Studiul opiniei publice

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Studiul opiniei publice"

Transcriere

1 Barometrul de Opinie Publică Republica Moldova Noiembrie 2017 Realizat de:

2 Cuprins Programul Barometrul Opiniei Publice Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA.4 Metodologia cercetării... 5 Economie: aspecte generale Calitatea vieții: probleme sociale Politică Relații externe Evenimente curente Dinamica răspunsurilor

3 Programul Barometrul Opiniei Publice Fundaţia Soros Moldova pledează pentru reflectarea corectă şi transparentă a vieţii social-politice şi economice şi asigurarea accesului la informaţie pentru societatea civilă. În acest scop începînd cu anul 1998 a fost lansat un program de cercetare a opiniei publice Barometrul opiniei publice din Moldova. Primele două sondaje au fost efectuate pe parcursul anului Următoarele au fost organizate de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Fundaţiei Soros Moldova în august 2000, iar ulterior în primăvara şi toamna fiecărui an în perioada Tematica cercetărilor efectuate a inclus: opţiuni politice, popularitatea şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, nivelul de viaţă şi calitatea vieţii, politica economică şi socială a Guvernului, alte teme de interes major. Rezultatele anchetelor au fost făcute publice în cadrul unor conferinţe de presă organizate la încheierea sondajelor. Mass media, publicul larg şi toate persoanele interesate au în permanenţă acces liber la rezultatele Barometrului, inclusiv la baza de date a cercetării. Toate materialele sunt plasate în pagina web a IPP: Institutul de Politici Publice, avînd în vedere impactul şi importanţa cercetărilor din cadrul Barometrului opiniei publice, a organizat în noiembrie 2017, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros, un nou sondaj de opinie. El a fost realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA. Rezultatele acestui sondaj sunt prezentate în continuare. Programul Barometrul opiniei publice 2017 este avizat de un juriu în frunte cu dr. Arcadie Barbăroşie, director executiv al Institutului de Politici Publice. Membri ai juriului sunt dr. habilitat Ludmila Malcoci, Igor Boţan, Director ADEPT, Raisa Guțu, Director de Programe, IPP, Victor Ciobanu, expert independent. Administratorul programului, Institutul de Politici Publice, este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit. Scopul activităţii Institutului constă în a contribui la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participative, pluraliste, bazate pe valorile democratice, prin efectuarea şi sprijinirea cercetărilor şi analizelor independente ale politicilor publice, precum şi prin dezbaterea publică şi mediatizarea largă a rezultatelor acestor cercetări. Principalele domenii de activitate ale Institutului sunt: reforma sistemului educaţional, integrarea europeană, soluţionarea conflictului transnistrean, securitatea şi apărarea naţională, alte probleme de interes major pentru societate. Toate acestea presupun şi efectuarea unor investigaţii sociologice. Institutul susţine relaţii de colaborare cu organizaţii şi instituţii similare de cercetări în domeniul politicilor publice din mai multe ţări în vederea unui schimb de informaţii şi experţi, elaborării unor studii comparative comune şi realizării activităţilor de interes comun. Relaţii la tel.: ; fax.: ; Institutul de Politici Publice, str. Puşchin 16/1, MD-2012, Chişinău. Institutul de Politici Publice 3

4 Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA este o companie sociologică înregistrată în 2003, fondată pe baza Centrului de Cercetare a Opiniei şi Pieţii ILIGACIU S.R.L.. Informații generale despre CBS-AXA 1998: fondarea Centrului de Cercetare a Opiniei şi Pieţei ILIGACIU ; : fondarea Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA. Acţionarii de bază a CBS-AXA sunt BBSS (Balkan British Social Survey) Bulgaria, membru al Asociaţiei Gallup International şi a grupului TNS şi CSOP TNS Bucureşti, România. CBS-AXA face parte dintr-o rețea regională (Europa de Sud-Est) ai Asociației Gallup International. CBS-AXA este reprezentanța în Moldova a Kantar TNS grup, făcând parte din reţeaua regională (Balcanică) a acestui concern. La moment TNS este cea mai importantă agenţie de cercetare de marketing din Marea Britanie şi Franţa, precum şi a doua pe plan mondial. CBS-AXA este membru al proiectului Monitorul Euro-Asiatic, un grup de companii din majoritatea țărilor din fosta USSR, creat pentru dezvoltarea proiectelor de cercetare comparative pe spațiul postsovietic; Activitatea CBS-AXA se centrează pe studii cantitative şi calitative în diferite domenii de activitate: cercetarea opiniei publice, mass-media, cercetări de marketing, expertiza sociologică, măsurări ai impactului. Domenii de activitate Studii sociologice; Studii de audiență; Evaluarea organizațională; Studii de piață; Evaluare organizațională; Marketing politic. Portofoliul CBS-AXA include peste 250 studii cantitative, circa interviuri sumar și peste 150 studii calitative în diferite domenii sociale. Realizate la nivel local, regional şi naţional, în rândul populaţiei, agenţilor economici sau al instituţiilor, cercetările CBS-AXA oferă structurilor manageriale informaţii pentru a lua cele mai bune decizii şi a aloca în cel mai eficient mod resursele disponibile. Rapoartele de cercetare publicate de CBS-AXA constituie o sursă de informaţie importantă nu doar pentru clienţii noştri: firme private din ţară şi străinătate instituţii media, agenţii de publicitate organisme internaționale organizaţii non-guvernamentale agenţii guvernamentale dar şi pentru cercetători, jurnalişti, analişti politici şi publicul larg. Date de contact: Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA Str-la Teatrală, 2/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova Relaţii la: tel. (+373) ; fax. (+373) web: 4

5 Metodologia cercetării Volumul eşantionului: 1113 persoane cu vârstă de 18 ani şi mai mult; Eşantion: stratificat, probabilist, bistadial; Criterii de stratificare: 13 regiuni geografice, care coincid cu unităţile administrativ teritoriale de până la revenirea la raioane, mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane (2 tipuri), numărul de populaţie ai localităţilor rurale (3 tipuri de localităţi rurale). Eşantionare: Volumele straturilor urbane şi ale totalului pe regiuni (fostele judeţe), cât şi volumele straturilor rurale au fost calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele comunicate de Departamentul de Statistică al Republicii Moldova. Luând în consideraţie gradul sporit de implicare a populaţiei RM în migraţia forţei de muncă, distribuţia numărului de populaţie pe regiuni pe care a fost realizat design-ul eşantionului a fost ajustată la numărul de populaţie plecată la muncă peste hotarele ţării, în baza datelor Anchetei Forţei de Muncă, realizată de Biroul Naţional de Statistică. Stadii de randomizare: I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, localităţile selectate (82) au fost stabilite în mod aleator, în baza unui tabel cu numere aleatoare. II. Familia: numărul maximal de interviuri efectuate într-un punct de eşantionare a fost de 5. Familiile în care s-a realizat interviurile au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un pas statistic prestabilit. III. Persoana: în cazurile în care în familiile selectate există mai multe persoane adulte, persoana intervievată s-a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de naştere. Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, cu o eroare maximală de +2.9% Perioada de culegere a datelor: 18 Noiembrie 05 Decembrie Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenţilor. Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a alege varianta. În urma analizei structurii eşantionului obţinut din teren, s-a constatat concordanţa dintre distribuţia populaţiei cunoscută din datele statistice disponibile şi cele obţinute, în limitele abaterii statistice admisibile. O diferenţă s-a înregistrat în cazul structurii pe sexe, în sensul supra-reprezentării persoanelor de sex feminin şi pe grupe de vârstă, în sensul sub-reprezentării tinerilor (18-29 ani). Cauza principală a acestor abateri ţine de fenomenele de migraţie a forţei de muncă peste hotare. Pentru corectare s-a recurs la ponderarea rezultatelor, astfel încât structura eşantionului luat în calcul să reprezinte media dintre distribuţiile înregistrate în statistica oficială şi cea obţinută în teren. Astfel, rezultatele prezentate sunt ponderate. Ion Jigău Director Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA 5

6 Economie: aspecte generale 6

7 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau merg într-o direcţie greşită? Direcţia este bună Direcţia este greşită Nu ştiu (NŞ) Nu răspunde (NR) TOTAL 13,5% 77,4% 8,2% 0,9% Masculin 12,6% 80,2% 6,3% 0,8% Feminin 14,1% 75,1% 9,8% 0,9% Urban 13,8% 76,3% 8,6% 1,3% Rural 13,1% 78,5% 7,9% 0,5% ani 17,8% 76,3% 5,3% 0,6% ani 14,4% 76,3% 8,0% 1,2% ani 9,9% 80,4% 9,1% 0,6% 60 + ani 12,0% 76,8% 10,3% 0,9% Moldovean/Român 13,5% 77,6% 7,9% 1,0% Rus 5,9% 80,8% 13,2% Ucrainean 8,7% 83,7% 7,6% Alta 21,6% 67,8% 9,8% 0,8% Nivel scăzut 12,3% 78,8% 8,4% 0,6% Nivel mediu 12,8% 78,9% 7,4% 0,9% Nivel înalt 16,5% 74,0% 8,8% 0,7% Scăzut 16,2% 74,3% 8,5% 1,0% Mediu 9,8% 81,0% 8,1% 1,1% Ridicat 14,1% 77,2% 8,1% 0,5% 7

8 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Credeţi că în lume lucrurile merg într-o direcţie bună sau merg într-o direcţie greşită? Direcţia este bună Direcţia este greşită Nu ştiu (NŞ) Nu răspunde (NR) TOTAL 23,2% 58,3% 16,7% 1,8% Masculin 23,6% 57,4% 16,4% 2,5% Feminin 22,8% 59,1% 17,0% 1,1% Urban 24,4% 56,2% 17,8% 1,6% Rural 22,0% 60,4% 15,7% 1,9% ani 34,7% 54,5% 8,8% 2,0% ani 21,5% 60,7% 15,3% 2,5% ani 20,6% 60,3% 18,5% 0,6% 60 + ani 17,5% 57,1% 23,5% 1,9% Moldovean/Român 23,9% 57,5% 16,8% 1,8% Rus 13,1% 70,4% 13,4% 3,2% Ucrainean 15,3% 63,5% 20,2% 1,0% Alta 28,0% 56,8% 13,3% 1,9% Nivel scăzut 24,0% 56,0% 19,5% 0,5% Nivel mediu 21,9% 60,9% 14,6% 2,5% Nivel înalt 24,4% 58,2% 15,9% 1,5% Scăzut 23,0% 53,7% 20,8% 2,5% Mediu 23,3% 61,8% 13,3% 1,7% Ridicat 23,3% 59,6% 15,9% 1,1% 8

9 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: În ce măsură sunteţi mulţumiţi de ceea ce face conducerea ţării în următoarele domenii? Diferenţele până la 100% reprezintă răspunsurile NŞ/NR 9

10 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: În ce măsură sunteţi mulţumiţi de ceea ce face conducerea ţării în următoarele domenii? Distribuţia răspunsurilor cumulate Locurile de Nivelul Combaterea Salariile Pensiile Deloc mulţumit, Nu prea mulţumit muncă de trai corupţiei Industrie TOTAL 89,4% 89,7% 93,5% 92,0% 90,5% 86,7% Masculin 89,6% 88,9% 92,7% 90,0% 90,5% 88,5% Feminin 89,3% 90,3% 94,1% 93,6% 90,5% 85,2% Urban 87,8% 90,0% 93,5% 91,8% 89,8% 87,6% Rural 90,9% 89,6% 93,5% 92,1% 91,1% 86,0% ani 89,9% 88,2% 92,8% 87,7% 88,4% 83,6% ani 89,5% 88,1% 93,7% 93,4% 89,9% 84,9% ani 93,2% 92,8% 95,3% 92,5% 92,8% 92,8% 60 + ani 85,1% 89,9% 92,3% 93,8% 90,6% 85,6% Moldovean/Român 89,9% 89,3% 93,4% 91,7% 90,3% 86,1% Rus 82,9% 88,0% 89,4% 90,8% 80,4% 86,7% Ucrainean 92,3% 95,0% 98,0% 93,2% 94,7% 90,3% Alta 83,9% 90,4% 93,6% 95,1% 94,3% 91,4% Nivel scăzut 89,2% 88,8% 94,6% 94,5% 91,7% 86,1% Nivel mediu 90,2% 89,4% 92,5% 90,3% 88,6% 87,4% Nivel înalt 88,6% 91,8% 93,7% 91,2% 91,7% 87,0% Scăzut 86,5% 89,2% 91,4% 92,1% 90,2% 84,8% Mediu 90,8% 88,9% 94,2% 90,7% 91,6% 88,8% Ridicat 90,9% 90,9% 94,9% 93,1% 89,7% 86,8% Distribuţia răspunsurilor cumulate Deloc mulţumit, Nu prea mulţumit Agricultu ră Învăţămâ nt Cultură Asistenţă medicală Politica externă Soluţionarea conflictului transnistrean TOTAL 79,5% 69,0% 72,3% 80,8% 74,5% 76,7% Masculin 79,7% 71,3% 74,0% 79,8% 77,7% 77,6% Feminin 79,3% 67,2% 70,8% 81,6% 72,1% 75,9% Urban 73,9% 68,8% 71,9% 82,0% 76,6% 77,2% Rural 84,7% 69,1% 72,6% 79,7% 72,7% 76,3% ani 74,0% 59,2% 62,3% 76,8% 73,0% 71,5% ani 79,7% 73,3% 77,4% 81,8% 73,5% 76,6% ani 86,6% 73,5% 75,8% 85,2% 78,2% 83,2% 60 + ani 77,0% 68,3% 71,4% 78,8% 73,6% 75,0% Moldovean/Român 80,6% 69,1% 72,1% 80,6% 73,6% 76,1% Rus 60,3% 59,2% 69,0% 72,4% 67,9% 77,6% Ucrainean 77,8% 64,2% 68,1% 83,7% 80,8% 75,7% Alta 78,8% 78,8% 79,2% 85,3% 83,8% 84,1% Nivel scăzut 84,0% 67,6% 74,8% 80,0% 73,7% 76,9% Nivel mediu 77,8% 65,7% 70,5% 78,6% 73,9% 76,8% Nivel înalt 75,5% 76,1% 71,1% 85,2% 77,0% 76,3% Scăzut 83,3% 69,8% 73,4% 81,2% 73,2% 75,5% Mediu 79,8% 66,6% 70,7% 78,2% 76,6% 75,9% Ridicat 75,6% 70,5% 72,6% 82,7% 74,0% 78,6% 10

11 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cum apreciaţi Dvs. situaţia economică a Republicii Moldova? Situaţia economică comparativ cu cea de acum un an? Puţin mai Mult mai bună/ proastă/ Puţin mai bună Mult mai proastă Cum va fi situaţia economică peste un an? Puţin mai Mult mai bună/ proastă/ Puţin mai bună Mult mai proastă TOTAL 16,2% 35,0% 20,3% 26,9% Masculin 17,8% 32,6% 20,1% 26,0% Feminin 14,9% 36,8% 20,5% 27,7% Urban 15,9% 34,8% 24,0% 25,9% Rural 16,6% 35,2% 16,8% 27,9% ani 19,1% 25,4% 27,9% 23,7% ani 14,6% 37,6% 19,1% 27,4% ani 16,7% 34,7% 21,0% 26,6% 60 + ani 15,3% 40,7% 14,3% 29,5% Moldovean/Român 15,8% 35,7% 20,0% 26,6% Rus 13,1% 35,6% 26,9% 27,8% Ucrainean 9,5% 33,9% 13,6% 33,3% Alta 28,9% 27,3% 26,5% 24,0% Nivel scăzut 15,8% 34,8% 17,4% 25,2% Nivel mediu 15,5% 34,7% 19,7% 27,5% Nivel înalt 18,3% 36,2% 25,6% 28,8% Scăzut 17,4% 33,4% 15,1% 26,0% Mediu 11,8% 37,3% 18,7% 28,3% Ridicat 19,0% 34,4% 26,6% 26,5% 11

12 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cât de mulţumit sunteţi de situaţia economică de acum din Republica Moldova? Foarte Destul de Nici, Nu prea Deloc mulţumit mulţumit nici mulţumit mulţumit NŞ/NR TOTAL 0,4% 4,5% 25,4% 33,1% 34,30% 2,3% Masculin 6,5% 23,2% 34,3% 33,1% 2,9% Feminin 0,7% 2,8% 27,2% 32,2% 35,3% 1,8% Urban 5,2% 22,3% 34,4% 36,4% 1,7% Rural 0,7% 3,8% 28,3% 32,0% 32,3% 2,9% ani 0,5% 7,4% 23,2% 38,4% 28,7% 1,9% ani 0,4% 5,0% 24,6% 32,1% 35,7% 2,2% ani 0,6% 3,6% 27,1% 32,4% 34,9% 1,5% 60 + ani 2,0% 26,7% 30,5% 37,0% 3,8% Moldovean/Român 0,5% 4,5% 24,9% 33,7% 33,9% 2,5% Rus 4,5% 21,1% 28,2% 44,5% 1,7% Ucrainean 1,9% 23,4% 31,5% 42,4% 0,8% Alta 6,0% 36,2% 30,1% 25,8% 1,9% Nivel scăzut 6,0% 26,2% 32,1% 34,0% 1,6% Nivel mediu 0,2% 2,7% 23,8% 36,3% 33,6% 3,4% Nivel înalt 1,2% 4,9% 27,0% 29,5% 36,6% 0,7% Scăzut 0,2% 5,1% 30,0% 28,6% 33,3% 2,8% Mediu 0,6% 3,3% 21,2% 38,7% 33,0% 3,3% Ridicat 0,3% 5,0% 24,8% 32,4% 36,5% 1,0% 12

13 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Ce credeţi că ar trebui întreprins pentru a îmbunătăţi situaţia social-economică din ţara noastră? 13

14 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Ce credeţi că ar trebui întreprins pentru a îmbunătăţi situaţia social-economică din ţara noastră? total 3 menţiuni Îmbunătăţirea mecanismului de funcţionare a legilor Mărirea rolului statului în dirijarea economiei Oferirea mai multor înlesniri sectorului privat Atragerea mai multor investiţii străine Dezvoltarea întreprinderilor industriale Sprijinirea micului întreprinzător în sectorul agrar Asigurarea protecţiei proprietăţii cetăţenilor TOTAL 23,3% 11,4% 7,4% 21,0% 25,8% 14,6% 9,0% Masculin 22,1% 10,6% 6,6% 19,0% 25,8% 16,1% 8,8% Feminin 24,3% 12,0% 8,0% 22,6% 25,8% 13,5% 9,2% Urban 23,7% 11,3% 8,0% 20,7% 25,1% 13,8% 8,0% Rural 23,0% 11,4% 6,7% 21,2% 26,5% 15,4% 9,9% ani 23,1% 12,4% 5,9% 22,6% 21,1% 15,3% 8,7% ani 21,2% 11,8% 8,7% 25,8% 26,3% 15,4% 7,2% ani 25,6% 11,0% 8,8% 19,3% 27,8% 14,3% 11,6% 60 + ani 23,8% 10,3% 5,6% 15,6% 27,3% 13,5% 8,8% Moldovean/Român 23,0% 11,2% 6,8% 21,7% 25,4% 13,9% 7,8% Rus 26,6% 13,6% 9,9% 11,1% 39,4% 16,1% 10,7% Ucrainean 27,6% 10,3% 11,6% 11,7% 29,7% 12,6% 15,8% Alta 21,9% 12,6% 8,2% 26,7% 19,3% 24,8% 16,2% Nivel scăzut 21,2% 10,7% 7,5% 21,4% 26,3% 14,7% 10,7% Nivel mediu 21,3% 12,0% 7,4% 18,4% 26,8% 13,9% 8,6% Nivel înalt 29,5% 11,6% 7,3% 24,8% 23,3% 16,0% 7,3% Scăzut 22,0% 8,9% 7,0% 15,8% 27,8% 13,7% 11,3% Mediu 23,0% 8,9% 7,6% 26,4% 25,8% 15,8% 8,2% Ridicat 25,0% 15,9% 7,5% 21,1% 23,9% 14,5% 7,5% Extinderea drepturilor administraţiei locale Combaterea criminalităţii în ţară Îmbunătăţirea activităţii organelor puterii de stat Schimbarea conducerii ţării Combaterea Corup iei Asigurarea cu locuri de muncă Altceva NŞ/NR TOTAL 4,2% 26,3% 14,6% 44,8% 65,3% 3,5% 8,2% 1,9% Masculin 4,3% 26,5% 16,7% 46,7% 66,3% 3,3% 6,8% 1,9% Feminin 4,2% 26,2% 12,9% 43,3% 64,5% 3,7% 9,4% 2,0% Urban 4,6% 24,4% 15,0% 47,8% 68,5% 3,6% 8,6% 1,8% Rural 3,9% 28,1% 14,2% 42,0% 62,4% 3,5% 7,9% 2,1% ani 2,1% 29,7% 16,6% 53,6% 64,9% 2,4% 4,6% 1,3% ani 6,4% 26,1% 13,4% 46,7% 64,8% 2,9% 6,0% 1,3% ani 4,5% 23,6% 13,7% 38,4% 64,3% 3,1% 6,8% 3,3% 60 + ani 3,3% 26,3% 15,1% 41,1% 67,3% 5,6% 15,5% 2,0% Moldovean/Român 4,1% 26,8% 14,8% 46,4% 65,8% 3,1% 7,9% 1,9% Rus 22,7% 22,7% 27,9% 55,7% 12,1% 14,6% 1,4% Ucrainean 5,0% 25,2% 12,2% 42,0% 61,1% 3,8% 8,1% 2,2% Alta 6,8% 23,1% 9,6% 37,3% 69,3% 3,0% 8,8% 1,9% Nivel scăzut 4,5% 30,3% 15,7% 40,1% 63,9% 3,1% 8,4% 3,0% Nivel mediu 4,1% 25,5% 12,9% 48,6% 65,4% 4,6% 8,2% 1,5% Nivel înalt 4,1% 21,1% 15,7% 46,1% 68,2% 2,6% 8,2% 0,3% Scăzut 4,7% 31,9% 14,7% 39,5% 65,3% 5,0% 8,6% 2,2% Mediu 4,0% 22,6% 13,7% 44,3% 66,8% 3,0% 10,4% 2,3% 14 Ridicat 4,1% 24,4% 15,2% 50,3% 64,0% 2,6% 5,9% 1,4%

15 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Cunoașteți ce înseamnă vot uninominal pentru alegerile parlamentare? Da Nu NŞ/NR TOTAL 45,0% 50,5% 4,5% Masculin 47,5% 48,7% 3,8% Feminin 42,9% 52,1% 5,0% Urban 53,0% 43,5% 3,5% Rural 37,6% 57,1% 5,3% ani 47,4% 50,8% 1,8% ani 45,1% 48,9% 6,0% ani 44,5% 51,3% 4,2% 60 + ani 43,2% 51,5% 5,3% Moldovean/Român 45,9% 49,3% 4,9% Rus 43,3% 50,6% 6,1% Ucrainean 46,8% 52,3% 1,0% Alta 33,8% 64,4% 1,9% Nivel scăzut 29,5% 64,3% 6,2% Nivel mediu 45,1% 50,6% 4,3% Nivel înalt 67,8% 30,5% 1,7% Scăzut 32,2% 59,6% 8,1% Mediu 46,0% 50,5% 3,5% Ridicat 56,2% 41,9% 1,8% 15

16 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dvs. personal pentru care modalitate de alegere a Parlamentului optați? Vot în baza listelor de partid Vot uninominal Vot / sistem mixt NŞ/NR TOTAL 36,9% 19,1% 16,0% 28,1% Masculin 37,1% 22,1% 15,6% 25,2% Feminin 36,7% 16,6% 16,2% 30,4% Urban 35,8% 21,6% 19,9% 22,7% Rural 38,0% 16,7% 12,3% 33,1% ani 29,3% 24,6% 16,2% 29,9% ani 39,6% 17,8% 14,9% 27,8% ani 38,6% 20,3% 15,9% 25,3% 60 + ani 38,8% 14,5% 17,2% 29,6% Moldovean/Român 37,8% 19,9% 13,4% 28,9% Rus 22,9% 18,9% 40,3% 17,9% Ucrainean 44,6% 11,5% 18,5% 25,3% Alta 26,1% 16,9% 30,5% 26,4% Nivel scăzut 40,8% 18,2% 13,5% 27,5% Nivel mediu 34,3% 20,2% 15,9% 29,5% Nivel înalt 35,8% 18,4% 19,9% 25,9% Scăzut 40,9% 16,2% 12,8% 30,1% Mediu 34,3% 16,7% 16,9% 32,2% Ridicat 35,5% 24,0% 18,1% 22,4% 16

17 Calitatea vieţii: probleme sociale 17

18 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care sunt lucrurile ce vă îngrijorează cel mai mult în prezent? În primul rând În al doilea rând În al treilea rând Prețurile 15,8% 18,3% 17,6% Viitorul copiilor 21,4% 15,2% 14,2% Sărăcia 15,7% 16,0% 15,5% Șomajul 12,1% 12,0% 12,2% Corupția 11,1% 11,7% 12,8% Boală 6,4% 6,7% 7,2% Criza financiară 3,7% 4,4% 4,5% Un război în zonă 4,3% 3,7% 3,6% Criminalitatea, infracțiunile1,2% Foamea1,5% Instaurarea unei dictaturi1,9% 2,7% 2,5% 2,0% 3,4% 3,0% 1,7% Lipsa încălzirii în perioada rece 1,6% 1,0% 1,1% Calamitățile naturale0,5% Relațiile interetnice 0,4% Altceva1,7% NȘ / NR0,6% 1,2% 0,2% 2,4% 0,6% 1,1% 1,4% 18

19 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Care sunt lucrurile ce vă îngrijorează cel mai mult în prezent? total 3 menţiuni Sărăcia Preţurile Şomajul Criminalitatea, infracţiunile Corupţia Foamea Viitorul copiilor Relaţiile interetnice TOTAL 46,3% 50,8% 35,6% 7,1% 35,0% 6,8% 50,0% 1,7% Masculin 46,7% 47,2% 34,2% 9,8% 41,6% 7,6% 44,5% 1,6% Feminin 46,1% 53,7% 36,8% 4,9% 29,7% 6,2% 54,4% 1,8% Urban 45,8% 48,9% 32,1% 10,5% 39,5% 4,9% 48,9% 2,2% Rural 46,9% 52,6% 38,9% 3,9% 30,9% 8,6% 51,0% 1,3% ani 52,0% 44,7% 31,7% 9,7% 39,9% 7,1% 47,8% 1,9% ani 43,4% 48,3% 38,7% 6,6% 34,1% 8,2% 57,8% 2,8% ani 43,4% 55,2% 42,4% 5,0% 36,4% 4,5% 50,2% 1,3% 60 + ani 47,7% 54,7% 28,7% 7,5% 30,4% 7,3% 42,5% 0,7% Moldovean/Român 47,3% 48,4% 35,2% 7,1% 35,9% 7,0% 52,5% 1,4% Rus 50,2% 60,0% 36,7% 10,6% 33,5% 1,9% 36,3% 5,7% Ucrainean 31,5% 57,6% 36,0% 5,8% 32,4% 4,1% 39,3% 1,7% Alta 47,3% 68,0% 40,3% 6,6% 27,6% 10,1% 38,0% 3,3% Nivel scăzut 51,3% 57,8% 32,8% 4,8% 30,3% 9,2% 47,3% 1,6% Nivel mediu 44,5% 50,7% 38,7% 7,3% 35,2% 7,2% 54,3% 0,9% Nivel înalt 42,0% 41,3% 35,4% 9,7% 42,0% 2,7% 48,5% 3,1% Scăzut 50,5% 55,8% 37,5% 5,8% 26,9% 8,3% 44,6% 1,0% Mediu 42,9% 48,7% 35,1% 5,6% 38,9% 10,0% 54,8% 1,1% Ridicat 45,5% 47,8% 34,3% 9,7% 39,3% 2,5% 50,8% 3,0% Calamităţile naturale Un război în zonă Instaurarea unei dictaturi Boală Lipsa încălzirii în perioada rece Criza financiară Altceva NŞ/NR TOTAL 2,2% 11,4% 5,5% 20,0% 3,7% 12,3% 5,5% 0,6% Masculin 2,3% 10,8% 7,5% 16,1% 3,3% 13,5% 5,3% 0,9% Feminin 2,2% 11,8% 4,0% 23,2% 4,1% 11,3% 5,6% 0,5% Urban 2,2% 9,0% 8,2% 18,2% 2,7% 13,9% 6,9% 0,8% Rural 2,3% 13,6% 3,1% 21,7% 4,6% 10,8% 4,2% 0,5% ani 3,3% 9,5% 7,8% 16,4% 1,0% 19,1% 5,2% 0,6% ani 2,2% 11,6% 6,2% 16,7% 2,3% 12,2% 3,9% 0,4% ani 1,4% 12,2% 3,4% 17,5% 4,9% 8,9% 4,2% 1,1% 60 + ani 2,2% 11,9% 4,9% 29,5% 6,7% 9,7% 8,9% 0,5% Moldovean/Român 2,6% 12,1% 5,7% 19,4% 3,5% 11,7% 5,4% 0,6% Rus 13,1% 5,6% 26,7% 2,8% 8,5% 5,6% Ucrainean 1,7% 9,4% 8,7% 26,1% 6,1% 16,9% 9,8% 1,2% Alta 3,4% 1,0% 16,7% 4,8% 16,4% 2,0% 0,9% Nivel scăzut 1,6% 13,1% 3,1% 21,9% 5,4% 9,7% 4,7% 0,7% Nivel mediu 2,0% 10,0% 5,1% 19,1% 3,3% 13,5% 3,0% 0,4% Nivel înalt 3,6% 10,9% 9,9% 18,4% 2,0% 14,6% 10,4% Scăzut 1,9% 13,2% 2,7% 22,5% 5,0% 10,8% 5,5% 0,7% Mediu 2,5% 10,8% 5,3% 17,2% 3,5% 12,4% 5,6% 1,0% Ridicat 2,3% 10,0% 8,5% 20,0% 2,7% 13,6% 5,3% 0,2% 19

20 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cât de mulţumit sunteţi, în general, de felul în care trăiţi? Foarte Destul de Nici, Nu prea Deloc mulţumit mulţumit nici mulţumit mulţumit NŞ/NR TOTAL 1,2% 20,3% 32,9% 29,3% 15,2% 1,0% Masculin 1,8% 20,5% 34,0% 30,1% 12,3% 1,2% Feminin 0,8% 20,1% 32,0% 28,7% 17,5% 0,9% Urban 1,8% 22,3% 31,6% 28,7% 14,3% 1,2% Rural 0,7% 18,4% 34,1% 30,0% 16,0% 0,9% ani 2,6% 29,2% 31,7% 27,4% 8,7% 0,6% ani 1,5% 19,8% 35,0% 27,7% 14,9% 1,2% ani 0,8% 17,7% 31,8% 30,0% 18,2% 1,5% 60 + ani 0,3% 15,6% 32,7% 32,4% 18,3% 0,7% Moldovean/Român 1,1% 20,4% 32,5% 29,3% 15,7% 1,0% Rus 33,9% 16,5% 33,7% 15,9% Ucrainean 11,4% 35,9% 38,4% 12,1% 2,2% Alta 5,0% 20,7% 43,4% 18,8% 11,1% 0,9% Nivel scăzut 0,6% 18,4% 29,3% 34,1% 17,5% Nivel mediu 1,0% 20,0% 36,5% 27,0% 14,1% 1,3% Nivel înalt 2,5% 23,5% 33,1% 26,4% 13,7% 0,7% Scăzut 0,5% 15,1% 28,8% 34,5% 19,5% 1,6% Mediu 0,7% 20,3% 35,3% 27,8% 15,1% 0,7% Ridicat 2,4% 25,1% 34,7% 25,8% 11,2% 0,8% 20

21 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cât de mulţumit sunteţi de? Distribuţia răspunsurilor cumulate Deloc mulţumit, Nu prea mulţumit Asistenţa medicală Locuinţă Transportu ri Educaţia copiilor dvs. Serviciul dvs.* Banii pe care îi aveţi Viaţa politică din ţară Curăţenia şi îngrijirea localităţii TOTAL 68,3% 31,6% 41,4% 45,3% 38,9% 83,7% 86,9% 63,5% Masculin 68,2% 32,4% 41,5% 49,6% 37,7% 81,9% 89,4% 67,3% Feminin 68,5% 30,9% 41,1% 41,8% 40,2% 85,3% 84,9% 60,4% Urban 72,2% 36,1% 46,1% 50,8% 41,3% 81,2% 89,3% 71,3% Rural 64,8% 27,2% 37,0% 40,3% 35,7% 86,1% 84,6% 56,3% ani 61,0% 37,4% 53,1% 54,3% 34,1% 75,3% 85,1% 66,8% ani 69,0% 34,1% 41,9% 43,4% 38,6% 82,3% 86,2% 66,7% ani 71,9% 30,1% 38,1% 45,8% 47,5% 86,6% 88,6% 61,1% 60 + ani 70,5% 24,8% 33,4% 39,3% 26,3% 90,0% 87,6% 59,2% Moldovean/Român 66,2% 32,4% 42,1% 44,9% 39,1% 82,7% 86,5% 63,6% Rus 74,1% 33,3% 39,0% 48,4% 39,3% 83,0% 85,4% 83,8% Ucrainean 79,3% 22,3% 25,4% 33,1% 47,1% 90,9% 88,5% 52,9% Alta 80,6% 29,8% 48,9% 61,0% 20,2% 89,1% 92,0% 62,0% Nivel scăzut 64,5% 34,3% 41,5% 42,4% 38,0% 88,3% 85,0% 58,0% Nivel mediu 70,5% 29,9% 34,6% 41,7% 47,5% 84,2% 88,9% 65,7% Nivel înalt 70,4% 29,5% 50,8% 54,4% 30,0% 76,6% 87,2% 68,4% Scăzut 65,7% 33,7% 38,3% 39,9% 42,7% 88,8% 83,0% 59,2% Mediu 71,4% 33,7% 38,3% 48,4% 38,2% 85,2% 88,5% 64,2% Ridicat 68,2% 27,5% 47,0% 47,7% 38,0% 77,6% 89,3% 67,0% * Baza: 345 respondenţi angajaţi în câmpul muncii 21

22 Distribuția răspunsurilor la întrebările: Cum este viaţa Dvs. în prezent, comparativ cu cea de acum un an? Cum credeţi că veţi trăi peste un an? Cum este viaţa dvs. în prezent comparativ cu cea de acum un an? Cum credeţi că veţi trăi peste un an? Mult mai bună/ Mai bună Ceva mai proastă/ Mult mai proastă Mult mai bine/ Ceva mai bune Ceva mai prost/ Mult mai prost TOTAL 17,6% 25,0% 24,4% 19,0% Masculin 16,0% 23,9% 23,5% 17,8% Feminin 18,9% 26,0% 25,3% 20,1% Urban 17,7% 22,5% 28,3% 15,8% Rural 17,5% 27,4% 20,9% 22,0% ani 31,2% 17,1% 41,0% 8,8% ani 21,2% 20,1% 29,3% 18,0% ani 12,0% 30,8% 17,2% 21,3% 60 + ani 6,9% 32,3% 11,3% 26,9% Moldovean/Român 18,4% 25,2% 26,1% 18,2% Rus 15,0% 37,6% 17,7% 27,8% Ucrainean 6,8% 26,8% 10,8% 33,9% Alta 19,9% 15,4% 21,5% 9,7% Nivel scăzut 14,4% 26,6% 17,7% 19,8% Nivel mediu 20,9% 25,5% 27,8% 20,7% Nivel înalt 17,8% 22,3% 29,6% 15,4% Scăzut 11,6% 33,4% 17,5% 23,5% Mediu 22,4% 21,9% 23,9% 18,9% Ridicat 19,1% 20,0% 31,7% 14,8% 22

23 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care sunt cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în Republica Moldova? 23

24 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Care sunt cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în Republica Moldova? răspuns multiplu Întărirea ordinei în ţară Asigurarea păcii şi înţelegerii între oameni Dezvoltarea economiei Ridicarea nivelului de trai Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământ, ştiinţă, cultură Asigurarea dezvoltării spirituale a oamenilor TOTAL 45,9% 14,7% 57,6% 69,4% 11,4% 7,2% Masculin 45,4% 11,2% 60,1% 64,4% 11,1% 7,9% Feminin 46,3% 17,6% 55,4% 73,5% 11,6% 6,5% Urban 44,2% 12,1% 57,1% 65,0% 15,8% 9,5% Rural 47,4% 17,2% 58,0% 73,5% 7,3% 5,0% ani 43,1% 12,6% 59,2% 63,9% 16,0% 11,9% ani 43,7% 13,9% 54,7% 66,1% 12,7% 6,6% ani 47,9% 16,5% 59,1% 72,2% 8,7% 5,9% 60 + ani 48,9% 15,8% 57,9% 75,4% 8,5% 4,9% Moldovean/Român 46,7% 15,8% 55,4% 68,1% 11,0% 7,0% Rus 51,2% 13,9% 68,0% 65,3% 21,3% 7,4% Ucrainean 37,0% 12,0% 64,3% 75,6% 10,3% 8,1% Alta 42,4% 4,4% 71,2% 80,9% 11,4% 8,0% Nivel scăzut 48,9% 17,0% 58,9% 75,7% 8,3% 6,4% Nivel mediu 46,2% 12,7% 60,1% 71,0% 11,6% 4,9% Nivel înalt 41,3% 14,9% 52,5% 58,4% 15,8% 11,9% Scăzut 48,8% 15,9% 58,9% 77,5% 8,1% 4,4% Mediu 43,9% 15,2% 56,6% 68,2% 11,0% 7,4% Ridicat 44,9% 13,2% 57,1% 62,8% 14,9% 9,5% Restabilirea integrităţii teritoriale a ţării, soluţionarea problemei transnistrene Asigurarea unei justiţii independente Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţii le internaţionale Lupta împotriva corupţiei Altceva NŞ/NR TOTAL 4,4% 12,3% 5,5% 53,5% 7,8% 1,4% Masculin 5,7% 13,6% 6,1% 57,3% 7,0% 1,2% Feminin 3,4% 11,3% 5,1% 50,4% 8,5% 1,5% Urban 4,0% 13,2% 7,6% 55,9% 8,1% 1,3% Rural 4,8% 11,5% 3,6% 51,2% 7,5% 1,4% ani 5,4% 10,9% 9,8% 55,2% 3,9% 0,6% ani 5,5% 16,1% 6,1% 58,3% 5,9% 1,2% ani 3,7% 10,0% 5,1% 52,0% 9,2% 1,8% 60 + ani 2,9% 11,4% 1,5% 47,7% 12,0% 1,9% Moldovean/Român 4,8% 12,3% 5,6% 54,4% 7,5% 1,5% Rus 1,4% 6,6% 2,3% 54,1% 8,6% Ucrainean 3,5% 18,2% 3,8% 44,4% 14,0% Alta 1,9% 9,8% 7,8% 50,4% 5,0% 1,7% Nivel scăzut 3,3% 10,2% 3,9% 49,4% 7,6% 1,6% Nivel mediu 3,6% 9,5% 4,1% 55,8% 7,7% 1,5% Nivel înalt 7,4% 19,0% 10,0% 56,1% 8,4% Scăzut 3,0% 9,3% 2,5% 46,6% 8,4% 2,7% Mediu 5,3% 13,0% 5,7% 59,0% 6,0% 1,3% 24 Ridicat 4,9% 14,5% 8,2% 55,0% 8,9% 0,2%

25 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei Dvs.? Nu ne ajung nici pentru strictul necesar Ne ajung numai pentru strictul necesar Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe Reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne limităm la ceva NȘ/NR TOTAL 31,0% 44,2% 17,8% 4,6% 0,9% 1,5% Masculin 25,8% 49,0% 16,1% 6,0% 1,2% 1,8% Feminin 35,3% 40,3% 19,1% 3,5% 0,7% 1,1% Urban 24,3% 44,5% 22,5% 6,1% 0,9% 1,7% Rural 37,3% 44,0% 13,4% 3,2% 1,0% 1,2% ani 14,9% 47,6% 24,6% 8,9% 2,1% 1,8% ani 23,5% 47,3% 22,6% 5,0% 0,8% 0,8% ani 35,2% 45,9% 14,0% 3,1% 1,7% 60 + ani 50,0% 36,0% 9,8% 1,8% 1,0% 1,5% Moldovean/Român 29,2% 44,9% 18,6% 4,9% 0,8% 1,5% Rus 27,7% 46,9% 16,1% 4,8% 4,5% 0,0% Ucrainean 35,8% 48,4% 14,1% 1,7% Alta 50,5% 30,4% 12,9% 5,3% 0,9% 0,0% Nivel scăzut 45,5% 39,1% 10,5% 3,2% 0,1% 1,5% Nivel mediu 27,8% 47,2% 18,4% 5,0% 1,1% 0,5% Nivel înalt 15,0% 47,7% 27,5% 6,1% 1,8% 1,9% Scăzut 48,4% 38,3% 8,9% 2,0% 0,4% 2,0% Mediu 29,3% 46,3% 17,4% 5,0% 0,9% 1,1% Ridicat 16,0% 48,0% 26,6% 6,7% 1,5% 1,2% 25

26 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care din următoarele afirmaţii se potriveşte mai bine stării familiei Dvs.? Avem economii (nişte bani strânşi) pe care intenţionăm să le investim Avem economii, dar nu ştim unde să le investim Avem economii, dar ne este teamă să le investim Avem economii, dar le ţinem pentru zile negre Nu avem mijloace financiare pentru a le investi Nu avem economii deoarece deja le-am investit NŞ/NR TOTAL 1,0% 0,8% 2,1% 6,9% 78,2% 7,0% 4,1% Masculin 0,6% 0,9% 3,5% 5,8% 77,9% 5,9% 5,4% Feminin 1,3% 0,7% 0,9% 7,8% 78,4% 7,9% 3,0% Urban 1,3% 1,2% 3,0% 10,0% 72,3% 7,1% 5,1% Rural 0,8% 0,5% 1,2% 3,9% 83,6% 6,9% 3,1% ani 2,3% 1,3% 4,1% 6,8% 74,1% 7,1% 4,2% ani 0,8% 0,8% 2,8% 7,9% 75,5% 8,5% 3,8% ani 0,9% 0,9% 1,2% 7,1% 81,9% 5,0% 2,9% 60 + ani 0,3% 0,3% 0,3% 5,5% 81,2% 7,1% 5,5% Moldovean/Român 1,1% 0,7% 2,3% 7,3% 76,5% 7,7% 4,4% Rus 3,0% 9,6% 79,4% 5,2% 2,8% Ucrainean 1,0% 1,7% 5,1% 85,3% 2,8% 4,2% Alta 0,9% 2,6% 2,2% 89,9% 3,3% 1,0% Nivel scăzut 0,6% 0,4% 3,7% 86,5% 5,0% 3,7% Nivel mediu 0,6% 1,0% 2,6% 6,6% 76,6% 7,8% 4,7% Nivel înalt 2,2% 1,8% 3,6% 12,0% 69,3% 8,7% 2,4% Scăzut 0,5% 0,8% 0,2% 3,9% 85,4% 4,9% 4,3% Mediu 0,6% 0,2% 2,7% 5,6% 81,3% 6,6% 2,9% Ridicat 1,8% 1,4% 3,3% 10,8% 68,4% 9,3% 5,0% 26

27 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cât de des Dvs.? Distribuţia răspunsului cumulate Zilnic (6-7 zile pe săptămână) De câteva ori pe săptămână Citiţi ziare Ascultaţi radio Priviţi TV Citiţi cărţi Utilizaţi Internetul TOTAL 20,9% 46,2% 84,4% 17,0% 58,5% Masculin 20,0% 51,6% 84,0% 12,3% 59,8% Feminin 21,6% 41,7% 84,9% 20,8% 57,4% Urban 25,0% 38,6% 81,1% 26,4% 72,6% Rural 16,9% 53,2% 87,6% 8,2% 45,4% ani 20,9% 36,2% 70,7% 24,9% 88,3% ani 21,9% 44,4% 87,4% 18,0% 71,9% ani 21,3% 53,5% 91,0% 12,8% 49,4% 60 + ani 19,2% 49,8% 86,6% 12,9% 25,3% Moldovean/Român 21,3% 49,5% 85,3% 16,4% 60,0% Rus 31,9% 31,8% 78,2% 32,3% 55,1% Ucrainean 19,1% 26,5% 72,0% 17,8% 49,4% Alta 11,8% 32,9% 90,0% 14,6% 50,9% Nivel scăzut 11,3% 47,2% 87,2% 4,8% 35,6% Nivel mediu 21,5% 46,0% 84,8% 17,3% 63,6% Nivel înalt 33,9% 45,5% 79,9% 34,2% 84,4% Scăzut 14,8% 45,6% 84,7% 5,8% 16,7% Mediu 20,5% 49,6% 83,3% 17,4% 72,5% Ridicat 27,0% 43,6% 85,3% 27,3% 85,6% 27

28 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care este cea mai importantă sursă pentru informarea Dvs.? 28

29 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Care este cea mai importantă sursă pentru informarea Dvs.? total 2 opţiuni Televiziunea Ziarele Radioul Familia Prietenii, vecinii Colegii de serviciu TOTAL 76,7% 7,9% 22,8% 10,6% 13,3% 3,1% Masculin 74,0% 8,3% 26,4% 8,9% 12,1% 3,1% Feminin 79,0% 7,6% 19,9% 12,0% 14,3% 3,2% Urban 72,1% 8,9% 14,5% 9,2% 12,8% 4,2% Rural 81,1% 7,0% 30,7% 12,0% 13,8% 2,2% ani 57,1% 4,1% 8,5% 14,5% 12,6% 5,2% ani 76,1% 7,3% 19,2% 7,7% 11,9% 3,7% ani 87,7% 7,3% 29,0% 10,0% 15,0% 2,8% 60 + ani 84,0% 12,6% 33,7% 11,3% 14,0% 1,0% Moldovean/Român 77,2% 7,3% 23,9% 11,3% 13,0% 3,6% Rus 66,8% 14,8% 20,3% 4,5% 24,6% Ucrainean 77,8% 10,5% 13,7% 7,5% 10,3% 3,1% Alta 75,9% 8,3% 20,4% 9,2% 14,3% Nivel scăzut 81,4% 7,0% 29,4% 14,2% 15,1% 2,3% Nivel mediu 79,7% 6,0% 21,8% 9,8% 14,4% 2,6% Nivel înalt 65,6% 12,1% 15,4% 6,7% 8,5% 5,3% Scăzut 81,9% 10,0% 32,9% 12,6% 17,2% 3,0% Mediu 77,0% 5,8% 20,4% 12,3% 10,9% 3,8% Ridicat 71,6% 7,7% 15,5% 7,3% 11,9% 2,7% Zvonur ile Sondajele de opinie Administraţi a Publică Locală Internet -ul Nu se informează deloc TOTAL 2,9% 0,7% 0,7% 45,5% 2,2% 0,7% Masculin 2,9% 1,1% 0,5% 45,8% 2,0% 0,8% Feminin 3,0% 0,3% 0,9% 45,2% 2,4% 0,6% Urban 3,0% 1,2% 0,6% 61,8% 1,4% 0,6% Rural 2,9% 0,3% 0,9% 30,2% 2,9% 0,8% ani 4,1% 1,3% 0,6% 79,2% 2,0% 0,6% ani 1,2% 0,4% 1,3% 60,6% 0,8% 0,4% ani 2,5% 0,3% 0,3% 29,1% 2,1% 0,7% 60 + ani 4,4% 0,8% 0,7% 13,9% 4,1% 1,3% Moldovean/Român 2,8% 0,7% 0,7% 45,1% 2,2% 0,8% Rus 51,9% 3,2% Ucrainean 4,3% 1,0% 1,6% 51,2% 3,2% Alta 4,7% 1,0% 1,0% 40,0% 0,9% Nivel scăzut 4,5% 0,2% 0,1% 24,1% 4,0% 0,2% Nivel mediu 2,8% 0,5% 1,2% 49,5% 1,0% 0,7% Nivel înalt 1,1% 1,7% 0,9% 70,9% 1,3% 1,1% Scăzut 4,5% 0,8% 0,7% 10,5% 4,1% 1,3% Mediu 2,8% 0,6% 1,2% 53,9% 1,2% 0,4% Ridicat 1,6% 0,7% 0,4% 71,1% 1,2% 0,5% Nu ştiu 29

30 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care este sursa de informare în care aveţi cea mai mare încredere? 30

31 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Care este sursa de informare în care aveţi cea mai mare încredere? Televiziunea Ziarele Radioul Familia Prietenii, vecinii Colegii de serviciu TOTAL 45,9% 1,7% 4,6% 4,7% 2,9% 0,6% Masculin 44,1% 2,4% 5,8% 4,5% 3,5% 0,8% Feminin 47,3% 1,1% 3,7% 5,0% 2,5% 0,4% Urban 34,5% 2,4% 3,3% 4,5% 2,9% 1,2% Rural 56,7% 1,0% 5,9% 4,9% 3,0% ani 19,5% 1,3% 1,8% 7,4% 2,9% 1,3% ani 42,1% 1,9% 5,4% 3,3% 2,3% 0,8% ani 58,1% 0,3% 3,8% 4,2% 2,9% 0,3% 60 + ani 62,0% 3,2% 7,1% 4,7% 3,7% Moldovean/Român 46,2% 1,3% 4,8% 4,7% 2,8% 0,7% Rus 43,8% 3,5% 8,0% Ucrainean 40,5% 4,7% 5,4% 3,9% 3,1% Alta 48,5% 2,6% 4,7% 8,5% 1,6% Nivel scăzut 61,0% 1,0% 5,9% 6,9% 3,3% 0,9% Nivel mediu 46,3% 1,2% 4,3% 5,1% 2,9% Nivel înalt 22,7% 3,3% 3,5% 1,2% 2,6% 1,1% Scăzut 64,3% 1,6% 6,6% 5,8% 3,2% 1,2% Mediu 44,9% 0,6% 4,8% 4,9% 3,1% 0,7% Ridicat 29,8% 2,7% 2,7% 3,6% 2,6% Zvon urile Sondaje le de opinie Administra ţia Publică Locală Intern et-ul Nici una Nu se informeaz ă deloc NŞ/N R TOTAL 0,5% 0,3% 0,2% 23,6% 11,7% 0,5% 2,8% Masculin 0,6% 0,3% 22,3% 13,9% 0,7% 1,2% Feminin 0,3% 0,4% 0,3% 24,7% 9,9% 0,3% 4,2% Urban 0,1% 0,6% 0,2% 33,2% 13,5% 1,0% 2,5% Rural 0,8% 0,1% 0,1% 14,4% 10,0% 3,0% ani 0,8% 0,6% 46,5% 12,8% 1,3% 3,7% ani 0,4% 29,4% 11,9% 0,5% 2,0% ani 0,7% 0,3% 13,0% 13,1% 3,3% 60 + ani 0,5% 0,6% 0,2% 6,4% 9,1% 0,2% 2,3% Moldovean/Român 0,5% 0,2% 0,1% 23,3% 12,0% 0,6% 2,9% Rus 32,1% 11,1% 1,5% Ucrainean 0,8% 1,0% 1,7% 27,3% 9,7% 2,0% Alta 1,0% 18,6% 10,9% 3,4% Nivel scăzut 0,6% 0,2% 10,3% 8,0% 0,5% 1,5% Nivel mediu 0,6% 0,6% 24,3% 11,0% 3,8% Nivel înalt 0,5% 0,5% 41,8% 18,3% 1,3% 3,2% Scăzut 0,5% 0,2% 0,2% 4,2% 8,3% 0,2% 3,7% Mediu 0,5% 0,6% 0,4% 26,7% 10,8% 0,5% 1,6% Ridicat 0,3% 0,2% 38,6% 15,7% 0,8% 3,0% 31

32 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Spuneți-mi vă rog, din ce surse de obicei primiți informație despre evenimentele ce au loc în țară și lumea întreagă? 32

33 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Spuneți-mi vă rog, din ce surse de obicei primiți informație despre evenimentele ce au loc în țară și lumea întreagă? Din emisiunile televiziunii moldovenesti, radiou Din emisiunile televiziunii românesti (europene), radiou Din emisiunile televiziunii ruse, radiou Din noutatile ziarelor, revistelor moldovenesti Din noutatile ziarelor, revistelor rusesti TOTAL 62,1% 14,0% 39,1% 7,4% 2,7% Masculin 59,4% 15,8% 38,4% 7,6% 3,4% Feminin 64,3% 12,5% 39,6% 7,1% 2,1% Urban 52,1% 16,3% 38,8% 6,0% 1,6% Rural 71,4% 11,8% 39,3% 8,6% 3,6% ani 43,9% 12,1% 23,2% 3,2% 0,8% ani 59,7% 14,5% 34,3% 7,4% 2,6% ani 70,6% 10,2% 46,7% 8,6% 3,4% 60 + ani 72,7% 18,9% 51,2% 9,7% 3,7% Moldovean/Român 65,9% 16,2% 33,4% 8,3% 2,7% Rus 41,2% 5,8% 65,7% 5,1% 3,4% Ucrainean 44,0% 2,7% 67,4% 5,1% 3,3% Alta 46,2% 2,8% 64,4% 1,0% Nivel scăzut 67,8% 12,1% 47,7% 5,6% 1,7% Nivel mediu 64,0% 11,7% 40,3% 7,9% 4,4% Nivel înalt 51,9% 20,5% 25,4% 9,3% 1,6% Scăzut 68,3% 10,4% 45,3% 9,4% 4,3% Mediu 62,0% 12,9% 39,4% 7,0% 2,5% Ridicat 56,3% 18,4% 32,7% 5,7% 1,3% Din noutațile Din anunțuri, Din Din de pe pliante și Greu noutăţile comunicare saiturile postere pe de de pe a personală informaţiona panourile de răspu rețelele de cu prietenii, le din publicitate de ns socializare rude, colegi internet pe străzi TOTAL 22,1% 16,6% 1,4% 9,3% 7,4% Masculin 23,8% 16,6% 1,5% 9,0% 8,4% Feminin 20,7% 16,6% 1,3% 9,5% 6,5% Urban 35,1% 22,1% 0,8% 10,3% 6,1% Rural 9,9% 11,6% 2,0% 8,4% 8,5% ani 42,0% 36,2% 2,6% 15,0% 8,9% ani 27,0% 18,1% 0,8% 8,2% 8,5% ani 14,9% 10,6% 1,9% 6,1% 6,1% 60 + ani 5,8% 3,7% 0,7% 8,7% 5,9% Moldovean/Român 22,0% 16,4% 1,3% 10,2% 8,3% Rus 36,8% 26,3% 7,6% Ucrainean 22,1% 15,7% 1,8% 4,1% 4,9% Alta 15,9% 14,9% 3,1% 3,9% 2,7% Nivel scăzut 10,3% 10,5% 1,8% 9,9% 7,0% Nivel mediu 20,7% 14,1% 2,1% 9,8% 6,4% Nivel înalt 41,7% 29,6% 7,7% 7,9% Scăzut 4,1% 3,8% 1,9% 10,7% 9,0% Mediu 22,8% 21,4% 1,1% 10,3% 6,9% Ridicat 38,7% 24,6% 1,3% 7,0% 33 6,1%

34 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Spuneți-mi vă rog care sunt principale trei Canale de TV, de unde primiți informație/ vă informați? 34

35 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Spuneți-mi vă rog care sunt principale trei Canale de TV, de unde primiți informație/ vă informați? Mold ova 1 PRI ME Cana l 2 RTR Mold Realitate a TV Moldova TVR Mold Jurn al TV Publ ika TV PRO TV Alt cana TV 8 TOTAL 41,6% 57,8% 12,0% 2,3% 27,6% 19,5% 21,5% 4,5% Masculin 36,4% 53,6% 9,4% 2,7% 30,2% 19,5% 23,7% 3,8% Feminin 45,5% 61,0% 14,0% 2,0% 25,6% 19,5% 19,9% 5,0% Urban 27,8% 55,2% 6,8% 2,7% 31,8% 18,6% 27,0% 6,4% Rural 53,1% 60,0% 16,4% 2,0% 24,1% 20,2% 17,0% 2,9% ani 27,8% 41,7% 9,8% 1,2% 39,0% 21,2% 23,3% 2,2% ani 35,4% 59,2% 12,1% 2,9% 31,7% 21,9% 28,0% 4,3% ani 45,9% 60,2% 13,7% 3,1% 22,9% 19,4% 17,7% 3,7% 60 + ani 52,0% 63,5% 11,5% 1,4% 21,3% 16,0% 17,4% 6,8% Moldovean/Român 44,8% 54,0% 14,1% 2,5% 32,6% 21,8% 25,5% 4,8% Rus 32,7% 73,3% 3,4% 8,3% 14,8% 3,4% Ucrainean 25,8% 75,2% 4,7% 1,3% 9,4% 5,7% Alta 22,5% 79,6% 3,5% 3,8% 3,5% 1,2% Nivel scăzut 48,6% 67,6% 17,9% 1,7% 18,8% 18,0% 12,3% 3,7% Nivel mediu 40,7% 53,6% 10,8% 2,3% 28,5% 19,8% 24,9% 3,3% Nivel înalt 30,5% 47,8% 3,7% 3,2% 42,5% 22,3% 31,9% 8,2% Scăzut 57,6% 67,5% 17,4% 3,4% 15,6% 16,5% 10,3% 3,3% Mediu 38,5% 56,0% 10,3% 0,8% 32,3% 20,5% 25,1% 3,7% Ridicat 27,1% 49,0% 7,9% 2,5% 36,2% 21,9% 30,2% 6,4% NTV/ CAN Euro NS/ N4 HTB AL 3 TV NR ova ova l TOTAL 18,5% 11,8% 23,3% 1,4% 1,4% 3,3% 10,3% 4,2% Masculin 20,4% 13,9% 24,5% 2,2% 1,7% 2,7% 10,9% 5,3% Feminin 17,0% 10,2% 22,4% 0,8% 1,2% 3,8% 9,9% 3,4% Urban 21,1% 13,7% 29,4% 1,7% 2,3% 4,5% 14,7% 5,5% Rural 16,3% 10,3% 18,2% 1,2% 0,7% 2,4% 6,7% 3,2% ani 11,6% 25,7% 16,7% 3,2% 1,0% 9,6% 12,3% ani 16,0% 13,3% 24,4% 1,1% 1,1% 3,3% 10,2% 3,9% ani 21,1% 8,6% 22,9% 1,6% 0,4% 4,7% 9,0% 2,3% 60 + ani 22,6% 5,2% 26,6% 2,4% 1,8% 3,4% 12,4% 1,8% Moldovean/Român 13,8% 12,5% 18,0% 1,7% 1,5% 2,8% 8,3% 3,9% Rus 37,3% 11,6% 56,7% 2,5% 7,2% 22,1% 4,4% Ucrainean 43,5% 8,2% 46,4% 1,0% 9,0% 26,0% 5,7% Alta 41,1% 7,3% 49,6% 2,4% 12,9% 6,8% Nivel scăzut 20,8% 10,7% 22,5% 0,7% 1,4% 2,2% 7,4% 1,9% Nivel mediu 19,6% 11,5% 23,9% 1,9% 1,1% 4,5% 10,8% 5,8% Nivel înalt 12,4% 13,9% 23,6% 1,8% 2,2% 3,3% 14,5% 5,1% Scăzut 20,6% 10,6% 17,9% 1,0% 0,7% 3,5% 6,5% 2,1% Mediu 17,0% 11,2% 25,6% 1,1% 1,2% 4,8% 11,5% 4,5% Ridicat 17,6% 13,8% 27,0% 2,1% 2,4% 1,7% 13,3% 35 6,3%

36 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveți în mass media (TV, radio, ziare, internet) din? + foarte multă/ oarecare încredere - nu prea am încredere/deloc Rusia România UE Republica Moldova TOTAL 40,9% 45,9% 29,4% 48,9% 36,7% 41,1% 44,7% 47,2% Masculin 43,1% 48,1% 29,2% 53,4% 37,9% 43,0% 41,2% 52,9% Feminin 39,0% 44,1% 29,5% 45,2% 35,6% 39,5% 47,6% 42,6% Urban 42,7% 47,1% 33,1% 49,4% 40,6% 43,3% 43,8% 49,5% Rural 39,1% 44,7% 25,9% 48,5% 33,0% 39,1% 45,8% 45,1% ani 33,1% 55,4% 38,1% 44,1% 50,2% 35,6% 40,6% 53,8% ani 41,5% 44,9% 29,8% 51,2% 38,2% 40,9% 43,4% 49,0% ani 43,5% 42,9% 22,8% 53,8% 28,0% 45,9% 44,0% 46,0% 60 + ani 44,3% 41,4% 27,8% 45,7% 31,5% 41,4% 50,9% 40,4% Moldovean/Român 35,0% 50,3% 32,7% 46,5% 39,9% 37,4% 43,7% 48,8% Rus 69,4% 24,7% 10,7% 61,0% 16,5% 56,8% 52,7% 37,7% Ucrainean 71,3% 22,9% 9,7% 57,3% 14,7% 60,0% 36,3% 52,2% Alta 65,8% 26,9% 19,5% 63,5% 29,4% 58,5% 61,5% 28,0% Nivel scăzut 40,1% 42,6% 23,3% 53,0% 31,1% 43,5% 45,8% 44,2% Nivel mediu 42,0% 47,8% 26,9% 51,7% 36,0% 43,2% 44,1% 49,2% Nivel înalt 40,2% 48,0% 42,2% 39,2% 46,1% 34,7% 45,0% 49,0% Scăzut 42,5% 39,6% 20,0% 52,2% 25,2% 45,3% 45,6% 43,1% Mediu 39,2% 49,4% 31,8% 49,8% 39,3% 40,5% 44,6% 48,8% Ridicat 40,8% 48,7% 36,2% 45,1% 45,1% 37,8% 44,1% 49,7% 36

37 Distribuția răspunsurilor la întrebările: În general, cum credeți în ce măsură în RM lumea poate să se simtă liber...? De a spune ceea ce credeţi despre conducerea ţării? În foarte mare În mică măsură/ În mare măsură/ Deloc măsură De a ieşi în stradă şi de a protesta faţă de deciziile luate de conducerea ţării? În foarte mare În mică măsură/ măsură/ În mare Deloc măsură TOTAL 42,8% 50,9% 41,1% 52,4% Masculin 44,9% 51,6% 44,3% 52,3% Feminin 41,1% 50,4% 38,5% 52,4% Urban 43,1% 51,6% 41,5% 54,2% Rural 42,5% 50,3% 40,9% 50,7% ani 38,2% 58,3% 38,3% 58,8% ani 44,1% 50,5% 42,6% 51,3% ani 46,0% 48,5% 42,4% 52,5% 60 + ani 42,1% 47,3% 40,7% 47,9% Moldovean/Român 41,5% 52,3% 40,0% 53,6% Rus 51,4% 44,3% 53,8% 42,0% Ucrainean 37,2% 55,3% 37,1% 54,4% Alta 60,0% 34,2% 51,9% 42,4% Nivel scăzut 44,8% 47,3% 45,2% 46,6% Nivel mediu 41,2% 52,5% 39,3% 54,7% Nivel înalt 42,6% 54,5% 38,0% 57,5% Scăzut 42,2% 48,8% 41,6% 48,0% Mediu 41,7% 54,0% 38,9% 55,8% Ridicat 44,5% 50,1% 42,7% 53,5% 37

38 Distribuția răspunsurilor la întrebările: În ce măsură Dvs. personal vă simţiţi liber...? De a spune ceea ce credeţi despre conducerea ţării? În foarte mare În mică măsură/ În mare măsură/ Deloc măsură De a ieşi în stradă şi de a protesta faţă de deciziile luate de conducerea ţării? În foarte mare În mică măsură/ măsură/ În mare Deloc măsură TOTAL 44,4% 50,6% 39,0% 55,0% Masculin 50,3% 46,7% 43,5% 52,2% Feminin 39,7% 53,8% 35,6% 57,3% Urban 46,6% 49,4% 41,0% 54,3% Rural 42,5% 51,8% 37,3% 55,7% ani 45,7% 50,8% 45,1% 50,8% ani 47,3% 46,6% 37,5% 54,1% ani 46,0% 51,3% 39,9% 57,0% 60 + ani 38,3% 54,4% 34,7% 57,6% Moldovean/Român 44,2% 50,8% 39,8% 54,1% Rus 55,1% 37,9% 46,3% 46,7% Ucrainean 38,3% 56,3% 33,9% 59,5% Alta 47,8% 50,5% 31,9% 66,4% Nivel scăzut 43,3% 52,0% 39,3% 56,2% Nivel mediu 42,1% 51,8% 36,3% 56,1% Nivel înalt 50,4% 47,4% 43,6% 51,8% Scăzut 37,4% 55,0% 35,5% 57,1% Mediu 42,8% 53,2% 35,8% 58,0% Ridicat 52,7% 44,1% 45,4% 50,2% 38

39 Distribuția răspunsurilor la întrebările: În ce măsură Dvs. personal vă simțiți în siguranță în următoarele locuri? + Siguranță totală / Mai pe timp de zi pe timp de noapte degrabă în siguranță - Mai degrabă în nesiguranță Acasă În stradă Acasă În stradă / Deloc în siguranță TOTAL 85,6% 13,8% 76,9% 22,0% 70,8% 28,5% 43,5% 53,9% Masculin 89,4% 10,1% 83,0% 16,2% 77,9% 21,7% 54,2% 43,8% Feminin 82,4% 16,7% 71,9% 26,7% 64,9% 34,1% 34,7% 62,0% Urban 86,4% 12,6% 74,4% 24,2% 75,6% 23,5% 37,2% 59,8% Rural 84,9% 14,8% 79,3% 19,9% 66,3% 33,1% 49,5% 48,4% ani 90,1% 9,4% 80,4% 18,6% 78,9% 20,5% 44,0% 55,0% ani 83,3% 15,9% 74,2% 24,6% 69,0% 30,6% 39,3% 58,6% ani 85,6% 13,8% 78,7% 20,7% 70,2% 28,9% 47,5% 49,4% 60 + ani 84,2% 15,1% 75,4% 23,2% 66,2% 32,8% 44,1% 51,8% Moldovean/Român 84,5% 14,7% 75,8% 22,8% 70,8% 28,4% 44,3% 53,3% Rus 88,6% 11,4% 75,1% 24,9% 74,6% 25,5% 35,1% 55,2% Ucrainean 88,2% 11,8% 76,6% 22,4% 67,6% 31,7% 37,1% 61,2% Alta 94,9% 5,1% 90,8% 9,2% 71,7% 28,3% 45,3% 53,5% Nivel scăzut 85,8% 13,7% 79,8% 19,3% 68,1% 31,2% 46,0% 52,3% Nivel mediu 85,4% 13,6% 77,4% 21,8% 70,2% 28,9% 45,0% 51,8% Nivel înalt 86,0% 13,9% 73,5% 25,8% 76,1% 23,9% 38,4% 59,7% Scăzut 81,9% 17,0% 76,4% 21,7% 65,1% 33,4% 46,2% 50,1% Mediu 88,4% 10,7% 77,6% 21,3% 73,6% 25,9% 46,0% 52,5% Ridicat 86,6% 13,4% 76,8% 22,9% 73,7% 26,3% 38,7% 58,7% 39

40 Politică 40

41 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: În ce măsură vă interesează politica? Foarte mult Mult Nici mult, nici puţin Puţin Deloc TOTAL 3,4% 17,5% 30,7% 30,7% 17,4% 0,2% Masculin 5,5% 21,7% 30,2% 25,6% 16,9% Feminin 1,6% 14,1% 31,0% 34,9% 17,9% 0,4% Urban 4,8% 19,6% 34,1% 25,5% 15,7% 0,3% Rural 2,1% 15,6% 27,4% 35,6% 19,1% 0,2% ani 1,9% 12,1% 38,0% 31,1% 16,4% 0,6% ani 3,8% 12,8% 30,5% 34,4% 18,1% 0,4% ani 4,6% 20,9% 29,6% 25,5% 19,5% 60 + ani 3,1% 24,6% 25,5% 31,2% 15,5% Moldovean/Român 3,4% 16,5% 31,0% 32,1% 16,8% 0,3% Rus 4,3% 24,2% 24,8% 27,9% 18,9% Ucrainean 1,9% 20,7% 29,1% 28,2% 20,1% Alta 4,1% 23,6% 32,1% 18,6% 21,5% Nivel scăzut 2,6% 15,7% 23,2% 35,8% 22,3% 0,3% Nivel mediu 2,8% 16,0% 34,3% 30,1% 16,8% Nivel înalt 5,4% 22,9% 36,4% 24,7% 10,7% Scăzut 2,7% 17,4% 25,9% 33,7% 19,9% 0,4% Mediu 3,2% 17,5% 29,6% 31,9% 17,5% 0,3% Ridicat 4,2% 17,7% 36,2% 26,8% 15,0% NŞ/ NR 41

42 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveţi în? Diferenţele până la 100% reprezintă răspunsurile NŞ/NR 42

43 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveţi în? Distribuţia răspunsurilor cumulate Foarte multă încredere, Oarecare încredere Guvern Parlament Preşedinte Justiţie Armată Biserică Primărie Partide Politice Bănci TOTAL 15,7% 11,3% 32,0% 13,6% 38,2% 70,7% 40,5% 9,4% 22,1% Masculin 15,4% 11,2% 32,1% 14,8% 42,4% 67,2% 40,1% 9,8% 22,0% Feminin 15,9% 11,4% 32,0% 12,7% 34,8% 73,5% 40,8% 9,0% 22,3% Urban 15,1% 10,9% 31,8% 13,1% 35,4% 61,6% 31,8% 11,1% 27,1% Rural 16,3% 11,7% 32,2% 14,1% 40,9% 79,2% 48,7% 7,7% 17,6% ani 16,2% 17,0% 24,6% 17,5% 45,0% 57,7% 38,3% 10,7% 33,9% ani 16,1% 8,4% 29,0% 11,3% 35,8% 71,5% 38,0% 8,4% 24,0% ani 15,2% 9,8% 32,4% 14,8% 33,6% 74,2% 42,8% 7,6% 17,9% 60 + ani 15,4% 11,2% 41,9% 11,8% 39,5% 77,6% 43,1% 11,2% 13,9% Moldovean/Român 15,3% 11,1% 25,8% 13,4% 37,8% 70,5% 40,6% 8,9% 22,2% Rus 20,2% 13,6% 78,9% 6,6% 35,2% 61,4% 25,0% 10,9% 22,9% Ucrainean 7,9% 5,9% 55,6% 12,7% 40,6% 72,6% 42,8% 8,8% 12,5% Alta 26,7% 18,7% 59,4% 21,4% 41,7% 75,7% 46,1% 14,8% 31,3% Nivel scăzut 18,0% 11,4% 35,1% 15,5% 41,2% 81,1% 45,7% 9,3% 21,1% Nivel mediu 13,7% 9,9% 33,2% 11,6% 36,4% 71,7% 41,1% 8,5% 22,1% Nivel înalt 15,5% 13,1% 26,0% 13,5% 36,9% 54,6% 32,4% 10,9% 24,2% Scăzut 18,3% 12,0% 38,6% 12,8% 42,9% 81,7% 42,9% 7,8% 15,6% Mediu 13,6% 10,6% 31,1% 14,3% 38,6% 74,2% 43,4% 9,8% 24,3% Ridicat 15,1% 11,3% 26,6% 13,8% 33,3% 57,0% 35,6% 10,5% 26,5% Distribuţia răspunsurilor cumulate Foarte multă încredere, Oarecare încredere Poliţie Mass-media ONG Sindicate Centrul Naţional Anticorupţie Procuratura Generală Serviciul de informații și Securitate Curtea constituțională Comisia Electorală Centrală TOTAL 29,3% 35,0% 17,0% 13,3% 15,5% 15,0% 18,3% 14,7% 13,2% Masculin 29,1% 32,0% 15,3% 12,5% 15,8% 17,0% 19,3% 14,0% 12,6% Feminin 29,5% 37,5% 18,5% 13,9% 15,2% 13,3% 17,5% 15,4% 13,7% Urban 29,3% 35,7% 22,4% 15,1% 15,8% 14,4% 20,4% 17,0% 12,8% Rural 29,4% 34,3% 12,1% 11,6% 15,2% 15,6% 16,3% 12,6% 13,6% ani 36,4% 33,5% 21,0% 16,8% 20,9% 24,3% 27,2% 22,8% 14,9% ani 24,5% 33,4% 19,9% 14,6% 15,4% 15,1% 17,5% 13,7% 12,7% ani 27,5% 31,2% 14,4% 11,1% 14,8% 12,0% 15,7% 12,6% 12,9% 60 + ani 30,5% 42,0% 12,9% 10,8% 11,6% 9,8% 14,0% 10,9% 12,4% Moldovean/Român 28,7% 34,9% 17,6% 12,5% 15,0% 15,2% 18,0% 15,0% 12,5% Rus 32,0% 33,6% 19,9% 15,0% 13,4% 2,3% 23,2% 6,6% 12,7% Ucrainean 24,9% 42,8% 11,3% 6,3% 12,3% 7,0% 10,7% 8,1% 9,9% Alta 39,7% 28,9% 15,9% 29,6% 25,6% 26,9% 25,9% 23,5% 25,0% Nivel scăzut 28,6% 33,9% 12,0% 13,0% 16,8% 17,3% 17,6% 14,6% 14,0% Nivel mediu 28,0% 36,9% 14,2% 11,1% 14,4% 13,5% 19,1% 13,2% 12,5% Nivel înalt 32,8% 34,2% 28,9% 16,9% 15,5% 14,4% 18,2% 17,4% 13,1% Scăzut 27,6% 33,8% 13,3% 10,4% 13,1% 13,5% 15,0% 11,6% 14,1% Mediu 30,0% 35,3% 14,5% 12,8% 16,9% 16,5% 20,5% 17,4% 14,0% Ridicat 30,2% 36,0% 23,0% 16,5% 16,5% 15,0% 19,4% 15,3% 11,6% 43

44 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveţi în următoarele partide politice? Diferenţele până la 100% reprezintă NR 44

45 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveţi în următoarele partide politice? Distribuţia răspunsurilor cumulate Foarte multă încredere, Oarecare încredere Partidul Acțțiune și Solidaritate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova Partidul Democrat din Moldova Partidul Liberal Partidul Liberal Democrat din Moldova Partidul Nostru Partidul Politic Platforma demnitate și Adevăr Partidul Politic Șor Partidul Popular European din Moldova Partidul Socialiştilor din Republica Partidul Unității Naționale TOTAL 16,9% 9,4% 6,1% 3,8% 3,9% 7,3% 11,7% 5,8% 2,9% 25,4% 2,2% Masculin 15,3% 10,3% 6,4% 4,0% 5,7% 8,3% 12,5% 5,5% 3,1% 28,6% 2,0% Feminin 18,1% 8,8% 5,8% 3,6% 2,5% 6,5% 10,9% 6,0% 2,8% 22,8% 2,3% Urban 19,8% 9,1% 4,6% 3,8% 4,0% 9,2% 14,4% 5,2% 2,1% 26,0% 3,0% Rural 14,2% 9,8% 7,5% 3,7% 3,9% 5,6% 9,1% 6,5% 3,7% 24,9% 1,5% ani 20,7% 5,8% 5,5% 4,1% 4,6% 8,7% 12,3% 3,5% 2,4% 16,4% 1,1% ani 17,6% 8,3% 6,4% 2,8% 4,8% 6,2% 12,1% 6,1% 3,9% 17,9% 2,0% ani 12,2% 9,0% 6,7% 3,1% 3,0% 7,5% 7,6% 3,8% 2,2% 29,9% 2,8% 60 + ani 17,1% 14,5% 5,7% 5,4% 3,6% 7,2% 14,7% 9,6% 4,2% 37,9% 2,9% Moldovean/Român 19,5% 8,5% 6,5% 4,3% 4,6% 6,0% 13,5% 5,5% 3,3% 19,1% 2,4% Rus 4,1% 10,0% 11,3% 2,3% 12,3% 3,6% 59,5% Ucrainean 2,6% 12,9% 2,8% 0,8% 16,6% 2,7% 8,6% 56,9% Alta 5,1% 17,1% 7,7% 2,4% 2,4% 11,6% 3,2% 2,8% 1,8% 52,5% 3,2% Nivel scăzut 11,4% 13,8% 6,8% 3,6% 2,6% 6,3% 7,0% 7,3% 4,0% 30,3% 2,3% Nivel mediu 18,9% 7,7% 5,0% 4,4% 3,7% 9,4% 12,8% 6,0% 2,1% 24,8% 1,7% Nivel înalt 22,2% 6,2% 6,9% 3,1% 6,5% 5,8% 16,8% 3,5% 2,9% 19,6% 3,0% Scăzut 10,7% 12,8% 7,4% 4,7% 3,2% 6,5% 7,8% 6,9% 4,7% 32,2% 1,6% Mediu 19,0% 9,3% 5,2% 2,3% 3,0% 7,9% 13,2% 7,3% 1,6% 22,1% 1,2% Ridicat 20,8% 6,4% 5,6% 4,3% 5,6% 7,5% 14,0% 3,4% 2,5% 21,9% 3,7% 45

46 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care este personalitatea politică din Republica Moldova în care Dvs. aveţi cea mai mare încredere? (întrebare deschisă) Maia Sandu Andrei Năstase Igor Dodon Iurie Leancă Renato Usatii Vladimir Plahotniuc Vladimir Voronin Pavel Filip Ilan Șor Altcineva Nu am încredere în nimeni NŞ/NR Naţionalit ate Nivel socioeconomic TOTAL 8,3% 2,5% 19,8% 0,5% 1,0% 1,5% 1,8% 1,5% 1,7% 3,4% 49,5% 8,7% Masculin 7,5% 3,9% 21,9% 0,7% 1,0% 2,0% 2,2% 1,6% 0,9% 3,8% 49,1% 5,6% Feminin 8,9% 1,3% 18,1% 0,3% 1,0% 1,1% 1,5% 1,4% 2,3% 3,0% 49,9% 11,2% Urban 7,9% 3,0% 19,6% 0,1% 1,4% 0,9% 1,7% 1,7% 1,9% 4,6% 48,7% 8,5% Rural 8,6% 2,0% 19,9% 0,8% 0,6% 2,0% 2,0% 1,3% 1,5% 2,3% 50,3% 8,8% ani 12,2% 2,1% 12,3% 0,5% 1,3% 2,1% 0,5% 1,6% 1,0% 1,3% 55,0% 10,1% ani 5,7% 1,7% 17,0% 0,4% 1,2% 1,7% 2,3% 1,2% 2,0% 1,7% 58,7% 6,2% ani 7,6% 2,1% 20,5% 0,3% 1,4% 1,3% 0,8% 1,6% 1,4% 5,9% 47,0% 10,0% 60 + ani 8,4% 4,2% 28,9% 0,8% 0,7% 3,5% 1,7% 2,2% 4,6% 36,3% 8,9% Moldovean/Român 9,8% 3,0% 14,7% 0,6% 0,5% 1,7% 1,4% 1,6% 1,9% 3,0% 52,9% 8,9% Rus 50,0% 1,4% 4,0% 8,7% 27,7% 8,2% Ucrainean 46,7% 5,3% 3,5% 3,1% 32,7% 8,7% Alta 2,6% 38,2% 2,8% 1,0% 5,2% 2,5% 4,9% 36,8% 5,9% Nivel scăzut 7,6% 2,1% 24,5% 0,5% 1,1% 2,0% 2,7% 1,1% 2,4% 1,5% 46,1% 8,2% Nivel mediu 7,8% 2,4% 20,1% 0,3% 0,9% 0,8% 1,4% 1,9% 1,4% 4,1% 50,2% 8,5% Nivel înalt 10,1% 3,2% 12,8% 0,6% 0,8% 1,8% 1,2% 1,5% 1,1% 4,8% 53,5% 8,6% Scăzut 5,6% 1,8% 23,2% 0,8% 0,6% 1,9% 2,7% 1,4% 2,6% 3,2% 48,1% 7,9% Mediu 11,4% 2,6% 19,1% 0,6% 1,9% 0,9% 1,6% 1,3% 1,4% 2,5% 48,0% 8,7% Ridicat 8,0% 3,0% 17,2% 0,2% 0,5% 1,5% 1,2% 1,8% 1,0% 4,4% 52,2% 9,3% 46

47 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice? Diferenţele până la 100% reprezintă NR 47

48 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice? Distribuţia răspunsurilor cumulate Foarte multă încredere, Oarecare încredere Andrei Năstase Adrian Candu Dorin Chirtoacă Dumitru Ciubașenco Dodon Igor Iurie Leancă Maia Sandu TOTAL 12,5% 5,4% 9,8% 4,2% 33,0% 5,6% 18,5% Masculin 14,2% 5,7% 8,5% 5,2% 33,4% 5,5% 17,8% Feminin 11,0% 5,0% 10,9% 3,3% 32,7% 5,7% 19,1% Urban 13,6% 4,9% 9,8% 5,2% 32,8% 4,8% 20,1% Rural 11,4% 5,7% 9,8% 3,1% 33,2% 6,4% 17,1% ani 12,9% 2,6% 9,2% 2,8% 27,0% 6,5% 22,9% ani 12,7% 5,3% 9,8% 3,4% 27,6% 5,0% 18,0% ani 9,9% 6,2% 8,5% 5,5% 35,1% 5,8% 14,9% 60 + ani 14,4% 6,8% 11,6% 4,8% 42,8% 5,3% 19,0% Moldovean/Român 14,4% 6,2% 11,8% 3,3% 26,5% 6,1% 21,8% Rus 2,3% 1,4% 8,0% 73,0% 2,6% 4,1% Ucrainean 1,8% 1,0% 0,8% 11,3% 64,4% 2,4% 1,8% Alta 5,2% 0,8% 0,8% 4,6% 59,2% 4,9% 3,4% Nivel scăzut 8,6% 5,0% 9,0% 2,7% 39,6% 5,5% 12,9% Nivel mediu 12,4% 5,8% 10,2% 5,0% 32,2% 4,7% 21,3% Nivel înalt 18,4% 5,1% 10,7% 5,0% 25,5% 7,3% 23,0% Scăzut 8,7% 5,9% 8,8% 3,1% 38,4% 6,4% 12,6% Mediu 15,7% 2,5% 10,6% 4,4% 33,9% 4,2% 21,9% Ridicat 13,2% 7,4% 10,1% 5,0% 27,0% 6,1% 21,2% Distribuţia răspunsurilor cumulate Foarte multă încredere, Oarecare încredere Mihai Ghimpu Pavel Filip Renato Usatîi Viorel Cibotaru Plahotniuc Vladimir Voronin Vladimir Zinaida Grecianîi TOTAL 3,5% 9,9% 8,2% 2,3% 5,8% 17,8% 15,7% Masculin 3,7% 10,1% 8,6% 2,5% 6,9% 11,3% 16,8% Feminin 3,2% 9,7% 7,8% 2,1% 4,9% 9,0% 14,8% Urban 2,8% 9,4% 9,7% 3,0% 4,7% 10,0% 19,8% Rural 4,0% 10,4% 6,8% 1,7% 6,9% 10,1% 12,0% ani 2,6% 6,8% 9,4% 2,1% 5,6% 4,3% 5,0% ani 3,2% 7,3% 6,4% 1,6% 6,5% 8,9% 10,7% ani 3,0% 10,9% 9,6% 2,9% 5,3% 10,2% 19,1% 60 + ani 4,9% 14,6% 7,7% 2,8% 5,8% 16,4% 27,8% Moldovean/Român 3,8% 11,0% 6,7% 2,6% 6,4% 8,7% 11,3% Rus 3,7% 14,1% 1,4% 14,9% 54,9% Ucrainean 1,7% 5,2% 17,5% 1,7% 0,8% 13,1% 43,9% Alta 2,4% 4,3% 13,4% 0,8% 5,3% 20,5% 19,4% Nivel scăzut 3,0% 10,1% 7,7% 1,2% 6,1% 13,8% 18,0% Nivel mediu 3,6% 10,0% 10,6% 1,7% 5,5% 8,7% 15,3% Nivel înalt 3,8% 9,6% 5,2% 4,8% 5,8% 6,6% 13,1% Scăzut 3,7% 11,9% 6,5% 2,0% 7,8% 13,0% 19,2% Mediu 2,7% 7,3% 10,2% 2,0% 3,7% 8,7% 14,1% Ridicat 3,8% 10,3% 8,1% 2,9% 5,7% 8,5% 13,9% 48

49 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, Dvs. v-aţi duce la vot? Sunt absolut sigur că m- aş prezenta Sunt sigur că m-aş prezenta Probabil că m-aş prezenta Probabil că nu m-aş prezenta Sunt sigur că nu m- aş prezenta TOTAL 46,0% 20,5% 14,2% 4,6% 9,5% 4,6% 0,5% Masculin 49,8% 20,6% 11,9% 3,0% 8,7% 5,6% 0,5% Feminin 43,0% 20,5% 16,1% 6,0% 10,1% 3,8% 0,5% Urban 47,2% 22,5% 12,6% 4,3% 8,9% 4,1% 0,5% Rural 44,9% 18,7% 15,7% 5,0% 10,0% 5,1% 0,6% ani 36,4% 26,6% 13,9% 5,7% 12,1% 4,7% 0,6% ani 45,9% 19,1% 15,1% 4,1% 10,2% 4,8% 0,8% ani 49,8% 18,2% 12,5% 5,9% 8,3% 5,0% 0,4% 60 + ani 50,9% 19,2% 15,1% 3,2% 7,4% 4,0% 0,2% Moldovean/Român 45,5% 20,1% 15,0% 5,0% 8,9% 4,8% 0,6% Rus 36,5% 36,1% 14,9% 12,5% Ucrainean 30,9% 28,4% 16,4% 4,2% 13,0% 7,1% Alta 72,7% 9,4% 1,9% 3,4% 10,8% 1,9% Nivel scăzut 46,7% 17,4% 15,7% 3,7% 11,6% 4,4% 0,4% Nivel mediu 44,1% 21,6% 13,9% 5,2% 9,8% 5,0% 0,3% Nivel înalt 49,0% 23,6% 12,4% 5,3% 5,8% 4,0% Scăzut 42,0% 18,6% 19,1% 5,3% 9,9% 4,1% 0,9% Mediu 45,7% 20,5% 12,8% 5,0% 9,8% 5,5% 0,7% Ridicat 50,2% 22,4% 10,8% 3,7% 8,7% 4,3% NŞ NR 49

50 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid aţi vota? Din totalul respondenților Respondenții Deciși 50

51 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid aţi vota? % din total respondenţi Paritudul Acțiune și Solidaritate Partidul Comuniştilor din Moldova Partidul Democrat din Moldova Partidul Liberal din Moldova Partidul Nostru Partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr Partidul Politic Șor Partidul Popular european Partidul Socialiştilor din RM Alt partid Nu aş vota NŞ/NR TOTAL 12,3% 2,5% 2,8% 1,5% 2,4% 3,4% 1,6% 0,8% 26,0% 1,3% 14,2% 31,3% Masculin 11,1% 2,8% 3,4% 1,4% 2,3% 4,6% 0,7% 1,1% 29,5% 1,2% 13,8% 28,0% Feminin 13,3% 2,2% 2,3% 1,6% 2,5% 2,3% 2,2% 0,6% 23,1% 1,3% 14,5% 33,9% Urban 12,9% 1,6% 2,2% 1,5% 3,4% 4,5% 1,7% 0,6% 26,9% 1,6% 12,4% 30,7% Rural 11,8% 3,3% 3,3% 1,6% 1,6% 2,3% 1,4% 1,1% 25,1% 1,0% 15,8% 31,9% ani 17,1% 0,8% 1,8% 1,8% 3,3% 3,3% 1,0% 0,5% 16,5% 1,8% 16,6% 35,6% ani 13,0% 3,4% 2,7% 1,6% 3,2% 3,7% 2,0% 1,4% 21,5% 0,4% 15,8% 31,4% ani 9,2% 3,0% 3,6% 1,4% 3,0% 2,1% 1,2% 0,3% 28,4% 2,5% 12,7% 32,6% 60 + ani 10,3% 2,4% 2,9% 1,4% 0,3% 4,4% 1,8% 1,0% 37,3% 0,7% 11,5% 26,0% Moldovean/Român 14,5% 2,7% 3,2% 1,7% 1,8% 4,1% 1,9% 0,9% 20,0% 1,3% 14,7% 33,3% Rus 1,4% 3,0% 6,8% 65,4% 0,0% 4,9% 18,5% Ucrainean 1,8% 0,9% 7,7% 53,6% 0,8% 13,6% 21,6% Alta 2,6% 1,9% 1,8% 2,8% 1,7% 49,9% 2,2% 13,4% 23,5% Nivel scăzut 8,3% 4,2% 2,2% 2,4% 0,8% 1,8% 2,5% 0,7% 30,6% 1,3% 14,6% 30,7% Nivel mediu 13,6% 2,0% 2,8% 0,9% 3,0% 3,5% 1,5% 0,8% 26,2% 0,4% 15,2% 30,1% Nivel înalt 16,3% 0,8% 3,6% 1,3% 4,0% 5,5% 0,4% 1,1% 19,4% 2,8% 11,7% 33,0% Scăzut 9,0% 4,5% 3,1% 2,3% 1,9% 1,6% 2,5% 1,1% 30,4% 1,2% 14,7% 27,7% Mediu 14,9% 2,0% 1,9% 2,9% 3,8% 1,0% 0,6% 23,6% 1,6% 14,0% 33,7% Ridicat 13,1% 1,0% 3,3% 2,2% 2,6% 4,6% 1,1% 0,8% 24,0% 1,1% 13,7% 32,4% 51

52 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, pentru care partid nu veţi vota în nici un caz? 52

53 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, pentru care partid nu veţi vota în nici un caz? Partidul Acțiune și Solidaritate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova Partidul Democrat din Moldova Partidul Liberal Partidul Liberal Democrat din Moldova Partidul Nostru TOTAL 15,8% 20,1% 32,3% 28,8% 12,8% 13,6% Masculin 16,1% 21,4% 33,4% 29,4% 13,1% 13,6% Feminin 15,5% 19,0% 31,5% 28,3% 12,6% 13,6% Urban 18,2% 24,7% 36,5% 35,5% 18,8% 17,9% Rural 13,5% 15,8% 28,4% 22,6% 7,2% 9,6% ani 10,0% 17,9% 27,1% 24,1% 10,8% 15,4% ani 15,6% 20,5% 32,7% 25,2% 13,4% 14,7% ani 16,5% 21,8% 32,8% 31,5% 11,7% 11,2% 60 + ani 20,4% 19,8% 36,1% 34,6% 15,1% 13,1% Moldovean/Român 15,3% 20,9% 30,8% 24,4% 12,4% 14,0% Rus 12,1% 10,5% 43,8% 64,7% 21,5% 16,8% Ucrainean 33,1% 28,1% 38,5% 39,5% 19,2% 16,2% Alta 6,3% 7,2% 38,0% 52,0% 7,1% 4,1% Nivel scăzut 14,8% 14,7% 28,8% 28,4% 7,7% 8,8% Nivel mediu 16,8% 23,7% 34,9% 28,0% 16,6% 16,0% Nivel înalt 15,8% 22,9% 34,1% 31,0% 14,4% 17,4% Scăzut 18,0% 18,6% 31,5% 28,1% 12,5% 13,7% Mediu 15,6% 16,2% 30,4% 28,1% 11,9% 10,7% Ridicat 13,8% 25,1% 34,9% 30,1% 13,9% 16,2% Partidul Politic Partidul Partidul Partidul Platforma Popular Socialiștilor Partidul Politic Demnitate și European din Unității Adevăr Șor din Moldova Moldova Naționale NŞ/NR TOTAL 13,2% 12,1% 13,6% 19,3% 10,1% 36,0% Masculin 13,1% 12,0% 12,8% 20,2% 10,4% 32,7% Feminin 13,2% 12,2% 14,2% 18,6% 9,9% 38,8% Urban 17,2% 17,8% 18,6% 22,1% 15,2% 31,7% Rural 9,4% 6,7% 8,9% 16,8% 5,3% 40,1% ani 10,8% 11,2% 10,1% 24,3% 9,3% 33,0% ani 12,0% 13,3% 11,8% 18,8% 9,9% 39,7% ani 14,5% 12,0% 15,0% 17,8% 10,5% 35,0% 60 + ani 15,4% 11,4% 17,3% 17,0% 10,6% 35,4% Moldovean/Român 13,0% 12,2% 13,4% 22,0% 10,0% 37,2% Rus 17,4% 11,6% 16,6% 2,3% 11,2% 24,9% Ucrainean 22,4% 18,1% 21,2% 8,5% 16,3% 34,9% Alta 4,1% 5,1% 6,8% 7,5% 4,1% 29,7% Nivel scăzut 11,2% 6,3% 10,0% 12,0% 5,7% 40,8% Nivel mediu 14,4% 13,6% 15,2% 21,5% 11,7% 34,6% Nivel înalt 14,4% 18,3% 16,3% 27,0% 14,2% 30,3% Scăzut 15,0% 10,7% 13,5% 13,5% 9,7% 40,2% Mediu 12,8% 11,8% 13,9% 16,9% 10,4% 40,9% Ridicat 11,7% 13,6% 13,3% 27,0% 10,2% 27,7% 53

54 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care în opinia Dvs. este cel mai corupt politician din Republica Moldova? (întrebare deschisă) Adrian Candu Igor Dodon Mihai Ghimpu Renato Usatii Vlad Filat Vladimir Plahotniuc Vladimir Voronin Toți politicienii Altcineva NŞ/NR Naţionalit ate Nivel socioeconomic TOTAL 0,5% 4,9% 0,9% 0,4% 2,6% 32,6% 0,5% 1,3% 7,0% 49,1% Masculin 0,2% 5,5% 1,7% 0,6% 3,0% 37,3% 0,6% 1,6% 6,2% 43,3% Feminin 0,7% 4,4% 0,3% 0,3% 2,2% 28,8% 0,4% 1,3% 7,7% 53,8% Urban 0,5% 4,6% 1,4% 0,3% 2,3% 37,1% 0,7% 1,5% 8,9% 42,8% Rural 0,5% 5,1% 0,5% 0,5% 2,9% 28,4% 0,4% 1,2% 5,3% 55,0% ani 0,5% 5,3% 1,3% 3,7% 28,9% 1,1% 1,8% 9,2% 48,3% ani 0,4% 6,6% 0,4% 0,4% 1,7% 31,9% 0,4% 2,0% 5,6% 50,5% ani 0,4% 3,7% 0,8% 1,1% 2,5% 34,4% 1,0% 7,6% 48,6% 60 + ani 0,7% 3,6% 1,3% 0,3% 2,7% 34,8% 0,6% 1,0% 6,3% 48,7% Moldovean/Român 0,6% 5,6% 1,1% 0,5% 2,6% 32,0% 0,6% 1,4% 7,1% 48,5% Rus 2,8% 48,5% 1,9% 8,2% 38,7% Ucrainean 1,0% 1,0% 2,8% 32,8% 3,3% 5,1% 54,0% Alta 2,0% 2,2% 30,7% 0,0% 7,1% 58,0% Nivel scăzut 0,6% 4,8% 0,7% 0,5% 2,6% 27,2% 0,7% 0,3% 5,5% 57,1% Nivel mediu 0,1% 4,2% 1,1% 0,4% 3,2% 37,2% 0,3% 1,3% 8,0% 44,0% Nivel înalt 0,9% 6,0% 1,0% 0,4% 1,4% 34,1% 0,5% 3,1% 7,8% 44,7% Scăzut 0,4% 3,3% 0,6% 1,0% 2,5% 25,5% 0,4% 0,8% 5,7% 59,9% Mediu 0,5% 5,0% 0,8% 2,5% 31,4% 0,8% 1,4% 8,7% 48,9% Ridicat 0,6% 6,3% 1,4% 0,3% 2,7% 40,4% 0,4% 2,2% 6,8% 39,1% 54

55 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cum credeţi Dvs., Republica Moldova este guvernată de voinţa poporului? Da Nu NŞ/NR TOTAL 7,2% 86,2% 6,6% Masculin 5,4% 90,7% 4,0% Feminin 8,7% 82,5% 8,8% Urban 6,5% 88,9% 4,5% Rural 7,8% 83,6% 8,5% ani 8,0% 87,3% 4,8% ani 6,5% 86,6% 6,9% ani 5,7% 88,1% 6,2% 60 + ani 8,8% 82,7% 8,5% Moldovean/Român 7,8% 84,9% 7,2% Rus 4,2% 92,9% 2,8% Ucrainean 4,1% 90,8% 5,1% Alta 4,1% 93,2% 2,7% Nivel scăzut 8,4% 82,9% 8,8% Nivel mediu 7,4% 87,1% 5,4% Nivel înalt 5,3% 90,1% 4,7% Scăzut 9,3% 80,1% 10,6% Mediu 7,4% 87,0% 5,6% Ridicat 5,0% 91,2% 3,8% 55

56 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Credeţi că alegerile în Republica Moldova sunt libere şi corecte? Da Nu NŞ/NR TOTAL 15,4% 76,3% 8,3% Masculin 16,0% 77,7% 6,3% Feminin 15,0% 75,1% 9,9% Urban 14,5% 79,5% 6,0% Rural 16,3% 73,3% 10,5% ani 11,0% 82,1% 6,9% ani 14,9% 78,0% 7,1% ani 16,9% 76,5% 6,6% 60 + ani 18,5% 68,8% 12,7% Moldovean/Român 14,7% 77,1% 8,2% Rus 11,3% 81,3% 7,4% Ucrainean 21,1% 63,5% 15,4% Alta 20,3% 76,2% 3,5% Nivel scăzut 15,9% 71,6% 12,5% Nivel mediu 16,2% 77,7% 6,1% Nivel înalt 13,9% 81,2% 5,0% Scăzut 17,2% 69,5% 13,3% Mediu 16,1% 76,2% 7,7% Ridicat 13,1% 82,8% 4,1% 56

57 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Spuneți-mi, Vă rog, în ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație În ultima perioadă în RM se manifesta tot mai puternic tendința de instaurare a unui regim totalitar in care puterea de decizie este în mîinile unei singure persoane? Total de Oarecum Oarecum Deloc de acord de acord dezacord acord NŞ/NR TOTAL 31,7% 27,2% 13,5% 13,4% 14,3% Masculin 34,8% 26,7% 14,0% 15,0% 9,5% Feminin 29,1% 27,6% 13,1% 12,0% 18,2% Urban 36,0% 26,3% 11,3% 15,0% 11,5% Rural 27,7% 28,0% 15,6% 11,8% 16,9% ani 29,4% 31,9% 13,5% 17,6% 7,6% ani 31,5% 26,4% 15,3% 12,9% 13,9% ani 29,3% 25,4% 14,5% 15,4% 15,3% 60 + ani 36,2% 25,6% 10,5% 8,1% 19,7% Moldovean/Român 31,6% 26,1% 14,4% 13,6% 14,3% Rus 43,3% 27,4% 7,9% 11,2% 10,3% Ucrainean 34,6% 27,1% 15,0% 8,2% 15,1% Alta 22,7% 40,0% 4,4% 16,9% 16,0% Nivel scăzut 27,9% 30,1% 13,0% 11,3% 17,7% Nivel mediu 32,7% 24,8% 14,7% 14,0% 13,8% Nivel înalt 36,3% 27,0% 12,0% 15,3% 9,4% Scăzut 22,8% 27,2% 14,1% 15,3% 20,6% Mediu 32,4% 29,4% 15,4% 9,3% 13,5% Ridicat 39,5% 25,1% 11,2% 15,2% 9,0% 57

58 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Cum apreciaţi activitatea Guvernului condus de Pavel Filip comparativ cu guvernările precedente? Mult mai Mai Neschimb Mult mai Mai rea bună bună ată rea NŞ/NR TOTAL 2,1% 27,9% 44,1% 11,4% 3,6% 11,0% Masculin 2,3% 27,8% 44,1% 11,7% 4,1% 10,0% Feminin 1,9% 28,0% 44,0% 11,2% 3,1% 11,8% Urban 1,6% 27,8% 43,4% 11,8% 5,3% 10,2% Rural 2,5% 28,1% 44,7% 11,1% 1,9% 11,6% ani 2,5% 21,7% 48,2% 10,0% 3,0% 14,6% ani 1,8% 23,9% 47,1% 12,4% 2,7% 12,1% ani 2,4% 30,2% 46,0% 8,2% 3,4% 9,8% 60 + ani 1,8% 35,8% 34,9% 14,7% 5,2% 7,5% Moldovean/Român 2,1% 29,6% 43,5% 10,9% 3,3% 10,6% Rus 19,6% 40,7% 17,9% 5,4% 16,4% Ucrainean 14,1% 50,9% 20,5% 6,6% 7,9% Alta 5,2% 25,7% 45,6% 5,6% 3,1% 14,8% Nivel scăzut 1,4% 26,2% 46,2% 11,7% 2,7% 11,7% Nivel mediu 2,8% 28,8% 40,5% 12,4% 3,2% 12,3% Nivel înalt 2,1% 29,7% 46,7% 9,6% 4,9% 7,0% Scăzut 2,3% 27,6% 41,8% 13,2% 3,5% 11,7% Mediu 1,8% 28,2% 45,0% 10,0% 2,6% 12,4% Ridicat 2,2% 28,0% 45,4% 11,1% 4,4% 9,0% 58

59 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Care sunt așteptările Dvs., față de viitorul președinte al RM? 59

60 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Care sunt așteptările Dvs., față de actualul președinte al RM? Să creeze locuri de muncă Să dezvolte economia Să aducă R. M. mai aproape de Vest şi UE Să oprească/ stopeze copupția Să pedepsească cu închisoarea pe cei care au furat miliardul Să readucă cinstea, onestitatea RM Să îmbunătăţească sistemul educaţional TOTAL 67,2% 56,0% 9,7% 30,1% 18,2% 6,8% 6,0% Masculin 64,1% 57,9% 11,4% 30,4% 17,6% 6,7% 4,8% Feminin 69,7% 54,4% 8,2% 29,9% 18,8% 6,8% 7,1% Urban 60,5% 52,7% 13,0% 28,6% 22,9% 8,9% 9,1% Rural 73,4% 59,0% 6,5% 31,5% 13,9% 4,8% 3,2% ani 68,2% 53,4% 10,5% 34,0% 21,7% 8,4% 9,0% ani 67,2% 53,6% 12,8% 32,1% 15,4% 4,7% 8,2% ani 68,5% 57,8% 8,1% 28,7% 15,6% 6,6% 3,4% 60 + ani 65,0% 59,3% 6,9% 25,7% 21,2% 8,1% 3,5% Moldovean/Român 67,7% 56,0% 11,5% 34,2% 15,5% 6,8% 6,0% Rus 54,8% 57,0% 7,0% 34,5% 6,3% 4,4% Ucrainean 61,1% 44,3% 1,7% 6,6% 34,2% 11,6% 6,8% Alta 74,2% 67,0% 1,0% 16,0% 26,1% 2,0% 7,0% Nivel scăzut 78,7% 60,4% 6,5% 32,5% 17,0% 4,9% 3,6% Nivel mediu 67,4% 56,5% 8,3% 27,5% 17,7% 8,5% 4,8% Nivel înalt 50,5% 48,7% 16,5% 31,1% 20,5% 7,1% 11,4% Scăzut 75,1% 56,4% 4,8% 30,7% 17,4% 6,7% 2,9% Mediu 65,1% 54,8% 10,6% 29,1% 18,7% 6,2% 7,7% Ridicat 61,7% 56,6% 13,5% 30,4% 18,6% 7,4% 7,5% Să ofere soluţii pentru problemele femeilor Să ofere soluţii pentru susţinerea familiilor Să aducă R. M mai aproape de Est şi Federaţia Rusă Să creeze condiţii pentru revenirea moldovenilor acasă Reglementarea conflictului Transnistrean TOTAL 2,9% 17,8% 6,2% 23,9% 4,3% 13,1% 2,2% 6,4% Masculin 2,2% 15,4% 7,0% 22,8% 5,3% 11,8% 2,7% 7,3% Feminin 3,5% 19,8% 5,6% 24,8% 3,6% 14,1% 1,8% 5,7% Urban 1,8% 18,8% 8,2% 24,3% 4,6% 13,4% 1,7% 6,2% Rural 3,9% 17,0% 4,4% 23,6% 4,1% 12,8% 2,7% 6,7% ani 1,6% 18,9% 5,1% 24,2% 3,8% 8,5% 2,6% 5,6% ani 3,8% 17,7% 4,5% 22,7% 4,2% 14,0% 1,8% 6,6% ani 3,0% 17,1% 6,6% 24,2% 3,9% 15,4% 3,0% 6,8% 60 + ani 3,0% 17,8% 9,0% 24,9% 5,5% 13,7% 1,7% 6,6% Moldovean/Român 3,1% 18,6% 3,8% 23,6% 3,7% 12,8% 2,3% 5,9% Rus 1,4% 14,7% 16,2% 29,8% 16,9% 18,1% 0,0% 9,3% Ucrainean 1,8% 16,7% 20,1% 22,1% 5,9% 17,2% 2,7% 11,4% Alta 3,0% 11,8% 16,3% 26,1% 4,2% 9,1% 2,3% 6,1% Nivel scăzut 2,6% 17,5% 7,1% 24,6% 2,9% 12,3% 1,5% 5,3% Nivel mediu 3,0% 17,3% 7,1% 25,6% 5,5% 12,5% 1,8% 6,6% Nivel înalt 3,3% 19,2% 3,9% 20,9% 4,9% 15,3% 3,9% 7,2% Scăzut 4,2% 17,9% 7,1% 20,6% 4,0% 12,7% 0,8% 7,5% Mediu 2,1% 18,9% 5,2% 27,8% 3,8% 12,3% 2,4% 7,6% Ridicat 2,4% 16,8% 6,3% 23,5% 5,1% 14,1% 3,5% 604,4% Altele Nimic NŞ/NR

61 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dvs. ați participat la următoarele acțiuni de protest în ultimii 5 ani? Valoarea răspunsurilor NU Semnarea unei petiţii, reclamaţii Participarea la demonstraţii / greve legale Participarea la demonstraţii / greve ilegale Ocuparea unor clădiri / fabrici Blocarea străzilor Greva foamei TOTAL 91,4% 88,1% 98,5% 99,0% 98,9% 99,0% Masculin 90,0% 83,0% 97,5% 98,5% 98,0% 98,2% Feminin 92,5% 92,3% 99,3% 99,4% 99,6% 99,6% Urban 85,9% 82,6% 98,0% 98,6% 98,7% 98,1% Rural 96,5% 93,3% 99,0% 99,3% 99,1% 99,8% ani 88,0% 83,4% 96,5% 96,7% 97,9% 96,0% ani 92,5% 90,0% 99,2% 99,6% 99,6% 100,0% ani 90,6% 87,9% 97,9% 99,2% 97,9% 99,6% 60 + ani 93,8% 90,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% Moldovean/Român 91,2% 87,4% 98,4% 99,1% 98,9% 99,0% Rus 78,5% 85,9% 100,0% 97,0% 100,0% 97,0% Ucrainean 95,1% 91,2% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% Alta 96,3% 95,8% 98,6% 98,6% 98,6% 100,0% Nivel scăzut 97,0% 93,2% 99,6% 99,3% 99,3% 99,6% Nivel mediu 92,2% 86,4% 99,0% 98,7% 98,8% 99,5% Nivel înalt 83,0% 83,9% 96,6% 99,4% 99,3% 97,8% Scăzut 95,8% 94,5% 99,3% 98,5% 98,9% 98,9% Mediu 93,4% 87,3% 98,1% 99,7% 98,6% 99,5% Ridicat 85,3% 82,8% 98,0% 98,8% 99,2% 98,6% 61

62 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dacă cineva v-ar îndemna, Dvs. aţi participa sau nu aţi participa la vreuna din următoarele acţiuni de protest față de actuala guvernare? Valoarea răspunsurilor NU Semnarea unei petiţii, reclamaţii Participarea la demonstraţii / greve legale Participarea la demonstraţii / greve ilegale Ocuparea unor clădiri / fabrici Blocarea străzilor Greva foamei TOTAL 73,0% 71,6% 91,3% 93,2% 90,8% 94,5% Masculin 70,6% 68,9% 89,4% 91,1% 87,9% 92,6% Feminin 75,0% 73,9% 92,8% 94,9% 93,2% 96,0% Urban 64,8% 65,4% 91,2% 92,4% 89,3% 95,2% Rural 80,7% 77,4% 91,3% 93,9% 92,2% 93,9% ani 63,8% 60,9% 85,9% 90,9% 85,1% 91,2% ani 70,4% 70,1% 91,3% 91,9% 89,3% 93,7% ani 75,6% 73,7% 91,3% 92,7% 92,4% 95,1% 60 + ani 81,7% 80,9% 96,0% 97,2% 96,2% 97,8% Moldovean/Român 71,3% 70,1% 90,5% 92,7% 90,2% 94,0% Rus 79,2% 81,0% 100,0% 97,0% 97,0% 100,0% Ucrainean 82,6% 78,0% 95,6% 97,3% 94,5% 96,3% Alta 81,3% 78,6% 91,1% 92,7% 91,3% 96,5% Nivel scăzut 82,1% 80,3% 94,6% 96,0% 94,5% 95,8% Nivel mediu 71,5% 67,7% 89,9% 91,6% 89,0% 93,4% Nivel înalt 62,4% 64,8% 89,2% 92,3% 89,1% 95,2% Scăzut 82,1% 81,1% 93,4% 95,0% 94,4% 95,5% Mediu 76,1% 72,4% 91,9% 94,1% 91,5% 95,1% Ridicat 61,5% 61,9% 88,7% 90,6% 86,9% 93,1% 62

63 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Dacă ați avea o ocazie de a pleca din Republica Moldova, cum ați proceda? Aş pleca pentru Aş pleca pentru totdeauna o perioadă Nu aș pleca NȘ/NR TOTAL 17,5% 31,4% 48,5% 2,6% Masculin 15,6% 33,9% 47,7% 2,9% Feminin 19,1% 29,3% 49,2% 2,4% Urban 22,9% 33,4% 41,6% 2,1% Rural 12,5% 29,4% 55,0% 3,1% ani 24,3% 54,9% 18,4% 2,4% ani 25,6% 37,5% 33,4% 3,5% ani 12,5% 24,7% 59,0% 3,9% 60 + ani 7,0% 9,9% 82,6% 0,5% Moldovean/Român 17,4% 33,8% 45,9% 2,9% Rus 24,7% 12,8% 62,4% Ucrainean 14,1% 23,9% 59,6% 2,4% Alta 18,4% 19,0% 61,5% 1,0% Nivel scăzut 14,1% 23,1% 61,4% 1,4% Nivel mediu 16,9% 37,8% 42,7% 2,6% Nivel înalt 23,0% 33,7% 39,3% 4,0% Scăzut 6,8% 18,9% 71,3% 3,0% Mediu 21,0% 36,7% 40,1% 2,2% Ridicat 24,6% 38,3% 34,4% 2,7% 63

64 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care ar putea fi motivele ce ar conduce la plecarea Dvs. din RM? În cazul în care în RM s-ar începe un război civil În cazul în În cazul în care RM ar care în RM fi afectată s-ar începe de careva un război calamități cu altă țară naturale În cazul în care în Republica Moldova ar începe persecutări politice În cazul în care situaţia economi că ar fi şi mai rea Altceva NȘ/NR TOTAL 6,8% 7,0% 5,3% 10,3% 87,7% 1,9% 3,6% Masculin 6,5% 7,1% 6,2% 10,7% 85,6% 3,6% 3,2% Feminin 7,0% 6,9% 4,6% 10,0% 89,5% 0,4% 3,9% Urban 9,9% 9,1% 5,0% 11,8% 89,6% 1,9% 2,5% Rural 2,9% 4,4% 5,8% 8,4% 85,4% 1,8% 5,0% ani 8,4% 6,6% 6,9% 13,3% 89,2% 0,6% ani 5,9% 6,7% 4,1% 9,2% 90,6% 2,1% 3,3% ani 5,7% 8,8% 5,2% 6,8% 84,8% 1,5% 7,3% 60 + ani 6,9% 6,1% 4,3% 10,6% 75,5% 9,6% 8,9% Moldovean/Român 6,3% 6,8% 5,3% 10,1% 87,3% 1,8% 4,0% Rus 14,8% 15,5% 96,2% 4,9% Ucrainean 9,1% 12,5% 4,5% 12,0% 85,9% 2,6% 2,6% Alta 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 91,3% Nivel scăzut 2,9% 3,0% 2,7% 6,0% 90,2% 2,0% 3,3% Nivel mediu 6,0% 5,8% 6,7% 8,5% 85,2% 1,6% 5,1% Nivel înalt 11,8% 12,3% 5,9% 17,4% 89,6% 2,2% 0,9% Scăzut 6,5% 8,5% 5,7% 7,9% 80,9% 1,6% 7,1% Mediu 3,4% 4,0% 5,2% 8,2% 87,5% 1,1% 4,7% Ridicat 9,7% 8,9% 5,3% 13,1% 90,6% 2,6% 1,3% 64

65 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: În ultimele luni în Republica Moldova au început să fie întreprinse diferite acțiuni axate pe lupta cu corupția (arestarea unor persoane publice (Judecători, Vameși), businessmeni, demiterea unor conducători de instituții etc.). Dvs. ce părere aveți despre aceste acțiuni? Aceste acțiuni sunt un început al reformelor reale în țara noastră Aceste acțiuni reprezintă o imitare a reformelor și vor agrava și mai mult situația din țară Aceste acțiuni sunt Aceste acțiuni realizate special în reprezintă o campania reglare de electorală pentru a conturi dintre ridica raitingul grupurile unui partid sau oligarhice candidat politic Altceva NȘ/NR TOTAL 14,4% 21,1% 21,5% 21,0% 0,2% 21,8% Masculin 14,4% 21,7% 22,0% 23,8% 0,1% 18,0% Feminin 14,4% 20,6% 21,1% 18,7% 0,3% 24,8% Urban 14,2% 22,8% 25,9% 22,1% 0,4% 14,6% Rural 14,5% 19,5% 17,4% 20,0% 0,1% 28,5% ani 16,1% 17,2% 27,5% 24,6% 14,6% ani 16,8% 21,0% 21,5% 20,6% 0,4% 19,6% ani 11,4% 22,3% 19,4% 20,9% 0,3% 25,7% 60 + ani 12,8% 23,5% 18,4% 18,4% 0,3% 26,7% Moldovean/Român 14,1% 19,2% 22,1% 21,4% 0,3% 22,8% Rus 13,0% 22,4% 23,3% 29,4% 11,9% Ucrainean 8,1% 28,8% 21,2% 17,7% 24,3% Alta 24,0% 35,5% 13,3% 14,8% 12,4% Nivel scăzut 15,8% 18,3% 18,7% 20,4% 0,2% 26,7% Nivel mediu 12,9% 20,2% 23,6% 20,5% 0,5% 22,3% Nivel înalt 14,6% 27,0% 22,4% 23,1% 12,9% Scăzut 14,7% 16,9% 16,2% 17,8% 0,5% 33,9% Mediu 13,2% 19,5% 21,8% 25,7% 19,8% Ridicat 15,0% 26,7% 26,3% 19,8% 0,2% 11,9% 65

66 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cum vedeți situația politică în Republica Moldova în prezent? Foarte stabilă Stabilă Puțin Deloc nu este instabilă stabilă NȘ/NR TOTAL 0,7% 10,4% 40,1% 43,3% 5,5% Masculin 0,8% 10,5% 37,9% 46,6% 4,2% Feminin 0,6% 10,3% 41,8% 40,6% 6,6% Urban 1,1% 9,1% 41,1% 44,8% 4,0% Rural 0,4% 11,6% 39,1% 41,9% 7,0% ani 1,3% 10,4% 36,7% 49,2% 2,4% ani 0,8% 12,0% 40,8% 41,3% 5,0% ani 0,3% 9,8% 41,8% 41,1% 7,0% 60 + ani 0,5% 9,0% 40,4% 42,6% 7,5% Moldovean/Român 0,9% 11,1% 37,3% 45,1% 5,6% Rus 3,7% 44,5% 46,1% 5,6% Ucrainean 10,1% 44,4% 39,1% 6,4% Alta 5,6% 66,8% 24,3% 3,3% Nivel scăzut 0,2% 9,3% 43,7% 39,0% 7,7% Nivel mediu 1,3% 10,9% 38,6% 44,2% 4,9% Nivel înalt 0,6% 11,3% 36,8% 48,7% 2,5% Scăzut 0,5% 13,7% 41,9% 36,5% 7,5% Mediu 0,8% 7,1% 40,5% 44,2% 7,3% Ridicat 0,8% 10,2% 37,9% 49,0% 2,0% 66

67 Relaţii externe 67

68 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cum apreciaţi relaţiile actuale ale Republicii Moldova cu următoarele state? + foarte bune/bune - rele/foarte rele Naţionali tate Nivel socioeconomic România Ucraina Federaţia Rusă TOTAL 66,0% 18,4% 52,6% 26,9% 54,2% 32,1% 55,9% 17,1% 66,9% 14,5% Masculin 68,1% 17,6% 54,8% 27,8% 52,9% 35,5% 57,7% 18,6% 69,6% 15,4% Feminin 64,3% 19,0% 50,8% 26,1% 55,2% 29,3% 54,3% 16,0% 64,6% 13,7% Urban 68,6% 19,2% 52,1% 30,4% 52,1% 37,5% 55,3% 21,4% 67,2% 17,8% Rural 63,6% 17,6% 53,1% 23,6% 56,1% 27,1% 56,4% 13,1% 66,5% 11,3% ani 70,8% 16,3% 49,0% 32,9% 52,2% 35,0% 59,5% 16,4% 70,1% 13,4% ani 66,1% 17,5% 51,4% 26,6% 56,2% 29,7% 53,2% 16,8% 65,7% 15,6% ani 62,1% 20,3% 51,5% 27,9% 53,0% 33,1% 54,4% 18,0% 67,6% 13,4% 60 + ani 65,4% 19,2% 58,4% 21,0% 54,6% 31,4% 57,4% 17,4% 64,6% 15,2% Moldovean/Român 66,6% 18,3% 50,9% 27,7% 52,7% 32,5% 56,0% 16,3% 67,4% 13,8% Rus 69,1% 23,4% 54,4% 32,7% 55,7% 37,6% 67,5% 16,4% 79,0% 12,8% Ucrainean 58,8% 18,8% 61,8% 20,2% 54,2% 35,8% 48,7% 21,0% 55,8% 19,6% Alta 64,6% 16,9% 63,2% 21,1% 71,0% 21,1% 55,8% 24,4% 64,6% 17,9% Nivel scăzut 60,8% 19,7% 53,8% 23,4% 58,1% 25,0% 52,9% 17,7% 62,7% 14,2% Nivel mediu 65,6% 18,5% 50,4% 28,4% 52,0% 34,4% 54,8% 16,0% 68,1% 13,0% Nivel înalt 75,0% 15,6% 54,2% 29,8% 52,1% 38,6% 61,8% 17,8% 71,5% 16,6% Scăzut 56,6% 21,8% 51,8% 25,5% 54,0% 28,5% 50,6% 18,0% 60,2% 16,0% Mediu 68,3% 16,3% 53,7% 24,0% 54,1% 31,5% 57,1% 13,9% 68,6% 12,0% Ridicat 72,8% 16,9% 52,4% 30,8% 54,4% 36,1% 59,8% 19,2% 71,7% 15,3% SUA UE 68

69 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Dvs. aţi vota pentru sau contra? Aş vota Aş vota Nu aş Nu ştiu, nu pentru contra participa m-am decis NR TOTAL 47,2% 28,5% 7,8% 14,5% 2,0% Masculin 47,1% 29,8% 8,2% 13,7% 1,2% Feminin 47,4% 27,3% 7,5% 15,2% 2,6% Urban 48,4% 31,7% 7,8% 9,8% 2,4% Rural 46,2% 25,5% 7,8% 19,0% 1,6% ani 55,9% 19,2% 11,4% 11,2% 2,3% ani 48,2% 27,2% 6,5% 16,6% 1,5% ani 44,9% 31,6% 6,3% 15,2% 2,0% 60 + ani 40,8% 34,9% 7,7% 14,4% 2,1% Moldovean/Român 53,8% 21,2% 7,0% 16,0% 1,9% Rus 13,4% 67,6% 14,3% 3,3% 1,4% Ucrainean 12,4% 62,0% 10,4% 10,3% 4,8% Alta 20,3% 61,2% 11,7% 6,8% Nivel scăzut 39,9% 33,0% 6,9% 18,4% 1,9% Nivel mediu 47,2% 27,5% 7,1% 15,6% 2,6% Nivel înalt 59,0% 23,5% 10,3% 6,9% 0,3% Scăzut 37,4% 30,0% 10,1% 20,0% 2,4% Mediu 49,3% 28,4% 6,4% 13,5% 2,4% Ridicat 54,7% 27,0% 6,8% 10,3% 1,2% 69

70 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Privind în ansamblu, consideraţi că Moldova ar obţine mai multe avantaje sau mai multe dezavantaje devenind membru al Uniunii Europene? doar mai multe mai multe doar avantaje avantaje dezavantaje dezavantaje Nu ştiu TOTAL 17,1% 32,1% 20,1% 9,7% 21,0% Masculin 18,8% 29,7% 22,7% 8,9% 19,9% Feminin 15,8% 34,0% 18,0% 10,3% 21,8% Urban 16,7% 33,6% 24,1% 11,0% 14,6% Rural 17,6% 30,7% 16,4% 8,4% 27,0% ani 16,6% 38,2% 21,4% 5,4% 18,4% ani 17,6% 35,6% 17,0% 11,2% 18,6% ani 17,2% 28,7% 21,1% 8,9% 24,1% 60 + ani 17,0% 25,9% 21,8% 12,4% 22,9% Moldovean/Român 19,6% 36,0% 15,6% 7,1% 21,7% Rus 1,4% 16,4% 51,7% 21,9% 8,6% Ucrainean 4,5% 9,7% 36,6% 26,5% 22,6% Alta 8,0% 16,0% 41,6% 17,3% 17,1% Nivel scăzut 15,6% 28,4% 21,6% 9,3% 25,1% Nivel mediu 14,9% 33,1% 19,0% 10,7% 22,3% Nivel înalt 23,2% 36,7% 19,4% 8,4% 12,3% Scăzut 12,0% 28,9% 18,6% 9,5% 31,0% Mediu 18,8% 30,3% 21,0% 9,1% 20,8% Ridicat 20,6% 36,7% 20,7% 10,4% 11,6% 70

71 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dacă vi s-ar cere să votaţi cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasitică (Rusia-Belarus-Kazahstan) Dvs. aţi vota pentru sau contra? Aş vota Aş vota Nu aş Nu ştiu, nu pentru contra participa m-am decis NR TOTAL 42,4% 30,4% 7,5% 17,7% 2,1% Masculin 43,8% 31,8% 7,8% 14,4% 2,2% Feminin 41,2% 29,3% 7,2% 20,3% 2,0% Urban 45,5% 31,9% 6,8% 13,9% 1,9% Rural 39,5% 29,0% 8,1% 21,1% 2,3% ani 31,8% 36,9% 10,7% 18,0% 2,6% ani 42,5% 33,0% 6,3% 17,8% 0,4% ani 46,7% 23,1% 7,6% 19,2% 3,4% 60 + ani 47,3% 28,9% 5,9% 15,6% 2,3% Moldovean/Român 35,3% 34,7% 7,8% 20,1% 2,2% Rus 83,4% 8,2% 8,4% Ucrainean 72,0% 7,5% 6,3% 10,5% 3,7% Alta 76,5% 13,6% 4,3% 5,7% Nivel scăzut 45,5% 26,6% 5,1% 20,9% 1,9% Nivel mediu 43,0% 26,8% 9,0% 19,0% 2,1% Nivel înalt 36,8% 41,9% 8,3% 11,5% 1,4% Scăzut 45,0% 21,5% 7,3% 22,8% 3,5% Mediu 41,8% 32,2% 7,4% 15,9% 2,7% Ridicat 40,5% 37,3% 7,7% 14,4% 0,2% 71

72 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Privind în ansamblu, consideraţi că Moldova ar obţine mai multe avantaje sau mai multe dezavantaje devenind membru al Uniunii Euroasiatice (Rusia-Belarus-Kazahstan)? doar mai multe mai multe doar avantaje avantaje dezavantaje dezavantaje Nu ştiu TOTAL 15,8% 28,9% 18,9% 13,0% 23,4% Masculin 18,1% 27,2% 18,9% 13,0% 22,8% Feminin 13,9% 30,4% 18,9% 12,9% 23,9% Urban 15,8% 32,5% 21,2% 11,5% 19,0% Rural 15,8% 25,7% 16,8% 14,3% 27,5% ani 9,8% 25,5% 26,5% 14,2% 23,9% ani 15,7% 28,1% 20,2% 13,3% 22,8% ani 19,3% 29,2% 15,4% 11,4% 24,7% 60 + ani 17,7% 32,8% 14,2% 13,0% 22,3% Moldovean/Român 12,0% 26,5% 21,0% 15,3% 25,2% Rus 34,3% 52,3% 5,1% 1,7% 6,6% Ucrainean 24,6% 44,3% 7,6% 1,5% 21,9% Alta 42,7% 30,2% 12,6% 1,9% 12,6% Nivel scăzut 20,5% 28,5% 16,8% 10,7% 23,4% Nivel mediu 15,1% 27,8% 18,3% 11,4% 27,4% Nivel înalt 10,4% 31,1% 23,2% 18,4% 16,9% Scăzut 18,4% 30,1% 13,4% 9,4% 28,7% Mediu 15,4% 27,4% 19,6% 14,0% 23,6% Ridicat 13,6% 29,2% 23,6% 15,4% 18,2% 72

73 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Dacă totuși ar trebui de ales în cadrul unui referendum între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau Uniunea Euroasiatică (Rusia-Belarus-Kazahstan), Dvs. pentru ce ați opta? Pentru Uniunea Europeană Pentru Uniunea Euroasiatică (Rusia-Belarus-Kazahstan) Nu aş participa Nu ştiu, nu m-am decis TOTAL 38,1% 32,6% 6,7% 18,2% 4,5% Masculin 38,4% 34,7% 6,8% 16,0% 4,1% Feminin 37,8% 30,8% 6,6% 20,1% 4,7% Urban 39,0% 34,6% 7,5% 14,9% 4,1% Rural 37,3% 30,7% 5,9% 21,4% 4,8% ani 48,0% 23,5% 6,8% 15,6% 6,1% ani 39,1% 30,3% 7,8% 18,3% 4,5% ani 33,0% 35,9% 5,2% 21,8% 4,1% 60 + ani 33,1% 40,0% 6,7% 17,0% 3,2% Moldovean/Român 44,2% 25,2% 6,0% 20,2% 4,5% Rus 7,6% 71,5% 13,9% 4,7% 2,3% Ucrainean 7,4% 63,9% 9,3% 12,7% 6,6% Alta 11,7% 69,1% 8,3% 8,0% 2,9% Nivel scăzut 31,7% 37,7% 6,1% 20,2% 4,3% Nivel mediu 37,9% 33,0% 5,7% 19,2% 4,3% Nivel înalt 48,4% 24,2% 8,8% 14,1% 4,5% Scăzut 28,5% 36,2% 5,4% 24,6% 5,3% Mediu 40,6% 32,7% 7,4% 14,4% 4,8% Ridicat 44,8% 28,9% 7,2% 15,7% 3,4% NR 73

74 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Cum, după părerea Dvs., trebuie oficial să se numească limba de stat a Republicii Moldova? Moldoveneasc Altă Nu Română Nu ştiu ă denumire răspund TOTAL 68,9% 25,8% 0,2% 3,8% 1,3% Masculin 67,7% 27,4% 3,5% 1,4% Feminin 69,8% 24,6% 0,3% 4,1% 1,2% Urban 61,9% 31,8% 0,2% 4,2% 1,9% Rural 75,4% 20,3% 0,1% 3,5% 0,7% ani 54,7% 39,3% 3,5% 2,5% ani 67,1% 28,0% 0,4% 3,3% 1,2% ani 74,6% 19,3% 0,3% 4,7% 1,1% 60 + ani 77,8% 17,8% 4,0% 0,4% Moldovean/Român 65,0% 29,9% 3,9% 1,2% Rus 91,8% 5,2% 3,0% Ucrainean 82,9% 7,2% 7,3% 2,6% Alta 89,0% 5,8% 2,7% 2,4% Nivel scăzut 83,0% 13,5% 3,1% 0,4% Nivel mediu 71,0% 23,3% 0,2% 4,6% 1,0% Nivel înalt 46,2% 48,0% 0,5% 3,6% 1,7% Scăzut 83,5% 11,4% 4,3% 0,8% Mediu 66,9% 27,5% 4,0% 1,6% Ridicat 56,7% 38,0% 0,5% 3,3% 1,5% 74

75 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votați) cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, Dvs. ați vota pentru unire sau împotriva unirii? Aş vota pentru Aş vota Nu aş Nu ştiu, nu unire împotriva unirii participa m-am decis NR TOTAL 21,8% 56,2% 7,0% 12,7% 2,3% Masculin 20,7% 57,4% 7,3% 12,5% 2,0% Feminin 22,6% 55,2% 6,8% 12,8% 2,6% Urban 21,6% 58,7% 7,7% 10,2% 1,8% Rural 21,9% 53,9% 6,4% 15,0% 2,9% ani 28,2% 51,5% 7,1% 11,4% 1,8% ani 23,6% 53,3% 6,7% 14,8% 1,6% ani 15,5% 61,3% 7,0% 13,0% 3,1% 60 + ani 20,1% 58,7% 7,3% 11,0% 3,0% Moldovean/Român 25,4% 49,8% 7,4% 15,1% 2,3% Rus 2,3% 91,1% 6,6% Ucrainean 3,4% 86,4% 3,4% 1,0% 5,8% Alta 6,8% 84,4% 6,1% 2,7% Nivel scăzut 19,4% 59,1% 7,2% 11,7% 2,6% Nivel mediu 19,3% 57,7% 6,6% 14,4% 2,1% Nivel înalt 29,3% 50,2% 7,5% 11,4% 1,5% Scăzut 16,1% 57,3% 8,3% 14,5% 3,8% Mediu 22,0% 54,9% 6,5% 14,7% 1,9% Ridicat 27,0% 56,4% 6,3% 9,1% 1,3% 75

76 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: După părerea Dvs. dacă ar avea loc Unirea RM cu România credeți că s-ar rezolva următoarele probleme? Ponderea răspunsurilor Mai degrabă, Nu și Cu siguranță, Nu Se va îmbunătăți nivelul de viață al populației Se va reduce nivelul coruției Vor fi trasi la răspundere foştii guvernanţi corupți Se va instaura o ordine în țară RM se va integra mai rapid în Uniunea Europeană Va spori libertate mass media Se va îmbunătăți mediul de afaceri TOTAL 53,7% 52,0% 50,7% 52,1% 41,3% 49,2% 48,3% Masculin 54,0% 50,3% 49,6% 51,1% 41,4% 48,0% 46,1% Feminin 53,4% 53,4% 51,5% 52,8% 41,3% 50,3% 50,1% Urban 58,7% 57,8% 56,6% 58,6% 43,4% 53,0% 51,5% Rural 49,0% 46,6% 45,2% 46,0% 39,4% 45,8% 45,4% ani 45,2% 47,6% 46,1% 44,9% 31,5% 40,6% 38,7% ani 54,5% 51,6% 47,8% 50,7% 41,4% 48,3% 46,1% ani 57,3% 55,2% 54,2% 56,5% 45,4% 53,8% 54,8% 60 + ani 56,6% 53,2% 54,8% 55,8% 46,0% 53,7% 53,0% Moldovean/Român 48,7% 46,6% 45,0% 46,5% 36,4% 43,8% 42,7% Rus 79,5% 81,7% 81,5% 83,0% 66,4% 77,1% 79,4% Ucrainean 74,2% 69,2% 70,9% 73,3% 53,1% 68,3% 66,0% Alta 80,4% 83,0% 83,0% 82,2% 75,3% 81,1% 81,1% Nivel scăzut 53,1% 52,0% 50,8% 52,5% 43,3% 52,0% 51,8% Nivel mediu 56,1% 52,9% 51,5% 52,1% 41,3% 47,4% 47,2% Nivel înalt 50,4% 50,4% 48,8% 51,1% 38,3% 47,9% 44,2% Scăzut 53,3% 52,1% 49,9% 51,5% 43,7% 51,3% 50,6% Mediu 53,1% 51,4% 50,0% 52,4% 41,7% 47,5% 49,4% Ridicat 54,6% 52,5% 52,1% 52,3% 38,8% 49,0% 45,2% 76

77 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votați) cu privire la unirea Republicii Moldova cu Federația Rusă, Dvs. ați vota pentru unire sau împotriva unirii? Aş vota pentru Aş vota Nu aş Nu ştiu, nu unire împotriva unirii participa m-am decis NR TOTAL 33,0% 40,3% 10,0% 14,7% 2,0% Masculin 34,2% 42,0% 10,0% 12,0% 1,8% Feminin 32,1% 39,0% 9,9% 16,9% 2,1% Urban 31,5% 45,4% 11,0% 10,6% 1,4% Rural 34,5% 35,6% 9,0% 18,4% 2,5% ani 21,3% 52,4% 15,2% 9,1% 2,0% ani 32,5% 39,9% 10,0% 16,5% 1,1% ani 39,9% 32,6% 7,6% 17,5% 2,5% 60 + ani 37,1% 38,0% 7,8% 14,6% 2,5% Moldovean/Român 26,5% 44,6% 10,8% 16,3% 1,8% Rus 50,1% 29,7% 10,8% 9,5% Ucrainean 64,2% 17,6% 4,4% 7,1% 6,6% Alta 71,4% 17,3% 5,2% 5,3% 0,8% Nivel scăzut 42,4% 31,9% 6,7% 17,3% 1,6% Nivel mediu 35,6% 36,8% 10,2% 15,5% 1,9% Nivel înalt 16,0% 58,2% 14,0% 10,0% 1,7% Scăzut 41,3% 27,1% 9,1% 18,7% 3,9% Mediu 32,0% 41,2% 10,5% 14,9% 1,5% Ridicat 26,2% 52,3% 10,4% 10,7% 0,6% 77

78 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: După părerea Dvs. dacă ar avea loc Unirea RM cu Federația Rusă credeți că s-ar rezolva următoarele probleme? Ponderea răspunsurilor Mai degrabă, Nu și Cu siguranță, Nu Se va îmbunătăți nivelul de viață al populației Se va reduce nivelul coruției Vor fi trasi la răspundere foştii guvernanţi corupți Se va instaura o ordine în țară RM se va integra mai rapid în Uniunea Europeană Va spori libertate mass media Se va îmbunătăți mediul de afaceri TOTAL 43,5% 48,5% 47,2% 45,6% 38,4% 45,4% 40,2% Masculin 47,3% 51,2% 50,3% 49,7% 41,8% 49,7% 43,9% Feminin 40,4% 46,2% 44,6% 42,3% 35,6% 41,9% 37,3% Urban 48,3% 54,4% 52,5% 50,7% 39,6% 51,3% 43,4% Rural 39,0% 42,9% 42,2% 40,9% 37,3% 39,8% 37,2% ani 55,6% 61,4% 59,7% 60,6% 49,0% 59,2% 49,7% ani 48,3% 54,1% 51,8% 48,6% 41,5% 47,9% 44,1% ani 31,3% 34,7% 35,3% 33,0% 28,2% 34,6% 29,5% 60 + ani 39,1% 43,9% 42,6% 41,6% 35,6% 40,9% 37,7% Moldovean/Român 47,9% 52,0% 51,0% 49,4% 41,9% 49,1% 44,3% Rus 32,6% 42,6% 40,8% 39,0% 31,4% 43,2% 30,5% Ucrainean 17,4% 30,0% 28,8% 24,5% 15,7% 24,6% 15,5% Alta 21,9% 26,7% 23,7% 24,6% 21,7% 22,8% 21,1% Nivel scăzut 31,8% 35,7% 36,2% 34,2% 30,5% 34,9% 32,2% Nivel mediu 44,2% 49,4% 47,0% 46,6% 37,5% 44,9% 39,6% Nivel înalt 59,3% 65,5% 63,7% 61,1% 51,0% 61,2% 53,1% Scăzut 30,1% 33,6% 34,1% 32,8% 30,3% 31,4% 29,8% Mediu 47,4% 51,7% 51,1% 49,1% 39,8% 48,6% 42,9% Ridicat 52,6% 59,6% 56,2% 54,7% 44,8% 55,7% 47,6% 78

79 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Care credeţi că ar fi cea mai bună soluţie pentru asigurarea securităţii ţării noastre? Neutrali tatea Aderarea la NATO Aderarea la OTSC (Organizaţia Tratatului de Securitate Colectiva, o organizaţie din care fac parte Rusia şi câteva şări postsovietice) TOTAL 62,3% 14,2% 7,5% 16,0% Masculin 64,7% 17,7% 7,3% 10,3% Feminin 60,5% 11,4% 7,6% 20,5% Urban 64,8% 16,6% 7,3% 11,4% Rural 60,1% 12,0% 7,6% 20,3% ani 60,2% 19,7% 4,7% 15,4% ani 58,5% 15,8% 9,1% 16,5% ani 65,9% 10,1% 8,7% 15,4% 60 + ani 65,2% 11,6% 6,7% 16,4% Moldovean/Român 58,6% 16,7% 6,6% 18,1% Rus 81,1% 13,3% 5,6% Ucrainean 73,4% 3,0% 12,6% 11,0% Alta 86,6% 3,6% 9,0% 0,8% Nivel scăzut 60,3% 10,1% 9,2% 20,4% Nivel mediu 63,3% 13,7% 7,1% 15,9% Nivel înalt 64,0% 21,2% 5,7% 9,1% Scăzut 60,3% 8,7% 9,4% 21,5% Mediu 61,7% 13,9% 7,6% 16,8% Ridicat 64,8% 19,8% 5,5% 9,9% NŞ / NR 79

80 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la NATO, Dvs. aţi vota pentru sau contra? Aş vota pentru aderarea RM la NATO Aş vota împotriva aderării RM la NATO Nu aş participa Nu ştiu, nu m-am decis Nu răspunde TOTAL 15,9% 51,0% 7,6% 18,9% 6,6% Masculin 18,8% 54,1% 7,2% 14,6% 5,2% Feminin 13,5% 48,5% 7,9% 22,3% 7,8% Urban 17,7% 56,8% 9,1% 12,7% 3,8% Rural 14,2% 45,6% 6,3% 24,6% 9,3% ani 20,7% 46,8% 8,2% 17,9% 6,4% ani 17,9% 48,3% 9,9% 19,7% 4,1% ani 11,2% 54,4% 5,9% 20,0% 8,5% 60 + ani 13,9% 54,5% 6,1% 17,5% 8,0% Moldovean/Român 18,6% 44,3% 8,2% 21,7% 7,3% Rus 2,3% 85,5% 6,6% 2,8% 2,8% Ucrainean 2,4% 79,2% 4,1% 7,5% 6,8% Alta 4,4% 85,8% 4,5% 4,6% 0,8% Nivel scăzut 11,8% 51,3% 6,3% 20,7% 9,8% Nivel mediu 15,3% 51,5% 7,2% 20,1% 6,0% Nivel înalt 23,1% 50,7% 10,0% 13,6% 2,6% Scăzut 8,9% 46,6% 8,9% 25,0% 10,6% Mediu 16,4% 51,6% 5,8% 18,7% 7,5% Ridicat 22,1% 54,7% 8,0% 13,2% 2,0% 80

81 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice? Diferenţa pînă la 100% reprezintă răspunsurile NȘ/NR Ponderea răspunsurilor Foarte multă încredere şi Oarecare încredere Vladimir Putin Klaus Iohanis Donald Trump Angela Merkel Emmanuel Macron Petro Porosenco TOTAL 54,7% 30,2% 18,7% 35,0% 16,0% 6,9% Masculin 55,9% 32,2% 19,3% 38,3% 19,4% 7,7% Feminin 53,7% 28,5% 18,2% 32,2% 13,2% 6,4% Urban 57,8% 33,6% 20,5% 37,6% 20,2% 7,8% Rural 51,7% 27,0% 17,0% 32,5% 12,0% 6,2% ani 48,2% 37,0% 25,3% 45,4% 20,8% 7,9% ani 54,7% 30,8% 17,2% 33,8% 16,7% 4,6% ani 59,7% 27,0% 17,3% 32,4% 14,8% 9,0% 60 + ani 55,3% 26,5% 16,1% 29,6% 12,1% 6,9% Moldovean/Român 48,1% 33,1% 20,1% 37,9% 16,7% 7,7% Rus 91,8% 17,9% 10,2% 21,6% 10,0% 5,2% Ucrainean 85,3% 10,3% 11,4% 13,0% 7,4% 2,9% Alta 83,7% 20,6% 14,0% 28,2% 19,7% 3,5% Nivel scăzut 58,5% 25,5% 14,6% 28,5% 11,7% 7,2% Nivel mediu 57,1% 25,9% 19,9% 35,1% 14,5% 7,1% Nivel înalt 46,1% 44,0% 23,3% 44,7% 24,8% 6,3% Scăzut 57,8% 20,4% 12,0% 24,2% 8,3% 6,4% Mediu 51,8% 28,9% 20,1% 36,1% 16,1% 6,3% Ridicat 54,3% 40,5% 23,8% 44,1% 23,2% 7,9% 81

82 EVENIMENTE CURENTE 82

83 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: În ce măsură credeți că actualul președinte Vă reprezintă interesele? Foarte mare Mare Mică măsură măsură măsură Deloc NȘ/ NR TOTAL 6,1% 21,4% 31,7% 35,3% 5,6% Masculin 6,7% 23,5% 27,1% 37,9% 4,9% Feminin 5,6% 19,7% 35,3% 33,2% 6,1% Urban 6,8% 22,1% 28,9% 38,7% 3,5% Rural 5,4% 20,8% 34,2% 32,1% 7,5% ani 3,3% 16,9% 37,5% 36,4% 5,8% ani 7,1% 17,5% 30,5% 40,7% 4,1% ani 5,7% 23,6% 31,1% 33,6% 6,0% 60 + ani 7,7% 27,8% 28,4% 29,6% 6,6% Moldovean/Român 4,6% 16,8% 33,9% 39,2% 5,5% Rus 11,5% 52,4% 20,7% 8,0% 7,4% Ucrainean 6,3% 46,2% 23,0% 16,1% 8,4% Alta 20,8% 35,8% 19,3% 21,7% 2,3% Nivel scăzut 10,0% 21,9% 28,8% 32,6% 6,7% Nivel mediu 4,8% 22,8% 34,9% 31,5% 5,9% Nivel înalt 2,4% 18,8% 30,6% 45,2% 3,0% Scăzut 8,7% 23,2% 33,2% 27,7% 7,2% Mediu 3,5% 20,4% 35,8% 33,3% 7,1% Ridicat 6,0% 20,6% 26,4% 44,4% 2,7% 83

84 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: La 20 octombrie 2017 Curtea Constituțională a RM a decis că Președintele RM poate fi suspendat temporar din funcție urmare refuzului repetat al Președintelui de a numi în funcția de ministru al apărării candidatul propus de Guvern. După părerea Dvs., prin această decizie Curtea Constituțională 1) a decis în strictă conformitate cu Constituția sau 2) a luat o decizie angajată, făcând jocul unor forțe politice? a decis în strictă conformitate cu Constituția a luat o decizie angajată, făcând jocul unor forțe politice NȘ/ NR TOTAL 15,4% 55,8% 28,8% Masculin 16,4% 62,4% 21,2% Feminin 14,5% 50,5% 35,0% Urban 15,1% 62,0% 22,9% Rural 15,7% 50,0% 34,4% ani 17,7% 57,2% 25,1% ani 11,6% 59,1% 29,3% ani 16,0% 53,0% 31,0% 60 + ani 17,3% 53,4% 29,3% Moldovean/Român 15,8% 55,0% 29,2% Rus 17,2% 66,5% 16,3% Ucrainean 10,4% 58,9% 30,7% Alta 14,3% 56,6% 29,0% Nivel scăzut 16,0% 49,1% 34,9% Nivel mediu 13,6% 60,5% 25,9% Nivel înalt 17,4% 59,2% 23,4% Scăzut 15,4% 47,3% 37,3% Mediu 14,4% 55,3% 30,3% Ridicat 16,3% 64,3% 19,4% 84

85 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Cum credeți în ce măsură Parlamentul de azi, ales la 30 noiembrie 2014, reprezintă interesele Dvs.? Cu siguranță, Mai curând, Mai Cu siguranță, da da curând, nu nu NȘ/ NR TOTAL 1,5% 9,8% 31,5% 50,6% 6,5% Masculin 1,5% 10,8% 27,1% 55,9% 4,8% Feminin 1,5% 9,1% 35,1% 46,3% 8,0% Urban 1,9% 10,1% 30,5% 52,7% 4,9% Rural 1,2% 9,6% 32,4% 48,7% 8,1% ani 1,3% 13,0% 34,6% 45,3% 5,8% ani 2,6% 6,1% 34,4% 53,7% 3,3% ani 1,3% 10,1% 29,1% 50,4% 9,1% 60 + ani 0,7% 11,3% 27,7% 51,9% 8,5% Moldovean/Român 1,7% 10,1% 31,6% 50,2% 6,4% Rus 12,7% 28,8% 54,3% 4,2% Ucrainean 1,7% 7,2% 22,7% 58,9% 9,5% Alta 8,2% 40,6% 45,0% 6,2% Nivel scăzut 0,6% 11,0% 28,4% 52,2% 7,8% Nivel mediu 2,0% 11,3% 33,8% 46,6% 6,3% Nivel înalt 2,1% 6,2% 32,5% 55,0% 4,3% Scăzut 1,2% 10,4% 29,3% 50,1% 9,0% Mediu 0,4% 9,3% 34,6% 49,6% 6,2% Ridicat 2,8% 9,8% 30,9% 52,0% 4,5% 85

86 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: În opinia Dvs. este unionismul o amenințare reală pentru statalitatea Republicii Moldova? Cu siguranță, Mai curând, Mai Cu siguranță, da da curând, nu nu NȘ/ NR TOTAL 17,4% 23,5% 17,6% 19,5% 22,1% Masculin 19,2% 23,3% 18,4% 21,5% 17,6% Feminin 15,9% 23,6% 17,1% 17,8% 25,7% Urban 23,1% 24,7% 18,8% 18,8% 14,7% Rural 12,0% 22,4% 16,6% 20,1% 28,9% ani 12,7% 34,1% 19,0% 19,5% 14,7% ani 16,6% 17,4% 19,8% 19,4% 26,8% ani 17,3% 26,6% 16,2% 19,8% 20,0% 60 + ani 22,5% 18,0% 15,2% 19,1% 25,1% Moldovean/Român 14,9% 23,1% 17,8% 20,1% 24,2% Rus 46,9% 14,3% 17,5% 10,9% 10,3% Ucrainean 21,9% 30,1% 19,1% 13,6% 15,4% Alta 27,2% 26,9% 14,7% 22,6% 8,6% Nivel scăzut 16,0% 23,7% 16,6% 19,3% 24,3% Nivel mediu 17,1% 26,1% 19,0% 14,7% 23,1% Nivel înalt 19,8% 19,7% 17,2% 27,0% 16,3% Scăzut 16,1% 20,4% 17,4% 18,1% 28,1% Mediu 15,6% 28,2% 17,5% 16,7% 22,0% Ridicat 20,2% 22,1% 18,1% 23,3% 16,3% 86

87 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Sunteți pentru sau contra federalizării Republicii Moldova (formarea unei federații cu includerea statelor autonome Moldova, Transnistria și Găgăuzia)? Mai Mai Total Total Nici NȘ/ degrabă degrabă împotriv pentru Nici NR pentru împotrivă ă TOTAL 14,5% 13,7% 13,1% 11,7% 38,4% 8,6% Masculin 16,6% 13,6% 10,5% 10,9% 40,2% 8,2% Feminin 12,7% 13,8% 15,2% 12,4% 37,0% 8,9% Urban 14,8% 16,4% 11,4% 11,9% 38,2% 7,3% Rural 14,1% 11,2% 14,7% 11,5% 38,6% 9,8% ani 10,4% 14,9% 13,1% 17,8% 33,3% 10,4% ani 13,6% 13,3% 11,4% 12,2% 40,4% 9,0% ani 17,3% 12,2% 15,1% 8,3% 38,6% 8,5% 60 + ani 16,2% 14,6% 13,1% 9,2% 40,4% 6,5% Moldovean/Român 13,0% 11,9% 14,2% 12,3% 39,1% 9,4% Rus 32,0% 22,5% 11,1% 7,6% 21,2% 5,5% Ucrainean 21,7% 31,7% 8,5% 12,3% 21,8% 4,0% Alta 15,5% 12,3% 5,3% 6,5% 55,6% 4,8% Nivel scăzut 11,5% 11,9% 11,7% 11,8% 43,4% 9,7% Nivel mediu 17,1% 15,5% 15,1% 12,5% 31,9% 7,8% Nivel înalt 15,0% 13,6% 12,3% 10,2% 41,5% 7,4% Scăzut 14,4% 10,7% 17,9% 11,9% 35,1% 10,1% Mediu 16,8% 13,9% 11,4% 9,9% 39,2% 8,8% Ridicat 12,4% 16,3% 10,1% 13,3% 40,9% 7,0% 87

88 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: În ultimii 5 ani RM a beneficiat de asistență financiară din partea mai multor țări. În viziunea Dvs., cât de mult ajutor financiar au oferit aceste țări RM în ultimii 5? 88

89 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: În ultimii 5 ani RM a beneficiat de asistență financiară din partea mai multor țări. În viziunea Dvs., cât de mult ajutor financiar au oferit aceste țări RM în ultimii 5? + foarte mult/ mult ajutor - puțin / deloc ajutor Naţionali tate Nivel socioeconomic UE SUA Rusia România Turcia TOTAL 68,1% 6,6% 46,3% 12,5% 29,3% 28,3% 53,4% 11,0% 17,5% 18,5% Masculin 69,4% 6,5% 48,0% 12,5% 27,9% 31,5% 55,4% 12,1% 20,0% 19,4% Feminin 67,0% 6,7% 44,9% 12,5% 30,4% 25,7% 51,6% 10,1% 15,4% 17,8% Urban 70,5% 9,2% 48,4% 15,7% 32,1% 30,1% 52,8% 12,6% 18,2% 20,9% Rural 65,8% 4,1% 44,4% 9,5% 26,6% 26,8% 53,9% 9,5% 16,8% 16,2% ani 69,7% 6,2% 54,0% 11,9% 27,7% 28,0% 45,6% 14,7% 13,5% 21,7% ani 69,3% 8,0% 42,9% 14,4% 27,8% 31,4% 53,0% 11,7% 14,2% 21,3% ani 65,1% 3,5% 41,9% 9,7% 26,1% 25,2% 52,2% 9,0% 20,7% 15,9% 60 + ani 68,3% 8,4% 48,0% 13,7% 35,6% 28,1% 61,7% 8,9% 21,5% 14,8% Moldovean/Român 70,3% 5,0% 46,7% 10,8% 23,8% 31,0% 54,7% 9,5% 14,3% 17,6% Rus 55,7% 19,9% 31,4% 25,8% 51,9% 16,0% 39,4% 16,3% 23,3% 19,4% Ucrainean 48,5% 17,7% 35,9% 24,7% 49,9% 19,8% 38,4% 21,3% 13,7% 32,6% Alta 67,6% 7,0% 60,5% 13,8% 62,3% 12,0% 59,1% 15,8% 56,5% 14,0% Nivel scăzut 66,2% 6,1% 48,4% 10,2% 34,1% 23,0% 56,0% 10,9% 22,9% 12,7% Nivel mediu 66,2% 6,8% 43,0% 13,1% 28,3% 25,8% 48,5% 11,7% 13,5% 22,2% Nivel înalt 74,6% 7,2% 48,8% 14,8% 24,2% 40,3% 57,7% 9,9% 15,8% 21,1% Scăzut 61,5% 5,8% 40,6% 10,1% 30,8% 20,4% 50,5% 11,0% 16,6% 15,2% Mediu 67,5% 6,2% 48,6% 15,4% 27,6% 29,5% 51,9% 12,3% 16,1% 18,6% Ridicat 74,8% 7,6% 49,5% 12,2% 29,3% 34,9% 57,4% 9,8% 19,5% 21,5% + foarte mult/ mult ajutor Bulgaria Japonia Suedia Austria Elveția - puțin / deloc ajutor TOTAL 10,9% 21,3% 10,6% 21,2% 9,7% 21,4% 8,3% 22,2% 9,7% 21,6% Masculin 12,2% 22,5% 13,6% 22,3% 10,8% 23,7% 9,8% 24,5% 10,7% 24,0% Feminin 9,8% 20,4% 8,1% 20,4% 8,7% 19,6% 7,0% 20,4% 8,9% 19,7% Urban 10,6% 24,1% 12,8% 23,5% 11,4% 23,3% 9,1% 23,5% 11,2% 23,8% Rural 11,2% 18,7% 8,6% 19,2% 8,0% 19,8% 7,5% 21,1% 8,3% 19,6% ani 9,6% 23,0% 8,8% 21,0% 8,5% 22,1% 7,8% 24,8% 10,3% 23,0% ani 9,4% 24,9% 10,2% 23,2% 9,6% 23,1% 8,0% 23,5% 8,9% 23,4% ani 12,2% 18,6% 11,8% 20,1% 10,8% 20,4% 9,4% 21,2% 11,1% 19,5% 60 + ani 12,5% 18,4% 11,2% 20,3% 9,6% 20,0% 7,9% 19,6% 8,7% 20,7% Moldovean/Român 8,0% 20,5% 10,1% 18,6% 8,7% 19,1% 7,4% 19,9% 9,0% 19,4% Naţionali Rus 12,2% 23,7% 16,6% 23,4% 15,3% 27,0% 14,1% 25,6% 11,1% 25,6% tate Ucrainean 7,3% 35,2% 8,3% 38,1% 6,6% 34,8% 5,0% 35,5% 5,0% 35,5% Alta 48,7% 16,7% 15,7% 36,0% 21,4% 33,5% 18,9% 36,0% 21,4% 33,5% Nivel scăzut 16,1% 16,4% 9,7% 20,2% 10,1% 20,8% 9,1% 20,8% 9,6% 20,4% Nivel mediu 7,4% 22,5% 7,6% 22,6% 7,2% 22,4% 6,0% 23,6% 7,0% 22,2% Nivel socioeconomic Nivel înalt 8,8% 26,6% 16,6% 20,5% 13,0% 21,0% 10,5% 22,3% 14,1% 22,3% Scăzut 11,3% 17,8% 6,8% 19,7% 6,4% 19,5% 6,4% 20,0% 5,9% 19,7% Mediu 12,2% 19,8% 9,4% 18,8% 9,1% 20,3% 8,7% 21,0% 10,1% 20,2% Ridicat 9,5% 26,1% 15,1% 25,0% 13,2% 24,4% 9,7% 25,7% 12,9% 24,8% 89

90 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: După furtul miliardului din sistemul bancar au trecut 3 ani. În ce măsură credeți în faptul că banii furați vor fi întorși în Moldova? Cu siguranță, Mai curând, Mai Cu siguranță, da da curând, nu nu NȘ/ NR TOTAL 1,2% 5,0% 19,9% 69,0% 4,9% Masculin 1,8% 5,5% 20,9% 67,0% 4,8% Feminin 0,7% 4,7% 19,0% 70,7% 4,9% Urban 2,2% 5,5% 21,5% 67,5% 3,2% Rural 0,2% 4,6% 18,3% 70,5% 6,4% ani 2,8% 3,3% 18,2% 70,9% 4,8% ani 1,6% 7,1% 18,2% 69,0% 4,1% ani 0,3% 5,9% 24,0% 65,4% 4,4% 60 + ani 0,2% 3,2% 19,2% 71,1% 6,2% Moldovean/Român 1,2% 5,1% 20,2% 68,4% 5,1% Rus 3,7% 19,1% 73,0% 4,2% Ucrainean 2,7% 6,2% 20,9% 67,9% 2,2% Alta 3,9% 15,0% 76,2% 4,9% Nivel scăzut 0,8% 4,9% 16,1% 73,0% 5,1% Nivel mediu 1,3% 4,5% 20,4% 68,2% 5,5% Nivel înalt 1,6% 6,0% 24,8% 64,8% 2,8% Scăzut 1,4% 5,0% 19,3% 66,9% 7,3% Mediu 1,4% 5,5% 19,1% 68,9% 5,0% Ridicat 0,8% 4,7% 21,0% 71,1% 2,3% 90

91 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Mai mult de 100 din primarii aleși în vara anului 2015 din partea diferitor partide au trecut în PDM. În viziunea Dvs. din ce cauză majoritatea din ei au făcut această alegere? Au trecut de Au fost impuși Au fost bună voie prin constrângere cumpărați NȘ/ NR TOTAL 6,7% 21,2% 55,8% 16,3% Masculin 6,6% 23,7% 56,4% 13,3% Feminin 6,8% 19,2% 55,3% 18,7% Urban 6,9% 22,8% 56,2% 14,1% Rural 6,6% 19,8% 55,4% 18,3% ani 10,7% 19,8% 56,2% 13,2% ani 5,4% 24,1% 55,4% 15,1% ani 7,1% 22,1% 54,2% 16,6% 60 + ani 4,4% 18,1% 57,3% 20,2% Moldovean/Român 7,3% 23,1% 54,0% 15,6% Rus 1,8% 21,5% 52,7% 24,0% Ucrainean 4,7% 14,7% 58,7% 21,9% Alta 4,2% 5,3% 76,0% 14,5% Nivel scăzut 5,3% 16,5% 60,8% 17,3% Nivel mediu 7,4% 21,8% 52,3% 18,4% Nivel înalt 7,8% 27,0% 54,1% 11,1% Scăzut 7,2% 15,4% 57,5% 20,0% Mediu 5,4% 21,7% 56,4% 16,5% Ridicat 7,4% 26,4% 53,6% 12,6% 91

92 Distribuția răspunsurilor la întrebarea: Spuneți-mi vă rog, dacă susțineți sau nu rezilierea Acordului de Asociere a RM cu UE, promovată de Partidul socialiștilor? Susțin rezilierea Acordului de Nu susțin rezilierea Acordului de NȘ/ NR Asociere Asociere TOTAL 27,6% 50,3% 22,0% Masculin 29,5% 52,8% 17,7% Feminin 26,1% 48,3% 25,6% Urban 30,9% 53,2% 15,9% Rural 24,6% 47,7% 27,8% ani 22,7% 58,7% 18,5% ani 23,4% 55,8% 20,8% ani 31,9% 44,9% 23,2% 60 + ani 32,7% 41,9% 25,4% Moldovean/Român 22,3% 55,0% 22,7% Rus 55,7% 32,5% 11,7% Ucrainean 51,9% 24,1% 24,1% Alta 52,6% 29,5% 17,9% Nivel scăzut 31,0% 39,9% 29,1% Nivel mediu 27,6% 51,9% 20,6% Nivel înalt 22,9% 64,2% 12,9% Scăzut 27,6% 41,7% 30,7% Mediu 28,0% 49,0% 23,0% Ridicat 27,3% 59,8% 12,9% 92

Barometrul opiniei publice

Barometrul opiniei publice Barometrul opiniei publice Prezentare 7 ianuarie 2019 Metodologia cercetarii Volumul eşantionului: 1224 persoane cu vârstă de 18 ani şi mai mult; Eşantion: stratificat, probabilist, bistadial; Criterii

Mai mult

Microsoft PowerPoint - BOP_05[1].07_ ppt

Microsoft PowerPoint - BOP_05[1].07_ ppt Barometrul de Opinie Publică Republica Moldova Mai 2007 Realizat de Programul Barometrul de Opinie Publică Fundaţia Soros Moldova pledează pentru reflectarea corectă şi transparentă a vieţii social-politice

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Barometrul opiniei publice Martie 2009 Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau greşită? Nu ştiu (NŞ), 11% Nu răspunde (NR), 1% Direcţia este bună, 29.20% Direcţia este greşită,

Mai mult

[imas] barometrul socio-politic aprilie 2019

[imas] barometrul socio-politic aprilie 2019 barometrul socio-politic Republica Moldova aprilie 2019 raport elaborat de: Doru Petruţi doru.petruti@imas.md metodologie eşan%onare: stra*ficat, probabilist, tri-stadial; volum eşan%on: 1110 respondenţi,

Mai mult

Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova Vox Populi martie, aprilie 2019 Influența schimbării sistemului electoral asupra rezultat

Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova Vox Populi martie, aprilie 2019 Influența schimbării sistemului electoral asupra rezultat Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova Vox Populi martie, aprilie 2019 Influența schimbării sistemului electoral asupra rezultatelor comportamentului electoral al cetățenilor la alegerile

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prezentarea sumară a studiului național PERCEPȚIA POPULAȚIEI DESPRE MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA ANGELA VACARU M&E / Program Officer Internews în Moldova avacaru@internews.org Acest studiu este parte

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name 1 Iulie 2014 2 Metodologie Sondajul Barometrul INSCOP ADEVĂRUL despre România a fost realizat de INSCOP Research la comanda Adevărul Datele au fost culese în perioada 1-6 iulie 2014 Volumul eșantionului

Mai mult

Slide 1

Slide 1 RAPORT DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general privind Regio - Programul Operaţional Regional Iulie Iunie A s p e c t e m e t o d o l o g

Mai mult

Grafice romana martie 2004.xls

Grafice romana martie 2004.xls Partea I. Atitudini civice Au fost utilizate patru tipuri de întrebari pentru a evalua influenta media asupra atitudinilor civice. Aprilie 2004 pag. 1 CURS-SA pentru CNA 1. Perceptia populatiei cu privire

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAROMETRUL ÎNCREDERII ÎN INSTITUȚII PARTEA ÎNTÂI: JUSTIȚIA METODOLOGIE Volumul eșantionului: 1.118 subiecți18+ Tipul eșantionului: Multi-stratificat, probabilist Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată

Mai mult

Percepţia populaţiei privind informaţiile false şi distorsionate din massmedia Republica Moldova Septembrie 2016 Raport elaborat de: Doru Petruţi - do

Percepţia populaţiei privind informaţiile false şi distorsionate din massmedia Republica Moldova Septembrie 2016 Raport elaborat de: Doru Petruţi - do Percepţia populaţiei privind informaţiile false şi distorsionate din massmedia Republica Moldova Septembrie 2016 Raport elaborat de: Doru Petruţi - doru.petruti@imas.md Anna Legcobit anna.legcobit@imas.md

Mai mult

Microsoft Word - BSP Omnimas_0910_Final.doc

Microsoft Word - BSP Omnimas_0910_Final.doc Realizat de Institutul de Marketing i Sondaje IMAS-INC Chiinu În cadrul serviciului Octombrie 2009 Serviciul OMNIMAS Prezentare Serviciul de cercetare OMNIMAS este un serviciu de sondare de tip omnibus

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Studiu politic SINTEZA Raport de cercetare METODOLOGIE Volumul eșantionului: 1.199 subiecți 18+, reprezentativ la nivel național pentru populația adultă a României Tipul eșantionului: Multi-stratificat,

Mai mult

Слайд 1

Слайд 1 Sesiunea de instruire a membrilor Consiliului Naţional al Elevilor Reformarea învăţământului: premise pentru implicare si participare Anatol Gremalschi, doctor habilitat, profesor universitar, IPP Chişinău,

Mai mult

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială BOGAŢI ŞI SĂRACI Percepții și atitudini ale populației României privind sărăcia și incluziunea socială LOGO martie 2012 Metodologia cercețării: Volumul eșantionului: 1.073 subiecți 18+ Tipul eșantionului:

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name 1 Aprilie-Mai 2015 2 Metodologie Barometrul INSCOP - Adevărul despre România a fost realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului Adevărul Sondajul a fost realizat în perioada 23-30 aprilie 2015

Mai mult

1 Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015

1   Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015 1 Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015 2 Metodologie Sondajul Barometrul INSCOP Adevărul despre România a fost realizat de INSCOP Research la comanda Adevărul Sondajul a fost realizat

Mai mult

IMAGINEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ŞI PERCEPŢIILE PRIVIND ACTUL VOTĂRII Rezultatele studiului sociologic

IMAGINEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ŞI PERCEPŢIILE PRIVIND ACTUL VOTĂRII  Rezultatele studiului sociologic Studiu PERCEPȚII ASUPRA DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2016) Constatări principale Scop: Date generale studiu (1) Măsurarea impactului politicilor statului în domeniul drepturilor omului, din

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Septembrie - Octombrie 2018 Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 26, Ap. 18, Sector 1, București, 011038, România Tel/Fax: +40 21-3178888 E-mail: office@curs.ro Web:

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name 1 Barometrul INSCOP ADEVĂRUL despre ROMÂNIA Ianuarie 2014 2 Metodologie Barometrul INSCOP Adevărul despre România a fost realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului Adevărul Sondajul a fost realizat

Mai mult

Slide 1

Slide 1 METODOLOGIE Volumul eșantionului 1160 subiecți 18+ Reprezentativitate Eroare maximă tolerată ±2,9% Perioada de desfășurare 13-15.07.2016 Tipul eșantionului Multi-stratificat, probabilist Metoda CATI (Computer

Mai mult

TATI ANACOJ OCARI DANDUNGACI U RADUCUPCEA EDI TURAI S PRI, I S BN Edi t ur ai ns t i t ut ul uideș t i i nț ep o l i

TATI ANACOJ OCARI DANDUNGACI U RADUCUPCEA EDI TURAI S PRI, I S BN Edi t ur ai ns t i t ut ul uideș t i i nț ep o l i TATI ANACOJ OCARI DANDUNGACI U RADUCUPCEA EDI TURAI S PRI, 2 0 1 9 I S BN 9 7 8 6 0 6 8 6 5 6 6 9 4 Edi t ur ai ns t i t ut ul uideș t i i nț ep o l i t i c eș ire l a ț i ii nt e r na ț i o na l e I o

Mai mult

C IV.Opinie publica_NOU

C IV.Opinie publica_NOU Cursul IV: Opinie publică și comunicare strategică 1. Barometrul percepției publice 2. Bune practici internaționale privind măsurarea percepției publicului în vederea elaborării și aplicării politicilor

Mai mult

Evaluarea materialelor publicitare

Evaluarea materialelor publicitare în - Raport - Cercetare realizată de Septembrie - Octombrie 2008 Pentru Sondajul de audienţă a fost realizat cu sprijinul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia şi al Misiunii

Mai mult

Sondaj de opinie - National 2-4 noiembrie 2015

Sondaj de opinie - National 2-4 noiembrie 2015 Sondaj de opinie - National 2-4 noiembrie 2015 Metodologie si esantion Populatia adulta, neinstitutionalizata folosind metoda CATI. Intrebari legate de subiecte actuale. Esantion 992 interviuri. Esantion

Mai mult

Microsoft Word - cod-conduita.docx

Microsoft Word - cod-conduita.docx Cod de bune practici de reflectare a campaniei electorale Pentru alegerile parlamentare din 2019 al postului TV8 și portalului de știri TV8.MD Postul de televiziune TV8 și portalul TV8.MD adoptă prezentul

Mai mult

Rezultatele Studiului de Audienţă Radio

Rezultatele Studiului de Audienţă Radio Rezultatele Studiului de Audienţă Radio Valul de primăvară 2013 În perioada 14 ianuarie 28 aprilie 2013 a fost realizat valul de toamnă al Studiului de Audienţă Radio de către IMAS Marketing şi Sondaje

Mai mult

În cursul lunii noiembrie 2007, cele 8 ziare supuse monitorizării în cadrul proiectului au publicat mai puţine materiale de presă care au vizat corupţ

În cursul lunii noiembrie 2007, cele 8 ziare supuse monitorizării în cadrul proiectului au publicat mai puţine materiale de presă care au vizat corupţ Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova Reflectarea fenomenului corupţiei în mass-media Anexă Metodologia de monitorizare Programul Consolidarea Capacităţii de Monitorizare a Societăţii

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Autoreglementarea presei în România Cercetare cantitativă - octombrie 2009 - Contact staff@cji.ro office@mma.ro Cercetarea face parte din proiectul Autoreglementarea mass-media din România finanţat de:

Mai mult

Pe o scală de la 1 la 10 în care nota 1 înseamnă sigur nu voi vota, iar nota 10 înseamnă sigur voi vota, indicați în ce măsură intenționați să vă prez

Pe o scală de la 1 la 10 în care nota 1 înseamnă sigur nu voi vota, iar nota 10 înseamnă sigur voi vota, indicați în ce măsură intenționați să vă prez Sondaj de opinie la nivel national Raport - Martie 2019 1 Metodologia sondajului Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat de INSCOP Research la comanda Fundației Konrad Adenauer. Datele sondajului

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name Sondaj național Ianuarie-februarie 2019 1 Metodologia sondajului Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat de INSCOP Research la comanda Societății Naționale de Medicina Familiei Sondajul a

Mai mult

Microsoft Word - Oferta ZDI noua 2013.doc

Microsoft Word - Oferta ZDI noua 2013.doc Ziarul de Iaşi ediţia tipărită Oferta valabila incepind cu 1 ianuarie 2013 Ziarul de Iaşi este liderul presei ieşene, cel mai important ziar al comunităţii şi un reper al presei scrise din România. Jurnalişti

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

eb76_3_parlemeter_report_ro

eb76_3_parlemeter_report_ro Eurobarometru 76.3 Parlametru Realizat de TNS Opinion & Social la cererea Parlamentului European Sondaj coordonat de Direcţia Generală Comunicare CUPRINS INTRODUCERE...3 REZUMAT...5 I. INFORMAŢII PRIVIND

Mai mult

Rezultatele Studiului de Audienţă Radio

Rezultatele Studiului de Audienţă Radio Rezultatele Studiului de Audienţă Radio Valul de primăvară 2019 În perioada 07 ianuarie 21 aprilie 2019, a fost realizat valul de primăvară al Studiului de Audienţă Radio de către IMAS Marketing şi Sondaje

Mai mult

Romania postcomunista. Trecut, prezent si viitor

Romania postcomunista. Trecut, prezent si viitor REPREZENTARE, MANDATE ŞI CALITATEA DEMOCRAŢIEI 181 Fenomenul de realegere în alegerile parlamentare din 2012 Alegerile parlamentare din 2012 au reprezentat o victorie covârşitoare a alianţei politice dintre

Mai mult

Rezultatele Studiului de Audienţă Radio

Rezultatele Studiului de Audienţă Radio Rezultatele Studiului de Audienţă Radio Valul de primăvară 2016 În perioada 11 ianuarie 24 aprilie 2016 a fost realizat valul de primăvară al Studiului de Audienţă Radio de către IMAS Marketing şi Sondaje

Mai mult

Microsoft PowerPoint - PPP masa rotunda 24 mai 2011

Microsoft PowerPoint - PPP masa rotunda 24 mai 2011 MASĂ ROTUNDĂ ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ŞANSE ÎN ROMÂNIA PENTRU FEMEILE DE ETNIE ROMĂ Bucureşti, 24.05.2011, 14:00 16:00 Asociația Femeilor Țigănci Pentru Copiii Noştri, Timişoara Fundația Desire, Cluj Direcția

Mai mult

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CHESTIONAR YES for CBBC Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din Vratsa şi Ruse, Bulgaria aplică prezentul chestionar, în cadrul

Mai mult

Raport 2, CJI, API, ianuarie 2019

Raport 2, CJI, API, ianuarie 2019 MONITORIZAREA MASS-MEDIA în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2019 Raport nr. 2 25-31 ianuarie 2019 (concluzii generale) Raportul este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Mai mult

eb90_nat_ro_ro

eb90_nat_ro_ro Opinia publică în Uniunea Europeană Sondajul a fost cerut și coordonat de către Comisia Europeană, Direcția Generală de Comunicare. Raportul a fost elaborat pentru Reprezentanța Comisiei Europene în. Documentul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 377 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare

Mai mult

CONSUMATORUL DIN MOLDOVA Martie 2018

CONSUMATORUL DIN MOLDOVA Martie 2018 CONSUMATORUL DIN MOLDOVA Martie 2018 METODOLOGIE EȘANTION: național reprezentativ NUMAR DE PERSOANE INTERVIEVATE: 1200 de persoane eșantion general și boost de 301 respondenți pentru Chișinău VÂRSTA RESPONDENȚILOR:

Mai mult

Nr / STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE Ancheta

Nr / STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE Ancheta Nr.21 / 29..213 STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE Ancheta s-a realizat în perioada 212 213, folosindu-se ca tehnică

Mai mult

DECIZIE nr

DECIZIE nr DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European Având în vedere dubla calitate a Consiliului

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA UNEI COMPANII/ORGANIZAȚII PENTRU MONITORIZAREA PUBLICITĂȚII ȘI DEZBATERILOR ELECTORALE, TALK- SHOW-URILOR ȘI Ș

TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA UNEI COMPANII/ORGANIZAȚII PENTRU MONITORIZAREA PUBLICITĂȚII ȘI DEZBATERILOR ELECTORALE, TALK- SHOW-URILOR ȘI Ș TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA UNEI COMPANII/ORGANIZAȚII PENTRU MONITORIZAREA PUBLICITĂȚII ȘI DEZBATERILOR ELECTORALE, TALK- SHOW-URILOR ȘI ȘTIRELOR TV PRIN PRISMA DIMENSIUNII DE GEN ȘI A COSTURILOR

Mai mult

Folosirea mediilor. Interviuri cu elevi si profesori Metodologie: Cercetarea a fost realizata in 7 licee din Bucuresti, un liceu din Petrosani si unul

Folosirea mediilor. Interviuri cu elevi si profesori Metodologie: Cercetarea a fost realizata in 7 licee din Bucuresti, un liceu din Petrosani si unul Folosirea mediilor. Interviuri cu elevi si profesori Metodologie: Cercetarea a fost realizata in 7 licee din Bucuresti, un liceu din Petrosani si unul din Ploiesti, in perioada octombrie-noiembrie 2009.

Mai mult

Microsoft Word - ADA_Raspuns_clarificare_2.docx

Microsoft Word - ADA_Raspuns_clarificare_2.docx ÎNTREBĂRI FRECVENTE Metodologie concurs Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA) 1. Ce se întâmplă dacă înființez un post pentru persoane defavorizate si nu reușesc să-l ocup după demersuri rezonabile

Mai mult

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 364 din 3 iunie 2008, cu modificările ulterioare de extindere a finanţării până în anul 2016 Raport privind real

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 364 din 3 iunie 2008, cu modificările ulterioare de extindere a finanţării până în anul 2016 Raport privind real Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 364 din 3 iunie 2008, cu modificările ulterioare de extindere a finanţării până în anul 2016 Raport privind realizarea Programului Naţional de Abilitare Economică

Mai mult

CUPRINSURI PROIECT AdinaMihok.xls

CUPRINSURI    PROIECT AdinaMihok.xls CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Anexa nr./ CUPRINS Nr. formular Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva - Sinteza

Mai mult

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane INVESTESTE IN OAMENI! VALORI

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane INVESTESTE IN OAMENI! VALORI Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI! VALORIFICAREA CAPITALULUI UMAN IN ZONELE RURALE DIN ROMANIA,

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AVOCATURA ȘI MEDIUL DE AFACERI STUDIU extras Av.Dan Livescu, Av.Monica Livescu Alexandru Zodieru director Cult Market Research Consultant stiintific - prof. univ. dr. Septimiu Chelcea Anchetă sociologică

Mai mult

Chestionar privind despăgubiri collective

Chestionar privind despăgubiri collective Chestionar privind despăgubiri colective Răspunsuri chestionar despăgubiri colective (collective redress) 1. Ce valoare adaugată ar aduce introducerea unui nou mecanism de despăgubire colectivă (încetarea

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 Titlul proiectului de act normativ SECŢIUNEA A 2-A Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale 1 1. Acte comunitare în cauză 2. Schimbări preconizate NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Studiu de calibrare a produsului “ZF - Simulator de business”

Studiu de calibrare  a produsului “ZF - Simulator de business” Studiu de calibrare a produsului ZF - Simulator de business June 2014 1 CUPRINS: Obiectivele cercetarii Metodologie Concluzii Structura esantionului Analiza simulatorului de business 2 Obiectivele cercetarii

Mai mult

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc Republica Moldova Chişinău, 22 februarie 2011 ACORD de COLABORARE dintre Primăria Municipiului Chişinău şi Consiliul Naţional al ONG din Republica Moldova. Primăria Municipiului Chişinău ( în continuare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metodă de învățare bazată pe proiect Recomandată de Ministerul Educației și menționată în programele școlare Cultură civică / ECD Clasa a șaptea Un proces derulat pe parcursul a 12 14 săptămâni 8 pași

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 43 2016-02-03 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

Actele necesare pentru eliberarea licenței de emisie prin concurs și condițiile pentru prezentarea dosarelor de participare Condițiile pentru prezenta

Actele necesare pentru eliberarea licenței de emisie prin concurs și condițiile pentru prezentarea dosarelor de participare Condițiile pentru prezenta Actele necesare pentru eliberarea licenței de emisie prin concurs și condițiile pentru prezentarea dosarelor de participare Condițiile pentru prezentarea dosarelor de participare (nomenclatorul actelor

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Analiză privind condițiile de viață, locuire și stare de sănătate a copiilor și mamelor cu copii sub 5 ani, din mediul rural București Aprilie 2018 Metodologie Tipul studiului: Anchetă sociologică / Sondaj

Mai mult

BIROUL TERITORIAL NORD - EST Strada Sf. Lazar nr , etaj 3, , mun. Iasi tel: 0332/ ; 0332/ fax: 0332/ rurias

BIROUL TERITORIAL NORD - EST Strada Sf. Lazar nr , etaj 3, , mun. Iasi tel: 0332/ ; 0332/ fax: 0332/ rurias BIROUL TERITORIAL NORD - EST Strada Sf. Lazar nr. 64 66, etaj 3, 700049, mun. Iasi tel: 0332/45 86 43; 0332/45 60 58 fax: 0332/45 60 58 e-mail: ruriasi@yahoo.com; ruriasinordest@gmail.com Nr. 23 din 03.11.2009

Mai mult

Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele public

Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele public Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr. 1.501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 18 din 9 ianuarie

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Modul 4 AStroia

Microsoft PowerPoint - Modul 4 AStroia Training pentru autoritati locale: Modulul Implicarea cetatenilor Anamaria Stroia Centrul Regional de Protectie a Mediului REC Romania 21 martie 2012 Etapele conceperii si implementarii unei campanii de

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului Regiuni pentru Reci

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului Regiuni pentru Reci ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului Regiuni pentru Reciclare (R4R) în cadrul Programului de Cooperare Interregională

Mai mult

Nota informativă privind examinarea petiţiilor adresate Guvernului şi audienţa cetăţenilor în perioada 01 ianuarie 30 iunie 2016 Nota informativă se e

Nota informativă privind examinarea petiţiilor adresate Guvernului şi audienţa cetăţenilor în perioada 01 ianuarie 30 iunie 2016 Nota informativă se e Nota informativă privind examinarea petiţiilor adresate Guvernului şi audienţa cetăţenilor în perioada 01 ianuarie 30 iunie 2016 Nota informativă se elaborează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.689

Mai mult

Microsoft Word - Application_Guidelines_2019_RO.docx

Microsoft Word - Application_Guidelines_2019_RO.docx GHIDUL DE APLICARE Program de granturi mici al SDC (2019-2022) 12.04.2019 1. Introducere Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului

Mai mult

H. 103 A1

H. 103 A1 CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU Anexa nr. 1 la HCJ Sibiu nr. 103/ 2018 PROIECT de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor,,vreau să ştiu! Cap. I - Analiza situaţiei operative - Dacă privim

Mai mult

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Aprobat prin Ordin al Ministrului nr..../... Bucureşti

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Hotărâre 179 2018-04-04 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

Mai mult

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa Studiu privind efectul migrației părinților la muncă în străinătate asupra copiilor rămași acasă Profesor învățământ primar Băcican Codruța Școala Gimnazială,,Virgil Iovănaș, Șofronea, Arad Fenomenul globalizării

Mai mult

1

1 Raport de evaluare a programului de asistenţă din cadrul proiectului Copii cu părinţi deţinuţi - copiii invizibili, RO2014_C4_64 1 2 Cuprins Introducere... 4 Date socio-demografice ale respondenţilor...

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F.P.S.P.V. CORESPUNZĂTORI PERIOADEI 2005-2014 București

Mai mult

FCNEF - iunie 2017.docx

FCNEF - iunie 2017.docx Sondaj privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România Iunie 17 Sondaj privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România Iunie 17 NOTĂ Toate drepturile rezervate.

Mai mult

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1 Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1 Management comparat Managementul comparat este stiinta care studiaza procesele si relatiile manageriale din organizatii ce functioneaza

Mai mult

Microsoft Word - Cercetri de marketing- varianta cu grile.doc

Microsoft Word - Cercetri de marketing- varianta cu grile.doc BOGDĂNEL MARIAN DRĂGUŢ CERCETĂRI DE MARKETING 1 BOGDĂNEL MARIAN DRĂGUŢ CERCETĂRI DE MARKETING 3 Copyright 2013, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin Editurii Pro Universitaria

Mai mult

PERFORMANȚA TVR ÎN PEISAJUL MASS MEDIA ROMÂNEȘTI

PERFORMANȚA TVR ÎN PEISAJUL MASS MEDIA ROMÂNEȘTI PERFORMANȚA TVR ÎN PEISAJUL MASS MEDIA ROMÂNEȘTI Explicații: Graficele reprezintă valoarea medie a răspunsurilor experților din fiecare țară, la itemi de sondaj puși sub formă de afirmație. Fiecare răspuns

Mai mult

Microsoft Word - ocupare si somaj nr 89.doc

Microsoft Word - ocupare si somaj nr 89.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr,16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse,ro; biroupresa@insse,ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr.89 din 17 aprilie 2012

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax , web: liceulastra.ro Chestionaru

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax ,   web: liceulastra.ro Chestionaru LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro Chestionarul pentru părinţi (nivelurile profesional, liceal) Răspunsurile

Mai mult

Gustarea intre mese, principala ocazie de consum

Gustarea intre mese, principala ocazie de consum Gustarea intre mese, principala ocazie de consum 08 Oct 2012 de Mihail Tanase [1] Cu produse care sa multumeasca tot mai multe preferinte, categoria biscuitilor dulci s-a specializat si diversificat in

Mai mult

Microsoft Word - CV Europass George David

Microsoft Word - CV Europass George David Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Adresă web Naţionalitate(-tăţi) DAVID, George Bucureşti, România Mobil: george.david@comunicare.ro

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Hotărâre 364 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale

Mai mult

PLAN DE AFACERI (model) <maxim 80 de pagini, inclusiv eventualele anexe> I. REZUMAT: aceasta parte se va întocmi la final (Atentie! Rezumatul nu trebu

PLAN DE AFACERI (model) <maxim 80 de pagini, inclusiv eventualele anexe> I. REZUMAT: aceasta parte se va întocmi la final (Atentie! Rezumatul nu trebu PLAN DE AFACERI (model) I. REZUMAT: aceasta parte se va întocmi la final (Atentie! Rezumatul nu trebuie sa depaseasca 4 pagini!) - Suma dorita pentru finantare,

Mai mult

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA ACORD POLITIC privind PARTENERIATUL DINTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA - Bucureşti, 24

Mai mult

rrs 4_2011.indd

rrs 4_2011.indd COOPERARE BILATERALĂ Misiunea oficială în Bulgaria a Institutului Naţional de Statistică al României La începutul lunii aprilie 2011 s-a organizat la sediul Institutului Naţional de Statistică al Bulgariei

Mai mult

SINTEZĂ

SINTEZĂ CERCETARE PRIVIND FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE ARMONIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE MARKETING DIN ROMÂNIA, CU SISTEMELE EXISTENTE ÎN EUROPA, DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Prof. univ.

Mai mult

ANEXA 1 FARMACIE

ANEXA 1 FARMACIE ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CAROL DAVILA TG-JIU SĂNĂTATE SI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ ASISTENT MEDICAL FARMACIE ANEXA 1 PROIECT DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE COORDONATOR FARM. Xxxxxx Xxxxx ABSOLVENT

Mai mult

Microsoft Word - raport nr aprilie - 6 mai

Microsoft Word - raport nr aprilie - 6 mai Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile locale generale Raport Nr. 5 aprilie mai 7 1 Proiectul este finanţat de către Fundaţia Eurasia, cu resursele Agenţiei Suedeze pentru Cooperare

Mai mult

A_EESC INFO-TRA-ro

A_EESC INFO-TRA-ro Ce este CESE? Un organ consultativ care reprezintă societatea civilă Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită

Mai mult

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii Domeniul Mediul global și european al dezvoltării De ce e nevoie de date despre mediul european și global al dezvoltării într-un astfel de proiect? Domeniul construiește o imagine coerentă a economiei

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING www.pro-pact.ro PACTUL PENTRU OCUPARE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ REGIUNEA NORD EST A N C A TOMPEA E XPERT PA RT

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

Sprijinul oferit de Comisia Europeană pentru această publicație nu constituie o interferență în conținutul acesteia, care reflectă exclusiv punctul de

Sprijinul oferit de Comisia Europeană pentru această publicație nu constituie o interferență în conținutul acesteia, care reflectă exclusiv punctul de Sprijinul oferit de Comisia Europeană pentru această publicație nu constituie o interferență în conținutul acesteia, care reflectă exclusiv punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată

Mai mult

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est CUPRINS REZUMAT EXECUTIV... 3 REZULTATE... 9 Graficul 1. Gradul de acord - suport financiar... 9 Graficul 2. Factorii pe care tocmai i-am

Mai mult

FIŞĂ DE POST

FIŞĂ DE POST CHESTIONAR Slatina în parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Vratsa si Camera de Comert si Industrie Ruse vor realiza o cercetare in cadrul proiectului ''Centru transfrontalier de Statistica si Cercetare

Mai mult

Rata de participare, supra-raportare şi predicţii electorale

Rata de participare, supra-raportare şi predicţii electorale CULTURA POLITICĂ ÎN ROMÂNIA în România Conf. Univ. Dr. Gabriel Bădescu Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative și ale Comunicării Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 2 Imaginea Parlamentului.

Mai mult