Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in"

Transcriere

1 Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat VENITURI -TOTAL(cod ) ,315, ,977, ,369,639 64,781, ,588, ,967,391 64,402,248 VENITURI PROPRII (cod ,454, ,617, ,723,052 64,781, ,942, ,320,804 64,402, ) I. VENITURI CURENTE (cod ) ,047, ,927, ,687,767 64,779, ,908, ,294,518 64,393,249 A. VENITURI FISCALE (cod ) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) ,539, ,329, ,755,524 58,842, ,913, ,534,256 58,221, ,773, ,503, ,236, ,236, ,236, ,075,000 3,216,000 3,215,628 3,215,628 3,215,628 Impozit pe profit (cod ) ,075,000 3,216,000 3,215,628 3,215,628 3,215,628 Impozit pe profit de la agentii economici ,075,000 3,216,000 3,215,628 3,215,628 3,215,628 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod ) ,698, ,287, ,020, ,020, ,020,835 Impozit pe venit (cod ) ,344,000 3,344,000 3,078,819 3,078,819 3,078,819 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) ,344,000 3,344,000 3,078,819 3,078,819 3,078, ,354, ,943, ,942, ,942, ,942,016 Cote defalcate din impozitul pe venit ,659, ,151, ,150, ,150, ,150,016 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , , , , ,000 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,048,000 33,277,000 75,415,235 44,572,646 30,842,589 33,520,001 41,895,234 Impozite si taxe pe proprietate ( la ) ,048,000 33,277,000 75,415,235 44,572,646 30,842,589 33,520,001 41,895,234 Impozit si taxa pe cladiri (cod ) ,000,000 27,906,000 66,585,087 42,217,671 24,367,416 28,070,103 38,514,984 1

2 Impozit pe cladiri de la persoane fizice ,710,000 8,910,000 12,352,868 3,072,816 9,280,052 9,057,442 3,295,426 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice ,290,000 18,996,000 54,232,219 39,144,855 15,087,364 19,012,661 35,219,558 Impozit si taxa pe teren (cod la ) ,746,000 4,069,000 7,154,369 2,354,975 4,799,394 4,109,498 3,044,871 Impozit pe terenuri de la persoane fizice ,477,000 2,577,000 3,607, ,776 2,890,913 2,617, ,545 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice ,242,000 1,462,000 3,477,177 1,601,512 1,875,665 1,462,622 2,014,555 Impozitul pe terenul extravilan*)+restante ani anteriori din ,000 30,000 69,503 36,687 32,816 29,732 39,771 impozitul pe terenul agricol- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ,302,000 1,302,000 1,675,779 1,675,779 1,340, ,379 A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ,692, ,523, ,080,826 14,269, ,811, ,754,792 16,326, ) Sume defalcate din TVA (cod ,593, ,674, ,427, ,427, ,427, ) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ,348, ,461, ,450, ,450, ,450,378 finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru , , , , ,000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru , , , ,692 finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod , ,241 18,991 24, , ) Taxe hoteliere , ,241 18,991 24, ,740 Taxe pe servicii specifice (cod ) , , , , , , ,569 Impozit pe spectacole , , , , , , ,569 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau ,961,000 18,711,000 34,952,089 13,737,965 21,214,124 19,177,364 15,774,725 pe desfasurarea de activitati (cod ) Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,375,000 11,375,000 24,446,892 11,205,987 13,240,905 11,535,236 12,911,656 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice ,538,000 5,888,000 10,359,622 4,267,089 6,092,533 5,991,556 4,368,066 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane ,837,000 5,487,000 14,087,270 6,938,898 7,148,372 5,543,680 8,543,590 juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,473,000 2,823,000 3,576, ,521 3,081,568 2,905, ,242 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor ,113,000 4,513,000 6,929,108 2,037,457 4,891,651 4,736,281 2,192,827 sau pe desfasurarea de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) ,000 26,000 23,000 23,000 23,000 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,000 26,000 23,000 23,000 23,000 Alte impozite si taxe ,000 26,000 23,000 23,000 23,000 2

3 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) ,508,000 25,598,000 31,932,243 5,936,709 25,995,534 25,760,262 6,171,981 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,956,000 13,856,000 14,213,208 1,071,260 13,141,948 13,604, ,699 Venituri din proprietate (cod ,956,000 13,856,000 14,213,208 1,071,260 13,141,948 13,604, , ) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome ,280,000 3,180,000 3,164,304 3,164,304 3,164,304 Venituri din concesiuni si închirieri (cod ) ,676,000 10,676,000 11,048,904 1,071,260 9,977,644 10,440, ,699 Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile ,676,000 10,676,000 11,048,904 1,071,260 9,977,644 10,440, ,699 publice C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ,552,000 11,742,000 17,719,035 4,865,449 12,853,586 12,155,753 5,563, ) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod , , , , , ) Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru , , , , ,004 intretinerea copiilor in crese Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ,564,000 1,564,000 1,617,959 1,617,959 1,617, ) Taxe extrajudiciare de timbru ,564,000 1,564,000 1,617,959 1,617,959 1,617,959 Amenzi, penalitati si confiscari (cod ,199,000 5,553,000 11,196,534 4,585,225 6,611,309 6,012,704 5,183,830 la ) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit ,199,000 5,549,000 11,187,927 4,585,225 6,602,702 6,004,097 5,183,830 dispozitiilor legale (cod ) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte ,199,000 5,549,000 11,187,927 4,585,225 6,602,702 6,004,097 5,183,830 institutii de specialitate Alte amenzi, penalitati si confiscari ,000 8,607 8,607 8,607 Diverse venituri (cod ,204,000 4,038,000 4,330, ,224 4,050,314 3,951, , ) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive ,000 5,000 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor ,163,000 3,163,000 3,411, ,224 3,131,440 3,093, ,482 publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul ,000 72,263 72,263 11,293 60,970 procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti ( , , , ,859 cod ) Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, ,000 17,727 17,727 17,727 aferente sectiunii de dezvoltare Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare , , , ,132 3

4 Alte venituri ,000 36,000 11,752 11,752 11,752 Transferuri voluntare,altele decat subventiile (cod ,000 2,000 2,000 2, la ) Donatii si sponsorizari ,000 2,000 2,000 2,000 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea ,611,000 sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare ,611,000 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,366,000 1,464,355 1,897 1,462,458 1,455,356 8,999 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ,366,000 1,464,355 1,897 1,462,458 1,455,356 8, ) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice , , , ,865 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile , ,105 1, , ,106 8,999 statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ,000 5,385 5,385 5,385 IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,268,000 20,809,500 22,615,343 22,615,343 22,615,343 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI ,268,000 20,809,500 22,615,343 22,615,343 22,615,343 PUBLICE (cod ) Subventii de la bugetul de stat (cod ,268,000 19,690,500 21,540,923 21,540,923 21,540, la la la la la ) Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare ,752,000 2,751,482 2,751,482 2,751,482 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare ,000,000 8,000,000 7,872,649 7,872,649 7,872,649 sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea ,000 4,517 4,517 4,517 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ,000 3,251,500 3,237,443 3,237,443 3,237,443 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor ,686,000 7,674,832 7,674,832 7,674,832 financiare Subventii de la alte administratii (cod ,119,000 1,074,420 1,074,420 1,074, la ) Subventii primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale ,119,000 1,074,420 1,074,420 1,074,420 4

5 speciale integrati în învatamântul de masa Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor ,000,000 22,875,000 22,602,174 22,602,174 22,602,174 efectuate si prefinantari ( cod la la ) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod ,200,000 21,270,000 20,997,360 20,997,360 20,997,360 la ) Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,200,000 21,270,000 20,997,360 20,997,360 20,997,360 Fondul Social European (cod la ) ,000 1,605,000 1,604,814 1,604,814 1,604,814 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,000 1,605,000 1,604,814 1,604,814 1,604,814 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod ,315, ,669, ,986,420 64,779, ,207, ,593,171 64,393, ) - TOTAL VENITURI PROPRII ( ) ,454, ,233, ,240,970 64,779, ,461, ,847,721 64,393,249 I. VENITURI CURENTE (cod ) ,047, ,298, ,670,040 64,779, ,890, ,276,791 64,393,249 A. VENITURI FISCALE (cod ,539, ,329, ,755,524 58,842, ,913, ,534,256 58,221, ) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN ,773, ,503, ,236, ,236, ,236,463 CAPITAL (cod ) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN ,075,000 3,216,000 3,215,628 3,215,628 3,215,628 CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod ) ,075,000 3,216,000 3,215,628 3,215,628 3,215,628 Impozit pe profit de la agentii economici ,075,000 3,216,000 3,215,628 3,215,628 3,215,628 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN ,698, ,287, ,020, ,020, ,020,835 CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod ) Impozit pe venit (cod ) ,344,000 3,344,000 3,078,819 3,078,819 3,078,819 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare ,344,000 3,344,000 3,078,819 3,078,819 3,078,819 din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ,354, ,943, ,942, ,942, ,942, ) Cote defalcate din impozitul pe venit ,659, ,151, ,150, ,150, ,150,016 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit , , , , ,000 pentru echilibrarea bugetelor locale A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,048,000 33,277,000 75,415,235 44,572,646 30,842,589 33,520,001 41,895,234 Impozite si taxe pe proprietate (cod la ,048,000 33,277,000 75,415,235 44,572,646 30,842,589 33,520,001 41,895, ) Impozit si taxa pe cladiri (cod ) ,000,000 27,906,000 66,585,087 42,217,671 24,367,416 28,070,103 38,514,984 Impozit pe cladiri de la persoane fizice ,710,000 8,910,000 12,352,868 3,072,816 9,280,052 9,057,442 3,295,426 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice ,290,000 18,996,000 54,232,219 39,144,855 15,087,364 19,012,661 35,219,558 Impozit si taxa pe teren (cod la ) ,746,000 4,069,000 7,154,369 2,354,975 4,799,394 4,109,498 3,044,871 Impozit pe terenuri de la persoane fizice ,477,000 2,577,000 3,607, ,776 2,890,913 2,617, ,545 5

6 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice ,242,000 1,462,000 3,477,177 1,601,512 1,875,665 1,462,622 2,014,555 Impozitul pe terenul extravilan*)+restante anii anteriori din ,000 30,000 69,503 36,687 32,816 29,732 39,771 impozitul pe terenul agricol- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ,302,000 1,302,000 1,675,779 1,675,779 1,340, ,379 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ,692, ,523, ,080,826 14,269, ,811, ,754,792 16,326, ) Sume defalcate din TVA (cod ,593, ,674, ,427, ,427, ,427, ) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ,348, ,461, ,450, ,450, ,450,378 finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru , , , , ,000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru , , , ,692 finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod , ,241 18,991 24, , ) Taxe hoteliere , ,241 18,991 24, ,740 Taxe pe servicii specifice (cod ) , , , , , , ,569 Impozit pe spectacole , , , , , , ,569 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau ,961,000 18,711,000 34,952,089 13,737,965 21,214,124 19,177,364 15,774,725 pe desfasurarea de activitati (cod ) Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,375,000 11,375,000 24,446,892 11,205,987 13,240,905 11,535,236 12,911,656 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice ,538,000 5,888,000 10,359,622 4,267,089 6,092,533 5,991,556 4,368,066 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane ,837,000 5,487,000 14,087,270 6,938,898 7,148,372 5,543,680 8,543,590 juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,473,000 2,823,000 3,576, ,521 3,081,568 2,905, ,242 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor ,113,000 4,513,000 6,929,108 2,037,457 4,891,651 4,736,281 2,192,827 sau pe desfasurarea de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) ,000 26,000 23,000 23,000 23,000 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,000 26,000 23,000 23,000 23,000 Alte impozite si taxe ,000 26,000 23,000 23,000 23,000 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) ,508,000-3,031,000 31,914,516 5,936,709 25,977,807 25,742,535 6,171,981 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,956,000 13,856,000 14,213,208 1,071,260 13,141,948 13,604, ,699 Venituri din proprietate (cod ) ,956,000 13,856,000 14,213,208 1,071,260 13,141,948 13,604, ,699 6

7 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome ,280,000 3,180,000 3,164,304 3,164,304 3,164,304 Venituri din concesiuni si închirieri (cod ) ,676,000 10,676,000 11,048,904 1,071,260 9,977,644 10,440, ,699 Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile ,676,000 10,676,000 11,048,904 1,071,260 9,977,644 10,440, ,699 publice C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ,552,000-16,887,000 17,701,308 4,865,449 12,835,859 12,138,026 5,563, ) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod , , , , , ) Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru , , , , ,004 intretinerea copiilor in crese Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ,564,000 1,564,000 1,617,959 1,617,959 1,617, ) Taxe extrajudiciare de timbru ,564,000 1,564,000 1,617,959 1,617,959 1,617,959 Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ,199,000 5,553,000 11,196,534 4,585,225 6,611,309 6,012,704 5,183, ) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit ,199,000 5,549,000 11,187,927 4,585,225 6,602,702 6,004,097 5,183,830 dispozitiilor legale (cod ) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte ,199,000 5,549,000 11,187,927 4,585,225 6,602,702 6,004,097 5,183,830 institutii de specialitate Alte amenzi, penalitati si confiscari ,000 8,607 8,607 8,607 Diverse venituri (cod ,204,000 4,020,000 4,312, ,224 4,032,587 3,933, , ) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive ,000 5,000 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor ,163,000 3,163,000 3,411, ,224 3,131,440 3,093, ,482 publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul ,000 72,263 72,263 11,293 60,970 procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti ( , , , ,132 cod ) Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, , , , ,132 aferente sectiunii de functionare Alte venituri ,000 36,000 11,752 11,752 11,752 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ,609,000 2,000 2,000 2, ) Donatii si sponsorizari ,000 2,000 2,000 2,000 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) ,611,000 7

8 IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,000 4,371,500 4,316,380 4,316,380 4,316,380 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI ,000 4,371,500 4,316,380 4,316,380 4,316,380 PUBLICE (cod ) Subventii de la bugetul de stat (cod ,000 3,252,500 3,241,960 3,241,960 3,241, la ) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea ,000 4,517 4,517 4,517 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ,000 3,251,500 3,237,443 3,237,443 3,237,443 Subventii de la alte administratii (cod ,119,000 1,074,420 1,074,420 1,074, ) Subventii primite de la bugetul judetului pentru plata ,119,000 1,074,420 1,074,420 1,074,420 drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati în învatamântul de masa VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ,000,000 69,308,000 42,383,219 1,897 42,381,322 42,374,220 8,999 ( ) - TOTAL VENITURI PROPRII (cod ) ,384,000 1,482,082 1,897 1,480,185 1,473,083 8,999 I. VENITURI CURENTE (cod ) ,629,000 17,727 17,727 17,727 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) ,629,000 17,727 17,727 17,727 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) ,629,000 17,727 17,727 17,727 Diverse venituri (cod ,000 17,727 17,727 17, ) Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti ( ,000 17,727 17,727 17,727 cod ) Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, ,000 17,727 17,727 17,727 aferente sectiunii de dezvoltare Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ,611, ) Varsaminte din sectiunea de functionare ,611,000 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,366,000 1,464,355 1,897 1,462,458 1,455,356 8,999 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ,366,000 1,464,355 1,897 1,462,458 1,455,356 8, ) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice , , , ,865 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile , ,105 1, , ,106 8,999 statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ,000 5,385 5,385 5,385 IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,000,000 16,438,000 18,298,963 18,298,963 18,298,963 8

9 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI ,000,000 16,438,000 18,298,963 18,298,963 18,298,963 PUBLICE (cod ) Subventii de la bugetul de stat (cod ,000,000 16,438,000 18,298,963 18,298,963 18,298, la ) Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare ,752,000 2,751,482 2,751,482 2,751,482 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare ,000,000 8,000,000 7,872,649 7,872,649 7,872,649 sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor ,686,000 7,674,832 7,674,832 7,674,832 financiare Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor ,000,000 22,875,000 22,602,174 22,602,174 22,602,174 efectuate si prefinantari ( cod la la ) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod ,200,000 21,270,000 20,997,360 20,997,360 20,997,360 la ) Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori ,200,000 21,270,000 20,997,360 20,997,360 20,997,360 Fondul Social European (cod la ) ,000 1,605,000 1,604,814 1,604,814 1,604,814 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori ,000 1,605,000 1,604,814 1,604,814 1,604,814 p.ordonator PRINCIPAL DE CREDITE VICEPRIMAR Laurentiu-Marian Zidaru DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA ECONOMICĂ Maria-Camelia Dăianu SEF BIROUL BUGET Marilena Stan 9

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2981000.00 9774330.00 7149041.74 500291.00 6648750.74 6595341.74

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

buget 2013 V2.xls

buget 2013 V2.xls JUDEłUL DÂMBOVIłA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE nr. 7466/20.03. PROIECT ANEXA 1A BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI cod 2 Denumirea indicatorilor la data

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

ROMANIA JUDETUL SUCEAVA COMUNA PALTINOASA CUI Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 3, Anul: 2017 Denumirea indicat

ROMANIA JUDETUL SUCEAVA COMUNA PALTINOASA CUI Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 3, Anul: 2017 Denumirea indicat ROMNI JUDETUL SUCEV COMUN PLTINOS CUI 8 nexa Cont de executie - Venituri - ugetul local Trimestrul: 3, nul: 0 TOTL VENITURI (cod 00.0+00.+00.+00.+.0 ) VENITURI PROPRII (cod 00.0-.0-3.0+00.+00. ) 00.0.0.,00..,00.39.03,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

COMUNA CIOCANESTI CF Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2018 Denumirea indicatorilor Cod indicator anu

COMUNA CIOCANESTI CF Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2018 Denumirea indicatorilor Cod indicator anu COMUN CIOCNESTI CF 9300 nexa Cont de executie - Venituri - ugetul local Trimestrul:, nul: 08 TOTL VENITURI 00.0+00.+00.+00.+.0) VENITURI PROPRII 00.0-.0-3.0+00.+00.) 00.0 3.8.8,00.8.,00.80.003,00 9.08,00.00.93,00.9.,00

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Book5

Book5 Anexa nr.1 la HCJ Sibiu nr.247/ la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 311.324.650,00 253.599.810,00 230.026.179,80 90,70 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 9.245.830,00 6.842.830,00 4.593.315,80 67,13

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Buget Autofinantate "10"

Buget Autofinantate 10 ROMÂNIA JUDEŢUL Bistrita-Nasaud Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA PARVA Formular : 11/02 BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI

Mai mult

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii 2019-2022 Denumire indicator SINTEZA Program 2019 Estimari 2020 -mii lei- Estimari 2021 A B 1

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2019 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator

ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator ANEXA nr. 1: TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii 2018-2021 - SINTEZA - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 A B 1 2 3

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr.

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR SUMA PROPUSA (lei) 0 1

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (00000+050000+00000+

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult