MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin"

Transcriere

1 MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de ; Având în vedere raportul nr.48881/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016; În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată, Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor e în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale şi Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa ă spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Vasilica GHEORGHIŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Ovidiu MISCHIANU

2 CONSILIUL LOCAL AL M UNICIPIULUI CRAIOVA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.112/2016 VASILICA GHEORGHIŢĂ ORGANIGRAM A SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2016 Total =530,5 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMAR Serviciul Resurse Umane, Organizare, 1 4 Normare si Salarizare CONSILIUL DE ADM INISTRATIE Comp. Prev. si Control al Infectiilor Nosocomiale - 5 Birou Informatica 1 2 MANAGER 1 Compartiment Audit - 1 Compariment Juridic - 1 Comp. Securitatea Muncii PSI si Sit de Urgenta - 1 Birou Achizitii Publice Contractari 1 2 Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor ale 1 4 COMITET DIRECTOR Compartiment Confesional - 1 DIRECTOR MEDICAL 1 DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ambulator integrat - - SECT II CU PAT URI 7 337, Laborator Analize ale Cabinet neurologie Cabinet explorari funtionale ,5 7, ,5 1 2 Camera de garda Camera de garda PsihiatrieI Camera de garda Psihiatrie II Sectia Clinica I Sectia Clinica I I Sectia Clin. Recup. Neurologica Sectia Clinica Psihiatrie I Stationar de Zi Psihiatrie I Sectia Clinica NPI Sectia Clinica Psihiatrie II Stationar de zi Psihiatrie II Sectia Ext. Psih Cronici Melinesti Prosectura Farmacie cu circuit inchis Centrul de Sanatate Mintala Adulti Stationar de zi Centrul de Sanatate Mintala Copii Stationar de zi Cabinet Cardiologie Cabinet ina Muncii Cabinet ORL Aparatura ala Dietetica Structuri Primiri Urgente Spitalizare de zi (neurologie si recuperare neurologica Laboratoare Paraclinice Farmacie Birou Evaluare si Statistica ala Alte Structuri Birou Aprovizionare, Transporturi Serviciul Financiar Contabil Birou Administrativ 0 1 Farmacie cu circuit inchis

3 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 112/2016 STAT DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2016 Nr. Crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională conf. Legii 284/2010 Nivel studii Cuantum post Grad/ treapta profesionala Numar Numar posturi posturi aproba ocupate te Numar posturi vacante COMITETUL DIRECTOR 1,0 Manager S 1 primar ,0 Director al S 1 primar ,0 Director Financiar Contabil S 1 Economist I A SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 4,0 Referent de specialitate Sef Serviciu S 1 IA ,0 S 1 specialist ,0 Consilier Juridic S 1 IA ,0 Economist S 1 IA ,0 Referent de specialitate S 1 IA SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE 9,0 Economist - Sef Serviciu S 1 IA ,0 Economist S 1 IA ,0 Economist S 1 IA ,0 Economist S 1 IA ,0 Economist S 1 IA 1 1 0

4 SERVICIU RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE si SALARIZARE 14,0 Economist Sef Serviciu S 1 I A ,0 Economist S 1 I A ,0 Economist S 1 I A ,0 Economist S 1 I A ,0 Referent de specialitate S 1 I COMPARTIMENT JURIDIC 19,0 Consilier juridic S 1 I A BIROU INFORMATICA 20,0 Analist programator sef birou S 1 IA ,0 Analist programator S 1 I A ,0 Analist programator S 1 I A BIROU EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA 23,0 24,0 25,0 Referent de specialitate Sef Birou Analist programator Referent de specialitate S 1 IA 1,0 0,0 1,0 S 1 IA S 1 1A COMPARTIMENT AUDIT 26,0 Economist S 1 IA BIROU APROVIZIONARE, TRANSPORTURI 27,0 Economist Sef Birou S 1 IA ,0 Economist S 1 IA ,0 30,0 Referent de specialitate S 1 I Referent de specialitate S 1 I 1 1 0

5 31,0 Magaziner M 1 I ,0 Magaziner M 1 I ,0 Muncitor M 1 I ,0 Muncitor (sofer) M 1 I ,0 Muncitor (sofer) M 1 I ,0 Muncitor (sofer) M 1 I BIROU ADMINISTRATIV 37,0 Sef Birou Inginer S 1 IA ,0 Referent de specialitate S 1 I ,0 Inginer S 1 IA ,0 Curier G 1 II ,0 Arhivar M 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 48,0 49,0 50,0 Muncitor (frizer) Muncitor (liftier) Muncitor (liftier) Muncitor (liftier) M 1 II M 1 III M 1 III M 1 I ,0 Muncitor (liftier) M 1 I ,0 Muncitor (liftier) M 1 I BLOC ALIMENTAR 53,0 Muncitor Bucatar M 1 I ,0 Muncitor Bucatar M 1 I ,0 Muncitor Bucatar M 1 I ,0 Muncitor Bucatar M 1 I ,0 Muncitor Bucatar M 1 I ,0 Muncitor Bucatar M 1 I ,0 Muncitor Bucatar G 1 I 1 1 0

6 60,0 Muncitor Bucatar M 1 I ECHIPA DE INTRETINERE 61,0 Referent de specialitate şef echipă S 1 I ,0 Muncitor M 1 I ,0 Muncitor M 1 I ,0 Muncitor M 1 I ,0 Muncitor (spatii verzi) M 1 Muncitor necalificat COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIA CIVILA SI SITUATII DE URGENTA 66,0 Inginer S 1 IA BIROU ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARI 67,0 Economist birou Sef S 1 IA ,0 Consilier juridic S 1 IA ,0 Referent de specialitate S 1 II COMPARTIMENT CONFESIONAL 70,0 Preot S 1 IA COMPARTIMENT DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOZOCOMIALE 70,5 Epidemiologie S 0,5 Primar 0,5 0,5 0 71,0 Epidemiologie S 0,5 Specialist 0,5 0,0 0,5 72,0 Epidemiologie 73,0 Igiena 74,0 Igiena 75,0 Agent D.D.D. G SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE I = 68 PATURI, DIN CARE 3 PATURI DE TERAPIE ACUTA PERSONAL SANITAR SUPERIOR 76,0 77,0 77,5 Prof. Univ. şef secție Universitar S 1,00 Primar S 0,50 Primar 0,5 0,5 0

7 78,0 78,5 79,5 80,0 Universitar Universitar Universitar S 0,5 Primar 0,5 0,5 0 S 0,5 Primar 0,5 0,5 0 S 1,00 Primar S 0,50 Primar 0,5 0,5 0 81,0 82,0 Terapie ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR 83,0 Kinetoterapeut S PERSONAL SANITAR - TREI TURE 84,0 Şef 85,0 86,0 P.L ,0 PL 1 Principal ,0 89,0 90,0 91,0 S 1 Principal ,0 S 1 Principal ,0 94,0 95,0 PL 1 Principal ,0 97,0 98,0 S 1 Principal ,0 S 1 Principal 1 1 0

8 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 P.L. 1 Principal ,0 P.L ,0 S 1 Principal ,0 113,0 P.L PERSONAL SANITAR - POST FIX 114,0 115,0 116,0 EEG S 1 Principal M 1 Principal ,0 M PERSONAL SANITAR AUXILIAR 118,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmieră G

9 129,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmiera G ,0 Brancardier G ,0 Brancardier G ,0 Brancardier G ,0 Brancardier G ,0 Brancardier G ,0 Ingrijitoare G ,0 Ingrijitoare G ,0 SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE II = 68 PATURI, DIN CARE 3 PATURI DE TERAPIE ACUTA PERSONAL SANITAR SUPERIOR Sef secție 143,0 144,0 145,0 145,5 146,5 S 1 Primar S 0,5 Primar 0,5 0, ,5 S 1 Specialist ,0 148,5 Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice S 0,5 Specialist 0,5 0 0,5 S 0,5 Specialist 0,5 0 0,5 PERSONAL SANITAR - TREI TURE 149,5 Sef S 1 Principal ,5 151,5 152,5 153,5 P.L ,5 P.L

10 155,5 156,5 S 1 Principal ,5 S 1 Principal ,5 159,5 160,5 161,5 S 1 Principal ,5 163,5 164,5 165,5 S 1 Principal ,5 167,5 168,5 169,5 170,5 171,5 172,5 173,5 174,5 S ,5 P.L ,5 177,5 S 1 Principal PERSONAL SANITAR - POST FIX 178,5 masaj 179,5 180,5 P.L M 1 Principal PERSONAL SANITAR AUXILIAR 181,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G

11 186,5 Infirmieră G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Brancardier G ,5 Brancardier G ,5 Brancardier G ,5 Brancardier G ,5 Brancardier G ,5 Garderobier M ,5 Ingrijitoare G CAMERA DE GARDA - NEUROLOGIE I SI II - PERSONAL SANITAR - TREI TURE 206,5 207,5 208,5 209,5 S ,5 211,5 P.L PERSONAL SANITAR AUXILIAR 212,5 Infirmiera G ,5 Ingrijitoare G ,5 Ingrijitoare G AMBULATORIUL INTEGRAT: CABINET NEUROLOGIE, COMPARTIMENT EXPLORARI FUNCTIONALE 215,0 neurologie S 0,5 Specialist 0,5 0,5 0

12 215,5 neurologie S 0,5 Specialist 0,5 0, ,5 P.L SECȚIA CLINICĂ RECUPERARE NEUROLOGICA = 45 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR 217,5 218,0 219,0 Balneofizioterapie şef secție Recuperare medicina fizica si balneologie S 0,5 Primar 0,5 0,5 0 S 1 Primar ,5 Balneofizioterapie S 0,5 Primar 0,5 0,5 0 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR 220,5 Kinetoterapeut S ,5 Kinetoterapeut S 1 Principal ,5 Kinetoterapeut S ,5 Profesor CFM S 1 Principal ,5 Kinetoterapeut S 1 Principal PERSONAL SANITAR - TREI TURE 225,5 şef S 1 Principal ,5 P.L. 1 Principal ,5 S 1 Principal ,5 229,5 S 1 Principal ,5 231,5 SSD 1 Principal ,5 233,5 S 1 Principal ,5 235,5 236,5 237,5 S 1 Principal ,5

13 239,5 240,5 241,5 242,5 243,5 244,5 245,5 S 1 Principal PERSONAL SANITAR - POST FIX 246,5 247,5 P.L ,5 Masaj 249,5 Balneofizioterapie 250,5 Masaj 251,5 Balneofizioterapie 252,5 M 1 Principal PERSONAL SANITAR AUXILIAR 253,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Brancardier G ,5 Brancardier G ,5 Ingrijitoare G FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS NEUROLOGIE I SI II, RECUPERARE-NEUROLOGICA, PSIHIATRIE II 267,5 Farmacist sef secție 268,0 Farmacist S 0,5 Specialist 0,5 0 0,5

14 269,0 Farmacist S 1 Specialist ,0 271,0 ă farmacie ă farmacie 272,0 ă farmacie 273,0 274,0 farmacie ă farmacie 275,0 M 1 Principal ,0 Cardiologie CABINET CARDIOLOGIE PERSONAL SANITAR SUPERIOR SI SANITAR MEDIU 277,0 ă ă CABINET MEDICINA MUNCII 278,0 S 1 Specialist ,0 de medicina muncii S 1 Specialist CABINET ORL 279,5 ORL S 0,5 Primar 0,5 0, ,5 P.L SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE I = 70 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR 281,5 Psihiatrie Şef secție 282,0 S 0,50 Specialist 0,5 0, ,0 Psihiatrie S 1 Specialist ,0 Psihiatrie 285,0 Psihiatrie S 1 Primar ,5 Psihiatrie S 0,5 Primar 0,5 0, ,0 Psihiatrie S 0,5 Primar 0,5 0, ,5 Psihiatrie S 0,50 Specialist 0,5 0, ,5 Psihiatrie S 1 Specialist 1 1 0

15 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR 288,5 Psiholog S 1 Principal ,0 Sociolog S 0,5 Principal 0,5 0,5 0 PERSONAL SANITAR -TREI TURE 290,0 şef S 1 Principal ,0 292,0 293,0 294,0 295,0 S 1 Principal ,0 297,0 S 1 Principal ,0 299,0 S 1 Principal ,0 S 1 Principal ,0 302,0 303,0 304,0 305,0 306,0 307,0 308,0 S 1 Principal ,0 S 1 Principal ,0 S 1 Principal ,0 312,0 a a 313,0 P.L PERSONAL SANITAR - POST FIX 314,0 PL 1 Principal ,0 M 1 Principal ,0 M 1 Principal 1 1 0

16 PERSONAL SANITAR AUXILIAR 317,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Brancardier G ,0 Ingrijitoare G CAMERA DE GARDA - PSIHISTRIE I - PERSONAL SANITAR - TREI TURE 326,0 327,0 P.L ,0 329,0 S 1 Principal ,0 PERSONAL SANITAR AUXILIAR 331,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Îngrijitoare G STATIONAR DE ZI CLINCA PSIHIATRIE I = 20 LOCURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR 334,0 Psihiatrie 335,0 Psiholog S PERSONAL SANITAR - POST FIX 336,0 337,0 PL 1 Principal FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS PSIHIATRIE I 337,5 Farmacist S 0,5 Specialist 0,5 0, ,5 farmacie P.L

17 339,5 340,5 farmacie farmacie BLOC ALIMENTAR 341,5 Muncitor Bucatar G 1 I ,5 Muncitor Bucatar G 1 I ,5 Muncitor Bucatar G 1 I ,5 Muncitor Bucatar G 1 I MUNCITORI 345,5 Portar G 1 I ,5 Portar G 1 I ,5 Portar G 1 I ,5 Portar G 1 I ,5 Portar G 1 I ,5 Muncitor (lacatus mecanic) M 1 I ,5 Magaziner G ,5 Muncitor (intretinere) M 1 I SECȚIA CLINICĂ NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ = 25 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR 353,5 Psihiatrie Pediatrica şef secție ALT PERSONAL SUPERIOR SANITAR 354,5 Profesor CFM S 1 Principal ,5 Psiholog S 1 Principal ,5 Sociolog S 1 Principal ,5 Fiziokinetoterapeut S PERSONAL SANITAR - TREI TURE 358,5 sef 359,5 360,5 361,5 362,5 P.L. 1 Principal 1 0 1

18 363,5 364,5 365,5 366,5 S 1 Principal ,5 P.L PERSONAL SANITAR - POST FIX 368,5 369,5 M 1 Principal PERSONAL SANITAR AUXILIAR 370,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmieră G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Infirmiera G ,5 Brancardier G ,5 Ingrijitoare G ,5 Ingrijitoare G SECȚIA CLINICA PSIHIATRIE II = 60 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR 381,5 Psihiatrie Sef secție 382,5 Psihiatrie 383,5 Psihiatrie 384,5 Psihiatrie 385,5 Psihiatrie 386,0 Psihiatrie S 0,5 Primar 0,5 0, ,0 Psihiatrie ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR 388,0 Psiholog S 1 Principal 1 1 0

19 PERSONAL SANITAR - TREI TURE 389,0 390,0 391,0 392,0 393,0 S 1 Principal ,0 P.L ,0 396,0 397,0 398,0 399,0 400,0 401,0 S 1 Principal ,0 403,0 S 1 Principal ,0 405,0 406,0 P.L ,0 S 1 Principal PERSONAL SANITAR - POST FIX 408,0 M ,0 M 1 Principal PERSONAL SANITAR AUXILIAR 410,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmieră G

20 419,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Îngrijitoare G ,0 Îngrijitoare G ,0 Îngrijitoare G CAMERA DE GARDA PSIHIATRIE II - PERSONAL SANITAR - TREI TURE 424,0 425,0 426,0 427,0 S 1 Principal ,0 PERSONAL SANITAR AUXILIAR 429,0 Infirmieră G ,0 Infirmiera G ,0 Îngrijitoare G STATIONAR DE ZI CLINCA PSIHIATRIE II = 10 LOCURI PERSONAL SANITAR MEDIU 432,0 SECȚIA EXTERIOARĂ PSIHIATRIE CRONICI MELINESTI = 42 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR 433,0 Psihiatrie şef secție 434,0 Psihiatrie PERSONAL SANITAR - TREI TURE 435,0 Şef 436,0 437,0 438,0 439,0 440,0 S 1 Principal ,0 442,0 443,0 444,0 445,0 S 1 Principal 1 1 0

21 PERSONAL SANITAR - POST FIX 446,0 447,0 PERSONAL SANITAR AUXILIAR 448,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmieră G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G ,0 Infirmiera G BLOC ALIMENTAR 457,0 Muncitor Bucatar M 1 I ,0 Muncitor Bucatar G 1 I MUNCITORI 459,0 Portar G 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 Portar G 1 I ,0 Muncitor spatii verzi Muncitor G 1 necalificat CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ADULTI CU STATIONAR DE ZI = 25 LOCURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR ,5 Psihiatrie S 1 Primar 0,5 0 0,5 464,5 Psihiatrie 465,5 Psihiatrie 466,5 Psihiatrie 467,5 Psihiatrie 468,5 Psihiatrie S 1 Specialist ,5 Psihiatrie S 1 Specialist ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

22 470,5 Psiholog S 1 Principal ,5 Psiholog S ,5 Social S 1 Principal ,5 Sociolog S 1 Principal PERSONAL SANITAR 474,5 475,5 476,5 477,5 478,5 M 1 Principal ,5 Sef 480,5 481,5 482,5 483,5 484,5 485,5 486,5 Soră a M 1 Principal PL ,5 Statistician M 1 Principal ,5 M 1 Principal ,5 M 1 Principal ,5 M 1 Principal ,5 492,5 Muncitor (Instructor ergoterapie)i Muncitor (Instructor ergoterapie) PERSONAL AUXILIAR M 1 I G 1 I ,5 Îngrijitoare G ,5 Îngrijitoare G CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ COPII, CU STATIONAR DE ZI = 10 LOCURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR 495,5 Pediatrica

23 496,5 Psihiatrie Pediatrica S 1 Specialist ,5 Psihiatrie Pediatrica S 1 Specialist ,5 Pediatrica S 1 Primar ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR 499,5 Logoped S 1 Principal ,5 Psiholog S ,5 Psiholog S 1 Principal PERSONAL SANITAR 502,5 503,5 504,5 505,5 M 1 Principal APARATURA MEDICALA 506,5 Tehnician aparatură ă PL 1 Principal DIETETICA 507,5 508,5 dietetica LABORATOR ANALIZE MEDICALE PERSONAL SANITAR SUPERIOR 509,5 ina de Laborator Sef laborator 510,5 ina de Laborator 511,0 511,5 ina de Laborator S 0,5 Primar 0,5 0,5 0 ina de Laborator S 0,5 Primar 0,5 0,5 0 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

24 512,5 Chimist S ,5 Chimist S 1 Principal ,5 Chimist cu gestiune S 1 Principal ,5 Chimist S 1 Principal ,5 Biolog S 1 Principal ,5 Biolog S 1 Principal ,5 Biolog S 1 Principal ,5 Biolog S 1 Principal PERSONAL SANITAR 520,5 sef laborator M 1 Principal ,5 laborator M 1 Principal ,5 laborator 523,5 524,5 525,5 526,5 527,5 laborator laborator M 1 Principal laborator M 1 Principal laborator M 1 Principal laborator PROSECTURA 528,5 Anatomie Patologica 529,5 530,5 Ingrijitoare G PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, VASILICA GHEORGHIŢĂ

25

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200 CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933; www.spital-tirguneamt.ro, e-mail:

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului președinte

Mai mult

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Spor gestiu CFP_% ne Spor CFP Sal pt Garzi OreGS %_Val

Mai mult

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPREZINTA APROX. 57% DIN SALARIUL BRUT SERV.ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE-TRANSP

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI 3347072 : Str. Traian nr.393 Telefon:+40-236-334022; Fax:+40-236-467752 e-mail:spitalul3@gmail.com Operator de date cu caracter personal

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROLOGE 1609 ASIST. PRINCIPAL(A) AMBULATOR INTEGRAT CABINET

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru conditii deosebite, deosebit de periculoase si conditii

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2017

Lista functii contractuale septembrie 2017 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI Cod Fiscal : 29067408 LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - AUGUST 2017 ului urilor la conf. u lui urilor la 3 ore 1 MANAGER

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor

Mai mult

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR Conditii de Munca conform OMS 547/2010 spor Procent%

Mai mult

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radiatii SpNv Art.19 Spor pentru sambata si duminica Spor

Mai mult

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls SPITALUL ORASENESC NEHOIU Locul de Sectia/ compartimentul munc a Functia Salarii platite conform LEGII 153/2017 pentru luna FEBRUARIE/2019 Salariul pentru ore lucrate Cuantum spor 100% ore sarbatori Indemniza

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2018

Lista functii contractuale septembrie 2018 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - 30 SEPTEMBRIE 2018 Nr. crt. Functie Salariul de bază, conf. Legii nr. 153/2017, privind

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul

Mai mult

H94_2006.doc

H94_2006.doc ROMÂNIA JUDETUL TIMIS CONSILIUL JUDETEAN HOTARÂREA privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Consiliul Judetean Timis, Având în vedere raportul nr. 38166/2006

Mai mult

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din 24.07.2019 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal

Mai mult

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean Mure~ a organigramei Pre~edintele Consiliului Judetean

Mai mult

Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40

Institutul Oncologic Bucuresti Prof. Dr. Al. Trestioreanu Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40 Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl 2606.4 Director medical/s 4018.4 Director financiar contabil/s 3932.4 Manager/S

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.2 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

ORDIN

ORDIN ORDIN privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă Văzând Referatul de aprobare nr....al Direcţiei asistenţă medicală, având

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii cadru nr. 153/2017 Nivel studii Cuantum post Grad/Gradatie

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 06 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax Nr. 32294/27.06.2019 A N U N Ţ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului

Mai mult

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE 30.03.2019 Nr.crt. Functia Gradatia de Vechime Nivel studii Salariul de baza Indemnizatie

Mai mult

STATE DE PLATA IULIE 2013.xls

STATE DE PLATA IULIE 2013.xls ANUL LUNA sectie_nume functie_nume studii_nume R.pl.card 2013 7 AMBULATOR CABINET ALERGOLOGIE ADUMedic primar SUPERIOARE 1971 2013 7 AMBULATOR CABINET ALERGOLOGIE ADUMedic spec. SUPERIOARE 809 2013 7 AMBULATOR

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.36 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.3 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 209 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

Posturi

Posturi COD POST DOME NIU JUDET UNITATEA SANITARA LOC DE MUNCA SPECIALITATEA NR. POSTURI CENTRU PREGATIRE CENTRU CONCURS BV-M-01 M BRASOV SPITAL MUNICIPAL DR. AUREL LABORATIR ANATOMIE ANATOMIE PATOLOGICA PATOLOGICĂ

Mai mult

Microsoft Word - anexele 1 si 2

Microsoft Word - anexele 1 si 2 ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. / 2019 SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a) Funcţii publice de conducere

Mai mult

Salarii de bază in vigoare pentru funcțiile didactice din învățământul superior din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti Functii didactice d

Salarii de bază in vigoare pentru funcțiile didactice din învățământul superior din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti Functii didactice d Salarii de bază in vigoare pentru funcțiile didactice din învățământul superior din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti Functii didactice de executie Gradația vechimii in munca 0-3 3-5 5-10

Mai mult

tabel Simo 29 sept.xls

tabel Simo 29 sept.xls Luna: August 2017 Lista functiilor la nivelul IBCVT Targu Mures 28 Sep 2017, 09:21 :56 Nr. Crt. Functie Salariu Baza(lei) cota procentuala spor cond peric.% cota procentuala s por cond peric. sau vat.%

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Onesti Consiliul local

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric Elena Teodorini Craiova, pentru anul 2013 Consiliul

Mai mult

Transparenta veniturilor salariale pentru functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 20

Transparenta veniturilor salariale pentru functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 20 Transparenta veniturilor salariale functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 2019 cond. Spital deosebit de In conformitate prevederile HGR

Mai mult

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î Ordin MS nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin

Mai mult

SPITALUL COMUNAL VIDRA

SPITALUL COMUNAL VIDRA TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONFORM LEGII 153/2017, ART 33 la 30.09.2017 FUNCTIA Manager spital Grad 1 Director financiar contabil Grad 1 specialist gr. 5 primar SALARIUL DE BAZA CF. LEGII 153/2017

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Book1

Book1 DIRECTIA DE SALUBRITATE TARGOVISTE CUI : 23922875 STAT DE FUNCłII Nr. crt. STRUCTURA de conducere FuncŃia contractuală de execuńie 1 DIRECłIA de SALIBRITATE DIRECTOR II S 2706 2 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă

Mai mult

Amendamente

Amendamente Parlamentul României Camera Deputaţilor Comisia pentru sănătate şi familie Bucureşti, 27 februarie 2018 Nr.4c-8 / 64 AVIZ asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ul

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ul SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială la Compartimentul Chirurgie maxilo-facială; un post

Mai mult

PRIMĂRIA ORAŞULUI

PRIMĂRIA ORAŞULUI ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL 437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722, Tel:0262-258685, Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro site: www.primariagrosi.ro

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E A Nr.78/007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene Nicolae Milescu Spătarul Vaslui având în vedere

Mai mult

Microsoft Word - hot 6 stabilire salarii.doc

Microsoft Word - hot 6 stabilire salarii.doc JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A NR. 6/2018 proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 33/28.07.2017 pentru stabilirea salariilor de bază la funcţionarii publici

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală

Mai mult

transparenta2019.xls

transparenta2019.xls SPITALUL MUNICIPAL AIUD TRANSPARNTA VNITURILOR SALARIAL DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL AIUD LA DATA D 31.03.2019 CONFORM ART. 33 DIN LGA 153/2017 SALAR BAZA PT. CALC. GARD A IN ZIL LUCRA TOAR GARD A S-D

Mai mult

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc RAPORT DE EVALUARE la nivelul judetului DOLJ in urma controlului efectuat in conformitate cu Ordinul comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 888/270/2007 Comisia mixta formata

Mai mult

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf CUPRINS Pagina I. Precizări metodologice..... 5 1. Obiectivele cercetării statistice.. 5 2. Sursa de date 5 3. Metoda de colectare a datelor 5 4. Periodicitate și perioada de referință. 6 5. Concepte de

Mai mult

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie clinică în cadrul Compartimentului Toxicologie medico-legală. sănătății, republicată, cu modificările ulterioare

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Str.Clinicilor nr. 3-5, cod ; Tel.: , Certificat ISO 9001:2008 Fax: 0264

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Str.Clinicilor nr. 3-5, cod ; Tel.: , Certificat ISO 9001:2008 Fax: 0264 Capitolul II. PRIORITĂŢI MANAGERIALE Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public şi este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE , CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153/2017 Lista funcțiilor din Spitalul Județean de Urgență,,Dr

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE , CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153/2017 Lista funcțiilor din Spitalul Județean de Urgență,,Dr TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE 31.03.2019, CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153/2017 Lista funcțiilor din Spitalul Județean de Urgență,,Dr. Constantin Opriș" Baia Mare Indemnizaţie lunară pentru

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

PLANUL DE CERCETARE PE ANUL 1998

PLANUL DE CERCETARE PE ANUL 1998 AVIZATĂ ÎN ŞEDINŢA CA APROBATĂ ÎN ŞEDINŢA DE ENAT din data de 13.09.2013 din data de 17.09.2013 Rector, Prof.univ.dr. Ionel DIDEA Preşedinte, Pr. conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA NOTĂ cu privire la aprobarea

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar

Mai mult

rpt_clinici

rpt_clinici LISTA UNITATILOR DE INDRUMARE METODOLOGICA (pentru repartitia din 18-20 decembrie 2012, Centrul Universitar Bucuresti) ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (7 rezidenti) Spitalul Clinic "N. Malaxa" Bucuresti

Mai mult

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ Prof.

Mai mult

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE I REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare. I.2* I.3* Spitalul are autorizație sanitară

Mai mult

ROMNIA

ROMNIA HOTĂRÂREA Nr. / 2007 privind înfiinţarea Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Negreşti, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Unitatea Administrativ Teritorială ORAŞ ANINA Str. Sf. Varvara, nr. 49, Cod poştal 325100 Tel/Fax: 0255/240115 www.anina.ro NR. 1709/14.03.2019 Lista funcțiilor din cadrul

Mai mult

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx P L A N U L S T R A T E G I G 2014-2020 I. MANDAT Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a s

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a s ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv"

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulame

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulame ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale

Mai mult

DGRFP IASI_Salarii de publicat_ xls

DGRFP IASI_Salarii de publicat_ xls MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI LISTA TUTUROR FUNCŢIILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea

Mai mult

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie Denumire post Poziți

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie Denumire post Poziți DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie 12.03.2015, ora 9.00 13.03.2015, ora 9.00 Poziția 45, Anatomie-Embriologie.

Mai mult

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterio

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterio SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iulie 2017 Consiliul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 479 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 479 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din HOTĂRÂREA NR. 479 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.12.2010; Având în vedere raportul nr.212286/2010 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune

Mai mult

Functie Grad/ Treapta Gradatie Salariu tarifar Spor cond. grele Spor cond. Vatamatoar e Spor CFP Indemnizati e titlu stiintific de doctor MANAGER II 1

Functie Grad/ Treapta Gradatie Salariu tarifar Spor cond. grele Spor cond. Vatamatoar e Spor CFP Indemnizati e titlu stiintific de doctor MANAGER II 1 Functie Grad/ Treapta Gradatie Salariu tarifar Spor cond. grele Spor cond. Vatamatoar e Spor CFP Indemnizati e titlu stiintific de doctor MANAGER II 14038 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT II 11518 DIRECTOR II

Mai mult

6. TUREAC + DRAGOMIR

6. TUREAC + DRAGOMIR ASSESSMENT OF PROFICIENCY INDICATORS IN PUBLIC INSTITUTIONS University Lecturer Cornelia TUREAC, Ph.D. University Professor Georgeta DRAGOMIR, Ph.D. Abstract: The paper approaches up-to-date elements pertaining

Mai mult

Spitalul Orasenesc Comanesti

Spitalul Orasenesc Comanesti SPITALUL ORĂŞENES IOAN LASĂR OMĂNEŞTI Str. Vasile Alecsandri Nr.,omăneşti, Jud. acău, Tel: 034 3745, Fax: 034 3749 E-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro Web: www.spitalulcomanesti.ro Indicatori de performanţă

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Bd. A.I. Cuza - 4 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 Tel : 0249 / 43.0.80-43..0-43.28.07 Fax : 43..22 H O T Ă R Â R E cu privire la: transformare posturi în statul de funcții

Mai mult

TransparentaVeniturilor xlsx

TransparentaVeniturilor xlsx SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN Roman, str. Tineretului, nr.28-30, jud. Neamț Cod fiscal:2613940 Lista funcțiilor în plată la 31 Martie 2018 conform articolului 33 din Cadru nr. refăcută conform Regulamentului-cadru

Mai mult

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu; Având în vedere:

Mai mult

Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din , se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să f

Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din , se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să f Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din 31.05.2019, se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară cu respectarea prevederilor

Mai mult

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 COORDONATORI Prof. Dr. Dan DUMITRAŞCU Prorector Asigurare Calitate şi Relaţii

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

Consiliul Judeţean Sibiu Str. G-ral Magheru nr.14 Tel.: Sibiu, România Fax:

Consiliul Judeţean Sibiu Str. G-ral Magheru nr.14 Tel.: Sibiu, România Fax: Consiliul Judeţean Sibiu Str. G-ral Magheru nr.14 Tel.: +40 269 217 733 550185 Sibiu, România Fax: +40 269 218 159 www.cjsibiu.ro e-mail: judet@cjsibiu.ro ROMANIA NR. 15780/15.10.2018 AVIZAT Secretarul

Mai mult

Microsoft Word - tabel exemple salarii 2.doc

Microsoft Word - tabel exemple salarii 2.doc Funcţia Demnitari aleşi Preşedintele României, Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor Punctaj (coeficient de ierarhizare)

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE SPITALUL MUNICIPAL SACELE Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele, Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665 Telefon/ fax: secretariat +4 0368 404 752, Registratură/ programări

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, stab

ROMÂNIA JUDEŢUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, stab ROMÂNIA JUDEŢUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, stabilirea locurilor de muncă și a categoriilor de personal

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2018 Consiliul Local al

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

Microsoft Word - conc_medic_

Microsoft Word - conc_medic_ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE A N U N Ţ Nesecret Nr.11280 /29.01.2016 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.869/2015 pentru aprobarea

Mai mult

luna Lista funcţiilor din COLEGIUL NATIONAL''I.L.CARAGIALE ",MUN.PLOIESTI în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform

luna Lista funcţiilor din COLEGIUL NATIONAL''I.L.CARAGIALE ,MUN.PLOIESTI în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform luna 3.28 - Lista funcţiilor din COLEGIUL NATIONAL''I.L.CARAGIALE ",MUN.PLOIESTI în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea - cadru nr. 53/28 iunie 27 privind

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proie

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proie GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Dotarea Blocului Operator Central

Mai mult

Ordinul MS 858_2012

Ordinul MS 858_2012 ORDIN Nr. 858/1194 din 6 septembrie 22 privind stabilirea modalității de transmitere şi raportare a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

Mai mult

Anexa Nr. III FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE CULTURĂ UNITĂŢI DE CULTURĂ CAPITOLUL I Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concert

Anexa Nr. III FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE CULTURĂ UNITĂŢI DE CULTURĂ CAPITOLUL I Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concert Anexa III FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE CULTURĂ UNITĂŢI DE CULTURĂ CAPITOLUL I Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională I. Instituţii de

Mai mult

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/24.04.2014 APROB, MINISTRU NICOLAE BANICIOIU REFERAT DE APROBARE Comisia de chirurgie

Mai mult

Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita

Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita placere de a va reaminti o oferta in trei variante

Mai mult