RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic"

Transcriere

1 RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând în expuneri tematice ale experţilor voluntari din domeniul juridic, desfăşurate în baza Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în şcoli, în toate judeţele ţării, în 1222 de unități de învățământ cu sprijinul a peste 1024 de voluntari. 1. Voluntarii participanţi În cadrul acţiunilor întreprinse în baza Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în şcoli s-au implicat numeroşi judecători şi procurori. Cu referire la celelalte profesii juridice care au aderat la Protocol, au participat la activităţi voluntarii avocaţi, consilieri juridici, notari, executori judecătorești și practicieni în insolvență. De asemenea, în cadrul Săptămânii educației juridice în școli s-a implicat un număr semnificativ de agenți de poliție și agenți de penitenciare. Voluntarii implicaţi în acţiunile din perioada martie 2018 au expus teme de interes general cuprinse în tematica elaborată de Grupul interinstituţional de lucru și aprobată de Comitetul de Monitorizare al Protocolului de colaborare privind educația juridică în școli, împărtăşind inclusiv din experienţa lor practică. mediator 1,95% alte categorii 5,57% executor 1,56% consilier juridic 21,48% judecator 28,32% notar 4,00% agent 7,52% avocat 11,43% procuror 17,77% grefier 0,39% Pagina 6 din 16

2 2. Unităţi de învăţământ implicate În acțiunile desfășurate în cadrul Săptămânii educației juridice în școli s-a implicat un număr de de unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 56% şcoli gimnaziale şi 44% licee şi colegii. Liceu/colegiu 44% Scoala gimnaziala 56% 3. Situaţie statistică pe judeţe 1 Pentru a stabili procentual gradul de participare la acţiunile de educaţie juridică desfăşurate în perioada martie 2018, am stabilit ca raportarea să se facă la numărul de unităţi de învăţământ implicate din fiecare judeţ raportat la numărul total de unități de învățământ implicate. Astfel, în judeţul Argeș au fost implicate cele mai multe şcoli (163), rezultând un procent de 13,34% din totalul unităților implicate la nivel național. În ordine descrescătoare, se regăsește județul Bihor, județ în care s-au implicat 110 unități de învățământ, rezultând un procent de 9% din totalul unităților implicate la nivel național. În intervalul 5-7,5% s-a încadrat județul Dâmbovița (5,81%), în care s-au desfășurat acțiuni de educație juridică în 71 de unități de învățământ. În intervalul cuprins între 2,5-5% se regăsesc judeţele Sălaj, Suceava, Iași, Galați, Timiș, Arad, Botoșani, Maramureș, Vâlcea și Mureș în care, cupeste 31 de unităţi de învăţământ/judeţ participante la acțiunile de educație juridică, încadrându-se în intervalul cuprins SĂLAJ 4,83% SUCEAVA 4,50% IAȘI 4,26% GALAȚI 4,17% TIMIȘ 4,09% ARAD 3,44% BOTOȘANI 2,78% 1 Anexa 2. Pagina 2 din 34

3 MARAMUREȘ 2,70% VÂLCEA 2,62% MUREȘ 2,54% în intervalul 0,41%- 2,5% se evidenţiază județele Cluj, Sălaj, Argeş, Brăila, Arad, Braşov, Neamţ, Tulcea şi Bihor, unde s-au derulat acţiuni în peste 5 unităţi de învăţământ/judeţ. BRĂILA 2,29% NEAMȚ 2,21% CARAȘ-SEVERIN 2,13% COVASNA 1,96% BUZĂU 1,88% CĂLĂRAȘI 1,88% ALBA 1,80% BRAȘOV 1,64% BUCUREȘTI 1,64% TULCEA 1,64% VRANCEA 1,64% PRAHOVA 1,39% OLT 1,31% SIBIU 1,31% BACĂU 1,06% GORJ 1,06% HUNEDOARA 1,06% IALOMIȚA 1,06% MEHEDINȚI 1,06% TELEORMAN 1,06% VASLUI 0,90% HARGHITA 0,82% SATU MARE 0,82% BISTRIȚA 0,65% CONSTANȚA 0,65% DOLJ 0,57% GIURGIU 0,41% Pagina 3 din 34

4 Peste 10% 7,5-10% 5-7,5% 2,5-5% 0-2,5% 4. Elevi/categorii de vârstă Privitor la categoriile de vârstă, acţiunile au fost desfăşurate în mare parte cu elevi de la clasele a V-a, a VII-a şi a VIII-a, respectiv a X-a şi a XI-a. Situația derulării orelor pe tipuri de clase 16,00% 14,00% 14,19% 13,38% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 2,59% 4,05% 4,67% 6,45% 7,63% 10,76% 9,41% 6,50% 6,96% 7,80% 5,61% 0,00% 5. Tematică şi propuneri În susţinerea activităţilor de educaţie juridică, experţii au abordat tematica elaborată de Grupul interinstituţional de lucru, aprobată de Comitetul de Monitorizare al Protocolului de colaborare privind educația juridică în școli. În mare parte, elevii au fost interesaţi de teme precum violenţa în familie şi violenţa în mediul şcolar, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia României, voluntariat, tragerea la răspundere a minorului, democraţie şi societate, delicvenţa juvenilă, comunicarea şi spaţiul public virtual. De asemenea, elevii au venit cu propuneri şi au fost interesaţi de organizarea şi exercitarea profesiilor juridice, în mod deosebit a profesiilor de avocat, judecător, procuror. Din raportările inspectoratelor şcolare rezultă că elevii doresc să desfăşoare mai des astfel de activităţi şi au o abordare pragmatică, în aproape toate județele țării au avut loc jocuri, concursuri de educație juridică și chiar rejudecări de procese literare. În vederea susţinerii orelor de educaţie juridică, voluntarii au apelat la Pagina 4 din 34

