Matematici aplicate științelor biologie LP03 MV

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Matematici aplicate științelor biologie LP03 MV"

Transcriere

1 LP03 - UTILIZAREA PROGRAMULUI EXCEL Obiective: - Lucrul cu registre și cu foi de calcul - Formatarea celulelor - Utilizarea operatorilor aritmetici pentru calcularea formulelor - Introducerea formulelor de calcul - Copierea formulelor de calcul în foaia de calcul - Referințele absolute și relative - Operația de umplere (Fill) - Funcția SUM și AutoSum Exercițiul 1 (Lucrul cu registre și cu foi de calcul) - Creați un registru nou [Start All Programs Microsoft Excel] - Creați un folder cu numele Excel în folderul My Documents de pe discul C:. În acest folder salvați registrul Excel cu numele ExcelExemplu.xls. - Redenumiți foile de calcul astfel: Exemplu (Sheet1), Date(Sheet2) și Fișier (Sheet3). Pentru a redenumi o foaie de calcul: [Format - Sheet - Rename]; - Ascundeți foaie de calcul cu numele Exemplu. *Click dreapta pe foaia de calcul cu numele Exemplu și din meniul contextual alegeți Hide] - Colorați cu roșu numele foii de calcul Exemplu. [Click dreapta și din meniul contextual alegeți - Tab Color] și apoi culoarea dorită. Cu opțiunile din meniul contextual (meniul contextual se obține cu click drapta) pot fi realizate mai multe operații: ștergerea foii de calcul, copierea, mutarea, redenumirea sau protejarea ei prin parolare, de asemenea înserarea unei noi foi de calcul. Exercițiul 2 (Formatarea celulelor) Creați în foaia de calcul Date un tabel cu următoarea structură, urmând ca în continuare să introduceți valori pentru fiecare categorie: Categorie Exemple Număr Date Timp Text Științific Monedă Oct :30 PM Ana are mere. 1,56E-07 12,00 lei În celulele foii de calcul pot fi introduse mai multe categorii de informații: (text, valori numerice ce reprezinte numere, date calendaristice, timp, monedă, etc.) Optiunile de formatare a celulelor le gasim in tab-ul de home, chiar undeva la mijloc. Le mai gasim si cu un click dreapta pe o celula / format cells. Categoriile de informații pe care le recunoaște Excel sunt: General Afişează datele într-un mod detectat automat (în Excel aceasta este afişarea implicită). E important să ținem cont de un lucru aici. Atunci când scriem ceva intr-o celulă in Excel, merită să ne uităm să vedem cum se aliniază ceea ce am scris după ce am dat ENTER. Dacă se aliniază la stânga înseamnă că Excel tratează ceea ce am scris noi ca și text.

2 Dacă se aliniază la dreapta înseamnă că l-a luat ca și număr / data. Number Formatul numeric permite stabilirea numărului de zecimale şi dacă se utilizează sau nu separatorul miilor (punctul sau virgula, în funcţie de setările regionale din Control Panel). Număr Număr afişat (categoria Number, 3 zecimale) , ,200 0, ,123 Numărul de zecimale (precizia) poate fi stabilit din meniul contextual, Format Cell, Number...sau cu ajutorul butoanelor Increase și Decrease din bara de instrumente Formatting (Formatare). Formatul de număr ales pentru afişare și nu afectează valoarea folosită de Excel în calculele matematice. Valoarea dintr-o celulă, efectiv folosită în calcule, apare în bara de formule când celula este selectată. Excel stochează datele numerice şi efectuează calcule cu o precizie de 15 cifre. Currency Format utilizat în general pentru valori monetare. Se pot alege numărul de zecimale şi simbolul (moneda) lei, (euro), $ (US dollar), (pound sterling) etc.. Număr Număr afişat (categoria Currency, 3 zecimale, moneda lei) 5,2 5,200 lei 0,52 0,520 lei Accounting Utilizat de asemenea pentru valori monetare. Faţă de categoria Currency, aliniază punctul zecimal şi numele valutei afişate. Date În funcţie de zona geografică stabilită, modul de afişare a datei calendaristice se poate alege din mai multe formate: zz.ll.aaaa, zz-lll., ll-aaaa etc. Formatul de dată calendaristică se poate particulariza dacă se alege categoria Custom (vezi mai jos). Numărul serial atribuit unei date calendaristice poate fi văzut dacă se alege categoria General pentru acea celulă (altfel celula este afişată ca dată calendaristică, în formatul ales). Anii introduşi ca 2 cifre au următoarele interpretări implicite în Excel (modificabile din Control Panel -> Regional Settings): 00 la 29 perioada anilor (de exemplu, înseamnă 1 ianuarie 2011); 30 la 99 perioada anilor (de exemplu, înseamnă 1 ianuarie 1980). Dată Dată afişată (categoria Date) Număr serial(categoria General) 1-ian. 1-ian ianuarie Time Similar ca la Date, timpul este afişat în diverse formate, în funcţie de setările regionale: hh:mm, hh:mm:ss, h:mm PM etc. Formatul de timp se poate particulariza dacă se alege categoria Custom (vezi mai jos). Valoarea zecimală a celulei (fracţiunea din timpul scurs de la începutul zilei) poate fi văzută dacă se alege

3 categoria General pentru acea celulă (altfel celula este afişată ca timp, în formatul ales). Timp Dată afişată (categoria Date) Număr zecimal(categoria General) 19:15 19:15:00 7:15:00 PM 7:15 PM Percentage Afişare ca procent, cu un număr stabilit de zecimale. Simbolul % este plasat automat la sfârşitul celulei. Fraction Afişare ca fracţie, în diverse formate: 1/4, 21/25, 312/943, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 3/10, 30/100. Scientific Afişează un număr în notaţie exponenţială, prin înlocuirea unei părţi a numărului cu E+n (E Exponent). Numărul rămas este multiplicat cu 10 n. De exemplu, numărul va fi scris în format Ştiinţific cu 3 zecimale:. Număr ,235E+10 0, ,235E-01 Număr afişat (categoria Scientific, 3 zecimale) Pentru numere de 12 cifre sau mai multe, Excel afişează automat valorile în format Ştiinţific (Scientific), Text Informaţia este tratată ca text (chiar dacă sunt date numerice) şi apare aşa cum este introdusă. Dacă o celulă este de tip Text, conţinutul ei poate să înceapă cu caracterele =, + sau - fără ca Excel să considere că acolo urmează o formulă. Special Afişează datele numerice în formate predefinte, utile în liste sau baze de date: cod poştal, număr de telefon, număr de asigurare sau cod numeric personal. Cum se face? Categorie Exemplu Cum se face? Număr , Selectați coloana (domeniul) unde doriți să introduceți numere. Alegeți din meniul Home, opțiunea Number, din lista ascunsă categoria Number. Atenție la punctual zecimal sau virgule zecimală funcție de tastatura utilizată (EN sau RO). Se recomandă utilizarea tastaturii numerice. Valorile numerice vor fi întotdeauna aliniate în celulă la dreapta. Introduceți valori numerice intregi, cu parte zecimală, pozitive și negative Date 11- Mar.-12 Selectați coloana (domeniul) unde doriți să introduceți date calendaristice.

4 Alegeți din lista ascunsă categoria Short Date sau Long date. Pentru a introduce o dată, utilizați pentru a separa părțile unei date, o bară oblică sau o bară orizontală; de exemplu, tastați 5/1/2015 sau 5-Ian Pentru a introduce data curentă se tastează Ctrl+; Timp 12:30 PM Selectați coloana (domeniul) unde doriți să introduceți valori ce reprezintă timpul. Alegeți din lista ascunsă categoria Time. Pentru a introduce timpul curent tastați: CTRL+SHIFT+; Petru a introduce data din coloana din stânga se va tasta 12 apoi : apoi 30 după care urmează spațiu si p sau a Text Ana are mere. Selectați coloana (domeniul) unde doriți să introduceți un text. Alegeți din lista ascunsă categoria Text sau General Scrie textul. Se accept 256 caractere. Textul se încheie cu Enter. Pentru trecerea fortatã la rândul urmãtor, în aceeasi celulã, se va tasta ALT+ENTER. Textul este aliniat implicit la stânga a celulei. Dacă s-a ales categoria General, pentru scrierea de cifre care să fie interpretate ca text este necesară precedarea lor de (apostrof) Stiintific 1,56E-07 Selectați coloana (domeniul). Alegeți din lista ascunsă categoria Scientific Introduceți un număr mai mic decât zero, foarte mic sau foarte mare, Valoarea este egală cu 0, Monedă 123 lei Selectați coloana (domeniul) unde doriți să introduceți valori numerice urmate de monedă. Alegeți din lista ascunsă categoria Curency sau Accountig. In mod implicit dacă la instalarea sistemului de operare (Windows) s-a precizat țara ca fiind Romania, atunci moneda este lei. Dacă doriți altă monedă (,$, etc.), din meniu se alege More number format, aici se alege Currency sau Acounting, iar la Symbol se alege moneda. ATENȚIE! atunci cand vrei sa scrii o suma in lei nu scrii numărul, apeși space și apoi scrii lei. Uneori, o celulă poate afișa #####. Acest lucru se poate întâmpla atunci când celula conține un număr sau o dată și lățimea coloanei sale nu poate afișa toate caracterele de care are nevoie formatul său. De exemplu, să presupunem că o celulă cu formatul Dată dd/mm/yyyy conține 12/12/2014. Însă coloana are o lățime doar cât să afișeze șase caractere. Celula va afișa #####. Pentru a vedea întregul conținut al celulei cu formatul său curent, trebuie să măriți lățimea coloanei. Exercițiul 3 - Operatori aritmetici (Utilizarea operatorilor aritmetici pentru calcularea formulelor) Operatorii specifică tipul de calcul pe care doriți să-l efectuați cu elementele unei formule, cum ar fi adunare, scădere, înmulțire sau împărțire. Există o ordine implicită a operațiilor de calcul, dar puteți modifica această ordine utilizând paranteze.

5 Operator aritmetic Semnificație Exemplu: + (semnul plus) Adunare 3+3 (semn minus) Scădere Negație * (asterisc) Înmulțire 3*3 / (linie oblică înclinată spre dreapta) Împărțire 3/3 % (semn procentual) Procent 20% ^ (caret) Exponențiere 3^2 O formulă efectuează calcule sau alte acțiuni cu datele din foaia de lucru. O formulă începe întotdeauna cu semnul egal (=), care poate fi urmat de numere, operatori matematici (cum ar fi un semn + sau - pentru adunare sau pentru scădere) și funcții Excel încorporate, care pot extinde cu adevărat puterea unei formule. Exemple de formule care se pot introduce într-o foaie de lucru. - =A1+A2+A3 Adună valorile din celulele A1, A2 și A3. - =SUM(A1:A10) Utilizează funcția SUM pentru a returna suma valorilor din zona A1-A10. - =TODAY() Returnează data curentă. - =UPPER("salut") Efectuează conversia textului salut în SALUT utilizând funcția UPPER. - =IF(A1>0) Utilizează funcția IF pentru a testa celula A1 și a determina dacă aceasta conține o valoare mai mare ca 0. - Într-o foaie de calcul cu numele Formule, în coloana A, în primele trei rânduri se introduc etichetele a=, b=, c= - În coloana B, în dreptul etichetelor a=, b=, c= se introduc valori numerice pentru acestea. - Se vor calcula cu ajutorul formulelor prezentate mai jos suma, produsul, media aritmetică, media armonică și varianța acestor 3 valori. - Începând cu rândul 5, Coloana A se vor introduce etichetele: Suma, Produsul, Media armonică, Varianța. În coloana B, în dreptul acestor etichete se vor introduce formulelel de calcul pentru acestea. Rezultatele se formatează pentru afișarea cu 2 zecimale. - La Varianță, în formula de calcul, pentru m se va introduce media aritmetică.: a. Suma: a + b + c b. Produsul: a*b*c c. Media aritmetica: d. Media armonica: e. Variația: indicații: 1. Introduceți trei valori în celulele B1, B2, B3, valori care vor reprezenta a, b, c. 2. În celula B5 introduceți următoarea formula: =B1+B2+B3 3. Analog calculați și următoarele formule

6 La punctul 2, formula de calcul conține referințele B1, B2 și B3. Excel-ul este gandit pentru automatizarea calculelor. Atunci când modifici valoarea dintr-una din celule (B1, B2 sau B3) formulele calculate se vor actualiza corespunzător. Media aritmetică poate fi calculată prin raportul dintre Suma (B5) și 3 sau utilizând funcția AVERAGE (B1:B3) Exercițiul 4. Copierea formulelor în foaia de calcul. Referința reprezintă numele unei celule în Excel. Prin folosirea referințelor poți obține mai multe avantaje. Principalul avantaj este acela că utilizarea referințelor în cadrul unei formule sau a unei funții, tot timpul vei avea rezultatul actualizat în timp real. În cazul în care vrei să copiezi o formulă sau o funcție care are ca și argumente referințele unor celule, acea funcție se va actualiza și se va modifica în raport cu noua sa locație. REFERINŢA RELATIVĂ O referinţă relativă la o celulă se bazează pe poziţia celulei care conţine formula relativ la celula referită (apelată). Dacă o celulă cu o referinţă relativă este copiată în alt loc, noua formulă va fi ajustată relativ la noua celulă. Similar, dacă formula cu o referinţă relativă este multiplicată pe linie sau coloană, se vor ajusta şi formulele corespunzătoare. Implicit, noile formule într-un registru Excel folosesc referinţa relativă. Exemplu: Dacă în B3 avem formula =A1, atunci: la copierea celulei B3 în D4: în D4 vom avea =C2; la multiplicarea celulei B3 în jos pe coloana B: în B4 vom avea =A2, în B5 vom avea =A3 etc. la multiplicarea celulei B3 în dreapta pe linia 3: în C3 vom avea =B1, în D3 vom avea =C1 etc. REFERINŢA ABSOLUTĂ O referinţă absolută va apela întotdeauna aceeaşi celulă, fără a se ajusta ca în cazul referinţelor relative. Amplasarea celulei referite (apelate) rămâne aceeaşi, chiar dacă formula este copiată în altă celulă sau este multiplicată pe linie sau coloană. O referinţa absolută se indică prin introducerea simbolului $ în faţa literei liniei şi a numărului coloanei celulei referite (de exemplu, $A$1 este o referinţă absolută la celula A1). Simbolul dolar poziționat inaintea coloanei se traduce astfel: indiferent unde se va copia această formulă, numele coloanei care are dolarul în față va ramane mereu același. Simbolul dolar pozitionat înaintea rândului se traduce astfel: indiferent unde se va copia această formulă, numele rândului care are dolarul în fata va ramâșe mereu acelasi. Exemplu: Dacă în B3 avem formula =$A$1, atunci: la copierea celulei B3 în D4: în D4 vom avea =$A$1; la multiplicarea celulei B3 în jos pe coloana B: în B4 vom avea =$A$1, în B5 vom avea =$A$1 etc. la multiplicarea celulei B3 în dreapta pe linia 3: în C3 vom avea =$A$1, în D3 vom avea =$A$1 etc Copiați și mutați formulele introduse la Exercițiul 4 în foaia de calcul Observați cum se copiază relativ formulele în foaia de calcul (În meniul Formulas, selectați

7 botonul Show Formulas) Exercițiul 5. Introducerea formulelor de calcul. 1. La fel ca în exemplul precedent, introduceți formula de calcul pentru aflarea soluțiilor ecuației de gradul 2(x 1, x 2 ): ax 2 +bx+c=0 A B 1 a= 1 Etichetele a=, b=, c= se introduc în celulele A1,A2 și 2 A3 b= 2 Valorile pentru coeficienții a,b,c se introduc în 3 c= 1 celulele B1, B2, B3 În celula A4 se introduce etichete x1 În celula A5 se introduce eticheta x2 4 5 x1= x2= =(-B2+SQRT(B2^2-4*B1*B3))/2*B1 =(-B2- SQRT(B2^2-4*B1*B3))/2*B1 În celula B4 se introduce formula =(-B2+SQRT(B2^2-4*B1*B3))/2*B1 În celula B5 se introduce formula =(-B2-SQRT(B2^2-4*B1*B3))/2*B1 2. Realizați într-o foaie de calcul (formule) următorul tabel ce conține următoarele coloane: - Id bolnav, - numărul de zile de spitalizare, - gramajul medicamentului administrat, - numărul de doze de medicament administrate pe zi pentru 10 pacienți. Bolnav Nr. zile de spitalizare Gramajul tratamentului Doze de medicament pe zi B B B B B B B B B B TOTAL Gramaj total medicament - Se cere calcularea gramajului total folosit pentru tratarea pacientului - Se cere calcularea gramajului total pentru cei zece pacienți. - Completați informațiile din capul de tabel. - Completați informațiile din prima coloană (Bolnav) - Selectați întreg domeniul ocupat de tabel. - Alegeți din meniul Home, Styles, opțiunea Format as table..., un format de tabel.

8 - Deoarece ați completat capul de tabel, bifați My table has headers - Pe capul de tabel vor apărea săgeți ce permit filtrarea datelor din coloanele repective. - Pentru a scrie în capul de tabel pe două rânduri se ale Wrap text (încadrare text pe lățimea coloanei) - pentru calcul, în celula E2 se introduce formula de calcul începând cu = - Formula de calcul constă în înmulțirea gramajului tratamentului cu numărul de doze și cu nr de zile de spitalizare, ca urmare, după = se face clic pe celula C2 ce conține gramajul tratamentului se tastează *, apoi se face clic pe celula D2 ce conține nr de doze pe zi apoi din nou * și clic pe B2 ce conține nr. de zile de spitalizare. - Prin operația fill down (umplere în jos, Home, Editing si Fill) se copiază formula în toate celulele. - Se selectează celulele din coloana E, din meniul Home, opțiunea Number, în lista ascunsă, se formatează datele pentru afișarea cu 2 zecimale. - Se calculează gramajul total cu ajutorul funcției AutoSum Exercițiul 6. Referințe relative-absolute. persoane. Într-o foaie de calcul nouă creați tabelul de mai jos. Introduceți date reale pentru cel puțin 10 nume sex virsta greutate înălțime IMC TAS TAD Cost spitalizare Durata spitalizare 70 lei Cost spitalizare Pop Ana f ,6 =D3/E3^ Ilin Aurel m ,92 =D4/E4^ Popa Irina f ,7 =D5/E5^ Stan Paula f ,52 =D6/E6^ Cerințe: 1. Formatarea tabelului cu Auto format 2. Formatarea coloanelor Text pentru variabilele: nume, sex, Număr fără zecimale pentru următoarele variabile: vârsta, greutate, tensiunea arterial sistolică și diastolică, durata de spitalizare în zile, costul în lei a unei zile de spitalizare. Număr cu 2 zecimale pentru înălțime 3. Calculul IMC (Indice de masă corporală) cu formula: Greutate ( kg) IMC Înănălţime 2 ( m) - În dreapta coloanei Înălțime se inserează o nouă coloană cu numele IMC: se selectează coloana Înaltime [meniul Home, Cells, Insert, Insert Sheet Columns]. - În G2 se scrie IMC - Urmează scrierea formulei de calcul. În celula G3 se începe cu semnul = (egal) - Formula de calcul conține în afară de operatorii aritmetici (împărțire / și ^ pentru ridicare la putere), referiri la celulele ce conțin valorile pentru greutate și înălțime: D2/(E2^2) - Folosiți opțiunea de umplere în jos [Selectati coloana IMC apoi Home, Editing si Fill] pentru a calcula IMC pentru toți pacienții sau selectați celula care conține formula, plasați cursorul mousului în colțul din dreapta jos a celulei până acesta se transform în cruce, și apoi trageți în jos până acoperiți toate celulele din coloana respectivă. - Formatați coloana unde s-au calculate valorile pentru IMC ca să apară cu două zecimale. 4. Calculul costului spitalizării Calculați pentru fiecare pacient costul spitalizării (CS). Pentru aceasta se utilizează formula: CS = (durata spitalizării) * (Costul unei zile de spitalizare)

9 - În vederea scrierii formulei de calcul în celula respectivă se tastează semnul = - Utilizați celulele de referință pentru a efectua calcule: = J3 * $K$1, în cazul în care J3 conține numărul de zile de spitalizare pentru primul pacient și $K$1 este referința absolută a celulei care conține valorile de cost pentru o zi de spitalizare. Plasarea caracterului $ (dolar) înaintea coloanei și a rândului celulei ce conține valoarea pentru costul zilei de spitalizare se poate face și prin tastarea tastei funcționale F4 - Folosiți opțiunea de umplere în jos (fill down) pentru a calcula costurile de spitalizare pentru toți pacienții.

Microsoft Word - Excel_3.DOC

Microsoft Word - Excel_3.DOC 4.3. Formatarea datelor. Precizarea formatului de afişare a datelor se efectuează prin meniul Format, comada Cells (care deschide caseta alăturată), eticheta Number, din lista Category, descrisă în continuare

Mai mult

Matematici aplicate științelor biologie Lab05 MV

Matematici aplicate științelor biologie  Lab05 MV LP05 - PREZENTAREA DATELOR STATISTICE (1) Obiective: I. Prezentarea datelor prin tabele - Întocmirea tabelului de evidenţă primară Acest tabel conţine valori de observaţie distincte x i ale caracterului

Mai mult

EXCEL FĂRĂ SECRETE Grafice şi diagrame

EXCEL FĂRĂ SECRETE Grafice şi diagrame EXCEL FĂRĂ SECRETE Grafice şi diagrame Cuprins 1. Introducere... 3 2. Crearea graficelor în Excel... 3 3. Mutarea şi copierea graficelor... 11 2 EXCEL FĂRĂ SECRETE- Grafice şi diagrame 1. Introducere Informaţiile

Mai mult

Addendum Syllabus 6 Microsoft Excel 2010 REF Syllabus 6.0 Crearea unui nou registru de calcul pe baza unor șabloane disponibile local sau online

Addendum Syllabus 6 Microsoft Excel 2010 REF Syllabus 6.0 Crearea unui nou registru de calcul pe baza unor șabloane disponibile local sau online REF 1.1.2 Syllabus 6.0 Crearea unui nou registru de calcul pe baza unor șabloane disponibile local sau online Microsoft Excel este un program care manipulează date organizate matriceal în linii şi coloane

Mai mult

Capitolul 1 Interfaţa utilizator şi personalizarea mediului de lucru Excel Microsoft Excel este un program de calcul tabelar inclus în suita Office, c

Capitolul 1 Interfaţa utilizator şi personalizarea mediului de lucru Excel Microsoft Excel este un program de calcul tabelar inclus în suita Office, c Capitolul 1 Interfaţa utilizator şi personalizarea mediului de lucru Excel Microsoft Excel este un program de calcul tabelar inclus în suita Office, care organizează şi gestionează date sub un tipar matriceal.

Mai mult

Utilizarea îmbinării corespondenței pentru crearea şi imprimarea scrisorilor şi a altor documente Dacă utilizați îmbinarea corespondenței când doriți

Utilizarea îmbinării corespondenței pentru crearea şi imprimarea scrisorilor şi a altor documente Dacă utilizați îmbinarea corespondenței când doriți Utilizarea îmbinării corespondenței pentru crearea şi imprimarea scrisorilor şi a altor documente Dacă utilizați îmbinarea corespondenței când doriți să creați un set de documente, cum ar fi o scrisoare

Mai mult

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Științe Exacte CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ CAIUS IACOB Ediția a VIII-a SECȚ

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Științe Exacte CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ CAIUS IACOB Ediția a VIII-a SECȚ Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Științe Exacte CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ CAIUS IACOB Ediția a VIII-a SECȚIUNEA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, cls. XI-XII Subiectul

Mai mult

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe Tema: CENTENARUL MARII UNIRI 100 de puncte Notă: Toate resursele necesare le găsiți în folderul OJTI_2018_TIC12_resurse, aflat pe Desktop. Pe Desktop veți crea un folder a cărui denumire coincide cu ID-ul

Mai mult

fIŞE DE LUCRU

fIŞE DE LUCRU FIŞE DE LUCRU MICROSOFT OFFICE EXCEL FORMULE ŞI FUNCŢII EXCEL Obiective Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a

Mai mult

Matematici aplicate științelor biologie Lab06 MV

Matematici aplicate științelor biologie  Lab06 MV LP06 - PREZENTAREA DATELOR STATISTICE (2). Realizarea tabelei de frecvență pentru datele grupate. Utilizarea funcției FREQVENCY și a opţinunii Histogram din Data Analysis Obiective: I. Realizarea tabelei

Mai mult

Windows 7

Windows 7 3. Lucrul cu fișiere 3.1. Administrarea fişierelor 3.1.1. Recunoaşterea tipurilor obişnuite de fişiere (procesare text, calcul tabelar, baze de date, prezentări, imagini, fişiere audio, fişiere video,

Mai mult

Addendum Syllabus 6 Microsoft Access 2016 REF Syllabus 6.0 Cunoașterea domeniilor în care se utilizează bazele de date Datorită potenţialului ma

Addendum Syllabus 6 Microsoft Access 2016 REF Syllabus 6.0 Cunoașterea domeniilor în care se utilizează bazele de date Datorită potenţialului ma REF 1.1.5 Syllabus 6.0 Cunoașterea domeniilor în care se utilizează bazele de date Datorită potenţialului mare de eficientizare a muncii, bazele de date îşi găsesc aplicaţii în diverse domenii: - transporturi

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Curs 2 Gasirea informațiilor Există 2 instrumente pentru găsirea informațiilor în NX Command Finder Search functionality Command Finder Se folosește comanda Command Finder pentru a găsi comenzile din NX.

Mai mult

Addendum Syllabus 6 Microsoft Word 2016 REF Syllabus 6.0 Crearea unui document nou pe baza unor șabloane disponibile local sau online Microsoft

Addendum Syllabus 6 Microsoft Word 2016 REF Syllabus 6.0 Crearea unui document nou pe baza unor șabloane disponibile local sau online Microsoft REF 1.1.2 Syllabus 6.0 Crearea unui document nou pe baza unor șabloane disponibile local sau online Microsoft Word vă permite să creați documente cu un aspect profesional folosind șabloanele existente.

Mai mult

Lucrul în mediul Excel 1.1. Componentele ferestrei Excel CAPITOLUL 1 LUCRUL ÎN MEDIUL EXCEL Fereastra Excel figura are numeroase elemente comune

Lucrul în mediul Excel 1.1. Componentele ferestrei Excel CAPITOLUL 1 LUCRUL ÎN MEDIUL EXCEL Fereastra Excel figura are numeroase elemente comune Lucrul în mediul Excel 1.1. Componentele ferestrei Excel CAPITOLUL 1 LUCRUL ÎN MEDIUL EXCEL Fereastra Excel figura 1.1.- are numeroase elemente comune cu ferestrele Windows: o bar[ de meniuri - de unde

Mai mult

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A 1. Operatii cu matrici 1 Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A+B (adunare), aa (inmultire cu scalar), A-B scadere), AT (Transpusa),

Mai mult

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 1. Google Drive, Google Calendar, WeTr

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 1. Google Drive, Google Calendar, WeTr LABORATOR 1. Google Drive, Google Calendar, WeTransfer.com PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa prezinte modul de utilizare al instrumentelor Google Drive, Google Calendar,

Mai mult

GEOMORFOLOGIE LP

GEOMORFOLOGIE LP Geoinformatică_Laborator 11 Statistică geografică Statistica geografică este acea parte a geografiei care culege, sintetizează, descrie şi interpretează date referitoare la fenomene şi obiecte geografice.

Mai mult

Curs de formare Informatică și TIC pentru clasa a V-a Portofoliu pentru evaluarea finală Tema: ELEMENTE DE INTERFAŢĂ ALE UNUI SISTEM DE OPERARE (DESKT

Curs de formare Informatică și TIC pentru clasa a V-a Portofoliu pentru evaluarea finală Tema: ELEMENTE DE INTERFAŢĂ ALE UNUI SISTEM DE OPERARE (DESKT Curs de formare Informatică și TIC pentru clasa a V-a Portofoliu pentru evaluarea finală Tema: ELEMENTE DE INTERFAŢĂ ALE UNUI SISTEM DE OPERARE (DESKTOP, PICTOGRAME, FEREASTRA) Nume și prenume cursant:

Mai mult

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA Cuprins 1 Noțiuni introductive... 1 1.1 Aspect... 1 1.2 Încărcarea tabletei și a tastaturii... 3 1.3 Introducerea cartelelor microsd

Mai mult

Информационная система персонализации, печати и учета документов об образовании

Информационная система персонализации, печати и учета документов об образовании Sistemul Informaţional Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) 2018-2019 Contacte http://www.ctice.md:8088/gimnaziul Telefon : (022) 44-32-37 actedestudii@ctice.gov.md Conţinutul 1 2 3 4 Locul de muncă

Mai mult

Manual_Utilizare_WebGrouper_v2016_09

Manual_Utilizare_WebGrouper_v2016_09 Utilizare WebGrouper Accesaţi site-ul www.rodrg.ro Introduceţi numele de utilizator şi parola I. Grupare caz 1. Accesați meniul Grupare caz 2. Introduceţi diagnosticele principale, secundare ale pacientului.

Mai mult

Cuprins CAPITOLUL I - Microsoft Word Descrierea programului Setarea paragrafelor Editarea documentelor simple în MSWord..

Cuprins CAPITOLUL I - Microsoft Word Descrierea programului Setarea paragrafelor Editarea documentelor simple în MSWord.. Cuprins CAPITOLUL I - Microsoft Word... 2 1.1. Descrierea programului... 2 1.2 Setarea paragrafelor.... 7 1.3 Editarea documentelor simple în MSWord... 7 1.4. Instrumentul Mail Merge... 9 1.5. Inserarea

Mai mult

Windows 7

Windows 7 Lecția a 4 a 4. Arhivare, viruşi și printarea documentelor 4.1. Arhivarea fişierelor 4.1.1. Noţiuni generale Unele fișiere au dimensiuni foarte mari. Pentru a ocupa mai puţin spaţiu, se poate arhiva (comprima)

Mai mult

Metode avansate de gestiune a documentelor și a sistemelor de calcul - LABORATOR 1 -

Metode avansate de gestiune a documentelor și a sistemelor de calcul - LABORATOR 1 - METODE AVANSATE DE GESTIUNE A DOCUMENTELOR ȘI A SISTEMELOR DE CALCUL - LABORATOR 7 - Asist. Diana Florina Șotropa www.cs.ubbcluj.ro/~diana.sotropa 1. Adăugarea unei funcții simple: Lansați Microsoft Excel

Mai mult

Microsoft Word - lab_access.doc

Microsoft Word - lab_access.doc Fişa de lucru nr. 1 2. Creaţi o bază de date nouă în directorul My Documents. Salvaţi-o cu numele vostru. 3. Creaţi o tabelă cu următoarele câmpuri: CNP Number-Double NUME Text de dimensiune 50 DATA Date/Time-Medium

Mai mult

GHID PENTRU EDITAREA VIDEOCLIPURILOR Autor prof. Viorel Coșeraru 1. Cum aranjăm videoclipurile în cronologie utilizând WMM (Windows Movie Maker) Atunc

GHID PENTRU EDITAREA VIDEOCLIPURILOR Autor prof. Viorel Coșeraru 1. Cum aranjăm videoclipurile în cronologie utilizând WMM (Windows Movie Maker) Atunc GHID PENTRU EDITAREA VIDEOCLIPURILOR Autor prof. Viorel Coșeraru 1. Cum aranjăm videoclipurile în cronologie utilizând WMM (Windows Movie Maker) Atunci când importați clipuri video sau fotografii, acestea

Mai mult

DISPOZITIVE DE INTRARE

DISPOZITIVE DE INTRARE DISPOZITIVE DE INTRARE Tastatura Este un dispozitiv periferic de intrare ce permite utilizatorului sa introducă informații în calculator Introducerea datelor se face prin apăsarea tastelor. La apăsarea

Mai mult

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 4. Dezvoltarea site-urilor si blog-uri

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 4. Dezvoltarea site-urilor si blog-uri LABORATOR 4. Dezvoltarea site-urilor si blog-urilor prin intermediul CMS-ului WordPress PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa prezinte modul de creare a site-urilor si

Mai mult

Manual de utilizare Room Booking System

Manual de utilizare Room Booking System Manual de utilizare Room Booking System Cuprins 1. Autentificare 2. Utilizare aplicatie 2.1. Manage Reservation 2.2. Rooms 2.3. Manage Users 2.4. View Reservations 3. Sectiuni Adaugare/Editare 3.1 Adauga

Mai mult

Matematici aplicate științelor biologie Lab09 MV

Matematici aplicate științelor biologie  Lab09 MV LP09- CORELAŢII ŞI REGRESII Considerații teoretice Legăturile care există între două variabile statistice pot fi studiate folosind două tehnici: CORELAȚIA și REGRESIA. CORELAȚIA arată cât de puternică

Mai mult

Managementul Resurselor Umane

Managementul Resurselor Umane Universitatea Politehnica București Catedra de Calculatoare Laborator 4 Cereri SQL Autori Conf. Dr. Ing. Alexandru Boicea Ș.L. Dr. Ing. Ciprian-Octavian Truică Cuprins Cereri SQL Cereri simple 10.03.2019

Mai mult

Addendum Syllabus 6 Microsoft PowerPoint 2016 REF Syllabus 6.0 Crearea unei noi prezentări pe baza unor șabloane disponibile local sau online Mi

Addendum Syllabus 6 Microsoft PowerPoint 2016 REF Syllabus 6.0 Crearea unei noi prezentări pe baza unor șabloane disponibile local sau online Mi REF 1.1.2 Syllabus 6.0 Crearea unei noi prezentări pe baza unor șabloane disponibile local sau online Microsoft Office PowerPoint 2013 este o aplicație care vă permite să creați prezentări dinamice, cu

Mai mult

Matrici și vectori în VBA În VBA, o matrice este un grup de variabile de același tip. De ce ar trebui să utilizați o matrice? Presupunem că ați vrut s

Matrici și vectori în VBA În VBA, o matrice este un grup de variabile de același tip. De ce ar trebui să utilizați o matrice? Presupunem că ați vrut s Matrici și vectori în VBA În VBA, o matrice este un grup de variabile de același tip. De ce ar trebui să utilizați o matrice? Presupunem că ați vrut să stocați douăzeci de nume de angajați în variabile

Mai mult

Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md

Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md Cuprins 1. CREARE DE CONT ȘI AUTENTIFICARE PE PLATFORMĂ... 4 2. INTERFAȚA PLATFORMEI E-ADMITERE... 9 2.1 PRIMA PAGINĂ... 9 2.2 DOSAR CURENT...

Mai mult

Lanțul de aprovizionare E.ON Ghidul furnizorului Instrucțiuni pas cu pas

Lanțul de aprovizionare E.ON Ghidul furnizorului Instrucțiuni pas cu pas Lanțul de aprovizionare E.ON 15.11.2018 Ghidul furnizorului Instrucțiuni pas cu pas Introducere Stimate furnizor, Pentru a maximiza valoarea interacțiunii cu furnizorii și pentru a asigura transparența

Mai mult

Informație și comunicare

Informație și comunicare 3.1. Folosirea unui motor de căutare Alegerea unui motor de căutare Motorul de căutare este un program disponibil pe internet cu ajutorul căruia se pot căuta diferite informații. Această căutare se realizează

Mai mult

Inserarea culorilor in tabele

Inserarea culorilor in tabele Prezentarea aplicaţiei Macromedia Dreamweaver http://ro.wikipedia.org/wiki/dreamweaver Macromedia Dreamweaver este o unealtă destinată creatorilor de pagini web. Dreamweaver a fost creat de Macromedia

Mai mult

Guns N' Roses Video Slots Regulile jocului Guns N' Roses Video Slots este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține substituții W

Guns N' Roses Video Slots Regulile jocului Guns N' Roses Video Slots este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține substituții W Guns N' Roses Video Slots Regulile jocului Guns N' Roses Video Slots este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține substituții Wild, Expanding Wilds, Appetite for Destruction Wild,

Mai mult

Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului I

Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului I Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției

Mai mult

Microsoft Word - Catalin Vrabie_Elemente de IT paginat VOL. II.doc

Microsoft Word - Catalin Vrabie_Elemente de IT paginat VOL. II.doc Cătălin VRABIE ELEMENTE DE IT PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Vol. II ~ 1 ~ Cătălin VRABIE Elemente de IT pentru Administraţia Publică Ediţia a II-a revăzută şi adăugită Vol. II ~ 3 ~ Cătălin VRABIE Copyright

Mai mult

Astfel funcționează portalul KiTa Dortmund În 3 pași către locația de îngrijire copii Portalul KiTa Dortmund poate fi oper

Astfel funcționează portalul KiTa Dortmund În 3 pași către locația de îngrijire copii   Portalul KiTa Dortmund poate fi oper Astfel funcționează portalul KiTa Dortmund În 3 pași către locația de îngrijire copii www.kita-portal.dortmund.de Portalul KiTa Dortmund poate fi operat în orice moment și extrem de comod de pe calculator,

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI – JUD

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI – JUD Unitatea şcolară Disciplina: Informatică și TIC CLASA NR. ORE/SĂPT: V A PROFESOR: PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Sisteme de operare Număr de ore alocate 5 Nr. crt. 1. 2. 3. Conţinuturi Rolul unui sistem

Mai mult

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Introducere Înregistratorul de temperatură şi umiditate este prevăzut cu un senzor foarte exact de temperatură şi umiditate.

Mai mult

PROGRAMA DE EXAMEN

PROGRAMA DE EXAMEN CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA COMPETENŢELOR DIGITALE EXAMENUL DE BACALAUREAT 2014 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA COMPETENŢELOR DIGITALE I. STATUTUL

Mai mult

Limbaje de Programare Curs 6 – Functii de intrare-iesire

Limbaje de Programare   Curs 6 – Functii de intrare-iesire Limbaje de Programare Curs 6 Funcţii de intrare-ieşire Dr. Casandra Holotescu Universitatea Politehnica Timişoara Ce discutăm azi... 1 Citire formatată 2 Citirea şirurilor de caractere 3 Citirea unor linii

Mai mult

Crearea ghidului de studiu Syllabus

Crearea ghidului de studiu Syllabus Crearea ghidului de studiu (Syllabus) Syllabus este principala unealtă prin care se ghidează activitatea studenților pe un site de curs Danubius Online. Un Syllabus este constituit dintr-o succesiune de

Mai mult

Web Social FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 2. Dezvoltarea blogurilor prin intermediul WordPress.com PREZE

Web Social FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 2. Dezvoltarea blogurilor prin intermediul WordPress.com PREZE LABORATOR 2. Dezvoltarea blogurilor prin intermediul WordPress.com PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa prezinte modul de creare a blogurilor cu wordpress.com. WordPress

Mai mult

Regulile jocului Hotline Hotline este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii (fixe) care conține simboluri Wild și Expanding Wild, Re-Spins

Regulile jocului Hotline Hotline este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii (fixe) care conține simboluri Wild și Expanding Wild, Re-Spins Regulile jocului Hotline Hotline este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii (fixe) care conține simboluri Wild și Expanding Wild, Re-Spins, Free Spins și Hotline Bonus Bet. Jocul este jucat

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV ANEXA nr. 2 la anunţul de ocupare a funcţiei vacante de CONSILIER (inginer constructor) Detalii referitoare la cunoştinţele minime necesare pentru încadrarea în nivelul mediu de operare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Utilizarea Office 365 pe telefonul Android Ghid de pornire rapidă Verificarea e-mailului Configurați telefonul Android pentru a trimite și a primi e-mailuri din contul dvs. Office 365. Verificarea calendarului

Mai mult

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe Secțiunea TIC, clasa a 11-a Tema: ANUL CĂRȚII, ANUL LECTURII ROMÂNIA CITEȘTE Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv alocat probei este de 5 ore. Punctajul maxim cumulat este de 100

Mai mult

GHERCĂ MAGDA CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G

GHERCĂ MAGDA CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G MAGDA COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Mai mult

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. În rezolvările cerute,

Mai mult

Editorul de texte MS WORD

Editorul de texte MS WORD Ce este Microsoft Word este un procesor de text, parte a suitei (grupului) Microsoft Office. Microsoft Word este un procesor de text, parte a suitei (grupului) Microsoft Office. Un editor de text este

Mai mult

{LINGO} Specificațiile produsului: - Dimensiune: 61 x 18 x 8 mm - greutate: 8,6 g - rază: 10 m -capacitatea și tipul bateriei: 90 mah, baterie polimer

{LINGO} Specificațiile produsului: - Dimensiune: 61 x 18 x 8 mm - greutate: 8,6 g - rază: 10 m -capacitatea și tipul bateriei: 90 mah, baterie polimer {LINGO} Specificațiile produsului: - Dimensiune: 61 x 18 x 8 mm - greutate: 8,6 g - rază: 10 m -capacitatea și tipul bateriei: 90 mah, baterie polimer litiu - timp de încărcare: 2 ore - timp de așteptare:

Mai mult

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Str. Traian Moșoiu nr. 71 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax:

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Str. Traian Moșoiu nr. 71 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Documentație pentru accesarea platformei e-learning de către studenți Pentru facilitarea demersurilor necesare bunei desfășurări a cursurilor se folosește platforma de e-learning a facultății (care se

Mai mult

PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Informatică și TIC

PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Informatică și TIC PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Informatică și TIC Disciplina opțională: Informatică și T.I.C Clasa: a VII-a Unitatea de învăţare: Editorul de foi de calcul- Microsoft Excel Tema lecţiei: Utilizarea formulelor

Mai mult

Unelte ce se regasesc in Viewer (CD, Stick) Uneltele de baza Uneltele de baza includ cele mai comune unelte folosite in modulele OnDemand 3D App. Unel

Unelte ce se regasesc in Viewer (CD, Stick) Uneltele de baza Uneltele de baza includ cele mai comune unelte folosite in modulele OnDemand 3D App. Unel Unelte ce se regasesc in Viewer (CD, Stick) Uneltele de baza Uneltele de baza includ cele mai comune unelte folosite in modulele OnDemand 3D App. Unele unelte sunt folosite in comun pentru toate modulele.

Mai mult

Programarea şi utilizarea calculatoarelor

Programarea şi utilizarea calculatoarelor Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Programarea calculatoarelor Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 3 Elemente introductive ale

Mai mult

Ghid de instalare ebook Pentru a accesa ebook-ul trebuie să creați un cont pe raftul de cărți VitalSource (Bookshelf account) iar apoi să introduceți

Ghid de instalare ebook Pentru a accesa ebook-ul trebuie să creați un cont pe raftul de cărți VitalSource (Bookshelf account) iar apoi să introduceți Ghid de instalare ebook Pentru a accesa ebook-ul trebuie să creați un cont pe raftul de cărți VitalSource (Bookshelf account) iar apoi să introduceți codul de acces furnizat. Puteți de asemenea să descărcați

Mai mult

Windows 7

Windows 7 2. Fişierele şi directoarele 2.1. Organizarea fişierelor 2.1.1. Concepte de bază Modului în care un sistem de operare prezintă directoarele, fişierele este o structură ierarhică În cadrul sistemului de

Mai mult

INFORMATICĂ ŞI MARKETING

INFORMATICĂ ŞI MARKETING CUPRINS CAPITOLUL 1... 7 UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI INSTRUMENTELOR TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING... 7 1.1 IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI ASUPRA

Mai mult

Centenarul Marii Uniri

Centenarul Marii Uniri Tema: CENTENARUL MARII UNIRI 100 de puncte Notă: Toate resursele necesare le găsiți în folderul OJTI_2018_TIC10_resurse, aflat pe Desktop. Pe Desktop veți crea un folder a cărui denumire coincide cu ID-ul

Mai mult

MIdland CT210 manual

MIdland CT210 manual Manual de utilizare in Limba Romana Statie radio Profesionala Midland CT210 Caracteristici Putere emisie: 4W (VHF/UHF) Canale: 128 Coduri securitate: 50 CTCSS si 104 DCS Putere ajustabila: Da, Hi/Low Vox

Mai mult

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de Școala: Clasa a V-a ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ de SEMESTRUL I. Recapitulare, iniţială. Numere - reprezentare comparare, estimare

Mai mult

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 6. Vizualizarea statisticilor prin int

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 6. Vizualizarea statisticilor prin int LABORATOR 6. Vizualizarea statisticilor prin intermediul Google Analytics PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa prezinte modul de utilizare Google Analytics Problema 1.

Mai mult

MICROSOFT EXCEL APLICATII PRACTICE GRECU Daniela CRAIOVA

MICROSOFT EXCEL APLICATII PRACTICE GRECU Daniela CRAIOVA 0 MICROSOFT EXCEL APLICATII PRACTICE GRECU Daniela CRAIOVA 2019 1 Aplicatia nr. 1 1. Creaţi următoarea bază de date, ce va avea ca antet: Nume prenume vârsta Nota matematică Nota informatică Introduceţi

Mai mult

ID DE EXERCIȚII PENTRU CLASELE NUME: Să ne jucăm de-a lucrarea de control 1h PENTRU CLASA: Toate clasele DURATĂ: 1h explicații + realizarea ex

ID DE EXERCIȚII PENTRU CLASELE NUME: Să ne jucăm de-a lucrarea de control 1h PENTRU CLASA: Toate clasele DURATĂ: 1h explicații + realizarea ex 024 NUME: Să ne jucăm de-a lucrarea de control 1h PENTRU CLASA: Toate clasele DURATĂ: 1h explicații + realizarea exercițiului de către elevi NECESAR: smartphone/tablete (în cazul în care nu toți elevi

Mai mult

SRS-BTS50_QSG_ro

SRS-BTS50_QSG_ro Sistem audio personal Manual de instrucţiuni Ghid de pornire rapidă RO SRS-BTS50 2013 Sony Corporation Fabricat în China Manuale furnizate Ghid de pornire rapidă (acest manual) Prezentul manual vă furnizează

Mai mult

Nr.înregistrare: 88 / Social Media in the Classroom Prof.Cucuianu Marița Colegiul Național,,Neagoe Basarab"Oltenița,jud.Călărași 2.Quizizz E

Nr.înregistrare: 88 / Social Media in the Classroom Prof.Cucuianu Marița Colegiul Național,,Neagoe BasarabOltenița,jud.Călărași 2.Quizizz E Nr.înregistrare: 88 /21.01.2019 Social Media in the Classroom Prof.Cucuianu Marița Colegiul Național,,Neagoe Basarab"Oltenița,jud.Călărași 2.Quizizz Este o platformă unde se găsesc teste gata făcute sau

Mai mult

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea   marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Un exemplu: automatul de cafea acțiuni (utilizator): introdu

Mai mult

Mic ghid de folosire a Gmail

Mic ghid de folosire a Gmail GHID Gmail Daca aveti un cont (adresa) mail la Google de exemplu: ion.xulescu@gmail sau IoN.xuLescu@googlemail este de preferat sa-l accesati cu un browser (navigator) internet. Remarca. Pentru adresa

Mai mult

Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV) Descriere proiect: Proiectul urmareste crearea unui registru electronic de evidenta a vaccinarilor.

Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV) Descriere proiect: Proiectul urmareste crearea unui registru electronic de evidenta a vaccinarilor. Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV) Descriere proiect: Proiectul urmareste crearea unui registru electronic de evidenta a vaccinarilor. Proiectul se bazeaza pe un sistem electronic web de

Mai mult

Informatică aplicată TEST GRILA TEST GRILĂ - REZOLVAT 1.Structura de principiu a unui sistem de calcul contine urmatoarele componente principale: A. u

Informatică aplicată TEST GRILA TEST GRILĂ - REZOLVAT 1.Structura de principiu a unui sistem de calcul contine urmatoarele componente principale: A. u Informatică aplicată TEST GRILA TEST GRILĂ - REZOLVAT 1.Structura de principiu a unui sistem de calcul contine urmatoarele componente principale: A. unitatea de intrarea B. unitatea de memorie interna

Mai mult

Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de suport pe pagina CD250 CD255 SE250 SE255 Ghid de iniţiere rapidă

Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de suport pe pagina   CD250 CD255 SE250 SE255 Ghid de iniţiere rapidă Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de suport pe pagina www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Ghid de iniţiere rapidă 1 Conectare 2 Instalare 3 Utilizare Conţinutul cutiei

Mai mult

Manual Utilizare SEPA DD

Manual Utilizare SEPA DD AUTENTIFICAREA SI AUTORIZAREA OPERATIUNILOR IN INTERNET BANKING I. Mobile Token 1. Despre Intesa mtoken Aplicatia Intesa mtoken iti permite sa te autentifici in serviciul de Internet Banking I-B@nk si

Mai mult

Microsoft Word - Lab1a.doc

Microsoft Word - Lab1a.doc Sisteme de numeraţie şi coduri numerice 1.1. Sisteme de numeraţie 1.2. Conversii generale între sisteme de numeraţie 1.3. Reprezentarea numerelor binare negative 1.4. Coduri numerice 1.5. Aplicaţii In

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judetului Iaşi Activitatea metodologie şi administrarea veniturilor statului Str. Anastasie

Mai mult

Manual de utilizare Aplicatie Proiector I. Pornire/Oprire proiectie Pentru a porni/opri proiectia aveti 3 posibilitati: 1) Pentru pornirea proiectiei

Manual de utilizare Aplicatie Proiector I. Pornire/Oprire proiectie Pentru a porni/opri proiectia aveti 3 posibilitati: 1) Pentru pornirea proiectiei Manual de utilizare Aplicatie Proiector I. Pornire/Oprire proiectie Pentru a porni/opri proiectia aveti 3 posibilitati: 1) Pentru pornirea proiectiei tineti apasat 2 secunde pe pictograma din ecranul principal,

Mai mult

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici Operatii pe biti Operatorul conditional Operatori Logici

Mai mult

Fâciu N. Maria-Ema CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: Fâciu N. M

Fâciu N. Maria-Ema CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: Fâciu N. M CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ALGORITMI Notă: filmele didactice, dezbaterile, jocurile

Mai mult

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONLE

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONLE CUPRINS Introducere... 3 1. Lansarea Expert online... 3 2. Intrarea în sistemul informatic Expert online... 4 3. Meniurile Expert online... 4 3.1. Meniul comun pentru toate rolurile din sistem... 5 3.2.

Mai mult

Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect

Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect Cartela Internet Vodafone Internet mobil fără abonament Ghid de conectare

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: 611272 I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamblu) 1. Principiul de funcţionare Termostatul INSTAT

Mai mult

Aggregating Data

Aggregating Data Subinterogări. Subinterogări multi-row. Formatarea rezultatelor unei interogări Obiective Prin parcurgerea acestui referat studentul va dobândi cunoştinţele necesare: identificării funcţiilor grup disponibile;

Mai mult

... MANAGER SERVICE UTILAJE - Aplicatie software pentru gestiune service utilaje - MANUALUL UTILIZATORULUI OFERTE Folositi acest meniu daca dori

... MANAGER SERVICE UTILAJE - Aplicatie software pentru gestiune service utilaje - MANUALUL UTILIZATORULUI OFERTE Folositi acest meniu daca dori ... MANAGER SERVICE UTILAJE - Aplicatie software pentru gestiune service utilaje - MANUALUL UTILIZATORULUI... 1. OFERTE Folositi acest meniu daca doriti sa trimiteti o oferta catre un client nou sau unul

Mai mult

fm

fm Instrucţiuni de operare Display TFT color 1286.. Descrierea dispozitivului Display-ul TFT color aparţine sistemului de videointerfonie al firmei Gira şi serveşte la extinderea staţiilor de interior. Menu

Mai mult

Microsoft Word - CarteC.doc

Microsoft Word - CarteC.doc Introducere în limbajul de programare C - C este un limbaj de programare ale cărui caracteristici sunt economia de expresie, structuri moderne de control al fluxului şi de date, precum şi un set bogat

Mai mult

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe Subiect - Proba proiect 00 puncte Nr. crt.. Toate resursele necesare se află în folderul CLS_IX_OTI_LOCALA aflat pe desktop. Informații (6p) Cerințe. Creați, în folderul de lucru (CLS_IX_OTI_LOCALA), un

Mai mult

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe

Furnicuţa şi-a construit un depozit pentru grăunţe Secțiunea TIC, clasa a XII-a Tema: ANUL CĂRȚII, ANUL LECTURII ROMÂNIA CITEȘTE Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv alocat probei este de 5 ore. ul maxim cumulat este de 100 de, dintre

Mai mult

Balustrade, garduri

Balustrade, garduri Allplan 2019 Expert CAD Balustrade, garduri Aceasta documentatie a fost intocmita cu foarte mare atentie. Cu toate acestea, ALLPLAN GmbH si autorii programului nu-si asuma raspunderea pentru eventuale

Mai mult

Ghid de utilizare al serviciului VB24 Web 1

Ghid de utilizare al serviciului VB24 Web 1 Ghid de utilizare al serviciului VB24 Web 1 Cuprins: 1. Introducere... 3 2. Activarea serviciului Web-banking... 4 3. Cardurile și conturile mele... 7 3.1 Blocare card... 7 3.2 Reemitere card... 8 3.3

Mai mult

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai 1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. b. Se consideră algoritmul

Mai mult

‍ Ghid Web connect Versiunea 0 ROM Modelele aplicabile Acest manual de utilizare se referă la următoarele modele: MFC-J4510DW Definiţia notelor În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

Mai mult

Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM

Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM Definiţia notelor În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă: Notele vă informează asupra măsurilor care

Mai mult

INTREBARI FRECVENTE SI MANUAL DE UTILIZARE hub.sendsms.ro

INTREBARI FRECVENTE SI MANUAL DE UTILIZARE hub.sendsms.ro INTREBARI FRECVENTE SI MANUAL DE UTILIZARE hub.sendsms.ro 1. Cum pot trimite un singur mesaj? Odata logat in aplicatie cu username ul si parola oferita intrati in menu la sectiunea Dashboard si apoi selectati

Mai mult

LABORATOR 1. Stocarea si partajarea fisierelor online cu ajutorul Dropbox, WeTransfer.com PREZENTAREA LUCRĂRII DE LABORATOR Lucrarea de laborator îşi

LABORATOR 1. Stocarea si partajarea fisierelor online cu ajutorul Dropbox, WeTransfer.com PREZENTAREA LUCRĂRII DE LABORATOR Lucrarea de laborator îşi LABORATOR 1. Stocarea si partajarea fisierelor online cu ajutorul Dropbox, WeTransfer.com PREZENTAREA LUCRĂRII DE LABORATOR Lucrarea de laborator îşi propune să prezinte modul de utilizare a instrumentului

Mai mult