TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers"

Transcriere

1 TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter personal 2516 HOTĂRÂREA NR. 5 din 19 iunie 2018 În conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Hotărârea nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, republicat. COLEGIUL DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI SĂLAJ, convocat în şedinţă la data de 19 iunie 2018, potrivit art. 19 din acelaşi regulament, E X T R A S : I. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII INSTANȚEI URMARE PROMOVĂRII JUDECĂTORILOR LA INSTANȚE SUPERIOARE: Art. 2. Începând cu data de , doamna judecător Marian Dorina Elena promovată de la Judecătoria Zalău la Tribunalul Sălaj, îşi va desfăşura activitatea la secţia penală, dată fiind specializarea pe care o are - în materie penală. Art. 3. Se admite cererea formulată de doamna judecător Tomşa Claudia şi începând cu data de îşi va desfăşura activitatea la secţia civilă a Tribunalului Sălaj. Art.4. Începând cu data de , componenţa secţiilor va fi următoarea: 4.1. COMPONENŢA SECŢIEI CIVILE : 1. Judecător POP ADRIANA- RAMONA preşedinte secţie civilă 2. Judecător KENDE MONICA preşedinte instanţă 3. Judecător HODIŞ IOANA-DIANA vicepreşedinte instanţă 4. Judecător TOMŞA CLAUDIA 5. Judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ 6. Judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU 1

2 7. Judecător MOLDOVEANU COSTIN 8. Judecător BARBURA-TURCU GEORGE 9. Judecător PUIU DANA MARIA 10. Judecător LAR MARIA DANIELA 11. Judecător SANTAVAN LILIANA 12. Judecător MERFU ARON DANIELA 13. Judecător CHIŞ DAN ADRIAN 14. Judecător SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA 4.2. COMPONENŢA SECŢIEI PENALE: Judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA preşedinte secţie penală Judecător ŞTEF MARIA- CRISTINA Judecător MARIAN DORINA ELENA II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECŢIEI CIVILE pentru perioada : Art. 5. Se stabilesc judecătorii Secţiei civile care vor participa la soluţionarea cauzelor în materiile: CIVIL, LITIGII DE MUNCĂ, MINORI, LITIGII CU PROFESIONIŞTI, ca fiind următorii: Judecător POP ADRIANA RAMONA - preşedinte secţie civilă Judecător KENDE MONICA preşedinte instanţă Judecător HODIŞ IOANA DIANA vicepreşedinte instanţă Judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU Judecător PUIU DANA MARIA Judecător BARBURA-TURCU GEORGE Judecător LAR MARIA DANIELA Judecător TOMŞA CLAUDIA Judecător MERFU ARON DANIELA Judecător CHIŞ DAN ADRIAN Art. 6. Se stabilesc judecătorii Secţiei civile care vor participa la soluţionarea cauzelor în materia contencios administrativ şi fiscal şi insolvenţă, ca fiind următorii: Judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ Judecător MOLDOVEANU COSTIN Judecător SANTAVAN LILIANA Judecător SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA 2

3 Art. 7. Începând cu data de denumirea completurilor specializate ale Secţiei civile pentru soluţionarea cauzelor în materia contencios administrativ şi fiscal şi insolvenţă şi componenţa acestora, sunt următoarele: Nr. crt DENUMIREA COMPLETULUI COMPONENŢA 1 INSOLVENŢĂ - pentru soluţionarea tuturor cauzelor în această materie indiferent de procedura incidentă; 2 I 1 Judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ 3 I 2 Judecător SANTAVAN LILIANA 4 I rezervă Judecător SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA în locul domnului judecător POP ANGHEL MARIAN 5 CAUZE DIRECTE - contencios administrativ şi fiscal 6 F2 contencios Judecător SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA în locul domnului judecător POP ANGHEL MARIAN 7 F3 contencios Judecător MOLDOVEANU COSTIN 8 F contencios rezervă Judecător SANTAVAN LILIANA 9 APEL specializate în contencios administrativ şi fiscal cu competenţă în soluţionarea apelurilor la plângeri contravenţionale; transformarea amenzii în muncă în folosul comunităţii; ordonanţă preşedinţială privind măsurile dispuse prin procesele verbale de contravenţie; cereri de anulare ordonanţă de plată în materia contencios administrativ; 10 A1 contencios Judecător SANTAVAN LILIANA Judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ 11 A4 contencios Judecător SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA în locul domnului judecător POP ANGHEL MARIAN Judecător MOLDOVEANU COSTIN 12 RECURSURI contencios administrativ şi fiscal 13 R1 contencios Judecător SANTAVAN LILIANA Judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ Judecător MOLDOVEANU COSTIN 14 R2 contencios Judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ Judecător SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA în locul domnului judecător POP ANGHEL MARIAN Judecător SANTAVAN LILIANA 3

