I

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "I"

Transcriere

1

2 CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie Indicii preţurilor producţiei industriale... 7 II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII 4. Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule Indicii volumului cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei... 8 III. COMERŢ INTERNAŢIONAL 7. Comerţul internaţional cu bunuri... 8 IV. TURISM 8. Sosiri în structurile de primire turistică Înnoptări în structurile de primire turistică Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare... 9 V. PREŢURI 11. Indicii preţurilor de consum al populaţiei... 9 VI. FORŢĂ DE MUNCĂ 12. Câştigului salarial mediu brut Efectivul salariaţilor din economie Numărul şomerilor înregistraţi Rata şomajului înregistrat VII. INDICATORI SOCIALI 16. Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat Mişcarea naturală a populaţiei VIII. ALŢI INDICATORI 18. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris Câştigul salarial mediu în luna februarie I

3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL DE JUDEŢ Pag. I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie II. COMERŢ INTERNAŢIONAL 3. Comerţul internaţional cu bunuri III. TURISM 4. Sosiri în structurile de primire turistică Înnoptări în structurile de primire turistică Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare IV. FORŢĂ DE MUNCĂ 7. Efectivul salariaţilor Câştigul salarial mediu brut... Câştigul salarial mediu net Numărul şomerilor înregistraţi Rata şomajului înregistrat V. INDICATORI SOCIALI 12. Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat Mişcarea naturală a populaţiei VI. INVESTIŢII CONSTRUCŢII 14. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale Locuinţe terminate VII. ALŢI INDICATORI 16. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris SINTEZA ECONOMICĂ LA NIVEL DE JUDEŢ II

4 Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui producţiei industriale se utilizează date cantitative privind producţia unui număr însemnat de produse, care constituie un eşantion reprezentativ pe principalele grupe industriale. Calculul IPI se mai poate realiza de asemenea şi pe baza valorii producţiei industriale realizată de unităţile din nomenclator. Valoarea producţiei realizate se calculează din înmulţirea producţiei fizice realizate cu preţul mediu al producţiei livrate. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluţia veniturilor totale, înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activităţile principale, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1165/1998 amendat cu Regulamentul Parlamentului European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, în calculul indicelui cifrei de afaceri, se cuprind diviziunile CAEN Rev.2: Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi, adică sunt exprimaţi în termeni nominali. Comerţul internaţional cu bunuri. Statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din sistemele INTRASTAT şi EXTRASTAT: - sistemul INTRASTAT, pentru comerţul intra-ue, include schimburile de bunuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene; - sistemul EXTRASTAT, pentru comerţul extra-ue, include schimburile de bunuri între România şi statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Sfera de cuprindere Comerţul INTRA-UE cuprinde expedierile de bunuri din România cu destinaţia alt stat membru UE şi introducerile de bunuri în România provenind din alt stat membru UE. Expedierile din România includ: - bunuri în liberă circulaţie care părăsesc teritoriul statistic al României cu destinaţia alt stat membru UE; - bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă (în interiorul ţării) sau prelucrare sub control vamal în România şi care sunt destinate altor state membre. Introducerile în România includ: - bunuri în liberă circulaţie într-un stat membru UE, care intră pe teritoriul statistic al României; - bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în alt stat membru UE şi care intră pe teritoriul statistic al României. Comerţul EXTRA-UE cuprinde schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE, având ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum, exportul de bunuri de origine naţională, precum şi exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern. Se cuprind, de asemenea: - importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării); - exporturile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea activă; - exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări); - importurile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea în afara ţării şi bunurile importate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a bunurilor). Nu sunt cuprinse în comerţul internaţional: bunurile în tranzit, bunurile temporar admise/scoase în/din ţară (cu excepţia celor pentru prelucrare), bunurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru utilizări proprii în România, bunurile pentru şi după reparaţii şi piesele de schimb aferente. 1

5 Valoarea bunurilor expediate/exportate şi introduse/importate Se stabileşte pe baza preţurilor FOB la expedieri/exporturi şi a preţurilor CIF la introduceri/importuri. Repartizarea pe ţări a schimburilor internaţionale se determină astfel: - pentru comerţul INTRA-UE, pe baza principiului ţara de destinaţie (la expedieri) şi ţara de expediţie (la introduceri); - pentru comerţul EXTRA-UE, pe baza principiului ţara de destinaţie (la export) şi ţara de origine (la import, cu excepţia cazului în care ţara de origine este un stat membru UE, caz în care se ia în considerare ţara de expediţie). Se consideră ţara de destinaţie, ţara în care bunurile vor fi consumate, ţara de expediţie, ţara din care bunurile au fost expediate şi ţara de origine, ţara în care a fost produs bunul sau în care bunul a suferit ultima transformare substanţială. Sursa datelor: Pentru comerţul INTRA-UE: - declaraţiile statistice Intrastat, colectate de către INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragului statistic Intrastat stabilit pentru fiecare flux si an de referinţă; - declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către Direcţia Generală a Vămilor (DGV), pentru comerţul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mişcă din/către părţi ale teritoriului statistic al UE, dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE. Pentru comerţul EXTRA-UE: - Direcţia Generală a Vămilor (DGV), care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import. Datele privind comerţul internaţional cu bunuri cu energie electrică şi gaze naturale sunt colectate pe formulare statistice de la societăţile importatoare/exportatoare şi de la operatorii de reţea (CN Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz SA) de către INS. Importul şi exportul nu cuprind cantităţile fizice de energie electrică care tranzitează teritoriul naţional. Datele privind comerţul internaţional cu bunuri pentru fiecare judeţ au fost stabilite în funcţie de sediul social din Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS) al agenţilor economici care au realizat exporturile/importurile de bunuri. Comerţul cu amănuntul include revânzarea mărfurilor către consumatorii finali, în general în cantităţi mici şi în starea în care au fost cumpărate. În comerţul cu amănuntul nu se cuprind: vânzările de produse agricole pe piaţa ţărănească, vânzările de produse care nu sunt bunuri de consum (cereale, petrol brut, seminţe, etc.), vânzări de produse alimentare şi băuturi pentru consumul pe loc, vânzarea de autovehicule, piese de schimb pentru acestea, vânzările de carburanţi pentru autovehicule. Serviciile de piaţă prestate pentru populaţie sunt acele activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă având ca principal beneficiar populaţia şi sunt produse de societăţi ale căror venituri provin în proporţie de cel puţin 50% din vânzarea producţiei proprii, indiferent de denumirea preţurilor practicate (tarif, taxă, preţ de vânzare). Cifra de afaceri totală din comerţul interior şi servicii reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprinderi în perioada respectivă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de acestea. Datele lunare se obţin pe baza cercetării selective a întreprinderilor care au activităţi principale de comerţ cu amănuntul, respectiv servicii de piaţă pentru populaţie. Indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul interior şi servicii sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Datele publicate sunt provizorii şi periodic se rectifică pe baza corecturilor ce se efectuează retroactiv de către întreprinderile din eşantion, asupra datelor completate anterior de către acestea. Efectivul salariaţilor cuprinde persoanele cu contract de muncă/raport de serviciu pe perioadă determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), existente în evidenţele unităţilor economicosociale la sfârşitul perioadei de referinţă. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare, precum şi următoarele categorii: 2

6 - patronii care îşi desfăşoară activitatea în propria unitate şi pentru care sursa de venit o constituie numai dividendele şi profitul unităţii; - lucrătorii familiali - reprezintă persoanele care-şi exercită activitatea într-o unitate economică aparţinând familiei sau unei rude, pe care o ajută şi pentru care nu primesc remuneraţie sub formă de salariu; plata se realizează în natură (hrană, haine, locuinţă) sau ocazional, cu titlu excepţional şi în bani, fără a figura pe statul de salarii; - membrii consiliilor judeţene şi locale. Pentru a evita dubla/multipla înregistrare se respectă definiţia din Codul fiscal (cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la activitatea dependentă la funcţia de bază, respectiv orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază. Sunt excluse cadrele militare şi personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., etc.). Efectivul salariaţilor din tabelul nr. 13 secţiunea Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional a fost estimat prin cercetarea statistică lunară asupra câştigurilor salariale, având ca sferă de cuprindere unităţile din sectorul bugetar cuprinse exhaustiv în cercetare (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ - cca. 820 de unităţi), respectiv unităţile din sectorul economic, cu 4 salariaţi şi peste (care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector). Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate. Datele sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică conform CAEN Rev.2 nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală, de tipul: - asistenţă socială, - activităţi culturale, sportive şi recreative, - peisagistică şi servicii pentru clădiri, - agricultură, - distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, - construcţii, - transport şi depozitare, - producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, - închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc. Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2 corespunzătoare. Informaţiile referitoare la sectorul bugetar trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2 de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ - cca. 3,5%, respectiv sănătate şi asistenţă socială - cca. 9,5%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.). Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev.2. Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 48/2005, cu completările şi modificările ulterioare. Efectivul salariaţilor din tabelul nr. 7 secţiunea Principalii indicatori economico-sociali la nivel de judeţ a fost estimat pe baza datelor obţinute din cercetarea statistică lunară asupra câştigurilor salariale, care au fost completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS), pentru unităţile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe, respectiv pe sectoare de activitate, conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din Diferenţa dintre numărul total al salariaţilor calculat prin însumarea efectivelor de salariaţi ale fiecărui judeţ din tabelul nr. 7 şi efectivul de salariaţi din tabelul nr. 13 este determinată de includerea în sfera de cuprindere a unităţilor cu 1-3 salariaţi. Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile 3

7 pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv biletele de valoare). Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Începând cu anul 2018, câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei de asigurări sociale datorată de salariaţi şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de salariaţi. Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către operatorii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat. Câştigul salarial mediu brut/net diseminat lunar nu cuprinde sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori. Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul câştig salarial mediu brut lunar produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de câştig salarial mediu net lunar. Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit. Pentru perioada 1 ianuarie decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă). Rata şomajului reprezintă proporţia numărului de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în populaţia activă civilă. Populaţia activă civilă se determină prin însumarea populaţiei ocupate civile cu numărul şomerilor înregistraţi. Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Aceasta se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcţii. Lucrarea se referă la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale. Locuinţele terminate sunt locuinţele ridicate în cursul perioadei de referinţă, ale căror elemente, inclusiv fundaţia, s-au construit pentru prima dată şi la care s-au finalizat toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică şi au fost recepţionate de beneficiar. Turism - Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă. Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere 4

8 efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt avute în vedere şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti). Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă. Sursa datelor pentru sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică o reprezintă chestionare statistice Turism 1A completate de toate persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează în locaţie de gestiune astfel de structuri. Lista structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, care trebuie să completeze chestionarul statistic este actualizată periodic, cu informaţii privind structurile nou clasificate sau reclasificate, de Autoritatea Naţională pentru Turism. Din anul 2010, cercetarea statistică referitoare la Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare adresează structurilor de primire turistică cu o capacitate de minim 10 locuri pat care funcţionează în luna de referinţă 4000 operatori economici. se circa 5

9 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL 6

10 I. INDUSTRIE 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE serie brută luna corespunzătoare din anul precedent = 100 feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 1) feb. 2) 1.I-29.II.2019 faţă de 1.I-28.II ) % Total ţară 106,0 101,2 104,2 101,0 105,5 107,3 103,8 100,6 103,5 102,5 99,2 100,1 101,9 101,0 Industrie extractivă 105,4 107,7 96,3 96,5 105,1 104,3 96,9 95,5 96,9 99,5 91,3 101,1 98,5 99,8 Industrie prelucrătoare 107,0 100,0 106,1 101,8 106,3 108,1 104,2 101,0 104,2 103,0 99,4 99,4 103,1 101,3 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 1) Date rectificate 2) Date provizorii 101,0 106,2 95,9 97,2 99,4 102,9 104,5 99,7 101,9 100,3 101,5 103,5 96,9 100,2 2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 1) feb. 2) 1.I-29.II.2019 faţă de 1.I-28.II ) Total ţară 112,0 109,9 114,9 111,4 115,2 117,0 108,6 107,9 113,3 109,3 102,8 103,6 111,1 107,4 1) Date rectificate 2) Date provizorii 3. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) luna precedentă = 100 % feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 1) feb. 2) Total ţară 100,20 100,16 100,35 100,84 100,64 99,87 100,63 100,27 101,18 99,25 99,79 100,62 101,11 1) Date rectificate 2) Date provizorii II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII 4. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI* ) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR serie brută % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 1) feb. 2) 1.I-29.II.2019 faţă de 1.I-28.II ) Total ţară 104,6 103,5 106,4 106,3 107,4 105,4 101,5 102,7 106,6 107,0 104,0 107,4 109,1 108,2 Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 1) Date rectificate 2) Date provizorii * ) Fără TVA 108,0 111,8 102,6 104,2 108,0 105,9 106,2 104,5 105,6 105,0 104,7 105,3 103,8 104,5 104,2 102,1 107,5 106,3 108,4 107,3 103,7 101,4 104,9 108,8 104,1 110,2 112,6 111,4 7

11 5. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI* ) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR serie brută % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 1) feb. 2) 1.I-29.II.2019 faţă de 1.I-28.II ) Total ţară 106,7 101,4 116,4 110,7 107,2 112,8 101,1 96,3 104,0 107,6 106,4 105,9 104,2 105,0 Comerţul cu autovehicule 114,7 109,9 124,6 119,7 116,5 124,2 106,4 102,4 109,6 113,4 116,6 105,9 96,9 101,1 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 93,2 86,2 95,0 91,1 81,4 85,4 84,3 80,8 82,8 93,9 89,6 106,9 103,8 105,3 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 98,4 92,9 111,9 103,9 102,5 105,9 99,0 91,3 102,9 102,7 91,8 104,8 118,7 111,7 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 135,0 125,6 133,3 114,0 119,4 146,4 147,0 150,7 156,5 143,5 151,7 132,2 152,9 142,9 1) Date rectificate 2) Date provizorii * ) Fără TVA 6. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI* ) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI serie brută Total ţară din care: luna corespunzătoare din anul precedent = 100 feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 1) feb. 2) 1.I-29.II.2019 faţă de 1.I-28.II ) 107,3 103,9 106,9 103,4 102,2 105,5 105,1 107,4 106,6 108,8 105,6 115,1 117,9 116,5 Hoteluri şi restaurante 104,7 105,3 107,5 105,2 101,0 103,3 104,2 111,5 113,7 118,5 117,2 120,6 125,8 123,2 Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 103,0 100,5 103,4 105,3 110,2 108,9 102,0 103,9 97,8 100,1 91,2 105,9 112,1 108,9 Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii 131,7 104,5 112,4 93,2 95,1 109,1 112,6 95,7 92,4 84,4 94,7 112,0 94,8 102,6 de rezervare şi asistenţă turistică Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 98,1 98,4 97,8 105,7 107,4 116,7 125,8 118,2 120,2 118,2 94,8 106,6 123,1 114,5 Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 107,5 111,4 101,4 95,6 90,7 90,8 86,7 87,0 103,4 110,4 101,6 111,9 109,1 110,5 1) Date rectificate 2) Date provizorii * ) Fără TVA % III. COMERŢ INTERNAŢIONAL 7. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI mii euro ) 2019 ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. 2) Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF ) Date provizorii 2) Date estimate 8

12 IV. TURISM 8. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică Total ţară din care: Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice Notă: Cercetarea statistică referitoare la Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat. 9. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică Total ţară din care: Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice Notă: Cercetarea statistică referitoare la Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat. 10. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE % Total ţară 23,9 22,5 24,8 26,6 32,3 44,0 51,5 36,9 33,1 30,0 24,5 23,4 26,3 5 Notă: Cercetarea statistică referitoare la Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat. V. PREŢURI 11. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM AL POPULAŢIEI luna precedentă = 100 Total ţară 100,30 100,29 100,54 100,47 100,02 99,52 100,28 100,47 100,52 99,87 100,16 100,83 100,79 Mărfuri alimentare 100,61 100,48 100,18 100,54 99,76 99,20 99,83 100,83 100,61 99,73 100,67 101,30 101,27 Mărfuri nealimentare 100,13 100,15 101,00 100,58 100,14 99,45 100,66 100,32 100,52 99,87 99,82 100,63 100,57 Servicii 100,18 100,30 100,09 100,10 100,20 100,24 100,13 100,26 100,35 100,11 100,15 100,57 100,55 % 9

13 VI. FORŢĂ DE MUNCĂ 12. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT lei ) ) Total ţară Agricultură, silvicultură şi pescuit Industrie Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi aeriene Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport Activităţi de poştă şi de curier Hoteluri şi restaurante Informaţii şi comunicaţii Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale Tranzacţii imobiliare Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice din care: Cercetare-dezvoltare Administraţie publică şi apărare*; asigurări sociale din sistemul public Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole, culturale şi recreative Alte activităţi de servicii ) Date operative; * ) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector. Nota 2: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul câştig salarial mediu brut lunar produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de câştig salarial mediu net lunar. 13. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE, la sfârşitul perioadei mii persoane ) ) Total ţară 4902,0 4915,6 4920,7 4930,8 4940,2 4946,5 4939,8 4943,2 4946,8 4949,4 4930,4 4960,3 4971,7 Agricultură, silvicultură şi pescuit 113,8 114,2 115,0 116,1 116,7 117,1 117,2 117,2 117,1 116,8 116,1 116,2 116,8 Industrie 1393,7 1397,9 1390,4 1387,2 1386,1 1387,5 1381,8 1378,9 1378,5 1377,6 1368,1 1375,6 1377,0 Construcţii 378,8 381,1 383,9 386,3 387,2 387,2 387,1 386,5 386,0 385,2 381,9 381,6 384,2 Servicii * 3015,7 3022,4 3031,4 3041, , ,7 3053,7 3060,6 3065,2 3069,8 3064,3 3086,9 3093,1 Notă: Datele lunare privind efectivul salariaților sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector. 1) Date operative *) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. 10

14 14. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, la sfârşitul perioadei mii persoane Total ţară 344,4 332,7 313,0 304,0 304,4 305,4 302,6 296,8 290,2 289,6 288,9 289,6 288,6 Bărbaţi 199,9 192,8 180,3 174,3 172,8 171,6 169,0 164,6 159,2 158,1 159,7 161,7 161,1 Femei 144,5 139,9 132,7 129,7 131,6 133,8 133,6 132,2 131,0 131,5 129,2 127,9 127,5 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 15. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT, la sfârşitul perioadei % Total ţară 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Bărbaţi 4,2 4,1 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 Femei 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă VII. INDICATORI SOCIALI 16. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT trim.i trim.ii trim.iii trim.iv trim.i trim.ii trim.iii trim.iv 1) Numărul mediu al pensionarilor - mii persoane Pensia medie lei ) Date provizorii 17. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) date absolute ) ) Născuţi-vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Decedaţi sub 1 an ) Date provizorii număr VIII. ALŢI INDICATORI 18. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS, în luna februarie 2019 Înmatriculări de societăţi comerciale -număr- Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: Moneda naţională Valută - mii lei - Dolari SUA EURO Total ţară , , ,2 Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 11

15 CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA FEBRUARIE 2019 În luna februarie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4819 lei, cu 0,4% mai mic decât în luna ianuarie Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2933 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 3 lei (-0,1%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6683 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1728 lei). Februarie 2019 comparativ cu Februarie 2018 Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 17,9%. Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 113,6%. Indicele câştigului salarial real a fost de 99,1% pentru luna februarie 2019 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 205,1%, cu 1,8 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie Februarie 2019 comparativ cu Ianuarie 2019 În luna februarie 2019, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri faţă de luna precedentă. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2019 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 20,6% în extracţia minereurilor metalifere, respectiv cu 14,9% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; între 3,5% şi 7,0% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacţii imobiliare, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi aeriene; între 1,5% şi 3,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, hoteluri şi restaurante, alte activităţi industriale n.c.a. Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar şi de realizările de producţie ori de încasările mai mari (funcţie de contracte/proiecte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 8,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, cu 8,1% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 7,7% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe); între 1,5% şi 4,0% în cercetare-dezvoltare, construcţii, activităţi de editare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), agricultură, vânătoare şi servicii anexe. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţie publică (+1,6%), respectiv în învăţământ (+1,3%). În sănătate şi asistenţă social, câştigul salarial mediu net a fost în uşoară scădere (-1,3%) comparativ cu luna precedentă. 12

16 Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2 DIVIZIUNE 13 CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA FEBRUARIE 2019 BRUT NET CAEN % faţă de % faţă de Rev.2 LEI ianuarie LEI ianuarie TOTAL ECONOMIE , ,9 Agricultură, silvicultură şi pescuit , ,4 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe , ,5 Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură , ,2 Industrie total , ,9 Industria extractivă , ,3 Extracţia cărbunelui superior şi inferior , ,3 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale , ,1 Extracţia minereurilor metalifere , ,4 Alte activităţi extractive , ,9 Activităţi de servicii anexe extracţiei , ,5 Industria prelucrătoare , ,6 Industria alimentară , ,6 Fabricarea băuturilor , ,9 Fabricarea produselor din tutun , ,0 Fabricarea produselor textile , ,4 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte , ,6 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor , ,5 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite , ,4 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie , ,9 Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor , ,1 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului , ,2 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice , ,4 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice , ,6 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice , ,1 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice , ,6 Industria metalurgică , ,6 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii , ,6 Fabricarea calculatoarelor şi a prod.electronice şi optice , ,5 Fabricarea echipamentelor electrice , ,7 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a , ,5 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor , ,2 Fabricarea altor mijloace de transport , ,9 Fabricarea de mobilă , ,9 Alte activităţi industriale n.c.a , ,5 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor , ,1 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat , ,4 Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare , ,8

17 DIVIZIUNE CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA FEBRUARIE 2019 BRUT NET CAEN % faţă de % faţă de Rev.2 LEI ianuarie LEI ianuarie Captarea, tratarea şi distribuţia apei , ,8 Colectarea şi epurarea apelor uzate , ,9 Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare , ,6 Construcţii , ,8 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor , ,5 Transport şi depozitare , ,7 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte , ,7 Transporturi pe apă , ,2 Transporturi aeriene , ,2 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport , ,9 Activităţi de poştă şi de curier , ,8 Hoteluri şi restaurante , ,4 Informaţii şi comunicaţii , ,8 Activităţi de editare , ,1 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe , ,7 Telecomunicaţii , ,8 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice , ,7 Intermedieri financiare şi asigurări , ,9 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii , ,5 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) , ,0 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii , ,1 Tranzacţii imobiliare , ,0 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice , ,9 din care: Cercetare-dezvoltare , ,7 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport , ,6 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public *) , ,6 Învăţământ , ,3 Sănătate şi asistenţă socială , ,7 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative , ,3 Alte activităţi de servicii , ,3 *) exclusiv forţele armate şi asimilaţi Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit. Pentru perioada 1 ianuarie decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 14

18 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL DE JUDEŢ 15

19 I. INDUSTRIE 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE serie brută % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1) 1.I-28.II.2019 faţă de 1.I-29.II ) Total judeţ 110,4 101,4 111,4 103,8 105,6 111,0 118,8 98,1 105,4 104,1 111,0 100,4 110,4 105,2 1) Date provizorii Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1) 1.I-28.II.2019 faţă de 1.I-29.II ) Total judeţ 109,4 104,0 111,1 109,5 105,2 113,6 106,9 103,0 114,1 107,0 109,4 107,4 117,6 112,7 1)Date provizorii Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI II. COMERŢ INTERNAŢIONAL ) Idec. ian. 2) feb. 2) mar. 2) apr. 2) mai 2) iun. 2) iul. 2) aug. 2) sep. 2) oct. 2) nov. 2) dec. 3) 31.XII 3) Total exporturi FOB Total importuri CIF Sold FOB/CIF ) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii. III. TURISM mii euro 4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică Total judeţ din care: Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice

20 5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică Total judeţ din care: Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE % Total judeţ 25,9 29,8 31,7 36,3 37,4 46,1 44,7 39,0 38,0 33,9 24,9 22,3 27,2 7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei IV. FORŢA DE MUNCĂ persoane 2018* ) 2019* ) feb. 1) mar. 1) apr. 1) mai 1) iun. 1) iul. 2) aug. 2) sep. 2) oct. 2) nov. 2) dec. 2) ian. 2) feb. 2) Total judeţ Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii Servicii ** ) Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. *) Date operative; **) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. 1) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2018 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul ) Începând cu luna iulie 2018, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT lei/persoană 2018* ) 2019* ) Total judeţ Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii Servicii ** ) *) Date operative **) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector. Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul câştig salarial mediu brut lunar produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului

21 9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET lei/persoană 2018* ) 2019* ) Total judeţ Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii Servicii ** ) *) Date operative **) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8 Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de câştig salarial mediu net lunar. Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit. Pentru perioada 1 ianuarie decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei persoane Total judeţ Bărbaţi Femei Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei Total judeţ 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1.3 Bărbaţi 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1.1 Femei 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă V. INDICATORI SOCIALI % 12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT trim.i trim.ii trim.iii trim.iv trim.i trim.ii trim.iii trim.iv Numărul mediu al pensionarilor - persoane Pensia medie lei MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) date absolute număr ) ) Născuţi-vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Decedaţi sub 1 an ) Date operative Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor. 18

22 VI. CONSTRUCŢII 14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE Total judeţ număr 15. LOCUINŢE TERMINATE număr trim.i trim.ii trim.iii trim.iv trim.i trim.ii trim.iii trim.iv 1) Locuinţe terminate mediul urban mediul rural ) Date provizorii Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului. VII. ALŢI INDICATORI 16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS în luna februarie 2019 Înmatriculări de societăţi comerciale -număr- Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: Moneda naţională Valută - mii lei - Dolari SUA EURO Total judeţ , ,3 Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 19

23 SINTEZĂ ECONOMICĂ Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali, în judeţul Cluj, se prezintă după cum urmează: În luna februarie 2019 producţia industrială a crescut cu 10,4% faţă de aceeaşi lună din anul Comparativ cu primele două luni din 2018, în perioada , indicele producţiei industriale a fost de 105,2%. Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, în luna februarie 2019 a fost cu 17,6% mai mare faţă de luna februarie Pe cumulat două luni, indicele valoric al cifrei de afaceri este de 112,7%, faţă de aceeaşi perioadă din Activitatea de comerţ exterior din judeţul Cluj, în anul 2018 se concretizează în realizarea unui volum de export în valoare 1728,7 mil. euro şi a unor importuri care însumează 2764,3 mil. euro. Comparativ cu anul 2017, exportul a crescut cu 13,6%, iar importul a crescut cu 9,1%. Dintre produsele livrate la export menţionăm : maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; cazane, maşini, aparate şi dispozitive mecanice; mobilă, mobilier medicochirurgical, articole de pat şi similare; vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată; cauciuc şi articole din cauciuc; hârtie şi carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau carton; ; instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură şi de control; produse din fontă, fier sau din oţel; materiale plastice şi articole din material plastic; încălţăminte, ghetre şi articole similare; îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte; fontă, fier şi oţel; produse farmaceutice; lemn,cărbune de lemn şi articole din lemn. Au fost importate în cantităţi mari: combustibil, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilare; cazane, maşini, aparate şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată; materiale plastice şi articole din plastic; produse din fontă, fier şi oţel; hârtie şi carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton; instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice; fontă, fier şi oţel; produse farmaceutice; pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice hârtie şi carton; cauciuc şi articole din cauciuc; articole diverse din metale comune; mobilă, mobilier medico-chirurgical, articole de pat şi similare; îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte. În perioada unităţile de turism în funcţiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turiştilor 4620 camere, cu 9483 locuri. În perioada au fost cazaţi turişti, din care turişti străini (reprezentând 15,6% din totalul turiştilor). Comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018, numărul turiştilor străini a scăzut cu 9%. Cei mai mulţi turişti străini provin din: Italia (1933), Germania (1782), Ungaria (1099), Regatul Unit (980), Franţa (639), SUA (499). Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna februarie 2019 a fost de 27,2%, cu 1,3 puncte procentuale mai mare faţă de luna februarie In luna martie 2019, rata inflaţiei, determinată pe baza indicelui preţurilor de consum, pe ansamblu, a crescut cu 2,13% comparativ cu luna decembrie 2018 (s-au înregistrat creşteri de preţuri la mărfurile alimentare de 3,08%, la mărfuri nealimentare de 1,75% şi servicii de 1,52%). Comparativ cu luna februarie 2019, creşterea preţurilor a fost de 0,49% (s-au înregistrat creşteri de 0,48% la mărfurile alimentare, de 0,54% la mărfurile nealimentare şi de 0,40%, la servicii ). la marfuri nealimentare Rata inflatiei - procente - luna martie 2019 faţă de luna februarie 2019 luna martie 2019 faţă de luna decembrie 2018 Total marfuri alimentare servicii 0,49 0,48 0,54 0,4 1,75 1,52 2,13 3,08 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 20

24 Cele mai importante modificări de preţuri, în luna martie 2019, faţă de luna februarie 2019, au fost înregistrate la următoarele bunuri de consum şi servicii: alimentare făină (+0,52%), pâine şi produse de franzelărie (+0,43%), legume şi conserve de legume (+2,84%), cartofi (+4,41%), fructe proaspete (-2,1%), citrice (+4,5%), ulei comestibil (-0,06%), carne de porcine (-0,11%), lapte de vacă (+0,25%), brânzeturi (+0,08%), unt (+0,01%), ouă (-5,0%), zahăr (+0,58%), cacao şi cafea (+0,08%), băuturi alcoolice (+0,12%). nealimentare tricotaje (+0,25%), încălţăminte (+0,15%), mobilă (+0,27%), articole chimice (+0,03%), cărţi, ziare, reviste (+0,15%), autoturisme şi piese de schimb (+0,14%), articole de igienă, cosmetice (+0,28%), medicamente (+0,41%), combustibili (+1,13%), tutun, ţigări (+1,55%), energie electrică (+0,21%l), gaze (stabil), energie termică (stabil); servicii confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte (+0,31%), chirie (+0,35%), apă, canal, salubritate (+0,12%), reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (+0,60%), îngrijire medicală (+0,56%), transport urban (+0,06%), interurban (-0,04%), aerian(-3,40%), telefon (+0,11%), cazare în unităţi hoteliere (+0,63%). Preţurile medii determinate în luna februarie 2019, la principalele produse agroalimentare vândute pe piaţă municipiului Cluj-Napoca, au fost următoarele : la fasole boabe 13,75 lei/kg la fel ca în luna ianuarie 2019, cartofi de toamnă 2,5 lei/kg (+11,11%), ceapă uscată 3,25 lei/kg (+1,08%), usturoi uscat 23 lei/kg (stabil), morcovi 4 lei/kg (stabil), mere 3 lei/kg (stabil), nuci 30 lei/kg (stabil), lapte de vacă 3,5 lei/litru (stabil), brânză telemea din lapte de vacă 20,00 lei/kg (stabil), ouă 0,9 lei/buc (stabil), miere de albine 35,00 lei/kg (+1,8%). În perioada s-au înregistrat în judeţ 1098 născuţi vii, 1458 decedaţi (spor natural -360), 302 căsătorii şi 95 divorţuri. Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie în luna februarie 2019 a fost de 4819 lei, iar cel net de 2933 lei. În judeţul Cluj, câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna februarie 2019 a fost de 5262 lei şi cel net de 3240 lei. Câştigul salarial mediu net din luna februarie 2019 a fost cu 15,6% mai mare faţă de aceeaşi lună din anul Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii februarie 2019, a fost de 4751 persoane, iar rata şomajului, calculată faţă de populaţia activă, reprezintă 1,3%, cu 0,7 puncte procentuale mai mică faţă de rata şomajului înregistrată în luna februarie din anul Din numărul total al şomerilor 50,4% sunt femei şi 70,8% reprezintă muncitori. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Situatia somerilor: a- in evidenta si plata, b- in evidenta pentru locuri de munca - la sfarsitul perioadei b a 30% 20% 10% % februarie 2019 februarie

25 1. EXPORTURILE FOB DE MĂRFURI, PE SECŢIUNI ŞI PE PRINCIPALELE CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC) Mii euro Cod NC Secţiuni, capitole din NC ) 2018 dec. ian. 2) feb. 2) mart. 2) apr. 2) mai 2) Iun. 2) Iul. 2) aug. 2) sep. 2) oct. 2) nov. 2 dec. 3) 1I-31.XII 3) din care: Total I Animale vii si produse animale II Produse vegetale III Grasimi si uleiuri animale sau vegetale IV Produse alimentare, bauturi, tutun V Produse minerale VI Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe VII Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea VIII Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din acestea IX Produse de lemn, pluta si impletituri din nuiele Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de X carton; hartie si carton si articole din acestea XI Materii textile si articole din acestea XII Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare XIII Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla si din alte materiale similare XV Metale comune si articole din acestea XVI Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginil XVII Mijloace de transport Instrumente si aparate XVIII optice,fotografice,cinematografice,de masura,de control sau precizie,instrume XX Marfuri si produse diverse XXII Alte produse nenominalizate in alta parte ) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii. 22

26 2. IMPORTURILE CIF DE MĂRFURI, PE SECŢIUNI ŞI PE PRINCIPALELE CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC) Mii euro Cod NC Secţiuni, capitole din NC ) 2018 dec. ian. 2) feb. 2) mart. 2) apr. 2) mai 2) Iun. 2) Iul. 2) aug. 2) sep. 2) oct. 2) nov. 2 dec. 3) 1I-31.XII 3) din care: Total I Animale vii si produse animale II Produse vegetale III Grasimi si uleiuri animale sau vegetale IV Produse alimentare, bauturi, tutun V Produse minerale VI Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe VII Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea VIII Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din acestea IX Produse de lemn, pluta si impletituri din nuiele Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de X carton; hartie si carton si articole din acestea XI Materii textile si articole din acestea XII Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare XIII Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla si din alte materiale similare XV Metale comune si articole din acestea XVI Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginil XVII Mijloace de transport Instrumente si aparate XVIII optice,fotografice,cinematografice,de masura,de control sau precizie,instrume XX Marfuri si produse diverse XXII Alte produse nenominalizate in alta parte ) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii. 23

27

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro Embargo ora

Mai mult

1

1 Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Microsoft Word - BSL_MURES_09_2018.doc

Microsoft Word - BSL_MURES_09_2018.doc INS 2018 Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici a cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie...

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă). 9 3. Indicii

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie...

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc ISSN: 2065-6785 ISSN-L: 1584-3459 Buletin statistic lunar al judeţelor nr. 6/2016 CUPRINS Note metodologice... 5 Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional... 9 I. INDUSTRIE 1. Indicii

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc Buletin statistic lunar al judeţelor nr. 1/2016 CUPRINS Note metodologice...5 Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional...9 I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale 2. Indicii valorici

Mai mult

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind CUPRINS Note metodologice... 1-4 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 6

Mai mult

R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică SIBIU decembrie 2018 Judeţul SIBIU Buletin statistic lunar

R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică SIBIU decembrie 2018 Judeţul SIBIU Buletin statistic lunar R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică SIBIU decembrie 2018 Judeţul SIBIU Buletin statistic lunar Reproducerea conţinutului acestei pubicaţii, integrală sau parţială,

Mai mult

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind CUPRINS Note metodologice... 1-5 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 7

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

Coperta BSL Decembrie.pub

Coperta BSL Decembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Ianuarie CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Coperta BSL Aprilie.pub

Coperta BSL Aprilie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Aprilie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA

Mai mult

Coperta BSL August.pub

Coperta BSL August.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar August CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Coperta BSL Noiembrie.pub

Coperta BSL Noiembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Noiembrie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins

Microsoft Word - Cuprins R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Ianuarie CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Coperta BSL Septembrie.pub

Coperta BSL Septembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Septembrie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI

Mai mult

1

1 CUPRINS PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL Pag. I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total... 9 3. Indicii

Mai mult

Sinteza-4_2019_a5.pdf

Sinteza-4_2019_a5.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 4/2019 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Sinteza-2_2018.pdf

Sinteza-2_2018.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 2/2018 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă de anul anterior, % - PRODUSUL INTERN

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA DE TOAMNĂ 2012 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2012-2016 - 23 Noiembrie 2012 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2019-2022 - mai 2019 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI - modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Produsul Intern Brut Evoluția Produsului Intern Brut Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An - în

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

I

I INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DOLJ PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - SOCIALI LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ ÎN PERIOADA 01.01.-30.04.2018 COMPARATIV CU PERIOADA 01.01.-30.04.2017

Mai mult

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul. Libertăţii, nr.16, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: +(4021) 318.18.69; Fax +(4021) 312.48.73 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT

Mai mult

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul Nr.3033/15.11. În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX. comparativ cu aceeasi perioadă a anului : volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut cu 14,4% volumul cifrei

Mai mult

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018 Colectivul de coordonare a lucrării: Ion Popescu Director Executiv Mihaela Pâtea Director

Mai mult

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc CUPRINS Notă metodologică generală XVII Capitolul 1. Locul judeţului Suceava în economia natională 1 1.1. Locul judeţului Suceava în economia naţională 2 Capitolul 2. Geografie, meteorologie şi organizare

Mai mult

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - Topul firmelor din judeţul Maramureş 2009 Metodologie METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZ

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - Topul firmelor din judeţul Maramureş 2009 Metodologie METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZ METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2009 ediţia a XVII-a Topurile judeţene de firme Topurile firmelor din judeţe şi municipiul

Mai mult

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018 Colectivul de coordonare a lucrării: Ion Popescu Director Executiv Mihaela Pâtea Director

Mai mult

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti Nr.968/ 03.04.2018 Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni

Mai mult

CUPRINS

CUPRINS ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017 CUPRINS PRECIZĂRI METODOLOGICE... 5 I.METODOLOGIA ORGANIZĂRII ANCHETEI STATISTICE... 5 1. Introducere... 5 2. Baza legală a statisticilor de cercetare-dezvoltare...

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara graniţelor ţării în care ele au fost înfiinţate, acest

Mai mult

C A P I T O L U L 1

C A P I T O L U L   1 Anuarul Statistic al Judeţului Mehedinţi 2018 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII SURSA DATELOR Cercetări statistice: Ancheta structurală în întreprinderi şi alte cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică

Mai mult

Microsoft Word - Publ_IMM_2017.docx

Microsoft Word - Publ_IMM_2017.docx ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ Abrevieri c date confidenţiale - nu există date *) sub 0,5 mil. lei **) sub 0,5 lei mil. milioane % procente 2 Cuvânt înainte Asigurarea unui mediu

Mai mult

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018-2022 - 9 noiembrie 2018 - Prognoza de toamn 2018 PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentual fa de perioada corespunz

Mai mult

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 236 din 5 octombrie 2012

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 243 PIB 2012 definitiv.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 243  PIB 2012 definitiv.doc B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, tel / fax: 318.18.69, e-mail biroupresa@insse.ro Embargo ora 10.00 Nr. 243 din 8 octombrie 2014 Produsul intern brut în anul 2012 - date definitive Produsul

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii şi microîntreprinderile să se dezvolte şi să aibă succes

Mai mult

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2012

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în  ianuarie-septembrie  2012 Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2014 Activitatea economiei municipiului Chişinău în perioada anului 2014 a marcat următoarele rezultate. Producţia

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 126 din 2 iunie Embargo ora 10.00

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RAPORT PRIVIND STAREA SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI DE MEDIU ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI Braşov privind activitatea din anul 2018 Braşov 2019 Cuprins Cap. I: Raportul privind starea economică

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Buletin statistic fiscal nr

Buletin statistic fiscal nr Nr. 1 / 2019 BULETIN STATISTIC FISCAL Trimestrul I 2019 - iunie 2019 - Cuprins Pag. Notă de conjunctură...2 1. Principalii indicatori macroeconomici...3 2. Contribuabilii înregistraţi...4 2.1. Numărul

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Coordonatorul publicaţiei: Elena Mihaela IAGĂR - Vicepreşedinte Coordonatorul ediţiei: Silvia PISICĂ - Director Gene

Institutul Naţional de Statistică Coordonatorul publicaţiei: Elena Mihaela IAGĂR - Vicepreşedinte Coordonatorul ediţiei: Silvia PISICĂ - Director Gene Institutul Naţional de Statistică Coordonatorul publicaţiei: Elena Mihaela IAGĂR - Vicepreşedinte Coordonatorul ediţiei: Silvia PISICĂ - Director General Direcţia Generală de Statistică Socială şi Demografie

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cum a fost făcut Barometrul Barometrul măsoară activitatea curentă din industrie şi aşteptările managerilor despre perioada viitoare. În fiecare lună, începând din 14, IRSOP şi SNSPA Facultatea de Management

Mai mult

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA INDICAŢII METODOLOGICE privind cercetarea statistică Арrоbat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova nr. 87 din 18 octombrie

Mai mult

Microsoft Word - T14_1.doc

Microsoft Word - T14_1.doc UNITĂȚI LOCALE ACTIVE, PE ACTIVITĂȚI ȘI CLASE DE MĂRIME Anul 2010 judeţ 7016 6000 860 139 17 Industrie 1025 652 270 89 14 - Industrie extractivă 27 21 5 1 - - Industrie prelucrătoare 931 580 252 86 13

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word sc02_Cuprins.doc

Microsoft Word sc02_Cuprins.doc BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI BULETIN DE CONJUNCTURÃ Anul IX nr.98 Februarie Cuprins Tendinţe generale - Evoluţie în general nefavorabilă a principalilor indicatori în luna februarie... 2 Evoluţia producţiei

Mai mult