Anexă la Anexa nr. 3 (art. 4 ) ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa la LISTA DE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Anexă la Anexa nr. 3 (art. 4 ) ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa la LISTA DE"

Transcriere

1 Anexă la Anexa nr. 3 (art. 4 ) ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa la LISTA DE LUCRĂRI A DR ING. ICHIMOAEI GHEORGHE I. Lucrări publicate în reviste ISI, Lucrări în reviste indexate în baze de date, Lucrări în volume ale manifestărilor ştiinţifice internaţionale, Lucrări în volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale 1. Considerations on the ship s hydrodynamic field, MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY SCIENTIFIC BULETIN, Volume XX 2017 Issue nr. 1, pag Estimated propulsion of small scale hydrofoil ships JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY & ENVIRONMENT, Year 2017 Volum I, pag. 7-11, ISSN (print) , ISSN (online) ; 3. Estimated High performance controllable pitch propellers, JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY & ENVIRONMENT, Year 2017 Volum I, pag , ISSN (print) , ISSN (online) ; 4. The interaction between explosive detonation, marina mine wall and water, MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY SCIENTIFIC BULETIN, Volume XIX 2016 Issue nr. 2, pag ; 5. Features analysis of small and very small scale wings experimented byaerodynamics tunneland confrunted with the two scales similarity theory MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY SCIENTIFIC BULETIN, Volume XIX 2016 Issue nr. 2, pag ; 6. The stability analysis of hydrofoils boats MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY SCIENTIFIC BULETIN, Volume XIX 2016 Issue nr. 2, pag ; 7. A study regarding shock wave propagation when an underwater explosion occurs MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY SCIENTIFIC BULETIN, Volume XIX 2016 Issue nr. 2, pag Experimental research on underwater explosion, MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY SCIENTIFIC BULETIN, Volume XVIII 2015 Issue nr. 1, pag ; 9. Biomimeticapprouch to underwater current corrections for autonomous underwater vehicles inertial navigation systems, MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY SCIENTIFIC BULETIN, Volume XVIII 2015 Issue nr. 1, pag ; 10. A study about effects of underwater explosion on ship Hull, МОРСКИ НАУЦЕН ФОРУМ Висще Военноморско Училище "Н. Й. ВАПЦАРОВ", tom 3/2013, Varna 11. Căteva rezultate ale studiilor teoretice şi experimentale privind detonaţia explozivilor în apă, Revista TEHNICA MILITARĂ, nr. 2/2007, pag

2 II. Teza de doctorat: CONTRIBUŢII LA CERCETAREA ŞI REALIZAREA MINELOR MARINE ŞI FLUVIALE UTILIZATE PENTRU APĂRAREA COMUNICAŢIILOR NAVALE, Conducător de doctorat: General de brigadă (r) prof. univ. dr. ing. Tudor CHERECHEŞ, Academia Tehnică Militară, Bucureşti, 2006 III. Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; IV. Cărţi şi capitole în cărţi; 1. Ichimoaei, Gh., Fizica exploziei antisubmarine a minelor, Editura Academiei Navale Mircea Cel Bătrân Constanţa, 2012, ISBN Ichimoaei, Gh., ş.a. Bazele proiectării bombelor antisubmarin, Editura Academiei Navale Mircea Cel Bătrân Constanţa, 2011, ISBN Micu, I.-M., Ichimoaei, Gh., ş.a. Operaţii maritime multinaţionale. Proceduri standard, Editura Academiei Navale Mircea Cel Bătrân Constanţa, 2007, ISBN Mihalache, Gh., Ichimoaei, Gh., ş.a., Ghidul ofiţerului de stat major,76 pg., Editura Academiei Navale Mircea Cel Bătrân Constanţa, Ichimoaei, Gh., Georgescu, Şt., ş.a., Mine Countermeasures Course, 516 pg., Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, Ichimoaei, Gh., Tărăbuţă, O., Micu, M., Gherghina, A., Manualul de instrucţie al torpilorului, vol. I, 482 pg., Editura Statului Major al Forţelor Navale, Bucureşti, Ichimoaei, Gh., Tărăbuţă, O., Micu, M., Manualul de instrucţie al minorului şi dragorului, 456 pg., Editura Statului Major al Forţelor Navale, Bucureşti, Ichimoaei, Gh., Bărbărie, Şt., ş.a. Armament de luptă sub apă şi folosirea lui în luptă (note de curs pentru studenţii FMM), 302 pg., Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, Ichimoaei, Gh., Mina portabilă pentru distrugeri sub apă, nedeplantabilă tip MP-2, 34 pg., Academia Navală Mircea Cel Bătrân, Constanţa, Ichimoaei, Gh., Tărăbuţă, O., ş.a. Armament de luptă sub apă şi folosirea lui în luptă (note de curs pentru studenţii FMC), 168 pg., Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, Ichimoaei, Gh., Sistemul de dragaj TRIDENT, 62 pg., Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa,1992 V. Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal VI. Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate 1. Considerations on the ship s hydrodynamic field, SEA CONF 2017 ( ), Constanţa; 2. The interaction between explosive detonation, marine mine wall and water, SEA CONF 2016 ( ), Constanţa; 3. Biomimetic control of autonomous underwater vehicles: a modelling algorythm for computing the current sway, SEA CONF 2016 ( ), Constanţa; 4. Experimental research on underwater explosion, SEA CONF 2015 ( ), Constanţa; 2

3 5. Biomimetic approuch to underwater current corrections for autonomous underwater vehicles inertial navigation systems, SEA CONF 2015 ( ), Constanţa; 6. A study about effects of underwater explosions on ship hull, The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU 2013, Constanţa 7. Consideraţii privind determinarea parametrilor exploziei submarine, A XX- a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională.nav MAR EDU 2007, Constanţa, noiembrie 2007, Secţiunea VII, Ştiinţă şi tehnică militară, pg , ISBN Studiul transmiterii undelor de şoc prin peretele minei în apă, A XX- a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională.nav MAR EDU 2007, Constanţa, noiembrie 2007, Secţiunea VII, Ştiinţă şi tehnică militară, pg , ISBN Consideraţii privind efectul undelor de şoc asupra dispozitivelor explozive subacvatice, A XX- a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională NAV MAR EDU 2007, Constanţa, Secţiunea VII, Ştiinţă şi tehnică militară, noiembrie 2007 pg , ISBN Efectul vibraţiilor asupra poziţiei elementului final al unui manipulator de muniţii, A XX- a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională NAV MAR EDU 2007, Constanţa, Secţiunea II, Inginerie mecanică, noiembrie 2007 pg , ISBN Experimental aspects of underwater explosive detonalion, The 12 th international conferince THE KNOWLEGE BASED ORGANIZATION Nicolae Balcescu Land Forces Academy Sibiu, 11 th 14 th June 2007, Applied Mechanics, Military Tehnical Systems and Technologies Section, pg , ISBN Study of Wrecks Lifting TechnologyUsing the Cumulative Chearge, The 12 th international conferince THE KNOWLEGE BASED ORGANIZATION Nicolae Balcescu Land Forces Academy Sibiu, 11 th 14 th June 2007, Applied Mechanics, Military Tehnical Systems and Technologies Section, pg , ISBN Consideraţii privind unda de şoc rezultată în urma detonaţiei unei încărcături de exploziv în apă, A XIX-a Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională NAV-MAR- EDU 2005, Constanţa, iunie 2005, Secţiunea VII: Ştiinţă şi tehnică militară, pag , I.S.B.N Consideraţii privind dinamica bulei de gaze rezultate în urma detonaţiei unei încărcături de exploziv în apă, A XIX-a Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională NAV-MAR-EDU 2005, Constanţa, iunie 2005, Secţiunea VII: Ştiinţă şi tehnică militară, pag , I.S.B.N Consideraţii privind efectele exploziei submarine, a IX-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională a Academiei Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu, Subsecţiunea 3: Tehnologie, Tehnică Militară şi Calitate, 2004, pag , I.S.B.N Elemente de proiectare a sistemului de poziţionare a capătului braţului de dragă, International Conference on naval and marine education Romanian Naval Academy s 130 th Anniversary, November 2002, psg I.S.B.N Consideraţii generale privind nefuncţionarea în condiţii de val a minelor ancorate, International Conference on naval and marine education Romanian Naval Academy s 130 th Anniversary, November 2002, psg , I.S.B.N Elemente de proiectare a aripilor profundoare, The 17th International Simposium on Naval and Marine Education, Constanta, May, 24th 26th, 2001 Section V: Military Sciences, pag , I.S.B.N

4 19. Consideraţii privind dragajul de distrugere, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice Armata şi societatea Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu 2000, Secţiunea Sisteme de armament şi matematică aplicată, pag , I S B N Studiu privind proiectarea remorcilor aeriene utilizate la dragaj şi remorcaj cu elicopterul, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Agenţiei Naţionale de Cercetare pentru Tehnică Militară, Constanţa Consideraţii privind dragajul electromagnetic, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului de Cercetări Ştiinţifice a Marinei Militare, Constanţa, octombrie Optimizarea calcului hidrodinamic a unei drăgi mecanice cu imersiune constantă, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Academiei Tehnice Militare, iunie Zona poziţiilor de lansare a torpilei autodirijată, în vederea realizării probabilităţii maxime de întâlnire a acesteia cu ţinta, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetare şi Dezvoltare a Armatei, Bucureşti, 29 aprilie Elemente de proiectare a corpului bombelor antisubmarin şi flotoarelor de dragă, de forme optime din punct de vedere hidrodinamic, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului de Cercetări Ştiinţifice a Marinei Militare, Constanţa, octombrie 1991 VII. Contracte de cercetare ştiinţifică Nr. Programul/Proiectul Funcţia Perioada Crt. 1 Metodă, echipament şi tehnologie pentru înlăturarea epavelor de pe căile de navigaţie fluviale sau portuare, din contractul nr. 52/2005, încheiat de Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanţa, în cadrul Programului SECURITATE 2005, cu Agenţia Spaţială Română. Cercetător, responsabil din partea Academiei Navale Sistem de monitorizare a exploziilor în Marea Neagră, din contractul nr. 15R/2005, încheiat de Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanţa, în cadrul Programului SECURITATE 2005, cu Academia Tehnică Militară şi cu Agenţia Spaţială Română 3 Modelarea şi realizarea unei componente de luptă convenţionale pentru generarea unui puls electromagnetic destinat blocării sistemelor C4I din contractul nr. 14 din încheiat de ANMB, în cadrul Programului CEX, cu Agenţia Spaţială Română Cercetător Cercetător Laborator de explozii submarine pentru determinări ale efectelor exploziilor asupra mediului înconjurător - din Planul sectorial de cercetare-devoltare a Ministerului Apărării pe anul 2007 Director de proiect

5 Nr. Programul/Proiectul Funcţia Perioada Crt. 5 Programe de simulare pentru echipamente şi sisteme navale necesare instituţiilor de învăţământ de marină şi Centrului de instrucţie navală din Planul sectorial de cercetaredezvoltare a Ministerului Apărării 2006, 2007, 2008 Cercetător Vehicul subacvatic telecomandat prin cablu din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare a Ministerului Apărării Naţionale 2009, 2010, Vehicul subacvatic telecomandat prin cablu Execuţie prototip ROV - din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare a Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2015 Cercetător Cercetător 2015 VIII. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. 1. Simularea interacţiunii mecanice dintre undele de şoc sferice generate de explozia sub apă şi structurile de rezistenţă ale unei nave de suprafaţă, BULETINUL FORŢELOR NAVALE, nr. 16/ Modele ale undelor de şoc pentru studiul efectelor exploziei submarine asupra bordajului navelor, BULETINUL FORŢELOR NAVALE, nr. 14/ Interacţiunea dintre detonaţia explozivului/peretele minei/mediul de transmitere (apa), BULETINUL FORŢELOR NAVALE, nr. 13/ Efectul exploziei submarine asupra structurii de rezistenţă ale navei, BULETINUL FORŢELOR NAVALE, nr. 10/ Consideraţii generale privind echiparea minelor marine cu dispozitive de autodistrugere, BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL BĂTRÂN, nr. 3/ Zona poziţiilor de lansare a torpilei autodirijate care asigură probabilitatea maximă de întâlnire cu ţinta, BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL BĂTRÂN nr. 1/ Puncte de vedere privind metodele şi mijloacele, în perspectivă, ale dragajului minelor la litoralul românesc al Mării Negre, BULETINUL MARINEI MILITARE nr. 3/ Studiul posibilităţilor îmbunătăţirii performanţelor bombelor clasice antisubmarin, BULETINUL MARINEI MILITARE nr. 4/1992 Data Semnătura 5

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE DEZVOLTARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: Studiul determinării caracteristicilor de funcţio

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE DEZVOLTARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: Studiul determinării caracteristicilor de funcţio REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE DEZVOLTARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: Studiul determinării caracteristicilor de funcţionare ale fluidelor din sistemele navale de propulsie

Mai mult

R O M Â N I A NESE

R O M Â N I A NESE R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ ''MIRCEA CEL BĂTRÂN'' A-830 din 18.02. APROB RECTORUL (COMNDANTUL) ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL BĂTRÂN Contraamiral de Flotilă Prof.univ.Dr.ing.

Mai mult

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat L I S T A lucrărilor ştiinţifice Denumirea tezei Domeniul tezei Institutia

Mai mult

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Catedra de Economie, Management, Marketing Drobeta Turnu Severin LISTA DE LUCRĂRI Candidat: lect.dr. Florentina TEZA DE DOCTORAT

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DELIU FLORENŢIU Adresă(e) Str. Gheorghe Marinescu, nr.56a, Constanţa, România Telefon(oa

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DELIU FLORENŢIU Adresă(e) Str. Gheorghe Marinescu, nr.56a, Constanţa, România Telefon(oa Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DELIU FLORENŢIU Adresă(e) Str. Gheorghe Marinescu, nr.56a, Constanţa, România Telefon(oane) Mobil: +40 (723) 25 34 16 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume E-mail Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA asemenescu@yahoo.com Asistent universitar doctor Catedra de Finante, Academia

Mai mult

1

1 CURRICULUM VITAE 1. Nume: CAŞCAVAL Prenume: PETRU 2. Data şi locul naşterii: 14 iulie 1962, Prisăcani, judeţul Iaşi 3. Cetăţenie: Română 4. Stare civilă: Căsătorit 5. Studii: 1973-1981 Colegiul "Costache

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

IFA - Raport de autoevaluare

IFA - Raport de autoevaluare RAPORT DE AUTOEVALUARE Perioada: 01.01.2005 31.12.2007 1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INSTITUTUL DE FIZICĂ ATOMICĂ (IFA) 1.2. Statutul juridic: instituţie

Mai mult

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI 1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE 1. Structura activității candidatului:

Mai mult

CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume : DOLHA Prenume : MONICA Data naşterii : 24 Mai 1986 Locul naşterii : Cluj-Napoca, jud. Cluj Cetăţenie : Ro

CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume : DOLHA Prenume : MONICA Data naşterii : 24 Mai 1986 Locul naşterii : Cluj-Napoca, jud. Cluj Cetăţenie : Ro CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume : DOLHA Prenume : MONICA Data naşterii : 24 Mai 1986 Locul naşterii : Cluj-Napoca, jud. Cluj Cetăţenie : Română Adresă la locul de muncă: Institutul de Cercetări

Mai mult

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă/masterat: Programul de studii universitare de licenţă: şi bănci Programul de studii universitare de masterat: Management financiar 1. Cărţi Cărţi în

Mai mult

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE HALCU IONELA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI DATA ŞI LOCUL

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAȚII PERSONALE Olivia Ana Florea Olivia.florea@unitbv.ro, oaflorea@gmail.com http://www.unitbv.ro/fmi/departamentulmi/colectiv/floreaolivia.aspx EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2016 prezent Prodecan la Facultatea

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ORGANIZATE ÎN CADRUL DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE An universitar 2016 2017 Semestrul 2 CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC : Managementul strategic al personalului organizaţiei

Mai mult

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019 LISTA DE LUCRĂRI Lect. univ. dr. NIMINEŢ LIVIANA ANDREEA Teza de doctorat European Union involvement in changing the economic parameters of competition environment ( Implicarea Uniunii Europene în modificarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of.  2017 Proces verbal nr. Minutes UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes no. Facultatea de Matematică şi Informatică Faculty

Mai mult

PROBLEME PRIVIND INSTABILITATEA UNOR CALCULE ALE MECANISMELOR

PROBLEME PRIVIND INSTABILITATEA UNOR   CALCULE ALE MECANISMELOR INSTABILITĂŢI DE CALCUL LA ANALIZA DIADEI RRR s.l. univ. dr. ing. Valentina MANEA s.l.univ.dr.ing. Raluca GRASU Rezumat. Se studiază instabilităţile de calcul care apar la analiza diadei RRR, cauzate de

Mai mult

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ Specialization: Industrial Economic Engineering Titlul absolventului: Inginer diplomat / Conferred titl

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ Specialization: Industrial Economic Engineering Titlul absolventului: Inginer diplomat / Conferred titl ANUL I / st YEAR Semestrul /st Semester Semestrul /nd Semester No. e C S L P Cr Cr Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Linear Algebra, Analitical and Differential Geometry F, I E 5 77

Mai mult

Informaţii privind organizarea concursului pentru ocuparea postului

Informaţii privind organizarea concursului pentru ocuparea postului Informaţii privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Șef de Lucrări - Departamentul de Electronică și Telecomunicații, poziţia 10 Facultatea de Electromecanică Navală Universitatea Maritimă

Mai mult

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu Listă publicaţii Andrei Zarafiu I. Cărţi de unic autor 1. Procedură penală. Parte generală. Partea specială. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, 545 pagini, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015. ISBN 978-606-18-0412-2;

Mai mult

Microsoft Word - RAPORT_ANUAL_DE_AUTOEVALUARE protejat_1_.doc

Microsoft Word - RAPORT_ANUAL_DE_AUTOEVALUARE protejat_1_.doc ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica Codul CNCSIS al proiectului finantat Se completeaza de catre directorul de proiect PN II ID PCE 008

Mai mult

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist

Mai mult

Microsoft Word - CV IF UV.doc

Microsoft Word - CV IF UV.doc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) ILIE FILIP Bd. Unirii 43, Bl. E2, Sc. 1, Ap 14, 30824, Sect. 3, Bucuresti, Romania Telefon(oane) 0741045356 0213201355 0214029411

Mai mult

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: 2019 - Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată

Mai mult

Slide 1

Slide 1 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: +4 021 402.9149; Fax: +4 021 318.10.16 www.electro.pub.ro; e-mail: inginerie.electrica@upb.ro

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume prenume Bucur Amelia Adresă Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, bl.16, sc.d, ap.43, România, 550324 E-mail amelia.bucur@ulbsibiu.ro Naţionalitate Română Data naşterii

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr 1 Nr. crt. LISTA PROIECTELOR COMPONENTE ale programului nucleu: Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la explozie, protejarea

Mai mult

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Adresă Telefon Fax E-mail RĂPAN N. Florian rapan_florian@yahoo.com Nationalitate Română Data naşterii Locul de munca vizat/ domeniul

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Cetatenia CHIȘ S. TIMUR-VASILE tchis@univ-ovidius.ro, timur.chis@gmail.com Română Data nasterii 25.10.1964 Sex Bărbătesc, Author

Mai mult

`Anexa nr. 7 Anexa Lista lucrări ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa la Cererea nr. din LISTA DE LUCRĂRI A

`Anexa nr. 7 Anexa Lista lucrări ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Anexa la Cererea nr. din LISTA DE LUCRĂRI A `Anexa nr. 7 Anexa Lista lucrări ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa la Cererea nr. din LISTA DE LUCRĂRI A Instructor avansat dr. ing. DELIU FLORENȚIU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail Naționalitate BRATU ANCA anca.bratu@faa.unibuc.ro Română Data nașterii 27.04.1976 Sex Feminin Experienţa profesională Perioada Perioada

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass . Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Sat. Cîndești, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea Telefon 0740134033 E-mail cosmarobin@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 10

Mai mult

Cuprins Prefață... 7 Capitolul I Responsabilitățile timonierului Responsabilitățile generale Responsabilitățile pe timpul executăr

Cuprins Prefață... 7 Capitolul I Responsabilitățile timonierului Responsabilitățile generale Responsabilitățile pe timpul executăr Cuprins Prefață... 7 Capitolul I Responsabilitățile timonierului... 9 1.1. Responsabilitățile generale... 11 1.2 Responsabilitățile pe timpul executării serviciului de cart... 13 Capitolul II Marinărie...

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LUCANU Gheorghe-Virgil Adresă(e) Str. Cerceluş nr. 52, Sector 3, Bucuresti, cod poştal 0

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LUCANU Gheorghe-Virgil Adresă(e) Str. Cerceluş nr. 52, Sector 3, Bucuresti, cod poştal 0 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LUCANU GheorgheVirgil Adresă(e) Str. Cerceluş nr. 52, Sector 3, Bucuresti, cod poştal 031408 Telefon(oane) +40 318044198 Mobil: +40 745025610

Mai mult

Profesor universitar doctor inginer Costache DRUŢU Memoriu de activitate A absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Iaşi, secţia Tehn

Profesor universitar doctor inginer Costache DRUŢU Memoriu de activitate A absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Iaşi, secţia Tehn Profesor universitar doctor inginer Costache DRUŢU Memoriu de activitate A absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Iaşi, secţia Tehnologia Construcţiei de Maşini, în anul 1958, cu nota

Mai mult

Slide 1

Slide 1 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: +4 021 402.9149; Fax: +4 021 318.10.16 www.electro.pub.ro; e-mail: inginerie.electrica@upb.ro

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Carol I” UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ APĂRARE Carol I Facultatea de comandă şi stat major Departamentul forţe aeriene 3 4 5 TEZA DOCTORAT 7..004 TEZA DOCTORAT 9.07.0 BUCUREŞTI 0 BUCUREŞTI 0 BUCUREŞTI 03 BUCUREŞTI 07

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Perioda CRĂCIUN IOAN Masculin Noiembrie 2015 - prezent Profesor/Şeful Departamentului

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN  Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

Microsoft Word - CV Opriţoiu Flavius.doc

Microsoft Word - CV Opriţoiu Flavius.doc CURRICULUM VITAE Nume: OPRIŢOIU Prenume: FLAVIUS-GABRIEL Data naşterii: Locul naşterii: oraş Ineu, jud. Arad Naţionalitatea: Română Domiciliu: jud. Arad Telefon: Email: I Studii medii 1998-2002 Studii

Mai mult

Universitatea Facultatea Departament ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA Inginerie Marină Inginerie electrică și electronică navală Pozi

Universitatea Facultatea Departament ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN DIN CONSTANŢA Inginerie Marină Inginerie electrică și electronică navală Pozi Universitatea Facultatea Departament ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA Inginerie Marină Inginerie electrică și electronică navală Poziția în statul de funcții Profesor Universitar (C),

Mai mult

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, susţinută la 17.07.2012 Elemente de filosofie

Mai mult

Anexa nr. 5 ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa CV CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae Europass Informaţii p

Anexa nr. 5 ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Anexa CV CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae Europass Informaţii p Anexa nr. 5 ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa CV CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ENE-VOICULESCU, VIRGIL Adresa(e)

Mai mult

Studii Curriculum Vitae Mircea Bîrsan Sunt născut la 1 Mai 1973 în Iaşi, România. Am absolvit Liceul C. Negruzzi din Iaşi în anul In timpul lice

Studii Curriculum Vitae Mircea Bîrsan Sunt născut la 1 Mai 1973 în Iaşi, România. Am absolvit Liceul C. Negruzzi din Iaşi în anul In timpul lice Studii Curriculum Vitae Mircea Bîrsan Sunt născut la 1 Mai 1973 în Iaşi, România. Am absolvit Liceul C. Negruzzi din Iaşi în anul 1992. In timpul liceului am fost membru al Lotului Olimpic de Matematică

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie Februarie Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS S

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie Februarie Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS S RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie 2005 - Februarie 2008 1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS SA 1.2. Statutul juridic: Societate pe acţiuni 1.3.

Mai mult

Annex 2: Scientific publications - prof.univ.dr. Andronic Răzvan-Lucian a) Articles published in professional journals I. ISI Proceedings indexed arti

Annex 2: Scientific publications - prof.univ.dr. Andronic Răzvan-Lucian a) Articles published in professional journals I. ISI Proceedings indexed arti Annex 2: Scientific publications - prof.univ.dr. Andronic Răzvan-Lucian a) Articles published in professional journals I. ISI Proceedings indexed articles: Andronic, Răzvan-Lucian şi Andronic, Anca-Olga.

Mai mult

FD Publicitate si promovarea vanzarilor

FD Publicitate si promovarea vanzarilor FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul de studii Marketing

Mai mult

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONALE. DREPTUL CIVIL CA RAMURA DE REFERINTA ÎN MATERIE

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice FDSA

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice   FDSA Universitatea Ecologică din București Facultatea de Drept și Științe Administrative Departamentul de Științe Juridice și Administrative Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 13 Disciplinele:

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sîntămărian Alina Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca Na

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sîntămărian Alina Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca Na Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sîntămărian Alina Str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca 0264-401261 Alina.Sintamarian@math.utcluj.ro Naţionalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) CRĂCIUN IOAN Str. Panduri, Nr.60, Bl. B, Sc.1, Et.2, Ap.211, Sect. 5, BUCUREŞTI Telefon(oane) +40(0) 745095187 E-mail

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2014- Nr. Perioada de Obiective şi teme de Colectiv

Mai mult

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Naţiona

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Naţiona C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ E-mail serbeszki@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 14 august 1968 Perioada

Mai mult

Microsoft Word - CV_LauraRuse.doc

Microsoft Word - CV_LauraRuse.doc CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume RUSE Laura-Cristina Adresă Bucuresti Telefon - Fax - E-mail laura.ruse@cs.pub.ro Naţionalitate Română Data naşterii 04 Decembrie 1985 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială (A+B). Algoritmica grafurilor. Domeniul de competenta:

Mai mult

Microsoft Word - e8e7-1dc0-fc0b-ccbb

Microsoft Word - e8e7-1dc0-fc0b-ccbb LEGE Nr. 257 din 22 mai 2001 *** Republicată privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 1 CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii IONIŢĂ PROFIR Bucureşti, România ionita@mt.ro română Localitatea Galați, județul Galați

Mai mult

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie 1976 - Locul naşterii: Craiova, judeţul Dolj - Domiciliul: Craiova - Naţionalitatea: română

Mai mult

Microsoft Word - CV SG

Microsoft Word - CV SG CURICULUM VITAE 1. Nume: SUDITU 2. Prenume: GABRIEL DAN 3. Data şi locul naşterii: 24 septembrie 1975, Paşcani, jud. Iaşi 4. Cetăţenie: română 5. Stare civilă: necăsătorit 6. Studii: Instituţia Universitatea

Mai mult

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e-

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e- Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel: 0264.405.327 Fax: 0264.591.906 e-mail: math@math.ubbcluj.ro web: http://www.cs.ubbcluj.ro

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ADER 31_Faza 7 Macheta 27 Raportul WEB [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ADER 31_Faza 7 Macheta 27 Raportul WEB [Read-Only] [Compatibility Mode] Denumire proiect: Tehnologie de mecanizare şiechipamente tehnice pentru condiţionarea şi calibrarea merelor destinate fermelor pomicole de semi-subzistenţă PLANUL SECTORIAL "ADER 2020" Obiectivul general:

Mai mult

Microsoft Word - 00 Raport cercetare Facultatea de Inginerie Galati.docx

Microsoft Word - 00 Raport cercetare Facultatea de Inginerie Galati.docx FACULTATEA DE INGINERIE UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Str. Domnească nr. 111, Tel.: +40 336 130208 800201 - Galaţi, România Fax: +40 236 314463 www.ing.ugal.ro RAPORT DE CERCETARE - 2014 În cadrul

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara,

Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara, Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist

Mai mult

OPIS

OPIS http://www.utcluj.ro/educatie/doctorat/info.php OPIS cu documentele necesare pentru susţinerea publică 1. Cerere depunere teza doctorat 2 ex. 2. Propunere comisie de doctorat 2 ex. 3. Curriculum vitae

Mai mult

LOADS AND RESULTS ON CFD PROPELER ANALYSIS LOADS AND RESULTS ON CFD PROPELER ANALYSIS Șef lucr. dr. ing. Adrian POPA, Șef lucr. dr. ing. Ionuț Cristia

LOADS AND RESULTS ON CFD PROPELER ANALYSIS LOADS AND RESULTS ON CFD PROPELER ANALYSIS Șef lucr. dr. ing. Adrian POPA, Șef lucr. dr. ing. Ionuț Cristia LOADS AND RESULTS ON CFD PROPELER ANALYSIS Șef lucr. dr. ing. Adrian POPA, Șef lucr. dr. ing. Ionuț Cristian SCURTU Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, România REZUMAT. Pentru a putea determina

Mai mult

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA Activitatea stiintifică - MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) * Număr: 7 Marketing internaţional - Curs ID-FR ISSN:--------------------

Mai mult

Anexa nr. 1 NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR LA ACADEMIA DE POLIŢIE ALEXANDRU IOAN CUZA Domeniul de licenţă FACULTATEA DE POLIŢIE Ştiin

Anexa nr. 1 NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR LA ACADEMIA DE POLIŢIE ALEXANDRU IOAN CUZA Domeniul de licenţă FACULTATEA DE POLIŢIE Ştiin Anexa nr. 1 NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 LA ACADEMIA DE POLIŢIE ALEXANDRU IOAN CUZA Domeniul de licenţă FACULTATEA DE POLIŢIE Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Nume anterior LUNGU ANTONELA-ALINA ŞOFINEŢ Adresă(e) Str. Bogdan Vodă, nr. 139A, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş Telefon(oane) 0745960674

Mai mult

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea 2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APPROVED: MSU SENATE of 2017 Minutes no. FACULTATEA DE LITERE PHILOLOGY FACULTY PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROGRAMME OF STUDIES Nivelul calificării conform ISCED 7 Qualification level

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAŢII PERSONALE Norocel Liliana Str. La Alexa, Sat Pâraie, Com. Mălini, Jud. Suceava, România 0756658087 norocel_liliana@yahoo.com Sexul Feminin Data naşterii 05/04/1990 Naţionalitatea Română LOCUL

Mai mult

ROMNIA N E S E C R E T

ROMNIA N E S E C R E T METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ADMITERII LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE DE CENTRUL DE SCAFANDRI PENTRU CALIFICAREA SCAFANDRU CONSTANŢA 2011 1

Mai mult

Informaţii privind organizarea concursului pentru ocuparea postului

Informaţii privind organizarea concursului pentru ocuparea postului Informaţii privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Șef de Lucrări - Departamentul de Electronică și Telecomunicații, poziţia 15 Facultatea de Electromecanică Navală Universitatea Maritimă

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri)

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri) Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0721824416 E-mail(uri) camelia.surugiu@faa.unibuc.ro, cameliasurugiu@gmail.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22

Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22 Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22 şi 23 din O.M. 6560/2012, publicat în Mon. Of. 890

Mai mult

ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltar

ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltar ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 06 PN II RU TE 00 0 Codul proiectului

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Răduț Casiana - Alexandra Adresa(e) Aleea Răsaritului, nr.3, bl 2,ap 2 Arad (România) Telefon(oane) 025728930 Mobil 0748420553 E-mail casiana.radut@gmail.com

Mai mult

CV Dan Caragheorgheopol-ian2014

CV Dan Caragheorgheopol-ian2014 UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1 CURRICULUM VITAE Asist. univ. dr. DAN CARAGHEORGHEOPOL UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Hălălae Ioan Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (uri)

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Hălălae Ioan Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (uri) Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Hălălae Ioan Telefon(oane) Mobil: 0747054850 Fax(uri) E-mail(uri) i.halalae@ueml.ro, i.halalae@gmail.com Naţionalitate Româna Data

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Data naşterii IORDACHE CONSTANTIN EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada Perioada Funcţia sau

Mai mult

Microsoft Word - evaluare ANCS_iit_2005_2007.doc

Microsoft Word - evaluare ANCS_iit_2005_2007.doc Academia Română Filiala Iaşi Institutul de Informatică Teoretică RAPORT DE AUTOEVALUARE ANEXA 1 perioada 2005-octombrie 2007 1. Datele de autentificare ale unitatii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea:

Mai mult

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE Postul scos la concurs: Lector, Poz. 17 Disciplinele postului: Geografia generală a turismului; Geografia

Mai mult

ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT NAVAL ŞI PORTUAR DOMENIUL DE ST

ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT NAVAL ŞI PORTUAR DOMENIUL DE ST ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT NAVAL ŞI PORTUAR DOMENIUL DE STUDII : INGINERIE ŞI MANAGEMENT PROGRAMUL DE STUDII

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri) (uri) ASPC, Str. Petr

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri) (uri) ASPC, Str. Petr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) +40 256 404014 Fax(uri) E-mail(uri) ASPC, Str. Petre Râmneanţu (Oltul) nr.2, A204, 300596 Timişoara sorisuciu@gmail.com,

Mai mult

Project Work-Based Learning in the Field of Mechatronics: Introducing VET Multipliers to Alternate Work-Based Learning in Romania and Macedonia PROIEC

Project Work-Based Learning in the Field of Mechatronics: Introducing VET Multipliers to Alternate Work-Based Learning in Romania and Macedonia PROIEC Project Work-Based Learning in the Field of Mechatronics: Introducing VET Multipliers to Alternate Work-Based Learning in Romania and Macedonia PROIECT COTAREA ÎN DESEN TEHNIC 1. INFORMAREA: 15 minute

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telefon 0762 61 77 43 E-mail nitaadrian@hotmail.com Domenii

Mai mult

CV Florin F. NICHITA Adresa: Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane, P.O. Box 1-764, RO-70700, Bucuresti, ROMANIA Afiliere: Insti

CV Florin F. NICHITA Adresa: Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane, P.O. Box 1-764, RO-70700, Bucuresti, ROMANIA Afiliere: Insti CV Florin F. NICHITA Adresa: Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane, P.O. Box 1-764, RO-70700, Bucuresti, ROMANIA Afiliere: Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Informatica 1.3 Departamentul Informatica 1.4 Domeniul

Mai mult

Raport UNBM

Raport UNBM UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE RO Baia Mare 4383 Str. Dr.Victor Babes Nr. 62A Tel: +4-262-218922, Fax: +4-262-276.153 E-mail: rectorat@ubm.ro, http://www.ubm.ro RECTORAT Raport de Cercetare Ştiinţifică

Mai mult

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. 3121/27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. 3121/27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. /7 ianuarie 0 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare publicat în Monitorul Oficial

Mai mult

Microsoft Word - PLR1624_Psihologie_Organizationala_2012_2013_sem_2.docx

Microsoft Word - PLR1624_Psihologie_Organizationala_2012_2013_sem_2.docx FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihologie 1.4 Domeniul de

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT Anexa 3. R51 F02 Fişa de verificare Numele şi prenumele candidatului: Ioan-Cozmin Manolache-Rusu Denumirea postului didactic: Asistent Poziţia din statul de funcţii3. Nr. crt. Standarde minimale pentru

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE J A N D A R M E R I A R O M Â N Ă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu şos. Bucureşti, nr. 57, Giurgiu, tel

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE J A N D A R M E R I A R O M Â N Ă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu şos. Bucureşti, nr. 57, Giurgiu, tel MINISTERUL AFACERILOR INTERNE J A N D A R M E R I A R O M Â N Ă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu şos. Bucureşti, nr. 57, Giurgiu, tel. 0246 219 631, fax 0246 215 539 ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE ZAHIU MIHAELA Strada Chezășiei, Nr.43, Sector 3, București 0724.326.739 mihaela.zahiu@gmail.com Sexul Feminin Data naşterii 10.11.1984 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Brătianu Constantin Adresă(e) Str.Matei Basarab, Nr.48, Sector 3, 030674 Bucureşti Telefon(oane) Fix: (0040-21)3217110 Mobil:(004)0744379042

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultate

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultate UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT / Approved: SENATUL USM /SENATE MSU 2017 Proces verbal nr. / Protocol nr. Facultatea Ştiințe Economice The Faculty of Economic Sciences

Mai mult