Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R"

Transcriere

1 Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla ( ) Superius I B Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma ter, Re - gi - na Bassus I [Re - gi - na Superius II B Altus II B Tenor II B Bassus II

2 2 5 Re - gi - na ma - ter mi - se ri - - or - di - ae, ma - ter mi - se - na, Re - gi - na ma - ter mi - se - ri - or - di - ae, ma - ter mi - ma ma - ter, ma - ter mi - se - ri - or - di - ae, ma - ter - ter mi - se - ri - or - di ae, ma - ter mi - I I I Ma Ma - ter mi - se - ri - or - di - Ma Ma - ter mi - se - ri - - ter mi - se - - ter mi - se - ri-or - di ri - or - di - ae, ma - ter mi - se - ri - or - - di - se se - ri - or - di - ae, mi - se - ri - or - di - ae, ma - ter mi - se - ri - or - di - [mi - se - ri - or - di - ae,] mi - se - ri - or - di - b - ri - or - di - ae, mi - se - ri - or - di - ae, mi - se - ri - or - di - ae, ma - ter, ma - ter mi - se - ri - or - di - I I I or - di- ae, mi - se - ri - or - di - ae, ma - ter mi - se - ri - or - di - b - ri - or - di - ae, ma - ter mi - se - ri - or - - di - - b ae, ma - ter mi - se - ri - or - di - ae, mi - se - - ri - or - di -

3 15 ae, ae, ae, ae, 3 I I I ae, vi - ta dul - e - do, vi ta ae, vi ta, vi - ae, vi - ta dul - e do, dul - e - do, ae, vi ta dul - e - - do, dul - e - - do, 20 et spes no-stra sal - et spes no - stra sal - b et spes no stra sal - J et spes no - stra sal - I I I dul e - do et ta dul - - e do et vi vi - ta dul - e do et - ta dul - e do et

4 4 24 J - ve, et spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad j ve, et spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad j ve, et spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad j ve, et spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad I I I I I I 27 spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad te la - ma - spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad te la - ma - spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad te la - ma - spes no - stra sal - ve, no - stra sal - ve. Ad te la - ma - te te la - ma - mus ex - su - les fi - li He vae, la - ma - mus, la - ma - mus ex - su - les fi - li He vae, te la - ma - mus, la - ma - mus ex - su - les fi - li He vae, te j j j j la - ma - mus, la - ma - mus ex - su - les fi - li He vae, mus, te la - ma - mus ex - su - les fi - li He vae, mus, te la - ma - mus ex - su - les fi - li He vae, mus, te la - ma - mus ex su <n> - - les fi - li He - vae, mus, te la - ma - mus ex - su - les fi - li He vae, J j j J

5 I 31 <n> Ad te su - spi - ra - mus, su - <n> b Ad te su - spi - - ra - mus te su - spi - ra - <n> 5 I b Ad te su - spi - ra - mus, su - spi - ra - mus, su - Ad te su - I I 36 b - spi ra mus, ge - men - tes et flen - tes, et mus, su - spi - ra - - mus, ge - - men - spi b n - ra mus, ge - men - tes et - spi - ra mus, ge - 41 b flen tes, ge - men - tes et flen - tes, I I b b tes, ge - men tes et flen - - tes, b b flen - tes, et flen - - tes, ge - men tes, - men tes et flen - tes, ge - men-

6 6 I 46 et flen - tes, et flen - tes, et flen tes, in ha ge - men - tes et flen tes, in ha, I ge - men tes, et flen tes, in ha b b tes et flen - tes, in ha 51 b la - - ri - ma - rum, la - ri- ma - rum val - - le, la - I in ha la - ri - ma - - I la la - ri - ma-rum val - le, la - ri - ma - rum val - le, la - ri - b <n> - ri - ma - rum val - le, la - ri - ma - - rum, in ha la - 56 b - hri - ma - rum val le, in I rum val le, in ha la - ri - ma - rum I - ma - rum val le. ri b - ma - rum val - - le, [in ha] la - ri - ma-rum val - -

7 I 60 ha la - ri - ma - rum val - le, val le. val - le, in ha la - ri - ma - rum val le. b 7 I - le, la - ri - ma - rum val - le. 64 E - ia er - go, - vo - a - ta no - stra, -vo - a - ta no - - stra, E - ia er - go, - vo - a - ta no - stra, -vo-a - ta no - stra, E - ia er - go, - vo - a - ta no - stra, J [E - ia er - go, - vo - a - ta no - stra, - vo - a - ta no - I - vo - a - ta no - I - vo - a - ta no - I - vo - a - ta no -

8 8 68 <n> - vo - a -ta no - stra, il - - vo - a -ta no - stra, il - e - ia er - go - vo - a -ta no - stra, il - - vo - a -ta no - stra, il - b I I I 73 b j b stra, - vo - a -ta no - stra, - vo - a -ta no - stra, stra, - vo - a -ta no - stra, - vo - a -ta no - stra, stra, - vo - a -ta no - stra, - vo - a -ta no - stra, stra, - vo - a -ta no - stra, - vo - a -ta no - stra, los tu - os mi - se - ri - or-des o - u-los nos on - ver - los tu - os mi - se - ri - or-des o - u-los nos on - ver - los tu - os mi - se - ri - or-des o - u-los nos on- ver - - los tu - os mi - se - ri - or-des o - u-los nos on-ver - j j b J I I I J J mi - se - ri - or-des o - u- los, mi - se - ri - or -des o - u-los j b j mi - se - ri - or-des o - u- los, mi - se - ri - or -des o - u-los J j mi - se - ri - or-des o - u- los, mi - se - ri - or -des o - u-los J b j mi - se - ri - or-des o - u- los, mi - se - ri - or -des o - u-los

9 77 te, nos on - ver - - te, nos on - ver te, nos on - ver - - te, nos on - tes, nos on - ver b te, nos on - ver - - te, nos, on - I I I I I I 80 nos, nos on - ver - te, nos on - ver nos on - ver - te, nos on - ver nos on - ver - te, nos on - ver - - te, nos on - ver - te, nos on - ver ver ver - - te. - te, nos on - ver te. - - te, nos on - ver - te. - te, nos on - ver - te. - - te, nos on - ver - te. - - te, nos on - ver - te. nos on ver - - te. b - - te, nos on - ver - te.

10 10 83 Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris tu - i, Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris tu - i, Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris tu - i, Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris tu - i, I I I b Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris Et Ie - sum, be - ne - di - tum fru - tum ven-tris 89 J no no no no - bis post ho, no - bis post ho ex - - li-um os - ten - de, os - ten - de, ex - j - bis post ho, no - bis post ho ex - - li-um os - ten - de, os - ten - de, ex - J - bis post ho, no - bis post ho ex - - li-um os - ten - de, os - ten - de, ex - J - bis post ho, no - bis post ho ex - - li-um os - ten - de, os - ten - de, ex - I I I J tu - i, no - bis post ho, no - bis post ho os - ten - de, ex - - li- um, ex - tu - i, no - bis post ho, no - bis post ho os - ten - de, ex - - li- um, ex - j j tu - i, no - bis post ho, no - bis post ho os - ten - de, ex - - li- um, ex - J tu - i, no - bis post ho, no - bis post ho os - ten - de, ex - - li-um, ex -

11 93 J - li - um os - ten - - de, os - ten j - li - um os - ten - - de, ex - - li - um os - ten - - j - li - um os - ten - - de, ex - - li - um os - ten - - j - li - um os - ten - - de, ex - - li - um os - ten - - n j - li - um o - sten - - de, os - ten - de, os - I I I 96 j - li - um os - ten - - de, ex - - li - um os - ten - - J - li - um os - ten - - de, ex - - li - um os - ten - de, os - j - li - um os - ten - - de, ex - - li - um os - ten de. de. I I I ten ten de, os - ten - de de, os - ten - de. - - de, os - ten - de de, os - ten de. - de, os - ten - de de, os - ten - de. b

12 12 99 O le O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O I I I O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, I I I 103 mens, O pi pi - a, O le - mens, O pi - a, O le - mens, O pi - a, O pi - a, O pi - pi - a, O le - mens, O pi - a, O le- mens, O pi - a, O pi - a, O pi - J <n> pi - a, O le - mens, O pi - a, O le- mens, O pi - a, O pi - a, O pi - O le O le O le O le <n> - mens, O pi - a, O le- mens, O pi - a, O pi - a, O pi - - mens, O pi - a, O le- mens, O pi - a, O pi - a, O pi - - mens, O pi - a, O le- mens, O pi - a, O pi - a, O pi - - mens, O pi - a, O le- mens, O pi - a, O pi - a, O pi - b j