5 metoda jocurilor de rol, prin care elevii s-au transpus în speţele din domeniul dreptului civil şi al dreptului penal. De asemenea, tot în cadrul acestor activități au fost organizate vizite la sediile instanțelor de judecată. 6. Concluzii Luând în considerare cadrul legal stabilit prin Protocol, liniile directoare trasate de Comitetul de Monitorizare, rapoartele inspectoratelor şcolare care cuprind activităţile desfăşurate în baza Protocolului în perioada martie 2018, interesul voluntarilor implicaţi şi dorinţa elevilor de continuare a activităţilor, în următoarea etapă de implementare a Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în şcoli vor fi avute în vedere următoarele: realizarea de materiale informative cu specific juridic de interes pentru cadrele didactice și pentru elevi, specifice ciclurilor: primar, gimnazial liceal; sprijinirea pregătirii continue a profesorilor cu elemente de educație juridică la discipline precum: educație juridică, educație civică, cultură civică; cooptarea, în calitate de invitați, alături de voluntari, a unor catogorii profesionale conexe; identificarea de modalităţi de dezvoltare a colaborării cu aderenţii şi de implicare a acestora în activităţile specifice Protcolului de colaborare privind educaţia juridică în şcoli; stabilirea unui calendar al activităților de educație juridică/an școlar (1 săptămâna/semestru). consultarea cu inspectoratele şcolare pentru stabilirea unui grafic de activităţi care să cuprindă atât expunerile tematice ale experţilor voluntari, cât şi organizarea de vizite de studiu la instituţiile din domeniul juridic, sediile instanţelor şi parchetelor, inclusiv în cadrul Săptămânii altfel; organizarea de evenimente dedicate educației juridice precum: competiții deschise elevilor sau profesorilor, dezbateri publice, mese rotunde; popularizarea acţiunilor desfăşurate în vederea cunoaşterii obiectivelor urmărite şi a conştientizării importanţei introducerii unei discipline în programul de învăţământ preuniversitar. Pagina 5 din 34

6 VIII. ANEXE ANEXA 1. RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE EDUCAȚIE JURIDICĂ REALIZATE, ÎN ANUL ȘCOLAR , LUNA IANUARIE 2018, ÎN JUDEȚUL.. /MUNICIPIUL BUCUREȘTI Denumirea unităților de învățământ preuniversitar și nr. de unități de învățământ în care s-au desfășurat diferite tipuri de activități Notă: se precizează denumirea completă a fiecărei unității de învățământ preuniversitar (de la 1 la n unități de învățământ preuniversitar în care s-au realizat activități de tip a.) 1. Tipul de activitate: a. activități la nivel curricular la disciplina/disciplinele b. activități extracurriculare de tipul: expuneri/prelegeri/dezbateri/mese rotunde/vizite/proiecte educaționale ș.a.. activități la nivelul orelor de consiliere și orientare/dirigenție d. competiție/concurs școlar Nivelul de învățământ și clasa/clasele la care s-a realizat activitatea, data, tema Practicienii dreptului care au fost implicați în desfășurarea activității/ activităților Nr. total de unități de unități de înv. preuniversitar în care s- au desfășurat activități la nivel județean, pentru toate tipurile de activități. Observații a. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ LA NIVEL CURRICULAR LA DISCIPLINA/DISCIPLINELE: Spre exemplu: Numărul total de unități de a. activități la nivel curricular la Învățământ primar: Spre exemplu: învățământ preuniversitar, disciplina/disciplinele:... Clasa/clasele: /data/datele:, Judecător (nume și la nivelul tema..(spre exemplu: clasa a IV-a prenume și instituția) B/ , Drepturile copilului. Am județului /municipiului drepturi și îndatoriri) București în care s-au a... a... Învățământ gimnazial: clasa /clasele: /data/datele:... realizat diferite tipuri de activități (activități de tip a,b,c,d) a fost de 35. Învățământ liceal/profesional: clasa/clasele: /data/datele: 2. a.... Învățământ primar:.. a.... Învățământ gimnazial... a.... Învățământ liceal/profesional: a.... Învățământ primar:..... a.... Învățământ gimnazial... a.... Învățământ liceal/profesional:... a.... Învățământ primar:.. a.... Învățământ gimnazial... a.... Învățământ liceal/profesional:... n. a.... Învățământ primar:.. a.... Învățământ gimnazial... a.... Învățământ liceal/profesional:... Pagina 6 din 16

7 a. Date generale privind activitățile de tip a., realizate la nivel județean/municipiul București - activități de educație juridică la nivel curricular Notă: Se enumeră generic denumirile tuturor Notă: Se precizează generic nivelul disciplinelor la care s-au realizat activități de clasei/claselor la care s-au realizat activități educație juridică pentru fiecare ciclu de învățământ Notă: Se precizează numărul total de unității de învățământ în care s-au desfășurat activități de tip a. Spre exemplu: 10 unități de învățământ preuniversitar la nivelul județului./municipi ului București Spre exemplu: Educație civică, Cultură civică, Sociologie, Filosofie Spre exemplu: Învățământ primar: clasele a III-a, clasele a IV-a Învățământ gimnazial: clasele a V-a, clasele a VI-a, clasele a VII-a, clasele a VIII-a) Învățământ liceal/profesional: clasele a XI-a liceu, clasele a XII-a liceu) Notă: Se enumeră generic toate categoriile de practicieni ai dreptului care au participat la activități de tip a. la nivelul județului/municipiului București (judecători, procurori, avocați, juriști, notari publici ș.a.) Spre exemplu: la activitățile de tip a. au participat practicieni ai dreptului, respectiv: procurori, judecători, avocați b. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DE TIPUL: EXPUNERI/PRELEGERI/DEZBATERI/MESE ROTUNDE/VIZITE/PROIECTE EDUCAȚIONALE Ș.A. NOTĂ: pentru activitățile de tip b. se completează după modelul activităților de tip a., prezentat mai sus c. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ LA NIVELUL ORELOR DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE/DIRIGENȚIE: NOTĂ: pentru activitățile de tip c. se completează după modelul activităților de tip a., prezentat mai sus d. COMPETIȚIE/CONCURS ȘCOLAR DE EDUCAȚIE JURIDICĂ: NOTĂ: pentru activitățile de tip d. se completează după modelul activităților de tip a., prezentat mai sus Pagina 7 din 34

8 ANEXA 2. RAPOARTELE INSPECTORATELOR ŞCOLARE PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 JUDEŢUL ALBA În judeţul Alba, au fost implicate un număr de 22 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 8 școli gimnaziale și 14 colegii și licee. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele V-VIII, respective clasele a IX-a şi a X-a. Au fost abordate teme precum organizarea sistemului judiciar, răspunderea penală a minorilor şi implicarea acestora în fenomenul infracţional, violenţa în familie, bullying-ul, Constituţia României-drepturi şi libertăţi fundamentale, aspecte privind procesul legislativ. Întrunirile au avut caracter interactiv, au fost bazate pe sesiuni de întrebări şi răspunsuri. Prezentările au fost susţinute de voluntari avocați, judecători și procurori. JUDEŢUL ARAD În judeţul Arad, au fost implicate un număr de 42 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 14 şcoli gimnaziale, 28 licee şi colegii. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele VII-VIII în învăţământul gimnazial, iar în învăţământul liceal, cu precădere la clasele XI-XII. La activităţile menţionate au participat voluntari judecători, grefieri, notari. De asemenea, au fost organizate vizite de studiu la sediile instanțelor. JUDEŢUL ARGEŞ În judeţul Argeş au fost implicate un număr de 163 de unităţi de învăţământ, din care 119 şcoli gimnaziale, 44 licee şi colegii. Activităţile s-au desfăşurat la toate tipurile de clase. La aceste activităţi au participat voluntari judecători, avocaţi şi consilieri juridici şi procurori. De asemenea, au fost organizate vizite de studiu și competiții. Pagina 6 din 16

9 JUDEŢUL BACĂU În judeţul Bacău au fost implicate un număr de 13 unităţi de învăţământ, din care 4 şcoli gimnaziale şi 9 colegii și licee. La aceste activităţile susţinute de voluntarii procurori și avocați au fost abordate teme precum Consumul de droguri, Comunicarea și spațiul public virtual, Bullying, Răspunderea penală a minorilor. JUDEŢUL BIHOR În judeţul Bihor au fost implicate 110 unităţi de învăţământ, din care 67 şcoli gimnaziale, 43 licee și colegii. La aceste activităţi au participat voluntari din toate profesiile juridice, agenți de poliţie și de asemenea a fost organizat un concurs cu tema Actele și faptele noastre, precum și consecințele acestora asupra vieții. JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD În judeţul Bistriţa-Năsăud au fost implicate 8 unităţi de învăţământ, din care 2 şcoli gimnaziale, 6 colegii și licee. La activităţile susţinute au participat voluntari judecători şi procurori au abordat teme precum: faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor, violenţa în familie şi implicarea în procesul judiciar privind audierea minorilor. Având în vedere impactul acţiunilor, elevii au solicitat continuarea acestor activităţi pe toată durata anului şcolar. JUDEŢUL BOTOŞANI În judeţul Botoşani au fost implicate un număr de 34 unităţi de învăţământ, din care 21 şcoli gimnaziale, 13 colegii și licee. Au participat cu precădere, elevi de la clasele a V-a, a VII-a, a VIII-a şi a XI-a. La aceste activităţi s-au implicat voluntari judecători, procurori, avocați, consilieri juridici şi jurişti. Tematica abordată a făcut referire la Drepturile omului, Comunicare și spațiul public virtual, delicvența juvenilă. Pagina 9 din 34

10 De asemenea, au fost organizate vizite la sediile instanțelor. Tot în județul Botoșani a fost organizat un concurs cu tema Implicare în procesul decisional la nivelul unității de învățământ, la nivelul comunității și la nivel national cu sprijinul elevilor claselor a VII-a și a VIII-a din cadrul Școlii gimnaziale Nicolae Iorga Dersca. JUDEŢUL BRĂILA În judeţul Brăila s-au implicat un număr de 28 de unităţi de învăţământ, din care 18 şcoli gimnaziale, 10 licee şi colegii. Activităţile s-au derulat cu sprijinul voluntarilor agenți de poliție, mediatori, procurori şi au fost implicaţi, în mare parte elevii din învăţământul gimnazial clasele V-VIII, dar şi elevii claselor a IXa şi a X-a. JUDEŢUL BRAŞOV În judeţul Braşov s-au implicat un număr de 20 de unităţi de învăţământ, din care 7 şcoli gimnaziale, 13 licee şi colegii. La activităţile desfăşurate au participat voluntari consiglieri juridici, executori judecătorești, procurori, judecători. Temele abordate au făcut referire la implicarea copilului în procesul judiciar, violenţă, pericolele din spaţiul social-media şi drepturile copilului. Întrunirile au avut caracter interactiv, desfăşurându-se sub forma dezbaterilor. Pagina 10 din 34

11 MUNICIPIUL BUCUREŞTI În Municipiul Bucureşti s-au implicat un număr de 20 unităţi de învăţământ din care 7 şcoli gimnaziale, 13 licee şi colegii naţionale. La activităţile precizate au participat cu precădere elevi de la clasele V- VIII, respectiv clasele a IX-a şi a X-a. Tematica abordată a făcut referire la Pericolele din spațiul social-media, Implicarea în procesul decisional, Sistemul judiciar din România. Aceste activități au fost susținute de voluntarii judecători, executori judecătorești, procurori și avocați. JUDEŢUL BUZĂU În judeţul Buzău s-au implicat un număr de 23 unităţi de învăţământ, din care 8 şcoli gimnaziale, 15 licee şi colegii naţionale. Au participat elevi din clasele V- VIII, respectiv IX-X, iar activitățile au fost susținute de voluntarii avocați, judecători, notari și agenți de poliție. Tematica abordată a făcut referire la violenţă şi infracţionalitatea juvenilă, iar orele de educaţie juridică au constat în informare şi dezbateri interactive. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI În judeţul Călăraşi s-au implicat un număr de 23 unităţi de învăţământ din care 15 şcoli gimnaziale, 8 licee şi colegii. La activităţi au participat elevi din clasele V-VII, respectiv a XI-a. Orele de educaţie juridică au fost susţinute de voluntari agenți de poliție, procurori. Tematica abordată a făcut referire la faptele penale și consecințele săvârșirii lor, Norme și comportamente pro și antisociale, drepturile omului și violența în familie. Pagina 11 din 34

12 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN În judeţul Caraş-Severin s-au implicat un număr de 26 de unităţi de învăţământ din care 8 şcoli gimnaziale, 18 licee şi colegii. Discuţiile au purtat asupra tematicii puse la dispoziţie de Comitetul de Monitorizare al Protocolului şi au avut caracter interactiv, prin participarea activă a elevilor şi jocuri de rol. La aceste acţiuni au participat voluntari judecători, notari și consilieri juridici. JUDEŢUL CONSTANŢA În judeţul Constanţa s-au implicat un număr de 8 unităţi de învăţământ, din care 4 şcoli gimnaziale, 4 licee și colegii. În cadrul acestor întrevederi s-au abordat teme privitoare la responsabilitatea minorilor, democraţie şi societate, traficul de fiinţe umane, consecinţele încălcării legilor, copilul implicat în procedurile judiciare. Au participat voluntari judecători și procurori. JUDEŢUL COVASNA În judeţul Covasna s-au implicat un număr de 24 unităţi de învăţământ, din care 14 şcoli gimnaziale, 10 licee şi colegii naţionale. Tematicile abordate au făcut referire la organizarea judecătorească, drepturile şi libertăţile fundamentale ale Omului, atributele de identificare ale persoanelor fizice, violenţa în familie şi bullying-ul, infracţiuni privind drogurile şi oportunităţile studierii dreptului. Au participat voluntari procurori, notari, judecători, agenți de poliție, avocați. Pagina 12 din 34

13 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA În judeţul Dâmboviţa s-au implicat un număr de 74 de unităţi de învăţământ, din care 57 şcoli gimnaziale, 14 licee şi colegii. La aceste activităţi au participat cu precădere elevi din clasele IV-VIII, respectiv X-XII. Tematica abordată de voluntari a făcut referire la conflictele din şcoală, normele penale şi aplicarea lor, siguranţa pe internet, delicvenţa juvenilă, dreptul la educaţie, profesia de avocat, traficul de persoane, drepturile şi obligaţiile copilului. Au participat avocaţi, judecători, procurori, jurişti, agenți de poliție și de penitenciare. De asemenea, în cadrul acestor activități s-au desfășurat și competiții de educație juridică. Pagina 13 din 34

14 JUDEŢUL DOLJ În judeţul Dolj s-au implicat un număr de 7 unităţi de învăţământ din care 1 şcoală gimnazială, 6 licee şi colegii. La activităţile derulate au participat elevii claselor a V-a, respectiv a IX-a, a XI-a şi a XII-a. De asemenea, s-au implicat voluntari judecători. JUDEŢUL GALAŢI În judeţul Galaţi s-au implicat 51 unităţi de învăţământ din care 32 şcoli gimnaziale, 19 licee şi colegii. La aceste activităţi au participat elevi de clasele V-VIII şi IX-XI. Tematica a purtat asupra răspunderii contravenţionale, cazierul judiciar, faptele mele şi consecinţele acestora, drepturile copiilor în societate, infracţiune, lege penală, vinovăţie, participaţie penală, tentativa şi profesii juridice. La activităţi au participat voluntari judecători, consilieri juridici, procurori, avocaţi şi jurişti. Pagina 14 din 34

15 JUDEŢUL GIURGIU În judeţul Giurgiu s-au implicat 5 unităţi de învăţământ, din care 1 şcoală gimnazială, 4 licee şi colegii naţionale. La aceste activităţi au participat elevi de clasele a VIII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a şi voluntari procurori, judecători. De asemenea, în acest județ au fost organizate vizite de studio la sediile instanțelor. Pagina 15 din 34

16 JUDEŢUL GORJ În judeţul Gorj s-au implicat un număr de 13 unităţi de învăţământ, din care 2 şcoli gimnaziale, 11 licee şi colegii naţionale. Activităţile s-au desfăşurat cu elevii de clasele IV-VIII, respectiv IX-XII. Activitățile s- au desfășurat cu sprijinul voluntarilor judecători și consilieri juridici. Pagina 16 din 34

17 JUDEŢUL HARGHITA În judeţul Harghita s-au implicat un număr de 10 unităţi de învăţământ, din care 4 şcoli gimnaziale, 6 licee şi colegii. Au participat voluntari notari, consiglieri juridici, judecători, procurori și agenți de penitenciare. Tematica abordată în cadrul întrunirilor face referire la drepturile copilului, Norme și comportamente pro și antisociale, implicarea în procesul judiciar, audierea minorilor. JUDEŢUL HUNEDOARA În judeţul Hunedoara s-au implicat 13 unităţi de învăţământ, din care 3 şcoli gimnaziale, 10 licee şi colegii. La aceste activităţi au participat elevi din clasele a VIII-a, respectiv IX-XI. Activitățile s-au desfășurat cu Pagina 6 din 16

18 sprijinul voluntarilor procurori, judecători, avocați. Tematica abordată face referire la fenomenul bullying, egalitatea în drepturi, delicvența juvenilă, traficul și consumul de droguri, statul de drept, dreptul la imagine. JUDEŢUL IALOMIŢA În judeţul Ialomiţa s-au implicat 13 unităţi de învăţământ, din care 9 şcoli gimnaziale şi 4 licee și colegii. La acţiunile desfăşurate au participat elevii claselor I-VIII, respectiv IX-XII şi voluntari procurori, judecători şi jurişti. Tematica abordată face referire la comunicarea și spațiul public virtual, violența în familie, drepturile și libertățile fundamentale. Pagina 18 din 34

19 JUDEŢUL IAŞI În judeţul Iaşi s-au implicat un număr de 52 unităţi de învăţământ, din care 26 școli gimnaziale, 26 licee şi colegii. Au participat voluntari judecători, avocaţi comisari șefi Direcția Generală Anticorupție, grefieri, mediatori, notari şi jurişti. Tematica a făcut referire la drepturile omului, attribute de identificare, prevenirea corupției în școală, faptele penale și consecințele săvârșirii lor. De asemenea, în cadrul acestui județ au fost organizate competiții pe teme de educație juridică și vizite de studio la sediile instanțelor. Pagina 19 din 34

20 Pagina 20 din 34

21 JUDEŢUL MARAMUREŞ În judeţul Maramureş s-au implicat un număr de 33 unităţi de învăţământ, din care 11 școli gimnaziale, 22 licee şi colegii. La activităţi au participat elevi din clasele III-VIII şi IX- XII. Au participat voluntari judecători, procurori, consilieri juridici. Tematica abordată a făcut referire la drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, familia și familia extinsă, democrație și societate, dreptul la muncă și voluntariatul. JUDEŢUL MEHEDINŢI În judeţul Mehedinţi s-au implicat un număr de 13 unităţi de învăţământ, din care 5 şcoli gimnaziale, 8 licee şi colegii. La activităţi au participat elevi din clasele V-VIII şi IX-XII, voluntari judecători, avocați, notari. Tematica abordată a făcut referire la violenţă, riscurile utilizării internetului, drepturile omului şi libertăţi fundamentale, libertatea de expresie, prevenirea consumului de droguri şi a corupţiei. JUDEŢUL MUREȘ În judeţul Mureș, au fost implicate un număr de 31 unităţi de învăţământ, din care 20 școli gimnaziale, 11 colegii şi licee. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele V-VIII, respective IX-XII. Au fost abordate teme precum cele referitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, relația cu autoritățile, trafic de personae, trafic de droguri. Acțiunile au fost susținute de voluntari judecători, procurori, mediatori. Pagina 21 din 34

22 Pagina 22 din 34

23 JUDEŢUL NEAMȚ În judeţul Neamț, au fost implicate un număr de 27 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 16 școli gimnaziale, 11 colegii şi licee. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele V-VIII, a IX-a, a X- a, a XI-a. Prezentările au fost susținute de voluntari avocați, executori, consilieri juridici, judecători, procurori. Tematica abordată face referire la drepturile omului, comunicarea și spațiul public virtual, prevenirea violenței în familie. Pagina 23 din 34

24 JUDEŢUL OLT În judeţul Olt, au fost implicate un număr de 16 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 5 școli gimnaziale, 11 colegii și licee. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele V-VIII, a IX-a, a XI-a. Au fost abordate teme precum faptele mele şi consecinţele acestora; faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor; democraţie şi societate; norme şi comportamente. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor. Prelegerile au fost susținute de voluntari judecători, notari, agenți de poliție, procurori. JUDEŢUL PRAHOVA În judeţul Prahova, au fost implicate un număr de 17 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 15 colegii și licee și 2 școli gimnaziale. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele a VI-a și a XI-a, dar și la clasele a VIII-a, a X-a și a XII-a. Au fost abordate teme precum sistemul judicar din România, ce este contravenția, actul de justiție. De asemenea, au fost orgaizate vizite de studio la sediile instanțelor. Prezentările au fost susţinute de voluntari judecători și notari. Pagina 24 din 34

25 Pagina 25 din 34

26 JUDEŢUL SĂLAJ În județul Sălaj, au fost implicate un număr de 59 de unități de învățământ preuniversitar, din care 39 școli gimnaziale, 20 licee și colegii. Activităţile s-au desfăşurat la toate clasele din învățământul gimnazial și liceal. Au fost abordate teme precum Tematicile abordate au făcut referire la organizarea judecătorească, drepturile şi libertăţile fundamentale ale Omului, atributele de identificare ale persoanelor fizice, violenţa în familie şi bullying-ul, infracţiuni privind drogurile şi oportunităţile studierii dreptului. Activitățile au fost susținute de voluntari procurori. Pagina 26 din 34

27 JUDEŢUL SATU MARE În județul Satu Mare, au fost implicate un număr de 10 unități de învățământ preuniversitar, din care 4 licee și colegii și 6 școli gimnaziale. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a. Au fost abordate teme precum agresiunea fizică şi verbală; delicvenţa juvenilă; importanţa educaţiei juridice la adolescenţi. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor și jocurilor de rol. Prezentările au fost susținute de voluntari procurori, judecători, avocați, consiglieri juridici. JUDEŢUL SIBIU În județul Sibiu, au fost implicate un număr de 16 unități de învățământ preuniversitar, din care 9 școli gimnaziale, 7 licee și colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele din învățământul Pagina 27 din 34

28 gimnazial, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, dar și la clasele din învățământul liceal. Au fost abordate teme precum aspecte generale privind cadrul juridic naţional, european şi internațional; despre justiţie în general; faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor în sistemul juridic din România; autorităţile statului. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor și jocurilor de rol. Prelegerile au fost susținute de voluntari procurori și judecători. JUDEŢUL SUCEAVA În județul Suceava, au fost implicate un număr de 55 de unități de învățământ preuniversitar, din care 32 școli gimnaziale, 23 colegii și licee. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele a VI-a, a VII-a, a VII-a, dar și la celelalte clase, respectiv a V-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Au fost abordate teme precum traficul de persoane; delicvenţa juvenilă şi urmările acesteia; democraţie şi societate; norme şi comportamente; atribute de identificare; drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor; drepturi şi libertăţi cetăţeneşti. Prezentările au fost susținute de voluntari din toate profesiile juridice. JUDEŢUL TELEORMAN În județul Teleorman, au fost implicate un număr de 13 unități de învățământ preuniversitar, din care 10 școli gimnaziale, 3 licee și colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele a VII-a, a VIII-a, dar și la celelalte clase din învățământul gimnazial și liceal. Au fost abordate teme precum viaţa în societate şi sistemul politic din România; justiţia pentru minori; abuzul asupra copilului; rolul educaţiei juridice; promovarea statului de drept şi a democraţiei în societate, dreptul copiilor la protecţie; copilul implicat în procesul judiciar; violenţa naşte violenţă. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor, meselor rotunde și jocurilor de rol. Prezentările au fost susținute de voluntari judecători și avocați. Pagina 28 din 34

29 Pagina 29 din 34

30 JUDEŢUL TIMIȘ În județul Timiș, au fost implicate un număr de 50 de unități de învățământ preuniversitar, din care 31 de școli gimnaziale, 19 licee și colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la toate clasele V-VIII, respective IX-XII. Au fost abordate teme precum drepturile şi obligaţiile copilului; educaţie juridicăeducaţie pentru dreptate; faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor; comunicarea şi spaţiul public virtual; cunoaşterea legislaţiei primare în domeniul administraţiei locale, statul de drept şi funcţionalitatea acestuia; puterea judecătorească; drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor. Prezentările au fost susținute de voluntari avocați, notari, judecători, procurori, agenți de probațiune. JUDEŢUL TULCEA În județul Tulcea, au fost implicate un număr de 20 de unități de învățământ preuniversitar, din care 10 școli gimnaziale, 10 licee și colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele IV-VIII, IX-XII. Au fost abordate teme precum efectele consumului de substanţe interzise la adolescenţi/tineri; riscul săvârşirii de fapte penale la adolescenţi/tineri; delicvenţa juvenilă; faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor; drepturile copilului; hărţuirea sexuală ca infracţiune; răspunderea penală a minorului; violenţa verbală şi non-verbală. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor și prelegerilor. Prezentările au fost susținute de voluntari avocați, executori, judecători, notari, procurori. Pagina 30 din 34

31 Pagina 31 din 34

32 JUDEŢUL VÂLCEA În județul Vâlcea, au fost implicate un număr de 32 unități de învățământ preuniversitar, din care 19 școli gimnaziale respectiv 13 colegii și licee. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele VII-VIII, a IXa, a X-a, a XI-a și a XII-a. Prezentările au fost susținute de voluntari judecători, grefieri și notari. JUDEŢUL VASLUI În județul Vaslui, au fost implicate un număr de 11 unități de învățământ preuniversitar, respectiv 6 școli gimnaziale, 5 licee și colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele a VII-a, a VIII-a, respective IX-XII. Au fost abordate teme precum riscuri și tentații la adolescenți, infracțiuni pe înțelesul celor mici. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor, dar au fost efectuate și vizite la diverse instituții juridice. Prezentările au fost susținute de voluntari din toate profesiile juridice. Pagina 32 din 34

33 JUDEŢUL VRANCEA În județul Vrancea, au fost implicate un număr de 20 unități de învățământ preuniversitar, din care 12 școli gimnaziale, 8 colegii și licee. Prezentările au fost susținute de voluntari din toate profesiile juridice. Tematica abordată a făcut referire la drepturile copilului, faptele mele și consecințele acestora. De asemenea, au fost organizate vizite de studio la sediile instanțelor de judecată. Pagina 33 din 34

34 Pagina 34 din 34

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 10 aprilie 2015 Domnule Inspector General, Doamnelor și domnilor inspectori de învățământ primar, Doamnelor și domnilor dascali, Vă aducem la cunoștință că, începând cu anul școlar 2013 2014, Banca Națională

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru Structura fisier XML pentru C310 - Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pentru an>=2017 fisier.zip atasat obligatoriu Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului Element/ atribut

Mai mult

„Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”

„Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS” PROGRAM DE EDUCAȚIE ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI CETĂȚENILOR LA JUSTIȚIE JUST ACCESS Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal-  MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare Nr. 57/11.02.2019 Aprob, Secretar de Stat, KOVÁCS Irina Elisabeta REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Național de Fizică Öveges József - Vermes Miklós, în limba maghiară,

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To 8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor Total absolvenți Alba : : Arad : : Argeș : : 1 1. Ajofm

Mai mult

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1 Embargo până la 00:01 GMT, 11 iunie 2019 Comunicat de presă Bucureşti, 11 iunie, 2019 Angajatorii români prognozează un climat de angajare favorabil pentru următorul trimestru Studiul ManpowerGroup privind

Mai mult

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap La 31 decembrie 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

Mai mult

Microsoft Word - 15 martie comunicat

Microsoft Word - 15 martie comunicat 15 martie Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor marcheaza Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor printr-o serie de evenimente menite sa readuca

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 iunie 2011 La 30 iunie 2011 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 3,160 37,778 9.5 % În perioada 01.01.-31.12., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor Suporți pentru prindere sârmă ghimpată Martie 2019

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 14,678 1,485 8.8 % În perioada 01.01-1.05., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA 2011-2012 ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obligatoriu echipele de juniori aparţinând cluburilor

Mai mult

Competiția Susțin educația financiară în comunitatea mea 1. Organizatorul competiției Asociația Junior Achievement România (JA), organizație non-profi

Competiția Susțin educația financiară în comunitatea mea 1. Organizatorul competiției Asociația Junior Achievement România (JA), organizație non-profi Competiția Susțin educația financiară în comunitatea mea 1. Organizatorul competiției Asociația Junior Achievement România (JA), organizație non-profit, cu sediul în Strada Lisabona, numărul 8, sector

Mai mult

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p 1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data 13Mar2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

Mai mult

STRADA DONICI NR.2 TELEFON: 0235/311928,FAX:0235/ I. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CALENDAR COMPETIȚION

STRADA DONICI NR.2 TELEFON: 0235/311928,FAX:0235/ I. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CALENDAR COMPETIȚION STRADA DONICI NR.2 TELEFON: 0235/311928,FAX:0235/311715 e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro I. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CALENDAR COMPETIȚIONAL - ANUL ȘCOLAR 2016-2017 VASLUI ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR

Mai mult

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.1. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori Average number

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr. 24981/22.01. RI Se aprobă. SECRETAR DE

Mai mult

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Imprimare Ordin nr. 1952 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15/12/2010 Intrare in vigoare: 15/12/2010 Tip Data Publicat 15/12/2010;

Mai mult

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI ANALIZA EVOLUTIEI BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE IUNIE-OCTOMBRIE 2014 Perioada de supraveghere a cuprins 23 de saptamani, prima saptamana fiind s22 (26.05.2014-01.06.2014), iar ultima

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după 01.01.2002) Ediția 2016-2017 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin

Mai mult

Prezentare PowerPoint

Prezentare PowerPoint PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII - conferință națională - În data de 6 decembrie 2014, la Colegiul Național "Costin D. Nenițescu" s-a desfășurat conferința națională cu

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc GUVERNUL ROMANIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie septembrie

Mai mult

Proiect modificare HG 1340

Proiect modificare HG 1340 GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

Mai mult

Nr. 63/ DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL DIRECȚIA MINORITĂȚI Aprob, Secretar de stat, Irina Elisabeta Kovács REGULAMEN

Nr. 63/ DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL DIRECȚIA MINORITĂȚI Aprob, Secretar de stat, Irina Elisabeta Kovács REGULAMEN Nr. 63/11.02.2019 Aprob, Secretar de stat, Irina Elisabeta Kovács REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Național Transdisciplinar,,Örökségünk Őrei Protectorii patrimoniului,

Mai mult

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 301 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36

Mai mult

Realizat în cadrul Proiectului naţional Copilăria, basmul cel mai minunat aprobat în CAER Nr /2/ Domeniul cultural artistic, teatru Po

Realizat în cadrul Proiectului naţional Copilăria, basmul cel mai minunat aprobat în CAER Nr /2/ Domeniul cultural artistic, teatru Po Realizat în cadrul Proiectului naţional Copilăria, basmul cel mai minunat aprobat în CAER Nr. 24986/2/22.01.2018 Domeniul cultural artistic, teatru Poziţia 1227 Concurs național de interpretare,,povestea,

Mai mult

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a societăţilor comerciale, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/199, republicată, Legii

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Număr crt. lucrare. 792/205 nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 205 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 287/205 privind

Mai mult

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI 07 LASZLO TUKA Elifarm, ClujNapoca Rezumat Evoluţia numărului farmaciilor din România

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII MEDIULUI în intervalul 26.06.2016,

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu Manual de plati facturi prin Internet Banking BT24 Daca o zi din viata ta arata asa: program foarte incarcat, nu ai timp suficient sa ajungi la banca sa-ti faci operatiunile, ore foarte multe petrecute

Mai mult

Microsoft Word - Pg Antet Coface.doc

Microsoft Word - Pg Antet Coface.doc STUDIU PRIVIND SITUATIA FALIMENTELOR DIN ROMANIA PENTRU ANUL 2007 Preambul In Dictionarul Academiei gasim un cuvant inrudit insolventei: insolvabilitate = Situatia in care se afla un debitor ale carui

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 Ediţia a 2-a actualizată la 10 februarie 2014

Mai mult

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada 07.09.2017 18.09.2017, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut special vacante de inspector de integritate din cadrul

Mai mult

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 213 I. Analiza volumului de activitate al instanţelor în primul semestru al anului 213... 3 Cuprins 1. Activitatea la nivelul

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 TRANSFER: CU

ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare /2016 TRANSFER: CU ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14 IULIE 2016 ORA 09:00 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare 1. 15888/2016 TRANSFER: CURTEA DE APEL ALBA IULIA Nume/Prenume Instanţa unde

Mai mult

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1 Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1. Săptămâna 1 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Să știi

Mai mult

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale 1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale acestora, putem aprecia că prima formă de organizare

Mai mult

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2,

Mai mult