R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu"

Transcriere

1 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul Având în vedere: - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr / al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul ; - le art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 Legea privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: Art. 1 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului propriu al judeţului pe anul, conform anexelor nr. 1a şi 1b. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul, pentru Biblioteca Judeţeană Nicolae Iorga Ploieşti, conform anexei nr. 2; Art. 3 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova pe anul, conform anexei nr. 3. Art. 4 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti pe anul, conform anexei nr. 4. Art. 5 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti pe anul, conform anexei nr. 5. Art. 6 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus pe anul, conform anexei nr. 6.

2 Art. 7 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova pe anul, conform anexei nr. 7. Art. 8 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova pe anul, conform anexei nr. 8. Art. 9 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova pe anul, conform anexei nr. 9. Art. 10 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Centrului Judeţean de Cultură Prahova pe anul, conform anexei nr. 10. Art. 11 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Centrului Judeţean de Cultură Prahova pe anul, conform anexei nr. 11. Art. 12 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova pe anul, conform anexei nr. 12. Art. 13 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova pe anul, conform anexei nr. 13. Art. 14 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare a bugetului Camerei Judeţene Agricole Prahova pe anul, conform anexei nr. 14. Art. 15 Anexele nr. 1a 14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 Direcţia Economică, Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică vor aduce la cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. P R E Ş E D I N T E Bogdan Andrei Toader Ploiești, 31 mai 2017 Nr. 074 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Mihail Pavel

3 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL JUDETEAN ANEXA NR. 1a LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE EXECUŢIA LA DATA DE 31 DECEMBRIE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 0 Cod indicator iniţiale 31 dec. mii lei , , ,61 100,09 VENITURI PROPRII ( ) , , ,54 100,98 I. VENITURI CURENTE (cod ) , , ,71 100,22 A. VENITURI FISCALE (cod ) , , ,80 98,75 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL , , ,66 100,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) , , ,66 100,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) , , ,66 100,00 Cote defalcate din impozitul pe venit , , ,66 100,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea , , ,00 100,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ) , , ,14 97,42 Sume defalcate din TVA (cod ) , , ,82 97,35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor , , ,82 96,63 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri , , ,00 100,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , , ,00 100,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ) , , ,32 101,70 Impozit pe mijloacele de transport (cod ) , , ,41 109,79 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) ,00 80,00 84,35 105,44 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) , , ,06 110,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00 421,72 283,91 67,32 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) , , ,91 342,97 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) , , ,34 116,86 Venituri din proprietate (cod ) , , ,38 116,87 Venituri din concesiuni si inchirieri , , ,57 112,08 Venituri din dividende ( cod ) ,76 - Venituri din dividende de la alti platitori ,76 - Alte venituri din proprietate ,00 442,00 448,05 101,37 Venituri din dobânzi ,00 1,00 0,96 96,00 Alte venituri din dobânzi ,00 1,00 0,96 96,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) ,04-334, ,57-976,27 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod ) ,00 138,00 144,39 104,63 Venituri din prestari de servicii ,00 138,00 144,39 104,63 Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) ,00 758,00 758,95 100,13 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,00 758,00 758,95 100,13 Diverse venituri , , ,88 179,17 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice ,23 - Sume provenite din finațarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare , ,48 244,09 Alte venituri ,25 493,26 299,17 60,65 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) , ,15 4,35-0,17 Donatii si sponsorizari ,10 177,85 2,75 1,55 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) , ,00 0,00 0,00 Alte transferuri voluntare ,00 2,00 1,60 80,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) , , ,90 99,88 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , , ,90 99,88 Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) , , ,90 99,93 B. Curente, (cod , , ,90 99,93 la ) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap , , ,90 99,93 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie , ,00 100,00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole ,00 765,00 745,00 97,39 Subventii de la alte administraţii, ( / ) ,67 80, Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activități % col 4 col ,67 80, Page 1 of 3

4 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE , , ,61 84,42 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE , , ,76 66,62 Autoritati publice si actiuni externe (cod ) , , ,36 90,34 Autoritati executive si legislative (cod ) , , ,36 90,34 Autorităţi executive , , ,36 90,34 Cheltuieli de personal , , ,53 98,72 Bunuri şi servicii , , ,83 81,74 Alte transferuri curente interne , Alte transferuri curente în străinătate ,00 160,00 100,00 Alte servicii publice generale , , ,59 9,99 1. Alte servicii publice generale 950,00 180,00 109,80 61,00 Bunuri şi servicii ,00 180,00 109,80 61,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale , , Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor ,00 989,50 974,79 98,51 Transferuri curente ,00 989,50 974,79 98,51 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi , , ,81 94,72 Dobânzi aferente datoriei publice interne , , ,81 94,72 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 - Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA , , ,26 92,41 Aparare ,00 350,00 134,44 38,41 Centrul Militar Zonal 350,00 350,00 134,44 38,41 Bunuri şi servicii ,00 350,00 134,44 38,41 Ordine publica si siguranta nationala , , ,82 96,48 1. Inspectoratl Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 400,00 310,00 256,38 82,70 Bunuri şi servicii ,00 310,00 256,38 82,70 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Direcţia Judeţeană de Pază Prahova 3.712, , ,29 98,06 Cheltuieli de personal , , ,06 99,10 Bunuri şi servicii ,00 535,00 486,23 90,88 3. Aparat propriu - bunuri si servicii ,00 92,15 76,79 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , , ,15 95,24 ÎNVĂŢĂMÂNT , , ,82 75,30 Din total capitol: Învăţământ special - TOTAL, din care: , , ,23 91, Şcoala Gimnazială Specială Nr. 2 Ploieşti 3.035, , ,28 98,53 Cheltuieli de personal , , ,62 98,11 Bunuri şi servicii ,40 757,40 755,92 99,80 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 16,60 16,80 16,74 99, Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Ploieşti 2.821, , ,58 93,22 Cheltuieli de personal , , ,65 95,15 Bunuri şi servicii ,00 721,00 629,33 87,29 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 16,00 16,00 15,60 97, Şcoala Gimnazială Specială Filipeştii de Tîrg 2.047, , ,63 94,66 Cheltuieli de personal , , ,44 94,65 Bunuri şi servicii ,00 339,00 321,07 94,71 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 9,40 9,70 9,12 94, Şcoala Profesională Specială Breaza 3.092, , ,08 92,96 Cheltuieli de personal , , ,26 97,35 Bunuri şi servicii ,00 967,00 804,26 83,17 Asistenţă socială 57 0,00 2,75 0,72 26,18 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 16,00 16,00 15,84 99, Şcoala Gimnazială Specială Vălenii de Munte 2.109, , ,60 92,94 Cheltuieli de personal , , ,70 92,71 Bunuri şi servicii ,00 322,00 304,18 94,47 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 8,00 8,00 6,72 84, Şcoala Profesională Specială Plopeni 1.129, , ,18 98,39 Cheltuieli de personal ,00 995,63 987,89 99,22 Bunuri şi servicii ,00 146,00 136,89 93,76 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 4,00 4,00 2,40 60,00 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 4.890, , ,88 77,42 Cheltuieli de personal , , ,23 93,92 Bunuri şi servicii ,64 196,65 103,19 52,47 Asistenţă socială ,14 900,18 322,46 35,82 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Programul "Lapte-corn, mere şi miere de albine" , , ,70 59,34 Asistenţă socială , , ,70 59,34 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 Aparat propriu 2.500, , ,89 75,15 Cheltuieli de personal - 83, Bunuri si servicii , , ,08 68,34 Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerunțe educațioale speciale integrați în , ,81 90,45 învățământul de masă Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Page 2 of 3

5 SĂNĂTATE , , ,62 93,78 SPITALE - TOTAL, din care: , , ,11 96,45 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 7.000, , ,25 99,58 Transferuri curente , , ,25 99,58 2. Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 4.140, , ,86 89,03 Transferuri curente , , ,86 89,03 3. Aparat propriu 600, ,00 827,51 64,70 Bunuri şi servicii , ,00 827,51 64,70 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE , , ,31 93,20 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 3.015, , ,79 99,36 Cheltuieli de personal , , ,07 99,68 Bunuri şi servicii, ,00 515,00 502,99 97,67 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural 59 15,00 15,00 14,73 98,20 TOTAL MUZEE , , ,60 97,54 2. Muzeul Judeţean de Artă Prahova 1.537, , ,95 91,70 Transferuri curente , , ,95 91,70 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii Prahova 3.400, , ,93 97,87 Transferuri curente , , ,93 97,87 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova 6.140, , ,72 98,89 Transferuri curente , , ,72 98,89 5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 1.320, , ,50 90,90 Transferuri curente , , ,50 90,90 6. Contribuţii personal neclerical 4.418, , ,12 89,52 7. Aparat propriu 700, , ,30 73,95 Bunuri şi servicii, , , ,30 66,39 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural ,00 570,00 100,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ , , ,40 99,55 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , , ,39 99,68 Transferuri curente , , ,39 99,68 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Aparat propriu 2.000,00 900,00 616,01 68,45 Bunuri şi servicii ,00 900,00 616,01 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE , , ,29 75,23 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , , ,56 74,41 Bunuri şi servicii , , ,26 73,35 Alte transferuri curente interne ,80 11,80 11,47 97,20 Alte transferuri curente în străinătate ,00 131,00 131,00 100,00 Rambursări de credite ,94 150,94 138,83 91,98 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 PROTECȚIA MEDIULUI ,00 520,73 83,45 Bunuri şi servicii ,00 520,73 83,45 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE , , ,15 56,09 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare , , ,91 96,85 1. Camera Agricolă Prahova ,00 765,00 745,00 97,39 Transferuri curente ,00 765,00 745,00 97,39 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Întreţinerea Drumurilor Jud. 332,50 332,50 317,91 95,61 Cheltuieli de personal ,50 247,50 240,75 97,27 Bunuri şi servicii 20 85,00 85,00 77,16 90,78 TRANSPORT , , ,60 55,14 1. Aparat propriu , , ,07 53,45 Bunuri şi servicii , , ,72 38,91 Transferuri curente în străinătate ,00 160,00 151,00 94,38 Rambursări de credite , , ,35 98,84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Întreţinerea Drumurilor Jud , , ,53 97,74 Cheltuieli de personal , , ,17 95,11 Bunuri şi servicii , , ,36 99,10 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE ,40 875,40 870,64 99,46 Serviciul Public Judeţean Salvamont ,40 875,40 870,64 99,46 Cheltuieli de personal ,40 653,30 651,84 99,78 Bunuri şi servicii, ,00 222,10 218,80 98,51 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT , ,00 REZERVE , EXCEDENT (+) (cod ) , ,00 DEFICIT 1) (-) (cod ) ,00 - Page 3 of 3

6 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL JUDETEAN ANEXA NR. 1b LA HOTĂRÂREA nr. DIN DATA DE EXECUȚIA LA DATA DE 31 DECEMBRIE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 0 SECTIUNEA DEZVOLTARE Cod indicator iniţiale 31 dec. mii lei % col 4 col , , ,45 88,57 VENITURII PROPRII (cod ) ,50 584,50 660,96 113,08 VENITURI CURENTE ( ) , ,50 625,37 19,10 VENITURI NEFISCALE ( 00.14) , ,50 625,37 19,10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) , ,50 625,37 19,10 Diverse venituri ,50 548,50 625,37 114,01 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe ,50 1,50 0,74 49,33 Sume provenite din finațarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare ,00 547,00 624,63 114,19 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) , ,00 0,00 0,00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare , ,00 0,00 0,00 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,00 36,00 35,59 98,86 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod ) ,00 36,00 35,59 98,86 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice ,00 31,00 30,40 98,06 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ,00 5,00 5,19 103,80 Depozite speciale pentru constructii de locuinte IV. SUBVENTII (cod 00.18) , , ,32 80,03 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , , ,32 80,03 Subventii de la bugetul de stat , , ,32 80,03 Planuri şi regulamente de urbanism ,00 757,61 234,01 30,89 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare , , ,29 100,24 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor ,30 330,25 771,18 233,51 Finanţarea programului naţional de dezvoltare locală , , ,84 33,03 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari , , ,17 100,00 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod , , ,17 100,00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori , , ,17 100,00 Prefinanţare CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE , , ,61 32,16 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE , ,50 933,87 27,27 Autoritati publice si actiuni externe (cod ) , ,00 930,90 27,25 Autoritati executive si legislative (cod ) , ,00 930,90 27,25 Autorităţi executive , ,00 930,90 27,25 Proiecte cu finanţare din FEN 56 10,00 10,00 7,54 75,40 Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, Prahova 10,00 10,00 7,54 75,40 Cheltuieli de capital , ,00 923,36 27,11 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte servicii publice generale ,50 8,50 2,97 34,94 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor ,50 8,50 2,97 34,94 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,50 8,50 2,97 34,94 2. Alte servicii publice generale - Aparat propriu Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ,00 157,00 98,48 62,73 Aparare ,00 50,00 0,24 0,48 Centrul Militar Zonal - cheltuieli de capital 50,00 50,00 0,24 0,48 Page 1 of 3

7 Ordine publica si siguranta nationala ,00 107,00 98,24 91,81 1. Direcţia Judeţeană de Pază Prahova 17,00 17,00 11,43 67,24 Cheltuieli de capital 70 17,00 17,00 11,43 67,24 2. I.S.U. - cheltuieli de capital 70-90,00 86,81 96,46 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , , ,84 42,74 ÎNVĂȚĂMÂNT , ,00 1,88 0,04 1. Aparat propriu 4.515, ,00 1,88 0,04 Cheltuieli de capital , ,00 1,88 0,04 2.Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Ploieşti 130,00 130, Cheltuieli de capital ,00 130, SĂNĂTATE , , ,20 44,07 SPITALE - TOTAL, din care: 9.683, , ,20 46,46 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 7.530, , ,39 49,85 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale , , ,39 49,85 2.Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 2.153, ,00 853,81 36,88 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale , ,00 853,81 36,88 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Aparat propriu - 480,00 - Cheltuieli de capital ,00 480, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE , , ,99 75,32 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 24,00 24,00 23,64 98,50 Cheltuieli de capital 70 24,00 24,00 23,64 98,50 TOTAL MUZEE 2.260, , ,21 83,39 2. Muzeul Judeţean de Artă Prahova 70,00 145,00 138,18 95,30 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 145,00 138,18 95,30 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii Prahova 700,00 695,31 343,62 49,42 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 695,31 343,62 49,42 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova 1.490, , ,41 97,68 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice , , ,41 97,68 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 0,00-5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 127,00 186,85 174,14 93,20 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 186,85 174,14 93,20 6. Aparat propriu - 306, Cheltuieli de capital , Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ , , ,77 91,77 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , , ,77 91,77 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice , , ,77 91,77 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Aparat propriu Cheltuieli de capital 70 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 - Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE , , ,36 25,64 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , , ,83 32,29 ALTE TRANSFERURI , , ,34 37,00 Alte transferuri, (Programe comunitare) , , ,97 37,19 Alte transferuri, (Programe de dezvoltare) ,39 88,37 19,24 Cheltuieli de capital , ,70 250,49 3,52 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 - Protecţia Mediului , , ,53 11,16 Proiecte cu finanţare din FEN , ,30 100,00 Proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar , , Page 2 of 3

8 Cheltuieli de capital , ,70 74,23 3,74 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE , , ,06 40,52 TRANSPORTURI , , ,98 39,77 1. Aparat propriu , , ,42 38,68 Proiecte cu finanţare din FEN , , ,83 57,61 Cheltuieli de capital , , ,59 33,45 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi se Întreţinerea Drumurilor Judeţene ,00 730,00 661,56 90,62 Cheltuieli de capital ,00 730,00 661,56 90,62 Alte actiuni economice ,00 445,00 442,08 99,34 Serviciul Public Judeţean Salvamont ,00 445,00 442,08 99,34 Cheltuieli de capital ,00 445,00 442,08 99,34 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT , , ,84 REZERVE EXCEDENT (+) (cod ) ,84 DEFICIT 1) (-) (cod ) , ,07 - Page 3 of 3

9 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale I. VENITURI TOTALE - 0, CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL BIBLIOTECII JUDEŢENE "NICOLAE IORGA" PLOIEŞTI, LA DATA DE 31 DECEMBRIE Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, (mecanismul financiar SEE) mii lei % col 4 col 3-0, II. CHELTUIELI TOTALE - 6,99 6,99-1. Mecanismul financiar SEE - Finanţare externă nerambursabilă - 6,99 6,99 - Nr. crt SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Denumirea indicatorilor iniţiale I. VENITURI - 0, mii lei % col 4 col 3 1. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, (mecanismul financiar SEE) II. CHELTUIELI - 6,99 6,99-1. Mecanismul financiar SEE - Finanţare externă nerambursabilă - 6,99 6,99 -

10 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI TOTALE 934, ,00 986,64 97,88 1. Venituri din prestări de servicii 10,00 10,00 8,88 88,80 2. Subvenţii pentru instituţii publice 916,00 989,50 974,79 98,51 3. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 8,50 8,50 2,97 34,94 II. CHELTUIELI TOTALE 934, ,00 986,64 97,88 1. Cheltuieli de personal 800,00 853,50 844,96 99,00 2. Bunuri şi servicii 126,00 146,00 138,71 95,01 3. Cheltuieli de capital 8,50 8,50 2,97 34,94 Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 926,00 999,50 983,67 98,42 1. Venituri din prestări de servicii 10,00 10,00 8,88 88,80 2. Subvenţii pentru instituţii publice 916,00 989,50 974,79 98,51 3. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, (cu semnul minus) II. CHELTUIELI 926,00 999,50 983,67 98,42 1. Cheltuieli de personal 800,00 853,50 844,96 99,00 2. Bunuri şi servicii 126,00 146,00 138,71 95,01 Nr. crt CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PRAHOVA Denumirea indicatorilor LA DATA DE 31 DECEMBRIE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 8,50 8,50 2,97 34,94 1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 8,50 8,50 2,97 34,94 II. CHELTUIELI 8,50 8,50 2,97 34,94 Cheltuieli de capital 8,50 8,50 2,97 34,94

11 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 4 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei I. VENITURI TOTALE , , ,86 94,03 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 70,00 75,00 70,38 93,84 2. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,85 94,33 3. Venituri din contractele încheiate cu Direcţiile de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat , , ,67 102,88 4. Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 6.330, , ,99 88,12 5. Venituri din contractele încheiate cu Instituţiile de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat 3.420, , ,00 100,00 6. Donaţii şi sponsorizări 30,00 30,00 30,00 100,00 7. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 7.000, , ,25 99,58 8. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 7.530, , ,39 49,85 9. Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 1.753, , ,55 96,00 10 Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 0, , ,78 99,38 11 Sume utilizate din excedent II. CHELTUIELI TOTALE , , ,27 90,82 1. Cheltuieli de personal , , ,29 99,52 2. Bunuri şi servicii , , ,69 81,59 3. Burse 35,48 10,08 10,07 99,90 4. Cheltuieli de capital 7.586, , ,22 50,23 Excedent / deficit -4753, , ,59 Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale % col 4 col 3 mii lei I. VENITURI , , ,47 95,81 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 70,00 75,00 70,38 93,84 2. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,85 94,33 3. Venituri din contractele încheiate cu Direcţiile de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat , , ,67 102,88 4. CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI LA DATA DE 31 DECEMBRIE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE Venituri din contractele încheiate cu Direcţiile de Sănătate Publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii % col 4 col , , ,99 88,12 5. Venituri din contractele încheiate cu Instituţiile de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat 3.420, , ,00 100,00 6. Donaţii şi sponsorizări 30,00 30,00 30,00 100,00 7. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 7.000, , ,25 99,58 8. Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 1.753, , ,55 96,00 9. Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale , ,78 - II. CHELTUIELI , , ,05 92,42 1. Cheltuieli de personal , , ,29 99,52 2. Bunuri şi servicii , , ,69 81,59 3. Burse 35,48 10,08 10,07 99,90 Excedent / deficit -4697, , ,42 Page 1 of 2

12 Nr. crt SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei I. VENITURI 7.530, , ,39 49,85 1. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 7.530, , ,39 49,85 2. Sume utilizate din excedent - II. CHELTUIELI 7.586, , ,22 50,23 1. Cheltuieli de capital 7.586, , ,22 50,23 Excedent / deficit -56,20-56,20-52,83 Deficitul s-a finanţat din excedentul rezultat la finele anului % col 4 col 3 Page 2 of 2

13 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 5 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI TOTALE , , ,21 85,39 1 Venituri din concesiuni şi închirieri 100,00 100,00 46,30 46,30 2 Alte venituri din dobânzi Venituri din prestări servicii 500,00 500,00 284,71 56,94 4 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,85 89,66 5 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat 155,00 155,00 140,10 90,39 6 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Min. Sănătăţii 102,00 102,00 159,55 156,42 7 Donaţii şi sponsorizări Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 4.140, , ,86 89,03 9 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii 2.153, ,00 853,81 36,88 10 Subvenții din bugetul Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale - 525,05 525,03 100,00 II. CHELTUIELI TOTALE , , ,24 84,43 1. Cheltuieli de personal , , ,72 97,53 2. Bunuri şi servicii 9.918, , ,05 70,11 3. Burse 25,00 25,00 23,66 94,64 4. Cheltuieli de capital 2.153, ,13 853,81 36,88 5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 0,00 0,00 - EXCEDENT / DEFICIT -251,30-251,30 87,97 0,00 Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI , , ,40 89,28 1 Venituri din concesiuni şi închirieri 100,00 100,00 46,30 46,30 2 Alte venituri din dobânzi Venituri din prestări servicii 500,00 500,00 284,71 56,94 4 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,85 89,66 5 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat 155,00 155,00 140,10 90,39 6 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI SPITALULUI OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE PLOIEŞTI LA DATA DE 31 DECEMBRIE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 102,00 102,00 159,55 156,42 7 Donaţii şi sponsorizări 8 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 4.140, , ,86 89,03 9. Subvenții din bugetul Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 0,00 525,05 525,03 100,00 II. CHELTUIELI , , ,43 88,21 1. Cheltuieli de personal , , ,72 97,53 2. Bunuri şi servicii 9.918, , ,05 70,11 3. Burse 25,00 25,00 23,66 94,64 4. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent - Excedent / deficit -251,17-251,17 87,97

14 Nr. crt SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 2.153, ,00 853,81 36,88 1. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii 2.153, ,00 853,81 36,88 II. CHELTUIELI 2.153, ,13 853,81 36,88 1. Cheltuieli de capital 2.153, ,13 853,81 36,88 Excedent / deficit -0,13-0,13 - -

15 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 6 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ PRAHOVA "ION IONESCU QUINTUS" Denumirea indicatorilor LA DATA DE 31 DECEMBRIE iniţiale mii lei % col 4 col 3 I. VENITURI TOTALE 1.720, , ,88 92,40 1. Venituri din prestări de servicii 113,00 112,75 112,75 100,00 2. Donaţii şi sponsorizări 0,00 1,25 0,00-3. Subvenţii pentru instituţii publice 1.537, , ,95 91,70 4. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 70,00 145,00 138,18 95,30 II. CHELTUIELI TOTALE 1.720, , ,88 92,40 1. Cheltuieli de personal 890, , ,02 99,71 2. Bunuri şi servicii 760,00 751,00 614,68 81,85 3. Cheltuieli de capital 70,00 145,00 138,18 95,30 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 1.650, , ,70 92,17 1. Venituri din prestări de servicii 113,00 112,75 112,75 100,00 2. Donaţii şi sponsorizări - 1, Subvenţii pentru instituţii publice 1.537, , ,95 91,70 4. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, (cu semnul minus) II. CHELTUIELI 1.650, , ,70 92,17 1. Cheltuieli de personal 890, , ,02 99,71 2. Bunuri şi servicii 760,00 751,00 614,68 81,85 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 70,00 145,00 138,18 95,30 1. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 70,00 145,00 138,18 95,30 2. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare ,00 II. CHELTUIELI 70,00 145,00 138,18 95,30

16 1. Cheltuieli de capital 70,00 145,00 138,18 95,30

17 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 7 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI TOTALE 7.987, , ,36 98,75 1. Venituri din prestări de servicii 350,00 535,00 535,00 100,00 2. Donaţii şi sponsorizări 7,93 35,23 35,23 - Alte transferuri voluntare Subvenţii pentru instituţii publice 6.140, , ,72 98,89 4. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 1.490, , ,41 97,68 II. CHELTUIELI TOTALE 7.987, , ,36 98,75 1. Cheltuieli de personal 3.600, , ,53 98,82 2. Bunuri şi servicii 2.897, , ,42 99,16 3. Cheltuieli de capital 1.490, , ,41 97,68 Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 6.497, , ,95 98,98 1. Venituri din prestări de servicii 350,00 535,00 535,00 100,00 2. Donaţii şi sponsorizări 7,93 35,23 35,23 100,00 3. Alte transferuri voluntare Subvenţii pentru instituţii publice 6.140, , ,72 98,89 5. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, (cu semnul minus) II. CHELTUIELI 6.497, , ,95 98,98 1. Cheltuieli de personal 3.600, , ,53 98,82 2. Bunuri şi servicii 2.897, , ,42 99,16 Nr. crt Denumirea indicatorilor CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA LA DATA DE 31 DECEMBRIE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 1.490, , ,41 97,68 1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 1.490, , ,41 97,68 II. CHELTUIELI 1.490, , ,41 97,68 1. Cheltuieli de capital 1.490, , ,41 97,68

18 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 8 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI TOTALE 4.400, , ,23 90,80 1. Venituri din prestări de servicii 300,00 430,00 429,99 100,00 2. Donaţii şi sponsorizări 0,00 0,00 0,00-3. Subvenţii pentru instituţii publice 3.400, , ,93 97,87 4. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 700,00 695,31 343,62 49,42 5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 0,00 52,52 52,52 100,00 6. Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru - 17,17 17,17 100,00 proiecte finanţate din FEN postaderare II. CHELTUIELI TOTALE 4.400, , ,23 90,80 1. Cheltuieli de personal 2.822, , ,36 97,60 2. Bunuri şi servicii 878, , ,56 99,49 3. Cheltuieli de capital 700,00 765,00 413,31 54,03 Nr. crt Denumirea indicatorilor CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI MUZEULUI JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII PRAHOVA LA DATA DE 31 DECEMBRIE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 3.700, , ,92 98,11 1. Venituri din prestări de servicii 300,00 430,00 429,99 100,00 2. Donaţii şi sponsorizări Subvenţii pentru instituţii publice 3.400, , ,93 97,87 II. CHELTUIELI 3.700, , ,92 98,11 1. Cheltuieli de personal 2.822, , ,36 97,60 2. Bunuri şi servicii 878, , ,56 99,49 Nr. crt SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 700,00 765,00 413,31 54,03 1. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 700,00 695,31 343,62 49,42 2. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 52,52 52,52 100,00 3. Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru 17,17 17,17 100,00 proiecte finanţate din FEN postaderare II. CHELTUIELI 700,00 765,00 413,31 54,03 1. Cheltuieli de capital 700,00 765,00 413,31 54,03

19 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 9 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col 3 I. VENITURI TOTALE 0,00 43,39 39,84 91,82 1. AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII PRAHOVA, LA DATA DE 31 Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE DECEMBRIE 0,00 5,03 4,50 89,46 2. Mecanismul financiar SEE - Prefinanţare 0,00 28,49 28,49 100,00 3. Fondul Național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 0,00 9,87 6,85 69,40 II. CHELTUIELI TOTALE 0,00 43,39 36,86 84, Proiecte finanţate din Fonduri externe nerambursabile - "Rituri de trecere în comunităţile de rromi din judeţul Prahova" Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile Imaginarul Naturii și a Corpului Uman - 33,52 30,01 89,53-9,87 6,85 69,40 Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col 3 I. VENITURI - 43,39 39,84 91,82 1. Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE - 5,03 4,50 89,46 2. Mecanismul financiar SEE - Prefinanţare - 28,49 28,49 100,00 3. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Fondul Național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - 9,87 6,85 69,40 II. CHELTUIELI 0,00 43,39 36,86 84, Proiecte finanţate din Fonduri externe nerambursabile - "Rituri de trecere în comunităţile de rromi din judeţul Prahova" Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile Imaginarul Naturii și a Corpului Uman - 33,52 30,01 89,53-9,87 6,85 69,40

20 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 10 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI TOTALE 1.832, , ,92 92,66 1. Venituri din prestări de servicii 385,00 385,00 380,28 98,77 2. Subvenţii pentru instituţii publice 1.320, , ,50 90,90 3. Donaţii şi sponsorizări Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 127,00 186,85 174,14 93,20 II. CHELTUIELI TOTALE 1.832, , ,92 92,66 1. Cheltuieli de personal 923,00 923,00 893,05 96,76 2. Bunuri şi servicii 782,00 852,00 750,73 88,11 3. Cheltuieli de capital 127,00 186,85 174,14 - Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 1.705, , ,78 92,61 1. Venituri din prestări de servicii 385,00 385,00 380,28 98,77 2. Donaţii şi sponsorizări Subvenţii pentru instituţii publice 1.320, , ,50 90,90 II. CHELTUIELI 1.705, , ,78 92,61 1. Cheltuieli de personal 923,00 923,00 893,05 96,76 2. Bunuri şi servicii 782,00 852,00 750,73 88,11 Nr. crt Denumirea indicatorilor CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA LA DATA DE 31 DECEMBRIE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI 127,00 186,85 174,14 93,20 1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 127,00 186,85 174,14 93,20 II. CHELTUIELI 127,00 186,85 174,14 93,20 1. Cheltuieli de capital 127,00 186,85 174,14 93,20

21 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 11 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA, LA DATA DE 31 DECEMBRIE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col I. VENITURI TOTALE 1,30 33,00 23,49 71,18 1. Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE 0,20 4,95 3,52 71,11 2. Mecanismul financiar SEE - Prefinanţare 1,10 28,05 19,97 71,19 II. CHELTUIELI TOTALE 1,30 33,00 23,49 71,18 1. Finanţare naţională 0,20 4,95 3,52 71,11 2. Finanţare externă nerambursabilă 1,10 28,05 19,97 71,19 Nr. crt SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei % col 4 col 3 I. VENITURI 1,30 33,00 23,49 71,18 1. Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE 0,20 4,95 3,52 71,11 2. Mecanismul financiar SEE - Prefinanţare 1,10 28,05 19,97 71,19 II. CHELTUIELI 1,30 33,00 23,49 71,18 1. Finanţare naţională 0,20 4,95 3,52 71,11 2. Finanţare externă nerambursabilă 1,10 28,05 19,97 71,19

22 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 12 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE Nr. crt Denumirea indicatorilor iniţiale I. VENITURI TOTALE , , ,52 99,45 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 1,50 1,50 1,49 99,33 2. Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 2.527, , ,88 98,98 3. Donaţii şi sponsorizări 26,38 43,45 43,44 99,98 4. Subvenţii pentru instituţii publice -total, din care: , , ,39 99,68 - pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului , , ,00 100,00 - pentru finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap , , ,00 100,00 - pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap , , ,90 99,93 - sume alocate din veniturile Consiliului Judeţean , , ,49 94,98 5. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 2.328, , ,77 91,77 6. Sume primite de la UE / alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 800,00 800,00 443,55 55,44 II. CHELTUIELI TOTALE , , ,77 99,45 1. Cheltuieli de personal , , ,23 99,72 2. Bunuri şi servicii , , ,07 98,02 3. Asistenţă socială -drepturi persoane cu handicap , , ,90 99,93 4. Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 800,00 800,00 443,55 55,44 5. Cheltuieli de capital 2.329, , ,02 91,77 DEFICIT -1,26-1,26-1,25 - Nr. crt CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA LA Denumirea indicatorilor DATA DE 31 DECEMBRIE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE iniţiale I. VENITURI , , ,20 99,68 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 1,50 1,50 1,49 99,33 2. Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 2.527, , ,88 98,98 3. Donaţii şi sponsorizări 26,38 43,45 43,44 99,98 4. Subvenţii pentru instituţii publice -total, din care: , , ,39 99,68 - pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului , , ,00 100,00 - pentru finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap , , ,00 100,00 - pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap , , ,90 99,93 - sume alocate din veniturile Consiliului Judeţean , , ,49 94,98 5. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, (cu semnul minus) II. CHELTUIELI , , ,20 99,68 1. Cheltuieli de personal , , ,23 99,72 2. Bunuri şi servicii , , ,07 98,02 3. Asistenţă socială -drepturi persoane cu handicap , , ,90 99,93 mii lei % col 4 col 3 mii lei % col 4 col 3

23 Nr. crt SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Denumirea indicatorilor iniţiale mii lei I. VENITURI 3.128, , ,32 80,89 1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 2.328, , ,77 91,77 3. Sume primite de la UE / alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 800,00 800,00 443,55 55,44 II. CHELTUIELI 3.129, , ,57 80,90 1. Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 800,00 800,00 443,55 55,44 2. Cheltuieli de capital 2.329, , ,02 91,77 DEFICIT -1,26-1,26-1,25 Deficitul s-a finanţat din excedentul rezultat la finele anului % col 4 col 3

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova

Mai mult

Book5

Book5 Anexa nr.1 la HCJ Sibiu nr.247/ la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 311.324.650,00 253.599.810,00 230.026.179,80 90,70 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 9.245.830,00 6.842.830,00 4.593.315,80 67,13

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2010

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2010 PROIECT DE BUGET PE ANUL 2011 În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Judeţean Botoşani prezintă proiectul bugetului propriu judeţean

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA

Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCA Anexa 9 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI cod 2 Denumirea indicatorilor la data

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2981000.00 9774330.00 7149041.74 500291.00 6648750.74 6595341.74

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2018 Consiliul Local al

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU HOTĂRÂRE cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău, precum şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

buget 2013 V2.xls

buget 2013 V2.xls JUDEłUL DÂMBOVIłA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE nr. 7466/20.03. PROIECT ANEXA 1A BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

JUDEŢUL DOLJ Proiect - Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2011 mii lei Buget an 2011 I. VENITURI VENITURI PROPRII 2.176,00 SUME DEFALCATE din t

JUDEŢUL DOLJ Proiect - Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2011 mii lei Buget an 2011 I. VENITURI VENITURI PROPRII 2.176,00 SUME DEFALCATE din t JUDEŢUL DOLJ Proiect - Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2011 mii lei I. VENITURI VENITURI PROPRII 2.176,00 din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrare 16.758,00 COTE DEFALCATE din impozitul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul Judeţean Ilfov; Având în vedere: - Expunerea de motive

Mai mult

. JUDETUL: OLT Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL BALS Institutia publica: Formular: 11/02 BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI

. JUDETUL: OLT Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL BALS Institutia publica: Formular: 11/02 BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI JUDETUL: OLT Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL BALS Institutia publica: Formular: 11/02 BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

Buget Autofinantate "10"

Buget Autofinantate 10 ROMÂNIA JUDEŢUL Bistrita-Nasaud Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA PARVA Formular : 11/02 BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2019 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

C O N S I L I U L J U D E ŢE A N S Ă L A J

C O N S I L I U L   J U D E ŢE A N  S Ă L A J ROMÂNIA JUDEȚUL SĂLAJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECTUL bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul Proiectul bugetului propriu al judeţului

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr.

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR SUMA PROPUSA (lei) 0 1

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea ului consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L

Microsoft Word - H.C.L JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA HOTĂRÂREA Nr. 1 / 08.01.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Apa pe trimestrul al IV lea din anul 2014. Consiliul Local al comunei

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SATU MARE Nr. 3 Martie 2014 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SATU MARE Hotărâr

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SATU MARE Nr. 3 Martie 2014 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SATU MARE Hotărâr MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SATU MARE Nr. 3 Martie 2014 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SATU MARE Hotărârea Pag. Hotărârea Pag. HOTĂRÂREA NR. 46/2014 privind

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii 2019-2022 Denumire indicator SINTEZA Program 2019 Estimari 2020 -mii lei- Estimari 2021 A B 1

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 În temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art.1 pct. I. poz.1 din Legea nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului

Mai mult