a OIa R = Rr a ; de unde OIa = R + Rr a :

5 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 3 Observaţia 938 OI a = R + Rr a este relaţia lui Euler. Teorema 939 Patrulaterele BICI a ; AICI b şi AIBI c sunt inscriptibile. Demonstraţie. Deoarece m(^i a BI) = m(^i a CI) = 90 rezult¼a m(^i a BI) + m(^i a CI) = 180 ; adic¼a patrulaterul BICI a este inscriptibil. Analog, se arat¼a patrulaterele AICI b şi AIBI c sunt inscriptibile. Teorema 940 Centrul cercului circumscris patrulaterului BICI a este mijlocul segmentului II a : Demonstraţie. Evident, deoarece m(^ibi a ) = 90 rezult¼a c¼a II a este diametru în cercul circumscris patrulaterului BICI a : Teorema 941 (Teorema lui Beltrami) Mijlocul segmentului II a aparţine cercului circumscris triunghiului ABC. Demonstraţie. Fie A 00 cel de-al doilea punct de intersecţie dintre II a şi cercul circumscris triunghiului ABC (Figura 3.13). Cum Figura 3.13: Teorema lui Beltrami m(^a 00 IB) = m(^iab) + m(^iba) = 1 m(^a) + 1 m(^b) şi m(^iba 00 ) = m(^ibc) + m(^cba 00 ) = 1 m(^b) + 1 m(^a) rezult¼a c¼a triunghiul IA 00 B este isoscel, deci A 00 I = A 00 B: Analog, IA 00 = A 00 C, adic¼a A 00 este centrul cercului circumscris patrulaterului BICI a :

6 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 4 Teorema 94 Unghiul ^BI a C are m¼asura egal¼a cu 90 1 m(^bac): Demonstraţie. Deoarece m(^bic) = m(^a) şi patrulaterul BICI a este inscriptibil rezult¼a m(^bi a C) = 180 m(^bic) = 90 1 m(^a) Observaţia 943 Analog, m(^ci b A) = 90 1 m(^acb): 1 m(^abc) şi m(^ai cb) = 90 Teorema 944 Axa radical¼a a cercurilor înscris în triunghiul ABC şi A exînscris corespunz¼ator triunghiului ABC este bisectoarea exterioar¼a a vârfului M a a triunghiului median al triunghiului ABC: Demonstraţie. Deoarece F a D a este tangenta comun¼a (diferit¼a de laturile triunghiului) cercurilor înscris şi A exînscris, rezult¼a c¼a axa radical¼a trece prin mijlocul segmentului F a D a, adic¼a prin M a mijlocul laturii BC. Cum axa radical¼a este perpendicular¼a pe linia centrelor II a rezult¼a c¼a este perpendicular¼a şi pe bisectoarea interioar¼a a mijlocului ^M c M a M b, adic¼a axa radical¼a este bisectoarea exterioar¼a a vârfului M a a triunghiului median M c M a M b. Observaţia 945 Centrele radicale ale cercurilor înscris, A exînscris, B exînscris şi C exînscris sunt centrele cercurilor înscrise şi exînscrise în triunghiul median al triunghiului ABC: Teorema 946 Axa radical¼a dintre cercurile B exînscris şi C exînscris ale triunghiului ABC este bisectoarea interioar¼a a vârfului M a a triunghiului medial al triunghiului ABC: Demonstraţie. Deoarece E a F a este tangenta exterioar¼a comun¼a cercurilor B exînscris şi C exînscris, rezult¼a c¼a axa radical¼a a acestor dou¼a cercuri trece prin mijlocul segmentului E a F a, adic¼a în punctul M a şi este perpendicular¼a pe linia centrelor I b I c ; deci axa radical¼a este paralel¼a cu bisectoarea unghiului A, adic¼a este bisectoarea unghiului ^M c M a M b : Observaţia 947 Analog, axele radicale dintre perechile de cercuri (C exînscris, A - exînscris) şi (A exînscris, B - exînscris) sunt bisectoarele interioare ale vârfurilor M b, respectiv M c ale triunghiului median. Teorema 948 Cercurile circumscrise triunghiurilor II a I b ; II b I c şi II c I a sunt congruente. Demonstraţie. Deoarece I este ortocentrul triunghiului I a I b I c (vezi [1, III.10]) rezult¼a concluzia (vezi Ortocentrul unui triunghi ).

7 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 5 Teorema 949 Centrul radical al cercurilor exînscrise este centrul cercului înscris în triunghiul median. Demonstraţie. Vezi teorema precedent¼a. Teorema 950 Distanţele dintre centrele cercurilor exînscrise şi centrul cercului înscris într-un triunghi ABC sunt egale cu: II a = a cos A = 4R sin A ; II b = b cos B = 4R sin B ; II c = c cos C = 4R sin C : Demonstraţie. Din teorema 941 rezult¼a c¼a II a = IA 00 = BA 00 = R sin A = 4R sin A : Dar, 4R sin A = R sin A cos A = a, de unde rezult¼a concluzia. cos A Teorema 951 Distanţele dintre centrele cercurilor exînscrise într-un triunghi ABC sunt egale cu: I b I c = 4R cos A ; I ci a = 4R cos B ; I ai b = 4R cos C : Demonstraţie. Deoarece m¼asurile unghiurilor triunghiului antisuplementar I a I b I c sunt egale cu: 90 1 m(^a); 1 90 m(^b); 1 90 m(^c) şi raza cercului circumscris acestui triunghi este R (vezi [1, III.10]) din teorema sinusurilor rezult¼a sau I b I c sin(90 A=) = I c I a sin(90 B=) = I a I b sin(90 C=) = R I b I c = 4R cos A ; I ci a = 4R cos B ; I ai b = 4R cos C : Teorema 95 Punctele I; I a ; A 0 ; A formeaz¼a o diviziune armonic¼a, unde fa 0 g = II a \ BC: Demonstraţie. Deoarece A0 I A 0 I a rezult¼a A0 I A 0 I a = r r a şi AI AI a = p a p, iar A [ABC] = pr = (p a)r a, = AI AI a, deci punctele I; I a ; A 0 ; A formeaz¼a o diviziune armonic¼a. Teorema 953 Punctele de contact C a şi D a sunt conjugate armonic în raport cu picioarele bisectoarei interioare (A 0 ) şi a în¼alţimii din A (H a ). Demonstraţie. Deoarece punctele I; I a ; A 0 ; A formeaz¼a o diviziune armonic¼a, rezult¼a c¼a şi proiecţiile lor C a,d a, A 0, respectiv H a formeaz¼a o diviziune armonic¼a.

8 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 6 Teorema 954 Punctele I b ; I c ; A; P formeaz¼a o diviziune armonic¼a, unde fp g = I b I c \ BC: Demonstraţie. Deoarece AI b rezult¼a AI b AI c = P I b P I c. AI c = p c p b şi P I b P I c = r b r c, iar A [ABC] = (p c)r c = (p b)r b, Teorema 955 Punctele B; C; A 0 ; P formeaz¼a o diviziune armonic¼a, unde fp g = I b I c \ BC: A Demonstraţie. Avem: 0 B A 0 C diviziune armonic¼a = P B P C = AB AC, deci punctele B; C; A0 ; P formeaz¼a o Teorema 956 Aria unui triunghi ABC este egal¼a cu A [ABC] = pr = (p a)r a = (p b)r b = (p c)r c = p rr a r b r c ; unde p este semiperimetrul triunghiului, r este raza cercului înscris, iar r a ; r b ; r c sunt razele cercurilor exînscrise. Demonstraţie. Vezi [1, II.61]. Teorema 957 Lungimile razelor cercurilor tritangente corespunz¼atoare triunghiului ABC sunt egale cu: r a = 4R sin A cos B cos C ; r b = 4R cos A sin B cos C ; r c = 4R cos A cos B sin C : Demonstraţie. Avem r a = A [ABC] p a = R sin A sin B sin C 4R cos A sin B sin C de unde rezult¼a r a = R ( sin A cos A ) ( sin B cos B ) ( sin C cos C ) R cos A sin B sin C Analog se arat¼a şi celelalte dou¼a egalit¼aţi. = 4R sin A cos B cos C : Teorema 958 În orice triunghi ABC sunt adev¼arate egalit¼aţile: i) r a + r b + r c = r + 4R; ii) 1 r a + 1 r b + 1 r c = 1 r : Demonstraţie. i) Avem: R = r c = A [ABC] p c, unde p = a+b+c, deci abc 4A, r = A [ABC] [ABC] p, r a = A [ABC] p a, r b = A [ABC] p b si r a +r b +r c r = p3 ap bp cp + abc A [ABC] = p [p (a + b + c)] + abc A [ABC] = abc A [ABC] = 4R: Analog se arat¼a ii).

9 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 7 Observaţia 959 Ecuaţia r a + r b + r c = r + 4R se numeşte relaţia lui Steiner. Teorema 960 În orice triunghi ABC este adev¼arat¼a relaţia: OI + OI a + OI b + OI c = 1R : Demonstraţie. Din relaţiile lui Euler avem OI = R Rr, OI a = R + Rr a, şi analoagele. Avem: OI + OI a + OI b + OI c = 4R + R(r a + r b + r c r) = 4R + R 4R = 1R ; unde am utilizat relaţia r a + r b + r c = 4R + r. Teorema 961 În orice triunghi ABC sunt adev¼arate egalit¼aţile: 1) r a r b + r b r c + r c r a = p ; ) (r a + r b )(r b + r c )(r c + r a ) = Rp ; 3) r(r a r b )(r b r c )(r c r a ) = p(a b)(b c)(c a); 4) (r a r)(r b r)(r c r) = 4Rr ; 5) r a r = aa [ABC] p(p a) ; 6) (ra+r)(r b+r)(r c+r) r 7) r a r b = p(p c); 8) r ra 9) 1 r 1 r a rb 1 rb + 1 r c 1 r c = (a+b)(b+c)(c+a) p = a +b +c ; A [ABC] = 1R rr ar b r c 10) a r a(r b +r c) + b r b (r a+r c) + c r c(r a+r b ) = ; 11) r a (r b + r c ) + r b (r c + r a ) + r c (r a + r b ) = p : Demonstraţie. Se utilizeaz¼a egalit¼aţile A [ABC] = pr = (p a)r a = (p b)r b = (p c)r c = p rr a r b r c. Teorema 96 În orice triunghi ABC sunt adev¼arate egalit¼aţile: p = r a ctg A = r b ctg B = r c ctg C : Demonstraţie. În triunghiul dreptunghic AI a D c, avem imediat p = r a ctg A : Analog se obţin celelalte egalit¼aţi. Teorema 963 În orice triunghi ABC sunt adev¼arate egalit¼aţile: p a = r b tg C = r c tg B = r a ctg A tg B tg C ; p b = r a tg C = r c tg A = r b ctg B tg C tg A ; p c = r a tg B = r b tg A = r c ctg C tg A tg C :

10 CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 8 Demonstraţie. În triunghiul dreptunghic BI a D c ; de exemplu, avem: BI a = p c = r a ctg(90 B=) = r a tg B : Pentru urm¼atoarele relaţii: p + p b + p c = r a ctg A + tg B B + tg C = r a ctg A tg B tg C : Analog se arat¼a celelalte egalit¼aţi. Teorema 964 În orice triunghi ABC este adev¼arat¼a relaţia 1=r h a reprezint¼a lungimea în¼altimii duse din vârful A: 1=r a = =h a, unde Demonstraţie. Avem 1=r 1=r a = p=s (p a)=s = a=s = =h a, unde S reprezint¼a aria triunghiului ABC. Teorema 965 În orice triunghi ABC sunt adev¼arate relaţiile: 1) 1 r=r a a = 1 r=r b b = 1 r=r c c = 1 p ; ) (h a + h b )=r c + (h b + h c )=r a + (h c + h a )=r b = 6: Demonstraţie. Se utilizeaz¼a relaţia 1=r 1=r a = =h a şi analoagele. Teorema 966 În orice triunghi ABC sunt adev¼arate egalit¼aţile: rr b + rr c + r b r c = p a ; rr c + rr a + r c r a = p b ; rr a + rr b + r a r b = p c : Demonstraţie. rr b + rr c + r b r c = (p a)(p c) + (p a)(p b) + p(p a) = (p a)(p + a) = p a : Teorema 967 În orice triunghi ABC sunt adev¼arate egalit¼aţile: ar = (p a)(r a r) şi ar a = p(r a r): Demonstraţie. Avem r a r = aa [ABC] p(p a) = ar p a = ara p : Teorema 968 În orice triunghi ABC este adev¼arat¼a relaţia ar a + br b + cr c = p(r r): Demonstraţie. Se utilizeaz¼a teorema precedent¼a.

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP.

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP. Teoreme cu nume Problema (Năstăsescu IX, p 47, propoziţia 5) Formula lui hasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP 2 Problema (Năstăsescu IX, p 68, teoremă) Vectorul de poziţie al centrului

Mai mult

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ CLASELE V XII AN ŞCOLAR 006 / 007 Pentru

Mai mult

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC),

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC), Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar Notăm σ c = aria ( QAB) = aria ( QBC), = aria ( QCA) şi σ = aria ( ABC), astfel încât σ = + +

Mai mult

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x 1 5 6 7 Universitatea Politehnica din Bucureşti 019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1 Ştiind cos x atunci sin x este: (6 pct a 1 ; b 1 ; c 1 ; d ; e 1 8 ; f Soluţie Folosind prima

Mai mult

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinusurilor: Fiind dat triunghiul ABC, vom folosi următoarele notaţii:,,

Mai mult

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician   1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la Copyright c 1 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician http://math.ournet.md 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la matematica, Profilurile: fizica-matematica, economie,

Mai mult

OLM_2009_barem.pdf

OLM_2009_barem.pdf Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Societatea de Ştiinţe Matematice din Romania Olimpiada Naţională de Matematică Etapa finală, Neptun Mangalia, 13 aprilie 2009 CLASA A VII-a, SOLUŢII ŞI BAREMURI

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Conice şi cubice în probleme elementare de loc geometric Ştefan DOMINTE 1 Abstract. In this Note, a number of simple problems are presented to support the idea that conic and cubic curves can frequently

Mai mult

joined_document_27.pdf

joined_document_27.pdf INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ, CLASA a V - a FEBRUARIE 014 a). Pe un stadion intră la un meci un număr de persoane după următoarea regulă: în primul

Mai mult

Matematica VI

Matematica VI There are no translations available. Datorita unor probleme tehnice, site-ul nu poate fi vizionat cu Internet Explorer 8, partea de teste (apare pagina alba). Pentru navigare, va recomandam Chrome, Mozilla,

Mai mult

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r care satisfac simultan următoarele condiții: qr p 4 1

Mai mult

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ SFERA EDIŢIA a II-a BĂILEŞTI, 1 martie 005 CLASA a IV-a Pentru întrebările 1-5 scrieţi pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect 1. Care este numărul care

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele fiind diferite. Arătaţi că x y z 0

Mai mult

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ EVALUAREA NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII A Pagina 1 din 5 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ I. STATUTUL

Mai mult

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL -disciplina Matematică- Nr. crt Nume pachet clasa Nr. momente Nr.Recomandat de ore 1 Corpuri geometrice V 6 1 2 Fracţii V 14 5 3 Măsurarea lungimilor.

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 0 aprilie 09 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Se punctează doar rezultatul: pentru fiecare răspuns se acordă fie uncte, fie 0 puncte Nu

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 1 aprilie 18 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele

Mai mult

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul Clasa IX. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul de plecare iniţial? Soluţie. Răspunsul este negativ.

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Simona Roșu, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document începând

Mai mult

1. Teorema lui Ceva Ene Mihai+Radu Vlad+Budacu Vlad

1. Teorema lui Ceva Ene Mihai+Radu Vlad+Budacu Vlad 1. Teorema lui Ceva Ene Mihai+Radu Vlad+Budacu Vlad 2. Teorema lui Menelaus Ciocan Cristian+Cioară Alexandru+Răileanu Daniel 3. Teorema lui Pitagora Paraipan Rareș+Postelnicu Marius+Anghel Mircea

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de Ana-Cristina Blanariu-Șugar, profesor Digitaliada, revizuit de Ioan Popa, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document

Mai mult

Similitudini în plan şi puncte Torricelli asociate Cătălin ŢIGĂERU 1 Subiectul lucrării îl reprezintă operaţia de compunere a similitudinilor aplicată

Similitudini în plan şi puncte Torricelli asociate Cătălin ŢIGĂERU 1 Subiectul lucrării îl reprezintă operaţia de compunere a similitudinilor aplicată Similitudini în plan şi puncte Torricelli asociate Cătălin ŢIGĂERU 1 Subiectul lucrării îl reprezintă operaţia de compunere a similitudinilor aplicată unei configuraţii geometrice: un triunghi ABC şi două

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (30p) Varianta 1001 a b 1 Se consideră matricea A = b a, cu a, b şi 0 http://wwwpro-matematicaro a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atunci există uv,, astfel

Mai mult

INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI III.5.2. PROBLEME RECAPITULATIVE PROPUSE SPRE REZOLVARE 2 ALGEBRĂ 1. x 16 y 8y x 16 x 4 x 16 y 4 x x 4 Condiţiile radica

INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI III.5.2. PROBLEME RECAPITULATIVE PROPUSE SPRE REZOLVARE 2 ALGEBRĂ 1. x 16 y 8y x 16 x 4 x 16 y 4 x x 4 Condiţiile radica INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI III.5.. PROBLEME RECAPITULATIVE PROPUSE SPRE REZOLVARE ALGEBRĂ 1. x 16 y 8y x 16 x x 16 x 16 16 x Condiţiile radicalilor: 16 0 16 x 16 ecuaţia devine: 16 x 0 16 y y0; 8 S x y 16

Mai mult

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 :

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a 29.09.2018 BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : 7 9 4 22 5 204 : 2 2 a 16 : 4 43 b) Se consideră șirul următor

Mai mult

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C)

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C) clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător.. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) B) 0 C) D) 9 E). Vecinul mai mic al numărului 70 este: A) 60 B)

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de profesor Tatiana Predoană, Fundația Noi Orizonturi, în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Monica Popovici, profesor

Mai mult

subiecte clasa7

subiecte clasa7 Concursul interjudeńean de matematică Gheorghe Vrănceanu, Bacău-007 Clasa a VII-a Subiectul I Să se demonstreze că există un punct M în interiorul unui triunghi ABC astfel încât triunghiurile ABM, BCM

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 219 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1) Problemele de tip grilă din Partea A pot

Mai mult

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î 1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU 2011-12 EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se întâlnesc. Ei se salut¼a, ecare dând mâna cu ecare,

Mai mult

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Cuprins 4 Spaţii topologice (continuare din cursul 5) 3 4.6 Spaţiul R n............................ 3 5 Calcul diferenţial 7 5. Derivatele funcţiilor

Mai mult

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 CLASA a IX-a În programa de concurs pentru clasa a IX-a sunt incluse conţinuturile programelor din clasele anterioare şi din etapele anterioare. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică.

Mai mult

MergedFile

MergedFile GHID DE PREDARE A MATEMATICII CU AJUTORUL METODELOR DIGITALE Clasa a VI-a Realizat de Szasz Szilard, profesor Digitaliada, Nicoleta Duma, profesor Digitaliada, Aura Bârdeș, profesor Digitaliada, coordonat

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2019, Programele de examen la disciplina Matematica se diferenţiază în funcţie de filiera,

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 INSPECTORATUL Ș C O L A R J U D E Ț E A N C O V A S N A PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2015 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2015, Programele de examen

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 7 Pro Didactica Programa M Rezolvarea variantei 6 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL Varianta 6. Subiectul I. (a) Coordonatele punctelor C şi D satisfac

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I Clasa a IV a 1. Rezultatul calculului : 8 + [40 + 8 (00 : 5 7 : )] 0 este A) 0 B) C) 4 D) 8. Valoarea lui x din egalitatea [( x + 60 : ) + 4] 5 = 1985este : A) 1 B) 5 C) 1 D) 10. Suma dintre jumatatea

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Probleme propuse 1 P355. Găsiţi trei numere consecutive în şirul numerelor de la 1 la 30 care să aibă suma 30. (Clasa pregătitoare) Mariana Manoli, elevă, Iaşi P356. Colorează figura geometrică care nu

Mai mult

Lucian L. TURDEANU Georgeta D. POP (MANEA) BAZELE GEOMETRICE ALE FOTOGRAMETRIEI CONSPRESS BUCUREŞTI 2009

Lucian L. TURDEANU Georgeta D. POP (MANEA) BAZELE GEOMETRICE ALE FOTOGRAMETRIEI CONSPRESS BUCUREŞTI 2009 Lucian L. TURDEANU Georgeta D. POP (MANEA) BAZELE GEOMETRICE ALE FOTOGRAMETRIEI CONSPRESS BUCUREŞTI 2009 CUPRINS Pg. INTRODUCERE. Noţiuni preliminare (L. Turdeanu, G. Pop)... 6 Probleme... 11 1. GEOMETRIA

Mai mult

Soluţiile problemelor propuse în nr. 1/2014 Clasele primare P.283. Scrieţi + sau în fiecare pătrăţel din = astfel încât să obţineţi o

Soluţiile problemelor propuse în nr. 1/2014 Clasele primare P.283. Scrieţi + sau în fiecare pătrăţel din = astfel încât să obţineţi o Soluţiile problemelor propuse în nr. /204 Clasele primare P.283. Scrieţi + sau în fiecare pătrăţel din 2 3 4 = 7 2 4 astfel încât să obţineţi o egalitate. Câte soluţii există? Explicaţi! (Clasa I ) Codruţa

Mai mult

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA 019 9 ianuarie 019 1. Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că x şi y sunt divizibili cu 11.. Fie Γ un cerc de centru

Mai mult

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi Curs 1 Noţiuni de teoria câmpului 1.1 Vectori şi operaţii cu vectori 1.1.1 Scalari şi vectori Definiţie 1.1. Un număr real λ R se va numi scalar. O pereche de numere reale (a 1,a ) R se va numi vector

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 8. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN MATEMATICĂ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA EXAMEN DE BACALAUREAT NIVEL MEDIU Az írásbeli vizsga időtartama:

Mai mult

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI Matematika román nyelven középszint 83 ÉRETTSÉGI VIZSGA 09. május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Informaţii utile

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se Clasa a IX -a Se consideră funcţia f : R R, f ( x) x mx 07, unde mr a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că f( ), f() şi f () sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice b) Dacă f() f(4), să

Mai mult

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare inińială la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 011-01 În anul şcolar 011-01, modelul propus pentru testare inińială la disciplina Matematică

Mai mult

PROGRAMĂ OPŢIONAL CLASA a VII-a CONSTRUCŢII GEOMETRICE CU RIGLA ŞI COMPASUL ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE PROFESOR, IOJA IOAN

PROGRAMĂ OPŢIONAL CLASA a VII-a CONSTRUCŢII GEOMETRICE CU RIGLA ŞI COMPASUL ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE PROFESOR, IOJA IOAN PROGRAMĂ OPŢIONAL CLASA a VII-a CONSTRUCŢII GEOMETRICE CU RIGLA ŞI COMPASUL ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE PROFESOR, IOJA IOAN Argument Construcţiile geometrice au constituit partea principală

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2015 PROGRAMA M_tehnologic Filiera tehnologică, profilul servicii, toate calificările profesionale,

Mai mult

O metodă de rafinare a unor inegalităţi geometrice Temistocle BÎRSAN 1, Marius DRĂGAN 2, Neculai STANCIU 3 Abstract. This paper presents a method to o

O metodă de rafinare a unor inegalităţi geometrice Temistocle BÎRSAN 1, Marius DRĂGAN 2, Neculai STANCIU 3 Abstract. This paper presents a method to o O metodă de rafinare a unor inegalităţi geometrice Temistocle BÎSAN 1, Marius DĂGAN, Neculai STANCIU 3 Abstract. This paper presents a method to obtain some refined geometric inequalities in a triangle,

Mai mult

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathematics Olympiad 2013. Data: 12 martie 2013. Autor: Dan

Mai mult

Marian Tarina

Marian Tarina PROGRAMA LA MATEMATICĂ An școlar 2018-2019 Temele propuse vor fi detaliate conform programei şcolare în vigoare care cuprinde atât conţinuturile obligatorii cât şi conţinuturile suplimentare menţionate

Mai mult

0 Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică 1. Să se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) x 4 ; b) x 3 dx dx

0 Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică 1. Să se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) x 4 ; b) x 3 dx dx Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică. ă se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) + x ; b) x dx dx; c) + x x + x ) ; dx x d) x + x ) ; e) dx; f) x p e xq dx, p >,

Mai mult

Revista Electronică MateInfo.ro ISSN August APLICAŢII ALE ANALIZEI MATEMATICE ÎN GEOMETRIA ÎN SPAŢIU (2) Prof. Poenaru

Revista Electronică MateInfo.ro ISSN August APLICAŢII ALE ANALIZEI MATEMATICE ÎN GEOMETRIA ÎN SPAŢIU (2) Prof. Poenaru APLICAŢII ALE ANALIZEI MATEMATICE ÎN GEOMETRIA ÎN SPAŢIU Pro. Poenaru Dan, Colegiul Economic I.Pop Cluj -Napoca Aşa cum s-a putut urmări în articolele precedente, pentru rezolvarea unor probleme de geometrie

Mai mult

matematica

matematica MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAMĂ ŞCOLARĂ M A T E M A T I C Ă CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI Aprobată prin ordin al ministrului nr. / Bucureşti, 2009 NOTĂ DE PREZENTARE În

Mai mult

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf Lect ia3 Diagrame Veitch-Karnaugh 5.1 Noţiuni teoretice Diagramele Veich-Karnaugh (V-K) sunt o modalitate de reprezentare grafică a funcţiilor logice. Pentru o funct ie de N variabile, diagrama corespunz

Mai mult

Algebra si Geometri pentru Computer Science

Algebra si Geometri pentru Computer Science Natura este scrisă în limbaj matematic. Galileo Galilei 5 Aplicatii liniare Grafica vectoriala In grafica pe calculator, grafica vectoriala este un procedeu prin care imaginile sunt construite cu ajutorul

Mai mult

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k,

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, aplicaţie despre care vom vedea că reprezintă generalizarea

Mai mult

Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce

Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce dau celor doi fraţi mai mari câte două banane, mănânc

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Demonstraţie. Fie mulţimea A = [0, ], pe care definim

Mai mult

recmat dvi

recmat dvi Concursul de matematică Florica T.Câmpan Etapa judeţeană, 5-6 mai 2005 Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: cl. a IV-a 90 de minute, cl. V-VIII 2 ore. ClasaaIV-a 1. Să seafledouă numere

Mai mult

Slide 1

Slide 1 VIII. Reprezentarea şi cotarea organelor de maşini 8.1 ROŢI DINŢTE Roţile dinţate sunt organe de maşini constituite de corpuri de rotaţie (cilindru, con, hiperboloid) prevăzute cu dantură exterioară sau

Mai mult

Elemente de aritmetica

Elemente de aritmetica Elemente de aritmetică Anul II Februarie 2017 Divizibilitate în Z Definiţie Fie a, b Z. Spunem că a divide b (scriem a b) dacă există c Z astfel încât b = ac. In acest caz spunem că a este un divizor al

Mai mult

PROIECT DIDACTIC

PROIECT   DIDACTIC Plan de lecție Informații generale Obiectul: Matematică Clasa: a VII - a Durata: 50 min Mijloace TIC: calculatorul profesorului cu videoproiector,calculatoare pentru elevi Tema lecției: Aria triunghiului

Mai mult

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la distanta b de centrul sferei. Alegem un sistem de coordonate

Mai mult

Microsoft Word - SUBIECTE FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007

Microsoft Word - SUBIECTE  FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007 CLASA a - V a 1 007 1. a) ArătaŃi că umărul A= 1+ + + +... + este divizibil cu 15. b) La u cocurs de matematică au participat elevi di clasele a V-a A, a V-a B şi a V-a C. 7 de elevi u sut di clasa a V-a

Mai mult

Colec ia MATE EDITURA PARALELA 45 Matematic. Clasa a VI-a 1

Colec ia MATE EDITURA PARALELA 45 Matematic. Clasa a VI-a 1 Colecia MATE 2000 + Matematic. Clasa a VI-a 1 Matematic. Clasa a VI-a 2 Acest auxiliar didactic este aprobat pentru utilizarea în unitile de învmânt preuniversitar prin O.M.E.N. nr. 3530/04.04.2018. Lucrarea

Mai mult

ExamView Pro - Untitled.tst

ExamView Pro - Untitled.tst Class: Date: Subiecte logica computationala licenta matematica-informatica 4 ani Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Fie formula

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Matematică 1.3 Departamentul Matematică Didactic 1.4

Mai mult

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC Se considera v BE 0.6V in conductie si β00. Pentru v I.6+0.05sinωt [V], tensiunea este : +0V R C 5K v I v BE 0.5mA 0V C a 7.50.3sinωt [V] c.5.5sinωt [V] b 7.5.5sinωt [V] d.60.05sinωt [V] Se cunoaste β00

Mai mult

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS IE /msie.dvi

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS IE /msie.dvi urs 2 Integrale de suprafaţă 2.1 Pânze şi suprafeţe Definiţie 2.1. Fie D R 2 o mulţime conexă şi deschisă. O funcţie continuă σ : D R 3 se numeşte pânză de suprafaţă. ulţimea = σd) se numeşte imaginea

Mai mult

GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 2007

GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 2007 GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 7 Cuprins Elemente de teoria spaţiilor metrice 4 Spaţii metrice 4 Mulţimea numerelor reale 8 Şiruri şi serii 5 Şiruri de

Mai mult

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Contents Vectori... 4 Modul de rezolvare a problemelor... 5 despre vectori... 6 Vector deplasare... 12 Vector viteza... 12 Statica...

Mai mult

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență + 0 MODELE DE PROBLEME REZOLVATE + 1130 DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURSURI ŞI CENTRE DE EXCELENŢĂ Clasa a V-a Ediţia a X-a EDITURA

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Soluţiile problemelor propuse în nr. /6 Clasele primare P355. Găsiţi trei numere consecutive în şirul numerelor de la la 3 care să aibă suma 3. (Clasa pregătitoare) Mariana Manoli, elevă, Iaşi Soluţie.

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 27 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL 1 Varianta 36 1. Subiectul I. (a) Avem 2 ( ) 2+ ( ) 2= 7i = 2 7

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNCĂ ET An - SA CRS 8 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCRAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro . ntroducere în teoria circuitelor electrice. Puteri în regim armonic 3. Caracterizarea în complex a

Mai mult

rm2003ii.dvi

rm2003ii.dvi Concursul Florica T. Câmpan, ediţia a III-a 1 Faza judeţeană, 1 martie 2003 Clasa a IV-a 1. Care este cel mai mare număr care împărţitla10dă câtul 9? 2. Să se ordoneze numerele din şirul următor în ordinea

Mai mult

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t),

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), CURE ÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), y(t), z(t)) cu x, y, z polinoame de grad n. Maximul

Mai mult

Matematica Clasa 5 Culegere De Exercitii Si Probleme

Matematica Clasa 5 Culegere De Exercitii Si Probleme uprins Teste de evaluare inițială... 7 4 I. Numere naturale. Numere naturale... 9. Scrierea şi citirea numerelor naturale... 9.2 xa numerelor naturale. ompararea şi ordonarea numerelor naturale... 4.3

Mai mult

Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor

Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor booleene Definiţia 4.1 Se numeşte algebră Boole (booleană)

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 6 2019 Anca Ignat Algoritmul lui Givens Fie A o matrice reală pătratică de dimensiune n. Pp. că avem: A QR unde Q este o matrice ortogonală iar R este o matrice superior triunghiulară.

Mai mult

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INSTITUTUL PEDAGOGIC AL VOIVODINEI EXAMENUL FINAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Mai mult

Microsoft Word - cap1p4.doc

Microsoft Word - cap1p4.doc Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.6 Subspaţii vectoriale Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K. În cele ce urmează vom introduce două definiţii echivalente pentru noţiunea de subspaţiu

Mai mult

Notiuni de algebra booleana

Notiuni de algebra booleana Noţiuni de algebră booleană (în lucru) Definiţie Algebră booleană = o structură algebrică formată din: O mulţime B Două operaţii binare notate cu (+) şi (.) O operaţie unară notată cu ( ) pentru care sunt

Mai mult

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai 1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. b. Se consideră algoritmul

Mai mult

Valerica Doina MUNTEAN, Ovidiu T. POP, Maria REIZ Petru BRAICA, Adrian BUD, Virgil POP, Călin POPESCU, LUPOU Agota, CZIPROK Andrei, KOCZINGER Eva, Nic

Valerica Doina MUNTEAN, Ovidiu T. POP, Maria REIZ Petru BRAICA, Adrian BUD, Virgil POP, Călin POPESCU, LUPOU Agota, CZIPROK Andrei, KOCZINGER Eva, Nic Valerica Doina MUNTEAN, Ovidiu T. POP, Maria REIZ Petru BRAICA, Adrian BUD, Virgil POP, Călin POPESCU, LUPOU Agota, CZIPROK Andrei, KOCZINGER Eva, Nicoleta CUIBUȘ, Traian TĂMÎIAN, Manuela POPESCU, Cristian

Mai mult

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45 c o l e c i a Autorii aduc mulumiri speciale Societii de tiine Matematice din România pentru sprijinul acordat. Redactare: Ramona Rossall Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregtire de tipar: Marius Badea Design

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Soluţiile problemelor propuse în nr. 1/16 Clasele primare P339. Încercuiţi numerele scrise în şirul 9,7,3,5,1,,4,6,8 care sunt după 7, înainte de, după 3 şi înainte de 4. (Clasa pregătitoare) Nicolae Vieru,

Mai mult