4 Art. 8. Începând cu data de denumirea completurilor specializate ale Secţiei civile pentru soluţionarea cauzelor în materia civil şi componenţa acestora, sunt următoarele: Nr. crt. DENUMIREA COMPLETULUI COMPONENŢA 1 CAUZE DIRECTE - CIVIL 2 F 1 civil - Judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU 3 F2 civil Judecător TOMŞA CLAUDIA - în locul doamnei judecător LAR DANIELA 4 F civil rezervă Judecător HODIŞ IOANA DIANA 5 Cauze minori şi adopţii 6 F 1 minori Judecător BARBURA TURCU GEORGE F1 adopţii 7 F 2 minori F2 adopţii Judecător MERFU ARON DANIELA- în locul doamnei judecător POP ADRIANA RAMONA 8 F 3 minori rezervă F 3 adopţii - rezervă Judecător KENDE MONICA 9 Litigii de muncă şi asigurări sociale 10 COMPLET LM 1 Judecător TOMŞA CLAUDIA în locul doamnei judecător PUIU DANA MARIA 11 COMPLET LM 2 Judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU 12 APEL: cu competenta de soluţionare a tuturor cauzelor în apel, cereri în anulare a ordonanţei de plată, mai puţin apel la plângeri contravenţionale, transformarea amenzii în muncă în folosul comunităţii şi ordonanţă preşedinţială privind măsurile dispuse prin procesele verbale de contravenţie şi cereri în anulare a ordonanţei de plată în materia contencios-administrativ A2 civil Judecător HODIŞ IOANA DIANA Judecător BARBURA TURCU GEORGE 15 - A3 civil Judecător LAR MARIA DANIELA Judecător CHIŞ DAN ADRIAN în locul doamnei judecător KENDE MONICA 16 - A4 civil Judecător MERFU ARON DANIELA în locul doamnei judecător POP ADRIANA RAMONA Judecător PUIU DANA MARIA RECURS materie civil 17 - R 1 civil Judecător LAR MARIA DANIELA Judecător CHIŞ DAN ADRIAN în locul domnului judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU Judecător KENDE MONICA 18 - R 2 civil Judecător MERFU ARON DANIELA în locul domnului judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU Judecător KENDE MONICA în locul doamnei judecător HODIŞ IOANA DIANA Judecător BARBURA TURCU GEORGE 4

5 Art. 9. În componenţa completurilor competente în soluţionarea cauzelor având ca obiect litigii de muncă şi asigurări sociale, vor intra şi cei doi asistenţi judiciari din schema de personal a tribunalului : domnul asistent judiciar POP ROMEO SORIN din partea sindicatelor şi doamna asistent judiciar VARIU RUXANDRA IOANA din partea patronatelor. Art. 10. Cererile în anulare a ordonanţei de plată, pentru care art alin. (4) din NCPC prevede complet colegial format din 2 judecători, vor fi soluţionate de către completurile de apeluri care judecă în materie. Art. 11. (1) Se hotărăşte menţinerea completurilor speciale ce vor fi activate doar în caz de incompatibilitate a tuturor judecătorilor de la SECŢIA CIVILĂ, pentru fiecare stadiu procesual prin repartizare ciclică, astfel:- (art. 110 alin. (1) din Hot. Plenului CSM nr. 1375/2015 ultima teză. (2) Începând cu ,componența completelor speciale SA1 apel și SA2 apel precum și componența completului special C1 recurs, se modifică prin înlocuirea doamnei judecător TOMȘA CLAUDIA cu doamna judecător MARIAN DORINA ELENA: - cauze în primă instanţă : SF1- judecător ŞTEF MARIA CRISTINA SF2 - judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA - complete APEL : SA 1 - judecător ŞTEF MARIA CRISTINA - judecător MARIAN DORINA ELENA în locul doamnei judecător TOMȘA CLAUDIA SA2 - judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA - judecător MARIAN DORINA ELENA - în locul doamnei judecător TOMȘA CLAUDIA - complet RECURS. C1 recurs judecător MARIAN DORINA ELENA - în locul doamnei judecător TOMȘA CLAUDIA - judecător ŞTEF MARIA CRISTINA - judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA Art. 12. Se aprobă Planificarea serviciului de permanenţă la Secţia civilă pentru perioada Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 5

6 LUNA IULIE 2018 AUGUST 2018 PLANIFICARE DE PERMANENŢĂ Anexa nr. 1 Incidente procedurale perioada iulie 2018 august 2018 JUDECĂTORI SĂPTĂMÂNA PERMANENȚĂ CIVIL 2 iulie KENDE MONICA - judecător 3 iulie MERFU ARON DANIELA- judecător 4iulie POP ADRIANA RAMONA - judecător 5 iulie LAR DANIELA MARIA - judecător 6 iulie CHIȘ DAN - ADRIAN - judecător 9 iulie PODAR CLAUDIU RAREȘ - judecător 10 iulie MERFU ARON DANIELA- judecător 11 iulie CHIȘ DAN - ADRIAN - judecător 12 iulie LAR DANIELA MARIA - judecător 13 iulie MERFU ARON DANIELA- judecător 16 iulie CHIȘ DAN - ADRIAN - judecător 17 iulie SĂVESCU GABRIELA VICTORIȚA - judecător 18 iulie KENDE MONICA - judecător 19 iulie POP ADRIANA RAMONA - judecător 20 iulie PUIU DANA MARIA - judecător 23 iulie PODAR CLAUDIU RAREȘ - judecător 24 iulie SĂVESCU GABRIELA VICTORIȚA - judecător 25 iulie BARBURA TURCU GEORGE - judecător 26 iulie SĂVESCU GABRIELA VICTORIȚA - judecător 27 iulie HODIȘ IOANA DIANA - judecător 30 iulie HODIȘ IOANA DIANA - judecător 31 iulie POP ADRIANA RAMONA - judecător 1 august HODIȘ IOANA DIANA - judecător 2 august MOLDOVEANU COSTIN -judecător 3 august PUIU DANA MARIA -judecător 6 august HODIȘ IOANA DIANA - judecător 7 august CHIȘ NICOLAE CLAUDIU - judecător 6

7 8 august PUIU DANA MARIA -judecător 9 august CHIȘ NICOLAE CLAUDIU - judecător 10 august PUIU DANA MARIA - judecător 13 august HODIȘ IOANA DIANA - judecător 14 august CHIȘ NICOLAE CLAUDIU - judecător 16 august BARBURA TURCU GEORGE - judecător 17 august HODIȘ IOANA DIANA - judecător AUGUST august KENDE MONICA - judecător 21 august CHIȘ NICOLAE CLAUDIU - judecător 22 august MOLDOVEANU COSTIN -judecător 23 august BARBURA TURCU GEORGE - judecător 24 august SANTAVAN LILIANA - judecător 27 august PODAR CLAUDIU RAREȘ - judecător 28 august CHIȘ NICOLAE CLAUDIU - judecător 29 august SANTAVAN LILIANA - judecător 30 august MOLDOVEANU COSTIN -judecător 31 august SANTAVAN LILIANA - judecător PREȘEDINTE SECȚIE CIVILĂ, POP ADRIANA RAMONA Art. 13. Se aprobă Planificarea serviciului de permanenţă la Secţia civilă pentru perioada Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre PLANIFICARE DE PERMANENŢĂ Anexa nr. 2 Incidente procedurale perioada 3 septembrie septembrie 2018 LUNA SĂPTĂMÂNA PERMANENŢĂ CIVIL JUDECĂTORI PERMANENŢĂ CONTENCIOS 3-14 SEPETEMBRIE septembrie Judecător Lar Daniela Maria Judecător Podar Claudiu Rareş 4 septembrie Judecător Lar Daniela Maria Judecător Podar Claudiu Rareş 5 septembrie Judecător Lar Daniela Maria Judecător Podar Claudiu Rareş 6 septembrie Judecător Lar Daniela Maria Judecător Podar Claudiu Rareş 7 septembrie Judecător Lar Daniela Maria Judecător Podar Claudiu Rareş 7

8 8 septembrie Judecător Kende Monica Judecător Săvescu Gabriela Victorița 11 septembrie Judecător Kende Monica Judecător Săvescu Gabriela Victorița 12 septembrie Judecător Kende Monica Judecător Săvescu Gabriela Victorița 13 septembrie Judecător Kende Monica Judecător Săvescu Gabriela Victorița 14 septembrie Judecător Kende Monica Judecător Săvescu Gabriela Victorița PREŞEDINTE SECŢIE CIVILĂ, POP ADRIANA RAMONA III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECŢIEI PENALE pentru perioada Art. 14. Începând cu data de , doamna judecător TOMȘA CLAUDIA se înlocuiește în componența tuturor completurilor din care făcea parte înainte de această dată, cu doamna judecător MARIAN DORINA ELENA - care va prelua completurile C1 fond, JDL1, JDL1 contestații, C1 contestații, CP fond 1 și CP1 fond. Art. 15. Începând cu data de , pentru desfășurarea activității secției penale în condiții optime, se desemnează 2 judecători din cadrul secției civile în vederea soluționării cauzelor de competența judecătorului de drepturi și libertăți secţia penală, cei 2 judecători fiind doamna judecător Tomşa Claudia şi domnul judecător Chiş Nicolae Claudiu, astfel că se reactivează începând cu aceeaşi dată completurile - JDL 4 compus din judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU şi JDL 5 compus din judecător TOMŞA CLAUDIA în locul domnului judecător Moldoveanu Costin. Art. 16. Începând cu , la Secţia penală vor fi active următoarele completuri : 16.1.Complete de fond si cameră preliminară C1FOND de puncte, CP1FOND puncte, CPFond de puncte - Judecător MARIAN DORINA ELENA. C2FOND de puncte, CP2FOND puncte, CPFond de puncte - Judecător ŞTEF MARIA CRISTINA. C3FOND de puncte, CP3FOND puncte, CPFond de puncte - Judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA Complete de contestaţii C1contestaţii de puncte Judecător MARIAN DORINA ELENA C2contestaţii de puncte Judecător ŞTEF MARIA CRISTINA C3contestaţii de puncte Judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA 8

9 Completele de contestaţii vor soluţiona contestaţiile formulate împotriva încheierilor privitoare la măsuri preventive în camera preliminară şi în fond, precum şi contestaţiile formulate împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile si excepţiile Judecătorul de drepturi şi libertăţi JDL 1 Judecător MARIAN DORINA ELENA JDL 2 - Judecător ŞTEF MARIA CRISTINA JDL 3 - Judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA JDL 4 Judecător CHIŞ NICOLAE CLAUDIU JDL 5 Judecător TOMŞA CLAUDIA în locul domnului judecător Moldoveanu Costin. Această funcţie va fi îndeplinită prin rotaţie, de către judecătorul stabilit prin planificarea întocmită în acest sens pe perioada pentru cauzele în fond şi contestaţii date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi potrivit legii. Art. 17. Intervalele de repartizare aleatorie a cauzelor în fond si contestaţie rămân de zile, iar contestaţiile la măsuri preventive de 1-5 zile. Art. 18. (1) Obiecte alocate completurilor de JDL : - supraveghere tehnică; - percheziţii; - propuneri de prelungire a măsurilor preventive; - arestarea preventivă; - luarea măsurilor preventive; - înlocuirea, revocarea, încetarea măsurii preventive; - internarea medicală provizorie; - obligarea la tratament medical; - contestarea măsurii asigurătorii luate de procuror. - contestaţii privind încheieri JDL. (2) Obiectele vor fi alocate completurilor din Nomenclatorul de obiecte ECRIS potrivit competenţei şi actualizate în permanenţă. Art. 19. Se hotărăşte ca în orice situaţie de modificare a componenţei completurilor de judecată datorită modificărilor survenite în urma promovării judecătorilor - de la tribunal la curtea de apel, respectiv de la Judecătoria Zalău la tribunal sau în situaţia repartizării judecătorilor prin trecerea de la o secţie la alta - preluarea cauzelor repartizate completurilor ce vor fi preluate începând cu data de , să se facă potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (13) din Hot. 1375/2015 pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în sensul preluării tuturor cauzelor completului respectiv, inclusiv cele suspendate. 9

10 V. MĂSURI SPECIALE PENTRU PERIOADA VACANȚEI JUDECĂTOREȘTI SECȚIA CIVILĂ: Art. 23. SE HOTĂRĂŞTE ca pentru cauzele civile intrate pe rolul instanţei în perioada 01 iulie august 2018, repartizarea cauzelor să se facă pe completurile existente, cu respectarea specializării acestora. Art. 25. Lista cauzelor urgente ce se vor judeca în perioada vacanței judecătoreşti - 1 iulie august 2018, este compusă din : - Nomenclatorul de obiecte urgente la nivel național, modificat, potrivit Anexei 3 la prezenta hotărâre; - Lista de obiecte aprobată prin Hot. Colegiului de conducere Nr. 6/ ; - Lista de obiecte aprobată prin Hot. Colegiului de conducere nr. 9/ , nemaiţinând seama de data de recomandare. LISTA OBIECTELOR URGENTE PRIMĂ INSTANŢĂ - MATERIE CIVILĂ Nr. crt. OBIECT URGENT Potrivit Hot. Nr. 6/19 aprilie Dizolvare societate din registrul comerţului 2. Radiere 3. Fuziune societate 4. Cerere de reexaminare (prin care s-a anulat cererea ca nefiind timbrată sau alt motiv) 5. Suspendare executare act administrativ 6. Comunicare informaţii de interes public Leg. 544/ Sechestru asigurator 8. Sechestru judiciar 9. Conflict de competenţă 10. Exequator - (recunoaşterea hotărârii străine) 11. Federaţii, sindicate, confederaţii 12. Abţinerea întregii instanţe 13. Achiziţii publice 14. Comisie rogatorie Hot.9/24 mai 2013 VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECŢIEI PENALE PENTRU PERIOADA Art. 30. În perioada vacanței judecătorești, respectiv în perioada , denumirea și componența completurilor secției penale sunt următoarele: Completuri de fond şi camera preliminară C1F Vacanţă, CP1F Vacanţă, CPFond1Vacanţă - Judecător MARIAN DORINA ELENA 10

11 C2F Vacanţă, CP2F Vacanţă, CPFond2vacanţă - Judecător ŞTEF MARIA CRISTINA C3F Vacanţă, CP3F Vacanţă, CPFond3Vacanţă Judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA La finalul vacanței judecătorești, cauzele repartizate aleatoriu acestor completuri vor trece la completurile inițial formate, având aceeași componență, pentru a se respecta principiul continuității Completuri de contestaţii C1Vcontestaţii - Judecător MARIAN DORINA ELENA C2Vcontestaţii - Judecător ŞTEF MARIA CRISTINA C3Vcontestaţii - Judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA Completurile de contestaţii vacanţă vor soluţiona contestaţiile formulate împotriva încheierilor privitoare la măsuri preventive în camera preliminară şi în fond, precum şi contestaţiile formulate împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile şi excepţiile formulate în dosare cu inculpaţi faţă de care s-a luat o măsură preventivă Judecătorul de drepturi şi libertăţi Pe perioada va fi reactivat complet -JDLVacanţă Această funcţie va fi îndeplinită prin rotaţie, de către judecătorul stabilit prin planificarea întocmită în acest sens pe perioada vacanţei judecătoreşti, pentru cauzele în fond şi contestaţii date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, potrivit legii. Art. 31. În perioada vacanţei judecătoreşti vor fi soluţionate doar cauzele urgente şi cauzele cu inculpaţi arestaţi. Art. 32. Dosarele cu rechizitorii nou intrate cu inculpaţi arestaţi vor fi repartizate completelor de vacanţa de cameră preliminară CPFond1Vacanţă, CPFond2Vacanţă, CPfond3Vacanţă, iar celelalte cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară completelor CP1FondVacanţă, CP2fond Vacanţă, CP3FondVacanţă. Art. 33. În lipsa judecătorului care compune completul căruia i-a fost repartizată cauza, în dosare cu inculpaţi arestaţi, procedura va fi începută de judecătorul de pe lista de incidente, fiind continuată în lipsa titularului tot de judecătorul de pe lista de incidente, la sfârşitul vacanţei, dosarele urmând a fi repartizate astfel : - Cauzele repartizate la CP1V, CPFond1V şi C1F V vor fi preluate de CP1 fond, CPFond1 şi C1fond; - Cauzele repartizate la CP2V, CPFond2V şi C2F V vor fi preluate de CP2fond, CPFond2 şi C2fond - Cauzele repartizate la CP3V, CP3FondV şi C3F V vor fi preluate de CP3fond, CPFond3 şi C3 fond - Cauzele repartizate la C1Vcontestaţii vor fi preluate de C1Contestaţii - Cauzele repartizate la pe C2vc vor fi preluate de C2 Contestaţii - Cauzele repartizate la C3Vc vor fi preluate de C3 Contestaţii 11

12 Art. 34. Dosarele cu rechizitorii nou intrate fără inculpaţi arestaţi vor fi repartizate completelor de bază, respectiv CP1Fond, CP2Fond, CP3Fond, CPFond1, CPFond2, CPFond3 după perioada vacanţei, urmând ca procedura să fie începută de către titularii de complete la întoarcerea din concediul de odihnă. Art.39 Se aprobă Planificarea ședințelor de judecată iulie august 2018 DATA DENUMIRE COMPLETURI COMPONENȚĂ GREFIER C2Fond vacanță,cp2 fond vacanță, CP fond 2 vacanță, C2 Vcontestații Ștef Maria Cristina C3Fond vacanță,cp3 fond vacanță, CP fond 3 vacanță, C3 Vcontestații Țăran Daria Brăduța C1Fond vacanță,cp1 fond vacanță, CP fond 1 vacanță, C1 Vcontestații Marian Dorina Elena Art. 40. Se aprobă Planificarea incidentelor procedurale pentru perioada : PERIOADA JUDECĂTOR GREFIER Tomșa Claudia, Țăran Daria Brăduța Marian Dorina Elena, Tomșa Claudia Tomșa Claudia Ștef Maria Cristina Tomșa Claudia Ștef Maria Cristina, Țăran Daria Brăduța Ștef Maria Cristina, Țăran Daria Brăduța Marian Dorina Elena, Țăran Daria Brăduța Țăran Daria Brăduța, Marian Dorina Elena 12

13 Art. 41. Se aprobă Planificarea activității judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru perioada : PERIOADA COMPONENȚĂ Țăran Daria Brăduța Marian Dorina Elena Tomșa Claudia Ștef Cristina Maria Tomșa Claudia Chiș Nicolae Claudiu Ștef Cristina Maria Marian Dorina Elena Țăran Daria Brăduța DENUMIRE COMPLETURI C3V CONTESTAȚII JDL3 V, JDL3 V contestații C1V CONTESTAȚII JDL1 V,JDL1 V contestații C3 CONTESTAȚII JDL5 V,JDL5 V contestații C2V CONTESTAȚII JDL2 V,JDL2 V contestații C2 CONTESTAȚII JDL5 V,JDL5 V contestații C3 CONTESTAȚII JDL4 V,JDL4 V contestații C2V CONTESTAȚII JDL2 V,JDL2 V contestații C1V CONTESTAȚII JDL1 V,JDL1 V contestații C3V CONTESTAȚII JDL3 V, JDL3 V contestații GREFIER Art. 42. (1) Hotărârea va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (9) din Hot.CSM Nr. 1375/2015- noul ROI. 2) Potrivit dispoziţiilor art.19 alin.3 din Hot.CSM Nr. 1375/2015 pentru aprobarea noului R.O.I., Extrase din Hotărârile colegiului de conducere, adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), d), e), h) şi j) se publică pe pagina de internet a instanţei. Dată azi 19 iunie PREŞEDINTELE COLEGIULUI DE CONDUCERE- PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI SĂLAJ, Judecător Monica KENDE Membri : Judecător Ioana Diana HODIŞ - vicepreşedinte Judecător Adriana Ramona POP - preşedinte secţie civilă Judecător Claudia TOMŞA Judecător Claudiu Rareş PODAR Judecător Dana Maria PUIU Judecător Costin MOLDOVEANU 13

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Competenţa jurisdicţional-material-procesuală a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: Competenţa jurisdicţională a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: A. competenţa materială:

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A Competenţa jurisdicţional material - procesual a secţiei: - în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale: acţiune

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE /2014 Hotarare nr Hotara

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE /2014 Hotarare nr Hotara ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2014 1. 27339/2014 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407< Descriere lucrare NUMIRE ÎN FUNCŢIE

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin 2337 30.05.2018 11.06.2018 Ordin 3624 13.10.2016 21.10.2016 Ordin 1650

Mai mult

Tribunal Caraş-Severin

Tribunal Caraş-Severin Tribunal Caraş-Severin Reşiţa Nr. 2505 din 08.10.2018 RAPORT privind indicatorii de eficienţă, conform Dispoziţiei 620/Ad/06.05.2015 a Curţii de Apel Timişoara Instanţa : Judecătoria Reşiţa Perioada de

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr.

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr. ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare 1. 7453/2016 nr. 328 nr. 329 nr. 330< Descriere lucrare ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE: Curtea de Apel

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PAȘCANI Nr. 68/I/6/2018 25.01.2018 R A P O R T de bilanţ al activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, pe anul 2017 1 PREZENTAREA

Mai mult

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013 Cuprins Abrevieri... XVII TITLUL I. PARTEA GENERALĂ... 1 Capitolul I. Scopul procesului penal... 1 Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal... 3 Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului

Mai mult

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018,

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, la Judecătoria Câmpulung, de la 1 ianuarie 2018 la

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6 decembrie

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

BOMBA: TOATE DOSARELE DIN INSTANTE SUNT PUSE CU MANA – Repartizarea aleatorie exista doar in lege. Mii de hotarari sunt nule! Ministerul Justitiei anu

BOMBA: TOATE DOSARELE DIN INSTANTE SUNT PUSE CU MANA – Repartizarea aleatorie exista doar in lege. Mii de hotarari sunt nule! Ministerul Justitiei anu BOMBA: TOATE DOSARELE DIN INSTANTE SUNT PUSE CU MANA Repartizarea aleatorie exista doar in lege. Mii de hotarari sunt nule! Ministerul Justitiei anunta ca doar 10% din factorii in functie de care se efectueaza

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Număr crt. lucrare. 792/205 nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 205 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 287/205 privind

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/ /Fax.: 021/ Nr.124/

BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/ /Fax.: 021/ Nr.124/ BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal 060012 Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/312.22.78/Fax.: 021/319.60.27 Nr.124/05.02.2018 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE TRIBUNALUL

Mai mult

TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265,

TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265, TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal 100125 Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265, E-mail: tr.prahova@just.ro HOTĂRÂREA NR. 19 Şedinţa Colegiului de Conducere

Mai mult

Microsoft Word - Hot.3 din completuri NCPC civill.doc

Microsoft Word - Hot.3 din completuri NCPC civill.doc R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 3/2013 Data emiterii: 15 februarie 2013 Colegiul de conducere al CurŃii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinńa ordinară din data de 15

Mai mult

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi mai ales pentru evaluare şi apreciere asupra organizării,

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Nelea Budăi Ion Talpa Dumitru Gherasim Oxana Rotari

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare /2014 Hotarare nr. 684 Hotarare nr. 685 Hotarare nr. 686< /2014 Hotarare nr. 687 Hotarare nr. 688 Hotar

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare /2014 Hotarare nr. 684 Hotarare nr. 685 Hotarare nr. 686< /2014 Hotarare nr. 687 Hotarare nr. 688 Hotar ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare 1. 14985/2014 684 685 686< 2. 14779/2014 687 688 689 690 SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 03 IULIE 2014 Descriere lucrare NUMIRE ÎN FUNCŢIE

Mai mult

CABINET PREŞEDINTE

CABINET PREŞEDINTE Consideraţii introductive Astfel cum reiese din pct. C al Anexei 1 la Legea nr. 304/2004, în circumscripția Curții de Apel Târgu Mureș se regăsesc două tribunale Tribunalul Mureș și Tribunalul Harghita

Mai mult

01.xps

01.xps MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului PHARE/2005/017-553.01.02/02/34 Ghid de evaluare

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

Statistici judiciare Tribunalul Funcției Publice 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze afl

Statistici judiciare Tribunalul Funcției Publice 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze afl 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze aflate pe rol (2005-2009) 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Cauze introduse Cauze soluţionate

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 11.05.2017 11:24:56

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

xx.pdf

xx.pdf Cuprins Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat... 1 Statutul profesiei de avocat (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011)... 40 Codul deontologic al avocaților din

Mai mult

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2018 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc Prezentare comparativă Noul şi vechiul Cod de procedură penală Legislaţie consolidată 15 februarie 2014 Ediţie îngrijită de conf. univ. dr., judecător Dan Lupaşcu Prezentare comparativă Noul şi vechiul

Mai mult

120-comunicat-BILANT-2014

120-comunicat-BILANT-2014 SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI ÎN ANUL 2013 Prezentarea generală a parchetului În circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi funcţionează:

Mai mult

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 SEPTEMBRIE 2016 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 Punctul de vedere al Di

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 SEPTEMBRIE 2016 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 Punctul de vedere al Di ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 SEPTEMBRIE 2016 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare 1. 18896/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 12820/2016

Mai mult

Minuta%

Minuta% Minuta grupului de lucru privind stabilirea volumului optim de muncă în instanţe 16.03.2010 Participanţi: - judecător Alexandrina Rădulescu membru CSM; - judecător dr. Dan Lupaşcu membru CSM; - judecător

Mai mult

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2016 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

1. PRIMA PAGINA

1. PRIMA PAGINA R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATĂ DE CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ŞI DE INSTANŢELE ARONDATE ÎN ANUL 2012 BUCUREŞTI 2013 Introducere INTRODUCERE Scurte consideraţii privind

Mai mult

Microsoft Word - Tematica Drept 2016.doc

Microsoft Word - Tematica  Drept 2016.doc UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ŞI IFR SESIUNEA IUNIE 2016 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 11 MAI 2016 Descriere lucrare /2016 Nota Comitetului Electoral Per

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 11 MAI 2016 Descriere lucrare /2016 Nota Comitetului Electoral Per ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 11 MAI 2016 Descriere lucrare 1. 10248/2016 Nota Comitetului Electoral Permanent nr. 6/CE/2016 de informare a Plenului Consiliului

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu Cuprins CUPRINS Tema 1 1 Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal Tema 2 4 Principiile fundamentale ale procesului penal Tema 3 29 Participanții în procesul penal Organele judiciare

Mai mult

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Mai mult

Codul muncii sept.2016.indd

Codul muncii sept.2016.indd Cuprins general Codul muncii 1 Index 101 Legea nr. 62/2011 a dialogului social 107 Index 159 1. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor 161 2. Legea

Mai mult

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 213 I. Analiza volumului de activitate al instanţelor în primul semestru al anului 213... 3 Cuprins 1. Activitatea la nivelul

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare 1. 23823/2014 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 1) Nota Direcţiei resurse

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ: La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea Acestea vă dau posibilitatea să îndreptaţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor la cunoştinţa instanţelor superioare, care

Mai mult

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac 1 1. Aspecte preliminare 1 2. Sediul normativ al materiei

Mai mult

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legii nr.176/2010 - CAPITOLUL I Dispoziţii generale Articolele

Mai mult

h101 Executarea creantelor fiscale.indd

h101 Executarea creantelor fiscale.indd Capitolul I. Competenţa 1 1. 1. Confl ict de competenţă între secţiile tribunalului 1 Competenţa de a judeca apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în contestaţie la executare 1

Mai mult

INTRODUCERE

INTRODUCERE CURTEA DE APEL GALAŢI 2013 Pag. 1/108 INTRODUCERE SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2013 Justiţia stă la baza statului de drept şi constituie un pilon fundamental al societăţii democratice,

Mai mult

INTRODUCERE

INTRODUCERE CURTEA DE APEL GALAŢI 2014 Pag. 1/99 INTRODUCERE STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 Conform normelor constituţionale, înfăptuirea justiţiei constituie o sarcină primordială ce revine magistraţilor, constând

Mai mult

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Muruianu D E C I Z I E 11 mai 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

ACTIVITATI JURIDICE DESFASURATE DE AVOCAT EUGENIA MARIA HAIDA 2011 I) PROCESE 1. CONTESTATII DECIZII CONCEDIERE COLECTIVA 1.1. DOSAR: 4411/30/2011 PAR

ACTIVITATI JURIDICE DESFASURATE DE AVOCAT EUGENIA MARIA HAIDA 2011 I) PROCESE 1. CONTESTATII DECIZII CONCEDIERE COLECTIVA 1.1. DOSAR: 4411/30/2011 PAR ACTIVITATI JURIDICE DESFASURATE DE AVOCAT EUGENIA MARIA HAIDA 2011 I) PROCESE 1. CONTESTATII DECIZII CONCEDIERE COLECTIVA 1.1. DOSAR: 4411/30/2011 PARTI: BOGDAN LAURIAN- C.N.A.D.N.R. 1.2. DOSAR: 4412/30/2011

Mai mult

DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Pub

DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Pub DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Publicată în Monitorul Oficial nr.429 din 30.05.2019 Valer

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş R O M Â N I A Nr. 1843 din 22.06.2016 PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 22.06.2016, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja Şedinţa de constituire are loc, potrivit

Mai mult

h_21.doc

h_21.doc HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE cu privire la interpretarea art. 114 din Constituţia Republicii Moldova Nr.21 din 23.06.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.45/24 din 10.07.1997 * * * În numele Republicii

Mai mult

GASCA DNA ORADEA S-A INECAT LA MAL – Rasturnare de situatie in cazul fostului judecator Mircea Puscas de la Curtea de Apel Oradea, vanat ani de zile d

GASCA DNA ORADEA S-A INECAT LA MAL – Rasturnare de situatie in cazul fostului judecator Mircea Puscas de la Curtea de Apel Oradea, vanat ani de zile d GASCA DNA ORADEA S-A INECAT LA MAL Rasturnare de situatie in cazul fostului judecator Mircea Puscas de la Curtea de Apel Oradea, vanat ani de zile de DNA. Inalta Curte a desfiintat sentinta judecatoarei

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr. 5.180.533 Bucureşti, 11.10.2018 A P R O B, PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ Având

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea

Mai mult

Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii S

Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii S Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii Supreme de Justiţie Întru exercitarea eficientă a atribuţiilor

Mai mult

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere de hartuire sexuala. Bucurica, o vedeta a protestelor

Mai mult

1 din 9 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 15/2011 din 17 octombrie 2011 Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr. 821082 Din 07.11.2018 Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ Anghel Saligny CERNAVODĂ Resurse

Mai mult

Societatea BUCUR OBOR S.A. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2 J40/365/1991, CUI RO19 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2

Societatea BUCUR OBOR S.A. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2 J40/365/1991, CUI RO19 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.03.2018 ANEXA 1 LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2017 SITUATIA LITIGIILOR EXISTENTE LA DATA DE 31.12.2017 (cu status actualizat

Mai mult

Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administr

Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administr Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, din oficiu -Unitatea Administrativ-

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 18.05.2017 13:55:38

Mai mult

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 Capitolul

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE Anexa nr. 3 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Exemplar nr. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE

Mai mult

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI RAPORT privind eficienţa activităţii instanţei SEMESTRUL I 2016

JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI RAPORT privind eficienţa activităţii instanţei SEMESTRUL I 2016 JUDCĂTORIA SCTORUUI 6 BUCURŞTI RAPORT privind eficienţa activităţii instanţei SMSTRU I 2016 I. Introducere Prezentul Raport este întocmit în acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători

Mai mult

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc TEMATICĂ DE SPECIALITATE pentru ocuparea postului de consilier din cadrul Secţiei de drept public Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiză constituţională 1. Supremaţia Constituţiei

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE Raport de activitate

MINISTERUL PUBLIC DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE Raport de activitate Raport de activitate 2018 www.pna.ro 1 Context legislativ, evaluări Modificarea Legii nr. 304/2004 prin Legea nr. 207/2018 și OUG nr. 92/2018 Reducerea competenței Direcției Practică neunitară în participarea

Mai mult

LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei

LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

Mai mult

BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018

BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018 BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018 CUPRINS CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE... pag. 1 I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI... pag. 4 I.1. PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII DE APEL

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

Minuta_Contencios I_2014_portal

Minuta_Contencios I_2014_portal În conformitate cu prevederile art. 26 ind. 1 din Hotărârea nr. 387/22.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti s-a încheiat prezenta minută cu ocazia întâlnirii

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa

Mai mult

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale 1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale acestora, putem aprecia că prima formă de organizare

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte n

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte n PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Hotărârea nr. 33 privind acordarea de or

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Hotărârea nr. 33 privind acordarea de or UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Hotărârea nr. 33 privind acordarea de ore de pregătire profesională pentru participarea la

Mai mult

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE Versiunea consolidată a Regulamentului de procedură al Curții de Justiție din 25 septembrie 2012 * Cuprins Pagina DISPOZIȚII PRELIMINARE... 11 Articolul 1 Definiții... 11 Articolul 2 Domeniul de aplicare

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU CU DOM. ALES sector 4,

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din

Mai mult