13 107 J a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - 13 I I I I I I 111 b j a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - is, O dul - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - is, O dul - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - is, O dul - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a, O dul - is, O dul - is, O dul - is Vir - go Ma - ri - a. is, O dul - is Vir - go Ma - ri - - a. is, O dul - is Vir - go Ma - ri - a. is, O dul - is Vir - go Ma - ri - a.] is Vir-go Ma - ri - - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a. is Vir - go Ma - ri - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a. J is Vir - go Ma - ri - - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a. J is Vir j b n b j - go Ma - ri - - a, O dul - is Vir - go Ma - ri - a. J b J b

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter

Mai mult

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1 m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1a,.x SU L...^.a u 7...; CNJP. dom iciliul...9 ta ^

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura acea afirmat ie vi se potrives te. Nu exista ra spunsuri

Mai mult

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I 4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 9 CNP, domicilini

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

3ebdad8abe8a379c24bf8516caabf9c8cce1a4a c86b900bd3be8512b.xlsx

3ebdad8abe8a379c24bf8516caabf9c8cce1a4a c86b900bd3be8512b.xlsx Nr Nume si prenume Adresa imobil Tip imobil 1 Ti##### Li##### Adevarului, 69A casa 2 Fi##### Ad##### Ady Endre, 92 casa 3 Bl##### Fl##### Albacului, 27 casa 4 Pa##### Va##### Alexandru Andritoiu, nr. 21,

Mai mult

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0 AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 M ETO D E DE A N A LIZĂ BIO M ED ICALE - Ş.L. D r I C îtu - Cl. A.S.C.A.R A s U n iv Dr Costela Şerban. A m

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector I

DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector I DECLARAŢIE DE AVERE AGENŢIA NAPONÂLĂ DE INTEGRIMIE] DECLARAŢIE DE AVERE Nr. - ' 2. jj Subsemnatul.... ) având funcţia de Chiochiu C Andrei Inspector Integritate Agenţia Naţionala de Integritate, Bucureşti,

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

Nr

Nr Su emnatul/subsemnata, la 7.V.)6777 cunoscand prevederile art. raspundere Ca impreuna cu I.Bunuri imobile 1.Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele Adresa sau zona Categoria. DECLARATIE DE AVERE Cte

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Sapientia superior 1.2 Facultatea Facultatea

Mai mult

C(2019)1900/F1 - RO (annex)

C(2019)1900/F1 - RO (annex) COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2019 C(2019) 1900 final ANNEXES 1 to 12 ANEXE la Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei de completare a Directivei

Mai mult

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi

i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat! Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţi i DECLARAŢIE DE AVERE -----toan de Urgentă -Mevromat!" Botoşani INTRARE-iESI 'LU N A Subsemnatul/Subsemnata, ROTARIU VALERICA FLORENTINA, având funcţia de AS. SEF SECŢIE la CARDIOLOGIE, domiciliul Botoşani

Mai mult

DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA ' Director avand functia de Institutul National d

DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA ' Director avand functia de Institutul National d DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA.............. ' Director avand functia de........................... Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la......., domiciliul......

Mai mult

Microsoft Word - MD.05.

Microsoft Word - MD.05. pitolul uvite-cheie serii de puteri, puct regult, puct sigulr, ecuţie idicilă osideră o ecuţie difereţilă de ordi k ( k ) L(,,,,..., ) () Se pote căut soluţi sub for uei serii de puteri î jurul puctului

Mai mult

Microsoft Word - Liturghie_2_x.doc

Microsoft Word - Liturghie_2_x.doc DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ-DE-AUR Aşa cum se cântă la parohia greco-catolică din Toronto, incluzând tropare, pricesne şi alte cântece. Îngrijită de: D-l Alexandru

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT Cuprins 5 CUPRINS ABREVIERI... 17 PREFA PATRIMONIUL CULTURAL I NATURAL SUB PAV ZA DREPTULUI... 21 PREFACE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE PROTECTED BY LAW... 25 UN CUVÎNT DE ÎNSO IRE... 29 CAPITOLUL I. ELEMENTE

Mai mult

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45 c o l e c i a Autorii aduc mulumiri speciale Societii de tiine Matematice din România pentru sprijinul acordat. Redactare: Ramona Rossall Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregtire de tipar: Marius Badea Design

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

Allen Carr - Gata cu frica de avion

Allen Carr - Gata cu frica de avion Allen Carr, de profesie contabil, fumător de până la 100 de ţigări pe zi, a încercat zadarnic, de nenumărate ori, să se lase de fumat, până când, în 1983, a descoperit METODA UŞOARĂ (EASY WAY) care îi

Mai mult

Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W NI

Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W NI Subsemnatul/Subsemnata, de CONSILIER LOCAL COMP«VODĂ m l MÂ î S m î S! m UCB N U 'lait!íivi zmţmi \jţf / ^ IEŞIRE^ DECLARAŢIE DE A V E r fé ^ ^ â W MARILENA LAURA, având funcţi i Ia CONSILIUL LOCAL CERNAVODA,

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

1:21` (0,' Ijidţ? DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, C'ţ/F7 o972.4-cd g77;/-, având functia la InspeCtoratul Teritorial de Munca Bucuresti de

1:21` (0,' Ijidţ? DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, C'ţ/F7 o972.4-cd g77;/-, având functia la InspeCtoratul Teritorial de Munca Bucuresti de 1:21` (0' Ijidţ? DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata C'ţ/F7 o972.4-cd g77;/- având functia la InspeCtoratul Teritorial de Munca Bucuresti de 2&"---;;-'EP2-7-+ 7-- CNP domiciliul cunoscând prevederile

Mai mult

untitled

untitled GRUNDFOS SERVICE KITS ALPHA plug Connection kit Anschlusssatz Kit de raccordement Kit di collegamento Cierre mecánico y juntas Kit de conexiones Σετ σύvδεσης Aansluit kit Anslutningsset Pistokesarja Tilslutningssæt

Mai mult

JUDETUL COMUNA PRIMAR VA CESTII RAHTIVAM referitor Ia PROIECT DE HOTARARE odificarea art.l din H.C.L nr.l/2012 privind utilizarea excedentului anual a

JUDETUL COMUNA PRIMAR VA CESTII RAHTIVAM referitor Ia PROIECT DE HOTARARE odificarea art.l din H.C.L nr.l/2012 privind utilizarea excedentului anual a JUDTU COMUA RIMAR VA CSTII RAHTIVAM referior I ROICT D HOTARAR oificre r.l in H.C. nr.l/2012 rivin uilizre exceenului nul l bugeului locl e nul20l2 Yzn: - xunere { moiverezerfi e rimrul comunei Ariceii

Mai mult

R O M N I A

R O M N I A R O M ÂN A JUDEŢUL BRĂLA MUNCPUL BRĂLA CONSLUL LOCAL MUNCPAL BRĂLA H O T A R A R E A NR. 3 din 31.01.2007 Privind: Utilizarea fondului de rulment constituit în afara bugetului propriu, la nivelul MUNCPULU

Mai mult

d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1)

d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1) d e c l a r a ţ ie d e a v e r e Subsemnatul/Subsemnata, de im -siv C ţc R. 01*4)111 W C H ' i A la PRjMA.P-1 A- ~Ifc:P>CL_, având funcţia 5 TIMIŞ *1) P r i n familie se înţelege soţul/soţia şi copiii

Mai mult

Anexa nr. (conform modelului din Anexa nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor public pentru modifi

Anexa nr. (conform modelului din Anexa nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor public pentru modifi Anexa nr. (conform modelului din Anexa nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor public pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea

Mai mult

2017 COLECŢIILE CALENDARE AGENDE & FELICITĂRI

2017 COLECŢIILE CALENDARE AGENDE & FELICITĂRI 207 COLECŢIILE CALENDARE AGENDE & FELICITĂRI CUPRINS 3 CALENDARE PERSONALIZATE - pag 04-09 COLECŢII IMAGINI CALENDARE - pag 0-9 CALENDARE Direct Smile - pag 20-2 COLECŢII IMAGINI Direct Smile - pag 22-29

Mai mult

Microsoft Word - fmnl06.doc

Microsoft Word - fmnl06.doc Metode Numerce Lucrre de lbortor r. 6 I. Scopul lucrăr Metode tertve de rezolvre sstemelor lre. II. Coţutul lucrăr. Metode tertve de rezolvre sstemelor lre. Geerltăţ. 2. Metod Jcob. 3. Metod Guss-Sedel.

Mai mult

Managementul Resurselor Umane

Managementul Resurselor Umane Universitatea Politehnica București Catedra de Calculatoare Laborator 4 Cereri SQL Autori Conf. Dr. Ing. Alexandru Boicea Ș.L. Dr. Ing. Ciprian-Octavian Truică Cuprins Cereri SQL Cereri simple 10.03.2019

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' avand functia de ZAMFIR I. CORNELIO LUCIAN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' avand functia de ZAMFIR I. CORNELIO LUCIAN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la.. DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' avand functia de ZAMFIR I. CORNELIO LUCIAN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~.~~~.~~ ~..?.':1~~~~~-. ~~.~~ ~.~.......

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E Tip document: Procedura Generala ;Cod document: PG - RU - 02 PROCEDURA GENERALA EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Cod PG - RU - 02 S e m n ă tu ra D a ta F

Mai mult

BIOGAZUL SURSA DE ENERGIE ALTERNATIVA Student: Ioana PERIAM Master - IRRE Conducator stiintific: As.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai Prezentare Cerc Stiint

BIOGAZUL SURSA DE ENERGIE ALTERNATIVA Student: Ioana PERIAM Master - IRRE Conducator stiintific: As.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai Prezentare Cerc Stiint BIOGAZUL SURSA DE ENERGIE ALTERNATIVA Student: Ioana PERIAM Master - IRRE Conducator stiintific: As.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai GENERALITATI Biogaz - amestec de gaze ob inut prin fermentarea anaerob a

Mai mult

MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... dom

MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... dom MINISTERUL a f a c e r il o r in t e r n e Unitatea...... DECLARAŢIE D E AVERE Snhsemngtal/Sţihşemnataj.... având funcţia de &.yjsipâ:. C.N.P..... domiciriul ; C ^ A k..., cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P "

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; +40 268 217 733»0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P " * SIBIU 2019 REGIUNE GASTRONOMICA EUROPEANA Direcţia

Mai mult

Declararea variabilelor

Declararea variabilelor Platforma 3. 1 Instructiuni diverse Declararea variabilelor Tipuri de Date Tipul de dată al unui obiect/variabila specifica tipul informaţiei pe care acel obiect îl poate stoca. Exemplu: numere întregi,

Mai mult

Untitled-2

Untitled-2 CAMPANIE DE PUBLICITATE PENTRU VALORIFICAREA N MOLULUI DE EPURARE Media, Agnita, Dumbr veni Mai 2013 OBIECTIV: Informarea grupurilor int, privind oportunitatea i avantajele valorific rii n molului în

Mai mult

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st 2 0 6 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele

Mai mult

Microsoft Word - Standarde de examinare emise de FIK 7 dec 2006.doc

Microsoft Word - Standarde de examinare emise de FIK 7 dec 2006.doc Standarde de examinare pentru Kyu/Dan Emise de Federatia Internationala de Kendo(FIK) in data de 7 decembrie 2006 Scop: Articolul 1 : Scopul acestor Standarde de examinare Kyu/Dan este de definire a standardelor

Mai mult

\ PUNCTUL NR. 13 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului

\ PUNCTUL NR. 13 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului \ PUNCTUL NR. 13 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat În B-dul Dacia nr. 85, sector 2 Având În vedere

Mai mult

'1 DECLA]RATIE DE AVERE va1 / q,o."/t ^' ^&'#6'' /E' Subsemnatul AFIDRICA I' LfVrU, avind funcfia de Director general la S.C. Administrafia Domeniulu.

'1 DECLA]RATIE DE AVERE va1 / q,o./t ^' ^&'#6'' /E' Subsemnatul AFIDRICA I' LfVrU, avind funcfia de Director general la S.C. Administrafia Domeniulu. '1 DECLA]RATIE DE AVERE va1 / q,o."/t ^' ^&'#6'' /E' Subsemnatul AFIDRICA I' LfVrU, avind funcfia de Director general la S.C. Administrafia Domeniulu. Public S.A. oradea, cnp:, domiciliul in oradea,,t".,

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

eMonitor

eMonitor PARTEA I Anul 176 (XX) Nr. 44 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 18 ianuarie 2008 SUMAR Pagina Anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia

Mai mult

Bulevardul $tefan cel Mare *i Sfant, nr.69, cod , Tel.: ; Fax: ; ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul $tefan cel Mare *i Sfant, nr.69, cod , Tel.: ; Fax: ;   ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul $tefan cel Mare *i Sfant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232-235100; Fax: 0232-210336; www.icc.ro ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI HOTARAREA nr.171 privind atribuirea a treisprezece

Mai mult

9/20/2018 Tipăresc înregistrare Primăria Sectorului 3 - Bucureşti PS PS3 Nr.inreg.: Data inreg.: Ora inreg.: 14

9/20/2018 Tipăresc înregistrare Primăria Sectorului 3 - Bucureşti PS PS3 Nr.inreg.: Data inreg.: Ora inreg.: 14 9/20/2018 Tipăresc înregistrare Primăria Sectorului 3 - Bucureşti 18-194859-PS3 18-194859-PS3 Nr.inreg.: 194859 Data inreg.: 20.09.2018 Ora inreg.: 14:38:02 Provenienţa: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Mai mult

Capitole Speciale de Informatică Curs 1: Extragerea informaţiilor. Modelul boolean şi modelul boolean extins 27 septembrie 2018 Extragerea informaţiil

Capitole Speciale de Informatică Curs 1: Extragerea informaţiilor. Modelul boolean şi modelul boolean extins 27 septembrie 2018 Extragerea informaţiil Capitole Speciale de Informatică Curs 1: Extragerea informaţiilor. Modelul boolean şi modelul boolean extins 27 septembrie 2018 Extragerea informaţiilor (engl. Information Retrieval, IR) constă în găsirea

Mai mult

(f5j{2?jumzia ~U6tend # Jchn/itiiţit JfQuuude Ordin Nr.... ~!.~... din... ~0.. : În conform itate cu prevederile ari. 12 alin. (1) - (

(f5j{2?jumzia ~U6tend # Jchn/itiiţit JfQuuude Ordin Nr.... ~!.~... din... ~0.. : În conform itate cu prevederile ari. 12 alin. (1) - ( (f5j{2?jumzia ~U6tend C@uUzwca # Jchn/itiiţit JfQuuude Ordin Nr.... ~!.~... din... ~0.. :.. 2018 În conform itate cu prevederile ari. 12 alin. (1) - (5) şi ari. 14 alin. (1) din Legea nr.18212000 privind

Mai mult

Activitatea 2.3. Tutorial pentru utilizarea modulului multimedia pentru învățarea limbii italiene LECŢIA NR.1 Modalități de prezentare și salut în cad

Activitatea 2.3. Tutorial pentru utilizarea modulului multimedia pentru învățarea limbii italiene LECŢIA NR.1 Modalități de prezentare și salut în cad Activitatea 2.3. Tutorial pentru utilizarea modulului multimedia pentru învățarea limbii italiene LECŢIA NR.1 Modalități de prezentare și salut în cadrul unor întâlniri, indicativul prezent al verbelor

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr Liva

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr Liva CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301938 Livada cu nr. cad 301938 Consiliul local al comunei Livada,jude

Mai mult

Layout 1

Layout 1 ART FLOORS 2015 CONCURSUL NaŢiONaL al MONTaTORiLOR DE PaRDOSELi CONCURSUL NA}IONAL DE MONTAJ PARDOSELI DIN ROMÂNIA BUCURE{TI 2015 Proba: PARCHET Asociația Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR),

Mai mult

OPTICS User Manual v1.3.1

OPTICS User Manual v1.3.1 HCP Full Name (Art 1.01) DISCLOSURE OF PAYMENTS TO HEALTHCARE PROFESSIONALS (HCPs), AND HEALTHCARE ORGANISATIONS (HCOs) Article 2 - Section 2.03 & Schedule 2 & Clause 24 HCPs: City of HCOs: city where

Mai mult

Algebra: 1. Numere naturale. Operatii cu numere naturale. Ordinea operatiilor. Puteri si reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor. Multimea nu

Algebra: 1. Numere naturale. Operatii cu numere naturale. Ordinea operatiilor. Puteri si reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor. Multimea nu Algebr: 1. Numere turle. Opertii cu umere turle. Ordie opertiilor. Puteri si reguli de clcul cu puteri. Comprre puterilor. Multime umerelor turle este * N 0,1,2,3,...,,... si N N {0} 1,2,3,...,,.... Pe

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Al promoţiei 2015-2019 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea cu frecvenţă ()/ cu frecvenţă redusă (R)/ la distanţă (ID) Calculatoare

Mai mult

europe_low cris

europe_low cris Ce este tensiunea arterial? Tensiunea arterial este for a aplicat fa de pere ii arteriali când inima pompeaz sângele în corp. Cunoa te i-v valorile tensiunii arteriale Primul num r, tensiunea arterial

Mai mult

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Complex servicii Sf. Ştefan : - Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -

Mai mult

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' ' avand functia de MIHALCIOIU I CARMEN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,,

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' ' avand functia de MIHALCIOIU I CARMEN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' ' avand functia de MIHALCIOIU I CARMEN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul SECTOR 5, judetul Bucuresti... cunoscand

Mai mult

Documente de referinţă:

Documente de referinţă: Documente de referinţă: Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (M.O. 18/10 ian. 2011); Legea privind buna conduită în cercetarea științifică nr. 206/2004 cu completările ulterioare; Carta Universităţii de

Mai mult

0090/bt/p1

0090/bt/p1 12 GUVERNUL ROM NIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII I M RCI ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat Œn

Mai mult

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 19 3. CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte guri geometrice. Galileo Galilei 3

Mai mult

RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA Nr. 2 / Act. 2.4 si Act PROIECT: Siguranta barajelor in timpul cutremurelor distruct

RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA Nr. 2 / Act. 2.4 si Act PROIECT: Siguranta barajelor in timpul cutremurelor distruct www.terrasigna.com RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA Nr. 2 / Act. 2.4 si Act. 3.6.1 PROIECT: Siguranta barajelor in timpul cutremurelor distructive: evaluare, imbunatatire, monitorizare, avertizare

Mai mult

Cuprins

Cuprins Cuprins 1. Introducere 2. Modele și limbaje pentru specificația sistemelor 3. Interfețe de comunicație 4. Periferice pentru sisteme dedicate 5. Microcontrolere 6. Procesoare dedicate 7. Dezvoltarea programelor

Mai mult

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU Anul 172 (XVI) Nr. 1.139 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 489. Lege pentru modificarea

Mai mult

CONSILIUL LOCAL NEGRESTI I N~ RE / J f're ~ Nr. ~... I ' 0.J.._, _ '// DECLARA TIE DE A VERE ' ~~bsl?~~~mn~ea} CNP do iciliul ) avand functia,~,.., '

CONSILIUL LOCAL NEGRESTI I N~ RE / J f're ~ Nr. ~... I ' 0.J.._, _ '// DECLARA TIE DE A VERE ' ~~bsl?~~~mn~ea} CNP do iciliul ) avand functia,~,.., ' CONSILIUL LOCAL NEGRESTI I N RE / J f're Nr.... I ' 0.J.._, _ '// DECLARA TIE DE A VERE ' bsl?mnea} CNP do iciliul ) avand functia,,.., ' cunoscand prevederile rt. 292 din Codul penal privind falsul in

Mai mult

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ Compartiment Protecţia Mediului RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD - MARTIE 2018

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ Compartiment Protecţia Mediului RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD - MARTIE 2018 DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ Compartiment Protecţia Mediului RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD - MARTIE 8 - A.. CALITATEA AERULUI A. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Mai mult

- CONSILIUL R MANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI LOCAL - HOTARAREA Nr. Din 2017 Privind: transmiterea in administrarea Serviciului Public Local de

- CONSILIUL R MANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI LOCAL - HOTARAREA Nr. Din 2017 Privind: transmiterea in administrarea Serviciului Public Local de - CONSILIUL R MANIA MUNICIPIUL TECUCI LOCAL - HOTARAREA Nr. Din 2017 Privind: transmiterea in administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci,a imobilului din Tecuci,strada Ion Petrovici

Mai mult

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj Director Adriana Filip Elaborat Simona

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj Director Adriana Filip Elaborat Simona Director Adriana Filip Elaborat Simona Bacanu RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 Subsemnatul, Bacanu Simona responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările

Mai mult

JUDETUL BRASOV N r.in reg I Contul de executie al bugetului asigurarilo,r pentru s,lmaj la data de e cap Sub Gr titlu oo

JUDETUL BRASOV N r.in reg I Contul de executie al bugetului asigurarilo,r pentru s,lmaj la data de e cap Sub Gr titlu oo JUDETUL BRASOV N r.in reg. 16441 11.09.2018 Contul de executie al bugetului asigurarilo,r pentru s,lmaj la data de 31.08.12018 e cap Sub Gr titlu oool o4 ooo2 2000 2QO4 o1 o6 LO 11 21o4 o2 Art Alin Denumire

Mai mult

Distribuitoare si Drosele.indd

Distribuitoare si Drosele.indd SeriileVQ7-6, VQ7-8 Capacitate mare de curgere Ideale pentru alimentarea cilindrilor cu diametre până la: ø100 (VQ7-6, Mărimea 1) ø160 (VQ7-8, Mărimea ) Cv : VQ7-6: 1.7 VQ7-8: 3. (Mărimea 1) (Mărimea )

Mai mult

Fişa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism s suspicion Opera suspicionată (OS) Suspicious work Opera autentică (OA) Authentic work Indexat la: 19/07 OS IVĂNESCU, A., MELINTE, R., SOLYOM, A., MORARU,

Mai mult

VDF TCG juridice 10p - sep2013.indd

VDF TCG juridice 10p - sep2013.indd Contract pentru serviciile Vodafone 1 2 Termenii şi Condiţiile Generale Pentru Profesionişti Cuprins Secțiunea 1 Termenii şi Condiţiile Generale 1. Obiectul contractului...4 2. Accesul la serviciile Vodafone...6

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: 611272 I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamblu) 1. Principiul de funcţionare Termostatul INSTAT

Mai mult

Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax ; pr

Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax ; pr Nr.inreg. din & /O f/2017 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania Tel./fax 0256321450; 0256321451 email: primbuzias@yahoo.com; web:www.primariabuzias.ro Aprobat

Mai mult

Date tehnice Dispozitive de acţionare şi indicatori Dispozitive de acţionare, indicatori şi blocuri de contact CE, VDE Evaluări electrice (IEC

Date tehnice Dispozitive de acţionare şi indicatori Dispozitive de acţionare, indicatori şi blocuri de contact CE, VDE Evaluări electrice (IEC Dispozitive de acţionare şi indicatori Dispozitive de acţionare, indicatori şi blocuri de contact CE, VDE Evaluări electrice (IEC 97-3 97--1, VDE 0660 part 200, EN 6097-3, EN 6097--1) ensiune nominală

Mai mult

DECLARA IE DE AVERE NU Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ

DECLARA IE DE AVERE NU Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ DECLARA IE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ..., CNP**********, domiciliul.localitatea CRAIOVA **************,

Mai mult

Alessandro Baricco - Castele de furie (2017)

Alessandro Baricco - Castele de furie (2017) Colecţie coordonată de DENISA COMĂNESCU Alessandro Baricco Castele de furie Traducere din italianã de DRAGOª COJOCARU Redactor: Vlad Russo Coperta: Angela Rotaru Tehnoredactor: Manuela Măxineanu Corector:

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Aprobat: 2014 Senatul Universităţii Stat din Moldova Aprobat: 2014 UNIVERSITATEA STAT din MOLDOVA Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT Domeniul general

Mai mult

COMPANIA DE APA ARAD LABORATOR APĂ POTABILĂ MONITORIZARE DE CONTROL 2019 Reţea ARAD 2019 Valori max. admise Lege 458 / 2002 Turb Cond ph NH4 NO2 CCOMn

COMPANIA DE APA ARAD LABORATOR APĂ POTABILĂ MONITORIZARE DE CONTROL 2019 Reţea ARAD 2019 Valori max. admise Lege 458 / 2002 Turb Cond ph NH4 NO2 CCOMn Reţea ARAD 2019 Valori max. admise Lege 458 / 2002 Turb Cond ph NH4 NO2 CCOMn Dt Cl SO4 NO3 Fe Mn 5 2500 6,5-9,5 0,5 0,5 5 20 250 250 50 200 50 IR 0,1 0 0 0 NTU μs/cm mg/l mg/l mg/l O 2 0 germ

Mai mult

RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA Nr. 3 / Act. 3.5 PROIECT: Siguranta barajelor in timpul cutremurelor distructive: evaluare,

RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA Nr. 3 / Act. 3.5 PROIECT: Siguranta barajelor in timpul cutremurelor distructive: evaluare, www.terrasigna.com RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA Nr. 3 / Act. 3.5 PROIECT: Siguranta barajelor in timpul cutremurelor distructive: evaluare, imbunatatire, monitorizare, avertizare si planuri

Mai mult

Microsoft Word - SITUATIE PROCESE 2007.doc

Microsoft Word - SITUATIE PROCESE 2007.doc STATISTICĂ PROCESE (dosare de instanńă 2007, trim. I) CONSILIUL NAłIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII NR. Petent CNCD Contravenient/ Reclamant SancŃiune Felul contestańiei/acńiunii 1. C.A & I.A. ReclamanŃii

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1 EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL I 1 CUPRINS I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MU

DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MU DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MUN. GIURGIU, SOS. SLOBOZIEI, BL. E, SC. A, AP. CNP 2750415520035,

Mai mult