Data in fata noastra pentru REGISTRUL AGRICOL,volumul.,pozitia nr. Pt.societati/asociatii, persoane juridice Domnule,primar CERERE,DECLARATIE,in veder

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Data in fata noastra pentru REGISTRUL AGRICOL,volumul.,pozitia nr. Pt.societati/asociatii, persoane juridice Domnule,primar CERERE,DECLARATIE,in veder"

Transcriere

1 Data in fata noastra pentru REGISTRUL AGRICOL,volumul.,pozitia nr. Pt.societati/asociatii, persoane juridice Domnule,primar CERERE,DECLARATIE,in vederea inscrierii in registrul agricol(data de reprezentantul legal) Subsemnatul(a).,(numele,initiala tatalui,prenumele)in calitate de de reprezentant al (denumirea societatii/asociatiei/unitate)cu sediul social in: jud.,localitate,str.,nr.,bl,ap.,avand Cod Unic de Identificare,cod exploatatiei,nr.unic de identificare ID: RO, domiciliat in,judetul..,strada.,nr,telefon./,posesor al BI/CI seria../nr..,cn.p * se anexeaza obligatoriu copia actului de identitate a reprezentantului leg copia actelor de identificare a societatii/asociatiei sau unitatii cu personalitate juridica. Va rog a-mi aproba inscrierea in Registrul Agricol a urmatoarelor: CAPITOLUL I Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică Cod rând Cod numeric personal Legături de rudenie Denumire Cod 2) Menţiuni Cap gospodărie/cap exploataţie agricolă fără personalitate juridică ) Cod legătură de rudenie: 1 = cap de gospodărie2 = soţ/soţie3 = fiu/fiică;4 alte rude,5= neinrudit gospodarie=totalitatea membrilor de familie,a rudelor si altor persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna,avand buget comun,lucreaza impreuna terenul sau intretin animalele,consuma si valorifica in comun produsele agricole obtinute.se considera membrii ai gospodariei,atat cei prezenti,cat si cei care absenteaza din gospodarie,indiferent de perioada,dar pe care gospodaria ii considera membrii ei si care nu au domiciliul in alta localitate. *Se anexeaza obligatoriu copii ale actelor de identitete pt.toti membrii gospodariei, pt.minori copii ale certificatelor de nastere. 1 1

2 CAPITOLUL,IIa)Terenuri aflate în proprietate 2015,.. Categorii de folosinţă Cod rând Total localitatea de domiciliu/ sediu Situate în: alte localităţi ha ari ha ari ha ari A Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) 01 Păşuni naturale 02 Fâneţe naturale 03 Vii, pepiniere viticole şi hameişti 04 din care:- vii pe rod 05 - hameişti (total) 06 Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi 07 din care: - livezi pe rod 08 Grădini familiale 09 (Teren agricol - total cod ( ) 10 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 11 din care: păduri 12 Drumuri şi căi ferate 13 Construcţii 14 Terenuri degradate şi neproductive 15 Ape şi bălţi 16 Teren neagricol total - cod ( ) 17 Suprafaţa totală - cod ( ) 18 B Se anexeaza obligatoriu documente din care sa rezulte dreptul de proprietate: extras C.F.; titlul de proprietate; certificat de mostenitor; contracte vanzare cumparare,donatii autentificate de notar,alte acte de proprietate autentice.in cazul in care nu exista documente,inregistrarea se poate face pe baza declaratiei date sub semnatura, sub sanctiunea nulitatii, Pentru suprafetele de paduri declarate se va depune o adeverinta de la Ocolul Silvic,din amenajament,din care sa rezulte suprafata de de padure cu varsta sub 20 ani. MENTIUNI: 2

3 CAPITOLUL,II b)identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate ANUL 201. Suprafaţa Localizarea parcelei/tarla/solă Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei Cod rând intravilan extravilan ha ari ha ari Nr. topografic al parcelei/tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/ denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz. Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Adresa/ Menţiuni Titular drept proprietate A B MENTIUNI: 3

4 CAPITOLUL III Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii Specificare Cod rând ha ari A B 1 Suprafaţa agricolă în proprietate = Capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2,5,8,11, Suprafaţa agricolă primită (cod ) 02 a) în arendă 03 b) în parte 04 c) cu titlu gratuit 05 d) în concesiune 06 e) în asociere 07 f) sub alte forme 08 Suprafaţa agricolă dată (cod ) 09 a) în arendă 10 b) în parte 11 c) cu titlu gratuit 12 d) în concesiune 13 e) în asociere 14 f) sub alte forme 15 din rândul 09 - la unităţi cu personalitate juridică 16 Suprafaţa agricolă utilizată cod ( ) 17 *Se anexeaza obligatoriu documente din care sa rezulte suprafata data sau primita:contracte de arenda,concesiune,asociere,de comodat,alte acte MENTIUNI 4

5 CAPITOLUL IVa) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în câmp Cereale pt. boabe total ; grau ;secara orz,orzoaica,ovas,porumb boabe,triticale ;alte cereale Leguminoase boabe total ; mazare ;fasole ;alte leguminoase Radacinoase total ;sfecla zah. ;sfecla furajera ;alte radacinoase Cartofi total ; Plante textile total ;in ;canepa. Plante oleaginoase total ;floarea soarelui ;rapita ;soia mustar Plante pt.industrializare total ;tutun ;sorg pt.maturi Plante medicinale total Legume in camp total Plante de nutret total porumb furaj. alte plante anuale pt fan si masa verde trifoi ;lucerna ;alte plante furajere perene.... Plante pt prod.de seminte total Capsunarii Flori,plante ornamentale si dendrologice in camp Rasadnite Suprafata construita a serelor Suprafata construita a solariilor Total suprafata arabila cultivata Teren necultivat ; Ogoare Total teren arabil Culturi succesive in camp total Culturi modificate genetic total Cap.IV: c) Suprafata cultivata cu legume in gradina familiara -metri patrati- Legume total ; varza ;salata ;spanac ;tomate ;castraveti ardei ;vinete ;dovleci ;dovlecei ;morcovi ;usturoi ; ceapa ;mazare pastai ;fasole pastai ;alte legume... Cap.V: a) Numarul pomilor razleti Pomi fructiferi total ;meri piersici ;caisi: ;ciresi ;visini ;pruni ;nectarini nuci ;aluni ;alti pomi ;... 5

6 Cap V: b) Suprafata plantatiilor pomicole si nr.pomilor Pomi fructiferi total ha ;buc meri total ha buc buc peri total ha buc;piersici ha buc; caisi ha buc; ciresi ha buc ;visini ha buc ;pruni ha buc ; nectarini ha buc;nuci ha buc; alti pomi ha buc.pepiniere pomicole ha ; Suprafete defrisate ha; Livezi tinere ha; Teren in pregatire ha.arbusti fructiferi total ha; arbusti pe rod ha; arbusti tineri ha... Cap.VII: Animalele domestice- situatia la inceputul semestrului... Bovine..., Caprine...porcine... Cabaline...Magari,Iepuri Pasari total, d.c.gaini.gaini ouatoare,curci,rate,gaste,alte pasari Familii de albine. Cap.VIII: Evolutia efectivelor de animale in cursul anului Bovine total la inceputul semestrului,vitei obtinuti,cumparari,vanzari taieri,animale moarte,total sfarsit semestrului.vaci si bivolite la inceputul semestrului,vitei obtinuti,cumparari,vanzari taieri,animale moarte Ovine total la inceputul semestrului,miei obtinuti,cumparari,vanzari taieri,animale moarte,total sfarsit semestrului.caprine total la inceputul semestrului,iezi obtinuti,cumparari,vanzari taieri,animale moarte,total sfarsit semestrului.porcine total la inceputul semestrului,purcei obtinuti,cumparari,vanzari Cabaline total la inceputul semestrului,manji obtinuti,cumparari,vanzari Pasari total la inceputul semestrului, pui obtinuti,cumparari,vanzari,la sfarsitul semestrului Alte animale la inceputul semestrului,obtinute,cumparari,vanzari, taieri,animale moarte, total sfarsitul semestrului. Familii albine la inceputul semestrului, fam.noi obtinute,cumparari,vanzari taieri,familii moarte,total sfarsit semestrului. CAPITOLUL IX:Utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului CAPITOLUL Xa) Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii b) Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culture Mentiuni: 6

7 CAPITOLUL XIClădiri existente la începutul anului pe raza localităţii Adresa clădirii Date privind identificarea clădirii Zon a Cod rând Total localita te Gospodării/ exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate 2015 Persoane cu domiciliul în alte localităţi Entităţi cu personalitate juridică care au activitate pe raza localităţii A B C D Suprafaţa construită desfăşurată - m 2-01 Tipul clădirii* 02 Anul terminării 03 Suprafaţa construită desfăşurată - m 2-04 Tipul clădirii* 05 Anul terminării 06 Suprafaţa construită desfăşurată - m 2-07 Tipul clădirii* 08 Anul terminării 09 Suprafaţa construită desfăşurată - m 2-10 Tipul clădirii* 11 Anul terminării 12 7

8 CAPITOLUL XVa Înregistrări privind contractele de arenda Nr. crt. Nume şi prenume arendaş/ arendator Numărul contractului de arendă Data încheierii contractului de arendă Perioada de arendare Suprafaţa parcelei arendate Categoria de folosinţă Nr. bloc fizic Redevenţa (lei) Mentiuni: Cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere,ca tot ce am consemnat in prezenta/declarat verbal pentru a fi completat in registrul agricol,comuna Cleja la pozitia de rol aferenta,de catre persoana responsabila din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu completarea si tinerea la zi a acestuia corespunde realitatii.declar prin prezenta ca-mi angajez raspunderea juridica,inclusiv pe cea penala care sanctioneaza falsul in declaratii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor. PENTRU DOVEDIREA PROPRIETATII/FOLOSINTEI ANEXEZ COPII DUPA: Numele si prenumele declarantului... SEMNATURA DATA

DECLARATIE Subsemnatul (a) avand domiciliul fiscal in jud.,loc.,strada,nr. Bl,Ap.,Telefon CNP,nr.unic de identificare ID:RO (APIA),depun azi, declarat

DECLARATIE Subsemnatul (a) avand domiciliul fiscal in jud.,loc.,strada,nr. Bl,Ap.,Telefon CNP,nr.unic de identificare ID:RO (APIA),depun azi, declarat DECLARATIE Subsemnatul (a) avand domiciliul fiscal in jud.,loc.,strada,nr. Bl,Ap.,Telefon CNP,nr.unic de identificare ID:RO (APIA),depun azi, declaratia pt. a fi inscrisa in registrul agricol al com. Panticeu,satul,pozitia,

Mai mult

ORDINUL nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada ART. 1 Se aprobă

ORDINUL nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada ART. 1 Se aprobă ORDINUL nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 ART. 1 Se aprobă Normele tehnice de completare a registrului agricol

Mai mult

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca Serviciul de Coor

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca Serviciul de Coor MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca Serviciul de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor Bugetare

Mai mult

Numar certificat: SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, Nr. 37, Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate

Numar certificat: SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, Nr. 37, Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate Numar certificat: 2-07289-2015 SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, 37, 917245 Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate 2015 Operatorul mentionat mai sus, avand domeniu principal

Mai mult

OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III

OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului

Mai mult

Cerere

Cerere Certificare DIRECTOR L.S. Anexa nr. 1 la Regulamentul de acordare a Ajutoarelor de Urgenţă A. Subsemnatul (a) CERERE si DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru acordarea AJUTORULUI DE URGENTA Numele _

Mai mult

3.Venituri Lg 416 in 2015

3.Venituri Lg 416 in 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea

Mai mult

ghid fermieri varianta 2Fv.doc

ghid fermieri varianta 2Fv.doc MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008 1 Cuprins 1. Legislatie...3

Mai mult

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităńi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităńi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităńi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe

Mai mult

Disciplina : Dendrologie

Disciplina : Dendrologie Pregătire curentă Săptămâna Disciplina : Dendrologie Anul de studii: II IFR Semestrul : 3 CALENDARUL DISCIPLINEI SEMINAR LABORATOR PROIECT VERIFICĂRI Data Lucrare de laborator programat 1 Tehnologiile

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail: Nr inregistrare: 29/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 - Măsura 5/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție

Mai mult

False True 0.00 True 0. False 14/05/2018 Anexa 04-P10v02 SC ECOCERT SRL Cod organism: RO-ECO-007 CUI: RO Adresa: Str. Ing. Zablovschi, nr. 80

False True 0.00 True 0. False 14/05/2018 Anexa 04-P10v02 SC ECOCERT SRL Cod organism: RO-ECO-007 CUI: RO Adresa: Str. Ing. Zablovschi, nr. 80 False True True 0. False 14/05/2018 Anexa 04-P10v02 SC ECOCERT SRL Cod organism: RO-ECO-007 CUI: RO 16448230 Adresa: Str. Ing. Zablovschi, nr. 80, sect. 1, Bucuresti Tel: 021/ 321 20 11 Fax: 021/ 321 20

Mai mult

Declaratia Unica

Declaratia Unica Anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POP VIOREL, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP , cu domiciliul î

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POP VIOREL, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP , cu domiciliul î DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POP VIOREL, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP 1651003052852, cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 310/A, județul Bihor, cunoscând

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA A MUNICIPIULUI SIBIU Calea Dumbravii, nr. 142, Sibiu, Romania, C.I.F

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA A MUNICIPIULUI SIBIU Calea Dumbravii, nr. 142, Sibiu, Romania, C.I.F CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA A MUNICIPIULUI SIBIU Calea Dumbravii, nr. 142, Sibiu, Romania, C.I.F. 17298786 Tel. / fax : 004-0269-252996, e-mail : zoo@sibiu.ro

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, GLONȚESCU DRAGOȘ- VICTOR,având funcţia de ȘEF BIROU CORPUL DE CONTROL, la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, GLONȚESCU DRAGOȘ- VICTOR,având funcţia de ȘEF BIROU CORPUL DE CONTROL, la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, GLONȚESCU DRAGOȘ- VICTOR,având funcţia de ȘEF BIROU CORPUL DE CONTROL, la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI, domiciliat în BUCUREȘTI,cunoscând prevederile

Mai mult

NEICU NICU

NEICU NICU DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEICU ST. NICU, având funcţia de SECRETAR U.A.T la COMUNA MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

CIOBOTARU ANGELICA_dai_ 2015

CIOBOTARU ANGELICA_dai_ 2015 Nr. înregistrare 64 din 31052016 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata/ul CIOBOTARU ANGELICA, având funcţia de consilier, în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi, domiciliul in Iasi, cunoscând prevederile

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglemen

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglemen PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol Parlamentul

Mai mult

Cerere

Cerere Certificare PRIMAR L.S. Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 69 din 22.03.2016 Anexa nr. 1 la Regulamentul acordare prestaţii financiare excepţionale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului A. Subsemnatul

Mai mult

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA Nr. 86 doc.doc

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 86 doc.doc ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA COMUNA RĂSTOACA PRIMAR NR. DIN MARTIE 2019 RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI RĂSTOACA, JUDETUL VRANCEA, ÎN ANUL 2018 Domnilor consilieri, Vă rog să-mi

Mai mult

Microsoft Word - declaratie avere_oana carnicianu 2016

Microsoft Word - declaratie avere_oana carnicianu 2016 Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, CARNICIA OANA MIOARA, având funcţia de SECRETARA la BIROUL ERASMUS+, DIRECTIA DE RELATII INTERNATIONALE, domiciliul in Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.16457/ Subsemnatul/Subsemnata, TODOR GH. DORA_, având funcţia de CONSILIER la -SPCLEP Braşov - Stare civilă, CNP...,

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.16457/ Subsemnatul/Subsemnata, TODOR GH. DORA_, având funcţia de CONSILIER la -SPCLEP Braşov - Stare civilă, CNP..., DECLARAŢIE DE AVERE Nr.16457/31.05.2018 Subsemnatul/Subsemnata, TODOR GH. DORA_, având funcţia de CONSILIER la -SPCLEP Braşov - Stare civilă, CNP..., domiciliul Loc. Valea Mare,..., cunoscând prevederile

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a ed

CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a ed CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a educatiei nationale,cu modificările și completările ulterioare;

Mai mult

Microsoft Word - DECLARAŢIE DE AVERE 2018 (1).docx

Microsoft Word - DECLARAŢIE DE AVERE 2018 (1).docx DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Năstase Virginia, având funcţia de Director la Direcţia Socială, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) GHEORGHIŢĂ MIRCEA, având funcţ ia de membru al echipei de cercetare in contractul 513/ , Stabilire

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) GHEORGHIŢĂ MIRCEA, având funcţ ia de membru al echipei de cercetare in contractul 513/ , Stabilire Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) GHEORGHIŢĂ MIRCEA, având funcţ ia de membru al echipei de cercetare in contractul 513/14.11.2011, Stabilirea pragului de rentabilitate si evaluarea riscului economic

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art.

Mai mult

Microsoft Word - Trifu Anca Florentina Formular_Declaratie_Avere_2014

Microsoft Word - Trifu Anca Florentina   Formular_Declaratie_Avere_2014 Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TRIFU ANCA FLORENTINA, având funcţia de SECRETAR ŞEF la FACULTATEA, FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP Z. DELIA având funcţia de inspector superior la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ, CNP, domiciliul, c

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP Z. DELIA având funcţia de inspector superior la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ, CNP, domiciliul, c DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP Z. DELIA având funcţia de inspector superior la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilo

3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilo 3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilor care se găseau în patrimoniul cooperativelor agricole

Mai mult

ORDIN Nr. 888/2018

ORDIN Nr. 888/2018 ORDIN Nr. 888/2018 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE  DE  AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul (a) IONESCU ELENA, având funcţia de REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, GRADATIA 5, CLASA DE SALARIZARE 42, la CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, DIRECTIA

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Schek Istvan St, având funcţia de Consilier superior la Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Schek Istvan St, având funcţia de Consilier superior la Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Schek Istvan St, având funcţia de Consilier superior la Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura Centru Judetean Satu Mare, CNP, domiciliul Com Urziceni

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Marinescu Roxana-Elisabeta, având funcţia de Conf. Univ. dr. la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare î

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Marinescu Roxana-Elisabeta, având funcţia de Conf. Univ. dr. la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare î Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Marinescu, având funcţia de Conf. Univ. dr. la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Academia de Studii Economice din București, domiciliul în

Mai mult

id PRODUS INGREDIENTE GRAMAJ PRET/ LEI ALERGENI 1 CREVETI IN CUIB DE CARTOF CREVETI, CARTOFI, PASTA DE PESTE, AMIDON DE TAPIOCA, CONDIMENTE CHINEZESTI

id PRODUS INGREDIENTE GRAMAJ PRET/ LEI ALERGENI 1 CREVETI IN CUIB DE CARTOF CREVETI, CARTOFI, PASTA DE PESTE, AMIDON DE TAPIOCA, CONDIMENTE CHINEZESTI id PRODUS INGREDIENTE GRAMAJ PRET/ LEI ALERGENI 1 CREVETI IN CUIB DE CARTOF CREVETI, CARTOFI, PASTA DE PESTE, AMIDON DE TAPIOCA, CONDIMENTE, SARE, ULEI DE SOIA, ZAHAR, ULEI DE PALMIER, ULEI DE SUSAN (DIN

Mai mult

Microsoft Word - Wellness_Courier_Newsletter_Clienti_Iulie.doc

Microsoft Word - Wellness_Courier_Newsletter_Clienti_Iulie.doc Wellness Courier Conceput special pentru tine! Eliminăm confuzia legată de alimentele săţioase. Plan alimentar personal pentru o săptămână Săptămâna 1 Un plan alimentar pentru un stil de viaţă activ şi

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat

DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat în Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc GUVERNUL ROMANIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie septembrie

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Patrascu Carmen-Mihaela, având funcţia de sef serviciu Resurse Umanr, la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, CNP, domiciliul Bacau, B- dul Unirii 2/E/7, cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIHALASCU COSTICA, având funcţia AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI de REFERENT INSPECTIE SOCIALA BUZAU, CN

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIHALASCU COSTICA, având funcţia AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI de REFERENT INSPECTIE SOCIALA BUZAU, CN DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIHALASCU COSTICA, având funcţia AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI de REFERENT INSPECTIE SOCIALA BUZAU, CNP domiciliul BUZAU cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

Microsoft Word - DECLARATIE DE AVERE DOINA ANUL 2015.doc

Microsoft Word - DECLARATIE DE AVERE DOINA ANUL 2015.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SANDU A DOINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL HARGHITA, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Benzar Nicolae Dec_de_av

Benzar Nicolae Dec_de_av DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, NICOLAE, având funcţia de CONSILIER LOCAL la CONSILIUL LOCAL STIUCA,, cu domiciliul în cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE 25/ Subsemnatul CIOVICA ION, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ MEHEDINTI, CNP, domiciliul VJ MARE, cunoscând

DECLARAŢIE DE AVERE 25/ Subsemnatul CIOVICA ION, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ MEHEDINTI, CNP, domiciliul VJ MARE, cunoscând DECLARAŢIE DE AVERE 25/27.04.12 Subsemnatul, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ MEHEDINTI, CNP, domiciliul VJ MARE, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Microsoft Word - declaratii Dobrescu Cristina.doc

Microsoft Word - declaratii Dobrescu Cristina.doc DECLARAŢIE DE AVERE Nr.16/07.10.2010 Subsemnatul/Subsemnata Dobrescu M. Cristina Mihaela, având funcţia de consilier juridic asistent, la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, CNP 2800616290492 domiciliul

Mai mult

anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUAB

anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUAB anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.679/ Subsemnatul/Subsemnata, LUPU DANIELA-CECILIA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ TULCEA, CNP, domici

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.679/ Subsemnatul/Subsemnata, LUPU DANIELA-CECILIA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ TULCEA, CNP, domici DECLARAŢIE DE AVERE Nr.679/14.06.2017 Subsemnatul/Subsemnata,, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ TULCEA, CNP, domiciliul TULCEA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Mihai Florin,, având funcţia de Director departament la Departamentul Informatică de Gestiune, cun

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Mihai Florin,, având funcţia de Director departament la Departamentul Informatică de Gestiune, cun Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,,, având funcţia de Director departament la Departamentul Informatică de Gestiune, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE 47/ Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU I. IONELA, având funcţia de Ofiter Verificare Proiecte Finantate la CNDIPT-OI POS

DECLARAŢIE DE INTERESE 47/ Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU I. IONELA, având funcţia de Ofiter Verificare Proiecte Finantate la CNDIPT-OI POS DECLARAŢIE DE INTERESE 47/17.05.2013 Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU I. IONELA, având funcţia de Ofiter Verificare Proiecte Finantate la CNDIPT-OI POSDRU, CNP, domiciliul Drobeta Turnu Severin,, jud Mehedinti,

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie Avere iunie 2017 FARA DATE GAMAN

Microsoft Word - Declaratie Avere iunie 2017 FARA DATE GAMAN Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Găman Elena, având funcţia de Director la Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, CNP..., domiciliul...,

Mai mult

Microsoft Word - Popescu Rasvan.doc

Microsoft Word - Popescu Rasvan.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, RĂSVAN POPESCU, având funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului, CNP..., domiciliul Bucureşti, sector 3 cunoscând prevederile art.

Mai mult

88/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU MARILENA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C. BUZAU, CNP domiciliul BUZAU, cu

88/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU MARILENA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C. BUZAU, CNP domiciliul BUZAU, cu 88/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU MARILENA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C. BUZAU, CNP domiciliul BUZAU, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie_Avere Buiuc Gianina

Microsoft Word - Declaratie_Avere Buiuc Gianina Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Buiuc Gianina, având funcţia de Sef Compartiment Managementul Calitatii si Control Intern Managerial la Academia de Studii Economice Bucuresti, domiciliul

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere (10).doc

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere (10).doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Dragomir Carlo Marius, având funcţia de Director la CPC Predeal CNP, domiciliul Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Microsoft Word - Oprean Alexandru

Microsoft Word - Oprean Alexandru Nr. 6 /_11.02.2013 Din registrul declaratiilor de avere DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Oprean Alexandru Vasile, avand functia de _consilier superior la Primaria Municipiului Bistrita, CNP,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 40/ Subsemnatul/Subsemnata, ŞTEFAN A. IONEL, având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI A JUD. TIMIŞ, CNP, domic

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 40/ Subsemnatul/Subsemnata, ŞTEFAN A. IONEL, având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI A JUD. TIMIŞ, CNP, domic DECLARAŢIE DE AVERE NR. 40/04.05.2015 Subsemnatul/Subsemnata, A., având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI A JUD. TIMIŞ, CNP, domiciliul Timişoara, jud. Timiş, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Anul dobândirii Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POPESCU ADRIAN avand functia de consilier superior la Ministerul Muncii,

Mai mult

Microsoft Word - Copy of Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere

Microsoft Word - Copy of Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata BURLAN MARILENA, având funcţia de administrator financiar la Departamentul de Educatie Fizica si Sport, domiciliul orasul Voluntari, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domicili

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domicili DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domiciliul în BUCUREȘTI, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

Microsoft Word Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere Grigore Pirosca fara CNP.doc

Microsoft Word Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere Grigore Pirosca fara CNP.doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, PIROȘCĂ GRIGORE IOAN, având funcţia de DECAN la FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ, domiciliul București, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

Tira Elisabeta_avere

Tira Elisabeta_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TIRA ELISABETA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUN. RAMNICU VALCEA, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

Mai mult

M.Of.Nr.363 din 16 mai 2014 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN nr. 703 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si con

M.Of.Nr.363 din 16 mai 2014 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN nr. 703 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si con M.Of.363 din 16 mai 2014 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN nr. 703 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii,

Mai mult

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricole - corespondență cu SM 4.1 Denumire solicitant: Titlu

Mai mult

Microsoft Word - declaratie avere model dir.doc

Microsoft Word - declaratie  avere model dir.doc NR. 85/13.06.2014 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Andronache Vasile, având funcţia Agentia de Plati si Interventie pentru de Director executiv la Agricultura Centrul Judetean Giurgiu, CNP, domiciliul Com

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul DRIMBO ZOLTAN, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP , cu domiciliu

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul DRIMBO ZOLTAN, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP , cu domiciliu DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul DRIMBO ZOLTAN, având funcția de CONSILIER LOCAL, la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU, CNP 1691001052876, cu domiciliul în localitatea Tăuteu, nr. 100, județul Bihor, cunoscând

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere CS.doc

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere CS.doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CEPTUREANU SEBASTIAN-ION, având funcţia de PROF.UNIV.DR. la FACULTATEA MANAGEMENT, CNP, domiciliul BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.95/ Subsemnatul/Subsemnata, IANCU I. GABRIELA, având funcţia de CONSILIER ASISTENT la AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.95/ Subsemnatul/Subsemnata, IANCU I. GABRIELA, având funcţia de CONSILIER ASISTENT la AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE DECLARAŢIE DE AVERE Nr.95/11.05.2011 Subsemnatul/Subsemnata, IANCU I. GABRIELA, având funcţia de CONSILIER ASISTENT la AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ-CENTRUL JUDEȚEAN PRAHOVA, CNP,

Mai mult

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul forestier pentru perioada Politici şi măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul forestier pentru perioada Politici şi măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu PROGRAMUL DE MEDIU AL NAŢIUNILOR UNITE MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul Folosința terenurilor,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, STOICESCU T. Maria, având funcţia de Director Departament Geologie Petrolieră şi Inginerie de zăcământ, la Faultatea de INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR, UNIVERSITATEA

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucur

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucur Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucuresti, sector 6, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE  DE  AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Anghel Rodica-Roxana, având funcţia de consilier, la Compartimentul Reglementări, CNP..., domiciliu sector 2 Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 29/ Subsemnatul/Subsemnata, JEFLEA N. DOCHITA, având funcţia Curtea de Conturi a României de Auditor public extern l

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 29/ Subsemnatul/Subsemnata, JEFLEA N. DOCHITA, având funcţia Curtea de Conturi a României de Auditor public extern l DECLARAŢIE DE AVERE NR. 29/04.05.2015 Subsemnatul/Subsemnata, JEFLEA N. DOCHITA, având funcţia Curtea de Conturi a României de Auditor public extern la Camera de Conturi Alba, CNP, domiciliul Localitatea

Mai mult

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu Nr.49/03.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj, CNP, domiciliul Loc. Turda, Jud. Cluj. cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NECHIFOR CORINA, având funcţia de AGENT PRINCIPAL DE POLITIE la S.P.C.E.E.P.S. IASI CNP, domiciliul IASI c

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NECHIFOR CORINA, având funcţia de AGENT PRINCIPAL DE POLITIE la S.P.C.E.E.P.S. IASI CNP, domiciliul IASI c DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NECHIFOR CORINA, având funcţia de AGENT PRINCIPAL DE POLITIE la S.P.C.E.E.P.S. IASI CNP, domiciliul IASI cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _FARCAȘ DORINA CARMEN, având funcţia de Șef birou la Biroul buget- finante- contabilitate, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _FARCAȘ DORINA CARMEN, având funcţia de Șef birou la Biroul buget- finante- contabilitate, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _FARCAȘ DORINA CARMEN, având funcţia de Șef birou la Biroul buget- finante- contabilitate, CNP, domiciliul Reghin, jud Mures, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere 2016 mail

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere 2016 mail Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Vardohlip C. Nicoleta Madalina, având funcţia de Sef Serviciul Financiar la Academia de Studii Economice din Bucuresti, domiciliat în Bucuresti, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE  DE  AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) Popa Irina, având funcţia de consilier, la Consiliul National al Audiovizualului, CNP, domiciliul.bucuresti,..., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ŞERBAN-OPRESCU ANCA-TEODORA având funcţia de Director departament la Academia de Studii Economcie din Bucureşt

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ŞERBAN-OPRESCU ANCA-TEODORA având funcţia de Director departament la Academia de Studii Economcie din Bucureşt Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ANCA-TEODORA având funcţia de Director departament la Academia de Studii Economcie din Bucureşti, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Dai_2016_Rohnean Adrian

Dai_2016_Rohnean Adrian Nr. înregistrare 60 din 31052017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata/ul ROHNEAN ADRIAN IONEL, având funcţia de consilier superior, în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi, CNP, domiciliul in Iasi, cunoscând

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA C

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA C Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/31.05.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA CLAUDIA, având funcţia de CONSILIER, la CJP IASI, CNP,

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Raileanu Ioan Cristinel, având funcţia de Expert Superior, la Ministerul Muncii și Justiției

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Nistor Loredana Alina având funcţia de consilier monitorizare la Consiliul National al Audiovizualului cu domiciliul i

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Nistor Loredana Alina având funcţia de consilier monitorizare la Consiliul National al Audiovizualului cu domiciliul i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Nistor Loredana Alina având funcţia de consilier monitorizare la Consiliul National al Audiovizualului cu domiciliul in Bucuresti, sect 1, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Peisaje agricole pe glob

Peisaje agricole pe glob Peisaje agricole pe glob Prof. Dumitrescu Aurora Agricultura itinerantă. Agricultura itinerantă este sistemul cel mai rudimentar de cultivare a terenurilor. Suprafeţele cultivate sunt restrânse, se lucrează

Mai mult

Nesecret DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSI

Nesecret DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSI Nesecret DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ..., CNP**********., domiciliul CRAIOVA*********,

Mai mult

Microsoft Word - panait gh.doc

Microsoft Word - panait gh.doc NR.56/14.06.2016 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Panait Gheorghe, având funcţia de Director Executiv adjunct la A.P.I.A Centrul Judetean Giurgiu, Sat Darasti Vlasca com. Adunatii Copaceni, jud. CNP, domiciliul

Mai mult

MENIU SEPTEMBRIE 2017

MENIU SEPTEMBRIE 2017 MENIU 11-15 SEPTEMBRIE 2017 Telefon comenzi: 0244.435.287 MENIU LUNI SUPA DE PUI CU TAITEI DE CASA (270/30GR) (aripioare pui, ardei, ceapa, morcov, ou, faina ) CIORBA DE PUI RADAUTEANA (270/30GR) (pui,

Mai mult

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/06.06.2019 Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consilier superior la Casa Judeteana de Pensii Iasi, CNP,

Mai mult

RATA ADNANA_dai_ 2015

RATA ADNANA_dai_ 2015 Nr. înregistrare 73 din 06062016 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata/ul RAŢĂ ADNANAIOANA, având funcţia de consilier juridic principal, în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi, domiciliul in Iasi, cunoscând

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMANIA JUDETUL ILFOV CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS HOTARAREA NR. 20 DIN 30.10.2008 Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 30.10.2008, Avand in vedere Expunerea

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie_Avere Octombrie_Baicea

Microsoft Word - Declaratie_Avere Octombrie_Baicea Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, BAICEA E. GABRIELA-ODETA, având funcţia de bibliotecar la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Directia Bibliotecă, domiciliul în Bucureşti, cunoscând prevederile

Mai mult