Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc"

Transcriere

1

2

3 C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie Structura fondului de locuinţe, camere de locuit, suprafaţa locuibilă şi principalii indicatori derivaţi Fondul de locuinţe şi principalii indicatori derivaţi, pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie Principalii indicatori ai fondului de locuinţe, pe medii de rezidenţă şi forme de proprietate, la 31 decembrie Situaţia locuinţelor terminate pe principalele surse de finanţare, în anul 2018, comparativ cu anul Gruparea judeţelor după numărul de locuinţe terminate, în anul Repartizarea locuinţelor terminate, după numărul de camere, pe total şi pe medii de rezidenţă, în anul 2018, comparativ cu anul Repartizarea locuinţelor terminate după numărul de niveluri al clădirilor, pe total şi pe medii de rezidenţă, în anul 2018, comparativ cu anul Locuinţele terminate, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2018, comparativ cu anul

4 GRAFICE 1. Repartizarea fondului de locuinţe, pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie Ponderea fondului de locuinţe cu proprietate majoritar de stat, pe medii de rezidenţă Ponderea fondului de locuinţe cu proprietate majoritar privată, pe medii de rezidenţă Evoluţia fondului de locuinţe în anul 2018, comparativ cu anul Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, după numărul de camere, în anul Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, după numărul de niveluri al clădirilor, în anul Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, după materialul de construcţie, în anul Gradul de dotare al locuinţelor terminate, în mediul urban şi în mediul rural, în anul Locuinţe terminate, pe regiuni de dezvoltare şi medii de rezidenţă, în anul Locuinţe terminate, pe regiuni de dezvoltare şi surse de finanţare, în anul TABELE 1. Balanţa fondului de locuinţe, pe total şi pe medii de rezidenţă, la 31 decembrie Fondul de locuinţe, pe regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţă şi forme de proprietate, la 31 decembrie Fondul de locuinţe, pe total, pe forme de proprietate, pe medii de rezidenţă, regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31 decembrie Locuinţe terminate, pe regiuni de dezvoltare, judeţe şi surse de finanţare, în anul Locuinţe terminate, pe medii de rezidenţă şi surse de finanţare, după numărul de camere, în anul Locuinţe terminate, pe medii de rezidenţă şi surse de finanţare, după numărul de niveluri al clădirilor în care sunt situate, în anul Locuinţe terminate, pe medii de rezidenţă, surse de finanţare, regiuni de dezvoltare şi judeţe, după numărul de camere, în anul Locuinţe terminate, după caracteristicile constructive şi gradul de dotare, pe surse de finanţare şi medii de rezidenţă, în anul Notă metodologică

5 I.FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018 Locuinţa este una din nevoile de bază ale populaţiei, iar accesul la aceasta reprezintă un factor important de menţinere şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, precum şi o componentă esenţială a societăţii. Statistica locuinţelor are ca obiectiv aprecierea situaţiei condiţiilor de locuit şi a evoluţiei acesteia, atât din punctul de vedere al locuinţelor noi, cât şi al fondului de locuinţe existent. Tabel 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018 Denumirea indicatorilor Locuinţe Camere Suprafaţă locuibilă -număr- -număr- - m 2 - Existent la începutul anului Intrări : construcţii noi şi adăugiri la cele existente schimbare din spaţii cu altă destinaţie Ieşiri : schimbare din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie demolare Existent la sfârşitul anului Fondul de locuinţe şi-a păstrat trendul ascendent din ultimii ani, înregistrând 9031,3 mii locuinţe, la sfârşitul anului 2018, în creştere cu 54,5 mii locuinţe (+0,6%), faţă de sfârşitul anului Creşterea intrărilor în fondul de locuinţe existent s-a datorat atât a construcţiilor noi (59,7 mii locuinţe), cât şi prin transformarea unor spaţii cu altă destinaţie, în locuinţe (1,1 mii locuinţe). Totodată, s-au înregistrat ieşiri din cadrul fondului de locuinţe de 6,3 mii locuinţe, ca urmare atât a demolărilor (5,8 mii locuinţe), cât şi prin schimbarea unor locuinţe în spaţii cu altă destinaţie (0,5 mii locuinţe). Tabel 2. Structura fondului de locuinţe, camere de locuit, suprafaţa locuibilă şi principalii indicatori derivaţi 31.XII XII.2018 col2/col1 - % Numărul locuinţelor - mii ,8 9031,3 100,6 Numărul camerelor de locuit - mii , ,3 100,7 locuibilă - mil m 2-426,4 430,0 100,8 Numărul mediu de camere pe o locuinţă 2,7 2,7 100,0 locuibilă ( m 2 ) pe : - o locuinţă 47,5 47,6 100,2 - o cameră 17,4 17,4 100,0 5

6 În profil regional, fondul locativ existent la sfârşitul anului 2018, relevă îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale populaţiei, în toate regiunile de dezvoltare. Astfel, la sfârşitul anului 2018, pe o locuinţă din fondul locativ existent se înregistrau în medie, 2,7 camere/locuinţă, peste această medie situându-se următoarele regiuni de dezvoltare: Sud - Est, Sud - Muntenia şi Sud - Vest Oltenia (2,9 camere/locuinţă fiecare) şi la egalitate cu media, Nord Est şi Vest (2,7 camere/locuinţă fiecare), restul regiunilor de dezvoltare situându-se sub această medie. Tabel 3. Fondul de locuinţe şi principalii indicatori derivaţi pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie 2018 Locuinţe Camere Suprafaţă Camere locuibilă -număr- -număr- -m 2 - pe o pe o pe o locuinţă cam. loc. -număr- -m 2 - -m 2 - TOTAL ŢARĂ ,7 17,4 47,6 Nord - Est ,7 16,9 45,4 Sud - Est ,9 16,3 47,3 Sud - Muntenia ,9 15,6 45,8 Sud Vest Oltenia ,9 15,6 44,9 Vest ,7 19,1 51,0 Nord - Vest ,6 19,1 49,0 Centru ,5 19,3 48,8 Bucureşti - Ilfov ,6 19,3 50,4 Mărimea locuinţelor, exprimată prin suprafaţa medie locuibilă ce revine pe o locuinţă, a crescut în toate regiunile de dezvoltare. Cea mai mare suprafaţă medie locuibilă pe o locuinţă s-a înregistrat în regiunile Vest (51,0 m 2 ) şi Bucureşti Ilfov (50,4 m 2 ), iar cea mai mică în regiunea Sud - Vest Oltenia (44,9 m 2 ). Ţinând seama de suprafaţa locuibilă disponibilă pe o locuinţă, apar diferenţe în ceea ce priveşte suprafaţa medie locuibilă ce revine pe o cameră de locuit. Astfel, cele mai spaţioase camere de locuit s-au înregistrat în regiunile: Centru şi Bucureşti Ilfov (în medie unei camere îi revine o suprafaţă locuibilă de 19,3 m 2 fiecare), Vest şi Nord - Vest (19,1 m 2 fiecare) şi Nord - Est (16,9 m 2 ). Cele mai mici suprafeţe medii locuibile pe o cameră se află în regiunile de dezvoltare: Sud - Vest Oltenia şi Sud Muntenia Nord (15,6 m 2 fiecare) şi Sud - Est (16,3 m 2 ). 6

7 Fig.1 Repartizarea fondului de locuinţe, pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie mii locuinţe- Bucureşti-Ilfov Centru Nord-Vest Vest Sud-Vest Oltenia 1055,6 1051,0 1173,0 838,7 957,0 Sud-Muntenia Sud-Est Nord-Est 1130,0 1364,0 1462,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 Cele mai multe locuinţe existente la sfârşitul anului 2018 se înregistrau în regiunile de dezvoltare: Nord Est (16,2%), Sud Muntenia (15,1%), Nord - Vest (13,0%) şi Sud Est (12,5%). Cele mai puţine locuinţe au fost înregistrate în regiunea de dezvoltare Vest (9,3%). Pe medii de rezidenţă, din numărul total al locuinţelor, mai mult de jumătate (54,6%) se aflau în mediul urban, din care 98,1% erau proprietate majoritar privată. Tabel 4. Principalii indicatori ai fondului de locuinţe, pe medii de rezidenţă şi forme de proprietate, la 31 decembrie 2018 Locuinţe Camere locuibilă - mii - - mii - - mii m 2 - TOTAL 9031, , ,6 Proprietate majoritar privată 8919, , ,6 Proprietate majoritar de stat 111,9 199,9 3801,0 Urban 4928, , ,8 Proprietate majoritar privată 4836, , ,5 Proprietate majoritar de stat 92,1 155,9 3037,3 Rural 4102, , ,8 Proprietate majoritar privată 4082, , ,0 Proprietate majoritar de stat 19,9 44,0 763,8 7

8 Fig.2 Ponderea fondului de locuinţe cu proprietate majoritar de stat, pe medii de rezidenţă Fig.3 Ponderea fondului de locuinţe cu proprietate majoritar privată, pe medii de rezidenţă Urban 82,1% Rural 17,9% Rural 45,8% Urban 54,2% În structura fondului locativ în anul 2018, comparativ cu anul 2017, după forma de proprietate, se constată faptul că a crescut numărul locuinţelor cu forma de proprietate majoritar privată, de la 8867,1 mii locuinţe la sfârşitul anului 2017, la 8919,4 mii locuinţe la sfârşitul anului 2018, concomitent cu creşterea numărului locuinţelor aflate în proprietate majoritar de stat, respectiv de la 109,7 mii locuinţe la sfârşitul anului 2017, la 111,9 mii locuinţe la sfârşitul anului Faţă de anul precedent, a avut loc o creştere a numărului locuinţelor atât în mediul urban (+33,0 mii), cât şi în mediul rural (+21,0 mii). Fig.4 Evoluţia fondului de locuinţe în anul 2018, comparativ cu anul mii locuinţe Total 2017 Total 2018 Urban 2017 Urban 2018 Rural 2017 Rural 2018 Total Majoritar privata Majoritar stat Numărul locuinţelor aflate în proprietate majoritar de stat sunt concentrate într-un procent de 82,1%, în mediul urban şi de 17,9% în mediul rural. 8

9 Indicatori sintetici ai fondului locativ, pe medii 2018 Cam/loc -număr- Supr/loc - m 2 - Supr/cam - m 2 - Urban 2,5 48,0 18,9 Rural 3,0 47,2 15,9 Comparând indicatorii sintetici ai fondului de locuinţe pe medii de rezidenţă, se observă că, în ceea ce priveşte suprafaţa medie pe o locuinţă, există o diferenţă de 0,8 m 2 (48,0 m 2 în mediul urban, faţă de 47,2 m 2 în cel rural). La suprafaţă medie pe camerele de locuit există o diferenţă de 3,0 m 2 (18,9 m 2 în mediul urban, faţă de 15,9 m 2 în cel rural), în schimb la numărul mediu de camere pe o locuinţă este mai mare în mediul rural (3,0), faţă de mediul urban (2,5). II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL În anul 2018, au fost date în folosinţă locuinţe, în creştere cu 6366 locuinţe, faţă de anul Tabel 5. Situaţia locuinţelor terminate pe principalele surse de finanţare în anul 2018, comparativ cu anul 2017 Locuinţe terminate -număr- Anul 2018 faţă de Structura - % - anul 2017 anul 2018 anul 2017 (+/ ) anul 2017 anul 2018 T O T A L ,0 100,0 Fonduri private ,7 96,6 Fonduri publice ,3 3,4 Urban ,0 100,0 Fonduri private ,1 94,3 Fonduri publice ,9 5,7 Rural ,0 100,0 Fonduri private ,7 99,9 Fonduri publice ,3 0,1 În anul 2018, numărul locuinţelor terminate din fondurile private, care deţine ponderea cea mai mare din total (96,6%), a crescut cu 6131 locuinţe faţă de anul precedent. Majoritatea locuinţelor terminate din fonduri private au fost construite în mediul urban (57,0%). 9

10 Ponderea numărului de locuinţe terminate din fonduri publice a crescut faţă de anul precedent, de la 3,3% în anul 2017 la 3,4% în anul Cele mai multe locuinţe realizate din fonduri publice au fost date în folosinţă în judeţele: Constanţa (570 locuinţe), Iaşi (455), Mureş (240), Bihor (155) şi Bacău (145). Pe raza următoarelor judeţe: Neamţ, Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Argeş, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman, Dolj, Vâlcea, Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Alba, Covasna, Harghita, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti nu au fost date în folosinţă locuinţe finanţate din fonduri publice. Pe medii de rezidenţă, analiza construcţiei de locuinţe noi pune în evidenţă o creştere a numărului de locuinţe în mediul urban (58,4%), din care majoritatea o deţin cele finanţate din fonduri private (94,3%). Grupate după numărul de locuinţe terminate, cele 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, pe raza cărora au fost date în folosinţă locuinţe în anul 2018, se prezintă astfel: Tabel 6. Gruparea judeţelor după numărul de locuinţe terminate, în anul număr- TOTAL locuinţe locuinţe locuinţe locuinţe locuinţe locuinţe şi peste Cele mai multe locuinţe au fost construite în judeţele: Cluj (7594 locuinţe), Bucureşti (5689), Ilfov (5583), Constanţa (4602),Timiş (4578) şi Braşov (4007). În următoarele judeţe au fost construite cele mai puţine locuinţe: Teleorman (132 locuinţe), Caraş - Severin (139 locuinţe), Tulcea (140), Covasna (148), Hunedoara (234), Gorj (248), Harghita (250), Mehedinţi (252), Sălaj (307), Ialomiţa (321), Călăraşi (351), Vaslui (405), Olt (426), Giurgiu (439), Satu Mare (464) şi Brăila (481). Tabel 7. Repartizarea locuinţelor terminate după numărul de camere, pe total şi pe medii de rezidenţă, în anul 2018, comparativ cu anul 2017 Locuinţe terminate Urban din total: Rural -număr- anul 2017 anul 2018 anul 2017 anul 2018 anul 2017 anul 2018 TOTAL Cu 1 cameră Cu 2 camere Cu 3 camere Cu 4 camere Cu 5 camere şi peste În anul 2018 faţă de anul 2017, repartizarea locuinţelor terminate după numărul de camere se prezintă astfel: creşterea cea mai mare au avut-o locuinţele cu trei camere (3022 locuinţe), apoi cele cu o cameră (1638) şi cele cu două camere (1243). Scăderi s-au înregistrat la locuinţele cu cinci camere şi peste (-127 locuinţe). 10

11 Distribuţia în profil teritorial arată că numărul mediu de camere pe o locuinţă a fost cel mai ridicat în judeţele: Giurgiu (4,7 camere), Arad şi Caraş - Severin (4,3 fiecare), Suceava, Teleorman şi Satu Mare (4,2 fiecare), Tulcea, Olt şi Harghita (4,1 fiecare) şi Neamţ, Maramureş, Sălaj şi Covasna (4,0 fiecare). Fig. 5 Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, după numărul de camere, în anul 2018 Rural 2,3 17,0 30,6 26,3 23,8 Urban 10,7 39,0 27,4 13,1 9,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere si peste Diferenţa dintre cele două medii de rezidenţă ca pondere este cea mai mare (22%) pentru locuinţele cu 2 camere, acestea având o pondere de 39% în mediul urban faţă de 17% în mediul rural. De asemenea cu o diferenţă de 14% între cele două medii, ca pondere, sunt şi locuinţele cu 5 camere şi peste, având o pondere de 23,8% în mediul rural faţă de 9,8 %, în mediul urban. Cea mai mică diferenţă între cele două medii, respectiv de 3,2%, o deţin locuinţele cu 3 camere, având o pondere de 30,6% în rural faţă de 27,4% în urban. medie locuibilă a unei locuinţe construite în anul 2018 a fost de 63,5 m 2, mai mică, faţă de anul 2017 (65,8 m 2 ). În anul 2018, în mediul rural, suprafaţa medie locuibilă este 73,9 m 2, iar în mediul urban este de 56,1 m 2. În anul 2018, pe medii de rezidenţă la locuinţele noi construite, în mediul urban ponderea cea mai mare a avut-o suprafaţa utilă (52,1%), iar în mediul rural ponderea cea mai mare a avut-o suprafaţa locuibilă (48,4%). Tabel 8. Repartizarea locuinţelor terminate după numărul de niveluri al clădirilor, pe total şi pe medii de rezidenţă, în anul 2018, comparativ cu anul număr- Locuinţe terminate Urban din total: Rural anul 2017 anul 2018 anul 2017 anul 2018 anul 2017 anul 2018 TOTAL Parter Parter Parter Parter Parter Parter +5 şi peste

12 Din totalul locuinţelor terminate în anul 2018, după numărul de niveluri al clădirilor, 34,0% sunt situate în clădiri cu parter plus un etaj. Acest lucru a fost determinat de numărul mare de locuinţe construite în mediul rural. În anul 2018, se remarcă o creştere cu 33,6%, faţă de anul precedent, a locuinţelor situate în clădiri cu 5 etaje şi peste, acestea ajungând la un număr de de locuinţe. Fig.6 Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, după numărul de niveluri al clădirilor, în anul 2018 Rural 29,3 50,0 8,4 12,3 Urban 7,7 22,5 10,4 59,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% parter parter + 1 parter + 2 parter + 3 si peste În mediul urban, dezvoltarea fondului de locuinţe terminate se face preponderent pe verticală, prin cuprinderea de locuinţe noi situate în clădiri cu mai multe etaje, în timp ce în mediul rural, este prezentă cu predilecţie dezvoltarea pe orizontală.. După materialul de construcţie utilizat, cea mai mare parte a locuinţelor noi (75,1% în total) au fost construite din cărămidă, piatră sau înlocuitori cu planşee din beton armat şi lemn. Aceste materiale deţin ponderea cea mai mare atât în mediul urban (77,4%), cât şi în mediul rural (71,9%). Fig.7 Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, după materialul de construcţie, în anul 2018 Rural 26,6 71,9 1,5 Urban 22,1 77,4 0,5 În anul 2018, numărul locuinţelor din lemn şi alte materiale a cunoscut o scădere de 48 locuinţe pe total, faţă de anul precedent, ajungând la 536 locuinţe. Se constată faptul că în mediul urban au fost date în folosinţă mai puţine locuinţe din lemn şi alte materiale (paiantă, chirpici etc.), comparativ cu mediul rural (167 locuinţe, faţă de 369 locuinţe). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Beton armat sau prefabricat din beton Caramida, piatra sau inlocuitori, cu plansee din beton armat si lemn Lemn (bile, barne, etc.) si alte materiale 12

13 Gradul de dotare cu utilităţi a locuinţelor terminate în anul 2018 faţă de anul 2017, se prezintă astfel: numărul locuinţelor care au instalaţie electrică din total locuinţe este de 99,9% (având acelaşi procent faţă de anul 2017), 93,5% au apă curentă (90,8% în anul 2017), 83,2% au canalizare (79,4% în anul 2017), 98,2% dispun de baie (97,9% în anul 2017) şi 90,8% sunt racordate la sistemul de încălzire prin termoficare şi dispun de încălzire centrală (88,9% în anul 2017). Fig.8 Gradul de dotare al locuinţelor terminate, în mediul urban şi în mediul rural, în anul procente- Instalatie electrica , ,8 60 Baie 99,6 96, ,8 Apa curenta 90,2 68,0 Urban Rural 94,0 Canalizare Din graficul prezentat se constată că în mediul rural dotarea cu utilităţi a locuinţelor este mult mai scăzută faţă de cel din mediul urban, în ceea ce priveşte dotarea cu apă curentă şi canalizare. Cea mai mare discrepanţă între mediile de rezidenţă, în anul 2018 în ceea ce privesc utilităţile prezentate anterior, se înregistrează la dotarea cu canalizare (94,0% din locuinţele noi situate în mediul urban au canalizare, faţă de 68,0% în mediul rural). Tabel 9. Locuinţele terminate, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2018, comparativ cu anul 2017 Locuinţe -număr - Anul 2017 Anul 2018 Structură - % - Locuinţe -număr - Structură - % - TOTAL , ,0 Nord Est , ,6 Sud Est , ,4 Sud Muntenia , ,4 Sud Vest Oltenia , ,9 Vest , ,2 Nord Vest , ,5 Centru , ,1 Bucureşti Ilfov , ,9 Situaţia în profil regional a numărului locuinţelor terminate în anul 2018, care au fost date în folosinţă în următoarele regiuni de dezvoltare este: Bucureşti Ilfov (18,9%), Nord Vest (18,5%), Centru 13

14 (14,1%), Nord Est (12,6%), Sud Est (12,4%), Sud Muntenia (9,4%), Vest (9,2%) şi Sud-Vest Oltenia (4,9%). Comparativ cu anul 2017 au avut loc creşteri ale numărului de locuinţe, în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti - Ilfov (+1739 locuinţe), Nord-Vest (+1592), Sud-Est (+1325), Centru (+1141), Sud- Vest Oltenia (+617), Vest (+312) şi Sud - Muntenia (+200). Scăderi ale numărului de locuinţe terminate s-au înregistrat în regiunea de dezvoltare Nord-Est (-560 locuinţe). Fig.9 Locuinţe terminate, pe regiuni de dezvoltare şi medii de rezidenţă, în anul Rural Urban Nord-Est Sud-Est Sud- Muntenia 1858 Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucuresti- Ilfov Cele mai multe locuinţe construite în mediul urban au fost date în folosinţă în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti Ilfov (25,3%), Centru (18,7%), Nord Vest (18,1%), Sud Est (14,4%) şi Nord Est (6,7%). În mediul rural, cele mai multe locuinţe construite, au fost date în folosinţă în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est (20,9%), Nord Vest (19,2%), Sud Muntenia (14,7%), Vest (13,7%), Bucureşti Ilfov (9,8%) şi Sud Est (9,7%). Fig.10 Locuinţe terminate, pe regiuni de dezvoltare şi surse de finanţare, în anul Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov Fonduri private Fonduri publice 14

15 Cele mai multe locuinţe realizate din fonduri publice au fost date în folosinţă în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord - Est (34,8%), Sud-Est (31,4%) şi Centru (13,9%). Cele mai puţine locuinţe construite din fonduri publice au fost realizate în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord -Vest (7,7%), Sud-Vest Oltenia (6,5%) şi Sud - Muntenia (5,7%). Nu s-au construit locuinţe din fonduri publice în anul 2018, în regiunile de dezvoltare, Vest şi Bucureşti Ilfov. Din fondurile private, cele mai multe locuinţe realizate au fost date în folosinţă în regiunile de dezvoltare: Bucureşti Ilfov (19,5%), Nord Vest (18,9%), Centru (14,1%), Nord Est şi Sud - Est (11,8% fiecare). Cele mai puţine locuinţe construite din fonduri private au fost înregistrate în regiunile de dezvoltare: Sud Muntenia, Vest (9,5% fiecare) şi Sud - Vest Oltenia (4,9%). 15

16 1.BALANŢA FONDULUI DE LOCUINŢE, PE TOTAL ŞI PE MEDII DE REZIDENŢĂ, LA 31 DECEMBRIE 2018 Denumirea Indicatorilor Locuinţe Camere locuibilă TOTAL - mp- Existent la începutul anului Intrări - TOTAL : construcţii noi şi adăugiri la cele existente schimbare din spaţii cu altă destinaţie Ieşiri - TOTAL : schimbarea din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie prin demolare Existent la sfârşitul anului URBAN Existent la începutul anului Intrări - TOTAL : construcţii noi şi adăugiri la cele existente schimbare din spatii cu altă destinaţie Ieşiri - TOTAL : schimbare din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie prin demolare Existent la sfârşitul anului RURAL Existent la începutul anului Intrări - TOTAL : construcţii noi şi adăugiri la cele existente schimbare din spaţii cu altă destinaţie Ieşiri - TOTAL : schimbarea din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie prin demolare Existent la sfârşitul anului

17 2..FONDUL DE LOCUINŢE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI FORME DE PROPRIETATE, LA 31 DECEMBRIE 2018 Regiunea Total Proprietate majoritar de stat Proprietate majoritar privată T O T A L NORD-EST SUD-EST SUD- MUNTENIA SUD-VEST OLTENIA VEST NORD-VEST CENTRU BUCUREŞTI - ILFOV U R B A N NORD-EST SUD-EST SUD- MUNTENIA SUD-VEST OLTENIA VEST NORD-VEST CENTRU BUCUREŞTI - ILFOV R U R A L NORD-EST SUD-EST SUD- MUNTENIA SUD-VEST OLTENIA VEST NORD-VEST CENTRU BUCUREŞTI - ILFOV

18 3. FONDUL DE LOCUINŢE, PE TOTAL, PE FORME DE PROPRIETATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE,LA 31 DECEMBRIE 2018 Locuinţe Total Proprietate majoritar de stat Proprietate majoritar privată Camere locuibilă Locuinţe Camere locuibilă Locuinţe Camere locuibilă -mp- -mp- -mp- T O T A L NORD-EST BACĂU BOTOŞANI IAŞI NEAMŢ SUCEAVA VASLUI SUD-EST BRĂILA BUZĂU CONSTANŢA GALAŢI TULCEA VRANCEA SUD- MUNTENIA ARGEŞ CĂLĂRAŞI DÂMBOVIŢA GIURGIU IALOMIŢA PRAHOVA TELEORMAN SUD-VEST OLTENIA DOLJ GORJ MEHEDINŢI OLT VÂLCEA VEST ARAD CARAŞ-SEVERIN HUNEDOARA TIMIŞ NORD-VEST BIHOR BISTRIŢA-NĂSĂUD CLUJ MARAMUREŞ SATU MARE SĂLAJ CENTRU ALBA BRAŞOV COVASNA HARGHITA MUREŞ SIBIU BUCUREŞTI-ILFOV ILFOV BUCUREŞTI

19 3. FONDUL DE LOCUINŢE, PE TOTAL, PE FORME DE PROPRIETATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, LA 31 DECEMBRIE 2018 continuare- Locuinţe Total Proprietate majoritar de stat Proprietate majoritar privată Camere locuibilă Locuinţe Camere locuibilă Locuinţe Camere -mp- -mp- locuibilă -mp- U R B A N NORD-EST BACĂU BOTOŞANI IAŞI NEAMŢ SUCEAVA VASLUI SUD-EST BRĂILA BUZĂU CONSTANŢA GALAŢI TULCEA VRANCEA SUD- MUNTENIA ARGEŞ CĂLĂRAŞI DÂMBOVIŢA GIURGIU IALOMIŢA PRAHOVA TELEORMAN SUD-VEST OLTENIA DOLJ GORJ MEHEDINŢI OLT VÂLCEA VEST ARAD CARAŞ-SEVERIN HUNEDOARA TIMIŞ NORD-VEST BIHOR BISTRIŢA-NĂSĂUD CLUJ MARAMUREŞ SATU MARE SĂLAJ CENTRU ALBA BRAŞOV COVASNA HARGHITA MUREŞ SIBIU BUCUREŞTI-ILFOV ILFOV BUCUREŞTI

20 3. FONDUL DE LOCUINŢE, PE TOTAL, PE FORME DE PROPRIETATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE,LA 31 DECEMBRIE continuare- Locuinţe Total Proprietate majoritar de stat Proprietate majoritar privată Camere locuibilă Locuinţe Camere locuibilă Locuinţe Camere -mp- -mp- locuibilă -mp- RURAL NORD-EST BACĂU BOTOŞANI IAŞI NEAMŢ SUCEAVA VASLUI SUD-EST BRĂILA BUZĂU CONSTANŢA GALAŢI TULCEA VRANCEA SUD- MUNTENIA ARGEŞ CĂLĂRAŞI DÂMBOVIŢA GIURGIU IALOMIŢA PRAHOVA TELEORMAN SUD-VEST OLTENIA DOLJ GORJ MEHEDINŢI OLT VÂLCEA VEST ARAD CARAŞ-SEVERIN HUNEDOARA TIMIŞ NORD-VEST BIHOR BISTRIŢA-NĂSĂUD CLUJ MARAMUREŞ SATU MARE SÁLAJ CENTRU ALBA BRAŞOV COVASNA HARGHITA MUREŞ SIBIU BUCUREŞTI-ILFOV ILFOV BUCUREŞTI

21 4. LOCUIN E TERMINATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDE E I SURSE DE FINAN ARE, ÎN ANUL 2018 din care: Locuin e Loc. din subv. bugetare i fond. proprii ale op. ec. cu cap. soc. integral de stat Din col. 2: locuin e din subven ii bugetare Din col. 3: subven ii bugetare pentru locuin e sociale Din col.3: subven ii bugetare ptr. locuin e ptr. sinistra i Din col.2: locuin e din fonduri proprii ale op. econ. cu cap. soc. integral de stat Din col.2: locuin e din fonduri proprii ale instit.publ. de interes na ional i local T O T A L NORD-EST BAC U BOTO ANI IA I NEAM SUCEAVA VASLUI SUD-EST BR ILA BUZ U CONSTAN A GALA I TULCEA VRANCEA SUD- MUNTENIA ARGE C LARA I DÂMBOVI A GIURGIU IALOMI A PRAHOVA TELEORMAN SUD-VEST OLTENIA DOLJ GORJ MEHEDIN I OLT VÂLCEA VEST ARAD CARA -SEVERIN HUNEDOARA TIMI NORD-VEST BIHOR BISTRI A-N S UD CLUJ MARAMURE SATU MARE S LAJ CENTRU ALBA BRA OV COVASNA HARGHITA MURE SIBIU BUCURE TI-ILFOV ILFOV BUCURE TI Locuin e din fond. proprii ale unit ilor cu cap. soc. majoritar de stat Locuin e din fond. proprii ale unit ilor cu cap. soc. majoritar privat Locuin e din fond. proprii ale unit ilor cu cap. social cooperatist Locuin e din fond. proprii ale unit ilor cu cap. social integral privat din care: Locuin e din fond. proprii ale unit ilor cu cap. sioc. ob tesc Locuin e din fond. proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice(popula ie) Din col.13: locuin e din fonduri prop. ale pers. fiz. pt. loc. const prin ordonat de credite Locuin e din fond. (inclusiv credite) ale pers.fizice pt. loc.exec în reg. prop T O T A L NORD-EST BAC U BOTO ANI IA I NEAM SUCEAVA VASLUI SUD-EST BR ILA BUZ U CONSTAN A GALA I TULCEA VRANCEA SUD- MUNTENIA ARGE C L RA I DÂMBOVI A GIURGIU IALOMI A PRAHOVA TELEORMAN SUD-VEST OLTENIA DOLJ GORJ MEHEDIN I OLT VÂLCEA VEST ARAD CARA -SEVERIN HUNEDOARA TIMI NORD-VEST BIHOR BISTRI A-N S UD CLUJ MARAMURE SATU MARE S LAJ CENTRU ALBA BRA OV COVASNA HARGHITA MURE SIBIU BUCURE TI-ILFOV ILFOV BUCURE TI 22 23

22 5. LOCUINŢE TERMINATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI SURSE DE FINANŢARE, DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE, ÎN ANUL 2018 Locuinţe din col.1, locuinţe cu: Camere Total 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. şi peste utilă locuibilă T O T A L I.FONDURI PUBLICE II.FONDURI PRIVATE din total: A. Locuinţe din subvenţii bugetare şi surse proprii ale unităţilor cu capital social integral de stat locuinţe din subvenţii bugetare din care: * subvenţii bugetare pentru locuinţe sociale locuinţe din fondurile proprii ale instituţiilor publice de interes naţional şi local D. Locuinţe din fondurile proprii ale unităţilor cu capital integral privat locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc şi capital străin locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital integral străin G. Locuinţe din fondurile proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice (populaţie) locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe construite prin ordonatori de credite locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe executate în regie proprie

23 5. LOCUINŢE TERMINATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI SURSE DE FINANŢARE, DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE, ÎN ANUL continuare- Locuinţe din col.1, locuinţe cu: Camere Total 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. şi peste utilă locuibilă MEDIU URBAN I. FONDURI PUBLICE II.FONDURI PRIVATE din total: A. Locuinţe din subvenţii bugetare şi surse proprii ale unităţilor cu capital social integral de stat locuinţe din subvenţii bugetare din care: * subvenţii bugetare pentru locuinţe sociale locuinţe din fondurile proprii ale instituţiilor publice de interes naţional şi local D. Locuinţe din fondurile proprii ale unităţilor cu capital integral privat locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc şi capital străin locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital integral străin G. Locuinţe din fondurile proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice (populaţie) locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe construite prin ordonatori de credite locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe executate în regie proprie

24 5. LOCUINŢE TERMINATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI SURSE DE FINANŢARE, DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE, ÎN ANUL continuare- Locuinţe din col.1, locuinţe cu: Camere Total 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. şi peste utilă locuibilă MEDIU RURAL I. FONDURI PUBLICE II.FONDURI PRIVATE din total: A. Locuinţe din subvenţii bugetare şi surse proprii ale unităţilor cu capital social integral de stat locuinţe din subvenţii bugetare din care: * subvenţii bugetare pentru locuinţe sociale locuinţe din fondurile proprii ale instituţiilor publice de interes naţional şi local D. Locuinţe din fondurile proprii ale unităţilor cu capital integral privat locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc şi capital străin G. Locuinţe din fondurile proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice (populaţie) locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe construite prin ordonatori de credite locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe executate în regie proprie

25 6. LOCUINŢE TERMINATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI SURSE DE FINANŢARE, DUPĂ NUMĂRUL DE NIVELURI AL CLĂDIRILOR ÎN CARE SUNT SITUATE, ÎN ANUL 2018 din col.1, locuinţe situate în clădiri cu: Locuinţe Parter P+1 P+2 P+3 P+4 P+5 şi peste T O T A L I. FONDURI PUBLICE II.FONDURI PRIVATE din total: A. Locuinţe din subvenţii bugetare şi surse proprii ale unităţilor cu capital social integral de stat locuinţe din subvenţii bugetare din care: * subvenţii bugetare pentru locuinţe sociale locuinţe din fondurile proprii ale instituţiilor publice de interes naţional şi local D. Locuinţe din fondurile proprii ale unităţilor cu capital integral privat locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc şi capital străin locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital integral străin G. Locuinţe din fondurile proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice (populaţie) locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe construite prin ordonatori de credite locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe executate în regie proprie

26 6. LOCUINŢE TERMINATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI SURSE DE FINANŢARE, DUPĂ NUMĂRUL DE NIVELURI AL CLĂDIRILOR ÎN CARE SUNT SITUATE, ÎN ANUL continuaredin col. 1, locuinţe situate în clădiri cu: Locuinţe Parter P+1 P+2 P+3 P+4 P+5 şi peste MEDIU URBAN I. FONDURI PUBLICE II.FONDURI PRIVATE din total: A. Locuinţe din subvenţii bugetare şi surse proprii ale unităţilor cu capital social integral de stat locuinţe din subvenţii bugetare din care: * subvenţii bugetare pentru locuinţe sociale locuinţe din fondurile proprii ale instituţiilor publice de interes naţional şi local D. Locuinţe din fondurile proprii ale unităţilor cu capital integral privat locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc şi capital străin locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital integral străin G. Locuinţe din fondurile proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice (populaţie) locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe construite prin ordonatori de credite locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe executate în regie proprie

27 6. LOCUINŢE TERMINATE, PE MEDII DE REZIDENŢĂ ŞI SURSE DE FINANŢARE, DUPĂ NUMĂRUL DE NIVELURI AL CLĂDIRILOR ÎN CARE SUNT SITUATE, ÎN ANUL continuaredin col.1, locuinţe situate în clădiri cu: Locuinţe Parter P+1 P+2 P+3 P+4 P+5 şi peste MEDIU RURAL I. FONDURI PUBLICE II.FONDURI PRIVATE din total: A. Locuinţe din subvenţii bugetare şi surse proprii ale unităţilor cu capital social integral de stat locuinţe din subvenţii bugetare din care: * subvenţii bugetare pentru locuinţe sociale locuinţe din fondurile proprii ale instituţiilor publice de interes naţional şi local D. Locuinţe din fondurile proprii ale unităţilor cu capital integral privat locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc locuinţe ale societăţilor comerciale cu capital social privat românesc şi capital străin G. Locuinţe din fondurile proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice (populaţie) locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe construite prin ordonatori de credite locuinţe din fonduri proprii inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe executate în regie proprie

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap La 31 decembrie 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 iunie 2011 La 30 iunie 2011 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal-  MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru Structura fisier XML pentru C310 - Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pentru an>=2017 fisier.zip atasat obligatoriu Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului Element/ atribut

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.1. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori Average number

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1 Embargo până la 00:01 GMT, 11 iunie 2019 Comunicat de presă Bucureşti, 11 iunie, 2019 Angajatorii români prognozează un climat de angajare favorabil pentru următorul trimestru Studiul ManpowerGroup privind

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Imprimare Ordin nr. 1952 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15/12/2010 Intrare in vigoare: 15/12/2010 Tip Data Publicat 15/12/2010;

Mai mult

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor Suporți pentru prindere sârmă ghimpată Martie 2019

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2017 2018 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data 13Mar2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

Mai mult

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a societăţilor comerciale, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/199, republicată, Legii

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36

Mai mult

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p 1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi

Mai mult

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI 07 LASZLO TUKA Elifarm, ClujNapoca Rezumat Evoluţia numărului farmaciilor din România

Mai mult

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI ANALIZA EVOLUTIEI BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE IUNIE-OCTOMBRIE 2014 Perioada de supraveghere a cuprins 23 de saptamani, prima saptamana fiind s22 (26.05.2014-01.06.2014), iar ultima

Mai mult

Microsoft Word - 15 martie comunicat

Microsoft Word - 15 martie comunicat 15 martie Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor marcheaza Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor printr-o serie de evenimente menite sa readuca

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2018 2019 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 05-09 MARTIE 2018 În perioada 05-09 MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând în expuneri tematice ale experţilor voluntari

Mai mult

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu Manual de plati facturi prin Internet Banking BT24 Daca o zi din viata ta arata asa: program foarte incarcat, nu ai timp suficient sa ajungi la banca sa-ti faci operatiunile, ore foarte multe petrecute

Mai mult

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To 8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor Total absolvenți Alba : : Arad : : Argeș : : 1 1. Ajofm

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 3,160 37,778 9.5 % În perioada 01.01.-31.12., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 14,678 1,485 8.8 % În perioada 01.01-1.05., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 301 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA 2011-2012 ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obligatoriu echipele de juniori aparţinând cluburilor

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 10 aprilie 2015 Domnule Inspector General, Doamnelor și domnilor inspectori de învățământ primar, Doamnelor și domnilor dascali, Vă aducem la cunoștință că, începând cu anul școlar 2013 2014, Banca Națională

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD AUDIT URBAN 2018 ROMÂNIA / BISTRIŢA - secvenţe analitice - - BISTRI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD AUDIT URBAN 2018 ROMÂNIA / BISTRIŢA - secvenţe analitice - - BISTRI INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD AUDIT URBAN 2018 ROMÂNIA / BISTRIŢA - secvenţe analitice - - BISTRIŢA S U M A R 1. Introducere... 4 2. Demografie... 5

Mai mult

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul 2000. Metodologia de supraveghere a fost revizuita si adaptata conform

Mai mult

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII MEDIULUI în intervalul 26.06.2016,

Mai mult

Camera de Comert si Industrie a României

Camera de Comert si Industrie a României 5 4 3 2 1 5 4 3 S1 2 S2 1 S3 1 CAM ERA DE CO M ERÞ ªIINDUSTRIE A RO M Â N IEIªIA MUNICIPIULUIBU CU REªTI Prezenta lucrare redã, în sintezã,caracterizarea evoluþiei operaþiunilor la RegistrulCom erþuluidin

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după 01.01.2002) Ediția 2016-2017 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin

Mai mult

Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern

Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern 07 Nov 2013 de Mihail Tanase [1] In urma cu noua luni, Magazinul Progresiv initia seria de analize ale comertului modern si

Mai mult

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc GUVERNUL ROMANIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie septembrie

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

Proiect modificare HG 1340

Proiect modificare HG 1340 GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

Mai mult

Nr

Nr Biroul Licente Autorizari MODIFICARI AVIZE DE RETRANSMISIE cu respectarea prevederilor art.82 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu completarile si modificarile ulterioare si ale deciziei CNA nr.72/2012

Mai mult

Microsoft Word - cap4-monitor-rezult.doc

Microsoft Word - cap4-monitor-rezult.doc 4. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor în derulare; rezultate 4.1. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor Ulterior contractării a început procesul derulării proiectelor conform planurilor de realizare.

Mai mult

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2,

Mai mult

Management Intercultural Volumul XVIII, Nr. 2 (36), 2016 Nicolae-Cristian JUSCU LetițiaCATUTOIU Georgiana BACESCU UNEMPLOYMENT RATE IN ROMANIA IN JANU

Management Intercultural Volumul XVIII, Nr. 2 (36), 2016 Nicolae-Cristian JUSCU LetițiaCATUTOIU Georgiana BACESCU UNEMPLOYMENT RATE IN ROMANIA IN JANU Nicolae-Cristian JUSCU LetițiaCATUTOIU Georgiana BACESCU UNEMPLOYMENT RATE IN ROMANIA IN JANUARY - MARCH 2016 Empirical Study Keywords Unemployment, Workforce, Unemployment rate, Earnings, Graduates Abstract

Mai mult

BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5) Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N

BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5) Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5)7 1994 Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N U M A R U L Ş O M E R1L O R NUMĂRUL PERSOANELOR CUPRINSE

Mai mult

STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 As

STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 As STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art. 28.2 din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 Asociatia Judeteana de Handbal Arges 4 Asociatia Club

Mai mult

Nr crt Colector Judet 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA

Nr crt Colector Judet 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA 08.08.2012 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA & CO BIHOR 6 SC GOLDANA SRL BOTOŞANI 7 SC ETAX SRL BRAŞOV 8 SC MIORIŢA COM

Mai mult

Microsoft Word - Pg Antet Coface.doc

Microsoft Word - Pg Antet Coface.doc STUDIU PRIVIND SITUATIA FALIMENTELOR DIN ROMANIA PENTRU ANUL 2007 Preambul In Dictionarul Academiei gasim un cuvant inrudit insolventei: insolvabilitate = Situatia in care se afla un debitor ale carui

Mai mult

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI Presedinte, Ordonator de credite, Cristiana Barbu CAIET DE SARCINI SERVICII POŞTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENŢEI CPV 64110000-0 Servicii poştale (Rev.2) Caietul de sarcini face parte integrantă din

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE ÎNCHEIERE 21 octombrie 2016 București Proiect finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Lichtenstein și Norvegia

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

ANEXA 1 ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Direcţia Analiză Proiecte Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia medi

ANEXA 1 ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Direcţia Analiză Proiecte Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia medi ANEXA 1 ADMINISTRAŢIA FONDULUI MEDIU Direcţia Analiză Proiecte Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului Sesiunea: 23 august 21 septembrie 2010 Lista proiectelor

Mai mult

Time sheet

Time sheet Stimați, Vă aducem la cunoştinţă faptul că evaluarea finală a modulului TIC din cadrul proiectului RIFSE va avea loc în două sesiuni în zilele de 6-7 decembrie și 14, 15, 16 decembrie 2012. Deplasarea

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

CALENDARUL ORIENTATIV

CALENDARUL ORIENTATIV CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU ÎN LUNA NOIEMBRIE 2011 Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Mai mult

Societate: BROADCAST MEDIA ENTERPRISE

Societate: BROADCAST MEDIA ENTERPRISE 1 MINISAT TELECOM MINISAT TIRGOVISTE -C 118.2/27.07.2004 STIRI [hh:mm:ss] 00:02:54 00:03:52 00:27:34 00:01:50 00:01:03 [%] 7,79 10,39 74,07 4,93 2,82 18 10 52 7 2 FASTPROMO SRL S CRAIOVA -C019.3/ 09.07.2003

Mai mult

pr_dr_impad_2017.xls

pr_dr_impad_2017.xls Nr crt Beneficiar Localitate Judet Titlu proiect 1 Comuna Sincel Sincel Alba 2 CJ ARAD Socodor Arad 3 Sat Ungureni Ungureni Botosani 4 Comuna Buneşti Bunesti Brasov 5 CJ BRASOV Cata, Vistea, Ticus Brasov

Mai mult