Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , ,96.58, I. VENITURI CURENTE , , , ,96.556, A. VENITURI FISCALE 0.05, , , ,96.18, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, IMPOZIT PE VENIT 84,00,00,00,00 18, Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 43,00 11,00 11,00 11,00 10, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 41,00 11,00 11,00 11,00 8, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 6.185,00.534,7.373,8 1.76, Cote defalcate din impozitul pe venit 5.885,00.434,7.73, , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 300,00 100,00 100,00 100, A3 Impozite si taxe pe proprietate 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, Impozit si taxa pe cladiri 860,00 17,00 45,55 16,00 181, Impozit si taxa pe teren 718,00 6,00 41,00 155,00 60, Taxe judiciare de timbru si alte taxe

2 Data : 4/0/ Tit: de timbru 113,00 50,00 50,00 13, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 11.96, , ,00.985, , SUME DEFALCATE DIN TVA , , ,00.735, , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 4.46, , , ,00 666, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 6.791, , , , , TAXE PE SERVICII SPECIFICE 0,0 0, Impozit pe spectacole 0,0 0,0 160 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 889,53 65,33 355,00 50,80 18, Impozit pe mijloacele de transport 74,3 10,33 300,00 00,00 13, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 154,50 50,00 50,00 50,00 4, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 10,80 5,00 5,00 0, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, Alte impozite si taxe 138,80 34,70 34,70 34,70 34,70

3 Data : 4/0/ Tit: C. Venituri nefiscale ,51-600,19-91,1 17,00 373, C1. Venituri din proprietate 477,80 10,00 10,00 10,00 117, VENITURI DIN PROPRIETATE 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Venituri din concesiuni si inchirieri 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 477,80 10,00 10,00 10,00 117, C. Vanzari de bunuri si servicii ,31-70, ,1 7,00 56, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 706,0 181,0 175,00 175,00 175, Venituri din prestari de servicii 60,00 155,00 155,00 155,00 155, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 86,0 6,0 0,00 0,00 0, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 17,50 5,00 5,00 7, Taxe extrajudiciare de timbru 17,50 5,00 5,00 7, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 34,00 91,00 71,00 81,00 81, DIVERSE VENITURI 15,30 8,30 7, Taxe speciale 1,10 1, Alte venituri 14,0 7,0 7, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

4 Data : 4/0/ Tit: 4 SUBVENTIILE -.55, , ,1-56, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -.55, , ,1-56, IV. Subventii 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 85,00 3,00 18,00 18,00 6,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 15,00 5,00 10, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 70,00 18,00 18,00 18,00 16, VENITURI PROPRII 10.59, , ,07.351,46 686, TOTAL CHELTUIELI ,0, , , ,96.58,35 01 CHELTUIELI CURENTE 18.99,6, , , ,96.43,35 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.781,00.346,30.300,45.375, , Cheltuieli salariale in bani 8.168,40.11,00.155,50.08, , Salarii de baza 7.836,40.017,00.067,00.136, , Alte sporuri 34,00 1,00 7,50 7,50 7, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Indemnizatii de delegare 1,00 11,00 1, Alte drepturi salariale in bani 46,00 1,00 0,00 5, Cheltuieli salariale in natura 313,30 50,00 99,95 13,35 40,00

5 Data : 4/0/ Tit: Norme de hrana 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Vouchere de vacanta 13,30 49,95 73, Contributii 99,30 175,30 45,00 43,50 35, Contributii de asigurari sociale de stat 88,10 88, Contributii de asigurari de somaj 3,0 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,80 6, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,50 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii,70, Contributia asiguratorie pentru munca 167,00 43,00 45,00 43,50 35, Contributii platite de angajator in numele angajatului 10,00 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.691,9,65.596,3.087, ,66 438, Bunuri si servicii 3.305,31 3, ,09 980,00 707,6 367, Furnituri de birou 154,00 55,00 50,00 45,00 4, Materiale pentru curatenie 55,00 0,50 16,00 13,50 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 1.01,80 484,30 359,50 3,40 15, Apa, canal si salubritate 610,35 0,85 170,35 169,50 147,00 13, Carburanti si lubrifianti 97,50 9,50 9,00 5,00 14, Piese de schimb 1,00 8,00,00 1,00 1, Transport 111,00 60,50 8,50 16,00 6, Posta, telecomunicatii, radio, tv,

6 Data : 4/0/ Tit: 6 internet 114,70 39,70 38,00 7,50 9, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 93,04 0,5 43,04 8,00 0,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 855,9,33 339,0 59,50 180, 77,00 00 Reparatii curente.043,54 746,00 767,00 59,54 1, Hrana 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Hrana pentru oameni 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Medicamente si materiale sanitare 13,00 5,50 4,50,00 1, Medicamente 5,00 1,00 1,50 1,50 1, Materiale sanitare,00 1,00 1, Reactivi 1,00 1, Dezinfectanti 5,00 3,50 1,00 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,80 18,95 94,80 68,50 37,50 30, Uniforme si echipament 7,30 13,30 5,00 5,00 4, Alte obiecte de inventar 03,50 18,95 81,50 63,50 3,50 6, Deplasari, detasari, transferari 54,50 8,00 18,50 8, Deplasari interne, detasari, transferari 44,50 18,00 18,50 8, Deplasari in strainatate 10,00 10, Materiale de laborator 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 1,65 5,85 8,50 5,50 1,80 01 Consultanta si expertiza 40,00 10,00 0,00 10, Pregatire profesionala 5,50 10,00 7,50 8, Protectia muncii,50 11,00 9,50 1,00 1,00

7 Data : 4/0/ Tit: Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 80,00 40,00 40,00 03 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 165,00 150,00 5,00 5,00 5,00 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 9,00 3,00 3,00 3, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 9,00 3,00 3,00 3,00 05 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 0,50 0, Alte cheltuieli 538,99 04,49 114,50 11,50 8, Reclama si publicitate 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Protocol si reprezentare,50, Prime de asigurare non-viata 13,00 10,00,00 1, Chirii 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Executarea silita a creantelor bugetare 1,50 0,50 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 489,99 185,99 101,00 0,50 0,50 30 TITLUL III DOBANZI 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 181,00 46,00 46,00 46,00 43,00

8 Data : 4/0/ Tit: 8 40 TITLUL IV SUBVENTII 600,00 500,00 100, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 600,00 500,00 100,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50,00 5,00 5, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50,00 5,00 5,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90,00 90, Transferuri curente 90,00 90, Transferuri din bugetele locale pentru finanatarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 90,00 90,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.790,00 557,50 557,00 518,50 157, Ajutoare sociale 1.790,00 557,50 557,00 518,50 157, Ajutoare sociale in numerar 1.777,00 553,50 553,00 515,50 155, Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 13,00 4,00 4,00 3,00,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 745,97 93,97 53,00 164,00 35, Burse 10,00 75,00 80,00 40,00 15, Asociatii si fundatii 310,00 110,00 110,00 70,00 0, Sustinerea cultelor 150,00 50,00 50,00 50, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 75,97 58,97 13,00 4,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

9 Data : 4/0/ Tit: Rambursari de credite interne 600,00 150,00 150,00 150,00 150, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430,4 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -430,4-430,4 510 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5.060,00 0, , , ,50 93,30 01 CHELTUIELI CURENTE 5.000,00 0, , , ,50 917,30 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.000, , , ,50 858, Cheltuieli salariale in bani 3.773,35 997,00 98,00 955,85 838, Salarii de baza 3.471,35 901,00 901,00 890,85 778, Alte sporuri 5,00 5, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Indemnizatii de delegare 11,00 10,00 1, Alte drepturi salariale in bani 46,00 1,00 0,00 5, Cheltuieli salariale in natura 8,65 37,00 45, Vouchere de vacanta 8,65 37,00 45, Contributii 144,00 84,00 0,00 0,00 0,00

10 Data : 4/0/ Tit: Contributii de asigurari sociale de stat 40,00 40, Contributii de asigurari de somaj 1,50 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,00 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,50 0, Contributia asiguratorie pentru munca 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributii platite de angajator in numele angajatului 10,00 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 985,00 0,7 39,0 319,00 15,00 58, Bunuri si servicii 694,0 0,7 69,0 195,00 180,00 50, Furnituri de birou 10,00 40,00 40,00 40, Materiale pentru curatenie 15,00 5,00 5,00 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 170,00 100,00 35,00 35, Apa, canal si salubritate 140,00 35,00 35,00 35,00 35, Carburanti si lubrifianti 71,00 0,00 0,00 0,00 11, Piese de schimb 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 64,00 0,00 0,00 0,00 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8,0 0,5 8, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 105,00 0,0 40,00 40,00 5,00 00 Reparatii curente 30,00 10,00 0,00

11 Data : 4/0/ Tit: Bunuri de natura obiectelor de inventar 37,30 11,30 0,00 6, Uniforme si echipament 1,30 1, Alte obiecte de inventar 36,00 10,00 0,00 6, Deplasari, detasari, transferari 30,00 15,00 10,00 5, Deplasari interne, detasari, transferari 0,00 5,00 10,00 5, Deplasari in strainatate 10,00 10, Carti, publicatii si materiale documentare 5,00,0 1,00 1,00 0,80 01 Consultanta si expertiza 40,00 10,00 0,00 10, Pregatire profesionala 10,00,00 3,00 5, Protectia muncii 0,50 0, Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 80,00 40,00 40,00 05 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 0,50 0, Alte cheltuieli 57,50 31,50 10,00 8,00 8, Reclama si publicitate 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Protocol si reprezentare 1,00 1, Prime de asigurare non-viata 8,00 8, Chirii 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Executarea silita a creantelor bugetare 1,50 0,50 1,00

12 Data : 4/0/ Tit: Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,00 15,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 15,00 15, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 15,00 15,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 60,00 15,00 15,00 15,00 15, Rambursari de credite interne 60,00 15,00 15,00 15,00 15, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 60,00 15,00 15,00 15,00 15, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 446,50 111,50 130,70 18,00 76,30 01 CHELTUIELI CURENTE 446,50 111,50 130,70 18,00 76,30 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 371,00 103,50 98,70 95,50 73, Cheltuieli salariale in bani 343,30 90,00 90,00 90,00 73, Salarii de baza 343,30 90,00 90,00 90,00 73, Cheltuieli salariale in natura 8,70 5,70 3, Vouchere de vacanta 8,70 5,70 3, Contributii 19,00 13,50 3,00, Contributii de asigurari sociale de stat 9,50 9, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,50 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si

13 Data : 4/0/ Tit: 13 indemnizatii 0,0 0, Contributia asiguratorie pentru munca 7,50,00 3,00,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5,50 8,00 7,00 7,50 3, Bunuri si servicii 18,50 5,50 5,50 4,50 3, Furnituri de birou 1,00 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,50 1,00 1,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3,00 1,00 1,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,00,00 1,00 1, Alte obiecte de inventar 4,00,00 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari 1,00 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 0,50 0, Pregatire profesionala,00,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50,00 5,00 5, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50,00 5,00 5, TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 190,00 49,00 49,00 49,00 43,00 01 CHELTUIELI CURENTE 190,00 49,00 49,00 49,00 43,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9,00 3,00 3,00 3,00 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 9,00 3,00 3,00 3, Comisioane si alte costuri aferente

14 Data : 4/0/ Tit: 14 imprumuturilor interne 9,00 3,00 3,00 3,00 30 TITLUL III DOBANZI 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne 181,00 46,00 46,00 46,00 43, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 181,00 46,00 46,00 46,00 43, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 76,00 189,00 189,50 7,50 75,00 01 CHELTUIELI CURENTE 76,00 189,00 189,50 7,50 75,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 670,00 177,00 169,00 59,00 65, Cheltuieli salariale in bani 461,50 116,00 116,00 06,00 3, Salarii de baza 437,50 110,00 110,00 00,00 17, Alte sporuri 4,00 6,00 6,00 6,00 6, Cheltuieli salariale in natura 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Norme de hrana 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Contributii 18,50 11,00 3,00 3,00 1, Contributii de asigurari sociale de stat 5,40 5, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate,00, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,30 0, Contributia asiguratorie pentru munca 10,50 3,00 3,00 3,00 1,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56,00 1,00 0,50 13,50 10,00

15 Data : 4/0/ Tit: Bunuri si servicii 1,00 4,50 5,50, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00 3,50 4,50, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00 6,00 8,00 6,00 5, Uniforme si echipament 19,00 5,00 5,00 5,00 4, Alte obiecte de inventar 6,00 1,00 3,00 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari,00 0,50 1,00 0, Deplasari interne, detasari, transferari,00 0,50 1,00 0, Pregatire profesionala 1,00 1,00 03 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 15,00 5,00 5,00 5, Alte cheltuieli 1,00 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,00 1, INVATAMANT 1.98,00 571,00 488,50 165,00 73,50 01 CHELTUIELI CURENTE 1.98,00 571,00 488,50 165,00 73,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 934,03 414,53 358,50 107,50 53, Bunuri si servicii 758,39 316,89 9,00 97,50 5, Furnituri de birou 7,00 1,00 7,00 4,00 4, Materiale pentru curatenie 6,50 11,50 7,00 5,00 3, Incalzit, iluminat si forta motrica 97,50 105,00 153,50 6,00 13, Apa, canal si salubritate 87,85 8,35 35,00 14,50 10, Carburanti si lubrifianti 6,50 9,50 9,00 5,00 3, Piese de schimb 11,00 7,00,00 1,00 1,00

16 Data : 4/0/ Tit: Transport 101,00 58,50,50 15,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40,0 15,0 14,00 6,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 45,84,84 13,00 8,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 95,00 47,00 9,00 13,00 6,00 00 Reparatii curente 67,00 33,00 30,00 4, Medicamente si materiale sanitare 3,00,00 1, Reactivi 1,00 1, Dezinfectanti,00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 15,00 9,00 4,00, Alte obiecte de inventar 15,00 9,00 4,00, Deplasari, detasari, transferari 17,50 9,00 6,50, Deplasari interne, detasari, transferari 17,50 9,00 6,50, Materiale de laborator 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 3,65 1,65, Pregatire profesionala 1,50 8,00 3,50 1, Protectia muncii,00 10,50 9,50 1,00 1, Alte cheltuieli 33,99 4,49 9,00 0, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 33,99 4,49 9,00 0,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 93,00 37,50 37,00 13,50 5, Ajutoare sociale 93,00 37,50 37,00 13,50 5, Ajutoare sociale in numerar 80,00 33,50 33,00 10,50 3,00

17 Data : 4/0/ Tit: Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 13,00 4,00 4,00 3,00,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 70,97 118,97 93,00 44,00 15, Burse 10,00 75,00 80,00 40,00 15, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 60,97 43,97 13,00 4, SANATATE 760,00 174,10 60,50 168,50 156,90 01 CHELTUIELI CURENTE 760,00 174,10 60,50 168,50 156,90 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 570,00 149,10 143,00 143,00 134, Cheltuieli salariale in bani 553,90 140,00 140,00 140,00 133, Salarii de baza 553,90 140,00 140,00 140,00 133, Contributii 16,10 9,10 3,00 3,00 1, Contributii de asigurari sociale de stat 4,00 4, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,50 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,30 0, Contributia asiguratorie pentru munca 10,00 3,00 3,00 3,00 1,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 5,00 7,50 5,50, Bunuri si servicii 7,50 1,00 3,00,50 1, Furnituri de birou 1,00 0,50 0,50

18 Data : 4/0/ Tit: Materiale pentru curatenie 1,00 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5,50 0,50,00,00 1, Medicamente si materiale sanitare 9,00,50 3,50,00 1, Medicamente 5,00 1,00 1,50 1,50 1, Materiale sanitare,00 1,00 1, Dezinfectanti,00 0,50 1,00 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 1,00 1,00 1, Alte obiecte de inventar 3,00 1,00 1,00 1, Deplasari, detasari, transferari 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0,50 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90,00 90, Transferuri curente 90,00 90, Transferuri din bugetele locale pentru finanatarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 90,00 90,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Asociatii si fundatii 80,00 0,00 0,00 0,00 0, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.33,00 0,15 443,90 374,50 443,90 69,70 01 CHELTUIELI CURENTE 1.33,00 0,15 443,90 374,50 443,90 69,70 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 00,00 44,40 6,50 55,90 37, Cheltuieli salariale in bani 186,0 40,00 60,00 50,00 36, Salarii de baza 186,0 40,00 60,00 50,00 36,0 100 Cheltuieli salariale in natura 4,40 4,40

19 Data : 4/0/ Tit: Vouchere de vacanta 4,40 4, Contributii 9,40 4,40,50 1,50 1, Contributii de asigurari sociale de stat 1,30 1, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,50 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0, Contributia asiguratorie pentru munca 7,00,00,50 1,50 1,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 75,00 0,15 59,50 17,00 88,00 3, Bunuri si servicii 301,50 1,0 19,50 76,00 65,50 30, Furnituri de birou 3,00 1,00 1,50 0, Materiale pentru curatenie 4,50,00 1,50 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 109,30 73,30 18,00 18, Apa, canal si salubritate 9,50 5,00,50 1,50 0, Transport 5,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00,00 1,50 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7,00 7,00 10,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 139,0 1,0 39,0 36,00 34,00 30,00

20 Data : 4/0/ Tit: 0 00 Reparatii curente 7,00 1,00 13,00 1,00 1, Medicamente si materiale sanitare 1,00 1, Dezinfectanti 1,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 60,00 18,95 38,50 16,00 5, Uniforme si echipament 3,00 3, Alte obiecte de inventar 57,00 18,95 35,50 16,00 5, Deplasari, detasari, transferari 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 13,00,00 5,50 4,50 1, Alte cheltuieli 348,50 86,50 61,50 00, Protocol si reprezentare 1,50 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 347,00 86,50 60,00 00,50 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 380,00 140,00 140,00 100, Asociatii si fundatii 30,00 90,00 90,00 50, Sustinerea cultelor 150,00 50,00 50,00 50, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 4.463, , ,5 1.34,40 696,5 01 CHELTUIELI CURENTE 4.463, , ,5 1.34,40 696,5 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.530,00 674,10 676,5 671,50 508, Cheltuieli salariale in bani.440,75 68,00 657,50 657,10 498, Salarii de baza.434,75 66,00 656,00 655,60 497, Alte sporuri 5,00 1,00 1,50 1,50 1, Indemnizatii de delegare 1,00 1, Cheltuieli salariale in natura 10,15 7,5, Vouchere de vacanta 10,15 7,5,90

21 Data : 4/0/ Tit: Contributii 79,10 46,10 11,50 11,50 10, Contributii de asigurari sociale de stat 4,30 4, Contributii de asigurari de somaj 0,80 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 8,10 8, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,40 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,50 1, Contributia asiguratorie pentru munca 44,00 11,00 11,50 11,50 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36,00 83,00 59,00 57,90 36, Bunuri si servicii 88,00 39,50 18,00 17,40 13, Furnituri de birou,00 1,00 0,50 0, Materiale pentru curatenie 8,00,00,00,00, Incalzit, iluminat si forta motrica 60,00 30,00 10,00 10,40 9, Apa, canal si salubritate 6,00,00,00 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 0,50 0,50 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00 4,00 3,00 3, Hrana 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Hrana pentru oameni 140,00 37,00 40,00 40,00 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,50 5,00 0, Alte obiecte de inventar 5,50 5,00 0,50

22 Data : 4/0/ Tit: 006 Deplasari, detasari, transferari,50 1,50 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari,50 1,50 0,50 0,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.697,00 50,00 50,00 505,00 15, Ajutoare sociale 1.697,00 50,00 50,00 505,00 15, Ajutoare sociale in numerar 1.697,00 50,00 50,00 505,00 15, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 1.599, 1,78 534,0 447,00 381,6 36,40 01 CHELTUIELI CURENTE 1.599, 1,78 534,0 447,00 381,6 36,40 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 440,00 117,0 11,00 19,40 81, Cheltuieli salariale in bani 409,40 110,00 110,00 110,00 79, Salarii de baza 409,40 110,00 110,00 110,00 79, Cheltuieli salariale in natura 17,40 17, Vouchere de vacanta 17,40 17, Contributii 13,0 7,0,00,00, Contributii de asigurari sociale de stat 3,60 3, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,0 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0, Contributia asiguratorie pentru munca 8,00,00,00,00,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.159, 1,78 417,00 335,00 5, 155, Bunuri si servicii 1.038, 1,78 38,00 84,00 37, 135,00

23 Data : 4/0/ Tit: Incalzit, iluminat si forta motrica 553,00 173,00 140,00 140,00 100, Apa, canal si salubritate 0,00 0,85 10,00 5,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,00 5,00 5,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 453, 0,93 194,00 134,00 90, 35,00 00 Reparatii curente 7,00,00 4,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 61,00 17,00 13,00 11,00 0, Uniforme si echipament 4,00 4, Alte obiecte de inventar 57,00 13,00 13,00 11,00 0, Alte cheltuieli 53,00 16,00 34,00 3, Prime de asigurare non-viata 5,00,00,00 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 48,00 14,00 3,00, PROTECTIA MEDIULUI 63,00 195,00 150,00 150,00 137,00 01 CHELTUIELI CURENTE 39,00 135,00 90,00 90,00 77,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39,00 135,00 90,00 90,00 77, Bunuri si servicii 347,00 90,00 90,00 90,00 77, Apa, canal si salubritate 347,00 90,00 90,00 90,00 77, Alte cheltuieli 45,00 45, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45,00 45,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Rambursari de credite interne 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00

24 Data : 4/0/ Tit: ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA 150,00 150,00 01 CHELTUIELI CURENTE 150,00 150,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150,00 150,00 03 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 150,00 150, COMBUSTIBILI SI ENERGIE 469,76 144,76 175,00 75,00 75,00 01 CHELTUIELI CURENTE 600,00 500,00 100,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 600,00 500,00 100, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 600,00 500,00 100,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 300,00 75,00 75,00 75,00 75, Rambursari de credite interne 300,00 75,00 75,00 75,00 75, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430,4 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -430,4-430, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -430,4-430,4

25 Data : 4/0/ Tit: TRANSPORTURI 1.97,54 717,00 716,00 58,54 11,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.97,54 717,00 716,00 58,54 11,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.97,54 717,00 716,00 58,54 11, Bunuri si servicii 40,00 1,00 11,00 11,00 6, Transport 5,00,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 35,00 10,00 10,00 10,00 5,00 00 Reparatii curente 1.91,54 700,00 700,00 51, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Alte obiecte de inventar 0,00 5,00 5,00 5,00 5, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT -, Excedentul/Deficitul sectiunii de functionare -,65

26 MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: TOTAL VENITURI-VENITURI 7.746, , , , , I. VENITURI CURENTE , , , ,73.13, C. Venituri nefiscale , , , ,73.13, C1. Venituri din proprietate 45,00 167,00 178,00 7,00 35, VENITURI DIN PROPRIETATE 45,00 167,00 178,00 7,00 35, Venituri din concesiuni si inchirieri 19,00 7,00 8,00,00, Alte venituri din concensiuni si inchirieri de catre institutiile publice 19,00 7,00 8,00,00, Alte venituri din proprietate 433,00 160,00 170,00 70,00 33, C. Vanzari de bunuri si servicii , , , ,73.088, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI , , , ,73.088, Venituri din prestari de servicii 754,00 198,80 30,0 175,00 150, Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 11.85, , ,98.781, , Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 1.197,90 83,10 330,80 31,00 63, Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15,00,00 5,00 4,00 4, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 05,00 70,00 45,00 40,00 50, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

27 Data : 4/0/ Tit: SUBVENTIILE -70,00-5,00-5,00-0, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -70,00-5,00-5,00-0, IV. Subventii ,11.071, , , , SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII ,11.071, , , , Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 90,00 90, Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale ,11.071, , , , VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 8.545, , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 8.547,6 7.0, , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.543, , , , , Cheltuieli salariale in bani.40, , , , , Salarii de baza 1.81,50.536, , , , Sporuri pentru conditii de munca.500,00 510,00 710,00 710,00 570, Alte sporuri.403,50 551,00 661,00 661,00 530, Fond aferent platii cu ora 4.100,00 50, , , , Indemnizatii de hrana 973,00 65,00 65,00 65,00 178, Alte drepturi salariale in bani 144,00 31,00 41,00 41,00 31, Cheltuieli salariale in natura 46,50 8,00 8,00,50 8, Vouchere de vacanta 14,50 14, Alte drepturi salariale in natura 3,00 8,00 8,00 8,00 8,00

28 Data : 4/0/ Tit: Contributii 1.095,8 441,8 45,00 5,00 184, Contributii de asigurari sociale de stat 176,80 176, Contributii de asigurari de somaj 6,0 6, Contributii de asigurari sociale de sanatate 55,0 55, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,10 4, Contributii pentru concedii si indemnizatii 19,98 8,98 50,00 30,00 30, Contributia asiguratorie pentru munca 510,00 86,00 145,00 145,00 134, Contributii platite de angajator in numele angajatului 150,00 30,00 50,00 50,00 0,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.799,84.83, ,93 733,56 360, Bunuri si servicii 1.801,70 97,53 587,11 18,06 4, Furnituri de birou 57,34 30,70 19,10 7,04 0, Materiale pentru curatenie 40,40,0 16,0, Incalzit, iluminat si forta motrica 814,43 50,43 60,00 9,00 5, Apa, canal si salubritate 90,50 39,00 30,00 14,50 7, Carburanti si lubrifianti 5,50 3,50 1,50 0, Piese de schimb 33,0 0,0 10,00 3, Transport 11,00 10,00 0,81 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 38,50 1,50 11,00 6, Materiale si prestari de servicii cu

29 Data : 4/0/ Tit: 4 caracter functional 9,00 16,00 100,50 64,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 418,83 179,00 138,00 91,83 10,00 00 Reparatii curente 784,58 367,6 75,3 77,00 65, Hrana 350,60 100,60 85,00 80,00 85, Hrana pentru oameni 350,60 100,60 85,00 80,00 85, Medicamente si materiale sanitare 1.74,50 443,50 343,50 31,50 166, Medicamente 519,50 151,50 141,00 16,00 101, Materiale sanitare 314,00 18,50 9,50 91,50 1, Reactivi 335,00 119,00 77,00 77,00 6, Dezinfectanti 106,00 44,50 33,00 7,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 110,50 53,00 37,00 16,00 4, Uniforme si echipament 9,00 3,00,00,00, Lenjerie si accesorii de pat 13,00 7,00,00,00, Alte obiecte de inventar 88,50 43,00 33,00 1,00 0, Deplasari, detasari, transferari 13,50 8,50 3,00 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 13,50 8,50 3,00 1,00 1, Materiale de laborator 8,00 4,00,00 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 10,00 7,00,00 0,50 0,50 01 Consultanta si expertiza 5,00 5, Pregatire profesionala 17,50 14,00 1,50 1,00 1, Protectia muncii 40,50 16,00 13,50 5,50 5, Alte cheltuieli 383,46 9,46 7,00 1,00 7, Reclama si publicitate 14,00 5,00 4,00 3,00,00

30 Data : 4/0/ Tit: Prime de asigurare non-viata 6,00 3,00,00 1, Chirii 34,00 13,00 8,00 8,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 39,46 71,46 58,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 04,00 56,00 56,00 51,00 41, Burse 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 14,00 36,00 36,00 31,00 1,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1,78 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -1,78-1, INVATAMANT 77,19 306,87 314,3 51,00 55,00 01 CHELTUIELI CURENTE 77,19 306,87 314,3 51,00 55,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77,19 306,87 314,3 51,00 55, Bunuri si servicii 37,43 11,43 15, Furnituri de birou 1,00 1, Materiale pentru curatenie 5,00 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 115,43 15,43 100, Apa, canal si salubritate 8,00 8, Carburanti si lubrifianti,00,00

31 Data : 4/0/ Tit: Piese de schimb 5,00 5, Transport 5,00 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 35,00 5,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 45,00 30,00 15,00 00 Reparatii curente 141,16 5,84 119,3 11,00 5, Hrana 190,60 55,60 45,00 40,00 50, Hrana pentru oameni 190,60 55,60 45,00 40,00 50, Medicamente si materiale sanitare 6,00 6, Materiale sanitare 1,00 1, Reactivi,00, Dezinfectanti 3,00 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 46,00 6,00 0, Uniforme si echipament 1,00 1, Lenjerie si accesorii de pat 5,00 5, Alte obiecte de inventar 40,00 0,00 0, Deplasari, detasari, transferari 5,00 5, Deplasari interne, detasari, transferari 5,00 5, Materiale de laborator 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,00 5,00 01 Consultanta si expertiza 5,00 5,00

32 Data : 4/0/ Tit: Pregatire profesionala 10,00 10, Protectia muncii 10,00 5,00 5, Alte cheltuieli 70,00 70, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 70,00 70, SANATATE 6.839, , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 6.840, , , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.113, , , , , Cheltuieli salariale in bani.003, , , , , Salarii de baza ,00.430, , ,00.980, Sporuri pentru conditii de munca.500,00 510,00 710,00 710,00 570, Alte sporuri.400,00 550,00 660,00 660,00 530, Fond aferent platii cu ora 4.100,00 50, , , , Indemnizatii de hrana 973,00 65,00 65,00 65,00 178, Alte drepturi salariale in bani 140,00 30,00 40,00 40,00 30, Cheltuieli salariale in natura 3,00 8,00 8,00 8,00 8, Alte drepturi salariale in natura 3,00 8,00 8,00 8,00 8, Contributii 1.078,78 430,78 43,00 3,00 18, Contributii de asigurari sociale de stat 170,00 170, Contributii de asigurari de somaj 6,00 6, Contributii de asigurari sociale de sanatate 54,00 54, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,00 4, Contributii pentru concedii si

33 Data : 4/0/ Tit: 8 indemnizatii 19,78 8,78 50,00 30,00 30, Contributia asiguratorie pentru munca 50,00 84,00 143,00 143,00 13, Contributii platite de angajator in numele angajatului 150,00 30,00 50,00 50,00 0,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.53, ,0 967,11 607,06 57, Bunuri si servicii 1.37,7 794,60 397,11 174,56 6, Furnituri de birou 44,34 18,0 18,60 7,04 0, Materiale pentru curatenie 30,40 15,0 14,0 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 619,00 475,00 130,00 9,00 5, Apa, canal si salubritate 48,50,00 1,00 5, Carburanti si lubrifianti 3,50 1,50 1,50 0, Piese de schimb 8,0 15,0 10,00 3, Transport 6,00 5,00 0,81 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 31,50 15,50 10,50 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47,00 98,00 87,50 61,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 313,83 19,00 103,00 81,83 00 Reparatii curente 53,4 331,4 16,00 36,00 30, Hrana 160,00 45,00 40,00 40,00 35, Hrana pentru oameni 160,00 45,00 40,00 40,00 35, Medicamente si materiale sanitare 1.67,50 437,00 343,00 31,50 166, Medicamente 519,50 151,50 141,00 16,00 101, Materiale sanitare 313,00 17,50 9,50 91,50 1,50

34 Data : 4/0/ Tit: Reactivi 333,00 117,00 77,00 77,00 6, Dezinfectanti 10,00 41,00 3,50 7,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 58,00 5,00 15,00 14,00 4, Uniforme si echipament 8,00,00,00,00, Lenjerie si accesorii de pat 8,00,00,00,00, Alte obiecte de inventar 4,00 1,00 11,00 10, Deplasari, detasari, transferari 8,00 3,00 3,00 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 8,00 3,00 3,00 1,00 1, Materiale de laborator 7,00 3,00,00 1,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare 5,00,00,00 0,50 0, Pregatire profesionala 7,50 4,00 1,50 1,00 1, Protectia muncii 30,50 11,00 8,50 5,50 5, Alte cheltuieli 84,00 36,00 9,00 1,00 7, Reclama si publicitate 14,00 5,00 4,00 3,00, Prime de asigurare non-viata 6,00 3,00,00 1, Chirii 34,00 13,00 8,00 8,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30,00 15,00 15,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 04,00 56,00 56,00 51,00 41, Burse 80,00 0,00 0,00 0,00 0, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 14,00 36,00 36,00 31,00 1,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1,78 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

35 Data : 4/0/ Tit: 10 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,78-1, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -1,78-1, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 979,46 404,6 49,0 194,00 13,00 01 CHELTUIELI CURENTE 979,46 404,6 49,0 194,00 13,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 430,00 119,30 108,70 118,50 83, Cheltuieli salariale in bani 399,00 108,80 106,70 10,00 81, Salarii de baza 391,50 106,80 104,70 100,00 80, Alte sporuri 3,50 1,00 1,00 1,00 0, Alte drepturi salariale in bani 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Cheltuieli salariale in natura 14,50 14, Vouchere de vacanta 14,50 14, Contributii 16,50 10,50,00,00, Contributii de asigurari sociale de stat 6,80 6, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,0 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0,0

36 Data : 4/0/ Tit: Contributia asiguratorie pentru munca 8,00,00,00,00,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 549,46 84,96 140,50 75,50 48, Bunuri si servicii 19,00 65,50 65,00 43,50 18, Furnituri de birou 1,00 0,50 0, Materiale pentru curatenie 5,00,00,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 80,00 30,00 30,00 0, Apa, canal si salubritate 34,00 9,00 9,00 9,00 7, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,00 1,00 0,50 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 10,00 3,00 3,00 3,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 60,00 0,00 0,00 10,00 10,00 00 Reparatii curente 10,00 30,00 30,00 30,00 30, Medicamente si materiale sanitare 1,00 0,50 0, Dezinfectanti 1,00 0,50 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 6,50,00,00,00 0, Alte obiecte de inventar 6,50,00,00,00 0, Deplasari, detasari, transferari 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 0,50 0, Alte cheltuieli 9,46 186,46 43, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9,46 186,46 43, EXCEDENT/DEFICIT -799,07-6,75-16,3-10,00-4, Excedentul/Deficitul sectiunii de functionare -799,07-6,75-16,3-10,00-4,00

37 BRAD Data : 4/0/ Tit: TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , ,96.58, I. VENITURI CURENTE , , , ,96.556, A. VENITURI FISCALE 0.05, , , ,96.18, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 6.69,00.556,7.395,8 1.98,46 18, IMPOZIT PE VENIT 84,00,00,00,00 18, Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 43,00 11,00 11,00 11,00 10, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 41,00 11,00 11,00 11,00 8, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 6.185,00.534,7.373,8 1.76, Cote defalcate din impozitul pe venit 5.885,00.434,7.73, , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 300,00 100,00 100,00 100, A3 Impozite si taxe pe proprietate 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1.691,00 59,00 536,55 384,00 41, Impozit si taxa pe cladiri 860,00 17,00 45,55 16,00 181, Impozit si taxa pe teren 718,00 6,00 41,00 155,00 60, Taxe judiciare de timbru si alte taxe

38 Data : 4/0/ Tit: 0 de timbru 113,00 50,00 50,00 13, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 11.96, , ,00.985, , SUME DEFALCATE DIN TVA , , ,00.735, , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 4.46, , , ,00 666, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 6.791, , , , , TAXE PE SERVICII SPECIFICE 0,0 0, Impozit pe spectacole 0,0 0,0 160 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 889,53 65,33 355,00 50,80 18, Impozit pe mijloacele de transport 74,3 10,33 300,00 00,00 13, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 154,50 50,00 50,00 50,00 4, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 10,80 5,00 5,00 0, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 138,80 34,70 34,70 34,70 34, Alte impozite si taxe 138,80 34,70 34,70 34,70 34,70

39 Data : 4/0/ Tit: C. Venituri nefiscale ,51-600,19-91,1 17,00 373, C1. Venituri din proprietate 477,80 10,00 10,00 10,00 117, VENITURI DIN PROPRIETATE 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Venituri din concesiuni si inchirieri 477,80 10,00 10,00 10,00 117, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 477,80 10,00 10,00 10,00 117, C. Vanzari de bunuri si servicii ,31-70, ,1 7,00 56, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 706,0 181,0 175,00 175,00 175, Venituri din prestari de servicii 60,00 155,00 155,00 155,00 155, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 86,0 6,0 0,00 0,00 0, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 17,50 5,00 5,00 7, Taxe extrajudiciare de timbru 17,50 5,00 5,00 7, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 34,00 91,00 71,00 81,00 81, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 34,00 91,00 71,00 81,00 81, DIVERSE VENITURI 15,30 8,30 7, Taxe speciale 1,10 1, Alte venituri 14,0 7,0 7, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

40 Data : 4/0/ Tit: 0 4 SUBVENTIILE -.55, , ,1-56, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -.55, , ,1-56, IV. Subventii 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 85,00 3,00 18,00 18,00 6,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 85,00 3,00 18,00 18,00 6, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 15,00 5,00 10, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 70,00 18,00 18,00 18,00 16, VENITURI PROPRII 10.59, , ,07.351,46 686, TOTAL CHELTUIELI ,0, , , ,96.58,35 01 CHELTUIELI CURENTE 18.99,6, , , ,96.43,35 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.781,00.346,30.300,45.375, , Cheltuieli salariale in bani 8.168,40.11,00.155,50.08, , Salarii de baza 7.836,40.017,00.067,00.136, , Alte sporuri 34,00 1,00 7,50 7,50 7, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40,00 60,00 60,00 60,00 60, Indemnizatii de delegare 1,00 11,00 1, Alte drepturi salariale in bani 46,00 1,00 0,00 5, Cheltuieli salariale in natura 313,30 50,00 99,95 13,35 40,00

41 Data : 4/0/ Tit: Norme de hrana 190,00 50,00 50,00 50,00 40, Vouchere de vacanta 13,30 49,95 73, Contributii 99,30 175,30 45,00 43,50 35, Contributii de asigurari sociale de stat 88,10 88, Contributii de asigurari de somaj 3,0 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,80 6, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,50 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii,70, Contributia asiguratorie pentru munca 167,00 43,00 45,00 43,50 35, Contributii platite de angajator in numele angajatului 10,00 10,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.691,9,65.596,3.087, ,66 438, Bunuri si servicii 3.305,31 3, ,09 980,00 707,6 367, Furnituri de birou 154,00 55,00 50,00 45,00 4, Materiale pentru curatenie 55,00 0,50 16,00 13,50 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 1.01,80 484,30 359,50 3,40 15, Apa, canal si salubritate 610,35 0,85 170,35 169,50 147,00 13, Carburanti si lubrifianti 97,50 9,50 9,00 5,00 14, Piese de schimb 1,00 8,00,00 1,00 1, Transport 111,00 60,50 8,50 16,00 6, Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

sintsom_ _21.pdf

sintsom_ _21.pdf ugetul asigurarilor pentru somaj pe anii - Pag. - mii lei - / 00 00 6 00 900 00 0 6 0 0 5 9 9 VENITURI - TOTL I.VENITURI CURENTE TXE PE UTILIZRE UNURILOR, UTORIZRE UTILIZRII UNURILOR SU PE DESFSURRE DE

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult