BugetRectificatGeneral

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BugetRectificatGeneral"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. / Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE Anexa nr.1 HCL nr. / I. VENITURI CURENTE 3,824, ,000 3,924,120 1,144, , , , A. VENITURI FISCALE 3,558, ,000 3,658,020 1,077, , , , SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 3,867, ,000 3,967,600 1,150, , , , VENITURI PROPRII 2,545, ,545, , , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914, , , , , ,400 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 914, , , , , , Impozit pe venit 1, , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913, , , , , , Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1, , Cote defalcate din impozitul pe venit 711, , , , , , , ,000 40,000 90,000 40,000 32, A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089, ,089, , , , , Impozite si taxe pe proprietate 1,089, ,089, , , , , Impozit si taxa pe cladiri 839, , , , , , Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140, ,000 55,000 52,000 18,000 15, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699, , , , , , Impozit si taxa pe teren 243, ,500 84,300 70,900 46,900 41, Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70, ,500 30,300 16,900 12,900 10, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15, ,000 4,000 6,000 4,000 1, Impozitul pe terenul din extravilan 158, ,000 50,000 48,000 30,000 30, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6, ,700 1,500 1,500 2,200 1, A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552, ,000 1,652, , , , , Sume defalcate din TVA 1,278, ,000 1,378, , , , ,520 -lei- Pag. 1 din 28

2 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Amenzi, penalitati si confiscari 85, ,200 21,000 21,000 22,200 21, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20, Alte amenzi, penalitati si confiscari 3, ,700 1,000 1, , Diverse venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15, Alte venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 255, ,000 75,000 60,000 75,000 45, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 210, ,000 60,000 50,000 60,000 40, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 45, ,000 15,000 10,000 15,000 5, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 7, ,000 1,500 1,500 2,500 1,500 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 663, , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 50, , ,000 4,000 6,000 31, , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 565, , , , , , , ,000 78,500 63,500 83,500 48,500 12, ,000 2,000 2,000 6,000 2, A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1, , Alte impozite si taxe fiscale 1, , Alte impozite si taxe 1, , C. VENITURI NEFISCALE 266, ,100 67,000 70,900 69,200 59, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din proprietate 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din concesiuni si inchirieri 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 152, ,200 37,000 37,000 39,200 39,000-16, , , ,750-16, Varsaminte din sectiunea de functionare 16, , , ,750 16, IV. SUBVENTII 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11,240 Pag. 2 din 28

3 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii de la bugetul de stat 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, B. Curente 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii primite din Fondul de Interventie 11, , , Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 4, , , Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 28, ,480 6,760 7,240 7,240 7, TOTAL CHELTUIELI 5,282, ,000 5,382, ,322,150 2,083,500 1,075, , CHELTUIELI CURENTE 4,419, ,000 4,519, ,142,050 1,404,200 1,071, , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,846, ,846, , , , , Cheltuieli salariale in bani 1,756, ,756, , , , , Salarii de baza 1,633, ,633, , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104, , ,620 25,770 25,770 26, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in natura 29, , ,000 21,900 2, Vouchere de vacanta 29, , ,000 21,900 2, Contributii 61, , ,530 10,460 10,970 10, Contributii de asigurari sociale de stat 15, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 5, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 37, , ,590 10,060 10,570 10, Contributii platite de angajator in numele angajatului 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,514, ,000 1,614, , , , , Bunuri si servicii 637, , , , , , Furnituri de birou 9, , ,310 2,200 1,000 1, Materiale pentru curatenie 5, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 243, , ,150 70,700 65,400 36, Apa, canal si salubritate 38, , ,100 8,600 10,700 10, Carburanti si lubrifianti 86, , ,300 28,100 12,600 21, Piese de schimb 10, , ,000 5, Transport 10, , ,000 5,000 0 Pag. 3 din 28

4 5702 Ajutoare sociale 225, , ,710 60,600 67,640 48, Ajutoare sociale in numerar 225, , ,710 60,600 67,640 48, TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23, , ,100 4,600 6,100 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71, , ,090 13,390 19,490 23, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 139, , ,250 33,230 42,050 29, Reparatii curente 134, , , ,450 17,000 32, , Medicamente si materiale sanitare 1, , , Materiale sanitare 1, , , Bunuri de natura obiectelor de inventar 37, , ,700 15,000 2,000 16, Uniforme si echipament 8, , , , Alte obiecte de inventar 29, , ,000 15,000 2,000 10, Daplasari, detasari, transferari 18, , ,800 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 8, , ,300 3,300-1,700 3, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Carti, publicatii si materiale documentare 1, , , Consultanta si expertiza 50, , ,000 10,000 15,000 10, Pregatire profesionala 33,050-10,000 23, ,000 17,000 9,050-10, Protectia muncii 5, , ,500 3, Alte cheltuieli 596, , , , ,000 35, Prime de asigurare non-viata 12, , ,000 1,400 3,700 5, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 518, , , ,400 97,300 30, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225, , ,710 60,600 67,640 48, , , , , , Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567, , , , , Finantare nationala 89, , ,000 31,710 25, Finantare externa nerambursabila 383, , , , , Cheltuieli neeligibile 95, , ,000 50, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 263, , ,250 81,500 55,500 59, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11,000 Pag. 4 din 28

5 5911 Asociatii si fundatii 204, , ,250 49,500 52,500 48, Sustinerea cultelor 22, , , CHELTUIELI DE CAPITAL 863, , , ,300 4, TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 863, , , ,300 4, Active fixe 863, , , ,300 4, Constructii 185, , , , Masini, echipamente si mijloace de transport 13, , ,600 4, Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 664, , , , , Partea I-a Servicii publice generale 1,493,870 5,000 1,498, , , , , Autoritati publice si actiuni externe 1,493,870 5,000 1,498, , , , , CHELTUIELI CURENTE 1,445, ,445, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,011, ,011, , , , , Cheltuieli salariale in bani 963, , , , , , Salarii de baza 875, , , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 87, , ,620 22,770 22,770 22, Cheltuieli salariale in natura 15, , ,000 8,850 2, Vouchere de vacanta 15, , ,000 8,850 2, Contributii 32, , ,380 5,630 5,630 5, Contributii de asigurari sociale de stat 8, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 2, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 20, , ,600 5,630 5,630 5, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336, , ,150 67,280 52,100 54, Bunuri si servicii 128, , ,000 30,280 31,600 30, Furnituri de birou 4, , , ,000 1, Materiale pentru curatenie 1, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 18, , ,200 1,000 12,000 1, Apa, canal si salubritate 5, , ,500 1,200 1,300 1, Carburanti si lubrifianti 35, , ,300 11,300 1,300 11, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14, , ,000 3,000 4,000 3, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18, , ,000 4,000 4,000 4,000 Pag. 5 din 28

6 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 31, , ,000 9,280 7,000 8, Reparatii curente 15, , ,000 6,000 2,000 1, Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, , , , Alte obiecte de inventar 4, , , , Daplasari, detasari, transferari 15, , ,000 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 5, , ,500 2,500-2,500 2, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Consultanta si expertiza 10, , , , Pregatire profesionala 5, , ,000 6,000-5, Protectia muncii 1, , , Alte cheltuieli 156, , ,500 20,000 16,500 17, Prime de asigurare non-viata 6, , , ,500 2, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85, , ,500 20,000 15,000 15, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96, , ,250 22,500 25,500 21, Asociatii si fundatii 96, , ,250 22,500 25,500 21, CHELTUIELI DE CAPITAL 48,000 5,000 53, , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 48,000 5,000 53, , , Active fixe 48,000 5,000 53, , , Constructii 40, , , Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8,000 5,000 13, , , Autoritati executive si legislative 1,493,870 5,000 1,498, , , , , Autoritati executive 1,493,870 5,000 1,498, , , , , Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 198, , ,710 14,390 12,840 12, Ordine publica si siguranta nationala 198, , ,710 14,390 12,840 12, CHELTUIELI CURENTE 55, , ,010 14,390 12,840 12, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44, , ,560 12,300 10,850 10, Cheltuieli salariale in bani 41, , ,770 10,610 10,610 10,610 Pag. 6 din 28

7 Salarii de baza 41, , ,770 10,610 10,610 10, Cheltuieli salariale in natura 1, , , Vouchere de vacanta 1, , , Contributii 1, , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10, , ,450 2,090 1,990 1, Bunuri si servicii 9, , ,000 1,890 1,790 1, Furnituri de birou Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7, , ,790 1,790 1,790 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2, , , Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL 143, , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143, , , Active fixe 143, , , Constructii 143, , , Protectie civila si protectia contra incendiilor 198, , ,710 14,390 12,840 12, Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2,193,470-5,000 2,188, , , , , Invatamant 1,042,640-5,000 1,037, , , ,400 22, CHELTUIELI CURENTE 940, , , , ,400 72, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in bani 18, , ,000 6,000 2,500 3, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308, , ,000 84,600 75,900 57,300 Pag. 7 din 28

8 5702 Ajutoare sociale 8, , ,060 2,020 3, Ajutoare sociale in numerar 8, , ,060 2,020 3, TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Bunuri si servicii 157, , ,050 59,600 36,100 13, Furnituri de birou 4, , ,700 1, Materiale pentru curatenie 2, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 80, , ,550 33,000 16,000 8, Apa, canal si salubritate 8, , ,000 3,000 2, Carburanti si lubrifianti 8, , ,000 3,500 1, Piese de schimb 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5, , ,000 1,000 1,000 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5, , ,000 1,500 1,500 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 34, , ,800 10,000 13,500 1, Reparatii curente 89,250 10,000 99, , ,300 40, Daplasari, detasari, transferari 2, , Deplasari interne, detasari, transferari 2, , Consultanta si expertiza 40, , ,000 10,000 10,000 10, Pregatire profesionala 14,000-10,000 4, ,000 11, , Protectia muncii 3, , , Alte cheltuieli 3, , , Prime de asigurare non-viata 3, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8, , ,060 2,020 3, , , , , , Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567, , , , , Finantare nationala 89, , ,000 31,710 25, Finantare externa nerambursabila 383, , , , , Cheltuieli neeligibile 95, , ,000 50, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37, , ,000 10,000 3,000 11, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11, CHELTUIELI DE CAPITAL 102,000-5,000 97, , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102,000-5,000 97, , , Active fixe 102,000-5,000 97, , , Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 102,000-5,000 97, , , Invatamant secundar 384, , , ,600 81,400 92,000 Pag. 8 din 28

9 Invatamant secundar inferior 384, , , ,600 81,400 92, Invatamant nedefinibil prin nivel 8, , ,060 2,020 3, Invatamant special 8, , ,060 2,020 3, Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 649,980-5, , , , ,940-70, Sanatate 43, , ,310 21,410 7,410 7, CHELTUIELI CURENTE 43, , ,310 21,410 7,410 7, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29, , ,310 7,410 7,410 7, Cheltuieli salariale in bani 28, , ,760 7,240 7,240 7, Salarii de baza 28, , ,760 7,240 7,240 7, Contributii 1, , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14, , , Alte cheltuieli 14, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 14, , , Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 43, , ,310 21,410 7,410 7, Alte institutii si actiuni sanitare 43, , ,310 21,410 7,410 7, Cultura, recreere si religie 354, , , ,500 80,600 63, CHELTUIELI CURENTE 299, , ,460 94,500 80,600 63, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73, , ,470 20,550 17,650 17, Cheltuieli salariale in bani 67, , ,110 17,260 17,260 17, Salarii de baza 67, , ,110 17,260 17,260 17, Cheltuieli salariale in natura 2, , , Vouchere de vacanta 2, , , Contributii 2, , , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Pag. 9 din 28

10 Contributia asiguratorie pentru munca 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 102, , ,490 26,450 37,450 20, Bunuri si servicii 50, , ,590 13,050 17,150 6, Furnituri de birou Materiale pentru curatenie 1, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 13, , ,200 2,200 2,200 2, Apa, canal si salubritate 9, , ,300 2,300 2,300 2, Carburanti si lubrifianti Transport 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2, , , Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4, , , , Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 9, , ,450 2,350 4, Reparatii curente 4, , ,000 1,000 1, Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare 1, , , Alte cheltuieli 44, , ,200 19,100 13, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 44, , ,200 19,100 13, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124, , ,500 47,500 25,500 25, Asociatii si fundatii 102, , ,500 25,500 25,500 25, Sustinerea cultelor 22, , , CHELTUIELI DE CAPITAL 55, , ,100 29, TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 55, , ,100 29, Active fixe 55, , ,100 29, Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 55, , ,100 29, Servicii culturale 204, , ,530 49,590 58,040 31, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 31, , ,530 8,690 7,140 8, Camine culturale 172, , ,000 40,900 50,900 22, Servicii recreative si sportive 2, , ,300 1,300 0 Pag. 10 din 28

11 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 2, , ,300 1, Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 147, , ,030 72,610 21,260 32, Asigurari si asistenta sociala 752, , , , , , CHELTUIELI CURENTE 752, , , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 523, , , , , , Cheltuieli salariale in bani 503, , , , , , Salarii de baza 503, , , , , , Cheltuieli salariale in natura 2, , , Vouchere de vacanta 2, , , Contributii 17, , ,870 2,900 2,910 2, Contributii de asigurari sociale de stat 4, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 10, , ,940 2,900 2,910 2, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12, , ,010 2,500 6,750 1, Bunuri si servicii 7, , ,660 2,400 2,600 1, Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica 2, , , Apa, canal si salubritate 1, , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2, , Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1, , , Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Pregatire profesionala 4, , , Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 216, , ,650 58,580 64,580 47, Ajutoare sociale 216, , ,650 58,580 64,580 47, Ajutoare sociale in numerar 216, , ,650 58,580 64,580 47, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 637, , , , , ,250 Pag. 11 din 28

12 Asistenta sociala in caz de invaliditate 637, , , , , , Prevenirea excluderii sociale 43, , ,000 15,000 21,000 4, Ajutor social 43, , ,000 15,000 21,000 4, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 71, , ,010 20,580 17,890 16, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 71, , ,010 20,580 17,890 16, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 985, , , , , , Locuinte, servicii si dezvoltare publica 985, , , , , , CHELTUIELI CURENTE 470, , , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145, , ,990 39,690 34,390 34, Cheltuieli salariale in bani 133, , ,410 32,760 32,760 33, Salarii de baza 116, , ,410 29,760 29,760 29, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 17, , ,000 3,000 3,000 4, Cheltuieli salariale in natura 5, , , Vouchere de vacanta 5, , , Contributii 6, , ,580 1,130 1,630 1, Contributii de asigurari sociale de stat 1, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 3, , , Contributii platite de angajator in numele angajatului 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319, , ,300 77,900 85,800 89, Bunuri si servicii 264, , ,600 59,500 71,600 71, Încalzit, Iluminat si forta motrica 129, , ,000 33,000 35,000 25, Apa, canal si salubritate 14, , ,000 1,800 4,800 7, Carburanti si lubrifianti 43, , ,000 13,000 10,000 10, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 36, , ,100 5,200 10,700 15, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 41, , ,500 6,500 11,100 14, Bunuri de natura obiectelor de inventar 33, , ,700 15, , Uniforme si echipament 8, , , , Alte obiecte de inventar 24, , , , Pregatire profesionala 10, , ,000 0 Pag. 12 din 28

13 2030 Alte cheltuieli 11, , ,000 3,400 4,200 2, Prime de asigurare non-viata 3, , ,400 2, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, , ,000 2,000 2,000 2, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6, , ,500 1,500 1,500 1, Asociatii si fundatii 6, , ,500 1,500 1,500 1, CHELTUIELI DE CAPITAL 514, , , ,300 4, TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 514, , , ,300 4, Active fixe 514, , , ,300 4, Constructii 1, , , Masini, echipamente si mijloace de transport 13, , ,600 4, Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 499, , , , Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 6, , ,500 1,500 1,500 1, Alimentare cu apa 6, , ,500 1,500 1,500 1, Iluminat public si electrificari rurale 663, , , ,700 49,100 36, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 316, , ,590 91,190 75,290 87, Partea a V-a Actiuni economice 411, , , , ,000 66, , Transporturi 411, , , , ,000 66, , CHELTUIELI CURENTE 411, , , , ,000 66, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 411, , , , ,000 66, , Bunuri si servicii 20, , ,000 5,000 5,000 5, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20, , ,000 5,000 5,000 5, Reparatii curente 25, , , ,000 10, , Alte cheltuieli 366, , , ,000 61, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 366, , , ,000 61, Transport rutier 411, , , , ,000 66, , Drumuri si poduri 266, , , ,000 36,000 5, Strazi 145, , , ,000 95,000 30, , Rezerve, Excedent/Deficit -1,415, ,415, ,350-1,097, , Rezerve Excedent Excedentul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de dezvoltare Deficit 1,415, ,415, ,350 1,097, ,840 0 Pag. 13 din 28

14 Deficitul sectiunii de functionare Deficitul sectiunii de dezvoltare 1,415, ,415, ,350 1,097, , TOTAL VENITURI 3,851, ,000 3,951, ,050 1,212, , , VENITURI PROPRII 2,545, ,545, , , , , I. VENITURI CURENTE 3,807, ,000 3,907, ,290 1,204, , , A. VENITURI FISCALE 3,558, ,000 3,658,020 1,077, , , , Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699, , , , , , Impozit si taxa pe teren 243, ,500 84,300 70,900 46,900 41, Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70, ,500 30,300 16,900 12,900 10, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15, ,000 4,000 6,000 4,000 1, Impozitul pe terenul din extravilan 158, ,000 50,000 48,000 30,000 30, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6, ,700 1,500 1,500 2,200 1, A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552, ,000 1,652, , , , , Sume defalcate din TVA 1,278, ,000 1,378, , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 663, , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 50, , ,000 4,000 6,000 31, , SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914, , , , , , Impozit pe venit 1, , Cote defalcate din impozitul pe venit 711, , , , , , A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089, ,089, , , , , Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140, ,000 55,000 52,000 18,000 15,000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 914, , , , , ,400 1, , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913, , , , , , , ,000 40,000 90,000 40,000 32, Impozite si taxe pe proprietate 1,089, ,089, , , , , Impozit si taxa pe cladiri 839, , , , , , , , , , , ,000 Pag. 14 din 28

15 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -16, , , ,750-16, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20, Alte amenzi, penalitati si confiscari 3, ,700 1,000 1, , Diverse venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15, Alte venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15,000-16, , , ,750-16, IV. SUBVENTII 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii de la bugetul de stat 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, B. Curente 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii primite din Fondul de Interventie 11, , , Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 7, ,000 1,500 1,500 2,500 1,500 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 274, ,000 78,500 63,500 83,500 48, Impozit pe mijloacele de transport 255, ,000 75,000 60,000 75,000 45, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 210, ,000 60,000 50,000 60,000 40, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 45, ,000 15,000 10,000 15,000 5,000 12, ,000 2,000 2,000 6,000 2, A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1, , Alte impozite si taxe fiscale 1, , Alte impozite si taxe 1, , C. VENITURI NEFISCALE 249, , , ,650 52,900 59, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din proprietate 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din concesiuni si inchirieri 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 135, , , ,750 22,900 39, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Amenzi, penalitati si confiscari 85, ,200 21,000 21,000 22,200 21, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20,000 4, , ,000 Pag. 15 din 28

16 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 28, ,480 6,760 7,240 7,240 7, TOTAL CHELTUIELI 3,851, ,000 3,951, ,050 1,212, , , CHELTUIELI CURENTE 3,851, ,000 3,951, ,050 1,212, , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,846, ,846, , , , , Cheltuieli salariale in bani 1,756, ,756, , , , , Salarii de baza 1,633, ,633, , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104, , ,620 25,770 25,770 26, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in natura 29, , ,000 21,900 2, Vouchere de vacanta 29, , ,000 21,900 2, Contributii 61, , ,530 10,460 10,970 10, Contributii de asigurari sociale de stat 15, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 5, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 37, , ,590 10,060 10,570 10, Contributii platite de angajator in numele angajatului 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,514, ,000 1,614, , , , , Bunuri si servicii 637, , , , , , Furnituri de birou 9, , ,310 2,200 1,000 1, Materiale pentru curatenie 5, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 243, , ,150 70,700 65,400 36, Apa, canal si salubritate 38, , ,100 8,600 10,700 10, Carburanti si lubrifianti 86, , ,300 28,100 12,600 21, Piese de schimb 10, , ,000 5, Transport 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23, , ,100 4,600 6,100 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71, , ,090 13,390 19,490 23, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 139, , ,250 33,230 42,050 29, Reparatii curente 134, , , ,450 17,000 32, , Medicamente si materiale sanitare 1, , , Pag. 16 din 28

17 Materiale sanitare 1, , , Bunuri de natura obiectelor de inventar 37, , ,700 15,000 2,000 16, Uniforme si echipament 8, , , , Alte obiecte de inventar 29, , ,000 15,000 2,000 10, Daplasari, detasari, transferari 18, , ,800 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 8, , ,300 3,300-1,700 3, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Carti, publicatii si materiale documentare 1, , , Consultanta si expertiza 50, , ,000 10,000 15,000 10, Pregatire profesionala 33,050-10,000 23, ,000 17,000 9,050-10, Protectia muncii 5, , ,500 3, Alte cheltuieli 596, , , , ,000 35, Prime de asigurare non-viata 12, , ,000 1,400 3,700 5, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 518, , , ,400 97,300 30, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225, , ,710 60,600 67,640 48, Ajutoare sociale 225, , ,710 60,600 67,640 48, Ajutoare sociale in numerar 225, , ,710 60,600 67,640 48, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 263, , ,250 81,500 55,500 59, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11, Asociatii si fundatii 204, , ,250 49,500 52,500 48, Sustinerea cultelor 22, , , Partea I-a Servicii publice generale 1,445, ,445, , , , , Autoritati publice si actiuni externe 1,445, ,445, , , , , CHELTUIELI CURENTE 1,445, ,445, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,011, ,011, , , , , Cheltuieli salariale in bani 963, , , , , , Salarii de baza 875, , , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 87, , ,620 22,770 22,770 22, Cheltuieli salariale in natura 15, , ,000 8,850 2,100 0 Pag. 17 din 28

18 Vouchere de vacanta 15, , ,000 8,850 2, Contributii 32, , ,380 5,630 5,630 5, Contributii de asigurari sociale de stat 8, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 2, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 20, , ,600 5,630 5,630 5, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336, , ,150 67,280 52,100 54, Bunuri si servicii 128, , ,000 30,280 31,600 30, Furnituri de birou 4, , , ,000 1, Materiale pentru curatenie 1, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 18, , ,200 1,000 12,000 1, Apa, canal si salubritate 5, , ,500 1,200 1,300 1, Carburanti si lubrifianti 35, , ,300 11,300 1,300 11, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14, , ,000 3,000 4,000 3, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18, , ,000 4,000 4,000 4, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 31, , ,000 9,280 7,000 8, Reparatii curente 15, , ,000 6,000 2,000 1, Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, , , , Alte obiecte de inventar 4, , , , Daplasari, detasari, transferari 15, , ,000 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 5, , ,500 2,500-2,500 2, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Consultanta si expertiza 10, , , , Pregatire profesionala 5, , ,000 6,000-5, Protectia muncii 1, , , Alte cheltuieli 156, , ,500 20,000 16,500 17, Prime de asigurare non-viata 6, , , ,500 2, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85, , ,500 20,000 15,000 15,000 Pag. 18 din 28

19 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96, , ,250 22,500 25,500 21, Asociatii si fundatii 96, , ,250 22,500 25,500 21, Autoritati executive si legislative 1,445, ,445, , , , , Autoritati executive 1,445, ,445, , , , , Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 55, , ,010 14,390 12,840 12, Ordine publica si siguranta nationala 55, , ,010 14,390 12,840 12, CHELTUIELI CURENTE 55, , ,010 14,390 12,840 12, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44, , ,560 12,300 10,850 10, Cheltuieli salariale in bani 41, , ,770 10,610 10,610 10, Salarii de baza 41, , ,770 10,610 10,610 10, Cheltuieli salariale in natura 1, , , Vouchere de vacanta 1, , , Contributii 1, , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10, , ,450 2,090 1,990 1, Bunuri si servicii 9, , ,000 1,890 1,790 1, Furnituri de birou Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7, , ,790 1,790 1,790 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2, , , Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Pag. 19 din 28

20 Protectie civila si protectia contra incendiilor 55, , ,010 14,390 12,840 12, Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 1,468, ,468, , , , , Invatamant 372, , , ,620 84,460 72, CHELTUIELI CURENTE 372, , , ,620 84,460 72, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in bani 18, , ,000 6,000 2,500 3, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308, , ,000 84,600 75,900 57, Bunuri si servicii 157, , ,050 59,600 36,100 13, Furnituri de birou 4, , ,700 1, Materiale pentru curatenie 2, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 80, , ,550 33,000 16,000 8, Apa, canal si salubritate 8, , ,000 3,000 2, Carburanti si lubrifianti 8, , ,000 3,500 1, Piese de schimb 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5, , ,000 1,000 1,000 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5, , ,000 1,500 1,500 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 34, , ,800 10,000 13,500 1, Reparatii curente 89,250 10,000 99, , ,300 40, Daplasari, detasari, transferari 2, , Deplasari interne, detasari, transferari 2, , Consultanta si expertiza 40, , ,000 10,000 10,000 10, Pregatire profesionala 14,000-10,000 4, ,000 11, , Protectia muncii 3, , , Alte cheltuieli 3, , , Prime de asigurare non-viata 3, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8, , ,060 2,020 3, Ajutoare sociale 8, , ,060 2,020 3, Ajutoare sociale in numerar 8, , ,060 2,020 3, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37, , ,000 10,000 3,000 11, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11, Invatamant secundar 364, , , ,600 81,400 72, Invatamant secundar inferior 364, , , ,600 81,400 72,000 Pag. 20 din 28

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult