Microsoft Word _T&C ScoreRise_final.docx

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word _T&C ScoreRise_final.docx"

Transcriere

1 Termenii și Condițiile Această versiune a Termenilor și condițiilor este în vigoare începând cu data de 11 martie Prezenta aplicație ( Aplicația ) pune la dispoziția dumneavoastră ( Beneficiarul ) o platformă electronică, dezvoltată și operată de Lendrise Marketplace SRL., o societate înființată conform legislației române cu sediul în București, Sector 1, Piața Montreal, nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, Biroul 1.38 Campus 38, etaj 1, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4016/2018 cod unic de înregistrare , cont bancar nr. RO63RZBR , deschis la Raiffeisen Bank Agenţia Dorobanți, (denumită în continuare Lendrise ), contact@lendrise.com. AVÂND ÎN VEDERE CĂ: (A) Beneficiarul este interesat să își exercite dreptul de acces în legătură cu datele sale cu caracter personal cuprinse în baza de date gestionată de Biroul de Credit ( Situația Înscrierii ); (B) În acest sens, Beneficiarul mandatează Lendrise să consulte Biroului de Credit și să obțină Situației Înscrierii în numele său prin intermediul Aplicației și să o pună la dispoziția sa prin intermediul Aplicației; Prezentele termeni și condiții ( Termenii și Condițiile ) reprezintă condițiile în baza cărora Beneficiarul: - mandatează Lendrise prin intermediul Aplicației să consulte în numele său informațiile înregistrate pe numele său în baza de date a Biroului de Credit și obțină în numele său Situația Înscrierii; - își poate exprima consimțământul ca Lendrise să îi prezinte materiale publicitare privind produse de credit ale Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare (definite mai jos) pe baza informațiilor cuprinse în Situația Înscrierii. Pentru evitarea oricărui dubiu, refuzul de a furniza consimțământului pentru prelucrarea datelor în scop publicitar nu afectează furnizarea serviciului menționat la punctul precedent. 1. DEFINIȚII Biroul de Credit : Biroul de Credit S.A., o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu dreptul român, având sediul social la str. Sfânta Vineri, nr. 29, București, Sector 3, înregistrată Contract : contractul încheiat între Beneficiar și Lendrise conform prezentelor Termeni și Condiții; Comandă : solicitarea expresa transmisă de Beneficiar pentru furnizarea Serviciului; Serviciu : furnizarea către Beneficiar de către Lendrise a unui serviciu de reprezentare în vederea obținerii Situației Înscrierii de la Biroul de Credit și de punere la dispoziția Beneficiarului a Situației Înscrierii prin intermediul Aplicației; Date cu caracter personal : orice informație în legătură cu Beneficiarul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, e- mail, adresă, situația financiară, Bonitarea financiară etc. și care sunt furnizate de Beneficiar prin Aplicație sau care sunt generate sau obținute pe baza informațiilor furnizate de Beneficiar în scopul furnizării Serviciului; Instituții bancare și/sau Instituții financiare nebancare : La data curentă includ:

2 - BCR : Banca Comerciala Romana S.A., instituție de credit persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, cod poștal , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 90/ 1991, având cod unic de înregistrare RO , înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB- PJR / FERRATUM : FERRATUM ROMANIA IFN S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Sos. Virtuții nr. 19D etaj 5, sector 6, cod poștal , având Codul Unic de Înregistrare , înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. J40/11023/2013, înregistrată în Registrul General sub nr. RG-PJR / Credex : Credex IFN S.A., persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, Sos. București Nord nr.10, clădirea Global City Business Park, corp O1, etaj 8, județul Ilfov, cod poștal , având Codul Unic de Înregistrare RO , înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. J23/1827/2018, înscrisă la BNR in Registrul General sub nr. RG-PJR / , - Patria Bank : PATRIA BANK S.A., instituție de credit persoană juridică română, cu sediul în Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9252/2016, Cod Unic de Înregistrare RO , înscrisă la BNR in Registrul General sub Nr. RB-PJR / TBI : TBI Credit IFN S.A., persoană juridică română cu sediul in Bucuresti, Strada Putul lui Zamfir, nr. 8-12, parter si etaj 1, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand CUI , inscrisa la BNR sub nr. RG-PJR / si nr.rs - PJR / , inregistrata ca institutie de plata in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. IP-RO-0005/ CREDITESCU Creditescu Solutii Financiare S.R.L, cu sediul in BUCURESTI, Sector 5, Calea Ferentari, nr 12, bloc 123, sc 2, et 4, ap 67, camera 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/2544/2016, avand Cod Unic de Inregistrare AXI Axi Finance IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, bld. Primaverii nr , intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12493/2015, cod fiscal Situația Înscrierii : datele înregistrate în legătură cu Beneficiarul cuprinse în baza de date gestionată de Biroul de Credit. Regulamentul : Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 2.1. Efectuarea unei Comenzi și autentificarea utilizatorilor Beneficiarul ia la cunoștință și acceptă în mod expres faptul că formularea unei Comenzi reprezintă o cerere de acces la datele sale cu caracter personal adresată Biroului de Credit. Beneficiarul poate efectua o Comandă pentru furnizarea Serviciului prin Aplicație urmând pașii de mai jos: 2 P agina

3 Pasul 1. Citind cu atenție prezentele Termeni și Condiții și exprimându-și acordul cu privire la acestea, prin bifarea căsuței Sunt de acord cu Termenii si Condițiile ; Pasul 2. Bifând căsuța Solicit interogarea Biroului de Credit Pasul 3. Introducând codul numeric personal, numărul de telefon mobil și adresa de în formularul furnizat de aplicație. Atenție! Introducerea de date nevalide nu permite trecerea la pasul următor; Pentru a asigura confidențialitatea deplină a datelor cu caracter personal ce vă privesc, Serviciul va fi furnizat Beneficiarului după parcurgerea procedurii de autentificare, formată din următorii pași: Pasul 1. Introducând codul PIN de 4 cifre care este trimis la adresa de furnizată; Pasul 2. Introducând codul PIN de 4 cifre care este trimis la numărul de telefon furnizată; Pasul 3. Dacă numărul de telefon introdus în Aplicație corespunde cu numărul de telefon care vă este asociat în baza de date a Biroului de Credit procedura de autentificare este finalizată cu succes. În cazul în care acesta nu corespunde cu numărul de telefon care vă este asociat în baza de date a Biroului de Credit, pentru a finaliza cu succes procedura de autentificare va trebui să răspundeți la 3 (trei) întrebări de siguranță, menite să ateste identitatea dumneavoastră. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor implică imposibilitatea continuării utilizării Aplicației în scopul accesării Serviciului Încheierea Contractului Contractul se încheie la momentul confirmării de către Lendrise a înregistrării Comenzii prin transmiterea unui mesajului conținând primul cod PIN de 4 (patru) cifre necesar în procedura de autentificare la adresa de înregistrată de Beneficiar. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1. Serviciul Lendrise pune la dispoziția Beneficiarului utilizarea Aplicației, prin intermediul căreia acesta din urmă poate solicita furnizarea Serviciului. Beneficiarul înțelege și este de acord, prin utilizarea Aplicației, că Situația Înscrierii va fi furnizată de către Biroul de Credit, Aplicația fiind doar un instrument tehnic ce facilitează schimbul de informații online iar Lendrise acționând doar ca un mandatar al Beneficiarului. Prin Comandă, Beneficiarul își exprima intenția de a obține Situația Înscrierii. Utilizarea Serviciului nu exclude posibilitatea Beneficiarului de a își exercita față de Biroul de Credit dreptul de acces prevăzut de Regulament, prin orice alte mijloace disponibile. Informațiile cu privire la Beneficiar, obținute de Lendrise în calitate de mandatar al Beneficiarului de la Biroul de Credit sunt destinate exclusiv Beneficiarului, iar Lendrise se obligă să nu dezvăluie aceste informații nici unei alte persoane care nu este implicată în furnizarea Serviciului. 3 P agina

4 Pentru evitarea oricăror dubii: a. activitatea Lendrise în baza prezentelor Termeni și Condiții se limitează la (i) consultarea Biroului de Credit în numele Beneficiarului; (ii) transmiterea informațiilor obținute de la Biroul de Credit către Beneficiar, prin intermediul Aplicației; (iii) afișarea de informații cu caracter publicitar cu privire la produsele Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare (pe baza consimțământului Beneficiarului); și (iv) prelucrarea și colectarea datelor personale ale Beneficiarilor pentru beneficiul și pe seama acestora din urmă, cu acordul expres al Beneficiarului și în conformitate cu Clauza 8 (Furnizarea de informații cu caracter publicitar) și Clauza 9 (Declarație privind datele cu caracter personal) de mai jos; și b. prin intermediul Aplicației, Lendrise (i) nu oferă asistență Beneficiarilor prin organizarea de activități pregătitoare sau alte activități administrative precontractuale privind contractele de credit; și (ii) nu face recomandări personalizate Beneficiarilor cu privire la una sau mai multe operațiuni legate de contracte de credit Costul Serviciului Beneficiarul nu va suporta costurile aferente furnizării Serviciului, respectiv contravaloarea cheltuielilor făcute de Lendrise pentru obținerea informațiilor relevante de la Biroul de Credit și pentru transmiterea acestora către Beneficiar în mediul online. 4. EXECUTAREA CONTRACTULUI 4.1. Prestarea Serviciului Lendrise se obligă să presteze Serviciul Beneficiarului în mod instantaneu prin intermediul Aplicației, după parcurgerea cu succes a procedurii de autentificare. Serviciul va fi furnizat de Lendrise în format electronic, prin afișarea în cadrul Aplicației. Lendrise nu va putea fi ținut răspunzător pentru acuratețea informațiilor preluate de la Biroul de Credit și transmise Beneficiarului prin intermediul Aplicației în cadrul prestării Serviciului. Serviciul va fi considerat prestat în integralitate în momentul în care Beneficiarul primește conform celor de mai sus Situația Înscrierii. 5. DREPT DE RETRAGERE Conform prezentelor Termene și Condiții, după încheierea Contractului conform Secțiunii 2.2, Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la furnizarea imediată a Serviciului. Beneficiarul înțelege și este de acord că, în conformitate cu legea aplicabilă, Contractul este exceptat de la dreptul de retragere odată ce Serviciul este furnizat în întregime. 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII Lendrise nu garantează în niciun fel că Serviciul ar permite Beneficiarului să obțină un avantaj în sensul facilitării obținerii unui credit. 4 P agina

5 Lendrise nu răspunde pentru nicio dificultate sau eroare ivită în cursul furnizării Serviciului ca urmare a unor informații incomplete, eronate sau false furnizate de Beneficiar. Lendrise nu răspunde pentru compatibilitatea hardware și software a Aplicației cu dispozitivul utilizat de Beneficiar pentru a o rula și pentru posibile erori ce pot apărea ca urmare a unor eventuale incompatibilități. Lendrise nu răspunde pentru orice alte probleme tehnice apărute în utilizarea Aplicației cauzate de factori externi care nu pot fi influențați de Lendrise, incluzând dar fără a se limita la funcționarea serverelor Biroului de Credit sau a conexiunii la internet a Beneficiarului. Beneficiarul este unicul răspunzător cu privire la modul în care înțelege să utilizeze informațiile furnizate prin intermediul Aplicației în cursul prestării Serviciului, inclusiv în ceea ce privește utilizarea și dezvăluirea informațiilor despre Beneficiar primite de la Biroul de Credit și transmise Beneficiarului prin intermediul Aplicației. Beneficiarul înțelege și este de acord că prin contractarea Serviciului, acesta nu încheie un contract pentru un împrumut sau alt serviciu financiar de la Lendrise sau altă entitate. 7. ÎMPUTERNICIRI Prin prezentul Contract, Beneficiarul împuternicește explicit Lendrise ca, în numele și pe seama sa, să efectueze orice verificare, să depună orice cerere și să obțină orice informație, de la Biroul de Credit în vederea prestării Serviciului. 8. FURNIZAREA DE INFORMAȚII CU CARACTER PUBLICITAR Beneficiarul poate utiliza informațiile care îl privesc obținute de la Biroul de Credit, în cursul prestării Serviciului, în scopul de a primi informații cu caracter publicitar privind produse de credit ce pot prezenta interes în funcție de informațiile din Situația Înscrierii obținută de la Biroul de Credit. Informațiile cu caracter publicitar se referă la produsele Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare și sunt furnizate Beneficiarului prin intermediul Aplicației. Beneficiarul poate solicita Lendrise ca, prin intermediul Aplicației, să îi prezinte informațiile cu caracter publicitar privind produsele Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare ce pot prezenta interes în funcție de nivelul bonității sale financiare. Prin exprimarea acordului de a i se prezenta informații promoționale pe baza informațiilor obținute de la Biroul de Credit, Beneficiarul permite Lendrise să acceseze datele obținute de la Biroul de Credit cuprinse în Situația Înscrierii care îl vizează, în calitate de operator, și este de acord cu prelucrarea tuturor acestor date de către Lendrise, în calitate de operator de date cu caracter personal, în vederea afișării de informații promoționale. La momentul accesării materialelor informative cu caracter publicitar puse la dispoziția Beneficiarului prin intermediul Aplicației, Beneficiarul poate alege ca datele sale de contact să fie transmise prin intermediul Aplicației către Instituțiile bancare și/sau Instituțiile financiare nebancare. În acest din urmă caz, Lendrise va acționa ca un împuternicit al Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare în ceea ce privește prelucrarea (i.e. transferul) datelor de contact ale Beneficiarului. 5 P agina

6 Acordurile menționate mai sus se acordă în aplicație prin butoane separate. REFUZUL de a accesa informațiile publicitare și/sau de a transmite datele de contact către Instituțiile bancare și/sau Instituțiile financiare nebancare NU AFECTEAZĂ prestarea Serviciului. 9. DECLARAȚIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL 9.1. Furnizarea Serviciului În conformitate cu prevederile Regulamentului, Lendrise va colecta și va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarului în scopul furnizării Serviciului (scop care presupune, verificarea identității utilizatorului, obținerea de la Biroul de Credit a informațiilor privind Beneficiarul și furnizarea acestora către Beneficiar). Interogarea Biroului de Credit se va realiza de către Lendrise, în temeiul mandatului acordat de Beneficiar, pe baza cererii de acces la datele cu caracter personal formulată de Beneficiar prin intermediul Aplicației. În baza acestui Contract, Lendrise va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarului, în calitate de operator, conform art. 4 punctul 7 din Regulament. Temeiul legal al activității de prelucrare este reprezentat de necesitatea prelucrării pentru executarea Contractului încheiat între Lendrise și Beneficiar cu privire la prestarea Serviciului, potrivit Termenilor și Condițiilor. Datele prelucrate în cursul prestării Serviciului vor putea fi accesate doar de Beneficiar și Lendrise și dacă este cazul alte persoane implicate în prestarea serviciului (e.g., furnizori de servicii ai Lendrise). Datele cu caracter personal ale Beneficiarului vor fi transferate din rațiuni tehnice necesare funcționării Aplicației în Germania. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene. Lendrise va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarului pe întreaga perioadă de timp necesară atingerii scopului de mai sus (respectiv, prestarea Serviciului) și ulterior pe o perioadă de patru (4) ani. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, precum și solicitarea ulterioară de ștergere a datelor personale ale Beneficiarului implică ștergerea din sistemul Lendrise a Beneficiarului și imposibilitatea de a primi Serviciul, prin intermediul Aplicației puse la dispoziție și operate de Lendrise. Daca unele dintre datele Beneficiarului sunt incorecte, acesta este rugat să contacteze Lendrise cât mai curând posibil Furnizarea de informații cu caracter publicitar Beneficiarul poate acorda Lendrise dreptul de a îi prelucra datele obținute de la Biroul de Credit cuprinse în Situația Înscrierii în scopul afișării de informații publicitare personalizate pe baza bonității sale financiare de către Lendrise, care va acționa în calitate de operator de date cu caracter personal conform art. 4 punctul 7 din Regulament, și să primească informații cu caracter publicitar având ca obiect produse financiare de tipul creditelor. În măsura în care Beneficiarul a fost de acord să permită accesul Lendrise la datele sale privind bonitatea financiară obținute de la Biroul de Credit astfel încât aceste date să îi fie 6 P agina

7 prelucrate în scop de marketing direct și publicitate și să primească informațiile cu caracter publicitar cu privire la produse de credit, Aplicația va afișa informații cu caracter publicitar privind produsele menționate. Nefurnizarea acordului de către Beneficiar cu privire la cele menționate mai sus conduce la imposibilitatea furnizării către Beneficiar a informațiilor cu caracter publicitar. Refuzul de a furniza consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing direct nu afectează disponibilitatea Serviciului furnizat de Lendrise și/sau posibilitatea de a utiliza Aplicația. Beneficiarul își poate retrage consimțământul acordat Lendrise în scopul prelucrării datelor sale în scop de marketing direct în orice moment utilizând o modalitate la fel de accesibilă ca cea în care a fost acordat, respectiv prin închiderea Aplicației sau prin trimiterea unui mesaj la adresa de contact menționată în secțiunea 9.4 de mai jos. La o nouă accesare a Aplicației Beneficiarul va trebui să își exprime din nou consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct pentru a primi informații cu caracter publicitar. Informatiile cu caracter publicitar vor fi afișate exclusiv pe durata sesiunii de utilizare a Aplicației în care Beneficiarul și-a dat consimțământul pentru vizualizarea informatiilor cu caracter publicitar. La începutul unei noi sesiuni, Beneficiarul va trebui să își exprime din nou consimțământul pentru a vizualiza informatiile cu caracter publicitar. Datele Beneficiarului cu caracter personal incluse în Situația Înscrierii obținute de la Biroul de Credit vor fi prelucrate de Lendrise exclusiv în scop de marketing direct, respectiv pentru transmiterea informațiilor cu caracter publicitar vizând produsele financiare promovate, consimțământul expres al Beneficiarului fiind necesar în acest sens. Astfel, temeiul legal al prelucrării este reprezentat de consimțământul Beneficiarului. Datele prelucrate în scop de marketing direct vor putea fi accesate doar de către Lendrise și dacă este cazul de alte entități implicate în funcționarea Aplicației (e.g., furnizori de servicii ai Lendrise). Datele cu caracter personal ale Beneficiarului vor fi transferate din rațiuni tehnice necesare funcționării Aplicației în Germania. Acestea nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene. Lendrise va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarului atât timp cât Beneficiarul va avea un cont activ în Aplicație, respectiv până la retragerea consimțământului exprimat de către Beneficiar prin intermediul unui mesaj în acest sens adresat Lendrise sau până la exercitarea dreptului de opoziție potrivit secțiunii 9.4., de mai jos. După ștergerea sau dezactivarea contului, datele cu caracter personal vor fi șterse după o perioadă de 90 de zile. Contul Beneficiarului în Aplicație va fi dezactivat în mod automat dacă Beneficiarul nu îl accesează timp de un an. Informații referitoare la profilare și deciziile luate pe baza profilării: Lendrise va afișa în mod automat informațiile publicitare pe baza unui proces de creare de profiluri ce va avea la bază informațiile obținute de la Biroul de Credit, puse la dispoziția Lendrise de către Beneficiar, prin exprimarea consimțământului în acest sens. Ca urmare a acestei operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, informațiile publicitare afișate Beneficiarului vor viza produse financiare compatibile cu bonitatea financiară a acestuia Transmiterea datelor Beneficiarului către Instituțiile bancare și/sau Instituțiile financiare nebancare 7 P agina

8 În cazul în care Beneficiarul și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct de către Lendrise (potrivit secțiunii 9.2. de mai sus) și este interesat de un anumit produs financiar prezentat în Aplicație, Beneficiarul poate fi de acord să comunice datele sale de contact constând în nume, prenume, număr de telefon, data nașterii și adresă de către Instituția bancară și/sau Instituția financiară nebancară parteneră care oferă produsul respectiv, prin intermediul Aplicației, pentru a putea fi contactat de Instituția bancară/instituția financiară nebancară și pentru a primi mai multe informații despre produsul financiar în cauză (marketing direct realizat de Instituția bancară/instituția financiară nebancară). În acest sens, dacă dorește să beneficieze de facilitatea mai sus-menționată, Beneficiarul își va exprima expres acordul să fie contactat de reprezentanții Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare, utilizând datele de contact transmise de Beneficiar prin intermediul Aplicației în vederea prezentării serviciilor și produselor Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare, inclusiv pentru prezentarea detaliilor unei oferte concrete de creditare. În acest caz, Lendrise va avea calitatea de persoană împuternicită conform art. 4 punctul 8 din Regulament, acționând în numele și pe seama Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare, acestea din urmă având calitatea de operator conform art. 4 punctul 7 din Regulament în ceea ce privește transferul datelor de contact constând în nume, prenume, număr de telefon, data nașterii și adresă de prin intermediul Aplicației în scop de marketing direct. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal ale Beneficiarului de către Instituțiile bancare/instituțiile financiare nebancare în scopul de marketing direct indicat este reprezentat de consimțământul Beneficiarului, exprimat înainte ca orice date cu caracter personal să fie transferate către Instituțiile bancare/instituțiile financiare nebancare. În măsura în care Beneficiarul este interesat de primirea unei oferte concrete din partea Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare, Beneficiarul va furniza orice alte informații necesare direct către acestea din urmă și nu prin intermediul Lendrise și al Aplicației. Prelucrarea datelor Beneficiarului cu caracter personal constând în nume, prenume, număr de telefon, data nașterii și adresă de se realizează prin mijloace mixte (automate si neautomate) de către Instituțiile bancare și/sau Instituțiile financiare nebancare prin intermediul Lendrise, care va acționa conform instrucțiunilor și specificațiilor primite din partea acestora, în ceea ce privește transferul acestora către Instituțiile bancare și/sau Instituțiile financiare nebancare. Totodată, va fi asigurată respectarea cerințelor minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale ale Beneficiarului constând în nume, prenume, număr de telefon, data nașterii și adresă de pot fi dezvăluite Instituțiilor bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare în baza acordului furnizat de către Beneficiar prin intermediul Aplicației. Beneficiarul își poate retrage oricând consimțământul ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de Instituțiile bancare/instituțiile financiar nebancare în scop de marketing direct în aceeași modalitate în care acest consimțământ a fost acordat, respectiv prin debifarea în Aplicație a casuței corespunzătoare sau, după transmiterea datelor de contact către Instutițiile bancare și/sau Instituțiilor financiare nebancare, prin trimiterea unui la adresa dan.masut@lendrise.com. 8 P agina

9 În cazul în care Beneficiarul nu își dă consimțământul pentru transferul datelor sale cu caracter personal către Instituțiile bancare/instituțiile financiare nebancare, Lendrise nu va transfera datele de contact ale Beneficiarului către acestea și Beneficiarul nu va fi contactat de Instituțiile bancare/instituțiile financiare nebancare în scopul oferirii unei eventuale oferte privind produse financiare prezentate Beneficiarului în Aplicație. Datele cu caracter personal ale Beneficiarului vor fi transferate din rațiuni tehnice necesare funcționării Aplicației în Germania. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene Drepturile Beneficiarului privind datele sale cu caracter personal Conform prevederilor Regulamentului, Beneficiarul are următoarele drepturi care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele sale cu caracter personal prelucrate de Lendrise (potrivit punctului 9.1. și 9.2.) sau Instituțiile bancare și/sau Instituțiile financiare nebancare (potrivit punctului 9.3.) in calitate de operatori: - de acces la datele cu caracter personal Beneficiarul poate solicita confirmarea faptului că datele acestuia cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către operator, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.). La solicitarea Beneficiarului, operatorul va furniza acestuia și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de operator, în condițiile care vor fi comunicate de acesta. - de rectificare a datelor cu caracter personal Beneficiarul poate obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete. - de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul în care Beneficiarul contesta exactitatea datelor cu caracter personal care îl privesc, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora, etc.) Beneficiarul poate obține restricționarea prelucrării de către operator a datelor sale cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că operatorul se va limita la a stoca datele cu caracter personal ale Beneficiarului și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date decât cu consimțământul Beneficiarului în cauză sau în alte cazuri expres revăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice). - de ștergere a datelor cu caracter personal ( dreptul de a fi uitat ) - în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul retragerii consimțământului dacă nu mai există alt temei legal pentru prelucrarea datelor sau în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, etc.), Beneficiarul poate obține ștergerea respectivelor date. 9 P agina

10 - de a se opune prelucrării datelor acestora cu caracter personal - Beneficiarul se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al operatorului). De asemenea, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. - de portabilitate a datelor cu caracter personal în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de operator prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul Beneficiarului), Beneficiarul poate primi, într-un format structurat, care poate fi citit automat, datele sale cu caracter personal pe care le-au furnizat operatorului și poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. - de a retrage consimțământul dat Beneficiarul își pot retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă, - drepturi suplimentare aferente deciziilor automate în cazul în care operatorul ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal ale Beneficiarului iar acestea produc efecte legale asupra acestuia sau îl afectează într-un mod semnificativ similar, acesta poate (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. - de a depune plângere Beneficiarul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operator. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturilor listate mai sus (mai puțin pentru exeercitarea dreptului de a depune plângere, pentru care va trebui să vă adresați direct Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, utilizând următoarele date de contact: Lendrise Dan Masut Bucureşti Sectorul 1, Piaţa Montreal, Nr. 10, Cladirea World Trade Center, Intrarea F, Biroul 1.38 Campus 38, Etaj 1 sau pe adresa de dan.masut@lendrise.com și respectiv Instituțiile bancare și/sau Instituțiile financiare nebancare: 10 P agina

11 BCR Ana Iulia Lichiardopol București, Sector 3, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, cod postal sau pe adresa de Ferratum Flaviu Turcau Bucuresti, Sector 6, Sos. Virtutii nr. 19 D, Etaj 5, cod postal Sau pe adresa de CREDEX Cosmin Maruntoiu Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 8, judetul Ilfov, cod postal sau pe adresa de Patria Bank Alexandru Craciun Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9252/2016, Cod Unic de Inregistrare RO , Nr. RB-PJR / sau pe adresa de alexandru.craciun@patriabank.ro. TBI Laura Vizir Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, parter si etaj 1, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand CUI sau pe adresa de laura.vizir@tbibank.ro CREDITESCU Valentin Paraschiv Calea Ferentari, nr 12, bloc 123, sc 2, et 4, ap 67, camera 1, Sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/2544/2016, avand Cod Unic de Inregistrare sau pe adresa de valentin.paraschiv@creditescu.com AXI Serban Flor Bld. Primaverii nr , intrarea A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12493/2015, cod fiscal sau pe adresa de serban.flor@axi-card.ro 10. DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ Utilizarea Aplicației, înregistrarea Comenzilor și încheierea Contractului sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. Orice dispută în legătură cu utilizarea Aplicației și/sau Contractul va fi definitiv soluționată de instanța română competentă. Beneficiarul poate, dar nu este obligat, să contacteze Lendrise în vederea ajungerii la o soluție amiabilă anterior deducerii unui litigiu instanței. Lendrise nu a instituit o procedură prealabilă extrajudiciară specifică pentru soluționarea diferendelor. 11 P agina

12 Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia. 11. PREVEDERI DIVERSE Lendrise își rezervă dreptul de a modifica/completa prezentele Termeni și Condiții în orice moment. Orice asemenea modificare va fi prealabil acceptată de către Beneficiar prin bifarea căsuţei de acceptare a Termenilor şi Condiţiilor în forma existentă la data plasării Comenzii prin accesarea contului său. 12 P agina

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PREAMBUL/DEFINIȚII ALISAN PLAST SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sat Furduesti, Com. Ratesti, nr. 236, jud. Arges, înregistrată

Mai mult

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL Societatea Edia Pro Crementum SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Lunetei, nr. 15, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

Mai mult

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Campania Dobanzi promotionale pentru sume noi

Mai mult

Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d

Conditiile de desfasurare a Campaniei Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada 19.04.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia) ( InfoCert sau Operatorul ), pune la dispoziție prezenta notificare privind

Mai mult

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre Politica de confidențialitate site web Versiune din: 25.05.2018 Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci

Mai mult

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, Spitalul Euromaterna Constanța are obligația

Mai mult

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori actuali sau potențiali ai ULBS Putem prelucra date

Mai mult

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti Informare referitoare la protecția datelor Prelucrarea datelor Clienților Traducere din limba engleză Ne angajăm să vă protejăm datele cu caracter personal și să respectăm legile aplicabile privind protecția

Mai mult

Regulament

Regulament Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta parteneri card de credit Desfasurata in perioada 11.07.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta parteneri card de credit (denumită în continuare

Mai mult

Microsoft Word - Guidelines Websites_legal requirements_ro.docx

Microsoft Word - Guidelines Websites_legal requirements_ro.docx GHID PENTRU WEBSITE Necesități legale de avut în vedere la momentul creări website-ului Versiune Data Actualizare 1.1 03/2019 Autor: Isabelle DOYON Digital Counsel Legal Department Contents Preambul...

Mai mult

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională Balance Trainer by Shop Libertatea

Mai mult

metro-privacy

metro-privacy Declarația generală privind protecția datelor pentru aplicația "METRO Companion" Prin intermediul aplicației METRO Companion (denumită în continuare "Aplicatia"),, Metro- Straße 1, 40235 Düsseldorf (denumită

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

Microsoft Word - model-cerere-eliberare-adeverinte

Microsoft Word - model-cerere-eliberare-adeverinte CERERE DE ELIBERARE ADEVERINȚĂ/ACTE ORIGINALE CĂTRE Subsemnatul/a Cu datele de identificare din: 1. Carte/Buletin de identitate: Seria:, Nr.:, CNP: Data nașterii: Anul, Luna, Ziua Locul nașterii: Localitate:,

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal Asociatia Clubul Sportiv Sport Promotion CUPRINS Introducere...

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal Asociatia Clubul Sportiv Sport Promotion CUPRINS Introducere... POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal Asociatia Clubul Sportiv Sport Promotion CUPRINS Introducere... 2 Cum colectăm datele cu caracter personal care vă

Mai mult

REGULAMENT DE CONCURS PENTRU PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDI

REGULAMENT DE CONCURS PENTRU PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDI REGULAMENT DE CONCURS PENTRU PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA- FILIALA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A.DISPOZITII

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI 01 11 august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs (denumit în continuare Campanie Promoționala ) este

Mai mult

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie 2015 26 Octombrie 2015 Art. 1 Organizatorul Organizatorul

Mai mult

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADORE GRAND BALLROOM, este denumirea comerciala a ALFA

Mai mult

Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal și utilizarea fișierelor de tip cookie Versiune 2.0 Dată actualizare: 06/06/201

Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal și utilizarea fișierelor de tip cookie Versiune 2.0 Dată actualizare: 06/06/201 POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI UTILIZAREA FIȘIERELOR DE TIP COOKIE 1. Introducere Metrorex S.A. (denumit în continuare Metrorex sau noi ) se angajează să vă protejeze

Mai mult

Microsoft Word - Caiet sarcini audit SICEC-Anexa 5-acord GDPR.docx

Microsoft Word - Caiet sarcini audit SICEC-Anexa 5-acord GDPR.docx ANEXA 5 ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL UTILIZAT ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE Încheiat între următoarele părți: 1. CEC BANK S.A. cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr.13, sector

Mai mult

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul   și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de 10.07.2019 Website-ul www.chillfm.ro și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv Chill FM ) sunt operate de către RCS & RDS

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională The STR8 Quiz este organizată de RINGIER SPORTAL

Mai mult

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale INFORMARE / POLITICA DE CONFIDENŢIALIATE Cine suntem Operatorul de date cu caracter personal este Magyar Suzuki ZRT Esztergom Sucursala București, cu sediul central în București, str. Nicolae Caramfil,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denumita in continuare Campania ) este S.C. NYX CROSS GRAFIX

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica Regulamentul oficial al campaniei promoţionale ELLE NEW MEDIA AWARDS 2019 Perioada campaniei: 13 mai 2019 2 iunie 2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Campania promoţională ELLE NEW MEDIA

Mai mult

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI (denumit în continuare Concursul ) este

Mai mult

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în localitatea, buletin de identitate seria nr, emis la

Mai mult

Addresseex

Addresseex Notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor personale ale candidaților 1. Introducere Prezenta notă de informare ( Nota de Informare ) prezintă anumite informații privind modalitatea

Mai mult

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc Inregistrare CEC BANK S.A. Nr../ CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Unitatea teritoriala In conformitate cu Adeverinta inregistrare beneficiar emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Mai mult

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie 2019 30 iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 Organizatorul concursului PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Concursul CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 (denumit in continuare

Mai mult

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie 2019. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY 29.06.2015 09.08.2015 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumită în continuare Campanie Promoționala

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de 14.2. 2019 În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte:

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris Regulamentul Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte,

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, păstrează şi protejează datele personale ale candidaţilor

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re Nr din 2019 INFORMARE cu privire la aplicarea, la nivelul CASBC, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE REGULAMENTUL CAMPANIEI Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx REGULAMENT OFICIAL AL PROMOŢIEI Campanie Fix-Mobil 2019 Art. 1. Organizatorul Promoției 1.1. Organizatorul promoţiei Campanie Iarna 2019 (numită în continuare Promoţia ) este: Departamentul DIGITAL ROMANIA

Mai mult

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacău,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE VANZARI PENTRU ASIGURAREA DE CALATORIE EUROLIFE Art. 1. ORGANIZATORUL (1) Organizatorii Campaniei sunt: Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Către,

Către, Către, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar Subsemnata (ul) (nume, prenume) cu domiciliul în str. nr. judet / Sector având CNP adresă e-mail telefon nr. bloc scara etaj apt.

Mai mult

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN AWARDS 2019 denumit în cele ce urmează Concursul este:

Mai mult

Avocatoo KIT GDPR

Avocatoo KIT GDPR Politică GENERALĂ privind protecția datelor cu caracter personal 1. Prezentare generală 1.1. Introducere A societății CARPATHIAN SPRINGS SA ( Societatea ) CARPATHIAN SPRINGS SA prelucrează date cu caracter

Mai mult

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice î

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice î Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! (denumită în continuare

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA ASTA ESTE ZU este GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator al campaniei Donează cu Pago (în continuare Campania)

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Mai mult

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaţilor la ocuparea posturilor în cadrul KARCHER ROMANIA SRL 1. Cum colectăm şi utilizăm (procesăm) datele dvs. personale... 1 2.

Mai mult

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3 REGULAMENTUL CAMPANIEI Colectare adrese de email din cadrul campaniei Black Friday 2018 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania

Mai mult

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax , poli

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax ,  poli POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

Mai mult

Regulament

Regulament REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK Mester la Volan Perioada concursului: 12.12.2018 14.01.2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizator al Concursului Meșter la Volan este MOL România

Mai mult

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 24, West Gate Cladirea H2, parter, inregistrata

Mai mult

Praesent placerat nisl eu turpis

Praesent placerat nisl eu turpis CERERE FINANȚARE PERSOANĂ JURIDICĂ I. Informații generale: Numele companiei Nr. ordine în Registrul Comerțului Codul Unic de Înregistrare Obiect principal de activitate Sediul social Adresa corespondență

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Forma de finanțare: buget/ taxă Facultatea de Teologie Romano-Catolică Forma de învățământ: IF / IFR Domeniul: Teologie Pr

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Forma de finanțare: buget/ taxă Facultatea de Teologie Romano-Catolică Forma de învățământ: IF / IFR Domeniul: Teologie Pr UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Forma de finanțare: buget/ taxă Facultatea de Teologie Romano-Catolică Forma de învățământ: IF / IFR Domeniul: Teologie Programul de studii: ASISTENȚA SOCIALĂ A BISERICII Promoția:

Mai mult

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice NOTIFICARE GLOBALĂ CU PRIVIRE LA CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE ALE ANGAJAȚILOR Johnson Controls International plc și companiile sale afiliate (denumite colectiv Johnson Controls) se preocupă de

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, 2019 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1 Promoţia O rată zero la achiziţia Pachetului

Mai mult

Regulament Club Tuborg Primavara 2019

Regulament Club Tuborg Primavara 2019 ART.1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI Club Tuborg Primăvară 2019 1.1. Organizatorul Promoţiei Club Tuborg Primăvară 2019, denumită în cele ce urmează Promoţia, este compania

Mai mult

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie 2014 14 decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul concursului

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie 2017 31 mai 2017 1. Organizatorul campaniei: Campania promoţională 60 zile Money

Mai mult

Mogo IFN S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, Tronson 6, etaj 4, camerele 4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30 Număr

Mogo IFN S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, Tronson 6, etaj 4, camerele 4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30 Număr Mogo IFN S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, Tronson 6, etaj 4, camerele 4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30 Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5043/2016, CUI

Mai mult

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE 1. Identitatea și datele de contact ale creditorului Creditor Adresă Număr d

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE 1. Identitatea și datele de contact ale creditorului Creditor Adresă Număr d INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE 1. Identitatea și datele de contact ale creditorului Creditor Adresă Număr de telefon E-mail Pagina web Intermediar de credit Adresă

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

Microsoft Word - PRIVACY-POLICY-and-cookies_RO_vDec2018.docx

Microsoft Word - PRIVACY-POLICY-and-cookies_RO_vDec2018.docx POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE Datele sunt controlate de Societate BIC, cu sediul social în 14 rue Jeanne d Asnières 92611 Clichy Cedex Franța. 1. Declarație de confidențialitate BIC Group (adică Société

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A activităţii promoţionale Câștigă una dintre cele 2 invitații duble la Alessandro Safina Februarie 2019

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A activităţii promoţionale Câștigă una dintre cele 2 invitații duble la Alessandro Safina Februarie 2019 REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A activităţii promoţionale Câștigă una dintre cele 2 invitații duble la Alessandro Safina 11-13 Februarie 2019 1. ORGANIZATORUL ŞI DURATA ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE... 3 1.1 Organizator...

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este Societatea PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Regulamentul campaniei

Regulamentul  campaniei Regulamentul campaniei Castiga un bax de vin de la Alarma ProFM Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este PRO TV SA cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Microsoft Word - Politică de cookie-uri OK_v1.docx

Microsoft Word - Politică de cookie-uri OK_v1.docx Politică de cookie-uri 1. CE ESTE UN COOKIE? 2. CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR? 3. DE CE FOLOSIM COOKIE-URI? 4. CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE PE ACESTE SITE? 5. CE TIP DE INFORMAȚII SUNT STOCATE ȘI

Mai mult

Microsoft Word - Recruitment Privacy notice-GDPR- Romania 07jun18_RO.doc

Microsoft Word - Recruitment Privacy notice-GDPR- Romania 07jun18_RO.doc 29.05.2018 Notificarea BNPP privind securitatea informațiilor pentru recrutare În cadrul BNP Paribas S.A. Paris Sucursala București (denumită, în continuare, BNPP") admitem faptul că securitatea datelor

Mai mult

Curs de Utilizare

Curs de Utilizare Bucuresti, Hotel IBIS *** (Gara de Nord) 17 APRILIE 2019 Curs de Utilizare SEAP Noua platforma SICAP! OFERTANTI www.e-licitatie.ro CURS de Utilizare E-licitatie.ro Noua platforma SICAP! OPERATORI ECONOMICI

Mai mult

C a b i n e t I n d i v i d u a l d e P s i h o l o g i e Z a m f i r G e o r g i a n a S i m o n a tel :

C a b i n e t I n d i v i d u a l d e P s i h o l o g i e Z a m f i r G e o r g i a n a S i m o n a tel : C a b i n e t I n d i v i d u a l d e P s i h o l o g i e Z a m f i r G e o r g i a n a S i m o n a tel : 0722.153.456 email : georgiana.zamfir@geopsi.ro web: www.geopsi.ro S t r a d a Ș t e f a n c e

Mai mult

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale REGULAMENTUL Campaniei Promotionale Vorbeste-le celor dragi despre planul de economisire-creditare SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizator al campaniei Vorbeste-le celor dragi despre planul de economisirecreditare

Mai mult

Propunere subiecte de discuție adresate de AmCham România și HR Management Club către ANSPDCP Contextul inițiativei: În cursul derulării proiectelor d

Propunere subiecte de discuție adresate de AmCham România și HR Management Club către ANSPDCP Contextul inițiativei: În cursul derulării proiectelor d Propunere subiecte de discuție adresate de AmCham România și HR Management Club către ANSPDCP Contextul inițiativei: În cursul derulării proiectelor de conformare cu cerințele Regulamentului General privind

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul social in mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.177, jud. Iasi,

Mai mult

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata de companie, produsele si serviciile sale. Acordam atentie sporita protejarii

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Freestyle Holidays 1. Organizatorul Campaniei Organizatorul campaniei promoţionale Freestyle Holidays este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiinţată conform

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campaniei publicitare Tombola Nuntă 2019 la Pleiada ( Campania

Mai mult

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange REGULAMENTUL CAMPANIEI AFLA PRIMUL CE E NOU LA ORANGE 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania S.A.(denumită în continuare Organizatorul

Mai mult

Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și c

Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și c Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții. Informații generale Site-ul evz.ro/comunicate

Mai mult

ICS Policy

ICS Policy Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 15/11/2018 EDITIA 1/ REVIZIA 2 CONTROL DOCUMENT CONTROL MODIFICĂRI Editie/ revizie Nume persoane

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Cladirea TN Offices

Mai mult

Microsoft Word - FORMULAR_CBI.doc

Microsoft Word - FORMULAR_CBI.doc Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului

Mai mult

Curs

Curs Mamaia, Hotel RIVIERA *** 1325 16 29 SEPTEMBRIE AUGUST 2019 2018 Curs SEAP Noua platforma SICAP! OFERTANTI www.e-licitatie.ro Curs ACREDITAT: Curs Acreditat A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari):

Mai mult