CURRICULUM VITAE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CURRICULUM VITAE"

Transcriere

1 CURRICULUM VITAE NUMELE ŞI PRENUMELE: NEDELCU MIHAELA ISABELA DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: , Câmpulung, judeţul Argeş ADRESA DE LA SERVICIU: Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 5 7, sector 1, Bucureşti; Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Al. Rosetti, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti STUDII în prezent Şcoala Postdoctorală Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale, proiect POSDRU/89/1.5/S/59758, în cadrul Academiei Române din Bucureşti (admisă în sesiunea septembrie octombrie 2010 cu tema Particularităţi sintactice ale limbii române în context romanic. Infinitivul) Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, doctorat în filologie (teza de doctorat: Categoria partitivului în limba română, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan) Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, masterat, secţia Lingvistică şi comunicare Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, secţia română franceză FUNCŢII DEŢINUTE 2008 prezent Lector universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti Asistent universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti: suplinitor (2003), titular (din 2004) 1999 prezent Asistent de cercetare (normă întreagă până în 2004, jumătate de normă din 2004) la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Al. Rosetti al Academiei Române, Sectorul de romanistică ( ), Sectorul de gramatică (din 2002) PREGĂTIRE PROFESIONALĂ a) Titluri academice Doctor în filologie cu teza Categoria partitivului în limba română. La susţinerea publică din 8 februarie 2008 am primit distincţia summa cum laude. b) Activitate ştiinţifică cărţi, în calitate de unic autor sau de coautor (vezi Lista de lucrări ştiinţifice) 1

2 articole în reviste de specialitate şi în volume colective (vezi Lista de lucrări ştiinţifice) colaboratoare la următoarele lucrări ale Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Al. Rosetti al Academiei Române: Gramatica limbii române (coord. Valeria Guţu Romalo), Dinamica limbii române actuale Aspecte gramaticale şi discursive (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Istoria limbii române, vol. III; coord. Gheorghe Chivu (cap. Substantivul, Prepoziţia, Conjuncţia, sec. al XIX-lea), din 2006 The Grammar of Romanian (ed. Gabriela Pană Dindelegan), din 2010 membră a grupului de cercetare din Facultatea de Litere coordonat de prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan pentru proiectul Aspecte ale dinamicii limbii române actuale (grant CNCSIS), colaborare finalizată cu publicarea lucrării la Editura Universităţii din Bucureşti, 2002 membră a grupului de cercetare din Facultatea de Litere coordonat de prof. dr. Rodica Zafiu pentru proiectul Funcţionare discursivă şi gramaticalizare în limba română veche (grant CNCSIS), membră a Centrului de lingvistică teoretică şi aplicată din cadrul Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, coordonat de prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan, din 2007 burse de cercetare: bursă Erasmus în Franţa, Universitatea Paris 12 Val de Marne, octombrie 2005 ianuarie 2006 bursă postdoctorală ( ), în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59758 Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale al Academiei Române (stagiu de cercetare în Franţa, Paris, L Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 1 decembrie februarie 2012) c) Activitate didactică în cadrul Universităţii din Bucureşti (Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), cursuri/seminare de: morfologie, fonetică şi fonologie, sintaxă, lexic şi semantică, stilistică, introducere în tehnica redactării, cultivare a limbii, limba română pentru străini invitată a Universităţii Paris 12 Val de Marne, în cadrul unui acord Erasmus între Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Paris 12 Val de Marne (în perioada aprilie 2008) d) Alte activităţi membră a grupului de monitorizare a posturilor de radio şi de televiziune în cadrul proiectului finanţat de CNA Servicii de consultanţă în cercetarea privind îmbunătăţirea calităţii limbii române din presa audiovizuală, din octombrie 2007 colaboratoare a postului de televiziune Realitatea TV pentru emisiunea Greşelile noastre, aprilie 2006 ianuarie 2007 colaboratoare a postului de televiziune TVR Cultural pentru emisiunile Parol şi Convinge-mă!,

3 secretară a Centrului de lingvistică teoretică şi aplicată din cadrul Departamentului de lingvistică al Facultăţii de Litere, coordonat de prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan, din 2007 membră a Comisiei de studii din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, din 2011 e) Premii, distincţii Premiul (colectiv) Timotei Cipariu al Academiei Române pentru Gramatica limbii române (coord. Valeria Guţu Romalo), apărută la Editura Academiei Române, în 2005 LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE CĂRŢI a) Unic autor: 1. Categoria partitivului în limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 292 p greşeli gramaticale, Bucureşti, Humanitas, 2012, 189 p. b) Coautor: 1. Gramatica limbii române (GALR), coord. Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005 (tiraj nou, revizuit, 2008), vol. I Cuvântul, vol. II Enunţul: subcap. Substantivele masive, vol. I, p ; cap. Prepoziţia (coautor: Fulvia Ciobanu), vol. I, p ; cap. Conjuncţia, vol. I, p ; cap. Grupul prepoziţional, vol. II, p ; cap. Conectori frastici şi transfrastici, vol. II, p Mic dicţionar enciclopedic (MDE), Bucureşti, Editura Enciclopedică & Editura Univers Enciclopedic, Eşti cool şi dacă vorbeşti corect, carte editată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Academia Română Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Al. Rosetti, 2008 (ediţie revizuită, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2010). 4. Morfosintaxa limbii române. Sinteze teoretice şi exerciţii (coautori: Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, Gramatica de bază a limbii române (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, ARTICOLE 1. Comportamentul «masivelor» în limba română, în Limba română, L, 3 4, 2001, p Utilizarea substantivelor defective de număr în limba română actuală, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, p

4 3. Niscai observaţii despre nişte, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de limba română (27 28 noiembrie 2002), vol. al II-lea, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, p Două tipuri de substantive defective de număr: «masivele» şi numele abstracte, în Limba română, LII, 5 6, 2003, p Greşeli în utilizarea conjuncţiei, în Limba şi literatura română, XXXIII, 2, 2004, p Unele utilizări ale prepoziţiei de în limba română actuală, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române. Actele celui de al 3-lea colocviu al Catedrei de limba română (27 28 noiembrie 2003), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, p Mijloace de exprimare a partitivului în limba română, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Structură şi funcţionare. Actele celui de al 4- lea colocviu al Catedrei de limba română (25 26 noiembrie 2004), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, p Abstractele neologice în limba română actuală, în Studii şi cercetări lingvistice, LIV, 1 2, 2005, p Nume masive şi abstracte. Paralelisme sintactice şi semantice (coautor: Alexandru Mardale), în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice. Actele celui de al 5-lea colocviu al Catedrei de limba română (8 9 decembrie 2005), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p Câteva observaţii privind utilizarea şi analiza substantivelor masive, în Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română, LV, 2006, p Relaţia parte întreg (meronimia) relaţie semantică lexicală, în Limbă şi literatură, LI, vol. I II, 2006, p Observaţii asupra utilizării prepoziţiilor «partitive» din şi dintre, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Stadiul actual al cercetării. Actele celui de al 6-lea colocviu al Catedrei de limba română (29 30 noiembrie 2006), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p Verbe care exprimă lexical relaţia parte întreg, în Camelia Stan, Zafiu Rodica, Alexandru Nicolae (eds.), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p Determinanţi indefiniţi partitivi vs nonpartitivi, în Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română, LVII, 2008, p Se poate vorbi de un complement direct partitiv?, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării. Actele celui de al 7-lea colocviu al Catedrei de limba română (7 8 decembrie 2007), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p Greşeli în utilizarea prepoziţiilor, Revista 22, XIX, 20 (Plus 22, XV, 248), 2008, p Les constructions partitives en roumain, în Revue roumaine de linguistique, LIII, 4, 2008, p

5 18. Construcţii partitive şi fals partitive (douăzeci dintre oameni vs douăzeci de oameni), în Rodica Zafiu, Blanca Croitor, Ana-Maria Mihail (eds.), Studii de gramatică. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p Utilizarea prepoziţiilor partitive în româna actuală, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii române actuale Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p Utilizarea prepoziţiilor «simetrice» dintre şi între în limba română actuală, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii române actuale Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p Observaţii asupra conjuncţiilor cauzale în secolul al XIX-lea, în Limba română, LVIII, 2, 2009, p Elipsa nominală şi construcţia partitivă (coautor: Ion Giurgea), în Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu (eds.), Limba română: teme actuale. Actele celui de al 8-lea colocviu al Catedrei de limba română (5 6 decembrie 2008), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p Observaţii asupra numelor (uni)relaţionale, în Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae (eds.), Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de al 9-lea colocviu al Catedrei de limba română (4 5 decembrie 2009), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p Raportul sintactico-semantic exprimat prin conjuncţia ci şi prin nu numai... ci şi, în Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu (eds.), Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p L infinitif introduit par de en roumain, în Revue roumaine de linguistique, LVI, 4, 2011, p Prepoziţii complexe, în Rodica Zafiu, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea (eds.), Limba română: ipostaze ale variaţei lingvistice. Actele celui de al 10-lea colocviu al Catedrei de limba română (3 4 decembrie 2010), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p Complementul consecutiv. Realizarea particulară a consecutivului prin infinitiv, în Studii şi cercetări lingvistice, sub tipar. COMUNICĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 1. Comportamentul masivelor în limba română, Sesiunea de comunicări din noiembrie 2000, Institutul de Lingvistică al Academiei Române, Bucureşti. 2. Utilizarea substantivelor defective de număr în limba română actuală, Sesiunea de comunicări din decembrie 2001, Institutul de Lingvistică al Academiei Române, Bucureşti. 3. Două tipuri de substantive defective de număr în limba română actuală: masivele şi numele abstracte, Colocviul Catedrei de limba română, Universitatea din Bucureşti, noiembrie

6 4. Niscai observaţii despre nişte, Sesiunea de comunicări din noiembrie 2002, Institutul de Lingvistică al Academiei Române, Bucureşti. 5. Unele utilizări ale prepoziţiei de în limba română actuală, Al 3-lea colocviu al Catedrei de limba română, Universitatea din Bucureşti (27 28 noiembrie 2003) Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române. 6. Abstractele neologice în limba română actuală, Colocviul internaţional Tratamentul neologismelor în limba română în mileniul III, Bucureşti, septembrie Mijloace de exprimare a partitivului în limba română, Al 4-lea colocviu al Catedrei de limba română, Universitatea din Bucureşti (25 26 noiembrie 2004) Limba română. Structură şi funcţionare. 8. Nume masive şi abstracte. Paralelisme sintactice şi semantice (în colaborare cu Alexandru Mardale), Al 5-lea colocviu al Catedrei de limba română, Universitatea din Bucureşti (8 9 decembrie 2005) Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice. 9. Observaţii asupra utilizării prepoziţiilor «partitive» din şi dintre, Al 6-lea colocviu al Catedrei de limba română, Universitatea din Bucureşti (29 30 noiembrie 2006) Limba română. Stadiul actual al cercetării. 10. Relaţia lexicală parte întreg (meronimia), Simpozionul naţional de lingvistică, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucureşti, noiembrie Se poate vorbi de un complement direct partitiv?, Al 7-lea colocviu internaţional al Catedrei de limba română, Universitatea din Bucureşti (7 8 decembrie 2007) Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării. 12. Linguistique comparée: l expression du partitif en roumain et en français, Universitatea Paris 12 Val de Marne, Franţa, 16 aprilie Formarea prin elipsă a unor grupuri prepoziţionale introduse prin de, Conferinţa internaţională cu tema Gramaticalizare şi pragmaticalizare în limba română, organizată de Centrul de lingvistică teoretică şi aplicată şi de Catedra de limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti (3 4 octombrie 2008). 14. Elipsa nominală şi construcţia partitivă (în colaborare cu Ion Giurgea), Al 8-lea colocviu al Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti (5 6 decembrie 2008) Limba română: teme actuale. 15. Observaţii asupra numelor (uni)relaţionale, Al 9-lea colocviu al Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti (4 5 decembrie 2009) Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. 16. Conjuncţii şi complementizatori particularităţi ale românei, în cadrul Conferinţelor Academiei Române Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor, 25 februarie Complementul consecutiv, Al 4-lea simpozion internaţional de lingvistică, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucureşti, 5 6 noiembrie Prepoziţii complexe, Al 10-lea colocviu al Catedrei de limba română (3 4 decembrie 2010) Limba română: ipostaze ale variaţei lingvistice. 19. L infinitif en roumain. Le sujet de l infinitif, L Institut National des Langues et Civilisations Orientales SeDyL, Paris, Franţa, 3 februarie

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE MIHAELA ISABELA NEDELCU CURRICULUM VITAE DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 30.04.1975, Câmpulung, judeţul Argeş ADRESA DE LA SERVICIU: Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 5 7,

Mai mult

Microsoft Word - 03 LRC_MORFOLOGIE.doc

Microsoft Word - 03 LRC_MORFOLOGIE.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filologie 1.3. Departamentul Departamentul Filologie

Mai mult

Fisa LRC - SINTAXA - an 3 sem 2

Fisa LRC - SINTAXA - an 3 sem 2 FIŞA DISCIPLINEI 2014-2015 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea

Mai mult

Inadecvări terminologice în gramatica limbii române actuale

Inadecvări terminologice în gramatica limbii române actuale GRAMATICĂ INADECVĂRI TERMINOLOGICE ÎN GRAMATICA LIMBII ROMÂNE ACTUALE ANCA-PATRICIA STOENESCU Cuvinte-cheie: gramatică, morfologie, particulă, morfem În gramaticile academice ale limbii române actuale

Mai mult

Microsoft Word - Sorina Mangu.docx

Microsoft Word - Sorina Mangu.docx NORMELE LIMBII ROMÂNE LITERARE Abatere și greșeală Greșeala, abaterea reprezintă unul dintre principalele surse ale dezvoltării limbii. Evoluția limbilor și rolul greșelii în acest proces au fost recunoscute

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Comisia de admitere a inspectoratului general sesiunea ianuarie 2020 D I S P O Z I Ţ I A Preşedintelui Comisiei de admitere

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

Învăţământ preuniversitar

Învăţământ preuniversitar Nivel Învăţământ preuniversitar PostCatedră (Disciplina principală de încadrare) 1. Cultură şi civilizaţie românească 2. Cenaclu literar creaţie literară 3. Redacţie presă radio TV 4. Jurnalism ziaristică

Mai mult

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT 1.1. Nume: Dinca 1.2. Prenume: Razvan 1.3. Codul unic de identificare: 3 1.4. Gradul

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ CURRICULUM la unitatea de curs TIPOLOGI

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ CURRICULUM la unitatea de curs TIPOLOGI UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ CURRICULUM la unitatea de curs TIPOLOGIA LIMBILOR Ciclul II - studii superioare de maşter

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, B

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, B INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, București, cod 70106, Telefon/Fax: 40/21/312.13.13, Telefon: 40/21/314.89.65.

Mai mult

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius)

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius) CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: Nume: ONU Prenume: DIDA CAMELIA Data naşterii: 12. 07. 1976 Locul naşterii: Gura Humorului, jud. Suceava Starea civilă: căsătorită, doi copii Naţionalitate: română Adresa

Mai mult

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx Pag. 1/11 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE IV.EXAMENUL DE LICENŢĂ - perioada 29 iunie-2 iulie Proba 1: Evaluarea

Mai mult

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie 1976 - Locul naşterii: Craiova, judeţul Dolj - Domiciliul: Craiova - Naţionalitatea: română

Mai mult

* NOTE

* NOTE FORMAT E UROPEAN CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume Adresa Telefon Fax E-mail Streteanu Florin Cluj-Napoca Nationalitate Român Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada Perioada 2003 - prezent

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume BODOC, ALICE-MAGDALENA Adresă str. Prunului nr. 30, ap. 319, Brașov E-mail alice_bodoc@yahoo.com; alice_bodoc@unitbv.ro Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

Construcții cu subiect dublu în limba română actuală. O perspectivă HPSG

Construcții cu subiect dublu în limba română actuală. O perspectivă HPSG Construcţii cu subiect dublu în limba română actuală. O perspectivă HPSG VERGINICA BARBU Facultatea de Litere Universitatea din Bucureşti Scopul lucrării: Teoriile gramaticale moderne postulează o singură

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea Politehnica din Timişoara 1. Facultatea / Departamentul 3 Ştiinţ e ale Comunicării / Comunicare şi Limbi

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume Florea Nicoleta Mihaela Adresa(e) Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania Telefon(oane) - Mobil: 0757027000 Fax(uri) - E-mail(uri) niko.2903@yahoo.com

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ Curriculum la unitatea de curs Introduc

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ Curriculum la unitatea de curs Introduc UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ Curriculum la unitatea de curs Introducere în filologia romanică 023 Filologie 0231 Studiul

Mai mult

Prof. univ. dr. MIANDA CIOBA - Catedra delingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Facultatea de

Prof. univ. dr. MIANDA CIOBA - Catedra delingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Facultatea de Prof. univ. dr. MIANDA CIOBA - Catedra delingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Facultatea de e-mail: mianda_cioba2000@yahoo.com mianda.cioba@lls.unibuc.ro Limbi și Literaturi

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă și literatură Specializarea/Programul de studiu: LIMBA

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret I. DESPRE C.S.M.I. C.S.M.I este o unitate de cercetare ştiinţifică academică, organizată în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Spiru Haret, în vederea desfăşurării unei susţinute activităţi în

Mai mult

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA Facultatea ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI LIMBI STRĂINE Departamentul LIMBI MODERNE APLICATE Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 8 Disciplinele:

Mai mult

Expresii ale cauzativităţii în dispozitivul hotărârii judecătoreşti

Expresii ale cauzativităţii în dispozitivul hotărârii judecătoreşti EXPRESII ALE CAUZATIVITĂŢII ÎN DISPOZITIVUL HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI ALINA GIOROCEANU Universitatea din Craiova 1. Precizări preliminare Ţinta prezentei lucrări nu o constituie inovaţiile teoretice, ci

Mai mult

Plan Maghiara AsiB_FINAL_CORECTAT.xls

Plan Maghiara AsiB_FINAL_CORECTAT.xls Pag. 1/10 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil 2015-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă şi literatură Specializarea/Programul de studiu: LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARA

Mai mult

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Facultatea de Litere Domeniul de licență: Limbă şi literatură Program de studii universitare de licenţă: Lim

Universitatea Dunărea de Jos din Galați Facultatea de Litere Domeniul de licență: Limbă şi literatură Program de studii universitare de licenţă: Lim PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT Cerinţe pentru obţinerea diplomei / Verificarea normelor ARACIS Tip ore Nr. ore % Tip credit Nr. credite % Discipline obligatorii (OB) 1388 77,98 Credite la discipline obligatorii 152

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74 This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74, Str. Tautiului, loc. Floresti, jud. Cluj. Telefon(-oane)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE JURNALISM, COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE DEPARTAMENT: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA: JURNALISM FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI PROGRAMA ANALITICĂ I. DISCIPLINA:

Mai mult

CURRICULUM VITAE Nume și prenume: PITIRICIU SILVIA Funcția didactică: conferențiar universitar doctor abilitat Adresa profesională: Universitatea din

CURRICULUM VITAE Nume și prenume: PITIRICIU SILVIA Funcția didactică: conferențiar universitar doctor abilitat Adresa profesională: Universitatea din CURRICULUM VITAE Nume și prenume: PITIRICIU SILVIA Funcția didactică: conferențiar universitar doctor abilitat Adresa profesională: Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Str. A. I. Cuza, Nr.

Mai mult

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Anghel, Florentina

Mai mult

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE HALCU IONELA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI DATA ŞI LOCUL

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0722 606513 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Iordache, Andreea, Daniela Adresă(e) Strada Drumul Apelor, Craiova, cod poştal 200453 România Telefon(oane) E-mail(uri) iordachedeea@yahoo.com

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0756 106 770 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass I Informaţii personale Nume / Prenume MONEA GHEORGHE Adresă(e) Str ucium nr 7 ap 0, cod 40056, Cluj-Napoca, România Telefon(oane) 00406440709 Mobil: 0766 758884 ; 0744 87736 Fax(uri)

Mai mult

CERERE ÎNSCRIERE

CERERE ÎNSCRIERE REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, în perioada 2010-2013, în cadrul proiectului "Cercetarea

Mai mult

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă 31.05.1955 Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română Bucuresti, Romania Telefon Fax - E-mail Loc de muncă

Mai mult

A n e x a nr

A n e x a nr UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE Economie, Contabilitate Şi Afaceri Internaţionale Postul scos la concurs Lector, Poz. 33 Disciplinele postului

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

CV Radu FLOREA

CV Radu FLOREA Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Adresa Experienta profesionala 1997 prezent Conferențiar universitar dr. (Preparator, Asistent, Lector) Titular al disciplinelor: Control şi Audit în

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

CURRICULUM VITAE NUME ŞI PRENUME: CHIRA I. Dorin-Ioan DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: , Dej, jud.cluj ADRESA: (acasă) Str.Năsăud, nr.4, bl.y12, ap.9

CURRICULUM VITAE NUME ŞI PRENUME: CHIRA I. Dorin-Ioan DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: , Dej, jud.cluj ADRESA: (acasă) Str.Năsăud, nr.4, bl.y12, ap.9 CURRICULUM VITAE NUME ŞI PRENUME: CHIRA I. Dorin-Ioan DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 24.01.1956, Dej, jud.cluj ADRESA: (acasă) Str.Năsăud, nr.4, bl.y12, ap.9, Cluj-Napoca (facultate) Facultatea de Litere, Catedra

Mai mult

UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE T E M A T I C A pentru proba scrisă la Limba și literatura română pentru

UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE T E M A T I C A pentru proba scrisă la Limba și literatura română pentru T E M A T I C A pentru proba scrisă la Limba și literatura română pentru candidații la admitere la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, cu diplomă de bacalaureat obținută în

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae CURRICULUM VITAE 1. DATE BIOGRAFICE Numele şi prenumele: TABÃRÃ Neculai Data şi locul naşterii: 26.09.1945, Galaţi Starea civilă: căsătorit, un copil de 33 ani 2. STUDII UNIVERSITARE În anul 1973 am absolvit

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume  Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume E-mail Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA asemenescu@yahoo.com Asistent universitar doctor Catedra de Finante, Academia

Mai mult

Post

Post (octombrie 2012) Post Data, ora 17.03 17.26 17.30 22.50 22.52 8.10 8.13 8.13 8.15 Emisiunea, autorul greşelii Ştirile, Ştirile, Ştirile, jurnalist Ştirile, Ştirile, Ştirile, Ştirile, scris pe ecran Ştirile,

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume ran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala 03 prezent Conferentiar, Doctor in Stiinte Medicale Disciplina Chirurgie si Implantologie

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Radu Anamaria-Viorica Strada N. Colan, nr.1, ap. M2, Cluj-Napoca 0752421963 radu.anamariav@gmail.com Sexul femeiesc Data naşterii 12/08/1985 Naţionalitatea română

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie iulie 2019_f _1_

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie   iulie 2019_f _1_ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice GHID de întocmire a lucrării de disertație - sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020 CONDIȚII DE BAZĂ 1.

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iraida COSTIN Telefon(oane) /16, str. 31 august, 1989,

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iraida COSTIN Telefon(oane) /16, str. 31 august, 1989, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) 231 60088 37369492497 57/16, str. 31 august, 1989, 3100, Bălți, Republica Moldova E-mail(uri) iraidabaicean@gmail.com

Mai mult

Facultatea de Stinte si Mediu

Facultatea de Stinte si Mediu Universitatea Dunarea de Jos din Galati Facultatea de Stinte si Mediu Raport de activitate pe anul 2013 Facultatea de Ştiinţe și Mediu are o tradiţie de peste 45 de ani in pregătirea absolvenţilor de liceu

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ ) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbr

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ ) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ 1998-2011) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbrăvița, jud. Timiș Telefon(oane) 0763691704 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Nume anterior LUNGU ANTONELA-ALINA ŞOFINEŢ Adresă(e) Str. Bogdan Vodă, nr. 139A, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş Telefon(oane) 0745960674

Mai mult

Curriculum Vitae Prof. univ. dr., DHC Mircea Dumitru Rector, Universitatea din București Membru corespondent al Academiei Române Președinte al Interna

Curriculum Vitae Prof. univ. dr., DHC Mircea Dumitru Rector, Universitatea din București Membru corespondent al Academiei Române Președinte al Interna Curriculum Vitae Prof. univ. dr., DHC Mircea Dumitru Rector, Universitatea din București Membru corespondent al Academiei Române Președinte al International Institute of Philosophy Visiting Professor,

Mai mult

Microsoft Word - Novaceanu Marta Ramona.doc

Microsoft Word - Novaceanu Marta Ramona.doc INFORMAŢII PERSONALE Marta Ramona Novăceanu 0726323636 ramona_novaceanu@yahoo.com Sexul Feminin Data naşterii 13/06/1974 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 03/2016 prezent Cadru didactic colaborator

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 http://www.ub.ro;

Mai mult

LB LATINA CP CEIA

LB LATINA CP CEIA FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei LIMBA LATINĂ CURS PRACTIC Anul de studiu I Semestrul * I Tipul de evaluare finală (E-V-C) V Regimul disciplinei (OB.- obligatorie, OP.- opńională, F. facultativă)

Mai mult

Microsoft Word - Comparatie clasa a VI-a L2.doc

Microsoft Word - Comparatie clasa a VI-a L2.doc CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.1 să selecteze informaţii - răspunsuri la întrebări; particulare dintr-un

Mai mult

MODEL DE CURRICULUM VITAE

MODEL DE CURRICULUM VITAE C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă DANIELA RODICA JALOBEANU Facultatea de Filosofie Universitatea Bucureşti Splaiul Independenţei 204 Bucureşti Telefon + 40 21 318 15 56 Fax

Mai mult

Europass-CV MăluţanNăscBuţurcă-RO.doc

Europass-CV MăluţanNăscBuţurcă-RO.doc INFORMAŢII PERSONALE Cristina Ana Măluţan (născ. Buţurcă) Str. Năsăud nr.22, ap. 21, 400610 Cluj-Napoca (România) 0745546168 cristina_buturca@yahoo.com LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ Asistent

Mai mult

* NOTE

* NOTE E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE FOTO Nume şi prenume OCHIANĂ GABRIELA Adresă Telefon 0234.517715. Fax 0234.517715. E-mail gabriela.ochiana@ub.ro Naţionalitate Română.

Mai mult

5 - CV

5 - CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 Fax(uri) E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro;

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE L MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI Anul universitar

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ CURRICULUM la unitatea de curs INTRODUC

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ CURRICULUM la unitatea de curs INTRODUC UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ CURRICULUM la unitatea de curs INTRODUCERE ÎN LINGVISTICĂ Ciclul I - studii superioare de

Mai mult

TVR Cultural

TVR Cultural (1 31 iulie 2012) Postul Data, ora 21.08 21.09 21.36 Emisiune, autorul greşelii V... de la vizual, titraj Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii Fie că dau examen de absolvire a celor patru ani de

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ZAIȚ LUMINIȚA IULIA Adresă(e) Str. Mioriței, nr. 7, Bl. 7, Sc. A, et. I, ap. 7,, jud. Telefon(oane) Mobil: 0747110154 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Acasă TV, dewcembrie 2007

Acasă TV, dewcembrie 2007 National TV, decembrie 2007 Alexandru Nicolae 27 noiembrie 15.59 Miezul problemei moderator Era să le zic bulangii, îmi cer scuze (e vorba Stilistică Inadecvare 16.10 Miezul problemei 16.10 Miezul problemei

Mai mult

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc INFORMAŢII PERSONALE GILIA CLAUDIA Sexul F Data naşterii 06.11.1975 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Ianuarie septembrie 2017 Martie 2016 Ianuarie 2017 Decembrie 2015 prezent Vicepreşedinte

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2018-2019 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Finante Contabilitate

Mai mult

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DOBROTĂ Carmen-Elena Adresă Bucureşti, sector 5 Telefon 0040 729 012 676 Fax 0040 318172057 E-mail dobrotacarmen@yahoo.com Naţionalitate Română

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Răzvan Marius TUFEANU LIVINTZ Mobil (004) 0723 069 622 Email razvan.livintz@gmail.com Data naşterii 24-05-1978 Experienţa profesională Postul ocupat Perioada

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 PREAMBUL Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală

Mai mult

Microsoft Word - CV Ochiana N..doc

Microsoft Word - CV Ochiana N..doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău,

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SECŢIUNEA A Limba şi literatura română clasa a V-a ETAPA LOCALĂ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SECŢIUNEA A Limba şi literatura română clasa a V-a ETAPA LOCALĂ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SECŢIUNEA A Limba şi literatura română clasa a V-a ETAPA LOCALĂ 16 februarie 2019 Barem de corectare şi de notare Se punctează oricare alte formulări/modalități

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil pentru anii I-II - anul universitar 2015-2016 Programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura engleză Limba şi literatura germană Domeniul fundamental Ştiinţe

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 www.roburse.ro COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1791/ 02.11.2017 REPUBLICA ELENĂ

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAȚII PERSONALE Olivia Ana Florea Olivia.florea@unitbv.ro, oaflorea@gmail.com http://www.unitbv.ro/fmi/departamentulmi/colectiv/floreaolivia.aspx EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2016 prezent Prodecan la Facultatea

Mai mult

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Maier, Roxana Viorica ARAD Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate Birou: Acasă: roxanamaierpsiho@gmail.com Română Data

Mai mult

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Adresă Telefon Fax E-mail RĂPAN N. Florian rapan_florian@yahoo.com Nationalitate Română Data naşterii Locul de munca vizat/ domeniul

Mai mult

Către,

Către, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Piaţa Libertăţii, nr. 1, 300077, Timişoara, tel./ fax: +40 256 592 654 METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Irena CHIRU irena.chiru@animv.ro Sexul feminin Data naşterii I29.12.1977 Naţionalitatea IRomână LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT

Mai mult

Anexa 2

Anexa 2 Denumirea disciplinei ENGLEZA JURIDICĂ FISA DISCIPLINEI Codul disciplinei Anul de studiu II Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) V Categoria formativă a disciplinei DU DF-fundamentală, DG-generală,

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telefon 0762 61 77 43 E-mail nitaadrian@hotmail.com Domenii

Mai mult

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_ Anexa 1a Universitatea George Bacovia din Bacău Facultatea Departamentul Didactic şi de Cercetare Poz. Postului... Disciplina(ele) postului:..., Domeniul..., Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor

Mai mult

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bacârea Anca Adresă(e) 66/18 Str. Gh. Marinescu, Tg Mureş, România Telefon(oane) 0365404163 Mobil: 0744325277 Fax(uri) E- mail(uri) bacareaa@yahoo.com

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice FDSA

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice     FDSA Universitatea Ecologică din București Facultatea de Drept și Științe Administrative Departamentul de Științe Juridice și Administrative Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 13 Disciplinele:

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Leția Alina Adresă(e) București, str. Carol Davila nr. 93, sector 5 Telefon(oane) 0213149229 Mobil: 0722511303 Fax(uri) 0213132449 E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro Curriculum vitae MOLDOVAN OLGA DOMNICA Informaţii personale Nume / Prenume MOLDOVAN Olga Domnicqa Adresă Str. Iuliu Maniu, Bl.22, 3t.3, AP. 8 Arad, jud. Arad Telefon - Mobil: (40-742) 354 566 Fax E-mail

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult