REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E"

Transcriere

1 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n tii c a re se in c a d re a z a in a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e som aj - a73a1* (2) 10 3b 3 0 % p en tru som erii care se in cad reaza in ain te de ex p irarea perioadei de som aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (a 85(1)) a s o m e ri p e ste 45 a n i b s o m e ri u n ic i su stin a to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 2 6 subvenţii angajatori - încadrare tineri NEETs - a 85 (1) 12 7 subvenţii angajatori - incadrare someri neind. SLD - a 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -a 85(5) 8.1. p e rs o a n e în c a d ra te 4 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 36 9 a p e n tru in c a d ra re a la o d is ta n ta m a i m a re d e 15 d e k m (p rim a d e in c a d ra re ) - a b p e n tru in c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u s c h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c p rim a d e re lo c a re - a Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord. de prime -a73a1* (1) 11.1 p e rs o a n e în c a d ra te subvenţii angajatori - încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 p e rs o a n e în c a d ra te 3 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistenţă (a71) 13.1 perso an e asistate 100

2 în perioada REALIZ la p e rs o a n e în c a d ra te 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 p e rs o a n e în c a d ra te 0 15 Contracte de solidaritate - a 93A perso an e asistate p e rs o a n e în c a d ra te 0 161Alte masuri Director executiv Constanţa Anghel ir executiv adjunct Cezar Dincă Şef serviciu APMES Elena Neagu Întocmit Ion Arsene

3 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada REALI Z la ll I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. perso an e în cad rate a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a în a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj - a73al* (2) 10 3b 3 0 % p en tru şom erii care se in cad reaza în ain te de expirarea perioadei de şom aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (ari. 85(1)) a ş o m e ri p e ste 45 a n i b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 2 6 subvenţii angajatori - incadrare tineri NEETs - ari. 85 (1) 12 7 subvenţii angajatori - incadrare şomeri neind. SLD - ari. 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -ari. 85(5) 8.1. perso an e în cad rate 4 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 34 9 a p e n tru în c a d ra re a la o d is ta n ta m a i m a re d e 15 d e k m (p rim a d e in c a d ra re ) - a b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c p rim a d e re lo c a re - ari Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime -a73al* (1) 11.1 perso an e în cad rate subvenţii angajatori - încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 perso an e în cad rate 3 13lAcordare servicii de consultanţă şi asistentă (a71)

4 in perioada REALI Z la ll 13.1 perso an e asistate perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 perso an e în cad rate 0 15 Contracte de solidaritate - ari. 93 A perso an e asistate perso an e în cad rate 0 161Alte masuri Director executiv Constanta Anghel Sef serviciu APMES Elena Neagu

5 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada ZlalO I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te 336 3a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a în a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj - a73al* (2) 7 3b 3 0 % p en tru şom erii care se in cad reaza în ain te de expirarea perioadei de şom aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (ari. 85(1)) 431 5a ş o m e ri p e ste 45 a n i b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 2 6 subvenţii angajatori - încadrare tineri NEETs - ari. 85 (1) 12 7 subvenţii angajatori - incadrare şomeri neind. SLD - ari. 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -ari. 85(5) 8.1. perso an e în cad rate 4 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 25 9 a p e n tru în c a d ra re a la o d is ta n ta m a i m a re d e 15 d e k m (p rim a d e in c a d ra re ) - a b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c p rim a d e re lo c a re - ari Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime -a73al* (1) 11.1 perso an e în cad rate subvenţii angajatori - încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 perso an e în cad rate 3 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistentă (a71)

6 N r.c in perioada ZlalO 13.1 perso an e asistate perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 perso an e în cad rate 0 15 Contracte de solidaritate - ari. 93 A perso an e asistate perso an e în cad rate 0 161Alte masuri 1 Director executiv Constanta Anghel Sef serviciu APMES Elena Neagu

7 N r.c REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada Zla 9 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te 292 3a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a în a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj - a73al* (2) 7 3b 3 0 % p en tru şom erii care se in cad reaza în ain te de expirarea perioadei de şom aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (ari. 85(1)) 348 5a ş o m e ri p e ste 45 a n i b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 1 6 subvenţii angajatori - incadrare tineri NEETs - ari. 85 (1) 10 7 subvenţii angajatori - incadrare şomeri neind. SLD - ari. 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -ari. 85(5) 8.1. perso an e în cad rate 3 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 22 9 a p e n tru în c a d ra re a la o d is ta n ta m a i m a re d e 15 d e k m (p rim a d e in c a d ra re ) - a b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c p rim a d e re lo c a re - ari Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime -a73al* (1) 11.1 perso an e în cad rate subvenţii angajatori - încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 perso an e în cad rate 3 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistentă (a71)

8 N r.c in perioada Zla perso an e asistate perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 perso an e în cad rate 0 15 Contracte de solidaritate - ari. 93 A perso an e asistate perso an e în cad rate 0 161Alte masuri 1 Director executiv Constanta Anghel Sef serviciu APMES Elena Neagu

9 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada Zla 8 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te 240 3a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a în a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj - a73al* (2) 7 3b 3 0 % p en tru şom erii care se in cad reaza în ain te de expirarea perioadei de şom aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (ari. 85(1)) 304 5a ş o m e ri p e ste 45 a n i b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 1 6 subvenţii angajatori - incadrare tineri NEETs - a 85 (1) 9 7 subvenţii angajatori - incadrare şomeri neind. SLD - a 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -a 85(5) 8.1. perso an e în cad rate 3 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 16 9a p en tru încadrarea la o d istan ta m ai m are de 15 de k m (prim a de incadrare ) - a b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c p rim a d e re lo c a re - a r i Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime -a73al* (1) 11.1 perso an e în cad rate subvenţii angajatori -încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 perso an e în cad rate 2 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistentă (a71)

10 in perioada Zla perso an e asistate perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 perso an e în cad rate 0 15 Contracte de solidaritate - a 93 A perso an e asistate perso an e în cad rate 0 161Alte masuri

11 rt REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada Zla 7 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te 210 3a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a în a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj - a73al* (2) 7 3b 3 0 % p en tru şom erii care se in cad reaza în ain te de expirarea perioadei de şom aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (ari. 85(1)) 276 5a ş o m e ri p e ste 45 a n i b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 1 6 subvenţii angajatori - încadrare tineri NEETs - a 85 (1) 6 7 subvenţii angajatori - incadrare şomeri neind. SLD - a 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -a 85(5) 8.1. perso an e în cad rate 2 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 11 9 a p e n tru în c a d ra re a la o d is ta n ta m a i m a re d e 15 d e k m (p rim a d e in c a d ra re ) - a b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c prim a de relo care - a r i Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime -a73al* (1) 11.1 perso an e în cad rate subvenţii angajatori -încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 perso an e în cad rate 1 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistentă (a71)

12 in perioada Zla perso an e asistate perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 perso an e în cad rate 0 15 Contracte de solidaritate - a 93 A perso an e asistate perso an e în cad rate 0 161Alte masuri 1

13 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada Zla 6 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere p e rs o a n e a sis ta te Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te 183 3a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a în a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj - a73al* (2) 7 3b 3 0 % p en tru şom erii care se in cad reaza în ain te de expirarea perioadei de şom aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (ari. 85(1)) 239 5a ş o m e ri p e ste 45 a n i b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 1 6 subvenţii angajatori - încadrare tineri NEETs - ari. 85 (1) 4 7 subvenţii angajatori - încadrare şomeri neind. SLD - a 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -a 85(5) 8.1. perso an e în cad rate 2 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 9 9a p en tru încadrarea la o d istan ta m ai m are de 15 de k m (prim a de încadrare ) - a b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c prim a de relo care - a r i Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime -a73al* (1) 11.1 perso an e în cad rate subvenţii angajatori -încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 perso an e în cad rate 0 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistenţă (a71)

14 in perioada Zla perso an e asistate perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 perso an e în cad rate 0 15 Contracte de solidaritate - a 93 A perso an e asistate perso an e în cad rate 0 161Alte masuri

15 N r.c REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE T IP M Ă SU R Ă R E A L IZ la 5 I. TO TAL PERSO ANE ASISTATE II. TO TAL PERSO ANE ÎNCADRATE S ervicii de m ediere a m uncii 1.1. persoane asistate persoane încadrate Servicii de inform are şi consiliere persoane asistate C ursuri de form are p rofesion ală 2.a. persoane încadrate a 3 C om pletarea ven itu rilo r şo m e r ilo r % p en tru absolvenţii care se in cad reaza înainte de expirarea p erio adei de şom aj - a 7 3 Al* (2) 7 3b 30% pentru şom erii care se incadreaza înainte de expirarea perioadei de şom aj- (a72) P rim a activare pt. şom erii neîn d em n izaţi - (a 7 3 A2) subvenţii angajatori - Şom eri peste 45 ani sau unici întreţin ăt. - (a 85(1)) 214 5a şom eri peste 45 ani 213 5b şom eri u nici susţinători ai fam iliilor m onoparentale 1 6 subvenţii angajatori - in cad rare tin eri N E E T s - a 85 (1) 4 7 subvenţii angajatori - in cad rare şom eri neind. SLD - a 85 (1) 0 8 Şom eri care m ai au 5 ani până la pensie -a 85(5) 8.1. persoane încadrate 1 9 Stim ularea m obilităţii forţei de m uncă 8 9a p en tru încadrarea la o distanta m ai m are de 15 de km (prim a de in cad rare) - a b p en tru încadrarea intr-o alta localitate cu schim barea dom iciliului (prim a de in stalare) - a c prim a de relocare - a A bsolvenţi de in stitu ţii de învăţăm ânt, prin subvenţionarea locului de m unca -a A b solven ţi în cad raţi prin acord, de prim e -a73al* (1)

16 R E A L IZ la 5 N r.c T IP M Ă SU R Ă 11.1 persoane încadrate subvenţii angajatori - în cad rarea p ersoan elor cu handicap 12.1 persoane încadrate 0 13 A cord are servicii de consultanţă şi asistenţă (a71) 13.1 persoane asistate persoane încadrate 1 14 O cuparea tem porară de forţă de m uncă 14.1 persoane încadrate 0 15 C ontracte de solid aritate - a 9 3 A persoane asistate persoane încadrate 0 16 A lte m asuri

17 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada Zla 4 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a in a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj 7 3b 30 o p en tru şom erii care se in cad reaza in ain te de expirarea perioadei de şom aj Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt a şom eri p este 45 ani 75 5b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 1 6 subvenţii angajatori - incadrare tineri NEETs 1 7 subvenţii angajatori - incadrare şomeri neind. SLD 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie 8.1. perso an e în cad rate 0 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 6 9a p en tru încadrarea la o d istan ta m ai m are de 50 de k m (prim a de incadrare ) 5 9 b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) 1 9 c p rim a d e re lo c a re 0 10 Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime 11.1 p e rs o a n e în c a d ra te subvenţii angajatori - încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 p e rs o a n e în c a d ra te 0 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistenţă 13.1 perso an e asistate 25

18 in peiioada Zla perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 p e rs o a n e în c a d ra te 0 15 Contracte de solidaritate 15.1 perso an e asistate p e rs o a n e în c a d ra te 0 16 Alte masuri

19 REALIZAREA PROGRAM ULUI DE OCUPARE in perioada N r.c r t. T I P M Ă S U R Ă R E A L I Z la 3 lu n i p e r io a d a 1. TOTAL PERSOANE ASISTATE I I. TO TAL PERSO ANE ÎNCADRATE S e r v ic ii d e m e d ie r e a m u n c ii i. l. p erso an e asistate p e rso an e în cad rate S e r v ic ii d e in f o r m a r e ş i c o n s i li e r e 2.1. persoane asistate p e rso an e în cad rate ( e x c lu s iv p r i n c o n s ilie r e ) 0 3 C u r s u r i d e f o r m a r e p r o f e s io n a lă 3.1. persoane încadrate a 4b 4 A c o r d, d e a lo c a ţii p t. ş o m e r i % p entru ab so lv en ţii c a re se in cad reaza inainte d e ex p ira rea perioadei d e şom aj % p entru şom erii care se in c a d re a z a Înainte de ex p ira rea p e rio a d ei d e şom aj 58 5 Ş o m e r i p e s te 4 5 a n i s a u u n ic i î n t r e ţ i n ă t a şom eri peste 45 ani 64 5b şo m eri unici su sţin ăto ri ai fa m iliilo r m o n o p are n ta ie 1 6 Ş o m e r i c a r e m a i a u 5 a n i p â n ă la p e n s ie 6.1. p erso an e încadrate 0 7 S t i m u l a r e a m o b ilită ţii f o r ţ e i d e m u n c ă 11 7a p e n tru în cad rarea la o d ista n ta m at m are d e 50 de km (p rim a d e în cadrare) 8 7b p e n tru în cad rarea intr-o a lta lo calitate cu sc h im b a rea d o m iciliu lu i (p rim a de instalare) 3 8 A b s o lv e n ţi d e i n s t itu ţ ii d e î n v ă ţ ă m â n t, p r i n s u b v e n ţ io n a r e a lo c u lu i d e m u n c a 2 8 8a ab so lv en ţii ciclului in ferio r al liceulu i sau ai sc o ţilo r d e arte si m eserii 0 8b a b so lv en ţi de in v atam ant se c u n d a r su p e rio r sau in v atam ant p o stiiceal 19 8c ab so lv en ţi de in v ata m a n t su p e rio r 9 9 A b s o lv e n ţi î n c a d r a ţ i p r i n a c o r d, d e p r im e 9,1 p erso an e încadrate P e r s o a n e c u h a n d ic a p, p r i n s u b v e n ţ i o n a r e a lo c u lu i d e m u n c a 10,1 p erso an e încadrate 0

20 N r.c r t. in perioada T I P M Ă S U R Ă R E A L 1 Z la 3 lu n i p e r io a d a 11 C r e d i t a r e c u d o b a n a d a a v a n t a j o a s a 11,1 p e rs o a n e în c a d r a te 12 A c o r d a r e s e r v ic ii d e c o n s u l ta n ţ ă 12,1 p e rs o a n e a s is ta te ,2 p e rs o a n e în c a d r a te 1 13 O c u p a r e a t e m p o r a r ă d e f o r ţ ă d e m u n c ă 13,1 p e rs o a n e în c a d r a te 14 C o n t r a c t e d e s o l i d a r i t a t e 14,1 p e rs o a n e a s is ta te 1 14,2 p e rs o a n e î n c a d r a te 0 15 A lte m a s u r i în c a d r a r e c a u r m a r e a a b s o lv ir ii c u r s u r ilo r d e f o r m a r e p r o fe s io n a la 1 5 a d i n c a d r u l p r o ie c te lo r c u f i n a n ţ a r e F S E 3 3 Pe categorii de varsta si grupuri tinta : Categorie/grup Tineri (< 25 ani) Persoane de peste 45 ani Persoane de peste 55 ani Femei Rromi incadrati SLD Tineri SLD Adulţi Persoane cu handicap R e a l i z a t la 3 lu n i

21 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada N r.e r t. T I P M Ă S U R Ă R E A L I Z Ia 2 lu n i I. T O T A L P E R S O A N E A S I S T A T E II. T O T A L P E R S O A N E Î N C A D R A T E 1 S e rv ic ii d e m e d ie re a m u n c ii l. l. persoane asistate persoane încadrate 2.1 S e rv ic ii d e in f o r m a r e s i c o n s ilie r e persoane asistate 2.a. 3a 3b 2 C u r s u r i d e f o r m a r e p r o f e s io n a lă 31 persoane încadrate 3 C o m p le ta r e a v e n itu r ilo r ş o m e r i l o r % pentru absolvenţii care se incadreaza înainte de expirarea perioadei de som ai % pentru şomerii care se incadreaza înainte de expirarea perioadei de somai 4 P r i m a a c tiv a r e p t. ş o m e r ii n e in d e m n iz a ţi 5 s u b v e n ţii a n g a ja to r i - Ş o m e r i p e s te 4 5 a n i s a u u n ic i î n tr e ţin ă t. 0 5a şom eri peste 45 ani 0 3b şomeri unici susţinători ai fam iliilor m onoparentale 6 s u b v e n ţii a n g a ja to r i - î n c a d r a r e tin e r i N E E T s 7 s u b v e n ţii a n g a ja to r i - î n c a d r a r e ş o m e r i n e in d. S L D Ş o m e r i c a r e m a i a u 5 a n i p â n ă la p e n s ie persoane încadrate 9 S tim u la r e a m o b ilită ţii f o r ţe i d e m u n c ă 3 9a pentru încadrarea ia o distanta m ai m are d e 30 d e km (prim a de încadrare) 0 9b pentru încadrarea intr-o alta localitate cu schim barea dom iciliului (prim a de instalare) 0 9c prim a de relocare 0 10 A b s o lv e n ţi d e in s titu ţii d e în v ă ţ ă m â n t, p r i n s u b v e n ţio n a r e a to c u lu i d e m u n c a 11 A b s o lv e n ţi î n c a d r a ţ i p r in a c o r d, d e p r im e 6 11,1 persoane încadrate 12 s u b v e n ţii a n g a ja to r i - î n c a d r a r e a p e r s o a n e lo r c u h a n d ic a p persoane încadrate 13 A c o r d a r e se rv ic ii d e c o n s u lta n tă s i a s is te n ţă 10

22 in perioada R E A L I / la 2 lu n i N r.c T I P M Ă S U R Ă r t p ersoane asistate persoane în cadrate 14 O c u p a r e a t e m p o r a r ă d e f o r ţ ă d e m u n c ă persoane în cad rate 15 C o n tr a c te d e s o l i d a r ita te persoane asistate p e rso a n e în ca d ra te 16 A lte m a s u r i

23 REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE in perioada Zla 9 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E Servicii de mediere a muncii 1.1. perso an e asistate perso an e în cad rate Servicii de informare şi consiliere perso an e asistate Cursuri de formare profesională 2.a. p e rs o a n e în c a d ra te 292 3a 3 Completarea veniturilor şomerilor % p e n tru a b so lv e n ţii c a re se in c a d re a z a în a in te d e e x p ira re a p e rio a d e i d e şom aj - a73al* (2) 7 3b 3 0 % p en tru şom erii care se in cad reaza în ain te de expirarea perioadei de şom aj- (a72) Prima activare pt. şomerii neîndemnizaţi - (a 73A2) subvenţii angajatori - Şomeri peste 45 ani sau unici întreţinăt. - (a 85(1)) 348 5a ş o m e ri p e ste 45 a n i b ş o m e ri u n ic i su sţin ă to ri ai fa m iliilo r m o n o p a re n ta le 1 6 subvenţii angajatori - incadrare tineri NEETs - ari. 85 (1) 10 7 subvenţii angajatori - incadrare şomeri neind. SLD - a 85 (1) 0 8 Şomeri care mai au 5 ani până la pensie -a 85(5) 8.1. perso an e în cad rate 3 9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 22 9a p en tru încadrarea la o d istan ta m ai m are de 15 de k m (prim a de incadrare ) - a b p e n tru în c a d ra re a in tr-o a lta lo c a lita te c u sc h im b a re a d o m ic iliu lu i (p rim a d e in s ta la re ) - a c p rim a d e re lo c a re - a r i Absolvenţi de instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locului de munca -a Absolvenţi încadraţi prin acord, de prime -a73al* (1) 11.1 perso an e în cad rate subvenţii angajatori - încadrarea persoanelor cu handicap 12.1 perso an e în cad rate 3 13 Acordare servicii de consultanţă şi asistenţă (a71)

24 in perioada Zla perso an e asistate perso an e în cad rate 1 14 Ocuparea temporară de forţă de muncă 14.1 perso an e în cad rate 0 15 Contracte de solidaritate - a 93 A perso an e asistate perso an e în cad rate 0 161Alte masuri Director executiv Constanta Anghel Sef serviciu APMES Elena Neagu

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st 2 0 6 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20 CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 2018 Cod Total influenţă 2018 Trim.lll mii lei - Trim.IV

Mai mult

P.O. DECEMBRIE xls

P.O. DECEMBRIE xls Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a judetului/municipiului GORJ Situatia privind realizarile obtinute prin Programul de Ocupare a Fortei de Munca pentru luna DECEMBRIE 2015 Numar total persoane ocupate

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a judetului Timis Situatia privind realizarile obtinute prin Programul de Ocupare a Fortei de Munca pentru lun

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a judetului Timis Situatia privind realizarile obtinute prin Programul de Ocupare a Fortei de Munca pentru lun Agentia pentru Oparea Fortei Munca a jutului Timis Situatia privind realizarile obtinute prin Programul Opare a Fortei Munca pentru luna Septembrie 2017 Numar total opate prin masurile active stimularea

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU CRISTIA N, având funcţia de ŞEF SERVICIU la IN SPECTO

Mai mult

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E Tip document: Procedura Generala ;Cod document: PG - RU - 02 PROCEDURA GENERALA EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Cod PG - RU - 02 S e m n ă tu ra D a ta F

Mai mult

p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s " declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având f

p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s  declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având f p S k H A NAŢIONALA D6 IN i iswu inw D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E s " declaraţie oe avere». S,. I^Tiua JLh A n u L S O flu Subsemnatul...> având funcţia de DINICĂ F. ROMICĂ Inspector de integritate

Mai mult

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter

Mai mult

Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apab

Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apab Str. Narciselor, nr. 14 - Bacau CUI:RO 27429315 J04/789/2010 Capital social: 24.047.170 lei CODCAEN: 3600 Tel:0334-401.796 Fax:0234-55.11.75 vvww.apabacau.ro email: raizc juridic:# yahoo.com Cont: R 066R

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind Falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că

Mai mult

/ û -0 *2 >/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsem nata, RAUŞ A D R IA N A, având funcţia de A U D IT O R Ia Inspectoratul T eritorial de M uncă B istriţa- N ăsă

/ û -0 *2 >/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsem nata, RAUŞ A D R IA N A, având funcţia de A U D IT O R Ia Inspectoratul T eritorial de M uncă B istriţa- N ăsă û -0 *2 > DECLARAŢIE DE AVERE Subsem nata, RAUŞ A D R IA N A, având funcţia de A U D IT O R Ia Inspectoratul T eritorial de M uncă B istriţa- N ăsăud, CNP, dom iciliul în Loc. V iişoara, i cunoscând prevederile

Mai mult

/ DECLARAŢIE DE AVERE * Sub sem natul/su bseim iata,. jq o/s/te H i tune fi.având funcţia de ( 41 C ~ iu i îă i^icu l^ ( C( - c C ^ c c tâ, CNP, domic

/ DECLARAŢIE DE AVERE * Sub sem natul/su bseim iata,. jq o/s/te H i tune fi.având funcţia de ( 41 C ~ iu i îă i^icu l^ ( C( - c C ^ c c tâ, CNP, domic DECLARAŢIE DE AVERE * Sub sem natulsu bseim iata,. jq oste H i tune fi.având funcţia de ( 41 C ~ iu i îă i^icu l^ ( C( - c C ^ c c tâ, CNP, domiciliul - t *-------------------------- ' 7 ----------- '

Mai mult

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0 AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 M ETO D E DE A N A LIZĂ BIO M ED ICALE - Ş.L. D r I C îtu - Cl. A.S.C.A.R A s U n iv Dr Costela Şerban. A m

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í ' " DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având f

PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í '  DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având f PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í ' " DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având funcţia cunoscân d preved erile art. 2 9 2 din C o d

Mai mult

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1 m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1a,.x SU L...^.a u 7...; CNJP. dom iciliul...9 ta ^

Mai mult

Spitalu l Ju d e ţean de Urgentă M avro m atî" Botoşani  ARE-IESIRE Subsemnatul/Subsemnata, de M P f- C W  i/z /H V kl CNP {/P P C //P /Y P /V c/p C

Spitalu l Ju d e ţean de Urgentă M avro m atî Botoşani  ARE-IESIRE Subsemnatul/Subsemnata, de M P f- C W  i/z /H V kl CNP {/P P C //P /Y P /V c/p C Spitalu l Ju d e ţean de Urgentă M avro m atî" Botoşani  ARE-IESIRE Subsemnatul/Subsemnata, de M P f- C W  i/z /H V kl CNP {/P P C //P /Y P /V c/p C rt / / / s b J / P, având funcţia. la 6.0 f i /x/sde'j

Mai mult

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA 01.01.2015-31.12.2015 SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La sfârşitul anului 2015, figurau în evidenţele Agenţiei

Mai mult

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA Anual, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţ

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA Anual, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţ ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA 01.01 2016-31.12.2016 Anual, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul judeţean pentru ocupare,

Mai mult

MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... dom

MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... dom MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea...... DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... domiciriul ; C ^ A k..., cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P "

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; +40 268 217 733»0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P " * SIBIU 2019 REGIUNE GASTRONOMICA EUROPEANA Direcţia

Mai mult

transurb/ INTRARE Ziva lunq- tâ a n u lc & ă DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul B ujor L Ionuţ-A ntonio având funcţia de m em b ru-c onsiliul de A dm in

transurb/ INTRARE Ziva lunq- tâ a n u lc & ă DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul B ujor L Ionuţ-A ntonio având funcţia de m em b ru-c onsiliul de A dm in transurb/ INTRARE Ziva lunq- tâ a n u lc & ă DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul B ujor L Ionuţ-A ntonio având funcţia de m em b ru-c onsiliul de A dm inistraţie la Transurban S.A. Satu M are CNP dom iciliul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^!

DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^! DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^! ÇNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax ; pr

Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax ; pr Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax 0256321450; 0256321451 email: primbuzias@yahoo.com; web:www.primariabuzias.ro Aprobat

Mai mult

- i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, IORDACHE ANCA, având funcţia de CONSILIER_SUPERIOR Ia DSP_SIBIU, CNP, domiciliul _SIBIU, cunoscând pre

- i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, IORDACHE ANCA, având funcţia de CONSILIER_SUPERIOR Ia DSP_SIBIU, CNP, domiciliul _SIBIU, cunoscând pre - i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, IORDACHE ANCA, având funcţia de CONSILIER_SUPERIOR Ia DSP_SIBIU, CNP, domiciliul _SIBIU, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE MMdo/jt.oê, Jótf Subsem natul/subsem nata, Ck /),- r l. ( J y î h x ViyO.. având funcţia de f f r u M J U e h /yajxsijx jj'â

DECLARAŢIE DE AVERE MMdo/jt.oê, Jótf Subsem natul/subsem nata, Ck /),- r l. ( J y î h x ViyO.. având funcţia de f f r u M J U e h /yajxsijx jj'â DECLARAŢIE DE AVERE MMdo/jt.oê, Jótf Subsem natul/subsem nata, Ck 0 2 4 /),- r l. ( J y î h x ViyO.. având funcţia de f f r u M J U e h /yajxsijx jj'â (1 la / & 6 / K A? M fo-c L $ \., CN P y '?c / j /

Mai mult

ParchetyS d e p e lâ n g ă J u d ecă to ria T im işoara DECLARAŢIE DE A \ ERt^' A n u i.l u n a 2 O Sub sem natul/su bsem nata, de S a i u C>

ParchetyS d e p e lâ n g ă J u d ecă to ria T im işoara DECLARAŢIE DE A \ ERt^' A n u i.l u n a 2 O Sub sem natul/su bsem nata, de S a i u C> ParchetyS d e p e lâ n g ă J u d ecă to ria T im işoara DECLARAŢIE DE A \ ERt^' A n u i.l u n a 2 O-06-2017 Sub sem natulsu bsem nata, de S a i u C> VloTfei_, având funcţia CNP, dom iciliul i - pok^-h

Mai mult

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat! Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţia de AS. SEF SECŢIE la CARDIOLOGIE, domiciliul Botoşani

Mai mult

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritorială la Pata Rât și mecanismele instituționale incluzive

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbo

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbo MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA - ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2016 Str.Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector I

DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector I DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector Integritate Agenţia Naţionala de Integritate, Bucureşti,

Mai mult

d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1)

d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1) d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1) P r i n familie se înţelege soţul/soţia şi copiii

Mai mult

k /zî-oî DECLARAŢIE DE INTERESE Subsem natu l/subsem n ata, de K G. \P g j. vc Q ^ K v k V K ^ k - Y v l v ^ M k < la ft <- u : \ \ vv i c c <s i \h,

k /zî-oî DECLARAŢIE DE INTERESE Subsem natu l/subsem n ata, de K G. \P g j. vc Q ^ K v k V K ^ k - Y v l v ^ M k < la ft <- u : \ \ vv i c c <s i \h, k zî-oî DECLARAŢIE DE INTERESE Subsem natu lsubsem n ata, de K G. \P g j. vc Q ^ K v k V K ^ k - Y v l v ^ M k < la ft

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi s

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi s ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Guvernul

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului P-ta Regina Maria nr.3, Timişoara Tel.:

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului P-ta Regina Maria nr.3, Timişoara Tel.: P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timişoara E-mail: dgaspctm(5)gmail.com Web: www.dgaspctm.ro Nr. 58136/13.08.2018 Bibliografie la examenul de promovare în grad profesional principal, resţ >r clasa I, gradul

Mai mult

D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Pa

D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Pa D ECLARAŢIE DE AVERE S.R.U.D. N r... á. LHriUi i.jf. Ziua Luna á í / é Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din Chişinău privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din Chişinău privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din Chişinău privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material Proiect A In scopul executării Legii fondului de susţinere

Mai mult

BULETIN BULETIN INFORMATIV NR. 05/MAI 2015 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV

BULETIN BULETIN INFORMATIV NR. 05/MAI 2015 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV BULETIN NR. 05/MAI 2015 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Braşov la luna MAI 2015 Numărul total al persoanelor înregistrate

Mai mult

Ocupare, Mobilitate, Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment, Mobility, Unemployment and Unemployed Social Protection

Ocupare, Mobilitate, Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment, Mobility, Unemployment and Unemployed Social Protection Ocupare, Mobilitate, Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment, Mobility, Unemployment and Unemployed Social Protection Evoluţii în domeniul ocupării, mobilităţii, şomajului şi protecţiei sociale

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE îjnitătcâ»* ««U >»» $ ; o S ul# DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, V & ^J.dO..: , având funcţia de...l

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE îjnitătcâ»* ««U >»» $ ; o S ul# DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, V & ^J.dO..: , având funcţia de...l MINISTERUL AFACERILOR INTERNE îjnitătcâ»* ««U >»» $ ; o S ul# DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, V & ^J.dO..:.........., având funcţia de...la ------ ------------ ------ ' d o m iciliu l. Q cm

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE LA DATA DE Privind stadiul realizarii indicatorilor de performanta, activitatilor specifice si realizarilor la CRFPA T

RAPORT DE ACTIVITATE LA DATA DE Privind stadiul realizarii indicatorilor de performanta, activitatilor specifice si realizarilor la CRFPA T RAPORT DE ACTIVITATE LA DATA DE 31.12.2017 Privind stadiul realizarii indicatorilor de performanta, activitatilor specifice si realizarilor la CRFPA Teleorman I. OBIECTIVELE CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE

Mai mult

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Mai mult

2014

2014 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014 1 Capitolul 1. OBIECTIVELE AGENłIEI JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ TELEORMAN AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Teleorman asigură implementarea

Mai mult

LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normati

LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normati LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul ADAM I. RELU, având funcţia de specialist resurse umane în cadrul proiectului Proiectului DTP DANUBE FLOOD

DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul ADAM I. RELU, având funcţia de specialist resurse umane în cadrul proiectului Proiectului DTP DANUBE FLOOD DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul ADAM I. RELU, având funcţia de specialist resurse umane în cadrul proiectului Proiectului DTP2-003-2.1 - DANUBE FLOODPLAIN - Reducerea riscului de inundaţii prin restaurarea

Mai mult

JUDETUL BRASOV' Nr.inreg, / Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de l.venituri CURENTE (11,51

JUDETUL BRASOV' Nr.inreg, / Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de l.venituri CURENTE (11,51 JUDETUL BRASOV' Nr.inreg, 16327 / 08.09.2017 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31.08.2017 l.venituri CURENTE (11,51 bontr.oe asig.pt'somaj dat'de Contr ale ang si ale

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO

DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO DECLARAŢIE DE AVERE U. 3L\)ox*CL\.'Zù\c\ Subsemnatul RUSU GH. GHEORGHE CO NSTANTIN, având funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT la ADM INISTRAŢIA NAŢIO NALA APELE RO M ANE, CNP., domiciliul BUCUREŞTI, cunoscând

Mai mult

^ fr I l ü.o i.w k - DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem nata, Nestorescu Amalia, având funcţia ele In sp ecto r i P la Ministerul Tineretului si Sportului,

^ fr I l ü.o i.w k - DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem nata, Nestorescu Amalia, având funcţia ele In sp ecto r i P la Ministerul Tineretului si Sportului, ^ fr I l ü.o i.w k - DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem nata, Nestorescu Amalia, având funcţia ele In sp ecto r i P la Ministerul Tineretului si Sportului, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

BULETIN INFORMATIV BULETIN INFORMATIV NR. 11 NOIEMBRIE 2017 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 2017

BULETIN INFORMATIV BULETIN INFORMATIV NR. 11 NOIEMBRIE 2017 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 2017 NR. 11 NOIEMBRIE 2017 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV 2017 LEIN INRata somajului in judetul Brasov la 30.11.2017 Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Nr.543 /16.01.2018 ROMÂNIA 2017 AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SIBIU RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE Cuprins Pagina CAPITOLUL I. OBIECTIVELE SI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE ALE AGENȚIEI 2 JUDEȚENE

Mai mult

Microsoft Word - Lege act.doc

Microsoft Word - Lege act.doc LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de munca (actualizată până la data de 1 ianuarie 2008*) EMITENT: PARLAMENTUL *)

Mai mult

I T fr / ej.cï-ufj DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata GHEONEA CARM EN-CLAUDIA, având funcţia CABINETUL M INISTRULUI TINERETULUI SI de CONSIL

I T fr / ej.cï-ufj DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata GHEONEA CARM EN-CLAUDIA, având funcţia CABINETUL M INISTRULUI TINERETULUI SI de CONSIL I T fr / ej.cïufj DECLARAŢIE DE AVERE Subsem natul/subsem nata GHEONEA CARM ENCLAUDIA, având funcţia CABINETUL M INISTRULUI TINERETULUI SI de CONSILIER la SPORTULUI cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE jnr.. TJU d«î«lijamt* Subsemnatul/Subsemnata twâpă'.^xa M D?. M/.rf, -..r având funcţia de la CA&i ti tr.. CiCt M...&.'.71

DECLARAŢIE DE AVERE jnr.. TJU d«î«lijamt* Subsemnatul/Subsemnata twâpă'.^xa M D?. M/.rf, -..r având funcţia de la CA&i ti tr.. CiCt M...&.'.71 DECLARAŢIE DE AVERE jnr.. TJU d«î«lijamt* Subsemnatul/Subsemnata twâpă'.^xa M D?. M/.rf, -..r având funcţia de la CA&i ti tr.. CiCt. 74. M&.'.711 localitatea de dom ic iliu,.qmf.şf., Cunoscând prevederile

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

SUPLIMENT LA REALITATEA ILUSTRATĂ e H H n a a a n s B a M B i e n n m n n u n N u i i u b u m i i l f ALIA y T SATmU PE I.U 9 B B B S ^ e n c a s a a

SUPLIMENT LA REALITATEA ILUSTRATĂ e H H n a a a n s B a M B i e n n m n n u n N u i i u b u m i i l f ALIA y T SATmU PE I.U 9 B B B S ^ e n c a s a a SUPLIMENT LA REALITATEA ILUSTRATĂ e H H n a a a n s B a M B i e n n m n n u n N u i i u b u m i i l f ALIA y T SATmU PE I.U 9 B B B S ^ e n c a s a a i^ ULI TÀ U N F O A R T E A M P L U R E P O R T A J

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE y / i r, o. iii t e Subsemnatul. PO PA V. M Ă R IC E L. CNP domiciliat în laşi. cunoscând prevederile din Codul penal privind fals

DECLARAŢIE DE AVERE y / i r, o. iii t e Subsemnatul. PO PA V. M Ă R IC E L. CNP domiciliat în laşi. cunoscând prevederile din Codul penal privind fals DECLARAŢIE DE AVERE y / i r, o. iii t e Subsemnatul. PO PA V. M Ă R IC E L. CNP domiciliat în cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, avand in vedere faptul că deţin calitatea

Mai mult

_. is /Yre, "" 0156,4w._ DECLARAŢIE DE AVERE 2-0-7:t,r/C )/4- r-iebk-n dţk-w Subsemnatul/Subsena, avănd funcţia de trit4,1?e-troq. trk.icţ f3 l

_. is /Yre,  0156,4w._ DECLARAŢIE DE AVERE 2-0-7:t,r/C )/4- r-iebk-n dţk-w Subsemnatul/Subsena, avănd funcţia de trit4,1?e-troq. trk.icţ f3 l _. is /Yre, "" 0156,4w._ DECLARAŢIE DE AVERE 2-0-7:t,r/C929 1-71)/4- r-iebk-n dţk-w Subsemnatul/Subsena, avănd funcţia de trit4,1?e-troq. trk.icţ f3 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucurecti CNP ;-

Mai mult

Spitalul Judatscn da Urgantâ M avrom âti" Botoşani DECLARAŢIE DE INTERESE Æ a e n f e. StibsemiraTni/Su bsemnata, de A ii^ T F h /P * 0 7 * C N P im b

Spitalul Judatscn da Urgantâ M avrom âti Botoşani DECLARAŢIE DE INTERESE Æ a e n f e. StibsemiraTni/Su bsemnata, de A ii^ T F h /P * 0 7 * C N P im b Spitalul Judatscn da Urgantâ M avrom âti" Botoşani DECLARAŢIE DE INTERESE Æ a e n f e. StibsemiraTni/Su bsemnata, de A ii^ T F h /P * 0 7 * C N P im b L C Æ ffifh h L O -trc M C - r 'Æ M p - it, având

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

Imagine scanată

Imagine scanată MON? Subsemn'at ll avănd funcţia de! DECLARATIE DE AVERE Subsemnata... &MNMQMN... SYQCÎCOLSA-NŞ'CW...&... la & E...ÎsQ QS/Dxf... l-...... CNP...domiciliul cunosc'ând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL SOROCA DIRECTIA INVAJAMINT,,Cu privire la aprobarea raportului de evaluare a LT C. Stere " ORDIN In tem eiul art.

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL SOROCA DIRECTIA INVAJAMINT,,Cu privire la aprobarea raportului de evaluare a LT C. Stere  ORDIN In tem eiul art. REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL SOROCA DIRECTIA INVAJAMINT,,Cu privire la aprobarea raportului de evaluare a LT C. Stere " ORDIN In tem eiul art. 47(2) a C odului Educatiei. in baza ordinului D irectiei

Mai mult

BULETIN INFORMATIV BULETIN INFORMATIV AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BRASOV NR. 2 FERBUARIE 2014

BULETIN INFORMATIV BULETIN INFORMATIV AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BRASOV NR. 2 FERBUARIE 2014 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BRASOV NR. 2 FERBUARIE 2014 Situaţia statistică a şomajului înregistrat in judetul Brasov la IANUARIE 2014 Numarul total al persoanelor inregistrate in

Mai mult

REDACŢIA 03 REGULAMENT Academia do Studii Economico a Moldovol PAGINA 1/15 REG. 0. NAD REGULAMENT CU PRIVIRE LA NORMAREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICO-DIDAC

REDACŢIA 03 REGULAMENT Academia do Studii Economico a Moldovol PAGINA 1/15 REG. 0. NAD REGULAMENT CU PRIVIRE LA NORMAREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICO-DIDAC REDACŢIA 03 REGULAMENT Academia do Studii Economico a Moldovol PAGINA 1/15 REG. 0. NAD REGULAMENT CU PRIVIRE LA NORMAREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE ÎN ASEM E L A B O R A T C O O R D O N A T A P

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN PARTENERIAT Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Integrării Europene Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Agentia Nationala pentru Resurse

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şom

HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şom HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT:

Mai mult

Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W NI

Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W NI Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W MARILENA LAURA, având funcţi i Ia CONSILIUL LOCAL CERNAVODA,

Mai mult

^ O X d. CU1I5., DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul Q17 -Luna. 2 iu a _ Subse

^ O X d. CU1I5., DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul Q17 -Luna. 2 iu a _ Subse ^ O X d. CU1I5., 6 - -06-2017 DECLARAŢIE DE AVERE Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL TIMIŞ Nr. G^SG/\////(^/iO/4 Anul 6 - -06-2Q17 -Luna. 2 iu a _ Subsemnatul/Subsemnata VANCEA ANGELA având funcţia de Specialist

Mai mult

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică

UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică UNIVFRSITATEATEHNICĂDtNCLUJ-NÂPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE 'ntrarî m... 3 >..k..5 ~ BIROU PERSONAL o Z U o, o a -.Z o i ' ^ ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca,

Mai mult

Matematici Speciale - Ingineria Sistemelor Seminar 1 Probleme rezolvate 1. Studiaţi convergenţa integralelor improprii: Z 1 p Z 3 2x 2 a) I

Matematici Speciale - Ingineria Sistemelor Seminar 1 Probleme rezolvate 1. Studiaţi convergenţa integralelor improprii: Z 1 p Z 3 2x 2 a) I Matematici Seciale - Ingineria Sistemelor 5-6 Seminar Probleme rezolvate. Studiaţi convergenţa integralelor imrorii: a) I d, b) J d, c) K + ;5 entru a d şi b c k. Soluţie: a) Integrala I este divergent¼a,

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Smaranda Coşbuc Şef Birou Managementul

Mai mult

CERERE

CERERE MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CERTIFICARE PRIMAR L.S. CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie

Mai mult

PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizat*) privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi inst

PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizat*) privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi inst PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizat*) privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora EMITENT: Guvernul

Mai mult

Microsoft Word - Brosura romana modificata IGI

Microsoft Word - Brosura romana modificata IGI Facilitarea integrării şi dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă independentă a persoanelor refugiate, relocate în Timişoara. Linia de buget: Fondul European pentru Refugiaţi Număr de referinţă: ERF/13.01-03.01

Mai mult

S

S S.C. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII CARPATICA GLOBAL FDI CARPATICA GLOBAL este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand

Mai mult

Principalele modificări ale Codului Muncii privesc următoarele teme: 1. Criteriile de performanţă 2. Perioada de probă 3. Preavizul 4. Contractul indi

Principalele modificări ale Codului Muncii privesc următoarele teme: 1. Criteriile de performanţă 2. Perioada de probă 3. Preavizul 4. Contractul indi Principalele modificări ale Codului Muncii privesc următoarele teme: 1. Criteriile de performanţă 2. Perioada de probă 3. Preavizul 4. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată 5. Concediul

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE MOTIVE BASS 2015.doc

Microsoft Word - EXPUNERE MOTIVE BASS 2015.doc EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale

Mai mult

MI NIŞTE FIUL M UNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE ea c n pp Casa Naţională de P e nsii Publice A /). y>/29 W - DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata...\

MI NIŞTE FIUL M UNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE ea c n pp Casa Naţională de P e nsii Publice A /). y>/29 W - DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata...\ MI NIŞTE FIUL M UNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE ea c n pp Casa Naţională de P e nsii Publice A ). y>29 W - DECLARAŢIE DE AVERE SubsemnatulSubsemnata...\[!.^ 7... având funcţia de..., la......, CNP... domiciliul...

Mai mult

Raport utilizare subventie

Raport utilizare subventie Raport utilizare subventie www.primariatm.ro/index.php?meniuid=2&viewcat=722&viewitem=744 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa nr. IX Direcția de Asistența Sociala Comunitara Serviciul Buget

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3221 Lista sancţiunilor aplicate de către inspectorii de muncă

Mai mult

Nesecret Nr./ Raport de activitate AJOFM Brasov pentru perioada ianuarie-iunie 2014 CUPRINS: CAPITOLUL I. OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIU

Nesecret Nr./ Raport de activitate AJOFM Brasov pentru perioada ianuarie-iunie 2014 CUPRINS: CAPITOLUL I. OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIU Nesecret Nr./17.07.2014 Raport de activitate AJOFM Brasov pentru perioada ianuarie-iunie 2014 CUPRINS: CAPITOLUL I. OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ALE AGENŢIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 06 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

BULETIN BULETIN INFORMATIV NR. 9/SEPTEMBRIE 2014 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BRASOV

BULETIN BULETIN INFORMATIV NR. 9/SEPTEMBRIE 2014 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BRASOV BULETIN NR. 9/SEPTEMBRIE 2014 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BRASOV Situaţia statistică a şomajului înregistrat in judetul Brasov la luna SEPTEMBRIE 2014 Numarul total al persoanelor

Mai mult

Situatia femeilor si a barbatilor în pozitii de decizie în administratia publica centrala

Situatia femeilor si a barbatilor în pozitii de decizie  în administratia publica centrala MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI I PROTECŢIEI SOCIALE Direcţia ia Egalitate de Şanse între femei şi i bărbaţi Situaţia ia femeilor şi i a bărbaţilor în n poziţii ii de decizie în n administraţia ia publică

Mai mult

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ANOFM 1.Întrebare: Ce este ANOFM? Răspuns: ANOFM este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ANOFM 1.Întrebare: Ce este ANOFM? Răspuns: ANOFM este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului ÎNTREBĂRI FRECVENTE ANOFM 1.Întrebare: Ce este ANOFM? ANOFM este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, care are ca obiective principale:

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, b o #? / '/?-, având funcţia r - rv _ de /A /&? e T O tz k C h 'fc M /O Q la ^ C T 0 /P /9 7 c s c T c 2 )

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, b o #? / '/?-, având funcţia r - rv _ de /A /&? e T O tz k C h 'fc M /O Q la ^ C T 0 /P /9 7 c s c T c 2 ) DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, b o #? / '/?-, având funcţia r - rv _ de /A /&? e T O tz k C h 'fc M /O Q la ^ C T 0 /P /9 7 c s c T c 2 ), T o P fr fc Û

Mai mult

x7 alf7g0,,,,eo77 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CATALINOIU I. MIHAI AZMUN, avănd functia de INSPECTOR DE MUNCA la Inspectoratul Teritorial de Munca

x7 alf7g0,,,,eo77 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CATALINOIU I. MIHAI AZMUN, avănd functia de INSPECTOR DE MUNCA la Inspectoratul Teritorial de Munca x7 alf7g0,,,,eo77 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CATALINOIU I. MIHAI AZMUN, avănd functia de INSPECTOR DE MUNCA la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti CNP, domiciliul cunoscănd prevederile art.

Mai mult

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I 4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 9 CNP, domicilini

Mai mult

ROMÂNIA AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV Strada Lungă nr. 1A, Braşov Tel: , , Fax:

ROMÂNIA AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV Strada Lungă nr. 1A, Braşov Tel: , , Fax: ROMÂNIA AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV Strada Lungă nr. 1A, Braşov Tel: 0268 416.879, 0268 411.960, 0268 419.081 Fax: 0268 412.552 E-mail: office@ajofm-bv.ro pagina web: www.ajofm-bv.ro

Mai mult

ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul Stefan cel Mare *i Sant, nr.69, cod , Ia i Tel.: ; Fax: ;

ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul Stefan cel Mare *i Sant, nr.69, cod , Ia i Tel.: ; Fax: ; RMAIA JDETL IASI SILIL JDETEA IA51 Bulevardul Stefan cel Mare *i Sant, nr.69, cd. 775, Ia i Tel.: 232-2351; Fax: 232-21336; www.icc.r HTARAREA nr.342 privind aprbarea structurii rganiatrice a Sclii Gimnaiale

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE u t H ,2o/ê Subsem natul/subsem nata, de Q é r J ë é h b U CNP \ ţ f i U. c i b U u i m i f i r, având funcţia la fh A / W -

DECLARAŢIE DE AVERE u t H ,2o/ê Subsem natul/subsem nata, de Q é r J ë é h b U CNP \ ţ f i U. c i b U u i m i f i r, având funcţia la fh A / W - DECLARAŢIE DE AVERE u t H 102.03,2o/ê Subsem natul/subsem nata, de Q é r J ë é h b U CNP \ ţ f i U. c i b U u i m i f i r, având funcţia la fh A / W - JPffS n f A U 7tipar &0KAN90,, dom iciliul. fku&ü&gsn

Mai mult