ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU INVENTAR u.a. 12 pag. Arhivele Nationale ale Romaniei

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU INVENTAR u.a. 12 pag. Arhivele Nationale ale Romaniei"

Transcriere

1 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU INVENTAR u.a. 12 pag. 1

2 PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU Prefaţă inventar Prin aplicarea prevederilor Regulamentului Organic din 1831 fiecare comună era condusă de un sfat sătesc. Această formă de organizare va funcţiona până în Prin legea administrativă adoptată în 1864, au fost înfiinţate comunele, unităţi administrative cu personalitate juridică, compuse din mai multe sate sau cătune, iar centrul administrativ era situat de obicei în satul cel mai dezvoltat. Fiecare comună trebuia să aibă cel puţin 100 de familii sau 500 locuitori. Primarul era subordonat subprefectului de plasă. Odată cu înfiinţarea comunelor în 1864 ca unităţi administrative locale, au apărut şi consiliile comunale, organe alese pe doi ani. La conducerea comunei era numit un primar care era însărcinat cu administrarea comunei, el fiind în acelaşi timp şi reprezentantul autorităţii centrale. Primăriile comunale aveau sarcina de a alcătui şi administra bugetul de venituri şi cheltuieli, de a impune taxe noi în folosul comunei, de a percepe taxe şi impozite stabilite prin lege, de întreţinerea drumurilor, protejarea pădurilor, de a îmbunătăţi rasele de animale, de a lua măsurile necesare în cazul apariţiei vreunei epidemii, de a-şi îndeplini obligaţiile ce decurgeau din legi şi regulamente. De-a lungul anilor au intervenit modificări în ce priveşte statutul de funcţionare a primăriilor comunale şi competenţa lor teritorială. Primăriile comunale au funcţionat sub această denumire până în 1949, când sunt înlocuite de comitetele provizorii pentru perioada 1949-decembrie 1950, iar din 1950 se înfiinţează sfaturile populare comunale. Astăzi, Roşioru este un sat care face parte din comuna Cochirleanca, judeţul Buzău. Fondul arhivistic Primăria comunei Roşioru conţine 143 u.a., reprezentând 0,62 m.l., având anii extremi Documentele sunt constituite în dosare şi registre şi se păstrează în cutii. Deasemenea, documentele din acest fond necesită legare în proporţie de 30% şi restaurare în proporţie de 30%. 2

3 Dosarele de corespondenţă cuprind informaţii diverse despre activitatea primăriei, ordine, circulare primite de la pretură şi prefectură, începând cu anul Astfel, se regăsesc date despre averea mobilă şi imobilă a comunei. Unele unităţi arhivistice conţin informaţii despre activitatea agricolă, situaţia arăturilor, învoieli agricole, mobilizarea agricolă. De remarcat sunt dosarele care conţin procese verbale de inspecţii sanitare, corespondenţa cu Camerele agricole, Comisariatele militare, tabele cu tinerii ce urmează a fi încorporaţi, bugetele de venituri şi cheltuieli, conturile de gestiune. Alte documente privesc activitatea Frontului Renaşterii Naţionale. Deasemenea, fondul arhivistic cuprinde state de plată din perioada , acte de stare civilă din perioada Inventarul fondului arhivistic Primăria comunei Roşioru a fost întocmit de arhivist Nicolescu Valeriu, a fost completat şi documentele recotate în anul 2008 cu ocazia verificării existentului cu instrumentele de evidenţă, de către arhivist Anca Pororo şi arhivar Viorel Dedu. Întocmit, Pororo Anca Elena 3

4 Tabele statistice cu animale, cereale, furaje orig,cop 2. 2 Corespodenţă referitoare la activitatea Comitetului Agricol local Bugetul general al comunei Corespondenţă şi adrese privind bugetul şi împrumuturi Probleme referitoare la funcţionarii comunali, salarizări, încasări, numiri, detaşări Tabele nominale cu mobilizaţii Recensământul animalelor, vehiculelor cu tracţiune animală, harnaşamentelor şi bicicletelor Tabel cu recensământul tinerilor clasei anului Corespondenţă cu autorităţile militare, viza livretelor, mobilizări, recrutări, tabel învoieli pentru vite la păşunat Pregătirea premilitară a tinerilor, apărarea pasivă a tinerilor, echipajele de alarmă, de prim ajutor Alegerea, constituirea şi şedinţele Consiliului comunal Acte justificative ale tinerilor din clasa anului Bugetul general al comunei şi instrucţiuni Rechiziţii, recensământul animalelor Recensământul animalelor, vehiculelor cu tracţiune animalelor, harnaşamentelor si bicicletelor Probleme referitoare la funcţionarii comunali, eliberări acte de stare civilă, constatări morţi prezumtive

5 Statistici agricole, corespondenţă cu Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Plan de exploatare a islazului comunal Recensământul animalelor, vehiculelor cu tracţiune animală, harnaşamentelor şi bicicletelor orig Recensământul animalelor Registru de decizii ale Consiliului communal Apărarea pasivă a comunei orig,cop Contracte de păşunat pe islazul comunal Recensământul tinerilor clasei anului 1936 şi premilitari Recensământul animalelor, vehiculelor cu tractare animală, harnaşamentelor şi biciletelor orig Recensământul tinerilor clasei anului 1941 ce au fost născuţi în orig,cop Buletine de activitate sanitară Probleme MONT şi mobilizare Acte justificative ale tinerilor clasei anului Plan de exploatare păşuni, tabel de locuitorii care au nevoie de unelte agricole Tabel cu recensământul tinerilor clasei anului Statistici agricole Tabele nominale cu cetăţenii de la care s-au ridicat rechiziţii, tabel cu locuitorii comunei care deţin vie

6 7. 34 Probleme de apărare pasivă şi de mobilizare, tabel cu suprafeţe agricole orig,cop Bugetul general al comunei Recensământul animalelor, vehiculelor cu tracţiune animală, harnaşamentelor, bicicletelor Activitatea eforiei comunale de păşuni Recensământul animalelor din comună pentru rechiziţii Corespondenţă referitoarea la activitatea Comitetului agricol comunal, tabele statistice agricole, producţii medii la hectar Bugetul general al comunei Registrul pentru înscrierea în organizaţia Frontul Renaşterii Naţionale a locuitorilor comunei orig Chestiune pentru cunoaşterea instrumentelor de producţie şi asigurarea muncitorilor şi producţiei agricole în împrejurări excepţionale orig,cop Alegerea, constituirea şi procese verbale ale şedinţelor Comitetului comunal Registru procese verbale de inspecţii sanitare Acte referitoare la mobilizarea agricolă pe Acte justificative ale tinerilor clasei anului Acte referitoare la mobilizarea agricolă Recensământul animalelor, vehiculelor cu tracţiune animală, harnaşamentelor, bicicletelor Bugetul general al comunei

7 6. 50 Carnetul de mobilizare al comunei cu instrucţiunile Marelui Stat Major către Ministerul de Interne Tabel cu recensământul tinerilor clasei anului 1942 născuţi în Statistici agricole Statistica populaţiei comunei între 7-60 ani Tabel cu recensământul animalelor, vehiculelor cu tracţiune animală, harnaşamentelor şi bicicletelor Tabel cu recensământul tinerilor clasei anului Bugetul general al comunei Acte de constatare, evaluare şi inventariere a imobilelor proprietatea comunei şi schiţe plan Recensământul animalelor, vehiculelor cu tracţiune animală, harnaşamentelor şi bicicletelor Statistică agricolă, suprafeţe cultivate şi producţie Probleme MONT şi apărare pasivă Rechiziţii ridicate de la populaţie Tabel de recensământul rechiziţiilor aflate la corpurile de trupă şi instrucţiuni State nominale de plata drepturilor tranzitorii IOVR orig Registru de deliberaţiuniale Consiliului comunal Probleme MONT şi de apărare pasivă (tabele) orig,cop 7

8 Tabel cu recensământul tinerilor clasei anului Tabele nominale şi decizii ale celor ce primesc pensii IOVR, tabele culturi de primăvară, borderouri recensământ Inventarul arhivei primăriei, proces-verbal privitor la registrele de născuţi, publicaţii, bugetul comunal, liste electorale, certificate diverse, situaţia însămânţărilor de primăvară, procese-verbale de inspecţii, contracte de împrumut pe ipotecă, tabel cu locuitorii comunei cu suprafaţa de teren pe care o posedă Registru pentru transcrierea deciziilor Comisiei interimare orig Registru de inspecţii sanitare Lucrări referitoare la întocmirea bugetului comunal orig,cop Planuri de cultură agricolă, statistica agricolă Registru de şedinţele Comitetului Agricol Gospodăresc pentru campania de însămânţări Plan de lucru pentru campania de însămânţări, probleme de cadre, numiri, mutări Lucrările secţiei locale de muncă şi prevedri sociale Planul de cultură agricolă Registru de inspecţii administrative orig Inventarul vechi al fondului - - STATE SALARII 1. - State salarii orig,cop 8

9 STARE CIVILĂ Acte relative la căsătoria dintre Ştefan I. Ioniţă cu Ecaterina D. E. Preda. 11 orig,cop 2. - Idem Ion N. Suditu cu Elena Ghe. Tăbliţă Idem Vasile I. D. Căpăţână cu Maria N. D. Ichim Idem Paraschiv Ghe. Popescu cu Safta I. Ghe. Preda Idem - Dragomir D. St. Mocanu cu Ioana P. St. Dogaru Idem Ion I. Arsenie cu Ioana I. Drăgulescu Idem Vasile I. I. Ungureanu cu Ioana M. P. Ene Idem Dumitru D. St. Mocanu cu Rada Fotin V. Brânzea Idem Dumitru S. Stratone cu Neacşa V. I. Dogaru Idem - Gheorghe Ghe. Ungureanu cu Ioana I. P. Ciobanu Idem Dumitru A. Horhocea cu Stanca I. R. Târcă Idem Constantin Ghe. N. Harap cu Vasilica Ghe. I. Tăbliţă Idem Nicolai Ghe. I. Staicu cu Profira Ghe. I. Şerban Idem Gheorghe N. T. Marin cu Elena D. I. Baicu Idem Dumitru I. C. Drăgulescu cu Radu Ghe. N. Stroie Idem Neculai Alexe Motoşcă cu Ioana N. T. Dobre Idem Ion M. Ghe. Vlad cu Ioana N. T. Marin Idem Ion S. Stratone cu Georgeta P. T. Constantinescu Idem Dumitru R. V. Constantin cu Stanca I. T. Horhocea Idem Ion C. N. Baicu cu Tinca Şt. Gr. Tănase Idem Stoica Sora Şerban cu Maria Ene N. Militaru Idem Alexandru Ilie T. Horhocea cu Caliopia Anton Stroe Idem Stan Stan P Ioniţă cu Safta M. Toader Idem - Dionisie N. Oancea cu Elena N. Sandu Idem Radu D. Şt. Mocanu cu Maria T. N. Baicu Idem Neculai I. Gr. Tănase cu Aneta I. Pârvu Idem - Ştefan R. V. Constantin cu Maria T. Stanciu

10 3. - Idem Gheorghe Ghe. I. Saticu cu Maria I. St. Nedelcu Idem Grigore D. M. Popa cu Ruţa C. N. Baicu Idem Ion Al. Motoaşcă cu Chira C. C. Tănase Idem Ion I. Ghe. Vlad cu Ioana M. I. C. Lungu Idem Ion Ion T. Marin cu Maria Gr. I. Vlad Idem Coman Tr. M. Baicu cu Stanca Maria I. Radu Idem Gheorghe St. Ghe. Balica cu Ileana I. T. Marin Idem Mihai C. Ţurloiu cu Ilinca C. Dumitru Idem Grigore St. Diaconu cu Safta Ghe. A. Oprescu Idem Gheorghe N. F Petre cu Sofia Stan Z. Poteraş Idem Bratosin D. Mocanu cu Rada Ghe. T. Tudor Idem Vasile I. T. Marin cu Paulina C. M. Costea Idem Constantin I. Arsene cu Paraschiva I. Neagu Idem Nicolae Ion I. Preda cu Vasilica I. Drăgulescu Idem Gheorghe Ioniţă cu Maria M. Trifan Idem Petre Neculai T. Marin cu Ioana Gheorghe Stoian Idem Dumitru Anghel Diaconu cu Smeada Gheorghe Necoară Idem Neculai Ilie P. Ciobanu cu Marieta Radu R. Crângaşu Idem Ion Chiriţă Iaru cu Ivana Cojocaru Idem Alexe I. Motoaşcă cu Călina Petre Gh. Rusu Idem Apostu Dumitru Crângaşu cu Ioana Gh. Dragomir Idem Nicolae Gh. Preda cu Dobriţa P. Benescu Idem Gheorghe I. Tănase cu Costanda S. Stratone Idem Ion Pătraşcu cu Tinca I. Baicu Idem Radu Mihaica Gheorghe I. Vlad cu Maria C. Moldoveanu Idem Gheorghe I. Neagu cu Stana Mei Roşu Idem Florea Matei Savu cu Maria Lungu Idem Marcu I. M. Ungureanu cu Tinca N. Ichim Idem Ion S. Horhocea cu Ilinca I. Arsene Idem Costel Gheorghe Coşconel cu Lina I. Calcan Idem Grigore Alexe Motoaşcă cu Agrafia Stoica Boicu Idem Petre St. Baciu cu Maria Ghiţă Arsene

11 Idem Ion Sandu Stratone cu Maria R. D. Zincă Idem Dumitru St. Constantin cu Maria T. Terente Idem Ion Gh. Grigore cu Vasilica Ion P. Cristodor Idem Tudor M. Ilie cu Neculina C. Moldoveanu Idem Neculai Gh. Preda cu Paraschiva I. St. Preda

12 Prezentul inventar conţine 12 (doisprezece) pagini. Tehnoredactat Pororo Anca Elena

ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR Nr PRIMĂRIA COMUNEI GODENI ( ) 1

ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR Nr PRIMĂRIA COMUNEI GODENI ( ) 1 ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR 1930 PRIMĂRIA COMUNEI GODENI (1934-1969) 1 Cuprinsul pe scurt al sau registrului ANUL 1934 file 1 6 Lucrări privind recensământul populaţiei. 1934

Mai mult

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI ANDREI BĂRBULESCU INVENTAR u.a. 22 pag. Arhivele Nationale al

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI ANDREI BĂRBULESCU INVENTAR u.a. 22 pag. Arhivele Nationale al ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv. 2451 PRIMĂRIA COMUNEI ANDREI BĂRBULESCU INVENTAR 1933-1949 193 u.a. 22 pag. 1 PRIMĂRIA COMUNEI ANDREI BĂRBULESCU Prefaţă inventar Prin aplicarea prevederilor

Mai mult

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI BECIU INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Buza

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI BECIU INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Buza ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv. 2427 PRIMĂRIA COMUNEI BECIU INVENTAR 1861-1956 754 u.a. 67 pag. 1 PRIMĂRIA COMUNEI BECIU Prefaţă inventar Prin aplicarea prevederilor Regulamentului

Mai mult

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI BÂSCENII DE SUS INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI BÂSCENII DE SUS INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv. 2219 PRIMĂRIA COMUNEI BÂSCENII DE SUS INVENTAR 1932-1950 98 u.a. 10 pag. 1 PRIMĂRIA COMUNEI BÂSCENII DE SUS Prefaţă inventar Până la domnia lui Alexandru

Mai mult

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI BRĂEŞTI INVENTAR u.a. 70 pag. 1

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI BRĂEŞTI INVENTAR u.a. 70 pag. 1 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv. 2432 PRIMĂRIA COMUNEI BRĂEŞTI INVENTAR 1862-1952 961 u.a. 70 pag. 1 PRIMĂRIA COMUNEI BRĂEŞTI Prefaţă inventar Prin aplicarea prevederilor Regulamentului

Mai mult

Microsoft Word - Diverse -i Arhiva 2010

Microsoft Word - Diverse -i Arhiva 2010 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS-VODA JUDETUL CALARASI HOTARARE privind aprobarea completarii Nomenclatorul arhivistic al Consiliului local al comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi Consiliul local al

Mai mult

PREFAŢA Fond : Percepţia Chiochiş Instituţiile financiare subordonate administraţiilor financiare judeţene îşi exercitau autoritatea pe teritoriul cât

PREFAŢA Fond : Percepţia Chiochiş Instituţiile financiare subordonate administraţiilor financiare judeţene îşi exercitau autoritatea pe teritoriul cât PREFAŢA Fond : Percepţia Chiochiş Instituţiile financiare subordonate administraţiilor financiare judeţene îşi exercitau autoritatea pe teritoriul câte unei plăşi şi aveau misiunea de constatare, urmărire

Mai mult

Nr

Nr INVENTAR: 804 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI AVOCATURA STATULUI BOTOŞANI INVENTAR, 1925-1953, 44 u.a. PREFAŢĂ Avocatura (Contenciosul) Statului la nivelul judeţului Botoşani, a funcţionat

Mai mult

AH19.doc

AH19.doc CONSILIUL LOCAL SEGARCEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI

Mai mult

P R E F A T Ă

P R E F A T Ă P R E F A T Ă In evul mediu pe locul unde se află în acest moment localitatea Cheglevici se afla satul Kokenyer. Actualul sat a fost colonizat în anul 1844, de către erariu cu germani pe o suprafaţă de

Mai mult

PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a s

PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a s PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a statutelor aprobate de Oficiul Naţional al Cooperaţiei

Mai mult

ARHIVELE NA IONALE S.J.A.N. ARGEŞ FOND NR. 512 INVENTAR Nr PRIM RIA COMUNEI DOBREŞTI ( ) 1

ARHIVELE NA IONALE S.J.A.N. ARGEŞ FOND NR. 512 INVENTAR Nr PRIM RIA COMUNEI DOBREŞTI ( ) 1 ARHIVELE NA IONALE S.J.A.N. ARGEŞ FOND NR. 512 INVENTAR 1683 PRIM RIA COMUNEI DOBREŞTI (1922-1968) 1 PREFA În largul program de modernizare a tân rului stat român iniţiat şi realizat de Alexandru Ioan

Mai mult

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR.

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR. Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la 01.07.2017 NR. CRT NR.CERERE NUMELE SI PRENUMELE 1 8109/19.04.2007 Butoi

Mai mult

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Nr

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Nr DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ 1872-1952 fond: 715 inv.: 419 PREFAŢĂ PAROHIA GRECO-CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Parohia greco-catolică

Mai mult

1935

1935 ARHIVELE NAŢIONALE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DOLJ INVENTAR 1860 1901 46 u.a. 1 PREFAŢĂ În cadrul Serviciului spitalelor din Craiova printre unităţile spitaliceşti cele mai vechi, atestate documentar se înscrie

Mai mult

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND FAMILIAL URŞIANU INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Valcea RÂ

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND FAMILIAL URŞIANU INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Valcea RÂ Inv. 2013 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND FAMILIAL URŞIANU 1918-1979 78 RÂMNICU VÂLCEA 2009 1 FOND FAMILIAL URŞANU Între materialele documentare intrate în depozitele arhivelor judeţului

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.08.2019 31.08.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

889 ARHIVELE NAŢIONALE Serviciul Judeţean Dolj Primăria comunei Celaru INVENTAR u.a. Fond nr. 190

889 ARHIVELE NAŢIONALE Serviciul Judeţean Dolj Primăria comunei Celaru INVENTAR u.a. Fond nr. 190 889 ARHIVELE NAŢIONALE Serviciul Judeţean Dolj Primăria comunei Celaru INVENTAR 1922-1970 158 u.a. Fond nr. 190 Prefaţă Prin legea administrativă din 31 martie 1864 comuna rurală devine unitate teritorială

Mai mult

Microsoft Word - New Microsoft Word Document _2_

Microsoft Word - New Microsoft Word Document _2_ PROCURATURA RAIONULUI HAŢEG - Prefaţă - Procuratura Republicii Populare Române a fost înfiinţată în baza Legii nr. din iunie, pentru supravegherea şi asigurarea respectării legilor R.P.R. de către organele

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.09.2019 30.09.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

HOTĂRÂREA Nr. 58/2017 privind trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public, modificarea domeniului privat, modificarea si completarea In

HOTĂRÂREA Nr. 58/2017 privind trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public, modificarea domeniului privat, modificarea si completarea In HOTĂRÂREA Nr. 58/2017 privind trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public, modificarea domeniului privat, modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public

Mai mult

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Inv. 2066 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE 1901-1962 33 u.a. RÂMNICU VÂLCEA 2012 FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE Între materialele documentare intrate în depozitele

Mai mult

CATALOG DREPT FINALL SEPT 2018.xls

CATALOG DREPT FINALL SEPT 2018.xls UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Științe Juridice, Politice și Specializarea Drept Sesiune examen de licență - septembrie 2018 Rezultate finale examen de 1 ANASTASIU T. THEODOR CODRIN 7.30 9.00

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU 01.06.2017 30.06.2017 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactați pe d-nul av. Ristea Cristian Răzvan, la nr. de telefon

Mai mult

SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE

SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR PRIMĂRIA COMUNEI DORNEŞTI (1945-1950) Inventar nr. 51 Fond nr. 194 1 PREFAŢĂ Comuna Dorneşti este aşezată

Mai mult

TABEL NOMINAL CU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE SI AU SOLICITAT ECHIVALAREA INSPECTIILOR LA CLASA CU INSPECTIILE SUSTINUTE LA EXAMEN

TABEL NOMINAL CU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE SI AU SOLICITAT ECHIVALAREA INSPECTIILOR LA CLASA CU INSPECTIILE SUSTINUTE LA EXAMEN TABEL NOMINAL CU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE SI AU SOLICITAT ECHIVALAREA INSPECTIILOR LA CLASA CU INSPECTIILE SUSTINUTE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI 1 ANDREI

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI AXINTELE JUDETUL IALOMITA Nr 1498 din 28 mai 2019 ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE In temeiul art.47 din Legea 207/

PRIMARIA COMUNEI AXINTELE JUDETUL IALOMITA Nr 1498 din 28 mai 2019 ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE In temeiul art.47 din Legea 207/ PRIMARIA COMUNEI AXINTELE JUDETUL IALOMITA Nr 1498 din 28 mai 2019 ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE In temeiul art.47 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile

Mai mult

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "DAN HULUBEI"- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DAN HULUBEI- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S CLASA a X-a Stiinte ale naturii Numele şi prenumele elevului SCOALA P 1 P 2 P 3 Total PREMIUL 1 SAVIN ANDREI Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 5,00 7,00 5,00 17,00 I 2 BORDEANU GABRIELA CNVA 5,00 5,00

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.11.2018 30.11.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.09.2018 30.09.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALĂ SF. VASILE, PLOIEȘTI CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA DISCIPOLII LUI LAZAR REZULTATE CLASA A 5 A Nr. crt. Numele și prenumele elevul

SCOALA GIMNAZIALĂ SF. VASILE, PLOIEȘTI CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA DISCIPOLII LUI LAZAR REZULTATE CLASA A 5 A Nr. crt. Numele și prenumele elevul 1 DUMITRIU RADU 5 Școala Gimnazială H.M.Berthelot 65,00 20,00 10,00 95,00 PREMIUL I 2 Militaru Mihai Adrian 5 C.N.,,MIHAI VITEAZUL", Ploiești 60,00 17,00 10,00 87,00 PREMIUL II 3 SAVU STEFAN CATALIN 5

Mai mult

Microsoft Word - inv. 239.doc

Microsoft Word - inv. 239.doc MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN SIBIU FOND: ŞCOALA PROFESIONALĂ DE BĂIEŢI NR 2 - SIBIU ŞI ŞCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI NR.1- SIBIU INV.Nr. 239 I N V E N

Mai mult

Microsoft Word - 27 martie 2014.docx

Microsoft Word - 27 martie 2014.docx CONSILIUL LOCAL BALŞ PROCES VERBAL Încheiat azi, 27.03.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 265 din data 21.03.2014. La şedinţă

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR COLECŢIA DE STARE CIVILĂ EXEMPLARUL I ( ) I

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR COLECŢIA DE STARE CIVILĂ EXEMPLARUL I ( ) I MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR COLECŢIA DE STARE CIVILĂ EXEMPLARUL I (1784-1948) Inventar nr.513 Fond nr.12 INVENTAR COLECŢIA DE STARE

Mai mult

1054 ARHIVELE NAȚIONALE SERVICIUL JUDEȚEAN DOLJ SUBOCÂRMUIREA PLĂŞII JIUL DE JOS INVENTAR 1845, 1851, 1861, u.a. Fond nr. 150

1054 ARHIVELE NAȚIONALE SERVICIUL JUDEȚEAN DOLJ SUBOCÂRMUIREA PLĂŞII JIUL DE JOS INVENTAR 1845, 1851, 1861, u.a. Fond nr. 150 1054 ARHIVELE NAȚIONALE SERVICIUL JUDEȚEAN DOLJ SUBOCÂRMUIREA PLĂŞII JIUL DE JOS INVENTAR 1845, 1851, 1861, 6 u.a. Fond nr. 150 PREFAȚĂ Activitatea administrativă cuprinde, în mod direct sau indirect,

Mai mult

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXT

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXT BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXTREMI: 1950-1968 FILE: 141 0 1950 Nr. Nr. Conţinutul

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET Piatra Neamţ INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET Piatra Neamţ INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET Piatra Neamţ INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 162.541 din 14.02.2019 INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ Ex. nr SERVICIUL RESURSE UMANE

Mai mult

SIMULAREBAC2017_11.xlsx

SIMULAREBAC2017_11.xlsx REZULTATE CLASA A XII-a A 1 BARBU N. CRISTIAN-ANDREI RO_REA 8,40 MI 6,30 ANAT 8,50 7,73 REUSIT 2 BÂIBÂŢĂ E. DAN-RADU-COSTIN RO_REA 7,25 MI 8,50 FIZICA 9,90 8,55 REUSIT 3 BOBOC V. ELENA-GABRIELA RO_REA

Mai mult

PLANIFICAREA INSPECŢIILOR PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR LA SPECIALITATEA ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR, sector 3 Avizat Inspector Ş

PLANIFICAREA INSPECŢIILOR PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR LA SPECIALITATEA ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR, sector 3 Avizat Inspector Ş PLANIFICAREA INSPECŢIILOR PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 LA SPECIALITATEA ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR, sector 3 Avizat Şcolar General, prof. Constantin TRĂISTARU pentru inspecţie (

Mai mult

Unitatea de învățământ - Grăd. nr. 252 Nr crt Dată depunere cerere Lista cererilor din Etapa I Faza 1 Anul şcolar Nume Prenume Unitate Grupa

Unitatea de învățământ - Grăd. nr. 252 Nr crt Dată depunere cerere Lista cererilor din Etapa I Faza 1 Anul şcolar Nume Prenume Unitate Grupa nitatea de - Grăd. nr. 252 Lista cererilor din Etapa I Faza 1 Anul şcolar 2019-2020 MAXIMILIAN 1 24-05-2019 ADAM JOSEF 2 27-05-2019 ALEC DARIA IOANA CLADIA 3 28-05-2019 BADEA ADINA IRINA 4 28-05-2019 BADEA

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ANUNŢ Cu rezultatele probelor practice/scrise susținute în data de pentru ocuparea funcțiilor v

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ANUNŢ Cu rezultatele probelor practice/scrise susținute în data de pentru ocuparea funcțiilor v R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ANUNŢ Cu rezultatele probelor practice/scrise susținute în data de 23.07.2018 pentru ocuparea funcțiilor vacante de execuție anunțate prin concurs/examen în

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 485 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 485 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 485 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.12.2010; Având în vedere raportul nr.211257/2010

Mai mult

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http:

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http: ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod 920024 Tel/ Fax: 0243234612 e-mail:sc_sanitara_slobozia@yahoo.com web : http://sanitara-slobozia.ro/ NR 343/13.07.2015 Rezultate

Mai mult

853

853 916 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN DOLJ SUBOCÂRMUIREA PLĂŞII GILORTU INVENTAR 1832 1835 Fond 86 9 u.a. PREFAŢĂ Ca urmare a aplicării Regulamentului Organic, începând cu anul 1831, instituţia administrativă

Mai mult

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI: PAROHIA GRECO-CATOLICĂ BIIA ( ) Nr.fond:977

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI: PAROHIA GRECO-CATOLICĂ BIIA ( ) Nr.fond:977 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI: PAROHIA GRECO-CATOLICĂ BIIA (1854-1955) fond:977 inv.: 2463 PREFAŢĂ Localitatea Biia a fost sediul districtului protopopesc încă de pe

Mai mult

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE SECȚIUNEA 9-10 AVANSAȚI REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ONLINE DE INFORMATICĂ EMPOWERSOFT

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE SECȚIUNEA 9-10 AVANSAȚI REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ONLINE DE INFORMATICĂ EMPOWERSOFT Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE SECȚIUNEA 9 AVANSAȚI REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ONLINE DE INFORMATICĂ EMPOWERSOFT 28 EDIȚIA A IVA Concurenții poziționați în clasament deasupra

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL 1 1 ABABEI-NECULA C ALEXANDRA ALINA 2 BARBU G MARIUS ALEXANDRU 3 BARBU M DRAGOȘ SORIN 4 BĂŢĂUȘ A LORENA CAROLINA 5 BICAN R IOANA SILVIA 6 BOJAN C BIANCA IULIA 7 BOLDEIU I ANDREI GEORGE 8 BREAZU F IOANA

Mai mult

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografie Tel. +40-1-314 35 08 int 189 +40-1-315 30 74 Fax +40-1-315 30 74 http://geo.unibuc.ro B-dul Nicolae Balcescu Nr. 1 70 111 Bucuresti, Sector 1 Romania

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: , MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, 611028, Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: 0233-740300, 0233-740100, Tel/fax 0233-740290 Nr. Numele şi prenumele

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă

Mai mult

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL RĂDULESCU ION INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Val

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL RĂDULESCU ION INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Val Inv. 2076 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL RĂDULESCU ION 1918-1979 52 u.a. RÂMNICU VÂLCEA 2012 FOND PERSONAL RĂDULESCU ION Fondul personal Rădulescu Ion avea iniţial o cantitate

Mai mult

Facultatea de Inginerie Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/if / Conducerea avansată a proceselor industriale Tip loc: Roman bugetat LISTA CA

Facultatea de Inginerie Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/if / Conducerea avansată a proceselor industriale Tip loc: Roman bugetat LISTA CA Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/if / industriale Tip loc: Roman bugetat industriale 1 3 IRIZA BOGDAN-ALEXANDRU M. D. 10.0 9.43 10.00 10.00 1 2 - - - - - - 2 7 SĂNDULESCU DRAGOŞ-CĂTĂLIN C.

Mai mult

PRIMARIA BREZOI

PRIMARIA  BREZOI ARHIVELE NATIONALE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ VÂLCEA INVENTARUL FONDULUI PPRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI 1915-1968 RÂMNICU VÂLCEA 2009 PREFATA Dezvoltarea localităţii Brezoia fost, de-a lungul timpului, strâns legată

Mai mult

Microsoft Word - anunt colectiv 6

Microsoft Word - anunt colectiv 6 NR. 6817 DIN 05.05.2014 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările

Mai mult

Microsoft Word - anunt colectiv 12.doc

Microsoft Word - anunt colectiv 12.doc Nr. 18643 din 29.08.2011 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările

Mai mult

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j 3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului

Mai mult

/30 /10 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan BĂLAN M. Cezara - Ioana BARBU M. Diana-Costina 7 7

/30 /10 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan BĂLAN M. Cezara - Ioana BARBU M. Diana-Costina 7 7 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan 0 0.5 9 3 8 8 BĂLAN M. Cezara - Ioana 1 4.5 8 5 14.5 14.5 BARBU M. Diana-Costina 7 7.0 30 39 39 BĂRBUŢ V. Alexandru 1 12 1 8 8 CIOARCĂ V. Vasile-Iulian

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA COMUNA COCORA P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind organizarea reţelei şcolare pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar

Mai mult

CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2019 LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 01 Nr.

CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2019 LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 01 Nr. LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 01 1 AHMED A. PETRE-MARIAN Limba română XI G 2 AL MONAKKAL M.A. MOHAMAD-SAMER Limba română XI D 3 ALEXE E.I.MIRCEA VLAD Limba română 12 FR2 4 ANDOR G. FLORENTINA Limba

Mai mult

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE FOND NR. 14 INVENTAR NR. 30 PREFECTURA JUDEŢULUI SATU MARE ANII EXTREMI: FILE: 231 0

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE FOND NR. 14 INVENTAR NR. 30 PREFECTURA JUDEŢULUI SATU MARE ANII EXTREMI: FILE: 231 0 BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE FOND NR. 14 INVENTAR NR. 30 PREFECTURA JUDEŢULUI SATU MARE ANII EXTREMI: 1895-1950 FILE: 231 0 1895 Nr. Conţinutul pe scurt al unităţii arhivistice Datele

Mai mult

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice 1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată Sunt prezenţi 30 de

Mai mult

Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administr

Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administr Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, din oficiu -Unitatea Administrativ-

Mai mult

Proces verbal

Proces verbal Romania Judetul Satu Mare Consiliul local al Comunei Bixad/CUI:3963986 Strada Principala nr. 252; Cod Postal : 447055 Telefon:0261/843752;0261/843715; fax:0261/843800 E-mail:primaria_bixad@yahoo.com Minuta

Mai mult

ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 TRANSFER: CU

ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 TRANSFER: CU ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare 1. 15888/2016 TRANSFER: CURTEA DE APEL ALBA IULIA Nume/Prenume Instanţa unde

Mai mult

ISMB-Informatica

ISMB-Informatica Repartizare Olimpiada de Informatică - Sector 3 Gimnaziu Nr Nume Prenume Clasa Sector ID elev Scoala de provenienta Centrul de examen Profesor Coordonator 1 ALECU-IZSAK DAVID-MIHAI 5 3 S3_5_001 2 ARTENII

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU Nr.Crt Avocat Telefon Calitate Data Avocati de serviciu din data Andrii Alin Robert 0

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU Nr.Crt Avocat Telefon Calitate Data Avocati de serviciu din data Andrii Alin Robert 0 TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU 01.04.2014 30.04.2014 Avocati de serviciu din data 01.04.2014 1 Andrii Alin Robert 0722.556.172 Avocat definitiv 01.04.2014 2 Argesanu Andreea Codruta 0744.141.076 Avocat

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget Nr. Crt Nume şi Prenume Programul de Rezultat 1. BELCIU I. MIRUNA-IOANA Fizică Fizică (în limba engleză) Admis

Mai mult

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI AN ȘCOLAR Clasa I Numele concursului Numele elevului Premiul Învățător Comper Limba română Etapa I, 19 ianuarie 2018

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI AN ȘCOLAR Clasa I Numele concursului Numele elevului Premiul Învățător Comper Limba română Etapa I, 19 ianuarie 2018 OLMPADE Ș CONCURSUR AN ȘCOLAR 2017- Clasa Comper Limba română Etapa, 19 ianuarie Albu Alexandra Elena Anghel Sebastian Arsenescu Sabrina Maria Barbu Darius Cristian Nicoiu Alexandra Barbu Flavius onuț

Mai mult

LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE – Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele in care procurorii au facut echipe comune si planuri d

LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE – Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele in care procurorii au facut echipe comune si planuri d LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele in care procurorii au facut echipe comune si planuri de actiune cu ofiterii SRI, in spete care exced sigurantei

Mai mult

ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modifica

ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modifica ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii

Mai mult

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA SPECIALIST SCUB FLOREASCA BUCURESTI 5 BALOSU MIHAI ALEXANDRU 6 LUCRARE BITERE

Mai mult

0362 BT P1:Macheta P1 pepi.qxd

0362 BT P1:Macheta P1 pepi.qxd 9 Finanțarea investiției Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor aprobate anual

Mai mult

COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU VLAHUȚĂ RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL ȘI EVALUARE NAȚIONALĂ LA CL

COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU VLAHUȚĂ RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL ȘI EVALUARE NAȚIONALĂ LA CL SALA E6 1 ABDULAC DG ALEXANDRU MARIAN XII-C BIO 2 ALDEA F GABRIEL CRISTIAN XII-A BIO 3 ALEXANDRU C ANDRA RALUCA XII-B BIO 4 ANTON CA LAURENŢIU IULIAN XII-B BIO 5 ATUDOSIE D DANIEL XII-B BIO 6 BĂLAN GA

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL OLT C.L. ICOANA HOTĂRÂRE, cu privire la: - Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Icoana, judeţul

ROMÂNIA JUDEŢUL OLT C.L. ICOANA HOTĂRÂRE, cu privire la: - Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Icoana, judeţul ROMÂNIA JUDEŢUL OLT C.L. ICOANA HOTĂRÂRE, cu privire la: - Însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Icoana, judeţul Olt Consiliul Local al comunei Icoana, Având în vedere:

Mai mult

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI CANDIDAŢI ADMIŞI 1 Matrache M. Irina-Mihaela 02152 60 10.00 40 9.61 admis 2 Popescu N.C. Crina-Ştefania 01950 60 10.00 40 9.40 admis 3 Sfetcu T.V. Iulia-Maria 02406 60 10.00 40 9.38 admis 4 Talapan S.

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL BIBLIOTECĂ COMPARTIMENT ARHIVĂ Aprobat in Sedinta de Birou Senat din 30 nov REGULAMENT DE OR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL BIBLIOTECĂ COMPARTIMENT ARHIVĂ Aprobat in Sedinta de Birou Senat din 30 nov REGULAMENT DE OR UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL BIBLIOTECĂ COMPARTIMENT ARHIVĂ Aprobat in Sedinta de Birou Senat din 30 nov. 2010 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ARHIVEI UNIVERSITĂŢII TEHNICE

Mai mult

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 14 IULIE 2015 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 14 IULIE 2015 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 14 IULIE 2015 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea 6 1 HOŞTIUC EMMA 2 IRIMIA ANDREEA / Medie bacalaureat

Mai mult

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI DIN TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE CONCURSUL DE ADMITERE MASTER UNIVERSITAR Iulie 2019 ANUNȚ CONTESTAȚII Contestațiile pentru admiterea la studii universitare de licență

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU", PITEŞTI OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ) ETAPA JUDEȚEANĂ - LICEU, PROBA A,

COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU ODOBESCU, PITEŞTI OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ) ETAPA JUDEȚEANĂ - LICEU, PROBA A, REZULTATELE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII - LIMBA FRANCEZĂ Nr. Crt. Nume și prenume Clasa Program de predare normal/bi lingv/inte nsiv LICEU PROFESOR PUNCTAJ SUB I PUNCTAJ SUB II PUNCTAJ SUB III PUNCTAJ TOTAL

Mai mult

CONCURSUL NAȚIONAL " VICTOR GIULEANU" MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. "GE

CONCURSUL NAȚIONAL  VICTOR GIULEANU MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. GE CONCURSUL NAȚIONAL " VICTOR GIULEANU" 18-20 MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. "GEORGE ENESCU" BUCURESTI 9.23 Mențiune CRISTACHE FLORENTINA

Mai mult

SECȚIUNEA A PREMIU NUME PRENUME UNIVERSITATEA Premiul 1 Manea Dragoș Universitatea din București Premiul 2 Totos Gyorgy Universitatea "Babeș-Bolyai",

SECȚIUNEA A PREMIU NUME PRENUME UNIVERSITATEA Premiul 1 Manea Dragoș Universitatea din București Premiul 2 Totos Gyorgy Universitatea Babeș-Bolyai, SECȚIUNEA A Premiul 1 Manea Dragoș Universitatea din București Premiul 2 Totos Gyorgy Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca Premiul 3 Spiridon Călin Universitatea din București Mențiune Megiesan Sergiu

Mai mult

Concurs International de Informatica Aplicata CIP 2019 Palatul Copiilor Vaslui Tabel participanti online Nume elev Institutia scolara Nume profesor cl

Concurs International de Informatica Aplicata CIP 2019 Palatul Copiilor Vaslui Tabel participanti online Nume elev Institutia scolara Nume profesor cl Concurs International de Informatica Aplicata CIP 2019 Palatul Copiilor Vaslui Tabel participanti online Nume elev Institutia scolara Nume profesor clasa sectiunea nrsub nota 2 loc LICEUL DE ARTE IONEL

Mai mult

Arhitectura Portalului si Interfatarea cu alte sisteme_V2 0.docx

Arhitectura Portalului si Interfatarea cu alte sisteme_V2 0.docx ANUL IV C - GR.241 1 ALEXANDRU P. ANCA-TATIANA 5.5 6-4.64 5.417 2 BĂRA V. ALEXANDRU - - 10 10 10 3 BUDIU A. CĂTĂLIN-ALEXANDRU - - 9.5 4.83 8.099 4 CIUCĂ A. MIHAI-MARIUS 10 10-8.01 9.403 5 CIUCIOI M.-I.

Mai mult

DECIZIA

DECIZIA COMPONENŢA CONSILIILOR/COMISIILOR AN ŞCOLAR 2014-2015 Denumire comisie Responsabil Membri/funcţia Consiliul de Administraţie Prof. Cojocaru Petre 1.Prof. Cojocaru Petre, director, preşedinte al consiliului

Mai mult

REZULTATE FINALE master zi MATEMATICA, sesiunea iulie 2010

REZULTATE FINALE master zi  MATEMATICA,  sesiunea iulie 2010 Lista candidaţilor declaraţi ADMIŞI pe locuri SUBVENŢIONATE 1. ALEXANDRESCU B. ANDREEA - MĂDĂLINA 10 2. BAIBARAC V. ELENA 10 3. CONSTANTINESCU C.N. MARIA 10 4. DIACONESCU I. IONELA - CAMELIA 10 5. DUMITRU

Mai mult

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu; Având în vedere:

Mai mult

Microsoft Word - Procesul_verbal_al_sedintei_din_data_de_ doc

Microsoft Word - Procesul_verbal_al_sedintei_din_data_de_ doc ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA BEICA DE JOS CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat astăzi 20 APRILIE 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beica de Jos, judeţul Mureş. Primarul comunei Beica

Mai mult

1 ARHIVELE NATIONALE SERVICIUL A JUDETEAN VALCEA Nr. Inv.: 2042 LICEUL COMERCIAL RM. VÂLCEA INVENTAR u.a Arhivele Nationale ale Romaniei

1 ARHIVELE NATIONALE SERVICIUL A JUDETEAN VALCEA Nr. Inv.: 2042 LICEUL COMERCIAL RM. VÂLCEA INVENTAR u.a Arhivele Nationale ale Romaniei 1 ARHIVELE NATIONALE SERVICIUL A JUDETEAN VALCEA Inv.: 2042 LICEUL COMERCIAL RM. VÂLCEA INVENTAR 1925-1956 837 u.a RÂMNICU VÂLCEA 2011 2 PREFAŢĂ Instituţia de învăţământ a luat fiinţă în anul 1925, la

Mai mult

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea 6 1 MIELU GABRIELA 2 COSTEA DIANA-ANTONIA 3 RADU ERIKA-ALEXANDRA

Mai mult

U N IU N E A E U R O ĂP E A NG U V E R N U L R O MI Ă NFIoEn d u l S o c ia l E u ro n p e a MINISTERUL MUNCII, POS DRU FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI

U N IU N E A E U R O ĂP E A NG U V E R N U L R O MI Ă NFIoEn d u l S o c ia l E u ro n p e a MINISTERUL MUNCII, POS DRU FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.5

Mai mult