R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst"

Transcriere

1 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la 30 septembrie 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr / al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la 30 septembrie 2017; - Prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: Art. 1 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului propriu al judeţului Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexelor nr. 1a şi 1b; Art. 2 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 2; Art. 3 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 3; Art. 4 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 4; Art. 5 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 5;

2 Art. 6 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 6; Art. 7 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 7; Art. 8 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 8; Art. 9 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Centrului Judeţean de Cultură Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 9; Art. 10 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 10; Art. 11 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 11; Art. 12 Anexele nr fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 13 Direcţia Economică și Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică vor comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. P R E Ş E D I N T E, Bogdan Andrei Toader CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Hermina Adi Bîgiu Ploieşti, 30 oct

3 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI PRECUM ŞI A BUGETELOR INSTITUŢIILOR DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 I. EXECUŢIA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,86 şi s-au realizat ,15, în procent de 97,20, în structură prezentându-se astfel:. INDICATORI Cod indicator 1 Program Realizat - - I. VENITURI PROPRII, din care: , ,56 99,30 Cote defalcate din impozitul pe venit, (cota de 11,25) , ,43 100,00 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea , ,30 99,08 bugetelor locale, (cota de 27) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi , ,88 99,26 Venituri din proprietate , ,00 111,18 Venituri din dobânzi ,61 - Venituri din prestări servicii şi alte activităţi , ,78 76,16 Amenzi, penalităţi şi confiscări ,00 41,94 7,99 Diverse venituri ,00 19,32 - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate ,30 - Alte operațiuni financiare II. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate , ,00 100,00 la nivelul judeţelor III. Sume defalcate din TVA pentru drumuri , ,00 100,00 IV. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , ,00 100,00

4 V. SUBVENŢII, din care: , ,34 100,00 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap , ,34 100,00 VI. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare , a bugetului local, (cu semnul minus) VII. Donaţii şi sponsorizări ,46 7,03 3,85 VIII. Alte transferuri voluntare Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare s-a stabilit la 30 septembrie 2017 un program în sumă de ,94, realizându-se ,64, în procent de 79,79, în structura clasificaţiei economice prezentându-se după cum urmează:. D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R 2 Cod indicator Program Realizat - - TOTAL CHELTUIELI , ,64 79,79 I. Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE , ,65 75,53 1. AUTORIT. PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE , ,56 77,59 Cheltuieli de personal , ,97 89,69 Bunuri şi servicii , ,00 61,48 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,62-371,41 113,02 2. ALTE SERVICII GENERALE , ,09 81,75 Alte servicii publice generale 140,00 44,97 32,12 Bunuri şi servicii ,00 44,97 32,12 Fonduri de rezervă , Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor , ,99 95,98 Transferuri curente , ,99 95,98 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,87-3. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI , ,00 63,37 Dobânzi aferente datoriei publice interne , ,00 63,37 II. Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ , ,86 91,67 1. Apărare ,00 77,22 50,80 1. Centrul Militar Zonal 152,00 77,22 50,80 Bunuri şi servicii ,00 77,22 50,80 2. Ordine publică şi siguranţă naţională , ,64 93,14 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 270,00 67,11 24,86 Bunuri şi servicii ,00 67,11 24,86 Direcţia Judeţeană de Pază Prahova 3.954, ,85 97,88 Cheltuieli de personal , ,96 99,37 Bunuri şi servicii ,00 137,89 69,64 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,32 - III. Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE , ,52 88,49 1. Învăţământ , ,25 67,16

5 Şcoala Gimnazială Specială 2 Ploieşti 2.971, ,42 90,03 Cheltuieli de personal , ,19 97,10 Bunuri şi servicii ,75 327,71 59,72 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 16,80 11,52 68,57 Şcoala Gimnazială Specială 1 Ploieşti 2.910, ,55 73,66 Cheltuieli de personal , ,15 77,85 Bunuri şi servicii ,60 279,48 54,00 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 12,00 10,92 91,00 Şcoala Gimnazială Specială Filipeştii de Tîrg 2.002, ,51 82,41 Cheltuieli de personal , ,95 87,45 Bunuri şi servicii ,00 123,96 48,42 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 8,90 6,60 74,16 Şcoala Profesională Specială Breaza 2.529, ,24 87,79 Cheltuieli de personal , ,14 90,73 Bunuri şi servicii ,10 418,51 77,06 Asistență socială, (sponsorizare) 2,03 2,03 100,00 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 12,00 10,56 88,00 Şcoala Gimnazială Specială Vălenii de Munte 2.096, ,46 90,22 Cheltuieli de personal , ,52 93,40 Bunuri şi servicii ,10 137,96 63,26 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 7,50 5,98 79,73 Şcoala Profesională Specială Plopeni 1.168,30 961,67 82,31 Cheltuieli de personal ,80 915,42 85,65 Bunuri şi servicii 20 95,00 44,15 46,47 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 4,50 2,10 46,67 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 2.572, ,95 78,26 Cheltuieli de personal , ,70 79,61 Bunuri şi servicii 20 89,20 36,25 40,64 Ajutoare sociale în numerar Program Lapte, corn, mere şi miere de albine , ,91 57,38 Aparat propriu 1.503, Bunuri şi servicii , Acțiuni cu caracter științific și social cultural , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 85-24,46-2. Sănătate , ,31 73,50 Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 8.660, ,21 77,03 Transferuri curente , ,21 77,03 Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 3.025, ,79 99,99 Transferuri curente , ,79 99,99 3. Aparat propriu 1.505, Bunuri şi servicii , Transferuri curente în străinătate , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,69-3. Cultură, recreere şi religie , ,06 82,22 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 3.015, ,37 93,81 Cheltuieli de personal , ,54 94,49 Bunuri şi servicii ,00 344,40 90,87 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural 59 70,00 59,43 84,90 3

6 2. Muzeul Judeţean de Artă Prahova 1.512, ,29 77,07 Transferuri curente , ,29 77,07 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii Prahova 3.243, ,86 95,39 Transferuri curente , ,86 95,39 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi 5.865, ,85 85,02 Arheologie Prahova Transferuri curente , ,85 85,02 5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 1.372, ,98 82,55 Transferuri curente , ,98 82,55 6. Contribuţii personal neclerical , ,90 98,95 7. Aparat propriu 1.892, Bunuri şi servicii , Transferuri curente în străinătate , Susținerea cultelor , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 85-13,19-4. Asigurări şi asistenţă socială , ,90 94,31 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , ,91 94,73 Transferuri curente , ,91 94,73 2. Aparat propriu 400, Bunuri şi servicii , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,01 - IV. Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE ,60 131,20 5,02 Bunuri şi servicii ,00 50,00 2,04 Alte transferuri curente interne ,60 11,20 88,89 Rambursări de credite ,00 70,00 46,36 Protecția mediului ,00 732,02 60,45 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor ,00 732,02 72,41 Sume reprezentând contribuția UAT la fondul IID ,00 732,02 72,41 Canalizarea și tratarea apelor reziduale , Bunuri şi servicii , V. Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE , ,39 50,37 1. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare ,10 300,21 74,11 Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea Drumurilor 03 Judeţeană 405,10 300,21 74,11 Cheltuieli de personal ,30 261,86 77,63 Bunuri şi servicii 20 67,80 38,35 56,56 2. Transporturi , ,93 49,69 1. Aparat propriu , ,79 47,93 Bunuri şi servicii , ,29 30,83 Transferuri curente în străinătate , Rambursări de credite , ,50 96,36 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea Drumurilor 3.317, ,86 82,06 Judeţeană Cheltuieli de personal , ,91 82,62 Bunuri şi servicii , ,95 81,67 4

7 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,72-3. Alte acţiuni economice ,00 834,25 84,44 1. Serviciul Public Judeţean Salvamont 988,00 834,25 84,44 Cheltuieli de personal ,00 697,81 85,62 Bunuri şi servicii ,00 136,44 78,87 În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la data de 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: - VENITURI ,93 MII LEI; - CHELTUIELI ,64 MII LEI; - DISPONIBIL ,29 MII LEI. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 5.332,15 şi s-au realizat ,59, în procent de 549,21, (venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,00 reprezintă Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ). Veniturile secţiunii de dezvoltare pe surse se prezintă astfel: D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Program Realizat - - VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE , ,59* 549,21 VENITURI PROPRII , ,89* Diverse venituri ,00 1,55 155,00 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe ,00 1,55 155,00 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile , Vărsăminte din secțiunea de funcționare , Venituri din valorificarea unor bunuri ,00 11,04 110,40 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice ,00 6,74 96,29 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor ,00 4,30 143,33 administrativ teritoriale Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate ,00 - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ,00 - Alte operaţiuni financiare Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean pentru secţiunea de dezvoltare

8 Subvenţii de la bugetul de stat , Planuri și regulamente de urbanism , Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , * venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,00 reprezintă Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare s-a stabilit la 30 septembrie 2017 un program în sumă de ,01 şi s-au realizat ,42, în procent de 21,61, în structura clasificaţiei economice prezentându-se astfel: D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator 6 Program Realizat - - CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE , ,42 21,61 Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE ,70 337,07 7,27 Autoritati publice si actiuni externe ,20 335,76 7,25 Autoritati executive si legislative ,20 335,76 7,25 Autorităţi executive ,20 335,76 7,25 Cheltuieli de capital ,20 335,76 7,25 Alte servicii publice generale ,50 1,31 37,43 1. Direcţia Jud. de Evidenţă a Persoanelor ,50 1,31 37,43 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,50 1,31 37,43 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ ,00 0,27 0,08 Apărare ,00 0,27 0,13 Centrul Militar Județean ,00 0,27 0,13 Ordine publică și siguranță națională , Direcția Județeană de Pază Prahova Cheltuieli de capital Inspectoratul Județean ptr. Situații de Urgență 130, Cheltuieli de capital 130, Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE , ,19 10,36 Învăţământ ,00 13,02 0,24 1. Aparat propriu 4.934,00 13,02 0,26 Cheltuieli de capital ,00 13,02 0,26 2. Şcoala Gimnazială Specială 1 Ploieşti 430, Cheltuieli de capital , Şcoala Gimnazială Specială 2 Ploieşti 60, Cheltuieli de capital 71 60, Şcoala Gimnazială Specială Filipeștii de Tîrg Cheltuieli de capital Şcoala Profesioinală Specială Plopeni 90, Cheltuieli de capital 71 90, Sănătate , ,27 12,01 Spitalul Judeţean de Urgenţă , ,09 15,79 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor în , ,09 15,79

9 spitale Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 2.594,00 104,99 4,05 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor în spitale ,00 104,99 4,05 Aparat propriu 1.428,00 0,19 0,01 Cheltuieli de capital ,00 0,19 0,01 Cultură, recreere si religie ,00 820,80 22,41 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 33, Cheltuieli de capital 71 33, Muzeul Judeţean de Artă 177,00 163,67 92,47 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 163,67 92,47 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii 2.284,00 374,51 16,40 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 374,.51 16,40 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 428,00 118,70 27,73 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 118,70 27,73 5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 11,00 9,36 85,09 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 9,36 85,09 6. Aparat propriu 730,00 154,56 21,17 Cheltuieli de capital 730,00 154,56 21,17 Asigurari si asistenta sociala ,69 213,10 6,75 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ,69 213,10 6,75 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,69 213,10 6,75 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE , ,63 27,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , ,30 20,18 Alte transferuri , ,25 24,80 Cheltuieli de capital ,00 131,18 1,26 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,13 - Protecţia mediului , ,33 43,55 Salubritatea și gestiunea deșeurilor , ,33 43,55 Cheltuieli de capital , ,78 43,92 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,45 - Transporturi , ,55 19,72 1. C.J.P , ,88 19,50 Cheltuieli de capital , ,88 19,50 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea Drumurilor 80,00 74,67 93,34 Judeţeană Cheltuieli de capital 71 80,00 74,67 93,34 Alte acţiuni economice ,00 120,71 71,85 1. Serviciul Public Judeţean Salvamont 168,00 120,71 71,85 Cheltuieli de capital ,00 120,71 71,85 7

10 În consecinţă, execuţia secţiunii de dezvoltare la data de 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: - VENITURI ,59 MII LEI; - CHELTUIELI ,42 MII LEI; - DISPONIBIL 119,17 MII LEI. II. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.084,80, realizându-se 1.040,24, în procent de 95,89. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.084,80, realizându-se 1.037,22, în procent de 95,61. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 3,02 mii lei. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3,50, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 1,31 la această dată, în procent de 37,43. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. III. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,50, realizându-se ,34, în procent de 91,75. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,82, realizându-se ,95, în procent de 83,99. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 8.811,39. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,00, realizându-se 1.785,09, în procent de 16,12. 8

11 Pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,00, realizându-se 1.579,09, în procent de 14,00. Disponibilul secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 206,00. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 3 la hotărâre. IV. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,29, realizându-se ,99, în procent de 87,35. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,99, realizându-se ,59, în procent de 85,17. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 120,40. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.594,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 104,99 la această dată, în procent de 4,05. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 4 la hotărâre. V. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ PRAHOVA, ION IONESCU QUINTUS, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.607,00, realizându-se 1.268,07, în procent de 78,91. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.607,00, realizându-se 1.234,89, în procent de 76,84. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 33,18. 9

12 Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 177,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 163,67 la această dată, în procent de 92,47. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 5 la hotărâre. VI. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 6.196,63, realizându-se 5.385,08, în procent de 86,90. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 6.196,63, realizându-se 5.201,52, în procent de 83,94. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 183,56. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 428,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 118,70 la această dată, în procent de 27,73. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 6 la hotărâre. VII. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.573,00, realizându-se 3.428,76, în procent de 95,96. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 3.573,00, realizându-se 3.370,50, în procent de 94,33. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 iunie 2017 este în sumă de 58,26. 10

13 Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.284,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 374,51 la această dată, în procent de 16,40. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 7 la hotărâre. VIII. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE În execuția sursei D, respectiv Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile al Muzeului Județean de Științele Naturii, menționăm că s-a înregistrat plata sumei de 2,98 mii lei reprezentând restituirea sumei rămase neutilizată la finele anului 2016, conform Notificării Ministerului Culturii nr. 350/ , aferentă proiectului Rituri de trecere în comunitățile de rromi din județul Prahova. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 8 la hotărâre. IX. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.672,40, realizându-se 1.472,94, în procent de 88,07. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.672,40, realizându-se 1.410,94, în procent de 84,37. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 62,00. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 11,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 9,36 la această dată, în procent de 85,09. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 9 la hotărâre. 11

14 X. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,90, realizându-se ,80, în procent de 94,73. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,90, realizându-se ,22, în procent de 94,50. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 433,58. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.158,69, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 213,09 la această dată, în procent de 6,75. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 10 la hotărâre. XI. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 668,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 588,11, în procent de 88,04. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 11 la hotărâre. Faţă de cele prezentate vă supun aprobării prezentul proiect de hotărâre. P R E Ş E D I N T E, Bogdan Andrei Toader 12

15 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN NR / dosar III A / 5 Ploieşti, 17 octombrie 2017 R A P O R T LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI PRECUM ŞI A BUGETELOR INSTITUŢIILOR DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Conform art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 Legea privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat, ordonatorul principal de credite supune spre aprobare autorităţilor deliberative execuţia bugetului aparatului propriu al judeţului precum şi al instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean, astfel: I. EXECUŢIA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,15 şi s-au realizat ,93, în procent de 99,73. Cheltuielile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,94, realizându-se ,64, în procent de 79,79. În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: VENITURI ,93 MII LEI; CHELTUIELI ,64 MII LEI; DISPONIBIL ,29 MII LEI. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 5.332,15 şi s-au realizat ,59, în procent de 549,21, (venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,00 reprezintă Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ). Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,01 şi s-au realizat ,42, în procent de 21,61 1

16 În consecinţă, execuţia secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: VENITURI ,59 MII LEI; CHELTUIELI ,42 MII LEI; DISPONIBIL 119,17 MII LEI. II. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.084,80, realizându-se 1.040,24, în procent de 95,89. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.084,80 mii lei, realizându-se 1.037,22, în procent de 95,61. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 3,02. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3,50, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 1,31 la această dată, în procent de 37,43. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. III. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,50, realizându-se ,34, în procent de 91,75. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,82 mii lei, realizându-se ,95, în procent de 83,99. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 8.811,39. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,00, realizându-se 1.785,09, în procent de 16,12. Pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,00 mii lei, realizându-se 1.579,09, în procent de 14,00. Disponibilul secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 206,00. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în 2

17 anexa nr. 3 la hotărâre. IV. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,29, realizându-se ,99, în procent de 87,35. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,99 mii lei, realizându-se ,59, în procent de 85,17. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 120,40. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.594,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 104,99 la această dată, în procent de 4,05. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 4 la hotărâre. V. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ PRAHOVA, ION IONESCU QUINTUS, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.607,00, realizându-se 1.268,07, în procent de 78,91. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.607,00 mii lei, realizându-se 1.234,89, în procent de 76,84. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 33,18. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 177,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 163,67 la această dată, în procent de 92,47. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 5 la hotărâre. VI. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 6.196,63, realizându-se 3

18 5.385,08, în procent de 86,90. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 6.196,63 mii lei, realizându-se 5.201,52, în procent de 83,94. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 183,56. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 428,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 118,70 la această dată, în procent de 27,73. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 6 la hotărâre. VII. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.573,00, realizându-se 3.428,76, în procent de 95,96. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 3.573,00 mii lei, realizându-se 3.370,50, în procent de 94,33. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 58,26. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.284,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 374,51 la această dată, în procent de 16,40. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 7 la hotărâre. VIII. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE În execuția sursei D, respectiv Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile al Muzeului Județean de Științele Naturii, menționăm că s-a înregistrat plata sumei de 2,98 reprezentând restituirea sumei rămase neutilizată la finele anului 2016, conform Notificării Ministerului Culturii nr. 350/ , aferentă proiectului Rituri de trecere în comunitățile de rromi din județul Prahova. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 8 la hotărâre. 4

19 IX. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.672,40, realizându-se 1.472,94, în procent de 88,07. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.672,40 mii lei, realizându-se 1.410,94, în procent de 84,37. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 62,00. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 11,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 9,36 la această dată, în procent de 85,09. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 9 la hotărâre. X. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,90, realizându-se ,80, în procent de 94,73. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,90 mii lei, realizându-se ,22, în procent de 94,50. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 433,58. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.158,69, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 213,09 la această dată, în procent de 6,75. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 10 la hotărâre. XI. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 668,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 588,11, în procent de 88,04. 5

20 Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 11 la hotărâre. Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre. Director Executiv, Maria Dovîncă Director Executiv Adjunct, Eliza Grecu Șef Serviciu, Daniela Găvan 6

21 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL JUDETEAN ANEXA NR. 1b LA HOTARAREA NR. DIN DATA DE EXECUŢIA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017 A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢILUI SECȚIUNEA DEZVOLTARE D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod col. 5/ indicator col VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL , , ,59 549,21 VENITURII PROPRII (cod ) ,00 11, ,89* - VENITURI CURENTE ( ) ,00 131,00 1,55 1,18 VENITURI NEFISCALE ( 00.14) ,00 131,00 1,55 1,18 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod ) ,00 131,00 1,55 1,18 Diverse venituri ,00 1,00 1,55 155,00 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe ,00 1,00 1,55 155,00 Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod ) ,00 130, Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ,00 130, VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,00 10,00 11,04 110,40 Venituri din valorificarea unor bunuri ,00 10,00 11,04 110,40 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice ,00 7,00 6,74 96,29 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ,00 3,00 4,30 143,33 Depozite speciale pentru constructii de locuinte OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ,00 - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate ,00 - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) ,00 - Alte operaţiuni financiare Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean pentru secţiunea de dezvoltare SUBVENTII (cod 00.18) , , SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , , Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) , , De capital , , Planuri și regulamente de urbanism ,15 757, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare ,00 0, Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare ,00 0, Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , , Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinaţare Fondul Social European Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE , , ,42 21,61 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) , ,70 337,07 7,27 Autoritati publice si actiuni externe , ,20 335,76 7,25 Autoritati executive si legislative , ,20 335,76 7,25 Autorităţi executive , ,20 335,76 7,25 Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postader Cheltuieli de capital , ,20 335,76 7,25 Alte servicii publice generale ,50 3,50 1,31 37,43 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor ,50 3,50 1,31 37,43 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,50 3,50 1,31 37,43 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod ) ,00 345,00 0,27 0,08 Aparare (cod ) ,00 215,00 0,27 0,13 Centrul Militar Zonal - cheltuieli de capital ,00 215,00 0,27 0,13 Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,00 130, Direcţia Judeţeană de Pază Prahova 15, Cheltuieli de capital 71 15, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 130,00 130, Cheltuieli de capital ,00 130, Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , , ,19 10,36 ÎNVĂȚĂMÂNT , ,00 13,02 0,24 Page 1 of 2

22 col. 5/ D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator col Aparat propriu 4.934, ,00 13,02 0,26 Cheltuieli de capital , ,00 13,02 0,26 2. Şcoala Gimnazială Specială 1 Ploieşti Cheltuieli de capital 3. Şcoala Gimnazială Specială 2 Ploieşti Cheltuieli de capital 4. Şcoala Gimnazială Specială Filipeștii de Tîrg Cheltuieli de capital 5. Şcoala Profesională Specială Plopeni Cheltuieli de capital 6. Şcoala Gimnazială Specială Vălenii de Munte Cheltuieli de capital 430,00 430, ,00 430, ,00 60, ,00 60, ,00 0, ,00 0, ,00 90, ,00 90, ,00 12, ,00 12, Sanatate , , ,27 12,01 1. Aparat propriu 1.428, ,00 0,19 0,01 Cheltuieli de capital , ,00 0,19 0,01 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti , , ,09 15,79 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale , , ,09 15,79 2.Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 2.894, ,00 104,99 4,05 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale , ,00 104,99 4,05 Cultură, recreere și religie , ,00 820,80 22,41 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 33,00 33, Cheltuieli de capital 71 33,00 33, Muzeul Judeţean de Artă Prahova 177,00 177,00 163,67 92,47 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 177,00 163,67 92,47 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii Prahova 2.284, ,00 374,51 16,40 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice , ,00 374,51 16,40 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova 430,00 428,00 118,70 27,73 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 428,00 118,70 27,73 5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 11,00 11,00 9,36 85,09 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 11,00 9,36 85,09 6. Aparat propriu 730,00 730,00 154,56 21,17 Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare 56 0,00 0,00 - Cheltuieli de capital ,00 730,00 154,56 21,17 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent , Asigurari si asistenta sociala , ,69 213,10 6,75 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , ,69 213,10 6,75 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice , ,69 213,10 6,75 2. Aparat propriu 0, Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare 56 0, Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent , Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) , , ,63 27,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , , ,30 20,18 Alte transferuri , , ,25 24,80 Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare Cheltuieli de capital , ,00 131,18 1,26 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ,13 Protecţia mediului , , ,33 43,55 Salubritatea și gestiunea deșeurilor , , ,33 43,55 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor , , ,33 43,55 Cheltuieli de capital , , ,78 43,92 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ,45 Transporturi , , ,55 19,72 1. Aparat propriu , , ,88 19,50 Proiecte cu finanţare din FEN Cheltuieli de capital , , ,88 19,50 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi se Întreţinerea Drumurilor Judeţene 80,00 80,00 74,67 93,34 Cheltuieli de capital 71 80,00 80,00 74,67 93,34 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Alte actiuni economice ,00 168,00 120,71 71,85 Serviciul Public Judeţean Salvamont ,00 168,00 120,71 71,85 Cheltuieli de capital ,00 168,00 120,71 71,85 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT , ,86 119,17 REZERVE EXCEDENT (+) (cod ) DEFICIT 1) (-) (cod ) , ,86 119,17 Venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,30 reprezentând "Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"-(29.272,00 ) și "Alte operațiuni financiare"-(-120,71 ) Page 2 of 2

23 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE I. VENITURI TOTALE 1.589, , ,55 95,70 1. Venituri din prestări de servicii 10,00 8,50 7,25 85,29 2. Subvenţii pentru instituţii publice 1.576, , ,99 95,98 3. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 3,50 3,50 1,31 - II. CHELTUIELI TOTALE 1.589, , ,53 95,43 1. Cheltuieli de personal 1.452,50 959,60 955,45 99,57 2. Bunuri şi servicii 133,50 125,20 81,77 65,31 3. Cheltuieli de capital 3,50 3,50 1,31 - I. VENITURI 1.586, , ,24 95,89 1. Venituri din prestări de servicii 10,00 8,50 7,25 85,29 2. Subvenţii pentru instituţii publice 1.576, , ,99 95,98 3. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, (cu semnul minus) II. CHELTUIELI 1.586, , ,22 95,61 1. Cheltuieli de personal 1.452,50 959,60 955,45 99,57 2. Bunuri şi servicii 133,50 125,20 81,77 65,31 EXECUŢIA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017 A BUGETULUI DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PRAHOVA SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE I. VENITURI 3,50 3,50 1,31 37,43 1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 3,50 3,50 1,31 37,43 II. CHELTUIELI 3,50 3,50 1,31 37,43 1. Cheltuieli de capital 3,50 3,50 1,31 37,43

24 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE EXECUŢIA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017 A BUGETULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI I. VENITURI TOTALE , , ,43 87,24 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 82,00 65,00 52,94 81,45 2. Alte venituri din prestări servicii și alte activități 1.643, , ,24 93,10 3. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,07 86,94 4. Venituri din contractele încheiate cu DSP Prahova din sume alocate de la bugetul de stat , , ,69 75,45 5. Venituri din contractele încheiate cu DSP Prahova din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului , , ,21 93,73 Sănătăţii 6. Venituri din contractele încheiate cu institutele de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat 5.061, , ,00 87,26 7. Donaţii şi sponsorizări 1.030, , ,00-8. Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 9.000, , ,21 77,03 9. Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii , , , Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale , , , Sume utilizate din excedent ,32 - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 12. finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, (cu semnul minus) , , Vărsăminte din secțiunea de funcționare 1.075, , II. CHELTUIELI TOTALE , , ,04 79,86 1. Cheltuieli de personal , , ,93 94,59 2. Bunuri şi servicii , , ,76 62,90 3. Burse 35,48 24,00 14,26 59,42 4. Cheltuieli de capital , , ,09 14,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE I. VENITURI , , ,34 91,75 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 82,00 65,00 52,94 81,45 2. Alte venituri din prestări servicii și alte activități 1.643, , ,24 93,10 3. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,07 86,94 4. Venituri din contractele încheiate cu DSP Prahova din sume alocate de la bugetul de stat , , ,69 75,45

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

Book5

Book5 Anexa nr.1 la HCJ Sibiu nr.247/ la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 311.324.650,00 253.599.810,00 230.026.179,80 90,70 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 9.245.830,00 6.842.830,00 4.593.315,80 67,13

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2010

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2010 PROIECT DE BUGET PE ANUL 2011 În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Judeţean Botoşani prezintă proiectul bugetului propriu judeţean

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

JUDEŢUL DOLJ Proiect - Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2011 mii lei Buget an 2011 I. VENITURI VENITURI PROPRII 2.176,00 SUME DEFALCATE din t

JUDEŢUL DOLJ Proiect - Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2011 mii lei Buget an 2011 I. VENITURI VENITURI PROPRII 2.176,00 SUME DEFALCATE din t JUDEŢUL DOLJ Proiect - Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2011 mii lei I. VENITURI VENITURI PROPRII 2.176,00 din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrare 16.758,00 COTE DEFALCATE din impozitul

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016 Municipiul Piatra Neamt Directia Economica Serviciul Buget Raport narativ privind întocmirea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra Neamţ pe anul 2016 Proiectului bugetului general

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2981000.00 9774330.00 7149041.74 500291.00 6648750.74 6595341.74

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2019 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2018 Consiliul Local al

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul Judeţean Ilfov; Având în vedere: - Expunerea de motive

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU HOTĂRÂRE cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău, precum şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 42.553.100 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 41.910.800

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI cod 2 Denumirea indicatorilor la data

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

buget 2013 V2.xls

buget 2013 V2.xls JUDEłUL DÂMBOVIłA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE nr. 7466/20.03. PROIECT ANEXA 1A BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr.

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR SUMA PROPUSA (lei) 0 1

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

C O N S I L I U L J U D E ŢE A N S Ă L A J

C O N S I L I U L   J U D E ŢE A N  S Ă L A J ROMÂNIA JUDEȚUL SĂLAJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECTUL bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul Proiectul bugetului propriu al judeţului

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 În temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art.1 pct. I. poz.1 din Legea nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult