Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , , , , , , I. VENITURI CURENTE 41.69, , , , , , , , A. VENITURI FISCALE , , , , , , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL , , , , , , , , A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.400,00 500,00 300,00 300,00 300, , , , IMPOZIT PE PROFIT 1.400,00 500,00 300,00 300,00 300, , , , Impozit pe profit de la agentii economici 1.400,00 500,00 300,00 300,00 300, , , , A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice , , , , , , , , IMPOZIT PE VENIT 1.70,00 300,00 460,00 530,00 430, , , , Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 1.70,00 300,00 460,00 530,00 430, , , , COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 13.49, , , , , , , , Cote defalcate din impozitul pe venit , , , , , , , , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 70,00 9,00 41, , ,00 470, A3 Impozite si taxe pe proprietate , , , , , , , , IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE , , , , , , , , Impozit si taxa pe cladiri , , , , , , , , Impozit si taxa pe teren , , ,00.950, , , , , Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.100,00 800, , , , , , , Alte impozite si taxe pe proprietate 7.000, ,00.500,00.000, , , , , A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , , , , , , , SUME DEFALCATE DIN TVA , , , , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea

2 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 Municipiului Bucuresti 41.69, , , , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 3.989, , , , ,00.94, ,00 96, Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 3.78,00 85,00 85,00 80,00 754, , , ,00 10 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 1.330,00 170,00 400,00 500,00 60, , , , Taxe hoteliere 1.330,00 170,00 400,00 500,00 60, , , , TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15,00 35,00 30,00 30,00 30,00 13,13 13,13 131, Impozit pe spectacole 15,00 35,00 30,00 30,00 30,00 13,13 13,13 131,5 160 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 3.300, , , ,61.43, , , , Impozit pe mijloacele de transport.500, , , ,61.8, , , , Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 800,00 300,00 00,00 150,00 150,00 845,60 845,60 840, C. Venituri nefiscale 84.09, , ,33.858, , , , , C1. Venituri din proprietate , , , , , , , , VENITURI DIN PROPRIETATE , , , , , , , , Venituri din concesiuni si inchirieri 7.546, , , , , , , , Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7.546, , , , , , , , Venituri din dividende 3.80,00 500,00 400,00.400,00 50,00.09,44.09,44.016, Venituri din dividende de la alti platitori 3.80,00 500,00 400,00.400,00 50, C. Vanzari de bunuri si servicii 5.84, , , , , , , , VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 7.508,84.130, , , ,9 0.77, , , Venituri din prestari de servicii 6.518, , , , , , , ,76

3 33010 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 3 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 crese 1.310,00 356,00 350,00 354,00 50, , , , Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 5,00 1,0 1,0 1,40 1,0 5,9 5,9 5, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati , ,8 4.69, , , , , VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 634,0 634,0 630, Taxe extrajudiciare de timbru 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 634,0 634,0 630, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI , , , , , , , , Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale , , , , , , , , Alte amenzi, penalitati si confiscari 900,00 00,00 00,00 300,00 00,00 951,30 951,30 945, DIVERSE VENITURI 9.807, , , , , , , , Taxe speciale 3.000,00 68, ,1 800,00 500, , , , Taxa de reabilitare termica 50,00 10,00 14,00 14,00 1,00 5,85 5,85 5, Alte venituri 6.757, , ,86 850,00 850, , , , TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 5,49 19,00 96, Donatii si sponsorizari 5,49 19,00 96, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local , , , , , , , , Varsaminte din sectiunea de functionare ,8.836, , , , , , , II. Venituri din capital 4.961,0 913, ,65 33,8 390 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 4.961,0 913, ,65 33, Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 4.961,0 913, ,65 33, IV. Subventii ,.044, , , , , , , Subventii de la alte nivele ale administratiei publice ,.044, , , , , , ,86 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT , , , , , , , ,88

4 4001 Retehnologizarea centralelor termice BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII si electrice de termoficare , , Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 in sanatate.994, , , Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate.994, , , Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 4 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 carbuni, combustibil petrolieri 54,00 14,00 40,00 57,08 57,08 56, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 4,18 6,00 6,18 6,00 6,00 5,56 5,56 5, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare , , , , , , , , SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 409,50 147,5 106,00 89,00 67,5 43,84 43,84 49, Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 409,50 147,5 106,00 89,00 67,5 43,84 43,84 49, SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFRENTE CADRULUI FINANCIAR , , , , , , , , Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 57.57, , , , , , , , Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 57.39, , , , , , , , Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 135,00 135,00 14,70 14,70 141, VENITURI PROPRII , , , , , , , ,06

5 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 5 Estimari 019 Estimari 00 Estimari TOTAL CHELTUIELI , , , , , , , ,30 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , , , ,94 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , , , , , , , ,97 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , , , , , , , ,00 30 TITLUL III DOBANZI 6.713,00 710,14.090, ,66.430,1 7.45, , ,00 40 TITLUL IV SUBVENTII , , , , , , , ,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 148,38 508,38-360,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 14.06,88.154, , , , , , ,0 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 36.97, , , , , , , ,3 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 83,79 79,39 4,40 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA.08, , , ,6 4.97, , ,6 3.95,68 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR , ,0 1.0, ,37.584, , , ,74 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.47, , ,03.65,90 795, , , ,1 70 CHELTUIELI DE CAPITAL ,7 19.4, , , , , , ,36 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE , , , , , , , ,36 7 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 4.50,03 0, ,00 850,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 5.657, , , , , , , ,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 5.657, , , , , , , ,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent , ,8-608,03-154,95 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL , ,8-608,03-154, Partea I-a Servicii publice generale 53.33, , , , , , , , AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE , , , , , , , ,99 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , , , ,14 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.617, , , , , , , , Cheltuieli salariale in bani 6.1, , ,9 6.89, , Salarii de baza 1.880, , , , , Alte sporuri 985,00 65,00 495,00 65,00 160,00

6 10011 Indemnizatii platite unor persoane din BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 afara unitatii 841,1 18,54 9,9 196,87 196, Indemnizatii de delegare 30,00 10,00 1,00 6,00, Alte drepturi salariale in bani.386,39 750,00 850,00 75,00 61, Cheltuieli salariale in natura 611,90 00,00 411, Vouchere de vacanta 611,90 00,00 411, Contributii 883,45 456,45 160,00 160,00 107, Contributii de asigurari sociale de stat 53,0 53, Contributii de asigurari de somaj 7,98 7, Contributii de asigurari sociale de sanatate 83,04 83, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,41,41 6 Estimari 019 Estimari 00 Estimari Contributia asiguratorie pentru munca 537,00 110,00 160,00 160,00 107,00 567,61 567,61 563,85 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,50.356, , , , , , Bunuri si servicii 5.310, , , ,00 798, Furnituri de birou 330,00 130,00 10,00 50,00 30, Materiale pentru curatenie 106,11 35,00 40,00 15,00 16, Incalzit, iluminat si forta motrica 850,00 350,00 300,00 100,00 100, Apa, canal si salubritate 57,00 0,00 17,00 10,00 10, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7,00 300,00 00,00 100,00 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100,00 30,00 30,00 0,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.145,00 950,00 850,00 845,00 500,00 00 Reparatii curente 85,00 50,00 35, Bunuri de natura obiectelor de inventar 89,00 10,00 70,00 9, Uniforme si echipament 0,00 10,00 5,00 5, Alte obiecte de inventar 69,00 00,00 65,00 4, Deplasari, detasari, transferari 30,00 57,00 68,00 173,00, Deplasari interne, detasari, transferari 90,00 47,00 53,00 170,00 0, Deplasari in strainatate 30,00 10,00 15,00 3,00,00

7 011 Carti, publicatii si materiale BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 documentare 0,00 6,00 6,00 6,00, Pregatire profesionala 50,00 15,00 30,00,50, Protectia muncii 17,00,50 1,50 1,00 1, Alte cheltuieli 7.47, ,00 577, ,60 335, Protocol si reprezentare 170,00 45,00 50,00 40,00 35, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.30, ,00 57, ,60 300,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43,00 43, Transferuri curente 43,00 43, Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate 43,00 43,00 7 Estimari 019 Estimari 00 Estimari TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 7,40 86,00 86,00 66,40 34,00 575,86 575,86 57, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 7,40 86,00 86,00 66,40 34,00 87,93 87,93 86,0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.664,34 81, , ,05 5,00.591,01.591,01.573,85 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.664,34 81, , ,05 5,00.591,01.591,01.573, Active fixe.664,34 81, , ,05 5, Constructii 40,70 40, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 111,80 64,80 4,00 5, Alte active fixe.149,84 16, , ,05 5,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -31,10-8,31 -,79 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -31,10-8,31 -, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -31,10-8,31 -, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -31,10-8,31 -,79

8 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 8 Estimari 019 Estimari 00 Estimari Autoritati executive si legislative , , , , , , , , Autoritati executive , , , , , , , , ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE.07,51 5, ,54 91,90 414,88.036,89.036,89.03,41 01 CHELTUIELI CURENTE.073,3 5, ,54 91,90 414,88.036,89.036,89.03,41 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.795,05 475,04 493,55 49,00 397, , , , Cheltuieli salariale in bani 1.69,00 441,50 441,50 419,00 390, Salarii de baza 1.437,00 366,00 366,00 359,00 346, Indemnizatii de delegare 1,00 0,50 0, Alte drepturi salariale in bani 54,00 75,00 75,00 60,00 44, Cheltuieli salariale in natura 43,05 4,05 1, Vouchere de vacanta 43,05 4,05 1, Contributii 60,00 33,54 10,00 9,00 7, Contributii de asigurari sociale de stat 17,15 17, Contributii de asigurari de somaj 0,53 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 5,69 5, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,17 0, Contributia asiguratorie pentru munca 36,46 10,00 10,00 9,00 7,46 38,54 38,54 38,8 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,00 40,87 41,61,90 16,6 18,95 18,95 18, Bunuri si servicii 117,00 38,87 38,61,90 16, Furnituri de birou 5,5,5,00 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 16,8 6,00 6,00,00, Apa, canal si salubritate 0,43 0,1 0,11 0,10 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,50 0,50 0,50 0,30 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 93,00 30,00 30,00 0,00 13, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00,00 3, Alte obiecte de inventar 5,00,00 3,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 148,38 508,38-360, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 148,38 508,38-360,00

9 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 9 Estimari 019 Estimari 00 Estimari TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 7,80 7,00 0,80 16,48 16,48 16, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 7,80 7,00 0,80 8,4 8,4 8,19 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0,7-0,7 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0,7-0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0,7-0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -0,7-0, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 148,38 508,38-360, Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 1.94,13 5,19 535,16 451,90 414,88.036,89.036,89.03, TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 6.830,77 75,91.130, ,66.465, , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 6.831,0 753,34.130, ,66.465, , , ,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118,0 43,0 40,00 35,00 91,00 67,00 44,00 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 118,0 43,0 40,00 35, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 118,0 43,0 40,00 35,00 30 TITLUL III DOBANZI 6.713,00 710,14.090, ,66.430,1 7.45, , , Dobanzi aferente datoriei publice interne 6.713,00 710,14.090, ,66.430, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 6.713,00 710,14.090, ,66.430,1 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0,43-0,43 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0,43-0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0,43-0,43

10 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -0,43-0, Partea II-a Aparare, ordine publica si BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 siguranta nationala 5.030, , , ,9 73, , , , ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 5.030, , , ,9 73, , , ,76 01 CHELTUIELI CURENTE 5.030, , , ,9 73, , , ,76 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.737, , ,50 1.7,00 73, , , , Cheltuieli salariale in bani 3.707, , , ,00 580, Salarii de baza 3.00,30 950,00 950,00 700,00 600, Alte sporuri 39,00 10,00 10,00 10,00 9, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 3,00 1,00 1,00 1, Indemnizatii de delegare 5,00 1,00,00 1,00 1, Alte drepturi salariale in bani 460,00 100,00 100,00 90,00-30, Cheltuieli salariale in natura 895,50 4,00 31,50 00,00 150, Norme de hrana 794,00 4,00 0,00 00,00 150, Vouchere de vacanta 101,50 101, Contributii 134,35 8,35 5,00 5,00, Contributii de asigurari sociale de stat 41,5 41, Contributii de asigurari de somaj 1,5 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 13,67 13, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,69 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0, 0, Contributia asiguratorie pentru munca 77,00 5,00 5,00 5,00,00 89,85 89,85 89,5 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 93,50 147,00 14,58 3,9 57,38 57,38 55, Bunuri si servicii 50,00 5,00 5, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 50,00 5,00 5, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,87 10,00 100,87

11 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Uniforme si echipament 0,87 10,00 100,87 Prevederi trimestriale buget Pregatire profesionala 3,9 10,00 10,00 3,9 030 Alte cheltuieli 16,71 10,00 6, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 16,71 10,00 6,71 Data : 7/07/ Estimari 019 Estimari 00 Estimari Ordine publica 4.980, , , ,9 73, , , , Politie locala 4.980, , , ,9 73, , , , Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 50,00 5,00 5, Partea III-a Cheltuieli social-culturale , , , , , , , , INVATAMANT , , , , , , , ,48 01 CHELTUIELI CURENTE 34.59,87 7.7, , , , , , ,11 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19,93 190,17,76 00,4 00,4 199, Cheltuieli salariale in bani 19,93 190,17, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 19,93 190,17,76 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , , , , , , , , Bunuri si servicii 13.86, , ,41.180, , Furnituri de birou 65,74 50,30 70,68 93,76 51, Materiale pentru curatenie 44,35 77,30 115,00 156,90 93, Incalzit, iluminat si forta motrica 9.34, ,34.878,04 70,64 955, Apa, canal si salubritate 1.636,45 497,1 45,53 375,19 311, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 376,43 97,95 94,05 99,51 84, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 468,18 14,60 65,3 17,65 150, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.40,60 9,34 31,88 606,84 53,54 00 Reparatii curente.545,7 43,48 40,13 750, , Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.076,07 108,65 130,99 795,63 40, Uniforme si echipament 5,50 4,00 1, Lenjerie si accesorii de pat 30,69 4,50 6, Alte obiecte de inventar 1.039,88 104,15 16,99 767,94 40, Deplasari, detasari, transferari 1,69 5,57 4,95 0,76 1,41

12 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Deplasari interne, detasari, transferari 1,69 5,57 4,95 0,76 1, Materiale de laborator 1,45 3,75 3,75 13, Carti, publicatii si materiale documentare 41,50 3,50 1,50,00 3, Pregatire profesionala 85,45 14,65 5,55 40,15 5, Protectia muncii 3,00 6,35 3,10 10,15 3, Alte cheltuieli 77,57 164,99 13,96 13,90 179, Chirii 417,50 104,50 104,50 104,50 104, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 355,07 60,49 109,46 109,40 75,7 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.508,40 885,94 868,58 983,54 770, , , , A. Transferuri interne 3.508,40 885,94 868,58 983,54 770, , , , Alte transferuri curente interne 197,71 6,40 8,0 155,16 7, Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 3.310,69 859,54 860,38 88,38 76,39 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.15,31 93,46 9,6 80,6 58, , , , Ajutoare sociale 1.15,31 93,46 9,6 80,6 58, Ajutoare sociale in numerar 1.115,31 90,46 89,6 78,6 56, Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 10,00 3,00 3,00,00,00 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR ,18 45, ,3 3.40, , , , , Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ,18 45, ,3 3.40, , Finantarea nationala 1.598,54 3,11 348,65 50,00 706, Finantarea externa nerambursabila 9.058,41 667,67.800, , Cheltuieli neeligibile,3,3 100,00 100,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 48,88 48, Asociatii si fundatii 48,88 48,88 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.64, , , ,36.435, , , ,37 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 11.64, , , ,36.435, , , , Active fixe 9.467,66 990,83.961, ,13.435, Constructii 3.317,78 85,16 35, , , Masini, echipamente si mijloace de

13 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 transport 11,45 5,00 87,80 8,65 Data : 7/07/ Alte active fixe 6.08,43 700,67.638, ,10 93, Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.796,89 136,33 908,33 75,3 79 OPERATIUNI FINANCIARE 196, 196, 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 196, 196, 8104 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 196, 196, 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -185,49-3,81-15,68 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -185,49-3,81-15, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -185,49-3,81-15, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -179,77-3,81-146, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -5,7-5,7 13 Estimari 019 Estimari 00 Estimari Invatamant prescolar si primar 5.635, , , , , , , , Invatamant prescolar 5.635, , , , , , , , Invatamant secundar , , , , , , , , Invatamant secundar inferior 9.978,39.040, , ,05.653, , , , Invatamant secundar superior 8.669, , , , ,96 5.9, , , Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 1.585,01 143,70 916,57 340,56 184, , , ,6 660 SANATATE 3.69, , , , , , , ,63 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , ,00 9.4,04 9.4,04 9.7,0 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.107, , , , , , , , Cheltuieli salariale in bani 5.80, , , , , Salarii de baza 4.80, , , , , Sporuri pentru conditii de munca 350,00 75,00 15,00 75,00 75,00

14 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Alte drepturi salariale in bani 650,00 00,00 350,00 50,00 50, Cheltuieli salariale in natura 101,00 101, Vouchere de vacanta 101,00 101, Contributii 186,00 88,00 33,00 33,00 3, Contributii de asigurari sociale de stat 39,00 39, Contributii de asigurari de somaj,00, Contributii de asigurari sociale de sanatate 13,00 13, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 1,00 14 Estimari 019 Estimari 00 Estimari Contributia asiguratorie pentru munca 131,00 33,00 33,00 33,00 3,00 138,47 138,47 137,55 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 59,00 134,00 109,00 8,00 8,00 73,76 73,76 71, Bunuri si servicii 41,00 16,00 9,00 8,00 8, Furnituri de birou 7,00 7, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30,00 8,00 8,00 7,00 7, Medicamente si materiale sanitare 191,00 101,00 90, Medicamente 63,00 33,00 30, Materiale sanitare 18,00 68,00 60, Bunuri de natura obiectelor de inventar 7,00 17,00 10, Alte obiecte de inventar 7,00 17,00 10,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.333, ,00.33, Transferuri de capital 3.333, ,00.33, Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale.994, , , Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 339,00 100,00 39,00 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

15 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 FINANCIAR , , , ,00.43,65.43,65.75, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.369, , , , Finantarea nationala 3.133,6 838, , , Finantarea externa nerambursabila 17.97,18.97, , , Cheltuieli neeligibile 308,63 198,63 55,00 55,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6,00 16,00 16,00 15,00 15,00 131,06 131,06 130, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 6,00 16,00 16,00 15,00 15,00 65,53 65,53 65,10 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17,78 30,00 58,50 84,8 61,83 61,83 61,43 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17,78 30,00 58,50 84,8 61,83 61,83 61, Active fixe 17,78 30,00 58,50 84, Masini, echipamente si mijloace de transport 8,50 8, Alte active fixe 144,8 30,00 30,00 84,8 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.009, ,0 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 1.009, , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 1.009, ,0 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -43,39-43,39 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -43,39-43, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -43,39-43, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -43,39-43, Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 5.81,5 30, , , ,00.455,36.455,36.306, Spitale generale 5.81,5 30, , , ,00.455,36.455,36.306, Servicii de sanatate publica 6.456, ,00 1.8, , , , , , CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 38.91, , , , , , , ,74

16 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Estimari 019 Estimari 00 Estimari CHELTUIELI CURENTE 6.457, , , ,4.958, , , ,73 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68,07 3,19 35,88 86,41 86,41 856, Cheltuieli salariale in bani 54,3 18,50 35, Salarii de baza 191,50 150,00 41, Alte sporuri 16,00 18,00 -, Indemnizatii de delegare 1,00 0,50 0, Alte drepturi salariale in bani 45,8 50,00-4, Contributii 13,75 13,69 0, Contributii de asigurari sociale de stat 6,71 6, Contributii de asigurari de somaj 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate,1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,07 0, Contributia asiguratorie pentru munca 4,56 4,50 0,06 17,44 17,44 17,33 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.433,9.484, , , , , , , Bunuri si servicii 8.41,46.19, , ,63 975, Furnituri de birou 0,00 0, Materiale pentru curatenie 38,54 1,70 11,70 7,74 6, Incalzit, iluminat si forta motrica.043, ,00 80,00 13,50 100, Apa, canal si salubritate 07,10 97,00 54,10 33,00 3, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 16,10 5,50 5,50 3,10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6.087, 1.084,00.609, ,9 843,87 00 Reparatii curente 593,70 00,00 190,00 107,0 96, Bunuri de natura obiectelor de inventar 75,0 36,00 14,0 0,00 5, Uniforme si echipament 7,00,00 5,00-0, Alte obiecte de inventar 68,0 14,00 09,0 40,00 5, Deplasari, detasari, transferari 10,00 10,00-0, Deplasari interne, detasari, transferari 10,00 10,00-0, Pregatire profesionala 3,00 3,00-6, Protectia muncii 1,00 1,00

17 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Alte cheltuieli 151,56 15,45 11,57 8,1 6, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 151,56 15,45 11,57 8,1 6,33 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 17 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 ADMINISTRATIEI PUBLICE ,88.154, ,81.94, , , , , Transferuri curente ,43.130, ,36.94, , Transferuri catre institutiile publice ,43.130, ,36.94, , Transferuri de capital 419,45 4,00 395, Alte transferuri de capital catre institutii publice 419,45 4,00 395,45 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7,90 3,50 4, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7,90 3,50 4, Cheltuieli neeligibile 7,90 3,50 4,40 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6.60,65.515, ,65.340, , , , Asociatii si fundatii 5.300, , ,00.300, Sustinerea cultelor 954, ,00-95,93 40, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 6,58 5,00 1,58 0,93 0,93 0,79 70 CHELTUIELI DE CAPITAL , , , ,4 60, , , ,01 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE , , , ,4 60, , , , Active fixe 6.134, ,58.144,98.083,4 60, Constructii 74,00 69,00 5, Masini, echipamente si mijloace de transport 3,13 3, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 13,00 13, Alte active fixe 6.015, ,58.139,98.038,9 60, Reparatii capitale aferente activelor fixe 5.700,00 100,00.800,00.800,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 6.500, , ,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 6.500, , ,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si

18 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII recuperate in anul curent -0,70-0,70 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0,70-0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0,70-0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -0,70-0,70 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Estimari 019 Estimari 00 Estimari Servicii culturale 45,8 100,8-80,00 5,00 13,4 13,4 131, Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 45,8 100,8-80,00 5,00 13,4 13,4 131, Servicii recreative si sportive 6.38, , , ,65.914,07.847,38.847,38.696, Sport , , , ,16.090, , , , Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 9.390, , ,84.733,49 83, , , , Servicii religioase 954, ,00-95,93 40,00 433,37 433,37 430, Alte servicii in domenile culturii, recreeri si religiei , , , ,01 104, , , , ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 4.46, , , , , , , ,6 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , , , ,11 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , , , ,00.806, , , , Cheltuieli salariale in bani 15.95, , , ,00.741, Salarii de baza 1.98, , , ,00.460, Sporuri pentru conditii de munca 519,00 15,00 169,00 15,00 100, Alte sporuri 9,30 3,00 3,00,00 1, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,00 1, Indemnizatii de delegare 1,00 1, Alte drepturi salariale in bani 1.837,00 55,00 547,00 585,00 180, Cheltuieli salariale in natura 68,5 68, Vouchere de vacanta 68,5 68, Contributii 571,85 99,85 109,00 98,00 65, Contributii de asigurari sociale de stat 154,10 154,10

19 10030 Contributii de asigurari de somaj 7,0 7, Contributii de asigurari sociale de sanatate 51,70 51, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,85,85 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Estimari 019 Estimari 00 Estimari Contributia asiguratorie pentru munca 356,00 84,00 109,00 98,00 65,00 376,30 376,30 373,80 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.71, , ,85 934,35 50, , , , Bunuri si servicii 1.038,00 365,00 318,00 0,00 135, Furnituri de birou 30,00 17,00 5,00 5,00 3, Materiale pentru curatenie 61,00 18,00 18,00 18,00 7, Incalzit, iluminat si forta motrica 89,00 19,00 107,00 5,00 8, Apa, canal si salubritate 44,00 13,00 13,00 10,00 8, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46,00 16,00 14,00 9,00 7, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 59,00 17,00,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 509,00 155,00 139,00 133,00 8,00 00 Reparatii curente 1,65 9,00 80,85 8,00 4, Hrana 1.8,00 401,00 395,00 95,00 137, Hrana pentru oameni 1.8,00 401,00 395,00 95,00 137, Medicamente si materiale sanitare 17,00 15,00, Medicamente 6,00 5,00 1, Materiale sanitare 11,00 10,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 67,35 100,00 31,00 136, Uniforme si echipament 7,00 5,00, Lenjerie si accesorii de pat 40,00 8,00-1,00 13, Alte obiecte de inventar 00,35 47,00 3,00 11, Deplasari, detasari, transferari 3,00 8,00 15, Deplasari interne, detasari, transferari 0,00 5,00 15, Deplasari in strainatate 3,00 3, Carti, publicatii si materiale documentare,00, Pregatire profesionala 7,00 7,00

20 014 Protectia muncii 7,00 7,00 BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/ Alte cheltuieli 989,00 59,00 8,00 58,00 44, Chirii 79,00 0,00 0,00 0,00 19, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 910,00 39,00 08,00 38,00 5,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI,7, A. Transferuri interne,7, Alte transferuri curente interne,7,7 0 Estimari 019 Estimari 00 Estimari TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.078, , ,00 5.4, ,50.79,97.79,97.13, Ajutoare sociale 1.078, , ,00 5.4, , Ajutoare sociale in numerar 1.078, , ,00 5.4, ,50 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 457,00 165,00 155,00 61,00 76, , , , Asociatii si fundatii 150,00 50,00 40,00 40,00 0, Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 307,00 115,00 115,00 1,00 56,00 464,0 464,0 460,95 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.070,53 119,03 196,00-80,00 835, , , ,51 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.070,53 119,03 196,00-80,00 835, , , , Active fixe 1.070,53 119,03 196,00-80,00 835, Masini, echipamente si mijloace de transport 30,00 30, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5,00 5, Alte active fixe 1.035,53 89,03 191,00-80,00 835,50 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -,7 -,7 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -,7 -, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -,7 -, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -,7 -, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 8.77, , , , , , , , Asistenta sociala in caz de invaliditate 8.77, , , , , , , ,10

21 68006 Asistenta sociala pentru familie si BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 copii 6.053, , , ,00 797, , , , Crese 6.89, ,65.09, ,35 931, , , , Prevenirea excluderii sociale 3,00 6,00 40,00 0,00 110,00 45, 45, 43, Ajutor social 3,00 6,00 40,00 0,00 110,00 45, 45, 43, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 1.610,63 316,13 166,00 178,00 950, , , , Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 1.610,63 316,13 166,00 178,00 950, , , , Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape , , , , , , , , LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE , , , , , , , ,64 01 CHELTUIELI CURENTE 59.89, , , , , , , ,5 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.745,4 6.48, , , ,05.964,38.964,38.81, Bunuri si servicii 16.63, , , , , Furnituri de birou 139,00 60,00 40,00 39, Materiale pentru curatenie 13,00 3,50 3,50 3,00 3, Incalzit, iluminat si forta motrica 1.107, ,00.85,00.605,00 3.0, Apa, canal si salubritate 466,00 100,00 30,00 80,00 56, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 31,05 105,00 60,00 50,00 16, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7,00 70,00 55,00 51,00 51, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.449, ,00 978,00 919,4 45,00 00 Reparatii curente 1.139,00 400,00 300,00 300,00 139, Bunuri de natura obiectelor de inventar 80,00 45,00 35, Uniforme si echipament 0,00 5,00 15, Alte obiecte de inventar 60,00 40,00 0, Alte cheltuieli 3.893, , ,95 860,00 865, Chirii 93,95 70,00 98,95 60,00 65, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.600, , ,00 800,00 800,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,8 5.05, , , , , , , A. Transferuri interne ,8 5.05, , , , , , ,5

22 55011 Investitii ale agentilor economici cu BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 capital de stat ,5 5.05,88 1.4, , , Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 6.41,76.41,76.000,00.000,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3,45 3, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 3,45 3, Cheltuieli neeligibile 3,45 3,45 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 FINANCIAR ,60 485,0 3.0, , , , , , Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 16.6,60 485,0 3.0, , , Finantarea nationala.370,91 03,75 469,75 778,6 918, Finantarea externa nerambursabila 1.807,43 180,7.55, , , Cheltuieli neeligibile 1.084,6 101,00 97,9 435,97 50,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI.99,54 818, ,50 170,50 669, , ,5 4.16, Asociatii si fundatii.99,54 818, ,50 170,50 669,81 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.76,5 8.49, , ,18 776, , , ,39 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.76,5 8.49, , ,18 776, , , , Active fixe 1.758, , , ,34 776, Constructii.171,70 96,5 97, , Alte active fixe , , ,85 1.8,6 776, Reparatii capitale aferente activelor fixe 3.518,1 569,1.554,07 394,84 79 OPERATIUNI FINANCIARE.16,35 91,8 1.95, , , ,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE.16,35 91,8 1.95, , , , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE.16,35 91,8 1.95,07 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -407,1-6,86-400,6

23 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -407,1-6,86-400, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -407,1-6,86-400, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -407,1-6,86-400,6 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 3 Estimari 019 Estimari 00 Estimari Locuinte 1.159,38 10,01 65, , , , , Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.159,38 10,01 65, , , , , Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 93,00 15,00 05,00 663,00 40, , , , Alimentare cu apa 93,00 15,00 05,00 663,00 40, , , , Iluminat public si electrificari , ,00.14,74.565, , , 1.113, 1.033, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 73.18, , , , , , , , PROTECTIA MEDIULUI 17.58, , , , , , , ,15 01 CHELTUIELI CURENTE 17.56, , , , , , , ,70 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.05, , , , , , , ,5 001 Bunuri si servicii 17.05, , , , , Apa, canal si salubritate , , , , , Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 145,00 0,00 40,00 40,00 45,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9,00 89,00 140,00 4,05 4,05 40, A. Transferuri interne 9,00 89,00 140,00 4,05 4,05 40, Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 9,00 89,00 140,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE,80, Mecanismul financiar SEE,80, Cheltuieli neeligibile,80,80 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349,00 50,00 175,00 105,00 19,00 368,89 368,89 366,45 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 349,00 50,00 175,00 105,00 19,00 368,89 368,89 366, Active fixe 349,00 50,00 175,00 105,00 19, Alte active fixe 349,00 50,00 175,00 105,00 19,00

24 84 Plati efectuate in anii precedenti si BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII recuperate in anul curent -77,71-77,71 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -77,71-77, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -77,71-77, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local -77,71-77,71 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 4 Estimari 019 Estimari 00 Estimari Salubritate si gestiunea deseurilor 17.96, , , , , , ,3 18.4, Salubritate 17.66, , , , , , , , Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 30,00 30,00 31,71 31,71 31, Canalizarea si tratarea apelor reziduale 9,00 89,00 140,00 4,05 4,05 40, Alte servicii in domeniul protectiei mediului,80, Partea V-a Actiuni economice , , , , , , , , ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA 6.659, , , , ,88.495,88.87,30 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.536,00 450, , , , ,30 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.536,00 450, , , , , Active fixe 1.536,00 450, , Alte active fixe 1.536,00 450, ,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 5.13,34 861,34 487, , , ,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 5.13,34 861,34 487, , , , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 5.13,34 861,34 487, , Actiuni generale economice si comerciale 6.659, , , , ,88.495,88.87, Programe de dezvoltare regionala si sociala 6.659, , , , ,88.495,88.87, COMBUSTIBILI SI ENERGIE 90.11, , , , , , , ,06 01 CHELTUIELI CURENTE 7.905, , , , , , , ,35 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46,50 6,00 6,00 6,00 60,50 60,55 60,55 58,83

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult