CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi c

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi c"

Transcriere

1 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi constatate lei Denumirea indicatorilor *) anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti din anul curent A 1 2 3= VENITURI -TOTAL 676,989, ,312, ,317, ,092, ,224, ,760,953 I. VENITURI CURENTE 669,881, ,978, ,462, ,067, ,394, ,928,923 A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contribuţia datorată pentru contractele costvolum/ cost-volum-rezultat Venituri din contribuţia datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 668,438, ,248, ,074, ,067, ,007, ,541,453 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 52,945,000 34,920, ,858,680 68,882,557 53,976,123 59,153,706 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori 18,348,000 18,348,000 91,495,545 65,651,950 25,843,595 31,992,716 Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat 18,348,000 18,348,000 91,444,716 64,428,397 27,016,319 31,941,970 Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj 50, ,746 50,746 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice 0 1,223,274-1,223,274 0 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,651,000 2,651,000 7,911,401 3,230,607 4,680,794 3,709,256 Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 2,651,000 2,651,000 7,916,612 3,230,329 4,686,283 3,714,745 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj -5, ,489-5,489 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 31,946,000 13,921,000 23,451, ,451,734 23,451,734 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 31,946,000 13,921,000 23,451,734 23,451,734 23,451,734 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 615,493, ,328, ,216,059 53,184, ,031, ,387,747 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 609,599, ,069, ,995,724 49,634, ,361, ,437,020 Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 609,599, ,069, ,485,224 40,883, ,601, ,134,280 Contributia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati Încasari realizate 12,251,346 8,689,219 3,562,127 4,043, ,939-61,939 0 Contributia datorata de pensionari 259, , ,154 Contribuții facultative ale asiguraților Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natură profesională cu caracter ocazional Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 143,000 58,000 33,668 3,578 30,090 27,826 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiloor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activitatea de expertiza contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere ci o microintreprindere care nu generează o persoană juridică 697, , , , , ,813 1,00 0 1, ,513 1,513

2 Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe 57,835 57, venit, din activităţi agricole Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor 1,936, , , , , ,747 agricole Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor 2,852,000 1,257, , ,531 58, ,316 Regularizări 265,000 25,000 3,575,458 2,560,616 1,014, ,046 Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați 86,910 86,910 23,196 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica 2,241 1, ,193 Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate 458, , ,237 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza 13,680 13,680 13,680 contractelor de activitate sportivă Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE 1,443, , ,47 387, ,470 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,443, , ,47 387, ,470 DIVERSE VENITURI 1,443, , ,47 387, ,470 Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Alte venituri 1,443, , , , ,470 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari IV. SUBVENTII 7,108,930 5,334, ,997 25, , ,030 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7,108,930 5,334, ,997 25, , ,030 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3,594,930 3,571, ,065 11, , ,004 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 9,000 9, , , , , , ,755 1, , ,694 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pt. pers. care se află în perioada de 1,000 1, ,300-8, amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 3,127,930 3,127,93 0 Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi 0 indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3,514,000 1,762, ,932 14, , ,026 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 0 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea 17,820 10,268 7, copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli 3,201 3, profesionale Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 219, , ,052 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 3,514,000 1,762,66 0

3 Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale 2, ,050 2,568 Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 0 12 luni SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Fondul Social European Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Mihaela Luci Stefan DIRECTOR EXCUTIV ECONOMIC, Simona Georgeta Subtirelu

4 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI la data de 30 iunie 2018 Denumirea indicatorilor*) Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale TOTAL Sold la începutul anului din care: Angajamente curente Plăţi efectuate CHELTUIELI- TOTAL 937,583, ,590, ,994, ,340,877 1,045,779, ,702, ,076, ,820,297 CHELTUIELI CURENTE 937,583, ,590, ,994, ,814,631 1,046,252, ,702, ,550, ,294,051 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,10 7,844,100 3,891,960 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753, ,761, ,705, ,037, ,783, ,702, ,081, ,034,469 TITLUL III DABANZI TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -473, , , ,754 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI- TOTAL 937,583, ,590, ,994, ,340,877 1,045,779, ,702, ,076, ,820,297 CHELTUIELI CURENTE 937,583, ,590, ,994, ,814,631 1,046,252, ,702, ,550, ,294,051 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,10 7,844,100 3,891,960 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753, ,761, ,705, ,037, ,783, ,702, ,081, ,034,469 TITLUL III DABANZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900

5 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOC- CULTURALE 937,583, ,590, ,994, ,340,877 1,045,779, ,702, ,076, ,820,297 CHELTUIELI CURENTE 937,583, ,590, ,994, ,814,631 1,046,252, ,702, ,550, ,294,051 SANATATE 907,254, ,261, ,287, ,074,697 1,038,512, ,702, ,810, ,554,117 CHELTUIELI CURENTE 907,254, ,261, ,287, ,537,669 1,038,975, ,702, ,273, ,017,089 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,10 7,844,100 3,891,960 Cheltuieli de salarii in bani 7,457,200 7,457,200 3,630,430 7,457,200 7,457,20 7,457,200 3,595,344 Salarii de baza 6,597,000 6,597,000 3,294,410 6,597,000 6,597,00 6,597,000 3,284,197 Spor penru condiții de muncă 830, , , , ,00 830, ,404 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 19,000 19,000 9,000 19,000 19,00 19,000 5,967 Indemnizatii de delegare 1,400 1, ,400 1,40 1, Indemnizatii de detaşare 0 Alte drepturi salariale in bani, dc 9,800 9,800 1,400 9,800 9,80 9,800 1,317 - hotarari judecatoresti 0 Cheltuieli salariale în natură 120, , , , ,00 120, ,550 Vouchere de vacanță 120, , , , ,00 120, ,550 Contributii 266, , , , ,90 266, ,066 Contributii de asigurari sociale de stat 82,000 82,000 79,190 82,000 82,00 82,000 79,189 Contributii de asigurari de somaj 3,000 3,000 2,530 3,000 3,00 3,000 2,526 Contributii de asigurari sociale de sanatate 27,000 27,000 26,330 27,000 27,00 27,000 26,321 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 5,000 5,000 4,300 5,000 5,00 5,000 4,295 Contribuția asiguratorie pentru muncă 149, ,000 81, , ,00 149,000 68,982 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753, ,761, ,705, ,037, ,783, ,702, ,081, ,034,469 Bunuri si servicii 763,727, ,735, ,697, ,011, ,757, ,702, ,055, ,029,996 Furnituri de birou 58,000 58,000 29,000 58,000 58,00 58,000 28,995 Materiale pentru curatenie 9,000 9,000 5,600 9,000 9,00 9,000 5,598

6 Incalzit, iluminat si forta motrica 85,800 85,800 63,050 85,800 85,80 85,800 61,840 Apa, canal si salubritate 19,000 19,000 11,500 19,000 19,00 19,000 11,499 Carburanti si lubrifianti 16,000 16,000 5,000 16,000 16,00 16,000 5,000 Piese de schimb 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00 5,000 4,508 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 93,000 93,000 40,500 93,000 93,00 93,000 37,539 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 763,223, ,231, ,404, ,507, ,253, ,702, ,551, ,742,552 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 763,155, ,163, ,362, ,439, ,185, ,702, ,483, ,701,018 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 68,000 68,000 42,000 68,000 68,00 68,000 41,534 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 218, , , , ,00 218, ,465 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale 0 - sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP 108, ,000 59, , ,00 108,000 59,763 Reparatii curente 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,000 14, ,000 14,00 14,00 Alte obiecte de inventar 14,000 14, ,000 14,00 14,00 Deplasari, detasari, transferari 7,000 7,000 5,270 7,000 7,00 7,000 3,568 Deplasari interne, detasari, transferari 7,000 7,000 5,270 7,000 7,00 7,000 3,568 Deplasari in strainatate 0 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 Consultanţă şi expertiză 0 Pregatire profesionala 0 Protectia muncii 2,000 2,000 2,000 2,00 2,00 Alte cheltuieli 2,000 2,000 2,000 2,000 2,00 2, Chirii 0 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,000 2,000 2,000 2,000 2,00 2, TITLUL III DABANZI Alte dobanzi Dobanda datorata trezoreriei statului 0 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900 TRANSFERURI CURENTE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900

7 Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantare nationala 0 Finantare externa nerambursabila 0 Alte programe comunitare finantate in perioada Finantare nationala 0 Finantare externa nerambursabila 0 Cheltuieli neeligibile 0 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, Despăgubiri civile 0 Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii 0 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 Alte active fixe 0 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 Administratia centrala 0 Servicii publice descentralizate 144,098, ,098, ,924, ,058, ,751, ,751, ,276,672 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0-462, , , ,972 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0-462, , , ,972

8 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 0-462, , , ,972 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate -462, , , ,972 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 334,918, ,363, ,646, ,356, ,881, ,245, ,635, ,638,151 Medicamente cu si fara contributie personala, din care 191,670, ,043,930 93,873, ,038, ,863, ,197, ,665,601 93,868,225 ~ activitatea curenta 105,091,000 93,177,000 74,947,820 93,177, ,737,128 48,646, ,091,000 74,947,749 ~ sume cost volum rezultat 82,535,000 27,766,000 16,392,030 27,766, ,288,155 58,753,155 82,535,000 16,392,027 ~ sume cost volum 350, , , , ,514 48, , ,840 ~ personal contractual 182, , , , ,93 182, ,921 ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 3,512,000 3,514,000 2,184,020 3,508,671 4,256, ,177 3,506,671 2,178,688 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care 105,869, ,041,960 63,241, ,041, ,017,847 22,026,734 85,991,113 63,241,451 Programul national detratament pentru boli rare 3,155,150 3,144,010 1,782,740 3,144,010 4,276,188 1,196,668 3,079,520 1,782,715 Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 1,709,350 1,442,040 1,134,730 1,442,040 2,326, ,675 1,352,150 1,134,712 Programul national de diabet zaharat 17,331,930 19,688,650 14,013,180 19,688,650 21,852,382 4,520,452 17,331,930 14,013,160 Programul national de boli endocrine 0 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 840, , , ,340 1,017, , , ,451 Programul national de oncologie 49,098,890 54,538,680 33,822,250 54,538,680 52,755,754 11,337,688 41,418,066 33,822,213 Programul national de sanatate mintala 0 Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 33,733,260 29,376,240 11,898,230 29,376,240 25,789,037 3,820,230 21,968,807 11,898,200 - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 33,733,260 29,376,240 11,898,230 29,376,240 25,789,037 3,820,230 21,968,807 11,898,200

9 - Programul national de tratament pentru boli rare 0 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 5,461,820 5,292,280 3,672,020 5,292,280 6,654,773 1,589,756 5,065,017 3,671,941 Programul national de diabet zaharat 2,300,520 1,998,410 1,147,350 1,998,410 2,679, ,660 2,300,520 1,147,334 Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 541, , , , , , , ,775 Programul national de ortopedie 1,134,410 1,141,350 1,036,170 1,141,350 1,229,265 94,855 1,134,410 1,036,151 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 602, , , ,790 1,011, , , ,238 Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 Programul national detratament pentru boli rare 0 Programul national de boli cardiovasculare 704, , , , , , , ,443 Programul national de sanatate mintala 0 Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 177, ,12 184, ,78 157,78 - Subprogramul de radiologie interventionala 177, , , ,78 157,78 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 0 - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 27,127,670 27,127,670 18,026,770 27,127,670 30,224,125 3,096,455 27,127,670 18,026,748 Dispozitive si echipamente medicale 4,789,000 4,858,000 2,832,220 4,855,566 5,121, ,000 4,786,566 2,829,786 Servicii medicale in ambulator 139,179, ,717,000 73,428, ,913, ,710,113 11,690, ,019,804 72,710,060 Asistenta medicala primara, din care: 66,160,500 65,754,000 35,086,150 65,697,651 71,754,462 5,716,810 66,037,652 34,443,517 ~ activitatea curenta 63,233,000 62,809,000 32,141,150 62,752,651 68,652,099 5,475,448 63,176,651 31,498,517 ~ centre de permanenta 2,927,500 2,945,000 2,945,000 2,945,000 3,102, ,362 2,861,001 2,945,000

10 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 50,538,000 50,565,000 26,873,980 50,547,283 54,722,059 4,201,776 50,520,283 26,853,524 Asistenta medicala stomatologica 4,753,000 4,672,000 2,190,550 4,669,997 5,042, ,204 4,739,013 2,176,248 ~ activitatea curenta 4,753,000 4,672,000 2,190,550 4,669,997 5,042, ,204 4,739,013 2,176,248 ~ personal contractual 0 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,062,000 15,055,000 7,901,330 9,328,877 16,334,691 1,276,814 15,057,877 7,860,872 ~ activitatea curenta 15,062,000 15,055,000 7,901,330 9,328,877 16,334,691 1,276,814 15,057,877 7,860,872 ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT 0 ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată) 0 ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți 0 Asist.medic.in centre med. multifunctionale (servicii medicale de recuperare), din care: 2,666,000 2,671,000 1,376,920 2,669,979 2,856, ,705 2,664,979 1,375,899 ~ activitatea curenta 2,666,000 2,671,000 1,376,920 2,669,979 2,856, ,705 2,664,979 1,375,899 ~ personal contractual 0 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 229, , , , ,619 15, , ,755 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 286,154, ,188, ,826, ,883, ,237,218 22,704, ,532, ,503,708 Spitale generale, din care: 286,154, ,188, ,826, ,883, ,237,218 22,704, ,532, ,503,708 ~ activitatea curenta 284,835, ,832, ,264, ,527, ,799,888 22,586, ,213, ,959,164 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți 0 ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta perfomanta 0 ~ Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 1,319,470 1,356, ,130 1,356,630 1,437, ,860 1,319, ,544 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: ~ activitatea curenta 0 ~ personal contractual 0

11 Ingrijiri medicale la domiciliu 630, , , , ,797 45, , ,523 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 2,044,240 2,044,240 2,042,000 2,028,248 2,028, ,028,248 2,028,248 CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,266,180 7,266,18 7,266,180 7,266,180 Asigurari si asistenta sociala 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,266,180 7,266,18 7,266,180 7,266,180 CHELTUIELI CURENTE 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 TITLUL IX - Asistenta sociala 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 Ajutoare sociale 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 Ajutoare sociale in numerar 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 17,191,000 17,191,000 8,903,000 4,482,387 4,482, ,482,387 4,482,387 Asistenta sociala in caz de boli 17,191,000 17,191,000 8,903,000 4,482,387 4,482, ,482,387 4,482,387 Asistenta sociala pentru familie si copii 13,138,000 13,138,000 6,804,000 2,783,793 2,783, ,783,793 2,783,793 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0-10,782-10, ,782-10,782 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0-10,782-10, ,782-10,782 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala 0-10,782-10, ,782-10,782 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala -10,782-10,782-10,782-10,782 REZERVE 0 Fond de rezerva EXCEDENT 0 DEFICIT -192,600, ,681, ,059,344 Presedinte - Director General, Mihaela Luci Stefan Director executiv economic, Simona Georgeta Subtirelu

12 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Situatia privind creditele de angajament semestrul I 2018 lei Credite de Credite de Credite de angajament angajament angajament Denumire indicator aprobate realizate la aprobate an Semestrul I data de 2018 an Total servicii medicale inclusiv transferuri 898,791, ,633, ,313,957 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din care: 763,155, ,997, ,860,441 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 334,918, ,351, ,592,232 Medicamente cu si fara contributie personala, din care: 191,670, ,377, ,284,720 ~ activitatea curenta 105,091,000 79,806,000 77,841,305 ~ cost volum-rezultat 82,535,000 43,000,000 42,938,173 ~ cost volum 350, , ,321 ~ personal contractual 182, , ,921 ~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub 3,512,000 2,129,000 2,129,000 forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S. Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 105,869,220 71,737,750 62,358,304 Programul national de tratament pentru boli rare 3,155,150 1,772,870 1,181,562 Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 1,709, , ,880 Programul national de diabet zaharat 17,331,930 14,637,420 14,637,420 Programul national de boli endocrine 0 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 840, , ,393 Programul national de oncologie 49,098,890 33,947,760 32,478,376 Programul national de sanatate mintala 0 Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST 33,733,260 19,901,050 13,249,673 VOLUM, din care: - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 33,733,260 19,901,050 13,249,673 - Programul national de tratament pentru boli rare 0 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 5,461,820 3,857,670 2,571,110 Programul national de diabet zaharat 2,300,520 1,195,200 1,183,941 Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 541, , ,642 Programul national de ortopedie 1,134, , ,631 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 602, ,70 Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 Programul national detratament pentru boli rare 0 Programul national de boli cardiovasculare 704, , ,896 Programul national de sanatate mintala 0 Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 177, ,60 - Subprogramul de radiologie interventionala 177, ,60 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0

13 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 0 - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 27,127,670 17,626,130 17,625,991 Dispozitive si echipamente medicale 4,789,000 2,752,330 2,752,107 Servicii medicale in ambulator 139,179,500 76,079,260 74,038,781 Asistenta medicala primara, din care: 66,160,500 35,744,740 34,514,810 ~ activitatea curenta 63,233,000 32,817,240 31,617,576 ~ centre de permanenta 2,927,500 2,927,500 2,897,234 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 50,538,000 28,566,190 27,824,913 Asistenta medicala stomatologica, din care: 4,753,000 2,368,000 2,349,042 ~ activitatea curenta 4,753,000 2,368,000 2,349,042 ~ personal contractual 0 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,062,000 7,980,000 7,930,678 ~ activitatea curenta 15,062,000 7,980,000 7,930,678 ~ Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT 0 ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) 0 ~Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulti 0 Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care: 2,666,000 1,420,330 1,419,338 ~ activitatea curenta 2,666,000 1,420,330 1,419,338 ~ personal contractual 0 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 229, , ,949 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 286,154, ,092, ,772,891 Spitale generale, din care: 286,154, ,092, ,772,891 ~ activitatea curenta 284,835, ,251, ,307,057 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii 0 și adulți ~ Diagnostic de tratament si inalta perfomanta - Subprogramul de radiologie interventionala 0 ~ Suprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 1,319, , ,834 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0 ~ activitatea curenta 0 ~ personal contractual 0 Ingrijiri medicale la domiciliu 630, , ,589 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 2,044,240 2,042,000 2,041,999 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,453,516 TRANSFERURI CURENTE Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări 135,635, ,635, ,453,516 sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale 135,635, ,635, ,453,516 PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Mihaela Luci Stefan DIRECTOR EXCUTIV ECONOMIC, Simona Georgeta Subtirelu

CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare

CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi trimestriale cumulate Incasari realizate cumulat Incasari realizate luna

Mai mult

MACHETA CONT EXECUTIE CAS HD

MACHETA CONT EXECUTIE CAS HD Cod CONT DE EXECUTIE VENITURI IUNIE 2017 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HUNEDOARA Denumire indicator Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi trimestriale cumulate Incasari realizate

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

sintsom_ _21.pdf

sintsom_ _21.pdf ugetul asigurarilor pentru somaj pe anii - Pag. - mii lei - / 00 00 6 00 900 00 0 6 0 0 5 9 9 VENITURI - TOTL I.VENITURI CURENTE TXE PE UTILIZRE UNURILOR, UTORIZRE UTILIZRII UNURILOR SU PE DESFSURRE DE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE L E G E A bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul Dispoziţii generale Art.. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar veniturile

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc CAS TELEORMAN ROMÂNIA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, Jud Teleorman Cod fiscal: 11347260 Cont: 301511347260 Trezoreria

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

CUPRINSURI PROIECT AdinaMihok.xls

CUPRINSURI    PROIECT AdinaMihok.xls CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Anexa nr./ CUPRINS Nr. formular Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva - Sinteza

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 58 din 12 aprilie 2018 Președintele Senatului UDJG, Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2017 Str. Domnească

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

plati cfm omai

plati cfm omai MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ GENERAL EREMIA GRIGORESCU AL JUDEłULUI GALAłI APROB INSPECTOR ŞEF SITUAłIA PRIVIND PLĂłILE EFECTUATE ÎN DATA DE 30.10.2017

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

Nr.479/ RAPORT DE ACTIVITATE - al PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL - dr. farm. OLGA STANA - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ

Nr.479/ RAPORT DE ACTIVITATE - al PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL - dr. farm. OLGA STANA - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ Nr.479/01.02.2016 - RAPORT DE ACTIVITATE - al PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL - dr. farm. OLGA STANA - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ..........................................................................

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănă

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănă Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Hotararea nr. 537_09 iunie 2010.doc

Hotararea nr. 537_09 iunie 2010.doc HOTĂRÂRE nr. 537 din 9 iunie 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului

Mai mult