Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 TOTAL JUDET TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , , , I. VENITURI CURENTE 111.9, , , ,59.419, A. VENITURI FISCALE , , , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 39.57, , , , , A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA JURIDICE 37,00 98,00 88,00 8,00 59, IMPOZIT PE PROFIT 37,00 98,00 88,00 8,00 59, Impozit pe profit de la agentii economici 37,00 98,00 88,00 8,00 59, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 39.45, , , , ,0 030 IMPOZIT PE VENIT 544,30 80,00 53,10 11, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 544,30 80,00 53,10 11,0 040 COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT , , , , , Cote defalcate din impozitul pe venit 38.36, , , , , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 465,00 116,00 116,00 117,00 116,00

2 07000 A3 Impozite si taxe pe proprietate , , , , , IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE , , , , , Impozit si taxa pe cladiri , , , ,00.78, Impozit si taxa pe teren.780,00 654, ,00 605,00 394, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1.6,85 55,00 30,00 1,00 565, Alte impozite si taxe pe proprietate 85,00 5,00 3,00 1,00 16, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , , , , SUME DEFALCATE DIN TVA , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 34.96, , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1.63,00 180,00 181,00 181, ,00 10 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 150,00 45,00 40,00 37,00 8, Taxe hoteliere 150,00 45,00 40,00 37,00 8, TAXE PE SERVICII SPECIFICE 37,00 11,00 10,00 9,00 7, Impozit pe spectacole 37,00 11,00 10,00 9,00 7, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

3 3 DE ACTIVITATI 6.33, , , ,74 700, Impozit pe mijloacele de transport 3.00,00 930,00 887,00 85,00 558, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare.893,74 165,00 148,00.480,74 100, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 30,00 69,00 6,00 57,00 4, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,00 0,5 0,5 0,5 0,5 180 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,00 0,5 0,5 0,5 0, Alte impozite si taxe 1,00 0,5 0,5 0,5 0, C. Venituri nefiscale 9.746,00.658, ,00 3.0,00 604, C1. Venituri din proprietate.500,00 750, ,00 65,00 50, VENITURI DIN PROPRIETATE.500,00 750, ,00 65,00 50, Venituri din concesiuni si inchirieri.500,00 750, ,00 65,00 50, C. Vanzari de bunuri si servicii 7.46, ,00.387,00.397,00 554, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 30,00 96,00 86,00 80,00 58, Venituri din prestari de servicii 30,00 96,00 86,00 80,00 58, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 550,00 165,00 148,00 137,00 100, Taxe extrajudiciare de timbru 550,00 165,00 148,00 137,00 100, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI.16,00 4,00 379,00 933,00 39, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale.11,00 40,00 378,00 93,00 391,00

4 Alte amenzi, penalitati si confiscari 5,00,00 1,00 1,00 1, DIVERSE VENITURI 4.50,00 1.5, , ,00 4, Alte venituri 4.50,00 1.5, , ,00 4, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local , , , , , Varsaminte din sectiunea de functionare 15.06,10.645, , , , II. Venituri din capital 3.046,03 897,00 735,53 906,00 507, VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 3.046,03 897,00 735,53 906,00 507, Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 190,00 57,00 51,00 47,00 35, Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 1.498,53 450,00 403,53 375,00 70, Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 1.081,50 55,00 30,00 44,00 154, Depozite speciale pentri constructii de locuinte 76,00 135,00 51,00 4,00 48, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice , ,60.044, , ,40 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT , ,60.044, , , Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 1.500, , Subventii pentru finantarea programelor

5 5 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 6.35, , , ,00.06, Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 60,00 1,60 7,00 6,00 5, Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil.000, ,00 540,00 311, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 5,00 11,00 113, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 900,00 40,00 378,00 350,00-48, Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 160,00 48,00 43,00 40,00 9, Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European 390,00-300,00-90, SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII , , , , , Fondul european de Dezvoltare Regionala ,6.663, , , , Fondul Social European 16,46 61,66 61,34 54,00 39, Instrumentul European de Vecintate

6 6 si Parteneriat 11,0 11, e Comunitare finantate in perioada ,53 613,00 553,00 780,99 100, VENITURI PROPRII , , ,78.60, , TOTAL CHELTUIELI , , , , , ,50 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , ,84 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , , , , , Cheltuieli salariale in bani 35.69, , , , , Salarii de baza , , , , , Salarii de merit 50,00-50, Sporuri pentru conditii de munca 344,00 143,50 137,50 13,50-60, Alte sporuri 1.057,0 94,30 350,30 387,30 5, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 80,00 7,00 3,00 1, Fond aferent platii cu ora 1.745,00 550,5 51,5 436,75 45, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100,00 30,00 7,00 5,00 18, Indemnizatii de delegare 4,80 6,70 7,65 5,85 4, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 1,0 0,30 0,30 0,30 0, Alte drepturi salariale in bani 1.041,60 367,70 63,6 460,40 149, Contributii 9.487,00 3.8,50.115,55.707, , Contributii de asigurari sociale de stat 7.093,64.480, ,45.01, , Contributii de asigurari de somaj 05,76 58,33 6,51 55,63 9,9

7 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.847,00 590,83 461,71 555,3 39, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 80,10 0,77 3,35 17,3 18, Contributii pentru concedii si indemnizatii 60,50 77,89 80,53 66,99 35,09 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , , , , , , Bunuri si servicii 6.008, ,9 7.06, , , , Furnituri de birou 449,00 180,00 107,10 97,59 88,66 155, Materiale pentru curatenie 11,09 10,00 54,9 49,97 44,7 61, Incalzit, iluminat si forta motrica 7.171, ,34.455,00.558, ,0 179, Apa, canal si salubritate 5.01,38.18, , , ,0 733, Carburanti si lubrifianti 950,00 0,00 7,00 44,90 1,45 11, Piese de schimb 488,00 7,00 146,90 13,70 11,39 87, Transport 3.419, ,00 66,6 877,14 85, , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 551,00 140,00 193,30 174,83 138,85 44, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.04,10 4,00 67,10 381,11 78,95 76, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6.363,68 775, , , , ,59 00 Reparatii curente 6.304, , , ,84.190,51 831, Hrana 15,00 9,00 8,10 7,50 100, Hrana pentru oameni 115,00 6,00 5,40 5,00 98,60

8 Hrana pentru animale 10,00 3,00,70,50 1, Medicamente si materiale sanitare 60,00 18,60 16,09 15,00 10, Medicamente 19,00 5,70 5,13 4,75 3, Materiale sanitare 5,00,10 1,9 1,00 0, Dezinfectanti 36,00 10,80 9,67 9,5 6,8 005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 646,90 159,58 177,00 13,10 178, Uniforme si echipament 10,00 36,00 3,40 30,00 1, Lenjerie si accesorii de pat 5,00 1,48 1,33 1,5 0, Alte obiecte de inventar 51,90 1,10 143,7 100,85 155, Deplasari, detasari, transferari 185,00 38,89 50,80 5,95 69, Deplasari interne, detasari, transferari 180,00 38,89 50,80 5,95 64, Deplasari in strainatate 5,00 5, Materiale de laborator,00 0,60 0,54 0,50 0, Cercetare-dezvoltare,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Carti, publicatii si materiale documentare 7,00 8,55 9,17 5,56 3,7 01 Consultanta si expertiza 9,00,70,43,5 1,6 013 Pregatire profesionala 17,00 35,5 33,0 8,65 9, Protectia muncii 3,00 5,69 5,1 4,75 7,44 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 3,00 0,90 0,81 0,75 0, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 3,00 0,90 0,81 0,75 0,54 05 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

9 9 derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 190,00 57,00 51,00 46,00 36, Alte cheltuieli 4.00,85 70,85 844, , ,17 339, Reclama si publicitate 16,00 67,19 60,47 53,78 34, Protocol si reprezentare 61,17 15,59 16,05 9,04 0, Prime de asigurare non-viata 4,00 11,60 10,9 8,5 11, Chirii 1.159,00 35,00 840,50 16,00 11, Executarea silita a creantelor bugetare 85,00 30,9 7,6 5,5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.439,68 70,85 684,63 77,90 83,85 149,30 30 TITLUL III DOBANZI 3.376,60 784,00 705,00 653, , Dobanzi aferente datoriei publice interne 3.376,60 784,00 705,00 653, , Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 3.376,60 784,00 705,00 653, ,60 40 TITLUL IV SUBVENTII 8.500,00.190, ,00.578, ,00 887, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 6.500,00.190, ,00.038, ,00 887, Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili.000, ,00 540,00 311,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRATIEI PUBLICE 61,00 18,00 43, Transferuri curente 61,00 18,00 43, Transferuri privind contributiile de

10 10 sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 61,00 18,00 43,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900,00 900, A. Transferuri interne 900,00 900, Alte transferuri curente interne 900,00 900,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE , , , , , e din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 16.05, ,00.801, , , e din Fondul Social European (FSE) 99,64 455,00 61,34 54,00-70, e Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENP) 11,0 4,00 04,0,00 1, Alte programe comunitare finantate in perioada ,53 613,00 553,00 51,00 369,53 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.14,00 685,00 698,00 746, , Ajutoare sociale 3.14,00 685,00 698,00 746, , Ajutoare sociale in numerar 3.14,00 685,00 698,00 746, ,00 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 0,00 110,00 110, Burse 0,00 110,00 110,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.53,3 799, , , , ,66 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19.18,98 799, , ,07 4.6, , Active fixe 19.18,98 799, , ,07 4.6, , Constructii 8.111,30 799, ,00.645, ,0 14,87

11 Masini, echipamente si mijloace de transport.348,49 14,00 50,64 61, , Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 458,50 30,00 148,50 80, Alte active fixe 8.10, ,60.774,0.174, ,09 7 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 6.403, ,00.883,34.000, Active financiare 6.403, ,00.883,34.000, Participare la capitalul social al societatilor comerciale 6.403, ,00.883,34.000,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747,00 81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747, Rambursari de credite interne 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747, Partea I-a Servicii publice generale , , ,55 4.5, , AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 5.80, , , ,5 683,70 01 CHELTUIELI CURENTE 5.80, , , ,5 683,70 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.315, , ,05 98,75 68, Cheltuieli salariale in bani.640,00 900,00 810,00 750,00 180, Salarii de baza.40,00 846,00 751,40 675,00 147, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100,00 30,00 7,00 5,00 18, Indemnizatii de delegare 15,00 4,50 4,05 3,75, Alte drepturi salariale in bani 105,00 19,50 7,55 46,5 11,70

12 Contributii 675,00 14,50 193,05 178,75 88, Contributii de asigurari sociale de stat 491,00 163,80 141,4 131,50 54, Contributii de asigurari de somaj 15,00 4,50 4,05 3,75, Contributii de asigurari sociale de sanatate 150,00 45,00 40,50 37,50 7, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,00 1,0 1,08 1,00 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 15,00 6,00 5,00 4,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.965,00 615,00 553,50 381,50 415, Bunuri si servicii 1.45,00 471,90 44,71 83,39 7, Furnituri de birou 1,00 3,60 3,4,16-8, Materiale pentru curatenie 1,00 4,0 3,78,0, Incalzit, iluminat si forta motrica 90,00 4,00 37,80 5,0-15, Apa, canal si salubritate 113,00 8,0 5,38 16,4 43, Carburanti si lubrifianti 108,00 19,50 17,55 10,95 60, Piese de schimb 6,00,40,16 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,00 96,00 86,40 57,60-15, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 614,00 19,00 17,80 117,0 13, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 83,00 84,00 75,60 50,40 73,00

13 13 00 Reparatii curente 7,00 3,00,70,30 19, Bunuri de natura obiectelor de inventar 6,00 1,80 1,6 0,58, Alte obiecte de inventar 6,00 1,80 1,6 0,58, Deplasari, detasari, transferari 115,00 7,00 4,30 15,70 48, Deplasari interne, detasari, transferari 110,00 7,00 4,30 15,70 43, Deplasari in strainatate 5,00 5,00 Carti, publicatii si materiale documentare 15,00 5,10 4,59 3,31, Pregatire profesionala 10,00 1,50 1,35 1,15 6, Alte cheltuieli 340,00 104,70 94,3 75,07 66, Reclama si publicitate 13,00 66,30 59,67 53,03 34, Protocol si reprezentare 57,00 15,00 13,50 8,50 0, Prime de asigurare non-viata 9,00 7,50 6,75 4,75 10, Chirii 37,00 15,00 13,50 8, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4,00 0,90 0,81 0,9, Autoritati executive si legislative 5.80, , , ,5 683, Autoritati executive 5.80, , , ,5 683, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 8.736,79.335,00.46,00.559, ,79 01 CHELTUIELI CURENTE 6.043, , , ,50 981,13 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.361, ,00 978,00 856,50 491, Cheltuieli salariale in bani.641,50 781,00 749,00 644,50 467, Salarii de baza.546,90 735,10 70,10 618,60 491, Sporuri pentru conditii de munca 30,00 30,00 30,00 10,00-40, Alte sporuri 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50

14 Indemnizatii de delegare 5,00 1,00,00 1,00 1, Alte drepturi salariale in bani 9,60 7,40 7,40 7,40 7, Contributii 70,00 55,00 9,00 1,00 4, Contributii de asigurari sociale de stat 53,00 199,00 166,00 165,75 1, Contributii de asigurari de somaj 13,00 5,00 4,00 3,75 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 13,00 4,00 37,90 35,00 17, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 5,00 1,50 1,35 1,5 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 38,00 7,50 19,75 6,5 4,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII.681,83 773,00 68,70 736,00 490, Bunuri si servicii 1.680,70 565,85 478,6 405,04 31, Furnituri de birou 95,00 8,50 5,65 3,75 17, Materiale pentru curatenie 35,09 10,59 9,45 8,75 6, Incalzit, iluminat si forta motrica 680,00 64,00 37,60 10,00 58, Apa, canal si salubritate 90,00 1,00 38,90 17,50 1, Carburanti si lubrifianti 5,00 7,50 6,75 6,5 4, Piese de schimb 8,00,40,16,00 1, Transport 8,00,40,16,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 95,00 8,50 5,65 3,75 17, Materiale si prestari de servicii cu

15 15 caracter functional 80,00 4,00 1,60 0,00 14, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 564,61 176,96 108,34 181,04 98,7 00 Reparatii curente 79,96 8,85 7,7 57,1 06, Medicamente si materiale sanitare 5,00 7,50 6,75 6,5 4, Medicamente 4,00 1,0 1,08 1,00 0, Dezinfectanti 1,00 6,30 5,67 5,5 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 45,00 7,50 6,75 6,5 4, Alte obiecte de inventar 45,00 7,50 6,75 6,5 4, Deplasari, detasari, transferari,00 0,60 0,54 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari,00 0,60 0,54 0,50 0,36 Carti, publicatii si materiale documentare,00 0,60 0,54 0,50 0,36 01 Consultanta si expertiza 9,00,70,43,5 1,6 013 Pregatire profesionala 5,00 1,50 1,35 1,5 0,90 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 3,00 0,90 0,81 0,75 0, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 3,00 0,90 0,81 0,75 0,54 05 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 190,00 57,00 51,00 46,00 36, Alte cheltuieli 440,17 10,00 107,00 10,00 3,17

16 Reclama si publicitate,00 0,60 0,54 0,50 0, Protocol si reprezentare 0,17 0,05 0,04 0,04 0, Prime de asigurare non-viata,00 0,60 0,54 0,50 0, Chirii 50,00 50, Executarea silita a creantelor bugetare 84,00 30,00 7,00 5,00, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30,00 88,75 78,88 133,96 0,41 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.693,46 56,00 765,30 966,50 435,66 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE.693,46 56,00 765,30 966,50 435, Active fixe.693,46 56,00 765,30 966,50 435, Constructii 1.595,4 478,00 63,30 598,00-11, Masini, echipamente si mijloace de transport 400,00 400, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58,50 30,00 8, Alte active fixe 639,54 48,00 103,00 340,00 148, Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 441,00 106,00 137,00 67,00 131, Alte servicii publice generale 8.95,79.9,00.89,00.49, , TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA IMPRUMUTURI 3.376,60 784,00 705,00 653, ,60 01 CHELTUIELI CURENTE 3.376,60 784,00 705,00 653, ,60 30 TITLUL III DOBANZI 3.376,60 784,00 705,00 653, , Dobanzi aferente datoriei publice interne 3.376,60 784,00 705,00 653, , Dobanzi aferente datoriei publice

17 17 interne directe 3.376,60 784,00 705,00 653, , TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 61,00 18,00 43,00 01 CHELTUIELI CURENTE 61,00 18,00 43,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRATIEI PUBLICE 61,00 18,00 43, Transferuri curente 61,00 18,00 43, Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 61,00 18,00 43, Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 61,00 18,00 43, Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala.3,00 955,00 859,00 796,00-378, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA.3,00 955,00 859,00 796,00-378,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.96,00 955,00 859,00 56,00-378,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.550,00 840,00 756,00 400,00-446, Cheltuieli salariale in bani 1.5,00 668,00 601,00 56,00-300, Salarii de baza 1.145,00 60,00 558,00 16,00-49, Alte sporuri 80,00 48,00 43,00 40,00-51, Contributii 35,00 17,00 155,00 144,00-146, Contributii de asigurari sociale de stat 51,06 13,40 119,36 111,00-111,70

18 Contributii de asigurari de somaj 6,84 3,60 3,4 3,00-3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 63,00 33,00 9,70 7,50-7, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,10 1,50 1,35 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,50 1,35 1,5-4,10 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41,00 115,00 103,00 16,00 68, Bunuri si servicii 190,00 48,40 43,06 70,50 8, Carburanti si lubrifianti 60,00 18,00 16,0 15,00 10, Piese de schimb 10,00 3,00,70,50 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,00 9,00 8,10 7,50 5, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 90,00 18,40 16,06 45,50 10, Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,00 36,00 3,40 30,00 1, Uniforme si echipament 10,00 36,00 3,40 30,00 1, Deplasari, detasari, transferari,00 0,60 0,54 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari,00 0,60 0,54 0,50 0, Pregatire profesionala 100,00 30,00 7,00 5,00 18,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70,00 70,00 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 70,00 70, Active fixe 70,00 70, Masini, echipamente si mijloace de

19 19 transport 150,00 150, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10,00 10, Ordine publica.3,00 955,00 859,00 796,00-378, Politie locala.3,00 955,00 859,00 796,00-378, Partea III-a Cheltuieli social-culturale , , , , , , INVATAMANT , , , , , ,35 01 CHELTUIELI CURENTE 41.74, , , , , ,65 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.047, , , , , Cheltuieli salariale in bani.847, , , , , Salarii de baza , , , , , Salarii de merit 50,00-50, Sporuri pentru conditii de munca 140,00 66,00 46,00 66,00-38, Alte sporuri 940,00 37,00 98,00 338,00 67, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 80,00 7,00 3,00 1, Fond aferent platii cu ora 1.745,00 550,5 51,5 436,75 45, Indemnizatii de delegare,00 0,75 0,75 0,5 0, Alte drepturi salariale in bani 580,00 109,00,00 386,50 8, Contributii 6.00, , , , , Contributii de asigurari sociale de stat 4.684, ,00 866, , , Contributii de asigurari de somaj 136,00 33,00 39,00 36,00 8, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.18,00 348,00 71,00 366,00 197,00

20 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 55,00 13,00 16,00 11,00 15, Contributii pentru concedii si indemnizatii 143,00 51,00 1,00 41,00 39,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , , , ,96.846,5 93, Bunuri si servicii 6.35, , ,50.56, ,00 603, Furnituri de birou 80,00 180,00 54,00 49,00 45,00 13, Materiale pentru curatenie 150,00 10,00 36,00 33,00 30,00 51, Incalzit, iluminat si forta motrica 3.639, , , ,00 887,00 68, Apa, canal si salubritate 70,00 70,00 16,00 95,00 180,00 9, Carburanti si lubrifianti 0,00 0,00 6,00 5,50 5,00 3, Piese de schimb 7,00 7,00,00 1,80 1,70 1, Transport 90,00 90,00 7,00 4,00,00 17, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 140,00 140,00 4,00 38,00 35,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 183,10 4,00 13,00 15,10 10,50 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.13,53 775,57 33,50 516,66 304,80 68,57 00 Reparatii curente 4.1, ,4 1.70, , ,5 63,4 004 Medicamente si materiale sanitare 15,00 4,50 4,00 4,00, Dezinfectanti 15,00 4,50 4,00 4,00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 180,90 50,00 58,90 4,00 30, Alte obiecte de inventar 180,90 50,00 58,90 4,00 30,00

21 1 006 Deplasari, detasari, transferari 44,00 8,00 3,00 7,00 6, Deplasari interne, detasari, transferari 44,00 8,00 3,00 7,00 6, Cercetare-dezvoltare,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Carti, publicatii si materiale documentare 5,00 0,75,75 0,75 0, Pregatire profesionala 5,00 0,75,75 0,75 0, Alte cheltuieli 979,00 70,85 41,00 879,00 34,00 5, Protocol si reprezentare 3,00 0,5,5 0,5 0, Prime de asigurare non-viata 7,00,00,00,00 1, Chirii 819,00 3,00 81,00,00, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 150,00 70,85 35,75 6,75 9,75 1,75 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 11,0 4,00 04,0,00 1, e Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENP) 11,0 4,00 04,0,00 1,00 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 0,00 110,00 110, Burse 0,00 110,00 110,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 506,49 14,00 8,64 01,15 15,70 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 506,49 14,00 8,64 01,15 15, Active fixe 506,49 14,00 8,64 01,15 15, Masini, echipamente si mijloace de transport 506,49 14,00 8,64 01,15 15, Invatamant prescolar si primar ,80.558,00.930,80.060, ,00

22 Invatamant prescolar 5.480, ,00 945,00 885,00.600, Invatamant primar 5.658, , , ,00 990, Invatamant secundar 6.800, , ,0 8.84, , , Invatamant secundar superior 4.800, , ,0 8.30, , , Invatamant profesional.000,00 600,00 540,00 500,00 360, Invatamant postliceal 3.84,5 1.08, , ,40 675, SANATATE 986,00 446,00 398,00 370,00-8,00 01 CHELTUIELI CURENTE 986,00 446,00 398,00 370,00-8,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 900,00 40,00 378,00 350,00-48, Cheltuieli salariale in bani 700,00 345,00 310,50 87,50-43, Salarii de baza 591,80 309,90 77,3 55,45-50, Sporuri pentru conditii de munca 46,00 16,50 16,50 16,50-3, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 1,0 0,30 0,30 0,30 0, Alte drepturi salariale in bani 61,00 18,30 16,47 15,5 10, Contributii 00,00 75,00 67,50 6,50-5, Contributii de asigurari sociale de stat 141,08 55,50 9,95 46,5 9, Contributii de asigurari de somaj 4,9 1,80 1,6 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 37,00 14,10 1,69 11,75-1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,00 0,60 0,54 0,50 0, Contributii pentru concedii si

23 3 indemnizatii 15,00 3,00,70,50-13,0 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 86,00 6,00 0,00 0,00 0, Bunuri si servicii 86,00 6,00 0,00 0,00 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 86,00 6,00 0,00 0,00 0, Servicii de sanatate publica 986,00 446,00 398,00 370,00-8, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 4.507, , , ,10 767,58 01 CHELTUIELI CURENTE 4.507, , , ,10 767,58 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.15,00 403,00 36,00 351,00 36, Cheltuieli salariale in bani 903,00 301,00 71,00 66,00 65, Salarii de baza 861,80 90,0 60,50 55,70 55, Sporuri pentru conditii de munca 4,00 6,00 6,00 6,00 6, Alte sporuri 7,0 1,80 1,80 1,80 1, Alte drepturi salariale in bani 10,00 3,00,70,50 1, Contributii 49,00 10,00 91,00 85,00-9, Contributii de asigurari sociale de stat 185,00 75,00 66,70 6,50-19, Contributii de asigurari de somaj 5,00 3,00,70,50-3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 49,00 1,00 18,90 17,50-8, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,00 0,60 0,54 0,50 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 8,00,40,16,00 1,44 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.355,68 840,00 88,00 90,10 731,58

24 4 001 Bunuri si servicii 1.435,50 34,00 91,00 70,00 550, Furnituri de birou 10,00 3,00,70,50 1, Materiale pentru curatenie 10,00 3,00,70,50 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 180,00 45,00 40,50 37,50 57, Apa, canal si salubritate 10,00 1,00 10,80 10,00 87, Carburanti si lubrifianti 0,00 6,00 5,40 5,00 3, Piese de schimb 4,00 1,0 1,08 1,00 0, Transport 70,00 1,00 18,90 17,50 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,00 7,50 6,75 6,5 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 50,00 15,00 13,50 1,50 9, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 946,50 10,30 188,67 175,5 37,8 00 Reparatii curente 5,00 3,00,70,50 16, Hrana 90,00 6,00 5,40 5,00 73, Hrana pentru oameni 90,00 6,00 5,40 5,00 73, Medicamente si materiale sanitare 5,00 1,50 1,35 1,5 0, Medicamente 5,00 1,50 1,35 1,5 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,00 9,00 8,10 7,50 5, Alte obiecte de inventar 30,00 9,00 8,10 7,50 5, Deplasari, detasari, transferari 1,00,40,16,00 14, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00,40,16,00 14, Materiale de laborator,00 0,60 0,54 0,50 0,36

25 5 Carti, publicatii si materiale documentare,00 0,60 0,54 0,50 0, Pregatire profesionala 4,00 4, Protectia muncii 11,00 3,30,97,75 1, Alte cheltuieli 1.730,18 489,60 567,4 610,10 63, Chirii 8,00 8, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.7,18 489,60 567,4 610,10 55, Servicii culturale 304,00 91,00 8,00 76,00 55, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 304,00 91,00 8,00 76,00 55, Servicii recreative si sportive.945,58 85,00 76,00 770,00 561, Sport 1.500,00 435,00 385,00 371,00 309, Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 1.445,58 417,00 377,00 399,00 5, Alte servicii in domenile culturii, recreeri si religiei 1.58,10 300,00 400,00 407,10 151, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA , ,00.435,00.608,00.65,0 3.47,0 01 CHELTUIELI CURENTE , ,00.410,00.560,00.586, ,0 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.404,00 983,00 883,00 790,00 748, Cheltuieli salariale in bani.69,00 669,00 87,00 576,00 60, Salarii de baza.415,00 450,00 81,60 566,60 585, Sporuri pentru conditii de munca 36,00 9,00 9,00 9,00 9, Indemnizatii de delegare 1,00 0,40 0,40 0, Alte drepturi salariale in bani 40,00 10,00 5,00 5,00

26 Contributii 71,00 314,00 56,00 14,00 18, Contributii de asigurari sociale de stat 500,00 34,88 9,08 160,08 95, Contributii de asigurari de somaj 17,00 5,33 5,86 3,63, Contributii de asigurari sociale de sanatate 155,00 61,3 7,7 41,73 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 5,00 1,57 1,7 1,07 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 35,00 10,99 1,07 7,49 4,45 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.17, ,00 74,00 979, , ,0 001 Bunuri si servicii 3.679, ,00 67,0 877,61 868, , Furnituri de birou 57,00 16,00 15,00 14,5 11, Materiale pentru curatenie 3,00 0,88 0,79 0,75 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 30,00 9,00 8,00 7,50 5, Apa, canal si salubritate 5,00 1,50 1,33 1,5 0, Carburanti si lubrifianti 17,00 5,00 4,50 4,5 3, Piese de schimb,00 0,60 0,53 0,50 0, Transport 3.11, ,00 566, 8,08 800, , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,00 3,00,66,50 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 14,00 4,00 3,7 3,50, Alte bunuri si servicii pentru

27 7 intretinere si functionare 330,00 1,00 19,00 33,00 57,00 00 Reparatii curente 15,00 4,44 3,99 3,75,8 003 Hrana 5,00 5, Hrana pentru oameni 5,00 5, Medicamente si materiale sanitare 3,00 1,50 0,75 0,50 0, Materiale sanitare 3,00 1,50 0,75 0,50 0,5 005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 55,00 16,8 14,63 13,77 10, Lenjerie si accesorii de pat 5,00 1,48 1,33 1,5 0, Alte obiecte de inventar 50,00 14,80 13,30 1,5 9, Deplasari, detasari, transferari 1,00 0,9 0,6 0,5 0, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 0,9 0,6 0,5 0,0 Carti, publicatii si materiale documentare 3,00 1,50 0,75 0,50 0,5 013 Pregatire profesionala 3,00 1,50 0,75 0,50 0,5 014 Protectia muncii 1,00 0,9 0,6 0,5 0,0 030 Alte cheltuieli 387,00 89,00 80,00 16,00 56, Reclama si publicitate 1,00 0,9 0,6 0,5 0, Protocol si reprezentare 1,00 0,9 0,6 0,5 0, Prime de asigurare non-viata 4,00 1,50 1,00 1,00 0, Chirii 145,00 17,00 15,00 101,50 11, Executarea silita a creantelor bugetare 1,00 0,9 0,6 0,5 0, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 35,00 69,63 63, 58,75 43,40 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.14,00 685,00 698,00 746, , Ajutoare sociale 3.14,00 685,00 698,00 746, ,00

28 Ajutoare sociale in numerar 3.14,00 685,00 698,00 746, ,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 197,0 5,00 48,00 39,0 85,00 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 197,0 5,00 48,00 39,0 85, Active fixe 197,0 5,00 48,00 39,0 85, Constructii 197,0 5,00 48,00 39,0 85, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 4.569, , , , , Asistenta sociala in caz de invaliditate 4.569, , , , , Crese 1.075,00 41,00 80,00 15,00 69, Prevenirea excluderii sociale 300,00 157,00 143, Ajutor social 300,00 157,00 143, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 4.971, , , , , , Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape ,95.97, , , , , LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 48.77,57 799, , , , ,68 01 CHELTUIELI CURENTE 4.63, , , , ,38 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 547,50 157,00 141,00 96,00 153, Cheltuieli salariale in bani 433,50 116,00 105,00 84,00 18, Salarii de baza 411,50 113,50 88,50 81,50 18, Sporuri pentru conditii de munca 1,00,00 16,00,00-8, Alte drepturi salariale in bani 10,00 0,50 0,50 0,50 8, Contributii 114,00 41,00 36,00 1,00 5, Contributii de asigurari sociale de

29 9 stat 83,50 3,60 5,44 8,50 16, Contributii de asigurari de somaj 3,00 0,60 0,54 0,50 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,00 7,50 6,75,5 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 0,30 0,7 0,5 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 5,50 3,00 0,50,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.53, , ,80.349,00 444, Bunuri si servicii 4.893, , ,19.018,5 18, Incalzit, iluminat si forta motrica.6,0 960,00 70,80 81,00-57, Apa, canal si salubritate 930,00 10,00 189,00 375,00 156, Piese de schimb 1,00 0,30 0,7 0,5 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,00 0,30 0,7 0,5 0, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 157,00 17,10 15,39 114,5 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.578,44 39,40 3,46 707,50 309,08 00 Reparatii curente 369,00 10,0 9,18 303,50 46,1 003 Hrana 10,00 3,00,70,50 1, Hrana pentru animale 10,00 3,00,70,50 1, Medicamente si materiale sanitare 1,00 3,60 3,4 3,00, Medicamente 10,00 3,00,70,50 1,80

30 Materiale sanitare,00 0,60 0,54 0,50 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 110,00 4,00 1,60 0,00 44, Alte obiecte de inventar 110,00 4,00 1,60 0,00 44, Protectia muncii 11,00,10 1,89 1,75 5,6 030 Alte cheltuieli 16,50 16, Chirii 100,00 100, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,50 6,50 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 18.55, , , , , e din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 16.05, ,00.801, , , e din Fondul Social European (FSE) 99,64 455,00 61,34 54,00-70, Alte programe comunitare finantate in perioada ,53 613,00 553,00 51,00 369,53 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.865,17 799, , , , ,30 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,83 799, , , ,80.859, Active fixe ,83 799, , , ,80.859, Constructii 6.318,68 799, , , ,00 4, Masini, echipamente si mijloace de transport 1.9,00,00 70, , Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 80,00 80, Alte active fixe 7.571, ,60.671, , ,55

31 31 7 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 6.403, ,00.883,34.000, Active financiare 6.403, ,00.883,34.000, Participare la capitalul social al societatilor comerciale 6.403, ,00.883,34.000,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747,00 81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747, Rambursari de credite interne 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 1.780,00 378,00 340,00 315,00 747, Iluminat public si electrificari rurale.6,0 900,00 810,00 781,00-64, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,37 799, , , , , PROTECTIA MEDIULUI 3.03, ,38 881, ,00 861,03 400,00 01 CHELTUIELI CURENTE 3.03, ,38 881, ,00 861,03 400,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.03, ,38 881, ,00 861,03 400, Bunuri si servicii 3.03, ,38 881, ,00 861,03 400, Apa, canal si salubritate 3.03, ,38 881, ,00 861,03 400, Salubritate si gestiunea deseurilor 3.03, ,38 881, ,00 861,03 400, Salubritate 3.03, ,38 881, ,00 861,03 400, Partea V-a Actiuni economice ,60.190, , , , , COMBUSTIBILI SI ENERGIE 6.400,00 691,87.199, , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 6.400,00 691,87.199, , , ,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 5.500,00 691,87.199, , ,00 347, Subventii pentru acoperirea diferentelor

32 3 de pret si tarif 3.500,00 691, ,00 1.8,00 875,00 347, Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili.000, ,00 540,00 311,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900,00 900, A. Transferuri interne 900,00 900, Alte transferuri curente interne 900,00 900, Energie termica 6.400,00 691,87.199, , , , TRANSPORTURI 8.990, ,38.555,00.39,00.389, ,60 01 CHELTUIELI CURENTE 8.990, ,38.555,00.39,00.389, ,60 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.479,00 47,00 395,00 416,00 196, Cheltuieli salariale in bani 1.187,00 378,00 311,00 338,00 160, Salarii de baza 1.13,0 363,55 94,55 31,55 143, Sporuri pentru conditii de munca 56,00 14,00 14,00 14,00 14, Indemnizatii de delegare 1,80 0,45 0,45 0,45 0, Alte drepturi salariale in bani 6,00,00,00, Contributii 9,00 94,00 84,00 78,00 36, Contributii de asigurari sociale de stat 6,00 71,50 63,50 59,50 31, Contributii de asigurari de somaj 5,00 1,50 1,50 1,00 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 58,00 19,00 17,00 16,00 6, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,00 0,50 0,50 0,50 0,50

33 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,00 1,50 1,50 1,00-3,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.511, , ,00 1.3, , Bunuri si servicii 3.035,60 898,00 777,00 66,00 734, Furnituri de birou 6,00,00,00 1,00 1, Materiale pentru curatenie 1,00 0,5 0,5 0,5 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 40,00 7,00 65,00 60,00 43, Apa, canal si salubritate 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Carburanti si lubrifianti 700,00 10,00 189,00 175,00 16, Piese de schimb 450,00 135,00 1,00 11,00 81, Transport 40,00 10,00 10,00 10,00 10, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,00 7,00 7,00 6,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 106,00,00,00 1,00 101, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.447,60 454,75 374,75 55,75 36,35 00 Reparatii curente 1.376,00 70,00 44,00 585,00 77, Bunuri de natura obiectelor de inventar 100,00 15,00 13,00 1,00 60, Alte obiecte de inventar 100,00 15,00 13,00 1,00 60,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 3.000, ,38 900,00 810,00 750,00 540, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 3.000, ,38 900,00 810,00 750,00 540, Transport rutier 8.990, ,38.555,00.39,00.389, ,60

34 Transport in comun 3.000, ,38 900,00 810,00 750,00 540, Strazi 5.990, , , , , DEFICIT , , ,45-59,96-35,93

35 TOTAL MUNICIPII TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , , , I. VENITURI CURENTE 111.9, , , ,59.419, A. VENITURI FISCALE , , , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 39.57, , , , , A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA JURIDICE 37,00 98,00 88,00 8,00 59, IMPOZIT PE PROFIT 37,00 98,00 88,00 8,00 59, Impozit pe profit de la agentii economici 37,00 98,00 88,00 8,00 59, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 39.45, , , , ,0 030 IMPOZIT PE VENIT 544,30 80,00 53,10 11, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 544,30 80,00 53,10 11,0 040 COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT , , , , , Cote defalcate din impozitul pe venit 38.36, , , , , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 465,00 116,00 116,00 117,00 116,00

36 07000 A3 Impozite si taxe pe proprietate , , , , , IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE , , , , , Impozit si taxa pe cladiri , , , ,00.78, Impozit si taxa pe teren.780,00 654, ,00 605,00 394, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1.6,85 55,00 30,00 1,00 565, Alte impozite si taxe pe proprietate 85,00 5,00 3,00 1,00 16, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , , , , SUME DEFALCATE DIN TVA , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 34.96, , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1.63,00 180,00 181,00 181, ,00 10 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 150,00 45,00 40,00 37,00 8, Taxe hoteliere 150,00 45,00 40,00 37,00 8, TAXE PE SERVICII SPECIFICE 37,00 11,00 10,00 9,00 7, Impozit pe spectacole 37,00 11,00 10,00 9,00 7, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

37 3 DE ACTIVITATI 6.33, , , ,74 700, Impozit pe mijloacele de transport 3.00,00 930,00 887,00 85,00 558, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare.893,74 165,00 148,00.480,74 100, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 30,00 69,00 6,00 57,00 4, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,00 0,5 0,5 0,5 0,5 180 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,00 0,5 0,5 0,5 0, Alte impozite si taxe 1,00 0,5 0,5 0,5 0, C. Venituri nefiscale 9.746,00.658, ,00 3.0,00 604, C1. Venituri din proprietate.500,00 750, ,00 65,00 50, VENITURI DIN PROPRIETATE.500,00 750, ,00 65,00 50, Venituri din concesiuni si inchirieri.500,00 750, ,00 65,00 50, C. Vanzari de bunuri si servicii 7.46, ,00.387,00.397,00 554, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 30,00 96,00 86,00 80,00 58, Venituri din prestari de servicii 30,00 96,00 86,00 80,00 58, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 550,00 165,00 148,00 137,00 100, Taxe extrajudiciare de timbru 550,00 165,00 148,00 137,00 100, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI.16,00 4,00 379,00 933,00 39, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale.11,00 40,00 378,00 93,00 391,00

38 Alte amenzi, penalitati si confiscari 5,00,00 1,00 1,00 1, DIVERSE VENITURI 4.50,00 1.5, , ,00 4, Alte venituri 4.50,00 1.5, , ,00 4, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local , , , , , Varsaminte din sectiunea de functionare 15.06,10.645, , , , II. Venituri din capital 3.046,03 897,00 735,53 906,00 507, VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 3.046,03 897,00 735,53 906,00 507, Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 190,00 57,00 51,00 47,00 35, Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 1.498,53 450,00 403,53 375,00 70, Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 1.081,50 55,00 30,00 44,00 154, Depozite speciale pentri constructii de locuinte 76,00 135,00 51,00 4,00 48, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice , ,60.044, , ,40 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT , ,60.044, , , Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 1.500, , Subventii pentru finantarea programelor

39 5 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 6.35, , , ,00.06, Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 60,00 1,60 7,00 6,00 5, Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil.000, ,00 540,00 311, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 5,00 11,00 113, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 900,00 40,00 378,00 350,00-48, Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 160,00 48,00 43,00 40,00 9, Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European 390,00-300,00-90, SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII , , , , , Fondul european de Dezvoltare Regionala ,6.663, , , , Fondul Social European 16,46 61,66 61,34 54,00 39, Instrumentul European de Vecintate

40 6 si Parteneriat 11,0 11, e Comunitare finantate in perioada ,53 613,00 553,00 780,99 100, VENITURI PROPRII , , ,78.60, , TOTAL CHELTUIELI , , , , , ,50 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , ,84 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , , , , , Cheltuieli salariale in bani 35.69, , , , , Salarii de baza , , , , , Salarii de merit 50,00-50, Sporuri pentru conditii de munca 344,00 143,50 137,50 13,50-60, Alte sporuri 1.057,0 94,30 350,30 387,30 5, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 80,00 7,00 3,00 1, Fond aferent platii cu ora 1.745,00 550,5 51,5 436,75 45, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100,00 30,00 7,00 5,00 18, Indemnizatii de delegare 4,80 6,70 7,65 5,85 4, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 1,0 0,30 0,30 0,30 0, Alte drepturi salariale in bani 1.041,60 367,70 63,6 460,40 149, Contributii 9.487,00 3.8,50.115,55.707, , Contributii de asigurari sociale de stat 7.093,64.480, ,45.01, , Contributii de asigurari de somaj 05,76 58,33 6,51 55,63 9,9

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult