Buletin lunar - Mai 2019

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Buletin lunar - Mai 2019"

Transcriere

1 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307

2 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în publicațiile ulterioare. Sursa datelor statistice utilizate la realizarea graficelor și a tabelelor a fost indicată numai atunci când acestea au fost furnizate de alte instituții. Toate drepturile rezervate. Reproducerea informațiilor este permisă numai în scopuri educative și necomerciale și numai cu indicarea sursei. Banca Națională a României, Str. Lipscani nr. 25, cod , București tel. 021/ ; fax 021/ ISSN

3 Secțiune Statistică

4 Cuprins 1. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI PREȚURILE DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ȘI SERVICII INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ Operațiunile monetare ale Băncii Naționale a României Facilitățile permanente acordate participanților eligibili de către Banca Națională a României Rezervele minime obligatorii BAZA MONETARĂ BILANȚURILE MONETARE ALE INSTITUȚIILOR FINANCIARE MONETARE Bilanțul monetar al Băncii Naționale a României Bilanțul monetar agregat al altor instituții financiare monetare Bilanțul consolidat net al instituțiilor financiare monetare (BNR și alte instituții financiare monetare) MASA MONETARĂ M3 ȘI CONTRAPARTIDELE ACESTEIA STRUCTURA DEPOZITELOR ATRASE ȘI A CREDITELOR ACORDATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE MONETARE PE TIPURI DE SECTOARE INSTITUȚIONALE Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali Depozitele gospodăriilor populației Depozitele atrase de la societățile nefinanciare, instituțiile financiare nemonetare, administrația publică și nerezidenți Creditul intern Creditul acordat gospodăriilor populației Creditul acordat societăților nefinanciare, instituțiilor financiare nemonetare, administrației publice și nerezidenților ACTIVELE ȘI PASIVELE FONDURILOR DE INVESTIȚII, ALTELE DECÂT FONDURILE DE PIAȚĂ MONETARĂ (FI) Structura bilanțieră Titluri de natura datoriei deținute BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

5 Secțiune Statistică 8.3. Participații deținute Acțiuni/unități de fond emise SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI PASIVELOR BILANȚIERE ALE INSTITUȚIILOR FINANCIARE NEBANCARE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL GENERAL Structura bilanțieră în dinamică Structura bilanțieră la 31 martie 2018 pe tipuri de instituții financiare nebancare înscrise în Registrul general Credite acordate gospodăriilor populației Credite acordate societăților nefinanciare, altor sectoare instituționale și nerezidenților RATELE DOBÂNZILOR PRACTICATE DE INSTITUȚIILE DE CREDIT Depozite la termen în lei Depozite existente în sold Depozite noi Depozite la termen în euro Depozite existente în sold Depozite noi Depozite în lei pe tipuri de depozite Depozite existente în sold Depozite noi la termen Depozite în euro pe tipuri de depozite Depozite existente în sold Depozite noi la termen Credite în lei Credite existente în sold Credite noi Credite în euro Credite existente în sold Credite noi Credite în lei pe tipuri de credite Credite existente în sold Credite noi Credite în euro pe tipuri de credite Credite existente în sold Credite noi 58 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 19

6 Buletin lunar Mai INDICATORI DE RISC BANCAR Principalii indicatori de prudențialitate Informații de risc de credit Credite acordate și angajamente asumate de instituțiile de credit Credite acordate de instituțiile de credit Restanțe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice Credite acordate și angajamente asumate de IFN + IEME + IP Credite acordate de IFN + IEME + IP Situația instrumentelor de plată de debit refuzate Situația titularilor de cont care au generat incidente de plată INDICATORI AI PIEȚEI MONETARE Operațiuni interbancare Titluri de stat (emisiuni noi și reînnoite) INDICATORI AI PIEȚEI VALUTARE Piața valutară interbancară Cursul de schimb zilnic calculat și publicat de BNR, mai INDICATORI AI PIEȚEI DE CAPITAL Bursa de Valori București Piața reglementată INDICATORI AI BALANȚEI DE PLĂȚI ȘI POZIȚIEI INVESTIȚIONALE INTERNAȚIONALE A ROMÂNIEI Balanța de plăți Comerțul internațional cu servicii Investiții directe - principiul direcțional Datoria externă pe termen lung Poziția investițională internațională INDICATORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 81 Precizări metodologice BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

7 Secțiune Statistică Simboluri folosite în tabele:... = lipsă date = valoare nulă 0 = valoare subunitară mai mică decât 0,5 x = nu este cazul p.a. = pe an c = confidențial (în cazul în care indicatorul se obține din agregare de date care provin de la maximum doi raportori) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 21

8 Buletin lunar Mai PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (variație procentuală anuală, dacă nu se specifică altfel) Produsul intern brut 1,2 Producţia Productivitatea Preţurile Preţurile Comerţ interior 2,4, 5 nominal real deflator industrială 2,5 muncii în producţiei producţiei cu amănuntul 6 autovehicule (mil. lei; preţuri industrie 2,5 industriale 3,5 industriale şi motociclete 7 curente) - piaţa internă 5 Servicii de piaţă prestate populaţiei 2,4, ,8 3,9 2,6 2,8 0,0-2,2-1,8 9,5 11,4 12, ,4 4,8 2,5 3,1 0,9-1,8-2,6 12,4 17,0 5, ,6 7,0 4,7 7,8 6,2 3,5 3,1 10,8 11,4 15, ,2 4,1 5,9 3,5 3,1 5,0 5,2 5,4 6,7 5, mai x x x 1,0 0,4 5,3 5,3 6,3 10,7 3,4 iun ,1 4,1 5,8 5,5 4,7 6,1 6,1 7,4 7,2 2,2 iul. x x x 7,3 6,6 6,0 5,6 5,4 12,8 5,5 aug. x x x 3,8 3,3 5,9 6,0 1,5 1,1 5,1 sep ,2 4,2 6,3 0,6 0,6 5,6 6,1 2,7-3,7 7,4 oct. x x x 3,5 3,9 6,4 7,0 6,6 4,0 6,6 nov. x x x 2,5 3,3 4,9 5,8 7,0 7,6 8,8 dec ,8 4,1 6,1-0,8 0,3 4,5 5,9 4,0 6,4 5, ian. x x x 0,1 0,5 3,9 5,4 7,4 5,9 15,1 feb. x x x 1,9 2,2 4,6 6,0 9,3 5,0 18,7 mar ,8 5,0 6,5-0,2 0,7 5,3 6,7 8,7 6,3 18,0 apr. x x x 1,4 2,0 5,6 6,7 7,3 5,5 14,2 mai x x x 4,8 5,9 3,9 Investiţii realizate în economia naţională Tranzacţii cu bunuri 8,15 Sold cont Investiţii directe, Numărul Situaţia şomajului 11 Câştigul salarial mediu (fob, mil. EUR) curent 8,9,15 net 8,9,10,15 salariaţilor din număr total rata şomajului în economie 12 (mil. EUR) (mil. EUR) economie export import sold şomeri înregistraţi înregistrat (%) (mii persoane) brut net (mii persoane) , ,4 436,2 5,0 9,8 9, , ,4 418,2 4,8 9,9 10, , ,9 351,1 4,0 14,7 14, , ,9 3, mai x ,8 304,0 3,5 36,7 14,4 iun. -0, ,2 304,4 3,5 36,6 14,3 iul. x ,5 305,4 3,5 35,5 13,3 aug. x ,8 302,6 3,5 35,2 12,9 sep. -6, ,2 296,8 3,4 35,6 13,1 oct. x ,8 290,2 3,3 36,2 13,7 nov. x ,4 289,6 3,3 35,8 13,3 dec. 0, ,4 288,9 3,3 34,8 12, ian. x ,3 289,6 3,3 16,8 18,2 feb. x ,7 288,6 3,3 16,7 17,9 mar. 5, ,6 278,1 3,2 12,5 13,7 apr. x ,7 261,9 3,0 13,1 14,8 mai x 254,6 2,9 13,0 14,7 Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Eurostat, ANOFM. 1) : date definitive, 2017: date semidefinitive, : date provizorii; 2) serie brută; 3) pentru piaţa internă şi externă; 4) volumul cifrei de afaceri, exclusiv TVA; 5) datele anuale sunt calculate pe baza seriilor lunare cu bază fixă (2015=100); 6) cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; 7) comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; 8) : date definitive, 2017: date semidefinitive, : date provizorii. Valorile cumulate se obţin prin însumarea fluxurilor lunare exprimate în milioane euro şi rotunjite la întreg; 9) cumulat de la începutul anului; 22 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

9 Secțiune Statistică Preţuri de consum Cursul de schimb calculat Rata dobânzii practicate Creditul intern 11 IPC CORE1 CORE2 CORE2 ajustat IAPC şi publicat de BNR (EUR/RON) de instituţiile de credit (% p.a.) 13,14 (mil. lei) mediu al perioadei la sfârşitul perioadei la credite la depozite la termen ,59-1,22-0,84-1,42-0,4 4,4450 4,5245 6,74 1, , , ,55-1,13-0,79-1,35-1,1 4,4908 4,5411 5,70 1, , , ,34 1,91 1,61 1,49 1,1 4,5681 4,6597 5,57 0, , , ,63 4,25 3,10 2,77 4,1 4,6535 4,6639 6,83 1, , , mai 5,41 4,81 3,54 2,99 4,6 4,6387 4,6485 6,54 1, , ,5 iun. 5,40 4,79 3,30 2,91 4,7 4,6611 4,6611 6,69 1, , ,4 iul. 4,56 4,56 3,24 2,90 4,3 4,6502 4,6283 7,14 1, , ,0 aug. 5,06 4,77 3,18 2,85 4,7 4,6437 4,6440 7,25 1, , ,0 sep. 5,03 4,74 3,11 2,78 4,7 4,6466 4,6637 7,23 1, , ,3 oct. 4,25 4,28 3,04 2,76 4,2 4,6651 4,6668 7,26 1, , ,2 nov. 3,43 3,25 2,67 2,56 3,2 4,6610 4,6560 7,26 1, , ,2 dec. 3,27 3,03 2,66 2,44 3,0 4,6530 4,6639 7,16 1, , , ian. 3,32 3,31 2,94 2,53 3,2 4,7037 4,7348 7,13 1, , ,2 feb. 3,83 3,96 3,13 2,67 4,0 4,7478 4,7416 7,19 1, , ,4 mar. 4,03 4,21 3,29 2,68 4,2 4,7538 4,7628 7,21 1, , ,7 apr. 4,11 4,40 3,35 2,95 4,4 4,7583 4,7582 7,28 1, , ,2 mai 4,10 4,38* 3,42* 3,21* 4,4 4,7595 4,7487 7,29 1, , ,8 iun. 4,7252 4,7351 total, din care: credit acordat sectorului privat Agregatele monetare 11 Rezervele internaţionale 11 creanţe (mil. lei) (mil. EUR) guvernamentale (mil. EUR) M3 M2 M1 total aur valute Datoria externă pe TL 11 (mil. EUR) Serviciul datoriei externe pe TL 9,15 (mil. EUR) Bugetul general consolidat 9,16 (sold) (mil. lei) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , mai , , , , , , , , , ,8 iun , , , , , , , , , ,3 iul , , , , , , , , , ,7 aug , , , , , , , , , ,4 sep , , , , , , , , , ,7 oct , , , , , , , , , ,4 nov , , , , , , , , , ,7 dec , , , , , , , , , , ian , , , , , , , ,9 895,4 717,0 feb , , , , , , , , , ,2 mar , , , , , , , , , ,8 apr , , , , , , , , , ,4 mai , , , , , , ,0 iun , , ,9 10) sunt incluse tranzacţiile nete care implică active şi pasive financiare de natura investiţiei directe între rezidenţi şi nerezidenţi; semnul - reflectă acumularea netă de pasive de natura investiţiei directe; 11) sfârşit de perioadă; 12) din 2018, ruptură de serie datorată unor modificări de natură fiscală; 13) valori medii; 14) societăţi nefinanciare şi gospodării ale populaţiei, la operaţiuni în lei, sold; 15) conform BPM6; 16) deficit (-), excedent (+); *) calcule BNR pe baza comunicatului de presă INS. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 23

10 Buletin lunar Mai PREȚURILE DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ȘI SERVICII (procente) Indice lunar Indice faţă de sfârşitul anului anterior Indice faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior produse alimentare produse nealimentare servicii produse alimentare produse nealimentare servicii produse alimentare produse nealimentare servicii ,92 99,47 100,16 100,20 99,07 93,80 101,95 102,41 99,41 96,20 100,93 102, ,95 100,06 99,93 99,85 99,46 100,68 99,13 98,17 98,45 97,43 98,96 99, ,27 100,33 100,34 100,02 103,32 104,07 104,11 100,22 101,34 102,48 101,41 99, ,27 100,25 100,31 100,20 103,27 103,10 103,75 102,44 104,63 103,75 106,20 102, ian. 99,22 100,47 98,44 98,88 99,22 100,47 98,44 98,88 97,87 93,71 100,12 100,65 feb. 99,76 100,34 99,73 98,86 98,98 100,81 98,17 97,75 97,32 93,53 99,46 99,69 mar. 100,10 99,99 100,23 99,99 99,08 100,80 98,40 97,74 97,02 93,26 99,09 99,53 apr. 99,85 99,63 99,90 100,11 98,93 100,43 98,30 97,85 96,75 92,61 99,00 99,57 mai 100,25 100,55 100,09 100,11 99,18 100,98 98,39 97,96 96,54 92,43 98,77 99,38 iun. 99,83 99,32 100,09 100,10 99,01 100,29 98,48 98,06 99,30 100,03 98,78 99,26 iul. 99,76 100,04 99,48 99,90 98,77 100,33 97,97 97,96 99,22 101,25 97,80 99,07 aug. 100,07 99,91 100,26 99,91 98,84 100,24 98,22 97,87 99,80 101,96 98,58 98,96 sep. 99,89 99,42 100,21 99,99 98,73 99,66 98,43 97,86 99,43 100,46 98,94 98,83 oct. 100,43 100,53 100,39 100,33 99,15 100,19 98,81 98,18 99,57 100,49 99,20 98,89 nov. 100,07 100,23 100,02 99,91 99,22 100,42 98,83 98,09 99,33 100,66 98,73 98,49 dec. 100,24 100,26 100,30 100,08 99,46 100,68 99,13 98,17 99,46 100,68 99,13 98, ian. 99,81 100,91 99,07 99,63 99,81 100,91 99,07 99,63 100,05 101,12 99,76 98,92 feb. 99,91 100,65 100,08 98,22 99,72 101,57 99,15 97,86 100,20 101,43 100,11 98,29 mar. 100,08 100,23 99,87 100,32 99,80 101,80 99,02 98,17 100,18 101,67 99,75 98,61 apr. 100,28 100,19 100,40 100,15 100,08 101,99 99,42 98,32 100,61 102,24 100,25 98,65 mai 100,28 100,61 100,07 100,21 100,36 102,61 99,49 98,53 100,64 102,30 100,23 98,74 iun. 100,04 99,82 100,07 100,33 100,40 102,43 99,56 98,86 100,85 102,83 100,21 98,97 iul. 100,32 99,61 100,93 100,14 100,72 102,03 100,49 99,00 101,42 102,39 101,67 99,22 aug. 99,80 99,14 100,14 100,20 100,52 101,15 100,63 99,20 101,15 101,59 101,56 99,51 sep. 100,50 100,54 100,54 100,32 101,02 101,70 101,17 99,52 101,77 102,74 101,89 99,84 oct. 101,28 101,30 101,74 100,16 102,31 103,02 102,93 99,68 102,63 103,52 103,26 99,67 nov. 100,66 100,57 100,86 100,33 102,99 103,61 103,82 100,01 103,23 103,88 104,12 100,10 dec. 100,32 100,44 100,28 100,21 103,32 104,07 104,11 100,22 103,32 104,07 104,11 100, ian. 100,78 100,64 101,08 100,32 100,78 100,64 101,08 100,32 104,32 103,79 106,23 100,90 feb. 100,30 100,61 100,13 100,18 101,08 101,25 101,21 100,50 104,72 103,74 106,27 102,92 mar. 100,29 100,48 100,15 100,30 101,37 101,74 101,36 100,80 104,95 104,01 106,57 102,90 apr. 100,54 100,18 101,00 100,09 101,92 101,92 102,37 100,89 105,22 104,00 107,20 102,83 mai 100,47 100,54 100,58 100,10 102,40 102,47 102,96 100,99 105,41 103,93 107,75 102,72 iun. 100,02 99,76 100,14 100,20 102,42 102,22 103,10 101,19 105,40 103,86 107,82 102,58 iul. 99,52 99,20 99,45 100,24 101,93 101,40 102,53 101,43 104,56 103,42 106,23 102,68 aug. 100,28 99,83 100,66 100,13 102,22 101,23 103,21 101,56 105,06 104,15 106,78 102,61 sep. 100,47 100,83 100,32 100,26 102,70 102,07 103,54 101,82 105,03 104,44 106,55 102,54 oct. 100,52 100,61 100,52 100,35 103,23 102,69 104,08 102,18 104,25 103,73 105,27 102,73 nov. 99,87 99,73 99,87 100,11 103,10 102,41 103,94 102,29 103,43 102,86 104,24 102,50 dec. 100,16 100,67 99,82 100,15 103,27 103,10 103,75 102,44 103,27 103,10 103,75 102, ian. 100,83 101,30 100,63 100,57 100,83 101,30 100,63 100,57 103,32 103,77 103,29 102,71 feb. 100,79 101,27 100,57 100,55 101,63 102,59 101,20 101,12 103,83 104,46 103,74 103,08 mar. 100,49 100,48 100,54 100,40 102,13 103,08 101,75 101,52 104,03 104,45 104,15 103,18 apr. 100,61 100,68 100,53 100,72 102,75 103,78 102,29 102,25 104,11 104,98 103,66 103,83 mai 100,46 100,79 100,20 100,55 103,22 104,60 102,49 102,81 104,10 105,24 103,27 104,30 Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 24 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

11 Secțiune Statistică 3. INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ 3.1. Operațiunile monetare ale Băncii Naționale a României Rata dobânzii Repo Reverse repo Depozite atrase de politică Tranzacţii Stoc Tranzacţii Stoc Tranzacţii Stoc monetară 1 medie rata medie a medie rata medie a medie rata dobânzii medie rata medie rata medie a medie rata medie a (% p.a.) zilnică 2 dobânzii 3 zilnică 4 dobânzii 3 zilnică (% p.a.) zilnică dobânzii zilnică 2 dobânzii 3 zilnică 4 dobânzii 3 (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) 2018 iun. 2,50 0,0 2,50 0,0 2,50 x x 401,2 2, ,9 2,50 iul. 2,50 x x x x 506,4 2, ,2 2,50 aug. 2, ,9 2, ,6 2,50 x x x 4,0 2,50 sep. 2,50 845,1 2, ,4 2,50 x x x x oct. 2, ,7 2, ,8 2,50 x x x x nov. 2, ,6 2, ,9 2,50 x x x x dec. 2,50 0,3 2,50 661,4 2,50 x x x x 2019 ian. 2,50 0,0 2,50 0,0 2,50 x x 857,6 2, ,0 2,50 feb. 2,50 0,1 2,50 0,1 2,50 x x x x mar. 2,50 0,0 2,50 0,0 2,50 x x 292,0 2, ,4 2,50 apr. 2,50 x x x x x x mai 2,50 0,0 2,50 0,0 2,50 x x 598,0 2, ,7 2,50 iun. 2,50 0,0 2,50 0,0 2,50 x x 340,2 2, ,9 2,50 1) sfârşit de perioadă; 2) în funcţie de numărul de zile lucrătoare; 3) medie ponderată în funcţie de volum; 4) în funcţie de numărul de zile calendaristice Facilitățile permanente acordate participanților eligibili de către Banca Națională a României 3.3. Rezervele minime obligatorii* Credit Depozit Rata dobânzii bonificate la rezervele minime obligatorii Stoc Tranzacţii Stoc (% p.a.) Tranzacţii medie rata medie a zilnică 1 dobânzii 2 (mil.lei) (% p.a.) medie rata medie a zilnică 3 dobânzii 2 (mil.lei) (% p.a.) 1) în funcţie de numărul de zile lucrătoare; 2) medie ponderată în funcţie de volum; 3) în funcţie de numărul de zile calendaristice. 4. BAZA MONETARĂ* (milioane lei) Numerar în casieriile Numerar în circulaţie instituțiilor de credit medie rata medie a zilnică 1 dobânzii 2 (mil.lei) (% p.a.) medie rata medie a zilnică 3 dobânzii 2 (mil.lei) (% p.a.) Ratele rezervelor minime obligatorii (%) lei USD EUR lei valută 2018 iun. 45,0 3,50 63,3 3,50 131,2 1,50 109,4 1, iun. 0,23 0,10 0,02 8,00 8,00 iul. 61,0 3,50 44,5 3,50 378,5 1,50 312,1 1,50 iul. 0,17 0,09 0,02 8,00 8,00 aug. 194,1 3,50 242,3 3,50 866,4 1,50 666,5 1,50 aug. 0,16 0,09 0,02 8,00 8,00 sep. 590,2 1,50 831,7 1,50 sep. 0,15 0,12 0,02 8,00 8,00 oct. 225,7 3,50 379,0 3,50 984,6 1,50 926,8 1,50 oct. 0,15 0,10 0,02 8,00 8,00 nov. 5,7 3,50 4,0 3,50 610,7 1,50 628,2 1,50 nov. 0,20 0,14 0,02 8,00 8,00 dec. 0,0 3,50 0,0 3, ,3 1, ,3 1,50 dec. 0,20 0,12 0,02 8,00 8, ian. 11,5 3,50 11,9 3, ,2 1, ,6 1, ian. 0,14 0,11 0,01 8,00 8,00 feb ,0 3, ,1 3,50 68,9 1,50 96,8 1,50 feb. 0,22 0,10 0,01 8,00 8,00 mar. 21,9 3,50 39,0 3, ,5 1, ,9 1,50 mar. 0,15 0,17 0,01 8,00 8,00 apr ,6 3, ,7 3,50 430,9 1,50 357,9 1,50 apr. 0,17 0,11 0,01 8,00 8,00 mai 9,3 3,50 11,9 3, ,7 1, ,3 1,50 mai 0,15 0,13 0,01 8,00 8,00 iun. 52,6 3,50 75,7 3,50 539,4 1,50 763,9 1,50 iun. 8,00 8,00 *) Începând cu perioada de aplicare: 24 luna curentă - 23 luna următoare. Cont curent al instituțiilor de credit Baza monetară 2018 mai , , , ,5 iun , , , ,5 iul , , , ,1 aug , , , ,0 sep , , , ,1 oct , , , ,1 nov , , , ,0 dec , , , , ian , , , ,6 feb , , , ,6 mar , , , ,6 apr , , , ,9 mai , , , ,3 *) sfârşit de perioadă. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 25

12 Buletin lunar Mai BILANȚURILE MONETARE ALE INSTITUȚIILOR FINANCIARE MONETARE 5.1. Bilanțul monetar al Băncii Naționale a României (milioane lei; sfârșitul perioadei) TOTAL ACTIV Numerar şi alte valori Aur monetar Active externe Disponibil DST la FMI Credite* Titluri de natura datoriei Participaţii 2018 mai , ,9 0, , , , , ,2 iun , ,5 0, , , , , ,3 iul , ,0 0, , , , , ,4 aug , ,7 0, , , , , ,2 sep , ,9 0, , , , , ,0 oct , ,7 0, , , , , ,3 nov , ,9 0, , , , , ,9 dec , ,6 0, , , , , , ian , ,9 0, , , , , ,6 feb , ,0 0, , , , , ,2 mar , ,2 0, , , , , ,8 apr , ,8 0, , , , , ,5 mai , ,7 0, , , , , ,2 Active interne Numerar şi alte valori Credite Titluri de natura datoriei Participaţii Active fixe Alte active ** 2018 mai 2 085,7 5,2 2, ,1 773,0 iun ,2 6,1 2, , ,7 iul ,1 5, ,0 2, ,7 752,1 aug ,0 5, ,5 2, ,7 801,1 sep ,7 5, ,5 2, ,6 811,8 oct ,8 5, ,6 2, ,6 741,0 nov ,5 5, ,0 2, ,2 759,5 dec ,2 5,5 2, ,1 827, ian ,9 5,2 160,0 2, ,3 994,1 feb ,2 5,6 175,0 2, , ,1 mar ,3 5,7 374,8 2, ,1 991,4 apr ,3 5,7 164,0 2, ,0 972,3 mai 2 389,5 6,1 184,9 2, ,0 920,2 *) cuprind depozite plasate de BNR la bănci din străinătate. **) este inclusă și dobânda de încasat aferentă activelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență. 26 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

13 Secțiune Statistică TOTAL PASIV, din care: Pasive externe Depozite în valută ( împrumuturi) Depozite în lei Împrumuturi din operaţiuni repo Pasive interne Emisiunea bănească 2018 mai , , , , ,7 iun , , , , ,7 iul , , , , ,0 aug , , , , ,5 sep , , , , ,7 oct , , , , ,7 nov , , , , ,7 dec , , , , , ian , , , , ,0 feb , , , , ,3 mar , , , , ,6 apr , , , , ,0 mai , , , , ,1 Pasive interne (continuare) Depozite overnight Depozite Depozite la termen Sume atrase din operaţiuni de swap valutar Împrumuturi din operaţiuni repo Titluri de natura datoriei Capital şi rezerve Alte pasive*** 2018 mai , , , ,0 20,2 iun , ,3 93, ,1 28,0 iul , ,0 25, ,1 35,9 aug , ,7 149, ,9 48,8 sep , ,3 606, ,2 483,8 oct , ,2 454, ,3 61,3 nov , ,8 579, ,1 58,5 dec , ,6 503, ,1 85, ian , ,6 188, ,5 73,7 feb , ,0 230, ,8 182,4 mar , ,8 66, ,2 59,6 apr , ,0 1, , ,1 mai , ,2 14, ,3 64,2 ***) este inclusă şi dobânda de plătit aferentă pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă. Notă: Conform SEC 2010, alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe. Soldul creditelor şi cel al depozitelor la sfârşitul lunii de referinţă nu includ dobânda de încasat/de plătit acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă. Soldul creditelor la sfârşitul lunii de referinţă include creditele neperformante. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 27

14 Buletin lunar Mai Bilanțul monetar agregat al altor instituții financiare monetare (milioane lei; sfârșitul perioadei) TOTAL ACTIV Numerar şi alte valori Credite ( depozite plasate) Active externe Titluri de Acţiuni/unităţi de natura datoriei fond ale fondurilor de piaţă monetară şi ale fondurilor de investiţii deţinute de instituţiile de credit Participaţii 2018 mai , , , ,7 951,2 87,6 670,9 iun , , , ,8 858,6 2,3 706,0 iul , , , ,4 876,3 2,3 690,6 aug , , , ,1 914,2 2,6 705,5 sep , , , , ,6 2,7 720,0 oct , , , , ,7 2,4 710,4 nov , , , , ,8 2,5 713,8 dec , , , , ,6 2,3 664, ian , , , , ,3 2,6 675,8 feb , , , , ,9 2,8 700,4 mar , , , , ,0 3,0 725,9 apr , , , , ,2 3,2 738,8 mai , , , , ,8 3,2 734,3 Numerar şi alte valori Credite ( depozite plasate) Titluri de natura datoriei Active interne Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară şi ale fondurilor de investiţii deţinute de instituţiile de credit Participaţii Active fixe Alte active* 2018 mai , , , ,9 584, , , ,4 iun , , , ,8 556, , , ,9 iul , , , ,7 578, , , ,7 aug , , , ,2 583, , , ,5 sep , , , ,8 582, , , ,5 oct , , , ,0 570, , , ,1 nov , , , ,8 568, , , ,7 dec , , , ,6 511, , , , ian , , , ,7 497, , , ,4 feb , , , ,1 514, , , ,1 mar , , , ,7 524, , , ,1 apr , , , ,5 534, , , ,9 mai , , , ,9 538, , , ,6 *) este inclusă și dobânda de încasat aferentă activelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență. 28 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

15 Secțiune Statistică TOTAL PASIV Depozite overnight Depozite Depozite la termen ( împrumuturi) Pasive externe Depozite Împrumuturi din rambursabile operaţiuni repo după notificare Titluri de natura datoriei Acţiuni/unităţi de fond ale nerezidenţilor emise de fondurile de piaţă monetară 2018 mai , , , , , ,0 818,9 c iun , , , , ,5 455,5 552,6 c iul , , , , ,1 563,0 551,9 c aug , , , , ,7 485,0 533,1 c sep , , , , ,8 415,1 533,5 c oct , , , , ,5 560,3 533,6 c nov , , , , ,1 710,3 533,4 c dec , , , , ,9 596,5 533, ian , , , , ,6 703,8 534,9 feb , , , , ,8 279,5 535,0 mar , , , , ,4 114,5 535,4 apr , , , , ,2 101,4 478,9 mai , , , , ,0 332,8 206,0 Depozite overnight Depozite Depozite la termen ( împrumuturi) Pasive interne Depozite Împrumuturi din rambursabile operaţiuni repo după notificare Titluri de natura datoriei Acţiuni/unităţi de fond emise de fondurile de piaţă monetară Capital şi rezerve Alte pasive** 2018 mai , , , , , ,2 c , ,0 iun , , , , , ,1 c , ,9 iul , , , ,4 950, ,2 c , ,3 aug , , , , , ,6 c , ,8 sep , , , , , ,2 c , ,9 oct , , , , , ,8 c , ,1 nov , , , , , ,7 c , ,1 dec , , , , , , , , ian , , , , , , , ,6 feb , , , , , , , ,9 mar , , , ,2 795, , , ,8 apr , , , , , , , ,6 mai , , , , , , , ,4 **) este inclusă și dobânda de plătit aferentă pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență. Notă: Soldul creditelor şi cel al depozitelor la sfârşitul lunii de referinţă nu includ dobânda de încasat/de plătit acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă. Soldul creditelor la sfârşitul lunii de referinţă include creditele neperformante. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 29

16 Buletin lunar Mai Bilanțul consolidat net al instituțiilor financiare monetare (BNR și alte instituții financiare monetare) (milioane lei; sfârșitul perioadei) PLASAMENTE ÎN ACTIV Aur Disponibil DST la FMI Active externe Numerar şi alte valori Credite Titluri de natura datoriei Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară şi ale fondurilor de investiţii deţinute de instituţiile de credit Participaţii 2018 mai , , , , , , ,2 87, ,1 iun , , , , , , ,2 2, ,3 iul , , , , , , ,6 2, ,0 aug , , , , , , ,8 2, ,7 sep , , , , , , ,9 2, ,9 oct , , , , , , ,7 2, ,7 nov , , , , , , ,6 2, ,7 dec , , , , , , ,2 2, , ian , , , , , , ,5 2, ,4 feb , , , , , , ,0 2, ,6 mar , , , , , , ,9 3, ,6 apr , , , , , , ,5 3, ,3 mai , , , , , , ,4 3, ,5 Active interne Credite interne Credit acordat sectorului privat Credit guvernamental (administraţia publică) Titluri de natura datoriei Participaţii 2018 mai , , , , , ,7 iun , , , , , ,8 iul , , , , , ,9 aug , , , , , ,4 sep , , , , , ,9 oct , , , , , ,5 nov , , , , , ,6 dec , , , , , , ian , , , , , ,6 feb , , , , , ,3 mar , , , , , ,1 apr , , , , , ,3 mai , , , , , ,8 30 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

17 Secțiune Statistică RESURSE ÎN PASIV, din care : Pasive externe Depozite, din care : Depozite overnight Depozite la termen Depozite rambursabile după notificare Împrumuturi din operaţiuni repo Titluri de natura datoriei Acţiuni/unităţi de fond emise de fondurile de piaţă monetară 2018 mai , , , , , ,0 818,9 c iun , , , , ,5 455,5 552,6 c iul , , , , ,1 563,0 551,9 c aug , , , , ,8 485,0 533,1 c sep , , , , ,8 415,1 533,5 c oct , , , , ,6 560,3 533,6 c nov , , , , ,2 710,3 533,4 c dec , , , , ,8 596,5 533, ian , , , , ,5 703,8 534,9 feb , , , , ,7 279,5 535,0 mar , , , , ,3 114,5 535,4 apr , , , , ,0 101,4 478,9 mai , , , , ,8 332,8 206,0 Pasive interne M3 Pasive financiare pe termen lung Depozitele administraţiei centrale Alte pasive, net* 2018 mai , , , , ,3 iun , , , , ,3 iul , , , , ,1 aug , , , , ,8 sep , , , , ,8 oct , , , , ,0 nov , , , , ,2 dec , , , , , ian , , , , ,9 feb , , , , ,6 mar , , , , ,5 apr , , , , ,3 mai , , , , ,1 *) este inclusă şi dobânda de plătit aferentă pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă. Notă: Conform SEC 2010, alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe. Soldul creditelor şi cel al depozitelor la sfârşitul lunii de referinţă nu includ dobânda de încasat/de plătit acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă. Soldul creditelor la sfârşitul lunii de referinţă include creditele neperformante. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 31

18 Buletin lunar Mai MASA MONETARĂ M3 ȘI CONTRAPARTIDELE ACESTEIA (milioane lei; sfârșitul perioadei) M3 M1 M2-M1 Numerar în circulaţie Depozite overnight, din care: Depozite cu durata iniţială de până la 2 ani 2015 dec , , , , , , ian , , , , , ,3 feb , , , , , ,1 mar , , , , , ,5 apr , , , , , ,7 mai , , , , , ,0 iun , , , , , ,2 iul , , , , , ,2 aug , , , , , ,1 sep , , , , , ,8 oct , , , , , ,6 nov , , , , , ,4 dec , , , , , , ian , , , , , ,7 feb , , , , , ,8 mar , , , , , ,1 apr , , , , , ,2 mai , , , , , ,2 iun , , , , , ,8 iul , , , , , ,0 aug , , , , , ,0 sep , , , , , ,5 oct , , , , , ,0 nov , , , , , ,4 dec , , , , , , ian , , , , , ,9 feb , , , , , ,1 mar , , , , , ,9 apr , , , , , ,8 mai , , , , , ,1 iun , , , , , ,9 iul , , , , , ,9 aug , , , , , ,7 sep , , , , , ,7 oct , , , , , ,7 nov , , , , , ,5 dec , , , , , , ian , , , , , ,2 feb , , , , , ,8 mar , , , , , ,2 apr , , , , , ,9 mai , , , , , ,9 32 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

19 Secțiune Statistică M2 M3 (continuare) M3-M2 ACTIVE EXTERNE NETE* ACTIVE INTERNE NETE Împrumuturi din operaţiuni repo Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară (emise) Titluri de natura datoriei 2015 dec ,3 129,5 4,1 c , , ian ,8 119,9 0,0 c , ,9 feb ,1 111,4 0,0 c , ,4 mar ,0 111,1 0,0 c , ,6 apr ,3 108,8 0,0 c , ,7 mai ,3 102,7 0,0 c , ,3 iun ,7 103,1 0,0 c , ,3 iul ,4 99,1 0,0 c , ,8 aug ,6 103,6 0,0 c , ,1 sep ,5 101,9 0,0 c , ,1 oct ,4 98,4 0,0 c , ,1 nov ,6 104,9 0,0 c , ,0 dec ,0 108,6 0,0 c , , ian ,8 113,1 0,0 c , ,1 feb ,4 117,2 0,0 c , ,3 mar ,6 121,1 0,0 c , ,6 apr ,7 125,8 0,0 c , ,9 mai ,4 121,1 0,0 c , ,0 iun ,2 121,1 0,0 c , ,6 iul ,5 123,4 0,0 c , ,0 aug ,0 128,3 0,0 c , ,2 sep ,2 127,6 0,0 c , ,3 oct ,9 127,8 0,0 c , ,1 nov ,2 113,3 0,0 c , ,3 dec ,8 107,0 0,0 c , , ian ,7 120,3 0,0 c , ,0 feb ,1 121,0 0,0 c , ,6 mar ,5 120,4 0,0 c , ,4 apr ,8 131,8 0,0 c , ,9 mai ,5 137,9 0,0 c , ,2 iun ,3 141,4 0,0 c , ,5 iul ,9 134,5 0,0 c , ,4 aug ,4 146,2 0,0 c , ,4 sep ,8 166,8 0,0 c , ,5 oct ,9 180,9 0,0 c , ,2 nov ,0 198,4 0,0 c , ,0 dec ,3 0, , , ian ,2 0, , ,9 feb ,1 0, , ,1 mar ,0 0, , ,2 apr ,8 0, , ,2 mai ,6 0, , ,3 *) se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 33

20 Buletin lunar Mai STRUCTURA DEPOZITELOR ATRASE ȘI A CREDITELOR ACORDATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE MONETARE PE TIPURI DE SECTOARE INSTITUȚIONALE 7.1. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali (milioane lei; sfârșitul perioadei) lei valută, din care: Depozite ale gospodăriilor populaţiei* Depozite ale societăţilor nefinanciare lei valută lei valută 2015 dec , , , , , , , , , ian , , , , , , , , ,0 feb , , , , , , , , ,1 mar , , , , , , , , ,6 apr , , , , , , , , ,2 mai , , , , , , , , ,6 iun , , , , , , , , ,9 iul , , , , , , , , ,4 aug , , , , , , , , ,0 sep , , , , , , , , ,5 oct , , , , , , , , ,1 nov , , , , , , , , ,1 dec , , , , , , , , , ian , , , , , , , , ,5 feb , , , , , , , , ,2 mar , , , , , , , , ,7 apr , , , , , , , , ,8 mai , , , , , , , , ,2 iun , , , , , , , , ,2 iul , , , , , , , , ,3 aug , , , , , , , , ,3 sep , , , , , , , , ,6 oct , , , , , , , , ,2 nov , , , , , , , , ,2 dec , , , , , , , , , ian , , , , , , , , ,7 feb , , , , , , , , ,9 mar , , , , , , , , ,9 apr , , , , , , , , ,9 mai , , , , , , , , ,5 iun , , , , , , , , ,2 iul , , , , , , , , ,1 aug , , , , , , , , ,2 sep , , , , , , , , ,0 oct , , , , , , , , ,0 nov , , , , , , , , ,1 dec , , , , , , , , , ian , , , , , , , , ,8 feb , , , , , , , , ,5 mar , , , , , , , , ,3 apr , , , , , , , , ,7 mai , , , , , , , , ,3 *) sunt incluse şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. Notă: Soldul depozitelor la sfârșitul lunii de referință nu include dobânda de plătit acumulată și care nu a ajuns la scadență. 34 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

21 Secțiune Statistică 7.2. Depozitele gospodăriilor populației* (milioane lei; sfârșitul perioadei) Depozite overnight lei euro alte valute Depozite la termen lei cu scadenţa până la 1 an cu scadenţa mai mare de 1 an 2018 mai , , , , , , , , ,5 iun , , , , , , , , ,9 iul , , , , , , , , ,9 aug , , , , , , , , ,5 sep , , , , , , , , ,8 oct , , , , , , , , ,3 nov , , , , , , , , ,5 dec , , , , , , , , , ian , , , , , , , , ,0 feb , , , , , , , , ,4 mar , , , , , , , , ,7 apr , , , , , , , , ,7 mai , , , , , , , , ,0 euro cu scadenţa până la 1 an Depozite la termen (continuare) cu scadenţa mai mare de 1 an alte valute cu scadenţa până la 1 an cu scadenţa mai mare de 1 an Depozite rambursabile după notificare Împrumuturi din operaţiuni repo 2018 mai , , , , ,4 355,1 iun , , , , ,9 352,4 iul , , , , ,1 345,5 aug , , , , ,6 353,2 sep , , , , ,5 350,4 oct , , , , ,3 359,5 nov , , , , ,5 369,1 dec , , , , ,0 378, ian , , , , ,1 382,9 feb , , , , ,4 389,0 mar , , , , ,8 420,2 apr , , , , ,5 416,5 mai , , , , ,6 432,1 *) sunt incluse şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. Notă: Soldul depozitelor la sfârșitul lunii de referință nu include dobânda de plătit acumulată și care nu a ajuns la scadență. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 35

22 Buletin lunar Mai Depozitele atrase de la societățile nefinanciare, instituțiile financiare nemonetare, administrația publică și nerezidenți (milioane lei; sfârșitul perioadei) DEPOZITE SOCIETĂŢI NEFINANCIARE Depozite overnight Depozite la termen lei euro alte valute lei cu scadenţa până la 1 an cu scadenţa mai mare de 1 an 2018 mai , , , , , , , , ,0 iun , , , , , , , , ,0 iul , , , , , , , , ,3 aug , , , , , , , , ,8 sep , , , , , , , , ,7 oct , , , , , , , , ,3 nov , , , , , , , , ,4 dec , , , , , , , , , ian , , , , , , , , ,0 feb , , , , , , , , ,9 mar , , , , , , , , ,7 apr , , , , , , , , ,3 mai , , , , , , , , ,5 euro cu scadenţa până la 1 an DEPOZITE SOCIETĂŢI NEFINANCIARE (continuare) Depozite la termen (continuare) alte valute cu scadenţa mai mare de 1 an cu scadenţa până la 1 an cu scadenţa mai mare de 1 an Depozite rambursabile după notificare Împrumuturi din operaţiuni repo 2018 mai 3 888, ,3 524, ,7 971,1 76,5 iun , ,3 536,9 990,2 912,5 77,7 iul , ,4 574,7 926,0 856,6 69,4 aug , ,6 531,9 859,8 789,9 69,9 sep , ,3 539,3 998,5 927,2 71,3 oct , ,4 550, ,3 938,3 74,0 nov , ,8 543, ,4 930,8 85,5 dec , ,6 620, ,7 902,8 107, ian , ,3 575, , ,4 108,8 feb , ,1 566, , ,9 109,7 mar , ,9 571,6 891,9 783,2 108,7 apr , ,2 601,4 892,5 782,5 110,0 mai 3 488, ,7 588,5 969,2 858,2 110,9 36 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Buletin lunar - Iunie 2019

Buletin lunar - Iunie 2019 Buletin lunar iunie 2019 Anul XXVII, nr. 308 BULETIN LUNAR Iunie 2019 Anul XXVII, nr. 308 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 august 2019. Unele dintre aceste date au

Mai mult

Buletin Lunar - Martie 2019

Buletin Lunar - Martie 2019 Buletin lunar martie 2019 Anul XXVII, nr. 305 BULETIN LUNAR Martie 2019 Anul XXVII, nr. 305 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 mai 2019. Unele dintre aceste date au

Mai mult

Microsoft Word - r0702t.doc

Microsoft Word - r0702t.doc BULETIN LUNAR FEBRUARIE 2007 ISSN 1224 2098 N O T Ă Redactarea a fost finalizată la data de 26 aprilie 2007. Datele statistice au fost furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor

Mai mult

Buletin Lunar - Mai 2019

Buletin Lunar - Mai 2019 Buletin lunar mai 2019 Anul XXVII, nr. 307 BULETIN LUNAR Mai 2019 Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 22 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter

Mai mult

Buletin Lunar August 2014

Buletin Lunar August 2014 BULETIN LUNAR AUGUST 2014 Anul XXII, nr. 250 N O T Ă Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 octombrie 2014. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite

Mai mult

Buletin Lunar - Aprilie 2017

Buletin Lunar - Aprilie 2017 Buletin lunar aprilie 2017 Anul XXV, nr. 282 BULETIN LUNAR Aprilie 2017 Anul XXV, nr. 282 N O T Ă Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 iunie 2017. Unele dintre aceste date au

Mai mult

Buletin lunar - Aprilie 2019

Buletin lunar - Aprilie 2019 Buletin lunar aprilie 2019 Anul XXVII, nr. 306 BULETIN LUNAR Aprilie 2019 Anul XXVII, nr. 306 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 26 iunie 2019. Unele dintre aceste date

Mai mult

Raport privind datoria publica 31 decembrie cu ESA .xls

Raport  privind datoria publica 31 decembrie cu ESA   .xls RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 2011 A1. Datoria guvernamentală conform metodologiei Uniunii Europene % în PIB 100% 90% datoria guvernamentală externă datoria guvernamentală internă 80% 70% 13.4%

Mai mult

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă de anul anterior, % - PRODUSUL INTERN

Mai mult

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Produsul Intern Brut Evoluția Produsului Intern Brut Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An - în

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - NA-unit-2016-prel-3

Microsoft Word - NA-unit-2016-prel-3 II. POZIŢIA INVESTIŢIONALĂ INTERNAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA LA 31.12.2016 29 martie 2017 Pagina 40 Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova și-a continuat trendul descendent din perioadele

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Conferință de presă Raport asupra stabilității financiare Nr. 17 (1/219) Liviu Voinea Viceguvernator București, 5 iunie 219 1. Harta riscurilor la adresa stabilității financiare din România 2 27 28 29

Mai mult

Raport privind datoria publica 31 decembrie xls

Raport  privind datoria publica 31 decembrie xls RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 21 A. Datoria Publică* Compozitia Datoriei Publice (milioane lei) 31 decembrie 29** 31 Decembrie 21*** Total Datorie Publică 147,329.1 193,894.4 Total Datorie Publica

Mai mult

Sectorul bancar şi creşterea economică

Sectorul bancar şi creşterea economică 1 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1 CUPRINS Aspecte principiale privind formarea PIB... 3 Modificări structurale în economie... 9 Evoluţii în sistemul bancar... 22 Soluţii pentru capitalizarea economiei...35

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2019-2022 - mai 2019 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI - modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare

Mai mult

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul 1 2014 CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei... 2 2. Rata somajului... 5 3. Ratele dobânzilor BNR... 7 3.1 Ratele dobanzilor BNR lunare

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA DE TOAMNĂ 2012 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2012-2016 - 23 Noiembrie 2012 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final ASF SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019 Cuprins PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019... 2 1.1. Participanți la

Mai mult

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul. Libertăţii, nr.16, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: +(4021) 318.18.69; Fax +(4021) 312.48.73 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 243 PIB 2012 definitiv.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 243  PIB 2012 definitiv.doc B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, tel / fax: 318.18.69, e-mail biroupresa@insse.ro Embargo ora 10.00 Nr. 243 din 8 octombrie 2014 Produsul intern brut în anul 2012 - date definitive Produsul

Mai mult

Buletin statistic fiscal nr

Buletin statistic fiscal nr Nr. 1 / 2019 BULETIN STATISTIC FISCAL Trimestrul I 2019 - iunie 2019 - Cuprins Pag. Notă de conjunctură...2 1. Principalii indicatori macroeconomici...3 2. Contribuabilii înregistraţi...4 2.1. Numărul

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 236 din 5 octombrie 2012

Mai mult

Microsoft Word - Exemplu de raportare IvF.doc

Microsoft Word - Exemplu de raportare IvF.doc Exemplu de raportare statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere ale unui fond de investiţii Fondul de investiţii AAA Clasic are la data de 30.09.2008 următoarele elemente bilanţiere: Active: - numerar

Mai mult

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD OBLIGATIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

DIRECTIA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA SUPRAVEGHERE COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE Analiza pieţei fondurilor de pensii private în trimestrul I 2010 I. Cadrul general economic I.1. Contextul internaţional Prima parte a acestui an

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2013 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

Sinteza-2_2018.pdf

Sinteza-2_2018.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 2/2018 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 202/65 ORIENTĂRI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 17 iulie 2009 de

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 202/65 ORIENTĂRI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 17 iulie 2009 de 4.8.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 202/65 ORIENTĂRI BANCA CENTRALĂ EUPEANĂ ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUPENE din 17 iulie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de 30.06.2016 Fondul BRD SIMFONIA, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

Sinteza-4_2019_a5.pdf

Sinteza-4_2019_a5.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 4/2019 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

Font scris: Georgia

Font scris: Georgia ROMÂNIA, ÎNCOTRO? ECONOMIA ROMÂNIEI ECONOMIA ROMÂNIEI - perspective pe termen mediu - dr. Andrei RĂDULESCU Senior Economist, Banca Transilvania Cercetător, Institutul de Economie Mondială, Academia Română

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 524/2019 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor fin

HOTĂRÂRE Nr. 524/2019 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor fin HOTĂRÂRE Nr. 524/2019 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă,

Mai mult

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COMITETUL EXECUTIV HOTĂRÂREA nr. din 2019 Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COMITETUL EXECUTIV HOTĂRÂREA nr. din 2019 Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COMITETUL EXECUTIV HOTĂRÂREA nr. din 2019 Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei În temeiul art.5 alin.(1) lit.a), art.11

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2016 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna mai 28: Participanţi înregistraţi la : 12 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 56 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 1 1.1. Pensiile private din România la 31 martie 2015 PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 a activelor aflate în administrare la nivelul întregului

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond raport administrare

Microsoft Word - Eurofond raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30 iunie 2011 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna aprilie 28: Participanţi înregistraţi la : 99 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 59 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc ISSN: 2065-6785 ISSN-L: 1584-3459 Buletin statistic lunar al judeţelor nr. 6/2016 CUPRINS Note metodologice... 5 Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional... 9 I. INDUSTRIE 1. Indicii

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prezentare_Conferinta_Presa_12iul07_1.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentare_Conferinta_Presa_12iul07_1.ppt Conferinţă de presă Alexandru Matei Directorul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Bucureşti, 12 iulie 2007 1 Prezentarea celui de-al doilea număr al Buletinului semestrial al Fondului

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul Nr.3033/15.11. În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX. comparativ cu aceeasi perioadă a anului : volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut cu 14,4% volumul cifrei

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc Buletin statistic lunar al judeţelor nr. 1/2016 CUPRINS Note metodologice...5 Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional...9 I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale 2. Indicii valorici

Mai mult

1

1 Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Coperta BSL Aprilie.pub

Coperta BSL Aprilie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Aprilie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici a cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Prezentare Conferinţă de presă, Raport asupra inflaţiei - august 2014

Prezentare Conferinţă de presă, Raport asupra inflaţiei - august 2014 1 7 procente Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut sub limita inferioară a intervalului ţintei şi în T 1 rata anuală a inflaţiei 5 rata medie anuală a inflaţiei 1 Ţintă 11 Ţintă 1 Ţintă staţionară multianuală:,%,%,5%

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 DECEMBRIE 2014 1 SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 1.1. Pensiile private din România la 31 decembrie 2014 a activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

Bilantul celor 371 de zile de insolventa la HIDROELECTRICA 1. Rezultate financiare 1.1 Cifra de afaceri La data de , cifra de afaceri realiz

Bilantul celor 371 de zile de insolventa la HIDROELECTRICA 1. Rezultate financiare 1.1 Cifra de afaceri La data de , cifra de afaceri realiz Bilantul celor 371 de zile de insolventa la HIDROELECTRICA 1. Rezultate financiare 1.1 Cifra de afaceri La data de 31.05.2013, cifra de afaceri realizata a fost de 1.276 milioane lei fata de 1.048 milioane

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă). 9 3. Indicii

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie...

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

Raport asupra inflației, august prezentare Conferință de presă

Raport asupra inflației, august prezentare Conferință de presă Conferință de presă Raport asupra inflației August 19 Mugur Isărescu Guvernator București, 8 august 19 1 Rata anuală a inflației s-a redus ușor spre finalul T 19, rămânând totuși peste limita superioară

Mai mult

Coperta BSL Noiembrie.pub

Coperta BSL Noiembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Noiembrie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI

Mai mult

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018-2022 - 9 noiembrie 2018 - Prognoza de toamn 2018 PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentual fa de perioada corespunz

Mai mult

Coperta BSL Septembrie.pub

Coperta BSL Septembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Septembrie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI

Mai mult

Coperta BSL August.pub

Coperta BSL August.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar August CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Prezentare Raport asupra inflaţiei, noiembrie 2013

Prezentare Raport asupra inflaţiei, noiembrie 2013 1 Rata anuală a inflaţiei a coborât la finele 213 în jumătatea inferioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei, 7 procente 6 5 rata anuală a inflaţiei 4 3 2 1 Ţintă 211 3,% Ţintă 212 3,% Ţintă staţionară

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins

Microsoft Word - Cuprins R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Ianuarie CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Bank crisis in Moldova

Bank crisis in Moldova Prezentarea raportului anual 2017 COMISIA ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE Parlamentul Republicii Moldova 3 octombrie 2018 Sergiu Cioclea Guvernator Prezentarea raportului anual 2017 2 1. Mediul extern și economia

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA SUMAR I. Conexiuni între politicile BNR şi dezvoltarea economiei româneşti II. Măsuri de reglementare bancară şi supraveghere III. Măsuri privind modernizarea sistemului de plăţi IV. Contribuţia

Mai mult

Microsoft Word - Anexele 1 si 4

Microsoft Word - Anexele 1 si 4 Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți Codul machetei Codul formularului 08001/5 Periodicitatea Codul băncii p401 2 Tipul formular. Nr. corect. denumirea

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cum a fost făcut Barometrul Barometrul măsoară activitatea curentă din industrie şi aşteptările managerilor despre perioada viitoare. În fiecare lună, începând din 14, IRSOP şi SNSPA Facultatea de Management

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie...

Mai mult

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro Embargo ora

Mai mult

Prezentare_Raport asupra inflatiei_februarie 2013

Prezentare_Raport asupra inflatiei_februarie 2013 1 8 Rata anuală a inflaţiei a depăşit temporar limita superioară a intervalului-ţintă % 7 6 rata medie anuală a inflaţiei 5 rata anuală a inflaţiei 3 1 Ţintă 1 Ţintă 11 Ţintă 13 Ţintă 1 3, 3,,5,5 dec.11

Mai mult

Coperta BSL Decembrie.pub

Coperta BSL Decembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Ianuarie CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult