CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: ALTERESCU V. IULIA-CRI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: ALTERESCU V. IULIA-CRI"

Transcriere

1 CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: ALTERESCU V. IULIA-CRISTINA-VANDANA LICEUL TEHNOLOGIC GH. RUSET ROZNOVANU

2 Conținuturi Noțiunea de algoritm Proprietăți ale algoritmilor Competențe specifice PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Algoritmi (S10-S15) 6 ore Activități de învățare Resurse Evaluare Discuții privind etapele parcurse în rezolvarea unei situații din viața cotidiană (ex: care sunt etapele din programul unei zile din viața unui elev?) Dezbatere pe tema categoriilor de probleme care se pot rezolva, cu exemplificări pentru fiecare categorie - 10 minute Definirea noțiunii de algoritm. Exemple de situații din viața cotidiană a căror rezolvare poate fi descrisă prin pași. Identificarea pașilor care trebuie urmați pentru a rezolva o problemă - 5 minute Descoperirea pașilor care trebuie realizați pentru rezolvarea unei probleme - 15 minute Prezentarea proprietăților: generalitate, claritate și finitudine, utilizând exemple și contraexemple. Identificarea proprietăților pe care trebuie să le îndeplinească un algoritm pentru a rezolva o problemă - 15 minute Joc didactic. Rezolvarea unor probleme întâlnite de elevi la matematică sau în viața cotidiană - 5 minute Timp alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală Material didactic: Prezentare Power Point cu noțiunile teoretice: definiția algoritmului, proprietățile algoritmilor Tutorial algoritmi (de exemplu, de la minutul 1:24 la 3:06 sau Jocuri didactice pentru exersarea pașilor care trebuie parcurși pentru rezolvarea unei probleme: Prepararea unei omlete Preparerea unui tort de ciocolată Determinarea numărului de locuri dintrun tren Evaluare curentă formativă prin: Conversație euristică Identificarea pașilor care se efectuează pentru realizarea unui ceai, a unei prăjituri, a unei salate, pentru rezolvarea unei probleme etc. Ordonarea unor pași astfel încât să conducă la rezolvarea unei probleme.

3 Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcţie de rolul acestora (de intrare, de ieșire, de manevră) Constante și variabile Expresii (operatori aritmetici, relaționali, logici; evaluarea expresiilor) Evaluare sumativă 2.2 Dezbatere pe tema categoriilor de date care intervin în rezolvarea problemelor, cu exemplificări. Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcţie de rolul acestora (de intrare, de ieșire, de manevră) cu ajutorul unor exemple. Exemple de situații din viața cotidiană: cum schimbăm conținutul din două pahare etc. Exemple de memorare a unor valori în constante și variabile. Prezentarea diferentelor dintre cele doua noțiuni. 2.2 Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând blocurile din colecțiile Operatori, Control, Evenimente Timp total alocat: 1 ore Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcţie de rolul acestora (de intrare, de ieșire, de manevră) cu ajutorul unor exemple. Fișă de lucru Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: frontală, individuală și pe grupe. Material didactic: Fișă de lucru Timp total alocat: 2 oră Exemple de memorare a unor valori în constante și variabile. Prezentarea diferentelor dintre cele doua noțiuni. 30 minute - Fișă de lucru 20 minute Locație: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: pe grupe şi frontală. Material didactic: - Fișă de lucru Timp total alocat: 1 ore Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând blocurile din colecțiile Operatori, Control, Evenimente Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală. Material didactic: - Fișă de lucru. - aplicatia Scratch Timp total alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală. Material didactic: - Test final (scris). Evaluare curentă formativă: Fișă de lucru Evaluare formativă Fișă de lucru curentă Evaluare curentă formativă: aplicații practice conform fișei de lucru Evaluarea sumativă prin: Test final (scris)

4 PROIECT DIDACTIC Disciplina: Informatică și TIC Clasa: a V-a A Lecția: Noțiunea de algoritm. Proprietăți Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe Profesor: Alterescu Iulia-Cristina-Vandana Competențe specifice: 1. definirea și exemplificarea noțiunii de algoritm; 2. definirea noțiunii de dată, clasificarea datelor (date de intrare, date de ieșire și date de manevră); 3. manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale. La finalul lecției elevii vor fi capabili: C1- să descrie în limbaj natural algoritmi pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană; C2 - să identifice datele cu care lucrează algoritmii și tipul lor (date de intrare, date de ieșire și date de manevră), în scopul utilizării acestora în prelucrări; C3 - să enumere și să exemplifice pașii rezolvării unor problemele. Strategii didactice: -Metode și procedee didactice: conversația, explicația, jocul, exercițiul, învățare prin descoperire, observarea, algoritmizarea, studiul de caz. - Resurse materiale: fișe de lucru videoproiector computere - Forme de organizare: activitate frontală, lucru în perechi. - Concepte abordate: 1. algoritm 2. proprietăți 3. dată 4. date de intrare 5. date de ieșire 6. date de manevră

5 SCENARIU DIDACTIC 1. Momentul organizatoric: Metoda: conversația Timp: 5 minute Activitatea profesorului: verifică prezența, asigură/pregătește cele necesare pentru desfășurarea activității (fișe de lucru, PC, videoproiector). Activitatea elevilor: Elevii pregătesc caietele. 2. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și curiozitate maximă. Metode: conversația, jocul didactic,,ghicește numărul Materiale didactice: Filme: Fișe de lucru Timp:10 minute Activitatea profesorului: Prezintă o introducere în domeniu: În evul mediu, matematicienii, înţelegeau prin algoritm o regulă pe baza căreia se puteau efectua calcule matematice. Multă vreme conceptul de algoritm a rămas cu o întrebuinţare destul de restrânsă chiar şi în matematică. Astăzi, deși termenul algoritm este utilizat cu precădere în matematică sau informatică, acesta se poate referi la orice activitate din orice domeniu ce necesită o succesiune de pași finiți pentru a fi terminată. Solicită doi voluntari pentru a jocul,,ghicește numărul. Unul dintre jucători se gândește la un număr natural din intervalul [1,10]. Celălalt încearcă să ghicească, din cât mai puține încercări, numărul ales. Întrebări: Care este numărul minim de încercări, care asigură ghicirea numărului ales? Dacă intervalul ar fi [1,100], care este acest număr minim de înecrcări?

6 Se vizionează filmele didactice. Utilizează această activitate pentru a începe o discuție despre importanța secvenței în modalitatea de a prezenta un set de instrucțiuni. Anunță și scrie pe tablă titlul Noțiunea de algoritm. Proprietăți și obiectivele lecției. Activitatea elevilor: Elevii răspund solicitărilor profesorului, participă la jocul didactic, notează titlul și obiectivele lecției. 3. Dirijarea învățării : C1, C2, C3 C1 Scop: Elevii vor descrie o activitate, folosind o secvență de pași. Metode: conversația, explicația, jocul, exercițiul, învățare prin descoperire, observarea, algoritmizarea, studiul de caz. Materiale didactice: Anexa 1 - fișa de lucru Timp: 35 minute Activitatea profesorului: Întreabă elevii dacă au mai auzit despre noțiunea de algoritm și în ce context și îi invită să spună ce cred ei că înseamnă. Definește și explică elevilor noțiunea de algoritm: Algoritm = succesiune de pași (instrucțiuni) care se pot aplica pentru rezolvarea unei probleme. Întrebări de reflecție: - Pentru orice problema exista un algoritm de rezolvare? Răspunsul este NU! Există probleme care nu admit o metodă de rezolvare algoritmică (exemplificare) - Orice succesiune de pași reprezintă un algoritm? Din nou, răspunsul este NU! Un algoritm are următoarele proprietăți: CLARITATE - trebuie să descrie precis, riguros, fără ambiguități toate acțiunile ce urmează a fi executate GENERALITATE - o secvența de pași reprezintă un algoritm de rezolvare a unei probleme dacă obține date de ieșire (rezultate) pentru orice date de intrare specifice problemei; nu vom scrie niciodată un program care rezolvă o singură problemă concretă. FINITUDINE-rezultatele problemei se obțin după un număr finit de pași.

7 EFICIENȚA executarea unui algoritm urmărește obținerea unei soluții optime pentru rezolvarea problemei atât din punct de vedere al spațiului de memorie utilizat cât și al timpului de executare. A rezolva o problemă înseamnă a obține, pentru anumite date de intrare, rezultatul problemei - date de ieșire: C2 CLASIFICAREA DATELOR Orice algoritm lucrează cu date: date de intrare (datele pe care trebuie să le primească un algoritm din exterior), date de ieșire (datele pe care trebuie să le furnizeze algoritmul în exterior), precum și date de manevră (date temporare, necesare algoritmului pentru a obține din datele de intrare datele de ieșire), exemplu din viața cotidiană (spălatul pe dinți, prepararea felului preferat de mâncare etc.) Explică elevilor tipurile de date cu care lucrează algoritmii, din punct de vedere al momentului intervenției lor în algoritm: de intrare, de ieșire și de manevră. Stabilește împreună cu elevii, datele necesare algoritmilor discutați anterior. C3 Pentru filmul didactic se identifică datele de intrare, datele de ieșire, datele de manevră și succesiunea de pași necesară realizării activității. Interschimbarea datelor. Se identifică datele de intrare, datele de ieșire, datele de manevră și succesiunea de pași necesară realizării activității.

8 Activitatea elevilor: urmăresc explicațiile profesorului; răspund solicitărilor profesorului; completează fișa de lucru cu informațiile lipsă; prezintă colegilor algoritmii pe care i-au propus pentru activitatea aleasă de ei; evalueză produsele activității echipei și oferă soluții. Strategii pentru lucrul diferențiat: - elevii care lucrează mai repede discută cu profesorul soluția găsită și rezolvă în plus activitățile din fișa de lucru 2. - elevii care lucrează mai încet sunt îndrumați de profesor, acesta explicându-le ce au de făcut, astfel încât să poată realiza sarcinile de lucru. 4. Tema pentru acasă : rezolvarea cerințelor trecute pe fișa de lucru, la secțiunea TEMĂ Bibliografie: Manual de Informatică și TIC, Clasa a V-a, Autor: Daniel Popa, Editura: Intuitex

9 FIȘA DE LUCRU 1 1. Notează o activitate frecventă din viața ta: 2. Stabilește datele necesare activității alese : Date de intrare Date de ieșire Date de manevră 3. Notează pașii necesari realizării (algoritmul) activității alese: TEMĂ: Notați alte două activități din viața de zi cu zi. Pentru fiecare activitate, identificați tipurile de date necesare și scrieți succesiunea de pași necesară realizarii activității.

10 FIȘA DE LUCRU 2 Scrieți succesiunea de pași necesară pentru rezolvarea problemei. Rezolvare așteptată:

11 Algoritmi Algoritmul este o succesiune finită și ordonată de pași (operații) care transformă datele de intrare în date de ieșire. Date de intrare Algoritm Date de ieșire Definiție: Se numeşte algoritm o secvenţă finită și ordonată de operaţii, complet definită care pornind de la datele de intrare produce rezultatele. Proprietățile algoritmilor Generalitatea algoritmul nu rezolvă problema pentru un caz particular, pentru un singur set de date, ci pentru toate seturile de date posibile. Spunem că algoritmul rezolvă o clasă de probleme (ec. de gr. I, suma, produsul) Finitudinea rezolvarea cuprinde un număr finit de pași care transformă datele de intrare în date de ieșire ( se afişează numerele naturale pare?) Claritatea - toate operațiile care alcǎtuiesc un algoritm sunt clar definite (fǎrǎ ambiguitǎți) și sunt logic înlǎnțuite. Un algoritm dă mereu același răspuns pentru aceleași date de intrare ( dacă plouă stau acasă sau merg la film?) Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii Datele cu care lucrează algoritmii sunt: 1. date de intrare - preluate prin citire 2. date intermediare (de lucru, de manevră) aflate în urma unor operații 3. date de ieșire transmise prin scriere (afișare)

12 Exemplu: Interschimbarea. Identificați datele de intrare, de ieșire, intermediare. Metode de reprezentare a algoritmilor Limbajul natural nu permite o descriere suficient de exactă a algoritmilor. Din acest motiv pentru reprezentarea algoritmilor se folosesc diferite forme de descriere caracteristice. Două din cele mai folosite forme de reprezentare a algoritmilor sunt: - limbajul pseudocod și - schemele logice A apărut o nouă metodă de reprezentare a acestora: cu ajutorul mediilor grafice reprezentative (blocuri de cod). Reprezentarea algoritmilor în limbaj pseudocod Limbajul pseudocod foloseşte cuvinte cheie, adică nişte cuvinte cu înţeles prestabilit ce indică operaţia care se execută. Exemplul 1: Să se calculeze suma a două numere naturale a şi b. Rezolvare: a) Algoritmul: 1. Solicită valori pentru a şi b 2. Calculează S=a+b 3. Furnizează rezultatul pentru S b) Secvența pseudocod: citeşte a,b

13 S a+b scrie S stop Exemplul 2: Alexandru dorește să-și cumpere 3 creioane, fiecare creion costă 2,5 lei. Cât va plăti Matei? Algoritmul alăturat calculează suma de plată (s), pentru orice număr de creioane (c) și orice valoare posibilă a unui creion (p). Exemplul 3: Doriți să desenați un triunghi echilateral pe caiet. Care sunt pașii pe care îi faceți pentru a realiza triunghiul? 1. Alegeți creionul de culoarea și grosimea dorită 2. Puneți vârful creionului pe hârtie 3. Desenați prima latură 4. Rotiți creionul cu 120 de grade 5. Desenați a doua latură 6. Rotiți creionul cu 120 de grade 7. Desenați a treia latură 8. Ridicați vârful creionului de pe hârtie

14 FIȘA DE LUCRU 1 1. Notează o activitate frecventă din viața ta: Răspuns așteptat: - Spălatul mâinilor 2. Stabilește datele necesare activității alese : Date de intrare - Apă - Săpun Date de ieșire - Mâinile curate Date de manevră - Săpun - Apă - Prosop pentru șters mâinile 3. Notează pașii necesari realizării (algoritmul) activității alese: Răspuns așteptat: Pas 1. Ud mâinile cu apă Pas 2. Spăl mâinile cu săpun și apă Pas 3. Clătesc mâinile Pas 4. Usuc mâinile cu un prosop (de pânză, hârtie sau aer cald) TEMĂ: Notați alte două activități din viața de zi cu zi. Pentru fiecare activitate, identificați tipurile de date necesare și scrieți succesiunea de pași necesară realizarii activității.

15 FIȘA DE LUCRU 2 Scrieți succesiunea de pași necesară pentru rezolvarea problemei. Rezolvare așteptată:

16 Cerința Scrie algoritmul pentru a desena un pătrat fără să ridici creionul de pe foaie Scrie algoritmul pentru a desena un pătrat cu laturile colorate diferit Să se calculeze suma, produsul şi diferenţa a trei nume întregi x, y şi z Fișa nr. 3 Pașii de rezolvare 1. Pune creionul jos 2. Desenează o linie de 6 căsuțe 3. Rotește-te la dreapta cu 90 o 4. Desenează o linie de 6 căsuțe 5. Rotește-te la dreapta cu 90 o 6. Desenează o linie de 6 căsuțe 7. Rotește-te la dreapta cu 90 o 8. Desenează o linie de 6 căsuțe 9. Ridică creionul 1. Alege o culoare 2. Pune creionul jos 3. Desenează o linie de n căsuțe 4. Rotește-te la dreapta cu 90 o 5. Ridică creionul 6. Alege o altă culoare 7. Pune creionul jos 8. Desenează o linie de n căsuțe 9. Rotește-te la dreapta cu 90 o 10. Ridică creionul 11. Alege din nou o culoare diferită de primele două 12. Pune creionul jos 13. Desenează o linie de n căsuțe 14. Rotește-te la dreapta cu 90 o 15. Ridică creionul 16. Alege o altă culoare diferită de primele trei 17. Pune creionul jos 18. Desenează o linie de n căsuțe 19. Ridică creionul Identifică proprietățile algoritmului respectate/incălcate

17 Cerința Scrie algoritmul pentru a desena un pătrat fără să ridici creionul de pe foaie Scrie algoritmul pentru a desena un pătrat cu laturile colorate diferit Să se calculeze suma, produsul şi diferenţa a trei nume întregi x, y şi z Rezolvare fișa nr. 3 Pașii de rezolvare 1. Pune creionul jos 2. Desenează o linie de 6 căsuțe 3. Rotește-te la dreapta cu 90 o 4. Desenează o linie de 6 căsuțe 5. Rotește-te la dreapta cu 90 o 6. Desenează o linie de 6 căsuțe 7. Rotește-te la dreapta cu 90 o 8. Desenează o linie de 6 căsuțe 9. Ridică creionul 1. Alege o culoare 2. Pune creionul jos 3. Desenează o linie de n căsuțe 4. Rotește-te la dreapta cu 90 o 5. Ridică creionul 6. Alege o altă culoare 7. Pune creionul jos 8. Desenează o linie de n căsuțe 9. Rotește-te la dreapta cu 90 o 10. Ridică creionul 11. Alege din nou o culoare diferită de primele două 12. Pune creionul jos 13. Desenează o linie de n căsuțe 14. Rotește-te la dreapta cu 90 o 15. Ridică creionul 16. Alege o altă culoare diferită de primele trei 17. Pune creionul jos 18. Desenează o linie de n căsuțe 19. Ridică creionul a) algoritmul: 1. Se dau valori pentru x, y şi z 2. Calculează S x+y+z 3. Calculează P x*y*z 4. Calculează diferenţa D x-y-z 5. Afişează rezultatele pentru S, P şi D. b) secvența pseudocod: citeşte x, y, z S x+y+z P x*y*z D x-y-z scrie S, P, D stop Identifică proprietățile algoritmului respectate/incălcate 1. Nu este general (este doar pentru un pătrat cu latura de 6 căsuțe) 2. Este clar 3. Este finit 1. Este general 2. Este clar 3. Este finit 1. Este general (se pot introduce orice valori pentru x, y, și z) 2. Este clar (se indică ce trebuie calculat) 3. Este finit

18 Nume prenume: Data: 1. Scrie pașii pentru a te spăla pe dinți Fișă de evaluare 2. Răspunde cu Adevărat sau Fals. Algoritmul pentru calculul ariei unui pătrat este: Pasul 1. Citește latura a Pasul 2. Calculezi produsul a*a Pasul 3. Scrii produsul obținut ca fiind latura pătratului 3. Scrie algoritmul pentru calculul ariei unui pătrat știind perimetrul acestuia. 4. Ordonează imaginile de mai jos astfel încât să prepari corect un ceai. Descrie, apoi, în scris, fiecare pas care trebuie efectuat. a. b. c. d.

19 5. Citind literele din careul de mai jos, pe linie de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, pe coloană de sus în jos sau de jos în sus găsește în careul de mai jos cuvintele din dreapta careului. A P R E P M V F C ALGORITM T R E X A T A D O ATRIBUIRE R O Z P S I R G N CONSTANTA I B U R N R I B S DATA B L L E Y O A P T EXPRESIE U E T S V G B E A PAS I M A I E L I A N PROBLEMA R A T E L A L Y T PROGRAM E P R O G R A M A REZULTAT VARIABILA

20 Rezolvare fișă de evaluare 1. Scrie pașii pentru a te spăla pe dinți Pas 1. Iau periuța de dinți Pas 2. Iau pasta de dinți Pas 3. Deschid pasta de dinți Pas 4. Pun pastă de dinți pe periuță Pas 5. Închid tubul de pastă de dinți Pas 6. Pun tubul de pastă de dinți la loc Pas 7. Deschid gura Pas 8. Efectuez mișcări sus-jos, stânga-dreapta de dinți Pas 9. Clătesc dinții cu apă Pas 10. Spăl periuța de dinți Pas 11. Pun periuța la loc Pas 12. Zâmbesc! 2. Răspunde cu Adevărat sau Fals. Algoritmul pentru calculul ariei unui pătrat este: Pasul 1. Citește latura a Pasul 2. Calculezi produsul a*a Pasul 3. Scrii produsul obținut ca fiind latura pătratului Adevărat 3. Scrie algoritmul pentru calculul ariei unui pătrat știind perimetrul acestuia. Pasul 1. Citește latura, perimetrul (a, p) Pasul 2. Calculezi dimensiunea unei laturi prin împărțirea perimetrului la 4 (a p/4) Pasul 3. Calculezi produsul a*a (arie a*a) Pasul 4. Scrie produlul obținut ca fiind latura pătratului (Aria pătratului este: arie) a. 4. Ordonează imaginile de mai jos astfel încât să prepari corect un ceai. Descrie, apoi, în scris, fiecare pas care trebuie efectuat. b. c. d. Răspuns: b), d), a), c)

21 5. Citind literele din careul de mai jos, pe linie de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, pe coloană de sus în jos sau de jos în sus găsește în careul de mai jos cuvintele din dreapta careului. A P R E P M V F C ALGORITM T R E X A T A D O ATRIBUIRE R O Z P S I R G N CONSTANTA I B U R N R I B S DATA B L L E Y O A P T EXPRESIE U E T S V G B E A PAS I M A I E L I A N PROBLEMA R A T E L A L Y T PROGRAM E P R O G R A M A REZULTAT VARIABILA

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICA SI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: TIMOFTI V. AFRODITA COLEGIUL

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICA SI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: TIMOFTI V. AFRODITA COLEGIUL CASA CORPULUI DIDACTIC BRAILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICA SI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: TIMOFTI V. AFRODITA COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI, BACAU TIMOFTI AFRODITA

Mai mult

Fâciu N. Maria-Ema CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: Fâciu N. M

Fâciu N. Maria-Ema CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: Fâciu N. M CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ALGORITMI Notă: filmele didactice, dezbaterile, jocurile

Mai mult

GHERCĂ MAGDA CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G

GHERCĂ MAGDA CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G MAGDA COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a V-a Informatică și T.I.C. Proiect didactic realizat de Anișoara Apostu, profesor Digitaliada, revizuit de Radu Tăbîrcă, inspector școlar Informatică Textul și ilustrațiile din

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a V-a Informatică și T.I.C. Proiect didactic realizat de Anișoara Apostu, profesor Digitaliada, revizuit de Radu Tăbîrcă, inspector școlar Informatică Textul și ilustrațiile din

Mai mult

PROIECT DIDACTIC DATE DE IDENTIFICARE Data: Școala : Școala Gimnazială Grigore Moisil Ploiești Clasa: a VI-a Profesor: Ilie Oana Magdalena Disciplina:

PROIECT DIDACTIC DATE DE IDENTIFICARE Data: Școala : Școala Gimnazială Grigore Moisil Ploiești Clasa: a VI-a Profesor: Ilie Oana Magdalena Disciplina: PROIECT DIDACTIC DATE DE IDENTIFICARE Data: Școala : Școala Gimnazială Grigore Moisil Ploiești Clasa: a VI-a Profesor: Ilie Oana Magdalena Disciplina: Informatică și T.I.C. Titlul lecției: Algoritmi și

Mai mult

Coman Marinela Furnizor program formare acreditat: CCD BRĂILA Denumire program: INFORMATICĂ ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU Clasa a V-a Categorie: 1; Tip de co

Coman Marinela Furnizor program formare acreditat: CCD BRĂILA Denumire program: INFORMATICĂ ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU Clasa a V-a Categorie: 1; Tip de co Furnizor program formare acreditat: CCD BRĂILA Denumire program: INFORMATICĂ ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU Clasa a V-a Categorie: 1; Tip de competențe: de predare-învățare-evaluare la clasa a V-a pt. disciplina

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VI-a Matematică Proiect didactic realizat de Nicoleta Popa, profesor Digitaliada, revizuit de Ioan Popa, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document începând

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Simona Roșu, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document începând

Mai mult

Unitatea: Școala Gimnazială Disciplina: Informatică și TIC Programa școlară aprobată cu OMEN nr.3393 din Profesor: prof. Clasa: a V-a A, B

Unitatea: Școala Gimnazială Disciplina: Informatică și TIC Programa școlară aprobată cu OMEN nr.3393 din Profesor: prof. Clasa: a V-a A, B Unitatea: Școala Gimnazială Disciplina: Informatică și TIC Programa școlară aprobată cu OMEN nr.3393 din 28.02.2017 Profesor: prof. Clasa: a V-a A, B Nr. ore= 34 ore Nr. ore/săpt= 1 oră 2017-2018 PLANIFICARE

Mai mult

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. În rezolvările cerute,

Mai mult

Proiect didactic

Proiect didactic Proiect didactic Titlul lecţiei: Rolul şi funcţiile unui sistem de operare Obiectul: Informatica si TIC Data: 11.10.2017 Timpul acordat : 50 min. Clasa: a-v-a Tipul lecţiei: Transmiterea de cunostinte

Mai mult

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja far Mohammed ibn Musâ al- Khowârizmî în cartea sa intitulată

Mai mult

Curs de formare Informatică și TIC pentru clasa a V-a Portofoliu pentru evaluarea finală Tema: ELEMENTE DE INTERFAŢĂ ALE UNUI SISTEM DE OPERARE (DESKT

Curs de formare Informatică și TIC pentru clasa a V-a Portofoliu pentru evaluarea finală Tema: ELEMENTE DE INTERFAŢĂ ALE UNUI SISTEM DE OPERARE (DESKT Curs de formare Informatică și TIC pentru clasa a V-a Portofoliu pentru evaluarea finală Tema: ELEMENTE DE INTERFAŢĂ ALE UNUI SISTEM DE OPERARE (DESKTOP, PICTOGRAME, FEREASTRA) Nume și prenume cursant:

Mai mult

PROIECT DIDACTIC

PROIECT   DIDACTIC Plan de lecție Informații generale Obiectul: Matematică Clasa: a VII - a Durata: 50 min Mijloace TIC: calculatorul profesorului cu videoproiector,calculatoare pentru elevi Tema lecției: Aria triunghiului

Mai mult

PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Informatică și TIC

PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Informatică și TIC PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Informatică și TIC Disciplina opțională: Informatică și T.I.C Clasa: a VII-a Unitatea de învăţare: Editorul de foi de calcul- Microsoft Excel Tema lecţiei: Utilizarea formulelor

Mai mult

PROIECT DIDACTIC

PROIECT DIDACTIC LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL VASILE PAVELCU IAŞI PROPUNĂTORI: prof.vasilache Cătălin, prof. Muşat Mihaela Rodica PROIECT DE ACTIVITATE CLASA: a VI-a (clasa este formată din șapte elevi care prezintă hipoacuzie

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de Ana-Cristina Blanariu-Șugar, profesor Digitaliada, revizuit de Ioan Popa, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document

Mai mult

Școala Gimnazială Ion Ghica Iași Prof. Răduianu Elena Alina An școlar PROIECT DE LECŢIE Unitatea școlară: Școala Gimnazială Ion Ghica Iași P

Școala Gimnazială Ion Ghica Iași Prof. Răduianu Elena Alina An școlar PROIECT DE LECŢIE Unitatea școlară: Școala Gimnazială Ion Ghica Iași P PROIECT DE LECŢIE Unitatea școlară: Profesor: Răduianu Elena Alina Obiectul: BIOLOGIE Clasa: a VIII-a B Unitatea de învăţare: Echilibre și dezechilibre în ecosisteme Tema lecției: Parcuri și rezervații

Mai mult

Colegiul Tehnic Ion Holban!, Iași Prof. Amariței Octavia PROIECT DE LECȚIE Clasa: I (elevi cu deficiențe grave și severe) ARIA CURRICULARĂ: Terapia ed

Colegiul Tehnic Ion Holban!, Iași Prof. Amariței Octavia PROIECT DE LECȚIE Clasa: I (elevi cu deficiențe grave și severe) ARIA CURRICULARĂ: Terapia ed PROIECT DE LECȚIE Clasa: I (elevi cu deficiențe grave și severe) ARIA CURRICULARĂ: Terapia educaţională complexă şi integrată DISCIPLINA/TERAPII: Stimulare cognitivă TIPUL DEFICIENȚEI: neuropsihomotorii

Mai mult

Microsoft Word - proiect preambul.docx

Microsoft Word - proiect preambul.docx Proiect didactic Scoala: Gimnazială,,Geoge Călinescu,, Iași Profesor: Soroiu Crina Clasa: a II-a Disciplina: Limba și literatura română, Matematică, Cunoașterea mediului(interdisciplinară) Unitatea de

Mai mult

I. Partea introductivă Proiectul unității de învățare CONCEPTUL DE MATRICE ŞCOALA: Colegiul Național Petru Rareș Suceava CLASA: a XI a- matematică / a

I. Partea introductivă Proiectul unității de învățare CONCEPTUL DE MATRICE ŞCOALA: Colegiul Național Petru Rareș Suceava CLASA: a XI a- matematică / a I. Partea introductivă Proiectul unității de învățare CONCEPTUL DE MATRICE ŞCOALA: Colegiul Național Petru Rareș Suceava CLASA: a XI a- matematică / a XI a- informatică neintensiv PROFESOR: Dumitrașcu

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VI-a Matematică Proiect didactic realizat de Nicoleta Popa, profesor Digitaliada, revizuit de Laura Erculescu, profesor Colegiul Național Ienachiță Văcărescu Târgoviște Textul

Mai mult

PROIECT DIDACTIC LALEAUA ȘI ALTE PLANTE ÎNRUDITE CU EA Unitatea de învățământ: Profesor: Data: Clasa: Aria curriculară: Matematică și Ştiințe ale natu

PROIECT DIDACTIC LALEAUA ȘI ALTE PLANTE ÎNRUDITE CU EA Unitatea de învățământ: Profesor: Data: Clasa: Aria curriculară: Matematică și Ştiințe ale natu PROIECT DIDACTIC LALEAUA ȘI ALTE PLANTE ÎNRUDITE CU EA Unitatea de învățământ: Profesor: Data: Clasa: Aria curriculară: Matematică și Ştiințe ale naturii Disciplina: Biologie Unitatea de învăţare: Diversitatea

Mai mult

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d) Informatică Varianta 2 Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică Toate subiectele

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de profesor Tatiana Predoană, Fundația Noi Orizonturi, în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Monica Popovici, profesor

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Metode Numerice Curs 01 Introducere Gigel Măceșanu 1 Cuprins Obiectivele cursului Organizare: Structura cursului

Mai mult

Programarea şi utilizarea calculatoarelor

Programarea şi utilizarea calculatoarelor Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Programarea calculatoarelor Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 6 Instrucţiunile limbajului

Mai mult

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4 CONFLICT Învățământ primar Regulile ajută la rezolvarea conflictelor 4.1. Totul este în regulă! Chiar așa? Ce probleme sau conflicte putem observa în clasa noastră? 4.2. Așa procedăm

Mai mult

ORIGINAL VERSION

ORIGINAL VERSION Cercetarea pigmenților Autori: Jiří Škoda, Pavel Doulík Conținut științific: Concepte / Aptitudini țintă: Vârsta grupului țintă: Durata activității: Rezumat: Obiective: Chimie elementară Culoare, pigment,

Mai mult

Proiect de tehnologie didactică

Proiect de tehnologie didactică Proiect didactic Data: Profesor: Staier Ioana Elena Şcoala: Şcoala Gimnazială Octavian Goga Sighişoara Clasa: a VII-a Lecţia: Temperatura Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare, care vizează fixarea şi

Mai mult

programă şcolară pentru clasa a 11a, liceu

programă şcolară pentru clasa a 11a, liceu Anexă la OMECI nr. 5099 din 09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL

Mai mult

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI – JUD

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI – JUD Unitatea şcolară Disciplina: Informatică și TIC CLASA NR. ORE/SĂPT: V A PROFESOR: PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Sisteme de operare Număr de ore alocate 5 Nr. crt. 1. 2. 3. Conţinuturi Rolul unui sistem

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

Metode de Predare și Instrumente Flexibile MATERIALE PENTRU ELEVI - GRUP DE ACTIVITĂȚI 2 - Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene

Metode de Predare și Instrumente Flexibile MATERIALE PENTRU ELEVI - GRUP DE ACTIVITĂȚI 2 - Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene Metode de Predare și Instrumente Flexibile MATERIALE PENTRU ELEVI - GRUP DE ACTIVITĂȚI 2 - Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctele de vedere

Mai mult

fIŞE DE LUCRU

fIŞE DE LUCRU FIŞE DE LUCRU MICROSOFT OFFICE EXCEL FORMULE ŞI FUNCŢII EXCEL Obiective Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a

Mai mult

Academia de Studii Economice din Bucureşti Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Caiet de practică pedagogică II Nivelul I de pregătir

Academia de Studii Economice din Bucureşti Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Caiet de practică pedagogică II Nivelul I de pregătir Academia de Studii Economice din Bucureşti Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Caiet de practică pedagogică II Nivelul I de pregătire psihopedagogică Curs postuniversitar Semestrul al

Mai mult

Diapositive 1

Diapositive 1 Tablouri Operatii pe tablouri bidimensionale Lectii de pregatire pentru Admitere 09 / 03 / 2019 1 Cuprins Operatii pe tablouri bidimensionale 0. Tablouri unidimensionale scurta recapitulare 1.Tablouri

Mai mult

Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Budai István Cursant: prof. Dr. Már Orsolya Judetul Covasna septembrie

Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Budai István Cursant: prof. Dr. Már Orsolya Judetul Covasna septembrie Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Budai István Cursant: prof. Dr. Már Orsolya Judetul Covasna septembrie octombrie 2017 Ministerul Educației Naționale Şcoala

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

Chertif Ionuț - Andrei Prietenul meu, calculatorul CLASA a V - a, 1 ora pe săptămână ARGUMENT Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dez

Chertif Ionuț - Andrei Prietenul meu, calculatorul CLASA a V - a, 1 ora pe săptămână ARGUMENT Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dez Prietenul meu, ul CLASA a V - a, ora pe săptămână ARGUMENT Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea informaticii, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest

Mai mult

Secţiunea 5-6 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA puncte PERIODIC Se citește un număr natural nenul N. Se ump

Secţiunea 5-6 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA puncte PERIODIC Se citește un număr natural nenul N. Se ump PROBLEMA 1 PERIODIC Se citește un număr natural nenul N. Se umple, pe linii, partea de sub diagonală, inclusiv aceasta, a unui tabel pătratic de dimensiune L cu secvențe consecutive de numere : 1, 2,,

Mai mult

Microsoft Word - O problema cu bits.doc

Microsoft Word - O problema cu bits.doc O problemă cu bits 1 Tiberiu Socaciu Enunţul Pe pagina Proful de Mate de pe Facebook 2 am primit de la un elev de clasa a IX-a următoarea provocare 3 : Vom oferi două soluţii, una folosind manipulări de

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea   marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Un exemplu: automatul de cafea acțiuni (utilizator): introdu

Mai mult

Plan de activități Domeniul: Siguranța online Tema: Reputația mea online Grupul țintă: Elevii claselor a VIII-a IX-a Obiective operaționale O1 Elevii

Plan de activități Domeniul: Siguranța online Tema: Reputația mea online Grupul țintă: Elevii claselor a VIII-a IX-a Obiective operaționale O1 Elevii Plan de activități Domeniul: Siguranța online Tema: Reputația mea online Grupul țintă: Elevii claselor a VIII-a IX-a Obiective operaționale O1 Elevii exprimă prin propriile cuvinte sensul noțiunilor de,,imagine

Mai mult

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. Popa Daniela Livia Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon,

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de Școala: Clasa a V-a ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ de SEMESTRUL I. Recapitulare, iniţială. Numere - reprezentare comparare, estimare

Mai mult

Investeşte în oameni Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Investeşte în oameni Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii

Mai mult

Baze de date Anul 2 Teorie Examen 1. Diagrama entitate/relatie si diagrama conceptuala (curs 2-5) 2. Arbore algebric si expresie algebrica (curs 6-10)

Baze de date Anul 2 Teorie Examen 1. Diagrama entitate/relatie si diagrama conceptuala (curs 2-5) 2. Arbore algebric si expresie algebrica (curs 6-10) Baze de date Anul 2 Teorie Examen 1. Diagrama entitate/relatie si diagrama conceptuala (curs 2-5) 2. Arbore algebric si expresie algebrica (curs 6-10) 3. Forme normale (curs 6-10) 4. Notiuni teoretice

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

Microsoft Word - Proiect didactic MEM clasa a II-a

Microsoft Word - Proiect didactic MEM clasa a II-a PROIECT DE LECȚIE Școala Gimnazială Carmen Sylva Iași CLASA: a II-a DATA: ÎNV. : CONSTANTINESCU GIANINA-CLAUDIA ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică și explorarea

Mai mult

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Universul. Planetele. Timpul.Banii

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Universul. Planetele. Timpul.Banii DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Universul. Planetele. Timpul.Banii PERIOADA: 3 săptămâni (S 12-13-14), 4 ore/ săptămână

Mai mult

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai 1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. b. Se consideră algoritmul

Mai mult

Microsoft Word - Curs_09.doc

Microsoft Word - Curs_09.doc Capitolul 7. Proiectarea conceptuală Scop: reprezentarea cerinţelor informale ale aplicaţiei în termenii descrierii complete şi formale dar independent de criteriul folosit pentru reprezentare în sistemul

Mai mult

LUCRAREA 8 PROGRAMAREA NELINIARĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ENERGETICĂ. METODE DE ORDINUL Aspecte generale Programarea neliniară are o foart

LUCRAREA 8 PROGRAMAREA NELINIARĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ENERGETICĂ. METODE DE ORDINUL Aspecte generale Programarea neliniară are o foart LUCRAREA 8 PROGRAMAREA NELINIARĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ENERGETICĂ. METODE DE ORDINUL 0 8.. Aspecte generale Programarea neliniară are o foarte mare importanţă în rezolvarea problemelor de optimizări,

Mai mult

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici Operatii pe biti Operatorul conditional Operatori Logici

Mai mult

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE Limba și literatura română Matematică Științe CLASA A III-A UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pământul și poveștile sale PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)* Limba și literatura romană Matematică

Mai mult

Laborator 4: Continuare Programare Orientată pe Obiecte Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 29 octombrie 2011

Laborator 4: Continuare Programare Orientată pe Obiecte Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 29 octombrie 2011 Laborator 4: Continuare Programare Orientată pe Obiecte Întocmit de: Adina Neculai Îndrumător: Asist. Drd. Gabriel Danciu 29 octombrie 2011 I. NOŢIUNI TEORETICE A. Suprascrierea metodelor O clasă derivată

Mai mult

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf Lect ia3 Diagrame Veitch-Karnaugh 5.1 Noţiuni teoretice Diagramele Veich-Karnaugh (V-K) sunt o modalitate de reprezentare grafică a funcţiilor logice. Pentru o funct ie de N variabile, diagrama corespunz

Mai mult

Organizãm cursuri de limbi strãine: 1. Online 2. Faþã în faþã 3. Prin corespondenþã 4. La telefon

Organizãm cursuri de limbi strãine: 1. Online 2. Faþã în faþã 3. Prin corespondenþã 4. La telefon Organizãm cursuri de limbi strãine: 1. Online 2. Faþã în faþã 3. Prin corespondenþã 4. La telefon www.globalteam.ro Cine suntem. www.globalteam.ro PREZENTARE GENERALĂ GLOBAL TEAM a înțeles importanța stăpânirii

Mai mult

DATA: UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional Ana Aslan Brăila CLASA: pregătitoare B CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar CODREANU MAGDALENA

DATA: UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional Ana Aslan Brăila CLASA: pregătitoare B CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar CODREANU MAGDALENA DATA: 15.05.2018 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional Ana Aslan Brăila CLASA: pregătitoare B CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar CODREANU MAGDALENA ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA:

Mai mult

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INSTITUTUL PEDAGOGIC AL VOIVODINEI EXAMENUL FINAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CLASA PREGĂTITOARE Programa şcolară pentru disciplina TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CLASA PREGĂTITOARE Programa şcolară pentru disciplina TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CLASA PREGĂTITOARE Programa şcolară pentru disciplina TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE (TIC) Proiect propus pentru dezbatere Februarie 2012

Mai mult

Disciplina: Clasa: Informatică şi TIC a- V-a Data: Profesor: Unitatea de invăţare: Tema lecţiei: Tipul lecţiei: Angela OSAIN Norme de ergon

Disciplina: Clasa: Informatică şi TIC a- V-a Data: Profesor: Unitatea de invăţare: Tema lecţiei: Tipul lecţiei: Angela OSAIN Norme de ergon Disciplina: Clasa: Informatică şi TIC a- V-a Data: 12.09.2017 Profesor: Unitatea de invăţare: Tema lecţiei: Tipul lecţiei: Angela OSAIN Norme de ergonomie şi de siguranţă PROIECT DE LECŢIE Norme de securitate

Mai mult

Algebra si Geometri pentru Computer Science

Algebra si Geometri pentru Computer Science Natura este scrisă în limbaj matematic. Galileo Galilei 5 Aplicatii liniare Grafica vectoriala In grafica pe calculator, grafica vectoriala este un procedeu prin care imaginile sunt construite cu ajutorul

Mai mult

Secţiunea 5-6 avansaţi PROBLEMA 1 Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE 100 puncte NR Un număr natural nenul V care se plictisea singur,

Secţiunea 5-6 avansaţi PROBLEMA 1 Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE 100 puncte NR Un număr natural nenul V care se plictisea singur, PROBLEMA 1 NR Un număr natural nenul V care se plictisea singur, și-a căutat în prima zi cel mai mare divizor al său mai mic decât el și l-a scăzut din valoarea sa. Numărul rămas, plictisit și el, și-a

Mai mult

Probleme proiect TP BITPERM Implementați un algoritm care citește de la intrarea standard două numere naturale și scrie la ieșirea standard da

Probleme proiect TP BITPERM Implementați un algoritm care citește de la intrarea standard două numere naturale și scrie la ieșirea standard da Probleme proiect TP 2016 1. BITPERM Implementați un algoritm care citește de la intrarea standard două numere naturale și scrie la ieșirea standard dacă reprezentarea binară a unuia dintre numere poate

Mai mult

Microsoft Word - PLANIFICARE CLASA 2.doc

Microsoft Word - PLANIFICARE CLASA 2.doc Mariana Morãraºu Matematicã ºi Explorarea mediului Planificarea calendaristicã Proiectarea unitãþilor de învãþare Clasa a II-a Semestrul I Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii Disciplina:

Mai mult

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x.

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. 1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. Date de intrare: arr [] = {10, 2, 14, 4, 7, 6}, x =

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 8. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN MATEMATICĂ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA EXAMEN DE BACALAUREAT NIVEL MEDIU Az írásbeli vizsga időtartama:

Mai mult

SUBPROGRAME

SUBPROGRAME SUBPROGRAME Un subprogram este un ansamblu ce poate conţine tipuri de date, variabile şi instrucţiuni destinate unei anumite prelucrări (calcule, citiri, scrieri). Subprogramul poate fi executat doar dacă

Mai mult

Microsoft Word - matem_aplicate in Economie aa FD Bala.doc

Microsoft Word - matem_aplicate in Economie aa FD Bala.doc FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 05-06. DATE DESPRE PROGRAM. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA. Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor.3 Departamentul Management, Marketing

Mai mult

09. Informatica 2 - MM 1

09. Informatica 2 -  MM 1 FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 1.2. Facultatea Matematică și Informatică 1.3. Departamentul Matematică 1.4. Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare inińială la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 011-01 În anul şcolar 011-01, modelul propus pentru testare inińială la disciplina Matematică

Mai mult

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DE EVALUARE a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă Unitatea de învăţământ:... Numele şi prenum

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DE EVALUARE a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă Unitatea de învăţământ:... Numele şi prenum ANEXA nr. 3 la metodologie a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă Inspecţia este efectuată de directorul/directorul adjunct:... Aspecte urmărite Cunoaştere ştiinţifică şi curriculară

Mai mult

Microsoft Word - 33-PaleruRodica-Optional-cls2.doc

Microsoft Word - 33-PaleruRodica-Optional-cls2.doc ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. DOROBANŢU Disciplina Scrisul nostru cel de toate zilele constituie ora de opţional integrată în ariile curriculare Arte, Limbă şi comunicare şi Tehnologii. Acest opţional a fost conceput

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_9_RO_2019_v2.pptx

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_9_RO_2019_v2.pptx SDA (PC2) Curs 9 Liste / Grafuri / Arbori Iulian Năstac Lista dublu înlănțuită Recapitulare Într-o astfel de listă fiecare nod conţine doi pointeri: unul spre nodul următor şi unul spre nodul precedent.

Mai mult

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la:

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la: PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Sezonul cald a sosit, iar noi am pregătit o listă de jocuri perfecte pentru a petrece timpul alături de cei dragi! Echipa

Mai mult

Prietenul nostru, LABIRINTUL! resursă educaţională gratuită, pentru uz şcolar 1

Prietenul nostru, LABIRINTUL! resursă educaţională gratuită, pentru uz şcolar 1 resursă educaţională gratuită, pentru uz şcolar 1 Cuprins: 1. Argument şi motivaţie metodologică pentru utilizarea labirinturilor în activităţile cu elevii 2. Bibliografie: 3.Resurse online si offline

Mai mult

Prezentarea cursului Didactica Matematicii Oana Constantinescu

Prezentarea cursului Didactica Matematicii Oana Constantinescu Prezentarea cursului Didactica Matematicii Oana Constantinescu Didactica este stiinta conducerii procesului de predare-invatare-evaluare. Ea studiaza procesul de invatare in ansamblul sau, pe toate treptele

Mai mult

. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC din 8

. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC din 8 . METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC- 2015 1 din 8 CUPRINS CAPITOLUL I Dispoziţii generale...3 CAPITOLUL

Mai mult

PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Manuela Popescu Ștefan Pacearcă CLASA A IV-A Semestrul al II-lea GEOGRAFIE Matematică

PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Manuela Popescu Ștefan Pacearcă CLASA A IV-A Semestrul al II-lea GEOGRAFIE Matematică PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Manuela Popescu Ștefan Pacearcă CLASA A IV-A Semestrul al II-lea GEOGRAFIE Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: România Geografie regională PERIOADA: 10 săptămâni Nr. crt.

Mai mult

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A 1. Operatii cu matrici 1 Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A+B (adunare), aa (inmultire cu scalar), A-B scadere), AT (Transpusa),

Mai mult

Proiect didactic Consiliere și dezvoltare personală Clasa: a VI-a Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală Titlul lecției: Da, și eu am o imagin

Proiect didactic Consiliere și dezvoltare personală Clasa: a VI-a Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală Titlul lecției: Da, și eu am o imagin Proiect didactic Consiliere și dezvoltare personală Clasa: a VI-a Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală Titlul lecției: Da, și eu am o imagine pozitivă despre mine! Tipul lecției: Predare-consolidare

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Microsoft Word - EN_IV_2019_Matematica_Test_1.doc

Microsoft Word - EN_IV_2019_Matematica_Test_1.doc EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2 019 MATEMATICĂ Test 1 Județul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevei / elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina

Mai mult

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a 6.02.2016 si 13.02.2016 Material intocmit de prof. BAJAN MARIANA

Mai mult

L4. TEOREMELE ALGEBREI BINARE. FUNCȚII LOGICE ELEMENTARE. OPERAȚII LOGICE PE BIT. SINTEZA FUNCȚIILOR LOGICE DIN TABELE DE ADEVĂR 1. Obiective Prin par

L4. TEOREMELE ALGEBREI BINARE. FUNCȚII LOGICE ELEMENTARE. OPERAȚII LOGICE PE BIT. SINTEZA FUNCȚIILOR LOGICE DIN TABELE DE ADEVĂR 1. Obiective Prin par L4. TEOREMELE LGEBREI BINRE. FUNCȚII LOGICE ELEMENTRE. OPERȚII LOGICE PE BIT. SINTEZ FUNCȚIILOR LOGICE DIN TBELE DE DEVĂR 1. Obiective Prin parcurgerea acestei ședințe de laborator studenții vor fi capabili:

Mai mult

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; paranteze: (, ); simbolul de egalitate =; cuantificatorul

Mai mult

Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe

Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro Cuprinsul lecției de azi Enunțuri și rezolvări pentru

Mai mult

Teste de evaluare a competenţelor matematice Învăţarea prin teste predictive, formative şi sumative Clasa a VI-a EDITURA PARALELA 45

Teste de evaluare a competenţelor matematice Învăţarea prin teste predictive, formative şi sumative Clasa a VI-a EDITURA PARALELA 45 Teste de evaluare a competenţelor matematice Învăţarea prin teste predictive, formative şi sumative Clasa a VI-a Editor: Călin Vlasie Tehnoredactare: Carmen Rădulescu Coperta colecţiei: Ionuţ Broştianu

Mai mult

Microsoft Word - TIC_tehnoredactare_12.doc

Microsoft Word - TIC_tehnoredactare_12.doc Anexa nr. la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. /. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată

Mai mult

Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014

Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014 Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014 Analiză statică: definiție O analiză a codului sursă (fără a executa programul), cu scopul de a determina proprietăți ale programului sursă. (in

Mai mult

I. INTRODUCERE 1. Necesitatea studiului logicii Teodor DIMA În activitatea noastră zilnică, atunci când învăţăm, când încercăm să fundamentăm o părere

I. INTRODUCERE 1. Necesitatea studiului logicii Teodor DIMA În activitatea noastră zilnică, atunci când învăţăm, când încercăm să fundamentăm o părere I. INTRODUCERE 1. Necesitatea studiului logicii Teodor DIMA În activitatea noastră zilnică, atunci când învăţăm, când încercăm să fundamentăm o părere proprie sau o idee, când comunicăm anumite impresii

Mai mult

Paradigme de Programare

Paradigme de Programare Paradigme de Programare Conf. dr. ing. Andrei Olaru andrei.olaru@cs.pub.ro cs@andreiolaru.ro Departamentul de Calculatoare 2019 9 : 1 / 38 Cursul 9 Concluzie Paradigma Funcțională 9 : 2 / 38 Cursul 9:

Mai mult