Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc"

Transcriere

1 RAPORT DE EVALUARE la nivelul judetului DOLJ in urma controlului efectuat in conformitate cu Ordinul comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 888/270/2007 Comisia mixta formata din reprezentanti ai Autoritatii de sanatate publica, Casei de asigurari de sanatate, si Inspectiei sanitare de stat din judetul DOLJ, au desfasurat, in conformitate cu metodologia aprobata prin OMSP/CNAS nr. 888/270/2007 controlul privind modul de derulare a programelor nationale de sanatate si a activitatii realizata de unitatile sanitare cu paturi. I) Programul national de diabet si alte boli de nutritie 1. DATE privind tipul si numarul unitatilor verificate Numarul unitatilor sanitare cu paturi verificate (pe judet) = 2 - Denumirea unitatilor sanitare verificate: - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Spitalul Clinic Municipal " Filantropia " Craiova - Numarul total al unitatilor sanitare cu paturi din judet = Numarul cabinetelor medicale verificate (pe judet) = 8 Din care: - numarul cabinetelor de medici de familie = 4 - numarul cabinetelor de medicina de specialitate (diabet) = 4 - numarul total de cabinete medicale din judet aflate în contract cu CAS = 404 din care: - medicina de familie = medicina de specialitate = Numarul farmaciilor de circuit deschis verificate (pe judet) = 2 Din care: - numarul farmaciilor din mediul urban = 1 - numarul farmaciilor din mediu rural = Numarul farmaciilor (urban si rural) aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate = 131 (90+41) 2. Obiective verificate (date prezentate pe total judet) Organizarea si raportarea programului de diabet si alte boli de nutritie la nivelul: a) cabinetului medicului specialist; - numarul cabinetelor la care exista si se respectă programarea pacientilor la controlul periodic = 4; - numarul cabinetelor la care nu exista programarea pacientilor la controlul periodic = 0 - numarul cabinetelor care au evidenta nominala a beneficiarilor/cnp = 4 - numarul cabinetelor care nu au evidenta nominala a beneficiarilor/cnp = 0 b) cabinetul medicului de familie - numarul bolnavilor aflati in tratament cu ADO din care numarul de bolnavi pentru care s-a transcris scrisoarea medicala la medicul de familie. În evidenţa celor 4 cabinete medicină de familie verificate există un număr de 155 bolnavilor aflati in tratament cu ADO din care numarul de bolnavi pentru care s-a transcris scrisoarea medicala la medicul de familie este de 75. c) farmacia de circuit deschis - numar de farmacii de circuit deschis care au asigurat aprovizionarea cu medicamente in termen maxim de 24 ore = 131 1

2 - numar de farmacii de circuit deschis la care s-au constatat disfunctionalitati in aprovizionarea cu medicamentele (enumerarea disfunctionalitatilor) = 0 d) unitati sanitare prin care se deruleaza programul = 2 - cantitatile de medicamente comandate au fost stabilite tinand cont si de stocurile existente in momentul fundamentarii necesarului de consum din luna anterioara si de numarul de bolnavi? (DA: se nominalizeaza unitatile sanitare; NU: se nominalizeaza unitatile sanitare). DA: - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Spitalul Clinic Municipal " Filantropia " Craiova - stocul de insulina existent in farmaciile de circuit inchis la si ; precum si consumul mediu lunar pentru bolnavii internati - pentru fiecare unitate din judet care deruleaza programul RON Denumirea Stoc la Stoc la Consum mediu unitatii sanitare lunar (ianuarieaprilie 2007) Sp.Clinic , , ,44 Judeţean de Urgenţă Craiova Spitalul Clinic , , ,67 Municipal " Filantropia " Craiova - realitatea indicatorilor raportati - nominalizarea unitatilor sanitare care au raportat indicatori care nu corespund cu realitatea nu este cazul - incadrarea in sumele alocate, in perioada ianuarie-aprilie nominalizarea unitatilor sanitare care nu s-au incadrat in sumele alocate in perioada ianuarie aprilie nu este cazul 3. Indicatorii specifici trimestrul I 2006 comparativ cu trimestrul I 2007 Trim. I 2006 Trim I 2007 a) - numarul bolnavilor aflati in tratament ADO - cost mediu/bolnav 72,81 RON RON - cheltuieli totale /judet RON ,61 RON b) - numar bolnavi tratati cu insulina cost mediu /bolnav tratat cu insulina 380,33 RON 362,94 RON - cheltuieli totale / judet RON ,77 RON c) - numar bolnavi aflati in tratament mixt cost mediu / bolnav 378,68 RON 323,8 RON - cheltuieli totale / judet RON ,95 RON Precizati cauzele cresterilor costurilor medii / pacient si pe tip de tratament (a, b, c) (a) Conform notelor de relaţii date de coordonatorii locali ai programului şi a celor constatate de echipa de control s-au constatat următoarele : - în trimestrul I 2007 peste 90% din reţetele cu ADO s-au eliberat pentru o perioadă de 90 de zile faţă de 60 zile în trimestrul I costurile în tratamentul pacienţilor cu diabet în unităţile cu paturi au fost influenţate de respectarea ghidurilor terapeutice pentru diabeticul obez, cu stigmatele sindromului metabolic şi cu complicaţiile cardio-vasculare. 2

3 - conform topului valoric al medicamentelor pentru Programul,,Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat eliberate în perioada şi al aceluiaşi top pentru perioada , pe primele 10 poziţii se regăsesc aproximativ aceleaşi medicamente. Potrivit topului medicilor după numărul de prescripţii eliberate şi topului valoric al medicamentelor eliberate pe program în perioada , precum şi aceloraşi topuri corespunzătoare perioadei (se iau în calcul primele cinci poziţii, atât pentru trimestrul I 2006 cât şi pentru trimestrul I 2007) constatăm următoarele: - în trimestrul I 2006 s-au prescris reţete cu o valoare de ,63 lei, valoarea medie fiind de 114,71 lei/prescripţie medicală; - în trimestrul I 2007 s-au prescris 9107 reţete cu o valoare de ,36 lei, valoarea medie fiind de 138,70 lei/prescripţie medicală; Menţionăm faptul că în cursul trimestrului I 2006 a beneficiat de medicamentele specifice acestui program la nivelul judeţului un număr de 8925 bolnavi, iar în trimestrul I 2007 un număr de a) Denumirea comerciala a medicamentelor specifice (ADO/insulina) a caror perscriptie pe total judet a crescut cu mai mult de 20% in perioada , fata de consumul mediu al trim IV 2006, precum si procentul de crestere pentru fiecare dintre ele Nu s-au înregistrat creşteri cantitative de peste 20% la principalele produse medicamentoase pe perioada trimestrului I 2007 comparativ cu trimestrul I 2006, perioadă verificată conform metodologiei impusă de Ord.Comun 888/237/ b) Numarul total al medicilor prescriptori, din care numarul medicilor prescriptori la care s-a constatat cresterea prescrierii medicamentelor mentionate la lit. a). Din cei 10 medici prescriptori pentru un singur medic prescriptor s-a constatat cresterea prescrierii medicamentelor. 5. Respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de organizarea, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici programului. Pentru unităţile sanitare publice, responsabilităţile persoanelor implicate în derularea programului sunt menţionate în fişele de post, sunt cunoscute şi în general respectate. Pentru cabinetele medicilor de familie, farmacii cu circuit deschis, cabinete în regim particular, responsabilităţile sunt menţionate în contractele încheiate cu CAS Dolj, sunt cunoscute şi în general respectate. 6. Disfunctionalitati constatate in derularea programului de diabet zaharat Unităţile farmaceutice în contract cu CAS Dolj şi implicate în derularea programului, s-au aprovizionat cu antidiabetice orale, iar în cazul în care un medicament nu exista în farmacie sau era în cantitate insuficientă, farmacia reţinea prescripţia şi în termen de maxim 24 ore îl achiziţiona. Menţionăm că aprovizionarea prin comandă în mediul urban este făcută sub 24 de ore, pe când în mediul rural aprovizionarea se încadrează în termenul prevăzut de actele normative. Unităţile farmaceutice pentru o mai bună deservire a populaţie sunt într-o strânsă colaborare cu medicii de familie, dar nu de fiecare dată pacienţii ridică medicamentele de la farmacia cea mai apropiată de cabinetele acestora. 7. Propuneri de masuri pentru remedierea deficientelor - termen scurt aprovizionarea cabinetelor medicilor de familie cu aparate de tip glucometre şi teste în vederea monitorizării pacienţilor cu ADO şi cu PC-uri, software pentru realizarea evidenţelor primare; - termen mediu puncte de recolte la nivelul cabinetelor medicilor de familie pentru completarea betriei de analize necesare controlului periodic al beneficiarului de program. 3

4 II) Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice 1. Date privind tipul si numarul unittilor verificate Numarul unitatilor sanitare cu paturi verificate (pe judet) = 2 - Denumirea unitatilor sanitare verificate - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Spitalul Clinic Municipal " Filantropia " Craiova - Numarul total al unitatilor sanitare cu paturi din judet = Numarul cabinetelor medicale de specialitate verificate (pe judet) = 2 - numarul total al cabinetelor medicale de specialitate din judet = Numarul farmaciilor de circuit deschis verificate (pe judet) Din care: nu este cazul - numarul farmaciilor din mediul urban - numarul farmaciilor din mediu rural 1.4. Numarul total al farmaciilor (urban si rural) aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate nu este cazul 2. Obiective verificate (date prezentate pe total judet) a) cabinetului medicului specialist; - numarul cabinetelor la care exista si se respecta programarea pacientilor la controlul periodic = 2 - numarul cabinetelor la care nu exista programarea pacientilor la controlul periodic = 0 - numarul cabinetelor care au evidenta nominala a beneficiarilor/cnp = 2 - numarul cabinetelor care nu au evidenta nominala a beneficiarilor/cnp = 0 b) unitati sanitare prin care se deruleaza programul - cantitatile de medicamente comandate au fost stabilite tinand cont si de stocurile existente in momentul fundamentarii necesarului de consum din luna anterioara si de numarul de bolnavi? (DA: se nominalizeaza unitatile sanitare; NU: se nominalizeaza unitatile sanitare). DA: - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Spitalul Clinic Municipal " Filantropia " Craiova - stocul de medicamente specifice existente in farmaciile de circuit inchis la si ; precum si consumul mediu lunar pentru bolnavii internati - pentru fiecare unitate din judet care deruleaza programul Denumirea unitatii sanitare Sp.Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova Spitalul Clinic Municipal " Filantropia " Craiova RON Stoc la Stoc la Consum mediu lunar (ianuarieaprilie 2007) , , , , , ,18 - realitatea indicatorilor raportati - nominalizarea unitatilor sanitare care au raportat indicatori care nu corespund cu realitatea nu este cazul 4

5 - incadrarea in sumele alocate, in perioada ianuarie-aprilie nominalizarea unitatilor sanitare care nu s-au incadrat in sumele alocate in perioada ianuarie-aprilie nu este cazul c) farmacia de circuit deschis - nu este cazul - numar de farmacii de circuit deschis care au asigurat aprovizionarea cu medicamente in termen maxim de 24 ore - numar de farmacii de circuit deschis la care s-au constatat disfunctionalitati in aprovizionarea cu medicamentele (enumerarea disfunctionalitatilor) 3. Indicatorii specifici trim I 2006 comparativ cu trim. I 2007 Trim I 2006 Trim I numar bolnavi cu afectiuni oncologice aflati in tratament - cost mediu / bolnav tatat ambulatoriu cost mediu/bolnav tratat in spital 1278,16RON 1509,87RON - cheltuieli totale / judet ,42RON ,5RON 4. a) Denumirea comerciala a medicamentelor specifice a caror prescriptie pe total judet a crescut cu mai mult de 20% in perioada , fata de consum mediu al trim. IV 2006, precum si procentul de crestere pentru fiecare dintre ele S-a înregistrat o creştere cantitativă cu aproximativ 25% la GLIVEC în perioada trimestrului I 2007 comparativ cu trimestrul I 2006, perioadă verificată conform metodologiei impusă de Ord.Comun 888/237/ b) Numarul total al medicilor prescriptori din care numarul medicilor prescriptori la care s-a constatat cresterea prescrierii medicamentelor mentionate la lit. a). La cei 11 medici prescriptori, nu s-a constatat cresterea prescrierii medicamentelor. 5. Respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de organizarea, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici programului. În ceea ce priveşte responsabilităţile persoanelor implicate în derularea programului s-a constatat că acestea sunt menţionate în fişele de post, sunt cunoscute şi în general respectate. 6. Disfunctionalitati constatate in derularea programului de oncologie În perioada analizată nu s-au semnalat şi nu s-au constatat disfuncţionalităţi în derularea programului. 7. Propuneri de masuri pentru remedierea deficientelor - nu este cazul - termen scurt - termen mediu III) Programul national de transplant de tesuturi, organe si celule 1. Date privind tipul si numarul de unitati verificate Numarul unitatilor sanitare cu paturi verificate (pe judet) = 1 - Denumirea unitatilor sanitare verificate - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Numarul total al unitatilor sanitare cu paturi din judet = 1 5

6 1.2. Numarul farmaciilor de circuit deschis verificate (pe judet) nu este cazul Din care: - numarul farmaciilor din mediul urban - numarul farmaciilor din mediu rural 2. Obiective verificate (date prezentate pe total judet) - organizarea si raportarea programului la nivelul unitatilor sanitare prin care se deruleaza programul: - cantitatile de medicamente procurate/comandate au fost stabilite tinand cont si de stocurile existente in momentul fundamentarii necesarului de consum din luna anterioara si de numarul de bolnavi? (DA: se nominalizeaza unitatile sanitare; NU: se nominalizeaza unitatile sanitare). DA: - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - stocul de medicamente specifice existente in farmaciile de circuit inchis la , daca s- au luat masuri pentru redistribuirea stocurilor RON Denumirea unitatii sanitare Stoc la Masuri pentru redistribuirea stocurilor Spitalul Clinic Judeţean de 44699,25 - Urgenţă Craiova - realitatea indicatorilor raportati - nominalizarea unitatilor sanitare care au raportat indicatori care nu corespund cu realitatea - nu este cazul - incadrarea in sumele alocate, in perioada ianuarie-aprilie nominalizarea unitatilor sanitare care nu s-au incadrat in sumele alocate in perioada ianuarie-aprilie 2007 unitatea s- a încadrat în suma alocată şi în cantitatea de medicamente scoase cu titlu gratuit din rezerva MSP. 3. Indicatorii specifici trim. I 2007 a) numarul de bolnavi cu transplant efectuat aflati in evidenta la pacienţi au beneficiat de tratament posttransplant b) numar bolnavi care au beneficiat de tratament posttransplant in luna aprilie 2007 Numărul de pacienţi care au ridicat reţete în luna aprilie 2007 cu medicaţie imunosupresoare sunt 33, din care 19 au ridicat medicaţia din farmacia cu circuit închis a Spitalului Judeţean, iar restul din farmaciile cu circuit deschis, ca urmare a intrării în vigoare a Ord. 570/116/ a) Denumirea comerciala a medicamentelor specifice a caror prescriptie pe total judet a crescut cu mai mult de 20% in perioada , fata de media trim. IV 2006, precum si procentul de crestere pentru fiecare dintre ele Terapia imunosupresoare necesară pacienţilor transplantaţi a fost prescrisă în Centrul de Transplant. Eliberarea reţetelor în Ambulatoriul de Nefrologie al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova s-a făcut pe baza scrisorilor medicale eliberate de către centrele de transplant, iar modificarea schemei terapeutice aparţine medicilor care au iniţiat tratamentul. b) Numarul total al medicilor prescriptori din care numarul medicilor prescriptori la care s-a constatat cresterea prescrierii medicamentelor mentionate la lit. a). La nivelul unităţii care a eliberat reţete cu terapie imunosupresoare există un singur medic prescriptor, care a prescris reţetele pe baza scrisorilor medicale eliberate de centrele de transplant. 6

7 5. Respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de organizarea, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici programului. Persoanele implicate în derularea programului au respectat prevederile legale privind responsabilităţile legate de derularea programului. 6. Disfunctionalitati constatate in derularea programului transplant de ţesuturi şi organe În trimestrul I 2007 alocarea fondurilor pentru program s-a făcut cu întârziere din partea MSP, fapt ce a determinat întârzierea aprovizionîrii cu medicaţie imunosupresoare, iar pentru luna martie medicaţia a fost suplimentată prin produse scoase cu titlu gratuit din rezerva MSP. 7. Propuneri de masuri pentru remedierea deficientelor nu este cazul - termen scurt - termen mediu IV) Indeplinirea indicatorilor de performanţă asumaţi prin contractul de management, în trim. I 2007, precum şi respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale şi/sau bugetare pe anul Indeplinirea atributiilor din contractul de management Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor in trim. I 2007: - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova se remarcă o suprautilizare a paturilor la secţiile de medicină internă; neurologie; recuperare, medicină fizică şi balneologie; obstetrică-ginecologie II, în situaţia în care nu se practică sistemul de programare a internărilor pe liste de aşteptare. S-a recomandat instituirea programării internărilor pe liste de aşteptare, pentru cazurile care se pretează la acest sistem şi instituirea serviciilor de spitalizare de zi. - Spitalul Clinic Municipal Craiova se remarcă o suprautilizare marcată la secţia de recuperare, medicină fizică şi balneologie. S-a recomandat instituirea programării internărilor pe liste de aşteptare, pentru cazurile care se pretează la acest sistem şi instituirea serviciilor de spitalizare de zi. - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova se remarcă o suprautilizare la secţiile psihiatrie II şi neuropsihiatrie infantilă. S-a recomandat instituirea programării internărilor pe liste de aşteptare, pentru cazurile care se pretează la acest sistem şi o mai eficientă folosire a serviciilor de spitalizare de zi sau extinderea acestora. - Spitalul Orăşenesc Aşezămintele Brancoveneşti Dăbuleni se remarcă suprautilizarea paturilor la secţiile de medicină internă şi boli infecţioase. Se recomandă o mai eficientă folosire a programării internărilor pe liste de aşteptare la secţia de medicină internă şi trierea riguroasă a internărilor la secţia de boli infecţioase. - Spitalul Orăşenesc Filiaşi se remarcă suprautilizarea paturilor la secţiile pediatrie şi obstetrică-ginecologie. S-a recomandat instituirea programării internărilor pe liste de aşteptare, pentru cazurile care se pretează la acest sistem şi instituirea serviciilor de spitalizare de zi. - Spitalul de Pneumologie Leamna se remarcă suprautilizarea secţiei pneumoftiziologie I şi subutilizarea secţiei pneumoftizilogie II. Se recomandă a se lua măsuri de repartizare uniformă a internărilor pe toate cele 3 secţii de pneumoftiziologie. - Spitalul Orăşenesc Segarcea Se remarcă o suprautilizare generală a paturilor, pe întreg spitalul, cu predominenţă la secţiile medicină internă, ortopedie şi pediatrie. S-a recomandat instituirea programării internărilor pe liste de aşteptare, pentru cazurile care se pretează la acest sistem şi instituirea serviciilor de spitalizare de zi. - Spitalul Municipal Băileşti Se remarcă suprautilizarea paturilor la secţiile de boli infecţioase şi obstetrică-ginecologie. S-a recomandat instituirea programării internărilor pe liste de aşteptare, pentru cazurile care se pretează la acest sistem şi instituirea serviciilor de spitalizare de zi. 7

8 1.2. Realizarea indicatorilor economico-financiari in trim. I 2007 : Spitalul clinic de urgenta Craiova - executia bugetara este mai mica decat bugetul aprobat datorita faptului ca platile efectuate in trim I au - ponderea cheltuielilor de personal este mai mare decat cea propusa, pe de o parte datorita maririi salariilor, iar pe de alta parte nerealizarii in totalitate a bugetului propus. Spitalul clinic municipal Filantropia - ponderea cheltuielilor de personal este mai mare decat cea propusa, pe de o parte datorita maririi salariilor, iar pe de alta parte nerealizarii in totalitate a bugetului propus. Spitalul clinic V.Babes - ponderea cheltuielilor de personal este mai mare decat cea propusa, pe de o parte datorita maririi salariilor, iar pe de alta parte nerealizarii in totalitate a bugetului propus. Spitalul neuropsihiatrie Spitalul PNF Leamna 8

9 Spitalul municipal Calafat - ponderea cheltuielilor de personal este mai mare decat cea propusa, pe de o parte datorita maririi salariilor, iar pe de alta parte nerealizarii in totalitate a bugetului propus. Spitalul municipal Filiasi Spitalul orasenesc Segarcea - ponderea cheltuielilor de personal este mai mare decat cea propusa, pe de o parte datorita maririi salariilor, iar pe de alta parte nerealizarii in totalitate a bugetului propus. Spitalul municipal Bailesti Spitalul orasenesc Dabuleni 9

10 Centrul de cardiologie Craiova - executia bugetara este mai mica decat bugetul aprobat datorita faptului ca platile efectuate in trim I au Spitalul Poiana Mare UNITATEA SANITARA Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit: - servicii urgenta cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente si materiale santiare, alte cheltuieli. - servicii paraclinice (inclusiv imagistica) cheltuieli ocazionate de aceste servicii. - servicii spitalizare continua - cheltuieli ocazionate de aceste servicii inclusiv cheltuielile efectuate in cadrul programelor nationale de sanatate. - servicii spitalizare de zi cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate in cadrul programelor nationale de sanatate. - servicii in ambulatorul de specialitate al spitalului cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente si materiale sanitare si alte cheltuieli, precum si contravaloarea serviciilor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru activitatea prestata in ambulator (care se raporteaza distinct de primele categorii de cheltuieli). SPIT.CLIN.JUD.URG SPIT FILANTROPIA SPIT.V.BABES SPIT NEUROPSIHIATRIE SPIT.LEAMNA SPIT CALAFAT SPIT.FILIASI SPIT.SEGARCEA SPIT. DABULENI CARDIOLOGIA SPIT POIANA MARE TOTAL

Posturi

Posturi COD POST DOME NIU JUDET UNITATEA SANITARA LOC DE MUNCA SPECIALITATEA NR. POSTURI CENTRU PREGATIRE CENTRU CONCURS BV-M-01 M BRASOV SPITAL MUNICIPAL DR. AUREL LABORATIR ANATOMIE ANATOMIE PATOLOGICA PATOLOGICĂ

Mai mult

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc CAS TELEORMAN ROMÂNIA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, Jud Teleorman Cod fiscal: 11347260 Cont: 301511347260 Trezoreria

Mai mult

Casa Națională de Asigurări de Sănătate ORDIN Nr. 113/ privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor națion

Casa Națională de Asigurări de Sănătate ORDIN Nr. 113/ privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor națion Casa Națională de Asigurări de Sănătate ORDIN Nr. 113/09.02.2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016,

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf CUPRINS Pagina I. Precizări metodologice..... 5 1. Obiectivele cercetării statistice.. 5 2. Sursa de date 5 3. Metoda de colectare a datelor 5 4. Periodicitate și perioada de referință. 6 5. Concepte de

Mai mult

ORDIN

ORDIN ORDIN privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă Văzând Referatul de aprobare nr....al Direcţiei asistenţă medicală, având

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din 24.07.2019 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE

NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE RAPORT PRIVIND PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV 2017 Programele nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta un ansamblu de actiuni

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016 Consiliul

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ul

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ul SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială la Compartimentul Chirurgie maxilo-facială; un post

Mai mult

rpt_clinici

rpt_clinici LISTA UNITATILOR DE INDRUMARE METODOLOGICA (pentru repartitia din 18-20 decembrie 2012, Centrul Universitar Bucuresti) ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (7 rezidenti) Spitalul Clinic "N. Malaxa" Bucuresti

Mai mult

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean Mure~ a organigramei Pre~edintele Consiliului Judetean

Mai mult

Raportare TRIMESTRUL III 2007.xls

Raportare TRIMESTRUL III 2007.xls CASA DE ASIGURARI DE SANATATE Subprogram 3. TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU AFECTIUNI CARDIOVASCULARE PRIN CHIRURGIE CARDIOVASCULARA SI PRIN CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA SI ELECTROFIZIOLOGIE Tabel 3.1 SITUATIA

Mai mult

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE Aprobat Presedintele Director General Regulament de organizare si functionare al comisiilor CAS Neamt pentru bolile cronice pentru medicamentele care necesita aprobarea Comisiei CAS Comisiile se infiinteaza

Mai mult

Spitalul Orasenesc Comanesti

Spitalul Orasenesc Comanesti SPITALUL ORĂŞENES IOAN LASĂR OMĂNEŞTI Str. Vasile Alecsandri Nr.,omăneşti, Jud. acău, Tel: 034 3745, Fax: 034 3749 E-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro Web: www.spitalulcomanesti.ro Indicatori de performanţă

Mai mult

DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/ , procesul de

DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/ , procesul de DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/27.03.2018, procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala

Mai mult

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200 CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933; www.spital-tirguneamt.ro, e-mail:

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE Hotărâre 18 2017-01-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor

Mai mult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar

Mai mult

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterio

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterio SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea

Mai mult

Stimate pacient, Pe această cale vă aducem la cunoştinţă faptul că s-a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu Harvoni (SOFOSBUVIR

Stimate pacient, Pe această cale vă aducem la cunoştinţă faptul că s-a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu Harvoni (SOFOSBUVIR Stimate pacient, Pe această cale vă aducem la cunoştinţă faptul că s-a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu Harvoni (SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR) al cirozei hepatice cu virus C, forma

Mai mult

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programelor Naţionale de Sănătate În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (4) din Leg

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programelor Naţionale de Sănătate În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (4) din Leg HOTĂRÂRE privind aprobarea Programelor Naţionale de Sănătate În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Str.Clinicilor nr. 3-5, cod ; Tel.: , Certificat ISO 9001:2008 Fax: 0264

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Str.Clinicilor nr. 3-5, cod ; Tel.: , Certificat ISO 9001:2008 Fax: 0264 Capitolul II. PRIORITĂŢI MANAGERIALE Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public şi este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante

Mai mult

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII CONTRACTUALE Nr. Avizat, Director General Radu ŢIBICHI Aprobat, Preşedinte Vasile CIURCHEA REFERAT DE APROBARE În temeiul prevederilor:

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală

Mai mult

NOTA

NOTA NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile

Mai mult

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î Ordin MS nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin

Mai mult

Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din , se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să f

Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din , se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să f Anunțul Spitalului Municipal Gherla, publicat în Viața medicală nr. 22 din 31.05.2019, se anulează din motive organizatorice, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară cu respectarea prevederilor

Mai mult

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie Denumire post Poziți

DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie Denumire post Poziți DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI martie - aprilie 2015 FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul I: Anatomie și Embriologie 12.03.2015, ora 9.00 13.03.2015, ora 9.00 Poziția 45, Anatomie-Embriologie.

Mai mult

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie clinică în cadrul Compartimentului Toxicologie medico-legală. sănătății, republicată, cu modificările ulterioare

Mai mult

Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita

Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita Stimati Membri SNPPC, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) si brokerul de asigurari Leader Team Broker au deosebita placere de a va reaminti o oferta in trei variante

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării

Mai mult

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPREZINTA APROX. 57% DIN SALARIUL BRUT SERV.ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE-TRANSP

Mai mult

_MO_GA_sanatate lista servicii PF-PJ WEB

_MO_GA_sanatate lista servicii PF-PJ WEB Lista de servicii medicale AMBULATORIU - Pachetele A, B și C Asigurarea Medicală Integrală AMBULATORIU A, B, C /AUGUST 2017 SCREENING (conform ghidurilor medicale internaționale) 1. Anamneza și istoricul

Mai mult

organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află

organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situaţie. e) de la data la care casa de

Mai mult

ÎMPREUNĂ PENTRU PACIENTUL CU SCA ÎN PRIMUL AN POST EVENIMENTUL ACUT Medicamentul BRILIQUE 90mg, DCI Ticagrelor, este 100% compensat pentru pacienții c

ÎMPREUNĂ PENTRU PACIENTUL CU SCA ÎN PRIMUL AN POST EVENIMENTUL ACUT Medicamentul BRILIQUE 90mg, DCI Ticagrelor, este 100% compensat pentru pacienții c ÎMPREUNĂ PENTRU PACIENTUL CU SCA ÎN PRIMUL AN POST EVENIMENTUL ACUT Medicamentul BRILIQUE 90mg, DCI Ticagrelor, este 100% compensat pentru pacienții cu SCA tratați invaziv cu stent, în baza unui contract

Mai mult

CONTRACTUL-CADRU din 16 martie 2016 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a disp

CONTRACTUL-CADRU din 16 martie 2016 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a disp CONTRACTUL-CADRU din 16 martie 2016 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru

Mai mult

Microsoft Word - Lista departamentelor si a disciplinelor.docx

Microsoft Word - Lista departamentelor si a disciplinelor.docx Facultatea de Medicină 1 Ştiinţe morfologice 2 Ştiinţe funcţionale 3 Ştiinţe moleculare 4 Medicină comunitară 5 Medicină internă 6 Specialităţi medicale 7 Chirurgie Disciplina Anatomie şi embriologie Histologie

Mai mult

ANEXA 2

ANEXA 2 ANEXA 2 CONTRACTUL-CADRU care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

Mai mult

6. TUREAC + DRAGOMIR

6. TUREAC + DRAGOMIR ASSESSMENT OF PROFICIENCY INDICATORS IN PUBLIC INSTITUTIONS University Lecturer Cornelia TUREAC, Ph.D. University Professor Georgeta DRAGOMIR, Ph.D. Abstract: The paper approaches up-to-date elements pertaining

Mai mult

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE I REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare. I.2* I.3* Spitalul are autorizație sanitară

Mai mult

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea dreptului prevăzut de art. 34 din Constituția României,

Mai mult

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx P L A N U L S T R A T E G I G 2014-2020 I. MANDAT Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor

Mai mult

Ordin MS_163_2015

Ordin MS_163_2015 Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 163/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr..../... Nr.... /... APROBAT MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Sorina PINTEA APROBAT p. PREŞEDINTE Ră

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr..../... Nr.... /... APROBAT MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Sorina PINTEA APROBAT p. PREŞEDINTE Ră MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr..../... Nr.... /... APROBAT MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Sorina PINTEA APROBAT p. PREŞEDINTE Răzvan Teohari VULCĂNESCU REFERAT de aprobare a Ordinului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi c

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi c CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi constatate lei Denumirea indicatorilor *) anuale aprobate

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare

CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi trimestriale cumulate Incasari realizate cumulat Incasari realizate luna

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

ORDIN Nr

ORDIN   Nr ORDIN Nr. 729 din 17 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi

Mai mult

Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didac

Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didac Nr. crt. Specialitatea Programului de rezidentiat CENTRU UNIVERSITAR-LISTA COORDONATORI REZIDENTI -ACTUALIZAT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2015 Grad Didactic Nume Prenume Coordonator Disciplina didactica la

Mai mult

Microsoft Word - OG_18_2009 privind rezidentiatul.doc

Microsoft Word - OG_18_2009 privind rezidentiatul.doc Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară ANEXA 1 CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s Ordonanţă de urgenţă 100 2017-12-14 Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru României nr 1006

Mai mult

MACHETA CONT EXECUTIE CAS HD

MACHETA CONT EXECUTIE CAS HD Cod CONT DE EXECUTIE VENITURI IUNIE 2017 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HUNEDOARA Denumire indicator Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi trimestriale cumulate Incasari realizate

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind măsurile de control al tuberculozei Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Capitolul I Dispoziţii gen

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind măsurile de control al tuberculozei Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Capitolul I Dispoziţii gen CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind măsurile de control al tuberculozei Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Capitolul I Dispoziţii generale Art.1 - Prezenta lege reglementează cadrul general

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții SPITAL REGIONAL DE URGENȚĂ IAȘI Secțiunea

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari În temeiul art. 108 din

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ Prof.

Mai mult

CASA JUDE\EAN[ DE ASIGUR[RI

CASA JUDE\EAN[ DE ASIGUR[RI C N A S CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VASLUI Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.131 Telefon 0235/369104 Fax 0235/369103 e-mail :cjasvs@vaslui.rdsnet.ro RAPORT DE ACTIVITATE

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E 264/ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E 264/ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E 264/31.07.2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

Anexa_P6

Anexa_P6 Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. / R E G U L A M E N T U L de Organizare si Funcţionare a SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 0 CUPRINS CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale pag.2 CAPITOLUL

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

1935

1935 ARHIVELE NAŢIONALE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DOLJ INVENTAR 1860 1901 46 u.a. 1 PREFAŢĂ În cadrul Serviciului spitalelor din Craiova printre unităţile spitaliceşti cele mai vechi, atestate documentar se înscrie

Mai mult

N E C O N F I D E N T I A L DECIZIA Nr. 241 din Preşedintele director general al CAS Neamţ, ec. Marieana Atomulesei, numit prin Ordinul P

N E C O N F I D E N T I A L DECIZIA Nr. 241 din Preşedintele director general al CAS Neamţ, ec. Marieana Atomulesei, numit prin Ordinul P N E C O N F I D E N T I A L DECIZIA Nr. 241 din 09. 03. 2017 Preşedintele director general al CAS Neamţ, ec. Marieana Atomulesei, numit prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 909/ 30. 09. 2015; Având în vedere

Mai mult

Evenimente EMC - furnizori - edituri - publicatii.xlsx

Evenimente EMC - furnizori - edituri - publicatii.xlsx Demire publicatie Acta Dermatologica Transilvanica ISI Acta Endocrinologica - Bucharest Acta Medica Transilvanica Acta Neurologica Transilvaniae Actualităţi Stomatologice Analele de Chirurgie Plastică

Mai mult

ORDIN nr. 729 din 17 iulie 2009

ORDIN nr. 729 din 17 iulie 2009 ORDIN nr. 729 din 17 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROLOGE 1609 ASIST. PRINCIPAL(A) AMBULATOR INTEGRAT CABINET

Mai mult

Ordinul MS 858_2012

Ordinul MS 858_2012 ORDIN Nr. 858/1194 din 6 septembrie 22 privind stabilirea modalității de transmitere şi raportare a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

Mai mult

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA SINTEZA EVALUĂRILOR ACADEMICE DIN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 COORDONATORI Prof. Dr. Dan DUMITRAŞCU Prorector Asigurare Calitate şi Relaţii

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax Nr. 32294/27.06.2019 A N U N Ţ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului

Mai mult

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate MEDIC ŞEF/SERVICIUL MEDICAL Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti secretariat.medic

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate MEDIC ŞEF/SERVICIUL MEDICAL Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti   secretariat.medic Casa Naţională de Asigurări de Sănătate MEDIC ŞEF/SERVICIUL MEDICAL Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti E-mail: secretariat.medicsef@casan.ro Tel. 0372309233, Fax 0372309248 SE APROBĂ

Mai mult

Nr.479/ RAPORT DE ACTIVITATE - al PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL - dr. farm. OLGA STANA - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ

Nr.479/ RAPORT DE ACTIVITATE - al PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL - dr. farm. OLGA STANA - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ Nr.479/01.02.2016 - RAPORT DE ACTIVITATE - al PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL - dr. farm. OLGA STANA - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ..........................................................................

Mai mult

Microsoft Word - metodologia.docx

Microsoft Word - metodologia.docx ANEXA 4 METODOLOGIA CADRU DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, DE DISPOZITIVE MEDICALE, DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE ART. 1 (1) Prezenta metodologie cadru se referă la evaluarea furnizorilor

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT:

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galati 1.2 Facultatea / Departamentul M

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galati 1.2 Facultatea / Departamentul M FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galati 1.2 Facultatea / Departamentul Medicină si Farmacie / Clinic Medical 1.3 Catedra -

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE SPITALUL MUNICIPAL SACELE Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele, Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665 Telefon/ fax: secretariat +4 0368 404 752, Registratură/ programări

Mai mult

Spitale CJAS

Spitale CJAS SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Gestiunea serviciilor medicale spitaliceşti la nivel CNAS Manual de utilizare Versiune document: 1.2 RELEASED Creat: 07-17-2006 Ultima

Mai mult

O R D I N NR

O R D I N  NR ORDIN Nr. 1207/16.10.2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății

Mai mult

Transparenta veniturilor salariale pentru functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 20

Transparenta veniturilor salariale pentru functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 20 Transparenta veniturilor salariale functiile din cadrul Spitalului Orasenesc Beclean conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31 Martie 2019 cond. Spital deosebit de In conformitate prevederile HGR

Mai mult

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/24.04.2014 APROB, MINISTRU NICOLAE BANICIOIU REFERAT DE APROBARE Comisia de chirurgie

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII APROB, Ministru Sorina PINTEA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE APROB, p. Președinte Razvan Teohari VULCANESCU Vicepresedin

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII APROB, Ministru Sorina PINTEA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE APROB, p. Președinte Razvan Teohari VULCANESCU Vicepresedin MINISTERUL SĂNĂTĂŢII APROB, Ministru Sorina PINTEA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE APROB, p. Președinte Razvan Teohari VULCANESCU Vicepresedinte REFERAT DE APROBARE In conformitate cu prevederile

Mai mult

Text extras din: Ordin 840/ Ordinul nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale

Text extras din: Ordin 840/ Ordinul nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale Text extras din: Ordin 840/2018 - Ordinul nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în

Mai mult

Gestiunea serviciilor de recuperare a sănătăţii în sanatorii şi preventorii

Gestiunea serviciilor de recuperare a sănătăţii în sanatorii şi preventorii SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Gestiunea serviciilor de recuperare a sănătăţii în sanatorii şi preventorii la nivel CNAS Manual de referinţă Versiune document:

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor

Mai mult

Chestionarul MOSPS

Chestionarul MOSPS Chestionar de evaluare a siguranței pacienților în cabinetele de consultații de medicină primară (AHRQ MOSPS) INSTRUCȚIUNI Gândește-te la modul în care se fac lucrurile în cabinetul de consultații și exprimă-ți

Mai mult

Nr / Aprobat, Manager Dr. Banciu Stelian POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Spitalului Clinic de Pediat

Nr / Aprobat, Manager Dr. Banciu Stelian POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Spitalului Clinic de Pediat Nr. 1280 / 26.02.2019 Aprobat, Manager Dr. Banciu Stelian POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu 1. Termeni Regulamentul General privind Protecția

Mai mult

ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pe

ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pe ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Aviaţiei, nr. 1, Roşiorii de Vede Tel/fax , Nr. / APROBAT Consili

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Aviaţiei, nr. 1, Roşiorii de Vede Tel/fax , Nr. / APROBAT Consili CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. Aviaţiei, nr. 1, Roşiorii de Vede Tel/fax 0247406085, 0247406095 Nr. / APROBAT Consiliul de Administratie PLAN DE MANAGEMENT EVALUAREA SPITALUL

Mai mult

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA 105100,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; CIF 2845125 ;Nr.

Mai mult

Examene si concursuri

Examene si concursuri Centrul universitar BRAȘOV Specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE Președinte Conf. dr. Scârneciu Camelia Data, ora Luni 1 aprilie 2019, ora 9.00 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Sectia Interne III

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult