ORDIN nr. 846 din 3 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţion

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ORDIN nr. 846 din 3 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţion"

Transcriere

1 ORDIN nr. 846 din 3 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr /875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 567 din 5 iulie 2018 Văzând Referatul de aprobare nr. SP din 29 iunie 2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG din 29 iunie 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere: - art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. I Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 Programul naţional de boli transmisibile, litera A) Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, poziţiile 382, 397 şi 398 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 382 W J05AB04 RIBAVIRINUM REBETOL 200 mg CAPS. 200 mg MERCK SHARP & DOHME MAREA BRITANIE CUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC) P-RF/R 140 1, , , W J05AR10 LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM** KALETRA 200 mg/50 mg COMPR. FILM. 200 mg/50 mg ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM. PR , , ,000000

2 398 W J05AR10 LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM** KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/ml SOL. ORALĂ 80 mg/ml + 20 mg/ml ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 5 FLAC. MULTIDOZĂ DIN TPE X 60 ML + 5 SERINGI GRADATE A 5 ML PR 5 243, , , În anexa nr. 2, la secţiunea P1 Programul naţional de boli transmisibile, litera A) Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, după poziţia 513 se introduc zece noi poziţii, poziţiile , cu următorul cuprins: AUROBINDO CU RIBAVIRINACOMPR.200PHARMA BLIST. 514W J05AB04RIBAVIRINUM AUROBINDO FILM. mg (MALTA) MALTA PVC/AL PRF1681, , , mg LIMITED X 168 COMPR. FILM. CU 1 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 515W J06BA01UMANĂ GAMMANORM SOL. mg/(ip) MAREA DIN PR 1 580, , , NORMALĂ** 165 mg/ml INJ. ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 20 ML SOL. INJ. CU 10 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 516W J06BA01UMANĂ GAMMANORM SOL. mg/(ip) MAREA DIN PR , , , NORMALĂ** 165 mg/ml INJ. ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 20 ML SOL. INJ. CU 10 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 517W J06BA01UMANĂ GAMMANORM SOL. mg/(ip) MAREA DIN PR , , , NORMALĂ** 165 mg/ml INJ. ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 6 ML SOL. INJ.

3 CU 1 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 518W J06BA01UMANĂ GAMMANORM SOL. mg/(ip) MAREA DIN PR 1 360, , , NORMALĂ** 165 mg/ml INJ. ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 12 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂ GAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMA MAREA DIN 519W J06BA01UMANĂ NORMALĂ**165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR , , , ml LIMITED X 12 ML SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂ GAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 520W J06BA01UMANĂ NORMALĂ**165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR 1 690, , , ml LIMITED X 24 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂ GAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 521W J06BA01UMANĂ NORMALĂ**165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR , , , ml LIMITED X 24 ML SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂ GAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 522W J06BA01UMANĂ NORMALĂ**165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR , , , ml LIMITED X 48 ML SOL. INJ.

4 CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂ GAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 523W J06BA01UMANĂ NORMALĂ**165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR , , , ml LIMITED X 48 ML SOL. INJ. 3. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 Programul naţional de oncologie, poziţia 413 se abrogă. 4. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 Programul naţional de oncologie, după poziţia 506 se introduc douăzeci şi una de noi poziţii, poziţiile , cu următorul cuprins: CUTIE CU 5 FLAC. DIN PULB. STICLĂ PT. BRUNĂ, BENDAMUSTINACONC. 2,5 CAPACITATEA 507W L01AA09BENDAMUSTINUM**1MYLAN 2,5 mgpt. mg/mylan S.A.S. FRANŢA DE 50 ML, PR5 739, , , /ml SOL. ml CARE CONŢINE PERF. 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ CUTIE CU 5 FLAC. DIN PULB. STICLĂ PT. BRUNĂ, BENDAMUSTINACONC. 2,5 CAPACITATEA 508W L01AA09BENDAMUSTINUM**1MYLAN 2,5 mgpt. mg/mylan S.A.S. FRANŢA DE 20 ML, PR5 189, , , /ml SOL. ml CARE CONŢINE PERF. 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ PULB. BRUNĂ, CU BENDAMUSTINAPT. 2,5ACCORD CAPACITATEA 509W L01AA09 BENDAMUSTINUM**1ACCORD 2,5 CONC. mg/healthcare MAREA DE 50 ML, CUPR5 740, , ,000000

5 mg/ml PT. ml LIMITED BRITANIE PULB. PT. SOL. CONC. PT. PERF. SOL. PERF. CARE CONŢINE 100 MG BENDAMUSTINĂ CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, PULB. CU PT. CAPACITATEA BENDAMUSTINUM BENDAMUSTINA CONC. 2,5 REPUBLICADE 25 ML, CU 510W L01AA09 **1 ZENTIVA 2,5 PT. mg/zentiva, K.S.CEHĂ PULB. PT. PR5 191, , , mg/ml SOL. ml CONCENTRAT PERF. PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU PULB. CAPACITATEA BENDAMUSTINA PT. 2,5 DE 50 ML, CU 511W L01AA09 BENDAMUSTINUM ZENTIVA 2,5 CONC. mg/zentiva, K.S.REPUBLICAPULB. PT. PR5 749, , , **1 mg/ml PT. ml CEHĂ CONCENTRAT SOL. PT. SOL. PERF. PERF. CARE CONŢINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ CONC. CUTIE X 1 BEVACIZUMABUM**1AVASTIN 25 mgpt. 25 ROCHE MAREA FLAC. DIN 512W L01XC07 Ω /ml SOL. mg/registration BRITANIE STICLĂ X 4 MLS , , , PERF. ml LTD. CONC. PT. SOL. PERF.

6 CONC. CUTIE X 1 BEVACIZUMABUM AVASTIN 25 mgpt. 25 ROCHE MAREA FLAC. DIN 513W L01XC07 **1 Ω /ml SOL. mg/registration BRITANIE STICLĂ X 16 S , , , PERF. ml LTD. ML CONC. PT. SOL. PERF. CUTIE CU 1 CONC. FLACON DIN IPILIMUMABUM **1YERVOY 5 mg/ PT. 5 BRISTOL-MYERSMAREA STICLĂ X W L01XC11 Ω ml SOL. mg/squibb BRITANIE ML CONCENTRATPR , , , PERF. ml PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB) CUTIE CU 1 CONC. FLACON DIN IPILIMUMABUM **1YERVOY 5 mg/ PT. 5 BRISTOL-MYERSMAREA STICLĂ X W L01XC11 Ω ml SOL. mg/squibb BRITANIE ML CONCENTRATPR , , , PERF. ml PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB) CUTIE X 1 FLACON DIN CONC. STICLĂ X 14 PERJETA 420 PT. 420ROCHE MAREA ML CONCENTRAT 516W L01XC13 PERTUZUMABUM **1mg SOL. mg REGISTRATION BRITANIE PENTRU PR , , , PERF. LTD. SOLUŢIE PERFUZABILĂ X 420 MG PERTUZUMAB PULB. FLAC. DIN PT. STICLĂ DE TIP 517W L01XC18 PEMBROLIZUMABUM KEYTRUDA 50 CONC. 50 MERCK SHARP &MAREA I CE CONŢINE PR , , , **1 Ω mg PT. mg DOHME BRITANIE 50 MG SOL. PEMBROLIZUMAB PERF. CONC. 10 AMBALAJ CU 2 518W L01XC21 RAMUCIRUMABUM CYRAMZA PT. mg/eli LILLY OLANDA

7 FLACOANE A 10PR , , , **1 Ω SOL. ml NEDERLAND BV ML PERF. CONC. CUTIE CU 2 LARTRUVO 10 PT. 10 ELI LILLY FLAC. DE W L01XC27 OLARATUMAB **1 mg/ml SOL. mg/nederland BV OLANDA ML CE CONŢIN PR , , , PERF. ml 190 MG OLARATUMAB CUTIE CU PALBOCICLIBUM IBRANCE PFIZER MAREA BLIST. DIN 520W L01XE33 **1 mg CAPS. mg LIMITED BRITANIE PVC-PCTFE- PVCPR21 788, , , /AL X 21 CAPSULE CUTIE CU PALBOCICLIBUM IBRANCE PFIZER MAREA BLIST. DIN 521W L01XE33 **1 mg CAPS. mg LIMITED BRITANIE PVC-PCTFE- PVCPR21 788, , , /AL X 21 CAPSULE CUTIE CU PALBOCICLIBUM 75 PFIZER MAREA BLIST. DIN 522W L01XE33 **1 IBRANCE 75 mgcaps. mg LIMITED BRITANIE PVC- PCTFE-PVCPR21 788, , , /AL X 21 CAPSULE CUTIE CU VENCLYXTO 100COMPR.100 MAREA BLIST. DIN AL 523W L01XX52 VENETOCLAX **1 mg FILM. mg ABBVIE LTD. BRITANIE DIN PVC/PE/ PR14 241, , , PCTFE X 14 COMPR. FILM. CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/ VENCLYXTO 100COMPR.100 MAREA PCTFE X W L01XX52 VENETOCLAX **1 mg FILM. mg ABBVIE LTD. BRITANIE COMPR. FILM. PR112239, , , (4 CUTII X 28 COMPR. FILM.) AMBALAJ

8 MULTIPLU CUTIE CU VENCLYXTO 100COMPR.100 MAREA BLIST. DIN AL 525W L01XX52 VENETOCLAX **1 mg FILM. mg ABBVIE LTD. BRITANIE DIN PVC/PE/ PR7 243, , , PCTFE X 7 COMPR. FILM. CUTIE CU VENCLYXTO 10 COMPR.10 MAREA BLIST. DIN AL 526W L01XX52 VENETOCLAX **1 mg FILM. mg ABBVIE LTD. BRITANIE DIN PVC/PE/ PR14 26, , , PCTFE X 14 COMPR. FILM. CUTIE CU VENCLYXTO 50 COMPR.50 MAREA BLIST. DIN 527W L01XX52 VENETOCLAX **1 mg FILM. mg ABBVIE LTD. BRITANIE AL. DIN PVC/ PR7 123, , , PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM. 5. În anexa nr. 2, la secţiunea P5 Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziţia 143 se introduc patru noi poziţii, poziţiile , cu următorul cuprins: SULIQUA CUTIE CU 5 COMBINAŢII 100 SOL. INJ.100 STILOURI (INSULINE unităţi/mlîn STILOUunităţi/mlSANOFI - INJECTOARE 144W A10AE54GLARGINE INJECTOR + 50 AVENTIS FRANŢA (PENURI) PRF5 158, , , LIXISENATIDUM) micrograme(pen) microgramegroupe PREUMPLUTE ** /ml PREUMPLUT/ml X 3 ML SOLUŢIE AMBALAJ MULTIPLU: 12 (3 TRULICITY SOL. INJ.1,5 mg/0,5eli LILLY PACHETE A 145 W A10BJ05DULAGLUTIDUM **1,5 mg/0,5în PEN ml NEDERLAND BV OLANDA CÂTE 4) PRF1288, , , ml PREUMPLUT PENURI

9 PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOL. CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL BOEHRINGER PENTRU EMPAGLIFLOZINUMJARDIANCE COMPR. INGELHEIM ELIBERAREA 146 W A10BK03** 10 mg FILM. 10 mg INTERNATIONALGERMANIAUNEI PRF305, , , GMBH UNITĂŢI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1) CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL BOEHRINGER PENTRU EMPAGLIFLOZINUMJARDIANCE COMPR. INGELHEIM ELIBERAREA 147 W A10BK03** 25 mg FILM. 25 mg INTERNATIONALGERMANIAUNEI PRF305, , , GMBH UNITĂŢI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1) 6. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, subprogramul P6.5 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune, punctul P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune, după poziţia 9 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 10-18, cu următorul cuprins: CU 1 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 10W J06BA01UMANĂ NORMALĂ GAMMANORMSOL.mg/(IP) MAREA DIN PR1 580, , , ** 165 mg/mlinj.ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

10 CU 10 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 11W J06BA01UMANĂ NORMALĂ GAMMANORMSOL.mg/(IP) MAREA DIN PR10553, , , ** 165 mg/mlinj.ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 20 ML SOL. INJ. CU 10 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 12W J06BA01UMANĂ NORMALĂ GAMMANORMSOL.mg/(IP) MAREA DIN PR10168, , , ** 165 mg/mlinj.ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 6 ML SOL. INJ. CU 1 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 13W J06BA01UMANĂ NORMALĂ GAMMANORMSOL.mg/(IP) MAREA DIN PR1 360, , , ** 165 mg/mlinj.ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 12 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 14W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR10333, , , ** ml LIMITED X 12 ML SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 15W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR1 690, , , ** ml LIMITED X 24 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 16W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIE

11 STICLĂPR10663, , , ** ml LIMITED X 24 ML SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 17W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR , , , ** ml LIMITED X 48 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 18W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIE STICLĂPR , , , ** ml LIMITED X 48 ML SOL. INJ. 7. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, subprogramul P6.15 Sindrom de imunodeficienţă primară, după poziţia 9 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 10-18, cu următorul cuprins: CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 10 W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR1 580, , , ** ml LIMITED X 20 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 11 W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR10553, , , ** ml LIMITED X 20 ML SOL. INJ.

12 CU 10 IMUNOGLOBULINĂ 165OCTAPHARMA FLAC. 12 W J06BA01UMANĂ NORMALĂ GAMMANORMSOL. mg/(ip) MAREA DIN PR10168, , , ** 165 mg/mlinj. ml LIMITED BRITANIESTICLĂ X 6 ML SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 13 W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR1 360, , , ** ml LIMITED X 12 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL. 165OCTAPHARMAMAREA DIN 14 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj. mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR10333, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 12 ML SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL 165 OCTAPHARMAMAREA DIN 15W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/ (IP) BRITANIESTICLĂPR1 690, , , ** ml LIMITED X 24 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL 165 OCTAPHARMAMAREA DIN 16W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/ (IP) BRITANIESTICLĂPR10663, , , ** ml LIMITED X 24 ML SOL. INJ. CU 1 FLAC.

13 IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL 165 OCTAPHARMAMAREA DIN 17W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/ (IP) BRITANIESTICLĂPR , , , ** ml LIMITED X 48 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL 165 OCTAPHARMAMAREA DIN 18W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/ (IP) BRITANIESTICLĂPR , , , ** ml LIMITED X 48 ML SOL. INJ. 8. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, după subprogramul P6.23 Neuropatia optică ereditară Leber se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.24 Amiotrofia spinală musculară, cu următorul cuprins: CUTIE CU 1 2,4BIOGEN FLAC. DE 5 1W M09AX07NUSINERSENUMSPINRAZASOL mg/idec MAREA ML CE PR , , , **1 12 mg INJ.ml LTD BRITANIECONŢINE 12 MG NUSINERSEN 9. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, subprogramul P9.1 Transplant medular, după poziţia 301 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile , cu următorul cuprins: CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 302 W J06BA01UMANĂ NORMALĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR1 580, , , ** ml LIMITED X 20 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC.

14 IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL 165OCTAPHARMAMAREA DIN 303 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR10553, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 20 ML SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 304 W J06BA01UMANĂ 165 mg./ INJ.mg/(IP) BRITANIESTICLĂPR10168, , , NORMALĂ** ml. ml LIMITED X 6 ML. SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 305 W J06BA01UMANĂ 165 mg./ INJ.mg/(IP) BRITANIESTICLĂPR1 360, , , NORMALĂ** ml. ml LIMITED X 12 ML. SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 306 W J06BA01UMANĂ 165 mg./ INJ.mg/(IP) BRITANIESTICLĂPR10333, , , NORMALĂ** ml. ml LIMITED X 12 ML. SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 307W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR1 690, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 24 ML. SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 308W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip)

15 BRITANIESTICLĂPR10663, , , NORMALA** ml LIMITED X 24 ML. SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 309W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR , , , NORMALĂ** ml LIMITED X 48 ML. SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 310W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR , , , NORMALĂ** ml LIMITED X 48 ML. SOL. INJ. 10. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, subprogramul P9.4 Transplant renal combinat rinichi şi pancreas, după poziţia 202 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile , cu următorul cuprins: CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 203 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR1 580, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 20 ML. SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 204 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR10 553, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 20 ML. SOL. INJ.

16 CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 205 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR10 168, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 6 ML. SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 206 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR1 360, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 12 ML. SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 207 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR10 333, , , NORMALA** ml LIMITED X 12 ML. SOL. INJ. CU 1 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 208 W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR1 690, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 24 ML. SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 209W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR 10663, , , NORMALĂ** ml LIMITED X 24 ML. SOL. INJ. CU 1

17 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL.165OCTAPHARMAMAREA DIN 210W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR , , , NORMALĂ** ml LIMITED X 48 ML. SOL. INJ. CU 10 FLAC. IMUNOGLOBULINĂGAMMANORMSOL 165OCTAPHARMAMAREA DIN 211W J06BA01UMANĂ 165 mg/mlinj.mg/(ip) BRITANIESTICLĂPR , , , NORMALĂ** ml LIMITED X 48 ML SOL. INJ. 11. În anexa nr. 4, la secţiunea P1 Programul naţional de boli transmisibile, litera A) Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins: CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ IMUNOGLOBULINĂ IG VENA 5 g 5 g INCOLORĂ A 4W J06BA02NORMALĂ PT. ADM./ 100 ml SOL. / KEDRIONITALIA100 ML PR11.168, , , INTRAVASCULARĂ**soluţie PERF.100S.P.A. SOLUŢIE perfuzabilă ml PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE 12. În anexa nr. 4, la secţiunea P6 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, subprogramul P6.5 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune, punctul P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune, după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins: CUTIE CU 1 FLACON DIN IMUNOGLOBULINĂ STICLĂ NORMALĂ PT. IG VENA 5 g 5 g INCOLORĂ A 4W J06BA02ADM. / 100 ml SOL. / KEDRIONITALIA100 ML PR11.168, , , INTRAVASCULARĂsoluţie PERF.100S.P.A. SOLUŢIE

18 ** perfuzabilă ml PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE 13. În anexa nr. 4, la secţiunea P6 Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, subprogramul P6.15 Sindrom de imunodeficienţă primară, după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins: CUTIE CU 1 FLACON DIN IMUNOGLOBULINĂ STICLĂ NORMALĂ PT. IG VENA 5 g 5 g INCOLORĂ A 4W J06BA02ADM. / 100 ml SOL. / KEDRIONITALIA100 ML PR11.168, , , INTRAVASCULARĂsoluţie PERF.100S.P.A. SOLUŢIE ** perfuzabilă ml PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE 14. În anexa nr. 4, la secţiunea P9 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, subprogramul P9.1 Transplant medular, după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins: CUTIE CU 1 FLACON DIN IMUNOGLOBULINĂ STICLĂ NORMALĂ PT. IG VENA 5 g 5 g INCOLORĂ A 4W J06BA02ADM. / 100 ml SOL. / KEDRIONITALIA100 ML PR11.168, , , INTRAVASCULARĂsoluţie PERF.100S.P.A. SOLUŢIE ** perfuzabilă ml PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE 15. În anexa nr. 4, la secţiunea P9 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, subprogramul P9.4 Transplant renal combinat rinichi şi pancreas, după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins: CUTIE CU 1 FLACON DIN IMUNOGLOBULINĂ STICLĂ NORMALĂ PT. IG VENA 5 g 5 g INCOLORĂ A

19 4W J06BA02ADM. / 100 ml SOL. / KEDRIONITALIA100 ML PR11.168, , , INTRAVASCULARĂsoluţie PERF.100S.P.A. SOLUŢIE ** perfuzabilă ml PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Liliana Maria Mihai

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE BENDAMUSTINUM INDICAȚIA: LIMFOM nonhodkin Data de depunere dosar 18.08.2014 Numar dosar 3143 PUNCTAJ: 65 1 1. DATE GENERALE 1.1. DCI: BENDAMUSTINUM 1.2. DC:

Mai mult

Act LexBrowser

Act LexBrowser MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA POLITICA MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Nr / Avizat, SECRETAR DE STAT DAN OCTAVIAN ALEXANDR

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA POLITICA MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Nr / Avizat, SECRETAR DE STAT DAN OCTAVIAN ALEXANDR MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA POLITICA MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Nr. 29288/17.05.2019 Avizat, SECRETAR DE STAT DAN OCTAVIAN ALEXANDRESCU Aprob, MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE I: ACIDUM IBANDRONICUM INDICAȚIA: TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI LA PACIENTELE ÎN POSTMENOPAUZĂ CU RISC CRESCUT DE FRACTURĂ Reducerea riscului fracturilor vertebrale

Mai mult

Raportare TRIMESTRUL III 2007.xls

Raportare TRIMESTRUL III 2007.xls CASA DE ASIGURARI DE SANATATE Subprogram 3. TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU AFECTIUNI CARDIOVASCULARE PRIN CHIRURGIE CARDIOVASCULARA SI PRIN CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA SI ELECTROFIZIOLOGIE Tabel 3.1 SITUATIA

Mai mult

Casa Națională de Asigurări de Sănătate ORDIN Nr. 113/ privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor națion

Casa Națională de Asigurări de Sănătate ORDIN Nr. 113/ privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor națion Casa Națională de Asigurări de Sănătate ORDIN Nr. 113/09.02.2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016,

Mai mult

ORDIN nr din 16 decembrie 2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 ş

ORDIN nr din 16 decembrie 2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 ş ORDIN nr. 1.467 din 16 decembrie 2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii

Mai mult

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZA ASIGURATII,

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE Hotărâre 18 2017-01-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor

Mai mult

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE EPLERENONUM INDICAȚIA: INSUFICIENŢA CARDIACĂ Data de depunere dosar 20.08.2014 Numar dosar 3160 PUNCTAJ: 55 1. DATE GENERALE 1.1. DCI: Eplerenonum 1.2.1. DC:

Mai mult

Programe Nationale Trimestrul IV 2016

Programe Nationale Trimestrul IV 2016 ANEXA - MACHETE DE RAPORTARE A INDICATORILOR SPECIFICI PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII Unitatea care derulează programul*/direcţia de sănătate publică**...

Mai mult

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZA ASIGURATII,

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei

Mai mult

O R D I N NR

O R D I N  NR ORDIN Nr. 1207/16.10.2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății

Mai mult

ÎMPREUNĂ PENTRU PACIENTUL CU SCA ÎN PRIMUL AN POST EVENIMENTUL ACUT Medicamentul BRILIQUE 90mg, DCI Ticagrelor, este 100% compensat pentru pacienții c

ÎMPREUNĂ PENTRU PACIENTUL CU SCA ÎN PRIMUL AN POST EVENIMENTUL ACUT Medicamentul BRILIQUE 90mg, DCI Ticagrelor, este 100% compensat pentru pacienții c ÎMPREUNĂ PENTRU PACIENTUL CU SCA ÎN PRIMUL AN POST EVENIMENTUL ACUT Medicamentul BRILIQUE 90mg, DCI Ticagrelor, este 100% compensat pentru pacienții cu SCA tratați invaziv cu stent, în baza unui contract

Mai mult

RAPORT

RAPORT RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE NIVOLUMABUM INDICAȚIA: MONOTERAPIE PENTRU TRATAMENTUL CANCERULUI SCUAMOS DE CAP SI GAT LA ADULTI LA CARE BOALA PROGRESEAZA IN TIMPUL SAU DUPA TERAPIE DE BAZA

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari În temeiul art. 108 din

Mai mult

Strategia IT&C a Agenţiei Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Strategia IT&C a Agenţiei Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DCI: INSULINUM DEGLUDEC INDICAŢIA: TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT LA ADULȚI Data depunerii dosarului 29.05.2019 Număr dosar 23402 PUNCTAJ: 85 1. DATE GENERALE

Mai mult

NOTA

NOTA NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII APROB, Ministru Sorina PINTEA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE APROB, p. Președinte Razvan Teohari VULCANESCU Vicepresedin

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII APROB, Ministru Sorina PINTEA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE APROB, p. Președinte Razvan Teohari VULCANESCU Vicepresedin MINISTERUL SĂNĂTĂŢII APROB, Ministru Sorina PINTEA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE APROB, p. Președinte Razvan Teohari VULCANESCU Vicepresedinte REFERAT DE APROBARE In conformitate cu prevederile

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/01-02-03 Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă Cefuroximă Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

Modificări și completări ale anexelor 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de

Modificări și completări ale anexelor 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de Modificări și completări ale anexelor 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN pmod si comp anexei 1 la o privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea criteriilor

Microsoft Word - ORDIN pmod si comp anexei 1 la o privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea criteriilor ORDIN nr. 271 din 4 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru

Mai mult

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE MINOCYCLINUM INDICAȚIA: Acnee (determinată de Propionibacterium acnes) Data de depunere dosar 08.09.2014 Numar dosar 3281 PUNCTAJ: 40 1. DATE GENERALE 1.1. DCI:

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DCI VEMURAFENIBUM INDICAȚIA: MELONOM MALIGN Data de depunere dosar 04.08.2014 Numar dosar 2906 PUNCTAJ: 70 1. DATE GENERALE 1.1. DCI: vemurafenib 1.2. DC: Zelboraf

Mai mult

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc RAPORT DE EVALUARE la nivelul judetului DOLJ in urma controlului efectuat in conformitate cu Ordinul comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 888/270/2007 Comisia mixta formata

Mai mult

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura d

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura d ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor

Mai mult

Prescriptie Anexa nr. I (ANEXA nr. 2 la Ordinul 1605/875/2014) SECŢIUNEA C2 - LISTA denumirilor comerciale și a preturilor de decontare a medicamentel

Prescriptie Anexa nr. I (ANEXA nr. 2 la Ordinul 1605/875/2014) SECŢIUNEA C2 - LISTA denumirilor comerciale și a preturilor de decontare a medicamentel Prescriptie Anexa nr. I (ANEXA nr. 2 la Ordinul 1605/875/2014) SECŢIUNEA C2 - LISTA denumirilor comerciale și a preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși in cadrul programele

Mai mult

PRO_4804_ doc

PRO_4804_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4804/2012/01-02-03-04 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR CEREBROLYSIN 215,2 mg/ml soluţie injectabilă/concentrat pentru soluţie perfuzabilă Citiţi

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE

NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE RAPORT PRIVIND PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV 2017 Programele nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta un ansamblu de actiuni

Mai mult

Microsoft Word _Perfalgan 100ml_UK PIL_II-44+ UT.doc

Microsoft Word _Perfalgan 100ml_UK PIL_II-44+ UT.doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6274/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Paracetamol Sandoz 10 mg/ml soluţie perfuzabilă Paracetamol Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2065/2009/01 Anexa 1` Prospect Aciclovir Laropharm 200 mg, comprimate Aciclovir Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest

Mai mult

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 În temeiul art. 108 din Constituţia României,

Mai mult

PRO_4657_ doc

PRO_4657_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4657/2004/01-02-03-04-05 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR LACTECON 667 g/l lichid oral Lactuloză Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

Mai mult

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DABRAFENIBUM INDICAȚIA: MELANOM INOPERABIL SAU METASTATIC POZITIV LA MUTATIA BRAF V600 Data de depunere dosar 11.08.2014 Numar dosar 3035 PUNCTAJ: 65 1. DATE

Mai mult

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programelor Naţionale de Sănătate În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (4) din Leg

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programelor Naţionale de Sănătate În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (4) din Leg HOTĂRÂRE privind aprobarea Programelor Naţionale de Sănătate În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

Mai mult

Modificări și completări ale anexei 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uma

Modificări și completări ale anexei 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uma odificări și completări ale anexei 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor uz uman, în România, care pot fi utilizate/ comercializate către

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Departamentul de Evaluare a Tehnologiilor Medicale Str. Aviator S RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DCI: RIOCIGUAT INDICAȚII: HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ PULMONARĂ CRONICĂ HIPOEMBOLICĂ (HAPCTE) HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ PULMONARĂ (HAP) Data depunerii dosarului 08.04.2015

Mai mult

MACHETA CONT EXECUTIE CAS HD

MACHETA CONT EXECUTIE CAS HD Cod CONT DE EXECUTIE VENITURI IUNIE 2017 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HUNEDOARA Denumire indicator Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi trimestriale cumulate Incasari realizate

Mai mult

Document4

Document4 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei Ordin nr. 373 din 04/08/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 22/10/2003 pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii

Mai mult

CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVAZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONTINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALA SI O SERIN

CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVAZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONTINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALA SI O SERIN CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVAZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONTINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALA SI O SERINGA DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 ML PRF ANEXA

Mai mult

Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a înc

Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a înc Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s Ordonanţă de urgenţă 100 2017-12-14 Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru României nr 1006

Mai mult

Harmonised DHPC letter_BCR-ABLTKIs_HepBreactivation_19Feb2016_PRAC version

Harmonised DHPC letter_BCR-ABLTKIs_HepBreactivation_19Feb2016_PRAC version Martie 2016 Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii Inhibitori de tirozin-kinază BCR-ABL (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) Necesitatea de a efectua o testare

Mai mult

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR CYTOPOINT 10 mg soluție injectabilă pentru câini CYTOPOINT 20 mg soluție injectabilă pentru câini CYTOPOINT

Mai mult

CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare

CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare CONT DE EXECUTIE VENITURI APRILIE 2017 mii lei Cod Denumire indicator Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi trimestriale cumulate Incasari realizate cumulat Incasari realizate luna

Mai mult

PRO_4755_ doc

PRO_4755_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4755/2012/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Technescan PYP 20 mg kit pentru preparat radiofarmaceutic Pirofosfat de sodiu decahidrat Citiţi cu

Mai mult

ANEXA 5 (ANEXA 2a la Ordinul CNAS n SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE IN

ANEXA 5 (ANEXA 2a la Ordinul CNAS n SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE IN ANEXA 5 (ANEXA 2a la Ordinul CNAS n SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR DE

Mai mult

Проспект: Информация для пациента, потребителя

Проспект: Информация для пациента, потребителя Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient Duphalac 667 mg/ml, soluţie orală Lactuloză Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1931/2009/01-02 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Irinotecan Vipharm 20 mg/ml, concentrat pen

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1931/2009/01-02 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Irinotecan Vipharm 20 mg/ml, concentrat pen AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1931/2009/01-02 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Irinotecan Vipharm 20 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă Clorhidrat de irinotecan trihidrat

Mai mult

ORDIN

ORDIN ORDIN privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă Văzând Referatul de aprobare nr....al Direcţiei asistenţă medicală, având

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 7550/2006/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR VIROLEX 250 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă Aciclovir Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT:

Mai mult

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc CAS TELEORMAN ROMÂNIA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, Jud Teleorman Cod fiscal: 11347260 Cont: 301511347260 Trezoreria

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr..../... Nr.... /... APROBAT MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Sorina PINTEA APROBAT p. PREŞEDINTE Ră

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr..../... Nr.... /... APROBAT MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Sorina PINTEA APROBAT p. PREŞEDINTE Ră MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr..../... Nr.... /... APROBAT MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Sorina PINTEA APROBAT p. PREŞEDINTE Răzvan Teohari VULCĂNESCU REFERAT de aprobare a Ordinului

Mai mult

CU 1 FLAC. DIN STICLA TRANSPARENTA CONTINÂND PULB. PENTRU 100 ML SUSPENSIE SI O LINGURITA DOZATOARE DIN POLISTIREN, MARCAT CU GRADATII PT. MASURAREA V

CU 1 FLAC. DIN STICLA TRANSPARENTA CONTINÂND PULB. PENTRU 100 ML SUSPENSIE SI O LINGURITA DOZATOARE DIN POLISTIREN, MARCAT CU GRADATII PT. MASURAREA V CU 1 FLAC. DIN STICLA TRANSPARENTA CONTINÂND PULB. PENTRU 100 ML SUSPENSIE SI O LINGURITA DOZATOARE DIN POLISTIREN, MARCAT CU GRADATII PT. MASURAREA VOLUMELOR 2,5 ML SI 5,0 ML PRF ANEXA 6 (ANEXA 2a la

Mai mult

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DCI: BRENTUXIMAB VEDOTIN INDICAŢIA: LIMFOM HODGKIN CD30+ RECIDIVAT SAU REFRACTAR: 1. DUPĂ TRANSPLANT DE CELULE STEM AUTOLOGE (TCSA) 2. DUPĂ CEL PUŢIN DOUĂ TRATAMENTE

Mai mult

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII CONTRACTUALE Nr. Avizat, Director General Radu ŢIBICHI Aprobat, Preşedinte Vasile CIURCHEA REFERAT DE APROBARE În temeiul prevederilor:

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5294/2005/01-02, 5295/2005/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Keflex 125 mg/5 ml granule

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5294/2005/01-02, 5295/2005/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Keflex 125 mg/5 ml granule AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5294/2005/01-02, 5295/2005/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Keflex 125 mg/5 ml granule pentru suspensie orală Keflex 250 mg/5 ml granule

Mai mult

Minuta: 31

Minuta: 31 Minuta: 01.02.2016 Tema: proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul

Mai mult

Cod formular specific: L012C FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI BORTEZOMIBUM SE

Cod formular specific: L012C FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI BORTEZOMIBUM SE Cod formular specific: L012C FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC DCI BORTEZOMIBUM SECŢIUNEA I - DATE GENERALE 1.Unitatea medicală:....

Mai mult

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4064/2011/01-02-03-04-05-06-07 NR. 4065/2011/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 1` Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Asolfena 5 mg comprimate filmate Asolfena 10

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară ANEXA 1 CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală

Mai mult

Anexa I Lista denumirilor, formelor farmaceutice, concentraţiilor medicamentelor, calea de administrare, deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă d

Anexa I Lista denumirilor, formelor farmaceutice, concentraţiilor medicamentelor, calea de administrare, deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă d Anexa I Lista denumirilor, formelor farmaceutice, concentraţiilor medicamentelor, calea de administrare, deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă din statele membre 1 Stat membru EU/EEA Deţinătorul

Mai mult

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi c

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi c CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi constatate lei Denumirea indicatorilor *) anuale aprobate

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6652/2006/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator LERIDIP 20 mg co

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6652/2006/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator LERIDIP 20 mg co AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6652/2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator LERIDIP 20 mg comprimate filmate Clorhidrat de lercanidipină Citiţi

Mai mult

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZA ASIGURATII,

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7695/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator PREGNYL 5000 UI/ml pulbere şi solvent pentr

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7695/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator PREGNYL 5000 UI/ml pulbere şi solvent pentr AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7695/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator PREGNYL 5000 UI/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Gonadotrofină corionică umană

Mai mult

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ

ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZ ANEXA 1 SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZA ASIGURATII,

Mai mult

Strategia IT&C a Agenţiei Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Strategia IT&C a Agenţiei Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE DCI: DOLUTEGRAVIRUM INDICAȚIE: ÎN ASOCIERE CU ALTE MEDICAMENTE ANTIRETROVIRALE DESTINATE TRATAMENTULUI INFECŢIEI CU VIRUSUL IMUNODEFICIENŢEI UMANE (HUMAN IMMUNODEFICIENCY

Mai mult

Piața farmaceutică, scădere semnificativă după reducerea prețurilor la medicamentele pe bază de prescripție PRESS RELEASE Pagina 1 București, 13 noiem

Piața farmaceutică, scădere semnificativă după reducerea prețurilor la medicamentele pe bază de prescripție PRESS RELEASE Pagina 1 București, 13 noiem Piața farmaceutică, scădere semnificativă după reducerea prețurilor la medicamentele pe bază de prescripție PRESS RELEASE Pagina 1 București, 13 noiembrie 2015 Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital

Mai mult

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănă

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănă Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare

Mai mult

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea dreptului prevăzut de art. 34 din Constituția României,

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2017/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VENTOLIN 5 mg/ml soluţie de inhalat prin n

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2017/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VENTOLIN 5 mg/ml soluţie de inhalat prin n AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10302/2017/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VENTOLIN 5 mg/ml soluţie de inhalat prin nebulizator Salbutamol Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

Ordin MS_163_2015

Ordin MS_163_2015 Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 163/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală

Mai mult

RCP_3764_ doc

RCP_3764_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3764/2011/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Mastodynon comprimate

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2019/ Anexa 1 Prospect PROSPECT: INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR OCTAGAM 50 mg/ml soluţie

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2019/ Anexa 1 Prospect PROSPECT: INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR OCTAGAM 50 mg/ml soluţie AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11338/2019/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR OCTAGAM 50 mg/ml soluţie perfuzabilă Imunoglobulină umană normală (Ig IV) Citiţi

Mai mult

In data de au primit urmatorii Presedinte Director general: Ec. Silvia Puie Director Directia Economica: Ec. Adela Matei Director Directia

In data de au primit urmatorii Presedinte Director general: Ec. Silvia Puie Director Directia Economica: Ec. Adela Matei Director Directia In data de 27.02.2017 au primit urmatorii Presedinte Director general: Ec. Silvia Puie Director Directia Economica: Ec. Adela Matei Director Directia Relaţii Contractuale: Ec. Narcis Muntean Medic sef

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofi

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofi AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8031-8032-8033/2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofilizat oral MINIRIN MELT 120 micrograme liofilizat oral

Mai mult

/14:46 ifrom:medic SEF ;To:Maramureş ; ;# 2/ 10 CNA.S Cxsa Naţională de Asigurări de Sănătate CABINET PREŞEDINTE Calea Călăraşilor

/14:46 ifrom:medic SEF ;To:Maramureş ; ;# 2/ 10 CNA.S Cxsa Naţională de Asigurări de Sănătate CABINET PREŞEDINTE Calea Călăraşilor 19-01-21/14:46 ifrom:medic SEF ;To:Maramureş ;00372309248 ;# 2/ 10 CNA.S Cxsa Naţională de Asigurări de Sănătate CABINET PREŞEDINTE Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc SI9, Sector 3, Bucureşti E-maii: cabinet

Mai mult

PRO_278_ doc

PRO_278_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 278/2007/01-09 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR STAMARIL Pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă în seringă preumplută Vaccin pentru febra

Mai mult

eafederația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu YoungDiab Viitorul în diabet și bolile

eafederația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu YoungDiab Viitorul în diabet și bolile eafederația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu YoungDiab Viitorul în diabet și bolile asociate Forumul Științific Național al Tinerilor

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5948/2005/01-08 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI HIBERIX vaccin Haemophilus

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu aten

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu aten AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe

Mai mult

PRO_8548_ doc

PRO_8548_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8548/2016/01-18 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Folinat de calciu Kabi 10 mg/ml soluţie injectabilă/perfuzabilă Acid folinic Citiţi cu atenție

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9225/2016/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Busulfan Accord 6 mg/ml concentrat pentru s

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9225/2016/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Busulfan Accord 6 mg/ml concentrat pentru s AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9225/2016/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Busulfan Accord 6 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă busulfan Citiţi cu atenţie şi în

Mai mult

PRO_2022_ doc

PRO_2022_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2022/2009/01 Anexa 1' Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Actilyse 50 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă Alteplază Citiţi cu atenţie

Mai mult

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din 24.07.2019 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară ANEXA 1 CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală

Mai mult

PRO_3712_ doc

PRO_3712_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3712/2003/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator KETOTIFEN HELCOR 1 mg, comprimate Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.5926/2005/01; 5927/2005/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR DILZEM 60 mg, comprimate DILZEM 9

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.5926/2005/01; 5927/2005/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR DILZEM 60 mg, comprimate DILZEM 9 AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.5926/2005/01; 5927/2005/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR DILZEM 60 mg, comprimate DILZEM 90 mg retard, comprimate cu eliberare prelungită Diltiazem

Mai mult

RCP_870_ doc

RCP_870_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 870/2008/01 Anexa 2` Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Mucosolvan Junior 15 mg/5

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7264/2014/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru utilizator Betaserc 24 mg comprimate orodispe

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7264/2014/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru utilizator Betaserc 24 mg comprimate orodispe AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7264/2014/01-02-03-04-05 Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru utilizator Betaserc 24 mg comprimate orodispersabile Diclorhidrat de betahistină Citiţi cu atenţie

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, 4.01.2017 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, raportul

Mai mult

untitled

untitled ORDIN pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare referitoare la tarifele sanitar - veterinare privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de inspecţie la frontieră, pentru controlul animalelor

Mai mult