Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F"

Transcriere

1 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F.P.S.P.V. CORESPUNZĂTORI PERIOADEI București 2015

2 Considerații metodologice privind calcul indicatorilor terțiari de incluziune socială de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Cadrul legal care prevede stabilirea sistemului național de indicatori de incluziune socială îl constituie Hotărârea de Guvern nr.488/2005 privind aprobarea sistemului național de indicatori de incluziune socială. În conformitate cu prevederile acestui act normativ și cu reglementările Uniunii Europene în domeniu, este calculat anual Setul național de indicatori de incluziune socială după cum urmează: - Institutul Național de Statistică calculează indicatorii primari, secundari și o parte din indicatorii terțiari, - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Compartimentul economie socială, inovare socială și programe cu organisme internaționale, din cadrul Direcției Servicii Sociale, calculează o serie de indicatori terțiari. Acești indicatori sunt obținuți prin prelucrarea datelor rezultate din Ancheta bugetelor de familie (ABF) realizată de Institutul Național de Statistică. Domeniile din care fac parte indicatorii calculați de MMFPSPV sunt referitoare la inegalitate, sărăcie absolută și severă, transferuri sociale, condiții de locuit și dotarea gospodăriilor cu o serie de bunuri de strictă necesitate. Acești indicatori au fost calculați pe următoarele niveluri de agregare: - Gospodărie: total, mediu de rezidență, regiune, număr de membri, nivel de educație al capului de gospodărie, statut ocupațional al capului de gospodărie, etnia capului de gospodărie, - Individ: total, mediu de rezidență, regiune, gen, etnie, statut ocupațional, grupe de vârstă, nivel de educație. Compartimentul indicatori sociali și programe incluziune socială 1

3 Calculul indicatorilor privind sărăcia absolută și severă s-a realizat conform unei metodologii naționale, elaborată de o echipă alcătuită din experți guvernamentali și ai Institutului Național de Statistică. Etapele de calcul au fost: - determinarea valorilor indicatorilor de consum al gospodăriilor, și anume însumarea consumului alimentar, nealimentar și de servicii cu o valoare atribuită a unor bunuri de folosință îndelungată, - determinarea consumului pe adult echivalent. Deoarece consumul gospodăriilor este diferit în funcție de numărul de membri și de vârsta acestora, pentru comparabilitate se calculează consumul pe adult echivalent. Metodologia națională utilizează următoarea scală de echivalență: un adult =1, un copil = 0,5, iar parametrul economiei de scară= 0,9, astfel: Numărul de adulți echivalenți = (nr. adulți + 0,5*nr. copii) 0,9 (se consideră copil o persoană cu vârsta mai mică de 15 ani) Calculul consumului pe adult echivalent s-a realizat prin împărțirea consumului gospodăriei la numărul de adulți echivalenți rezultați din formula de mai sus. - compararea consumului rezultat cu pragurile de sărăcie Pragurile de sărăcie s-au calculat pe baza anchetei bugetelor de familie realizată de Institutul Național de Statistică în anul Ca o primă etapă a fost determinat un coș alimentar format din alimentele de bază consumate de o gospodărie în acea perioadă, corespunzător populației din decilele 2 și 3 ale distribuției populației în funcție de consumul pe adult echivalent. Din decila 1 fac parte cei mai săraci 10% din populație, iar din decila 10 fac parte cei mai bogați 10% din populație. Direcția Servicii Sociale 2

4 În etapa a doua s-au ajustat aceste cantități consumate pentru a exprima un consum mediu de de calorii/zi/adult echivalent și s-a determinat valoarea monetară a acestuia. Pragul sărăciei absolute s-a calculat prin însumarea costului coșului minim alimentar cu un minim de consum de bunuri nealimentare și de servicii, realizat de gospodăriile al căror consum alimentar a fost egal cu costul coșului alimentar. Pragul sărăciei severe este calculat prin însumarea costului unui coș minim alimentar cu un minim de consum de bunuri nealimentare și de servicii egal cu cheltuielile efectuate de persoanele al căror consum total este egal cu costul coșului alimentar. Pragurile de sărăcie absolută pentru următorii ani au rezultat prin actualizarea acestor valori cu indicii prețurilor de consum, calculați de Institutul Național de Statistică. Pragurile de sărăcie absolută și severă în perioada (lei/lună/adult echivalent) Indicator Sărăcie absolută 167,9 191,5 208,1 218,3 232,6 247,2 258,9 279,6 288,4 302,6 307,3 309,9 Sărăcie severă ,3 143,8 150,8 160,7 170,8 178,9 193,1 199,2 209,0 212,2 214,0 Pragurile sunt exprimate în prețuri ale lunii decembrie Pentru exemplificare, menționăm pragurile de sărăcie calculate în funcție de numărul de persoane care fac parte dintr-o gospodărie, în anul Pragurile de sărăcie absolută, în funcție de structura gospodăriei (lei/lună/adult echivalent) - prețuri ale lunii decembrie Componența familiei Prag sărăcie absolută Prag sărăcie severă - un adult 309,9 214,0 - un adult cu un copil 446,3 308,2 - un adult și doi copii 578,2 399,3-2 adulți 578,2 399,3-2 adulți cu un copil 706,8 488,1-2 adulți cu doi copii 832,8 575,1 Direcția Servicii Sociale 3

5 - determinarea ratelor de sărăcie Rata sărăciei absolute reprezintă ponderea persoanelor din gospodăriile ale căror cheltuieli de consum pe adult echivalent sunt mai mici decât pragul de sărăcie absolută în populația totală. Rata sărăciei severe reprezintă ponderea persoanelor din gospodăriile ale căror cheltuieli de consum pe adult echivalent sunt mai mici decât pragul de sărăcie severă în populația totală. Deficitul mediu relativ de consum al populației sărace este un indicator de profunzime a sărăciei, indicator care reprezintă media diferențelor dintre pragul de sărăcie și nivelul cheltuielilor de consum pe adult echivalent al persoanelor sărace, raportată la pragul sărăciei. Acest indicator estimează sporul de venituri (concretizat în consum) ce ar trebui să-l obțină persoanele considerate sărace pentru a se situa la nivelul pragului. Coeficientul Gini al distribuției populației după cheltuielile de consum pe adult echivalent este un indicator ce caracterizează inegalitatea distribuirii veniturilor sau resurselor între membrii societății. Deoarece metodologia națională de calcul al indicatorilor terțiari presupune utilizarea consumului gospodăriei, în cele ce urmează venitul are semnificația cheltuielilor de consum ale gospodăriei. Valoarea indicatorului, care variază între 0 și 100%, arată cât din venitul total ar trebui redistribuit pentru a se ajunge la situația (ipotetică) în care venitul să fie egal împărțit între toți membrii societății. Astfel, dacă valoarea tinde către 100% se poate concluziona că inegalitatea este mare, veniturile fiind concentrate în mare măsură la un grup restrâns de persoane, deci este o situație gravă sub aspectul distribuirii resurselor, iar dacă valoarea tinde către 0 înseamnă că sărăcia nu este prea adâncă și o oarecare ridicare a nivelului de trai poate face ca un număr mare de gospodării să părăsească sfera sărăciei. *** Direcția Servicii Sociale 4

6 1. INDICATORI TERŢIARI 1. RESURSE 1.1. SĂRĂCIE ŞI INEGALITATE Rata sărăciei severe (%) Gospodărie Total 3,4 3,1 1,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 Mediul de rezidenţă urban 1,4 1,1 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 rural 6,0 5,7 3,2 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7 Regiuni de dezvoltare Nord - Est 4,7 4,4 2,6 1,0 0,8 0,9 0,4 0,7 0,5 0,5 Sud - Est 5,1 4,3 2,4 1,3 0,8 0,9 0,5 0,7 0,8 0,4 Sud - Muntenia 3,5 3,4 1,8 0,6 0,8 0,5 0,8 0,9 0,7 0,8 Sud Vest Oltenia 5,4 4,7 2,9 1,1 0,8 0,9 0,5 0,9 0,7 0,6 Vest 1,3 1,2 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0,0 0,0 Nord - Vest 2,6 2,6 1,2 1,0 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 Centru 3,2 3,0 1,8 0,6 0,2 0,7 0,4 0,5 0,3 0,4 Bucureşti - Ilfov 0,4 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Număr de copii (0-14 ani) în gospodărie fără copii 2,9 2,6 1,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 1 copil 3,1 3,0 1,9 0,7 0,4 0,7 0,2 0,4 0,5 0,7 2 copii 4,4 4,2 2,3 0,9 0,9 0,8 0,5 1,2 0,8 0,5 3 copii 12,3 11,5 6,4 3,3 2,3 3,8 1,8 3,9 2,5 0,4 4 copii si peste 22,9 19,2 7,9 4,0 6,7 4,9 2,5 3,7 5,5 2,0 Număr de membri în gospodărie 1 membru 2,5 2,4 1,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 2 membri 2,1 1,9 1,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 3 membri 2,4 2,1 1,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 4 şi mai mulţi membri 5,7 5,3 3,1 1,3 1,1 1,3 0,8 1,1 0,9 0,9 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 16,8 18,8 9,7 4,8 6,1 4,4 5,7 5,0 10,9 6,5 educaţie primară, clasele 1-4 7,1 7,9 3,8 2,3 1,4 2,0 1,0 1,9 1,2 1,0 educaţie gimnazială, clasele 5-8 5,5 4,8 3,2 0,9 1,0 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 şcoală vocaţională / de ucenici 2,1 1,6 1,0 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 Direcția Servicii Sociale 1

7 liceu, clasele ,3 1,0 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 postliceal şi de maiştri 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 universitar, de termen scurt şi lung 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 0,0 0,0 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,0 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 0,0 0,0 Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 patron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 8,0 5,7 4,6 2,3 0,5 1,0 0,6 2,0 1,2 1,3 lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) 9,6 10,3 5,9 3,1 3,2 3,3 2,2 2,0 1,4 0,9 şomer 10,1 10,3 6,0 3,2 1,9 2,0 1,4 2,5 2,4 2,5 pensionar 2,8 2,8 1,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 elev, student 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 casnic 17,5 12,3 11,9 2,4 5,8 2,9 4,8 3,1 3,5 1,4 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 16,6 20,0 11,3 9,2 3,2 5,9 1,8 5,9 4,4 5,6 Etnia capului de gospodărie română 2,9 2,8 1,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 maghiară 1,9 1,8 1,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 romă 31,0 23,7 15,1 6,9 4,5 7,6 4,8 4,7 5,0 5,1 altă etnie 3,8 2,5 2,6 1,4 3,3 2,0 0,0 1,4 1,9 0,0 Individ Total 4,6 4,1 2,4 1,0 0,9 0,9 0,6 0,8 0,7 0,6 Mediul de rezidenţă urban 2,1 1,7 1,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 rural 7,5 7,1 4,0 1,7 1,4 1,7 1,2 1,1 0,9 0,9 Direcția Servicii Sociale 2

8 Regiuni de dezvoltare Nord - Est 6,5 5,8 3,6 1,6 1,2 1,3 0,5 0,7 0,7 0,6 Sud - Est 6,8 5,7 3,4 1,9 1,1 1,2 0,6 1,0 1,2 0,6 Sud - Muntenia 4,4 4,0 2,2 0,6 0,9 0,8 1,1 1,2 1,0 1,1 Sud Vest Oltenia 6,4 5,3 3,3 1,2 1,0 1,1 0,6 1,1 0,9 0,7 Vest 1,8 2,0 1,1 0,3 1,0 0,6 0,7 0,4 0,0 0,0 Nord - Vest 3,6 3,6 2,0 1,4 1,1 0,6 0,9 0,6 0,4 0,7 Centru 4,3 4,1 2,3 0,8 0,4 1,4 0,6 0,7 0,7 0,7 Bucureşti - Ilfov 0,7 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 Gen Masculin 4,7 4,2 2,6 1,1 1,0 1,0 0,7 0,8 0,7 0,6 Feminin 4,5 4,0 2,3 1,0 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6 Etnie română 3,6 3,5 2,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 maghiară 2,4 2,2 1,5 0,4 0,9 0,1 0,4 0,2 0,6 0,8 romă 34,7 26,8 17,8 7,7 6,1 9,4 6,1 6,2 7,1 6,4 altă etnie 5,8 3,9 4,1 2,0 6,5 3,5 0,0 1,4 1,1 0,0 Statut ocupaţional salariat 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 patron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 10,3 9,0 7,9 3,2 1,5 1,4 1,6 1,9 1,1 2,4 lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) 9,2 9,9 5,9 3,0 2,9 2,7 1,9 1,6 1,3 1,0 şomer 11,1 9,7 5,9 3,5 2,3 1,7 1,3 2,7 2,2 1,8 pensionar 2,5 2,3 1,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 elev, student 4,2 4,0 2,3 1,1 0,7 0,8 0,7 0,8 0,4 0,5 casnic 9,3 8,7 4,9 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,3 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 8,9 7,7 4,2 1,7 1,8 2,3 0,9 1,9 2,3 1,2 Grupe de vârstă sub 15 ani (0-14) 6,4 6,0 3,0 1,3 1,3 1,5 0,7 1,3 1,2 0, ani 7,2 6,0 4,1 1,6 1,4 1,5 1,1 1,3 1,1 1, ani 3,7 3,3 2,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 65 ani şi peste 3,1 3,3 1,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 Direcția Servicii Sociale 3

9 Nivel de educaţie fără şcoală absolvită 8,6 8,5 4,3 2,0 2,0 2,4 1,1 1,7 2,2 1,0 educaţie primară, clasele 1-4 7,8 7,1 4,4 2,1 1,7 1,9 1,3 1,9 1,4 1,4 educaţie gimnazială, clasele 5-8 6,7 5,9 3,8 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 şcoală vocaţională / de ucenici 2,8 2,7 1,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 liceu, clasele ,6 1,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 postliceal şi de maiştri 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 universitar, de termen scurt şi lung 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 0,7 0,0 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,0 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 0,0 0, Rata sărăciei absolute (%) Gospodărie Total 12,1 11,2 7,7 4,2 3,2 3,5 3,5 3,0 2,9 2,6 Mediul de rezidenţă urban 6,1 5,1 3,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,1 rural 20,0 19,2 13,1 7,7 5,6 6,2 6,0 4,9 4,9 4,6 Regiuni de dezvoltare Nord - Est 15,8 16,2 12,0 6,0 4,5 5,3 4,6 4,5 4,6 3,9 Sud - Est 16,8 13,9 9,9 5,6 4,7 4,7 4,6 3,9 3,8 3,4 Sud - Muntenia 15,3 12,5 8,3 3,7 2,6 3,0 3,8 3,3 3,5 3,1 Sud Vest Oltenia 17,0 16,2 11,1 6,7 5,3 5,5 5,2 4,1 3,8 5,0 Vest 6,3 5,3 3,1 2,1 2,0 2,1 1,3 0,4 0,6 0,9 Nord - Vest 9,2 8,4 5,9 3,9 2,5 2,4 3,3 2,4 2,2 1,7 Centru 9,8 10,7 6,6 3,8 3,2 3,3 3,6 2,7 2,4 2,2 Bucureşti - Ilfov 2,9 2,9 1,2 0,7 0,4 0,7 0,8 1,4 1,2 0,3 Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 10,9 10,0 6,7 3,4 2,8 2,6 2,9 2,3 2,1 2,1 1 copil 10,8 10,5 7,9 4,4 3,1 4,1 3,2 3,0 3,2 3,6 2 copii 16,4 15,3 9,6 6,0 4,4 5,7 5,8 5,8 5,5 3,5 Direcția Servicii Sociale 4

10 3 copii 34,0 28,7 21,4 14,7 12,5 17,1 11,0 13,4 12,1 8,1 4 copii şi peste 54,8 48,4 37,0 25,3 17,7 19,5 25,1 15,1 28,5 13,9 Număr de membri în gospodărie 1 membru 9,2 8,5 5,2 2,7 2,2 1,5 1,5 1,5 1,0 1,1 2 membri 8,9 8,2 5,4 2,6 1,5 1,6 1,7 1,5 1,6 1,3 3 membri 9,3 8,2 5,3 2,8 2,4 2,4 2,6 2,5 2,0 2,1 4 şi mai mulţi membri 18,4 17,4 12,5 7,4 5,9 7,0 6,9 5,6 6,0 5,9 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 44,1 41,5 29,4 18,4 20,4 14,9 21,1 24,1 33,1 20,3 educaţie primară, clasele ,1 24,7 16,7 10,1 6,7 7,5 7,3 7,1 6,9 7,7 educaţie gimnazială, clasele ,0 17,3 12,4 6,9 5,1 6,1 6,2 4,9 5,2 4,5 şcoală vocaţională / de ucenici 9,8 8,7 5,6 3,1 2,3 2,6 3,2 2,4 2,0 1,6 liceu, clasele ,6 4,5 2,9 1,1 1,5 1,6 1,2 1,4 1,2 1,1 postliceal şi de maiştri 1,8 1,4 1,0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,1 universitar, de termen scurt şi lung 1,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 0,0 0,0 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,0 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 0,0 0,0 Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat 4,3 3,5 2,1 0,9 0,8 1,1 0,9 0,7 0,7 0,4 patron 1,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 19,7 16,6 16,9 9,5 7,0 7,6 8,4 8,7 6,2 7,0 lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) 30,5 32,8 22,1 15,5 12,1 13,7 13,3 10,1 10,7 8,2 şomer 27,6 27,9 18,9 14,6 9,9 9,6 9,7 10,7 10,3 8,7 pensionar 11,7 10,8 7,1 3,3 2,3 2,1 2,2 2,0 1,7 2,0 elev, student 1,8 1,6 1,4 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,8 2,4 casnic 33,3 29,6 23,8 11,3 22,1 14,0 13,7 7,9 18,4 9,2 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 40,4 43,8 35,9 28,6 15,6 17,4 16,2 19,1 17,3 21,8 Direcția Servicii Sociale 5

11 Etnia capului de gospodărie română 11,2 10,3 7,0 3,7 2,9 3,0 3,0 2,6 2,4 2,3 maghiară 8,7 10,2 5,5 1,6 1,8 1,8 2,3 2,1 1,5 2,1 romă 61,4 53,9 42,6 28,5 22,9 26,4 27,4 19,1 28,2 20,4 altă etnie 12,1 6,3 9,7 7,9 6,4 4,3 2,6 4,2 6,9 8,7 Individ Total 15,1 13,8 9,8 5,7 4,4 5,2 5,0 4,2 4,3 3,8 Mediul de rezidenţă urban 8,1 6,8 4,9 2,3 2,1 2,2 2,6 2,4 2,2 1,7 rural 23,6 22,3 15,8 9,8 7,2 8,8 7,9 6,4 6,8 6,4 Regiuni de dezvoltare Nord - Est 19,6 20,1 15,6 8,5 6,1 7,7 6,6 5,7 6,8 5,3 Sud - Est 20,9 16,4 12,2 7,1 6,0 6,8 6,5 5,6 5,0 5,1 Sud - Muntenia 17,9 14,1 10,2 4,4 3,4 4,4 5,0 4,6 4,9 4,3 Sud Vest Oltenia 19,5 19,0 12,9 7,9 6,2 7,0 6,8 5,1 4,4 6,5 Vest 8,1 6,9 4,5 3,4 3,2 3,3 2,1 0,7 1,4 1,4 Nord - Vest 11,7 10,4 8,2 5,7 3,9 3,9 4,6 3,7 3,3 2,9 Centru 12,6 13,4 8,5 5,2 4,7 5,4 5,3 3,9 3,8 3,7 Bucureşti - Ilfov 4,1 4,5 1,6 1,1 0,5 1,1 1,7 2,4 2,2 0,4 Gen Masculin 15,4 14,1 10,2 6,0 4,6 5,5 5,4 4,3 4,4 4,1 Feminin 14,8 13,5 9,5 5,3 4,2 4,9 4,7 4,1 4,1 3,6 Etnie română 13,5 12,4 8,8 4,9 3,8 4,4 4,2 3,6 3,4 3,2 maghiară 10,0 11,9 7,1 1,9 2,8 2,4 2,8 2,9 2,1 3,5 romă 67,4 57,8 48,5 31,1 25,4 31,4 33,6 23,5 33,1 23,8 altă etnie 15,8 9,7 13,8 12,0 10,8 6,9 4,3 3,1 6,5 10,3 Statutul ocupaţional salariat 4,3 3,5 2,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 patron 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 25,4 23,4 24,0 13,7 9,8 10,7 12,5 9,9 7,6 12,1 Direcția Servicii Sociale 6

12 lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) 30,6 32,4 23,3 15,8 11,9 12,9 12,4 9,9 9,8 9,1 şomer 28,6 27,3 19,8 13,1 9,8 9,4 9,2 8,6 9,6 8,6 pensionar 10,9 9,8 6,6 3,0 1,9 2,0 2,0 1,7 1,5 1,8 elev, student 15,2 14,3 10,4 6,3 4,7 6,5 6,1 5,1 5,9 4,0 casnic 26,5 23,2 17,1 10,1 8,9 10,2 9,9 7,7 8,3 7,5 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 24,0 21,4 14,9 8,9 7,0 8,4 8,0 7,5 7,7 7,0 Grupe de vârstă sub 15 ani 19,4 18,0 12,3 7,8 5,8 7,6 7,1 6,1 7,1 5, ani 20,9 18,4 14,0 8,4 7,2 8,6 8,0 7,3 7,2 6, ani 12,7 11,8 8,4 4,8 3,8 4,3 4,4 3,5 3,6 3,4 65 ani şi peste 13,2 12,3 8,3 3,9 2,5 2,7 2,6 2,2 1,8 2,4 Nivel de educaţie fără şcoală absolvită 24,6 22,3 15,3 9,8 7,8 9,1 8,5 7,5 8,5 6,1 educaţie primară, clasele ,9 22,7 17,5 10,5 7,2 9,0 9,0 7,8 8,1 7,5 educaţie gimnazială, clasele ,8 20,1 14,6 8,5 6,7 8,2 7,6 6,1 6,9 6,3 şcoală vocaţională / de ucenici 12,2 11,1 7,8 4,1 3,3 3,3 3,9 3,1 2,4 2,6 liceu, clasele ,3 6,1 3,9 1,9 1,9 2,4 2,1 1,9 1,6 1,7 postliceal şi de maiştri 2,2 1,2 1,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,0 universitar, de termen scurt şi lung 1,3 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 0,7 0,0 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,0 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 0,0 0, Deficitul mediu relativ de consum al populaţiei aflate în sărăcie absolută (%) Gospodărie Total 22,2 22,2 20,2 18,3 18,7 18,0 17,1 18,2 16,7 17,4 urban 19,4 19,6 18,7 18,4 17,2 16,0 15,0 17,5 17,1 17,0 rural 23,3 23,1 20,7 18,2 19,2 18,6 17,9 18,5 16,5 17,6 Direcția Servicii Sociale 7

13 Genul capului de gospodărie Masculin 22,0 21,9 19,9 18,1 18,8 17,9 16,6 17,7 16,1 17,3 Feminin 22,6 22,8 20,9 18,8 18,6 18,4 18,7 19,8 18,3 17,7 Individ Total 23,2 23,0 20,9 18,2 18,1 18,4 17,1 18,0 17,0 17,4 urban 20,8 20,8 20,1 20,0 16,1 15,9 15,6 17,7 18,6 18,6 rural 24,2 23,8 21,1 17,8 18,8 19,2 17,8 18,2 16,4 17,1 Gen Masculin 23,4 23,0 21,2 18,2 18,0 18,6 17,3 17,9 17,0 17,3 Feminin 22,9 22,9 20,5 18,2 18,5 18,2 17,0 18,1 17,0 17, Deficitul mediu relativ de consum al populaţiei aflate în sărăcie severă (%) Total 18,9 18,8 16,5 16,7 14,6 16,4 17,2 15,9 18,1 14,9 urban 17,9 19,5 16,4 17,2 15,4 15,0 20,2 13,5 19,8 21,1 rural 19,2 18,6 16,5 16,6 14,3 16,7 16,6 17,4 17,2 12,0 Gen Masculin 19,0 0,0 16,4 16,5 14,5 16,8 17,0 16,1 18,0 13,8 Feminin 18,8 18,6 16,6 16,8 14,8 15,9 17,4 15,7 18,3 16, Coeficientul Gini al distribuţiei populaţiei după cheltuielile de consum pe adult echivalent Total 28,0 28,3 27,7 26,9 25,8 25,7 24,9 24,6 25,0 24,6 Gen Masculin 28,3 28,3 28,0 27,2 26,0 26,2 25,2 24,7 25,2 25,2 Feminin 28,2 28,4 27,7 27,0 25,8 25,7 24,9 24,6 25,1 24,8 urban 26,6 26,9 26,5 25,3 24,5 24,5 23,8 24,0 24,1 23,2 rural 26,3 25,7 25,1 24,5 23,7 23,6 23,1 22,6 23,0 23,4 Direcția Servicii Sociale 8

14 Ponderea decilei inferioare în consumul populaţiei (%) Total 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,6 3,8 3,8 4,1 4, Ponderea decilei superioare în consumul populaţiei (%) Total 23,0 23,0 22,9 22,2 21,6 21,3 21,0 20,8 20,4 20, Raportul dintre consumul decilei superioare şi cel al decilei inferioare Total 6,7 6,8 6,5 6,2 5,9 5,9 5,6 5,4 5,0 5, Transferuri sociale* Ponderea transferurilor sociale (inclusiv şi exclusiv pensiile) în veniturile totale Ponderea transferurilor sociale (inclusiv şi exclusiv pensiile) în veniturile totale (%) Ponderea transferurilor sociale (inclusiv pensiile) în veniturile totale Total 24,7 24,2 24,7 27,1 30,1 31,9 30,8 29,5 28,8 30,0 Decile de venit pe adult echivalent 1 38,2 37,4 37,4 37,1 35,2 34,1 33,4 34,1 31,9 32,5 2 34,0 33,6 35,5 32,7 35,1 35,1 33,2 32,4 30,1 34,1 3 33,6 32,8 32,6 34,3 34,9 36,6 31,8 33,1 31,2 32,2 4 32,5 33,6 33,1 34,3 34,5 35,1 33,6 33,6 32,9 34,3 5 31,9 33,0 33,2 32,5 34,0 36,4 36,1 32,8 34,8 36,7 6 32,7 32,5 30,8 31,9 36,1 37,2 35,6 35,5 34,6 35,2 7 29,4 28,6 28,1 32,1 34,8 37,0 35,2 32,4 32,9 33,8 8 26,5 25,9 25,7 29,7 34,0 35,5 33,9 32,0 31,3 32,3 9 20,5 19,9 21,7 24,8 29,5 31,1 31,2 28,9 28,8 29, ,6 11,4 12,5 15,3 18,4 21,5 20,8 20,0 18,7 19,4 Direcția Servicii Sociale 9

15 Sărăcie absolută non-sărac 23,9 23,6 24,3 26,9 29,9 31,8 30,7 29,4 28,7 29,9 sărac 35,9 35,0 36,1 38,3 39,9 39,4 36,8 36,8 38,2 41,0 Sărăcie severă non-sărac 24,5 24,1 24,6 27,0 30,0 31,9 30,7 29,5 28,8 30,0 sărac 38,7 39,9 38,4 40,2 44,5 48,3 42,1 40,7 46,3 50,2 Ponderea transferurilor sociale (exclusiv pensiile) în veniturile totale Total 5,4 5,2 4,8 4,4 5,0 5,6 4,6 4,1 3,8 3,7 Decile de venit pe adult echivalent 1 19,7 18,8 17,2 18,7 18,8 21,1 18,2 17,5 17,1 18,4 2 11,3 10,0 10,0 10,5 11,6 13,4 10,5 8,6 8,6 8,8 3 8,0 7,2 7,2 7,3 8,5 9,3 7,4 6,7 6,4 6,7 4 6,3 6,1 6,1 6,1 7,1 8,1 6,4 6,3 5,0 4,5 5 5,3 6,3 5,1 5,5 6,2 6,1 5,6 4,4 4,7 3,9 6 4,9 5,4 4,9 4,5 5,4 5,6 4,4 4,4 4,0 3,6 7 4,4 4,2 5,0 4,0 4,9 4,8 4,1 3,3 3,1 2,8 8 4,9 5,5 4,3 3,6 3,4 3,8 3,5 2,8 2,8 2,3 9 5,1 4,2 3,9 2,7 2,9 3,5 2,9 2,5 2,4 2,0 10 3,0 2,5 2,2 1,7 2,1 3,0 1,9 2,1 1,7 1,8 Sărăcie absolută non-sărac 4,9 4,7 4,5 4,2 4,8 5,4 4,4 4,0 3,6 3,5 sărac 13,9 13,5 14,0 16,2 17,9 18,8 16,9 16,3 19,1 17,8 Sărăcie severă non-sărac 5,2 5,0 4,7 4,4 5,0 5,6 4,5 4,2 3,8 3,6 sărac 19,8 19,5 17,4 21,4 20,8 30,8 22,4 22,5 27,3 27, Rata sărăciei absolute înainte de transferuri sociale (%) Gospodărie Total 48,1 43,8 40,8 39,2 40,3 41,3 39,1 36,3 36,2 37,5 Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 52,4 48,6 46,4 45,4 47,4 47,5 45,7 42,9 42,8 45,1 1 copil 33,0 26,7 23,7 20,0 19,1 21,8 19,2 17,4 16,3 14,2 Direcția Servicii Sociale 10

16 2 copii 41,5 36,3 28,5 25,0 24,4 27,8 24,5 21,8 20,5 17,6 3 copii 62,3 52,4 47,0 46,8 47,3 51,0 36,9 36,1 34,2 34,0 4 copii şi peste 76,0 70,3 70,6 60,4 50,6 51,8 46,1 43,8 50,9 36,4 Număr de persoane 1 membru 60,9 58,9 57,5 60,4 62,1 60,9 57,8 54,0 54,3 54,5 2 membri 57,6 54,8 53,6 53,1 53,5 53,7 52,0 49,1 48,6 50,1 3 membri 33,9 27,6 25,2 22,4 23,3 24,5 24,0 21,2 22,3 17,6 4 şi mai mulţi membri 43,7 37,9 32,5 28,1 29,0 31,3 27,8 26,2 24,7 23,4 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 83,5 80,2 73,7 73,3 75,9 71,5 75,3 73,6 78,3 69,1 educaţie primară, clasele ,4 74,5 69,6 71,2 71,9 73,5 68,3 66,4 64,6 69,6 educaţie gimnazială, clasele ,6 61,6 56,7 54,8 55,5 55,9 53,3 50,6 50,1 50,0 şcoală vocaţională / de ucenici 43,0 38,1 35,1 32,1 34,7 36,4 34,7 32,1 32,7 35,0 liceu, clasele ,9 24,5 21,9 20,7 21,3 24,4 21,8 19,8 20,2 20,9 postliceal şi de maiştri 36,0 34,2 36,4 35,4 40,0 42,2 42,7 41,7 41,5 44,4 universitar, de termen scurt şi lung 24,8 19,4 19,3 19,9 19,9 20,1 20,5 18,3 20,0 21,6 doctorat 37,0 8,7 1,6 15,7 14,5 postliceal cu durata de cca. 2 ani 6,4 15,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 6,6 4,6 masterat tip Bologna (1-2 ani) 7,5 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 6,8 7,1 Etnia capului de gospodărie română 47,3 42,8 40,0 38,6 39,9 40,8 38,7 36,1 36,0 37,4 maghiară 49,3 47,1 43,8 41,4 41,2 43,2 39,7 36,6 35,3 36,2 romă 79,9 73,8 67,4 57,2 56,7 58,2 52,6 44,9 47,4 49,4 altă etnie 49,3 42,2 38,9 38,7 35,4 39,3 37,6 31,2 38,4 31,2 Individ Total 46,2 40,9 37,4 34,5 35,4 37,1 34,3 32,0 31,5 31,7 urban 37,5 31,1 29,4 26,9 28,8 30,7 29,5 28,4 27,3 27,1 rural 56,9 53,0 47,0 43,8 43,3 45,0 40,2 36,4 36,5 37,0 Direcția Servicii Sociale 11

17 Gen Masculin 45,5 40,3 36,6 33,6 34,3 35,7 33,1 30,4 30,2 30,1 Feminin 47,0 41,6 38,0 35,4 36,4 38,5 35,5 33,6 32,7 33,2 Regiune Nord - Est 49,9 46,1 41,9 37,7 37,2 41,7 35,7 34,5 33,4 33,8 Sud - Est 49,9 42,7 40,1 36,8 37,2 42,0 39,2 37,9 34,9 37,5 Sud - Muntenia 51,7 44,6 39,8 34,8 37,9 38,1 36,6 34,6 35,8 34,7 Sud Vest Oltenia 52,0 48,0 43,9 42,9 42,8 43,6 42,9 38,2 37,2 38,1 Vest 39,1 33,8 30,7 27,4 30,8 32,2 25,7 23,0 24,1 23,0 Nord - Vest 42,4 38,1 34,7 33,3 33,7 33,3 32,9 27,1 27,1 28,3 Centru 44,2 40,1 36,4 34,3 35,0 33,5 31,4 30,9 28,4 30,3 Bucureşti - Ilfov 34,3 27,8 25,7 25,5 25,1 28,4 26,3 25,6 27,2 24,7 Grupe de vârstă sub 15 ani 43,3 37,4 31,7 28,3 26,9 30,2 25,7 23,0 22,5 19, ani 41,2 33,7 29,2 24,2 26,4 27,2 23,5 23,1 22,3 19, ani 40,1 34,7 31,2 27,9 28,9 30,7 28,3 25,7 25,0 24,2 65 ani şi peste 77,4 75,2 73,9 75,6 76,8 77,5 75,8 72,9 72,5 76, Rata sărăciei absolute înainte de transferuri sociale (fără pensie) (%) Gospodărie Total 20,2 16,2 12,3 8,3 7,5 8,1 7,1 6,0 5,7 5,3 Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 15,4 12,5 9,0 5,6 5,2 5,1 4,7 3,9 3,6 3,5 1 copil 25,0 18,2 14,7 10,0 8,6 10,8 8,2 7,8 7,3 6,9 2 copii 34,6 29,8 22,2 16,5 14,8 17,5 16,4 12,6 12,6 12,1 3 copii 58,6 50,3 43,1 39,6 36,4 39,4 30,6 29,0 28,3 26,5 4 copii şi peste 74,2 68,1 69,8 55,3 47,7 48,3 42,3 41,3 48,6 31,1 Număr de persoane 1 membru 12,4 10,9 7,6 4,4 4,3 3,3 3,2 2,9 2,3 2,3 2 membri 12,2 10,2 7,3 4,5 3,3 3,8 3,3 2,8 2,9 2,7 3 membri 18,9 12,9 9,5 6,2 5,6 6,4 5,7 5,1 4,4 4,3 4 şi mai mulţi membri 31,8 26,6 20,9 15,1 14,1 15,7 13,6 11,4 11,4 11,9 Direcția Servicii Sociale 12

18 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 53,9 49,5 38,0 32,0 29,5 23,7 35,6 38,1 40,7 33,6 educaţie primară, clasele ,9 30,0 22,0 16,5 13,0 14,0 12,8 12,4 11,7 12,3 educaţie gimnazială, clasele ,0 23,4 18,3 13,1 11,0 11,7 11,2 9,3 9,0 8,7 şcoală vocaţională / de ucenici 19,6 14,7 11,0 7,2 7,4 7,8 6,8 5,2 4,8 4,1 liceu, clasele ,8 9,5 6,7 3,6 4,2 5,6 3,9 3,3 3,3 3,2 postliceal şi de maiştri 6,7 4,0 3,5 1,2 1,2 2,1 1,0 1,3 1,6 0,6 universitar, de termen scurt şi lung 6,1 1,7 1,5 0,7 0,7 1,2 1,2 1,3 0,9 0,5 doctorat 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 2,3 0,0 masterat tip Bologna (1-2 ani) 7,1 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 3,0 0,0 Etnia capului de gospodărie română 19,2 15,2 11,4 7,5 6,9 7,3 6,4 5,4 5,1 4,7 maghiară 16,4 14,7 10,0 5,3 5,4 5,7 5,0 4,9 2,7 4,2 romă 73,7 66,4 57,4 47,8 41,8 44,6 42,1 33,5 38,0 37,0 altă etnie 18,5 8,5 14,0 13,1 9,8 7,3 6,6 8,8 14,8 14,5 Individ Total 25,3 20,4 16,0 11,4 10,2 11,5 9,9 8,4 8,1 7,7 urban 17,4 11,7 9,3 5,5 5,9 6,9 6,1 5,6 4,9 4,0 rural 34,9 30,9 24,1 18,5 15,5 17,1 14,5 11,8 12,0 12,1 Gen Masculin 25,7 20,8 16,4 11,8 10,6 11,9 10,2 8,4 8,5 8,1 Feminin 25,0 19,9 15,5 10,9 9,9 11,2 9,6 8,4 7,8 7,4 Regiune Nord - Est 31,1 28,2 22,7 16,0 14,2 17,3 12,8 11,1 12,0 11,2 Sud - Est 30,3 23,3 18,7 15,3 12,6 14,9 13,4 11,1 10,1 9,6 Sud - Muntenia 29,2 21,9 17,1 9,3 9,8 9,4 9,5 8,7 9,0 8,4 Sud Vest Oltenia 30,4 26,1 18,7 14,9 12,8 13,5 13,2 10,8 8,5 12,1 Vest 17,3 12,2 9,2 6,7 6,3 7,8 3,7 2,5 3,8 3,0 Nord - Vest 21,1 15,8 14,4 10,0 8,4 10,7 10,1 7,5 6,4 6,5 Direcția Servicii Sociale 13

19 Centru 23,7 20,3 16,1 11,7 11,6 10,4 9,3 8,5 7,6 7,0 Bucureşti - Ilfov 11,9 8,1 4,3 3,2 2,7 4,2 3,9 3,6 4,0 2,0 Grupe de vârstă sub 15 ani 36,7 31,0 25,1 19,6 17,2 20,1 17,1 14,4 14,8 13, ani 31,4 24,7 19,5 14,1 14,1 15,7 12,8 12,0 12,0 11, ani 22,0 17,4 13,7 9,5 8,7 9,8 8,7 7,2 6,8 6,6 65 ani şi peste 18,8 15,8 11,3 7,3 5,1 5,3 4,6 4,0 3,4 3, Rata sărăciei severe înainte de transferuri sociale (%) Gospodărie Total 35,5 30,9 29,4 30,0 31,3 32,2 30,4 27,8 27,2 29,4 Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 40,0 36,1 35,1 36,6 39,0 39,0 37,4 34,5 34,1 36,9 1 copil 21,7 15,2 14,0 12,0 10,6 13,1 11,0 9,8 8,0 8,0 2 copii 26,8 20,0 14,7 14,4 13,4 16,0 13,4 12,1 9,8 9,2 3 copii 39,8 33,2 26,7 23,8 27,7 32,1 20,5 22,2 17,1 14,6 4 copii şi peste 59,3 49,2 48,3 40,3 27,1 30,1 29,0 22,2 32,3 19,4 Număr de persoane 1 membru 47,7 45,4 45,2 49,8 52,3 51,3 48,0 44,0 44,1 44,9 2 membri 47,1 43,9 44,0 45,7 47,5 47,0 45,7 42,7 42,1 43,5 3 membri 24,1 17,8 16,4 15,9 16,9 17,4 17,0 14,7 15,2 12,4 4 şi mai mulţi membri 27,7 21,5 18,2 16,3 16,4 18,8 16,4 15,0 12,8 12,5 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 65,1 61,2 52,4 56,3 60,2 55,6 58,6 57,8 63,0 46,9 educaţie primară, clasele ,2 55,3 50,8 55,1 56,4 57,8 52,5 49,4 48,2 53,9 educaţie gimnazială, clasele ,3 43,2 40,4 40,8 41,9 42,5 39,5 36,9 36,0 37,4 şcoală vocaţională / de ucenici 30,3 24,8 24,1 23,5 25,6 27,4 26,5 24,7 23,8 27,6 liceu, clasele ,2 15,9 14,9 15,6 16,3 18,2 17,0 15,1 15,0 16,1 postliceal şi de maiştri 29,1 26,7 29,1 30,0 35,7 37,4 37,6 36,9 35,7 39,2 universitar, de termen scurt şi lung 20,5 15,8 16,7 17,7 18,4 18,0 18,5 16,2 18,4 19,5 doctorat 28,3 8,7 1,6 15,7 14,5 postliceal cu durata de cca. 2 ani 6,4 15,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 6,2 3,8 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,4 0,0 Direcția Servicii Sociale 14

20 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 6,0 5,6 Etnia capului de gospodărie română 34,8 30,2 28,9 29,6 31,1 31,9 30,3 27,7 27,1 29,5 maghiară 36,2 33,4 32,4 32,8 32,8 34,7 31,3 29,3 27,1 28,3 romă 60,3 52,9 42,3 38,4 36,0 37,7 33,4 30,6 30,5 28,5 altă etnie 39,4 28,7 27,1 27,1 29,6 32,1 28,3 22,5 28,9 23,5 Individ Total 32,5 26,9 24,9 24,4 25,1 26,5 24,6 22,6 21,5 22,7 urban 26,7 21,0 20,8 20,1 21,6 23,1 22,9 21,8 20,4 21,2 rural 39,6 34,1 30,0 29,7 29,2 30,7 26,7 23,5 22,9 24,4 Gen Masculin 31,9 26,2 24,3 23,4 24,0 25,3 23,4 21,3 20,2 21,3 Feminin 33,1 27,6 25,5 25,3 26,1 27,7 25,7 23,8 22,8 24,0 Regiune Nord - Est 33,9 29,4 27,5 24,9 24,8 29,1 24,9 23,1 21,1 23,2 Sud - Est 35,3 27,3 25,0 26,3 26,0 27,8 27,4 26,1 23,2 25,2 Sud - Muntenia 36,9 29,1 26,4 24,7 26,8 28,3 27,3 25,3 24,2 25,3 Sud Vest Oltenia 35,9 32,6 29,5 30,2 29,6 30,7 29,1 26,9 25,7 27,6 Vest 27,3 22,0 21,1 21,1 22,3 23,3 19,7 14,6 17,7 17,6 Nord - Vest 30,3 24,7 22,9 22,5 24,7 23,4 22,7 18,8 19,2 20,4 Centru 31,1 27,4 25,1 24,7 25,2 25,0 22,6 22,5 19,3 22,0 Bucureşti - Ilfov 25,4 19,4 19,1 19,6 19,7 22,4 20,8 20,5 20,6 18,6 Grupe de vârstă sub 15 ani 28,9 22,2 18,3 16,6 15,0 18,0 14,6 12,9 11,6 10, ani 25,9 18,7 16,2 12,9 15,0 14,9 13,9 12,3 11,3 9, ani 27,2 21,7 19,8 19,0 19,4 21,2 19,1 17,5 16,0 16,2 65 ani şi peste 62,9 59,5 59,6 63,9 65,9 66,1 65,1 60,4 60,4 64, Rata sărăciei severe înainte de transferuri sociale (fără pensie) (%) Gospodărie Total 10,8 7,1 5,2 3,4 3,1 3,4 2,8 2,3 2,1 2,1 Direcția Servicii Sociale 15

21 Număr de copii (0-14 ani) în gospodarie fără copii 7,0 4,7 3,3 1,9 2,0 1,9 1,8 1,4 1,1 1,4 1 copil 15,4 8,5 6,9 4,3 3,1 4,7 2,7 2,8 2,9 2,6 2 copii 20,7 15,2 9,7 7,5 6,8 7,6 7,5 5,3 5,1 4,7 3 copii 36,9 29,6 24,1 18,3 20,5 19,9 13,4 12,6 12,2 10,2 4 copii şi peste 57,7 46,3 46,6 35,8 26,2 28,4 21,9 18,6 26,7 16,5 Număr de persoane 1 membru 5,4 4,4 3,0 1,9 2,0 1,6 1,5 1,5 1,1 1,1 2 membri 4,8 3,7 2,6 1,7 1,4 1,6 1,1 1,1 0,9 1,3 3 membri 11,0 5,4 4,3 2,6 2,3 2,5 2,3 1,9 1,6 1,7 4 şi mai mulţi membri 18,3 12,6 9,3 6,1 5,7 6,7 5,4 4,2 4,2 4,4 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 30,0 27,6 19,8 17,3 17,1 11,9 23,5 25,4 33,5 18,2 educaţie primară, clasele ,8 13,5 9,2 7,1 5,5 5,8 4,9 5,1 4,7 5,2 educaţie gimnazială, clasele ,1 10,5 8,4 5,2 4,3 4,6 4,2 3,5 3,3 3,6 şcoală vocaţională / de ucenici 10,1 5,8 4,3 2,7 2,7 3,3 2,4 1,5 1,4 1,5 liceu, clasele ,0 3,7 2,4 1,2 1,8 2,4 1,7 1,3 0,9 1,1 postliceal şi de maiştri 4,1 1,3 1,4 0,4 0,5 1,2 0,3 0,1 0,4 0,2 universitar, de termen scurt şi lung 4,7 1,0 0,7 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 2,3 0,0 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,0 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 2,2 0,0 Etnia capului de gospodărie română 9,9 6,3 4,7 2,8 2,7 2,9 2,4 1,9 1,8 1,8 maghiară 8,9 5,7 4,0 2,1 2,4 2,4 1,9 1,8 1,1 2,0 romă 51,6 44,6 34,6 29,0 24,4 24,5 22,4 18,3 19,6 19,2 altă etnie 10,7 4,1 5,8 4,4 5,8 4,9 1,4 5,6 6,6 3,7 Individ Total 14,2 9,4 7,2 4,8 4,3 4,9 3,9 3,2 3,0 3,0 urban 9,9 5,0 4,0 2,3 2,5 3,0 2,8 2,2 2,1 1,4 rural 19,5 14,8 11,0 7,8 6,5 7,2 5,4 4,3 4,2 4,9 Direcția Servicii Sociale 16

22 Gen Masculin 14,4 9,5 7,5 5,0 4,4 5,1 4,0 3,1 3,0 3,2 Feminin 14,0 9,3 6,9 4,6 4,2 4,7 3,8 3,2 3,1 2,8 Regiune Nord - Est 17,9 13,4 10,8 6,2 5,9 8,1 4,7 3,8 4,2 4,1 Sud - Est 16,8 10,1 7,4 7,0 4,1 5,2 5,6 4,7 4,0 3,5 Sud - Muntenia 15,3 10,0 7,6 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 3,2 3,3 Sud Vest Oltenia 16,0 12,6 9,1 6,1 5,0 6,3 4,1 3,0 2,9 4,3 Vest 9,5 5,2 2,9 2,4 3,7 3,5 1,7 0,5 1,8 1,5 Nord - Vest 12,4 6,9 6,5 4,4 4,2 3,8 3,8 2,8 2,4 3,4 Centru 14,8 10,4 7,9 5,5 6,0 5,6 4,3 3,5 2,8 2,5 Bucureşti - Ilfov 6,9 3,1 1,8 1,4 0,9 1,2 2,2 1,4 1,9 0,7 Grupe de vârstă sub 15 ani 23,5 17,0 13,0 9,7 8,3 9,7 7,6 5,9 6,7 5, ani 17,9 11,1 8,9 5,6 5,6 6,4 5,4 4,8 4,1 4, ani 12,2 7,7 6,0 3,8 3,6 4,1 3,3 2,6 2,4 2,6 65 ani şi peste 7,9 5,9 3,7 2,3 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 1,3 3 CONDIŢII DE LOCUIT Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe construite din materiale inadecvate (%) Individ Total 24,9 23,6 24,8 23,3 24,5 24,2 24,1 24,6 23,7 22,9 urban 8,8 8,9 8,8 9,0 8,9 8,4 8,3 9,2 8,3 7,4 rural 41,3 41,7 41,0 40,7 39,8 39,5 39,3 39,4 38,7 37,9 Sărăcie absolută non-sărac 21,3 19,8 22,5 21,6 23,5 23,2 23,2 23,8 23,1 22,0 sărac 46,3 47,9 48,3 51,9 51,9 48,6 45,3 46,4 43,9 53,4 Sărăcie severă non-sărac 23,7 22,3 24,2 23,0 24,3 24,0 24,0 24,5 23,6 22,8 sărac 52,5 54,7 51,2 50,8 54,1 57,2 46,3 46,3 49,4 58,3 Direcția Servicii Sociale 17

23 Grupe de vârstă 0-15 ani 28,0 26,9 28,9 28,0 28,7 28,1 27,7 28,1 26,0 25, ,3 20,6 20,7 20,3 20,6 20,5 20,7 21,5 20,5 20,1 60 si peste 31,7 30,8 31,9 29,0 30,5 29,7 28,8 28,8 28,1 26,3 Gospodărie Total 23,4 23,3 23,5 22,4 22,8 22,4 22,4 22,6 22,1 21,5 urban 8,1 8,3 8,3 8,0 8,3 7,8 7,8 8,7 8,1 6,8 rural 43,2 42,9 43,1 41,1 41,6 41,9 41,7 41,1 40,6 40,4 Sărăcie absolută non-sărac 20,3 20,2 21,4 21,2 21,8 21,5 21,7 21,8 21,4 20,6 sărac 46,1 48,1 48,4 51,3 50,4 47,9 43,1 47,1 44,6 53,7 Sărăcie severă non-sărac 22,4 22,4 23,0 22,2 22,6 22,2 22,3 22,5 22,0 21,4 sărac 51,5 53,4 49,7 49,4 53,9 61,9 49,1 42,2 50,4 58,3 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 56,1 56,5 53,9 56,6 51,3 52,8 62,0 58,6 52,1 54,4 educaţie primară, clasele ,1 48,6 47,8 48,5 50,2 50,2 50,2 46,7 50,8 47,4 educaţie gimnazială, clasele ,3 33,8 34,0 32,4 33,4 34,4 33,5 36,3 34,1 33,5 şcoală vocaţională / de ucenici 20,1 21,2 21,9 20,8 21,0 20,6 19,9 21,9 21,0 20,9 liceu, clasele ,9 11,0 11,1 10,4 10,2 10,3 11,8 11,6 11,3 11,5 postliceal şi de maiştri 6,4 6,3 6,8 5,2 7,0 6,6 6,5 5,9 6,5 7,4 universitar, de termen scurt şi lung 2,8 2,5 2,5 2,3 2,7 2,0 2,3 2,7 2,1 2,4 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 4,5 3,2 masterat tip Bologna (1-2 ani) 2,7 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 0,0 5,2 Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat 10,2 11,1 10,9 10,7 11,0 10,6 10,9 12,1 10,9 10,2 patron 5,7 3,9 4,7 4,1 4,1 3,9 5,8 7,9 1,8 5,6 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 25,5 20,9 28,1 28,8 26,0 26,4 22,5 24,4 26,2 23,5 Direcția Servicii Sociale 18

24 lucrător pe cont propriu în agricultură (incl. aj. familial) 53,5 55,0 54,3 53,4 55,5 53,2 50,9 50,7 50,5 52,5 şomer 21,5 21,5 20,8 23,4 17,5 19,8 15,9 18,6 16,3 20,8 pensionar 27,6 27,6 27,7 26,2 26,8 26,4 26,7 26,5 25,9 24,5 elev, student 2,6 0,8 1,4 0,0 0,6 4,3 1,4 0,5 3,4 0,0 casnic 31,9 28,1 30,3 26,5 26,1 25,3 25,7 24,8 21,0 23,9 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 28,8 38,0 37,9 41,8 36,0 29,4 38,9 27,0 37,3 39, Utilităţi Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe încălzite neadecvat (%) Individ Total 1,8 1,8 1,1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 urban 3,6 3,1 2,1 1,6 1,3 1,6 1,3 1,8 1,7 1,4 rural 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gen Masculin 1,9 1,8 1,1 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 Feminin 1,8 1,7 1,1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 Regiune Nord - Est 1,3 2,1 1,2 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,6 0,4 Sud - Est 2,0 2,0 1,4 1,5 1,6 1,1 1,1 1,9 1,6 1,2 Sud - Muntenia 2,3 1,7 1,9 1,2 0,8 1,3 1,2 1,6 1,6 1,8 Sud Vest Oltenia 2,2 1,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 Vest 3,3 2,8 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,9 0,6 Nord - Vest 0,9 0,9 0,7 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 Centru 1,4 1,8 0,7 1,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 Bucureşti - Ilfov 1,8 1,7 0,8 1,1 0,6 1,3 0,9 1,7 1,1 1,3 Sărăcie absolută non-sărac 1,6 1,6 1,1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 sărac 3,0 2,5 1,5 1,2 0,9 1,0 1,3 2,4 2,2 0,5 Direcția Servicii Sociale 19

25 Sărăcie severă non-sărac 1,8 1,8 1,1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 sărac 3,2 1,8 1,0 1,3 1,0 3,0 2,3 4,6 2,6 1,1 Grupe de vârstă 0-15 ani 1,8 2,0 1,1 1,0 0,7 0,9 0,8 1,1 1,0 0, ,3 2,0 1,3 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 60 si peste 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 Gospodărie Total 2,0 1,9 1,2 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,1 0,8 urban 3,5 3,2 2,0 1,7 1,3 1,6 1,3 1,6 1,9 1,5 rural 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Regiune Nord - Est 1,6 2,3 1,4 0,7 0,8 0,9 0,5 0,8 0,9 0,4 Sud - Est 2,4 2,0 1,5 1,6 1,9 1,3 1,2 2,0 1,9 1,6 Sud - Muntenia 2,3 2,1 2,0 1,3 0,8 1,6 1,1 1,6 1,7 1,6 Sud Vest Oltenia 2,7 1,4 0,7 0,7 0,3 0,6 0,3 0,1 0,5 0,1 Vest 3,4 2,9 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 1,4 0,9 Nord - Vest 0,9 0,9 0,7 0,5 0,2 0,8 0,5 0,2 0,5 0,0 Centru 1,4 1,7 0,7 1,1 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 Bucureşti - Ilfov 1,9 1,6 0,9 0,9 0,6 1,4 1,1 1,7 1,2 1,5 Sărăcie absolută non-sărac 1,9 1,8 1,2 1,0 0,7 1,0 0,7 0,9 1,1 0,9 sărac 3,1 2,5 1,5 1,4 1,6 1,2 2,0 2,6 2,3 0,7 Sărăcie severă non-sărac 1,9 1,9 1,2 0,9 0,8 1,0 0,8 1,0 1,1 0,8 sărac 3,8 1,6 1,3 1,8 1,4 3,2 2,9 3,3 4,6 1,0 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 1,1 1,1 1,6 1,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 educaţie primară, clasele 1-4 1,1 0,7 0,6 1,0 0,4 0,4 0,5 1,0 1,1 0,5 educaţie gimnazială, clasele 5-8 1,8 1,6 0,8 0,6 0,8 0,9 0,7 1,1 1,6 1,0 şcoală vocaţională / de ucenici 2,7 2,8 1,9 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,3 1,0 liceu, clasele ,7 2,5 1,6 1,2 0,7 1,4 0,6 1,2 1,0 1,1 Direcția Servicii Sociale 20

26 postliceal şi de maiştri 1,8 1,8 0,9 1,1 0,7 0,8 0,2 0,5 0,3 0,6 universitar, de termen scurt şi lung 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 0,0 0,5 masterat tip Bologna (1-2 ani) 4,4 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 0,0 1,9 Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat 2,8 2,5 1,4 1,2 0,9 1,4 0,9 1,1 1,3 0,9 patron 0,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 3,0 2,8 1,6 1,4 0,5 1,6 1,5 1,5 2,2 1,2 lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) 0,2 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 şomer 5,6 4,2 2,5 3,6 2,9 1,9 1,9 2,8 2,5 1,9 pensionar 1,3 1,4 1,0 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 elev, student 2,0 1,2 1,1 1,8 1,3 0,9 1,2 0,3 1,3 2,0 casnic 2,6 4,0 1,7 4,5 3,0 1,3 0,6 4,6 4,6 4,0 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 5,1 0,5 0,3 0,3 0,0 3,4 1,1 1,5 1,9 1, Ponderea persoanelor / gospodăriilor fără acces la apă potabilă (%) Individ Total 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 urban 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rural 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Gen Masculin 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Feminin 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Regiune Nord - Est 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sud - Est 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direcția Servicii Sociale 21

27 Sud - Muntenia 0,5 0,8 1,0 1,0 0,6 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 Sud Vest Oltenia 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vest 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Nord - Vest 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Centru 0,6 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bucureşti - Ilfov 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sărăcie absolută non-sărac 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 sărac 1,2 1,2 1,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 Sărăcie severă non-sărac 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 sărac 2,8 2,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Grupe de vârstă 0-15 ani 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60 si peste 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Gospodărie Total 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 urban 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rural 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Regiune Nord - Est 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sud - Est 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sud - Muntenia 0,4 0,7 0,9 0,9 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,1 Sud Vest Oltenia 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vest 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Nord - Vest 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Centru 0,5 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bucureşti - Ilfov 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sărăcie absolută non-sărac 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 sărac 1,1 1,3 0,9 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 Direcția Servicii Sociale 22

28 Sărăcie severă non-sărac 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 sărac 2,4 2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 2,0 1,9 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 educaţie primară, clasele 1-4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 educaţie gimnazială, clasele 5-8 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 şcoală vocaţională / de ucenici 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 liceu, clasele ,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal şi de maiştri 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 universitar, de termen scurt şi lung 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 doctorat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 0,0 0,0 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,0 0,0 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 0,0 0,0 Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 patron 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 0,6 0,5 0,9 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) 0,8 0,8 0,5 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 şomer 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 pensionar 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 elev, student 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 casnic 1,1 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 2,4 2,3 0,6 1,2 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0, Ponderea persoanelor / gospodăriilor fără acces la apă caldă (%) Individ Total 52,0 48,0 49,1 43,3 44,8 43,6 41,3 40,2 38,4 36,9 Direcția Servicii Sociale 23

29 urban 21,0 20,1 17,9 15,9 14,9 14,5 13,7 13,6 12,0 11,1 rural 83,7 82,3 80,8 76,8 74,2 71,7 68,0 65,6 64,1 61,7 Gen Masculin 52,1 48,7 49,4 44,3 45,2 43,8 41,7 40,7 38,6 37,1 Feminin 51,8 47,4 48,8 42,4 44,5 43,4 41,0 39,7 38,2 36,7 Regiune Nord - Est 64,6 61,8 66,2 59,8 60,5 61,0 59,1 58,3 55,8 56,1 Sud - Est 58,3 53,3 56,7 50,8 52,3 50,0 49,3 48,2 48,9 49,1 Sud - Muntenia 64,6 63,1 61,9 56,4 57,8 55,2 52,0 53,4 50,3 47,9 Sud Vest Oltenia 65,5 61,0 61,1 56,5 59,8 58,4 56,2 53,8 50,2 48,8 Vest 41,8 36,5 36,8 30,4 30,4 26,0 24,8 22,3 21,7 18,9 Nord - Vest 45,2 41,2 38,9 32,1 33,6 33,6 31,3 26,3 26,9 24,6 Centru 36,1 33,9 34,8 30,7 28,6 29,5 26,2 25,1 24,2 24,1 Bucureşti - Ilfov 20,9 16,4 16,4 12,2 16,1 15,0 13,7 14,8 12,8 9,3 Sărăcie absolută non-sărac 46,1 41,6 45,0 40,4 43,1 41,7 39,5 38,5 36,7 35,3 sărac 88,0 88,1 92,1 91,4 92,1 88,2 86,7 87,3 88,2 89,2 Sărăcie severă non-sărac 50,2 46,0 48,2 42,8 44,5 43,2 41,1 39,9 38,1 36,6 sărac 93,6 94,4 95,5 91,3 93,8 95,4 94,1 92,1 96,8 95,4 Grupe de vârstă 0-15 ani 56,6 54,7 55,5 49,7 49,2 48,0 47,1 45,1 41,0 40, ,2 42,8 42,3 38,2 38,3 37,4 35,5 34,5 32,6 31,3 60 si peste 63,5 59,7 61,3 54,3 56,2 53,6 49,8 48,2 46,7 44,3 Gospodărie Total 48,6 47,3 45,5 42,8 41,1 39,3 37,6 35,9 34,5 34,0 urban 20,0 19,1 16,9 14,8 14,1 13,8 12,9 12,7 11,2 10,8 rural 85,7 84,1 82,4 79,2 76,2 73,3 70,0 66,7 65,0 63,9 Regiune Nord - Est 62,6 61,5 62,2 59,5 57,4 56,0 54,8 52,8 48,6 52,5 Sud - Est 54,7 53,3 53,0 50,4 47,6 45,8 44,0 43,2 43,4 43,9 Direcția Servicii Sociale 24

30 Sud - Muntenia 63,1 62,4 60,3 57,0 56,9 53,3 51,0 50,1 49,1 47,0 Sud Vest Oltenia 63,5 62,2 57,4 56,7 55,6 52,4 50,6 48,0 45,2 43,4 Vest 37,6 37,1 33,9 29,6 26,6 24,1 23,1 20,2 19,6 19,7 Nord - Vest 44,0 40,9 37,6 33,4 32,0 31,2 29,1 25,1 24,8 22,6 Centru 34,3 33,5 31,8 29,8 26,8 26,8 24,5 22,2 21,8 22,5 Bucureşti - Ilfov 15,8 14,8 12,9 11,6 11,4 10,7 10,0 11,2 10,1 8,2 Sărăcie absolută non-sărac 43,2 42,1 41,7 40,6 39,4 37,6 35,9 34,3 32,8 32,6 sărac 87,3 88,1 91,1 92,1 91,0 86,5 85,0 85,8 88,0 86,9 Sărăcie severă non-sărac 47,0 45,8 44,5 42,4 40,7 39,0 37,3 35,6 34,2 33,8 sărac 92,9 94,0 95,8 93,0 93,9 94,3 95,2 88,1 95,1 95,7 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 93,4 92,0 92,0 93,3 89,0 90,4 92,8 95,3 89,4 80,0 educaţie primară, clasele ,4 86,5 85,2 84,5 81,8 82,5 79,2 77,9 77,6 76,8 educaţie gimnazială, clasele ,1 71,3 68,9 66,1 64,5 61,8 61,5 59,5 57,1 57,3 şcoală vocaţională / de ucenici 45,9 45,1 44,1 41,4 39,5 37,6 34,5 34,0 32,3 31,9 liceu, clasele ,4 26,4 23,3 20,4 19,6 19,2 17,8 16,7 16,4 16,3 postliceal şi de maiştri 17,9 15,6 13,5 11,7 10,5 9,1 8,1 7,5 6,7 7,5 universitar, de termen scurt şi lung 6,5 6,3 4,8 4,1 3,6 3,2 3,2 3,0 2,4 3,2 doctorat 0 1,2 0,0 0,0 1,2 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 2,8 3,9 masterat tip Bologna (1-2 ani) 0,0 1,6 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 2,8 0,0 Statutul ocupaţional al capului de gospodărie salariat 24,9 24,7 22,9 21,2 19,7 18,5 16,5 16,1 14,8 14,2 patron 12,1 5,2 5,6 7,1 4,2 1,1 5,3 3,8 1,3 13,5 lucrător pe cont propriu în activităţi nonagricole (inclusiv ajutor familial) 57,8 57,1 59,4 58,1 54,7 49,9 48,9 47,3 48,7 46,7 lucrător pe cont propriu în activităţi agricole (inclusiv ajutor familial) 92,4 91,2 91,5 89,3 87,5 86,1 83,6 79,4 75,2 76,9 şomer 50,2 53,0 49,2 47,6 39,6 36,1 33,4 39,1 36,1 34,9 pensionar 57,2 56,0 53,8 51,2 49,2 46,8 44,6 42,7 40,6 40,3 Direcția Servicii Sociale 25

31 elev, student 12,1 9,0 6,0 4,0 4,7 2,9 3,7 3,2 7,6 3,1 casnic 62,0 62,7 60,4 54,2 51,6 51,6 46,8 49,3 49,5 41,2 altul (bătrân, preşcolar, persoană întreţinută) 74,1 80,9 75,6 76,2 74,5 74,7 71,4 75,0 68,1 75, Ponderea persoanelor / gospodăriilor care trăiesc în locuinţe fără baie sau duş (%) Individ Total 48,2 44,4 46,4 41,8 43,5 42,5 40,2 39,0 37,8 36,4 urban 14,6 14,6 13,3 13,2 12,3 11,8 11,0 10,9 9,8 9,2 rural 82,6 81,0 79,9 76,8 74,1 72,2 68,5 65,9 65,0 62,7 Gen Masculin 48,3 45,1 46,7 42,8 43,9 42,8 40,6 39,7 38,1 36,6 Feminin 48,0 43,8 46,1 40,9 43,2 42,3 39,8 38,4 37,5 36,3 Regiune Nord - Est 61,5 58,2 64,1 58,1 58,6 59,1 57,7 55,9 54,1 54,9 Sud - Est 54,2 48,7 53,0 48,8 49,8 47,8 47,1 46,3 47,6 48,1 Sud - Muntenia 60,9 59,8 58,4 54,4 55,4 52,8 49,7 51,2 48,9 46,7 Sud Vest Oltenia 62,3 59,0 59,4 55,7 59,7 58,3 56,6 54,1 52,1 49,0 Vest 37,0 31,4 31,6 28,1 28,3 25,2 24,2 21,8 21,3 20,2 Nord - Vest 40,5 37,7 36,7 32,2 34,4 34,8 30,4 26,6 27,1 25,0 Centru 33,2 29,8 32,6 28,3 27,5 29,1 25,8 24,9 24,1 24,1 Bucureşti - Ilfov 16,4 13,8 15,0 11,7 15,3 13,5 13,1 12,6 11,2 8,0 Sărăcie absolută non-sărac 42,4 38,1 42,2 38,9 41,8 40,7 38,5 37,5 36,3 34,9 sărac 83,6 84,0 89,6 90,0 88,7 86,5 82,7 82,3 82,1 87,0 Sărăcie severă non-sărac 46,5 42,4 45,4 41,3 43,2 42,2 40,0 38,7 37,5 36,2 sărac 89,2 91,4 93,0 87,9 91,1 91,8 92,4 86,6 88,5 92,9 Grupe de vârstă 0-15 ani 52,7 50,8 52,5 48,0 48,3 46,9 45,6 43,0 39,5 39, ,9 38,9 39,4 36,7 36,6 36,1 34,1 33,3 31,9 30,7 60 si peste 61,0 57,4 59,2 53,2 55,3 53,0 49,2 47,4 46,6 44,2 Direcția Servicii Sociale 26

32 Gospodărie Total 44,6 43,7 42,7 41,1 39,6 38,1 36,2 34,4 33,4 33,4 urban 13,7 13,6 12,6 11,9 11,5 11,2 10,3 10,1 8,9 8,8 rural 84,6 82,9 81,6 79,1 76,1 73,9 70,3 66,9 65,7 65,0 Regiune Nord - Est 59,1 57,6 59,7 57,6 55,1 54,0 52,7 49,8 46,6 51,2 Sud - Est 49,7 48,4 49,7 48,5 45,0 43,6 41,9 41,1 41,9 42,4 Sud - Muntenia 59,5 58,9 56,7 54,5 54,6 51,0 48,9 48,1 47,5 45,7 Sud Vest Oltenia 59,6 59,6 55,3 55,5 55,3 52,2 50,8 48,2 46,5 43,4 Vest 32,4 32,0 28,9 27,3 23,9 22,7 22,4 19,1 17,4 21,2 Nord - Vest 39,6 37,7 35,6 33,2 32,5 32,4 28,2 25,4 25,0 23,1 Centru 31,1 29,7 29,2 27,7 25,8 26,6 23,8 21,9 21,5 22,3 Bucureşti - Ilfov 11,9 12,5 11,5 11,0 10,4 8,6 8,5 8,6 8,7 6,6 Sărăcie absolută non-sărac 39,3 38,5 38,9 39,0 38,0 36,4 34,6 33,0 32,0 32,0 sărac 82,6 84,1 88,5 90,2 87,4 84,9 80,2 80,0 80,9 84,0 Sărăcie severă non-sărac 43,0 42,1 41,8 40,8 39,3 37,8 36,0 34,1 33,2 33,2 sărac 87,8 91,1 92,8 89,4 91,5 91,6 92,8 84,1 82,9 92,2 Nivel de educaţie al capului de gospodărie fără şcoală absolvită 91,5 90,6 90,0 91,3 86,7 89,7 90,2 91,7 88,5 83,2 educaţie primară, clasele ,3 84,5 83,4 83,7 81,2 81,6 78,3 76,9 76,6 76,8 educaţie gimnazială, clasele ,4 67,4 66,1 64,6 63,0 60,6 59,8 58,0 55,6 57,1 şcoală vocaţională / de ucenici 40,4 39,7 40,3 39,2 36,9 36,2 32,5 32,2 31,4 30,8 liceu, clasele ,1 22,4 19,9 18,2 18,3 17,4 16,7 14,8 15,1 15,3 postliceal şi de maiştri 13,9 12,4 10,8 10,1 9,3 8,4 7,2 7,4 6,8 6,8 universitar, de termen scurt şi lung 4,9 4,9 4,0 3,4 3,2 2,6 2,8 2,3 2,2 2,8 doctorat 0 1,2 0,0 0,0 1,2 postliceal cu durata de cca. 2 ani 0,0 0,0 universitar - licenţă tip Bologna (3-5 ani) 2,8 2,6 masterat tip Bologna (1-2 ani) 2,0 1,6 postuniversitar (masterat, studii aprofundate) 2,8 0,0 Direcția Servicii Sociale 27

Microsoft Word - ocupare si somaj nr 89.doc

Microsoft Word - ocupare si somaj nr 89.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr,16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse,ro; biroupresa@insse,ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr.89 din 17 aprilie 2012

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name Sondaj național Ianuarie-februarie 2019 1 Metodologia sondajului Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat de INSCOP Research la comanda Societății Naționale de Medicina Familiei Sondajul a

Mai mult

Microsoft Word - Un alt indicator important in evaluarea bunastarii populatiei revine co

Microsoft Word - Un alt indicator important in evaluarea bunastarii populatiei revine co EVALUAREA BUNĂSTĂRII ŞI DIFERENŢEI SOCIALE A POPULAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA (Partea II) S. Gorobievschi, dr. econ. Universitatea Tehnică din Moldova Un alt indicator important în evaluarea bunăstării populaţiei

Mai mult

REZULTATELE ANCHETEI ASUPRA PREFERINŢELOR POPULAŢIEI PRIVIND METODELE DE RECENZARE LARECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR DIN ANUL 2021 ABSTRACT La

REZULTATELE ANCHETEI ASUPRA PREFERINŢELOR POPULAŢIEI PRIVIND METODELE DE RECENZARE LARECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR DIN ANUL 2021 ABSTRACT La REZULTATELE ANCHETEI ASUPRA PREFERINŢELOR POPULAŢIEI PRIVIND METODELE DE RECENZARE LARECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR DIN ANUL 2021 ABSTRACT La ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor desfăşurat

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S155. Persoane aflate în risc de sărăcie

Mai mult

FORŢA DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA OCUPARE ŞI ŞOMAJ în anul 2018 Informaţiile prezentate în această lucrare au fost obţinute prin Ancheta forţei de muncă în go

FORŢA DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA OCUPARE ŞI ŞOMAJ în anul 2018 Informaţiile prezentate în această lucrare au fost obţinute prin Ancheta forţei de muncă în go FORŢA DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA OCUPARE ŞI ŞOMAJ în anul 2018 Informaţiile prezentate în această lucrare au fost obţinute prin Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) desfăşurată în anul 2018. Ancheta

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S157. Servicii funcționale oferite la nivelul

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Raport privind starea învățământului superior din România

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Raport privind starea învățământului superior din România MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Raport privind starea învățământului superior din România 2017-2018 1 CUPRINS INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. Analiza sistemului de învățământ superior din perspectiva indicatorilor

Mai mult

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială BOGAŢI ŞI SĂRACI Percepții și atitudini ale populației României privind sărăcia și incluziunea socială LOGO martie 2012 Metodologia cercețării: Volumul eșantionului: 1.073 subiecți 18+ Tipul eșantionului:

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc CUPRINS Notă metodologică generală XVII Capitolul 1. Locul judeţului Suceava în economia natională 1 1.1. Locul judeţului Suceava în economia naţională 2 Capitolul 2. Geografie, meteorologie şi organizare

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

Microsoft Word - Corrigendum 1_GSCS_Oferte_final_ docx

Microsoft Word - Corrigendum 1_GSCS_Oferte_final_ docx Corrigendum nr. 1 la GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII VARIANTA INIȚIALĂ VARIANTA MODIFICATĂ 1.2.

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Analiză privind condițiile de viață, locuire și stare de sănătate a copiilor și mamelor cu copii sub 5 ani, din mediul rural București Aprilie 2018 Metodologie Tipul studiului: Anchetă sociologică / Sondaj

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sistemul de indicatori în domeniul Demografie, calitatea vieții, piața de muncă dr. Valeriu Frunzaru, SNSPA dr. Bogdan Voicu, Academia Română dr. Veronica Dumitrașcu, Academia Română Ștefan Trică, Institutul

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - raportactivitate2011Salaj.doc

Microsoft Word - raportactivitate2011Salaj.doc RAPORT DE ACTIVITATE A DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ SĂLAJ - 2011 - Capitolul I Structura organizatorică A. Organizarea direcţiei Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj este organizată şi funcţionează

Mai mult

CERERE

CERERE MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CERTIFICARE PRIMAR L.S. CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie

Mai mult

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA 01.01.2015-31.12.2015 SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La sfârşitul anului 2015, figurau în evidenţele Agenţiei

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Raport asupra Stării sistemului național de învățământ Bucureşti

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Raport asupra Stării sistemului național de învățământ Bucureşti ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Raport asupra Stării sistemului național de învățământ Bucureşti - 2010 RAPORT ASUPRA STĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2010 Cuprins

Mai mult

Microsoft Word - primele pagini.doc

Microsoft Word - primele pagini.doc SUCCES ŞI INSUCCES PE PIAŢA MUNCII Traiectorii şi decizii de carieră Coordonator: MAGDALENA VELCIU ANA MARIA ZAMFIR CRISTINA MOCANU LILIANA GRECU SUCCES ŞI INSUCCES PE PIAŢA MUNCII Traiectorii şi decizii

Mai mult

Microsoft Word - carte Dezavantaje si inegalitati.docx

Microsoft Word - carte Dezavantaje si inegalitati.docx DEZAVANTAJE ŞI INEGALITĂŢI ÎN EDUCAŢIE ŞI PE PIAŢA MUNCII ANA-MARIA ZAMFIR CRISTINA MOCANU MAGDALENA VELCIU LILIANA GRECU DEZAVANTAJE ŞI INEGALITĂŢI ÎN EDUCAŢIE ŞI PE PIAŢA MUNCII EDITURA UNIVERSITARĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai 2018-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR

CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului: Profesori Inovatori Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 Data/Perioada

Mai mult

Evoluţia numărului de pensionari şi a cuantumului pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat şi agricultori în trimestrul I 2014 Evoluţia num

Evoluţia numărului de pensionari şi a cuantumului pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat şi agricultori în trimestrul I 2014 Evoluţia num Evoluţia numărului de pensionari de asigurări e de stat, pe grupe în funcţie de ul pensiei şi pe categorii de pensii în trimestrul I 2014 Anexa nr. 1 Grupe de -lei - pensionari 1 pentru limită de invaliditate

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE LA DATA DE Privind stadiul realizarii indicatorilor de performanta, activitatilor specifice si realizarilor la CRFPA T

RAPORT DE ACTIVITATE LA DATA DE Privind stadiul realizarii indicatorilor de performanta, activitatilor specifice si realizarilor la CRFPA T RAPORT DE ACTIVITATE LA DATA DE 31.12.2017 Privind stadiul realizarii indicatorilor de performanta, activitatilor specifice si realizarilor la CRFPA Teleorman I. OBIECTIVELE CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE

Mai mult

Conferinţa Ştiinţifică Naţională Regionalizare şi Politici Regionale, Târgu-Jiu, Octombrie 2013, România Regionalizare şi Politici Regionale Coo

Conferinţa Ştiinţifică Naţională Regionalizare şi Politici Regionale, Târgu-Jiu, Octombrie 2013, România Regionalizare şi Politici Regionale Coo Conferinţa Ştiinţifică Naţională Regionalizare şi Politici Regionale, Târgu-Jiu, 25-27 Octombrie 2013, România Regionalizare şi Politici Regionale Coord: Dumitru-Catalin ROGOJANU ISBN: 978-973-166-373-9;

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern

Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern 07 Nov 2013 de Mihail Tanase [1] In urma cu noua luni, Magazinul Progresiv initia seria de analize ale comertului modern si

Mai mult

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA în anul 2011 Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional

Mai mult

PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord Est,

PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord Est, PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord Est, 2016-2025 1 PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord Est, 2016-2025 PLANUL REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT (PRAI) 2016-2025 REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD EST ACTUALIZARE

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Reg

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Reg COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.6.2013 COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European

Mai mult

Slide 1

Slide 1 RAPORT DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general privind Regio - Programul Operaţional Regional Iulie Iunie A s p e c t e m e t o d o l o g

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA Anual, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţ

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA Anual, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţ ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA 01.01 2016-31.12.2016 Anual, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul judeţean pentru ocupare,

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 1050 2014-11-18 Guvernul României privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii Monitorul Oficial al de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a României nr

Mai mult

Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / OS 6.6 Îmbunăt

Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / OS 6.6 Îmbunăt METODOLOGIE PENTRU SELECȚIA ȘI ÎNREGISTRAREA GRUPULUI ȚINTĂ în cadrul proiectului Profesori competenți în scoli incluzive. Dezvoltarea si implementarea de instrumente motivaționale si didactice inovatoare

Mai mult

CERERE

CERERE Anexa nr. 3 (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin HG nr.52/2011) MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CERTIFICARE PRIMAR L.S.

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Învățământul superior, inovarea și creșterea: bunele practici internaționale Chișinău 15 mai 2019 Education Global Practice Agenda 1. Contextul european și cel din Moldova 2. Capitalul uman și inovarea

Mai mult

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii Domeniul Mediul global și european al dezvoltării De ce e nevoie de date despre mediul european și global al dezvoltării într-un astfel de proiect? Domeniul construiește o imagine coerentă a economiei

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 14 iunie P.I Perioada depunere Prioritatea Aloca

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 14 iunie P.I Perioada depunere Prioritatea Aloca STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 14 iunie 2019-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

Sc. 5.1b CAIET STATISTIC Învăţământul POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI (post secundar, neechivalent primului nivel universitar nivelul 4 ISCED) - educaţia for

Sc. 5.1b CAIET STATISTIC Învăţământul POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI (post secundar, neechivalent primului nivel universitar nivelul 4 ISCED) - educaţia for Sc..1b CAIET STATISTIC Învăţământul POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI (post secundar, neechivalent primului nivel universitar nivelul ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 017-018 Chestionarele

Mai mult

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2012

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2012 Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2014 Activitatea economiei municipiului Chişinău în perioada anului 2014 a marcat următoarele rezultate. Producţia

Mai mult

Daniela Bucur

Daniela Bucur Daniela Bucur ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cererea turistică a rezidenţilor din România în anul 2017 - Martie 2018 CUPRINS Pag CEREREA TURISTICĂ A REZIDENŢILOR DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2017...

Mai mult

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. Metodologia de elaborare a conturilor regionale în România...

Mai mult

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 1 1.1. Pensiile private din România la 31 martie 2015 PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 a activelor aflate în administrare la nivelul întregului

Mai mult

LEGISLATIE Eficienţa Energetică

LEGISLATIE Eficienţa Energetică EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA INDICATORI, EVOLUȚIE ȘI POLITICI Iuliana LAZĂR Expert 1 CUPRINS: 1. Caracteristici generale 2. Indicatori specifici 3. Obiective 2020 4. Cadrul legislativ și instituțional

Mai mult

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. Metodologia de elaborare a conturilor regionale în România...

Mai mult

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI loc. Halânga, com. Izvoru Bîrzii, jud. Mehedinţi Telefon /fax : 0252/215424 PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII Liceul Tehnologic Halînga 2013-2018

Mai mult

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ Casa Corpului Didactic Cluj Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională Noiembrie 2018 Tematica întâlnirii - Statistica participării la programele de formare pentru anul școlar 2017-2018

Mai mult

rrs

rrs Analiza sărăciei indicatori utilizați Drd. Georgiana NIȚĂ (georgi_nita@yahoo.com) Academia de Studii Economice din București Abstract Când vorbim despre sărăcie ne gândim la lipsa posibilităților fi nanciare

Mai mult

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Metodo Studii Consultanță România Compania Metodo Studii Consultanță România a fost înființată în anul 2012 și este parte din grupul internațional de companii Metodo Grupo. Prima companie din Grupul Metodo

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2004

RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2004 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DÂMBOVIŢA PE ANUL 2017-2018 - 2 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DÂMBOVIŢA RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2017 În anul 2017 activitatea

Mai mult

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul 1 2014 CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei... 2 2. Rata somajului... 5 3. Ratele dobânzilor BNR... 7 3.1 Ratele dobanzilor BNR lunare

Mai mult

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax:

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax: Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon:+40.724.356.404 Fax:+40-21-3211236 E-mail: office@apmcr.ro Web: www.apmcr.ro Masa Rotundă

Mai mult

KIT FINANTARE INACO

KIT FINANTARE INACO ... GHIDUL LINIILOR DE FINANȚARE PENTRU SUSȚINEREA TINERILOR CU ABILITĂȚI CULTURALE, ARTISTICE SAU CREATIVE... IULIE-DECEMBRIE 2017 ................................................................ Una

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VINULUI SAT OVESELU, COMUNA MĂCIUCA, JUDEȚUL VÂLCEA CIF: FIŞA MĂSURII INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTR

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VINULUI SAT OVESELU, COMUNA MĂCIUCA, JUDEȚUL VÂLCEA CIF: FIŞA MĂSURII INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTR ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VINULUI SAT OVESELU, COMUNA MĂCIUCA, JUDEȚUL VÂLCEA CIF: 34292813 FIŞA MĂSURII INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTRU COMUNITĂŢILE MARGINALIZATE/ CU RISC DE SĂRĂCIE/ EXCLUZIUNE

Mai mult

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor

Mai mult

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final ASF SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019 Cuprins PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019... 2 1.1. Participanți la

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Smaranda Coşbuc Şef Birou Managementul

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REGIO- instrument de crestere a coeziunii sociale in Regiunea Bucuresti Ilfov Bruxelles 06.02.2019 Ionescu Claudia 1 Context general - Regiunea Bucuresti-Ilfov RBI este una dintre cele 276 regiuni NUTS

Mai mult

Prezentare 1

Prezentare 1 Strategiile sectoriale pentru educație și formare profesională în România MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT STRATEGIC ȘI POLITICI PUBLICE Cadrul strategic al educației și formării

Mai mult

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 DECEMBRIE 2014 1 SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 1.1. Pensiile private din România la 31 decembrie 2014 a activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită

Mai mult

BRAŞOV

BRAŞOV Conducător ştiinţific, Conf. univ. dr. Voiculescu Elisabeta Absolvent, Faur (Comşa )Călina Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale PETSM Statisticile oficiale raportează

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât de ambiţios ar fi un elev şi oricât de mult şi-ar dori

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Ordonanta de Urgenta care modifica Legea Educatiei a fost publicata in Monitorul Oficial Astazi, 30 decembrie 2013, a fost publicata in Monitorul Oficial - Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea

Mai mult

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate]

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate] Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA DE TOAMNĂ 2012 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2012-2016 - 23 Noiembrie 2012 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

OLX-crust-report

OLX-crust-report Valoarea bunurilor nefolosite din gospodăriile românilor 20% nu strâng bunuri 80% strâng în gospodăriile lor bunuri nefolosite în valoare de 820 mil. Categoriile din care fac parte bunurile stocate 55,1%

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume BURDEA Raul Ioan Adresa(e) Str. Mileniului, nr.7 Satu Mare Telefon(-oane) Mobil: 0752275762 E-mail(uri) raul_burdea@yahoo.com Nationalitate(-tati) română

Mai mult

Adunarea Generala BRAT

Adunarea Generala BRAT Internetul in mediul rural, mai accesibil decat apa curenta Arina Ureche BRAT POPULATIE URBAN/RURAL GEN VARSTA 52% 48% 48% 52% 45% 45% 22% 19% 19% 16% 17% 17% masculin feminin 14-24 ani 25-44 ani

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

Microsoft Word - Fisa Proiect .docx

Microsoft Word - Fisa Proiect .docx Proiect implementat de: ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ - Solicitant în parteneriat cu: CAMERA DE COMERȚ DE INDUSTRIE PRAHOVA Partener 1 MONDO CONSULTANȚĂ SRL Partener 2 Titlu proiect: A.C.T.I.V.

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 327 2014-04-23 Guvernul României privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015 Monitorul Oficial al României

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

Cadru general de analiză a datelor pentru promoțiile 2005 și 2009 CUPRINS Introducere I. Analiza procesului de contactare 1. Participare universități

Cadru general de analiză a datelor pentru promoțiile 2005 și 2009 CUPRINS Introducere I. Analiza procesului de contactare 1. Participare universități Cadru general de analiză a datelor pentru promoțiile 2005 și 2009 CUPRINS Introducere I. Analiza procesului de contactare 1. Participare universități 2. Nivel de acoperire al studiului 3. Participare absolvenți

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cod My SMIS 106538 Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 07.02.2018 1 Caracteristici generale Program Operational: POCU 2014-2020; Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru

Mai mult

info V(38) nr. 6/2015 Depozitele bancare garantate de FGDB la sfârșitul trimestrului III 2015 Depozitele bancare garantate la instituțiile de credit p

info V(38) nr. 6/2015 Depozitele bancare garantate de FGDB la sfârșitul trimestrului III 2015 Depozitele bancare garantate la instituțiile de credit p info V(38) nr. 6/215 Depozitele bancare garantate de FGDB la sfârșitul trimestrului III 215 Depozitele bancare garantate la instituțiile de credit participante la FGDB Depozitele bancare garantate ale

Mai mult

Page 1 of 10 Page 2 of 10 Results for: Copy of Satisfactie angajati ASE 1) Vechime în ASE: Mai puțin de un an 11 (1.6%) 1-2 ani 3 (0.4%) 3-5 ani 53 (7.9%) 6-10 ani 173 (25.7%) 11-15 ani 187 (27.8%) 16-20

Mai mult

Anex nr

Anex nr Obiective specifice Bugetul pentru implementarea prezentului Plan prevăzut în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2013-2015: Subprogramul II Învăţămîntul secundar, din care face parte învăţămîntul

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult