Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , ,96.58, I. VENITURI CURENTE , , , ,96.556, A. VENITURI FISCALE 0.05, , , ,96.18, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, IMPOZIT PE VENIT 84,00,00,00,00 18, Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 43,00 11,00 11,00 11,00 10, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 41,00 11,00 11,00 11,00 8, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 6.185,00.534,7.373,8 1.76, Cote defalcate din impozitul pe venit 5.885,00.434,7.73, , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 300,00 100,00 100,00 100, A3 Impozite si taxe pe proprietate 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, Impozit si taxa pe cladiri 860,00 17,00 45,55 16,00 181, Impozit si taxa pe teren 718,00 6,00 41,00 155,00 60, Taxe judiciare de timbru si alte taxe

2 Data : 4/0/ Tit: de timbru 113,00 50,00 50,00 13, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 11.96, , ,00.985, , SUME DEFALCATE DIN TVA , , ,00.735, , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 4.46, , , ,00 666, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 6.791, , , , , TAXE PE SERVICII SPECIFICE 0,0 0, Impozit pe spectacole 0,0 0,0 160 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 889,53 65,33 355,00 50,80 18, Impozit pe mijloacele de transport 74,3 10,33 300,00 00,00 13, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 154,50 50,00 50,00 50,00 4, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 10,80 5,00 5,00 0, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, Alte impozite si taxe 138,80 34,70 34,70 34,70 34,70

3 Data : 4/0/ Tit: C. Venituri nefiscale ,51-600,19-91,1 17,00 373, C1. Venituri din proprietate 477,80 10,00 10,00 10,00 117, VENITURI DIN PROPRIETATE 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Venituri din concesiuni si inchirieri 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 477,80 10,00 10,00 10,00 117, C. Vanzari de bunuri si servicii ,31-70, ,1 7,00 56, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 706,0 181,0 175,00 175,00 175, Venituri din prestari de servicii 60,00 155,00 155,00 155,00 155, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 86,0 6,0 0,00 0,00 0, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 17,50 5,00 5,00 7, Taxe extrajudiciare de timbru 17,50 5,00 5,00 7, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 34,00 91,00 71,00 81,00 81, DIVERSE VENITURI 15,30 8,30 7, Taxe speciale 1,10 1, Alte venituri 14,0 7,0 7, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

4 Data : 4/0/ Tit: 4 SUBVENTIILE -.55, , ,1-56, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -.55, , ,1-56, IV. Subventii 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 85,00 3,00 18,00 18,00 6,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 15,00 5,00 10, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 70,00 18,00 18,00 18,00 16, VENITURI PROPRII 10.59, , ,07.351,46 686, TOTAL CHELTUIELI ,0, , , ,96.58,35 01 CHELTUIELI CURENTE 18.99,6, , , ,96.43,35 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.781,00.346,30.300,45.375, , Cheltuieli salariale in bani 8.168,40.11,00.155,50.08, , Salarii de baza 7.836,40.017,00.067,00.136, , Alte sporuri 34,00 1,00 7,50 7,50 7, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Indemnizatii de delegare 1,00 11,00 1, Alte drepturi salariale in bani 46,00 1,00 0,00 5, Cheltuieli salariale in natura 313,30 50,00 99,95 13,35 40,00

5 Data : 4/0/ Tit: Norme de hrana 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Vouchere de vacanta 13,30 49,95 73, Contributii 99,30 175,30 45,00 43,50 35, Contributii de asigurari sociale de stat 88,10 88, Contributii de asigurari de somaj 3,0 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,80 6, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,50 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii,70, Contributia asiguratorie pentru munca 167,00 43,00 45,00 43,50 35, Contributii platite de angajator in numele angajatului 10,00 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.691,9,65.596,3.087, ,66 438, Bunuri si servicii 3.305,31 3, ,09 980,00 707,6 367, Furnituri de birou 154,00 55,00 50,00 45,00 4, Materiale pentru curatenie 55,00 0,50 16,00 13,50 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 1.01,80 484,30 359,50 3,40 15, Apa, canal si salubritate 610,35 0,85 170,35 169,50 147,00 13, Carburanti si lubrifianti 97,50 9,50 9,00 5,00 14, Piese de schimb 1,00 8,00,00 1,00 1, Transport 111,00 60,50 8,50 16,00 6, Posta, telecomunicatii, radio, tv,

6 Data : 4/0/ Tit: 6 internet 114,70 39,70 38,00 7,50 9, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 93,04 0,5 43,04 8,00 0,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 855,9,33 339,0 59,50 180, 77,00 00 Reparatii curente.043,54 746,00 767,00 59,54 1, Hrana 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Hrana pentru oameni 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Medicamente si materiale sanitare 13,00 5,50 4,50,00 1, Medicamente 5,00 1,00 1,50 1,50 1, Materiale sanitare,00 1,00 1, Reactivi 1,00 1, Dezinfectanti 5,00 3,50 1,00 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,80 18,95 94,80 68,50 37,50 30, Uniforme si echipament 7,30 13,30 5,00 5,00 4, Alte obiecte de inventar 03,50 18,95 81,50 63,50 3,50 6, Deplasari, detasari, transferari 54,50 8,00 18,50 8, Deplasari interne, detasari, transferari 44,50 18,00 18,50 8, Deplasari in strainatate 10,00 10, Materiale de laborator 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 1,65 5,85 8,50 5,50 1,80 01 Consultanta si expertiza 40,00 10,00 0,00 10, Pregatire profesionala 5,50 10,00 7,50 8, Protectia muncii,50 11,00 9,50 1,00 1,00

7 Data : 4/0/ Tit: Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 80,00 40,00 40,00 03 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 165,00 150,00 5,00 5,00 5,00 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 9,00 3,00 3,00 3, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 9,00 3,00 3,00 3,00 05 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 0,50 0, Alte cheltuieli 538,99 04,49 114,50 11,50 8, Reclama si publicitate 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Protocol si reprezentare,50, Prime de asigurare non-viata 13,00 10,00,00 1, Chirii 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Executarea silita a creantelor bugetare 1,50 0,50 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 489,99 185,99 101,00 0,50 0,50 30 TITLUL III DOBANZI 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 181,00 46,00 46,00 46,00 43,00

8 Data : 4/0/ Tit: 8 40 TITLUL IV SUBVENTII 600,00 500,00 100, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 600,00 500,00 100,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50,00 5,00 5, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50,00 5,00 5,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90,00 90, Transferuri curente 90,00 90, Transferuri din bugetele locale pentru finanatarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 90,00 90,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.790,00 557,50 557,00 518,50 157, Ajutoare sociale 1.790,00 557,50 557,00 518,50 157, Ajutoare sociale in numerar 1.777,00 553,50 553,00 515,50 155, Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 13,00 4,00 4,00 3,00,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 745,97 93,97 53,00 164,00 35, Burse 10,00 75,00 80,00 40,00 15, Asociatii si fundatii 310,00 110,00 110,00 70,00 0, Sustinerea cultelor 150,00 50,00 50,00 50, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 75,97 58,97 13,00 4,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

9 Data : 4/0/ Tit: Rambursari de credite interne 600,00 150,00 150,00 150,00 150, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430,4 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -430,4-430,4 510 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5.060,00 0, , , ,50 93,30 01 CHELTUIELI CURENTE 5.000,00 0, , , ,50 917,30 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.000, , , ,50 858, Cheltuieli salariale in bani 3.773,35 997,00 98,00 955,85 838, Salarii de baza 3.471,35 901,00 901,00 890,85 778, Alte sporuri 5,00 5, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Indemnizatii de delegare 11,00 10,00 1, Alte drepturi salariale in bani 46,00 1,00 0,00 5, Cheltuieli salariale in natura 8,65 37,00 45, Vouchere de vacanta 8,65 37,00 45, Contributii 144,00 84,00 0,00 0,00 0,00

10 Data : 4/0/ Tit: Contributii de asigurari sociale de stat 40,00 40, Contributii de asigurari de somaj 1,50 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,00 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,50 0, Contributia asiguratorie pentru munca 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributii platite de angajator in numele angajatului 10,00 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 985,00 0,7 39,0 319,00 15,00 58, Bunuri si servicii 694,0 0,7 69,0 195,00 180,00 50, Furnituri de birou 10,00 40,00 40,00 40, Materiale pentru curatenie 15,00 5,00 5,00 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 170,00 100,00 35,00 35, Apa, canal si salubritate 140,00 35,00 35,00 35,00 35, Carburanti si lubrifianti 71,00 0,00 0,00 0,00 11, Piese de schimb 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 64,00 0,00 0,00 0,00 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8,0 0,5 8, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 105,00 0,0 40,00 40,00 5,00 00 Reparatii curente 30,00 10,00 0,00

11 Data : 4/0/ Tit: Bunuri de natura obiectelor de inventar 37,30 11,30 0,00 6, Uniforme si echipament 1,30 1, Alte obiecte de inventar 36,00 10,00 0,00 6, Deplasari, detasari, transferari 30,00 15,00 10,00 5, Deplasari interne, detasari, transferari 0,00 5,00 10,00 5, Deplasari in strainatate 10,00 10, Carti, publicatii si materiale documentare 5,00,0 1,00 1,00 0,80 01 Consultanta si expertiza 40,00 10,00 0,00 10, Pregatire profesionala 10,00,00 3,00 5, Protectia muncii 0,50 0, Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 80,00 40,00 40,00 05 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 0,50 0, Alte cheltuieli 57,50 31,50 10,00 8,00 8, Reclama si publicitate 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Protocol si reprezentare 1,00 1, Prime de asigurare non-viata 8,00 8, Chirii 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Executarea silita a creantelor bugetare 1,50 0,50 1,00

12 Data : 4/0/ Tit: Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,00 15,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 15,00 15, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 15,00 15,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 60,00 15,00 15,00 15,00 15, Rambursari de credite interne 60,00 15,00 15,00 15,00 15, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 60,00 15,00 15,00 15,00 15, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 446,50 111,50 130,70 18,00 76,30 01 CHELTUIELI CURENTE 446,50 111,50 130,70 18,00 76,30 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 371,00 103,50 98,70 95,50 73, Cheltuieli salariale in bani 343,30 90,00 90,00 90,00 73, Salarii de baza 343,30 90,00 90,00 90,00 73, Cheltuieli salariale in natura 8,70 5,70 3, Vouchere de vacanta 8,70 5,70 3, Contributii 19,00 13,50 3,00, Contributii de asigurari sociale de stat 9,50 9, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,50 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si

13 Data : 4/0/ Tit: 13 indemnizatii 0,0 0, Contributia asiguratorie pentru munca 7,50,00 3,00,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,50 8,00 7,00 7,50 3, Bunuri si servicii 18,50 5,50 5,50 4,50 3, Furnituri de birou 1,00 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,50 1,00 1,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3,00 1,00 1,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,00,00 1,00 1, Alte obiecte de inventar 4,00,00 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari 1,00 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 0,50 0, Pregatire profesionala,00,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50,00 5,00 5, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50,00 5,00 5, TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 190,00 49,00 49,00 49,00 43,00 01 CHELTUIELI CURENTE 190,00 49,00 49,00 49,00 43,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9,00 3,00 3,00 3,00 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 9,00 3,00 3,00 3, Comisioane si alte costuri aferente

14 Data : 4/0/ Tit: 14 imprumuturilor interne 9,00 3,00 3,00 3,00 30 TITLUL III DOBANZI 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 181,00 46,00 46,00 46,00 43, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 76,00 189,00 189,50 7,50 75,00 01 CHELTUIELI CURENTE 76,00 189,00 189,50 7,50 75,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 670,00 177,00 169,00 59,00 65, Cheltuieli salariale in bani 461,50 116,00 116,00 06,00 3, Salarii de baza 437,50 110,00 110,00 00,00 17, Alte sporuri 4,00 6,00 6,00 6,00 6, Cheltuieli salariale in natura 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Norme de hrana 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Contributii 18,50 11,00 3,00 3,00 1, Contributii de asigurari sociale de stat 5,40 5, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate,00, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,30 0, Contributia asiguratorie pentru munca 10,50 3,00 3,00 3,00 1,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56,00 1,00 0,50 13,50 10,00

15 Data : 4/0/ Tit: Bunuri si servicii 1,00 4,50 5,50, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00 3,50 4,50, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00 6,00 8,00 6,00 5, Uniforme si echipament 19,00 5,00 5,00 5,00 4, Alte obiecte de inventar 6,00 1,00 3,00 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari,00 0,50 1,00 0, Deplasari interne, detasari, transferari,00 0,50 1,00 0, Pregatire profesionala 1,00 1,00 03 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 15,00 5,00 5,00 5, Alte cheltuieli 1,00 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,00 1, INVATAMANT 1.98,00 571,00 488,50 165,00 73,50 01 CHELTUIELI CURENTE 1.98,00 571,00 488,50 165,00 73,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 934,03 414,53 358,50 107,50 53, Bunuri si servicii 758,39 316,89 9,00 97,50 5, Furnituri de birou 7,00 1,00 7,00 4,00 4, Materiale pentru curatenie 6,50 11,50 7,00 5,00 3, Incalzit, iluminat si forta motrica 97,50 105,00 153,50 6,00 13, Apa, canal si salubritate 87,85 8,35 35,00 14,50 10, Carburanti si lubrifianti 6,50 9,50 9,00 5,00 3, Piese de schimb 11,00 7,00,00 1,00 1,00

16 Data : 4/0/ Tit: Transport 101,00 58,50,50 15,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40,0 15,0 14,00 6,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 45,84,84 13,00 8,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 95,00 47,00 9,00 13,00 6,00 00 Reparatii curente 67,00 33,00 30,00 4, Medicamente si materiale sanitare 3,00,00 1, Reactivi 1,00 1, Dezinfectanti,00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 15,00 9,00 4,00, Alte obiecte de inventar 15,00 9,00 4,00, Deplasari, detasari, transferari 17,50 9,00 6,50, Deplasari interne, detasari, transferari 17,50 9,00 6,50, Materiale de laborator 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 3,65 1,65, Pregatire profesionala 1,50 8,00 3,50 1, Protectia muncii,00 10,50 9,50 1,00 1, Alte cheltuieli 33,99 4,49 9,00 0, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 33,99 4,49 9,00 0,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 93,00 37,50 37,00 13,50 5, Ajutoare sociale 93,00 37,50 37,00 13,50 5, Ajutoare sociale in numerar 80,00 33,50 33,00 10,50 3,00

17 Data : 4/0/ Tit: Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 13,00 4,00 4,00 3,00,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 70,97 118,97 93,00 44,00 15, Burse 10,00 75,00 80,00 40,00 15, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 60,97 43,97 13,00 4, SANATATE 760,00 174,10 60,50 168,50 156,90 01 CHELTUIELI CURENTE 760,00 174,10 60,50 168,50 156,90 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 570,00 149,10 143,00 143,00 134, Cheltuieli salariale in bani 553,90 140,00 140,00 140,00 133, Salarii de baza 553,90 140,00 140,00 140,00 133, Contributii 16,10 9,10 3,00 3,00 1, Contributii de asigurari sociale de stat 4,00 4, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,50 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,30 0, Contributia asiguratorie pentru munca 10,00 3,00 3,00 3,00 1,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 5,00 7,50 5,50, Bunuri si servicii 7,50 1,00 3,00,50 1, Furnituri de birou 1,00 0,50 0,50

18 Data : 4/0/ Tit: Materiale pentru curatenie 1,00 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5,50 0,50,00,00 1, Medicamente si materiale sanitare 9,00,50 3,50,00 1, Medicamente 5,00 1,00 1,50 1,50 1, Materiale sanitare,00 1,00 1, Dezinfectanti,00 0,50 1,00 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 1,00 1,00 1, Alte obiecte de inventar 3,00 1,00 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0,50 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90,00 90, Transferuri curente 90,00 90, Transferuri din bugetele locale pentru finanatarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 90,00 90,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Asociatii si fundatii 80,00 0,00 0,00 0,00 0, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.33,00 0,15 443,90 374,50 443,90 69,70 01 CHELTUIELI CURENTE 1.33,00 0,15 443,90 374,50 443,90 69,70 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 00,00 44,40 6,50 55,90 37, Cheltuieli salariale in bani 186,0 40,00 60,00 50,00 36, Salarii de baza 186,0 40,00 60,00 50,00 36,0 100 Cheltuieli salariale in natura 4,40 4,40

19 Data : 4/0/ Tit: Vouchere de vacanta 4,40 4, Contributii 9,40 4,40,50 1,50 1, Contributii de asigurari sociale de stat 1,30 1, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,50 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0, Contributia asiguratorie pentru munca 7,00,00,50 1,50 1,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 75,00 0,15 59,50 17,00 88,00 3, Bunuri si servicii 301,50 1,0 19,50 76,00 65,50 30, Furnituri de birou 3,00 1,00 1,50 0, Materiale pentru curatenie 4,50,00 1,50 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 109,30 73,30 18,00 18, Apa, canal si salubritate 9,50 5,00,50 1,50 0, Transport 5,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00,00 1,50 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7,00 7,00 10,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 139,0 1,0 39,0 36,00 34,00 30,00

20 Data : 4/0/ Tit: 0 00 Reparatii curente 7,00 1,00 13,00 1,00 1, Medicamente si materiale sanitare 1,00 1, Dezinfectanti 1,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 60,00 18,95 38,50 16,00 5, Uniforme si echipament 3,00 3, Alte obiecte de inventar 57,00 18,95 35,50 16,00 5, Deplasari, detasari, transferari 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 13,00,00 5,50 4,50 1, Alte cheltuieli 348,50 86,50 61,50 00, Protocol si reprezentare 1,50 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 347,00 86,50 60,00 00,50 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 380,00 140,00 140,00 100, Asociatii si fundatii 30,00 90,00 90,00 50, Sustinerea cultelor 150,00 50,00 50,00 50, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 4.463, , ,5 1.34,40 696,5 01 CHELTUIELI CURENTE 4.463, , ,5 1.34,40 696,5 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.530,00 674,10 676,5 671,50 508, Cheltuieli salariale in bani.440,75 68,00 657,50 657,10 498, Salarii de baza.434,75 66,00 656,00 655,60 497, Alte sporuri 5,00 1,00 1,50 1,50 1, Indemnizatii de delegare 1,00 1, Cheltuieli salariale in natura 10,15 7,5, Vouchere de vacanta 10,15 7,5,90

21 Data : 4/0/ Tit: Contributii 79,10 46,10 11,50 11,50 10, Contributii de asigurari sociale de stat 4,30 4, Contributii de asigurari de somaj 0,80 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 8,10 8, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,40 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,50 1, Contributia asiguratorie pentru munca 44,00 11,00 11,50 11,50 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36,00 83,00 59,00 57,90 36, Bunuri si servicii 88,00 39,50 18,00 17,40 13, Furnituri de birou,00 1,00 0,50 0, Materiale pentru curatenie 8,00,00,00,00, Incalzit, iluminat si forta motrica 60,00 30,00 10,00 10,40 9, Apa, canal si salubritate 6,00,00,00 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 0,50 0,50 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00 4,00 3,00 3, Hrana 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Hrana pentru oameni 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,50 5,00 0, Alte obiecte de inventar 5,50 5,00 0,50

22 Data : 4/0/ Tit: 006 Deplasari, detasari, transferari,50 1,50 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari,50 1,50 0,50 0,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.697,00 50,00 50,00 505,00 15, Ajutoare sociale 1.697,00 50,00 50,00 505,00 15, Ajutoare sociale in numerar 1.697,00 50,00 50,00 505,00 15, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 1.599, 1,78 534,0 447,00 381,6 36,40 01 CHELTUIELI CURENTE 1.599, 1,78 534,0 447,00 381,6 36,40 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 440,00 117,0 11,00 19,40 81, Cheltuieli salariale in bani 409,40 110,00 110,00 110,00 79, Salarii de baza 409,40 110,00 110,00 110,00 79, Cheltuieli salariale in natura 17,40 17, Vouchere de vacanta 17,40 17, Contributii 13,0 7,0,00,00, Contributii de asigurari sociale de stat 3,60 3, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,0 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0, Contributia asiguratorie pentru munca 8,00,00,00,00,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.159, 1,78 417,00 335,00 5, 155, Bunuri si servicii 1.038, 1,78 38,00 84,00 37, 135,00

23 Data : 4/0/ Tit: Incalzit, iluminat si forta motrica 553,00 173,00 140,00 140,00 100, Apa, canal si salubritate 0,00 0,85 10,00 5,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,00 5,00 5,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 453, 0,93 194,00 134,00 90, 35,00 00 Reparatii curente 7,00,00 4,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 61,00 17,00 13,00 11,00 0, Uniforme si echipament 4,00 4, Alte obiecte de inventar 57,00 13,00 13,00 11,00 0, Alte cheltuieli 53,00 16,00 34,00 3, Prime de asigurare non-viata 5,00,00,00 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 48,00 14,00 3,00, PROTECTIA MEDIULUI 63,00 195,00 150,00 150,00 137,00 01 CHELTUIELI CURENTE 39,00 135,00 90,00 90,00 77,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39,00 135,00 90,00 90,00 77, Bunuri si servicii 347,00 90,00 90,00 90,00 77, Apa, canal si salubritate 347,00 90,00 90,00 90,00 77, Alte cheltuieli 45,00 45, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45,00 45,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Rambursari de credite interne 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00

24 Data : 4/0/ Tit: ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA 150,00 150,00 01 CHELTUIELI CURENTE 150,00 150,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150,00 150,00 03 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 150,00 150, COMBUSTIBILI SI ENERGIE 469,76 144,76 175,00 75,00 75,00 01 CHELTUIELI CURENTE 600,00 500,00 100,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 600,00 500,00 100, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 600,00 500,00 100,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 300,00 75,00 75,00 75,00 75, Rambursari de credite interne 300,00 75,00 75,00 75,00 75, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430,4 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -430,4-430,4

25 Data : 4/0/ Tit: TRANSPORTURI 1.97,54 717,00 716,00 58,54 11,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.97,54 717,00 716,00 58,54 11,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.97,54 717,00 716,00 58,54 11, Bunuri si servicii 40,00 1,00 11,00 11,00 6, Transport 5,00,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 35,00 10,00 10,00 10,00 5,00 00 Reparatii curente 1.91,54 700,00 700,00 51, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Alte obiecte de inventar 0,00 5,00 5,00 5,00 5, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT -, Excedentul/Deficitul sectiunii de functionare -,65

26 MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: TOTAL VENITURI-VENITURI 7.746, , , , , I. VENITURI CURENTE , , , ,73.13, C. Venituri nefiscale , , , ,73.13, C1. Venituri din proprietate 45,00 167,00 178,00 7,00 35, VENITURI DIN PROPRIETATE 45,00 167,00 178,00 7,00 35, Venituri din concesiuni si inchirieri 19,00 7,00 8,00,00, Alte venituri din concensiuni si inchirieri de catre institutiile publice 19,00 7,00 8,00,00, Alte venituri din proprietate 433,00 160,00 170,00 70,00 33, C. Vanzari de bunuri si servicii , , , ,73.088, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI , , , ,73.088, Venituri din prestari de servicii 754,00 198,80 30,0 175,00 150, Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 11.85, , ,98.781, , Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 1.197,90 83,10 330,80 31,00 63, Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15,00,00 5,00 4,00 4, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 05,00 70,00 45,00 40,00 50, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

27 Data : 4/0/ Tit: SUBVENTIILE -70,00-5,00-5,00-0, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -70,00-5,00-5,00-0, IV. Subventii ,11.071, , , , SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII ,11.071, , , , Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 90,00 90, Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale ,11.071, , , , VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 8.545, , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 8.547,6 7.0, , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.543, , , , , Cheltuieli salariale in bani.40, , , , , Salarii de baza 1.81,50.536, , , , Sporuri pentru conditii de munca.500,00 510,00 710,00 710,00 570, Alte sporuri.403,50 551,00 661,00 661,00 530, Fond aferent platii cu ora 4.100,00 50, , , , Indemnizatii de hrana 973,00 65,00 65,00 65,00 178, Alte drepturi salariale in bani 144,00 31,00 41,00 41,00 31, Cheltuieli salariale in natura 46,50 8,00 8,00,50 8, Vouchere de vacanta 14,50 14, Alte drepturi salariale in natura 3,00 8,00 8,00 8,00 8,00

28 Data : 4/0/ Tit: Contributii 1.095,8 441,8 45,00 5,00 184, Contributii de asigurari sociale de stat 176,80 176, Contributii de asigurari de somaj 6,0 6, Contributii de asigurari sociale de sanatate 55,0 55, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,10 4, Contributii pentru concedii si indemnizatii 19,98 8,98 50,00 30,00 30, Contributia asiguratorie pentru munca 510,00 86,00 145,00 145,00 134, Contributii platite de angajator in numele angajatului 150,00 30,00 50,00 50,00 0,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.799,84.83, ,93 733,56 360, Bunuri si servicii 1.801,70 97,53 587,11 18,06 4, Furnituri de birou 57,34 30,70 19,10 7,04 0, Materiale pentru curatenie 40,40,0 16,0, Incalzit, iluminat si forta motrica 814,43 50,43 60,00 9,00 5, Apa, canal si salubritate 90,50 39,00 30,00 14,50 7, Carburanti si lubrifianti 5,50 3,50 1,50 0, Piese de schimb 33,0 0,0 10,00 3, Transport 11,00 10,00 0,81 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 38,50 1,50 11,00 6, Materiale si prestari de servicii cu

29 Data : 4/0/ Tit: 4 caracter functional 9,00 16,00 100,50 64,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 418,83 179,00 138,00 91,83 10,00 00 Reparatii curente 784,58 367,6 75,3 77,00 65, Hrana 350,60 100,60 85,00 80,00 85, Hrana pentru oameni 350,60 100,60 85,00 80,00 85, Medicamente si materiale sanitare 1.74,50 443,50 343,50 31,50 166, Medicamente 519,50 151,50 141,00 16,00 101, Materiale sanitare 314,00 18,50 9,50 91,50 1, Reactivi 335,00 119,00 77,00 77,00 6, Dezinfectanti 106,00 44,50 33,00 7,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 110,50 53,00 37,00 16,00 4, Uniforme si echipament 9,00 3,00,00,00, Lenjerie si accesorii de pat 13,00 7,00,00,00, Alte obiecte de inventar 88,50 43,00 33,00 1,00 0, Deplasari, detasari, transferari 13,50 8,50 3,00 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 13,50 8,50 3,00 1,00 1, Materiale de laborator 8,00 4,00,00 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 10,00 7,00,00 0,50 0,50 01 Consultanta si expertiza 5,00 5, Pregatire profesionala 17,50 14,00 1,50 1,00 1, Protectia muncii 40,50 16,00 13,50 5,50 5, Alte cheltuieli 383,46 9,46 7,00 1,00 7, Reclama si publicitate 14,00 5,00 4,00 3,00,00

30 Data : 4/0/ Tit: Prime de asigurare non-viata 6,00 3,00,00 1, Chirii 34,00 13,00 8,00 8,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 39,46 71,46 58,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 04,00 56,00 56,00 51,00 41, Burse 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 14,00 36,00 36,00 31,00 1,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1,78 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -1,78-1, INVATAMANT 77,19 306,87 314,3 51,00 55,00 01 CHELTUIELI CURENTE 77,19 306,87 314,3 51,00 55,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77,19 306,87 314,3 51,00 55, Bunuri si servicii 37,43 11,43 15, Furnituri de birou 1,00 1, Materiale pentru curatenie 5,00 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 115,43 15,43 100, Apa, canal si salubritate 8,00 8, Carburanti si lubrifianti,00,00

31 Data : 4/0/ Tit: Piese de schimb 5,00 5, Transport 5,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 35,00 5,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 45,00 30,00 15,00 00 Reparatii curente 141,16 5,84 119,3 11,00 5, Hrana 190,60 55,60 45,00 40,00 50, Hrana pentru oameni 190,60 55,60 45,00 40,00 50, Medicamente si materiale sanitare 6,00 6, Materiale sanitare 1,00 1, Reactivi,00, Dezinfectanti 3,00 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 46,00 6,00 0, Uniforme si echipament 1,00 1, Lenjerie si accesorii de pat 5,00 5, Alte obiecte de inventar 40,00 0,00 0, Deplasari, detasari, transferari 5,00 5, Deplasari interne, detasari, transferari 5,00 5, Materiale de laborator 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,00 5,00 01 Consultanta si expertiza 5,00 5,00

32 Data : 4/0/ Tit: Pregatire profesionala 10,00 10, Protectia muncii 10,00 5,00 5, Alte cheltuieli 70,00 70, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 70,00 70, SANATATE 6.839, , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 6.840, , , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.113, , , , , Cheltuieli salariale in bani.003, , , , , Salarii de baza ,00.430, , ,00.980, Sporuri pentru conditii de munca.500,00 510,00 710,00 710,00 570, Alte sporuri.400,00 550,00 660,00 660,00 530, Fond aferent platii cu ora 4.100,00 50, , , , Indemnizatii de hrana 973,00 65,00 65,00 65,00 178, Alte drepturi salariale in bani 140,00 30,00 40,00 40,00 30, Cheltuieli salariale in natura 3,00 8,00 8,00 8,00 8, Alte drepturi salariale in natura 3,00 8,00 8,00 8,00 8, Contributii 1.078,78 430,78 43,00 3,00 18, Contributii de asigurari sociale de stat 170,00 170, Contributii de asigurari de somaj 6,00 6, Contributii de asigurari sociale de sanatate 54,00 54, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,00 4, Contributii pentru concedii si

33 Data : 4/0/ Tit: 8 indemnizatii 19,78 8,78 50,00 30,00 30, Contributia asiguratorie pentru munca 50,00 84,00 143,00 143,00 13, Contributii platite de angajator in numele angajatului 150,00 30,00 50,00 50,00 0,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.53, ,0 967,11 607,06 57, Bunuri si servicii 1.37,7 794,60 397,11 174,56 6, Furnituri de birou 44,34 18,0 18,60 7,04 0, Materiale pentru curatenie 30,40 15,0 14,0 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 619,00 475,00 130,00 9,00 5, Apa, canal si salubritate 48,50,00 1,00 5, Carburanti si lubrifianti 3,50 1,50 1,50 0, Piese de schimb 8,0 15,0 10,00 3, Transport 6,00 5,00 0,81 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 31,50 15,50 10,50 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47,00 98,00 87,50 61,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 313,83 19,00 103,00 81,83 00 Reparatii curente 53,4 331,4 16,00 36,00 30, Hrana 160,00 45,00 40,00 40,00 35, Hrana pentru oameni 160,00 45,00 40,00 40,00 35, Medicamente si materiale sanitare 1.67,50 437,00 343,00 31,50 166, Medicamente 519,50 151,50 141,00 16,00 101, Materiale sanitare 313,00 17,50 9,50 91,50 1,50

34 Data : 4/0/ Tit: Reactivi 333,00 117,00 77,00 77,00 6, Dezinfectanti 10,00 41,00 3,50 7,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 58,00 5,00 15,00 14,00 4, Uniforme si echipament 8,00,00,00,00, Lenjerie si accesorii de pat 8,00,00,00,00, Alte obiecte de inventar 4,00 1,00 11,00 10, Deplasari, detasari, transferari 8,00 3,00 3,00 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 8,00 3,00 3,00 1,00 1, Materiale de laborator 7,00 3,00,00 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,00,00,00 0,50 0, Pregatire profesionala 7,50 4,00 1,50 1,00 1, Protectia muncii 30,50 11,00 8,50 5,50 5, Alte cheltuieli 84,00 36,00 9,00 1,00 7, Reclama si publicitate 14,00 5,00 4,00 3,00, Prime de asigurare non-viata 6,00 3,00,00 1, Chirii 34,00 13,00 8,00 8,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30,00 15,00 15,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 04,00 56,00 56,00 51,00 41, Burse 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 14,00 36,00 36,00 31,00 1,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1,78 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

35 Data : 4/0/ Tit: 10 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -1,78-1, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 979,46 404,6 49,0 194,00 13,00 01 CHELTUIELI CURENTE 979,46 404,6 49,0 194,00 13,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 430,00 119,30 108,70 118,50 83, Cheltuieli salariale in bani 399,00 108,80 106,70 10,00 81, Salarii de baza 391,50 106,80 104,70 100,00 80, Alte sporuri 3,50 1,00 1,00 1,00 0, Alte drepturi salariale in bani 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Cheltuieli salariale in natura 14,50 14, Vouchere de vacanta 14,50 14, Contributii 16,50 10,50,00,00, Contributii de asigurari sociale de stat 6,80 6, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,0 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0,0

36 Data : 4/0/ Tit: Contributia asiguratorie pentru munca 8,00,00,00,00,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 549,46 84,96 140,50 75,50 48, Bunuri si servicii 19,00 65,50 65,00 43,50 18, Furnituri de birou 1,00 0,50 0, Materiale pentru curatenie 5,00,00,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 80,00 30,00 30,00 0, Apa, canal si salubritate 34,00 9,00 9,00 9,00 7, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 1,00 0,50 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 10,00 3,00 3,00 3,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 60,00 0,00 0,00 10,00 10,00 00 Reparatii curente 10,00 30,00 30,00 30,00 30, Medicamente si materiale sanitare 1,00 0,50 0, Dezinfectanti 1,00 0,50 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 6,50,00,00,00 0, Alte obiecte de inventar 6,50,00,00,00 0, Deplasari, detasari, transferari 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0, Alte cheltuieli 9,46 186,46 43, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9,46 186,46 43, EXCEDENT/DEFICIT -799,07-6,75-16,3-10,00-4, Excedentul/Deficitul sectiunii de functionare -799,07-6,75-16,3-10,00-4,00

37 BRAD Data : 4/0/ Tit: TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , ,96.58, I. VENITURI CURENTE , , , ,96.556, A. VENITURI FISCALE 0.05, , , ,96.18, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, IMPOZIT PE VENIT 84,00,00,00,00 18, Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 43,00 11,00 11,00 11,00 10, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 41,00 11,00 11,00 11,00 8, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 6.185,00.534,7.373,8 1.76, Cote defalcate din impozitul pe venit 5.885,00.434,7.73, , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 300,00 100,00 100,00 100, A3 Impozite si taxe pe proprietate 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, Impozit si taxa pe cladiri 860,00 17,00 45,55 16,00 181, Impozit si taxa pe teren 718,00 6,00 41,00 155,00 60, Taxe judiciare de timbru si alte taxe

38 Data : 4/0/ Tit: 0 de timbru 113,00 50,00 50,00 13, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 11.96, , ,00.985, , SUME DEFALCATE DIN TVA , , ,00.735, , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 4.46, , , ,00 666, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 6.791, , , , , TAXE PE SERVICII SPECIFICE 0,0 0, Impozit pe spectacole 0,0 0,0 160 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 889,53 65,33 355,00 50,80 18, Impozit pe mijloacele de transport 74,3 10,33 300,00 00,00 13, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 154,50 50,00 50,00 50,00 4, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 10,80 5,00 5,00 0, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, Alte impozite si taxe 138,80 34,70 34,70 34,70 34,70

39 Data : 4/0/ Tit: C. Venituri nefiscale ,51-600,19-91,1 17,00 373, C1. Venituri din proprietate 477,80 10,00 10,00 10,00 117, VENITURI DIN PROPRIETATE 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Venituri din concesiuni si inchirieri 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 477,80 10,00 10,00 10,00 117, C. Vanzari de bunuri si servicii ,31-70, ,1 7,00 56, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 706,0 181,0 175,00 175,00 175, Venituri din prestari de servicii 60,00 155,00 155,00 155,00 155, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 86,0 6,0 0,00 0,00 0, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 17,50 5,00 5,00 7, Taxe extrajudiciare de timbru 17,50 5,00 5,00 7, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 34,00 91,00 71,00 81,00 81, DIVERSE VENITURI 15,30 8,30 7, Taxe speciale 1,10 1, Alte venituri 14,0 7,0 7, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

40 Data : 4/0/ Tit: 0 4 SUBVENTIILE -.55, , ,1-56, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -.55, , ,1-56, IV. Subventii 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 85,00 3,00 18,00 18,00 6,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 15,00 5,00 10, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 70,00 18,00 18,00 18,00 16, VENITURI PROPRII 10.59, , ,07.351,46 686, TOTAL CHELTUIELI ,0, , , ,96.58,35 01 CHELTUIELI CURENTE 18.99,6, , , ,96.43,35 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.781,00.346,30.300,45.375, , Cheltuieli salariale in bani 8.168,40.11,00.155,50.08, , Salarii de baza 7.836,40.017,00.067,00.136, , Alte sporuri 34,00 1,00 7,50 7,50 7, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Indemnizatii de delegare 1,00 11,00 1, Alte drepturi salariale in bani 46,00 1,00 0,00 5, Cheltuieli salariale in natura 313,30 50,00 99,95 13,35 40,00

41 Data : 4/0/ Tit: Norme de hrana 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Vouchere de vacanta 13,30 49,95 73, Contributii 99,30 175,30 45,00 43,50 35, Contributii de asigurari sociale de stat 88,10 88, Contributii de asigurari de somaj 3,0 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,80 6, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,50 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii,70, Contributia asiguratorie pentru munca 167,00 43,00 45,00 43,50 35, Contributii platite de angajator in numele angajatului 10,00 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.691,9,65.596,3.087, ,66 438, Bunuri si servicii 3.305,31 3, ,09 980,00 707,6 367, Furnituri de birou 154,00 55,00 50,00 45,00 4, Materiale pentru curatenie 55,00 0,50 16,00 13,50 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 1.01,80 484,30 359,50 3,40 15, Apa, canal si salubritate 610,35 0,85 170,35 169,50 147,00 13, Carburanti si lubrifianti 97,50 9,50 9,00 5,00 14, Piese de schimb 1,00 8,00,00 1,00 1, Transport 111,00 60,50 8,50 16,00 6, Posta, telecomunicatii, radio, tv,