User Guide - Linksys E8350 AC2400 Dual Band Gigabit Wi-Fi Router

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "User Guide - Linksys E8350 AC2400 Dual Band Gigabit Wi-Fi Router"

Transcriere

1 GHID DE UTILIZARE AC2400 ROUTER WI-FI GIGABIT CU BANDĂ DUBLĂ Model nr. E8350

2 Cuprins Prezentare generală a produsului E Configurarea routerului din seria E Unde puteţi găsi ajutor suplimentar Modul de configurare a routerului Modul de pornire a Linksys Connect 2 Utilizaţi Linksys Connect pentru a vă gestiona routerul. 2 Modul de configurare manuală a routerului Configurarea avansată Modul de deschidere a utilitarului bazat pe browser Setup (Configurare) > Basic Setup (Configurare de bază) Language (Limbă) 4 Internet Setup (Configurare Internet) 4 Wireless (Fără fir) > Basic Wireless Settings (Setări de bază fără fir) Wireless Settings (Setări wireless) 5 Wireless Security (Securitate fără fir) Wireless (Fără fir) > Wireless Security (Securitate fără fir) Setările opţiunilor 7 Depanare Routerul nu a fost configurat cu succes Mesajul Get Windows XP Service Pack 3 ( Instalaţi Windows XP Service Pack 3 ) Mesajul Cablul dvs. de Internet nu este conectat Mesajul Cannot access your router ( Nu se poate accesa routerul ) Mesajul Device not found ( Dispozitivul nu a fost găsit ) Specificaţii Linksys E I

3 Prezentare generală a produsului Prezentare generală a produsului E8350 Vedere din spate Indicatorul activităţii de Ethernet (LAN) (verde) Luminează continuu: legătura fizică este activată pe port Luminează intermitent: portul transmite/recepţionează date Dezactivat: nicio legătură fizică pe port USB2/eSATA USB 1 Indicatorul activităţii pe internet (WAN) (verde) Luminează continuu: legătura fizică este activată pe port Luminează intermitent: portul transmite/recepţionează date Dezactivat: nicio legătură fizică pe port Ethernet Internet Reinițializare Indicatorul Butonul Wi-Fi privind alimentarea şi indicatorul electrică Buton WPS şi indicatorul Portul de alimentare electrică Comutatorul pornit/oprit Antene externe reglabile Acest router funcționează cu patru antene externe reglabile care trebuie conectate la router înainte de a-l porni. Pentru a conecta antenele, rotiți conectorul antenei în sensul acelor de ceasornic în portul antenelor de pe router. NOTĂ Pentru o funcţionare optimă, aşezaţi antenele laterale vertical, aşa cum este ilustrat în imagine. Port USB 3.0 Conectaţi şi partajaţi o unitate USB în reţeaua dumneavoastră sau pe internet. (Accesaţi support.linksys.com/ storagelink pentru mai multe detalii.) Port combinat USB 2.0/eSATA Conectaţi şi partajaţi o unitate USB sau esata în reţeaua dumneavoastră sau pe internet. (Accesaţi support. linksys.com/storagelink pentru mai multe detalii.) Porturile Ethernet Conectați cablurile Ethernet (numite și cabluri de rețea sau cabluri de internet) la aceste porturi Gigabit Ethernet (10/100/1000) și la alte dispozitive de rețea cu cablu din rețeaua dumneavoastră. Indicatorul activităţii Ethernet se aprinde când există o conexiune prin cablu. Se aprinde intermitent atunci când se transmit sau se recepţionează date. Port Internet Conectaţi un cablu de Ethernet la acest port şi la modemul dumneavoastră. Indicatorul activităţii de internet se aprinde când există o conexiune prin cablu. Se aprinde intermitent atunci când se transmit sau se recepţionează date. Butonul Wi-Fi Menţineţi apăsat timp de 3 secunde pentru a activa/ dezactiva funcţia wireless. Indicatorul Wi-Fi Se aprinde atunci când funcţia wireless este activată. Butonul Wi-Fi Protected Setup (WPS) Acționați pentru a facilita configurarea securității wireless pe dispozitive de rețea bazate pe Wi- Fi Protected Setup. Pentru mai multe informaţii, consultaţi "Securitatea wireless" de la pagina 7. Indicatorul Wi-Fi Protected Setup (WPS) Ledul rămâne aprins în mod constant după o conectare reuşită pentru instalarea Wi-Fi protejată sau atunci când este activată securitatea wireless. Ledul luminează intermitent cu frecvenţă scăzută în timpul unei conexiunii pentru instalare Wi-Fi protejată. Lumina se aprinde intermitent cu frecvenţă mărită în cazul unei erori pentru instalare Wi-Fi protejată. Ledul este dezactivat atunci când securitatea wireless este dezactivată. Butonul de resetare Menţineţi apăsat continuu timp de 5 secunde (până când toate luminile porturilor se aprind simultan) pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică. Indicatorul de alimentare electrică Ledul este aprins în mod constant atunci când este activată alimentarea electrică. Ledul se aprinde intermitent cu frecvenţă redusă în timpul pornirii sistemului, actualizărilor firmware-ului şi resetării din fabrică. Portul de alimentare electrică Conectaţi adaptorul inclus de alimentare CA la acest port. Butonul Pornit/Oprit Apăsaţi (pornit) pentru a porni routerul. 1

4 Configurarea routerului din seria E Configurarea routerului din seria E Unde puteţi găsi ajutor suplimentar Suplimentar faţă de acest Ghid de utilizare, puteţi găsi asistenţă la următoarele locaţii: Linksys.com/support/e8350 (documentație, descărcări, întrebări frecvente, asistență tehnică, chat live, forumuri) Asistenţă Linksys Connect (rulaţi Linksys Connect, iar apoi faceţi clic pe Aflaţi mai multe acolo unde este cazul) Asistenţă în funcţie de context pentru utilitarele care au la bază browserul (deschideţi utilitarul, apoi faceţi clic pe Asistenţă din coloana dreaptă.) Modul de configurare a routerului Cel mai simplu şi mai rapid mod de configurare a routerului este să rulaţi software-ul de configurare Linksys Connect Modul de pornire a Linksys Connect Atunci când rulaţi CD-ul pentru configurare, Linksys Connect (software-ul de configurare a routerului dumneavoastră) este instalat automat pe computerul dumneavoastră. Utilizaţi Linksys Connect pentru a vă gestiona routerul. Notă: Dacă pierdeţi CD-ul de configurare, puteţi descărca software-ul de pe Linksys.com/support/e8350 Pentru a porni Linksys Connect prima dată: 1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD sau DVD. 2. Faceţi clic pe Set Up Your Linksys Router (Configurare router Linksys). Dacă nu vedeţi acest mesaj: Pentru Windows, faceţi clic pe Start (Pornire), Computer, iar apoi faceţi dublu clic pe unitatea CD şi pe pictograma de configurare (Setup). Pentru Mac, faceţi dublu clic pe pictograma CD de pe desktop, iar apoi faceţi dublu clic pe pictograma de configurare (Setup). 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea routerului dumneavoastră. Utilizaţi Linksys Connect pentru a vă gestiona routerul. După configurarea routerului dumneavoastră şi instalarea Linksys Connect, puteţi utiliza Linksys Connect pentru a vă gestiona uşor numeroase setări ale routerului dumneavoastră, ca de exemplu: Conectarea dispozitivelor la reţeaua dvs. Testarea vitezei conexiunii la Internet Configurarea controlului parental Configurarea accesului invitaţilor Modificarea numelui şi a parolei routerului Modul de configurare manuală a routerului După configurarea routerului cu software-ul de configurare (de pe CD), routerul va fi gata de utilizare. Dacă doriţi să modificaţi setările avansate sau dacă software-ul nu funcţionează, utilizaţi utilitarul pe bază de browser al routerului. Accesaţi utilitarul printr-un browser web de pe un computer conectat la router. Pentru mai multe informaţii privind folosirea utilitarului, consultaţi "Modul de deschidere a utilitarului bazat pe browser" de la pagina 3. 2

5 Configurarea avansată Configurarea avansată Modul de deschidere a utilitarului bazat pe browser Pentru a accesa anumite setări avansate, trebuie să deschideţi utilitarul bazat pe browser. Pentru a deschide utilitarul bazat pe browser: 1. Rulaţi Linksys Connect, faceţi clic pe Change (Modificare) din Router settings (Setări router), faceţi clic pe Advanced settings (Setări avansate), iar apoi faceţi clic pe OK. sau Deschideţi un browser web de pe un computer conectat şa reţeaua dumneavoastră, iar apoi accesaţi Routerul vă solicită un nume de utilizator şi o parolă. 2. Introduceţi numele de utilizator şi parola şi faceţi clic pe OK. Se va deschide meniul principal al utilitarului. Recomandări În cazul în care configuraţi routerul fără a utiliza Linksys Connect, numele de utilizator şi parola implicite ale routerului dumneavoastră sunt admin. Dacă aţi utilizat Linksys Connect pentru a configura routerul dumneavoastră, puteţi vedea numele de utilizator şi parola routerului prin rularea Linksys Connect, iar apoi făcând clic pe Router settings (Setările routerului). 3

6 Configurarea avansată Setup (Configurare) > Basic Setup (Configurare de bază) Primul ecran care este afişat este ecranul de configurare de bază. Acesta vă permite să modificaţi setările generale ale routerului. Limbă Selectaţi limba preferată Pentru a utiliza o limbă diferită, selectaţi una din meniul derulant. Limba utilitarului bazat pe browser se va schimba la cinci secunde după ce aţi selectat altă limbă. Internet Setup (Configurare internet) Secţiunea Configurare internet vă configurează routerul în funcţie de conexiunea de internet. Cele mai multe dintre aceste informaţii pot fi obţinute de la furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP). Internet Connection Type (Tip conexiune la Internet) Selectaţi tipul de conexiune la Internet pe care o oferă ISP-ul dvs. din meniul derulant. Tipurile disponibile sunt următoarele: Automatic Configuration - DHCP (Configurare automată - DHCP) Static IP (IP static) PPPoE PPTP L2TP Telstra Cable (Cablu Telstra) Automatic Configuration - DHCP (Configurare automată - DHCP) Tipul implicit al conexiunii de internet este configurarea automată - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei) Menţineţi setarea implicită numai dacă ISP este compatibil cu DHCP sau dacă vă conectaţi cu ajutorul unei adrese IP dinamice. (Această opţiune se aplică de obicei la conexiunile prin cablu.) Static IP (IP static) Dacă trebuie să utilizaţi o adresă IP fixă pentru conectarea la Internet, selectaţi Static IP (IP static). PPPoE Dacă aveţi o conexiune DSL, verificaţi dacă furnizorul de servicii Internet utilizează protocolul Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). Dacă da, selectaţi PPPoE. 4

7 Configurarea avansată PPTP Protocolul Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) este un serviciu care, în general, se aplică conexiunilor din Europa. În cazul în care conexiunea dvs. PPTP acceptă DHCP sau o adresă IP dinamică, selectaţi Obtain an IP Address Automatically (Obţinere adresă IP în mod automat). Dacă trebuie să utilizaţi o adresă IP pentru a vă conecta la internet, selectaţi Specify an IP Address (Specificaţi o adresă IP) şi configuraţi opţiunile de mai jos. L2TP Protocolul Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) este un serviciu care, în general, se aplică conexiunilor din Israel. Wireless (Fără fir) > Basic Wireless Settings (Setări de bază fără fir) Setările de bază pentru reţelele fără fir sunt setate în acest ecran. Notă După ce aţi configurat reţelele fără fir, configuraţi setările de securitate fără fir. Wireless Settings (Setări wireless) Telstra Cable (Cablu Telstra) Telstra Cable (Cablu Telstra) este un serviciu care, în general, se aplică conexiunilor din Australia. Connect on Demand (Conectare la cerere) sau Keep Alive (Menţinere activă) Opţiunile Connect on Demand (Conectare la cerere) şi Keep Alive (Menţinere activă) vă permit să alegeţi dacă routerul se conectează la Internet numai dacă este necesar (util în cazul în care furnizorul de servicii Internet taxează în funcţie de timpul de conectare) sau dacă routerul trebuie să fie conectat permanent. Selectaţi opţiunea corespunzătoare. Network Mode (Mod reţea) Selectaţi standardele fără fir pe care le va accepta reţeaua dvs. Mixed (Mixtă) Dacă aveţi dispozitive fără fir N (2,4 GHz), G şi B în reţea, păstraţi valoarea implicită, Mixed (Mixtă). Wireless-B/G Only (Numai fără fir B/G) Dacă aveţi dispozitive fără fir B şi G (2,4 GHz) în reţea, selectaţi Wireless-B/G Only. Wireless-B Only (Numai fără fir B) Dacă aveţi numai dispozitive fără fir B, selectaţi Wireless-B Only. Wireless-G Only (Numai fără fir G) Dacă aveţi numai dispozitive fără fir G, selectaţi Wireless-G Only. Wireless-N Only (Numai fără fir N) Dacă aveţi numai dispozitive fără fir N, selectaţi Wireless-N Only. Disabled (Dezactivat) Dacă nu aveţi niciun dispozitiv fără fir B, G şi N (2,4 GHz) în reţea, selectaţi Disabled. 5

8 Configurarea avansată Notă Puteţi selecta Mixed, Wireless-A/N Only sau Disabled pentru banda de 5 GHz. Dacă nu sunteţi sigur ce mod să utilizaţi, păstraţi valoarea implicită, Mixed (Mixtă). Numele reţelei (SSID) Identificatorul setului de servicii (SSID) este un nume utilizat de dispozitive pentru a se conecta la o reţea wireless. SSID fac distincţia între literele majuscule şi minuscule şi nu pot depăşi 32 de caractere. SSID implicite pentru reţelele de 2,4 GHz şi 5 GHz sunt LinksysXXXX şi, respectiv, LinksysXXXX_5GHz. Literele X reprezintă ultimele cinci cifre din numărul de serie al routerului care poate fi găsit pe partea inferioară a routerului. Dacă aţi modificat SSID din software-ul de configurare Linksys Connect, ambele benzi au noul SSID. Le puteţi da alte nume prin intermediul utilitarului bazat pe browser. În acest caz şi dacă utilizaţi Linksys Connect din nou, veţi face SSID identice (cele mai recente adăugate la Linksys Connect). Notă Dacă restabiliţi setările implicite din fabrică ale routerului dumneavoastră (prin acţionarea butonului de resetare sau prin utilizarea ecranului Administration (Administrare) > Factory Defaults (Setări implicite din fabrică)), numele reţelei va reveni la valoarea sa implicită. Schimbaţi numele reţelei cu numele său iniţial; în caz contrar, va trebui să reconectaţi toate dispozitivele din reţeaua wireless la noul nume al reţelei. Lăţimea canalului Pentru cele mai bune performanţe în cadrul unei reţele de 2,4 GHz prin utilizarea dispozitivelor fără fir Wireless-B, Wireless-G şi Wireless-N (2,4 GHz), menţineţi setarea implicită, Auto (20 MHz sau 40 MHz). Pentru o lăţime canal de 20 MHz, selectaţi 20 MHz only (exclusiv 20 MHz). Pentru cele mai bune performanţe într-o reţea de 5 GHz, menţineţi setarea implicită 20, 40 or 80 MHz (20, 40 sau 80 MHz). Canal Selectaţi canalul din lista derulantă. Dacă nu sunteţi sigur ce canal să selectaţi, păstraţi valoarea implicită, Auto. SSID Broadcast (Difuzare SSID) Când clienţii fără fir sondează zona locală pentru asocierea la reţele fără fir, vor detecta SSID-ul difuzat de router. Pentru a difuza SSID-ul routerului, păstraţi valoarea implicită, Enabled (Activat). Dacă nu doriţi să difuzaţi SSID-ul routerului, selectaţi Disabled (Dezactivat). 6

9 Securitate wireless Securitate wireless Wireless (Fără fir) > Wireless Security (Securitate fără fir) Routerul acceptă următoarele opţiuni de securitate fără fir: WPA2/WPA Mixed Mode (Mod mixt WPA2/WPA), WPA2 Personal şi WEP (WPA înseamnă Wi-Fi Protected Access (Acces protejat Wi-Fi). WEP înseamnă Wireless Equivalent Privacy (Confidenţialitate echivalentă fără fir). Opţiune de securitate WPA2 Personal WPA2/WPA Mixed Mode (Mod mixt WPA2/WPA) WEP Setările opţiunilor Intensitate Cel mai puternic WPA2: Cel mai puternic WPA: Puternic De bază WEP WEP este o metodă de criptare de bază, care nu este la fel de sigură ca WPA2/ WPA. WEP nu este disponibil în cadrul unei reţele de 5 GHz. Notă: Dacă selectaţi WEP ca mod de securitate, fiecare dispozitiv din reţeaua dvs. fără fir TREBUIE să utilizeze WEP şi aceeaşi criptare şi cheie partajată. Encryption (Criptare) Selectaţi un nivel de criptare WEP: 40/64 biţi, 10 cifre hexazecimale sau 104/128 biţi, 26 cifre hexazecimale. Setarea implicită este 40/64 biţi, 10 cifre hexazecimale. Passphrase (Parolă) Introduceţi o parolă pentru a genera automat cheile WEP. Iar apoi faceţi clic pe Generate (Generare). Key 1 (Cheie 1) Dacă nu aţi introdus o parolă, introduceţi manual cheile WEP. WPA2/WPA Mixed Mode (Mod mixt WPA2/WPA), WPA2 Personal Note: Dacă selectaţi WPA2/WPA Mixed Mode (Mod mixt WPA2/WPA) ca mod de securitate, fiecare dispozitiv din reţeaua dvs. fără fir TREBUIE să utilizeze WPA2/WPA şi aceeaşi parolă. Dacă selectaţi WPA2 Personal ca mod de securitate, fiecare dispozitiv din reţeaua dvs. fără fir TREBUIE să utilizeze WPA2 Personal şi aceeaşi parolă. Disabled (Dezactivat) Dacă alegeţi să dezactivaţi securitatea fără fir, veţi fi informat că securitatea fără fir este dezactivată când încercaţi prima dată să accesaţi Internetul. Veţi avea opţiunea de a activa securitatea fără fir sau de a confirma că aţi înţeles riscurile, dar doriţi să continuaţi fără securitatea fără fir. Passphrase (Parolă) Introduceţi o parolă de 8-63 de caractere. Dacă aţi utilizat software-ul de configurare pentru instalare, setarea implicită este schimbată cu o parolă unică, pe care o puteţi găsi prin rularea Linksys Connect, iar apoi făcând clic pe Router settings (Setările routerului). 7

10 Depanare Depanare Acest capitol vă poate ajuta să rezolvaţi probleme de instalare obişnuite şi să vă conectaţi la Internet. CD-ul routerului dumneavoastră include Linksys Connect, software-ul de configurare a routerului ce facilitează conectarea dispozitivelor din reţea, schimbarea setărilor routerului, controlul accesului vizitatorilor, activarea controalelor parentale şi conectarea la internet. Linksys Connect este, de asemenea, instalat pe computerul dumneavoastră în timpul configurării. Dacă Linksys Connect nu finalizează procedura de configurare, acest capitol vă va ghida pentru a găsi soluţii. Modul de rulare a Linksys Connect după configurare Atunci când rulaţi CD-ul pentru configurare, Linksys Connect este instalat automat pe computerul dumneavoastră. Iar apoi puteţi utiliza Linksys Connect pentru a vă gestiona cu uşurinţă reţeaua. Pentru a porni Linksys Connect pe un computer Windows: 1. Faceţi clic pe Start (Pornire), All Programs (Toate programele), iar apoi faceţi clic pe Linksys Connect. Se deschide meniul principal Linksys Connect. Puteţi primi mai multă asistență din partea echipei noastre premiate de asistenţă tehnică la linksys.com/support. Pentru a porni Linksys Connect pe un computer Mac OS X: 1. Deschideţi Finder (Căutare)şi faceţi clic pe Applications (Aplicaţii) din partea stângă. 2. Faceţi dublu clic pe pictograma Linksys Connect. Se deschide meniul principal Linksys Connect. 8

11 Depanare Your router was not successfully set up (Routerul nu a fost configurat cu succes) Mesajul "Get Windows XP Service Pack 3" (Instalaţi Windows XP Service Pack 3) Pentru computerele care utilizează Windows XP, Linksys Connect necesită Service Pack 3. Dacă primiţi mesajul Get Windows Service Pack 3 (Instalaţi Windows Service Pack 3) atunci când configuraţi routerul prima dată, urmaţi aceşti paşi de depanare: Dacă Linksys Connect nu a finalizat configurarea, puteţi încerca următoarele: Butonul de resetare Menţineţi apăsat continuu timp de 5-10 secunde (până când toate luminile porturilor se aprind simultan) pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică. Reinițializare Dacă versiunea de Service Pack instalată este mai veche decât versiunea 3, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi Service Pack 3. SFAT Pentru a vă conecta temporar la Internet şi descărca Service Pack-ul necesar, puteţi utiliza cablul de Ethernet inclus pentru a conecta computerul direct la modemul dvs. Dezactivați în mod temporar paravanul de protecţie al computerului dumneavoastră (consultaţi instrucţiunile software-ului de securitate pentru asistenţă), iar apoi rulaţi din nou programul de configurare de pe CD-ul routerului. Dacă aveţi un alt computer, utilizaţi acel computer pentru a rula programul de configurare din nou pe CD-ul routerului. Mod de instalare Service Pack 3: 1. Faceţi clic pe link-ul din mesajul de eroare Linksys Connect sau conectaţivă la site-ul web de actualizări Microsoft (update.microsoft.com/ windowsupdate). 2. Urmaţi instrucţiunile de pe site-ul Web sau contactaţi Microsoft dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară. 3. După descărcarea şi instalarea Service Pack 3, rulaţi programul de Configurare de pe CD-ul routerului. 9

12 Depanare Mesajul Your Internet cable is not plugged in (Cablul de Internet nu este conectat) Dacă primiţi mesajul Cablul de Internet nu este conectat când încercaţi să configuraţi routerul, urmaţi aceşti paşi de depanare. Vedere din spate a modemului DSL Vedere din spate a modemului cu cablu Pentru a remedia problema: 1. Asiguraţi-vă că la portul de internet galben de pe partea din spate a routerului și la portul corespunzător de pe modem este conectat ferm un cablu Ethernet sau Internet (sau un cablu precum cel livrat împreună cu routerul). În general, acest port de pe modem este etichetat Ethernet, dar poate fi denumit Internet sau WAN. 2. Asiguraţi-vă că modemul este conectat la sursa de alimentare şi pornit. Dacă are un comutator de alimentare, asiguraţi-vă că este în poziţia PORNIT sau l. 3. Dacă serviciul de Internet este prin cablu, verificaţi dacă portul CABLU al modemului cu cablu este conectat la cablul coaxial furnizat de către ISP-ul dvs. Sau dacă serviciul de Internet este prin DSL, asiguraţi-vă că linia de telefonie DSL este conectată la portul DSL al modemului. 4. În cazul în care computerul dvs. a fost conectat anterior la modem printrun cablu USB, deconectaţi cablul USB. 5. Reveniţi la fereastra Linksys Connect şi faceţi clic pe Next (Înainte) pentru a încerca din nou. Dacă fereastra a fost deja închisă, rulaţi din nou programul de Configurare de pe CD-ul routerului. Internet Vedere din spate a routerului. 10

13 Depanare Mesajul Cannot access your router (Nu se poate accesa routerul) Dacă nu puteţi accesa routerul deoarece computerul nu este conectat la reţea, urmaţi aceşti paşi de depanare. 3. Faceţi clic pe numele reţelei dvs., iar apoi faceţi clic pe Conectare. În exemplul de mai jos, computerul era conectat la o altă reţea wireless numită JimsRouter. Numele reţelei, BronzeEagle în acest exemplu, este afişat ca fiind selectat. Pentru a accesa routerul, trebuie să fiţi conectat la reţeaua dvs. Dacă aveţi în prezent acces la Internet wireless, problema poate fi faptul că v-aţi conectat accidental la o reţea wireless diferită. Pentru a remedia problema pe computerele Windows: 1. Pe desktopul Windows, faceţi clic dreapta pe pictograma wireless din bara de sistem. 4. Dacă vi se cere să introduceţi un cod de reţea, introduceţi parola (codul de securitate) în câmpurile Network key (Cod de reţea) şi Confirm network key (Confirmare cod de reţea), iar apoi faceţi clic pe Connect (Conectare). 2. Faceţi clic pe Vizualizare reţele wireless disponibile. Apare o listă de reţele disponibile. Computerul se va conecta la rețea şi veţi putea accesa routerul. 11

14 Depanare Pentru a remedia problema pe computerele Mac: 1. În bara de meniu din partea de sus a ecranului, faceţi clic pe pictograma AirPort. Apare o listă de reţele wireless. Linksys Connect a atribuit automat un nume reţelei dvs. În exemplul de mai jos, computerul era conectat la o altă reţea wireless numită JimsRouter. Numele reţelei Linksys E-Series, BronzeEagle în cadrul acestui exemplu, este afişat ca fiind selectat. Mesajul "Device not found" (Dispozitivul nu a fost găsit) Dacă primiţi mesajul "Device not found" (Dispozitivul nu a fost găsit) când încercaţi să conectaţi un dispozitiv din reţea (de exemplu, un iphone, ipod sau smartphone), urmaţi aceşti paşi de depanare. 2. Faceţi clic pe numele reţelei wireless a routerului Linksys E-Series (BronzeEagle în cadrul exemplului). 3. Introduceţi parola reţelei dumneavoastră wireless (Cod de securitate) în câmpul Password (Parolă), apoi faceţi click pe OK. SFAT Pentru un semnal mai puternic în timpul configurării iniţiale, deplasaţi dispozitivele fără fir lângă router. Distanţele mari îngreunează detectarea dispozitivelor de către router. Pentru a remedia problema: 1. Rulaţi Linksys Connect. 12

15 Depanare 2. Faceţi clic pe Computers and devices (Computere şi dispozitive). Este afişată fereastra Computers and other devices (Computere şi alte dispozitive). 3. Faceţi clic pe Other wireless devices (Alte dispozitive fără fir). Exemplu: pe smartphone-ul dumneavoastră sau alt dispozitiv fără fir, localizaţi meniul Wi-Fi şi căutaţi reţelele fără fir disponibile. În acest exemplu, utilizând informaţiile despre reţea oferite de Linksys Connect pe ecranul anterior, faceţi clic pe BronzeEagle. Android iphone 4. Activaţi conexiunea Wi-Fi a dispozitivului dumneavoastră din reţeaua fără fir, iar apoi căutaţi numele reţelei dumneavoastră fără fir. Pentru asistenţă, consultaţi documentaţia dispozitivului dumneavoastră. Notă Dispozitivul dumneavoastră wireless trebuie să fie compatibil cu WPA/WPA2. 5. Pe dispozitivul din reţeaua fără fir, selectaţi numele reţelei routerului dumneavoastră şi introduceţi parola (Cod de securitate). 6. În cadrul Linksys Connect, faceţi clic pe Next (Înainte). 7. Introduceţi parola (Codul de securitate) pus la dispoziţie de Linksys Connect. În acest exemplu, codul de securitate este B6eM9UkCjz. Notă Parola face distincţia între majuscule şi minuscule. Asiguraţi-vă că introduceţi literele în formatul corect. 8. După ce dispozitivul dumneavoastră fără fir este conectat cu succes la reţeaua dumneavoastră fără fir, introduceţi un nume pentru dispozitiv în Linksys Connect, iar apoi faceţi clic pe Finish (Încheiere). 13

16 Specificaţii Specificaţii Linksys E8350 Nume model Descriere Cod model Viteză port switch Frecvenţă radio Nr. de antene 4 Linksys E8350 Router AC2350 Wi-Fi Gigabit cu bandă dublă E /100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) 2,4 şi 5 GHz Porturi Alimentare, Internet, Ethernet (1-4), USB 3.0 Butoane Leduri UPnP Funcţii de securitate Biţi cheie de securitate Asistenţă pentru sistemul de fişiere de stocare Cerinţe de mediu USB 2.0 / esata combinat Resetare, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi, Pornit/ Oprit Internet, Ethernet (1-4), Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Pornit/Oprit Acceptat WEP (exclusiv reţea de 2,4 GHz), WPA, WPA2 Criptare până la 128 de biţi FAT32, NTFS şi HSF+ Dimensiuni 10,09 x 2,21 x 7,22 (256,3 x 56,2 x 183,5 mm) fără antene Greutatea unităţii Alimentare Certificări Temp. de funcţionare Temp. de depozitare Umiditate de funcţionare Umiditate de depozitare 19,55 oz (554,2 g), fără antene 22,16 oz (628,2 g), cu antene 12 V, 3A FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7, Windows C ( F) C ( F) Între 10 şi 80% fără condens între 5 şi 90% fără condens Note Pentru informaţii privind reglementările, garanţia şi securitatea, consultaţi CD-ul care a fost inclus cu routerul sau accesaţi Linksys. com/support. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Performanţă maximă asigurată de specificaţiile standardului IEEE Performanțele reale pot fi diferite, inclusiv capacitatea de rețea wireless inferioară, frecvența de comunicare a datelor, distanța activă și acoperirea. Performanţa depinde de numeroşi factori, condiţii şi variabile, inclusiv distanţa faţă de punctul de acces, volumul traficului în reţea, materialele de construcţie a clădirii, sistemul de operare utilizat, combinaţia produselor wireless, interferenţa şi alte condiţii nefavorabile. 14

17 Accesaţi linksys.com/support pentru asistenţă tehnică premiată BELKIN, LINKSYS şi multe denumiri de produse şi logo-uri sunt mărci comerciale ale grupului de companii Belkin. Mărcile comerciale terţe menţionate aparţin proprietarilor aferenţi Belkin International, Inc. şi/sau afiliaţii acesteia. Toate drepturile rezervate. LNKPG Rev. A00

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh / v2.0 0

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh / v2.0 0 EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Ghid introductiv Înainte de a începe folosirea acestui punct de acces, vă rugăm să verificaţi dacă lipseşte ceva din pachet şi să-l

Mai mult

D6300 WiFi ADSL Modem Router Installation Guide Cover

D6300 WiFi ADSL Modem Router Installation Guide Cover Asistenţă tehnică Vă mulţumim că aţi ales produsele NETGEAR. După instalarea dispozitivului, localizaţi seria pe eticheta produsului şi utilizaţi-o pentru a înregistra produsul la NETGEAR.com/register.

Mai mult

‍ Manual de utilizare Wi-Fi Direct Versiunea A ROM Modelele aplicabile Acest ghid al utilizatorului este valabil pentru modelele următoare: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definiţii ale notelor

Mai mult

Ghid de instalare Powerline 500, model XAVB5221

Ghid de instalare Powerline 500, model XAVB5221 Pornire rapidă Powerline 1000 Model PL1000v2 Conţinutul ambalajului În unele regiuni, un CD cu resurse este furnizat odată cu produsul. 2 Începeţi Adaptoarele Powerline vă oferă o metodă alternativă de

Mai mult

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L GHID DE INSTALARE RAPIDĂ CONŢINUTUL PACHETULUI HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ADAPTOR DE ALIMENTARE ADAPTOR CABLU ETHERNET (CAT5 UTP) CONECTAŢI

Mai mult

Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200

Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200 Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200 Conţinutul ambalajului În unele regiuni, un CD cu resurse este furnizat odată cu produsul. 2 Proceduri preliminarii Adaptoarele Powerline vă oferă o metodă alternativă

Mai mult

Ghidul utilizatorului de reţea Server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet multiprotocol prin cablu şi server de imprimare multifunc

Ghidul utilizatorului de reţea Server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet multiprotocol prin cablu şi server de imprimare multifunc Ghidul utilizatorului de reţea Server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet multiprotocol prin cablu şi server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet fără fir Acest Ghidul

Mai mult

Comunicaţii fără fir (numai la unele modele) Ghidul pentru utilizator

Comunicaţii fără fir (numai la unele modele) Ghidul pentru utilizator Comunicaţii fără fir (numai la unele modele) Ghidul pentru utilizator Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows este o marcă comercială înregistrată în S.U.A. a companiei Microsoft

Mai mult

Reţele de calculatoare

Reţele de calculatoare Reţele de calculatoare #7 Configurarea unei placi de retea, a unei conexiuni PPPoE, conexiuni wireless si router/modem ADSL 2019 Adrian Runceanu www.runceanu.ro/adrian Curs 7 Configurarea unei placi de

Mai mult

HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază

HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe şi sigla Acrobat sunt mărci

Mai mult

‍ Manual Google Cloud Print Versiunea 0 ROM Definiţia notelor În acest manual de utilizare, pentru note este folosit următorul stil: Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situaţii

Mai mult

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați ac

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați ac Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare

Mai mult

客厅电脑 酷影Q1000

客厅电脑 酷影Q1000 CUPRINS 1. Noţiuni de bază... 2 1.1 Pornire... 2 1.2 Oprire... 3 1.3 Ecranul de întâmpinare... 3 1.4 Procesul de instalare... 3 2. Caracteristici principale... 4 2.1. EZCast... 4 2.2. DLNA... 5 2.3. EZMirror...

Mai mult

‍ Ghid Web connect Versiunea 0 ROM Modelele aplicabile Acest manual de utilizare se referă la următoarele modele: MFC-J4510DW Definiţia notelor În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

Mai mult

BDV-EF1100

BDV-EF1100 Sistem Blu-ray Disc /DVD Home Theatre >Ascultare cu o singură atingere prin intermediul Bluetooth >Simţiţi atmosfera de pe stadion acasă >Experienţă în Full HD 3D BDV-EF1100 RO Începeţi aici Ghid de pornire

Mai mult

Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM

Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM Definiţia notelor În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă: Notele vă informează asupra măsurilor care

Mai mult

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™ Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura 1 prezintă

Mai mult

Ghidul utilizatorului RT-AC53 Ruter Gigabit Wireless-AC750 de bandă duală

Ghidul utilizatorului RT-AC53 Ruter Gigabit Wireless-AC750 de bandă duală Ghidul utilizatorului RT-AC53 Ruter Gigabit Wireless-AC750 de bandă duală RO11412 Prima ediţie Mai 2016 Copyright 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual, inclusiv

Mai mult

客厅电脑 酷影Q1000

客厅电脑 酷影Q1000 CUPRINS 1. Noţiuni de bază... 2 1.1. Pornire... 2 1.2. Oprire... 3 1.3. Ecranul de întâmpinare... 3 1.4. Conectaţi-vă la o reţea Wi-Fi... 3 1.5. Setarea limbii... 4 1.6. Setarea rezoluţiei... 4 2. Caracteristici

Mai mult

Dispozitiv fără fir de tipul All-in-1 ADSL2/2 + gateway pentru domiciliu WL-600g Manual de utilizare Rom2458 / Iulie 2006

Dispozitiv fără fir de tipul All-in-1 ADSL2/2 + gateway pentru domiciliu WL-600g Manual de utilizare Rom2458 / Iulie 2006 Dispozitiv fără fir de tipul All-in-1 ADSL2/2 + gateway pentru domiciliu WL-600g Manual de utilizare Rom2458 / Iulie 2006 Informaţii de contact despre producător ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adresa

Mai mult

Control no:

Control no: Smart Access Procedură de operare A. Premisă... 2 1. Compatibilitatea smartphone-ului... 2 2. Selectarea cablului... 2 a. Apple devices (Dispozitive Apple) (iphone 4/4s)... 2 b. Apple devices (Dispozitive

Mai mult

Română N150 Echipament ruter de bază English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Manual de utiliza

Română N150 Echipament ruter de bază English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Manual de utiliza Română N150 Echipament ruter de bază English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Manual de utilizare РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820aa01125ro

Mai mult

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Introducere Înregistratorul de temperatură şi umiditate este prevăzut cu un senzor foarte exact de temperatură şi umiditate.

Mai mult

QL-810W/820NWB Ghid de instalare şi configurare rapidă (limba română)

QL-810W/820NWB Ghid de instalare şi configurare rapidă (limba română) QL-810W/820NWB Ghid de instalare şi configurare rapidă (limba română) QL-810W/820NWB D00RR3001A Ghid de instalare şi configurare rapidă (limba română) Vă mulţumim pentru achiziţionarea imprimantei QL-810W/820NWB!

Mai mult

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA Cuprins 1 Noțiuni introductive... 1 1.1 Aspect... 1 1.2 Încărcarea tabletei și a tastaturii... 3 1.3 Introducerea cartelelor microsd

Mai mult

RX3041 V2 Manualul utilizatorului

RX3041 V2 Manualul utilizatorului RX3041 V2 Manualul utilizatorului RO5315 Ediţia revizuită V1 Ianuarie 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul

Mai mult

Ghidul Utilizatorului GW210

Ghidul Utilizatorului GW210 V1.0 1 Întroducere... 3 1.2 Componente hardware... 3 1.2 Componente software... 3 2 Instalarea GW210... 5 2.1 Conectarea GW210...5 2.2 Conectare iniţială...5 2.3 Configurarea GW210...5 3 Setările GW210

Mai mult

Manual scurt pentru instalare rapida a Accesoriului Wi-Fi 1. Instalare fizica a accesoriului Wi-Fi 2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua

Manual scurt pentru instalare rapida a Accesoriului Wi-Fi 1. Instalare fizica a accesoriului Wi-Fi 2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua Manual scurt pentru instalare rapida a Accesoriului Wi-Fi 1. Instalare fizica a accesoriului Wi-Fi 2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua Wi-Fi 3. Descarcarea Aplicatiei NetHome Plus 4. Setarea

Mai mult

Inspiron Specificaţii (Battery)

Inspiron Specificaţii (Battery) Inspiron 20 Seria 3000 Vederi Copyright 2016 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile privind drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală din SUA şi

Mai mult

Ghid SmartTV-ro-M

Ghid SmartTV-ro-M SmartTV Ghid de utilizare: Moldtelecom Smart TV Ghid de utilizare Moldtelecom Smart TV Ce este Moldtelecom Smart TV? Moldtelecom Smart TV este un serviciu de televiziune ce oferă posibilitatea de a viziona

Mai mult

Inspiron Specificaţii

Inspiron Specificaţii Inspiron 20 Seria 3000 Copyright 2015 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile privind drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală din SUA şi de pe plan

Mai mult

10mm 50mm 10mm 10mm 10mm

10mm 50mm 10mm 10mm 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Instalare rapidă şi noţiuni de bază Modelele rp5700 şi rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document pot fi modificate

Mai mult

Ghidul utilizatorului RT-AC51U Router wireless AC750 cu bandă dublă

Ghidul utilizatorului RT-AC51U Router wireless AC750 cu bandă dublă Ghidul utilizatorului RT-AC51U Router wireless AC750 cu bandă dublă RO9422 Ediție revizuită Martie 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual, inclusiv

Mai mult

QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE Ghid de punere rapidă în funcţiune SET 720P NVR wireless cu 4 canale + cameră IP Nr. articol: N3004+4XIPC165 Specificaţii NVR wireless Nr. articol: Intrare AV(audio/video) Sistem de operare Reţea video

Mai mult

WorkCentre M123/M128, WorkCentre Pro 123/128, CopyCentre C123/128 Ghid de Configurare Rapidă pentru Reţea

WorkCentre M123/M128, WorkCentre Pro 123/128, CopyCentre C123/128 Ghid de Configurare Rapidă pentru Reţea Ghid de Configurare Rapidă pentru Reţea WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_RO 2004. Toate Drepturile Rezervate. Dreptul de protecţie prin copyright include toate formele şi informaţiile

Mai mult

Vostro 3500 Fişă tehnică informativă privind configurarea şi funcţiile

Vostro 3500 Fişă tehnică informativă privind configurarea şi funcţiile Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informaţii despre configurare şi caracteristici Despre avertismente AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală

Mai mult

Ghidul pentru utilizator

Ghidul pentru utilizator Ghidul pentru utilizator Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi este utilizată de Hewlett-Packard Company sub licenţă.

Mai mult

Prezentarea PC-ului portabil Ghidul pentru utilizator

Prezentarea PC-ului portabil Ghidul pentru utilizator Prezentarea PC-ului portabil Ghidul pentru utilizator Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi utilizată de Compania Hewlett-Packard

Mai mult

Ghidul utilizatorului AC1750 Ruter Gigabit Wireless de bandă duală

Ghidul utilizatorului AC1750 Ruter Gigabit Wireless de bandă duală Ghidul utilizatorului AC1750 Ruter Gigabit Wireless de bandă duală RO15452 Prima ediţie Mai 2019 Copyright 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual, inclusiv

Mai mult

1. Depistarea setarilor de retea necesare Primul pas pentru introducerea in retea a DVR-ului este determinarea setarilor de retea cu care lucreaza ret

1. Depistarea setarilor de retea necesare Primul pas pentru introducerea in retea a DVR-ului este determinarea setarilor de retea cu care lucreaza ret 1. Depistarea setarilor de retea necesare Primul pas pentru introducerea in retea a DVR-ului este determinarea setarilor de retea cu care lucreaza reteaua dumneavoastra. Trebuie sa aflam ce tipuri de adrese

Mai mult

Microsoft Word - Plus TV Analog Pro Stick Installation _Rom V1.3_.doc

Microsoft Word - Plus TV Analog Pro Stick  Installation _Rom V1.3_.doc PlusTV Analog Pro Stick Manual de instalare Cuprins V1.3 Capitolul 1 : PlusTV Analog Pro Stick Instalare hardware...1 1.1 Conţinut...2 1.2 Cerinţe de configuraţie...2 1.3 Instalare hardware...2 Chapitre

Mai mult

DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să insta

DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să insta DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să instalaţi software-ul. Citiţi acest Ghid de instalare rapidă

Mai mult

Print

Print GHID de conectare a modemului Huawei HG-510a la Internet Stimate client, Vă mulțumim că ați ales serviciile Moldtelecom de Internet fix în bandă largă care vă oferă o experiență inedită în realizarea activităților

Mai mult

DCP330C_540CN_QSG_ROM.book

DCP330C_540CN_QSG_ROM.book DCP-330C DCP-540CN Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să instalaţi hardware-ul şi apoi software-ul. Citiţi acest Ghid de Instalare Rapidă pentru procedura de setare corectă

Mai mult

Ghid de instalare şi configurare rapidă Start aici (numai pentru UE) HL-3070CW Înainte de a putea utiliza imprimanta, citiţi acest Ghid de instalare ş

Ghid de instalare şi configurare rapidă Start aici (numai pentru UE) HL-3070CW Înainte de a putea utiliza imprimanta, citiţi acest Ghid de instalare ş Ghid de instalare şi configurare rapidă Start aici (numai pentru UE) HL-3070CW Înainte de a putea utiliza imprimanta, citiţi acest Ghid de instalare şi configurare rapidă pentru configurarea şi instalarea

Mai mult

Zeus-Zlite-Panda_RO.book

Zeus-Zlite-Panda_RO.book GHIDul DE UTILIZARE A WEBCAM-ULUI HP 2100 Version 1.0.RO Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în prezentul document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

Mai mult

Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de suport pe pagina CD250 CD255 SE250 SE255 Ghid de iniţiere rapidă

Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de suport pe pagina   CD250 CD255 SE250 SE255 Ghid de iniţiere rapidă Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de suport pe pagina www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Ghid de iniţiere rapidă 1 Conectare 2 Instalare 3 Utilizare Conţinutul cutiei

Mai mult

Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect

Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect Cartela Internet Vodafone Internet mobil fără abonament Ghid de conectare

Mai mult

ZE SHP IB_DB A-00_RO.indd /4/14 19:39:30

ZE SHP IB_DB A-00_RO.indd /4/14 19:39:30 ZE SHP IB_DB68-06162A-00_RO.indd 1 2016/4/14 19:39:30 Cuprins Pregătire Instalarea reţelei................................................................................................. 3 Verificare

Mai mult

Ghid Web connect DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW

Ghid Web connect DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW Ghid Web connect DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW Înainte de a utiliza aparatul Brother Modele pentru care este aplicabil Definiţia notelor Mărci comerciale Notă

Mai mult

OptiPlex 390 Fişă tehnică cu informaţii despre configurare şi funcţii

OptiPlex 390 Fişă tehnică cu informaţii despre configurare şi funcţii Dell Optiplex 390 Informaţii despre configurare şi funcţii Despre avertismente AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces. Mini-tower

Mai mult

Computer portabil HP Ghid de referinţă

Computer portabil HP Ghid de referinţă Computer portabil HP Ghid de referinţă Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi utilizată sub licenţă de compania Hewlett-Packard.

Mai mult

Fişă tehnică cu informaţii despre configurare şi funcţii

Fişă tehnică cu informaţii despre configurare şi funcţii Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Informaţii despre configurare şi funcţii Despre avertismente AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală

Mai mult

PT-9800PCN_NUG_ROM.book

PT-9800PCN_NUG_ROM.book Server de imprimare Ethernet integrat multiprotocol GHIDUL UTILIZATORULUI DE REŢEA PT-9800PCN Citiţi cu atenţie acest ghid înainte de utilizarea aparatului. Păstraţi CD-ul la îndemână pentru utilizarea

Mai mult

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother recomandă s

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother recomandă s Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother

Mai mult

TM200 Live Tour guide Sistem audio mobil Sistemul de comunicare audio Tour guide este util in cel putin 3 situatii si vine cu avantaje clare: 1) Cand

TM200 Live Tour guide Sistem audio mobil Sistemul de comunicare audio Tour guide este util in cel putin 3 situatii si vine cu avantaje clare: 1) Cand TM200 Live Tour guide Sistem audio mobil Sistemul de comunicare audio Tour guide este util in cel putin 3 situatii si vine cu avantaje clare: 1) Cand trebuie sa va faceti auzit, de catre intreg grupul

Mai mult

Laborator - Configurarea de bază DHCPv4 pe un router Topologie Tabela de Adresare Echipame nt Interfață Adresă IP Masca de subreţea Default Gateway Ob

Laborator - Configurarea de bază DHCPv4 pe un router Topologie Tabela de Adresare Echipame nt Interfață Adresă IP Masca de subreţea Default Gateway Ob Topologie Tabela de Adresare Echipame nt Interfață Adresă IP Masca de subreţea Default Gateway Obiective R1 G0/0 192.168.0.1 255.255.255.0 N/A G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A S0/0/0 (DCE) 192.168.2.253

Mai mult

CD180 Romanian quick start guide

CD180 Romanian quick start guide Ghid de iniţiere rapidă CD180 Instrucţiuni importante privind siguranţa Utilizaţi numai sursa de alimentare menţionată în datele tehnice. Evitaţi contactul produsului cu lichide. Risc de explozie în cazul

Mai mult

Ghidul pentru utilizatorul computerului Compaq Mini

Ghidul pentru utilizatorul computerului Compaq Mini Ghidul pentru utilizatorul computerului Compaq Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi utilizată de Hewlett- Packard

Mai mult

XL30 Romanian quick start guide

XL30 Romanian quick start guide Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la www.philips.com/welcome XL300 XL305 Manual de utilizare pe scurt Instrucţiuni importante privind siguranţa Avertisment Reţeaua electrică este clasificată

Mai mult

MF65M Ghid de utilizare rapidă ZTE CORPORATION Hi-techRoad South Nr. 55, ShenZhen, R.P.China Cod poștal:

MF65M Ghid de utilizare rapidă ZTE CORPORATION Hi-techRoad South Nr. 55, ShenZhen, R.P.China Cod poștal: MF65M Ghid de utilizare rapidă ZTE CORPORATION Hi-techRoad South Nr. 55, ShenZhen, R.P.China Cod poștal: 518057 Introducere - prezentarea modemului Aspect Imaginea de mai jos are scop de exemplificare.

Mai mult

Echipamente de tip Glitel Identificarea Model-ului și Hardware version al echipamentului: Deschidem web browserul (Internet Explorer, Opera, Mozila, G

Echipamente de tip Glitel Identificarea Model-ului și Hardware version al echipamentului: Deschidem web browserul (Internet Explorer, Opera, Mozila, G Echipamente de tip Glitel Identificarea Model-ului și Hardware version al echipamentului: Deschidem web browserul (Internet Explorer, Opera, Mozila, Google Chrome, etc), în bara de adresă introducem IP

Mai mult

DSL-N10E Ruter fără fir 11n Manual de utilizare

DSL-N10E Ruter fără fir 11n Manual de utilizare DSL-N10E Ruter fără fir 11n Manual de utilizare RO6766 Prima Ediţie Ianuarie 2012 Copyright 2011 ASUSTeK Computers, Inc. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi

Mai mult

Modulul 1 M1-2.3 Protocoale şi servicii în reţea În acest capitol ne propunem să abordăm următoarele: Protocoalele şi aplicaţiile folosite în reţelele

Modulul 1 M1-2.3 Protocoale şi servicii în reţea În acest capitol ne propunem să abordăm următoarele: Protocoalele şi aplicaţiile folosite în reţelele M1-2.3 Protocoale şi servicii în reţea În acest capitol ne propunem să abordăm următoarele: Protocoalele şi aplicaţiile folosite în reţelele locale şi în Internet Porturile şi numerele de port M1-2.3.1.

Mai mult

MFC-235C MFC-260C Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să instalaţi software-ul. C

MFC-235C MFC-260C Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să instalaţi software-ul. C MFC-235C MFC-260C Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să instalaţi software-ul. Citiţi acest Ghid de instalare rapidă pentru procedura

Mai mult

Laborator - Configurarea Rutelor IPv4 Statice și Implicite Topologie Tabela de Adresare Echipame nt Interfață Adresă IP Masca de subreţea Default Gate

Laborator - Configurarea Rutelor IPv4 Statice și Implicite Topologie Tabela de Adresare Echipame nt Interfață Adresă IP Masca de subreţea Default Gate Topologie Tabela de Adresare Echipame nt Interfață Adresă IP Masca de subreţea Default Gateway Obiective R1 G0/1 192.168.0.1 255.255.255.0 N/A S0/0/1 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A R3 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0

Mai mult

Ch

Ch Numai pentru uz academic EDK Laborator 4-5 Adăugarea modulelor IP la un proiect hardware Laborator 2: Adăugarea modulelor IP la un proiect hardware Introducere Obiective Acest laborator prezintă procesul

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI Informații Generale Din dorința de a facilita procesul de autentificare, chiar dacă nu mai cunoașteti datele necesare, a

GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI Informații Generale Din dorința de a facilita procesul de autentificare, chiar dacă nu mai cunoașteti datele necesare, a GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI Informații Generale Din dorința de a facilita procesul de autentificare, chiar dacă nu mai cunoașteti datele necesare, au fost implementate 2 opțiuni de resetare automată

Mai mult

Ghid de asistenţă Difuzor din sticlă LSPX-S2 În continuare, veți găsi explicații privind utilizarea difuzorului din sticlă. Selectați un subiect din p

Ghid de asistenţă Difuzor din sticlă LSPX-S2 În continuare, veți găsi explicații privind utilizarea difuzorului din sticlă. Selectați un subiect din p În continuare, veți găsi explicații privind utilizarea difuzorului din sticlă. Selectați un subiect din panoul de navigare. Noțiuni de bază Componente și comenzi Sursa de alimentare Încărcarea difuzorului

Mai mult

fm

fm Instrucţiuni de operare Display TFT color 1286.. Descrierea dispozitivului Display-ul TFT color aparţine sistemului de videointerfonie al firmei Gira şi serveşte la extinderea staţiilor de interior. Menu

Mai mult

CAMERA IP Manual de utilizare MODEL: ZB-IPW71 1

CAMERA IP Manual de utilizare MODEL: ZB-IPW71   1 CAMERA IP Manual de utilizare MODEL: ZB-IPW71 http://www.global-export-import.eu 1 Parametri tehnici Rezoluţie: 1.0MP,1280*720P Lentilă fixă Megapixel Filtru IR-cut cu comutare automată Lumina IR: 4 leduri

Mai mult

Laborator - Depanarea configurării și plasării ACL-ului. Topologie 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Publi

Laborator - Depanarea configurării și plasării ACL-ului. Topologie 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Publi . Topologie 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 8 Tabela de Adresare Echipament Interfață Adresă IP Masca de subrețea Default Gateway Obiective

Mai mult

Biomedical Wi-Fi data transmissons

Biomedical Wi-Fi  data transmissons Ce este WireShark? Introducere in WireShark (indrumar de laborator) Wireshark este un sniffer de pachete gratuit, care captureaza pachetele care sunt vehiculate pe o anumita interfata de retea. Aceasta

Mai mult

Manual de utilizare D800W D800W Citiţi în întregime manualul înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Versiunea A ROM

Manual de utilizare D800W D800W Citiţi în întregime manualul înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Versiunea A ROM Manual de utilizare D800W D800W Citiţi în întregime manualul înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Versiunea A ROM Introducere importantă Conţinutul acestui document

Mai mult

VPCYA Series

VPCYA Series Ghid de utilizare Calculator personal Seria VPCYA n 2 Cuprins Înainte de utilizare... 4 Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO... 5 Consideraţii ergonomice... 8 Cum să începem... 10 Localizarea

Mai mult

Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md

Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md Cuprins 1. CREARE DE CONT ȘI AUTENTIFICARE PE PLATFORMĂ... 4 2. INTERFAȚA PLATFORMEI E-ADMITERE... 9 2.1 PRIMA PAGINĂ... 9 2.2 DOSAR CURENT...

Mai mult

Microsoft Word Sony_Ericsson_RO.doc

Microsoft Word Sony_Ericsson_RO.doc Terminale SONY ERICSSON Terminalele Sony Ericsson compatibile pot fi folosite ca modem atât prin cablu USB cât şi prin Bluetooth. Pentru conectarea prin Bluetooth este necesar, în prealabil, realizarea

Mai mult

Manual de utilizare QL-810W QL-820NWB Pentru procedura corectă de configurare, citiți mai întâi Ghidul de siguranța produsului, apoi Ghidul de instala

Manual de utilizare QL-810W QL-820NWB Pentru procedura corectă de configurare, citiți mai întâi Ghidul de siguranța produsului, apoi Ghidul de instala Manual de utilizare QL-810W QL-820NWB Pentru procedura corectă de configurare, citiți mai întâi Ghidul de siguranța produsului, apoi Ghidul de instalare și configurare rapidă. După parcurgerea acestui

Mai mult

Windows 7

Windows 7 Lecția a 4 a 4. Arhivare, viruşi și printarea documentelor 4.1. Arhivarea fişierelor 4.1.1. Noţiuni generale Unele fișiere au dimensiuni foarte mari. Pentru a ocupa mai puţin spaţiu, se poate arhiva (comprima)

Mai mult

1

1 1. Funcţionarea echipamentelor într-o reţea locală Placa de reţea (NIC-Network Interface Card) este o placă cu circuite integrate poate fi preinstalată în calculator sau se montează într-un slot de extensie

Mai mult

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark SQL ServerTM

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark  SQL ServerTM 802.1x şi NAP 12 aprilie 2010 Cuprins EAP 802.1x Supplicant Pass-through authenticator Authentication server NAP Client Server 802.1x şi NAP 2 Extensible Authentication Protocol Standard IETF (RFC 3748)

Mai mult

Microsoft Word - Manual MF190.doc

Microsoft Word - Manual MF190.doc Modemul MF190 Manual de utilizare Cuprins 1 Prezentare modem...4 1.1 Introducere...4 1.2 Atenţionare şi notificare...4 1.3 Sfera de aplicabilitate...7 1.4 Cerinţe de sistem...7 1.5 Funcţii...7 1.6 Specificaţii

Mai mult

Fişa de date Imprimantă HP Sprocket 200 Imprimi imediat fotografii de 5 x 7,6 cm (2 x 3 inchi) de la smartphone. Haide să imprimăm această petrecere.

Fişa de date Imprimantă HP Sprocket 200 Imprimi imediat fotografii de 5 x 7,6 cm (2 x 3 inchi) de la smartphone. Haide să imprimăm această petrecere. Fişa de date Imprimantă HP Sprocket 00 Imprimi imediat fotografii de 5 x 7,6 cm ( x 3 inchi) de la smartphone. Haide să imprimăm această petrecere. Partajează prezentul cu fotografii instantanee de 5 x

Mai mult

Ghid de asistenţă Set de căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Utilizați acest manual dacă întâmpinați probl

Ghid de asistenţă Set de căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Utilizați acest manual dacă întâmpinați probl Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări. Sunt acceptate principalele actualizări ale versiunii de software 2.0.0 pentru setul de căști. Actualizați software-ul de pe setul

Mai mult

SRS-BTS50_QSG_ro

SRS-BTS50_QSG_ro Sistem audio personal Manual de instrucţiuni Ghid de pornire rapidă RO SRS-BTS50 2013 Sony Corporation Fabricat în China Manuale furnizate Ghid de pornire rapidă (acest manual) Prezentul manual vă furnizează

Mai mult

GT-100IP InternetPhone [VoIP] Ghidul Utilizatorului (V1.0)

GT-100IP InternetPhone [VoIP] Ghidul Utilizatorului (V1.0) GT-100IP InternetPhone [VoIP] Ghidul Utilizatorului (V1.0) Cuprins 1. Întroducere... 3 1.1 Componente hardware... 3 1.2 Componente software... 3 1.3 Cerinţe de exploatare:... 4 1.4 Cerinţe pentru alimentare...

Mai mult

BlackBerry Bold 9790 Smartphone Ghidul utilizatorului

BlackBerry Bold 9790 Smartphone Ghidul utilizatorului BlackBerry Bold 9790 Smartphone Versiune: 7.0 Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0930034502-023 Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone

Mai mult

User Guide

User Guide Ghid de depanare şi întreţinere Drept de autor şi licenţă Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile de mai jos pot fi modificate fără preaviz. Singurele garanţii pentru produsele

Mai mult

H Romanian SAVER EVO MANUAL

H Romanian SAVER EVO MANUAL InstrucŃiuni de utilizare pentru DAP şi UDP InformaŃiile din acest document pot fi modificate fără înştiinńare şi nu reprezintă un angajament în numele HeartSine Technologies Inc. Nicio parte a acestui

Mai mult

Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului I

Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului I Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției

Mai mult

{LINGO} Specificațiile produsului: - Dimensiune: 61 x 18 x 8 mm - greutate: 8,6 g - rază: 10 m -capacitatea și tipul bateriei: 90 mah, baterie polimer

{LINGO} Specificațiile produsului: - Dimensiune: 61 x 18 x 8 mm - greutate: 8,6 g - rază: 10 m -capacitatea și tipul bateriei: 90 mah, baterie polimer {LINGO} Specificațiile produsului: - Dimensiune: 61 x 18 x 8 mm - greutate: 8,6 g - rază: 10 m -capacitatea și tipul bateriei: 90 mah, baterie polimer litiu - timp de încărcare: 2 ore - timp de așteptare:

Mai mult

2

2 5 Packet Tracer Configurarea Switch-urilor și a Routerelor Topologia: Tabelul de adrese: Dispozitiv Interfața Adresa IP Subnet Mask Default Gateway R1 Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 Serial2/0 10.10.10.1

Mai mult

HP LaserJet Pro MFP M148-M149, HP LaserJet Pro MFP M227-M229, HP LaserJet Ultra MFP M230-M231 User Guide - ROWW

HP LaserJet Pro MFP M148-M149, HP LaserJet Pro MFP M227-M229, HP LaserJet Ultra MFP M230-M231 User Guide - ROWW LaserJet Pro MFP M148-M149 LaserJet Pro MFP M227-M229 LaserJet Ultra MFP M230-M231 Ghidul utilizatorului M148-M149 M227-M229 M230-M231 www.hp.com/support/ljm148mfp www.hp.com/support/ljm227mfp HP LaserJet

Mai mult

Laborator Depanarea Rutării Inter-VLAN Topologie 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 8

Laborator Depanarea Rutării Inter-VLAN Topologie 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 8 Laborator Depanarea Rutării Inter-VLAN Topologie 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 8 Tabela de Adresare Echipament Interfață Adresă IP Masca

Mai mult

Cod produs

Cod produs Cod produs 672576 SOFTWARE ŞI COLECTOR DE DATE WEATHERLINK pentru Vantage Pro, Vantage Pro2 TM şi Vantage Vue GHID DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE Unele modele de colectoare de date pot include un cod bazat pe

Mai mult

Ghid de configurare

Ghid de configurare INSPIRON GHID DE CONFIGURARE INSPIRON GHID DE CONFIGURARE Model de reglementare: DCME şi D06M Tip de reglementare: D06M001 Note, atenţionări şi avertismente NOTĂ: O NOTĂ indică informaţii importante care

Mai mult

Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart

Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart Ghidul utilizatorului Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile Hewlett-Packard sunt prevăzute în declaraţiile de garanţii exprese ce însoţesc

Mai mult

AVS5010.indd

AVS5010.indd Emiţător / receptor AV fără cablu 2.4 GHz Instrucţiuni de utilizare (Citiţi cu atenţie înainte de utilizare!) AVS5010 011 0336 Instrucţiuni importante de securitate Dacă aparatul este utilizat corespunzător,

Mai mult