Anexă publicaţii Andrei Zarafiu

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Anexă publicaţii Andrei Zarafiu"

Transcriere

1 Listă publicaţii Andrei Zarafiu I. Cărţi de unic autor 1. Procedură penală. Parte generală. Partea specială. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, 545 pagini, Editura C.H.Beck, Bucureşti, ISBN ; 2. Procedură penală. Partea generală, Culegere de teste grilă comentate şi explicate, 293 pagini, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016, ISBN ; 3. Procedură penală. Partea generală. Partea Specială.Note de curs, comentarii şi explicaţii pe Noul Cod de Procedură penală, 503 pagini, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014, ISBN, ; 4. Curs de procedură penală, 520 pagini, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2013, ISBN, ; 5. Legea nr.202/2010. Procedură penală. Comentarii şi soluţii, 168 pagini, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2011, ISBN, ; 6. Arestarea preventivă. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă. Ed.C.H.Beck, 424 pagini, Bucureşti 2010, ISBN, ; 7. Procedură penală, 1000 teste grile pentru examene, Ediţia 2, 200 pagini, Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2012, ISBN, ; 8. Procedură penală. Teste grilă, 103 pagini, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2011, ISBN: II. Cărţi realizate în colectiv 1. Instituţii de drept procesual penal. Curs aprofundat., 450 pagini, coautor alături de Anastasiu Crişu, Bogdan Micu, Ed.Hamangiu, Bucureşti 2010, ISBN

2 2. Drept procesual penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă. 405 pagini, coautor alături de Anastasiu Crişu, Aurel Ciobanu, Ed.Hamangiu, Bucureşti 2008, ISBN, Drept procesual penal, Curs selectiv pentru licență, 280 pagini, coautor alături de Ion Neagu, Anastasiu Crișu, Aurel Ciobanu, Ed.All Beck, București, 2003, ISBN, Drept procesual penal, Curs selectiv pentru licență, Ediția a II a, revizuită și adăugită, 355 pagini, coautor alături de Ion Neagu, Anastasiu Crișu, Aurel Ciobanu, Ed.All Beck, București, 2004, ISBN, III. Articole/Studii publicate în reviste 1. New procedural rules regarding the enforcement of criminal judgments, studiu publicat în revista Lex et Scientia. International Journal nr. XXII, vol. I/2015, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, ISSN, X, publicaţie indexată BDI în baza de date EBSCO host ; 2. Aribuţiile judecătorului de cameră preliminară şi procedura în cameră preliminară, articol publicat în revista Curierul Judiciar nr.5/2014, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2014, ISSN: , paginile ; 3. Contestaţia în anulare şi revizuirea în noul sistem procesual penal, articol publicat în revista A.U.B Seria Drept, nr.i/2014, Ed.C.H.Beck, Ed.C.H.Beck, paginile 67-86, ISSN ; 4. Tipologia actelor juridice în procesul penal, studiu publicat în Curierul Judiciar nr. 3/2013, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2013, p , ISSN: ; 2

3 5. The procedure regarding the admission of guilt, studiu publicat în Lex et Scientia. International Journal nr. XIX, vol. 2/2012, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, p , ISSN, X; 6. La théorie générale des actes juridiques dans le procès pénal, A.U.B. Drept, I 2012, Ed.C.H.Beck, p.72-84, ISSN ; 7. The real social threat and the causes for reducing the punishment according to the changes brought by the law no.202/2010, Lex et Scientia International Journal, Juridical Series, no.xviii, vol.2/2011, p , Ed.Prouniversitaria, (revista indexată CNCSIS B+) ISSN, X; 8. Câteva întrebări privind dispoziţiile tranzitorii şi finale prevăzute de Legea nr.202/2010, Curierul Judiciar nr.3/2011, Ed.C.H.Beck, p , ISSN: ; 9. Răspunderea patrimonială a statului şi acţiunea civilă pentru repararea pagubei în cazul privării de libertate pe nedrept, A.U.B. Drept, IV 2010, Ed.C.H.BecK, p , ISSN ; 10. Considerations regarding the maintenance of the preventive arrest during Romanian criminal trial, Lex et Scientia International Journal, Nr.XVII, vol.1/2010, Ed.Prouniversitaria, (revista indexată CNCSIS B+), p.52-62, ISSN, X; 11. Consideraţii privind procedura arestării preventive a inculpatului în faza de urmărire penală, în A.U.B. Drept, II/2009, 14 pagini, Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2009, p , ISSN ; 12. Etapele procesuale ale arestării preventive a învinuitului, în A.U.B. Drept, I/2009, Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2009, p.70-81, ISSN ; 13. Consideraţii privind durata arestării preventive a inculpatului, în A.U.B. Drept, IV/2007, Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2008, p.47-62, ISSN ; 3

4 14. Evoluția legislativă în materia măsurilor de prevenție după anul 2000, în Buletinul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, nr.3/2007,p.28-46, ISSN, ; 15. Cadrul legislativ actual privind măsurile de prevenție, în Buletinul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, nr.4/2007, p.38-47, ISSN, ; IV. Studii în volumele unor conferinţe 1. Obligativitate şi oficialitate în noul sistem procesual penal, studiu publicat în volumul Conferinţei Internaţionale Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers,Sibiu, 5-6 iunie 2015, Acta Universitatis Lucian Blaga, Supliment 2015, Ed. Universul Juridic, p ; 2. Implications of the new legislation on the fundamental principles of the criminal trial, studiu publicat în CKS e-book 2015, pentru The 7th International Scientific Session Challenges of the Knowledge Society, conferinţă internaţională organizată de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea Complutense din Madrid, Bucureşti mai 2015, ISSN , indexata EBSCO-CEEAS, DOAJ, Index Copernicus si Ulrich s, Casa de Editura a Univ. Nicolae Titulescu, Bucuresti 2015, p ; 3. The impact of the admission of guilt in the new romanian criminal justice system, studiu publicat în volumul Conferinţei Internaţionale Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, Craiova, September 2014, vol.4, p , Ed. Alma Craiova 2015, ISBN ; 4. Despre principiul separării funcţiilor judiciare. Consecinţe. Impedimente. Remedii., studiu publicat în volumul Conferinţei Reglementări fundamentale în noul Cod Penal şi noul 4

5 Cod de Procedură Penală, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Bucureşti aprilie 2014, volum editat de AUB/Editura C.H.Beck 2014; 5. Typology of romanian criminal trial. Realities and trends, studiu publicat în CKS e-book 2013, pentru The 7 th International Scientific Session Challenges of the Knowledge Society, conferinţă internaţională organizată de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, Bucureşti mai 2013, Ed. Prouniversitaria, BUCURESTI, 2013, p ; 6. Noile dimensiuni ale raportului dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală, studiu publicat în volumul Conferinţei Reglementări fundamentale în noul Cod Civil şi noul Cod de Procedură Civilă, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Bucureşti februarie 2012, volum editat de AUB/Editura C.H.Beck 2012; 7. The procedure regarding the admission of guilt, studiu publicat în CKS e-book 2012, pentru The 6 th International Scientific Session Challenges of the Knowledge Society, conferinţă internaţională organizată de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea Complutense din Madrid, Bucureşti Mai 2012, Ed.Prouniversitaria, p.3-11, ISSN , publicaţie indexată BDI în baza de date EBSCO; 8. The auxiliary forms of deprivations of freedom in the Romanian law sistem, studiu publicat în CKS e-book 2010, pentru The 4 th International Scientific Session Challenges of the Knowledge Society, conferinţă internaţională organizată de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, Bucureşti Aprilie 2010, ed.prouniversitaria, p , ISBN , publicaţie indexată BDI în baza de date EBSCO; 9. Considerations regarding the juridical nature and the general conditions of the preventive arrest of the suspect, studiu 5

6 publicat în CKS e-book 2009, pentru The 3 rd International Scientific Session Challenges of the Knowledge Society, conferinţă internaţională organizată de Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, Bucureşti Iunie 2009, Ed.Prouniversitaria, p , ISBN , publicaţie indexată BDI în baza de date EBSCO; V. Volume editate 1. Noul şi vechiul Cod de procedură penală, culegere de legislaţie coordonată şi prefaţată, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2013, ISBN, ; 2. Noul şi vechiul Cod de procedură penală, actualizat la 10 aprilie 2014, culegere de legislaţie coordonată şi prefaţată, 720 pagini, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2014, ISBN ; 6

LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt

LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot

Mai mult

Curriculum vitae EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa ELENA EMILIA ŞTEFAN București Telefon(oane) - Nationalitate

Curriculum vitae EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa ELENA EMILIA ŞTEFAN București Telefon(oane) -  Nationalitate Curriculum vitae EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa ELENA EMILIA ŞTEFAN București Telefon(oane) - E-mail Nationalitate stefanelena@gmail.com Română Data nasterii - Sex Feminin EXPERIENŢA

Mai mult

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019 LISTA DE LUCRĂRI Lect. univ. dr. NIMINEŢ LIVIANA ANDREEA Teza de doctorat European Union involvement in changing the economic parameters of competition environment ( Implicarea Uniunii Europene în modificarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE A CANDIDATULUI B

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE A CANDIDATULUI B UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE A CANDIDATULUI BOGDAN LUCIAN AURESCU Criteriu Denumirea criteriului

Mai mult

FD Publicitate si promovarea vanzarilor

FD Publicitate si promovarea vanzarilor FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul de studii Marketing

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de drept Departamentul de Drept Public Disciplinele: Drept constituţional şi Instituţii politice. FIŞA DE VERIFICARE PENTRU ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR LEGALE DE PENTRU

Mai mult

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie 1976 - Locul naşterii: Craiova, judeţul Dolj - Domiciliul: Craiova - Naţionalitatea: română

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială (A+B). Algoritmica grafurilor. Domeniul de competenta:

Mai mult

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE CĂRŢI Tratate Ioan Leş (coordonator), Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, Tra

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE CĂRŢI Tratate Ioan Leş (coordonator), Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, Tra LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE CĂRŢI Tratate Ioan Leş (coordonator), Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de

Mai mult

TRANSPUNERI CONVENŢII INTERNAŢIONALE ŞI/SAU ACTE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ

TRANSPUNERI CONVENŢII INTERNAŢIONALE ŞI/SAU ACTE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ LISTA CELOR MAI IMPORTANTE INSTRUMENTE INTERNAŢIONALE TRANSPUSE PRIN NOUL COD PENAL, NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ ŞI LEGILE DE PUNERE ÎN APLICARE A ACESTORA (prin dispoziţii nou introduse sau prin preluarea

Mai mult

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, susţinută la 17.07.2012 Elemente de filosofie

Mai mult

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ȘI IFR SESIUNEA IULIE 2019 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

Microsoft Word - Tematica Drept 2016.doc

Microsoft Word - Tematica  Drept 2016.doc UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ŞI IFR SESIUNEA IUNIE 2016 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume  Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume E-mail Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA asemenescu@yahoo.com Asistent universitar doctor Catedra de Finante, Academia

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Leția Alina Adresă(e) București, str. Carol Davila nr. 93, sector 5 Telefon(oane) 0213149229 Mobil: 0722511303 Fax(uri) 0213132449 E-mail(uri)

Mai mult

CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE - GABRIELA RĂDUCAN București;

CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE - GABRIELA RĂDUCAN București; CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE - GABRIELA RĂDUCAN București; 0722.660.145 gabriela.raducan@rlga.ro; av.gabrielaraducan@yahoo.com www.grlaw.ro; www.rlga.ro Sexul feminin Data naşterii 02/07l/1972

Mai mult

Microsoft Word - Alexandru Boroi

Microsoft Word - Alexandru Boroi LISTA LUCRĂRILOR ŞTII ŢIFICE Prof. univ. dr. Alexandru Boroi A. Cursuri, Monografii 1. Drept penal partea specială, Note de curs, 3 volume, coautor, Centrul de multiplicare al Academiei de Poliţie, Bucureşti,

Mai mult

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013 Cuprins Abrevieri... XVII TITLUL I. PARTEA GENERALĂ... 1 Capitolul I. Scopul procesului penal... 1 Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal... 3 Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului

Mai mult

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONALE. DREPTUL CIVIL CA RAMURA DE REFERINTA ÎN MATERIE

Mai mult

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă/masterat: Programul de studii universitare de licenţă: şi bănci Programul de studii universitare de masterat: Management financiar 1. Cărţi Cărţi în

Mai mult

CURRICULUM VITAE IANCU GHEORGHE, născut la data de 2 septembrie 1952 în Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, promoţi

CURRICULUM VITAE IANCU GHEORGHE, născut la data de 2 septembrie 1952 în Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, promoţi CURRICULUM VITAE IANCU GHEORGHE, născut la data de 2 septembrie 1952 în Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, promoţia 1978, cursuri de zi. ACTIVITATE PROFESIONALĂ ALTA

Mai mult

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc Lista completă a lucrărilor publicate de candidat, în format tiparit Lista celor maximum 10 lucrări considerate de către candidat a fi cele mai relevante 1. Drept comercial român, vol. I, ISBN 978-9737845-54-2,

Mai mult

Microsoft Word - CVromana nou - site faa

Microsoft Word - CVromana nou - site faa Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Radu Herman București, România radu.herman@faa.unibuc.ro Naţionalitatea Română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ Cercetare economică, Training, Consultanță,

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Telefon Fax Cetăţenia BOROI ALEXANDRU Română Data

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Telefon Fax  Cetăţenia BOROI ALEXANDRU Română Data Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Telefon Fax E-mail Cetăţenia BOROI ALEXANDRU alexandruboroi@yahoo.com Română Data naşterii 20-10-1952 Sex Locul de muncă vizat / Aria

Mai mult

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Prenume... Data şi locul naşterii.... Doctor in ştiinţe

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Nume anterior LUNGU ANTONELA-ALINA ŞOFINEŢ Adresă(e) Str. Bogdan Vodă, nr. 139A, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş Telefon(oane) 0745960674

Mai mult

FACULTATEA DE DREPT TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru proba scrisă a examenului de licenţă organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universității Dim

FACULTATEA DE DREPT TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru proba scrisă a examenului de licenţă organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universității Dim FACULTATEA DE DREPT TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru proba scrisă a examenului de licenţă organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureş, în sesiunea iulie 2019

Mai mult

CURRICULUM VITAE Anexa 2 1. Nume: ACELEANU 2. Prenume: MIRELA IONELA 3. Data şi locul naşterii: , Periș-Ilfov 4. Cetăţenie: Română 5. Date d

CURRICULUM VITAE Anexa 2 1. Nume: ACELEANU 2. Prenume: MIRELA IONELA 3. Data şi locul naşterii: , Periș-Ilfov 4. Cetăţenie: Română 5. Date d CURRICULUM VITAE Anexa 2 1. Nume: ACELEANU 2. Prenume: MIRELA IONELA 3. Data şi locul naşterii: 28.06.1978, Periș-Ilfov 4. Cetăţenie: Română 5. Date de contact (e-mail, telefon, fax): e-mail: aceleanu_mirela@yahoo.com

Mai mult

* NOTE

* NOTE FORMAT E UROPEAN CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume Adresa Telefon Fax E-mail Streteanu Florin Cluj-Napoca Nationalitate Român Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada Perioada 2003 - prezent

Mai mult

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind Denumirea indicatorului Punctaj Unitate de masura Document

Mai mult

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc Prezentare comparativă Noul şi vechiul Cod de procedură penală Legislaţie consolidată 15 februarie 2014 Ediţie îngrijită de conf. univ. dr., judecător Dan Lupaşcu Prezentare comparativă Noul şi vechiul

Mai mult

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE Postul scos la concurs: Lector, Poz. 17 Disciplinele postului: Geografia generală a turismului; Geografia

Mai mult

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel/Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Catedra de Economie, Management, Marketing Drobeta Turnu Severin LISTA DE LUCRĂRI Candidat: lect.dr. Florentina TEZA DE DOCTORAT

Mai mult

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE DEZVOLTARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: Studiul determinării caracteristicilor de funcţio

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE DEZVOLTARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: Studiul determinării caracteristicilor de funcţio REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE DEZVOLTARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: Studiul determinării caracteristicilor de funcţionare ale fluidelor din sistemele navale de propulsie

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj tel: 0264-432211; fax: 0264-432265 Nr. de înregistrare

Mai mult

Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: Experienţa pr

Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: Experienţa pr Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: 0722.507.728 E-mail se_iataganm@spiruharet.ro Experienţa profesională Perioada februarie 2017-prezent Funcţia

Mai mult

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT 1.1. Nume: Tomescu 1.2. Prenume:

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT 1.1. Nume: Tomescu 1.2. Prenume: RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT 1.1. Nume: Tomescu 1.2. Prenume: Milena 1.3. Codul unic de identificare: 10 1.4. Gradul

Mai mult

Informaţii importante legate de derularea concursurilor, postate conform

Informaţii importante legate de derularea concursurilor, postate conform FACULTATEA DE DREPT Departamentul de Drept Privat Postul: Lector universitar, poz. 43, Disciplinele: Drept penal şi procedură penală; Contencios administrativ; Dezvoltare durabilă și dreptul mediului;

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

Microsoft Word - Udroiu_Mihail_Teste_grila_editia_5_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Udroiu_Mihail_Teste_grila_editia_5_PAGINAT_.doc CUPRINS 7 Cuprins Abrevieri... 15 TITLUL I Aplicarea legii penale... 19 I Infracţiunea... 25 II Formele infracţiunii... 30 V Pluralitatea de infractori... 33 Unitatea de infracţiune... 38 I Pluralitatea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea 1 Decembrie 1918 1.2. Facultatea de Drept si Ştiinţe Sociale 1.3. Departamentul de Ştiinţe Juridice si Administrative

Mai mult

Titlul publicaţiei

Titlul publicaţiei . Lista de lucrări Cărţi publicate 1. Instituţii administrative europene, Editura C.H.Beck, Colecţia Master Beck, Bucureşti, 2006, 244 p.; 2. Drept administrativ, Tematica prelegerilor. Repere bibliografice,

Mai mult

ANUNŢ

ANUNŢ ANUNŢ Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Consilier Juridic grad II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Compartimentul Juridic Contencios..

Mai mult

CV European conform HGR nr. 121/12004 CURRICULUM VITAE NEDELCU ELENA naţionalitate: română A. Educaţie Doctor în filos

CV European conform HGR nr. 121/12004 CURRICULUM VITAE NEDELCU ELENA   naţionalitate: română A. Educaţie Doctor în filos CURRICULUM VITAE NEDELCU ELENA e-mail: doina.nedelcu@yahoo.com naţionalitate: română A. Educaţie Doctor în filosofie, domeniul: sociologie politică. Teza de doctorat este rezultatul unei cercetări sociologice

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) COMAN ADELA 12A/23, Bd. Unirii, 430272 Baia Mare, România Telefon(oane) Mobil: 0722-403454 Fax(uri) E-mail(uri) adela_coman2003@yahoo.com

Mai mult

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius)

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius) CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: Nume: ONU Prenume: DIDA CAMELIA Data naşterii: 12. 07. 1976 Locul naşterii: Gura Humorului, jud. Suceava Starea civilă: căsătorită, doi copii Naţionalitate: română Adresa

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Valerică Dabu Str. Acvila 27-29, , Bucuresti Sexul masculin Data

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Valerică Dabu Str. Acvila 27-29, , Bucuresti Sexul masculin Data Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Valerică Dabu Str. Acvila 27-29, 050862, Bucuresti + 40722888842 valerica.dabu@comunicare.ro Sexul masculin Data naşterii 06/03/1947 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA

Mai mult

UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ FACULTATEA DE DREPT L I C E N Ţ Ă 2019

UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ FACULTATEA DE DREPT L I C E N Ţ Ă 2019 UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ FACULTATEA DE DREPT L I C E N Ţ Ă 2019 Ediţie coordonată de: Prof. univ. dr. Constantin Duvac Autori: Drept civil anul I Drept civil anul II Drept civil anul III Drept procesual

Mai mult

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.34, Tel./Fax: , drept

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.34, Tel./Fax: , drept UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BĂRNUŢIU 550 Sibiu, Calea Dumbrăvii nr., Tel./Fax: 069 670,69 Email:drept@ulbsibiu.ro Curricula PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE

Mai mult

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA Activitatea stiintifică - MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) * Număr: 7 Marketing internaţional - Curs ID-FR ISSN:--------------------

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Drept_penal_al_afacerilor_nr_1_2019.doc

Microsoft Word - Revista_Drept_penal_al_afacerilor_nr_1_2019.doc 1 editorial Aspecte generale privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 31/1990 Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca * Universitatea Nicolae Titulescu Consilier în Baroul Bucureşti Abstract Law no. 31/1990

Mai mult

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA Facultatea ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI LIMBI STRĂINE Departamentul LIMBI MODERNE APLICATE Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 8 Disciplinele:

Mai mult

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă: Finanţe Programul de studii universitare de licenţă: F

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă: Finanţe Programul de studii universitare de licenţă: F Facultatea Ştiinţe Economice licenţă: Programul studii universitare licenţă: şi bănci Programul studii universitare masterat: Management financiar 1. Cărţi Cărţi în edituri CNCSIS 2 / 1. Doroş Alexandra

Mai mult

Microsoft Word - 2_CV-Titulari SD-Mona Arhire .doc

Microsoft Word - 2_CV-Titulari SD-Mona Arhire .doc INFORMAŢII PERSONALE ARHIRE Mona-Brigitte mona.arhire@unitbv.ro LOCUL DE MUNCA POZIŢIA Universitatea Transilvania din Brașov Școala Doctorală Interdisciplinară Conducător de doctorat Domeniul Filologie

Mai mult

CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul,specializarea Titlul tezei de doctorat Ciurlău Cristian Flor

CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul,specializarea Titlul tezei de doctorat Ciurlău Cristian Flor CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul,specializarea Titlul tezei de doctorat Conferenţiar universitar Doctor Economie/Economie Agregate şi corelaţii

Mai mult

Lista de lucrãri - Prof.univ.PhD. Rusu Ion Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Rusu Ion, Bălan-Rusu Minod

Lista de lucrãri - Prof.univ.PhD. Rusu Ion Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Rusu Ion, Bălan-Rusu Minod Lista de lucrãri - Prof.univ.PhD. Rusu Ion Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND

Mai mult

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu Cuprins CUPRINS Tema 1 1 Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal Tema 2 4 Principiile fundamentale ale procesului penal Tema 3 29 Participanții în procesul penal Organele judiciare

Mai mult

Microsoft Word - fisa indeplinirii criteriilor.doc

Microsoft Word - fisa indeplinirii criteriilor.doc FIŞA de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru dobândirea calităńii de profesor universitar şi pentru obńinerea abilitării DOMENIUL ŞtiinŃe Juridice (conform Anexei nr.6 din Ordinul MECTS

Mai mult

Untitled

Untitled INFORMAŢII PERSONALE Vasile Bîrle 9 Str. 24 nr. 181 Tăuţii Măgherăuş, Cod 437345 Maramureş, România fi 0748 233 280 fax. 0362 807 984 vasile.birle@yahoo.com Viber: 0748 233 280 Sexul M Data naşterii 1

Mai mult

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat L I S T A lucrărilor ştiinţifice Denumirea tezei Domeniul tezei Institutia

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.docx

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.docx Revista Participarea Universul terţelor Juridic persoane nr. în latura 11, noiembrie civilă a procesului 2015, p. penal 21-30 21 PARTICIPAREA TERŢELOR PERSOANE ÎN LATURA CIVILĂ A PROCESULUI PENAL De Ioana

Mai mult

LISTA DE LUCRĂRI 1 Nume, prenume cadru didactic: DUVAC I CONSTANTIN Data naşterii: 2 IUNIE 1973 Funcţia actuală: PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR Instituţi

LISTA DE LUCRĂRI 1 Nume, prenume cadru didactic: DUVAC I CONSTANTIN Data naşterii: 2 IUNIE 1973 Funcţia actuală: PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR Instituţi LISTA DE LUCRĂRI 1 Nume, prenume cadru didactic: DUVAC I CONSTANTIN Data naşterii: 2 IUNIE 1973 Funcţia actuală: PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR Instituţia: UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ I. Teza de doctorat

Mai mult

Microsoft Word - CV_2015_CAPUSNEANU_SORINEL.doc

Microsoft Word - CV_2015_CAPUSNEANU_SORINEL.doc CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea / Titlul tezei de doctorat Conferenţiar universitar Doctor în Economie/Domeniul Contabilitate/Metoda

Mai mult

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales sa elimine unul, cu mana judecatorului Gheorghe Casandrescu

Mai mult

CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Geamănu Marinela (uri) Nationalitate (-tati) Română Data nast

CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Geamănu Marinela  (uri) Nationalitate (-tati) Română Data nast CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Geamănu Marinela E-mail (uri) geamanu_marinela@yahoo.com.au Nationalitate (-tati) Română Data nasterii 24.12.1979 Locul de munca vizat/ Lector univ.

Mai mult

Microsoft Word - CV CIURLAU FLORIN doc

Microsoft Word - CV CIURLAU FLORIN doc CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea / Titlul tezei de doctorat Conferenţiar universitar Doctor Agregate şi corelaţii macroeconomice

Mai mult

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

ACADEMIA DE POLIŢIE  „Alexandru Ioan Cuza” MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative NESECRET Exemplar nr._ Nr. din 2018 TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare de la 24 septembrie 2018 Publicat în Monitorul Oficial,

Mai mult

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT 1.1. Nume: Dinca 1.2. Prenume: Razvan 1.3. Codul unic de identificare: 3 1.4. Gradul

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri) (uri) ASPC, Str. Petr

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) ASPC, Str. Petr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) +40 256 404014 Fax(uri) E-mail(uri) ASPC, Str. Petre Râmneanţu (Oltul) nr.2, A204, 300596 Timişoara sorisuciu@gmail.com,

Mai mult

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI 1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE 1. Structura activității candidatului:

Mai mult

Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE" ediţia a XXI-a organizată în zilele de mai 2017, la sediul Fa

Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE ediţia a XXI-a organizată în zilele de mai 2017, la sediul Fa Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE" ediţia a XXI-a organizată în zilele de 10-11 mai 2017, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, str. Teodor

Mai mult

Microsoft Word - Udroiu_Mihail_Teste_grila_editia_5_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Udroiu_Mihail_Teste_grila_editia_5_PAGINAT_.doc CUPRINS 7 Cuprins Abrevieri... 15 TITLUL I Aplicarea legii penale... 19 I Infracţiunea... 25 II Formele infracţiunii... 30 V Pluralitatea de infractori... 33 Unitatea de infracţiune... 38 I Pluralitatea

Mai mult

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr. 27 - COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR STANDARDE minimumale NECESARE ŞI

Mai mult

Microsoft Word - AUB-I-2013 cuprinsi

Microsoft Word - AUB-I-2013 cuprinsi CUPRINS I. PROFESORI INVITAŢI Angela Di GREGORIO, Dreptul constituţional şi integrarea europeană: exemplul italian (în limba engleză)... 1 Anne PONSEILLE, Dublul caracter al instigatorului în dreptul penal

Mai mult

PUNCTAJ privind indicatorii I1-I28 Potrivit anexei nr. 24 -,,Comisia Stiințe Juridice - la Ordinul Ministrului educaţiei naționale și cercetării știnț

PUNCTAJ privind indicatorii I1-I28 Potrivit anexei nr. 24 -,,Comisia Stiințe Juridice - la Ordinul Ministrului educaţiei naționale și cercetării știnț PUNCTAJ privind indicatorii I1-I28 Potrivit anexei nr. 24 -,,Comisia Stiințe Juridice - la Ordinul Ministrului educaţiei naționale și cercetării ștințifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor

Mai mult

Microsoft Word - Tematica Licenta iunie 2016, final.doc

Microsoft Word - Tematica Licenta iunie 2016, final.doc TEMATICĂ LICENȚĂ IUNIE-IULIE 2016 1. Drept civil. Introducere în studiul dreptului civil Actul juridic civil. Noțiune, Clasificare, Condiții de valabilitate (Capacitate, consimțământ, obiect, cauză), Modalitățile

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş,

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă, cod poștal 300645, Timişoara, jud. Timiş, România Telefon 0567735 E-mail sorinstanciu@usab-tm.ro Naţionalitate

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI SCOALA DOCTORALA DE DREPT ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 015 Poziţii de student-doctorand scoase la concurs Teme pentru cercetare Tematica şi bibliografia orientativă Conţinutul

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.docx

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.docx 62 Revista Universul Juridic nr. 1, ianuarie 2016, pp. 62-68 ANDREEA POPESCU CONSIDERAŢII REFERITOARE LA RAPORTUL SPECIAL AL AVOCATULUI POPORULUI DIN ANUL 2015 De Andreea Popescu ABSTRACT Considerations

Mai mult

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Universităţii din Bucureşti CANDIDAT: lector univ. dr. STĂNESCU Şerban-Alexandru-Nicolae Facultatea de

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Universităţii din Bucureşti CANDIDAT: lector univ. dr. STĂNESCU Şerban-Alexandru-Nicolae Facultatea de Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Universităţii din Bucureşti CANDIDAT: lector univ. dr. STĂNESCU Şerban-Alexandru-Nicolae Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat 2 Punctaj obţinut

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ORGANIZATE ÎN CADRUL DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE An universitar 2016 2017 Semestrul 2 CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC : Managementul strategic al personalului organizaţiei

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

Anexa 2

Anexa 2 Denumirea disciplinei FISA DISCIPLINEI DREPT PENAL-PARTEA SPECIALĂ I Codul disciplinei D.D.3.5.42. Anul de studiu III Semestrul* 5 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E Categoria formativă a disciplinei

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 Ediţia a 2-a actualizată la 10 februarie 2014

Mai mult

Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI PROCEDURA INSOLVENŢEI Anexa 3 IFR Codul disciplinei DOP Semestrul VIII Numărul de credite 5 Facultatea D

Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI PROCEDURA INSOLVENŢEI Anexa 3 IFR Codul disciplinei DOP Semestrul VIII Numărul de credite 5 Facultatea D Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI PROCEDURA INSOLVENŢEI Anexa 3 IFR Codul disciplinei DOP.4.2.09 Semestrul VIII Numărul de credite 5 Facultatea DREPT Numărul orelor pe semestru/activităţi Domeniul

Mai mult

Academia de Studii Economice București Departamentul Economie și Politici Economice Facultatea Economie Teoretică și Aplicată Domeniul ECONOMIE L I S

Academia de Studii Economice București Departamentul Economie și Politici Economice Facultatea Economie Teoretică și Aplicată Domeniul ECONOMIE L I S Academia de Studii Economice București Departamentul Economie și Politici Economice Facultatea Economie Teoretică și Aplicată Domeniul ECONOMIE L I S T A D E L U C R Ă R I ACELEANU M. MIRELA IONELA - Dr./din

Mai mult

CCI3 LAW THE VARIOUS VALENCES OF THE DECLARATION OF INVOKING THE RESCISSION Luiza-Cristina Gavrilescu, Assistant, PhD, Al. Ioan Cuza University of Iaș

CCI3 LAW THE VARIOUS VALENCES OF THE DECLARATION OF INVOKING THE RESCISSION Luiza-Cristina Gavrilescu, Assistant, PhD, Al. Ioan Cuza University of Iaș THE VARIOUS VALENCES OF THE DECLARATION OF INVOKING THE RESCISSION Luiza-Cristina Gavrilescu, Assistant, PhD, Al. Ioan Cuza University of Iași Abstract: Rescission can operate only if the creditor invokes

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 2011-2012 Denumirea disciplinei Drept penal: Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. Pluralitatea Codul de infractori. disciplinei Master Anul de studiu Ştiinţe penale Semestrul* 1 Tipul

Mai mult

Drd. Adela Băncău-Burcea Născută în 1977, la Peretu, Teleorman, Adela Băncău-Burcea este redactor la Editura Viaţă şi Sănătate, fiind, de asemenea, şi

Drd. Adela Băncău-Burcea Născută în 1977, la Peretu, Teleorman, Adela Băncău-Burcea este redactor la Editura Viaţă şi Sănătate, fiind, de asemenea, şi Drd. Adela Băncău-Burcea Născută în 1977, la Peretu, Teleorman, Adela Băncău-Burcea este redactor la Editura Viaţă şi Sănătate, fiind, de asemenea, şi consilier parlamentar. Adela Băncău-Burcea este doctorand

Mai mult

Lista de lucrãri - Prof.univ.PhD. Rusu Ion Monografie e capitoli scientifico monografia Libro pubblicato all'estero 1 Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Io

Lista de lucrãri - Prof.univ.PhD. Rusu Ion Monografie e capitoli scientifico monografia Libro pubblicato all'estero 1 Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Io Lista de lucrãri - Prof.univ.PhD. Rusu Ion Monografie e capitoli scientifico monografia Libro pubblicato all'estero 1 Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN

Mai mult

Anexa 2 Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Alexandra-Cătălina Chinie Sexul feminim Data naşterii 28/03/1986 Naţionalitatea română LOCUL DE MUNCA PE

Anexa 2 Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Alexandra-Cătălina Chinie Sexul feminim Data naşterii 28/03/1986 Naţionalitatea română LOCUL DE MUNCA PE Anexa 2 Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Alexandra-Cătălina Chinie Sexul feminim Data naşterii 28/03/1986 Naţionalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ Asistent universitar EXPERIENŢA

Mai mult

Microsoft Word - Udroiu_Mihail_Fise_de_procedura_penala_2014_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Udroiu_Mihail_Fise_de_procedura_penala_2014_PAGINAT_.doc FIŞA nr. 1 1 Mihail UDROIU Fişe de procedură penală Noul Cod de procedură penală 2 Aplicarea legii penale în timp S-a născut la 20 martie 1977, în Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj. Studii: Facultatea de Drept,

Mai mult