ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE"

Transcriere

1 ROMÂNIA Număr crt. lucrare. 792/205 nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 205 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 287/205 privind cererea de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani, formulată de domnul BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de tribunal la Câmpulung Moldovenesc. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de tribunal la Câmpulung Moldovenesc, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de , până la data de /205 nr. 68 nr. 69< OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: ) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr /204 privind solicitarea Curţii de Apel Târgu Mureş de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două de judecător temporar vacante la această instanţă /205 nr. 70< 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.484/204 privind solicitările de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unor temporar vacante la nivelul Curţii de Apel Oradea şi ui Bihor. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două de judecător temporar vacante la Curtea de Apel Târgu Mureş, în condiţiile art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Respingerea solicitării Curţii de Apel Oradea de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a două de judecător temporar vacante la Curtea de Apel Oradea, în condiţiile art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Respingerea solicitării ui Bihor de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a trei de judecător temporar vacante la Bihor, în condiţiile art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 970/205 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Constanţa de ocupare a unui post de procuror temporar vacant în condiţiile art.34 ind. din Legea 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2 4. 565/205 nr. 0 nr. 02< Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării Parchetului de pe lângă Constanţa, de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de procuror temporar vacant la Parchetul de pe lângă Constanţa, în condiţiile art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. CONCURSURI: ) Nota completatoare a Direcţie resurse umane şi organizare nr. 3/8382/205 privind solicitarea formulată de domnul judecător Capotă Marius Pavel, preşedintele Judecătoriei Beiuş, referitoare la transferul de la Bihor la Beiuş şi transferul temporar al unui post din statul de funcţii al ui Bihor în statul de funcţii al Judecătoriei Beiuş. 2)Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind organizarea unui concurs de promovare în funcţie de execuţie a judecătorilor şi procurorilor în 205. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:..exercitarea contestaţiei împotriva hotărârii nr. 746/204 prin care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus promovarea efectivă la Bihor a domnului Capotă Marius Pavel, judecător la Beiuş, începând cu data de , produce efecte doar în ceea ce priveşte plecarea efectivă a domnului judecător la Bihor, gradul profesional de tribunal fiind dobândit de la data de , deoarece contestaţia suspendă doar executarea hotărârii prin care s-a dispus promovarea..2. Sesizarea Secţiei pentru judecători în vederea analizării necesităţii completării Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 378/ Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că nu se impune acordarea avizului conform pentru transferul temporar al unui post din statul de funcţii al ui Bihor în statul de funcţii al Judecătoriei Beiuş, indiferent de modalitatea de soluţionare a primei solicitări formulate de domnul judecător, având în vedere că un post din schema Judecătoriei Beiuş este ocupat în prezent chiar de domnul judecător Capotă Marius Pavel. 2..Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de promovare efectivă a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, la Bucureşti, la data de 29 martie 205, conform calendarului propus de Institutul Naţional al Magistraturii. 2.2.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat le vacante pentru promovarea efectivă în funcţii de execuţie la tribunale şi curţi de apel şi parchetele de pe lângă tribunale, potrivit propunerilor Direcţiei resurse umane şi organizare şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte specializarea. De asemenea, cu privire la le scoase la concurs, Plenul a stabilit: a) Neincluderea lor de preşedinte de secţie în categoria lor susceptibile a fi ocupate prin concurs;

3 b) Neincluderea lor de procuror şef secţie în lista lor susceptibile a fi ocupate prin concurs; c) Includerea lor pentru care există propunerea Plenului CSM de eliberare din funcţie, în categoria lor susceptibile a fi ocupate prin concurs; d) Includerea lor pentru care există cereri de eliberare din funcţie pe rolul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi care urmează a fi analizate până cel târziu la data aprobării concursului,( ) în categoria lor susceptibile a fi ocupate prin concurs; e) Includerea în categoria lor susceptibile a fi scoase la concurs a lor de execuţie care se vor vacanta ulterior datei analizării prezentei note, dar în temeiul unor măsuri dispuse, de Plen sau Secţii, anterior acestei date, inclusiv transferurile dispuse în şedinţa din data de şi ; f) Includerea în categoria lor susceptibile a fi scoase la concurs a lor de execuţie care urmează a fi restituite la Bacău, Constanţa şi Sălaj, sub condiţia emiterii ordinului ministrului justiţiei. g) Includerea în categoria lor care vor fi scoase la concurs, a două temporar vacante de la Curtea de Apel Târgu Mureş, având în vedere aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. h) Includerea postului vacant de la Bihor, dată fiind soluţia adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce îl priveşte pe domnul judecător Capotă Marius Pavel, preşedintele Judecătoriei Beiuş. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât neincluderea în lista lor susceptibile a fi ocupate prin concurs a:. Postului vacant de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova; 2. Postului vacant de la Parchetul de pe lângă pentru minori şi familie Braşov Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, la data de 29 martie 204, conform calendarului propus de Institutul Naţional al Magistraturii Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat scoaterea la concursul organizat pentru promovarea pe loc în funcţii de execuţie, a următoarelor, cu condiţia finanţării acestor : PENTRU JUDECĂTORI Scoaterea la concurs a 50 de 50 de pentru curţile de apel;

4 de judecător, la nivel naţional, din care: 00 de pentru tribunale; PENTRU PROCURORI Scoaterea la concurs a 90 de de procuror, la nivel naţional, din care: 0 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 30 de la parchetele de pe lângă curţile de apel; 50 de la parchetele de pe lângă tribunale; /205 nr. 80< 2.5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, atât pentru concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, cât şi pentru concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, aceeaşi tematică şi bibliografie, propuse de Institutul Naţional al Magistraturii Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat cererile tip de înscriere la concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor şi la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor. CONCURSURI: Organizarea unui concurs de admitere la Şcoala Naţională de i. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de i, în Bucureşti, la data de 26 aprilie 205, conform calendarului de desfăşurare a concursului, propus de SNG şi DRUO. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul de locuri de grefier cu studii superioare juridice scoase la concurs, conform propunerii SNG, după cum urmează: - 53 locuri pentru instanţele judecătoreşti, sub rezerva finanţării; - 0 locuri pentru parchete. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de i, organizat în Bucureşti, la data de 26 aprilie 205. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit taxa de înscriere la concurs, în cuantum de 400 lei /205 Propunerile Inspecţiei Judiciare referitoare la data, locul, tematica şi bibliografia concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea organizării concursului pentru ocuparea a 7 vacante de inspector judiciar, din care 3 în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi 4 în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori, în vederea

5 completării tematicii şi bibliografiei propuse de Inspecţia Judiciară, precum şi în vederea corelării acestora /205 Punctul de vedere referitor la proiectul de lege privind insolvenţa persoanei fizice. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit observaţiile formulate în cadrul şedinţei Comisiei nr. din , cu privire la Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice, respectiv: 8. 66/205 nr. 60 nr. 6 nr. 62 nr. 63 nr. 64 nr. 65 nr. 66<. Plenul nu se opune, de principiu, adoptării unui act normativ privind insolvenţa persoanelor fizice, însă acesta ar trebui să fie elaborat doar după pregătirea sistemului judiciar şi prin luarea în considerare a legislaţiei în materie a altor state europene. 2. În ceea ce priveşte instanţa competentă să soluţioneze cererile privind insolvenţa persoanelor fizice, Plenul a apreciat că aceasta nu poate fi stabilită decât după realizarea unui studiu de impact privind efectele unui astfel de act normativ, pentru a se estima efortul bugetar pe care îl presupune derularea întregii proceduri, atât pentru instanţe, cât şi pentru plata administratorilor judiciari şi în ce condiţii aceste costuri vor fi suportate sau nu de către debitor; 3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este necesară reglementarea unei proceduri preliminare, preponderent extrajudiciare, supusă, în anumite momente, controlului judecătoresc; 4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că sfera persoanelor cărora ar urma să li se aplice Legea insolvenţei persoanei fizice este cea a consumatorilor de servicii financiare. 5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că adoptarea unui act normativ de o asemenea importanţă, într-o formă imperfectă şi într-un timp foarte scurt, care nu permite o reală dezbatere asupra textelor de lege şi îmbunătăţirea acestora, va afecta nu numai activitatea sistemului judiciar, ci chiar scopul propus şi pe destinatarii reglementării. ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE: Curtea de Apel/ Parchetul de pe lângă Curte de Apel Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Curtea de Apel Oradea pensionare, formulată de domnul PANTEA VIOREL Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Sibiu pensionare, formulată de domnul COMĂNIŢĂ GHEORGHE Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Specializat Argeş pensionare, formulată de domnul PERŞU ION Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Vâlcea pensionare, formulată de doamna VASILESCU MARIA Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Caraş Severin pensionare, formulată de doamna ŞUHANI GABRIELA Judecătorie/ Parchetul de pe lângă Judecătorie Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător cu grad de curte de apel la pensionare, formulată de domnul PASCA Alexandria FLOREA Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul CIORĂSCU VALERIU Procuror la Parchetul de pe lângă Moineşti.

6 9. 549/205 nr. 8< /205 nr. 82 nr. 83<. 740/205 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii de :. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului PANTEA VIOREL, judecător la Curtea de Apel Oradea. 2. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului COMĂNIŢĂ GHEORGHE, judecător la Sibiu, începând cu data de eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului PERŞU ION, judecător la Specializat Argeş, începând cu data de eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei VASILESCU MARIA, judecător la Vâlcea. 5. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei ŞUHANI GABRIELA, judecător la Caraş-Severin. 6. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului PASCA FLOREA, judecător cu grad de curte de apel la Alexandria, începând cu data de eliberare din funcţia de procuror, prin pensionare, a domnului CIORĂSCU VALERIU, procuror la Parchetul de pe lângă Moineşti, începând cu data de Nota comună a Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr./332/205, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii în comisia de selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât desemnarea domnului judecător Mircea Aron, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii, în comisia de selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: ) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 325/205 privind propunerea Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la Programul de pregătire profesională a magistraţilor numiţi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 325/205 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la aprobarea Programului de formare continuă centralizată şi a Programului de formare continuă descentralizată a magistraţilor pentru anul 205. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de pregătire profesională a magistraţilor numiţi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de formare continuă centralizată şi a Programului de formare continuă descentralizată a magistraţilor pentru anul 205, aprobate de către Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii din data de Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 450/205 privind organizarea unor sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de

7 nr. 84< judecător în lunile martie şi octombrie 205. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că este necesară organizarea unor sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător în lunile mai şi octombrie /205 nr. 85< PLÂNGERE PREALABILĂ: Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr /204 cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul Romaş Marius, candidat la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada , împotriva Hotărârii nr. 279/ a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea plângerii prealabile formulate de domnul Romaş Marius, candidat la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada , împotriva Hotărârii nr. 279/ a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi în consecinţă revocarea Hotărârii nr. 279/ a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 2 şi art. 4 din Legea nr. 303/2004, de către candidatul ROMAŞ MARIUS. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a declarat ADMIS, pe domnul ROMAŞ MARIUS, candidat la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada /205 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 2840/204 cu privire la cererea de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8/ formulată de domnul procuror ULIANOV GABRIEL. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8/ , prin care a fost respinsă contestaţia formulată de domnul procuror Ulianov Gabriel împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 384/ /205 nr. 03< /205 nr. 86 nr. 87< Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr /204 privind încetarea mandatului de membru în colegiul de conducere al instanţei, în condiţiile desemnării ca judecător de supraveghere a privării de libertate. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că mandatul de membru ales în colegiul de conducere al instanţei încetează odată cu desemnarea ca judecător de supraveghere a privării de libertate, dacă desemnarea în această calitate se realizează pe o perioadă mai mare de 3 luni. CONTESTAŢII: ) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr /205 privind contestaţia doamnei BUNĂIAŞU MIHAELA, judecător la Ploieşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 234 din 20 noiembrie 204, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Craiova, Slatina, Strehaia sau la Drăgăşani. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2472/205 privind contestaţia domnului VIŞAN ILIE SILVIU, judecător la Curtea de Apel Oradea, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 222 din 20 noiembrie 204, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Curtea de Apel Craiova. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei

8 formulate de doamna BUNĂIAŞU MIHAELA, judecător la Ploieşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 234 din 20 noiembrie 204, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Craiova, Slatina, Strehaia sau la Drăgăşani /205 nr. 7 nr. 72 nr. 73 nr. 74 nr. 75 nr. 76 nr. 77 nr. 78 nr. 79< Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei formulate de domnul VIŞAN ILIE SILVIU, judecător la Curtea de Apel Oradea, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 222 din 20 noiembrie 204, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Curtea de Apel Craiova. AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: ) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.237/205 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al ui Buzău. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.28265/204 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Măcin şi Curţii de Apel Constanţa. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.386/204 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.252/205 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale ui Harghita şi al ui Mureş. 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.380/205 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalelor Dolj, Gorj şi Olt. 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.258/205 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti. 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.397/205 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.645/205 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi. 9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.606/205 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al ui Buzău, prin transformarea unui post ocupat de funcţionar public, după cum urmează: Instanţa Postul actual Postul Buzău Referent, clasa III, grad Consilier,

9 superior asistent 2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Măcin şi Curţii de Apel Constanţa, prin transformarea unui post vacant de agent procedural în post de grefier cu studii superioare şi transferul acestui post, astfel, în statul de funcţii al Curţii de Apel Constanţa, după cum urmează: Instanţa la care se află postul Măcin Postul actual Agent procedural Postul cu studii superioare Instanţa la care se transferă Curtea de Apel Constanţa 3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, după cum urmează: Instanţa Sectorului 2 Bucureşti Postul actual debutant Postul treapta II 2 4. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al ui Harghita şi al ui Mureş, prin transformarea unor de funcţionar public, după cum urmează: Instanţa Postul actual Postul Harghita Mureş Consilier, asistent Expert, principal Consilier, principal Consilier, principal Expert, clasa I, grad superior Consilier, superior 5. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalelor Dolj, Gorj şi Olt, prin transformarea unor de funcţionar public, după cum urmează: Instanţa Postul actual Postul Dolj Consilier juridic, clasa I, grad Consilier juridic, clasa I, grad

10 9. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, după cum urmează: Gorj Olt principal Consilier (economist), asistent Consilier (economist), asistent superior Consilier (economist), principal Consilier (economist), principal 6. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, prin transformarea unor ocupate de grefier, după cum urmează: Instanţa Postul actual Postul sectorului 3 Bucureşti sectorului 6 Bucureşti Slobozia Giurgiu debutant cu studii superioare debutant cu studii I I I I 4 superioare 7. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu studii superioare în post de grefier I. 8. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, după cum urmează: 3 Instanţa Postul actual Postul Iaşi treapta I treapta I I Iaşi treapta I Vaslui treapta I I

11 Instanţa Postul actual Postul Prahova treapta II treapta I Ploieşti treapta I 3 I Câmpina Mizil Vălenii de Munte Buzău Dâmboviţa Pucioasa treapta II I treapta II treapta I statistician treapta II treapta II treapta I treapta I treapta I treapta I statistician I treapta I I 2 2 Târgovişte Moreni I treapta II treapta II I I treapta I /205 nr. 88 nr. 89< MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: ) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2828/204 privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilordin cadrul ui Specializat Mureş. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 770/205 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi.

12 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul ui Specializat Mureş, după cum urmează: - ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor a doamnei judecător ROMAN NATALIA FLOAREA, preşedinte al ui Specializat Mureş. - numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător HEGYI PIROSKA şi pe doamna judecător MANTA TUDORIŢĂ - numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe domnul judecător ŞANTA MARINEL /205 nr. 90< /205 nr. 9< Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi, după cum urmează: - numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător DEDIU ELENA GEANINA şi pe domnul judecător NEDELCU GIULIO COSTEL - numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător CROITORU CORINA ELENA. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 325/205 privind suspendarea, la cerere, pentru o perioadă de un an, din calitatea de coordonator de practică al Institututlui Naţional al Magistraturii, a doamnei judecător ANDREEA TĂNASE. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea, la cerere, pentru o perioadă de an, din calitatea de coordonator de practică al Institutului Naţional al Magistraturii, a doamnei judecător ANDREEA TĂNASE, în prezent judecător la Sectorului 3 Bucureşti. INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2232//IJ/470/DIJ/204, având ca obiect cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul ION TUDORAN CORNELIU BOGDAN - judecător în cadrul Secţiei I penală a Curţii de Apel Bucureşti. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător ION TUDORAN CORNELIU BOGDAN, judecător în cadrul Secţiei I penală a Curţii de Apel Bucureşti /205 nr. 92 nr. 93<. Minuta Comisiei nr. referitoare la desemnarea coordonatorului Comisiei nr. pentru anul Minuta Comisiei nr. 2 referitoare la desemnarea coordonatorului Comisiei nr. 2 pentru anul 205. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de desemnarea în calitate de coordonator al Comisiei nr. a domnului judecător MIRCEA ARON, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

13 2. 568/205 nr. 94< /205 nr. 95< /205 nr. 96 nr. 97 nr. 98 nr. 99 nr. 00< Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de desemnarea în calitate de coordonator al Comisiei nr.2 a domnului judecător MARIUS BADEA TUDOSE, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr /204 privind modificarea Normelor interne privind procedura de achiziţionare directă de produse, servicii sau lucrări, aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 759/2007. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 759/2007 conform propunerilor Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, cu observaţiile Comisiei nr. 2. Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25495/205 privind solicitarea de reînfiinţare a Biroului de achiziţii publice în cadrul aparatului propriu al Consiliului. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea, de principiu, a modificării structurii organizatorice a Consiliului Superior al Magistraturii, după cum urmează:. Reorganizarea Compartimentului de achiziţii publice în Biroul de achiziţii publice şi protocol şi a Serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol în Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale. 2. Mutarea la Biroul de achiziţii publice şi protocol a următoarelor :. Postul nr. 60 de consilier personal contractual, ocupat, de la actualul Serviciu afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol; 2. Postul nr. 6 de referent treapta I A - personal contractual, ocupat, de la actualul Serviciu afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol; 3. Postul nr. 8 de secretar - dactilograf treapta I A, vacant şi nefinanţat, din cadrul Direcţiei economică şi administrativ Serviciul administrativ şi aprovizionare; 3. Transformarea postului de execuţie nr. 227, ocupat, de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul noului Birou de achiziţii publice şi protocol în funcţie de conducere de şef birou personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul aceluiaşi compartiment. 4. În raport de soluţia de mai sus, sesizarea DLDC în vederea formulării propunerilor corespunzătoare de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii. Prelungirea delegării în unele funcţii de conducere în cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:.prelungirea delegării în funcţia de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei judecător MARCU ROZA, începând cu data de 07 martie 205, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni. 2. Prelungirea delegării în funcţia de director al Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe a Consiliului Superior al Magistraturii a domnului procuror CĂTĂLIN ANDREI POPESCU începând cu data de 02

14 /205 nr. 04< /205 nr. 05< aprilie 205, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni. 3. Prelungirea delegării în funcţia de şef al Serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe a Consiliului Superior al Magistraturii a domnului procuror FLAVIAN ALEXANDRU POPA începând cu data de 02 aprilie 205, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni. 4. Prelungirea delegării în funcţia de şef al Serviciului programe europene şi internaţionale din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe a Consiliului Superior al Magistraturii a domnului consilier juridic MARIUS DANIEL TUDOR începând cu data de 0 martie 205, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 3 luni. 5. Prelungirea delegării în funcţia de şef al Serviciului resurse umane pentru parchete din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare a Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei procuror PAULA DESPINA GEORGESCU începând cu data de 24 februarie 205, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 84/205 privind propunerile referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie organizat la data de 29 martie 205. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a aprobat componenţa comisiilor de organizare a concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie din data de 29 martie 205. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2770/205 privind propunerile referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de i organizat la data de 26 aprilie 205. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a aprobat componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de i organizat la data de 26 aprilie 205.

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 SEPTEMBRIE 2016 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 Punctul de vedere al Di

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 SEPTEMBRIE 2016 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 Punctul de vedere al Di ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 SEPTEMBRIE 2016 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare 1. 18896/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 12820/2016

Mai mult

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr.

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr. ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare 1. 7453/2016 nr. 328 nr. 329 nr. 330< Descriere lucrare ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE: Curtea de Apel

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare /2014 Hotarare nr. 684 Hotarare nr. 685 Hotarare nr. 686< /2014 Hotarare nr. 687 Hotarare nr. 688 Hotar

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare /2014 Hotarare nr. 684 Hotarare nr. 685 Hotarare nr. 686< /2014 Hotarare nr. 687 Hotarare nr. 688 Hotar ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare 1. 14985/2014 684 685 686< 2. 14779/2014 687 688 689 690 SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 03 IULIE 2014 Descriere lucrare NUMIRE ÎN FUNCŢIE

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE /2014 Hotarare nr Hotara

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE /2014 Hotarare nr Hotara ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2014 1. 27339/2014 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407< Descriere lucrare NUMIRE ÎN FUNCŢIE

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare 1. 23823/2014 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 1) Nota Direcţiei resurse

Mai mult

ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 TRANSFER: CU

ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 TRANSFER: CU ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare 1. 15888/2016 TRANSFER: CURTEA DE APEL ALBA IULIA Nume/Prenume Instanţa unde

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 11 MAI 2016 Descriere lucrare /2016 Nota Comitetului Electoral Per

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 11 MAI 2016 Descriere lucrare /2016 Nota Comitetului Electoral Per ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 11 MAI 2016 Descriere lucrare 1. 10248/2016 Nota Comitetului Electoral Permanent nr. 6/CE/2016 de informare a Plenului Consiliului

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 789 Hotarare nr. 790 Hotarare nr. 791< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 24 AUGUS

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 789 Hotarare nr. 790 Hotarare nr. 791< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 24 AUGUS ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 18317/2015 789 790 791< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 24 AUGUST 2015 Descriere lucrare 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17/8715/2015 privind

Mai mult

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.:

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr. 55-57, Bucureşti, sector 3, cod 030671 Tel.: 0374.189.125; Fax: 0374.189.152 COMUNICAT DE PRESĂ În acord cu

Mai mult

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale 1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale acestora, putem aprecia că prima formă de organizare

Mai mult

Minuta%

Minuta% Minuta grupului de lucru privind stabilirea volumului optim de muncă în instanţe 16.03.2010 Participanţi: - judecător Alexandrina Rădulescu membru CSM; - judecător dr. Dan Lupaşcu membru CSM; - judecător

Mai mult

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers

TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax 0260611085, e-mail:trsj@just.ro Nr. operator date cu caracter personal 2516 HOTĂRÂREA NR. 5 din 19 iunie 2018 În conformitate

Mai mult

25 august 2010

25 august 2010 Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Fundaţia Friedrich Ebert, în parteneriat cu Magistrats Européns pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) organizează pe 9-10 noiembrie 2012 conferinţa

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PAȘCANI Nr. 68/I/6/2018 25.01.2018 R A P O R T de bilanţ al activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, pe anul 2017 1 PREZENTAREA

Mai mult

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin 2337 30.05.2018 11.06.2018 Ordin 3624 13.10.2016 21.10.2016 Ordin 1650

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2009 ORA 09:00 Descriere lucrare /1154/2009 Raportul privind acti

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2009 ORA 09:00 Descriere lucrare /1154/2009 Raportul privind acti ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2009 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 37429/1154/2009 Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii pe anul

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp. 123-132 123 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In February 2019, amendments were brought to the Justice laws: Law no. 303/2004

Mai mult

ANUNT

ANUNT Consiliul Superior al Magistraturii Plenul HOTĂRÂRE Nr. 126*) din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

LISTA  DE  CONTROL  A  REVIZIILOR Procedură internă privind soluţionarea plângerilor de la clienţii finali Intră sub incidenţa prezentei proceduri interne orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă,

Mai mult

120-comunicat-BILANT-2014

120-comunicat-BILANT-2014 SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI ÎN ANUL 2013 Prezentarea generală a parchetului În circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi funcţionează:

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală

Mai mult

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada 07.09.2017 18.09.2017, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut special vacante de inspector de integritate din cadrul

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

EVIDENTA

EVIDENTA Page 1 din 10/23 ianuarie 2018 PARCHETUL ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 1. CHEREJI ALEXANDRU- IOAN P.Î.C.C.J. 01.01.2016 HCSM 702/2015 2. STAN GHEORGHE 3. NICA ANDREEA- RUXANDRA 4. RĂDESCU ELENA 5.

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 213 I. Analiza volumului de activitate al instanţelor în primul semestru al anului 213... 3 Cuprins 1. Activitatea la nivelul

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

ANUNŢ

ANUNŢ ANUNŢ Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Consilier Juridic grad II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Compartimentul Juridic Contencios..

Mai mult

OUG PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTITIEI – Exclusiv: proiectul de ordonanta propus de ministrul Justitiei Tudorel Toader pentru modificarea Legilor 30

OUG PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTITIEI – Exclusiv: proiectul de ordonanta propus de ministrul Justitiei Tudorel Toader pentru modificarea Legilor 30 OUG PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTITIEI Exclusiv: proiectul de ordonanta propus de ministrul Justitiei Tudorel Toader pentru modificarea Legilor 303 si 304. Ministrul Justitiei s-a trecut titular al actiunii

Mai mult

Microsoft Word - raport final Concurs Sofer.doc

Microsoft Word - raport final Concurs Sofer.doc PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA COMISIA DE EXAMEN NR. 3612 / 08.05.2015 RAPORT FINAL Încheiat astazi 07.05.2015 Cu privire la examenul din data de 07.05.2015 (proba scrisă si proba de interviu) pentru ocuparea

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind

Mai mult

Către Baroul Timiş,

Către Baroul Timiş, www.barouldolj.ro I. Informări: 1 Av.Ion Turculeanu Av.Lucian Bernd Săuleanu Av.Bogdan Mihăloiu Av.Maria Uţescu 2 Av.Lucian Bernd Săuleanu Av.Bogdan Mihăloiu C O N S I L I U L B A R O U L U I D O L J ŞEDINŢA

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 11.05.2017 11:24:56

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE, DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE, LUNI, 15 APRILIE 2013 La şedinţa din data de 15 APRILIE 2013, au participat următorii

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 18.05.2017 13:55:38

Mai mult

ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI Informaţii relevante privind formarea şi traseul profesional al judecătorului Numele şi prenumele judecător

ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI Informaţii relevante privind formarea şi traseul profesional al judecătorului Numele şi prenumele judecător Numele şi prenumele judecătorului POSTELNICU LUCREŢIA ALBERTINA 2. Instituţia de învăţământ superior din Universitatea Bucureşti 3. Anul absolvirii 1998 Universitatea Bucureşti- Facultatea de Drept Iunie

Mai mult

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere de hartuire sexuala. Bucurica, o vedeta a protestelor

Mai mult

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca. 2018 mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Director executiv Nr. 4 Ă din^-2- îlz 2018 ACORD DE COLABORARE

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr. 5.180.533 Bucureşti, 11.10.2018 A P R O B, PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ Având

Mai mult

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA STR. CALEA DOMNEASCĂ, NR. 127, TÂRGOVIŞTE Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com ; WEB: www.isj-db.ro Elaborat și aprobat în consiliul

Mai mult

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 Capitolul

Mai mult

I

I I. ETAPE ÎN DERULARE - PRETRANSFER CONSIMȚIT Conform calendarului mobilităților pentru etapa de pretrasfer se vor derula următoarele activități: 5-8 aprilie 2016 Înregistrarea dosarelor de pretransfer

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Nelea Budăi Ion Talpa Dumitru Gherasim Oxana Rotari

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi mai ales pentru evaluare şi apreciere asupra organizării,

Mai mult

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legii nr.176/2010 - CAPITOLUL I Dispoziţii generale Articolele

Mai mult

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: -

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - 22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - schimbări în conducerea instituției, - schimbări ale

Mai mult

01.xps

01.xps MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat

Mai mult

Microsoft Word - PARTILE I-II__final

Microsoft Word - PARTILE I-II__final II. CAMERA NOTARILOR PUBLICI 1. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANE DE CONDUCERE În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor Publici, cu personalitate juridică. La nivelul

Mai mult

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205)

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205) ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Biologie Bucureşti METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREŞTI ACADEMIA ROMÂNĂ

Mai mult

R O M Â N I A COMUNA STRUNGA JUDEŢUL IAŞI D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primar

R O M Â N I A COMUNA STRUNGA JUDEŢUL IAŞI D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primar COMUNA STRUNGA D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începand cu data de 01.01.2019 Primarul comunei

Mai mult

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcţiei de vicepreşedinte

Mai mult

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web : COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web :   COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BOTOŞANI Anunță SCOATEREA LA CONCURS a unui post vacant de Administrator financiar I-studii superioare din cadrul compartimentului Contabilitate - perioada nedeterminată

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului președinte

Mai mult

TABEL cu propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și observațiile/propunerile Asociației Magistraților din România de modificare/c

TABEL cu propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și observațiile/propunerile Asociației Magistraților din România de modificare/c 27.04.2016 TABEL cu propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și observațiile/propunerile Asociației Magistraților din România de modificare/completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor

Mai mult

0684 bt-p1:Layout 1.qxd

0684 bt-p1:Layout 1.qxd PARTEA I Anul 175 (XIX) Nr. 684 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 8 octombrie 2007 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 97. Ordonanță de urgență pentru modificarea

Mai mult

HOTĂRÂRE NR. 898/ Având în vedere: - referatul nr. 9657/ , întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana,

HOTĂRÂRE NR. 898/ Având în vedere: - referatul nr. 9657/ , întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana, HOTĂRÂRE NR. 898/01.09.2017 - referatul nr. 9657/01.09.2017, întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana, compartimentul Managementul resurselor umane, prin care se înaintează

Mai mult

HOTĂRÂREA nr

HOTĂRÂREA  nr HOTĂRÂREA nr.12-61/14 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea examenului de capacitate 3 aprilie 2014 mun. Chişinău Examinând chestiunea despre aprobarea Regulamentului

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic de predare

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6

Mai mult

Tribunal Caraş-Severin

Tribunal Caraş-Severin Tribunal Caraş-Severin Reşiţa Nr. 2505 din 08.10.2018 RAPORT privind indicatorii de eficienţă, conform Dispoziţiei 620/Ad/06.05.2015 a Curţii de Apel Timişoara Instanţa : Judecătoria Reşiţa Perioada de

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

ACTIVITATI JURIDICE DESFASURATE DE AVOCAT EUGENIA MARIA HAIDA 2011 I) PROCESE 1. CONTESTATII DECIZII CONCEDIERE COLECTIVA 1.1. DOSAR: 4411/30/2011 PAR

ACTIVITATI JURIDICE DESFASURATE DE AVOCAT EUGENIA MARIA HAIDA 2011 I) PROCESE 1. CONTESTATII DECIZII CONCEDIERE COLECTIVA 1.1. DOSAR: 4411/30/2011 PAR ACTIVITATI JURIDICE DESFASURATE DE AVOCAT EUGENIA MARIA HAIDA 2011 I) PROCESE 1. CONTESTATII DECIZII CONCEDIERE COLECTIVA 1.1. DOSAR: 4411/30/2011 PARTI: BOGDAN LAURIAN- C.N.A.D.N.R. 1.2. DOSAR: 4412/30/2011

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx

Microsoft Word - adresa  publicare posturi  iunie docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatoarele posturi contractuale temporar vacante pe perioada determinata : Un post temporar vacant de asistent medical specialitatea medicina

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

judecatori judecatoria galati

judecatori judecatoria galati JUDECĂTORIA GALAŢI JUDECĂTORI 1. ANGHEL RALUCA NICOLETA STUDII: -UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV, FACULTATEA DE SOCIOLOGIE, Profilul Știinţe Juridice, Specializarea Drept, 2002-2006, Promoţia 2006. DREPT

Mai mult

1. PRIMA PAGINA

1. PRIMA PAGINA R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATĂ DE CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ŞI DE INSTANŢELE ARONDATE ÎN ANUL 2012 BUCUREŞTI 2013 Introducere INTRODUCERE Scurte consideraţii privind

Mai mult

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/ Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 31989/13.04.2018

Mai mult

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018,

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, la Judecătoria Câmpulung, de la 1 ianuarie 2018 la

Mai mult