Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA"

Transcriere

1 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct / Buget local ct / Buget asigurări sociale de stat ct / Buget asigurări pentru şomaj ct / Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct / Buget Fond pentru mediu ct / Buget trezoreria statului ct / Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct / Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct / Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct / Buget imprumu turi interne şi externe ct / Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct / = I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 3,9,705 67,841 0,494, ,101. Plati 03,145,374 67, ,50, , Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) 04 1,084, , ,101 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati 07 1,36, ,36, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-1,36, ,36, III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari 10 1,000, ,000, Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1 1,000, ,000, IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) , , , ,404, ,64, ,903 - sume recuperate din excedentul anului precedent* sume utilizate din excedentul anului precedent* 14. 1,000, ,000, sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.- rd.14.3) ,5, ,00, ,004 Pagina 1 / 1

2 Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI 04 -lei- DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Sume in curs de decontare Imprumututi interne si externe Fonduri externe nerambursabil e Depozite bancare Donatii si sponsorizari Garantii gestionari = A I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari Plati Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI ,61 0 7, ,699 1.Diferente de curs favorabile Diferente de curs nefavorabile VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd ) 17 9, , ,981 Pagina 1 / 1

3 Denumirea institutiei: COMUNA MIHAI VITEAZU ul Fiscal: Judetul: CLUJ Balanta de verificare pâna la data 31/03/016 Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final Simbol cont Denumirea contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale ,7, ,061, ,784, Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale ,05, , ,586, Rezerve din reevaluare ,6, ,6, Rezultatul reportat ,77, , ,717, ,748, ,351, Rezultatul patrimonial ,889, , , ,707, ,846, ,776, Provizioane , , x TOTAL CLASA ,907, , , ,44,664.85,190, ,967, de dezvoltare 783, , Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 7, , Alte active fixe necorporale, , Terenuri si amenajari la terenuri 3,868, , ,115, Constructii,618, ,484,63.69,484,63.69,618, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1,983, ,99, Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 477, , Active fixe corporale in curs de executie,861, ,479, ,587, , ,00, Active fixe necorporale in curs de executie 8, , , Titluri de participare 90, , Amortizari privind activele fixe necorporale , , Amortizari privind activele fixe corporale ,585, , , ,665,88.9 x TOTAL CLASA 61,70,66.40,183, ,479, , ,319,731.15,740, ,467,763.07,63, Materiale consumabile 15, , , , , ,

4 Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final Simbol cont Denumirea contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 303 Materiale de natura obiectebr de inventar 1,797, , , ,138, x TOTAL CLASA 3 1,81, , , , ,399.9,153, Fumizori , , , , , Fumizori de active fixe , ,068,97.8 1,479, ,36, ,587, , Clienti Clienti - creditori Personal - salarii datorate , , , , , , Personal - ajutoare si indemnizatii datorate , , , , , Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor , , , , , Alte datorii si creante in legatura cu personalul 5, , , ,930.30, Asigurari sociale , , , , , , Asigurari pentru somaj ,050.00, , , , Alte datorii sociale , , , , , , Taxa pe valoarea adaugata 1, , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Alte datorii si creante cu bugetul 3, , , , , Debitori 345, , Creditori , , , , Creante ale bugetului local,594, , , ,34, , ,396, Creditori ai bugetelor , , Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate ,544,101.9,544, x TOTAL CLASA 4,969, ,708.79,068,190.10,586, ,49, ,90, ,746, ,398, Conturi la trezorerii si institutii de credit 7, , Dobanzi Disponibil al bugetului local 10,64, ,995, ,000, ,494, ,000, ,759, Casa , , , , Alte valori Avansuri de trezorerie , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1, , Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 139, , , , Viramente interne , , , ,

5 Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final Simbol cont Denumirea contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 5x TOTAL CLASA 5 10,414, ,498, ,513, ,810,760.36,3, ,001, cu materialele consumabile , , , , cu alte stocuri ,80.00, privind energia si apa , , , , cu intretinerea si reparatiile , , , , cu chiriile ,41.8 1,41.8 3, , cu deplasari, detasari, transferari , , , , privind comisioanele si onorariile de protocol, reclama si publicitate , , , , cu transportul de bunuri si personal , , , , postale si taxe de telecomunicatii ,995.16, , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ,01.11, , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , cu salariile personalului , , , , privind asigurarile sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Alte cheltuieli , , , , operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere , , , , x TOTAL CLASA , , ,508, ,508, Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice , , ,107, ,107, Impozite si taxe pe proprietate , , ,635, ,635, Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , ,33, ,33, Venituri din proprietate , , , , Venituri din vanzari de bunuri si servicii , , , , Finantarea de la buget ,684, ,739, ,739, Venituri din subventii x TOTAL CLASA ,308.7,558, ,84, ,03, ,739, x TOTAL 76,917, ,917, ,34, ,145, ,36, ,639, ,369, ,369, Contabil, 3

6 BILANȚ Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) 01 Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 0 X X 1. Active fixe necorporale (ct ,991 59, *). Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica , ,616 si alte active corporale (ct *) 3. Terenuri si cladiri (ct ,36,460 59,913, ) 4. Alte active nefinanciare (ct ) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct ,36 90, ) din care: Titluri de participare (ct ) 08 90,36 90,36 6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) 15 59,537,360 61,04,16 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri (ct ,81,900 1,836, / / ). Creante curente sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- 0 X X Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 1 346,08 346,08 (ct ** ) din care: Creante comerciale si avansuri (ct ,08 346, ): din care Avansuri acordate.1 X X Creante (ct ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ) din care: 3,7,719 6,58,058 Pagina 1 / 4

7 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Creantele bugetului general consolidat (ct. 4,594,559 6,396, ) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct ) Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct ) Total creante curente (rd ) 30 3,068,97 6,874,66 3. Investitii pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii si institutii de credit : 3 X X din care: Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. (ct ,404,809 10,5, sd sd sd sd sd )din care: Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 35 9,61 9, ) din care: Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 36 X X Total disponibilitati (rd ) 40 10,414,488 10,6,081 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct ) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) 6 în avans (ct ) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) 45 15,96,315 18,973,41 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 74,833,675 80,177,367 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an 51 X X Pagina / 4

8 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct , , ) din care: Datorii comerciale (ct ) , ,715 Împrumuturi pe termen lung (ct ) 3 Provizioane (ct ) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) , ,680 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an 59 X X 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct ,80 387, ) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct ,80 387, ), din care: Avansuri primite 61.1 X X Datorii catre bugete (ct , , ) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete din care 63 X X Contributii sociale (ct ,790 73, ) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct ) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct ) Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct ) 5 Împrumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct ) 6 Salariile angajatilor (ct ) 7 153, ,11 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct )din care: 73 36,04 0 Pagina 3 / 4

9 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8 Venituri în avans (ct ) Provizioane (ct ) 75 43,914 43, TOTAL DATORII CURENTE (rd ) , ,61 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 1,169,950 1,453,9 1 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r ,663,75 78,74,075 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct ). Rezultatul reportat 84 61,001,446 63,596,341 (ct.sc ) - sold creditor 85 6,77,33 10,351, Rezultatul reportat (ct.sd ) - sold debitor Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc110000) - sold creditor 87 5,889,947 4,776, Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd110000) - sold debitor TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) 90 73,663,75 78,74,075 Conducătorul compartimentului financiarcontabil, Pagina 4 / 4

10 Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Anexa CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 0 Nr crt. COD RÂND AN PRECEDENT AN CURENT A B C 1 I. VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ). Venituri din activitati economice 0 5,410,038 6,075,84 (ct / ) ,887 35, Finantari, subventii, transferuri, alocatii cu destinatie speciala (ct ) 4. Alte venituri operationale 04 1, (ct ,15 171, ) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) 06 5,790,445 6,84,153 II. CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct ). Subventii si transferuri (ct ) 3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct ) 4. de capital, amortizari si provizioane (ct ) 5. Alte cheltuieli operationale 08 89, , ,578 6, , , ,706 1,976 (ct ) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd ) 13 1,461,696 1,508,007 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA IV. - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 4,38,749 4,776,146 - DEFICIT (rd.13- rd.06) VENITURI FINANCIARE (ct ) V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct ) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA EXCEDENT (rd.17- rd.18) Pagina 1 /

11 Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Anexa Nr crt. COD RÂND AN PRECEDENT AN CURENT A B C 1 - DEFICIT (rd.18- rd.17) VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA EXCEDENT (rd ) 3 4,38,749 4,776,146 - DEFICIT (rd ) VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct ) IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct ) X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - EXCEDENT (rd.5-rd.6) DEFICIT (rd.6-rd.5) XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI EXCEDENT (rd ) 31 4,38,749 4,776,146 - DEFICIT (rd ) Conducătorul compartimentului financiarcontabil, Pagina /

12 Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU 05 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ Anexa 14b A Nr. rând B Disponibil la inceputul anului 1 Încasări 3 Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+-3 TOTAL (rd ) 01 1, ,981 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr./1969 (ct. 550/analitic 03 1, ,981 distinct) -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) -Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct) Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/001 (ct. 550/analitic distinct) -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 7/003 (ct. 550/analitic distinct) -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/007 (ct /analitic distinct) Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct) lei- Pagina 1 / 1

13 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 18 Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI ACTIVE FINANCIARE 01 X X A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 0 X X A1 Numerar 03 X X Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct ) Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 05 10,404,809 10,5,180 subordonare locala, la trezorerii (ct ) din care : Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct ) Fonduri externe nerambursabile preaderare Fonduri externe nerambursabile postaderare Total (în baze cash) (rd.04+05) 08 10,404,809 10,5,180 Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentelei ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct ) Total (în baze accrual) (rd.08+09) 10 10,404,809 10,5,180 Execedentele ale bugetelor locale (ct ) 11 X X Disponibil din fondul de rulment 1 X X Total (în baze cash) (rd.11+1) 13 X X Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din execedentele ale bugetelor 14 X X locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct ) Total ( în baze accrual) (rd.13+14) 15 X X Depozite constituite din fondul de rulment 16 X X Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice 17 X X locale Total ( în baze accrual)( 16+17) 18 X X Depozite ale institutiilor publice (ct ct ) Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct ) Total ( în baze accrual)(rd.19+0) Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct ) 0 0 Alte valori (ct ) Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: 30 X X -Disponibilitati la institutii de credit rezidente 31 X X Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala 3 9,61 9,843 la institutiile de credit rezidente (ct ) din care : Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx) Pagina 1 / 8

14 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx) Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct ) Total (în baze cash) (rd.3+35) 36 9,61 9,843 Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct ) Total ( în baze accrual)(rd.36+37) 38 9,61 9,843 Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct ct ) Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct ) Total ( în baze accrual)(rd.39+40) Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct ) Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.54100) -disponibilitati la alti rezidenti 50 X X Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct ) Total (în baze cash)(rd.51) A.3 Alte disponibilitati 60 X X -disponibilitati la institutii de credit din strainatate 61 X X Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.51040) Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct ) Total (în baze accrual)(rd.6+63) Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 54) Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.54100) B TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 70 X X Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71 X X Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de 7 X X catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.total (rd ), din care emise de: -B.N.R. (S11) Institutii de credit rezidente (S1) Alti rezidenti (S13,14,15) Nerezidenti (S1,S) I Total (la valoare nominala) (rd. 73) Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate 85 X X Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd ), din care emise de: -B.N.R. (S11) Institutii de credit rezidente (S1) Alti rezidenti (S13,14,15) Nerezidenti (S1,S) Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor (ct ) Total (rd ), din care emise de: -B.N.R. (S11) Institutii de credit rezidente (S1) Pagina / 8

15 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -Alti rezidenti (S13,14,15) Nerezidenti (S1,S) Operatori economici (S11) I Total (rd.86+91) C CREDITE ACORDATE, din care: 110 X X C1 Credite pe termen scurt - acordate 111 X X Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct ) D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 10 X X Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale 11 X X Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din 1 X X conversia creantelor în actiuni ) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct ) (S11) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct ) (S1) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct )(s15) Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare) (rd ) Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite 130 X X din conversia creantelor în actiuni ) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct )(S11) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct ) (S1) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct )(s15) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare)(rd ) D.3 Alte participatii 140 X X Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii ,36 90,36 autonome, srl, comandita, etc.) (ct ct ) Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare) 14 90,36 90,36 (rd.141) E ALTE CONTURI DE PRIMIT 155 X X E.1 Credite comerciale si avansuri acordate 156 X X 1 Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct ct ct ct ).Total (rd ) din care: -de la populatie de la operatori economici (S11), de la institutiile publice, din care: (rd ) Administratia centrala (S1311) Administratia locala (S1313) Asigurari sociale (S1314) de la nerezidenti (S1,S) Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct ).Total (rd ) din care de la : ,08 346,08 Pagina 3 / 8

16 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -de la populatie ,08 346,08 (ct )(S14) -de la operatori economici (S11), de la institutiile publice, din care: (rd ) Administratia centrala (S1311) Administratia locala (S1313) Asigurari sociale (S1314) de la nerezidenti (S1,S) E. Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile 175 X X 1 Creante ale bugetului local (ct ). Total (r ), din 176,594,559 6,396,947 care: -de la populatie (ct )(s14) 177,594,559 6,396,947 -de la operatori economici (S11), de la institutiile publice, din care: (rd ) Administratia centrala (S1311) Administratia locala (S1313) Asigurari sociale (S1314) de la nerezidenti (S1,S) Creante ale fondului de risc (ct ) Total creante (rd ) 185,594,559 6,396,947 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct ) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct ) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct ) DATORII FINANCIARE A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 01 X X A. Alte depozite 0 X X Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor 03 1,707 1,707 publice (ct ). Total (rd ) din care : - salariatilor (S143) 04 1,707 1,707 - operatorilor economici (S11) institutiilor publice, din care: (rd ) Administratia centrala (S1311) Administratia locala (S1313) Asigurari sociale (S1314) B. ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI 0 X X B.1 ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse 1 X X financiare derivate) Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare 0 0 locala,(ct ). Total (rd ) din care achizitionate de: -B.N.R. (S11) Institutii de credit rezidente (S1) Alti rezidenti (S13,S14,S15) Nerezidenti (S1,S) Pagina 4 / 8

17 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI I Total (la valoare nominala) rd Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct ) Total (în baze accrual)(rd.7+8) B. ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse 40 0 X financiare derivate) Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct ). Total (rd ), din care achizitionate de: -B.N.R. (S11) Institutii de credit rezidente (S1) Alti rezidenti (S13,S14,S15) Nerezidenti (S1,S) I Total (la valoare nominala) (rd.41) Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât 47 X X actiuni si produse financiare derivate (ct ) Total (în baze accrual)(rd.46+47) 48 X X C. CREDITE PRIMITE, din care: 60 X X C.1 Credite pe termen scurt primite 61 X X Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct ). Total (rd ), din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) Alti rezidenti (S13,S14,S15) Nerezidenti (S1,S) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct )(S1311) Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct ) Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct ) Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct ) Total (în baze cash)(rd ) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct ). Total (rd ),din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) Alti rezidenti (S13,S14,S15) Nerezidenti (S1,S) Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct ) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct ) Total (dobânzi de platit )(rd.69+73) Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.68+74) Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct ).total (rd ) din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) 76 X X Pagina 5 / 8

18 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct ). Total (rd ) din care acordate/achizitionate de: Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) C. Credite pe termen lung primite 85 X X Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct ). Total (rd ) din care acordate de : -Institutii de credit rezidente (S1) Alti rezidenti (S13,S14,S15) Nerezidenti (S1,S) Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct ) Total (în baze cash)(rd.86) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, 91 X X asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct ) Total (rd )din care acordate de : -Institutii de credit rezidente (S1) 9 X X -Alti rezidenti ( S 13, S14, S15) 93 X X -Nerezidenti (S1,S) 94 X X -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung 94.1 X X primite din venituri din privatizare (ct ) Total dobânzi de platit (rd.91) 95 X X Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd ) 96 X X Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în 97 X X împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct ).total (rd ) din care acordate de: Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct ). Total (rd ) din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) X X 304 X X Pagina 6 / 8

19 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara 305 X X regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) 306 X X -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii 307 X X creditelor comerciale) E ALTE CONTURI DE PLATIT 310 X X E.1 Credite comerciale si avansuri primite 311 X X Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii , ,715 (ct ). Total (rd ) din care catre : -Operatori economici (S11) , ,715 -Institutii publice, din care (rd ): Administratia centrala (S1311) Administratia locala (S1313) Asigurari sociale (S1314) Alti rezidenti (S13,S14,S15) Nerezidenti (S1,S) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 30 90,80 387,704 (ct ) din care catre : -Operatori economici (ct ,80 387, )(S11) -Institutii publice, din care (rd ): Administratia centrala (S1311) Administratia locala (S1313) Asigurari sociale (S1314) Alti rezidenti (S13,S14,S15) Nerezidenti (S1,S) E. Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri X Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete , ,783 (ct ) Salariile angajatilor (ct ) , ,11 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct , ) Datorii catre fondul de risc (ct ) Total (rd ) ,149 64,994 Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct ) Alte datorii 34 X X Provizioane necurente (ct ), din care: Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct ). Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/009 si OG 17/01 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta( ct ). Provizioane curente, din care: ,914 43,914 Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct ) Pagina 7 / 8

20 Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Provizioane curente, constituite conform OUG 71/009 si OG 17/01 reprezentând ,914 43,914 drepturi salariale câstigate în instanta (ct ). E.3 Plati restante 345 X X Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 346 X X neachitate la termen ) din operatiuni comerciale.total (rd.346, ), din care catre: Operatori economici (S11) 346,1 X X -Institutii publice, din care (rd ): 347 X X - Administratia centrala (S1311) 348 X X - Administratia locala (S1313) 349 X X - Asigurari sociale (S1314) 350 X X -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 351 X X -Nerezidenti (S1,S) 35 X X Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii 353 X X neachitate la termen) catre bugetul general consolidat Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 354 X X neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de 355 X X persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 356 X X neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd ) din care, catre : Institutii de credit rezidente (S1) 357 X X Alti rezidenti (S13,S14,S15) 358 X X Nerezidenti (S1,S) 359 X X Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 360 X X neachitate la termen ) din dobânzi restante, ( ). Total (rd ) din care, catre : Institutii de credit rezidente (S1) 361 X X Alti rezidenti (S13,S14,S15) 36 X X Nerezidenti (S1,S) 363 X X Creditori bugetari (467) 364 X X Total(rd ) 375 X X Conducătorul compartimentului financiarcontabil, Pagina 8 / 8

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul perioadei 3 Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+

Mai mult

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: 4378832 Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. Buget de stat Buget local Buget Buget Buget Fond Buget

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web: cabi

MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web:     cabi MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580 Nr.

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (00000+050000+00000+

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BILANT la data de 31.12.2018 Active fixe necorporaie 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de 31.12.2017 Active fie necorporale 3. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Mai mult

Comuna Siminicea BILANT incheiat la lei - Nr. rand Denumirea indicatorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul perioadei A B

Comuna Siminicea BILANT incheiat la lei - Nr. rand Denumirea indicatorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul perioadei A B 47499 Comuna Siminicea BILANT inchei la 0.0.01 - lei - Nr. rand Denumirea indicorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul A B C 1 ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 0 Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+00100+0000+

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31 COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 46 din 10.0.013 C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alur va inaintam bilantul contabil intocmit la da de 31.1.013. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT

Mai mult

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia activelor si doriilor institutiilor publice din administria locala 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec ORASUL IANCA BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*) 1.00.507 1.00.505 01004.Instalii

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Microsoft Word - NM doc

Microsoft Word - NM doc ANEXA NORME METODOLOGICE privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 CAPITOLUL I Prevederi generale 1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte

Mai mult

BILANT 2005.xls

BILANT 2005.xls Nr. rând B I L A N T C O N T A B I L încheiat la 31 DECEMBRIE 2005 - lei - Sold la: Denumirea indicatorilor Cod începutul anului sfârsitul perioadei A C T I V A. ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice (

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice ( NEX nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor ublice (- nexa nr. 2) CLS GRU CONT SINTETIC gr. I, gr. II si gr.

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

CONTABILITATEA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

CONTABILITATEA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CONTABILITATEA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE 2 Contabilitatea în instituțiile publice Colegiul științific: Prof. univ. dr. Liliana Feleagă Prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea Prof. univ. dr. Daniela Artemisa Calu

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Anexa 1 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ALBA BUGET BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la Sold la CRT. râ

Anexa 1 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ALBA BUGET BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la Sold la CRT. râ Anexa 1 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ALBA BUGET BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la Sold la CRT. rând începutul sfârşitul anului perioadei A B C 1 2 A.

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

Microsoft Word - NORME SF dec2013Monitor.doc

Microsoft Word - NORME SF dec2013Monitor.doc ANEXA NORME METODOLOGICE privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013 CAPITOLUL I Prevederi generale 1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - mii lei - Prevederi an precedent (N-1)

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/30.03.2017 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI

Mai mult