DDS Cont executie venituri

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DDS Cont executie venituri"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de Anexa 12 TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Impozit pe profit de la agenti economici Impozit pe profit de la bancile comerciale A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Pag. 1 din 38

2 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII - Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii Restante A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul din extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Pag. 2 din 38

3 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Pag. 3 din 38

4 Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari Pag. 4 din 38

5 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Venituri din amenzi aplicate cetatenilor cu domiciliul, resedinta sau rezidenta in alte state Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termica Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014 Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010 Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica Pag. 5 din 38

6 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III. OPERATIUNI FINANCIARE Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate Pag. 6 din 38

7 Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate Alte sume in curs de clarificare Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/consiliul General al Municipiului Bucuresti Pag. 7 din 38

8 Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administratirv-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administratirv-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral din venituri proprii IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Pag. 8 din 38

9 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învatamânt preuniversitar Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Pag. 9 din 38

10 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare B. Curente Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Pag. 10 din 38

11 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Pag. 11 din 38

12 Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte Subventii pentru finantarea locuintelor sociale Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii Pag. 12 din 38

13 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare Subventii de la alte administratii Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa Pag. 13 din 38

14 Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015 Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor FEN Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul Social European Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul de Coeziune Sume primite în contul platilor efectuate în Pag. 14 din 38

15 Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul European pentru Pescuit Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul European de Garantare Agricola Corectii financiare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Pag. 15 din 38

16 Corectii financiare Programe comunitare finantate in perioada Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Alte facilitati si instrumente postaderare Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Mecanismul financiar SEE Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite in avans Corectii financiare Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite in avans Corectii financiare Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Pag. 16 din 38

17 Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite in avans Corectii financiare Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Corectii financiare Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Corectii financiare Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Fondul Social European (FSE) Pag. 17 din 38

18 Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Fondul de Coeziune (FC) Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Instrumentul European de Vecinatate (ENI) Pag. 18 din 38

19 Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Impozit pe profit de la agenti economici Impozit pe profit de la bancile comerciale A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit Pag. 19 din 38

20 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII - Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii Restante A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul din extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor Pag. 20 din 38

21 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Pag. 21 din 38

22 Venituri din proprietate Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru Pag. 22 din 38

23 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Venituri din amenzi aplicate cetatenilor cu domiciliul, resedinta sau rezidenta in alte state Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014 Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Pag. 23 din 38

24 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare III. OPERATIUNI FINANCIARE Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate Alte sume in curs de clarificare Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/consiliul General al Municipiului Bucuresti Pag. 24 din 38

25 Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administratirv-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral din venituri proprii IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat B. Curente Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Pag. 25 din 38

26 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica Subventii de la alte administratii Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Pag. 26 din 38

27 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR Fondul European de Garantare Agricola Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Pag. 27 din 38

28 Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Sume primite in contul platilor efectuate in Sume primite in contul platilor efectuate in Prefinantare TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Diverse venituri Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Pag. 28 din 38

29 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termica Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare Transferuri voluntare, altele decat subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene II. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Pag. 29 din 38

30 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata Alte sume in curs de clarificare Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/consiliul General al Municipiului Bucuresti Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administratirv-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare Subventii de la bugetul de stat A. De capital Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Pag. 30 din 38

31 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învatamânt preuniversitar Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Pag. 31 din 38

32 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subventii pentru finantarea locuintelor sociale Pag. 32 din 38

33 Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare Subventii de la alte administratii Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Guvernului nr. 9/ Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015 Pag. 33 din 38

34 Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor FEN Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul Social European Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul de Coeziune Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Sume primite în contul platilor efectuate în Sume primite în contul platilor efectuate în Prefinantare Corectii financiare Fondul European pentru Pescuit Pag. 34 din 38

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

buget 2013 V2.xls

buget 2013 V2.xls JUDEłUL DÂMBOVIłA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE nr. 7466/20.03. PROIECT ANEXA 1A BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

Book1

Book1 JUDEłUL IASI MUNICIPIUL IASI 131/01 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 - mii lei - indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 1 00.01 698.457,43 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI cod 2 Denumirea indicatorilor la data

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx

Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Fiscal: 4541580 Nr. 3911

Mai mult

Buget Autofinantate "10"

Buget Autofinantate 10 ROMÂNIA JUDEŢUL Bistrita-Nasaud Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA PARVA Formular : 11/02 BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

iban_TREZ075_TREZ076.pdf

iban_TREZ075_TREZ076.pdf Data publicarii Cont IBAN Cont Indicator Demire Functional Data scoaterii RO03TREZ076010101XXXXX 010101 Impozit pe profit de la agentii economici RO38TREZ076010102XXXXX 010102 Impozit pe profit de la bancile

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Microsoft Word - buget local_2008.doc

Microsoft Word - buget local_2008.doc PRĂR UNPUU Ş entrul de nformaţii pentru etăţeni Nr NUNŢ ducem la cunoştinţa publicului UTU O P NU adoptat in sedinta onsiliului ocal din februarie Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii 2019-2022 Denumire indicator SINTEZA Program 2019 Estimari 2020 -mii lei- Estimari 2021 A B 1

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Book5

Book5 Anexa nr.1 la HCJ Sibiu nr.247/ la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 311.324.650,00 253.599.810,00 230.026.179,80 90,70 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 9.245.830,00 6.842.830,00 4.593.315,80 67,13

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii 2018-2021 - SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 A B 1 2 3

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

COMUNA CIOCANESTI CF Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2018 Denumirea indicatorilor Cod indicator anu

COMUNA CIOCANESTI CF Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2018 Denumirea indicatorilor Cod indicator anu COMUN CIOCNESTI CF 9300 nexa Cont de executie - Venituri - ugetul local Trimestrul:, nul: 08 TOTL VENITURI 00.0+00.+00.+00.+.0) VENITURI PROPRII 00.0-.0-3.0+00.+00.) 00.0 3.8.8,00.8.,00.80.003,00 9.08,00.00.93,00.9.,00

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr.

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR SUMA PROPUSA (lei) 0 1

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult